Pirmdiena, 5. decembris
Šodien sveicam: Sabīne, Sarma, Klaudijs

UNESCO asociēto skolu projekta tīkls

Ir noslēgusies skolu uzņemšana UNESCO Asociēto skolu projektā (UNESCO ASP) 2012.- 2015. gadā, un UNESCO ASP dalībskolas statusu ieguvušas 20 izglītības iestādes no visas Latvijas.

UNESCO Asociēto skolu projekts (2012-2015) Latvijā turpina popularizēt un iekļaut mācīšanas un mācīšanās procesos četrus 21. gadsimta izglītības pīlārus – mācīties zināt, mācīties darīt, mācīties būt un mācīties dzīvot kopā, lai ar izglītības palīdzību sekmētu ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību, kā arī katra indivīda izaugsmi un iekļaušanos sabiedrībā. UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskolas 2012.-2015. gadā dalīsies pieredzē un sadarbosies šādu tematisko virzienu ietvaros:

Mantojuma izglītība (materiālais, nemateriālais un dokumentārais mantojums): nemateriālā, materiālā un dokumentārā kultūras mantojuma saglabāšana, zināšanu un prasmju tālāknodošana un popularizēšana, apgūstot vietējās tradīcijas, arodus, mācoties prasmes no stāstniekiem, rokdarbniekiem, amatniekiem, izzinot dokumentāro mantojumu – vēstulēs, zīmējumos, dokumentos u.c. informācijas nesējos fiksētās kultūrvēstures liecības.

Cilvēktiesības un vērtībizglītība: UNESCO globālās kustības ”Izglītība visiem” īstenošana skolas vidē, sekmējot audzēkņu un pedagogu izpratni par iekļaujošās izglītības pamatprincipiem. Skolas aicinātas vērst uzmanību uz resursu pilnvērtīgu izmantošanu kvalitatīvas, mērķtiecīgas, vērtīborientētas izglītības nodrošināšanai, kuras centrā ir cilvēks, viņa spēju attīstīšana, prasmju pilnveidošana, tiesības un pienākumi iekļaujošā sabiedrībā un tās veidošanā.

Izglītība ilgtspējīgai attīstībai: Apvienoto Nāciju dekādes „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai”(2005-2014) mērķu īstenošana. Holistiskas, starpdisciplināras pieejas veicināšana sabiedrības, kultūras, vides un ekonomikas jautājumiem mācību programmā, akcentējot katra indivīda kā pārmaiņu virzītāja nozīmi sabiedrības veidošanā, rosinot domāt par dabas resursu ierobežotību un cilvēku atbildību, kā arī aicinot apzināties ekonomiskās izaugsmes ietekmi uz sabiedrību un vidi.

UNESCO ASP 2012. – 2015. gadā Latvijā mantojuma izglītības virzienā darbosies septiņas izglītības iestādes: privātā vidusskola Ādažu Brīvā Valdorfa skola, Daugavpils Valsts ģimnāzija, Jaunsilavas pamatskola, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs, Riebiņu vidusskola, Rīgas Klasiskā ģimnāzija, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola.

Cilvēktiesību un vērtībizglītības virzienā aktivitātes īstenos sešas izglītības iestādes: Brocēnu vidusskola, Daugavpils Vienības pamatskola, Jēkabpils pamatskola, Rīgas 74. vidusskola, Sabiles vidusskola un Valmieras sākumskola.

Izglītība ilgtspējīgai attīstībai būs tematiskais pamats pasākumiem septiņās izglītības iestādēs: Bērnu un jauniešu vides izglītības centrs Rīgas Dabaszinību skola, Daugavpils 20. pirmsskolas izglītības iestāde, Jelgavas Amatu vidusskola, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola, Priekuļu novada Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde, Talsu Valsts ģimnāzija un Valmieras Valsts ģimnāzija.

Papildu informācijai: UNESCO ASP nacionālā koordinatore Latvijā – Ilze Dalbiņa (i.dalbina@unesco.lv, 67325109)


UNESCO Asociēto skolu projekts ir pirmais skolu sadarbības tīkls pasaulē, kas izveidots 1953. gadā un kurā šobrīd darbojas apmēram 9000 izglītības iestāžu 180 valstīs. Latvija UNESCO ASP iesaistījusies kopš deviņdesmito gadu sākuma, un tā darbību Latvijā koordinē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

UNESCO ASP ir sadarbības platforma izglītības kvalitātes veicināšanai pasaulē un Latvijā, sekmējot skolotāju informētību par mūsdienīgu mācību metožu izmantošanu mācību procesā un rosinot vispusīgu ideju un pieredzes apmaiņu mācību satura bagātināšanai. UNESCO ASP dalībskolas projekta ietvaros ar UNESCO atbalstu var veidot jaunus metodiskos materiālus, īstenot dažādas aktivitātes – seminārus, tematiskās nodarbības, radošās darbnīcas – projektu nedēļās, paaugstināt kvalifikāciju pedagogiem, kā arī izstrādāt priekšlikumus mācību programmu satura pilnveidošanai. Piederība UNESCO ASP tīklam ir visā pasaulē atzīta skolas kvalitātes zīme. Bērni un jaunieši kopā ar zinošiem un prasmīgiem skolotājiem izzina apkārtējo vidi (sociālo, ekonomisko un kultūras), darbojas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un rod atbildes uz jautājumiem par kultūru daudzveidību un cilvēku dažādību.  Skolas palīdz nodot Latvijas labo pieredzi pasaulē, apliecinot, ka, mērķtiecīgi un kvalitatīvi izmantojot resursus, var sasniegt ļoti labus rezultātus. UNESCO LNK sadarbība ar skolām ļauj būt pārliecinātiem, ka UNESCO izglītības programmas un darbības principi ir īstenojami praksē un sniedz patiesu gandarījumu.

Notikumu kalendārs

Decembris, 2016
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas