Talsu novada vakara un neklātienes vidusskola

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskola

Iestādes vadītāja: Dana Kalašņikova

Iestādes vadītājas tālrunis: 63232204

Iestādes vadītājas e-pasts: dana.kalasnikova@talsi.lv

Iestādes adrese: Kārļa Mīlenbaha ielā 30, Talsi, Talsu novads, LV-3201

Iestādes kontakttālrunis: 63232204, 63232206, 63232207

Iestādes e-pasts: vakaraneklatienesvidusskola@talsi.lv

Iestādes interneta mājas lapa: www.talsuvakarskola.lv

Iestādes darba laiks:  8.00 - līdz 17.00

 
 
Apraksts par iestādi

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas moto:

„Kas neiet kopā ar laiku, tas aiziet kopā ar laiku!”

Vakarskola Talsos  dibināta 1946.gadā, kad izveidoja Talsu apriņķa strādājošās jaunatnes skolu, kurā skolēni mācījās no 8. līdz 12.klasei. 1952.gadā skolu pārveidoja par Rīgas, bet 1958.gadā par Liepājas Republikāniskās vidusskolas konsultpunktu.

No 1961.gada vakarskola bija Talsu vidusskolas neklātienes nodaļa.

1971.gada augustā izveidoja Talsu rajona vakara un neklātienes vidusskolu, kurā strādājošie jaunieši varētu iegūt vispārējo vidējo izglītību. Mācības galvenokārt notika vakaros pēc darba. Izglītojamos  mācībās atbalstīja gan toreizējās ciema padomes, gan darbavietas. Jauniešiem, ja viņi mācījās, pienācās papildus piemaksa pie darba algas, kā arī apmaksāts atvaļinājums eksāmenu estādes kārtošanai.

 Tagadējā Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas ēkā Kārļa Mīlenbaha ielā 30, savā laikā mājvietu ir atradušas Talsu Valsts mājturības skola, Talsu Valsts ģimnāzija, Krievu skola, bērnudārzs, mākslinieku darbnīcas un sporta skola, Talsu ārpusklases darba centrs un  Talsu 3.vidusskola, Talsu rajona vakara un neklātienes vidusskola.

Vienas paaudzes dzīves laikā izmainījušās vērtības, attieksmes un  uzvedības normas. Nākošajai paaudzei ar tradicionālo mehānismu palīdzību tās netiek nodotas.

Izglītības sistēmai lielā mērā jākļūst par vērtību sistēmas veidotāju.

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas vērtības:

  • radošums prasmēs, izziņas procesos, domāšanā;
  •  motivācija – katrs var būt izcils savā jomā – katram ir spējas un iespējas, lai sasniegtu savus mērķus;

atbildība- personiskā ieinteresētība un darbība veselības, drošības un kultūrvides ( ģimenes, skolas, novada,valsts) veidošanā, stiprināšanā.

 
Iestādes mācību programmas
 

Programmas nosaukums 

Programmas kods

Licences numurs un izsniegšanas termiņš,

    akreditācijas termiņš

Pamatizglītības 2.posma programma 7.- 9.klasei

( ar klātienes apmācības formu)

 23011112

               Nr. V-4452

No 2013.gada 2. janvāra

  līdz 2019.gada 1. janvārim

Vispārējās vidējās izglītības programma

 ( ar klātienes apmācības formu)

 31011012

            Nr. V-1817

No 2013.gada 2. janvāra

  līdz 2019.gada 1. janvārim

Vispārējās vidējās izglītības programma

( ar neklātienes apmācības formu)

31011013

Nr. V-1818

No 2013.gada 2. janvāra

  līdz 2019.gada 1. janvārim

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.lv
21-08-2019