Domes un komiteju sēdes martā

18-02-2019

Kārtējo domes sēžu un komiteju sēžu grafiks 2019.gada martā

(saskaņā ar saistošo noteikumu Nr.2 „Talsu novada pašvaldības nolikums” 40.punktu un 68.punktu.

 

Datums

Sēdes nosaukums

Laiks

4.marts

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde

10.00

4.marts

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde

13.00

 

4.marts

Tautsaimniecības komitejas sēde

15.00

 

7.marts

Finanšu komitejas sēde

15.00

 

14.marts

Domes sēde

15.00

 

18.marts

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde

10.00

18.marts

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde

13.00

 

18.marts

Tautsaimniecības komitejas sēde

15.00

 

21.marts

Finanšu komitejas sēde

15.00

 

28.marts

Domes sēde

15.00

 

 

 

 

 

 

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.lv
19-06-2019