Valsts amatpersonu un darbinieku atalgojums

 
 

Talsu novada pašvaldības valsts amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums

Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otrajai daļai, publicējam informāciju par amatpersonām izmaksāto atalgojumu.

 

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.lv
21-08-2019