Deputātu pieņemšana martā

22-02-2019

 

TALSU NOVADA DOMES DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS 2019.GADA MARTĀ

 

Pieņemšanas vieta

DATUMS

05.03.2019.

12.03.2019.

19.03.2019.

26.03.2019.

Talsu novada pašvaldība

N.Tropiņš*
E.Demiters

N.Tropiņš*

I.Gluzda

D.Karols*

Īves
pagasta pārvalde

D.Karols**

 

N.Tropiņš
D.Feldmane

 

Laidzes
pagasta pārvalde

I.Norenberga
L.Pīlēģis

 

 

N.Tropiņš**

Laucienes
pagasta pārvalde

 

 

 

S.Pētersone
G.Sebris

Lībagu
pagasta pārvalde

A.Astrātovs
Ģ.Kalnbirze
O.Solovjovs
G.Zeberiņa

 

 

 

Lubes
pagasta pārvalde

 

D.Karols**

 

 

Vandzenes pagasta pārvalde

 

 

D.Karols**
A.Kalniņš**
T.Kalniņa**
A.Spēks**

 

 

PIEŅEMŠANU LAIKI: no plkst.17.00 līdz plkst.18.00

* TALSU NOVADA PAŠVALDĪBĀ Talsu novada domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka pieņemšanu laiki: no plkst.17.00 līdz plkst.19.00

** Talsu novada pašvaldības pilsētu un pagastu pārvalžu organizētās tikšanās ar iedzīvotājiem (plkst.17.30)

 

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.lv
19-06-2019