Talsu Valsts ģimnāzija

Talsu Valsts ģimnāzija

Iestādes vadītājs: Gundars Sebris

Iestādes vadītāja  tālrunis: 29474681

Iestādes vadītāja e-pasts: gundars.sebris@talsi.lv

Iestādes adrese: Brīvības iela 29, Talsi, Talsu novads, LV 3201

Iestādes kontakttālrunis: 63291765

Iestādes e-pasts: talsugimnazija@latnet.lv

Iestādes interneta mājas lapa: www.tvg.edu.lv

Iestādes darba laiks:  8.00 – 17.00

 
Apraksts par iestādi
 
Iestādes mācību programmas

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma (kods 31014011),

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 31013011)

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011),

Pamatizglītības otrā posma izglītības programma (kods 23011111)

 
 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.lv
26-08-2019