Otrdiena, 19. jūnijs
Šodien sveicam: Viktors, Nils

Semināri

  Jauna informācija par projektu īstenošanas iespējām

 

 

 

3.     Kultūras ministrija (KM) un Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) aicina piedalīties seminārā par š.g. 1.aprīlī izsludināto VKKF mērķprogrammu „Latvijai-100”.


Seminārs norisināsies 19.aprīlī plkst. 11:00 Eiropas mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā.
Seminārā VKKF pārstāvji informēs un atbildēs uz jautājumiem par projektu noformēšanu un iesniegšanas kārtību, savukārt KM Latvijas valsts simtgades biroja pārstāvji sniegs informāciju par mērķprogrammas mērķi, uzdevumiem un kvalitatīvajiem kritērijiem.
 Mērķprogrammas „Latvijai-100” kopīgais finansējums ir 560 000 euro, un tās mērķis ir nodrošināt Latvijas valsts simtgades svinību daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras pasākumu un norišu sagatavošanu un īstenošanu atbilstoši Latvijas valsts simtgades vēstījumam ES ESMU LATVIJA un Latvijas valsts simtgades svinību sagatavošanas programmai, kas publicēta /lv/ministrija/simtgade.html.

 Mērķprogrammā var pieteikt:

projektus, kas ar radošiem līdzekļiem un aktīvu sabiedrības līdzdalību paplašina zināšanas un izpratni par Latvijas valstiskuma būtību, tā tapšanas vēsturi un priekšnoteikumiem, tajā skaitā atklājot kultūras lomu nācijas un valsts veidošanās procesā; projektus, kas radošiem līdzekļiem godina Latvijas valsts un valstiskuma tapšanā nozīmīgas personības un cilvēku grupas, kas dažādos laikos ziedojušas savu dzīvi un dzīvību, savas zināšanas un talantus Latvijai un tās uzplaukumam;

projektus, kas vērsti uz sabiedrības iesaisti Latvijas kultūrvides sakopšanā un bagātināšanā un kas rada jaunas paliekošas vērtības, iedvesmojoties no pārmantotā kultūras mantojuma un nesot vēstījumu par mūsdienu Latviju un tās nākotnes redzējumu;
projektus, kas paredz par Latviju vēstošu starptautisku aktivitāšu sagatavošanu un īstenošanu ārpus Latvijas, īpaši attiecībā uz valstīm, kuras ir spēlējušas nozīmīgu lomu Latvijas valsts tapšanā vai valstīm, kuras tuvākajā laikā svin simtgades, tostarp Igaunija, Lietuva, Somija, Polija, Islande, Lielbritānija, ASV. Ņemot vērā to, ka vietu skaits ir ierobežots, lūdzam pieteikt dalību seminārā līdz 18.aprīlim plkst.12:00, rakstot uz e-pasta adresi lv100km.gov.lv vai piesakoties telefoniski 67330322.

 Informācijas avots: www.km.gov.lv

Liepājā notiks seminārs par valsts atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai

 

Lai iespējami plašu Kurzemes reģiona uzņēmēju auditoriju informētu par pieejamo valsts atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai, otrdien, 19.aprīlī Liepājā notiks seminārs “Attīstības finanšu institūcijas ALTUM valsts atbalsta programmas uzņēmējdarbības attīstībai”.
 Seminārs notiks 19.aprīlī no plkst.13:00 līdz 17:00 Liepājas Olimpiskā centra Tango zālē. Dalība seminārā ir bez maksas. Semināru rīko Liepājas pilsētas dome, ALTUM un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK). Pasākumā būs pieejama izsmeļoša informācija par uzņēmējiem pieejamajām kredītu garantijām, kas kalpo kā papildu nodrošinājums aizdevuma saņemšanai komercbankās un eksporta kredītu garantijām darījumu finansēšanai un risku apdrošināšanai. Tāpat varēs uzzināt par mezanīna aizdevumiem, kas ir valsts atbalsta līdzfinansējums komercbanku aizdevumam lielu biznesa projektu īstenošanai, kā arī par citām valsts atbalsta programmām, kuras iedzīvotājiem un uzņēmējiem pieejamas ALTUM.

 Semināru atklās Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks, par atbalsta saņemšanu biznesam runās arī LTRK valdes padomnieks reģionālajos jautājumos Ģirts Kronbergs un ALTUM valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš. Pieredzes stāstā par biznesa attīstīšanu dalīsies AS “Liepājas papīrs” valdes loceklis Normunds Jansons.
 Attīstības finanšu institūcija ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar valsts atbalsta finanšu instrumentu palīdzību sniedz atbalstu noteiktām mērķa grupām finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos, u.c.), konkrētu programmu ietvaros papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings), kā arī realizējot citas valsts deleģētas funkcijas. 
Papildu informācija: Ira Jākobsone, ALTUM Liepājas reģionālā centra vadītāja, tālr. 63424915, 29121674, ira.jakobsone@altum.lv Programmas, kas attiecas ne tikai uz uzņēmējdarbību:

  1. Uzsākot atbalsta programmas daudzdzīvokļu ēku renovācijai īstenošanu, šā gada 13. aprīlī Ekonomikas ministrija sadarbībā ar AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" organizē konferenci “Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanai”.

Konferences laikā Ekonomikas ministrijas un Altum pārstāvji sniegs informāciju par pieejamo atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu dzīvojamajās ēkās, atbalsta saņemšanas pamata nosacījumiem, apmēru un termiņiem. Tāpat Latvijas Namu pārvaldnieku un apsaimniekotāju asociācija dalīsies pieredzē par iepriekš  īstenotajiem energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem daudzdzīvokļu ēkās, savukārt  Latvijas Lielo pilsētu asociācijas iepazīstinās ar pašvaldības iespējām atbalstīt dzīvokļu īpašniekus energoefektivitātes pasākumu īstenošanā.Konferenci atklās ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens un Attīstības finanšu institūcijas Altum valdes locekle Inese Zīle. Aicinām Jūs piedalīties konferencē š.g. 13.aprīlī plkst. 9.30 (ierašanās no plkst. 9.00). Pasākums notiks Doma laukumā 4, Rīgā (Attīstības finanšu institūcijas Altum telpās). Precīza dienas kārtība Ekonomikas ministrijas mājas lapā. Pieteikšanās pasākumam šeit. https://www.em.gov.lv/lv/par_ministriju/notikumu_kalendars/9119-konfernece-atbalsts-daudzdzivoklu-dzivojamo-eku-energoefektivitates-uzlabosanaiPasākumu varēs arī vērot tiešraidē www.em.gov.lvInformācijas avots: Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija

Altumdzivosiltak@em.gov.lvSīkāka informācija: 67013240;

 

 


PASĀKUMI, 25.01.2016.

Zemgalē - informatīvie semināri par atvērtajiem datiem un to pielietojamību
Pieaugot interesei par atvērtajiem datiem un to izmantošanas iespējām, Zemgales Plānošanas reģions 26. janvārī Jēkabpilī un 27. janvārī Jelgavā organizē informatīvu semināru par atvērtajiem datiem un to pielietojamību. Semināru mērķis ir uzlabot izpratni par atvērtajiem datiem pašvaldību darbinieku, uzņēmēju, iedzīvotāju un citu interesentu vidū.

Semināra dalībniekiem būs iespēja noskaidrot, kas ir atvērtie dati, kādi ir to veidi, iepazīties ar veiksmīgākajiem piemēriem datu atvēršanā un izmantošanā, uzzināt, kāpēc nepieciešams datus padarīt pieejamus visiem, kā pašvaldības var atvērt savus datus, kādus no tiem publicēt. Varēs iegūt informāciju par plānotajiem projektiem saistībā ar datu atvēršanas iespējām, par datu izmantotāju iesaisti un sadarbības iespējām. Kā praktisku piemēru seminārā analizēs Rīgas pašvaldības pieredzi datu atvēršanā. Lai demonstrētu Eiropas Savienībā (ES) pieejamo atvērto datu izmantošanas iespējas, semināra dalībniekus iepazīstinās ar ES Konkurētspējas un inovāciju ietvarprogrammas "Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas politikas atbalsta programma" projektu "SDI4Apps" un tā ieviešanas rezultātu demonstrējumiem sešos izveidotajos pilot projektos ar dažādu tematisko ievirzi, piemēram, tūrismā un zemes lietojuma veidu kartēšanā.

Seminārā piedalīsies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Elektroniskās pārvaldes departamenta Informācijas sabiedrības politikas nodaļas vecākais konsultants Toms Ceļmillers, Rīgas pašvaldības pārstāvis Agris Ameriks, kā arī Čehijas Zinātnes un sabiedrības centra un projekta pārstāvis Karels Charvats.
Darba kārtība šeit.

Reģistrēšanās Jēkabpils un Jelgavas semināram līdz 21.janvārim norādītājā saitē:http://goo.gl/forms/m34aGnCVHW
Par konkrētiem jautājumiem var sazināties ar Annu Builo-Hoļmi, e-pasts: anna.builo@zpr.gov.lv.
Minētos seminārus organizē projekta „Atvērtās ģeogrāfiskās informācijas pārņemšana, izmantojot saistīto datu inovatīvus servisus (SDI4Apps)" ietvaros, ko ievieš ar ES Konkurētspējas un inovācijas ietvarprogrammas „Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas politikas atbalsta programma (ICT PSP)" atbalstu.

Studiju kursu “Studentu radošās uzņēmējdarbības laboratorija”
Līdz 29. janvārim Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) un Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) piedāvā iespēju ikvienam Latvijas un ārvalstu augstākās izglītības iestādes studentam vai interesentam ar pabeigtu vidējo izglītību pieteikties studiju kursam “Studentu radošās uzņēmējdarbības laboratorija”, kas norisināsies no 4. februāra līdz 31. martam.

Studiju kursa noslēgumā dalībnieki būs izstrādājuši biznesa kanvas modeli biznesa idejas attīstīšanai un produkta prototipu vai pakalpojuma piedāvājumu (MVP). Kursa ietvaros dalībnieki veiks biznesa idejas dzīvotspējas aprēķinus un radīs produkta dizaina konceptu. Tāpat tiks arī izstrādāts mārketinga plāns mērķa tirgus sasniegšanai Latvijā vai ārvalstīs. Studiju kursa ietvaros tiks organizētas vieslekcijas, tikšanās un konsultācijas, kuras tiks pielāgotas biznesa ideju izstrādes un attīstīšanas vajadzībām.

Lai sekmētu mākslas augstskolu studentu uzņēmējdarbības kompetences, Latvijas Kultūras akadēmija 2015. gada nogalē uzsāka darbu pie starptautiskas studentu radošās uzņēmējdarbības laboratorijas CE(L)L CREATIVE ENTREPRENEURSHIP LABORATORY projekta sagatavošanas. Kā partneri projektā piedalās: Latvijas Mākslas akadēmija, Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmija, Viļņas Universitātes Mākslu un radošo tehnoloģiju fakultāte, Amsterdamas Universitātes Ekonomikas un Menedžmenta centrs CAREM, Hanoveras Universitātes Dizaina un Mediju maģistrantūra, Baleāru salu Mākslas un dizaina augstskola no Spānijas, uzņēmums The Culture Capital Exchange no Londonas un Nordic Club House Rīgā.

Kā pilotprojekts šim starptautiskajam projektam ir LKA un LMA kopīgi izstrādātais studentu radošās uzņēmējdarbības lekciju kurss LKA docentes Ievas Zemītes un LMA docentes Aijas Freimanes vadībā.  Ieva Zemīte no 2015. gada 12.  līdz 14. decembrim piedalījās BalticLab Weekend 4.0, lai attīstītu mākslas augstskolu studentu laboratorijas ideju radošās uzņēmējdarbības kontekstā.  

Augstskolu, ar kurām Kultūras akadēmijai ir noslēgts sadarbības līgums (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, Latvijas Mākslas akadēmiju, RISEBA Audiovizuālās mediju mākslas departamentu, Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžu; Rīgas Tehnisko universitāti), studentiem studiju kursa apmeklējums ir bez maksas. Viesstudentiem no Latvijas vai ārvalstu augstskolām, ar kurām Kultūras akadēmijai nav noslēgts līgums par studentu apmaiņu, vai citiem interesentiem par studiju kursu apguvi tiek noteikta maksa: 1 kredītpunkts studiju kursam bakalaura studiju programmā – 40,00 EUR.

DARBA PLĀNS (LEJUPIELĀDĒ ŠEIT!)

 

Kursa apmeklējumam klausītāja statusā pieejamas ne vairāk kā 10 brīvas vietas.

 

Reģistrēšanās kursu apmeklējumam līdz 29. janvārim Kultūras akadēmijas Studiju daļā. (31.kab., agnese.treimane@lka.edu.lv, tālr. 67140174).

Papildus informācija par studiju kursu:

Aija Freimane, Dr.art, LMA docente aija.freimane@lma.lv  

Ieva Zemīte, Mg.art., LKA docente ieva.zemite@lka.edu.lv 

Apmācību cikls valsts un pašvaldību speciālistiem "Klimata pārmaiņu cikli lauku teritorijā"
Lai mazinātu cilvēku darbības ietekmi uz klimata pārmaiņām Latvijas Lauksaimniecības universitāte ir uzsākusi informatīvo materiālu izstrādes ciklu, kur ietilps gan LLU studentu, gan citu interesentu apmācība par klimatu pārmaiņām saistošiem jautājumiem. 

 Latvijas Lauksaimniecības universitāte aicina Jūs uz apmācību ciklu valsts un pašvaldību speciālistiem "Klimata pārmaiņu cikli lauku teritorijā":

·       05.02.2016. Jelgava, Rīgas  iela 22,  Valdekas pils, "Klimata pārmaiņu procesi lauku teritorijās. Ainavu plānošana, pieredze un risinājumi" (Semināra programma)

·       19.02.2016. Jelgava, Rīgas  iela 22,  Valdekas pils, "Klimatu pārmaiņas un lauku teritoriju plānošana. Ēku energoefektivitāte" (Semināra programma)

·       26.02.2016. Jelgava, Rīgas  iela 22,  Valdekas pils,  "Lauksaimnieciskā ražošana un klimata pārmaiņas" (Semināra programma)

Semināru ciklu vadīs Latvijas Lauksaimniecības universitātes un pieaicinātie eksperti. Dalībniekiem, kas apmeklēs visu apmācību ciklu, tiks izsniegti apliecinājumi.

Reģistrēties semināram šeit

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. – 2014. gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas projekta  „Elektronisko materiālu kapacitātes paaugstināšana par klimata pārmaiņām lauku teritorijās” ietvaros: http://www.eklimats.lv/index.php/lv/

 

 Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas