Trešdiena, 10. februāris
Šodien sveicam: Paulīne, Paula

Sākot uzņēmējdarbību

Ikvienai personai, kura vēlas uzsākt komercdarbību, ir jāvēršas tajā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra nodaļā, kuras atbildības teritorijā būs reģistrējamā komersanta/komercsabiedrības juridiskā adrese.

Informācija par to, kā reģistrēt komersantu - šeit.

Informācija par Uzņēmumu reģistra pakalpojumiem – šeit.

Informācija par Uzņēmumu reģistra nodaļām, to kontaktiem un darba laikiem – šeit.

 

Licences un atļaujas

Pēc komersanta reģistrēšanas procedūras pabeigšanas saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra noteikto kārtību (skatīt šeit) komersantam nepieciešams pārbaudīt, vai plānotais darbības veids nav iekļauts licencējamo komercdarbības veidu sarakstā.

 

Valsts ieņēmumu dienestā (VID) reģistrējamās personas

 • VID nodokļu maksātājus reģistrē šādas fiziskās personas:
 • personas, kuras gūst ienākumus, pamatojoties uz darba tiesiskajām attiecībām un kuras neveic saimniecisko darbību;
 • personas, kuras veic saimniecisko darbību;
 • darba devēju - juridisku vai fizisku personu, kura pati nodarbina darba ņēmēju vai apmaksā darba ņēmēja darbu;
 • pašnodarbināto - personu, kura gūst ienākumu :
  • persona, kas veic individuālo darbu;
  • cita fiziskā persona, kas reģistrējusies saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja;
  • zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieks, kas, nebūdams darba tiesiskajās attiecībās ar savas zemnieku (zvejnieku) saimniecības pārvaldes institūciju, veic šīs zemnieku (zvejnieku) saimniecības vadības funkciju, ja šajā zemnieku (zvejnieku) saimniecībā likumā noteiktajā kārtībā nav iecelts (ievēlēts) pārvaldnieks (direktors);
  • individuālais komersants.
 • un citi gadījumi.

 

Reģistrācija saimnieciskās darbības veicēja statusā

Saimnieciskā darbība ir jebkura sistemātiska, patstāvīga darbība par atlīdzību.

ir, piemēram:

 • ar uzņēmuma līguma izpildi saistīta darbība;
 • nekustamā īpašuma apsaimniekošana;
 • personas īpašumā esošas piemājas saimniecības darbība;
 • arī profesionālu pakalpojumu sniegšana, ja nav darba attiecību ar tiem, kam tiek sniegti pakalpojumipiemēram, zinātniskā, literārā, pasniedzēja, aktiera, režisora, ārsta, zvērināta advokāta, zvērināta revidenta, zvērināta notāra, zvērināta mērnieka, zvērināta taksatora, mākslinieka, komponista, mūziķa, konsultanta, inženiera vai arhitekta darbība.

saimnieciskās darbības veicējam personai jāreģistrējas 30 dienu laikā pēc savas saimnieciskās darbības uzsākšanas.

 

Reģistrācija individuālā darba veicēja statusā

Individuālais darbs ir saimnieciskā darbība, kas tiek veikta patstāvīgi, neizmantojot algotu darbaspēku.

Lai veiktu individuālo darbu, savas dzīvesvietas VID teritoriālās iestādes nodaļā jāsaņem patents vai reģistrācijas apliecība.

Patents ir dokuments, kas ļauj nodarboties ar noteikta veida individuālo darbu. To izsniedz uz gadu, taču pēc personas pieprasījuma to var izsniegt uz īsāku laika periodu. Individuālā darba veicējam jāreģistrējas pirms darba uzsākšanas.

 


Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Šobrīd:
6º C
Rīt:
2.5º C