Svētdiena, 24. jūnijs
Šodien sveicam: Jānis

Talsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu rindu reģistrs

Bērnu reģistrēšana rindā uz Talsu novada pirmsskolas izglītības iestādēm

 

Lai bērnus pārreģistrētu rindā uz pirmsskolas izglītības iestādi zvanīt Dacei Ivanovai – 63224008, 26471166 vai 63222583

Pārreģistrēšana pagarināta līdz 2014. gada 17. oktobrim

Bērnu reģistrācija uz Talsu pilsētas pirmsskolas iestādēm notiek Talsos, Kareivju ielā 7.

Bērnu reģistrācija uz pagastu un pilsētu pirmsskolas iestādēm sava pagasta vai pilsētas tuvākajā pirmsskolas iestādē pie iestādes vadītāja.

Darba laiks bērnu reģistrēšanai uz Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm

PIRMDIEN

OTRDIEN 

CETURTDIEN

PIEKTDIEN

Talsu novada administratīvā centra 1korpusā

Talsu novada izglītības pārvaldē 4.stāvā405. kabinetā

 

 

 

8.00 - 17.00

12.00 - 13.00 pusdienas pārtraukums

 

TREŠDIEN

Talsu novada administratīvā centra 2 korpusa pirmā stāva 111.kabinetā

 

8.00 - 18.00

12.00 - 13.00 pusdienas pārtraukums

 

Atbildīgā darbiniece Anita Āboliņa (tel. 63224038, anitaabolina@hotmail.com)
Dace Ivanova (tel.63224008, dace_ivanova@inbox.lv)

  

Atgādinām Talsu novada domes saistošo noteikumu Nr.61 17.12.2009. “Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Talsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”

III daļas 3.7. punktu: katru gadu no 1.septembra līdz 1.oktobrim vecākiem ir jāpārreģistrē bērni rindā, piezvanot vai personīgi atbildīgajam darbiniekam, kas reģistrējušies Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs vai pārējās novada pilsētās un pagastos – attiecīgajam pirmsskolas iestādes vadītājam.

Ja bērns netiks pārreģistrēts, viņš no rindas tiks atskaitīts.

Atgādinām saistošo noteikumu 1.4. punktu: Bērnam tiek nodrošināta pirmsskolas izglītības programmas apguve tikai vienā pirmsskolas iestādē. Vecākiem vai aizbildņiem (turpmāk-vecāki) ir tiesības mainīt pirmsskolas iestādi saskaņā ar šo noteikumu 2.5.2.punktu.

2.5.2. punkts nosaka: Otrās pakāpes reģistrā uz pirmsskolas izglītības iestādi reģistrē bērnu, ja bērns un vismaz viens no vecākiem deklarēti Talsu novada administratīvajā teritorijā vai, ja bērns ir uzņemts vienā Talsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bet vecāki vēlas mainīt pirmsskolas iestādi

Atgādinām saistošo noteikumu III sadaļas 3.10. punktu: Ja bērns, kurš apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi izbrauc uz laiku (uz citu valsti, citu dzīvesvietu), vecāki (aizbildņi) iesniedz pirmsskolas izglītības iestādei, kuru viņš apmeklējis iesniegumu, kurā norāda izbraukšanas ilgumu. Ja bērns izbraucis uz citu valsti, dzīvesvietu (uz laiku līdz vienam gadam) viņa vietā uz prombūtnes laiku var tikt uzņemts cits bērns rindas kārtībā, nepārsniedzot noteiktos normatīvus grupu piepildījumam.

3.11. Ja vecāki un bērns maina dzīvesvietu un neapmeklēs pirmsskolas iestādi, par to vecākiem ir jāpaziņo atbildīgajam darbiniekam.


 

Dati uz 25.02.2015.


 

 

 

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas