Ceturtdiena, 21. jūnijs
Šodien sveicam: Emīls, Egita, Monvīds

Pūņu pamatskola

 
Pūņu pamatskola

Iestādes vadītāja p.i.: Monta Jēkabsone

Iestādes vadītājas tālrunis: 26516870, 26488315

Iestādes vadītājas e-pasts: monta.jekabsone@talsi.lv

Iestādes adrese: Pūņu pamatskola; Valdgales pagasts; Talsu novads;  LV3253

Iestādes kontakttālrunis: 63222935

Iestādes e-pasts: punupamatskola@talsi.lv

Iestādes darba laiks: 8.00-16.00

 
Apraksts par iestādi

Pūņu pamatskolā mācās 90 skolēni, strādā 14 pedagogi, par sakoptu, skaistu, drošu skolu rūpējas tehniskais personāls. Atbalsta dienestu veido skolas medmāsa un logopēds.

Skolas tradīcijas sekmē skolēnu patriotisko audzināšanu, izpratni par veselīgu dzīves veidu, māksliniecisko talantu izkopšanu.

Mācību procesā skolēni iegūst zināšanas un prasmes, kuras papildina pulciņu un fakultatīvu nodarbībās sportā mūzikā, mājturībā, tehnoloģijās, valodās un tautisko deju nodarbībās. Skolēni savu spēju un  prasmju novērtējumu gūst novada konkursos un olimpiādēs.

 
 Skolas īpašie piedāvājumi:
 • kristīgā ētika visu klašu skolēniem,
 • logopēda pakalpojumi,
 • medmāsas pakalpojumi,
 • psihologa pakalpojumi, 
 • interneta izmantošana.
Skolas piedāvātās interešu izglītības programmas:
 • 6.-9.klašu ansamblis,
 • kustību studija,
 • novadpētniecība,
 • vide un ekonomika,
 • kultūras darba menedžeri,
 • kokapstrādes pulciņš,
 • datorgrafikas pulciņš,
 • aerobika,
 • vieglatlētika,
 • tautiskās dejas,
 • pirmās palīdzības pulciņš.
Skolēniem ir iespēja organizēt un uzņemties atbildību par dažādiem pasākumiem:
 • darboties Skolēnu padomē,
 • organizēt dažādus pasākumus skolā un klasē,
 • izteikt savu viedokli skolas avīzē vecākiem un skolēniem,
 • piedalīties skolas vides veidošanā.
Iestādes mācību programmas

Pamatizglītības programma, kods21011111.

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kuri integrēti vispārējās pamatizglītības iestādē, kods 21015811.

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas