Talsu pilsēta

Novada sirdī – Talsos – viesojoties

20. maijā konkursa „Sakoptākā pilsēta vai pagasts” vērtēšanas komisija devās uz Talsiem. Pilsētas pārvaldes vadītājs Ģirts Kalnbirze atklāja vēl līdz šim neiepazītus cilvēkus un vietas septiņās nominācijās, tā pierādot, ka Talsi ir gana radoša un pārsteigumu pilna pilsēta.

Nominācijā „Radošākais novadnieks” izvirzīta Baiba Brice, Talsu pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” muzikālā pedagoģe un desmit metodisko krājumu autore. „Izdotās grāmatas ir mana līdzšinējā darba rezultāts. To nevar atrauti skatīt no ikdienas darba „Pīlādzītī,” teica B. Brice, kas par mūzikas skolotāju kļuvusi, jo pati nebija apmierināta ar savu mūzikas skolotāju.

Pedagoģe ikdienas darbā izmanto Orf mācību metožu elementus, bērnos attīstot radošumu un iedrošinot jauniem izaicinājumiem. „Kārlis Orfs šo metodi radīja darbam ar pusaudžiem. Mūsdienās šī tehnika aptver gan jaundzimušos, gan seniorus. Metode pierāda, ka darbošanās mūzikā ikvienam ir ļoti noderīga un uzlabo dzīves kvalitāti. Bērns, strādājot ar mūziku, vienlaicīgi nodarbina gandrīz visus smadzeņu laukus,” pastāstīja B. Brice. Ik gadu zināšanas viņa papildina, piedaloties ārvalstu kursos, mācoties un attīstot sevi un iemaņas.

Nominācija „Radošākais novadnieks” -  Baiba Brice

Orf metodika mācību procesa centrā izvirza bērnu. Muzikālā attīstība cieši saistīta ar psihisko procesu attīstību – atmiņu, uztveri, domāšanu, radošumu, kustību koordināciju un runu. Tas noteic, ka mācību process ir svarīgāks par tūlītēju rezultātu.

Mācību procesā izmanto Kārļa Orfa izstrādātos mūzikas instrumentus. „Pīlādzītī”, atzina B. Brice, oriģinālie Orfa instrumenti ir ierobežotā daudzumā, tādēļ tos pedagogi izgatavo no pieejamajiem materiāliem un dabas objektiem. Baiba smejoties pastāsta, ka tādējādi bērnudārzā izveidota santehnikas, sadzīves atkritumu un dabas nodaļa, kas raksturo skaņu rīku izejmateriālu klāstu.

„Vadu mūzikas skolotāju metodisko apvienību, vairākas reizes gadā tiekamies un dalāmies jaunumos un pieredzē. Kopš 2010. gada organizēju mūzikas skolotāju metodiskos tirdziņus, piedalos dažādās konferencēs, bērnudārzā ar prieku uzņemam praktikantus. Organizēju trīs līdz četru dienu braucienus uz Igauniju, kur tiekamies ar šīs valsts pirmsskolas mūzikas skolotājiem. Esmu lektore, vadu kursus. Bērniem jāparāda skaistā mūzikas pasaule, tā viņus attīsta. Svarīgi, lai bērns izaug, iemīlot mūziku,” pārliecināta ir B. Brice.

Talsu 2. vidusskolas datorklase, ko skolas audzēkņi pārvērtuši līdz nepazīšanai, mācību procesu padara vēl patīkamāku. „Vieta, kura jāredz” – klases siena, kas veidota Talsu novada svītru koda krāsās un kas tika atklāta Talsu pilsētas vārdadienā. Īpašs veltījums vērtēšanas komisijai bija tik tikko izdotā skolas jauno autoru dzejas grāmata „Es esmu uguns” – ilglaicīga tradīcija, kas nezaudē aktualitāti.

„Talsu novada bērnu un jauniešu centrs rīkoja konkursu „Labākā jauniešu organizācija”. Arī mūsu skolas pašpārvalde tajā piedalījās, bet viena no aktivitātēm bija kopīgas sadarbības veidošana. Gribējām darīt brīvprātīgo darbu, bet ar nosacījumu, lai tas būtu paliekošs. Skolotāja Liene Katlapa piedāvāja pārveidot šo klasi, ļaujot brīvi izmantot mūsu radošo garu,” pastāstīja Talsu 2. vidusskolas pašpārvaldes priekšsēdētāja Ieva Briede. „Izmantojām Talsu novada svītru kodu, jo vēlējāmies ieaust pašpārvaldes stāstu skolā. Kā gan izrādīt mīlestību savai pilsētai, ja ne ar svītru kodu un Talsu saulītēm?” skices ideju atklāja I. Briede.

Nominācija „Vieta, kura jāredz” Talsu 2. vidusskolas datorklase

Sagatavošanas darbos jauniešiem palīdzēja skolas saimnieciskais darbinieks, bet pati krāsošana ilga vienu dienu. Darbi ritējuši omulīgā atmosfērā un labā kompānijā, ar iepriekš sagatavotiem cienastiem.

Līga Balga, Talsu 2. vidusskolas pašpārvaldes vadītāja, piemetināja, ka krāsošanā iesaistījās visi pašpārvaldes jaunieši. Ikviens vēlējās arī atstāt autogrāfu, ko nu var redzēt uz otru elpu guvušās sienas. „Tas ir viens no lielākajiem ieguldījumiem skolā Talsu 2. vidusskolas pašpārvaldes vēsturē. Atjaunotā siena ir paliekoša vērtība, kas jauniešu darbošanos apliecinās arī pēc vairākiem gadiem. Talsu novada svītru kods ir ieausts arī citā veidā – tas rotā Talsu 2. vidusskolas kora zēnu kreklus un meiteņu kleitu jostas,” pastāstīja L. Balga.

Ar rezultātu apmierināta ir arī datorklases saimniece – skolotāja Liene Katlapa. Viņa atzina, ka arī citi jaunieši priecājas par tik krāsainu un košu vidi. Tehnoloģiju kabinetā, norādīja skolotāja L. Katlapa, ikdienā uzturas daudz cilvēku, arī bērnu vecāki, kam ir jautājumi par tehnoloģiju izmantošanu. Šoreiz iemaņas darbā ar planšetdatoriem vajadzēja apliecināt arī konkursa vērtēšanas komisijai, tiekot galā ar iepriekš sagatavotiem viktorīnas jautājumiem par jauniešu paveikto. Gods kam gods – vērtēšanas komisija kaunā nekrita!

Nominācijā „Pilsētas labvēlis” šogad Talsu pilsētas pārvalde izvirzīja Talsu 2. vidusskolas mājturības un tehnoloģiju skolotāju Visvaldi Vismani. Viņš pilsētai un tās iestādēm regulāri dāvina savu ideju galaproduktus, ko izgatavojis kopā ar skolēniem. Arī Talsu 2. vidusskolu rotā Vismaņa kunga roku darbs – praktiski mēbeļu komplekti.

V. Vismanis izteica pateicību par iespēju savu un skolēnu veikumu parādīt arī ārpus skolas – jau pilsētā. Trīs gadus skolotājs ar audzēkņiem veidojis rotājumus Talsu pilsētas Ziemassvētku eglei, Lieldienās ar skolēniem jau piekto gadu sagatavo putnu būrīšus, ko vēlāk izvietot novadā, pirmsskolas izglītības iestādēm dāvina pašu izgatavotos krēslus. Tāpat viņš iesaistījis jauniešus brīvajā laikā veidot miniatūrus koka auto modelīšus vietējām un Kurzemes mēroga sacensībām, ir aizrāvies ar pūķu modelēšanu.

Nominācijā „Pilsētas labvēlis” - Visvaldis Vismanis

„Bērniem jāparāda, ka skolā var izpaust līdz šim iemācīto un apgūto. Bērni izvēlas ko gatavot, tā apliecinot apgūtās prasmes. Jauniešu paveiktie darbi ir ļoti interesanti,” teica V. Vismanis, norādot uz klases telpā izvietoto izstādi.

Jau piecus gadus skolotājs ar audzēkņiem gatavo krēslus Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm – kopumā izgatavoti un uzdāvināti vairāk nekā 130 krēslu. Šogad trīs pirmsskolas izglītības iestādes tikušas pie īpaša jubilāra krēsla.

Lai īstenotu ieceres, V. Vismanis aktīvi sadarbojas ar dažādiem uzņēmumiem, piemēram, ar a/s „Ingrid D” un SIA „Vika Wood”. „No tiem saņemam ražošanā neizmantojamās detaļas. Tās izzāģējam un dodam iespēju kokam sevi vēlreiz pierādīt,” teica V. Vismanis.

„Neiet viegli, bet radošumu var attīstīt. Bērni sākumā netic ideju realizācijai, bet pēc tam priecājas, ka darbs izdevies. Grandiozs projekts ir miniatūrie koka auto modelīši. Liepājas tehniskās jaunrades namā ir atbilstoša trase, kur katru gadu notiek sacensības. Divus gadus piedalāmies arī mēs,” piebilda V. Vismanis. Koka auto modelīšiem ir noteikts izmērs un svars, sacensībās tās brīvā kritienā dodas pa desmit metrus garu trasi. „Bērni mani aizrāva – divas nedēļas pats jutos bērna prātā. Pirmajā gadā sacensībās ieguvām dizaina balvu, bet sapratām, ka bez ikdienā pieejamas trases labus rezultātus nesasniegsim. To izbūvējām no veca drēbju skapja un sākām iedziļināties niansēs. Šogad izcīnījām 1. un 3. vietu, kā arī ieguvām dizaina balvu. No 16 mašīnām finālā astoņas bija mūsējās,” panākumus atklāja skolotājs.

Nākamais projekts, kam pedagogs ķersies klāt, būs pašiem savas desmit metrus garas trases būvniecība. „Ar Talsu novada fonda atbalstu izgatavosim četru celiņu trasi. Bērni jau nepacietīgi gaida, kad ķersimies pie darba. Uzskatu, ka šādai trasei jābūt Talsu novada bērnu un jauniešu centrā. Vēlos jauniešus nedaudz atraut no informācijas tehnoloģijām un pievērst citādiem instrumentiem. Priecājos, ka jaunieši sevi šādi apliecina un darītais nav zemē nomests laiks – nākotnē šīs prasmes noderēs,” pasmaidīja V. Vismanis. Lai arī pats reizēm netic, ka jauniešu iecerēto izdosies īstenot, allaž tiek atrasts veids, kā to paveikt. Turklāt nevienam neatklājot savas bažas.

Talsu luterāņu baznīca šogad izvirzīta nominācijā „Veiksmīgākais tūrisma piedāvājums”. Baznīcas ēka celta 1567. gadā un laika gaitā papildināta ar romāņu un gotiskā stila iezīmēm. „Tā ir vecākā mūra ēka mūsu pilsētā. 2017. gadā atzīmēsim baznīcas 450 gadu jubileju un par svētkiem sākam domāt jau tagad. Talsu luterāņu baznīca ir aktuāls tūrisma objekts, ko apmeklē vairāk nekā 90% tūristu. Šis dievnams ir piedzīvojis ļoti daudz pārbūvju. Pēdējā no tām bija 2005. gadā, kad vētrā tika norauts torņa smailes jumts. Visu, ko renovējam, mērķtiecīgi pielāgojam piekļuvei cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,” pastāstīja Talsu evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieks Ainārs Lūks. Gadu gaitā ar pašvaldības un uzņēmēju atbalstu ēka veidota pievilcīga tūristiem, baznīcā tiek organizēti dažādi pasākumi. Labi zināmi ir kora „Amenda”, kas nupat kā nosvinēja 20 gadu jubileju, panākumi.

Nominācija „Veiksmīgākais tūrisma piedāvājums” - Talsu luterāņu baznīca

Pie sasniegtā nevar apstāties, uzsvēra A. Lūks, tādēļ nākamais darbs būs torņa pulksteņa atjaunošana. 29. augustā notiks pirmais labdarības koncerts ar grupas „Latvian voices” dalību, kad tiks lūgts ziedot šim mērķim.

Talsu luterāņu baznīca apmeklētājiem ir atvērta katru dienu. Tā piedalījās arī Baznīcu naktī 5. jūnijā, kad ikviens varēja tuvāk aplūkot baznīcas torni un sakristeju. „Tūristu ir ļoti daudz, sevišķi vasarā. Par to jāpateicas arī Talsu novada tūrisma informācijas centram,” piebilda A. Lūks.

Šogad uz sakoptākās daudzdzīvokļu mājas titulu pretendē ēka Dundagas ielā 10. Pagājušajā gadā uzsāktie remontdarbi nesen kā pabeigti, un māja ieguvusi ne tikai tīkamu vizuālo izskatu, bet arī pārveidotu siltuma un ūdens padevi. Ar apsaimniekotāja SIA „Adax 2” iniciatīvu tika īstenots viens no pirmajiem šāda veida projektiem. Tas izstrādāts, piesaistot Rīgas Tehniskās universitātes mācībspēkus. Apsaimniekošanas uzņēmuma SIA „Adax 2” valdes priekšsēdētājs Aivars Maķevics pastāstīja, ka padeves sistēmas pārveide būtiski samazinājusi siltumenerģijas zudumus.

Nominācija "Sakoptākā daudzdzīvokļu māja" - Dundagas ielā 10

„Katrā kāpņu telpā noņēmām 14 apkures stāvvadus un septiņus karstā ūdens cirkulācijas stāvvadus. Tā vietā iekštelpās ierīkojām divus vadus ar karstā ūdens padevi. Tie dzīvokļos nodrošina horizontālo cirkulāciju ar pilnīgu regulēšanas iespēju. Kamēr pilsētā apkure jau ir atslēgta, šai mājai tā ir nodrošināta visu gadu. Katram dzīvoklim ir savs siltuma skaitītājs, kas fiksē apkures un siltā ūdens sasildīšanai patērēto. Nomainījām fiziski un morāli nokalpojušās ūdens caurules, pie ievada dzīvoklī uzstādījām ūdensskaitītāju. To nolasīšana iespējama ļoti ātri bez nepieciešamības iekļūt dzīvokļos. Šie skaitītāji ir salāgoti ar kopējo mājas skaitītāju, tādējādi samazinot iespējamās korekcijas,” projekta ieguvumus uzskaitīja A. Maķevics.

Ar paveikto apsaimniekotājs ir apmierināts. Lai gan bez sarežģījumiem darba procesā neiztika, tomēr tagad kopējais mājas siltuma ietaupījums pārsniedz 60 procentus.

Viens no iedzīvotāju nosacījumiem bija pēc projekta īstenošanas maksāt mazāku rēķinu. Tas arī ir sasniegts, bet nākamais mērķis ir kāpņu telpu remonts.

Veikalā „Meža dārzs” vērtēšanas komisiju sagaida uzņēmuma a/s „Ingrid D” īpašnieks Jānis Grahoļskis, viņa sieva Dace Grahoļska un dēls Rūdolfs Grahoļskis. Tirdzniecības vieta izvirzīta nominācijā „Sakoptākā organizācija”. Ēku uzņēmēji iegādājušies 2013. gadā, pārvēršot to par sakoptu un apdzīvotu objektu, līdztekus saglabājot videi draudzīgās nianses.

„Tirdzniecība ir atkarīga no trīs lietām – no vietas, vietas un vietas,” pasmaida J. Grahoļskis. Iepriekšējā tirdzniecības vieta nebija tik piemērota, jo traucēja vienvirziena transportlīdzekļu kustība un klientiem neesošās autostāvvietas. Sadarbībā ar SEB banku J. Grahoļskis izmantoja iespēju iegādāties īpašumu Jaunajā ielā 29. „Renovējām pilnīgi visu – grīdas, logus. Ierīkojām duālo apkuri. Tas nozīmē, ka to nodrošinām gan paši, gan vajadzības gadījumā pieslēdzamies pilsētas centrālajai apkurei. Perspektīvā domājam par ēkas otrā stāva apdzīvošanu,” pastāstīja J. Grahoļskis.

Nominācija „Sakoptākā organizācija” - „Meža dārzs”

Uzņēmums a/s „Ingrid D” ir kļuvis par lielāko koka kātu ražotāju Latvijā un vienu no lielākajiem Baltijā. Uzņēmums veikalā piedāvā savu ražoto, kā arī meža, dārza un elektroinstrumentu zīmolu produkciju. Papildu darbības sfēra ir iekārtu servisa pakalpojumi.

Kafejnīcā „Bīne” saimnieko SIA „Kolumbīne” īpašniece Ieva Pirktiņa. Viņa ēdināšanas biznesā darbojas jau 21 gadu, bet Talsu pilsētas pārvalde kafejnīcu „Bīne” K. Valdemāra ielā izvirzījusi iedzīvotājiem draudzīgākās kafejnīcas godam.

„Bīne” vērtēšanas komisiju sagaida ar noskaņai atbilstošo mežģīņu zāli. Tajā ik dienas ir iespēja izbaudīt apkalpošanu un iepriekš sagatavotu maltīti, kā arī īpašu svētku atmosfēru gan diviem, gan 40 cilvēkiem.

„Iesākumā mežģīņu zāli paredzējām pasūtāmiem ēdieniem, jo priekštelpā nodrošinām ātro apkalpošanu vai bistro. Tomēr klienti šo iespēju izmantoja kūtri – redzot ēdienu vitrīnu, palika priekštelpā. Tagad mežģīņu zāli izmantojam atsevišķiem pasūtījumiem ne tikai nelieliem svētkiem, bet arī biznesa pusdienām un darba darīšanām,” pastāstīja I. Pirktiņa. Jubilejas, atklāja Ieva, visbiežāk kafejnīcā atzīmē cilvēkiem, kas sasnieguši 70 un vairāk gadu. SIA „Kolumbīnes” pakalpojumus nereti uzmeklē arī nozīmīgu kopdzīves jubileju atzīmēšanai.

Nominācija "Iedzīvotājiem draudzīgākā kafejnīca" - Kafejnīcā „Bīne”

„Nodrošinām ēdināšanu dažādos banketos un arī kāzās. Esam noslēguši līgumus ar atsevišķiem viesu namiem par ēdināšanas nodrošināšanu. Interesanti un patīkami ir klāt kāzu galdus laukos zem klajas debess – šādā atmosfērā jūtams īpašs sirsnīgums,” piebilda I. Pirktiņa. Tieši šādos izbraucienos Ieva paspēj izbaudīt vasaras burvību – citādi tā paliek neizjusta lielās noslodzes dēļ.

Patlaban SIA „Kolumbīne” nodrošina ēdināšanu trīs vietās Talsos – „Jāņa centrā”, Miera un K. Valdemāra ielā. „Koncentrējamies uz šo kafejnīcu attīstību.”

Izrādās, I. Pirktiņa ar ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu sākusi nodarboties ne tāpēc, ka izjustu patiku gatavot, bet gan tāpēc, ka labprāt uzņem viesus.

Šobrīd uzņēmums strādā, lai ieviestu jaunu pakalpojuma veidu – Zviedru galda ēdināšanas formas. „Uzklājām bufetes tipa galdu mežģīņu zālē, katram klientam prasot 6,99 eiro. Piedāvājām neierobežotā daudzumā zupu, dažādus otros ēdienus un desertus. Gāja grūti, bet tas ir tikai sākums,” apņēmības pilna iedzīvināt loloto ideju ir Ieva. Viņa jau zina, ka cilvēkiem šo iespēju nesteidzīgi paēst piedāvās Talsu pilsētas svētku laikā, padomā ir arī svētdienas brunch rīkošana. I. Pirktiņa ir pārliecināta, ka ar laiku izdosies šim piedāvājumam piesaistīt cilvēkus.

„Cilvēki nesteidzīgi pieņem jauno. Varu cīnīties, kā gribu, bet rasols un karbonāde ir pieprasītākie produkti. Dienā vidēji tiek patērēts ap 25 kilogramiem rasola, ir dienas, kad patēriņš sasniedz pat 50 kilogramus. Tā ir klasika, jo cilvēkam vispirms ir jāpaēd, bet pēc tam var pievērsties dažādiem smalkumiņiem un interesantām lietām,” klientu ēšanas ieradumus raksturoja SIA „Kolumbīne” īpašniece Ieva Pirktiņa. Par klasiku un neatņemamu pusdienu sastāvdaļu, ko pat rasols nav pārspējis, „Bīnē” kļuvusi karbonāde ar sieru.

 

Inita Fedko

Talsu novada pašvaldības

Komunikācijas speciāliste

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.lv
26-08-2019