Pirmdiena, 8. februāris
Šodien sveicam: Aldona

Semināri

  Jauna informācija par projektu īstenošanas iespējām

 

 

 

PASĀKUMI, 25.01.2016.

Zemgalē - informatīvie semināri par atvērtajiem datiem un to pielietojamību
Pieaugot interesei par atvērtajiem datiem un to izmantošanas iespējām, Zemgales Plānošanas reģions 26. janvārī Jēkabpilī un 27. janvārī Jelgavā organizē informatīvu semināru par atvērtajiem datiem un to pielietojamību. Semināru mērķis ir uzlabot izpratni par atvērtajiem datiem pašvaldību darbinieku, uzņēmēju, iedzīvotāju un citu interesentu vidū.

Semināra dalībniekiem būs iespēja noskaidrot, kas ir atvērtie dati, kādi ir to veidi, iepazīties ar veiksmīgākajiem piemēriem datu atvēršanā un izmantošanā, uzzināt, kāpēc nepieciešams datus padarīt pieejamus visiem, kā pašvaldības var atvērt savus datus, kādus no tiem publicēt. Varēs iegūt informāciju par plānotajiem projektiem saistībā ar datu atvēršanas iespējām, par datu izmantotāju iesaisti un sadarbības iespējām. Kā praktisku piemēru seminārā analizēs Rīgas pašvaldības pieredzi datu atvēršanā. Lai demonstrētu Eiropas Savienībā (ES) pieejamo atvērto datu izmantošanas iespējas, semināra dalībniekus iepazīstinās ar ES Konkurētspējas un inovāciju ietvarprogrammas "Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas politikas atbalsta programma" projektu "SDI4Apps" un tā ieviešanas rezultātu demonstrējumiem sešos izveidotajos pilot projektos ar dažādu tematisko ievirzi, piemēram, tūrismā un zemes lietojuma veidu kartēšanā.

Seminārā piedalīsies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Elektroniskās pārvaldes departamenta Informācijas sabiedrības politikas nodaļas vecākais konsultants Toms Ceļmillers, Rīgas pašvaldības pārstāvis Agris Ameriks, kā arī Čehijas Zinātnes un sabiedrības centra un projekta pārstāvis Karels Charvats.
Darba kārtība šeit.

Reģistrēšanās Jēkabpils un Jelgavas semināram līdz 21.janvārim norādītājā saitē:http://goo.gl/forms/m34aGnCVHW
Par konkrētiem jautājumiem var sazināties ar Annu Builo-Hoļmi, e-pasts: anna.builo@zpr.gov.lv.
Minētos seminārus organizē projekta „Atvērtās ģeogrāfiskās informācijas pārņemšana, izmantojot saistīto datu inovatīvus servisus (SDI4Apps)" ietvaros, ko ievieš ar ES Konkurētspējas un inovācijas ietvarprogrammas „Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas politikas atbalsta programma (ICT PSP)" atbalstu.

Studiju kursu “Studentu radošās uzņēmējdarbības laboratorija”
Līdz 29. janvārim Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) un Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) piedāvā iespēju ikvienam Latvijas un ārvalstu augstākās izglītības iestādes studentam vai interesentam ar pabeigtu vidējo izglītību pieteikties studiju kursam “Studentu radošās uzņēmējdarbības laboratorija”, kas norisināsies no 4. februāra līdz 31. martam.

Studiju kursa noslēgumā dalībnieki būs izstrādājuši biznesa kanvas modeli biznesa idejas attīstīšanai un produkta prototipu vai pakalpojuma piedāvājumu (MVP). Kursa ietvaros dalībnieki veiks biznesa idejas dzīvotspējas aprēķinus un radīs produkta dizaina konceptu. Tāpat tiks arī izstrādāts mārketinga plāns mērķa tirgus sasniegšanai Latvijā vai ārvalstīs. Studiju kursa ietvaros tiks organizētas vieslekcijas, tikšanās un konsultācijas, kuras tiks pielāgotas biznesa ideju izstrādes un attīstīšanas vajadzībām.

Lai sekmētu mākslas augstskolu studentu uzņēmējdarbības kompetences, Latvijas Kultūras akadēmija 2015. gada nogalē uzsāka darbu pie starptautiskas studentu radošās uzņēmējdarbības laboratorijas CE(L)L CREATIVE ENTREPRENEURSHIP LABORATORY projekta sagatavošanas. Kā partneri projektā piedalās: Latvijas Mākslas akadēmija, Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmija, Viļņas Universitātes Mākslu un radošo tehnoloģiju fakultāte, Amsterdamas Universitātes Ekonomikas un Menedžmenta centrs CAREM, Hanoveras Universitātes Dizaina un Mediju maģistrantūra, Baleāru salu Mākslas un dizaina augstskola no Spānijas, uzņēmums The Culture Capital Exchange no Londonas un Nordic Club House Rīgā.

Kā pilotprojekts šim starptautiskajam projektam ir LKA un LMA kopīgi izstrādātais studentu radošās uzņēmējdarbības lekciju kurss LKA docentes Ievas Zemītes un LMA docentes Aijas Freimanes vadībā.  Ieva Zemīte no 2015. gada 12.  līdz 14. decembrim piedalījās BalticLab Weekend 4.0, lai attīstītu mākslas augstskolu studentu laboratorijas ideju radošās uzņēmējdarbības kontekstā.  

Augstskolu, ar kurām Kultūras akadēmijai ir noslēgts sadarbības līgums (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, Latvijas Mākslas akadēmiju, RISEBA Audiovizuālās mediju mākslas departamentu, Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžu; Rīgas Tehnisko universitāti), studentiem studiju kursa apmeklējums ir bez maksas. Viesstudentiem no Latvijas vai ārvalstu augstskolām, ar kurām Kultūras akadēmijai nav noslēgts līgums par studentu apmaiņu, vai citiem interesentiem par studiju kursu apguvi tiek noteikta maksa: 1 kredītpunkts studiju kursam bakalaura studiju programmā – 40,00 EUR.

DARBA PLĀNS (LEJUPIELĀDĒ ŠEIT!)

 

Kursa apmeklējumam klausītāja statusā pieejamas ne vairāk kā 10 brīvas vietas.

 

Reģistrēšanās kursu apmeklējumam līdz 29. janvārim Kultūras akadēmijas Studiju daļā. (31.kab., agnese.treimane@lka.edu.lv, tālr. 67140174).

Papildus informācija par studiju kursu:

Aija Freimane, Dr.art, LMA docente aija.freimane@lma.lv  

Ieva Zemīte, Mg.art., LKA docente ieva.zemite@lka.edu.lv 

Apmācību cikls valsts un pašvaldību speciālistiem "Klimata pārmaiņu cikli lauku teritorijā"
Lai mazinātu cilvēku darbības ietekmi uz klimata pārmaiņām Latvijas Lauksaimniecības universitāte ir uzsākusi informatīvo materiālu izstrādes ciklu, kur ietilps gan LLU studentu, gan citu interesentu apmācība par klimatu pārmaiņām saistošiem jautājumiem. 

 Latvijas Lauksaimniecības universitāte aicina Jūs uz apmācību ciklu valsts un pašvaldību speciālistiem "Klimata pārmaiņu cikli lauku teritorijā":

·       05.02.2016. Jelgava, Rīgas  iela 22,  Valdekas pils, "Klimata pārmaiņu procesi lauku teritorijās. Ainavu plānošana, pieredze un risinājumi" (Semināra programma)

·       19.02.2016. Jelgava, Rīgas  iela 22,  Valdekas pils, "Klimatu pārmaiņas un lauku teritoriju plānošana. Ēku energoefektivitāte" (Semināra programma)

·       26.02.2016. Jelgava, Rīgas  iela 22,  Valdekas pils,  "Lauksaimnieciskā ražošana un klimata pārmaiņas" (Semināra programma)

Semināru ciklu vadīs Latvijas Lauksaimniecības universitātes un pieaicinātie eksperti. Dalībniekiem, kas apmeklēs visu apmācību ciklu, tiks izsniegti apliecinājumi.

Reģistrēties semināram šeit

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. – 2014. gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas projekta  „Elektronisko materiālu kapacitātes paaugstināšana par klimata pārmaiņām lauku teritorijās” ietvaros: http://www.eklimats.lv/index.php/lv/

 


PASĀKUMI, 18.01.2016.

Kā pareizi rakstīt “Erasmus+” projektus? Noskaidro bezmaksas seminārā!
18.02.2016, Rīga
Speciālisti, kas ikdienā strādā ar jauniešiem un jauniešu līderiem un kuriem līdz šim nav pieredzes “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu rakstīšanā, aicināti piedalīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētajā bezmaksas seminārā 2016.gada 18.februārī Rīgā. Lai pieteiktos semināram, līdz 2016. gada 8. februāra plkst. 12.00 elektroniski jāaizpilda pieteikuma anketa tiešsaistē.

 

 

 

 

 


PASĀKUMI , 11.01.2016.

Norisināsies Erasmus+ mācību seminārs
16.02.2016, Rīga
2016. gada 16. februārī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīkos projektu sagatavošanas mācību semināru Erasmus+ programmas pamatdarbības nr. 2 aktivitātē “Starpskolu stratēģiskās partnerības”. Seminārā aicināti piedalīties skolu pārstāvji, kas plāno iesniegt stratēģisko starpskolu partnerību projektus kā partnerību koordinējošās organizācijas 2016. gada projektu konkursa ietvaros. Reģistrācija semināram tiešsaistē šeit līdz 2016. gada 15. janvārim (lūgums pieteikties ne vairāk, kā vienam dalībniekam no izglītības iestādes).

 

 


PASĀKUMI, 04.01.2016.

Notiks Nordplus informatīvie semināri
2016. gada 12. un 14. janvārī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko informatīvus seminārus par pieteikumu aizpildīšanu Nordplus programmas konkursam. Semināros aicinātas piedalīties izglītības iestādes un organizācijas, kas darbojas izglītības jomā un kas plāno iesniegt pieteikumus kādā no piecām Nordplus apakšprogrammām. Lai reģistrētu savu dalību kādā no semināriem, lūdzam aizpildīt reģistrācijas formu tiešsaistē.

 

 

 


PASĀKUMI, 21.12.2015.

SOHO apmācības EBD atbalsta personām
04.04.2016, Islande
Ja esi Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) atbalsta persona (brīvprātīgā mentors, brīvprātīgā darba vadītājs vai ar to saistīta persona) un, attīstot savas kompetences, vēlies uzlabot EBD projektu kvalitāti, tad piesakies apmācībām līdz 2016. gada 24. janvārim. Apmācības no 4. līdz 8. aprīlim norisināsies Islandē.

Konference: ””On track” – dažādas jaunatnes darba pieejas dažādām NEET situācijām”
13.04.2016, Slovākija, Bratislava
Vai tu vēlies, lai NEET jauniešiem būtu labākas iespējas aktīvi iesaistīties sabiedrībā vai darba tirgū? Konferences laikā varēsi iepazīties ar citu pieredzes stāstiem darbā ar mērķgrupas jauniešiem, izveidot ilgtspējīgu starpsektoru sadarbību ar citiem sektoriem ( formālās izglītības, nodarbinātības, sociālais & uzņēmējdarbības sektors...). Piesakies līdz 2016. gada 10. janvārim. Konference norisināsies no 13. līdz 16. aprīlim Slovākijā, Bratislavā.

 


PASĀKUMI, 14.12.2015.

SOHO apmācības EBD atbalsta personām
04.04.2016, Islande
Ja esi Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) atbalsta persona (brīvprātīgā mentors, brīvprātīgā darba vadītājs vai ar to saistīta persona) un, attīstot savas kompetences, vēlies uzlabot EBD projektu kvalitāti, tad piesakies apmācībām līdz 2016. gada 24. janvārim. Apmācības no 4. līdz 8. aprīlim norisināsies Islandē.

Konference: ””On track” – dažādas jaunatnes darba pieejas dažādām NEET situācijām”
13.04.2016, Slovākija, Bratislava
Vai tu vēlies, lai NEET jauniešiem būtu labākas iespējas aktīvi iesaistīties sabiedrībā vai darba tirgū? Konferences laikā varēsi iepazīties ar citu pieredzes stāstiem darbā ar mērķgrupas jauniešiem, izveidot ilgtspējīgu starpsektoru sadarbību ar citiem sektoriem ( formālās izglītības, nodarbinātības, sociālais&uzņēmējdarbības sektors...). Piesakies līdz 2016. gada 10. janvārim. Konference norisināsies no 13. līdz 16. aprīlim Slovākijā, Bratislavā.

 

 

 

 


PASĀKUMI, 10.12.2015.

 

Konference: ””On track” – dažādas jaunatnes darba pieejas dažādām NEET situācijām”
13.04.2016, Slovākija, Bratislava
Vai tu vēlies, lai NEET jauniešiem būtu labākas iespējas aktīvi iesaistīties sabiedrībā vai darba tirgū? Konferences laikā varēsi iepazīties ar citu pieredzes stāstiem darbā ar mērķgrupas jauniešiem, izveidot ilgtspējīgu starpsektoru sadarbību ar citiem sektoriem ( formālās izglītības, nodarbinātības, sociālais&uzņēmējdarbības sektors...). Piesakies līdz 2016. gada 10. janvārim. Konference norisināsies no 13. līdz 16. aprīlim Slovākijā, Bratislavā.

 

 

 

 


PASĀKUMI, 23.11.2015.

Notiks seminārs “Karjeras iespējas modes, stila un interjera dizaina nozarēs”
25.11.2015, Rīga
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar VSIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” (RTRIT) aicina skolotājus un karjeras konsultantus pieteikties semināram “Karjeras iespējas modes, stila un interjera dizaina nozarēs”.

Informācijas diena Horizon 2020 prioritātē „Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga lauksaimniecība un mežsaimniecība, jūras, jūrlietu un iekšzemes ūdeņu pētniecība un bioekonomika”
25.11.2015, Brisele
Šī gada 25. novembrī Briselē notiks Horizon 2020 prioritātes „Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga lauksaimniecība un mežsaimniecība, jūras, jūrlietu un iekšzemes ūdeņu pētniecība un bioekonomika” Informācijas diena.

Aicinām piedalīties Zemkopības ministrijas meža nozares konferencē 2015
26.11.2015, Rīga
26. novembrī Zemkopības ministrijā (ZM), Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva zālē norisināsies ikgadējā meža nozares konference. Konferencē aicināti piedalīties visi interesenti. Konferencei tiks nodrošināta translācija tīmeklī www.laukutikls.lv.

Rīgā notiks starptautiska konference par būvdarbu kvalitātes kontroli
27.11.2015, Rīga
Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – Birojs) sadarbībā ar Ekonomikas ministriju (EM), Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) un Ilgtspējīgas būvniecības padomi (IBP) š.g. 27. novembrī organizē starptautisku konferenci “Būvdarbu kvalitātes valsts kontrole un būvniecības tirgus uzraudzība Latvijā un Eiropā”. Konferenci atklās EM valsts sekretārs Ringolds Beinarovičs, RTU rektors Leonīds Ribickis un Biroja direktors Pēteris Druķis, savukārt par aktuālo situāciju būvniecības nozarē runās dažādi Baltijas un Eiropas vadošie eksperti.

„BALTICFLOWS AKTUALITĀTES; LIETUSŪDENS APSAIMNIEKOŠANAS UN MELI-ORĀCIJAS POLITIKAS NOSTĀDNES UN JAUTĀJUMI”
27.11.2015, Rīga
Šā gada 27. novembrī Rīgas domes 511.telpā no plkst. 9:40 – 14:00 notiks sanāksme „BalticFlows aktualitātes; lietusūdens apsaimniekošanas un meliorācijas politikas nostādnes un jautājumi”, kas tiek rīkota 7. Ietvara programmas līdzfinansētā projekta "Lietus ūdeņu apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas Jūras sateces baseinā / BalticFlows" ietvaros.

Rīgā 1.decembrī notiks forums “Atbalsts uzņēmējiem”
01.12.2015, Rīga
Šā gada 1.decembrī Rīgā Ekonomikas ministrija organizē forumu „Atbalsts uzņēmējiem”, lai informētu komersantus par šobrīd pieejamo un tuvākajā laikā plānoto atbalstu uzņēmējdarbībai.

Reģionālie semināri par ES programmām „Eiropa pilsoņiem” un „Radošā Eiropa”
09.12.2015, Talsu novads
Kultūras ministrijas ES programmas "Eiropa pilsoņiem" informācijas punkts aicina piedalīties informatīvajos bezmaksas semināros par programmu "Eiropa pilsoņiem" Bauskā un Preiļos, kā arī Madonā un Talsos, kur bez iepriekšminētās atbalsta programmas tiks stāstīts par ES programmu „Radošā Eiropa”.

 

 

 


PASĀKUMI, 16.1.2015.

Piedalies Rudens politikas forumā "Brīvprātīgā darba likuma ieviešanas praktiskie aspekti"
20.11.2015, Rīga
20. novembrī, plkst.10:00-16:00, Rīgā Latvijas Jaunatnes padome (LJP) rīko ikgadējo LJP Rudens politikas forumu “Brīvprātīgā darba likuma ieviešanas praktiskie aspekti”, kurā tiksies lēmumu pieņēmēji, nozares eksperti, pētnieki un praktiķi, lai runātu par aktuālāko jaunatnes politikas jomā dažādu iniciatīvu sekmīgai īstenošanai.

Notiks seminārs “Karjeras iespējas modes, stila un interjera dizaina nozarēs”
25.11.2015, Rīga
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar VSIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” (RTRIT) aicina skolotājus un karjeras konsultantus pieteikties semināram “Karjeras iespējas modes, stila un interjera dizaina nozarēs”.

Informācijas diena Horizon 2020 prioritātē „Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga lauksaimniecība un mežsaimniecība, jūras, jūrlietu un iekšzemes ūdeņu pētniecība un bioekonomika”
25.11.2015, Brisele
Šī gada 25. novembrī Briselē notiks Horizon 2020 prioritātes „Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga lauksaimniecība un mežsaimniecība, jūras, jūrlietu un iekšzemes ūdeņu pētniecība un bioekonomika” Informācijas diena.

Aicinām piedalīties Zemkopības ministrijas meža nozares konferencē 2015
26.11.2015, Rīga
26. novembrī Zemkopības ministrijā (ZM), Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva zālē norisināsies ikgadējā meža nozares konference. Konferencē aicināti piedalīties visi interesenti. Konferencei tiks nodrošināta translācija tīmeklī www.laukutikls.lv.

Rīgā notiks starptautiska konference par būvdarbu kvalitātes kontroli
27.11.2015, Rīga
Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – Birojs) sadarbībā ar Ekonomikas ministriju (EM), Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) un Ilgtspējīgas būvniecības padomi (IBP) š.g. 27. novembrī organizē starptautisku konferenci “Būvdarbu kvalitātes valsts kontrole un būvniecības tirgus uzraudzība Latvijā un Eiropā”. Konferenci atklās EM valsts sekretārs Ringolds Beinarovičs, RTU rektors Leonīds Ribickis un Biroja direktors Pēteris Druķis, savukārt par aktuālo situāciju būvniecības nozarē runās dažādi Baltijas un Eiropas vadošie eksperti.

„BALTICFLOWS AKTUALITĀTES; LIETUSŪDENS APSAIMNIEKOŠANAS UN MELI-ORĀCIJAS POLITIKAS NOSTĀDNES UN JAUTĀJUMI”
27.11.2015, Rīga
Šā gada 27. novembrī Rīgas domes 511.telpā no plkst. 9:40 – 14:00 notiks sanāksme „BalticFlows aktualitātes; lietusūdens apsaimniekošanas un meliorācijas politikas nostādnes un jautājumi”, kas tiek rīkota 7. Ietvara programmas līdzfinansētā projekta "Lietus ūdeņu apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas Jūras sateces baseinā / BalticFlows" ietvaros.

Seminārs par VARAM atbildībā esošajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem
02.12.2015, Rīga
Seminārs par VARAM atbildībā esošajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem "Seminārs par VARAM atbildībā esošajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem"

Reģionālie semināri par ES programmām „Eiropa pilsoņiem” un „Radošā Eiropa”
09.12.2015, Talsu novads
Kultūras ministrijas ES programmas "Eiropa pilsoņiem" informācijas punkts aicina piedalīties informatīvajos bezmaksas semināros par programmu "Eiropa pilsoņiem" Bauskā un Preiļos, kā arī Madonā un Talsos, kur bez iepriekšminētās atbalsta programmas tiks stāstīts par ES programmu „Radošā Eiropa”.

 


PASĀKUMI, 09.11.2015.

Talsos 12. novembrī notiks forums “Atbalsts uzņēmējiem”
12.11.2015, Talsu novads
Šā gada 12. novembrī Talsos Ekonomikas ministrija organizē forumu „Atbalsts uzņēmējiem”, lai informētu komersantus par šobrīd pieejamo un tuvākajā laikā plānoto atbalstu uzņēmējdarbībai.

Piesakies dalībai metodiskajā sanāksmē jaunatnes lietu speciālistiem
13.11.2015, Rīga
Izglītības un zinātnes ministrija aicina jaunatnes lietu speciālistus un jauniešu centru vadītājus piedalīties metodiskajā tikšanā, kas notiks š.g. 13.novembrī plkst. 9.30 Izglītības un zinātnes ministrijas Lielajā zālē. Metodiskajā tikšanā darbā ar jaunatni iesaistītās personas tiks iepazīstinātas ar aktualitātēm jaunatnes politikas nozarē 2016.gadā, kā arī citām prioritātēm jaunatnei saistošajās jomās.

Konference ""Būvdarbu kvalitātes valsts kontrole un būvniecības tirgus uzraudzība Latvijā un Eiropā"", 2015.gada 20.novembrī
20.11.2015, Rīga
Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Būvniecības valsts kontroles biroju 2015.gada 20.novembrī organizē starptautisku bezmaksas konferenci par būvniecības kvalitātes jautājumiem.

Rīgā 1.decembrī notiks forums “Atbalsts uzņēmējiem”
01.12.2015, Rīga
Šā gada 1.decembrī Rīgā Ekonomikas ministrija organizē forumu „Atbalsts uzņēmējiem”, lai informētu komersantus par šobrīd pieejamo un tuvākajā laikā plānoto atbalstu uzņēmējdarbībai.

Seminārs par VARAM atbildībā esošajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - VARAM) organizē reģionālo semināru ciklus par VARAM atbildībā esošajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem un Zaļā publiskā iepirkuma piemērošanu Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā. Aicinām pieteikties pašvaldību un citu iestāžu pārstāvjus.

Semināru cikls „VARAM atbilstības principu un Zaļā iepirkuma/Zaļā publiskā iepirkuma piemērošana ES fondu 2014-2020 plānošanas periodā” sastāv no divu dienu semināriem katrā reģionā. Pirmajā semināra dienā klātesošie tiks informēti par VARAM atbildībā esošajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem 2014.-2020. gada plānošanas periodā. Tiks organizētas diskusijas par specifisko atbalsta mērķu ieviešanas nosacījumiem, atbalstāmajām darbībām un attiecināmajām izmaksām, rezultātu definēšanu un uzraudzību, kā arī finanšu analīzi. Būs iespēja noskaidrot atbildes uz interesējošajiem jautājumiem par VARAM pārziņā esošajām ES fondu investīcijām.

Savukārt, otrajā semināra dienā* VARAM pārstāvji sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroja un Vides investīciju fonda (turpmāk – VIF) kolēģiem informēs par zaļo publisko iepirkumu, tā piemērošanas kritērijiem un lomu pašvaldību iepirkumos un ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektos. Reģionu pārstāvji dalīsies pieredzē par zaļā publiskā iepirkuma īstenošanu. Dienas laikā plānotas paralēlās sesijās, kur ar praktisku piemēru palīdzību tiks izskatītas zaļā publiskā iepirkuma piemērošanas iespējas būvniecības, pārtikas, transporta un elektroenerģijas iepirkumu jomās.

Dalība semināros ir bez maksas. Tā kā vietu skaits ir ierobežots, lūgums pirms pasākuma aizpildīt reģistrācijas anketu.

Plānotie semināri:

·        Vidzemē 4. novembrī par VARAM atbildībā esošajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem Pieaugušo izglītības centrā, Raunas ielā 4, Cēsīs un 6. novembrī par Zaļā iepirkuma principu piemērošanu CATA kultūras namā, Jāņa Poruka ielā 8(vēršam uzmanību, ka ir mainīta norises vieta), Cēsīs. 

·        Kurzemē 11.novembrī par VARAM atbildībā esošajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem un 13. novembrī par Zaļā iepirkuma principu piemērošanu notiks Kuldīgas Mākslas namā, 1905. gada ielā 6, Kuldīgā. 

·        Zemgalē 19. novembrī par VARAM atbildībā esošajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem un 20. novembrī par Zaļā iepirkuma principu piemērošanu notiks Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā, Svētes ielā 33, Jelgavā. 

·        Latgalē 25. novembrī par VARAM atbildībā esošajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem notiks Latgales vēstniecībā GORS, Pils ielā 4, Rēzeknē un 27. novembrī par Zaļā iepirkuma principu piemērošanu notiks Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā Zeimuļs, Krasta ielā 31, Rēzeknē. 

·        Rīgā 2. decembrī par VARAM atbildībā esošajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem un 4. decembrī par Zaļā iepirkuma principu piemērošanu notiks VARAM Peldu iela 25, 409.telpa, Rīgā.

*Otrās dienas seminārs tiek organizēts sadarbībā ar VIF, kas Eiropas Savienības programmas „Intelligent Energy Europe”  ietvaros īsteno projektu "Zaļais iepirkums pašvaldībās, lai sasniegtu energoefektīvu rezultātu".

Semināri tiek finansēti no Eiropas Sociālā fonda/Eiropas Reģionālās attīstības fonda/Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības Projekta Nr. VSID/TP/CFLA/11/19 „ Atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu aktivitāšu prioritāšu mērķu sasniegšanas nodrošināšanai” (Aktivitāte Nr. 8.1.).

 

 

 


PASĀKUMI, 02.11.2015.

Talsos 12. novembrī notiks forums “Atbalsts uzņēmējiem”
12.11.2015, Talsu novads
Šā gada 12. novembrī Talsos Ekonomikas ministrija organizē forumu „Atbalsts uzņēmējiem”, lai informētu komersantus par šobrīd pieejamo un tuvākajā laikā plānoto atbalstu uzņēmējdarbībai.

Piesakies dalībai metodiskajā sanāksmē jaunatnes lietu speciālistiem
13.11.2015, Rīga
Izglītības un zinātnes ministrija aicina jaunatnes lietu speciālistus un jauniešu centru vadītājus piedalīties metodiskajā tikšanā, kas notiks š.g. 13.novembrī plkst. 9.30 Izglītības un zinātnes ministrijas Lielajā zālē. Metodiskajā tikšanā darbā ar jaunatni iesaistītās personas tiks iepazīstinātas ar aktualitātēm jaunatnes politikas nozarē 2016.gadā, kā arī citām prioritātēm jaunatnei saistošajās jomās.

Konference ""Būvdarbu kvalitātes valsts kontrole un būvniecības tirgus uzraudzība Latvijā un Eiropā"", 2015.gada 20.novembrī
20.11.2015, Rīga
Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Būvniecības valsts kontroles biroju 2015.gada 20.novembrī organizē starptautisku bezmaksas konferenci par būvniecības kvalitātes jautājumiem.

Iespēja pieteikties Informācijas dienai Briselē
23.11.2015, Brisele
Šī gada 23. novembrī Briselē notiks Informācijas diena par 2016. gada konkursa Erasmus+ centralizētajām aktivitātēm - Zināšanu apvienībām un Nozaru prasmju apvienībām.

Rīgā 1.decembrī notiks forums “Atbalsts uzņēmējiem”
01.12.2015, Rīga
Šā gada 1.decembrī Rīgā Ekonomikas ministrija organizē forumu „Atbalsts uzņēmējiem”, lai informētu komersantus par šobrīd pieejamo un tuvākajā laikā plānoto atbalstu uzņēmējdarbībai.

 

 


KURZEMES REĢIONĀLĀS PADOMES SĒDE (darba kārtība)

KAD: 9.novembris
CIKOS: 11:00
KUR: KVV Liepājas Metalurgs (Brīvības iela 93, Liepāja)

 


PASĀKUMI, 5.10.2015.

Rīgā norisināsies starptautisks Erasmus+ seminārs
15.10.2015, Rīga
Valsts izglītības attīstības aģentūra kā Erasmus+ programmas Nacionālā aģentūra Latvijā izglītības un mācību jomā organizē tematisku starptautisku semināru „Iespējamie risinājumi priekšlaicīgi skolu pametušo jauniešu skaita samazināšanai un pieredze Erasmus+ programmas ietvaros”, kas notiks 2015. gada 15. oktobrī Rīgā.

Norisināsies bioekonomikas forums
15.10.2015, Jelgava
Latvijas Lauksaimniecības universitātes, LR Zemkopības ministrijas un Ziemeļvalstu ministru padomes birojs Igaunijā ir apvienojuši spēkus bioekonomikas attīstīšanai Latvijā un ekspertu tīklojuma izveidei visā Baltijas jūras reģionā. Šī gada 15. oktobrī tiek organizēts bioekonomikas forums “Opening and clustering bioeconomy sectors”.

Norisināsies publisko-privāto partnerību Informācijas diena un partnerības birža
16.10.2015, Brisele
Šī gada 16. oktobrī Briselē norisināsies Horizon 2020 Publisko-privāto partnerību Informācijas diena un partnerības birža.

Konference ""Būvdarbu kvalitātes valsts kontrole un būvniecības tirgus uzraudzība Latvijā un Eiropā"", 2015.gada 20.novembrī
20.11.2015, Rīga
Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Būvniecības valsts kontroles biroju 2015.gada 20.novembrī organizē starptautisku bezmaksas konferenci par būvniecības kvalitātes jautājumiem.

 

 


PASĀKUMI 21.09.2015.

Notiks programmas "Horizon 2020" informatīvā diena
21.09.2015, Brisele
2015. gada 21. septembrī Eiropas Komisija Briselē organizē informatīvo dienu, kurā tiks prezentēti 2016. gada projektu konkursi un to tematiskā ievirze programmas "Horizon 2020" sociālo izaicinājumu jomā “Klimata politika, vide, resursu efektivitāte un izejvielas”.

Ar “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu pieredzes apmaiņas semināru Latvijā sākas “Time to Move” kampaņa
21.09.2015, Rīga
Lai informētu sabiedrību par plašajām mobilitātes iespējām, Eiropas informācijas tīkls jauniešiem Eurodesk septembra beigās visā Eiropā organizē kampaņu “Time to Move”. Latvijā šīs kampaņas laikā jaunieši un jaunatnes jomas darbinieki aicināti apmeklēt dažādus bezmaksas seminārus.

Divi bezmaksas semināri ES Mājā par atbalstu pašvaldībām un NVO to projektu finansēšanai „Eiropa pilsoņiem” programmas ietvaros
22.09.2015, Rīga
Kultūras ministrijas ES programmas "Eiropa pilsoņiem" infopunkts Latvijā aicina piedalīties informatīvos bezmaksas semināros ES Mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā, 2.stāva konferenču zālē.

Konferencē informēs par sasniegto progresu Rail Baltica projektā
23.09.2015, Rīga
Rīgā, Dzelzceļa muzejā 23. septembrī no plkst. 11 līdz 15 notiks konference „Top Rail Baltica dzelzceļš”, kurā tiks sniegta aktuālā informācija par sasniegto progresu ātra, droša un videi draudzīga dzelzceļa savienojuma ar Eiropu Rail Baltica veidošanā, par trases novietojumu un projekta realizācijas gaitu Latvijā, kā arī ieskicēta projekta attīstība Igaunijā un Lietuvā.

Informatīvais seminārs par starptautiska finansējuma piesaistes iespējām labklājības nozares projektiem
28.09.2015, Rīga
Labklājība ministrija aicina labklājības nozares pārstāvjus piedalīties informatīvā seminārā par starptautiska finansējuma piesaistes iespējām labklājības nozares projektiem.

Notiks EUREKA un Eurostars-2 Ziņu diena
29.09.2015, Rīga
Valsts izglītības attīstības aģentūra šī gada 29. septembrī organizē programmu EUREKA un Eurostars-2 Ziņu dienu.

Rīgā norisināsies starptautisks Erasmus+ seminārs
15.10.2015, Rīga
Valsts izglītības attīstības aģentūra kā Erasmus+ programmas Nacionālā aģentūra Latvijā izglītības un mācību jomā organizē tematisku starptautisku semināru „Iespējamie risinājumi priekšlaicīgi skolu pametušo jauniešu skaita samazināšanai un pieredze Erasmus+ programmas ietvaros”, kas notiks 2015. gada 15. oktobrī Rīgā.

Norisināsies bioekonomikas forums
15.10.2015, Jelgava
Latvijas Lauksaimniecības universitātes, LR Zemkopības ministrijas un Ziemeļvalstu ministru padomes birojs Igaunijā ir apvienojuši spēkus bioekonomikas attīstīšanai Latvijā un ekspertu tīklojuma izveidei visā Baltijas jūras reģionā. Šī gada 15. oktobrī tiek organizēts bioekonomikas forums “Opening and clustering bioeconomy sectors”.

Konference ""Būvdarbu kvalitātes valsts kontrole un būvniecības tirgus uzraudzība Latvijā un Eiropā"", 2015.gada 20.novembrī
20.11.2015, Rīga
Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Būvniecības valsts kontroles biroju 2015.gada 20.novembrī organizē starptautisku bezmaksas konferenci par būvniecības kvalitātes jautājumiem.

 

 


PASĀKUMI, 14.09.

Piesakies Japānas - Latvijas diskusiju forumam "Jaunieši sabiedrībai”!
15.09.2015, Rīga
Šī gada septembrī Starptautiskās jaunatnes attīstības apmaiņas programmas ietvaros Latvijā ieradīsies 16 jaunieši no Japānas, lai iepazītu Latvijas sabiedrību un kultūru. No 15. līdz 17. septembrim notiks jauniešu forums, kura ietvaros jaunieši no Japānas un Latvijas kopīgi diskutēs par izaicinājumiem viņu vietējā sabiedrībā un veidiem, kā tos risināt kopīgi.

Notiks konsultācijas potenciālajiem Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas Sadarbības valsts plāna projektu pieteicējiem
17.09.2015, Rīga
Š.g. 17.septembrī plkst. 9.00 Izglītības un zinātnes ministrijā 2.stāva Lielajā zālē norisināsies informatīva sanāksme potenciālajiem Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) Eiropas Sadarbības valsts plāna (ESVP) projektu pieteicējiem, palīdzot tiem pilnvērtīgi sagatavoties otrajai EKA ESVP projektu iesniegumu atlasei.

Notiks programmas "Horizon 2020" informatīvā diena
21.09.2015, Brisele
2015. gada 21. septembrī Eiropas Komisija Briselē organizē informatīvo dienu, kurā tiks prezentēti 2016. gada projektu konkursi un to tematiskā ievirze programmas "Horizon 2020" sociālo izaicinājumu jomā “Klimata politika, vide, resursu efektivitāte un izejvielas”.

Ar “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu pieredzes apmaiņas semināru Latvijā sākas “Time to Move” kampaņa
21.09.2015, Rīga
Lai informētu sabiedrību par plašajām mobilitātes iespējām, Eiropas informācijas tīkls jauniešiem Eurodesk septembra beigās visā Eiropā organizē kampaņu “Time to Move”. Latvijā šīs kampaņas laikā jaunieši un jaunatnes jomas darbinieki aicināti apmeklēt dažādus bezmaksas seminārus.

Divi bezmaksas semināri ES Mājā par atbalstu pašvaldībām un NVO to projektu finansēšanai „Eiropa pilsoņiem” programmas ietvaros
22.09.2015, Rīga
Kultūras ministrijas ES programmas "Eiropa pilsoņiem" infopunkts Latvijā aicina piedalīties informatīvos bezmaksas semināros ES Mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā, 2.stāva konferenču zālē.

Konferencē informēs par sasniegto progresu Rail Baltica projektā
23.09.2015, Rīga
Rīgā, Dzelzceļa muzejā 23. septembrī no plkst. 11 līdz 15 notiks konference „Top Rail Baltica dzelzceļš”, kurā tiks sniegta aktuālā informācija par sasniegto progresu ātra, droša un videi draudzīga dzelzceļa savienojuma ar Eiropu Rail Baltica veidošanā, par trases novietojumu un projekta realizācijas gaitu Latvijā, kā arī ieskicēta projekta attīstība Igaunijā un Lietuvā.

Informatīvais seminārs par starptautiska finansējuma piesaistes iespējām labklājības nozares projektiem
28.09.2015, Rīga
Labklājība ministrija aicina labklājības nozares pārstāvjus piedalīties informatīvā seminārā par starptautiska finansējuma piesaistes iespējām labklājības nozares projektiem.

Notiks EUREKA un Eurostars-2 Ziņu diena
29.09.2015, Rīga
Valsts izglītības attīstības aģentūra šī gada 29. septembrī organizē programmu EUREKA un Eurostars-2 Ziņu dienu.

Rīgā norisināsies starptautisks Erasmus+ seminārs
15.10.2015, Rīga
Valsts izglītības attīstības aģentūra kā Erasmus+ programmas Nacionālā aģentūra Latvijā izglītības un mācību jomā organizē tematisku starptautisku semināru „Iespējamie risinājumi priekšlaicīgi skolu pametušo jauniešu skaita samazināšanai un pieredze Erasmus+ programmas ietvaros”, kas notiks 2015. gada 15. oktobrī Rīgā.

Konference ""Būvdarbu kvalitātes valsts kontrole un būvniecības tirgus uzraudzība Latvijā un Eiropā"", 2015.gada 20.novembrī
20.11.2015, Rīga
Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Būvniecības valsts kontroles biroju 2015.gada 20.novembrī organizē starptautisku bezmaksas konferenci par būvniecības kvalitātes jautājumiem.

 


Pasākumi, 17.08.

Projektu nakts – 24h interaktīvās apmācības
21.08.2015, Babītes novads
Tev ir ideja, bet nepieciešams atbalsts starptautiska projekta sagatavošanā? Vēlies uzlabot projekta rakstīšanas prasmes? Aicinām piedzīvot vērienīgo Projektu nakti – 24h interaktīvās apmācībās!

Kuldīgā notiks seminārs „Iespējas uzņēmējiem un uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā ES fondu plānošanas periodā 2014.-2020.gadam"
27.08.2015, Kuldīgas novads
27.augustā Kuldīgā notiks seminārs„Iespējas uzņēmējiem un uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā ES fondu plānošanas periodā 2014.-2020.gadam: pārrobežu sadarbības programmas, Ekonomikas ministrijas plānotie atbalsta pasākumi un CFLA loma“

Piesakies Japānas - Latvijas diskusiju forumam "Jaunieši sabiedrībai”!
15.09.2015, Rīga
Šī gada septembrī Starptautiskās jaunatnes attīstības apmaiņas programmas ietvaros Latvijā ieradīsies 16 jaunieši no Japānas, lai iepazītu Latvijas sabiedrību un kultūru. No 15. līdz 17. septembrim notiks jauniešu forums, kura ietvaros jaunieši no Japānas un Latvijas kopīgi diskutēs par izaicinājumiem viņu vietējā sabiedrībā un veidiem, kā tos risināt kopīgi.

Notiks programmas "Horizon 2020" informatīvā diena
21.09.2015, Brisele
2015. gada 21. septembrī Eiropas Komisija Briselē organizē informatīvo dienu, kurā tiks prezentēti 2016. gada projektu konkursi un to tematiskā ievirze programmas "Horizon 2020" sociālo izaicinājumu jomā “Klimata politika, vide, resursu efektivitāte un izejvielas”.

 

 


 

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Šobrīd:
1º C
Rīt:
4.5º C