Piektdiena, 19. decembris
Šodien sveicam: Lelde, Sarmis

Semināri

  Jauna informācija par projektu īstenošanas iespējām

PASĀKUMI, 19.11.2014.

Semināru par finansējuma piesaistes iespējām Borisa un Ināras Teterevu fondā
19.11.2014, Rīga
Trešdien, 19. novembrī no plkst. 14.00 līdz 17.00 NVO nama 128. telpā, Laimdotas ielā 42 (ieeja no Ieriķu ielas) aicinām uz semināru „Finansējuma piesaistes iespējas Borisa un Ināras Teterevu fondā”.

Seminārs pašvaldībām "Aktuālākais par vietējo ģeodēzisko tīklu un jauno augstumu sistēmu - EVRS".
25.11.2014, Rīga
Rīgas plānošanas reģiona ES Struktūrfondu informācijas centrs sadarbībā ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru 25.novembrī plkst. 10.00, Rīgā, Rīgas Rātslaukums 1, Rīgas pilsētas domē, 508.kabinets organizē bezmaksas semināru "Aktuālākais par vietējo ģeodēzisko tīklu un jauno augstumu sistēmu - EVRS".

Reģionālie semināri par ES programmas „Eiropa pilsoņiem” (2014-2020) pieteikumu iesniegšanu 2015.gadā
27.11.2014, Liepāja
Kultūras ministrijas ES programmas "Eiropa pilsoņiem" informācijas punkts sadarbībā ar reģionālajiem ES struktūrfondu informācijas centriem aicina piedalīties informatīvajos semināros „Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem" (2014-2020) piedāvātās iespējas pašvaldībām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām 2015.gadam". 


PASĀKUMI, 10.11.2014.

Seminārs pašvaldībām "Aktuālākais par vietējo ģeodēzisko tīklu un jauno augstumu sistēmu - EVRS"

Rīgas plānošanas reģiona ES Struktūrfondu informācijas centrs sadarbībā ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru 25.novembrī plkst. 10.00, Rīgā, Rīgas Rātslaukums 1, Rīgas pilsētas domē, 508.kabinets organizē bezmaksas semināru "Aktuālākais par vietējo ģeodēzisko tīklu un jauno augstumu sistēmu - EVRS".

Seminārā Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrasspeciālisti sniegs informāciju par sekojošiem jautājumiem:

  1. Aktuālās izmaiņas ar ģeotelpisko informāciju saistītos normatīvos aktos (V.Bērziņš, direktora vietnieks ģeoinformācijas jautājumos); 
  2. Aktualitātes par vietējā ģeodēziskā tīkla datubāzi un ieskats tās lietošanā (B.Helfriča, Ģeodēzisko datu analīzes un ekspertīžu daļas vadītāja);
  3. Pāreja uz jauno augstumu sistēmu- praktiskais ceļš (I.Aleksejenko, direktora vietnieks ģeoinformācijas jautājumos).

Seminārā aicināti piedalīties Rīgas un kaimiņu reģionu pašvaldību vadītāji un to pārstāvji, kas atbildīgi par vietējo ģeodēzisko tīklu attīstību.  

Dalību seminārā pieteikt līdz 20.novembrim  pa tālruni 67217975, vai rakstot uz e-pastu: inga.gondare-dilane@rpr.gov.lv, norādot vārdu, uzvārdu, pārstāvēto institūciju, tālruni vai e-pastu. Pieteikties var arī, izmantojot elektronisko pieteikšanās formu šeit

Ar dienas kārtību var iepazīties šeit .

Dalība bezmaksas

 

Reģionālie semināri par ES programmas „Eiropa pilsoņiem” (2014-2020) pieteikumu iesniegšanu 2015.gadā


Kultūras ministrijas ES programmas "Eiropa pilsoņiem" informācijas punkts sadarbībā ar reģionālajiem ES struktūrfondu informācijas centriem aicina piedalīties informatīvajos semināros „Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem" (2014-2020) piedāvātās iespējas pašvaldībām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām 2015.gadam". 

Tuvākais projektu iesniegumu kārtas termiņš ir jau 2015. gada 1. marts. 

Bezmaksas seminārs notiks šī gada 27.novembrī no plkst. 11:00 - 14:00, Liepājā, Hotel Kolumbs, Kuršu ielā 32, konferenču zālē; 
Pieteikšanās ŠEIT 
Semināra programma ŠEIT

 
Mērķauditorija: Pašvaldību, kā arī biedrību un nodibinājumu pārstāvji, kuri vēlas saņemt finansējumu starptautiskas sadarbības, kā arī vietējiem projektiem ES programmas „Eiropa pilsoņiem" jaunajā darbības periodā no 2015.gada. 

Semināros tiks sniegta informācija par jaunā darba perioda (2014-2020) ES programmu „Eiropa Pilsoņiem", tās atbalsta iespējām pašvaldībām, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, pieteikumu veidlapas aizpildīšanas metodi. Seminārā uzstāsies un ar pieredzi par dalību šādos projektos dalīsies pārstāvis no pašvaldības vai nevalstiskās organizācijas. 

Lūdzu, apsveriet savu iespēju piedalīties seminārā vai arī piedāvājiet šādu iespēju interesentiem, kuriem šī informācija varētu būt aktuāla. 

Pieteikšanās termiņš semināram ir 2 darba dienas pirms pasākuma norises datuma. 

ES programmas „Eiropa pilsoņiem" (2014-2020) mērķis ir tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem, stiprināt piemiņu un palielināt sabiedriskās līdzdalības iespējas ES, nodrošinot vietējā, reģionālā un dalībvalstu līmenī atklātākas debates par ES jautājumiem. Programma veicinās pilsoniskās sabiedrības organizāciju iespēju palielināšanos, lai to biedrus un plašāku sabiedrību iesaistītu ES demokrātiskajā dzīvē.

Programmas vispārīgie mērķi ir:

·        veicināt debates, pārdomas un sadarbību attiecībā uz vēsturisko atmiņu, ES integrāciju un vēsturi;
veicināt iedzīvotāju izpratni un iespējas piedalīties ES politikas veidošanas procesos, un veicināt solidaritātes, sabiedriskās iesaistīšanās un brīvprātīgā darba iespējas ES līmenī.

Programmas īpašie mērķi:
veicinot diskusijas, pieredzes apmaiņu un tīklu attīstību, vairot izpratni par Eiropas vēstures piemiņas saglabāšanu, kopīgo vēsturi un vērtībām, kā arī par ES mērķi veicināt mieru, stiprināt savas vērtības un savu iedzīvotāju labklājību;
sekmēt pilsoņu demokrātisko un pilsonisko līdzdalību ES līmenī, uzlabojot pilsoņu izpratni par ES politikas veidošanas procesiem un veicinot sabiedriskās iesaistīšanās, starpkultūru pasākumu un brīvprātīgā darba iespējas ES līmenī.


PASĀKUMI, 29.09.2014.

Apmācības jauniešu centru darbiniekiem par pieredzes apmaiņu un sadarbības veidošanu jaunatnes darbā "Neturi sveci zem pūra"
08.10.2014, Kuldīgas novads
Aicinām jauniešu centra darbiniekus piedalīties neformālās izglītības apmācībās par pieredzes apmaiņu un sadarbības veidošanu jaunatnes darbā "Neturi sveci zem pūra". Apmācības paredzētas  2014. gada 8.-10.oktobrī Kuldīgā.  Iepriekšēja pieteikšanās obligāta.


PASĀKUMI, 22.09.2014.

Apmācības jauniešu centru darbiniekiem par pieredzes apmaiņu un sadarbības veidošanu jaunatnes darbā "Neturi sveci zem pūra"
08.10.2014, Kuldīgas novads
Aicinām jauniešu centra darbiniekus piedalīties neformālās izglītības apmācībās par pieredzes apmaiņu un sadarbības veidošanu jaunatnes darbā "Neturi sveci zem pūra". Apmācības paredzētas 2014. gada 1.-3.oktobrī Bauskas novadā, 2014. gada 8.-10.oktobrī Kuldīgā, 2014.gada 15.-17.oktobrī Ogres novadā, 2014. gada 22.-24.oktobrī Rāznas novadā un 2014. gada 22.-24.oktobrī Amatas novadā. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta.


KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA

TEMATISKAJOS SEMINĀROS APLŪKOJAMĀS TĒMAS

KPR Rīcības plāna 2015.-2020.gadam izstrādes ietvaros/ 2014.GADA SEPTEMBRIS/OKTOBRIS

1.seminārs „Veselība un sociālie pakalpojumi”

Atslēgas vārdi – sabiedrības veselība, veselīga dzīvesveida paradumi, bērnu un jauniešu sports, tautas sports, veselības aprūpes un sociālie pakalpojumi, sociālā iekļaušana, nabadzības un diskriminācijas apkarošana, sabiedrības drošība, dzīves vides kvalitāte, vides pieejamība, universālais dizains

Aplūkojamās tēmas:

1)      integrētas sporta, atpūtas un veselīga dzīvesveida infrastruktūras plānošana, izmantošana un apsaimniekošana, t.sk. veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšana, veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi, tautas sports u.tml.;

2)      veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana iedzīvotājiem, t.sk. veselības aprūpes pakalpojumu eksportspēja un veselības tūrisma attīstība;

3)      kvalitatīvu, profesionālu un mērķgrupām atbilstošu sociālo pakalpojumu attīstība reģionā, t.sk. sociālo pakalpojumu pārvaldības uzlabošana;

4)      sociāli atstumto, riskam pakļauto grupu nodarbinātība, sociālā iekļaušana, nabadzības un diskriminācijas apkarošana (saistībā ar darba tirgu);

5)      dzīves vides kvalitātes uzlabošana,

-      nodrošinot vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

-      paaugstinot iedzīvotāju drošību un samazinot noziedzības līmeni;

-      izmantojot universālo dizainu teritorijas labiekārtojuma projektos.

 

2.seminārs „Vide un resursu efektivitāte”

Atslēgas vārdi – vides aizsardzība, resursu izmantošanas efektivitāte, energoefektivitāte, atjaunojamie energoresursi, atkritumu apsaimniekošana, vides piesārņojums, ūdens resursi, zemes dzīļu resursi, pielāgošanās klimata pārmaiņām, krasta erozija un plūdu riski, meliorācijas sistēmas, hidrobūves, degradētās teritorijas, piesārņotās un potenciāli piesārņotās teritorijas

Apskatāmās tēmas:

1)      Ilgtspējīga dabas resursu izmantošana un esošo dabas vērtību saglabāšana, t.sk.

-      antropogēnās slodzes mazinošas infrastruktūras pilnveidošana „Natura 2000” teritorijās, veicot biotopu atjaunošanu un novirzot apmeklētāju plūsmas uz tūrismam piemērotām dabas teritorijām, tur iekārtojot nepieciešamo tūrisma infrastruktūru;

-      dabas aizsardzības plānu izstrāde un to integrēšana pašvaldību teritorijas plānojumos;

-      Ventas upes baseina apsaimniekošanas plāna ieviešana;

-      apsaimniekošanas plānu izstrāde publiskām ūdenstilpēm;

-      Baltijas jūras un piekrastes aizsardzība, mazinot negatīvo ietekmi uz Baltijas jūras ekosistēmu.

2)      Videi draudzīga un vides ilgtspējas veicinoša teritoriāla izaugsme, t.sk.

-      dalītas atkritumu savākšanas sistēmas izveide,

-      atkritumu pārstrādes un reģenerācijas palielināšana;

-      apglabāto bioloģiski noārdāmo atkritumu apjoma samazināšana;

-      teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas un pielāgojot tās uzņēmējdarbībai, tādējādi sekmējot nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti reģionā;

-      piesārņoto teritoriju sanācija un rekultivācija.

3)      Resursu efektivitātes un zaļo inovāciju veicināšana, t.sk.

-      zaļais iepirkums un zaļais patēriņš;

-      energoefektivitātes pasākumu veicināšana, tai skaitā siltuma avotu un siltumtīklu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi;

-      no atjaunojamiem enerģijas resursiem iegūtas enerģijas ražošana un sadale (zaļās enerģijas attīstība);

-      ūdens resursu ilgtspējīga izmantošana (ūdensapgādes un notekūdeņu sistēmas pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana);

-      ezeru ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana;

-      pielāgošanās klimata pārmaiņām, riska novēršana un pārvaldība (plūdu un krasta erozijas risku samazināšana apdzīvotās vietās vai vietās ar risku publiskajai infrastruktūrai);

-      meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju renovācija un rekonstrukcija, nodrošinot efektīvu zemes resursu izmantošanu lauksaimniecībā un mežsaimniecībā un/vai samazinot plūdu apdraudējumu polderu teritorijās;

-      zemes dzīļu resursu ilgtspējīga izmantošana.

4)      vides monitoringa attīstība un savlaicīga vides risku novēršana, kā arī sabiedrības līdzdalība vides pārvaldībā, t.sk.

-      datu kvalitātes paaugstināšana un vides aizsardzības efektivitātes veicināšana;

-      vides izglītība, veicinot zaļo domāšanu, lai nodrošinātu sabiedrības iesaistīšanos valstij būtisku attīstības, t.sk. arī infrastruktūras attīstības projektu izvērtēšanā;

-      sabiedrības informēšanas, izglītošanas un iesaistes aktivitātes.

 

3.seminārs „Kultūra un radošums, tūrisms un atpazīstamība”

Atslēgas vārdi – kultūras attīstība, kultūras mantojums, kultūrizglītība, kultūras tūrisms, materiālais un nemateriālais mantojums, tradicionālo amatu prasmes, radošums, radošās industrijas, radošā ekonomika, tūrisms, reģionālais tūrisma puduris*, kurortoloģija, ilgtspējīgi tūrisma pakalpojumi un produkti, reģionālais velomaršrutu tīkls, mārketings, atpazīstamība, identitāte

*Tūrisma puduris ir koncentrēta tūrisma pakalpojumu sniedzēju, atbalsta organizāciju, izpētes un attīstības institūciju grupa, kas efektīvi un koordinēti sadarbojas noteiktā ģeogrāfiskā vietā, attīstot kompleksu tūrisma piedāvājumu. Šādas sadarbības rezultātā tiek uzlabota grupas dalībnieku konkurētspēja, veicināta kvalitātes un produktivitātes uzlabošana, inovāciju ieviešana. (Tūrisma attīstības pamatnostādņu projekts 2014-2020.gadam)

Apskatāmās tēmas:

1)      kultūras mantojuma popularizēšana, saglabāšana, aizsardzība, izpēte un atjaunošana, t.sk. e-kultūras attīstība;

2)      kultūras tūrisma* attīstība, īpaši Baltijas jūras piekrastē, t.sk.

-      reģionāla līmeņa kultūras tūrisma produktu attīstība, kas balstās uz septiņām pamatvērtībām – kvalitāte, ilgtspējība, inovācija, eksportspēja, augsta pievienotā vērtība, tūristu iesaiste/pieredzes gūšana (individualizācija), sadarbība konkurētspējas nodrošināšanai;

-      kultūras izziņas centru attīstība;

*kultūras tūrisms - tūrisma veids, kura mērķis ir iepazīšanās ar kultūras vidi: kultūrvēsturisko mantojumu, tradīcijām un dzīvesveidu, kā arī aktuālām kultūras un mākslas norisēm (Tūrisma likums, http://likumi.lv/doc.php?id=50026 )

3)      kultūrizglītības pieejamība un kvalitāte, radošā izglītība, profesionālā kultūra, tradicionālo amatu un prasmju pārmantojamība un popularizēšana;

4)      radošums un inovācijas jaunu produktu un pakalpojumu veidošanā kultūras nozarē, veicinot radošo industriju konkurētspēju un radošās ekonomikas attīstību.

 

5)      Ilgtspējīgutūrisma pakalpojumu un produktu attīstība uz dabas un kultūras kapitāla pamata, t.sk.

-      publiskās infrastruktūras attīstība, veicinot tūrisma pakalpojumu pieejamību un mazinot sezonalitāti;

-      reģionālo tūrisma puduru jeb klasteru attīstība;

-      nišu tūrisma produktu attīstība (piemēram, gastronomiskais tūrisms, ekotūrisms, putnu vērošana, tūrisma izziņas centru izveide);

-      kurortoloģijas attīstība, veicinot dabas dziedniecisko resursu ilgtspējīgu izmantošanu;

-      reģionālā velomaršrutu tīkla attīstība, t.sk. Euro Velo maršrutu tīkla attīstība un veloceliņu izbūve Kurzemes teritorijā (EV13 „Iron Curtain Trail”, EV10);

-      sporta un rekreatīvo aktivitāšu integrēšana dabas takās.

6)      Tūrisma pakalpojuma kvalitātes pilnveidošana, t.sk.

-      kvalitātes standartiem atbilstoša pakalpojumu piedāvājuma veicināšana komercdarbībā (piemēram, apmācības, profesionālās konsultācijas, kursi komersantiem par kvalitātes, nišas produktu/pakalpojumu attīstības jautājumiem);

-      kvalificēta, tirgus prasībām atbilstoša darbaspēka pieejamības nodrošināšana:

-      nozares vajadzībām atbilstošu profesionālās izglītības programmu un profesiju standartu izstrāde;

-      pakalpojumu kvalitātes mērījumu veikšana atbilstoši noteiktām iedzīvotāju grupām, tai skaitā, nosakot personu ar invaliditāti, ģimeņu ar bērniem, senioru apmierinātību par attiecīgā pakalpojuma saturu, pieejamību un kvalitāti.

7)      Kurzemes atpazīstamības un identitātes nostiprināšanas veicināšana, t.sk.

-      vienotas Kurzemes identitātes popularizēšana;

-      mārketinga pasākumu īstenošana - Kurzemes tūrisma mārketinga plāna izstrāde un aktualizācija, tūrisma tirgus izpēte, Kurzemes tūrisma tēla veidošana atbilstoši mērķa tirgiem, Kurzemes tūrisma produktu un pakalpojumu atpazīstamības veicināšana mūsdienīgu tehnoloģiju pielietošana efektīvas mārketinga komunikācijas īstenošanai u.c.;

-      tūrisma informācijas zīmju sistēmas pilnveidošana un attīstība.

8)      Kurzemes tūrisma produkta iekļaušana gan kopējā Latvijas, gan Baltijas jūras reģiona valstu tūrisma piedāvājumā, popularizējot Kurzemi kā pievilcīgu un drošu tūrisma galamērķi, t.sk.

-      sadarbība ar pārējiem Latvijas reģioniem un Baltijas jūras reģiona valstīm kopīgu tūrisma produktu, kā arī mārketinga un infrastruktūras attīstīšanā;

-      piekraste - sadarbības platforma ar pārējām Baltijas jūras reģiona valstīm.

 

 

4.seminārs „Transports un mobilitāte”

Atslēgas vārdi – ilgtspējīga transporta sistēma, transporta un loģistikas pakalpojumi, transporta infrastruktūra (autoceļi, dzelzceļš, TEN-T, lidostas, ostas u.tml.), sabiedriskais transports, sasniedzamība, mobilitāte, elektromobilitāte

Apskatāmās tēmas:

1)      Multimodālas transporta sistēmas attīstība, nodrošinot starptautiska līmeņa efektīvu mobilitāti un iekļaušanos Eiropas vienotajā transporta telpā, t.sk.

-      lielo ostu infrastruktūras attīstība, paaugstinot kuģošanas drošību un uzlabojot vides kvalitāti ostu teritorijās;

-      jahtu ostu iekļaušanās kopīgā Baltijas jūras reģiona tīklā;

-      ūdens transporta un sauszemes transporta savienojumu pilnveidošana, uzlabojot autoceļu, dzelzceļa caurlaides spēju un savienojumus ar ostām;

-      loģistikas centru attīstība ostās;

-      pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu, novēršot infrastruktūras pārrāvumus pilsētās un radot alternatīvu maršrutu tranzīta un kravas transportam, atdalot no vietējās nozīmes plūsmām un samazinot piesārņojumu pilsētās;

-      reģionālo lidostu infrastruktūras attīstība;

-      dzelzceļa tīkla attīstība;

-      starptautiskas un nacionālas nozīmes attīstības centru sasniedzamības uzlabošana.

2)      Ilgtspējīgas un efektīvas transporta infrastruktūras attīstība, t.sk.

-      iekšējo un ārējo transporta savienojumu uzlabošana;

-      tranzīta satiksmes novirzīšana no pilsētu centriem;

-      autoceļu sakārtošana, uzlabojot attīstības centru sasniedzamību no apkārtējās teritorijas (iespēja nokļūt līdz darbavietām un pakalpojumiem);

-      mazo ostu infrastruktūras attīstība;

-      reģiona mobilitātes plāna izstrāde.

 

3)      Videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība, t.sk

-      sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšana vienotā autobusu un vilcienu maršrutu tīklā;

-      sabiedriskā transporta sistēmas uzlabošana, samazinot oglekļa emisiju un veicinot energoefektīvu patēriņu (jaunu videi draudzīgu sabiedriskā transporta maršrutu izveidošana vai esošo maršrutu rekonstrukcija);

-      elektromobilitātes ieviešana sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā.

4)      Ilgtspējīgas multimodālas mobilitātes attīstība, veicinot zemu oglekļa emisiju stratēģijas visu veidu teritorijām;

-      elektromobilitātes attīstība, samazinot piesārņojumu un siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisiju (reģionālā ETL uzlādes punktu tīkla izveide, elektromobilitātes ieviešanas plānu izstrāde u.c.);

-      platjoslas komunikāciju tīklu attīstība lauku apvidos, nodrošinot ātras un īpaši ātras datu pārraides tīklu pieejamību un līdz ar to e-izglītības, e-darba, attālinātā darba un citu e-pakalpojumu pieejamību laukos dzīvojošajiem.

 

 

5.seminārs „Izglītība un darba tirgus, uzņēmējdarbība un pētniecība”

Atslēgas vārdi – izglītība, prasmes, mūžizglītība, karjeras izglītība, augstākā izglītība, profesionālā apmācība, pieaugošo izglītība, neformālā izglītība, piemērotība darba tirgum, profesionālā kvalifikācija un kompetence, darbaspēka mobilitāte, nodarbinātība, uzņēmējdarbība, mazie un vidējie komersanti*, konkurētspēja, eksports, ražošana, industriālās teritorijas, zinātne, pētniecība, tehnoloģiju attīstība, inovācijas, mentorings**, klasteri, tehnoloģiju inkubatori, biznesa inkubatori, kompetences centri

* sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti (MVK) ir komersanti, kas atbilst Eiropas Komisijas (EK) regulas Nr.800/2008 1. pielikumā noteiktajai definīcijai. Šī definīcija tiek iekļauta visās EK programmās, kas attiecas uz MVK atbalstu (http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/noderiga-informacija/mvk-statusa-noteiksana)

**mentorings ir praktisks konsultatīvs atbalsts Latvijas uzņēmumiem ceļā uz konkurētspējīga biznesa izaugsmi (http://www.mentoruklubs.lv/lv/mentoru_piedavajums/mentoresana/)

Apskatāmās tēmas:

1)      kvalitatīva un pieejama izglītība mūža garumā, t.sk. augstākās izglītības, profesionālās izglītības un mūžizglītības integrācija un attīstība, pilnveidojot nodarbināto iedzīvotāju profesionālo kvalifikāciju un kompetenci atbilstoši darba tirgus prognozēm;

2)      augstākās izglītības konkurētspēja un konsolidācija, t.sk. augstskolu un koledžu materiāltehniskās bāzes (aprīkojums) attīstība, augstskolu un koledžu iekšējās kvalitātes sistēmas pilnveidošana;

3)      kvalitatīva un darba tirgus prasībām atbilstoša profesionālā izglītība, t.sk. profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma pilnveide;

4)      nodarbinātības un darbaspēka mobilitātes veicināšana,

-      karjeras izglītības sistēmas attīstība;

-      jauniešu ilgtspējīga integrācija darba tirgū;

-      gados vecāku cilvēku darbspēju saglabāšana un nodarbinātība.

5)      uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība, t.sk.:

-      industriālās infrastruktūras attīstība un pieejamības nodrošināšana, kas ietver pievedceļus, elektrību, gāzi, komunikāciju u.c. pakalpojumus;

-      piedāvājumu komplektēšana (paketēšana) investīciju piesaistei;

-      industriālo teritoriju tīkla izveide;

-      ražošanas un piegādes ķēžu attīstība.

6)      apstrādes rūpniecības attīstība, izmantojot resursu efektivitātes principus, tai skaitā veicinot ekonomiski pamatotu un videi draudzīgu resursu un tehnoloģiju izmantošanu un sekmējot zaļās apstrādes rūpniecības nozaru un darbības virzienu attīstību;

7)      mikro, mazo un vidējo komersantu konkurētspējas uzlabošana, t.sk.:

-      efektīvas un pievilcīgas komercdarbības vides attīstība;

-      apmācības un konsultācijas komercdarbības uzsākšanai;

-      pirmsinkubācijas un inkubācijas pakalpojumi biznesa inkubatoros, iekļaujot materiāltehniskās bāzes attīstīšanu, tai skaitā radošo industriju komersantiem, radošā inkubatora infrastruktūras attīstīšana;

-      pasākumi lauksaimniecības, zivsaimniecības un meža produkcijas ražotāju pieejai preču izplatīšanas tīkliem un piegādes ķēžu saīsināšanai;

-      kooperācijas attīstības sekmēšana (mājražotāju kooperatīvi, zemnieku un zvejnieku kooperatīvi, zvejnieku kooperatīvi u.c.);

-      komersantu sadarbība vietējā un starptautiskā līmenī un apvienošanās klasteros, sekmējot gan tehnoloģiskās, gan netehnoloģiskās, pieprasījuma un piedāvājuma inovācijas, uzņēmējdarbības modeļa inovācijas un ekoinovācijas, inovācijas pakalpojumu sektorā un dizainā.

8)      pētniecības, tehnoloģijas attīstības un inovācijas kapacitātes palielināšana jaunu eksportspējīgu produktu vai pakalpojumu radīšanai, t.sk.:

-      pētniecības, tehnoloģijas attīstības un inovācijas atbalsta infrastruktūras attīstība (kompetences centri, tehnoloģiju inkubatori, tehnoloģiju pārneses pakalpojumi, mentoringu programmas, interaktīvu zinātnes centru attīstība u.c.);

-      augstākās izglītības, zinātnes un privātā sektora, tostarp valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību sadarbība (doktorantu iesaiste uzņēmumos, studentu prakšu iespējas mācību laboratorijās);

-      pētniecisko rezultātu komercializēšana atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai*;

-      kompetences centru kā zinātnisko institūciju un komersantu ilgtermiņa sadarbības platformas izveide;

-      tehnoloģiju pārneses centra izveide (FM darbības programmā paredzēts atbalsts 3 centriem reģionos);

-      pētniecības un inovāciju popularizēšana;

-      sadarbības veicināšana starp zinātniskām institūcijām un vidējās un profesionālās izglītības iestādēm.

 

*Viedās specializācijas stratēģija ir stratēģiska pieeja ekonomiskajai attīstībai, izmantojot mērķētu atbalstu Pētniecībai un Inovācijām (P&I). Viedās specializācijas stratēģija būs pamats saskaņā, ar kuru tiks virzītas Eiropas Strukturālo Fondu investīcijas Pētniecības un Inovāciju jomā 2014-2020.gadam. Viedās specializācijas stratēģija paredz vīzijas izstrādi, konkurētspējas priekšrocību atrašanu, stratēģisku prioritāšu izvēli un tādas politikas izvēli, kas maksimāli atraisa reģiona uz zināšanām balstīto attīstības potenciālu. (IZM informatīvais ziņojums „Par Viedās specializācijas stratēģijas izstrādi” (VSS-1291,TA-3623) izskatīts MK 17.12.2013.,

http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40291636&mode=mk&date=2013-12-17


Kurzemes plānošanas reģiona jaunumi

1.SEMINĀRS "JAUNAIS BŪVNIECĪBAS PROCESA REGULĒJUMS, TĀ PIEMĒROŠANA"


Ekonomikas ministrija, lai informētu par jauno būvniecības procesa regulējumu, kurš stāsies spēkā 2014.gada 1.oktobrī, uzaicina pašvaldību pārstāvjus uz reģionālo bezmaksas semināru „Jaunais būvniecības procesa regulējums, tā piemērošana”.
Semināra mērķis ir informēt Latvijas pašvaldību pārstāvjus un citus interesentus par galvenajām izmaiņām būvniecības procesā līdz ar jaunā būvniecības regulējuma spēkā stāšanos. Semināru vadīs Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta pārstāvji.
 Semināra norises laiks: 2014.gada 17.septembris plkst.11.00
                             
Vieta: Lielā zāle, Kuldīgas kultūras centrs, Raiņa iela 21, Kuldīga
 Semināra darba kārtība:
1) Iestāžu kompetence būvniecībā;
2) Grozījumi 2013.gada 9.jūlijā pieņemtajā Būvniecības likumā;
3) Lēmumi būvniecības procesā;
4) Vispārīgo un speciālo būvnoteikumu mijiedarbība;
5) Prasības būvinspektoriem un to pienākumu apjoms;
6) Prasības būvspeciālistu sertifikācijai.
Dalību seminārā lūgums pieteikt līdz 2014. gada 16. septembrim mājas lapā
www.kurzemesregions.lv , sadaļā Semināri>> vai pa tālruni 63807276, vai rakstot uz e-pastu: inguna.balcere@kurzemesregions.lv, norādot vārdu, uzvārdu, tālruni vai e-pastu.


2. Piedalies konkursā „ES struktūrfondi Kurzemei” un laimē 32 GB vai 16 GB USB zibatmiņas!

 

Ir sācies SEPTEMBRA mēneša konkurss „ES struktūrfondi Kurzemei”! Atbildi uz 5 jautājumiem un laimē!  No 2014. gada 4. marta līdz 31. oktobrim Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs rīko konkursu „ES struktūrfondi Kurzemei”. Konkurss norisināsies astoņās savstarpēji nesaistītās kārtās, katru mēnesi – viena kārta. Katrā kārtā 5 jautājumi, dalībniekam jāatbild uz visiem konkursa kārtas jautājumiem. Konkursā var piedalīties jebkurš interesents. Katru mēnesi starp konkursa kārtu visu piecu pareizo atbilžu atbildētājiem tiks izlozētas balvas – viena USB 32 GB atmiņa un divas USB 16 GB atmiņas.

Konkursa nolikums: http://kurzemesregions.lv/news/243

Konkurss: http://ejuz.lv/sept

3. Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) vārdā aicinām Jūs piedalīties tematiskajos semināros

 Semināri tiek organizēti KPR rīcības plāna 2015.-2020.gadam izstrādes ietvaros:

1) Veselība un sociālie pakalpojumi (Saldū, 5.sept., plkst. 11:00)

2) Vide un resursu efektivitāte (Talsos, 11.sept., plkst. 14:00)

3) Kultūra un radošums, tūrisms un atpazīstamība (Kuldīgā, 30.sept., plkst.11:00)

4) Transports un mobilitāte (Ventspilī, 9.okt., plkst. 11:00)

5) Uzņēmējdarbība un pētniecība, izglītība un darba tirgus (Liepājā, 17.okt.,plkst. 14:00)

 

Aicinām Jūs izvēlēties sev tuvāko tematiku un pieteikties semināriem*, izmantojot tiešsaistes formu  http://kurzemesregions.lv/seminars. Konkrēto semināra norises vietu un darba kārtību precizēsim nedēļu pirms semināra.

 

Tematiskajos semināros:

  • iepazīstināsim Jūs ar KPR teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes gaitu un galvenajām attīstības tendencēm konkrētajā jomā;
  • nozaru ministriju pārstāvji Jūs iepazīstinās ar nacionālās politikas uzstādījumiem un attīstības iespējām konkrētajā nozarē;

·         kopīgi pārrunāsim KPR rīcības plānā ietveramās projektu idejas.

Aicinām Jums būt aktīviem un iesaistīties rīcības plāna izstrādē, jo tā ir iespēja tiešā veidā ietekmēt mūsu kopējo attīstību. Pašvaldību pārstāvjiem lūdzam pirms došanās uz semināru pārskatīt savas pašvaldības attīstības plānošanas dokumentus, īpaši rīcību un investīciju plānus, un padomāt, kuras no vajadzībām varētu īstenot kopā reģionālā mērogā sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu un citām pašvaldībām.

 

Pielikumā pievienojam:

  • semināros aplūkojamo tēmu izvērstāku raksturojumu;
  • darba kārtību tematiskajam semināram „Veselība un sociālie pakalpojumi”.

 

*Semināra pieteikuma termiņi:

5.sept. semināram pieteikties līdz 2.sept;

11.sept. semināram pieteikties līdz 8.sept;

30.sept. semināram pieteikties līdz 24.sept.;

9.okt. semināram pieteikties līdz 3.okt.;

17.okt. semināram pieteikties līdz 13.okt.

 

 

 

4.Bezmaksas konference „Būvizstrādājumu loma būvju drošībā”

 

Laiks:  10.09.2014. plkst. 9.00,

Vieta: Maritim Park Hotel Riga, Slokas ielā 1, zālē Maritim I

Konferences mērķis ir gūt vienotu izpratni par prasībām būvizstrādājumiem, iedvesmoties no citu Eiropas Savienības valstu pieredzes, izvērtēt Latvijā līdz šim paveikto un diskutēt par nākotnes galvenajiem izaicinājumiem.

Konferencē tiks nodrošināta sinhronā tulkošana uz latviešu un angļu valodu pēc nepieciešamības.

Konference ir bez dalības maksas. Lūdzu pieteikties uz konferenci līdz 03.09.2014., aizpildot pieteikšanās formu tiešsaistē mājas lapā www.ptac.gov.lv vai atsūtot pieteikuma veidlapu (-as) uz e-pastu konference@ptac.gov.lv.

Priekšroka tiks dota tiem dalībniekiem, kas piesakās pirmie. Tā kā konferences dalībnieku skaits ir limitēts un konstruktīvai diskusijai nepieciešamas dažādas iesaistītās puses, konferences rīkotāji patur tiesības arī atteikt dalību konferencē, sevišķi, piesakoties novēloti.

Konferencei tiks nodrošināta arī pārraide tiešsaistē mājaslapā www.ptac.gov.lv

Papildu informācijai: konference@ptac.gov.lv vai tālr. 67388622.  Vairāk informācijas par konferenci PTAC mājaslapā – www.ptac.gov.lv.

 

5.ALTUM uzsāk jaunu MVU mikrokreditēšanas valsts atbalsta programmu

 

VAS "Latvijas Attīstības finanšu institūcijā Altum" (ALTUM) šonedēļ uzsāk īstenot jaunu uzņēmējdarbības valsts atbalsta programmu, kurā mazie un vidējie uzņēmumi varēs saņemt mikrokredītus līdz 25 tūkstošiem eiro, kā arī subsīdiju aizdevuma procentu maksājumu segšanai.

Aizdevumi tiks piešķirti līdz 2015.gada novembrim, un kopumā šīs programmas ietvaros no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) un valsts budžeta līdzekļiem mazajiem un vidējiem nelauksaimniecības uzņēmumiem dzīvotspējīgu projektu īstenošanai mikroaizdevumos tiks piešķirti 3,5 miljoni eiro.

Aizdevuma maksimālā summa jaunajā MVU mikrokreditēšanas programmā ir 25 000 eiro. Aizdevumi investīcijām ir pieejamai ar termiņu līdz 7 gadiem, apgrozāmajiem līdzekļiem - līdz 5 gadiem. Uzņēmējiem pieejama arī aizdevuma procentu maksājumu subsīdija 50% apmērā. Tas nozīmē, ka, izpildot noteiktos kritērijus, pusi no aizdevuma procentos maksājamās summas uzņēmēja vietā segs ALTUM no ERAF resursiem.

Aizdevuma saņemšanai projektiem līdz 7,1 tūkstotim eiro aizņēmēja līdzdalība nav nepieciešama, savukārt lielāka apjoma projektos uzņēmējam jānodrošina vismaz 10% līdzfinansējums.

ALTUM turpina arī Latvijas un Šveices mikrokreditēšanas programmas īstenošanu, kurā var saņemt aizdevumus līdz 14,2 tūkstošiem eiro ar termiņu līdz 5 gadiem. Mazāka apjoma projektiem, kuru kopēja summa nepārsniedz 7,1 tūkstoti eiro, nav nepieciešams uzņēmēja līdzfinansējums. Šā gada pirmajā pusgadā ALTUM mikrokredītos izsniegusi vienu miljonu eiro, savukārt kopš 2009.gada mikroaizdevumos uzņēmējiem piešķirti 9,7 miljoni eiro.

Valsts uzdevumā ALTUM 2014.gadā īsteno kopumā septiņas uzņēmējdarbības valsts atbalsta programmas dažādām uzņēmēju vajadzībām.

 ALTUM (iepriekš Hipotēku banka) īsteno valsts atbalsta programmas, finansējot mazo un vidējo uzņēmumu attīstību, veicinot uzņēmējdarbības uzsākšanu un atbalstot citas uzņēmējdarbības jomas ar mērķi uzlabot Latvijas ekonomikas efektivitāti un līdz ar to arī iedzīvotāju dzīves līmeni. Kopš 2009.gada ALTUM dažādām uzņēmēju vajadzībām piešķīrusi 460 miljonus eiro, atbalstīti vairāk nekā 5700 Latvijas uzņēmēju projekti, saglabātas esošās un radītas daudzas jaunas darbavietas.

Plašāka informācija VAS "Latvijas Attīstības finanšu institūcijā Altum" mājaslapā: http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/mvu_mikrokreditesanas_programma

 

6.Pieejams finansējums centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) no 2014.gada 15.septembra līdz 2014.gada 14.novembrim (ieskaitot) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšana apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" 6.projektu iesniegumu atlases kārtu.

Aktivitātes mērķis ir būtiski paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās un sekmēt fosilā kurināmā veidu aizvietošanu ar atjaunojamiem vai citu veidu kurināmiem.

Projekta iesniegumu aktivitātes ietvaros var iesniegt sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs – komercsabiedrība, kurai ir licence siltumenerģijas ražošanai vai pārvadei, vai sadalei, ja to nosaka normatīvie akti enerģētikas jomā, un kura atbilst projektu konkursa nolikuma noteiktajām prasībām.

6.projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamais Kohēzijas fonda finansējums - 14 196 678,02 EUR.

Sīkāka informācija par apakšaktivitāti un pieteikšanās kārtību pieejama LIAA interneta mājaslapā www.liaa.gov.lv

Projektu iesniegumus var iesniegt LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, vai nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē), adrese: Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai sūtot uz elektroniskā pasta adresi sf.projekts@liaa.gov.lv (noformētu elektroniska dokumenta veidā).

7.Pieaugušo izglītības programmu sagatavošanas vizītēm

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes un organizācijas iesniegt pieteikumus sagatavošanas vizītēm Nordplus Jauniešu izglītības un Nordplus Pieaugušo izglītības programmās.

Nordplus Jauniešu un Pieaugušo izglītības programmās sagatavošanas vizītes paredzētas, lai tiktos ar potenciālajiem projektu partneriem un uzsāktu projekta plānošanu. Vizīšu laikā ir iespēja ar sadarbības partneriem vienoties par atbildību sadalīšanu plānotajā projektā un strādāt pie projekta iesnieguma sagatavošanas.
Visi sagatavošanas vizīšu projektu pieteikumi jāiesniedz, izmantojot tiešsaistes pieteikšanās sistēmu
Espresso https://espresso.siu.no/espresso/login;jsessionid=800FE1B1F84461A0FE5FAA41C2A4853C?0 no 2014. gada 20. augusta līdz 2014. gada 1. oktobrim ieskaitot.

2014. gada 16. septembrī VIAA rīkos informatīvu semināru par sagatavošanas vizīšu pieteikumu aizpildīšanu. Vairāk informācijas par semināru atradīsiet VIAA mājaslapas sadaļā Nordplus Semināri.

Plašāka informācija angļu valodā ir pieejama Nordplus programmas oficiālajā mājaslapā un latviešu valodā VIAA mājaslapā. Partneru meklēšanai pieejama datu bāze.

Konsultācijas par Jauniešu izglītības programmu: Ina Ansone, tālr. 67358454, e-pasts: ina.ansone@viaa.gov.lv.

Konsultācijas par Pieaugušo izglītības programmu: Liene Gailīte, tālr.67785424, vai e-pastu: liene.gailite@viaa.gov.lv

Nordplus programma Latvijā darbojas kopš 2008. gada, un Latvijā programmas informācijas biroja funkcijas pilda VIAA.

 

 8. Izsludināts konkurss EK programmā "Tiesiskums 2014-2020" starptautisku projektu atbalstam ES narkotiku apkarošanas politikas jomā

 Eiropas Komisijas programmas „Tiesiskums 2014-2020” 2014. gada darba programmas ietvaros izsludināts konkurss ”Aicinājums iesniegt projekta pieteikumus, lai atbalstītu starptautiskus projektus ES narkotiku apkarošanas politikas jomā”.

Šajā konkursā tiks pieņemti projektu iesniegumi, kuri veidoti saskaņā ar ES politiku narkotiku apkarošanas jomā, īpaši uzsverot jauno psihoaktīvo vielu izplatības novēršanu, atkarīgo cilvēku rehabilitācijas sistēmas attīstību, pieredzes apmaiņu narkotiku piedāvājuma un pieprasījuma mazināšanā, kā arī pilsoniskās sabiedrības iesaisti ES Narkomānijas apkarošanas stratēģijā 2013.-2020. (EU Drug Strategy 2013-2020) un ES Narkotiku rīcības plānā 2013.-2016. gadam (EU Drugs Action Plan 2013-2016) noteikto prioritāšu īstenošanā.
Konkursa ietvaros atbalstāmās darbības: datu vākšana, aptaujas, pētījumi; apmācības; mācību organizēšana, pieredzes apmaiņa; sabiedrības informēšana.

Pieteikuma iesniedzējs var būt valsts vai pašvaldības iestāde, kā arī nevalstiska vai starptautiska organizācija, kura likumīgi darbojas kādā no ES dalībvalstīm (programmā nepiedalās Lielbritānija un Dānija). Projekta pieteikumam jābūt starptautiskam un tajā jāpiedalās organizācijām no vismaz divām programmas „Tiesiskums 2014 - 2020” dalībvalstīm.

Līdzfinansējuma likme ir līdz 80% no projekta attiecināmajām izmaksām, ES līdzfinansējuma (granta) minimums ir 75 000 euro; granta maksimālais apmērs nav noteikts. Kopumā konkursā paredzētais budžets ir 2,509 miljoni euro

Projektu pieteikumi jāiesniedz EK Tieslietu ģenerāldirektorātā (izmantojot PRIAMOS sistēmu) līdz 2014.gada 5. novembrim, pulksten 12.00 pēc Centrāleiropas laika. Informācija par finansējuma piešķiršanu projektu pieteikumu iesniedzējiem tiks sniegta indikatīvi 2015. gada maijā un projektu līgumi tiks noslēgti 2015. gada jūnijā-augustā.

EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursu:  EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu

 

Konkursa sludinājums EK Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā: http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_jdru_ag_drug_en.htm

Informācija par konkursu ievietota arī Tieslietu ministrijas (TM) mājaslapā:  http://www.tm.gov.lv/lv/arvalstu-finansu-instrumenti

Šī gada 18.septembrī TM sadarbībā ar EK Tieslietu ģenerāldirektorātu plāno informatīvo pasākumu par programmām „Tiesiskums 2014-2020” un „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020” un to 2014.gada darba programmām (izsludinātajiem konkursiem). Informācija par pasākumu drīsumā tiks ievietota TM mājaslapā www.tm.gov.lv

Kontaktpersona ar EK Tieslietu ģenerāldirektorāta konkursiem saistītajos jautājumos: Anna Velika, Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Plānošanas un kontroles nodaļas vecākā referente, Tālr. 67036820, E-pasts: Anna.Velika@tm.gov.lv


Informācijas avots: Tieslietu ministrija

 9. Izsludināts konkurss EK programmā "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" dažādu neiecietības formu novēršanai un apkarošanai

Eiropas Komisijas programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020” darba programmas ietvaros izsludināts konkurss „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu starptautiskus projektus rasisma, ksenofobijas, homofobijas un citu neiecietības formu novēršanai un apkarošanai”.

 Šajā konkursā tiks pieņemti projektu iesniegumi, kuri veidoti saskaņā ar ES politiku rasisma, ksenofobijas, homofobijas u.c. neiecietības formu novēršanas jomā. Konkursā izdalītas divas aktivitātes:

1. Labākās pieredzes apmaiņa rasisma, ksenofobijas, homofobijas u.c. neiecietības formu novēršanā un apkarošanā (BEST).

Atbalstāmās darbības: savstarpēji apmācību projekti un sadarbība; sabiedrības informēšana.

2. Naida runas uzraudzība un ziņošana par naida kurināšanas izpausmēm internetā (HATE).

Atbalstāmās darbības: datu apkopošana par rasismu/ksenofobiju/homofobiju atbalstošiem interneta portāliem; dalīšanās pieredzē par ziņošanas mehānismiem (par naida runas/naida kurināšanas izpausmēm internetā); efektīvu ziņošanas/atbalsta mehānismu ieviešana naida runas upuriem.

Pieteikuma iesniedzējs var būt valsts vai pašvaldības iestāde, kā arī nevalstiska vai starptautiska organizācija, kura likumīgi darbojas kādā no ES dalībvalstīm (programmā piedalās arī Islande un Lihtenšteina). Projekta pieteikumam jābūt starptautiskam un tajā jāpiedalās organizācijām no vismaz 5 programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020” dalībvalstīm.

Līdzfinansējuma likme ir līdz 80% no projekta attiecināmajām izmaksām, ES līdzfinansējuma (granta) minimums ir 300 000 euro; granta maksimālais apmērs nav noteikts. Kopumā konkursā paredzētais budžets BEST prioritātei ir 1,5 miljoni euro, bet HATE prioritātei 3,85 miljoni euro.

Projektu pieteikumi jāiesniedz EK Tieslietu ģenerāldirektorātā (izmantojot PRIAMOS sistēmu) līdz 2014.gada 12. novembrim, pulksten 12.00 pēc Centrāleiropas laika. Informācija par finansējuma piešķiršanu projektu pieteikumu iesniedzējiem tiks sniegta indikatīvi 2015. gada maijā un projektu līgumi tiks noslēgti indikatīvi 2015. gada jūlijā.

EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursu: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu

Konkursa sludinājums EK Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā:
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rrac_ag_en.htm

Informācija par konkursu ievietota arī Tieslietu ministrijas (TM) mājaslapā: http://www.tm.gov.lv/lv/arvalstu-finansu-instrumenti

Šī gada 18.septembrī TM sadarbībā ar EK Tieslietu ģenerāldirektorātu plāno informatīvo pasākumu par programmām „Tiesiskums 2014-2020” un „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020” un to 2014.gada darba programmām (izsludinātajiem konkursiem). Informācija par pasākumu drīsumā tiks ievietota TM mājaslapā www.tm.gov.lv

Kontaktpersona ar EK Tieslietu ģenerāldirektorāta konkursiem saistītajos jautājumos: Anna Velika, Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Plānošanas un kontroles nodaļas vecākā referente, Tālr. 67036820, E-pasts: Anna.Velika@tm.gov.lv


Informācijas avots: Tieslietu ministrija


PASĀKUMI, 18.08.2014.

Seminārs par projektu iesniegšanu Norvēģijas finanšu instrumenta finansētajā aktivitātē "Pētniecība"
Ņemot vērā lielo interesi, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 25. augustā (plkst. 14:00) rīko papildu informatīvu semināru par projektu iesniegumu iesniegšanu aktivitātē “Pētniecība” EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas “Pētniecība un stipendijas” ietvaros.

Seminārā varēs uzzināt detalizētu informāciju par programmu, konkursa nosacījumiem, elektronisko iesniegšanas kārtību FIBU sistēmā, kā arī būs iespēja uzdot interesējošos jautājumus.

Seminārs notiks VIAA telpās, Vaļņu ielā 1, 4. stāvā. Plānotais ilgums – 2,5h.

Pieteikšanās semināram tiešsaistē šeit.


Informācijas avots: Valsts izglītības attīstības aģentūra

Informatīvie semināri par projektu elektronisko pieteikuma veidlapu aizpildīšanu ES programmā "Erasmus+"
2014. gada 26. augustā notiks informatīvie semināri par jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīvprātīgā darba, jaunatnes darbinieku apmācību un  stratēģiskās partnerības projektuelektronisko pieteikuma veidlapu aizpildīšanu Eiropas Savienības programmā „Erasmus+”. Semināri notiks Rīgā 26. augustā, Konventa sētā, Georga zālē plkst. 09:00 - par jauniešu apmaiņas projektiem, plkst. 10:45 - Eiropas Brīvprātīgā Darba projektiem, plkst. 13:00 - par jaunatnes darbinieku apmācību projektiem un plkst. 14:45 – par stratēģiskās partnerības projektiem. Seminārus organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Ja gatavojaties iesniegt projektu uz 2014. gada trešo projektu iesniegšanas termiņu - 1. oktobri, tad seminārs palīdzēs izprast, kā pareizāk aizpildīt projekta elektroniskās pieteikuma veidlapas un budžeta tabulas. Semināra laikā projektu koordinatori iepazīstinās ar projektu elektroniskajām pieteikuma veidlapām, izskaidros finansēšanas noteikumus, visbiežāk pieļautās kļūdas, kas radušās, aizpildot iesnieguma veidlapas, kā arī atbildēs uz citiem interesentu jautājumiem. Seminārs paredzēts jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un citiem interesentiem, kas vēlas izstrādāt un iesniegt projektu programmā „Erasmus+” tuvākajā projektu iesniegšanas termiņā.

Semināram var pieteikties līdz 2014. gada 24. augustam, aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē http://ejuz.lv/kkaaa

Gaidīsim arī tos, kuri nebūs aizpildījuši anketu un pieteikuši savu dalību, tomēr ir motivēti rakstīt projektu! Informācija par programmu „Erasmus+” pieejama tīmekļa vietnē 

www.jaunatne.gov.lv

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sniedz konsultācijas, iepriekš piesakoties, par jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīvprātīgā darba, jaunatnes darbinieku apmācību, sadarbības tīkla veidošanas, stratēģiskās partnerības un strukturētā dialoga: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projektiem. Konsultācijām var pieteikties, zvanot pa tālr. 67358065. 

Programma „Erasmus+” sniedz iespēju darboties neformāli, veidot un īstenot projektus starptautiskā līmenī, sadarboties ar citu valstu jauniešiem, iegūt nozīmīgas prasmes un iemaņas, attīstot jaunatnes jomu Eiropā un Latvijā. Programmas mērķis ir veicināt Eiropas pilsonības apzināšanos un iesaistīt jauniešus Eiropas nākotnes veidošanā. 

Kontaktinformācija:
Jolanta Sermā
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Komunikācijas daļas vecākā referente
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
jolanta.serma@jaunatne.gov.lv
Tālr.:  +371 67356251
Fakss: +371 67358060 


Informācijas avots: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra


 

 

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Tīkla kamera

Laika ziņas

Šobrīd:
2º C
Rīt:
5.5º C