Sestdiena, 13. februāris
Šodien sveicam: Malda, Melita

Stendes pamatskola

 
 Stendes pamatskola

Iestādes vadītāja:  Iveta Freimane

Iestādes vadītājas tālrunis:  29221377, 63291645

Iestādes vadītājas e-pasts:  iveta.freimane@talsi.lv

Iestādes adrese: Brīvības iela 15, Stende Talsu novads LV3257

Iestādes kontakttālrunis:  63291645

Iestādes e-pasts: stendespamatskola@talsi.lv ; skolzinas@stendesskola.lv

Iestādes interneta mājas lapa: www.stendesskola.lv

Iestādes darba laiks: 8.00 līdz 16.00

 

 

Apraksts par iestādi

Skolas mērķis  ir būt par pilsētas kultūrizglītības centru, kurā mūsdienīgā, psiholoģiski labvēlīgā vidē ikvienam skolas vecumu sasniegušam Stendes pilsētas un apkaimes bērnam ir pieejama kvalitatīva izglītība, savu interešu un spēju attīstīšanai. Skola kā orientieris katra skolēna personības izaugsmei.

2014/2015 mācību gadā iestādē mācības uzsāka 80 izglītojamie, ir 8 klašu komplekti.

Izglītības iestādes un visu programmu akreditācijas termiņš ir līdz 2018.gada 28.martam.

Stendes pamatskolā strādā 17 pedagogi ar augstāko izglītību, kā arī 6 tehniskie darbinieki.

Izglītojamie tiek iesaistīti un piedalās mācību un sporta olimpiādēs, konkursos un sacensībās Talsu novadā. Izglītības iestādē notiek tradicionālie un radošie ārpusstundu pasākumi. Izglītojamie iesaistās Stendes pilsētas pasākumos, talkās, sadarbojas ar citām iestādēm pilsētā  kā arī ar  nevalstiskajām organizācijām.

Skolas atsevišķās iekštelpās veikti remontdarbi, labiekārtoti daži kabineti, sakopta un labiekārtota skolas apkārtne. Ēkā ierīkota ugunsdzēsības un apsardzes signalizācija, 2011.gadā uzstādītas videonovērošanas kameras.

Stendes pamatskolas skolēniem brīvi pieejama sporta un pasākumu zāle. Tā uzcelta 2013.gadā un strādā kā Stendes pilsētas sporta un brīvā laika pavadīšanas centrs, ir pašvaldības struktūrvienība.

Izglītības iestādes īpašie piedāvājumi: interneta pieejas punkts, Wi- Fi zona, Bērnu Dienas centrs, regulāras logopēda nodarbības, sociālā pedagoga atbalsts izglītojamiem, pedagogiem, vecākiem, Pēcpusdienās izglītojamiem piedāvā iesaistīties mūzikas, teātra, sporta, prāta spēļu, jaunsargu nodarbībās un interešu izglītības pulciņos.

 

Iestādes mācību programmas

Pamatizglītības programma 21011111

Speciālās izglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem kods 2105611

Speciālās izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem 2105811

 


STENDES PAMATSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Šobrīd:
1º C
Rīt:
0.5º C