Pirmdiena, 27. maijs
Šodien sveicam: Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta

Vakances

24.05.2019.

 

Sabiles pamatskola aicina darbā pamatizglītības matemātikas un fizikas skolotāju

no 2019.gada 1.septembra

Sabiles pamatskola aicina darbā uz nenoteiktu laiku pamatizglītības matemātikas un fizikas skolotāju no 2019.gada 1.septembra.

Darba alga, pamatojoties uz 5.07.2016.Ministru kabineta noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”8.punktu - 710,00 EUR mēnesī par 1,0 slodzi.

 

Pretendentam jāiesniedz dokumenti:

 • Iesniegums;
 • Curriculum Vitae;
 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Lūdzam pieteikuma dokumentus iesūtīt pa e-pastu vai iesniegt personīgi Sabiles pamatskolā.

Pieteikums jāiesūta, jāiesniedz vai jānodrošina tā saņemšana pa pastu līdz 2019.gada 12.jūnijam 14:00.

 

E-pasts: rudite.blaze@talsi.lv
Adrese: Ventspils iela 17A, Sabile, Talsu novads, LV-3294
Tālrunis uzziņām: direktore Rudīte Blāze 26139376


23.05.2019.

 

Lībagu sākumskola aicina darbā sākumizglītības skolotāju ar tiesībām mācīt angļu valodu vai sākumizglītības skolotāju un angļu valodas skolotāju
no 2019. gada 1. septembra

Lībagu sākumskola aicina darbā uz noteiktu laiku sākumizglītības skolotāju ar tiesībām mācīt angļu valodu 1. - 4. klasei uz pilnu slodzi vai sākumizglītības skolotāju un angļu valodas skolotāju uz nepilnu slodzi.

Darba alga, pamatojoties uz 2016. gada 5 jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, no EUR 710,00 mēnesī par 1,0 slodzi.

Prasības pretendentiem:

 • Izglītība, atbilstoša 2018. gada 11. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.
 • Jāatbilst Izglītības likuma 50. panta un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta prasībām.
 • Vēlama pieredze sākumizglītības skolotāja un/vai angļu valodas skolotāja darbā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

 • gatavot izglītības programmas un mācīt latviešu valodu, matemātiku, citus mācību priekšmetus un/vai angļu valodu atbilstoši ieteiktajam mācību plānam;
 • gatavot, izraudzīties un novērtēt testus un uzdevumus, lai attīstītu skolēnu domāšanu, noteiktu to sekmju līmeni un, ja nepieciešams, norādītu, kā šo līmeni uzlabot;
 • organizēt un vadīt skolēnu ārpusklases darbu;
 • veicināt skolēna individualitātes attīstību un apspriest attīstības sekmes ar skolēna vecākiem un citiem skolotājiem;
 • nodrošināt skolēnu disciplīnu klasē un ārpus tās;
 • gatavot pārskatus par mācību darbu.

Pretendentiem jāiesniedz pieteikums:

Lūdzam pieteikumus iesūtīt pa e-pastu, aploksnē pa pastu vai iesniegt personīgi Lībagu sākumskolā ar norādi “Pieteikums uz sākumizglītības skolotāja amatu”. Pieteikums jāiesūta, jāiesniedz vai jānodrošina tā saņemšana pa pastu līdz 2019. gada 3. jūnijam plkst. 10:00.

Iestādes e-pasta adrese libagusakumskola@talsi.lv; adrese: Lībagu sākumskola, Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258. Dokumentu pieņemšanas laiks darba dienās: 8:00-16:30.

Papildus informācija: direktore Vēsma Gaiziņa, tālrunis: 26185617

 

 


09.05.2019.

PII "Kastanītis" aicina darbā saimniecības pārzini

 

Izsludināts atklāts konkurss uz vakanto Saimniecības pārzines/ņa amata vietu Talsu pirmsskolas izglītības iestādē "Kastanītis".

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis” izsludina atklātu konkursu uz vakanto Saimniecības pārzines/ņa amata vietu uz nenoteiktu laiku. Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju kļūt jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.

Pretendentam jāiesniedz:

 • iesniegums;
 • pretendenta aptaujas anketa; 
 • izglītības dokumentu kopijas, papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas; 
 • CV;
 • motivācijas vēstule.

Amata veikšanai nepieciešamā izglītība un prasmes ( skatīt nolikumā)

 • Augstākā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība;
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • Prasme strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām;
 • Komunikācijas un sadarbības prasmes.

Pieteikumu konkursam var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu pirmsskolas izglītības iestādē „Kastanītis”, Krievraga iela 2a, Talsu novads, LV-3201, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu PII „Kastanītis”, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz vakanto PII skolotāja amatu Talsu  PII „Kastanītis””.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana pa pastu līdz 24. maijam plkst.17.00, pēc šī termiņa iesniegtie/iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks  vērtēti.

NOLIKUMS

IESNIEGUMS

APTAUJAS ANKETA

 


 

08.05.2019.

 

Talsu 2. vidusskola aicina darbā uz vakanto amatu

„Speciālās izglītības skolotājs un skolotājs logopēds”

no 1. septembra

Darba alga, pamatojoties uz  05.07.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 8.punktu, 710.00 EUR mēnesī par 1.0 slodzi.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

 • iesniegums;
 • pretendenta aptaujas lapa;
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu 2. vidusskolā ar norādi “Konkursam uz  vakanto speciālās izglītības skolotāja un skolotāja logopēda     amatu”. (Adrese: K.Mīlenbaha iela 32, Talsi, LV-3201)

Tālrunis uzziņām: 63232161. Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 20. maija plkst.14.00

KONKURSA NOLIKUMS

KONKURSA PRETENDENTA APTAUJAS ANKETA

IESNIEGUMA VEIDLAPA

 


07.05.2019.

Talsu 2. vidusskola aicina darbā vispārējās vidējās izglītības un pamatizglītības latviešu valodas un literatūras skolotāju

no 2019.gada 1.septembra.

Darba alga, pamatojoties uz  05.07.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 8.punktu, 710.00 EUR mēnesī par 1.0 slodzi.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

 • iesniegums;
 • pretendenta aptaujas lapa;
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu 2. vidusskolā ar norādi “Konkursam uz vispārējās vidējās izglītības un pamatizglītības latviešu valodas un literatūras skolotāja  amatu”. (Adrese: K.Mīlenbaha iela 32, Talsi, LV-3201

Tālrunis uzziņām: 63232161.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2019. gada 20. maijs plkst.1400

KONKURSA NOLIKUMS

KONKURSA PRETENDENTA APTAUJAS ANKETA

IESNIEGUMA VEIDLAPA

 


25.04.2019.
 

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) izsludina konkursu uz

Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas

Plānošanas daļas vadītāja amatu

(profesijas kods 2164 01)

Talsu novada pašvaldība aicina darbinieku, kurš spēj ar profesionālu un mērķtiecīgu darbību nodrošināt pašvaldības telpiskās attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un īstenošanas uzraudzību.  Ja Jums šis amats šķiet interesants, gaidām pieteikumu!   

 Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Nepieciešama darbības jomai atbilstoša augstākā (II līmeņa) izglītība arhitektūras, ainavu arhitektūras, telpiskās attīstības plānošanas, zemes ierīcības vai inženierzinātņu jomā; 
 • Vēlama pieredze teritorijas attīstības plānošanā;
 •  Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;
 • Labas saskarsmes, komunikācijas, argumentācijas prasmes;
 • Spēja patstāvīgi plānot, organizēt un kontrolēt savu darbu īsā un ilgstošā laika periodā;
 • Vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

 Galvenie pienākumi:  

 • Organizēt, vadīt un piedalīties teritorijas plānojuma, ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, attīstības programmas, tematisko plānojumu izstrādē;
 • Vadīt un koordinēt detālplānojumu  un lokālplānojumu izstrādi;
 • Veikt attīstības plānošanas dokumentu uzraudzību;
 • Plānot attīstības plānošanas dokumentu izstrādes laika grafiku, darbu izpildes termiņus, resursus un izmaksas;
 •  Izvērtēt attīstības dokumentus un ierosināt teritorijas plānojuma, ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, attīstības programmas, tematisko plānojumu, nozaru plānu uzlabošanai nepieciešamos pasākumus;
 • Organizēt teritorijas plānojumu sadaļas pārraudzību būvniecības uzsākšanas periodā;
 • Sagatavot priekšlikumus zemes lietošanas mērķu noteikšanai;
 • Amata kompetences ietvaros piedalīties iepirkuma procedūru sagatavošanā;
 • Sagatavot domes lēmumu, pašvaldības saistošo noteikumu un rīkojumu projektus.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV Europass formātā, norādīt pieredzi darbā ar TAPIS, Autocad vidi, ĢIS programmatūrām) un motivācijas vēstule;
 • Nolikuma prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas; 
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;
 • Redzējums par amata pienākumu izpildi, ar to saistīto problēmu risinājumi (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā);

Pretendents var iesniegt pēdējos 3 gados apgūtu amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.

B kategorijas autovadītāja apliecība tiks uzskatīta par priekšrocību.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Talsu  novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt   e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītāja amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019. gada 17. maija plkst.17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti dalībai darba intervijā.

Saskaņā ar amata klasifikāciju Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītāja amata atlīdzība no 1083,00 EUR  līdz  1287,00  EUR

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī  atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem  aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām  TNP:  personas datu apstrādes pārzinis ir TNP Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. Nr. 632321106; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums. 

  26.04.2019.

 

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) izsludina konkursu uz

Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta attīstības nodaļas

Tūrisma informācijas daļas ceļojumu organizatora amatu

(profesijas kods 4221 02)

 

Talsu novada tūrisma informācijas centrs meklē aizrautīgu, radošu un mērķtiecīgu kolēģi Talsu novada tūrisma jomas popularizēšanai atbilstoši modernajām digitālajām tendencēm, dinamiskam darbam nelielā un draudzīgā kolektīvā.

Gaidām interesentu pieteikumus!

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Nepieciešama atbilstoša augstākā (vismaz II līmeņa) izglītība tūrisma, komunikāciju vai kultūras jomā;
 • Vēlama pieredze tūrisma jomā;
 • Vismaz divu svešvalodu zināšanas;
 • Digitālās prasmes;
 • Labas saskarsmes, komunikācijas, argumentācijas prasmes;
 • Uz klientu, komandas darbu un rezultātu orientēta personība;
 • Spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu;
 • Vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Galvenie pienākumi:

 • Plānot un realizēt interneta mārketinga aktivitātes Talsu novada tūrisma piedāvājuma popularizēšanai atbilstoši modernajām digitālajām tendencēm;
 • Izstrādāt un aktualizēt tūrisma informāciju tūrisma portālos;
 • Klientu apkalpošana amata kompetences ietvaros;
 • Organizēt Talsu novada tūrisma objektu pārraudzību un apsekošanu, veikt iegūto datu apstrādi un aktualizēšanu;
 • Dalība jaunu tūrisma informācijas izdevumu izstrādē;
 • Veikt dokumentu par tūrisma pakalpojumiem uzraudzību;
 • Plānot, organizēt un vadīt tūristu ekskursijas Talsu pilsētā un Talsu novadā;
 • Veikt Talsu novada tūrisma objektu apmeklētāju plūsmas uzskaiti un datu apkopošanu, izmantojot statistikas datus;
 • Amata kompetences ietvaros pārstāvēt Talsu novada tūrisma informācijas centru dalīborganizācijās;
 • Piedalīties jaunu Talsu novada tūrisma produktu un pakalpojumu izstrādē, ilgtspējīgas tūrisma attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē, rosināt tūrisma nozares uzlabošanai nepieciešamos pasākumus.

Iesniedzamie dokumenti valsts valodā:

 • Dzīves apraksts (CV Europass formātā, norādīt digitālās prasmes) un motivācijas vēstule;
 • Nolikuma prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas;
 • Redzējums par amata pienākumu izpildi, ar to saistīto problēmu risinājumu, ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā);

Pretendents var iesniegt pēdējos 3 gados apgūtu amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas un B kategorijas autovadītāja apliecības kopiju.

B kategorijas autovadītāja apliecība var tikt uzskatīta par priekšrocību.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Talsu novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta attīstības nodaļas Tūrisma informācijas daļas ceļojumu organizatora amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019.gada 10.maija plkst.17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti dalībai darba intervijā.

Saskaņā ar amata klasifikāciju Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta attīstības  nodaļas Tūrisma informācijas daļas ceļojumu organizatora amata atlīdzība ir no 915,00 EUR līdz 1190,00 EUR.

 

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī  atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem  aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām TNP:  personas datu apstrādes pārzinis ir TNP Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. Nr. 632321106; datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums. 

 

 

 

 

 

 

Notikumu kalendārs

Maijs, 2019
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk