Piektdiena, 24. oktobris
Šodien sveicam: Renāte, Modrīte, Mudrīte

Valdgales pagasts

 

VALDGALES PAGASTA PĀRVALDE
"Pagastmāja", Pūņas,Valdgales pagasts, Talsu novads, LV-3253
Tālrunis / fakss: 63291252; E-pasts: valdgale.parvalde@talsi.lv
Pārvaldes vadītājs: Emīls Tālbergs
tālr. 26464520, e-pasts: emils.talbergs@talsi.lv
 


Pārvaldei ir šādas struktūrvienības:
 
 
Pagasta pārvaldes darbinieki
 
Emīls Tālbergs

Tālr.: 63291253

Pārvaldes vadītājs

Rasma Krūziņa
Tālr.: 63291252
Sekretāre
Anna Čivče – Vaivode
Tālr.: 63291254
Sociālā darbiniece
Līvija Norenberga
Tālr.: 63291255
Vecākā grāmatvede
Ieva Pētersone
Tālr.: 63291255
Vecākā grāmatvede, kasiere 

 

Valdgales pagasts atrodas Kurzemes ZR Talsu novadā.
Tā administratīvais centrs ir Pūņas.
  

Attālumi no Pūņām līdz Latvijas pilsētām
 
Talsi
Rīga
Tukums
Ventspils
Kuldīga
Liepāja
13
128
69
75
71
162
 
Valdgales pagasta teritorijā ir šādi ciemi:
 
 
Attālums līdz Talsiem
Pūņas
lielciems
13
Cīruļi
vidējciems
16
Valdgale
vidējciems
5
Gambija
mazciems
16
Lielsalas
mazciems
21
Pobuži
mazciems
19
Vecpūņas
mazciems
13
Ģibzde
skrajciems
32
Sumburciems
skrajciems
37
 
Lielākā daļa no Valdgales pagasta atrodas Ziemeļkurzemes augstienē. Klimatiskos apstākļus stipri ietekmē Baltijas jūras un Rīgas jūras līča tuvums, kā arī augstuma starpība. Rudeņi ir garāki, pavasaris iestājas vēlāk kā citā Latvijas teritorijā. Vidējais sniega biezums ziemā ir 20 cm.
 
Valdgales pagasts robežojas ar Talsu pilsētu, Valdemārpils pilsētu ar lauku teritoriju, Īves, Laidzes, Ģibuļu un Dundagas pagastiem un Ventspils novada Puzes pagastu. Pagastu šķērso Rīgas jūras līča un Baltijas jūras upju baseina ūdensšķirtne, tādēļ lielu upju šeit nav. Augstienes ūdeņus novada pa Rojas upi, Raķupi un Lielirbi. Arī lielu ezeru nav. Prāvi uzpludināti ir dīķi Pūņās un Gambijā.
 
Valdgales pagasts teritorijas ziņā ir otrs lielākais Talsu novada pagasts.
    
Valdgales pagasts ir lauku pagasts ar kopējo platību 20522,7 ha jeb 205 km2 (pēc datiem uz 2009.gada 1.janvāri: lauksaimniecībā izmantojamā zeme - 6239,4 ha jeb 30,4 %, meži - 10705,5 ha jeb 52,2 % no kopējās platības). Meliorētā lauksaimniecībā izmantojamā zeme - 4408,2 ha.
     
 
Platība, ha
%
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme
6239,4
100
t.sk.
aramzeme
4717,9
75,6
 
augļu dārzi
70,4
1,1
 
pļavas
628,1
10,1
 
ganības
823,0
13,2
 
Pagasta lielāko daļu aizņem mežu masīvi un purvi, kas nosaka pagasta saimnieciskās darbībus struktūru un attīstību.
Meži: pagasta lielāko daļu aizņem mežu masīvi un purvi, kas būtiski ietekmē pagasta saimnieciskās darbības struktūru un attīstību. Lielākie mežu masīvi ir Silmežs, Pirtsmežs, Dižmežs un Dedziņu masīvs. Valsts meža zemes pagasta teritorijā aizņem 9929,8 ha, privātīpašumā ir 470,3 ha. Valsts meža zemju teritorija pēc zemju kvalifikācijas tiek iedalīta:
 
 
Platība, ha
%
Valsts meža zemju teritorija
9929,8
100
t.sk.
meži
7774,5
78,0
 
purvi
802,6
8,0
 
lauces
55,6
1,2
 
pārplūstoši klajumi
18,6
0,8
 
zem infrastruktūras objektiem
247
2,0
 
pārējās nemeža zemes
1031,5
10,0
 
 
Pagasta teritorijā atrodas šādi augstā tipa purvi:
 • Zvaguļu purvs (344 ha),
 • Bērzu purvs (120,4 ha),
 • Lūžnieku purvs (29,6 ha),
 • Salas (Sēmes) purvs (2019 ha),
 • Dedziņu purvs (51 ha),
 • Vanagu purvs (73,8 ha),
 • Trīšautu purvs (346,2 ha),
 • Medņu purvs (55 ha).
Kopējā purvu platība ir 3039 ha.
No purviem lielākais ir Lielsalu  (Sēmes) kūdras purvs – 2019 ha. Tajā kūdru iegūst jau kopš 1938.gada, bet pirmie pētījumi purvā veikti jau 1931.gadā. 1962.gadā Ļeņingradas Valsts kūdras uzņēmumu projektēšanas institūts veica purva detālu izpēti 1938 ha platībā, sagatavojot izejvielu bāzi jauna kūdras uzņēmuma izveidošanai. Kūdras krājumi atbilstoši A kategorijai apstiprināti 1964.gada 31.augustā. Nu jau daudzus gadus Lielsalu (Sēmes) purvu apsaimnieko Latvijas – Dānijas kopuzņēmums SIA „Pindstrup Latvia”, iegūstot kūdru. Šeit ir arī iecienīta dzērveņu lasīšanas vieta.
 
 
     Ezeri:
 • Mazais Kūtiņas ezers (2,1 ha),
 • Lielais Kūtiņas ezers (5,8 ha),
 • Stūriņezers (10,7 ha).
 
     Dīķi:
 • Kuļļu dīķis (15,7 ha),
 • Kalnimantu dīķis (32,8 ha). 
Dīķu un ezeru kopējā platība pagastā ir 67,1 ha.
 
Pagastā atrodas arī Stiklu purva un Raķupes ielejas dabas liegumi. Par tiem sīkāk aprakstīts apakšnodaļā Dabas aizsardzība.
 

Zemes lietošanas kārtība Valdgales pagastā tiek regulēta atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Laika ziņas

Šobrīd:
-5º C
Rīt:
0.5º C