Ceturtdiena, 24. maijs
Šodien sveicam: Ilvija, Marlēna, Ziedone

Vakances

22.05.2018.

Talsu novada pašvaldības iestāde Talsu novada bāriņtiesa izsludina konkursu
uz vakanto
Talsu novada bāriņtiesas locekļa amatu

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • atbilstība Bāriņtiesu likuma 10. panta otrās daļas prasībām;
 • prasme plānot, vadīt un organizēt darbu, spēja skaidri argumentēti paust savu viedokli;
 • augsta atbildības sajūta, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • labas iemaņas darbā ar datoru, informācijas sistēmām un programmām, u.c. biroja tehniku (skeneris, kopētājs, fakss) labā lietotāja līmenī;
 • labas komunikācijas (t.sk. intervēšanas, klausīšanās, atgriezeniskās saites nodrošināšanā u. c.) un konfliktu risināšanas prasmes;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • darba pieredze bāriņtiesas darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Galvenie amata pienākumi:

 • sagatavot dokumentu projektus un administratīvo lietu izskatīšanai bāriņtiesas sēdē;
 • sagatavot uzaicinājumus personām ierasties uz bāriņtiesu;
 • noformēt lēmumu projektus;
 • sagatavot lietas nodošanai arhīvā;
 • veikt dzīves apstākļu pārbaudes un ģimeņu riska novērtējumu;
 • sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV un motivācijas vēstule;
 • atbilstošas izglītības apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikātu kopijas, kopija par Bāriņtiesu likumā noteikto mācību programmas apguvi;
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;
 • Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu sertifikātu un pēdējos 3 gados apgūtu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas (ne mazāk kā 8 stundu apjomā), atsauksmes vai rekomendācijas.
 
Pieteikumu ar visiem iesniedzamajiem dokumentiem iesniegt personīgi, slēgtā aploksnē, Talsu novada kancelejas Apmeklētāju pieņemšanas centrā II korpusa pirmajā stāvā Kareivju ielā 7, Talsos.

Uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Talsu novada bāriņtiesas locekļa amatu”. Pieteikums jāiesniedz līdz 2018. gada 29. maijam plkst. 17.00; pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.


21.05.2018.
 
 
 

 
 
17.05.2018.

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) aicina pieteikties uz
Būvinspektora palīga amatu

Talsu novada pašvaldība aicina darbā būvinspektora palīgu, lai nodrošinātu būvniecības procesa tiesiskumu Talsu novada administratīvajā teritorijā.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Darbības sfērai atbilstoša augstākā izglītība inženierzinātnē;
 • Vēlama pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā;
 • Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;
 •  Vēlme radoši strādāt komandā un prasme organizēt darbu;
 • Kontaktēšanās spēja ar cilvēkiem;
 • Pašiniciatīva un spēja piedāvāt problēmsituāciju risinājumus;
 • Komunikācijas un argumentācijas prasme un spēja patstāvīgi organizēt amata pienākumu izpildi;

Mēs piedāvājam:

 • iespēju strādāt augsti profesionālā komandā un labus darba apstākļus;
 • profesionālu apmācību un izaugsmes iespējas;
 • atbildīgu, dinamisku un radošu darbu;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

 Pieteikumam pievienot:

 • CV un motivācijas vēstule;
 • Prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas; 
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;
 • Redzējums par amata pienākumu izpildi, risināmajiem uzdevumiem (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā);
 • Pretendents var iesniegt spēkā esošu būvprakses sertifikātu un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas (par pēdējiem 3 gadiem un ne mazāk kā 8 stundu apjomā), atsauksmes vai rekomendācijas.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu  novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Pieteikums uz Būvinspektora palīga amatu”

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018. gada 28. maijam plkst.13.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

 


 
17.05.2018.

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) aicina pieteikties uz
Būvvaldes Arhitektūras daļas ainavu arhitekta amatu

Talsu novada pašvaldība aicina darbā Būvvaldes Arhitektūras daļas ainavu arhitektu, lai nodrošinātu ainavu plānošanas dokumentu izstrādi un realizāciju, kvalitatīvas novada ainaviskās vides veidošanu un pārvaldību Talsu novada administratīvajā teritorijā.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Darbības sfērai atbilstoša augstākā izglītība ainavu arhitektūrā un/vai arhitektūrā;
 • Vēlama pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā (iepriekšējā darba pieredze publiskās ārtelpas apstādījumu projektēšanā, ainavu arhitektūrā);
 • Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;
 • Vēlme radoši strādāt komandā un prasme organizēt darbu;
 • Kontaktēšanās spēja ar cilvēkiem;
 • Pašiniciatīva un spēja piedāvāt problēmsituāciju risinājumus;
 • Komunikācijas un argumentācijas prasme un spēja patstāvīgi organizēt amata pienākumu izpildi.

Mēs piedāvājam:

 • iespēju strādāt augsti profesionālā komandā un labus darba apstākļus;
 • profesionālu apmācību un izaugsmes iespējas;
 • atbildīgu, dinamisku un radošu darbu;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Pieteikumam pievienot:

 • CV un motivācijas vēstule;
 • Prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;
 • Priekšlikums (pēc izvēles) kādas nelielas publiskās ārtelpas zonas Talsu pilsētā labiekārtojuma izveidei (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā, vēlama datorgrafikā vai citā tehnikā veidota 3D skice);
 • Pretendents var iesniegt papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas (par pēdējiem 3 gadiem un ne mazāk kā 8 stundu apjomā), atsauksmes vai rekomendācijas.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu  novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Pieteikums uz Būvvaldes arhitektūras daļas ainavu arhitekta amatu”

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018. gada 28. maijam plkst.13.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

 
 

 
17.05.2018.

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) aicina pieteikties uz
Būvvaldes Būvinspekcijas daļas vadītāja (-as) amatu

Talsu novada pašvaldība aicina darbā Būvvaldes Būvinspekcijas daļas vadītāju, lai nodrošinātu būvniecības procesa tiesiskumu Talsu novada administratīvajā teritorijā

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Darbības sfērai atbilstoša augstākā izglītība inženierzinātnē;
 • Pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā (vēlama iepriekšējā darba pieredze kādā no pašvaldību būvvaldēm);
 • Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;
 • Vēlme radoši strādāt komandā un prasme organizēt darbu;
 • Kontaktēšanās spēja ar cilvēkiem;
 • Pašiniciatīva un spēja piedāvāt problēmsituāciju risinājumus;
 • Komunikācijas un argumentācijas prasme un spēja patstāvīgi organizēt amata pienākumu izpildi;
 • Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikta un spēkā esoša reģistrācija būvinspektoru reģistrā.

 

Mēs piedāvājam:

 • iespēju strādāt augsti profesionālā komandā un labus darba apstākļus;
 • profesionālu apmācību un izaugsmes iespējas;
 • atbildīgu, dinamisku un radošu darbu;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

 

Pieteikumam pievienot:

 • CV un motivācijas vēstule;
 • Prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas; 
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;
 • Redzējums par amata pienākumu izpildi, problēmsituācijas (pēc izvēles) analīze būvinspekcijas darbā (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā);
 • Pretendents var iesniegt spēkā esošu būvprakses sertifikātu un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas (par pēdējiem 3 gadiem un ne mazāk kā 8 stundu apjomā), atsauksmes vai rekomendācijas.

 

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu  novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Pieteikums uz Būvvaldes Būvinspekcijas daļas vadītāja (-as) amatu”

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018. gada 28. maijam plkst.13.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

 

 

 
14.05.2018.

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskola aicina darbā lietvedi uz noteiktu laiku

Skola aicina darbā aktīvu, atbildīgu, zinošu, ar vēlmi mācīties un pilnveidoties, lietvedi, kura  gatava ikdienas darbam ( darba slodze 0,7 = 28 h nedēļā).

Prasības pretendentēm (-iem):

 • vidējā vai vidējā profesionālā izglītība (vēlama izglītība lietvedības jomā); 
 • prasme piemērot dokumentu un arhīvu pārvaldību reglamentējošos normatīvos aktus; 
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām;
 • spēja apgūt specifisku programmatūru;
 • labas saskarsmes, komunikācijas, argumentācijas  prasmes;
 • spēja patstāvīgi plānot, organizēt un kontrolēt savu darbu īsā un ilgstošā laika periodā.

Galvenie pienākumi:

 • sagatavot lietvedības dokumentus un nodrošināt to apriti;
 • veidot un uzturēt lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru;
 • pārzināt un nodrošināt dokumentu arhivēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • sazināties ar iestādes darbiniekiem un klientiem savas kompetences ietvaros

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV un motivācijas vēstule
 •  Prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas 

Iesniedzamos dokumentus var iesūtīt pa pastu: vakaraneklatienesvidusskola@talsi.lv vai  iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas lietvedībā , vai nosūtot pa pastu adresē: K.Mīlenbaha iela 30, Talsos, LV-3201. Aploksnes iesniegt ar norādi „Pieteikums lietvedes darbā”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018. gada 20. maijam plkst.17.00. Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks izvērtēti.

Izvērtēšanas komisija sazināsies ar darba pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz darba interviju.

 


 
10.05.2018.

Talsu novada pašvaldība izsludina konkursu uz projektu vadītāja amatu

Talsu novada pašvaldība aicina darbā aktīvu, radoši domājošu  projektu vadītāju, kurš ir gatavs intensīvam darbam un spēj strādāt, nosakot prioritātes,  lai sasniegtu rezultātus un sekmētu  dažādu jomu projektu izstrādi un īstenošanu.  Ja Jums šis amats šķiet interesants, gaidām  pieteikumu!   

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Darbības jomai atbilstoša augstākā izglītība (II līmeņa) - projektu vadībā, ekonomikā vai vadībzinātņu jomā
 • Vēlama pieredze projektu vadībā
 • Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā  
 • Labas saskarsmes, komunikācijas, argumentācijas  prasmes
 • Spēja patstāvīgi plānot, organizēt un kontrolēt savu darbu īsā un ilgstošā laika periodā

Galvenie pienākumi:

 • Veikt projektu vadību, īstenošanas uzraudzību, finanšu un risku analīzi 
 • Izvērtēt piedāvātās investīciju programmas un iesniegt priekšlikumus investīciju piesaistei
 •  Izstrādāt projektu  pieteikumus ārējā finansējuma piesaistei
 • Izvērtēt projektu idejas, risinājumu iespējas un ekonomisko pamatojumu, veikt projektu finanšu analīzi, nosakot saimniecisko lietderību un ekonomisko efektivitāti
 • Sniegt konsultācijas un informāciju pašvaldības iestāžu vadītājiem par Eiropas Savienības fondu jautājumiem
 • Organizēt un vadīt pašvaldības attīstības projektu sagatavošanu un īstenošanu sadarbībā pašvaldības iestādēm, piesaistot fondu līdzekļus
 • Amata kompetences ietvaros piedalīties iepirkuma procedūru sagatavošanā
 • Sagatavot domes lēmumu, pašvaldības saistošo noteikumu un rīkojumu projektus

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV un motivācijas vēstule
 • Nolikuma prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas 
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija
 • Redzējums par amata pienākumu izpildi, ar to saistīto problēmu risinājumu (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā)

 

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu  novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz projektu vadītāja amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018. gada 21. maija plkst.13.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

 
 

 
02.05.2018.

Izsludināts konkurss uz vakanto pirmsskolas skolotāja amata vietu PII "Sprīdītis"

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” izsludina atklātu konkursu uz 1 vakanto pirmsskolas skolotāja amata vietu uz noteiktu laiku. Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju kļūt jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.

 Pretendentam jāiesniedz:

 • iesniegums un pretendenta aptaujas lapa ar norādi uz atsauksmēm;
 • izglītības dokumentu kopijas, papildus apmācību un svešvalodu apguves apliecinošu dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstuli;
 • pirmsskolas iestādes grupas vides attīstības redzējums (līdz 2 A4 lapām datorrakstā).

PRETENDENTA APTAUJAS LAPA un  IESNIEGUMS

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”, adrese: Akmeņu iela 8, Talsos, LV-3201, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz pirmsskolas skolotāja amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018. gada 18. maijam, plkst.13.00.


02.05.2018.

Talsu PII “Sprīdītis” aicina darbā pirmsskolas skolotāja palīgu uz noteiktu laiku

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” aicina darbā  pirmsskolas skolotāja palīgu uz 1 vakanto amata vietu uz noteiktu laiku.

Pretendentam jāiesniedz:

 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • CV;
 • motivācijas vēstule;
 • pretendentam jāatbilst Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta 5. daļas prasībām.

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”, adrese: Akmeņu iela 8, Talsos, LV-3201, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz pirmsskolas skolotāja palīga amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018. gada 18. maijam, plkst. 13.00.


27.04.2018.

Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs piedāvā darbu interešu izglītības metodiķim/-ei uz nenoteiktu laiku

 

Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs aicina darbā interešu izglītības metodiķi (slodze 0.5). Papildus iespējams atbilstoši savai specializācijai īstenot kādu no interešu izglītības programmām.

Prasības:

·         Izglītība atbilstoši MK noteikumiem Nr.662;

·         organizatora spējas;

·         plānošana;

·         komunikācija;

·         radošums;

·         datorprasmes (MS Office);

·         prasme strādāt komandā.

 

Pieteikums, CV un motivācijas vēstule jāiesniedz elektroniski doloresa.lepere@talsi.lv līdz 2018. gada 28. maijam.

Tālrunis informācijai: 29423752.

 

 
17.04.2018.

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) izsludina pieteikšanos uz

Pastendes sporta centra vadītāja amatu

Aicinām darbā aktīvu, sabiedrisku un komunikablu Pastendes sporta centra vadītāju, kurš vēlas un spēj nodrošināt sporta centra „Akmeņkaļi” darbību un pašvaldības iedzīvotāju sporta un veselību veicinošu pasākumu organizēšanu.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Vēlama augstākā izglītība;
 • Vēlama pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā;
 • Nepieciešama laba prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;
 • Nepieciešama laba komunikācijas un argumentācijas prasme;
 • Augstākā izglītība sporta vai vadības jomā un darba pieredze ar sportu saistītā vai koordinējošā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.

 

Galvenie pienākumi:

 • Plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt sporta centra darbību un attīstību;
 • Izstrādāt sporta centra nodarbību un pasākumu plānus; sadarbībā ar citām pašvaldības iestādēm plānot un koordinēt sporta centra telpu un sporta laukumu noslogojumu un pasākumu norisi; nodrošināt sporta centra lietvedību;
 • Plānot un organizēt sporta sacensības un veselību veicinošus aktīva dzīvesveida pasākumus;
 • Plānot sporta centra darbībai un attīstībai nepieciešamos finanšu, personāla un tehniskos resursus; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu;
 • Apkopot sporta spēļu un sacensību rezultātus; sagatavot pārskatus un preses relīzes par notikušajiem pasākumiem.
   

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule;
 • Nolikuma prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;
 • Redzējums par Pastendes sporta centra darbības un pašvaldības iedzīvotāju sporta dzīves un veselību veicinošu pasākumu organizēšanu (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā);
 • Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas (par pēdējiem 3 gadiem), atsauksmes vai rekomendācijas.

 

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz Pastendes sporta centra vadītāja amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018. gada 26. aprīlim plkst. 17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.


11.04.2018

Talsu novada Sociālais dienests (reģistrācijas Nr. 90009113532) izsludina konkursu uz vakanto

Sociālo pakalpojumu nodaļas sociālā darbinieka amatu

 

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • darbības sfērai atbilstoša otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība   sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
 • prasme plānot, vadīt un organizēt darbu, spēja skaidri argumentēti paust savu viedokli;
 • darba pieredze sociālajā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • augsta atbildības sajūta, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • labas iemaņas darbā ar datoru, informācijas sistēmām un programmām, u.c. biroja tehniku (skeneris, kopētājs, fakss) labā lietotāja līmenī;
 • labas komunikācijas (t.sk. intervēšanas, klausīšanās, atgriezeniskās saites nodrošināšanā u. c.) un konfliktu risināšanas prasmes;
 •  B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • novērtēt personas vajadzību un atbilstību sociālo pakalpojumu saņemšanai, noteikt personai nepieciešamo sociālā pakalpojuma veidu, apjomu un saņemšanas ilgumu;
 • sagatavot administratīvo aktu projektus par sociālo pakalpojumu piešķiršanu, atteikumu vai pārtraukšanu;
 • apsekot sociālā pakalpojuma pieprasītāju dzīvesvietā;
 • strādāt ar vienoto sociālās palīdzības administrēšanas elektronisko sistēmu SOPA.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV un motivācijas vēstule;
 • atbilstošas augstākās izglītības apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikātu kopijas; 
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;
 • pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildu apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas.

 

Pieteikumu ar visiem iesniedzamajiem dokumentiem var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada Sociālajā dienestā Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201, 4.stāvā, 405.kab. vai iesūtīt e-pastā socialais.dienests@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei „Konkursam uz sociālā darbinieka amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana  līdz 2018. gada 25. aprīlim plkst. 17.00; pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

 


06.04.2018.

 

 

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) izsludina konkursu uz vakanto

Vandzenes pagasta pārvaldes vadītāja amatu

Talsu novada pašvaldība aicina darbā aktīvu cilvēku, kurš vēlas un spēj nodrošināt Vandzenes pagasta pārvaldes darbību un sniegt iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus, ko paredz normatīvie akti. Ja esat gatavs šim izaicinājumam, spējat ģenerēt savas idejas pagasta pārvaldes darbības pilnveidošanai, racionāli izvērtēt iedzīvotāju priekšlikumus un uzņemties atbildību – gaidām pieteikumu!   

 
Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Nepieciešama augstākā izglītība;
 • Vēlama pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā vai administrējošā darbā;
 • Nepieciešama laba prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;
 • Nepieciešama laba komunikācijas un argumentācijas prasme.

 

Galvenie pienākumi:

 • Plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt pārvaldes un tās struktūrvienību darbību saskaņā reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;
 • Plānot pārvaldes darbībai un attīstībai nepieciešamos finanšu, personāla un tehnisko resursu apjomu; kontrolēt un nodrošināt piešķirto līdzekļu un resursu racionālu izlietojumu;
 • Plānot, vadīt, koordinēt un nodrošināt pārvaldes darbību komunālo pakalpojumu jomā pārvaldes administratīvajā teritorijā;
 • Organizēt pārvaldes darbībai nepieciešamās iepirkuma procedūras; normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā slēgt privāttiesiskus līgumus pārvaldes darbības nodrošināšanai;
 • Nodrošināt pārvaldei nodoto pašvaldības objektu apsaimniekošanu, veikt materiālo un tehnisko resursu iegādi, pārvaldīt valdījumā nodoto nekustamo un kustamo mantu;
 • Sniegt atzinumus par pārvaldes administratīvajā teritorijā esošā nekustamā īpašuma piešķiršanu lietošanā, iznomāšanu vai atsavināšanu;
 • Sagatavot domes lēmumu, pašvaldības saistošo noteikumu un rīkojumu projektus.


Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule;
 • Nolikuma prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;
 • Redzējums par Vandzenes pagasta pārvaldes darbības organizēšanu normatīvajos aktos un pārvaldes nolikumā noteikto funkciju izpildei un pagasta attīstības virzieniem (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā);
 • Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas (par pēdējiem 3 gadiem un ne mazāk kā 8 stundu apjomā), atsauksmes vai rekomendācijas.
   

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz Vandzenes pagasta pārvaldes vadītāja amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018. gada 20. aprīlim plkst.17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.


03.04.2018.

Pūņu pamatskola piedāvā darbu uz nenoteiktu laiku SANTEHNIĶIM uz 0,5 slodzi

Darba pienākumi:

 •  Veikt ēku ūdensapgādes, kanalizācijas un iekšējo siltumapgādes tīklu, iekārtu un ēku siltuma avotu, apkures cauruļvadu un armatūras apkopi un remontu.
 •  Nodrošināt regulāru un pareizu sanitāri-tehniskās un apkures sistēmas darbu.
 •  Dažādu palīgdarbu veikšana, kas saistīti ar objekta uzturēšanu.
 •  Santehnikas avārijas situāciju novēršana.
 • Citu tiešā vadītāja uzdevumu pildīšana.

Prasības:

 •  Minimālā prasība vismaz vidējā izglītība.
 •  Būtu vēlama pieredze santehniķa darbā.
 •  Prasme patstāvīgi organizēt sava darba pienākumu izpildi, noteikt prioritātes, plānot savu darbu.
 •  Precizitāte, patstāvība, augsta atbildības sajūta.
 •  Spēja strādāt aktīvu un intensīvu darbu.

CV un motivācijas vēstuli līdz 2018. gada 16. aprīlim var iesniegt Pūņu pamatskolas lietvedībā, darba dienās no 9.00 līdz 16.00, vai sūtot pa pastu  Pūņu pamatskola, Valdgales pagasts Pūņas, Talsu novads LV-3253, vai sūtot e-pastā: punupamatskola@talsi.lv ar norādi – SANTEHNIĶIS.        

 
 

 
26.03.2018.

SIA ‘’Talsu ūdens’’ aicina darbā finanšu ekonomistu

 

Darba pienākumi:

 • Uzņēmuma finanšu vadība, t.sk., budžeta plānošana, finanšu analīze, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, projektu uzskaites nodrošināšana;
 • Darbs ar Valsts ieņēmumu dienestu, zvērinātu revidentu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju;
 • Sarežģītu nestandarta situāciju risināšana;
 • Uzņēmuma vadības nodrošināšana ar finanšu informāciju;
 • Gada pārskatu, ceturkšņa pārskatu un citu finanšu atskaišu sagatavošana;
 • Līdzdalība iekšējo normatīvo dokumentu izstrādē;
 • Uzņēmuma krājumu un to procesu efektivitātes un rentabilitātes rezultātu izvērtēšana;
 • Sadarbība ar ārpakalpojumu sniedzējiem – banka, līzinga kompānijas.

 

Prasības:

 • Augstākā izglītība finansēs, ekonomikā un/vai biznesa vadībā;
 • Darba pieredze šādā vai līdzīgā amatā;
 • Teicamas iemaņas darbā ar datoru;
 • Pieredze darbā ar grāmatvedības programmu HORIZON;
 • Precizitāte, patstāvība, augsta atbildības sajūta, spēja strādāt dinamiskā vidē.

 

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2018. gada 10. aprīlim var iesniegt SIA „Talsu ūdens” birojā Talsos, Raiņa ielā 17, 2. stāvā, darba dienās no 8.00 līdz 17.00, sūtot pa pastu vai sūtot e-pastā info@talsuudens.lv ar norādi – finanšu ekonomists.

 


 8.03.2018.

 

 

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) izsludina konkursu uz

projektu vadītāja amatu (uz noteiktu laiku)  

 Talsu novada pašvaldība aicina darbā aktīvu, radoši domājošu  projektu vadītāju, kurš ir gatavs intensīvam darbam un spēj strādāt, nosakot prioritātes,  lai sasniegtu rezultātus un sekmētu  dažādu jomu projektu izstrādi un īstenošanu.  Ja Jums šis amats šķiet interesants, gaidām  pieteikumu!   

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Nepieciešama darbības jomai atbilstoša augstākā izglītība - projektu vadībā, ekonomikā vai vadībzinātņu jomā;
 • Vēlama pieredze projektu vadībā;
 • Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;
 • Labas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas, lai varētu nodrošināt projektu dokumentu sagatavošanu arī svešvalodā;
 • Labas saskarsmes, komunikācijas, argumentācijas prasmes;
 • Spēja patstāvīgi plānot, organizēt un kontrolēt savu darbu īsā un ilgstošā laika periodā.

Galvenie pienākumi:

 • Plānot un prognozēt investīciju programmu aktivitātes un to rezultātus, veikt investīciju projektu analīzi;
 • Organizēt un vadīt pašvaldības attīstības projektu sagatavošanu un īstenošanu sadarbībā pašvaldības iestādēm, piesaistot fondu līdzekļus;
 • Sniegt konsultācijas un informāciju pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītājiem par Eiropas Savienības fondu jautājumiem;
 • Izvērtēt piedāvātās investīciju programmas un iesniegt priekšlikumus par investīciju piesaisti;
 • Izstrādāt projektu  pieteikumus ārējā finansējuma piesaistei;
 • Izvērtēt projektu idejas, risinājumu iespējas un ekonomisko pamatojumu, veikt projektu finanšu analīzi, nosakot saimniecisko lietderību un ekonomisko efektivitāti;
 • Amata kompetences ietvaros piedalīties iepirkuma procedūru sagatavošanā;
 • Sagatavot domes lēmumu, pašvaldības saistošo noteikumu un rīkojumu projektus.
Iesniedzamie dokumenti:
 • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule,
 • Nolikuma prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas,
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija,
 • Redzējums par amata pienākumu izpildi, ar to saistīto problēmu risinājumu (ne varāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā).
Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu  novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz projektu vadītāja amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018.gada 19.marta   plkst.17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.


27.02.2018.
Atklāts konkurss uz vakanto amatu

Virbu pamatskolas dežurants-apkopējs

 

Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju kļūt jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • iesniegumu un pretendenta aptaujas lapu ar norādi uz atsauksmēm; atsauksmes un rekomendācijas var pievienot aptaujas lapai.
 • izglītības dokumentu kopijas, papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstuli un CV;

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Virbu pamatskola, Talsu novads Virbu pagasts, Jaunpagasts, Skolas iela 1, LV-3292, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē, Virbu pamatskolā, Talsu novada, Virbu pagasta, Jaunpagastā darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Virbu pamatskolas dežuranta-apkopēja amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina pasta sūtījuma saņemšana Virbu pamatskolā līdz 2018. gada 6.martam plkst.12.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

Iesniegums

 

22.02.2018.

SIA “Talsu ūdens” izsludina vakanci –

uzskaites mezglu kontrolieris (7543 01)

 

Darba pienākumi:

 • Veikt objektos ūdens un/vai kanalizācijas patēriņa uzskaites mezglu apsekošanu, pārbaudes, uzskaites kontroli (tehniskās pārbaudes, pārkāpumu aktu u.c. aktu sastādīšana);
 • Veikt ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu, plombēšanu, santehnikas darbus;
 • Sniegt informāciju klientiem par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu.

Prasības:

 • Vidējā izglītība, vidējā tehniskā izglītība vai arodizglītība;
 • Atslēdznieka vai santehniķa darba pieredze;
 • Labas komunikācijas spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

CV un pieteikuma vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2018. gada 1. martam var iesniegt SIA „Talsu ūdens” birojā Talsos, Raiņa ielā 17, 2. stāvā, darba dienās no 8.00 līdz 17.00, sūtot pa pastu vai sūtot e-pastā: info@talsuudens.lv ar norādi – uzskaites mezglu kontroliera vakancei.

 

13.02.2018.

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) izsludina konkursu uz vakanto Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra struktūrvienības

Talsu tautas nams vadītāja amatu

Talsu novada pašvaldība aicina darbā Talsu tautas nama vadītāju, kuram sirdī ir Talsi, nozīmīgs ir pilsētas tēls un ir gatavs radošiem un analītiskiem izaicinājumiem, lai īstenotu ieceres Talsu pilsētas kultūrvides attīstībai!

 

Prasības pretendentiem:

·  Zināšanas un  izpratne par kultūras nozari

·   Darbības jomai atbilstoša augstākā izglītībaVadībzinībās, kultūrā, mārketingā vai cita kultūras iestādes vadīšanai nepieciešamā izglītība

·   Vismaz viena gada pieredze vadošā amatā

Par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze kultūras jomā

·  Izpratne par darba organizāciju pašvaldības iestādē

Dokumentu aprites, lēmumu pieņemšanas u.c. pašvaldībā noteiktā kārtība

· Spēja izvirzīt iestādes mērķus, nodrošināt to sasniegšanu un izpildes kontroli

Talsu tautas nama, Radošās sētas, Sauleskalna estrādes darbības mērķi un uzdevumi

·  Labas svešvalodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību

Starptautiska sadarbība kultūras jomā

· Teicamas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes

Smaids sejā, pārliecība un kontakti!

 

Galvenie pienākumi:

VADĪBA

· Darba organizācija, komunikācija un personāla vadība

FINANSES

·  Finansējuma plānošana, pārvalde un piesaiste

KULTŪRA

·  Vietēja, valsts un starptautiskas nozīmes izklaides, kultūras un mākslas projektu organizēšana

·   Nemateriālā kultūras mantojuma apzināšana, saglabāšana un attīstības veicināšana

·  Dziesmu un deju svētku procesa nodrošināšana

SADARBĪBA

·  Valsts un pašvaldības iestādes, struktūrvienības

·   Nevalstiskās organizācijas, uzņēmēji un privātpersonas

 

Iesniedzamie dokumenti:

·   Dzīves apraksts (CV) ar norādi uz atsauksmēm un motivācijas vēstule

·   Redzējums par Talsu tautas nama darbību un attīstību

Līdz divām A4 formāta lapām datorrakstā

·  Izglītības t.sk. kursi un apmācības dokumentu kopijas

 

Pieteikumu ar norādi “Konkursam uz Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra struktūrvienības Talsu tautas nams vadītāja amatu” iesniegt personīgi vai pa pastu Talsu novada kultūras sporta un tūrisma centrā, K. Valdemāra ielā 17a, Talsi, Talsu novads, LV-3201, vai sūtot uz elektroniskā pasta adresi kstc@talsi.lv.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana  līdz 2018. gada  26. februārim pulksten 17:00, pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

 

 
09.02.2017.

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš”  aicina darbā pirmsskolas skolotāju palīgu (uz nenoteiktu laiku)

Pretendentiem jāiesniedz:

 • vispārējo vidējo izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • CV;
 • motivācijas vēstule;
 • pretendentam jāatbilst Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta 5. daļas prasībām.

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš”, Jaunā iela 1 , Talsos, LV-3201, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš” darba laikā vadītājas kabinetā. Uz aploksnes jābūt norādei „Pieteikums uz Talsu pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” pirmsskolas skolotāja palīga vakanci”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina pasta sūtījuma saņemšana līdz 2018. gada 16. februārim plkst.14.00, pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

 

 
05.02.2018.

Skolotāja palīgs PII "Papardīte" Laidzē
 
Laidzes pirmsskolas izglītības iestāde „Papardīte” piedāvā darbu skolotāja palīgam uz nenoteiktu laiku. CV, motivācijas vēstuli līdz 6. martam sūtīt uz iestādes e pastu: laidzespiipapardite@talsi.lv.

Iestādes adrese: “Bēnudārzs”, Laidze, Laidzes pag., Talsu nov., LV-3280.

Darba laiks: 7:00-19:00.

Papildu informācija: vadītāja Solveiga Dāvidsone (mob.tālr: 29298991; e-pasts:solveiga.davidsone@talsi.lv)


 
26.01.2018.

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) izsludina konkursu uz vakanto

Komunālās nodaļas vadītāja vietnieka amatu
 

Talsu novada pašvaldība aicina darbā Komunālās nodaļas vadītāja vietnieku, kurš ir gatavs izaicinājumiem, spēj uzņemties atbildību, izrādīt iniciatīvu un sekmēt  Komunālās nodaļas  funkciju kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi. Ja Jums tas šķiet saistoši, gaidām pieteikumu!   

 

Prasības pretendentiem (-ēm):
 • Nepieciešama darbības jomai atbilstoša augstākā izglītība inženiertehniskajās zinātnēs (autoceļu būvniecība, enerģētika, hidromeliorācija, siltumapgāde vai tml.) ar attiecīgās jomas speciālista vai inženiera kvalifikāciju;
 • Nepieciešama pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā vai administrējošā darbā;
 • Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;
 • Komunikācijas un argumentācijas prasme un spēja patstāvīgi organizēt un veikt pienākumu izpildes ikdienas un operatīvo darbību.
Galvenie pienākumi:
 • Organizēt un koordinēt nodaļas stratēģisko un operatīvo darbību amata kompetences ietvaros;
 • Organizēt un kontrolēt ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismojuma nodrošināšanu;
 • Organizēt un kontrolēt pašvaldības autoceļu uzturēšanu un autoceļu fonda līdzekļu racionālu izlietošanu;
 • Koordinēt ūdensapgādes, kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas, siltumapgādes un atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu novada administratīvajā teritorijā;
 • Nodrošināt Komunālās nodaļas funkciju izpildei nepieciešamo iepirkumu procedūru dokumentu sagatavošanu; nodrošināt un veikt attiecīgo līgumu izpildītāju darbības kontroli;
 • Sagatavot domes lēmumu, pašvaldības saistošo noteikumu un rīkojumu projektus.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule,
 • Nolikuma prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas,
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija,
 • Redzējums par amata pienākumu izpildi, ar to saistīto problēmu risinājumu (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā).
Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu  novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz Komunālās nodaļas vadītāja vietnieka amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018. gada 8. februārim   plkst.17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

 

 


26.01.2018.

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) izsludina konkursu uz vakanto

vides pārvaldības speciālista amatu
 

Talsu novada pašvaldība aicina darbā vides pārvaldības speciālistu, kurš ir gatavs aktīvam un intensīvam darbam un spēj strādāt, lai sasniegtu rezultātus un sekmētu  Komunālās nodaļas  funkciju kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi. Ja Jums šis amats šķiet interesants, gaidām pieteikumu!   

Prasības pretendentiem (-ēm):
 • Nepieciešama darbības jomai atbilstoša augstākā izglītība vides zinātnēs; vēlama inženiera kvalifikācija;
 • Vēlama pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā vai administrējošā darbā;
 • Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;
 • Komunikācijas un argumentācijas prasme un spēja patstāvīgi organizēt un veikt pienākumu izpildes ikdienas un operatīvo darbību.
Galvenie pienākumi:
 • Izstrādāt vides, zaļo un zilo zonu attīstības un apsaimniekošanas koncepciju un nodrošināt tās īstenošanu;
 • Izstrādāt un ieviest ar novada aizsargājamo dabas objektu un teritoriju attīstību un saistītus projektus;
 • Organizēt un nodrošināt vienotu pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo mežu apsaimniekošanu;
 • Veikt dzīvnieku patversmes darbības uzraudzību un koordinēt klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 • Sagatavot medību platību nomas līgumus un organizēt Medību koordinācijas komisijas darbību;
 • Sagatavot domes lēmumu, pašvaldības saistošo noteikumu un rīkojumu projektus.
Iesniedzamie dokumenti:
 • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule,
 • Nolikuma prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas,
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija,
 • Redzējums par amata pienākumu izpildi, ar to saistīto problēmu risinājumu (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā).
Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz vides pārvaldības speciālista amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018. gada 8. februārim plkst.17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

 


25.01.2018.

Talsu novada Izglītības pārvalde izsludina konkursu uz nepilna laika slodzes pedagogu amata vietām

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolā un Valdemārpils vidusskolā,

lai nodrošinātu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 ,,Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu no 1.02.2018.-31.05.2018.

 

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolā:

 • bioloģijas pedagogam līdz 3 stundām nedēļā;
 • matemātikas pedagogam līdz 6 stundām nedēļā.

  Valdemārpils vidusskolā:

 •  matemātikas pedagogam līdz 4 stundām nedēļā;
 • fizikas pedagogam līdz 0,5 stundām nedēļā.

Galvenie pienākumi:

 • sniegt konsultatīvu atbalstu mācību priekšmetos,  atbalstu krīžu situācijās un skolu brīvlaikos 5.-12.klašu izglītojamajiem;
 • sniegt individuālas konsultācijas mācību motivācijas veidošanai.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Ministru kabineta noteikumiem Nr.662 Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību;
 • ne mazāk kā 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības iestādē.

Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae), izglītību apliecinošo dokumentu kopijas ar norādi “Konkursam” jāiesniedz personīgi līdz 2018. gada 30. janvārim pl. 12:00 Talsu novada Izglītības pārvaldē, Kareivju ielā 7, Talsi 405.kabinetā, tālrunis uzziņām 63224008

Pieteikuma vēstules forma ir pieejama šeit.

 

18.01.2018.
Talsu novada Sporta skola rīko atklātu konkursu uz vakantu amatu:
VISPĀRĒJĀS FIZISKĀS SAGATAVOTĪBAS sporta treneris

Prasības pretendentiem:

 • Izglītība – atbilstoši LR normatīvajiem aktiem;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • Pedagoģiskā pieredze sporta trenera amatā tiks uzskatīta par priekšrocību

CV un sporta veida attīstības redzējumu Talsu novada Sporta skolā, kā arī citus nepieciešamos dokumentus iesniegt līdz 2018. gada 5. februāra plkst. 16.00 Talsu novada Sporta skolā (Kareivju ielā 12, Talsos, Talsu novadā, LV-3201) vai sūtot uz e-pastu sportaskola@talsi.lv ar norādi – “KONKURSAM”.


18.01.2018.
Talsu novada Sporta skola rīko atklātu konkursu uz vakantu amatu:
FUTBOLA sporta treneris

Prasības pretendentiem:

 • Izglītība – atbilstoši LR normatīvajiem aktiem;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • Latvijas Futbola Federācijas izsniegts C-LFF futbola trenera kategorijas serifikāts;
 • Pedagoģiskā pieredze sporta trenera amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.
CV un sporta veida attīstības redzējumu Talsu novada Sporta skolā, kā arī citus nepieciešamos dokumentus iesniegt līdz 2018. gada 5. februāra plkst. 16.00 Talsu novada Sporta skolā (Kareivju ielā 12, Talsos, Talsu novadā, LV-3201) vai sūtot uz e-pastu sportaskola@talsi.lv ar norādi – “KONKURSAM”.

3.01.2018.

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis”  aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju

Tiek izsludināts konkurss vakantajam Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis”  pirmsskolas izglītības skolotāja amatam.

Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju kļūt jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

 • iesniegums un pretendenta aptaujas lapa ar norādi uz atsauksmēm; atsauksmes un rekomendācijas var pievienot aptaujas lapai.
 • izglītības dokumentu kopijas, Sertifikāts par tiesībām mācīt speciālās pirmsskolas izglītības programmās pirmsskolas izglītības pakāpē, papildu apmācību un svešvalodu apguves apliecinošu dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstule un CV;
 • pirmsskolas iestādes grupas vides attīstības redzējums (līdz 2 A4 formāta lapām).

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis”, Krievraga ielā 2A, Talsi, LV-3201 vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Kastanītis”  darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis” pirmsskolas izglītības skolotāja amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina pasta sūtījuma saņemšana Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Kastanītis”  līdz 2018. gada 15.janvārim plkst.12.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

 

Notikumu kalendārs

Maijs, 2018
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas