Trešdiena, 25. aprīlis
Šodien sveicam: Līksma, Bārbala

Vidējās paaudzes

 
VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KOLEKTĪVS „TALSU KURŠI”

Talsu tautas nams

Vadītāja: Lita Freimane

Tel.: 29168722

E-pasts: lita.freimane@talsi.lv

Speciālists: Marians Butkevičs

 

Koncertmeistare: Vita Broka

Nodarbību laiki: svētdienās 17:00

 

Deju kolektīva „Talsu kurši” kodols veidojies Tautas deju ansambļa „Rota”, kurā dejoja kolektīvā ilggadējā vadītāja Feodosija Utināne. Pašlaik kolektīvu vada viņas meita, Lita Freimane, kura ir arī Talsu novada deju kolektīvu virsvadītāja. Kolektīvā ir vairākas ģimenes, kas jau vairākās paaudzēs turpina kopt tautas deju tradīciju. „Talsu kurši” vienmēr ar lepnumu pārstāv savu pilsētu Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos. 

„Talsu Kuršu” tradīciju lokā ir gan svinīgas, gan arī pavisam nenopietnas tradīcijas. Viens no nozīmīgākajiem un skaistākajiem notikumiem un reizē arī atskaites punkts kolektīva dzīvē ir jubilejas koncerti, kuros tiek izdejotas gan senākas, gan pavisam jaunas pašu dejotāju un skatītāju iemīļotās dejas.

Jautrs un ļoti gaidīts notikums ir tā dēvētie „muļķu koncerti”, ko apaļās jubilejās rīko par godu tiem kolektīva dalībniekiem, kas aizdejojuši vismaz līdz 50 gadu vecumam. Kā jau īsteni latvieši, „Talsu Kurši” kopīgi atzīmē arī gadskārtu ieražu svētkus – Ziemassvētkus, Lieldienas un Jāņus. Ziemassvētku pasākumi mēdz būt gan svinīgi, gan tematiski, un neizpaliek arī dāvaniņas. 


VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KOLEKTĪVS „TEIKA”

Stendes tautas nams


Vadītāja: Liene Konopacka

Koncertmeistare: Īra Vēbere

Tel.: 26478958

E-pasta adrese: lienedzene@inbox.lv

Nodarbību laiks: otrdienās un ceturtdienās, plkst. 19.30 - 22.00

Tā  kā Stendes tautas nama skatuve sava izmēra dēļ nav īsti piemērota deju kolektīva mēģinājumiem, tad mēģinājumu procesā tiek izmantota Virbu kultūras nama skatuve

1988. gadā tika atjaunots kādreizējais tautas deju kolektīvs „Teika”, kuram 1960. gada 22. jūlijā ar Latvijas PSR Kultūras ministrijas kolēģijas un Latvijas PSR Arodbiedrību republikāniskās padomes prezīdija Lēmumu par ilggadēju teicamu darbu, augstvērtīgu māksliniecisko izpildījumu un aktīvu sabiedrisko darbību tika piešķirts Tautas deju ansambļa nosaukums un turpmāk tika noteikts kolektīvu saukt par Stendes kultūras nama Tautas deju ansambli „Teika”. Toreiz ansambli vadīja leģendārs Talsu rajona kultūras darbinieks Jānis Pudžs. Pagājušā gadsimta 80-to gadu sākumā kolektīva darbība apsīka, bet 1988.gadā kolektīva vadību pārņēma Zita Zača, kura vadīja kolektīvu līdz 2009.gada februārim, kad viņas vietā stājās – Liene Konopacka. Patlaban „Teika” ir stabils „E” grupas kolektīvs, kurš skatēs iegūst pelnītus I pakāpes vērtējumus. Kolektīvs aktīvi koncertē - tie ir koncerti gan mūsu novada robežās, gan arī deju darbnīcas Vohmā, Igaunijā projekta „Connecting Stende and Vohma” ietvaros. Šogad Stendē notika arī deju kolektīvu darbnīca, kā ietvaros Agris Daņiļevičs sniedza savu meistarklasi un iestudēja jaunu deju.


VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KOLEKTĪVS „SPRIGANIS”

Pastendes kultūras nams

 

Vadītāja: Iveta Kālberga

Koncertmeistare: Iveta Krišmane

Tel.: 29231892

E-pasta adrese: iveta.kalberga@gmail.com

Nodarbību laiks: otrdienās, plkst. 19.30 – 22.30

Vidējās paaudzes deju kolektīvs dibināts 1983.gadā.

1998.gadā kolektīvam tiek dots vārds „SPRIGANIS” un tā vadību pārņem Iveta Kālberga.

Pastāvēšanas laikā "Spriganis" ar koncertprogrammām pabijis Dānijā, Ungārijā, Polijā, Vācijā, Igaunijā, Francijā, Čehijā.

”Sprigaņa” iedibinātā tradīcija, Draugu koncerts, ik pavasari pulcē daudz skatītāju, jo ir pārsteigumu pilns un saturiski interesants. Īpaša sadarbība gadu gaitā izveidojusies ar „Laumu” dabas parku Īves pagastā, kur ik gadu tiek sniegti koncerti parka sezonas atklāšanas svētkos. 

“Sprigaņa” dejotāji bija iniciatori un procesa virzītāji, lai tiktu apkopota Ģibuļu pagasta deju kolektīvu vēsture. 2016.gada decembrī tika izdota grāmata “Pret vējiņu danci griezu” .


 VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KOLEKTĪVS „VIRPULIS”

Laidzes BLPC 

Vadītāja: Madara Vanaga

Tel.: 26534910

E-pasts: madvanaga@gmail.com

Nodarbības: otrdienās un ceturtdienās, plkst. 20.00- 22.00

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Virpulis” dibināts 1983. gadā. Gadu laikā ir mainījies dejotāju sastāvs un vadītāji. Taču dejotprieks un dejotgriba vieno un saista „Virpulis” dejotājus. Kolektīvu vadījuši pieredzējuši vadītāji – Ināra Uzulniece, Feodosija Utināne, Roberts Luriņš, Ingūna Fricberga. Pašlaik kolektīvu jau no 1996. gada vada Sarmīte Rozenberga. Vadītāja, mācot dejas, vienmēr uzsver īpašo „odziņu”- tā, lai pašiem patīk un skatītājiem mutes paliek vaļā.

Mēģinājumi notiek divas reizes nedēļā Laidzes profesionālās vidusskolas zālē. Pateicoties regulārajiem treniņiem un prasīgajai vadītājai Sarmītei, „Virpulis” notur augstu māksliniecisko līmeni gan Latvijas mērogā, gan izbraukumos ārzemēs. „Virpulis” tiek aicināts piedalīties kā atraktīvs deju kolektīvs  dažādos pasākumos ne tikai Latvijā, bet arī Vācijā, Zviedrijā, Turcijā. Latvijā koncertē gan Talsu novadā, gan kaimiņu novados un pagastos – Dundagā, Mērsragā, Ancē, Liepājā, Koknesē, Ērgļos, Džūkstē, Kuldīgā u.c. Kolektīvs piedalās arī Dziesmu un deju svētkos. 


VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KOLEKTĪVS „KRIŠJĀNIS”

Valdemārpils kultūras nams

Vadītāja: Gunta Kupše

Tel.: 26589456

E-pasta adrese: guntakupse2@inbox.lv

Nodarbību laiks: pirmdienās, ceturtdienās, plkst. 19.30 - 22.00

Jau no 1990.gada deju kolektīvs aktīvi darbojas, rūpīgi iestudē jaunas dejas, piedalās visos pilsētas un lielajos novada svētkos. Koncertē arī citos novados, visas Latvijas deju festivālos, un Dziesmu svētkos. „Krišjānis” ir aizsācis tradīciju - katru gadu maijā aicināt draugu kolektīvus uz kopīgu pavasara sadanci.


VANDZENES DEJU KOLEKTĪVS

Vandzenes tautas nams

Vadītāja: Ilze Rudzīte

Nodarbību laiks:  piektdienās, plkst. 19.00 – 21.00

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Krepliņi” savu darbību   sākuši 2001. gadā. Kolektīvs ir dziesmu un deju svētku dalībnieki. Deju kolektīvs piedalījies Baltijas valstu un „Soļi smiltīs” festivālos, kā arī pieredzi guvis, koncertējot Vācijā. Tāpat dalību ņēmuši novada skatēs, vietējas un novada nozīmes pasākumos. 2011. gada sākumā kolektīvs savu darbību pārtrauca, taču rudenī deju kolektīvs darbību atsāka un tajā ir mainījies dalībnieku sastāvs, kā arī vadītāja - Kristīne Sūniņa. Kolektīvs aicina jaunus dalībniekus un ir sev izvirzījuši mērķi – piedalīties Dziesmu un deju svētkos. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KOLEKTĪVS "DZALKSTI"

Pastendes kultūras nams

Vadītāja: Zane Zača - Petkuna
Tālr. 28 388 077
e-pasts:  zanezaca@inbox.lv

Nodarbību laiks: trešdienās no 19.00 līdz 21.00

Kolektīvs darbību uzsāka 2014.gada oktobrī, kad kopā sanāca entuziasti - bijušie dejotāji, lai veidotu jaunu kolektīvu.

2015.gada 4.maijs ir kolektīva vārda došanas diena. Kolektīva vārda došanas krustmāte ir valodniece, profesore Janīna Kursīte - Pakule.

Kolektīva vārds "DZALKSTI" cēlies no senvārda "dzalkstīt", kas nozīmē mirdzēt, spīguļoti, vizuļot, būt dzirkstošas enerģijas pilnam.

Ja acis dzalkstī priekā, tad rokas dzalkstī darbā un kājas dzalkstī raitā dejā!

Dejotāju mērķis ir izveidot patiesi sirsnīgu kolektīvu, kurš būtu Latvijas simtgades Dziesmu un Deju svētku dalībnieks 2018.gadā Rīgā.

 

 

Notikumu kalendārs

Aprīlis, 2018
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas