Ceturtdiena, 21. jūnijs
Šodien sveicam: Emīls, Egita, Monvīds

Aktualitātes, semināri, kursi

 

Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde 

No 2014.gada 7.marta līdz 2014.gada 7.aprīlim notiks projektu iesniegumu pieņemšana pasākumam „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” ar publisko finansējumu 7 855 416 EUR apmērā. 

Pasākuma ietvaros ir iespējams veikt šādas darbības: ražošanas cehu, saldētavu un noliktavu būvniecību/rekonstrukciju, kā arī zivju apstrādes un zivju blakusproduktu pārstrādes iekārtu un aprīkojuma iegādi. 

Pasākuma mērķis ir palielināt zvejas un akvakultūras produktu pievienoto vērtību, paaugstināt darba drošību un darba ražīgumu, samazināt negatīvu ietekmi uz vidi, nodrošināt produktu kvalitāti, tai skaitā samazināt kaitīgas vielas zivju produktos, kā arī ražot jaunus produktus un izmantot zivju apstrādes blakusproduktus un atkritumus. 

Atbalsta pretendents var būt:

·         Pārtikas un veterinārā dienestā atzīts zivju apstrādes uzņēmums, kā arī atzīts dzīvnieku izcelsmes pārtikā neizmantojamo blakusproduktu aprites uzņēmums, kas nodarbojas ar zivju blakus produktu vai atkritumu pārstrādi;

·         Esošs komersants, kurš veido jaunu zivju apstrādes vai zivju blakusproduktu pārstrādes uzņēmumu ar noslēgtu gada pārskatu;

·         Jaundibināts komersants, kurš veido jaunu zivju apstrādes vai zivju blakusproduktu pārstrādes uzņēmumu, nav obligāts gada pārskats. 

Pasākuma projektu īstenošanas beigu datums ir gads un četri mēneši no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projektu iesniegumu apstiprināšanu. Projekta īstenošanas beigu datumam ir jābūt ne vēlāk kā 2015.gada 31.augusts. 

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā (Zemkopības ministrijas ēkas 2.stāva foajē, Republikas laukumā 2, Rīgā), elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) vai izmantojot Lauku atbalsta dienesta elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS). 

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā www.lad.gov.lv sadaļā "ES atbalsts".

 

Klientu apkalpošanas daļa

Tālrunis: 67095000

 

Informācija žurnālistiem:

LAD Sabiedrisko attiecību daļa

Tālrunis: 67027830, 67027384


Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts aicina uz praktiski pielietojamo pētījumu zinātniskajiem lasījumiem

31-01-2014

 


01. 11.2013.

 

Lauksaimniekiem piešķirts dīzeļdegvielas apjoms,

kam piemērots akcīzes nodokļa atbrīvojums 

 

Lauku atbalsta dienests (LAD), pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumiem Nr.344 „Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem” lauksaimniekiem ir piešķīris no akcīzes nodokļa atbrīvotas dīzeļdegvielas apjomu 15 litrus par vienu atbilstošās platības hektāru.

Līdz ar to uz šī gada 30.oktobri kopā ir piešķirti 95 litri (80+15) dīzeļdegvielas par vienu atbilstošās platības hektāru 2013./2014.saimnieciskajam gadam.

Degvielu ar akcīzes nodokļa atbrīvojumu var iegādāties no tirgotājiem, kuri reģistrējušies šādas degvielas tirdzniecībai. Saraksts ar degvielas tirgotājiem regulāri tiek aktualizēts un publicēts LAD mājaslapas www.lad.gov.lv sadaļā „Akcīzes degviela”.

LAD aicina klientus izmantot elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS). Ar tās palīdzību iespējami sekot līdzi izlietotās degvielas daudzumam un redzēt atlikumu.

 

 


Lauku atbalsta dienests uzsācis ES platību maksājumu avansu izmaksu 

Lauku atbalsta dienests (LAD) no šā gada 22. oktobra uzsācis platību maksājumu avansu izmaksu lauksaimniekiem.

Uzsākta pakāpeniska vienotā platību maksājuma (VPM) avansa izmaksa lauksaimniekiem līdz 50% apmērā, bet avansa maksājums lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas (MLA) - līdz 70% apmērā.

MLA likmes 2013.gadā būs nemainīgas – tādas kā līdz šim, attiecīgi par 1.kategoriju – 17,44 LVL/ha (25 eiro/ha), par 2.kategoriju – 27,91 LVL/ha (40 eiro/ha) un par 3.kategoriju – 40,47 LVL/ha (58 eiro/ha).

LAD ir sagatavojis platību maksājumu grafiku līdz 2013.gada beigām, to var apskatīt LAD mājaslapā www.lad.gov.lv.

Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto atbalsta izmaksas kārtību avansa maksājumus veic par pieteikumiem, kuriem ir pabeigtas visas administratīvās un fiziskās kontroles. Līdz ar to pieteikumu administrēšanas laiku būtiski ietekmē lauksaimnieku precizitāte, deklarējot apsaimniekotās platības, un gadījumos, kad tiek konstatētas neprecizitātes, to atrisināšana.

Lēmumu par 2013. gada platību maksājumu piešķiršanu un to izmaksu LAD veiks līdz 2014. gada 30. jūnijam.

 


Oktobra nogalē sāksies platību maksājumu avansu izmaksa  

Lauku atbalsta dienests (LAD) no šā gada oktobra otrās puses uzsāks platību maksājumu avansu izmaksu lauksaimniekiem.

Oktobra pēdējā nedēļā tiks uzsākti avansa maksājumi lauksaimniekiem mazāk labvēlīgo apvidu atbalstam (MLA), bet novembrī tiks uzsākta vienotā platību maksājuma un bioloģiskās lauksaimniecības atbalsta (BLA) avansu izmaksa.

LAD ir sagatavojis platību maksājumu grafiku līdz 2013.gada beigām, to var apskatīt LAD mājaslapā www.lad.gov.lv.

Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto atbalsta izmaksas kārtību avansa maksājumus veic par pieteikumiem, kuriem ir pabeigtas visas administratīvās un fiziskās kontroles. Līdz ar to pieteikumu administrēšanas laiku būtiski ietekmē lauksaimnieku precizitāte, deklarējot apsaimniekotās platības, un gadījumos, kad tiek konstatētas neprecizitātes, to atrisināšana.

Lēmumu par 2013.gada platību maksājumu piešķiršanu un to izmaksu LAD veiks līdz 2014.gada 30.jūnijam.

 

LAD Klientu daļa

Tālrunis: 67095000, 67027693 

 


Informācija lauksaimniekiem

29-08-2013

Informācija lauksaimniekiemTalsu konsultāciju birojs vērš uzmanību novada lauksaimniekiem – lūgums pārbaudīt savus e-pastus, kuros atrodama informācija par Centrālās statistikas pārvaldes  piedāvāto iespēju no 2013. gada 26. augusta līdz 16. septembrim iesniegt pārskatu „2013. gada Lauku saimniecību struktūras apsekojums” elektroniski.

Lauksaimniekiem, kuri neiesniegs pārskatu minētajā termiņā, novada lauku attīstības konsultanti sākot ar oktobri veiks pārbaudi Jūsu saimniecībās.

Esiet atsaucīgi, taupiet savu dārgo laiku ražas novākšanai!

 

Alfons Spēks,

Talsu konsultāciju biroja vadītājs


Lauku atbalsta dienests uzsāk atbalsta izmaksu atdalītajam maksājumam par pienu

18-07-2013

Lauku atbalsta dienests uzsāk atbalsta izmaksu atdalītajam maksājumam par pienuLauku atbalsta dienests (LAD) no šī gada 18.jūlija uzsāk avansa izmaksu atdalītajam pārejas posma valsts atbalsta maksājumam par pienu (APKV). Avansu 70% apmērā saņems tie lauksaimnieki, kuri ir izpildījuši atbalsta saņemšanas nosacījumus.

 

Atbalsta likme par vienu piena tonnu ir LVL 17.24. Savukārt avanss 70% apmērā ir LVL 12.07 par tonnu.

 

APKV ir vēsturiskais maksājums par references periodā (2006./2007.gadā) realizētajām piena tonnām piešķirtās kvotas ietvaros.

 

Papildu informāciju var iegūt, atverot LAD mājas lapu www.lad.gov.lv

 

 


Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Talsu nodaļa aicina uz semināru

17-06-2013

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Talsu nodaļa

rīko izglītojošu semināru

 „Herbicīdu un fungicīdu pielietošana 2013. gada kviešu un rapša sējumos . Jaunākās šķirnes. Kooperācijas iespējas”  

2013. gada 28. jūnijs 

 

Tēma: Lauksaimniecības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana , t.sk., ES finansējuma apgūšana augkopības nozarē.  

Norises vieta:  Vandzenes un Laidzes pagasts. Praktiskais seminārs uz lauka. 

Programma:  

Laiks

Stundu skaits

Saturs

Lektors

10.00 -12.00

2

Vandzenes pagasta z/s „Četri” ziemas kviešu un rapšu lauku apskate, jaunākās šķirnes , herbicīdu un  fungicīdu pielietojums.

Indulis Leja – z/s Četri īpašnieks

Vija Strazdiņa – Valsts Stendes graudaugu institūts –selekcijas daļas vadītāja,

Agronome-konsultante- Adrija Mazure

 

12.00 – 14.00

2

Vandzenes pagasta z/s „Jaunziliņi” ziemas kviešu un rapšu lauku apskate, jaunākās šķirnes , herbicīdu un fungicīdu pielietojums. Kooperācijas iespējas Vandzenes pagastā

Aivars Prūsis  – z/s Jaunziliņi īpašnieks, LPKS Vandzenes Agro valdes loceklis

Vija Strazdiņa – Valsts Stendes graudaugu institūts – selekcijas daļas vadītāja, agronome-konsultante- Adrija Mazure

 

14.15 - 14.30

 

Kafijas pauze

 

14.30 – 16.30

2

Laidzes pagasta

Evita Afoņina – z/s Paegļi īpašniece

Vija Strazdiņa – Valsts Stendes graudaugu institūts – selekcijas daļas vadītāja, Agronome – konsultante- Adrija Mazure

 

16.30-

 

Diskusija pie kafijas tases

Alfons Spēks – Talsu konsultāciju biroja vadītājs

 

Sīkāka informācija: Alfons-26460878, Artūrs-29127398 ,Lita - 29207673

Pulcēšanās pie biroja ēkas plkst. 9.30 vai Vandzenes pagasta Rezidences plkst. 10.00.


Seminārs lauksaimniekiem

25-03-2013

Latvijas lauku konsultāciju izglītības centra Talsu nodaļa rīko semināru „Lauksaimniecības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana lopkopībā – Kvalitatīva piena ieguves pamatprincipi piena fermās”.

Seminārs notiks 9. aprīlī no plkst. 10.00 – 16.30, K.Valdemāra ielā 21 A, Talsu konsultāciju biroja telpās.

Tēmas: Piena pārraudzības datu izvērtējums un izmantošana ganāmpulka sekmīgā apsaimniekošanā; Piena satura rādītāji, to uzlabošanas iespējas; Tesmeņa veselība. Mastīta profilakse. Seminārs ir bez maksas, to vadīs Dainis Arbidāns, eksperts veterinārmedicīnā.

 

Pieteikšanās: Alfons Spēks, tālr. 63291908, 26460878;

Aiva Einštāle, tālr. 63291909, 28642640.


Jauninājumi zemeņu, puķkopības un dārzeņu
(lauka un zemstikla) audzēšanas metodēs

 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Talsu nodaļas rīko izglītojošu semināru par jauninājumiem zemeņu, puķkopības un dārzeņu audzēšanas metodēs, 19. martā, no plkst. 10.00 līdz 16.30, Talsos,K.Valdemāra ielā 21 A, Talsu konsultāciju biroja zālē.

Seminārā tēmas: Par zemeņu audzēšanas tehnoloģijām, to šķirnēm un pielietojumu. No lauka līdz patērētājam; Jauninājumi puķkopībā. Augsnes sagatavošana, sēšana, stādīšana, kopšana; Jaunumi dārzeņu šķirņu sortimentā – kvalitatīvu produktu ieguvē.

 

Sīkāka informācija un pieteikšanās un līdz 18. martam, Aiva Einštāle – tālr. 63291909, 28642640, Alfons Spēks – tālr. 63291908.

 

 


Sistēmas (HACCP) izveides pamatprincipi
pārtikas aprites uzņēmumos

 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Tālākizglītības nodaļas rīko izglītojošu semināru par HACCP sistēmas izveides pamatprincipiem pārtikas aprites uzņēmumos, 3. un 4. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 17.30 Talsos, Valdemāra ielā 21 A, Talsu konsultāciju biroja zālē.

Seminārā tiks apskatītas šādas tēmas:

              3. aprīlī – HACCP definīcijas, HACCP vēsture; ES likumdošanas prasības, HACCP ieviešanas priekšrocības/trūkumi; Codex Alimentarius; Priekšnosacījuma programmas; Labas prakses vadlīnijas.

              4. aprīlī – HACCP principi – sagatavošanās stadijas, 1. princips – bīstamību analīze; 2. princips – noteikt KKP; 3. princips – noteikt KKP kritiskās robežas; 4. princips – KKP kontroles sistēma; 5. princips – korektīvie pasākumi; 6. princips – verifikācija; 7. princips – dokumentācija.

Seminārs ir bez maksas, to vadīs PVD PUD vecākā eksperte Inga Skādule.

 

Semināram pieteikties pie Tālākizglītības nodaļas vecākās speciālistes Litas Stūrmanes, tālr. 63050235, 26148820; e-pasts: lita.sturmane@llkc.lv, vai pie Alfona Spēka, tālr. 26460878.


 

 

LLU konferencē apspriedīs jaunākās aktualitātes lauksaimniecībā

21. un 22. februārī Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Aulā norisināsies zinātniski praktiskā konference ”Lauksaimniecības zinātne veiksmīgai saimniekošanai”, kas veltīta augstākās lauksaimniecības izglītības Latvijā 150 gadu jubilejai. Konferenci ar savu klātbūtni pagodinās Zemkopības ministre Laimdota Straujuma.

 

 "Konference ir iespēja zinātniekiem demonstrēt savus pētījuma rezultātus, bet konsultantiem un ražotājiem – saņemt jaunu informāciju, lai varētu ieviest ražošanā zinātnisko pētījumu rezultātus. Tā ir zināšanu pārnese, jo konferencē iegūst abas puses – zinātnieks no praktiķa un praktiķis no zinātnieka," norāda LLU Lauksaimniecības fakultātes (LF) pārstāve Dzidra Kreišmane.

Darba kārtībā paredzēta plenārsēde, kam sekos darbs un debates laukkopības, dārzkopības un lopkopības sekcijās. Uz konferenci ieradīsies Zemkopības ministre Laimdota Straujuma, un viņa uzstāsies ar ziņojumu par lauksaimniecības zemes efektīvu pārvaldību. Citi dalībnieki piedalīsies gan ar mutiskiem ziņojumiem, gan ar stenda referātiem, atspoguļojot šogad nozīmīgākās tēmas lauksaimniecības nozarēs. 

Noslēguma diskusija 22.februārī būs veltīta lauksaimniecības izglītībai. "Konferencē piedalīsies 15 profesionālās izglītības iestāžu skolotāji, un diskusijā tiks apspriesti ne tikai lauksaimniecības izglītības jautājumi, bet arī profesionālās izglītības iestāžu absolventu spēja izglītoties tālāk, skolotāju profesionālās pilnveides iespējas, kā arī formālās un neformālās izglītības atzīšanas kārtība," atklāj Dz.Kreišmane.

21.februārī Jelgavas pils Sudraba zālē notiks arī praktiskās pieredzes un inovāciju demonstrējumi. ZS "Vilciņi" un "Kesko Agro" demonstrēs precīzās laukkopības tehnoloģiju lietojumu, Latvijas Valsts augļkopības institūts – augļu un ogu izstrādājumus, ZS Ragāres saimnieks Jānis Vaivars – konkursa "Senču aicinājums" 2012.gada laureāts – tējas un garšvielas, ZS Adzelvieši – kaņepju produktus, J.Vainovskis – bišu produktus, D.Brila – dzintara izstrādājumus, L.Paparinska – dabīgus gardumus, SIA Diograt – smiltērkšķu izstrādājumus, bet biedrība "Pārtikas amatnieki" ļaus baudīt mājas sieru, rupjā maluma miltu izstrādājumus, konditorejas izstrādājumus, marinētus ķiploku ziedus, ar malku kurināmā krāsnī ceptu bioloģisko maizi un gaļas kūpinājumus.

Konferencē aicināti piedalīties ražotāji, zinātnieki, konsultanti, ierēdņi, pakalpojumu sniedzēji, studenti un citi interesanti. Dalības maksa ir Ls 15, un būs iespējams saņemt konferences rakstu krājumu ar zinātniskām publikācijām.

Pasākumu organizē LLU LF, Latvijas Agronomu biedrība, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija un Valsts lauku tīkls. Tās mērķis ir veicināt dārzkopības, laukkopības un lopkopības produkcijas konkurētspējas uzlabošanu tirgū, ieviešot ražošanā jaunāko zinātnisko pētījumu un praktiskās pieredzes rezultātus.

Plenārsēdes tiešraide būs skatāma LLU mājaslapā http://www.llu.lv/tiesraides.

 

Sagatavoja Sanita Pankrate.

 


Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Talsu nodaļa
rīko informatīvo semināru
„2013. gada aktualitātes lauku uzņēmējiem”

 

21. februārī, plkst. 10.00, Vandzenē, viesnīcā „Rezidence”;
27. februārī, plkst. 10.00, Laucienes pagasta pārvaldē, otrā stāva zālē;
5. martā, plkst. 10.00, Valdemārpils bibliotēkā, otrā stāva zālē;
6. martā, plkst. 11.00, Dundagā, Dundagas pils zālē.

 

Semināra tēmas: Pārtikas Veterinārā dienesta aktuālā informācija; Valsts tehniskās uzraudzības  aģentūras aktuālā informācija; Valsts augu aizsardzības dienesta aktuālā informācija; Nodarbinātības Valsts Aģentūras aktualitātes un iespējas uzņēmējiem; Lauksaimniecības zemes iegādes aizdevumi; Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi; Mikrokredīts; Lauku atbalsta dienesta aktualitātes; Valsts subsīdijas, LEADER iespējas; Aktualitātes nodokļos un nodevās; Skaidrās naudas darījumi, IIN nodoklis; Gada ienākuma deklarācijas sagatavošanas kārtība.

 

Sīkāka informācija un pieteikšanās pie novada konsultantiem: Lita Jēce – 29207673; Arturs Paeglis – 29127398; Inga Lēmane – 26131764; Ilze  Šteine – 28717810.

Uzņēmējdarbības konsultante Aiva Einštāle – 28642640, 63291909.


Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas