Ceturtdiena, 18. jūlijs
Šodien sveicam: Rozālija, Roze

Vakances

Talsu novada Sociālais dienests (reģistrācijas Nr.90009113532)

izsludina konkursu uz

sociālā darbinieka (uz noteiktu laiku) amatu

(profesijas kods 2635 01)

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā, vai apgūst sociālā darbinieka kvalifikāciju;
 • darba pieredze sociālajā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • labas prasmes plānot un organizēt darbu, spēt skaidri un argumentēti paust savu viedokli;
 • augsta atbildības sajūta, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • labas komunikācijas un konfliktu risināšanas prasmes, spēja strādāt komandā un sadarboties;
 • labas prasmes darbā ar datoru, informāciju sistēmām un programmām, u.c. biroja tehniku (skeneris, kopētājs);
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

 • veikt personas/klienta individuālo vajadzību, materiālo resursu – ienākumu, īpašuma un personisko resursu novērtēšanu;
 • sniegt klientam sociālu un materiālu palīdzību atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • organizēt un nodrošināt sociālo darbu ar personām un ģimenēm, apsekot klientu dzīvesvietā;
 • pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros un atbildēt par to tiesiskumu;
 • strādāt ar vienoto sociālās palīdzības administrēšanas elektronisko sistēmu SOPA.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule;
 • atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija
 • pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu pēdējo trīs gadu laikā apgūtu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.

 

Atalgojums no 735-822 EUR mēnesī, pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikumu ar visiem iesniedzamajiem dokumentiem, var iesūtīt pa pastu, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada Sociālajā dienestā Kareivju ielā 7, Talsos, 4. stāvā 405. kabinetā, LV-3201, vai iesūtīt e-pastā socialais.dienests@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei „Konkursam uz sociālā darbinieka amatu”

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019. gada 29. jūlijam plkst. 17.00; pēc šī termiņa iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiks izvērtēti. Konkursa komisija sazināsies tikai ar otrās atlases kārtas pretendentiem.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī  atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem  aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām  Talsu novada pašvaldībā:  personas datu apstrādes pārzinis ir Talsu novada pašvaldība, juridiskā adrese Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. Nr. 63232100; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums. 


 
11.07.2019.

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) izsludina konkursu uz

Talsu novada Būvvaldes Būvinspekcijas daļas būvinspektora amatu

Talsu novada pašvaldība aicina darbā Talsu novada būvvaldes Būvinspekcijas daļas būvinspektoru, lai nodrošinātu būvniecības procesa tiesiskumu Talsu novada administratīvajā teritorijā

Prasības pretendentiem (-ēm):
 • darbības sfērai atbilstoša augstākā izglītība – augstākā izglītība arhitektūras jomā arhitekta studiju programmā vai būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā;
 • pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā (vēlama iepriekšējā darba pieredze kādā no pašvaldību būvvaldēm);
 • prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;
 • vēlme radoši strādāt komandā un prasme organizēt darbu,
 •  laba komunikācijas un argumentācijas prasme;
 • pašiniciatīva un spēja piedāvāt problēmsituāciju risinājumus;
 • spēja patstāvīgi organizēt amata pienākumu izpildi;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikta un spēkā esoša reģistrācija būvinspektoru reģistrā.

Mēs piedāvājam:

 • iespēju strādāt augsti profesionālā komandā un labus darba apstākļus;
 • iespēju paaugstināt kvalifikāciju un izaugsmes iespējas;
 • atbildīgu, dinamisku un radošu darbu;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Pieteikumam jāsatur:

 • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule;
 • prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas; 
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;
 • redzējums par amata pienākumu izpildi, problēmsituācijas (pēc izvēles) analīze būvinspekcijas darbā (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā);
 • pretendents var iesniegt spēkā esošu būvprakses sertifikātu un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas (par pēdējiem 3 gadiem) un atsauksmes.

 Bruto mēneša alga no 950 līdz 1100 eiro.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu  novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz Talsu novada būvvaldes Būvinspekcijas daļas būvinspektora amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019.  gada 25.  jūlijam plkst. 17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

Konkursa dokumentiem ir noteikts ierobežotas pieejamības statuss.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Talsu novada pašvaldībā (turpmāk- TNP):

personas datu apstrādes pārzinis ir TNP, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110;

datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b) apakšpunkts un Darba likums.


11.07.2019.

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) izsludina atklātu konkursu

uz Būvvaldes Arhitektūras daļas vides dizainera amatu  

 

Talsu novada pašvaldība aicina darbā Būvvaldes Arhitektūras daļas vides dizaineru, lai nodrošinātu būvniecības procesa tiesiskumu Talsu novada administratīvajā teritorijā

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Darbības sfērai atbilstoša augstākā izglītība  - augstākā profesionālā izglītība arhitektūras, vides mākslas vai dizaina studiju programmā  vai profesionālais maģistra grāds arhitektūrā, mākslā vai dizainā;
 • Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;
 • Komunikācijas un argumentācijas prasme un spēja patstāvīgi organizēt amata pienākumu izpildi;
 • Vēlama pieredze vides dizainera vai pilsētvides mākslinieka amatā;
 • Nepieciešama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

 • Pārzināt spēkā esošos normatīvos aktus amata kompetences ietvaros; organizēt, vadīt un kontrolēt normatīvo aktu ievērošanu un pielietošanu TNP administratīvajā teritorijā atbilstoši amata kompetencei.
 • Pārraudzīt vides objektu, reklāmas publiskās telpas kvalitātes principu ievērošanu TNP teritorijā.
 • Amata kompetences ietvaros nodrošināt kvalitatīvu TNP teritoriju vides noformējuma procesu un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām atbilstoši savai kompetencei.
 • Realizēt Talsu novada kvalitatīvas un ilgtspējīgas vides veidošanu (stratēģijas plānošana, īstenošana, kontrole).
 • piedalīties TNP administrācijas ēku un telpu svētku u.c. pasākumu noformējumu sagatavošanā.
 • Piedalīties vides objektu publiskajā apspriešanā, noformējuma plānojumu izstrādes izvērtēšanā.
 • Piedalīties TNP iekšējo normatīvo aktu un saistošo noteikumu projektu sagatavošanā atbilstoši amata kompetencei.
 • Reģistrēt iesniegumus reklāmas projektu izskatīšanai un veikt pārējās darbības atbilstoši iesniegumu izskatīšanas procesam.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule
 • Prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas 
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija
 • Redzējums par Talsu novada pilsētu un lauku vidē risināmām amata kompetencē esošām problēmsituācijām (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā).

Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu sertifikātu un pēdējos 3 gados apgūtu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas un atsauksmes.

Bruto mēneša alga no 950 līdz 1100 eiro.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu  novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201), vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz Būvvaldes vides dizainera amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019. gada 25. jūlijam  plkst. 17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

Konkursa dokumentiem noteikts ierobežotas pieejamības statuss.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī  atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem  aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām  TNP:  personas datu apstrādes pārzinis ir TNP Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. Nr. 632321106; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums.


09.07.2019.

 

 

Talsu novada pašvaldība aicina darbā Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolas direktoru (profesijas kods 134508)

 Talsu novada pašvaldībā izglītība ir prioritāte Nr.1. Mēs attīstām izglītības iestāžu infrastruktūru, pakalpojumus un to pieejamību, atbalstām inovatīvus risinājumus un pieejas izglītības kvalitātes paaugstināšanai.

Tieši tādēļ Talsu novada pašvaldība meklē vidusskolas direktoru - skolas vadītāju, kurš būtu gatavs kļūt par savas skolas patriotu un attīstības virzītāju Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolai.

Ja:

Tev rūp kvalitatīva izglītība un mūsu iedzīvotāju nākotne

Tu spēj iedvesmot, organizēt un vadīt

Tu vēlies pilnveidoties pats un palīdzēt to darīt citiem

Tevi nebaida izaicinājumi un tu esi uz radošiem risinājumiem vērsta personība

Tu vēlies vadīt Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolu

PIESAKIES!

 

Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju var kļūt jebkura pilngadīga persona, kura iesniegusi pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.

Iesniedzamie dokumenti:

 

Bruto mēneša darba alga – ne mazāka kā nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” - 1056 EUR (40 stundas nedēļā, 1,0 slodze )

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu novada pašvaldība, adrese-Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, darba laikā. Uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolas direktora amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina pasta sūtījuma saņemšana Apmeklētāju pieņemšanas centrā līdz 2019.gada 7.augustam plkst.15.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti. Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

Konkursa nolikums

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī  atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem  aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām  TNP:  personas datu apstrādes pārzinis ir TNP Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. Nr. 632321106; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums.

 

 


28.06.2019.

 

 

Talsu novada pašvaldības iestāde pansionāts “Lauciene” (reģistrācijas Nr. 90000011944)

izsludina konkursu uz

direktora vietnieka  amatu

(pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālas rehabilitācijas jomā)

 (profesijas kods 1343 02)

bruto mēneša darba alga 1200,00 EUR (40 stundas nedēļā, 1,0 slodze )

 

Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju var kļūt jebkura pilngadīga persona, kura iesniegusi pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule;
 • Redzējums par amata pienākumu izpildi, ar to saistīto problēmu risinājumi;
 • Nolikuma prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas;
 • Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, vai iesniegt slēgtā aploksnē “Pansionāts”, Lauciene, Laucienes pagasts, LV-3285, vai iesūtīt e-pastā pansionatslauciene@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei „Konkursam uz direktora vietnieka amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019. gada 12. jūlijam plkst. 1200, pēc šī termiņa iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiks izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai. 

KONKURSA NOLIKUMS

 

 


26.06.2019.

​Stendes pamatskola aicina darbā apkopēju - sētnieci (-ku)

 
Stendes pamatskola aicina darbā apkopēju - sētnieci (-ku) kopā 1,0 slodze no 12.augusta. Pretendentam jāatbilst Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.pantam un Izglītības likuma 50.pantam.
Bruto mēnešalga 430.00 eiro par slodzi.
Pretendentam jāiesniedz Curriculum Vitae (CV).
Lūdzam dokumentu iesūtīt pa e-pastu vai iesniegt personīgi Stendes pamatskolā. 
Pieteikums jāiesūta, jāiesniedz vai jānodrošina tā saņemšana pa pastu līdz 2019. gada 31. jūlijam 14:00.
E-pasts: stendespamatskola@talsi.lv
Adrese: Brīvības iela 15, Stende, Talsu novads, LV-3257
Tālrunis uzziņām: direktore Elīna Vītola 25545656

26.06.2019.

Stendes pamatskolas pirmsskolas grupas aicina darbā pirmsskolas skolotāja palīgu

 
Stendes pamatskolas pirmsskolas grupas aicina darbā pirmsskolas skolotāja palīgu 1,0 slodze no 8.augusta. Pretendentam jāatbilst Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.pantam un Izglītības likuma 50.pantam.
Bruto mēnešalga 478.00 eiro par slodzi.
Pretendentam jāiesniedz Curriculum Vitae (CV).
Lūdzam dokumentu iesūtīt pa e-pastu vai iesniegt personīgi Stendes pamatskolā.
Pieteikums jāiesūta, jāiesniedz vai jānodrošina tā saņemšana pa pastu līdz 2019. gada 31. jūlijam 14:00.
E-pasts: stendespamatskola@talsi.lv
Adrese: Brīvības iela 15, Stende, Talsu novads, LV-3257
Tālrunis uzziņām: direktore Elīna Vītola 25545656

10.06.2019.

 

Talsu novada pašvaldības iestāde pansionāts “Lauciene” (reģistrācijas Nr. 90000011944)

izsludina konkursu uz sociālā darbinieka amatu  (profesijas kods 2635 04)

bruto mēneša darba alga 950,00 EUR (40 stundas nedēļā, 1,0 slodze )

 

Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju var kļūt jebkurš pilngadīgs Latvijas Republikas pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule;
 • Nolikuma prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas;
 • Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē “Pansionāts”, Lauciene, Laucienes pagasts, LV-3285, vai iesūtīt e-pastā pansionatslauciene@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei „Konkursam uz sociālā darbinieka amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019. gada 25. jūnijam plkst. 1630, pēc šī termiņa iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiks izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai. 

KONKURSA NOLIKUMS

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī  atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem  aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām  TNP:  personas datu apstrādes pārzinis ir TNP Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. Nr. 632321106; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums. 

 

 

 


 

04.06.2019.

 

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) izsludina konkursu uz

Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas

Plānošanas daļas vadītāja amatu

(profesijas kods 2164 01)

 Talsu novada pašvaldība aicina darbinieku, kurš spēj ar profesionālu un mērķtiecīgu darbību nodrošināt pašvaldības telpiskās attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un īstenošanas uzraudzību.  Ja Jums šis amats šķiet interesants, gaidām pieteikumu!   

 Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Nepieciešama darbības jomai atbilstoša augstākā izglītība dabas zinātnēs vai inženierzinātnēs;
 • Pieredze teritorijas attīstības plānošanā;
 • Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;
 • Labas saskarsmes, komunikācijas, argumentācijas prasmes;
 • Spēja patstāvīgi plānot, organizēt un kontrolēt savu darbu īsā un ilgstošā laika periodā.

Galvenie pienākumi:  

 • Organizēt, vadīt un piedalīties teritorijas plānojuma, ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, attīstības programmas, tematisko plānojumu izstrādē;
 • Vadīt un koordinēt detālplānojumu un lokālplānojumu izstrādi;
 • Veikt attīstības plānošanas dokumentu uzraudzību;
 • Plānot attīstības plānošanas dokumentu izstrādes laika grafiku, darbu izpildes termiņus, resursus un izmaksas;
 • Izvērtēt attīstības dokumentus un ierosināt teritorijas plānojuma, ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, attīstības programmas, tematisko plānojumu, nozaru plānu uzlabošanai nepieciešamos pasākumus;
 • Organizēt teritorijas plānojumu sadaļas pārraudzību būvniecības uzsākšanas periodā;
 • Sagatavot priekšlikumus zemes lietošanas mērķu noteikšanai;
 • Amata kompetences ietvaros piedalīties iepirkuma procedūru sagatavošanā;
 • Sagatavot domes lēmumu, pašvaldības saistošo noteikumu un rīkojumu projektus.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV, norādīt pieredzi darbā ar TAPIS, Autocad vidi, ĢIS programmatūrām) un motivācijas vēstule;
 • Nolikuma prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas; 
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;
 • Redzējums par amata pienākumu izpildi, ar to saistīto problēmu risinājumu (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā);

Pretendents var iesniegt pēdējos 3 gados apgūtu amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.
B kategorijas autovadītāja apliecība tiks uzskatīta par priekšrocību.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Talsu  novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt   e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītāja amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019.gada 14.jūnija plkst.17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti dalībai darba intervijā.

Saskaņā ar amata klasifikāciju Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītāja amata atlīdzība no 1083,00 EUR  līdz  1287,00  EUR

 

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī  atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem  aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām  TNP:  personas datu apstrādes pārzinis ir TNP Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. Nr. 632321106; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums. 

 


30.05.2019.

Talsu novada Sociālais dienests (reģistrācijas Nr.90009113532)

izsludina konkursu uz

jurista amatu (profesijas kods 2611 01)

bruto mēnešalga 582 EUR (nepilns darba laiks - 0,7 slodze)

 

Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju var kļūt jebkurš pilngadīgs Latvijas Republikas pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule;
 • Nolikuma prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija
 • Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada Sociālajā dienestā Kareivju ielā 7, Talsos, 4. stāvā 405. kabinetā, LV-3201, vai iesūtīt e-pastā socialais.dienests@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei „Konkursam uz jurista amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019. gada 11. jūnijam plkst. 17.00; pēc šī termiņa iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiks izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai. 

KONKURSA NOLIKUMS

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī  atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem  aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām  TNP:  personas datu apstrādes pārzinis ir TNP Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. Nr. 632321106; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums. 

 

 


24.05.2019.

 

 

Sabiles pamatskola aicina darbā pamatizglītības matemātikas un fizikas skolotāju

no 2019.gada 1.septembra

Sabiles pamatskola aicina darbā uz nenoteiktu laiku pamatizglītības matemātikas un fizikas skolotāju no 2019.gada 1.septembra.

Darba alga, pamatojoties uz 5.07.2016.Ministru kabineta noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”8.punktu - 710,00 EUR mēnesī par 1,0 slodzi.

 

Pretendentam jāiesniedz dokumenti:

 • Iesniegums;
 • Curriculum Vitae;
 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Lūdzam pieteikuma dokumentus iesūtīt pa e-pastu vai iesniegt personīgi Sabiles pamatskolā.

Pieteikums jāiesūta, jāiesniedz vai jānodrošina tā saņemšana pa pastu līdz 2019.gada 12.jūnijam 14:00.

 

E-pasts: rudite.blaze@talsi.lv
Adrese: Ventspils iela 17A, Sabile, Talsu novads, LV-3294
Tālrunis uzziņām: direktore Rudīte Blāze 26139376

 


23.05.2019.

 

Lībagu sākumskola aicina darbā sākumizglītības skolotāju ar tiesībām mācīt angļu valodu vai sākumizglītības skolotāju un angļu valodas skolotāju
no 2019. gada 1. septembra

Lībagu sākumskola aicina darbā uz noteiktu laiku sākumizglītības skolotāju ar tiesībām mācīt angļu valodu 1. - 4. klasei uz pilnu slodzi vai sākumizglītības skolotāju un angļu valodas skolotāju uz nepilnu slodzi.

Darba alga, pamatojoties uz 2016. gada 5 jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, no EUR 710,00 mēnesī par 1,0 slodzi.

Prasības pretendentiem:

 • Izglītība, atbilstoša 2018. gada 11. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.
 • Jāatbilst Izglītības likuma 50. panta un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta prasībām.
 • Vēlama pieredze sākumizglītības skolotāja un/vai angļu valodas skolotāja darbā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

 • gatavot izglītības programmas un mācīt latviešu valodu, matemātiku, citus mācību priekšmetus un/vai angļu valodu atbilstoši ieteiktajam mācību plānam;
 • gatavot, izraudzīties un novērtēt testus un uzdevumus, lai attīstītu skolēnu domāšanu, noteiktu to sekmju līmeni un, ja nepieciešams, norādītu, kā šo līmeni uzlabot;
 • organizēt un vadīt skolēnu ārpusklases darbu;
 • veicināt skolēna individualitātes attīstību un apspriest attīstības sekmes ar skolēna vecākiem un citiem skolotājiem;
 • nodrošināt skolēnu disciplīnu klasē un ārpus tās;
 • gatavot pārskatus par mācību darbu.

Pretendentiem jāiesniedz pieteikums:

Lūdzam pieteikumus iesūtīt pa e-pastu, aploksnē pa pastu vai iesniegt personīgi Lībagu sākumskolā ar norādi “Pieteikums uz sākumizglītības skolotāja amatu”. Pieteikums jāiesūta, jāiesniedz vai jānodrošina tā saņemšana pa pastu līdz 2019. gada 3. jūnijam plkst. 10:00.

Iestādes e-pasta adrese libagusakumskola@talsi.lv; adrese: Lībagu sākumskola, Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258. Dokumentu pieņemšanas laiks darba dienās: 8:00-16:30.

Papildus informācija: direktore Vēsma Gaiziņa, tālrunis: 26185617

 

 


09.05.2019.

PII "Kastanītis" aicina darbā saimniecības pārzini

 

Izsludināts atklāts konkurss uz vakanto Saimniecības pārzines/ņa amata vietu Talsu pirmsskolas izglītības iestādē "Kastanītis".

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis” izsludina atklātu konkursu uz vakanto Saimniecības pārzines/ņa amata vietu uz nenoteiktu laiku. Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju kļūt jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.

Pretendentam jāiesniedz:

 • iesniegums;
 • pretendenta aptaujas anketa; 
 • izglītības dokumentu kopijas, papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas; 
 • CV;
 • motivācijas vēstule.

Amata veikšanai nepieciešamā izglītība un prasmes ( skatīt nolikumā)

 • Augstākā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība;
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • Prasme strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām;
 • Komunikācijas un sadarbības prasmes.

Pieteikumu konkursam var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu pirmsskolas izglītības iestādē „Kastanītis”, Krievraga iela 2a, Talsu novads, LV-3201, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu PII „Kastanītis”, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz vakanto PII skolotāja amatu Talsu  PII „Kastanītis””.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana pa pastu līdz 24. maijam plkst.17.00, pēc šī termiņa iesniegtie/iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks  vērtēti.

NOLIKUMS

IESNIEGUMS

APTAUJAS ANKETA

 


 

08.05.2019.

 

Talsu 2. vidusskola aicina darbā uz vakanto amatu

„Speciālās izglītības skolotājs un skolotājs logopēds”

no 1. septembra

Darba alga, pamatojoties uz  05.07.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 8.punktu, 710.00 EUR mēnesī par 1.0 slodzi.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

 • iesniegums;
 • pretendenta aptaujas lapa;
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu 2. vidusskolā ar norādi “Konkursam uz  vakanto speciālās izglītības skolotāja un skolotāja logopēda     amatu”. (Adrese: K.Mīlenbaha iela 32, Talsi, LV-3201)

Tālrunis uzziņām: 63232161. Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 20. maija plkst.14.00

KONKURSA NOLIKUMS

KONKURSA PRETENDENTA APTAUJAS ANKETA

IESNIEGUMA VEIDLAPA

 


07.05.2019.

Talsu 2. vidusskola aicina darbā vispārējās vidējās izglītības un pamatizglītības latviešu valodas un literatūras skolotāju

no 2019.gada 1.septembra.

Darba alga, pamatojoties uz  05.07.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 8.punktu, 710.00 EUR mēnesī par 1.0 slodzi.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

 • iesniegums;
 • pretendenta aptaujas lapa;
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu 2. vidusskolā ar norādi “Konkursam uz vispārējās vidējās izglītības un pamatizglītības latviešu valodas un literatūras skolotāja  amatu”. (Adrese: K.Mīlenbaha iela 32, Talsi, LV-3201

Tālrunis uzziņām: 63232161.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2019. gada 20. maijs plkst.1400

KONKURSA NOLIKUMS

KONKURSA PRETENDENTA APTAUJAS ANKETA

IESNIEGUMA VEIDLAPA

 


25.04.2019.
 

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) izsludina konkursu uz

Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas

Plānošanas daļas vadītāja amatu

(profesijas kods 2164 01)

Talsu novada pašvaldība aicina darbinieku, kurš spēj ar profesionālu un mērķtiecīgu darbību nodrošināt pašvaldības telpiskās attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un īstenošanas uzraudzību.  Ja Jums šis amats šķiet interesants, gaidām pieteikumu!   

 Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Nepieciešama darbības jomai atbilstoša augstākā (II līmeņa) izglītība arhitektūras, ainavu arhitektūras, telpiskās attīstības plānošanas, zemes ierīcības vai inženierzinātņu jomā; 
 • Vēlama pieredze teritorijas attīstības plānošanā;
 •  Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;
 • Labas saskarsmes, komunikācijas, argumentācijas prasmes;
 • Spēja patstāvīgi plānot, organizēt un kontrolēt savu darbu īsā un ilgstošā laika periodā;
 • Vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

 Galvenie pienākumi:  

 • Organizēt, vadīt un piedalīties teritorijas plānojuma, ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, attīstības programmas, tematisko plānojumu izstrādē;
 • Vadīt un koordinēt detālplānojumu  un lokālplānojumu izstrādi;
 • Veikt attīstības plānošanas dokumentu uzraudzību;
 • Plānot attīstības plānošanas dokumentu izstrādes laika grafiku, darbu izpildes termiņus, resursus un izmaksas;
 •  Izvērtēt attīstības dokumentus un ierosināt teritorijas plānojuma, ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, attīstības programmas, tematisko plānojumu, nozaru plānu uzlabošanai nepieciešamos pasākumus;
 • Organizēt teritorijas plānojumu sadaļas pārraudzību būvniecības uzsākšanas periodā;
 • Sagatavot priekšlikumus zemes lietošanas mērķu noteikšanai;
 • Amata kompetences ietvaros piedalīties iepirkuma procedūru sagatavošanā;
 • Sagatavot domes lēmumu, pašvaldības saistošo noteikumu un rīkojumu projektus.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV Europass formātā, norādīt pieredzi darbā ar TAPIS, Autocad vidi, ĢIS programmatūrām) un motivācijas vēstule;
 • Nolikuma prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas; 
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;
 • Redzējums par amata pienākumu izpildi, ar to saistīto problēmu risinājumi (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā);

Pretendents var iesniegt pēdējos 3 gados apgūtu amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.

B kategorijas autovadītāja apliecība tiks uzskatīta par priekšrocību.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Talsu  novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt   e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītāja amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019. gada 17. maija plkst.17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti dalībai darba intervijā.

Saskaņā ar amata klasifikāciju Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītāja amata atlīdzība no 1083,00 EUR  līdz  1287,00  EUR

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī  atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem  aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām  TNP:  personas datu apstrādes pārzinis ir TNP Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. Nr. 632321106; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums. 

  26.04.2019.

 

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) izsludina konkursu uz

Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta attīstības nodaļas

Tūrisma informācijas daļas ceļojumu organizatora amatu

(profesijas kods 4221 02)

 

Talsu novada tūrisma informācijas centrs meklē aizrautīgu, radošu un mērķtiecīgu kolēģi Talsu novada tūrisma jomas popularizēšanai atbilstoši modernajām digitālajām tendencēm, dinamiskam darbam nelielā un draudzīgā kolektīvā.

Gaidām interesentu pieteikumus!

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Nepieciešama atbilstoša augstākā (vismaz II līmeņa) izglītība tūrisma, komunikāciju vai kultūras jomā;
 • Vēlama pieredze tūrisma jomā;
 • Vismaz divu svešvalodu zināšanas;
 • Digitālās prasmes;
 • Labas saskarsmes, komunikācijas, argumentācijas prasmes;
 • Uz klientu, komandas darbu un rezultātu orientēta personība;
 • Spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu;
 • Vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Galvenie pienākumi:

 • Plānot un realizēt interneta mārketinga aktivitātes Talsu novada tūrisma piedāvājuma popularizēšanai atbilstoši modernajām digitālajām tendencēm;
 • Izstrādāt un aktualizēt tūrisma informāciju tūrisma portālos;
 • Klientu apkalpošana amata kompetences ietvaros;
 • Organizēt Talsu novada tūrisma objektu pārraudzību un apsekošanu, veikt iegūto datu apstrādi un aktualizēšanu;
 • Dalība jaunu tūrisma informācijas izdevumu izstrādē;
 • Veikt dokumentu par tūrisma pakalpojumiem uzraudzību;
 • Plānot, organizēt un vadīt tūristu ekskursijas Talsu pilsētā un Talsu novadā;
 • Veikt Talsu novada tūrisma objektu apmeklētāju plūsmas uzskaiti un datu apkopošanu, izmantojot statistikas datus;
 • Amata kompetences ietvaros pārstāvēt Talsu novada tūrisma informācijas centru dalīborganizācijās;
 • Piedalīties jaunu Talsu novada tūrisma produktu un pakalpojumu izstrādē, ilgtspējīgas tūrisma attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē, rosināt tūrisma nozares uzlabošanai nepieciešamos pasākumus.

Iesniedzamie dokumenti valsts valodā:

 • Dzīves apraksts (CV Europass formātā, norādīt digitālās prasmes) un motivācijas vēstule;
 • Nolikuma prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas;
 • Redzējums par amata pienākumu izpildi, ar to saistīto problēmu risinājumu, ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā);

Pretendents var iesniegt pēdējos 3 gados apgūtu amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas un B kategorijas autovadītāja apliecības kopiju.

B kategorijas autovadītāja apliecība var tikt uzskatīta par priekšrocību.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Talsu novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta attīstības nodaļas Tūrisma informācijas daļas ceļojumu organizatora amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019.gada 10.maija plkst.17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti dalībai darba intervijā.

Saskaņā ar amata klasifikāciju Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta attīstības  nodaļas Tūrisma informācijas daļas ceļojumu organizatora amata atlīdzība ir no 915,00 EUR līdz 1190,00 EUR.

 

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī  atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem  aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām TNP:  personas datu apstrādes pārzinis ir TNP Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. Nr. 632321106; datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums. 

 

 

 

 

 

 

Notikumu kalendārs

Jūlijs, 2019
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk