Svētdiena, 7. februāris
Šodien sveicam: Nelda, Rihards, Ričards

Projektu konkursi

 

  

Jauna informācija par projektu īstenošanas iespējām

JAUNUMI, 01.02.2016.

 

Notiks seminārs biedrībām par projektu iesniegumu sagatavošanu

 

Trešdien, 3. februārī, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) organizē semināru par projektu iesniegumu sagatavošanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma saņemšanai nodarbināto apmācībām, uz kuru aicinātas biedrības, kas ieinteresētas organizēt savu uzņēmēju darbinieku apmācības.

No pirmdienas, 25. janvāra, līdz š.g. 24. martam biedrības, kas pārstāv apstrādes rūpniecības, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju vai izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozari,var pieteikties ERAF līdzfinansējumam dažādu apmācību organizēšanai komersantiem. Pasākuma mērķis ir nodrošināt komersantus ar atbilstošas kvalifikācijas darbaspēku, kas sekmētu darba ražīguma pieaugumu un jaunu vai uzlabotu produktu un tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu ražošanā.

Lai sniegtu projektu iesniegumu sagatavošanā noderīgu informāciju, tai skaitā par projekta iesnieguma iesniegšanu e-vidē (darba kārtība), biedrību pārstāvji – potenciālie projektu iesniedzēji – ir aicināti līdz 1. februārim aizpildīt pieteikšanās formu 3. februāra semināram.

Biedrības, kas īstenos atbalstītos projektus, organizēs apmācības nodarbinātajiem dažādās jomās, piemēram, dizainā, ražošanas inženierzinībās un vadībā, telemātikā un loģistikā, datorzinātnēs, mežsaimniecībā, veselības aprūpes pakalpojumos, vides aizsardzībā, starptautisko pārvadājumu organizācijā u.c. Šajā atlases kārtā pieejami 9 miljoni eiro ERAF līdzekļu, un maksimālais ERAF finansējums vienam projektam ir 900 000 eiro. Kopumā nodarbināto apmācību atbalstam 2014. – 2020. gada plānošanas periodā no ERAF paredzēti 18 miljoni eiro.

Atklātajā projektu iesniegumu atlasē var pieteikties biedrības, kas ir reģistrētas vismaz 5 gadus, pārstāv kādu no atbalstāmajām nozarēm un vairāk nekā 50% no to biedriem pārstāv kādu no atbalstāmajām nozarēm. Detalizēti projektu iesniegumu atlases nosacījumi pieejami Ministru kabineta 27.10.2015. noteikumos Nr. 617.

Jautājumu gadījumā par projektu iesniegumu atlasi lūdzam sazināties ar CFLA Projektu atlases nodaļas speciālistiem (tālr. 66950047).

Papildu informācija par izsludināto projektu iesniegumu atlasi

 

EK sagatavojusi publiskā iepirkuma vadlīnijas

Eiropas Komisija (EK) ir sagatavojusi vadlīnijas par publiskā iepirkuma jautājumiem, sniedzot ieteikumus praktizējošiem speciālistiem par to, kā nepieļaut tipiskākās kļūdas projektos, kas finansēti no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem.

EK vadlīnijās ir apkopoti ieteikumi par visu publiskā iepirkuma organizēšanas procesu - sākot no tā sagatavošanas, plānošanas un nepieciešamo dokumentu izstrādes līdz piedāvājumu izvērtēšanai un līguma izpildei. Vadlīnijas sniedz praktiskus piemērus, labās prakses aprakstus, skaidrojumus par konkrētām tēmām, kā arī ietver gadījumu izpēti, dažādas veidnes un noderīgas saites.

Dalībvalstīs īstenotajiem projektiem, kurus līdzfinansē no ES fondiem, jābūt saskaņā ar piemērojamajiem publiskā iepirkuma noteikumiem, kas nodrošina izdevīgumu un taisnīgu konkurenci tirgū.

Publiskais iepirkums ir nozīmīgs publiskā sektora ieguldījumu aspekts: tas veicina ekonomikas attīstību Eiropā un ir svarīgs elements vienotā tirgus darbības uzlabošanā. Publiskajam iepirkumam ir liela nozīme — tas veido aptuveni 19 % no ES IKP, un tas ir mūsu ikdienas dzīves daļa. Valsts pārvaldes iestādes iegādājas preces un pakalpojumus pilsoņu labā, un tas ir jādara iespējami efektīvākā veidā.

Publiskais iepirkums sniedz iespējas arī uzņēmumiem, tādējādi veicinot privātā sektora ieguldījumus un kāpinot izaugsmi un darbvietu skaitu. Visbeidzot publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme Eiropas strukturālo un investīciju fondu apgūšanā.

Vadlīnijas ir piejamas latviešu valodā, tās publicētas EK tīmekļa vietnē.

 

Uzsāk projektu atlasi nodarbināto apmācībām

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi biedrībām par apmācību organizēšanu nodarbinātajiem. Atlases pirmajā kārtā pieejami 9 miljoni eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF).

No pirmdienas, 25. janvāra, līdz š.g. 24. martam biedrības, kas pārstāv apstrādes rūpniecības, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju vai izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozari, var pieteikties ERAF līdzfinansējumam dažādu apmācību organizēšanai komersantiem. Pasākuma mērķis ir nodrošināt komersantus ar atbilstošas kvalifikācijas darbaspēku, kas sekmētu darba ražīguma pieaugumu un jaunu vai uzlabotu produktu un tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu ražošanā.

"Šī ir pirmā atklātā projektu atlase, kuru esam sagatavojuši un varam izsludināt, ņemot vērā Ekonomikas ministrijas izstrādātos šī specifiskā atbalsta mērķa plānošanas un ieviešanas dokumentus. Zīmīgi, ka pirmā atklātā projektu atlase tiek izsludināta tieši tehnoloģiju attīstības un inovāciju prioritārā virziena ietvaros, ņemot vērā šīs jomas nozīmību uzņēmējdarbības attīstībā. Kā zināms, atklātas atlases ietvaros starp projektu iesniedzējiem notiek vienlīdzīga sacensība par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Tā kā šoreiz projektu iesniedzēji būs profesionālās biedrības, ņemot vērā to pieredzi, ceru, ka projektu iesniegumi par uzņēmēju darbaspēka apmācību organizēšanu būs kvalitatīvi un mērķtiecīgi, tādējādi nodrošinot vienlaikus komersantu darbaspēka kapacitātes celšanu un arī sniedzot savu artavu kopējo ES fondu ieguldījumu mērķu sasniegšanā", uzsver CFLA direktore Anita Krūmiņa.

Biedrības, kas īstenos atbalstītos projektus, organizēs apmācības nodarbinātajiem dažādās jomās, piemēram, dizainā, ražošanas inženierzinībās un vadībā, telemātikā un loģistikā, datorzinātnēs, mežsaimniecībā, veselības aprūpes pakalpojumos, vides aizsardzībā, starptautisko pārvadājumu organizācijā u.c.

Darbinieku apmācību izmaksas sīkajiem un mazajiem komersantiem no ERAF līdzekļiem plānots segt 70 % apmērā, vidējiem komersantiem – 60 %, lielajiem komersantiem  - 50 % (vai 30 %, ja peļņa iepriekšējā gadā pēc nodokļu nomaksas ir bijusi lielāka par 5 milj. eiro).  Šajā atlases kārtā pieejami 9 miljoni eiro ERAF līdzekļu, un maksimālais ERAF finansējums vienam projektam ir 900 000 eiro. Kopumā nodarbināto apmācību atbalstam 2014. – 2020. gada plānošanas periodā no ERAF paredzēti 18 miljoni eiro.

Atklātajā projektu iesniegumu atlasē var pieteikties biedrības, kas ir reģistrētas vismaz 5 gadus, pārstāv kādu no atbalstāmajām nozarēm un vairāk nekā 50% no to biedriem pārstāv kādu no atbalstāmajām nozarēm. Detalizēti projektu iesniegumu atlases nosacījumi pieejami Ministru kabineta 27.10.2015. noteikumos Nr. 617.

ERAF atbalsts projekta īstenošanai paredzēts plānošanas dokumenta - Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"  1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām"  ietvaros.

Paziņojums par atklātu projektu iesniegumu atlasi 22.01.2016. publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Projektu atlases nolikums, projekta iesnieguma veidlapas un palīgmateriāli pieejami CFLA mājaslapas sadaļā “Izsludinātās atlases”.

Lai sniegtu projektu iesniegumu sagatavošanā noderīgu informāciju, tai skaitā par projekta iesnieguma iesniegšanu e-vidē, biedrību pārstāvji – potenciālie projektu iesniedzēji – ir aicināti aizpildīt pieteikšanās formu semināram š.g. 3. februārī. Jautājumu gadījumā par projektu iesniegumu atlasi lūdzam sazināties ar CFLA Projektu atlases nodaļas speciālistiem (tālr. 66950047).

Informācija par visām CFLA izsludinātajām atlasēm pieejama CFLA mājaslapas sadaļā "Izsludinātās atlases".

 

"Programma “Erasmus+”: vairāk un labākas iespējas Eiropas nākamo paaudžu atbalstam

Programma "Erasmus +" – lielāka un mērķim piemērotāka programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā – jau tagad attaisno uz to liktās cerības.

Programma "Erasmus +", kuras pirmā gada budžets pārsniedz 2 miljardus eiro, jau ir devusi iespēju vairāk nekā miljonam cilvēku piedalīties 18 000 finansētu projektu. Elastīgākas sadarbības iespējas starp nozarēm arī palīdz Eiropas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta sistēmām izmēģināt novatorisku praksi un veikt reformas un modernizāciju.

ES izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta komisārs Tibors Navračičs teica: "Programma "Erasmus+" pirmajā gadā ir bijusi patiesi veiksmīga. Iespaidīgais dalībnieku skaits ir pierādījums tam, ka programmai ir pozitīva ietekme – tā palīdz uzlabot jauniešu izredzes atrast darbu, apgūt jaunas prasmes un iegūt jaunu pieredzi, kā arī atbalsta Eiropas izglītības, apmācības un jaunatnes sistēmu modernizāciju. Mēs turpināsim izmantot šo popularitāti, lai uzrunātu vairāk cilvēku ar atšķirīgām interesēm, pieredzi un sociālo situāciju."

Šodien publicētie dati liecina, ka 2014. gadā programma "Erasmus+" jau ir sniegusi atbalstu lielākam cilvēku skaitam, piedāvājot plašāku iespēju klāstu. Pirmajā gadā programma finansēja rekordlielu skaitu – 650 000 mobilitātes dotāciju studentiem, stažieriem, skolotājiem, brīvprātīgajiem un citiem jauniem cilvēkiem, kā arī deva iespēju saņemt pirmos studentu aizdevumus pilna maģistra grāda iegūšanai ārvalstīs. Programma pirmoreiz arī finansēja politikas atbalsta projektus, kuros iesaistījās publiskā sektora iestādes un starptautiskās organizācijas, un piešķīra līdzekļus projektiem sporta jomā.

Stiprināta programma "Erasmus+" sniedz arī lielāku atbalstu tās finansējuma saņēmējiem. Par to liecina plašāka ārvalstīs pabeigto studiju atzīšana pēc studentu atgriešanās savā valstī. Turklāt skolotāju un personāla mobilitāte tiek labāk integrēta profesionālās izaugsmes stratēģijās, kuras atbalsta viņu valsts iestādes.

Jaunā programma "Erasmus+" ir arī atvērtāka, un tajā lielāka uzmanība pievērsta sociālās iekļaušanas, aktīva pilsoniskuma un iecietības veicināšanai. Lai to panāktu, dalībniekiem, kam ir mazāk finansiālo līdzekļu vai īpašas vajadzības, ir pieejams finansiālais atbalsts, kas ir lielākais līdz šim pieejamais finansējums. 2016. gadā ir paredzēti papildu 13 miljoni eiro tādu projektu finansēšanai, kuri risina tādus jautājumus kā minoritāšu, migrantu un citu nelabvēlīgā situācijā esošu sabiedrības grupu sociālā iekļaušana.

Programma ir arī stiprinājusi iniciatīvas, kuru mērķis ir uzlabot jauniešu izredzes atrast darbu un atvieglot pāreju no izglītības uz nodarbinātību. Tas nozīmē, ka šajā programmā ir palielinājies stažēšanās un māceklības iespēju daudzums.

Spānija, Vācija un Francija – joprojām populārākie studentu galamērķi

Komisija šodien atsevišķā ziņojumā publicē statistiku par studentu un personāla mobilitāti iepriekšējās augstākās izglītības programmas "Erasmus", kas veidoja visaptverošās Mūžizglītības programmas daļu, pēdējā (2013./2014.) akadēmiskajā gadā. Dati liecina, ka salīdzinājumā ar jebkuru iepriekšējo gadu šajā akadēmiskajā gadā programmā piedalījās rekordliels studentu (272 000) un darbinieku (57 000) skaits. Trīs populārākie galamērķi "Erasmus" studentiem, kuri brauca studijās vai apmācībā uz ārvalstīm, 2013./2014. mācību gadā joprojām bija Spānija, Vācija un Francija.

Turklāt jauns pētījums par "Erasmus" reģionālo ietekmi apstiprina, ka "Erasmus" studentu apmaiņa būtiski uzlabo jauniešu iespējas iegūt 

 

Izsludināts EUREKA programmas projektu konkurss

2016. gada 27. janvārī, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumiem Nr. 258 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība projektu īstenošanai EUREKA programmas ietvaros”, ir izsludināts EUREKA programmas projektu konkurss. Tā mērķis ir komercsabiedrību un zinātnisko institūciju starptautiskās sadarbības veicināšana, lai izstrādātu un ieviestu inovatīvus, konkurētspējīgus produktus, tehnoloģijas vai pakalpojumus.

Plānots, ka konkursa ietvaros tiks atbalstīti 5 līdz 6 EUREKA programmas projekti.


Konkursa nolikums: 

·        Projekta maksimālais īstenošanas laiks – 36 mēneši.

·        Finansējums projekta Latvijas dalībniekam – līdz 60 000 eiro gadā.


Projekta Latvijas dalībnieki:

·        viens vai vairāki Latvijas Republikas Uzņēmumu Komercreģistrā reģistrēti sīkie (mikro), mazie, vidējie vai lielie komersanti;

·        un/vai viena, vai vairākas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā.


Projekta iesniegšanas nosacījumi

Pretendents projekta pieteikumu ( ) un citus konkursa nolikumā minētos projekta dokumentus ( ) iesniedz papīra formā Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) lietvedībā (Vaļņu iela 1, Rīga, 5. stāvs) vai nosūtot pa pastu (Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija), vai arī elektroniski (DOC, XLS vai PDF datņu formātā, ievērojot konkursa termiņu), nosūtot uz e-pasta adresi: info@viaa.gov.lv. Nosūtot projekta iesniegumu pa pastu, pasta zīmogs var būt reģistrēts līdz 2016. gada 31. marta plkst. 24.00. 

Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 2016. gada 31. marts (plkst. 17.00). 

 

Pieejamas Lietuvas valsts stipendijas studijām, pētniecībai un vasaras kursiem

Lietuvas Republikas Izglītības apmaiņas atbalsta fonds piedāvā stipendijas studijām un pētniecībai Lietuvas augstskolās un dalībai lietuviešu valodas un kultūras vasaras kursos. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2016. gada 1. aprīlis.

Pieteikties var tikai Latvijas augstskolu studenti (izņemot pēdējā kursa studentus), pētnieki un mācībspēki.

2016./2017. akadēmiskajā gadā iespējams iegūt šādas stipendijas:

·        stipendijas bakalaura, maģistra un doktora studijām visās studiju programmās, t. sk. Baltistikas studiju programmā. Vienas stipendijas ilgums – līdz 10 mēnešiem. Kopējais mēnešu skaits, kas paredzēti Latvijas studentiem – 50;

·        stipendijas augstskolu mācībspēkiem un pētniekiem. Vienas personas vizītes maksimālais ilgums – 3 mēneši. Kopējais mēnešu skaits, kas paredzēti Latvijas pētniekiem – 9;

·        trīs stipendijas dalībai lietuviešu valodas un kultūras vasaras kursos.

 

Pieteikumu iesniegšana:

·        pēc pieteikšanās tiešsaistē iesnieguma veidlapa jāizdrukā un kopā ar pārējiem nepieciešamajiem dokumentiem jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā (Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050);

·        lūdzam iesniedzamos dokumentus sakārtot secībā, kāda norādīta informācijā par stipendiju;

·        dokumenti ir jāiesniedz 2 eksemplāros (pirmā eksemplāra kopija paliek Valsts izglītības attīstības aģentūrā);

·        dokumentiem jābūt izstrādātiem angļu vai lietuviešu valodā. Tulkotajiem dokumentiem jābūt apstiprinātiem, to dara notārs vai dokumenta izdevējs;

·        visiem dokumentiem jābūt datorrakstā (ar roku rakstīti dokumenti netiek pieņemti).

 Papildu informācija:

Lietuvas valsts stipendijas studijām un pētniecībai;

Lietuvas valsts stipendijas dalībai vasaras skolās.

 Kontaktinformācija:
Aija Jakoviča
E-pasts: 
aija.jakovica@viaa.gov.lv
Tālr.: 67814331

 

Iespēja pieteikties dāņu valodas vasaras kursiem

Latvijas bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu pilna laika studenti var pieteikties stipendijām dalībai dāņu valodas vasaras kursos 2016. gada vasarā. Pieteikšanās līdz 2016. gada 1. martam.

Vairāk informācijas: www.ufm.dk

Lai pieteiktos, aizpildīta iesnieguma veidlapa un prasītie dokumenti jānosūta kursu organizētājiem.

 

Austrijas Republikas stipendiju datu bāze

Austrijas Starptautiskās sadarbības izglītībā un pētniecībā aģentūras tīmekļa vietnē atrodama Austrijas stipendiju datu bāze vācu un angļu valodā, kurā Latvijas studenti un akadēmiskais personāls var atrast informāciju par Austrijas stipendijām 2015./2016. akadēmiskajam gadam.

Lai datu bāzē 
www.grants.lv izvēlētos stipendiju, jānorāda nozare, stipendijas veids un mērķa grupa.

Lai pieteiktos šīm stipendijām, jāreģistrējas mājaslapā 
www.scholarships.lv . Pēc reģistrēšanās sistēmā jāatrod attiecīgās stipendijas veidlapa, tā elektroniski jāaizpilda un jāiesniedz.

Neskaidrību gadījumā lūdzam rakstīt vai zvanīt Austrijas Republikas vēstniecības Latvijā darbiniecei Intai Tiļļai (e-pasts: 
inta.tilla@bmeia.gv.lv  vai riga-ob@bmeia.gv.lv ; tālr. 67216121).

 

 

Pieteikties platību maksājumiem šogad varēs tikai elektroniski. Lauksaimniekiem jābūt EPS lietotājiem

Platību maksājumi

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka, sākot ar šo gadu, pieteikties uz platību maksājumiem varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).

Lai varētu lietot minēto sistēmu un iesniegt tajā iesniegumu, lauksaimniekiem jānoslēdz līgums par LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu. LAD aicina visus lauksaimniekus, kuri jau nav kļuvuši par EPS lietotājiem līdz šim, noslēgt lietotāja līgumu tuvākajā laikā, lai pavasarī savlaicīgi varētu sākt lietot EPS, un iesniegt iesniegumu maksājumu saņemšanai. Līguma forma ir pieejama gan elektroniski LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Kā kļūt par EPS lietotāju”, gan arī jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā. Aizpildītu līgumu var iesniegt gan personīgi LAD klientu centros, gan elektroniski, izmantojot elektronisko parakstu.

Pavasarī pirms uzsāksies platību maksājumu iesniegšana EPS, LAD organizēs atbalsta pasākumus lauksaimniekiem par EPS lietošanu un pieteikšanos platību maksājumiem elektroniski. Atbalstu sniegs arī Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauksaimnieki var saņemt konsultācijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē, rakstot e-pastu: klienti@lad.gov.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni 67095000. 

Atbalsts dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošanai

Projekti un investīcijas

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana" apakšpasākumā "Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas". Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumā notiks no 2016. gada 22. februāra līdz 2016. gada 22. martam ar kopējo publisko finansējumu pieci simti tūkstoši eiro.

Atbalsta mērķis ir sniegt atbalstu dzīvnieku sevišķi bīstamo infekcijas slimību izplatības (epizootijas) riska mazināšanai, paredzot preventīvo pasākumu ieviešanu teritorijās, kurās slimība jau ir konstatēta, kā arī profilaktisko pasākumu ieviešanu ārpus epizootijas teritorijā esošām saimniecībām, lai mazinātu slimības straujas izplatības risku citās teritorijās.

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir viens gads no lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās dienas.

Plašāka informācija par atbalsta pasākumiem, pretendentiem, projektu iesnieguma veidlapas un cita noderīga informācija ir  pieejama LAD mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā (tālr. 67095000).

Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.

 

Iespēja pieteikties atbalstam zivsaimniecībā

Projekti un investīcijas

Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu atbalsta pasākumiem"Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā", "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde" un"Uzglabāšanas atbalsts". Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana minētajos pasākumos notiks no 2016.gada 1.marta līdz 2016.gada 1.aprīlim.

Pasākumā "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā" pieejamais publiskais finansējums ir 8 miljoni eiro. Pasākuma mērķis ir akvakultūras uzņēmumu konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana. Pasākumā atbalstu piešķir pretendentiem, kuru investīcijas projektā ir saistītas ar karpu, foreļu, zandartu, ālantu, sterletu, līdaku, līņu, samu, storu un vēžu audzēšanu. Atbalstu par citām akvakultūras dzīvnieku sugām piešķir saskaņā ar pretendenta iesniegtu neatkarīgu tirgus pētījumu, kuru veikusi zinātniska institūcija. Atbalstu var saņemt komersanti un zemnieku vai zvejnieku saimniecības.

Pasākumā "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde" pieejamais publiskais finansējums ir 8 miljoni eiro. Pasākuma mērķis ir sekmēt ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā. Atbalsta pretendenti var būt zvejas produktu apstrādes uzņēmumi, fiziskas vai juridiskas personas, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus, un esoši komersanti, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu, vai jaundibināti komersanti, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu. Precīzāka informācija par prasībām pretendentiem ir lasāma LAD mājaslapā.

Ir pieejams atbalsts arī pasākumā "Uzglabāšanas atbalsts". Šim pasākumam pieejamais publiskais finansējums ir 300 000 eiro.

Plašāka informācija par atbalsta pasākumiem, pretendentiem, projektu iesnieguma veidlapas un cita noderīga informācija ir  pieejama LAD mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā (tālr. 67095000, 67027693).

Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.

 

 

Specifiskais atbalsta mērķis 3.3.1.: Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām

Plānotais ERAF finansējums*:

64 219 292 EUR

Finansējuma saņēmēji:

Pašvaldības – nacionālās nozīmes attīstības centri (izņemot Rīgu), reģionālās nozīmes attīstības centri, 89 pašvaldības, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības

Atbalstāmās darbības:

Investīcijas maza mēroga uzņēmējdarbības atbalsta publiskās infrastruktūras attīstībai un pieejamībai – nepieciešamo industriālo pieslēgumu izveidei, nodrošinot papildinātību ar specifisko atbalsta mērķi 3.1.1. „palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu”, kas vērsts uz mazo un vidējo komersantu attīstības sekmēšanu, jo īpaši uz apstrādes rūpniecības īpatsvara pieaugumu ekonomikā, tādējādi veicinot arī reģionu attīstību, komersantu attīstību kapacitātes paaugstināšanu, investīciju piesaisti un jaunu darbavietu radīšanu.

Sasniedzamais rezultāts:

•  Strādājošo skaits privātajā sektorā 2023.gadā – 446,3-475,1 tūkst. (skaits 2011.gadā – 429,9 tūkst.)

•  Nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos pa darbības veidiem (faktiskajās cenās, EUR) 2023.gadā – 2,13-2,44 mljrd. EUR (bāze 2012.gadā – 1,7 mljrd. EUR)

•  Atbalstīti 202 komersanti

Projektu atlases laiks:

Indikatīvi no 2016.gada I ceturkšņa

Ministru kabineta noteikumu un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju projekti:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanu” un 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju projekts”

Dokumentu arhīvs

Komersanta apliecinājums par interesi [.docx]

   

* Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un piešķirtais virssaistību apjoms


APRAKSTS:

Lai veicinātu ieguldījumus apstrādes rūpniecībā un atbalstītu komersantus, papildus tiešajam atbalstam finanšu instrumentu veidā nepieciešams arī integrēts atbalsts, tai skaitā papildinošas neliela izmēra, specifiskas uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras un nepieciešamo industriālo pieslēgumu izveide, cita starpā, investējot inženiertehniskajās komunikācijās (elektrība, gāzes, ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde). Pretējā gadījumā teritorijās, kur šī publiskā infrastruktūra nav attīstīta, nav iespējama arī uzņēmējdarbības attīstība. Tāpēc ar ERAF palīdzību paredzēts fokusēts atbalsts tieši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, investējot publiskajā infrastruktūrā. Atbalsts plānots pašvaldību attīstības programmās noteiktajiem prioritārajiem investīciju projektiem, ar kuru palīdzību tiks uzlabota uzņēmējdarbības vides investoru piesaistei un darbavietu radīšanai, kā arī infrastruktūras trūkumu novēršana uzņēmumiem, kas jau darbojas. Ar ERAF atbalstu tiks uzlabota saimniecisko darbību veicinoša infrastruktūra un radītas jaunas darbavietas, nodrošinot labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai attiecīgajās teritorijās.
Atbalsts tiks sniegts tiem projektiem, kas noteikti kā pašvaldību prioritātes un būs iekļauti pašvaldību integrētajās attīstības programmās (skat. VARAM izstrādāto metodisko materiālu 
“Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” ), balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām, kuru ietvaros plānotās investīcijas papildinās citu pašvaldības integrēto attīstību veicinošo projektu ietvaros veiktos ieguldījumus, kas paredz privātā sektora investīcijas, kas ir tieši vērstas uz ekonomiskās aktivitātes veicināšanu un liecina par privāto investoru gatavību veikt ieguldījumus (t.sk., nodrošinās komersantu izveidi vai darbības paplašināšanu, produktivitātes un eksporta apjoma pieaugumu, jaunu darba vietu radīšanu, vairākkārtēju atdevi veiktajām investīcijām)


3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”
TREŠĀS PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES KĀRTAS „Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība” priekšatlase.

Priekšatlases termiņš

08.01.2016. – 16.02.2016. (ieskaitot)

Projektu ideju konceptu iesniedzēji

89 novadu pašvaldības ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem, to izveidotas iestādes vai pašvaldību kapitālsabiedrības, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi

Projektu ideju konceptu iesniegšana

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā:

•  personīgi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā Rīgā, Peldu ielā 25, darbdienās no plkst.8:30 līdz plkst.17:00

•  nosūtot ierakstītā vēstulē pa pastu uz adresi Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494

•  noformētu elektroniskā dokumenta veidā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@varam.gov.lv

Priekšatlases dokumenti:

•  Projekta idejas koncepta priekšatlases veidlapa

•  Projektu ideju konceptu priekšatlases vērtēšanas kritēriji

•  Projektu ideju konceptu priekšatlases vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

 

Specifiskais atbalsta mērķis 4.2.2.: Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās

Plānotais ERAF* finansējums:

31 393 658  EUR

Finansējuma saņēmēji:

Pašvaldības, pašvaldību iestādes, pašvaldību kapitālsabiedrības

Atbalstāmās darbības:

Atbilstoši pašvaldību integrētās attīstības programmām:

•  pašvaldību ēku renovācija un rekonstrukcija energoefektivitātes paaugstināšanai

•  ēku energosertifikācija

•  būvdarbi energoefektivitātes palielināšanai (norobežojošo konstrukciju siltināšana, ēkas inženiersistēmu rekonstrukcija, rekuperācijas, enerģijas kontroles un vadības iekārtu uzstādīšana, tai skaitā viedie skaitītāji un venilācijas sistēmas)

•  atjaunojamo energoresursu izmantošana ēkās, ja tiek sasniegti īpaši augsti energoefektivitātātes rādītāji un šādu iekārtu uzstādīšana ir ekonomiski pamatota, t.sk. pasākumi lokālo siltumavotu energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanai

Sasniedzamais rezultāts:

•  Vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei, kWh/m2/gadā – 120 (patēriņš 2012.gadā – 150)

•  Primārās enerģijas patēriņa samazinājums publiskajās ēkās – 19,47 GWh/gadā

•  No atjaunojamiem energoresursiem ražotā papildjauda – 1,2 MW

Projektu atlases laiks:

no 2016.gada I ceturkšņa

Ministru kabineta noteikumu un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju projekti:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās”” un 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju projekts

*Eiropas Reģionālās attīstības fonds

 

APRAKSTS:

Publisko ēku un citu nedzīvojamo ēku sektors ietver būtisku potenciālu enerģijas un izmaksu ietaupījumam un atjaunojamās enerģijas izmantošanai. Atbilstoši pašvaldības integrētajiem attīstības plāniem SAM 4.2.2. ietvaros plānotas investīcijas pašvaldību ēku renovācijā energoefektivitātes paaugstināšanai, kā arī lokālo siltumavotu rekonstrukcijā, tai skaitā veicot pielāgošanu atjaunojamo energoresursu izmantošanai. Investīcijas veicinās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, samazinot arī pašvaldību izdevumus par siltumapgādi. Situācijā, kad demogrāfijas prognozes liecina par negatīvu tendenci, pašvaldību izdevumu samazināšana ir būtisks priekšnosacījums reģionālās izaugsmes veicināšanai, vienlaikus atbrīvojot pašvaldību līdzekļus, kurus iespējams novirzīt sociālekonomisko jautājumu risināšanai.
Lai nodrošinātu atbalsta sniegšanu tikai tādai infrastruktūrai, par kuras turpmāko pielietojumu ir skaidrs attīstības programmās nostiprināts redzējums, specifiskā atbalsta mērķa ietvaros īpaši tiks vērtēta projektu ilgtspēja.

 

Specifiskais atbalsta mērķis 5.6.2.: Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām

Plānotais ERAF finansējums*:

264 623 652  EUR

Finansējuma saņēmēji:

Pašvaldības – nacionālās nozīmes attīstības centri (t.sk. Rīga), reģionālās nozīmes attīstības centri, Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldības

Atbalstāmās darbības:

Atbalsts investīcijām rūpniecisko teritoriju un citu uzņēmējdarbībai plānoto vai izmantoto degradēto teritoriju atjaunošanā, kas tiks pielāgotas jaunu uzņēmumu izvietošanai tajās, vai esošo paplašināšanai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībās saskaņā ar pašvaldības attīstības programmā noteikto, tai skaitā novadu teritorijās ārpus attīstības centriem

Sasniedzamais rezultāts:

•  Strādājošo skaits privātajā sektorā 2023.gadā – 446,3-475,1 tūkst. (skaits 2011.gadā – 429,9 tūkst.)
•  Atjaunotas degradētās teritorijas 622 hektāru platībā, kas pielāgotas jaunu vai esošo komersantu izvietošanai

Projektu atlases laiks:

Indikatīvi no 2016.gada I ceturkšņa

Ministru kabineta noteikumu un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji:

2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 593 “Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanu””

Dokumentu arhīvs

Komersanta apliecinājums par interesi [.docx]

   

* Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un piešķirtais virssaistību apjoms


APRAKSTS:

Tā kā Latvijā pilsētās koncentrējas lielākā daļa valsts iedzīvotāju, saimnieciskās darbības aktivitāte un publiskie pakalpojumi, t.sk. augstākās izglītības iestādes, tad, plānojot to attīstību, īpašu uzmanību nepieciešams pievērst vides kvalitātes aspektam. Pašvaldību attīstības programmās noteiktajiem prioritārajiem publiskās infrastruktūras investīciju projektiem, kas veicinātu pilsētvides revitalizāciju un atbalstītu labiekārtošanas darbus bijušajās rūpnieciskajās teritorijās un citās degradētajās teritorijās - vietās vai pilsētas daļās, kas līdzšinējā laikā ir izmantota, apbūvēta, vai plānota uzņēmējdarbības aktivitātēm, bet kurās šobrīd uzņēmējdarbības aktivitātes un nodarbinātība nav apmierinošā līmenī. Šīs teritorijas vai tajās esošie objekti ir pilnībā vai daļēji pamesti vai nolaisti un nereti arī piesārņoti.
Saskaņā ar VARAM 2013.gadā veikto analīzi tika konstatēts, ka Latvijā pašlaik ir 5826 ha degradētās teritoriju platības, kuru attīstību pašvaldības novērtēja kā perspektīvu. No 5826 ha degradētajām platībām tiek plānots revitalizēt 891 ha jeb 14,1% degradēto teritoriju. Rezultātā tiks veikti ieguldījumi bijušo rūpniecisko teritoriju un citu degradēto teritoriju sakārtošanā un novērsti vides piesārņojuma riski vai likvidēti esošie piesārņojumi, vienlaikus veicinot teritoriju pieejamību uzņēmējdarbībai un palielinot strādājošo skaitu uzņēmumos, kuru ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas vieta ir nacionālas un reģionālās nozīmes attīstības centri. Projektu rezultātā tiks nodrošināta videi draudzīga un uz vides ilgtspējas veicinoša teritoriāla izaugsme un jaunu darbavietu radīšana, revitalizējot pilsētvidi un reģenerējot degradētās teritorijas, ņemot vērā. Sakārtotās degradētās teritorijas tiks pielāgotas jaunu uzņēmumu izvietošanai tajās vai esošo paplašināšanai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībās.

 

 

 


JAUNUMI, 25.01.2016.

Izsludināts atklāts konkurss par apmācību organizēšanu nodarbinātajiem

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi biedrībām par apmācību organizēšanu nodarbinātajiem. Atlases pirmajā kārtā pieejami 9 miljoni eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF).

No pirmdienas, 25. janvāra, līdz š.g. 24. martam biedrības, kas pārstāv apstrādes rūpniecības, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju vai izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozari, var pieteikties ERAF līdzfinansējumam dažādu apmācību organizēšanai komersantiem. Pasākuma mērķis ir nodrošināt komersantus ar atbilstošas kvalifikācijas darbaspēku, kas sekmētu darba ražīguma pieaugumu un jaunu vai uzlabotu produktu un tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu ražošanā.

"Šī ir pirmā atklātā projektu atlase, kuru esam sagatavojuši un varam izsludināt, ņemot vērā Ekonomikas ministrijas izstrādātos šī specifiskā atbalsta mērķa plānošanas un ieviešanas dokumentus. Zīmīgi, ka pirmā atklātā projektu atlase tiek izsludināta tieši tehnoloģiju attīstības un inovāciju prioritārā virziena ietvaros, ņemot vērā šīs jomas nozīmību uzņēmējdarbības attīstībā. Kā zināms, atklātas atlases ietvaros starp projektu iesniedzējiem notiek vienlīdzīga sacensība par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Tā kā šoreiz projektu iesniedzēji būs profesionālās biedrības, ņemot vērā to pieredzi, ceru, ka projektu iesniegumi par uzņēmēju darbaspēka apmācību organizēšanu būs kvalitatīvi un mērķtiecīgi, tādējādi nodrošinot vienlaikus komersantu darbaspēka kapacitātes celšanu un arī sniedzot savu artavu kopējo ES fondu ieguldījumu mērķu sasniegšanā", uzsver CFLA direktore Anita Krūmiņa.

Biedrības, kas īstenos atbalstītos projektus, organizēs apmācības nodarbinātajiem dažādās jomās, piemēram, dizainā, ražošanas inženierzinībās un vadībā, telemātikā un loģistikā, datorzinātnēs, mežsaimniecībā, veselības aprūpes pakalpojumos, vides aizsardzībā, starptautisko pārvadājumu organizācijā u.c.

Darbinieku apmācību izmaksas sīkajiem un mazajiem komersantiem no ERAF līdzekļiem plānots segt 70 % apmērā, vidējiem komersantiem – 60 %, lielajiem komersantiem  - 50 % (vai 30 %, ja peļņa iepriekšējā gadā pēc nodokļu nomaksas ir bijusi lielāka par 5 milj. eiro).  Šajā atlases kārtā pieejami 9 miljoni eiro ERAF līdzekļu, un maksimālais ERAF finansējums vienam projektam ir 900 000 eiro. Kopumā nodarbināto apmācību atbalstam 2014. – 2020. gada plānošanas periodā no ERAF paredzēti 18 miljoni eiro.

Atklātajā projektu iesniegumu atlasē var pieteikties biedrības, kas ir reģistrētas vismaz 5 gadus, pārstāv kādu no atbalstāmajām nozarēm un vairāk nekā 50% no to biedriem pārstāv kādu no atbalstāmajām nozarēm. Detalizēti projektu iesniegumu atlases nosacījumi pieejami Ministru kabineta 27.10.2015. noteikumos Nr. 617.

ERAF atbalsts projekta īstenošanai paredzēts plānošanas dokumenta - Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"  1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām"  ietvaros.

Paziņojums par atklātu projektu iesniegumu atlasi 22.01.2016. publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Projektu atlases nolikums, projekta iesnieguma veidlapas un palīgmateriāli pieejami CFLA mājaslapas sadaļā “Izsludinātās atlases”.

Lai sniegtu projektu iesniegumu sagatavošanā noderīgu informāciju, tai skaitā par projekta iesnieguma iesniegšanu e-vidē, biedrību pārstāvji – potenciālie projektu iesniedzēji – ir aicināti aizpildīt pieteikšanās formu semināram š.g. 3. februārī. Jautājumu gadījumā par projektu iesniegumu atlasi lūdzam sazināties ar CFLA Projektu atlases nodaļas speciālistiem (tālr. 66950047).

Informācija par visām CFLA izsludinātajām atlasēm pieejama CFLA mājaslapas sadaļā "Izsludinātās atlases".

 

Pieejams atbalsts ELFLA apakšpasākumā "Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas"

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana" apakšpasākumā "Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas" saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā" un Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 401 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana"".

Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumā "Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas" notiks no 2016. gada 22. februāra līdz 2016. gada 22. martam ar kopējo publisko finansējumu EUR 500 000 (pieci simti tūkstoši euro).

Uz atbalstu 2.kārtā var pretendēt tikai tirgum paredzētās primārās lauksaimniecības produkcijas ražotāji cūkkopības nozarē, jo Pārtikas un veterinārais dienests ir oficiāli atzinisdzīvnieku sevišķi bīstamās infekcijas slimības – Āfrikas cūku mēri Latvijas teritorijā.

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir viens gads no lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās dienas.

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā Atbalsta veidi/Projekti un investīcijas.

Projekta iesniegumi jāiesniedz, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, vai Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000).

 

LEADER finansējuma atbalsts - iespēja īstenot savu ieceri lauku teritorijas attītībai
Lai lauku teritorijās veicinātu attīstību, stabilitāti un ilgtspēju, ir nepieciešams izmantot līdz šim pilnībā neizmantoto lauku un mazpilsētu potenciālu, kā arī veidot sadarbību kopīgu mērķu sasniegšanai. Viena no iespējām ir īstenojot LEADER pieeju, kura balstās uz vietējās attīstības stratēģijas izstrādi, kuras mērķis ir noteikt vietējās teritorijas attīstības prioritātes un risināt skaidri noteiktas, konkrētās lauku teritorijas iedzīvotājiem aktuālas vietēja līmeņa problēmas.

Lai nodrošinātu kopīgu (integrētu) skatījumu uz lauku attīstības jautājumu risināšanas iespējām, stratēģijas izstrāde, saskaņošana un īstenošana tiek uzticēta vietējām partnerībām, kuras apvieno pārstāvjus no dažādiem lauku attīstībā iesaistītiem sektoriem un lauku iedzīvotāju interešu grupām. Vairāk par LEADER pieeju šeit.

Aicinām ikvienu lauku entuziastu, kam ir idejas, vēlme, iespējas vai interese iesaistīties un uzzināt par savas vietas attīstību, sazināties ar savas teritorijas vietējo rīcības grupu (VRG) – partnerību, kas apvieno dažādu sektoru pārstāvjus (NVO, pašvaldības un uzņēmējus). Uzzināt par savā novadā darbojošos partnerību iespējams ŠEIT

Pirmos projektu konkursus ar LEADER finansējuma atbalstu plānots izsludināt 2016.gadā. Informācija par LEADER projektu konkursiem būs pieejama vienkopus Lauku atbalsta dienesta interneta vietnē.

LEADER pieeja tiek īstenota projektu veidā, piesaistot atbalstu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) līdzfinansētiem pasākumiem. 

Plānots otrais projektu konkurss INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros
Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam (turpmāk – programma) ietvaros 2016.gada 1.martā plānots izsludināt 2.projektu konkursu.

Programmas mērķis ir stiprināt integrētu teritoriālo attīstību un sadarbību, lai padarītu Baltijas jūras reģionu inovatīvāku, vieglāk pieejamu un ilgtspējīgāku.

Pieteikties atbalstam varēs valsts budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātās publiskās personas un to izveidotās iestādes, pašvaldības un to izveidotās iestādes, biedrības un nodibinājumi, uzņēmumi no astoņām Eiropas Savienības valstīm (Latvijas, Dānijas, Igaunijas, Somijas, Lietuvas, Polijas, Zviedrijas un atsevišķiem Vācijas apgabaliem), kā arī Norvēģijas.

Projekta partnerībā jāiesaista vismaz trīs partneri no trim dažādām programmas teritorijas valstīm.

Projektu partneri, pēc konkursa izsludināšanas 2016.gada 1.martā, aicināti iesniegt aizpildītu projekta idejas veidlapu programmas Vadošajai iestādei/Kopīgajam sekretariātam līdz 2016.gada 12.maijam.Projekta idejas veidlapu izvērtējums sagaidāms 2016.gada septembrī. Tās projektu idejas, kas tiks uzaicinātas aizpildīt pilnu projekta veidlapu, plānots izvērtēt līdz 2017.gada maijam.

Ņemot vērā, ka programmas valoda ir angļu valoda, projektu pieteikumi iesniedzami angļu valodā.

Plašāka informācija par programmas 2.kārtas konkursa nosacījumiem būs pieejama pilnajā konkursa paziņojumā.

Informācija par programmu un cita noderīga informācija atrodama Programmas interneta vietnē(informācija angļu valodā). Īsa informācija par programmu pieejama arī latviešu valodā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas interneta vietnē.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija īsteno Nacionālās atbildīgā iestādes funkcijas, kas nodrošina Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmas, tai skaitā Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam koordināciju Latvijā.

Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazināties ar programmas Vadošās iestādes/Kopīgā sekretariāta pārstāvjiem, tālr.: +371 6735 735 7368, e-pasts: info@eu.baltic.net

 

Informācijas avots: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Interreg Baltijas jūras reģiona programmas kopīgais sekretariāts

Plānots izsludināt INTERREG EUROPE programmas 2014.-2020.gadam otro konkursu
INTERREG EUROPE ir Eiropas teritoriālās sadarbības programma, kuras mērķis ir uzlabot reģionālās attīstības politiku un ar to saistīto programmu ieviešanu, sekmējot pieredzes un ideju apmaiņu, kā arī politikas apguvi programmas dalībnieku starpā.

Programmas finansējuma saņēmēji ir valsts budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskās personas un to izveidotās iestādes, pašvaldības un to izveidotas iestādes, biedrības un nodibinājumi. Privātais sektors var piedalīties projektos ar savu finansējumu.

Projektu pieteikumu plānotais iesniegšanas termiņš - no 2016.gada 5.aprīļa līdz 13.maijam.

Informācija par programmu pieejama šeit

Programmas projektiem pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 2014.-2020.gada plānošanas periodā ir 322 500 000 EUR.


Avots: Starpreģionu sadarbības programmas INTERREG EUROPE kopējais sekretariāts

Aicina pieteikt pretendentus KM balvai bērniem un jauniešiem par sasniegumiem starptautiskos konkursos, izstādēs un skatēs mākslu nozarēs
Kultūras ministrija aicina pieteikt pretendentus KM balvai bērniem un jauniešiem par sasniegumiem starptautiskos konkursos, izstādēs un skatēs mākslu nozarēs.

Kultūras ministrijas balva ir augstākais apbalvojums kultūrizglītības nozarē. Tās mērķis ir novērtēt Latvijas bērnu un jauniešu vecumā no 10 līdz 25 gadiem sasniegumus starptautiskajos konkursos, izstādēs un skatēs iepriekšējā kalendārajā gadā. To piešķir par individuāliem vai autoru grupas sasniegumiem vizuālās mākslas un dizaina, mūzikas un dejas nozarēs. Kultūras ministrijas balvas pretendenti ir arī pedagogi un koncertmeistari, kuri gatavojuši bērnus un jauniešus starptautiskajiem konkursiem, izstādēm un skatēm, ja šie konkursu dalībnieki ieguvuši godalgotu vietu.

Informācija par pieteikumu iesniegšanu pieejama Kultūras ministrijas mājaslapāwww.km.gov.lv un Latvijas Nacionālā kultūras centra mājaslapā www.lnkc.gov.lv.

Pieteikumu pieņemšana līdz 2016. gada 18. februārim.

KM balvas un Latvijas Nacionālā kultūras centra Cimzes balvas izciākajiem kultūrizglītības pedagogiem pasniegšanas ceremonija notiks 2016. gada 28.aprīlī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

Nolikums

Pieteikums - māksla

Pieteikums - mūzika

Pieteikums - deja


Avots: Latvijas Nacionālais kultūras centrs

 

 

 

 


JAUNUMI, 18.01.2016.

 

VARAM aicina novadu pašvaldības iesniegt projektu idejas ieguldījumiem uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā
VARAM aicina novadu pašvaldības iesniegt projektu idejas ieguldījumiem uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - VARAM) aicina novadu pašvaldības līdz 2016. gada 16. februārim (ieskaitot) iesniegt projektu idejas Eiropas Savienības fondu finansējumam ar mērķi veikt ieguldījumus uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras un industriālo pieslēgumu izveidei. Šādu projektu īstenošanas rezultātā ilgtermiņā pašvaldībās tiks piesaistītas komersantu investīcijas un radītas papildu darbavietas privātajā sektorā, palielinot ekonomisko aktivitāti un nodarbinātību reģionos.

Šajā atlases kārtā* līdz 2018. gadam pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 34,92 milj. eiro. Uz Eiropas Savienības fondu finansējumu var pretendēt Latvijas novadu pašvaldības (89 novadi), to izveidotas iestādes un pašvaldību kapitālsabiedrības, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi. Vienas novada pašvaldības ietvaros iesniedzamo projektu ideju konceptu skaits nevar būt lielāks par trīs un to kopējais ERAF finansējums nevar pārsniegt 3 milj. eiro.

„Jau tagad varam paredzēt, ka potenciālo projektu iesniedzēju loks būs plašs. Tādēļ, lai taupītu pašvaldību administratīvos resursus, VARAM organizēs projektu ideju konceptu priekšatlasi. Izvēlēsimies projektus, kuri dos lielāku ieguldījumu ekonomiskās aktivitātes veicināšanā un darbavietu radīšanā reģionos. Labākie projektu ideju koncepti tiks saskaņoti VARAM izveidotajā Reģionālās attīstības koordinācijas padomē un būvdarbus plānotajos objektos varēs veikt jau 2016. gada būvniecības sezonā,” informēja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards.

VARAM aicina komersantus interesēties pašvaldībās par publiskās infrastruktūras atbalstu savas komercdarbības attīstībai. Investīcijas paredzētas maza mēroga uzņēmējdarbības atbalsta publiskās infrastruktūras attīstībai un pieejamības veicināšanai, pašvaldību attīstības programmās noteiktajās ar komercdarbību saistītajās teritorijās, tās attīstot, izveidojot nepieciešamos industriālos pieslēgumus un sagatavojot komercdarbībai nepieciešamās industriālās ēkas un pievedceļus.

Ar projektu priekšatlases dokumentāciju (projekta idejas koncepta priekšatlases veidlapu, projektu ideju konceptu priekšatlases vērtēšanas kritērijiem un to piemērošanas metodiku) var iepazīties VARAM mājas lapā - /lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18635.

Sagatavotos projektu ideju konceptus pašvaldībām jāiesniedz VARAM līdz 2016. gada 16. februārim (ieskaitot) vienā no šādiem veidiem:

1) personīgi VARAM Rīgā, Peldu ielā 25, darbdienās no plkst.8:30 līdz plkst.17:00;

2) nosūtot ierakstītā vēstulē pa pastu VARAM, Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494;

3) noformētu elektroniskā dokumenta veidā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@varam.gov.lv.

*Projektu priekšatlase norisinās Eiropas Savienības fondu specifiskā atbalsta mērķa Nr. 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība” ietvaros.

Papildus informācija: 
Reģionālās attīstības koordinācijas padomē piedalās ne tikai ministriju amatpersonas, bet arī Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Reģionālo attīstības centru apvienības, katra plānošanas reģiona, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvji.

Līdz 4.februārim var pieteikties atbalstam lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstībai
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumos:

 • “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”;
 • „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”;
 • „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.

Projektu iesniegumu pieņemšana pasākumos notiks no 2016.gada 4.janvāra līdz 2016.gada 4.februārim.

Apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” pieejamais publiskais finansējums ir lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām – EUR 4 500 000 , bet lauku saimniecībām - EUR 65 943 771. Mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku.

Apakšpasākuma ietvaros tiks atbalstītas šādas aktivitātes:

 • investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzētas nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegādei, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai;
 • nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu jaunu būvju būvniecībai, esošo būvju pārbūvei, būvju ierīkošanai, būvju novietošanai, būvju atjaunošanai, ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas.

Atbalsta pretendents var būt lauku saimniecība (juridiska vai fiziska persona), fiziska persona vai atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, ievērojot noteiktas prasības.

Sīkāk par atbalstāmajām aktivitātēm, prasībām pretendentiem, finansējuma sadalījumu un citu aktuālo informāciju var lasīt Dienesta mājaslapā izvēlnē “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”.

Apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” kārtā pieejamais publiskais finansējums ir EUR 16197836. Mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu uzņēmumos.

Apakšpasākuma ietvaros tiks atbalstītas šādas aktivitātes:

 • investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēts lauksaimniecības produktu pārstrādei, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei;
 • pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu,– lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu jaunu būvju būvniecībai un esošo būvju pārbūvei, būvju ierīkošanai, būvju novietošanai, būvju atjaunošanai, ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas.

Atbalsta pretendents var būt juridiska persona (tai skaitā kooperatīvā sabiedrība), kas lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, juridiska persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu pārstrādi vai juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos.

Sīkāk par atbalstāmajām aktivitātēm, prasībām pretendentiem, finansējuma sadalījumu un citu aktuālo informāciju var lasīt Dienesta mājaslapā izvēlnē „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”.

Apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” pieejamais publiskais finansējums fiziskām personām, juridiskām personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām EUR 10 519 239, bet valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājiem vai tiesiskajiem valdītājiem - EUR 36 596 500. Mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.

Atbalstāmās aktivitātes:

 • meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana, tai skaitā pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu pārbūve vai atjaunošana (bez seguma);
 • laukumu būvniecība vai pārbūve pie ražošanas objektiem un ražošanas objektu pievadceļu būvniecība un pārbūve (bez cietā seguma);
 • pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu un ražošanas objektu pievadceļu izveidošana ar betona plākšņu klājumu lauksaimniecībā izmantojamu augsto sūnu purvā vai izstrādātā kūdras purvā.

Sīkāk par atbalstāmajām aktivitātēm, prasībām pretendentiem, finansējuma sadalījumu un citu aktuālo informāciju var lasīt Dienesta mājaslapā izvēlnē “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.

 

Projekti tiks īstenoti Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) ietvaros 2014.-2020. gada plānošanas periodā.

Projektu iesniegumi jāiesniedz izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē.

Plašāku informāciju par pasākumu un pieteikšanās nosacījumiem var iegūt, zvanot LAD Klientu apkalpošanas daļai pa tālruni 67095000.

Izsludināts Nordplus programmas projektu konkurss
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes un organizācijas, kas darbojas izglītības jomā, līdz 1. martam iesniegt pieteikumus Nordplus Jauniešu, Pieaugušo, Augstākās izglītības, Horizontālajā un Ziemeļvalstu valodu programmās. Nordplus piedāvā īstenot studentu, skolēnu un pasniedzēju mobilitātes, kā arī dažādas sadarbības tīklu un projektu aktivitātes izglītībā starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm. 

Jauniešu programma paredzēta pirmsskolas izglītības iestādēm, sākumskolām un vidusskolām. Tā sniedz iespēju īstenot skolēnu klašu braucienus pie saviem vienaudžiem, skolēnu prakses, skolotāju apmaiņu un citas aktivitātes, kas uzlabo izglītības kvalitāti, attīsta starpkultūru dialogu, kā arī veicina Ziemeļvalstu un Baltijas valstu valodu apguvi.

Augstākās izglītības programma atbalsta Ziemeļu un Baltijas reģiona augstākās izglītības iestāžu pieredzes apmaiņu, inovatīvu ideju kopīgu radīšanu un pārņemšanu. Programma paredz arī sadarbības veidošanu ar darba devējiem, vairāku augstskolu kopīgu studiju programmu attīstīšanu, kā arī individuālās studentu un pasniedzēju mobilitātes projektus.

Pieaugušo izglītības programmā iespējams attīstīt sadarbību starp pieaugušo izglītības iestādēm un ieviest jauninājumus pieaugušo izglītības kvalitātes uzlabošanai, stiprināt to pamata kompetences, veidot ciešāku saiti starp pieaugušo izglītību un darba dzīvi.

Horizontālā programma ir starpnozaru programma, kas nodrošina jaunas un paplašinātas sadarbības iespējas mūžizglītībā, atbalstot tādas aktivitātes kā semināri, konferences, inovatīvi kursi u.tml.

OtraNordpluspiedāvātāstarpnozaru programma irZiemeļvalstu valodu programma, kas veicina Ziemeļvalstu valodu apguvi bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem, kā arī atbalsta šo valodu mācību materiālu, metožu un stratēģiju izstrādi visu līmeņu izglītības sistēmās. Šī programma veicina arī starpvalstu un starpnozaru sadarbību Ziemeļvalstu valodu apguvē.

Kopējais Nordplus budžets 2016. gadam ir aptuveni 9,1 miljons eiro. Programmā piedalās Baltijas valstis un Ziemeļvalstis: Dānija, Somija, Islande, Norvēģija, Zviedrija, Lietuva, Igaunija un Latvija. Nordplus projekti veicina starpkultūru sadarbību, uzlabo un ievieš jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās.

Vairāk par projektu konkursu, katras programmas mērķiem, projektu īstenotāju pieredzi un līdzfinansējuma apjomu iespējams uzzināt VIAA mājaslapā vai Nordplus oficiālajā vietnē internetā www.nordplusonline.org.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar VIAA Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas Vecāko projektu vadītāju Lieni Gailīti, Tālr. 67785424, e-pasts: liene.gailite@viaa.gov.lv vai nordplus@viaa.gov.lv.

 

Izsludināti projektu konkursi Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā "Kultūra"
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku radošos braucienus, mākslinieku rezidences un ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei. Šo programmu kopīgi finansē Ziemeļvalstis un Baltijas valstis, un to administrē Ziemeļvalstu Kultūras punkts Somijā.

No 2016.gada 4.janvāra mobilitātes programmā „Kultūra” ir atvērta pieteikšanās divos moduļos:

1) atbalsts radošiem braucieniem
pieteikumus var iesniegt profesionāli mākslinieki un citu radošo profesiju pārstāvji visās mākslas un kultūras jomās, lai dotos radošā braucienā uz kādu no Baltijas valstīm vai Ziemeļvalstīm (brauciena ilgums 1-10 dienas). Finansiālais atbalsts paredzēts ceļa un uzturēšanās izmaksu segšanai. Braucieniem var pieteikties arī nelielas grupas (līdz 6 personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu, vienā un tajā pašā laikā. Pieteikšanās termiņš līdz 2016.gada 3.februārim
Plašāka informācija

2) atbalsts mākslinieku rezidencēm
finansiālais atbalsts paredzēts mākslinieku rezidenču centriem Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, lai tie varētu uzņemt profesionālus māksliniekus un kultūras darbiniekus no citām šī reģiona valstīm. Tiek segtas ceļa, uzturēšanās un citas tieši ar mākslinieka uzņemšanu saistītās izmaksas. 
Pieteikšanās termiņš līdz 2016.gada 1.februārim
Plašāka informācija

Pieteikšanās Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā: 
www.kulturkontaktnord.org

 

 


JAUNUMI, 11.01.2016.

Pilsētu pašvaldībām izsludināts pirmais projektu konkurss Eiropas Komisijas iniciatīvā Urban Innovative Actions
Informēju, ka ir izsludināts pirmais projektu konkurss Eiropas Komisijas iniciatīvas – Urban Innovative Actions (UIA) –  ietvaros. Šī ir unikāla iespēja pilsētu pašvaldībām piesaistīt papildus finansējumu ārpus ESIF fondu pieejamām dalībvalstu aploksnēm.

Finansējumam var pieteikties: 1) pilsētas pašvaldība, kurā ir vismaz 50 000 iedzīvotāju; 2) pilsētu pašvaldību asociācija vai grupa (var būt arī pārrobežu asociācija vai grupa), kuras kopējais iedzīvotāju skaits ir vismaz 50 000 iedzīvotāju. Projektu iesniegšanas termiņš – 2016. gada 31. marts plkst. 14.00 (pēc Centrālās Eiropas laika).

Kopējais finansējums iniciatīvai ir ~372 miljoni eiro, pirmajā projektu atlases kārtā – 80 miljoni eiro, bet viena projekta maksimālais atbalsts ir 5 miljoni eiro. Projektu līdzfinansē ERAF, nepārsniedzot 80% no attiecināmajām izmaksām.

Tiek gaidīti projekti par 4 tēmām: enerģētikas pārkārtošana (energy transition), pilsētu nabadzības novēršana (fokuss uz degradētajām pilsētu teritorijām), migrantu un bēgļu iekļaušana, darbvietas un prasmes vietējā ekonomikā. Projektiem jādemonstrē radoši, novatoriski (vēl nebijuši), eksperimentāli, ilgtspējīgi risinājumi pilsētu izaicinājumu pārvarēšanai. Projektu izstrādei un īstenošanai ir jānotiek partnerībā ar ieinteresētajām pusēm (iesaistot publisko un privāto sektoru un sabiedrību). Projektā testētajiem risinājumiem jārada zināšanas, ko savā praksē var pārņemt citas ES pilsētas.

2016. gada janvārī un februārī EK organizēs 4 informatīvus seminārus, lai skaidrotu iniciatīvu un palīdzētu sagatavot kvalitatīvus projektus. Pirmais seminārs plānots Briselē 13. janvārī. Viens no semināriem plānots arī Rīgā – 3. februārī.

Detalizētāku informāciju par iniciatīvu, iespējamiem atbalsta pretendentiem, projektu sagatavošanu un informatīvajiem semināriem var atrast šajā mājaslapā: http://www.uia-initiative.eu/. Turpat atrodama arī projektu pieteikuma veidlapa un saistītie dokumenti (t.sk. darba uzdevums, UIA vadlīnijas).

Zaļo tehnoloģiju inkubatora pirmsinkubācijas un inkubācijas pakalpojumu saņēmējiem pieejams papildu finansējumu

Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" atbalstītajām aktivitātēm ir izveidojies finansējuma ietaupījums, tāpēc Ekonomikas ministrija rosina pārdalīt finansējumu starp programmas aktivitātēm.

Ministrija izstrādājusi un saskaņošanai nodevusi grozījumus Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtībā, kas pirmsinkubācijas un inkubācijas pakalpojumu saņēmējiem palielina pieejamo finansējumu 1 090 000 EUR apmērā, no kura 70% ir paredzēti pirmsinkubācijas pakalpojumu sniegšanai. Tāpat plānots pagarināt Programmas īstenošanas termiņu līdz 2017. gada 31. decembrim.

Programmas atbalstītās kārtas ir noslēgušās un šobrīd norit 15 atklāta projektu konkursa projektu īstenošana un 24 neliela apjoma grantu shēmas projektu īstenošana. Tāpat notiek arī iepriekš noteiktā projekta – Zaļo tehnoloģiju inkubators - īstenošana, kas nodrošina pirmsinkubācijas un inkubācijas pakalpojumus.

Biznesa ideju autori uz inkubācijas pakalpojumu saņemšanu pieteikties nevar, jo šie pakalpojumi tiek sniegti vienlaicīgi ar neliela apjoma grantu shēmas projektu īstenošanu. Tomēr līdz ar grozījumu spēkā stāšanās brīdi, Zaļo Tehnoloģiju inkubators izsludinās 6. kārtas uzsaukums, uz kuru biznesa ideju autori varēs iesniegt biznesa idejas pieteikumu, aizpildot anketu Zaļo Tehnoloģiju inkubatora tīmekļa vietnē www.giic.lv/atbalsts/anketa, un pretendēt uz atbalstu no EUR 5 000 līdz EUR 10 000.

Pirmsinkubācijas fonda mērķis ir veicināt jaunu komercdarbības aktivitāšu uzsākšanu, sniedzot atbalstu fiziskām personām un komersantiem inovatīvu biznesa ideju izstrādei un sākotnējai pārbaudei Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" atbalstītajās jomās, lai veicinātu komercdarbības pieaugumu. Pirmsinkubācijas pakalpojumus sniedz SIA "Green Industry Innovation Center", kas rīko pirmsinkubācijas biznesa ideju atlases kārtu uzsaukumus.

Kopš programmas īstenošanas uzsākšanas, interese par pirmsinkubācijas pakalpojumiem ir liela.Laika posmā no 2014. gada jūlija līdz 2015. gada oktobrim ir bijuši 5 pirmsinkubācijas biznesa ideju uzsaukumi un ir iesniegtas 379 biznesa idejas, no kurām 81 ir atbalstītas. Turklāt vidēji 50% no apstiprinātajiem projektu iesniegumiem ir saņēmuši pirmsinkubācijas pakalpojumus, kas liecina par pozitīvu pirmsinkubācijas pakalpojumu ietekmi uz tālāko biznesa ideju attīstīšanos.

Detalizēti ar saskaņošanai nodotajiem grozījumiem Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumos Nr.181 "Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtība" var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Jaunu produktu izstrādei kompetenču centros būs pieejami 65 miljoni eiro

Ministru kabinets 5. janvāra sēdē apstiprināja Ekonomikas ministrijas izstrādāto jauno ES fondu programmu kompetenču centru darbības atbalstam. Kompetences centru atbalsta programmas mērķis ir komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektoru sadarbību rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanā līdz 2021. gadam.

 

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola norāda: “Šī ir būtiskākā programma jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei astoņās tautsaimniecībai svarīgās nozarēs. Līdz šim, sadarbojoties uzņēmējiem un zinātniekiem, kompetences centros radīti  vairāk kā 180 jauni produkti, sākot no medicīnā un pārtikā izmantojamu aktīvu vielu izpētes, līdz trīsdimensiju ekrāniem, radiācijas  monitoriem, elektromotoru kontrolieriem un mašīntulkotājiem.”

2007.-2013. gada plānošanas periodā kompetences centru programmā atbalstu saņēma 180 uzņēmumu. Daudzi no tiem jau guvuši starptautisku ievērību. Piemēram, automašīna, kas izmantoja “Drive eO” elektromotora tehnoloģiju, guvusi uzvaru prestižajās Paikspīkas sacensībās. SIA „Baltic Scientific Instruments” izstrādāto, savukārt pārnēsājamo analizatoru jau izmanto ANO Starptautiskā Atomenerģijas aģentūrā, savukārt SIA “EUROLCDS” izstrādājis unikālu Volumetriskā 3 dimensiju monitora prototipu, kas neprasa lietotājam lietot speciālās brilles, ne arī citus palīglīdzekļus.

Jaunās programmas kopējais finansējums ir 65 125 000 eiro, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda un privātais līdzfinansējums. Atbalsts tiks sniegts kompetences centriem rūpniecisko pētījumu, eksperimentālo izstrādņu, tehnoloģiski ekonomisko priekšizpēšu veikšanai un kompetences centru vadības izmaksām.

Vienam kompetences centram maksimāli pieejamais finansējuma apjoms ir 3 206 250 euro.Projektu īstenošana atbalsta programmas ietvaros varēs notikt līdz 2021. gada 31. decembrim. Konkursu plānots sludināt 2016. gada martā. Pieteikties varēs kompetences centri, kuri apvieno vismaz piecus komersantus, ir saņēmuši atbalsta vēstuli no nozares asociācijas un ir sagatavojuši kompetences centra attīstības stratēģiju. Stratēģijā ir jāapraksta kompetences centra pārstāvētās jomas attīstības tendences Latvijā un pasaulē, sadarbība ar zinātniskajiem institūtiem un augstskolām, plānotie rezultāti, risku izvērtējums u.c.

Kompetenču centru projektu atlase notiks atklāta projektu iesniegumu atlases konkursa veidā, atbalstot vismaz vienu kompetences centru katrā no astoņām Viedās specializācijas jomām:

 • inovatīvi risinājumi mežsaimniecībai un kokapstrādē;
 • inovatīvi risinājumi lauksaimniecībai un pārtikas ražošanai;
 • biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas;
 • viedie materiāli;
 • modernas ražošanas tehnoloģijas un inženiersistēmas;
 • aparātbūve (elektronika);
 • informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;
 • viedā enerģētika.

Detalizēti ar apstiprināto Ministru kabineta noteikumu projektu „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1.pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē

 

Izsludināts konkurss Erasmus+ politikas iniciatīvu eksperimentēšanas projektiem izglītības, mācību un jaunatnes jomā
Eiropas Komisija (EK) 2015. gada 15. decembrī izsludinājusi konkursu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 3. pamatdarbības centralizētajā aktivitātē – atbalsts politikas reformām: politikas inovācijas iniciatīvas – Eiropas politikas eksperimentēšanas projekti izglītības, mācību un jaunatnes jomā, ko vada augsta līmeņa valsts pārvaldes iestādes.

Aktivitāti centralizēti administrē EK izpildaģentūra EACEA.

Uzaicinājuma iesniegt projektu priekšlikumus vispārīgais mērķis ir veicināt izglītības un mācību sistēmu, kā arī jaunatnes politikas efektivitātes un lietderīguma uzlabošanu, apkopojot un izvērtējot pierādījumus par inovatīvu politikas pasākumu sistēmisko ietekmi. Uzaicinājums nosaka atbilstošo valstu augsta līmeņa valsts pārvaldes iestāžu iesaistīšanos, un rūpīgu un plaši atzītu tādu novērtēšanas metožu izmantošanu, kuras pamatotas ar laukizmēģinājumiem (eksperimentiem).

Šī uzaicinājuma prasība attiecībā uz minimālo projekta partnerības sastāvu ir: četras struktūras, kas pārstāv trīs Erasmus+ programmas valstis. Laukizmēģinājumiem jānotiek vismaz trīs atbilstošās valstīs, kuru ministrijas (vai deleģētās struktūras) ir iesaistītas projektā. Priekšlikumus ir tiesīgas iesniegt tikai juridiskās personas, kas atbilst konkursa nosacījumiem.

Projektu priekšlikumu iesniegšana un izvērtēšana notiks divos posmos: iepriekšējo priekšlikumu un pilno priekšlikumu posms.

Kopējais budžets, kas pieejams projektu līdzfinansēšanai saskaņā ar šo EK uzaicinājumu ir 14 milj. eiro. Tā sadalījums starp darbības jomām ir šāds:

·       Izglītība un mācības - 12 milj. eiro;

·       Jaunatne - 2 milj. eiro.

Viena projekta maksimālais Eiropas Savienības (ES) finansējums var būt 2 000 000 eiro.

ES finansiālais atbalsts nedrīkst pārsniegt 75 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.

·       Detalizēta informācija par aktivitāti ir pieejama EK izpildaģentūras EACEA mājaslapā.

·       Izsludinātā 2016. gada konkursa dokumentācija, pieteikuma veidlapa, pievienojamie dokumenti, pieteikuma sagatavošanas vadlīnijas u.c. noderīga informācija pieejama šeit: www.eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus.

Pieteikuma pakete jāiesniedz tiešsaistē (on-line) EACEA, izmantojot attiecīgo e-veidlapu (https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en), kura ir pilnībā aizpildīta un kurai pievienoti visi attiecīgie pielikumi un apliecinošie dokumenti. Pieteikuma veidlapas, kas neietver visu nepieciešamo informāciju un kas nav iesniegtas tiešsaistē pirms noteiktā termiņa beigām, netiks izskatītas.

Iesniegšanas termiņi:

·       iepriekšējie priekšlikumi: 2016. gada 14. aprīlis (plkst. 12.00 pēc Centrāleiropas laika) (visi pretendenti, kuri iesnieguši iepriekšējos priekšlikumus, saņems iepriekšējas atlases rezultātus un iepriekšējā priekšlikuma novērtējuma kopsavilkumu);

·       pilnie priekšlikumi: 2016. gada 13. oktobris (plkst. 12.00 pēc Centrāleiropas laika).

Apstiprināts projekts ir jāuzsāk laikposmā no 2017. gada 1. janvāra līdz 28. februārim. Projekts ir jāīsteno 24–36 mēnešu laikā.

Informatīvs seminārs augsta līmeņa valsts pārvaldes iestāžu pārstāvjiem notiks Briselē, 2016. gada 27. janvārī.

E-pasts saziņai: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu

 

 

 


JAUNUMI, 4.01.2016.

Izsludināts konkurss sociālās jomas projektiem
Pamatojoties uz a/s „Latvijas valsts meži” un Partneru – nodibinājums „Fonds „Ziedot.lv””, nodibinājums „Latvijas Bērnu fonds” un biedrība „Latvijas Samariešu apvienība” un 2015.gada 22. decembrī noslēgto līgumu par a/s „Latvijas valsts meži” ziedojumu sociālajai jomai, Partneri izsludina pieteikšanos biedrībām un nodibinājumiem atbalsta saņemšanai sociālās jomas projektiem.

Atbalstam sociālās palīdzības veicināšanai pieejami 300 000 eiro šādās prioritārajās jomās:

 • Palīdzība bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām;
 • Palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām;
 • Atbalsts pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un aktīvam dzīvesveidam;
 • Atbalsts sabiedrības grupu integrācijai.

Aicinām sabiedriskā labuma organizācijas līdz 2016. gada 31. janvārim iesniegt projekta pieteikumus, aizpildot „Pieteikuma veidlapa LVM ziedojumam” un „Tāme LVM ziedojumam”.

Kādi projekti tiek atbalstīti?

Iesniegtais projekts atbilst šādiem kritērijiem:

 • Projekts risina sabiedrībai svarīgu sociālu problēmu vismaz vienā no konkursa prioritārajām jomām;
 • Projekts sniedz palīdzību tiem, kuriem pašiem nav resursu sev palīdzēt un kuriem tā vitāli nepieciešama;
 • Palīdzība tiek sniegta tajās jomās, kurās nav tieša valsts kompetence un finansējums;
 • Projektam jābūt vērstam uz izvēlētās mērķgrupas stāvokļa uzlabošanu ilgtermiņā, nevis akciju veidā un īslaicīgi;
 • Projektam jābūt reālistiskam ar sasniedzamiem rezultātiem;
 • Atbalsta apjoms vienam projektam nav noteikts. Projekta izdevumiem un apmēram jābūt pamatotam un samērojamam ar rezultātiem;
 • Netiek atbalstīti projekti, kas paredz atbalstu individuālām privātpersonām. Projektam jābūt vērstam uz organizācijas pašas aktivitāšu īstenošanu, organizācija nedrīkst būt starpnieks privātpersonām sniegto pakalpojumu apmaksai (kā, piemēram, privātpersonas operāciju apmaksa, rehabilitācija, medikamenti, komunālo rēķinu apmaksa utml.);
 • Augstāka prioritāte būs projektiem ar lielāku biedru un mērķgrupu iesaisti;
 • Netiek atbalstīta būvniecība un citi lieli infrastruktūras projekti. Var tik atbalstīti projekti, kas ietver kosmētisko remontu, bet ne kapitālieguldījumi (logu, durvju, grīdu maiņa, pārbūve utml.). Kosmētiskais remonts var tikt iekļauts tikai gadījumā, ja remontējamās telpas ir biedrības vai nodibinājuma īpašums vai arī par šīm telpām biedrībai vai nodibinājumam ir ilgtermiņa telpu nomas līgums (kopija jāpievieno projekta pieteikumam);
 • Projekta maksimālais īstenošanas laiks no 2016. gada 1. marta līdz 31. decembrim;
 • Vienai organizācijai un tās struktūrvienībām var tikt atbalstīts viens projekta pieteikums.

Kas var pieteikt projektus?

Biedrība vai nodibinājums, kas atbilst šādiem kritērijiem:

 • Organizācijas mērķi un darbība ir vērsti uz sabiedriska (nevis privāta) labuma jautājumu risināšanu sociālajā jomā;
 • Organizācijai ir Sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Kur iesniegt projekta pieteikumu?

Pilnīgi aizpildītu Pieteikuma veidlapu LVM ziedojumam (Word dokuments) un Tāmi LVM ziedojumam (Excel dokuments) elektroniskā formātā sūtīt uz e-pastu ziedot@ziedot.lv līdz 2016. gada 31. janvārim (ieskaitot) tēmā norādot „Veidlapa LVM ziedojumam”, epasta tekstā jānorāda organizācijas nosaukums un kontaktinformācija personai, kas atbildīga par projektu.

Izvērtēšanas gaitā Mērķziedojumu padomei ir tiesības pieprasīt papildus informāciju un sekojošus dokumentus:

 • Organizācijas 2014. gada ( vai ja pieejams, tad 2015. gada) finanšu pārskata kopija;
 • Organizācijas darbības gada saturiskais pārskats;
 • Projekta vadītāja CV.

Kad tiks paziņoti konkursa rezultāti?

 • Par projektu atbalstu lemj Mērķziedojuma padome no Partneru izvirzītajiem pārstāvjiem, kas koleģiāli pieņem lēmumu par mērķziedojuma sadali atbalsta projektiem;
 • Pieteikumus izvērtē un rezultātus paziņo līdz 2016. gada 1. martam, tos publicējot www.ziedot.lv.

Informatīvais seminārs

2016. gada 12. janvārī Rīgā plānots informatīvs seminārs par projekta pieteikuma sagatavošanu. Pieteikšanās semināram rakstot liga@ziedot.lv tēmā norādot „Pieteikšanās semināram par LVM ziedojumu” līdz 2016. gada 8. janvārim (ieskaitot), e-pasta tekstā jānorāda organizācijas nosaukums, dalībnieka/ku skaits, kontaktinformācija. Norises vieta un laiks tiks paziņots pēc pieteikšanās noslēguma.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt 67289339 (jautāt Inesi vai Līgu) vai rakstīt: inese@ziedot.lv .

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas pieejamas ziedot.lv interneta vietnē.

Publicētas pieteikuma formas 1.marta projektu uzsaukumiem ES programmā „Eiropa pilsoņiem”
Izsludināti 2016.gada 1.marta projektu konkursi ES programmā "Eiropa pilsoņiem". Pašvaldības un tām padotās iestādes, kā arī nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas iesniegt projekta pieteikumus ES programmā „Eiropa pilsoņiem”.

ES programmas „Eiropa pilsoņiem” (2014-2020) mērķis ir tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem, stiprināt piemiņu un palielināt sabiedriskās līdzdalības iespējas ES, nodrošinot vietējā, reģionālā un dalībvalstu līmenī atklātākas debates par ES jautājumiem. Programma veicinās pilsoniskās sabiedrības organizāciju iespēju palielināšanos, lai to biedrus un plašāku sabiedrību iesaistītu ES demokrātiskajā dzīvē. 

Plašāka informācija par 2016.gada 1.marta uzsaukums:

 
1.darbība „Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” (European Remembrance) 

Projektu iesniegšanas termiņš: 1.marts 
Projektu aktivitāšu uzsākšana: No 01.08.2016. līdz 31.01.2017. 
Projekta iesniegšanas kārtība un dokumentācija 
ŠEIT 

 

2.darbība „Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība” (Democratic engagement and civic participation)

 
2.1.apakšpasākums „Pašvaldību sadraudzība” (Town Twinning) 

Projektu iesniegšanas termiņš 1.kārtā: 1.marts 
1.kārtas projektu aktivitāšu realizēšana: No 01.07.2016. līdz 31.03.2017. 
Projekta iesniegšanas kārtība un dokumentācija 
ŠEIT 

 2.2.apakšpasākums „Pašvaldību tīklojumi” (Networks of Towns) 

Projektu iesniegšanas termiņš 1.kārtā: 1.marts 
1.kārtas projektu aktivitāšu uzsākšana: No 01.07.2016. līdz 31.12.2016. 
Projekta iesniegšanas kārtība un dokumentācija 
ŠEIT 

2.3.apakšpasākums „Pilsoniskās sabiedrības projekti” (Civil Society Projects) 

Projektu iesniegšanas termiņš: 1.marts 
Projekta aktivitāšu uzsākšana: No 01.08.2016. līdz 31.01.2017. 
Projekta iesniegšanas kārtība un dokumentācija 
ŠEIT 

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) ir publicējusi ikgadējās prioritātes programmas turpmākajiem darbības gadiem. Iepazīties ar prioritātēm var gan EACEA mājas lapā, gan lasot atsevišķu un detalizētāku dokumentu ŠEIT

Instrukcija pieteikuma aizpildīšanai angļu valodā EACEA mājas lapā ŠEIT 
 („Europe for Citizens” slejā, kolonnā „User Guides”) 

Prezentācija PIC koda iegūšanai ŠEIT 

Video kā iegūt PIC kodu (No Erasmus+: Jaunatne darbībā programmas) ŠEIT 

Tehnisku problēmu gadījumā ar pieteikuma veidlapu var sazināties ar ES programmas “Eiropa pilsoņiem” informācijas punktu Latvijā vai pa tiešo Izpildaģentūras e-pastu: eacea-helpdeskec.europa.eu (tel. +32 229 90705) 

http://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en (Helpdesk service)

Izsludināti kultūras projektu konkursi
Līdz 2016. gada 22. janvārim pulksten 12.00 (sūtot pa pastu - līdz 18. janvārim (pasta zīmogs)) Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) pieņem projektus kultūras projektu konkursā:

Literatūras,
Mūzikas un dejas mākslas,
Teātra mākslas,
Filmu mākslas,
Vizuālās mākslas,
Kultūras mantojuma,
Tradicionālās kultūras,
Dizaina un arhitektūras nozarēs.
Iespējams iesniegt arī 
starpdisciplinārus projektus

Projektu konkursos projekta pieteikumus var iesniegt fiziskas personas vai juridiskas personas, kas atbilst konkursa nolikuma prasībām.

Sīkāku informāciju par projektu konkursiem un pieteikuma veidlapas var atrast VKKF mājas lapā internetā (www.vkkf.lv) vai saņemt VKKF birojā Rīgā, tālrunis 67503177, e-pasts kkf@kkf.lv

VKKF biroja faktiskā adrese: K. Valdemāra ielā 20 (1. stāvā), Rīgā, LV-1010
Apmeklētāju pieņemšanas laiki: 
Pirmdienās: 10:00–12:00 
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās: 10:00–12:00; 13:00–16:00

VKKF adrese pasta sūtījumiem: K. Valdemāra ielā 20 (1. stāvā), Rīgā, LV-1010.

VKKF konkursu grafiks 2016.gadā:

 

Projektu pieteikumus pieņem

Projektu pieteikumus var sūtīt pa pastu

Konkursa rezultāti

Līgumi par piešķirto finansējumu jānoslēdz

1. konkurss

no 2015. gada 28. decembra

līdz 2016.gada 22. janvārim plkst. 12:00

līdz 18. janvārim (pasta zīmogs)

Pēc 19. februāra

Līdz 18. martam

2. konkurss

no 4. aprīļa

līdz 29. aprīlim plkst. 12:00

līdz 25. aprīlim (pasta zīmogs)

Pēc 27. maija

Līdz 17. jūnijam

3. konkurss

no 29. augusta

līdz 23. septembrim plkst. 12:00

līdz 19. septembrim (pasta zīmogs)

Pēc 21. oktobra

Līdz 17. novembrim


Informācijas avots: Valsts Kultūrkapitāla fonds

 

VIAA 2015.gadā apstiprinājusi ERASMUS+ projektus vairāk nekā 15 miljonu eiro apmērā
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 2015. gadā ir apstiprinājusi Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projektus skolu, profesionālās, pieaugušo un augstākās izglītības sektorā ar kopējo finansējumu vairāk nekā 15 miljoni eiro.

Šo summu veido Eiropas Komisijas finansējums mācību mobilitātei un stratēģiskajām partnerībām izglītības un mācību jomā 14 miljonu eiro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums augstskolu studentu un personāla mobilitātei – vairāk nekā miljons eiro.

Šogad visos izglītības sektoros kopā apstiprināti 168 mobilitātes projekti. To ietvaros 4392 dažādu izglītības sektoru pārstāvji dosies gūt zināšanas un pieredzi ārvalstīs, piedaloties kursos, darba vērošanā vai pieredzes apmaiņā, kā arī docēs, stažēsies, studēs vai izies praksi ārvalstīs.

Mobilitātē Erasmus+ programmas valstīs piedalīsies 2064 studenti, 709 augstskolu mācībspēki, 243 skolu pedagogi un 737 profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi. Smelties pieredzi ārvalstīs dosies arī 185 mācībspēki no profesionālajām izglītības iestādēm un 31 pieaugušo izglītotājs.

2015. gadā Erasmus+ programmas ietvaros ir uzsākta jaunas aktivitātes īstenošana – studentu studiju un augstskolu vispārējā un akadēmiskā personāla mobilitāte starp Erasmus+ programmas valstīm un Erasmus+programmas partnervalstīm. Šī aktivitāte Latvijas augstākās izglītības iestādēm ļauj sadarboties ar augstskolām visā pasaulē.

Projektu pieteikumu konkursā 18 Latvijas augstskolas ieguva iespēju sadarboties ar augstskolām Marokā, Gruzijā, Ukrainā, Meksikā, Ķīnā, Japānā u.c. valstīs, uzņemot 184 studentus un 121 vispārējā un akadēmiskā personāla pārstāvi un nosūtot mobilitātē 27 studentus un 91 vispārējā un akadēmiskā personāla pārstāvi no Latvijas. Augstākās izglītības iestādes vislielāko interesi izrādīja par sadarbību ar augstskolām Austrumu partnerības valstīs, piemēram, Armēnijā, Azerbaidžānā, Baltkrievijā, kā arī augstskolām Āzijā – Indijā, Ķīnā u.c. valstīs.

Visos izglītības sektoros kopā šogad apstiprināti 75 stratēģisko partnerību projekti par kopējo finansējumu 3,9 miljoni eiro. Lielākā daļa projektu tiks īstenoti skolu sektorā, kurā apstiprinātas 60 starpskolu stratēģiskās partnerības.

2016. gadā Erasmus+ projektiem skolu, profesionālās, pieaugušo un augstākās izglītības sektorā būs pieejams aptuveni tāds pats finansējums kā 2015.gadā.

Latviešu fonds izsludinājis 2016. gada pieteikuma konkursu
Latviešu Fonds darbojas ar mērķi veicināt latviešu kultūras, mākslas un izglītības attīstību, atbalstot projektus šajās jomās. Projekti tiek finansēti no Latviešu Fonda ieguldījumu procentiem. Fonda neaizskaramo pamatkapitālu veido fonda dalības maksas, ziedojumi un testamentārie novēlējumi.

Projektu pieteikumi konkursam iesūtāmi elektroniski no 1. janvāra līdz 1. februārim. Citos formātos iesūtītās anketas netiks pieņemtas.

Lai pieteiktos konkursā projekta pieteicējam jāsagatavo pieteikuma komplekts, kas sastāv no:
1) Kompjūterā aizpildītas pieteikuma veidlapas;
2) Divām (2) rekomendācijām.

Ja vajadzīgs, komplektam arī pievieno:
1) Reģistrācijas apliecības kopiju (tikai organizācijām);
2) Citus papildmateriālus, kas ilustrē vai papildina projekta pieteikumu – piemēram, fotogrāfijām, izvilkumiem no topošās grāmatas, skaņu ieraksta vai video materiāla.

Projekta pieteicējs ir fiziska persona vai organizācija, kas atbildīga par projekta īstenošanu, finansēm un nepieciešamajām atskaitēm. Katrs pieteicējs drīkst iesniegt tikai vienu pieteikumu gadskārtējam projektu konkursam.

Ja pieteicējs vēl nav atskaitījies par iepriekšējo Latviešu Fonda finansēto projektu, nākamais šī pieteicēja projekts konkursā netiks pieņemts.

Papildmateriāli, ja tādi ir, jānosūta līdz 1. februārim (pasta zīmogs) pa pastu uz:
Latvian Foundation P.O. Box 28696 Oakdale, MN  55128  USA
un elektroniskos materiālus lietvedei Renātei Kenney uz 
pieteikumi@gmail.com.

Projektu lietvedis atbildēs uz jūsu jautājumiem projektu iesniegšanas periodā no 1. janvāra līdz 1. februārim, informēs jūs par jūsu projekta statusu konkursa norises gaitā, kā arī Latviešu Fonda padomes vārdā, paziņos konkursa rezultātus.

Plašāka informācija pieejama Latviešu Fonds interneta vietnē.

Meža attīstības fonds līdz 2016. gada 15. janvārim pieņem iesniegumus vides, izglītības un zinātnes veicināšanai meža nozarē
AS “Latvijas valsts meži” (AS “LVM”) dāvinājuma (ziedojuma) mērķis Meža attīstības fondam (Fonds) ir atbalstīt projektu īstenošanu šādās mērķziedojuma jomās:

·       Meža nozares profesionālās izglītības attīstība;

·       Meža nozares augstākās izglītības attīstība;

·       Meža nozares attīstībai nepieciešamie zinātniskie pētījumi;

·       Sabiedrības informēšanas un meža īpašnieku izglītošanas un apmācības programmas;

·       Skolu jaunatnes un interešu pulciņu izglītības programmas.

Dāvinājuma (ziedojuma) projektu iesniegumus jāiesniedz Fondā, Republikas laukums 2, Rīgā, LV-1981, 1111 kab., ar norādi – „Mērķziedojumam no LVM”, kā arī nosūtīt uz e-pasta adresi: maf@zm.gov.lvm

Projektu iesniegumi tiks vērtēti saskaņā ar Fonda padomes apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem: projekta atbilstība mērķziedojuma jomām, projekta aktualitāte un to kā projekta rezultāti ietekmēs attiecīgās mērķziedojuma jomas, meža nozares attīstību ilgtermiņā un pozitīvas sabiedriskās domas veidošanu par mērķziedojuma jomu un meža nozari kopumā. Tiks vērtēta projekta iesniedzēju pieredze, spēja kvalitatīvi īstenot pieteikto projektu un sasniegt plānotos rezultātus, kā arī projekta tāmes pārskatāmība un izmaksu atbilstība un samērojamība ar plānotajiem rezultātiem.

Iespējamā dāvinājuma (ziedojuma) saņemšanai jāiesniedz: 

1)    motivēts iesniegums, atbilstošs normatīvo aktu prasībām 
Ziedojuma (dāvinājuma) iesnieguma pieteikuma forma pieejama saitē: 
http://www.lvm.lv/par-mums/sociala-atbildiba/ziedojumi/ziedojumu-politika
2) detalizēta dāvinājuma (ziedojuma) izlietojuma tāme (datēta, parakstīta).
3) Finanšu ministrijas lēmums par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu Jūsu projektu pārstāvošajai organizācijai.
4) informācija par iepriekš ar AS „LVM” vai Fondu noslēgtajiem dāvinājuma (ziedojuma) līgumiem, to izpildi.

Tie iesniegumi, kuri AS „LVM” vai Zemkopības ministrijā (Fondā) iesniegti 2015.gadā un atbilst administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, (iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie dokumenti) nav atkārtoti jāiesniedz.

Plašāka informācija pieejama Zemkopības ministrijas interneta vietnē.

 

 

 

 


JAUNUMI, 21.12.2015.

Izsludināts projektu konkurss komunikācijas aktivitāšu veikšanai un mērķtiecīgam atbalstam Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam īstenošanai
Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2014.-2020.gadam (turpmāk –programma) izsludina projektu konkursu komunikācijas aktivitāšu veikšanai un mērķtiecīgam atbalstam Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam (turpmāk – ES Stratēģija BJR) īstenošanai.

Projektiem, kas tiks finansēti projektu konkursa ietvaros, jāatbalsta ES Stratēģijas BJR īstenošana:

 • Nodrošināt tās atpazīstamību, kā arī sniegt ieguldījumu ES Stratēģijas BJR komunikācijas stratēģijas īstenošanai;
 • Nodrošināt kapacitātes veidošanas aktivitātes ES Stratēģijas BJR īstenošanas pusēm (nacionālajiem koordinatoriem, politikas jomu koordinatoriem, horizontālo darbību koordinatoriem un citām saistītām institūcijām);
 • Nodrošināt ES Stratēģijas BJR izvērtēšanu.

Pieteikties atbalstam var valsts budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātās publiskās personas un to izveidotās iestādes, pašvaldības un to izveidotās iestādes, biedrības un nodibinājumi no astoņām Eiropas Savienības valstīm (Latvijas, Dānijas, Igaunijas, Somijas, Lietuvas, Polijas, Zviedrijas un atsevišķiem Vācijas apgabaliem), kā arī Norvēģijas.

Projekta partnerībā jāiesaista vismaz trīs partneri no trim dažādām programmas teritorijas valstīm.

Projektu partneri, kas ir ieinteresēti pieteikties programmas līdzfinansējumam aicināti iesniegt aizpildītu projekta idejas veidlapu un iesniegt programmas Vadošajai iestādei/Kopīgajam sekretariātam līdz 2016.gada 22.janvārim. Tāpat potenciālie projektu iesniedzēji tiks aicināti piedalīties projektu izstrādes seminārā, kas notiks 2016.gada 4.februārī Rīgā.

Ņemot vērā, ka programmas valoda ir angļu valoda, projektu pieteikumi iesniedzami angļu valodā.

Projektu konkursa nosacījumi, pieteikuma dokumenti  un cita noderīga informācija atrodama Programmas interneta vietnē.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar programmas Vadošās iestādes/Kopīgā sekretariāta pārstāvjiem, tālr.: +371 6735 735 7368, e-pasts: info@eu.baltic.net.

Programmas mērķis ir stiprināt integrētu teritoriālo attīstību un sadarbību, lai padarītu Baltijas jūras reģionu inovatīvāku, vieglāk pieejamu un ilgtspējīgāku.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pilda Nacionālā atbildīgā iestādes funkcijas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu, tai skaitā Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam koordinācijai Latvijā.

Eiropas strukturālo un investīciju fondu finansējuma optimāla izmantošana
Eiropas Komisija pieņēmusi paziņojumu par Eiropas strukturālo un investīciju fondu (ESI fondu) ieguldījumu ES izaugsmes stratēģijā, Investīciju plānā un Komisijas prioritātēs nākamajos desmit gados. Tajā iekļauti rezultāti, kas gūti sarunās ar visām dalībvalstīm par partnerības nolīgumiem un programmām un katras valsts svarīgākajām risināmajām problēmām.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jirki Katainens, kas atbild par darba vietām, izaugsmi, investīcijām un konkurētspēju: "Iespējas kombinēt ESI fondu līdzekļus ar Investīciju plānā aprakstītā Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) līdzekļiem ir milzīgas, taču pašvaldības un reģionu valdības to laikam neapzinās. Tādēļ kopā ar Komisijas locekli Krecu drīzumā publicēsim vadlīnijas par fondu savstarpējo papildināmību, lai nodrošinātu, ka jaunās iespējas dalībvalstis izmanto pilnā mērā."

Par reģionālo politiku atbildīgā Komisijas locekle Korīna Krecu: "ESI fondi ir vajadzīgi arvien vairāk, tāpēc ka samazinās valstu un reģionu ieguldījumi. Tie stingri atbalsta Eiropas atgriešanos pie ilglaicīgas labklājības, pievēršoties daudzsološākajām nozarēm, radot lielāku ES kohēziju un konverģenci un palīdzot reģioniem un pilsētām likt lietā ļaužu talantus un idejas. Tagad dalībvalstu rokās ir fondu līdzekļus lietderīgi pārvaldīt un ieguldīt tā, lai sasniegtu mērķus, kas smalki aprakstīti paziņojumā."

Piemēram, 2014.–2020. gadā ESI fondi visā Eiropā ieguldīs 121 miljardu eiro pētniecībā un inovācijā, IKT un atbalstā sīkuzņēmumiem.Ar fondu līdzekļiem tiks tieši atbalstīti divi miljoni uzņēmumu, lai uzlabotu to konkurētspēju un palielinātu to pētnieciskās un novatoriskās jaudas. Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu gandrīz 15 miljoniem mājsaimniecību būs pieejams ātrdarbīgs platjoslas pieslēgums, savukārt Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai atbalstīs IKT pakalpojumu vai infrastruktūras izveidi vai uzlabošanu gandrīz 20 miljoniem lauku ļaužu. 

ESI fondi ir reformēti tā, lai laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam skaidri iezīmētos atbalsts galvenajām izaugsmes radītājām nozarēm: pētniecībai un inovācijai, ciparu tehnoloģijām, mazoglekļa ekonomikai un sīkuzņēmumiem. Ar orientāciju uz rezultātu un saskaņā ar Eiropas pusgadu un konkrētām valstīm adresētiem ieteikumiem ESI fondu ieguldījums radīs piemērotus apstākļus kvalitatīvu projektu attīstībai, uzņēmumu uzplaukumam un cilvēku ikdienas dzīves uzlabojumiem, kas vēstīs par "jaunu sākumu Eiropai".

2014.–2020. gadā caur 500 ESI fondu programmām Eiropas pilsētās un reģionos no ES budžeta tiks ieguldīti 454 miljardi eiro, kopā ar valsts līdzfinansējumu — 637 miljardi. ES publiskā sektora ieguldījumos ESI fondiem ir būtiska vieta: paredzams, ka 2014.–2016. gadā ESI fondi vidēji veidos ap 14 % no publiskā sektora kopieguldījuma, dažās dalībvalstīs — pat līdz 70 %.

Kopīgo noteikumu regulas 16. pantā paredzēts, ka šim paziņojumam jāatspoguļo galvenie rezultāti, kas panākti dalībvalstu, to sadarbības partneru, ieskaitot reģionālos un vietējos, un Komisijas sarunās par partnerības nolīgumiem un programmām. Tā I pielikumā iekļauts svarīgāko katras dalībvalsts problēmu pārskats, bet II pielikumā uzmanība veltīta reģionu sadarbības programmām.

Lai nodrošinātu maksimālu publisko pārredzamību, Komisija šodien ievieš atklāto datu platformu ESI fondiem, kas atainos progresu ESI fondu programmu īstenošanā.

 

 


JAUNUMI, 14.12.2015.

Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos uz Medību saimniecības attīstības fonda finansējumu 2016. gadam
 Kopējais pieejamais finansējums ir 137372,00 EUR. Projektu īstenošanas laiks – no līguma par projekta izpildi noslēgšanas līdz 2016. gada 15. novembrim.
 

Iesniegumus (elektroniski un izdrukas formā) fonda finansējuma saņemšanai pieņem Zemkopības ministrijas (Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981) Meža departamentā, 1118. kabinetā, tālr. 67027554; e-pasts – msaf@zm.gov.lv 14 kalendāro dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā Latvijas Vēstnesis.
Iesnieguma veidlapas un informācija par projektu iesniegšanas kārtību pieejama Ministru kabineta 2013. gada 10. decembra noteikumos Nr.1455 „Medību saimniecības attīstības fonda nolikums”.

 


Medību saimniecības attīstības fonda finansējumu 2015. gadā saņēmuši šādi projekti:

1.    Medību trofeju vērtēšana un izstāžu organizēšana (Biedrība „Latvijas Mednieku savienība”) - 10790,00 euro;
2.    Lielo plēsēju populāciju stāvokļa izmaiņas medību ietekmē (Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”) - 25651,00 euro;
3.    Latvijas jauno mednieku nometne „Vanaga acs” (Straupes mednieku un makšķernieku biedrība „Mārkulīči”) – 5943,00 euro;
4.    Mednieku, medību vadītāju un medību koordinācijas komisiju pārstāvju izglītošana (Biedrība „Latvijas Mednieku savienība”) – 9960,00 euro;
5.    Starptautiskā pārstāvniecība un sadarbība (Biedrība „Latvijas Mednieku savienība”) - 3505,00 euro;
6.    Ikmēneša televīzijas raidījumu cikls „ UZ MEŽA TAKAS“ (SIA“ UZ MEŽA TAKAS“) – 22454,00 euro;
7.    Gada balva medniecībā (Biedrība „Latvijas Mednieku savienība”) – 7900,00 euro;
8.    Latvijas mednieku interešu pārstāvniecība starptautiskajās nevalstiskajās medību organizācijās (Biedrība “Latvijas Mednieku asociācija”) – 14285,00 euro;
9.    Mednieku izglītošana mednieku festivāla „Minhauzens 2015” ietvaros (Biedrība “Latvijas Mednieku asociācija”) – 8560,00 euro;
10.    Mednieku izglītošana un medību popularizēšana (Biedrība “Latvijas Mednieku asociācija”) – 8600,00 euro;
11.    Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu izpēte (Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts) – 18585,00 euro;
12.    Mednieku izglītošana AS "Lauku Avīze" preses izdevumos un interneta portālā (AS "Lauku Avīze") – 2775,00 euro;
13.    Izglītojošu un zinātnisku materiālu par medību saimniecībā būtiskām tēmām tulkošana un publicēšana žurnālā MMD (SIA "Dumpis") – 1760,00 euro;
14.    Iknedēļas televīzijas raidījums „Būt medniekam” (SIA „DK Media”) – 853,00 euro.

Tiek izsludināts projektu konkurss specializētu vides aizsardzības un vides izglītības periodisko preses izdevumu veidošanai un izdošanai
Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2015.gada 4.decembra sēdes Nr.16 lēmumu, izsludina projektu konkursu LVAF finansējuma saņemšanai 2016.gadā vadlīnijas „Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības un audzināšanas jomās” aktivitātē “Specializētu vides aizsardzības un vides izglītības periodisko preses izdevumu veidošana un izdošana”.

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek veicināta sabiedrības vides izglītība un audzināšana un vides aizsardzības problēmu aktualizēšana specializētā vides aizsardzības un vides izglītības periodiskajā preses izdevumā, kura saturs vismaz 80% apjomā no viena izdevuma lappušu skaita ir vērsts uz vides izglītību un vides aizsardzības tematiku.

Šajā projektu konkursā netiek atbalstīta periodisko preses izdevumu pielikumu un/vai ‘ielikumu’, kā arī atsevišķu tematisko sadaļu veidošana un izdošana.

Konkursā pieejamais finansējums no LVAF līdzekļiem ir EUR 85 000.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš LVAF administrācijā ir 2016.gada 8.janvāris.

Projekta iesniegums, noformēts atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz LVAF administrācijā (Rīgā, Eksporta ielā 5, LV–1010) personīgi darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu, vai elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Projektu konkursa nolikums un tā pielikumi elektroniski ir pieejami LVAF administrācijas mājas lapas www.lvafa.gov.lv sadaļā – „Projektu konkursi”, „Projektu konkursa nolikumi”.

Sīkāka informācija par konkursu: tālr. 67503322; e-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv

Izsludināts Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāta konkurss

 

Programma:

„Tiesiskums 2014-2020”, 2015. gada darba programma

 

Tēma:

„Atklāts konkurss nacionālu vai starptautisku e-tiesiskuma projektu atbalstam”

Izsludināšanas datums:

2015.gada 29.septembris

 

Sākuma termiņš projektu iesniegšanai:

2015.gada 3.novembris

Iesniegšanas termiņš:

2016.gada 6.janvāris 17.00 (CET)

Rezultātu paziņošana:

2016.gada 1.ceturksnis

Līgumu slēgšana ar uzvarētājiem:

2016. gada aprīlis

Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros:

EUR 2 755 000

Projekta minimālā summa:

EUR 75 000

 

Līdzfinansējuma likme:

80%

 

„Atklāts konkurss nacionālu vai starptautisku e-tiesiskuma projektu atbalstam”

Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā: http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_jacc_ag_e-ju_en.htm.   Pilns konkursa sludinājums un rokasgrāmata ar detalizētu informāciju projektu iesniedzējiem skatāmi Dalībnieku portālā (Participant portal): http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/3093-just-2015-jacc-ag-e-ju.html

EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu

 

 1. Atklātā konkursa prioritātes

Projektu konkursa mērķis ir sniegt ieguldījumu Eiropas e-tiesiskuma stratēģijas 2014-2018 un Eiropas e-tiesiskuma Darbības plāna mērķu sasniegšanā. Atbalstīti tiks e-tiesiskuma projektu ieviešana Eiropas e-tieiskuma portālā un nacionālā līmenī, kamēr projektiem būs noteikta Eiropas dimensija. Prioritāte tiks dota projektiem, kas mērķē uz pievienošanos jau ieviestiem vai izstrādē esošiem e-tiesiskuma portāla projektiem vai uz šādu projektu tālāku attīstīšanu, īpaši:

 • Nacionālo maksātnespējas reģistru savienošana (Interconnection of National Insolvency Registers);
 • Atrodi juristu (Find a Lawyer);
 • Atrodi notāru (Find a Notary);
 • Atrodi tiesu izpildītāju (Find a Bailiff);
 • Eiropas judikatūras identifikatora ieviešana tiesu prakšu krātuvē un savienošana ar Eriopas e-tiesiskuma portālu;
 • E-kodekss.

 

2. Atklātā konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes

Projektu konkurss atbalstīs IT aktivitātes un citas aktivitātes saistītas ar Eiropas e-tiesiskuma stratēģiju un tās Darbības plānu.

Projektu aktivitātes konkursa ietvaros var ietvert analītisko, konceptuālo, dizaina un papildināšanas darbu, IT programmatūras attīstību, kvalitātes nodrošināšanu un saistītos papildus pasākumus, kas nepieciešami jaunu IT sistēmu izveidei, kā arī jau esošu nacionālo un starptautisko risinājumu paplašināšanu un pielāgošanu.

 

NB!

 1. Šī konkursa ietvaros pieteikumi jāiesniedz caur Dalībnieku portālu (divu soļu process):
  1. Jāveic pieteikuma iesniedzēja organizācijas reģistrācija sistēmā (ja organizācija jau nav reģistrēta): https://webgate.ec.europa.eu/cas/wayf?caller=%2Fcas%2Feim%2Fexternal%2Fregister.cgi;
  2. Jāiesniedz pieteikums.
 2. Projektā nevar piedalīties organizācijas no Apvienotās Karalistes un Dānijas.
 3. Projekti, kas plāno nodrošināt maksimālu labumu un ietekmi mērķa grupām tiks novērtēti augstāk nekā projekti, kas fokusēsies galvenokārt uz pētījumiem un citām analītiskajām aktivitātēm.
 4. Konkursa ietvaros projekta iesnieguma iesniedzējam var tikt piešķirts līdzfinansējums vairākos projektos.
 5. Projekta īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus.
 6. Konkursa ietvaros ieguldījumi natūrā 20% līdzfinansējuma nodrošināšanai nav pieļaujami.
 7. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.
 8. Projektiem jādod ieguldījums problēmas risināšanai ne tikai reģionālajā vai vietējā līmenī, bet visas Eiropas līmenī (European added value).

Latvijas uzņēmumiem savs biznesa parks Lielbritānijā


Latvijas - Lielbritānijas Tirdzniecības kamera atvēr savu pirmo Biznesa parku Lielbritānijā. Biznesa parks atrodas Bristolē, Dienvidrietumanglijā (angļu val. South West England), Bristole ir otrā ekonomiski attīstītākā pilsēta pēc Londonas. Biznesa parka komplekss sastāv no septiņām ēkām, kurās atrodas vairāk kā 16 biroji.

 

Kā norāda Latvijas-Lielbritānijas Tirdzniecības kameras izpilddirektore Baiba Brown, “Ņemot vērā, ka Bristoles pilsēta ir oficiāli galvenā IT, augsto tehnoloģiju, inženierzinātnes, digitalās un radošās nozares pilsēta Lielbritānijā, Biznesu parks tika apzināti izveidots tieši Bristolē, jo saredzam iespējas veidot ciešas iespējas starp abu valstu uzņēmējiem. Esam jau izveidojuši konkrētas iestrādes ar Bristoles un Dienvidrietumanglijas institūcijām, kuras būs priecīgas nākt pretī Latvijas uzņēmumiem”.

Tirdzniecības kameras Biznesa parks sniegs iespēju Latvijas uzņēmumiem vienreizēju iespēju izmantot biznesa pasta korespondences adreses Lielbritānijā, kas palīdzēs veidot uzticamāku Latvijas uzņēmumu, tā produktu tēlu Lielbritānijas un starptautisko biznesu partneru un klientu priekšā.   Piemēram, norādot Biznesa parka adresi Latvijas uzņēmuma mājas lapā, uz vizītkartēm, uz veidlapām, mārketingu meteriālos (brošuras, preču katalogos), kā arī aizpildot Lielbritānijas valsts iestāžu reģistrācijas formās, pieteikumus. Latvijas uzņēmumi nepieciešamības gadījumā būs iespēja arī īrēt savu fizisku biroju biznesa parka kompleksā.

Kā norāda Latvijas-Lielbritānijas Tirdzniecības kameras priekšsēdētājs Mārcis Liors Skadmanis, “Biznesu parks ļaus Latvijas uzņēmumiem izmantot jaunas iespējas, kās iepriekš nebija pieejamas, biznesa parka apkalpošanas valodas būs latviešu, krievu un angļu, tādā veidā mazinot barjeras Latvijas uzņēmējiem un praktiski palīdzot tiem ar Lielbritānijas tirgu. Mēs apzinamies, ka Lielbritānija ir multikulturāla valsts un šeit ir daudzas  neizmantotas biznesu iespējas Latvijas uzņēmumiem”.

Saskaņā ar ārvalstu tirdzniecības kameru apskata informāciju, Latvijas-Lielbritānijas Tirdzniecības kamera ir pirmā kamera no Baltijas valstīm, kura ir atvērusi savu Biznesa parku Lielbritānijā, līdz ar to esam nelielu soli priekšā Lietuvai un Igaunijai.

Latvijas-Lielbritānijas Tirdzniecības kamera izvēlējās veidot biznesa parku Dienvidrietumanglijā, jo tā ir vairāk piemērotāka Latvijas uzņēmēju spējām apgūt šo Lielbritānijas reģionu, kas atrodas valsts dienvidu daļā. Reģionā atrodas septiņas grāfistes, lielākā pilsēta ir Bristole.

Dienvidrietumanglijas viena gada ekonomijas apmērs sasniedz 26 miljardu sterliņu mārciņu (aptuveni 36 miljardi eiro) un 10 miljardu sterliņu mārciņu (aptuveni 13 miljardi eiro) ieņēmumi šī reģiona nodokļu kasē. 90% cilvēku, kas strādā šajā reģionā ir vietējie iedzīvotāji. Bristoli oficiāli uzskata kā galveno “Start Up” jauno uzņēmumu centru, kā arī IT, augsto tehnoloģiju, inženierzinātnes, digitalās, radošās, aviācijas nozares investoru bazēšanās vietu. Dienvidrietumanglija var lepoties pasaulē ar 11 Nobela prēmiju laureātiem. 

Latvijas - Lielbritānijas Tirdzniecības kamera (angļu val. Latvian-British Chamber of Commerce) ir Lielbritānijas neatkarīga organizācija (institūcija), kas tika dibināta 2010. gadā Londonā. Latvijas - Lielbritānijas Tirdzniecības kamera apvieno zem sevis starptautisku Biznesa un Tiesību centru Apvienotā Karalistē, palīdzot un risinot dāžādus jautājumus Latvijas valsts piederīgajiem Lielbritānijā un pārstāvot abu valstu uzņēmēju intereses. Tirdzniecības kameras padomi pārstāv vairāki Lielbritānijas biznesu vidē pazīstamas personas, kā piemēram Marks Prisks (angļu val. Mark Prisk), Lielbritānijas premjerministra pārstāvis investīciju jautājumos Ziemeļu un Baltijas valstīs, bijušais Lielbritānijas Komercdarbības un uzņēmējdarbības valsts ministrs u.c.

 

 

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem un to atbalstam 2016. gadā pieejami 2 697 427.00 eiro

 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka nākamajā gadā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem pieejami 2 697 427.00 eiro. Saskaņā ar programmas vadlīnijām, projektu pieteikumu iesniegšana būs iespējama trīs termiņos: līdz 2. februāra, 26. aprīļa un 4. oktobra plkst. 13:00 pēc Rīgas laika. Tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv jau pieejamas projektu elektroniskās pieteikumu veidlapas angļu valodā.

2016. gads būs jau trešais gads programmas “Erasmus+” ciklā, kas kopumā ilgst no 2014. līdz 2020. gadam. Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus.

Programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ir iespējams īstenot projektus trīs pamatdarbībās : pirmā – “Personu mobilitāte mācību nolūkos” (mobilitātes veids “Jauniešu apmaiņas”,  ” Eiropas Brīvprātīgais darbs”, “Jaunatnes darbinieku mobilitāte”); otrā – “Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā”; trešā – “Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās”.

Vēršam uzmanību, ka 2016. gadā 1. pamatdarbības projektus varēs iesniegt trīs termiņos: līdz 2. februārim, 26. aprīlim un 4. oktobrim. Savukārt 2. un 3. pamatdarbības projektus varēs iesniegt divos termiņos: līdz 2. februārim un 4. oktobrim.

 

Par pieteikšanos “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem

Kopš šī gada 10. decembra Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv pieejamas programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu elektroniskās pieteikuma veidlapas angļu valodā, kas nepieciešamas uz 2016. gada 2. februāra projektu iesniegšanas termiņu.

Ar aktuālajām veidlapām aicinām iepazīties tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv izvēlētā projektu veida sadaļā “Dokumenti”. Elektroniskās pieteikuma veidlapas uz 2. februāra termiņu nebūs pieejamas latviešu valodā, tāpēc projektu iesniedzēji tiek aicināti angļu valodas veidlapas pildīt latviešu valodā.

 

Par finansējumu

 

2016.gada pirmajā projektu iesniegšanas termiņā 1. pamatdarbības projektiem pieejamais finansējums ir 634 370.00 eiro, t.sk. finansējums projektiem sadarbībā ar ES Kaimiņvalstīm 158 592.50 eiro, 2. pamatdarbības projektiem 212 880.00 eiro, 3. pamatdarbības projektiem 530 310.00 eiro.

Informējam, ka saskaņā ar ES programmas “Erasmus+” vadlīnijām jaunatnes jomas projektus var uzsākt ātrākais trīs mēnešus pēc projektu iesniegšanas termiņa. 

 

Par atbalsta iespējām

Lai veiksmīgi sagatavotu un iesniegtu projekta pieteikumu līdz nākamajam iesniegšanas termiņam – 2. februārim – aicinām konsultēties ar aģentūras darbiniekiem.

Ja, rakstot projektu pieteikumus, rodas papildus jautājumi, droši izmanto Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras sniegtos atbalsta pasākumus: konsultācijas (tiešsaistē/klātienē); “atvērtās otrdienas” (katra mēneša pēdējā otrdiena no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:00); informatīvos pasākumus un starptautiskās apmācības (par aktuālajām apmācībām un pasākumiem seko līdzi informācijai www.jaunatne.gov.lv).

Ir pieejamas arī video filmiņas - praktiska pamācība, kurā soli pa solim parādīts, kā pareizi aizpildīt projektu pieteikumu anketu tiešsaistē. Video filmiņas vari noskatīties: http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/pieejami-video-ka-iegut-pic-kodu-un-aizpildit-pieteikumu-veidlapas

Programma „Erasmus+” sniedz iespēju darboties neformāli, veidot un īstenot projektus starptautiskā līmenī, sadarboties ar citu valstu jauniešiem, iegūt nozīmīgas prasmes un iemaņas, attīstot jaunatnes jomu Eiropā un Latvijā. Programmas mērķis ir veicināt Eiropas pilsonības apzināšanos un iesaistīt jauniešus Eiropas nākotnes veidošanā.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas “Erasmus+” īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošina  programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt www.jaunatne.gov.lv sadaļā „Erasmus+”. Savukārt par izglītības un mācību jomas projektiem - www.viaa.gov.lv sadaļā „Erasmus+”.

 

 

Piešķirts papildu finansējums mikroaizdevumu un starta aizdevumu izsniegšanai uzņēmējiem

 

Šā gada 8. decembra Ministru kabineta sēdē tika atbalstīts Ekonomikas ministrijas priekšlikums piešķirt papildu finansējumu mikroaizdevumu un starta aizdevumu piešķiršanai komersantiem, vienlaikus pagarinot programmas darbības termiņu.

 

Mikroaizdevumus un starta aizdevumus ar valsts atbalstu komersanti var saņemt Attīstības finanšu institūcijā “Altum”. Mikroaizdevumu un starta aizdevumu pieejamībai komersantiem piešķirts papildu finansējums 4,3 milj. EUR apmērā. Papildu piešķirtais finansējums nodrošinās, ka arī turpmāk komersantiem būs pieejami mikroaizdevumi un starta aizdevumi, kā arī tiks nodrošināti atvieglotāki nosacījumi procentu likmju maksājumiem. Papildu piešķirtais finansējums komersantiem būs pieejams līdz brīdim, kad tiks uzsākta 2014.-2020. gada ES fonda perioda jaunās atbalsta programmas “Mikrokreditēšana un aizdevumi uzsācējiem” ieviešana. Par mikroaizdevumu un starta aizdevumu saņemšanu komersantus aicinām interesēties  Attīstības finanšu institūcijā “Altum”; papildu informācija par Altum administrētajām programmām: http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas.

Detalizēti ar šā gada 8. decembrī MK apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2009. gada 17. februāra noteikumos Nr. 164 „Noteikumi par aizdevumiem saimnieciskās darbības uzsācējiem un komersantiem konkurētspējas uzlabošanai” var iepazīties MK tīmekļa vietnē.

 

Izsludināts Nordplus programmas 2016. gada konkurss

Ziemeļvalstu ministru padome un Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes un organizācijas, kas darbojas izglītības jomā, iesniegt pieteikumus Nordplus Jauniešu, Pieaugušo, Augstākās izglītības, kā arī Horizontālajā un Ziemeļvalstu valodu programmā, lai īstenotu studentu, skolēnu un pasniedzēju mobilitāšu, kā arī sadarbības tīklu un projektu aktivitātes izglītībā starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm.

Nordplus programmas kopējais budžets 2016. gadam ir aptuveni 9,1 miljons eiro. Programmā piedalās Baltijas valstis un Ziemeļvalstis: Dānija (arī Grenlande un Fēru salas), Somija, (arī Ālandu salas), Islande, Norvēģija, Zviedrija, Latvija, Lietuva un Igaunija. Nordplus projekti veicina starpkultūru sadarbību, uzlabo un ievieš jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās.

Līdz 2016. gada 1. martam pieteikumus var iesniegt šādās Nordplus apakšprogrammās:

 • Jauniešu programma – paredzēta pirmsskolas izglītības iestādēm, sākumskolām un vidusskolām, un tās ietvaros ir iespēja īstenot skolēnu klašu braucienus pie saviem vienaudžiem, skolēnu prakses, skolotāju apmaiņu un citas aktivitātes, kuras uzlabo izglītības kvalitāti, attīsta starpkultūru dialogu, veicina Ziemeļvalstu un Baltijas valstu valodu apguvi;
 • Augstākās izglītības programma – paredzēta augstākās izglītības sektoram un atbalsta Ziemeļu un Baltijas reģiona izglītības iestāžu pieredzes apmaiņu, inovatīvu ideju pārņemšanu un kopīgu radīšanu, sadarbības veidošanu ar darba devējiem, vairāku augstskolu kopēju programmu attīstīšanu, kā arī individuālās studentu un pasniedzēju mobilitātes projektus;
 • Pieaugušo izglītības programma – paredzēta pieaugušo izglītības sektoram un tās ietvaros iespējams attīstīt sadarbību starp pieaugušo izglītības iestādēm un ieviest jauninājumus pieaugušo izglītības kvalitātes uzlabošanai, stiprināt pieaugošo pamatkompetences, veidot ciešāku saiti starp pieaugušo izglītību un darba dzīvi;
 • Horizontālā programma - starpnozaru programma, kas nodrošina jaunas un paplašinātas sadarbības iespējas mūžizglītībā, paredzot tādas aktivitātes kā seminārus, konferences, inovatīvus kursus u.tml.
 • Ziemeļvalstu valodu programma – starpnozaru programma, kas veicina Ziemeļvalstu valodu (primāri dāņu, norvēģu un zviedru) apguvi bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem, kā arī atbalsta šo valodu mācību materiālu, metožu un stratēģiju izstrādi visu līmeņu izglītības sistēmās. Tāpat šī programma veicina starpvalstu un starpnozaru sadarbību Ziemeļvalstu valodu apguvē.

Visi interesenti 2016. gada 12. un 14. janvārī aicināti uz VIAA organizētajiem informatīvajiem semināriem par Nordplus projektu konkursa nosacījumiem. Semināru norises vieta un laiks tiks precizēts, pieteikšanās semināriem notiks tiešsaistē.

Vairāk par projektu konkursu, katras programmas mērķiem, projektu īstenotāju pieredzi un līdzfinansējuma apjomu lasiet VIAA mājaslapā vai Nordplus oficiālajā vietnē internetā www.nordplusonline.org.

 


Noderīgas saites projektu sagatavošanā:

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar VIAA Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas Vecāko projektu vadītāju Lieni Gailīti, Tālr. 67785424, e-pasts: liene.gailite@viaa.gov.lv vai nordplus@viaa.gov.lv.

 


Jaunumi no Kurzemes plānošanas reģiona, 11.12.2015.

1. Izmaiņas pieredzes apmaiņas brauciena programmā pie Jelgavas un Ozolnieku novadu mājražotājiem
 Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs organizē vienas dienas pieredzes apmaiņas braucienu pie Zemgales reģiona mājražotājiem.
Brauciena mērķa grupa – privātpersonas, kas plāno uzsākt uzņēmējdarbību, kā arī esoši uzņēmumi, kas meklē attīstības iespējas.
Brauciena mērķis – iepazīties ar Zemgales reģiona mājražotāju pieredzi, tā veicinot mājražotāju uzņēmumu attīstību Kurzemes reģionā.
Izbraukšana: 2015. gada 15. decembrī plkst. 8:00 no Kuldīgas Pilsētas laukuma
Dalībai braucienā jāpiesakās līdz 2015. gada 11. decembrim pa tālruni 63807276 vai e-pastu
baiba.kuma@kurzemesregions.lv
Dalība - bezmaksas.
Vietu skaits: ierobežots.
Programma:
10.00-11.00      Seminārs-diskusija „Ķiploku pārstrāde mājas apstākļos, izaicinājumi un attīstības perspektīvas”, SIA „Antek”, Dalbe, Ozolnieku novads.
11.30-13.00      Seminārs-diskusija „Mazās ceptuves laukos, attīstības iespējas pieaugošās konkurences apstākļos”, SIA „Svētes maize”, "Vecūdri", Svētes pagasts, Jelgavas novads.
13.30-14.45     Seminārs-diskusija „Siera ražošana un dārzeņu pārstrāde mājas apstākļos, izaicinājumi un attīstības perspektīvas”, Z/s Blūdži, Bērvircava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads.
15.00-16.30     Seminārs-diskusija „Kaņepju audzēšana Latvijā”, Rafa kaņepes prezentācija un produktu degustācija, Bērvircavas tautas nams, Sesavas pagasts, Jelgavas novads.
(Nenotiks: Seminārs-diskusija „Piparmētru audzēšana tējām un garšaugiem, izaicinājumi un attīstības iespējas”).
17.00-18.00     Seminārs-diskusija „Mājražotāju un amatnieku sadarbība, pieredze un attīstības perspektīva”, Pārtikas amatnieku sēta, Jelgava, Pasta iela 41.
Par programmu plašāk lasīt šeit:
http://www.kurzemesregions.lv/news/335

 2. KONKURSA 2.KĀRTA! LAIMĒ ZIBATMIŅU!
 Konkursa „ES struktūrfondi Kurzemei 2” 2. kārta!
Atbildi uz 3 jautājumiem un laimē!
No 2015. gada 1. decembra līdz 15. decembrim Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs rīko konkursu „ES struktūrfondi Kurzemei 2”.
Konkurss norisināsies divās savstarpēji nesaistītās kārtās. Katrā kārtā 3 jautājumi, dalībniekam jāatbild uz visiem kārtas jautājumiem.
Starp konkursa katras kārtas visu pareizo atbilžu atbildētājiem tiks izlozēta balva – viena USB atmiņa.
Konkursa jautājumi: https://docs.google.com/a/kurzemesregions.lv/forms/d/1IKjRfv8EaLlD3b4ylBESjYrEN3ELTzpXcczuOH3Rq-Y/viewform?edit_requested=true
Nolikums: http://kurzemesregions.lv/news/337
 
3.Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos"
 Lauku atbalsta dienests (turpmāk - Dienests) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumos:

 •  “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”;
 • „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”;
 • „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.

Projektu iesniegumu pieņemšana pasākumos notiks no 2016.gada 4.janvāra līdz 2016.gada 4.februārim.
Apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” pieejamais publiskais finansējums ir lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām – EUR 4 500 000 , bet lauku saimniecībām - EUR 65 943 771. Mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku.
Apakšpasākuma ietvaros tiks atbalstītas šādas aktivitātes:

 • investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzētas nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegādei, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai;
 • nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu jaunu būvju būvniecībai, esošo būvju pārbūvei, būvju ierīkošanai, būvju novietošanai, būvju atjaunošanai, ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas.

Atbalsta pretendents var būt lauku saimniecība (juridiska vai fiziska persona), fiziska persona vai atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, ievērojot noteiktas prasības.
Sīkāk par atbalstāmajām aktivitātēm, prasībām pretendentiem, finansējuma sadalījumu un citu aktuālo informāciju var lasīt Dienesta mājaslapā izvēlnē “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”:
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-lauku-saimniecibas-183
 
Apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” kārtā pieejamais publiskais finansējums ir EUR 16197836. Mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu uzņēmumos.
Apakšpasākuma ietvaros tiks atbalstītas šādas aktivitātes:

 • investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēts lauksaimniecības produktu pārstrādei, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei;
 • pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu,– lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu jaunu būvju būvniecībai un esošo būvju pārbūvei, būvju ierīkošanai, būvju novietošanai, būvju atjaunošanai, ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas.

Atbalsta pretendents var būt juridiska persona (tai skaitā kooperatīvā sabiedrība), kas lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, juridiska persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu pārstrādi vai juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos.
Sīkāk par atbalstāmajām aktivitātēm, prasībām pretendentiem, finansējuma sadalījumu un citu aktuālo informāciju var lasīt Dienesta mājaslapā izvēlnē „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”:
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-parstrade-1844
 
Apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” pieejamais publiskais finansējums fiziskām personām, juridiskām personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām EUR 10 519 239, bet valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājiem vai tiesiskajiem valdītājiem - EUR 36 596 500. Mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.
Atbalstāmās aktivitātes:

 • meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana, tai skaitā pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu pārbūve vai atjaunošana (bez seguma);
 • laukumu būvniecība vai pārbūve pie ražošanas objektiem un ražošanas objektu pievadceļu būvniecība un pārbūve (bez cietā seguma);
 • pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu un ražošanas objektu pievadceļu izveidošana ar betona plākšņu klājumu lauksaimniecībā izmantojamu augsto sūnu purvā vai izstrādātā kūdras purvā.

Sīkāk par atbalstāmajām aktivitātēm, prasībām pretendentiem, finansējuma sadalījumu un citu aktuālo informāciju var lasīt Dienesta mājaslapā izvēlnē “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-3-atbalsts-ieguldijumiem-lauksaimniecibas-un-mezsaimniecibas-infrastrukturas-attistiba-219
 
Projekti tiks īstenoti Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) ietvaros 2014.-2020. gada plānošanas periodā.
Projektu iesniegumi jāiesniedz izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē.
Plašāku informāciju par pasākumu un pieteikšanās nosacījumiem var iegūt, zvanot LAD Klientu apkalpošanas daļai pa tālruni 67095000.
 
4.Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos uz Medību saimniecības attīstības fonda finansējumu 2016. gadam
 Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos uz Medību saimniecības attīstības fonda finansējumu 2016. gadam. Kopējais pieejamais finansējums ir 137372,00 EUR. Projektu īstenošanas laiks – no līguma par projekta izpildi noslēgšanas līdz 2016. gada 15. novembrim.
Iesniegumus (elektroniski un izdrukas formā) fonda finansējuma saņemšanai pieņem Zemkopības ministrijas (Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981) Meža departamentā, 1118. kabinetā, tālr.67027554 67027554 , e-pasts –
msaf@zm.gov.lv 14 kalendāro dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā Latvijas Vēstnesis.
Iesnieguma veidlapas un informācija par projektu iesniegšanas kārtību pieejama Ministru kabineta 2013. gada 10. decembra noteikumos Nr.1455 „Medību saimniecības attīstības fonda nolikums”:
http://likumi.lv/doc.php?id=263361
Medību saimniecības attīstības fonda finansējumu 2015. gadā saņēmuši šādi projekti:
1.    Medību trofeju vērtēšana un izstāžu organizēšana (Biedrība „Latvijas Mednieku savienība”) - 10790,00 euro;
2.    Lielo plēsēju populāciju stāvokļa izmaiņas medību ietekmē (Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”) - 25651,00 euro;
3.    Latvijas jauno mednieku nometne „Vanaga acs” (Straupes mednieku un makšķernieku biedrība „Mārkulīči”) – 5943,00 euro;
4.    Mednieku, medību vadītāju un medību koordinācijas komisiju pārstāvju izglītošana (Biedrība „Latvijas Mednieku savienība”) – 9960,00 euro;
5.    Starptautiskā pārstāvniecība un sadarbība (Biedrība „Latvijas Mednieku savienība”) - 3505,00 euro;
6.    Ikmēneša televīzijas raidījumu cikls „ UZ MEŽA TAKAS“ (SIA“ UZ MEŽA TAKAS“) – 22454,00 euro;
7.    Gada balva medniecībā (Biedrība „Latvijas Mednieku savienība”) – 7900,00 euro;
8.    Latvijas mednieku interešu pārstāvniecība starptautiskajās nevalstiskajās medību organizācijās (Biedrība “Latvijas Mednieku asociācija”) – 14285,00 euro;
9.    Mednieku izglītošana mednieku festivāla „Minhauzens 2015” ietvaros (Biedrība “Latvijas Mednieku asociācija”) – 8560,00 euro;
10.    Mednieku izglītošana un medību popularizēšana (Biedrība “Latvijas Mednieku asociācija”) – 8600,00 euro;
11.    Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu izpēte (Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts) – 18585,00 euro;
12.    Mednieku izglītošana AS "Lauku Avīze" preses izdevumos un interneta portālā (AS "Lauku Avīze") – 2775,00 euro;
13.    Izglītojošu un zinātnisku materiālu par medību saimniecībā būtiskām tēmām tulkošana un publicēšana žurnālā MMD (SIA "Dumpis") – 1760,00 euro;
14.    Iknedēļas televīzijas raidījums „Būt medniekam” (SIA „DK Media”) – 853,00 euro.
 
5.ERANet-LAC projektu konkurss atvērts 2015. gada 1. decembrī
 Otrajā ERANet-LAC pētnieciskās sadarbības projektu konkursā piedalās 32 finansējošās organizācijas no 26 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm un Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu kopienas (CELAC).
Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt un tālāk attīstīt sadarbības aktivitātes pētniecībā un inovācijā tādās jomās kā bioloģiskā daudzveidība/ klimata izmaiņas, bioekonomika, enerģētika, veselība kā arī informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.
Otrajā ERANet-LAC projektu konkursā piedalās šādas valstis: Beļģija, Somija, Francija, Vācija, Itālija, Latvija, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Spānija un Turcija, kā arī Latīņamerikas/Karību jūras reģiona valstis: Argentīna, Barbadosa, Bolīvija, Brazīlija, Čīle, Kolumbija, Dominikānas Republika, Ekvadora, Gvatemala, Meksika, Panama, Peru, Trinidāda un Tobāgo un Urugvaja.
Plašāka informācija par konkursu, tā nosacījumi un vadlīnijas projektu pieteicējiem ir publicētas interneta vietnē
www.eranet-lac.eu
Projektu iesniegšanas termiņš ir 2016. gada 10. marts.
Lai palīdzētu atrast projektu sadarbības partnerus, ir atvērta interneta vietne
www.partnering.pt-dlr.de.
 Papildu informācija:
Kontaktpersona projekta ERANet-LAC konkursa jautājumos Latvijā
Maija Bundule
Valsts izglītības attīstības aģentūras
Zinātnes, pētniecības un inovācijas politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko projektu nodaļas vadītāja
e-pasts:
maija.bundule@viaa.gov.lv
 
6.Izsludināts Nordplus programmas 2016. gada konkurss
 Ziemeļvalstu ministru padome un Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes un organizācijas, kas darbojas izglītības jomā, iesniegt pieteikumus Nordplus Jauniešu, Pieaugušo, Augstākās izglītības, kā arī Horizontālajā un Ziemeļvalstu valodu programmā, lai īstenotu studentu, skolēnu un pasniedzēju mobilitāšu, kā arī sadarbības tīklu un projektu aktivitātes izglītībā starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm.
Nordplus programmas kopējais budžets 2016. gadam ir aptuveni 9,1 miljons eiro. Programmā piedalās Baltijas valstis un Ziemeļvalstis: Dānija (arī Grenlande un Fēru salas), Somija, (arī Ālandu salas), Islande, Norvēģija, Zviedrija, Latvija, Lietuva un Igaunija. Nordplus projekti veicina starpkultūru sadarbību, uzlabo un ievieš jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās.
Līdz 2016. gada 1. martam pieteikumus var iesniegt šādās Nordplus apakšprogrammās:

 • Jauniešu programma – paredzēta pirmsskolas izglītības iestādēm, sākumskolām un vidusskolām, un tās ietvaros ir iespēja īstenot skolēnu klašu braucienus pie saviem vienaudžiem, skolēnu prakses, skolotāju apmaiņu un citas aktivitātes, kuras uzlabo izglītības kvalitāti, attīsta starpkultūru dialogu, veicina Ziemeļvalstu un Baltijas valstu valodu apguvi;
 • Augstākās izglītības programma – paredzēta augstākās izglītības sektoram un atbalsta Ziemeļu un Baltijas reģiona izglītības iestāžu pieredzes apmaiņu, inovatīvu ideju pārņemšanu un kopīgu radīšanu, sadarbības veidošanu ar darba devējiem, vairāku augstskolu kopēju programmu attīstīšanu, kā arī individuālās studentu un pasniedzēju mobilitātes projektus;
 • Pieaugušo izglītības programma – paredzēta pieaugušo izglītības sektoram un tās ietvaros iespējams attīstīt sadarbību starp pieaugušo izglītības iestādēm un ieviest jauninājumus pieaugušo izglītības kvalitātes uzlabošanai, stiprināt pieaugošo pamatkompetences, veidot ciešāku saiti starp pieaugušo izglītību un darba dzīvi;
 • Horizontālā programma - starpnozaru programma, kas nodrošina jaunas un paplašinātas sadarbības iespējas mūžizglītībā, paredzot tādas aktivitātes kā seminārus, konferences, inovatīvus kursus u.tml.
 • Ziemeļvalstu valodu programma – starpnozaru programma, kas veicina Ziemeļvalstu valodu (primāri dāņu, norvēģu un zviedru) apguvi bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem, kā arī atbalsta šo valodu mācību materiālu, metožu un stratēģiju izstrādi visu līmeņu izglītības sistēmās. Tāpat šī programma veicina starpvalstu un starpnozaru sadarbību Ziemeļvalstu valodu apguvē.

Visi interesenti 2016. gada 12. un 14. janvārī aicināti uz VIAA organizētajiem informatīvajiem semināriem par Nordplus projektu konkursa nosacījumiem. Semināru norises vieta un laiks tiks precizēts, pieteikšanās semināriem notiks tiešsaistē.
Vairāk par projektu konkursu, katras programmas mērķiem, projektu īstenotāju pieredzi un līdzfinansējuma apjomu lasiet VIAA mājaslapā vai Nordplus oficiālajā vietnē internetā
www.nordplusonline.org.
Noderīgas saites projektu sagatavošanā:

 • Pieteikumu sagatavošanas process soli pa solim (angļu valodā);
 • Programmas rokasgrāmata 2016.gadam (angļu valodā);
 • Pieteikumu iesniegšanas elektroniskā sistēma Espresso;
 • Partneru meklēšanas datu bāze.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar VIAA Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas Vecāko projektu vadītāju Lieni Gailīti, Tālr. 67785424, e-pasts: liene.gailite@viaa.gov.lv vai nordplus@viaa.gov.lv.
 
7.Izsludināts Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāta konkurss
 Eiropas KomisijasTieslietu ģenerāldirektorāts izsludina atklāto konkursu programma: „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020”, 2015. gada darba programma.
Programma: Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020”, 2015. gada darba programma
Tēma: Atklāts konkurss starptautisku projektu atbalstam bērnu miesassodu izbeigšanai”
Izsludināšanas datums: 2015.gada 3.decembris
Rezultātu paziņošana: 2016.gada augusts
Līgumu slēgšana ar uzvarētājiem: 2016. gada 3.ceturksnis
Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: EUR 1 700 000
Projekta minimālā summa: EUR 75 000
Līdzfinansējuma likme: 80%
„Atklāts konkurss starptautisku projektu atbalstam bērnu miesassodu izbeigšanai” Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā:
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdap_ag_corp_en.htm.
EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros:
EC-REC-CALLS@ec.europa.eu.

 

Atklātā konkursa prioritātes

Konkursa mērķis ir novērst un apkarot miesassodus, kas vērsti pret bērniem, un pasargāt bērnus no šādas vardarbības. Konkursa prioritāte ir sniegt ieguldījumu bērnu miesassodu mazināšanā saskaņā ar ANO Bērnu tiesību konvenciju, īpaši 19.pantu, un ANO Bērnu tiesību komitejas rekomendācijām Nr.8 (2006) par bērnu tiesībām uz aizsardzību no miesassodiem un citu nežēlīgu vai pazemojošu sodu izpildi.
Projektiem šīs prioritātes ietvaros ir jāiesaista valdības starpinstitūciju darbībās. Pieteikumiem jāstimulē vai jāatjauno koordinēta rīcība starp galvenajām iesaistītajām pusēm visu miesassodu izbeigšanā.
Projekta prioritāte neparedz projektu sagatavošanu saistībā ar citām pret bērnu vērstām vardarbības formām.

 

Atklātā konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes

 • Visaptveroša plānošana un ilgtspējīgas apmācības un sabiedrības izpratnes veidošanas uzsākšana sekojošajos jautājumos: likumdošana par miesassodiem, bērnu tiesības uz aizsardzību, miesassodu draudi, pozitīvās disciplīnas veicināšana;
 • Galveno iesaistīto apmācība un sadarbība, lai attīstītu kopīgu izpratni un ilgtspējīgu pieeju vardarbības pret bērnu pārtraukšanā. Tas var ietvert, piemēram, visaptverošu pasākumu saraksta attīstīšanu un/vai ieviešanu.
 • Detalizētu vadlīniju attīstīšana un izplatīšana visiem iesaistītajiem par to, kā likumdošana, kas aizliedz miesassodus, būtu ieviešama bērnu labākajās interesēs.

Uzskaitītās aktivitātes neizslēdz citu aktivitāšu īstenošanu. Pieteikumiem jāietver visaptverošs aktivitāšu apvienojums.
Projekti var ietvert adaptācijas vai pielāgošanu saistībā ar situāciju konkrētā valstī, vienlaikus vispārējiem projekta mērķiem, aktivitātēm un metodēm jābūt vienām attiecībā uz visām iesaistītajām valstīm.
Projektiem jābūt starptautiskiem un galveno iesaistīto vadītiem vai ieviestiem sadarbībā ar tiem. Galvenie iesaistītie ir ministrijas vai aģentūras, kas atbildīgas par bērniem (ministrija, kas strādā ar bērnu lietām, izglītības un veselības ministrijas, bērnu aizsardzības institūcijas, sociālie dienesti), bērnu tiesību organizācijas, bērnu tiesībsargi un nacionālie cilvēktiesību institūti bērniem utt.
Vienai valsts iestādei uz dalībvalsti ir jābūt vai nu iesaistītai projektā (kā vadošajam partnerim vai partnerim) vai rakstiski jāizsaka savs atbalsts pieteikumam.
NB!

 1. Projekta iesniegums jāiesniedz Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorātam, izmantojot PRIAMOS sistēmu: http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/index_en.htm
 2. Projektā var piedalīties visas tās ES dalībvalstis, kurās bērnu miesassodi ir pilnībā aizliegti (Austrija, Bulgārija, Horvātija, Kipra, Dānija, Igaunija, Somija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Īrija, Latvija, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Spānija un Zviedrija), un Islande.
 3. Projektiem jābūt starptautiskiem un jāietver dalībnieki no vismaz trīs atbilstošajām valstīm. Asociētie partneri uzskaitījumā netiek ņemti vērā.
 4. Pieteikumā ir jāņem vērā jau pieejamie pētījumi un resursi par bērnu miesassodiem, kā arī jāņem vērā pieejamo materiālu par miesassodiem un pozitīvo audzināšanu krātuve.
 5. Primāri finansējums tiks piešķirts projektiem, kas paredz ilgtermiņa darbības un esošo un jaunu darbību integrāciju esošajā sistēmā.
 6. Informētības palielināšanas un mediju kampaņām paredzētajam finansējumam nevajadzētu pārsniegt 30% no kopējā granta (EK līdzfinansējuma daļas) apjoma.
 7. Projektu konkurss neparedz finansējumu šādās jomās:
  1. Bērni kā huligānisma upuri;
  2. Seksuālās vardarbības novēršana un no šādas vardarbības cietušo atbalsts;
  3. Atbalsts no cita veida vardarbības (vardarbība ģimenē, cilvēktirdzniecība, seksuālā izmantošana u.c.) pret bērnu cietušajiem;
 8. Jau esošu iniciatīvu finansēšana netiks atbalstīta.
 9. Konkursa ietvaros projekta iesnieguma iesniedzējam var tikt piešķirts līdzfinansējums vairākos projektos.
 10. Projekta īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus.
 11. Konkursa ietvaros ieguldījumi natūrā 20% līdzfinansējuma nodrošināšanai nav pieļaujami.
 12. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.
 13. Projektiem jādod ieguldījums problēmas risināšanai ne tikai reģionālajā vai vietējā līmenī, bet visas Eiropas līmenī (European added value). 

 

 


JAUNUMI,10.12.2015.

No 4.janvāra pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”

 

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumos:

 • “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”;
 • „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”;
 • „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.

 

Projektu iesniegumu pieņemšana pasākumos notiks no 2016.gada 4.janvāra līdz 2016.gada 4.februārim.

Apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” pieejamais publiskais finansējums ir lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām – EUR 4 500 000 , bet lauku saimniecībām - EUR 65 943 771. Mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku.

Apakšpasākuma ietvaros tiks atbalstītas šādas aktivitātes:

 • investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzētas nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegādei, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai;
 • nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu jaunu būvju būvniecībai, esošo būvju pārbūvei, būvju ierīkošanai, būvju novietošanai, būvju atjaunošanai, ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas.

Atbalsta pretendents var būt lauku saimniecība (juridiska vai fiziska persona), fiziska persona vai atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, ievērojot noteiktas prasības.

Sīkāk par atbalstāmajām aktivitātēm, prasībām pretendentiem, finansējuma sadalījumu un citu aktuālo informāciju var lasīt Dienesta mājaslapā izvēlnē “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”.

Apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” kārtā pieejamais publiskais finansējums ir EUR 16197836. Mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu uzņēmumos.

Apakšpasākuma ietvaros tiks atbalstītas šādas aktivitātes:

 • investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēts lauksaimniecības produktu pārstrādei, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei;
 • pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu,– lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu jaunu būvju būvniecībai un esošo būvju pārbūvei, būvju ierīkošanai, būvju novietošanai, būvju atjaunošanai, ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas.

Atbalsta pretendents var būt juridiska persona (tai skaitā kooperatīvā sabiedrība), kas lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, juridiska persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu pārstrādi vai juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos.

Sīkāk par atbalstāmajām aktivitātēm, prasībām pretendentiem, finansējuma sadalījumu un citu aktuālo informāciju var lasīt Dienesta mājaslapā izvēlnē „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”.

Apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” pieejamais publiskais finansējums fiziskām personām, juridiskām personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām EUR 10 519 239, bet valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājiem vai tiesiskajiem valdītājiem - EUR 36 596 500. Mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.

Atbalstāmās aktivitātes:

 • meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana, tai skaitā pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu pārbūve vai atjaunošana (bez seguma);
 • laukumu būvniecība vai pārbūve pie ražošanas objektiem un ražošanas objektu pievadceļu būvniecība un pārbūve (bez cietā seguma);
 • pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu un ražošanas objektu pievadceļu izveidošana ar betona plākšņu klājumu lauksaimniecībā izmantojamu augsto sūnu purvā vai izstrādātā kūdras purvā.

Sīkāk par atbalstāmajām aktivitātēm, prasībām pretendentiem, finansējuma sadalījumu un citu aktuālo informāciju var lasīt Dienesta mājaslapā izvēlnē “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.

Projekti tiks īstenoti Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) ietvaros 2014.-2020. gada plānošanas periodā.

Projektu iesniegumi jāiesniedz izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē.

Plašāku informāciju par pasākumu un pieteikšanās nosacījumiem var iegūt, zvanot LAD Klientu apkalpošanas daļai pa tālruni: 67095000


Piešķirts papildu finansējums mikroaizdevumu un starta aizdevumu izsniegšanai uzņēmējiem

 

Šā gada 8. decembra Ministru kabineta sēdē tika atbalstīts Ekonomikas ministrijas priekšlikums piešķirt papildu finansējumu mikroaizdevumu un starta aizdevumu piešķiršanai komersantiem, vienlaikus pagarinot programmas darbības termiņu.

Mikroaizdevumus un starta aizdevumus ar valsts atbalstu komersanti var saņemt Attīstības finanšu institūcijā “Altum”. 

Mikroaizdevumu un starta aizdevumu pieejamībai komersantiem piešķirts papildu finansējums 4,3 milj. EUR apmērā. Papildu piešķirtais finansējums nodrošinās, ka arī turpmāk komersantiem būs pieejami mikroaizdevumi un starta aizdevumi, kā arī tiks nodrošināti atvieglotāki nosacījumi procentu likmju maksājumiem

Papildu piešķirtais finansējums komersantiem būs pieejams līdz brīdim, kad tiks uzsākta 2014.-2020. gada ES fonda perioda jaunās atbalsta programmas “Mikrokreditēšana un aizdevumi uzsācējiem” ieviešana.

Par mikroaizdevumu un starta aizdevumu saņemšanu komersantus aicinām interesēties  Attīstības finanšu institūcijā “Altum”; papildu informācija par Altum administrētajām programmām: http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas.

Detalizēti ar šā gada 8. decembrī MK apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2009. gada 17. februāra noteikumos Nr. 164 „Noteikumi par aizdevumiem saimnieciskās darbības uzsācējiem un komersantiem konkurētspējas uzlabošanai” var iepazīties MK tīmekļa vietnē.

Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos uz Medību saimniecības attīstības fonda finansējumu 2016. gadam

 

Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos uz Medību saimniecības attīstības fonda finansējumu 2016. gadam. Kopējais pieejamais finansējums ir 137372,00 EUR. Projektu īstenošanas laiks – no līguma par projekta izpildi noslēgšanas līdz 2016. gada 15. novembrim.

Iesniegumus (elektroniski un izdrukas formā) fonda finansējuma saņemšanai pieņem Zemkopības ministrijas (Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981) Meža departamentā, 1118.kabinetā, tālr.67027554, e-pasts – msaf@zm.gov.lv 14 kalendāro dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā Latvijas Vēstnesis.

Iesnieguma veidlapas un informācija par projektu iesniegšanas kārtību pieejama Ministru kabineta 2013. gada 10. decembra noteikumos Nr.1455 „Medību saimniecības attīstības fonda nolikums”.

 


Medību saimniecības attīstības fonda finansējumu 2015. gadā saņēmuši šādi projekti:

1.    Medību trofeju vērtēšana un izstāžu organizēšana (Biedrība „Latvijas Mednieku savienība”) - 10790,00 euro;

2.    Lielo plēsēju populāciju stāvokļa izmaiņas medību ietekmē (Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”) - 25651,00 euro;

3.    Latvijas jauno mednieku nometne „Vanaga acs” (Straupes mednieku un makšķernieku biedrība „Mārkulīči”) – 5943,00 euro;

4.    Mednieku, medību vadītāju un medību koordinācijas komisiju pārstāvju izglītošana (Biedrība „Latvijas Mednieku savienība”) – 9960,00 euro;

5.    Starptautiskā pārstāvniecība un sadarbība (Biedrība „Latvijas Mednieku savienība”) - 3505,00 euro;

6.    Ikmēneša televīzijas raidījumu cikls „ UZ MEŽA TAKAS“ (SIA“ UZ MEŽA TAKAS“) – 22454,00 euro;

7.    Gada balva medniecībā (Biedrība „Latvijas Mednieku savienība”) – 7900,00 euro;

8.    Latvijas mednieku interešu pārstāvniecība starptautiskajās nevalstiskajās medību organizācijās (Biedrība “Latvijas Mednieku asociācija”) – 14285,00 euro;
9.    Mednieku izglītošana mednieku festivāla „Minhauzens 2015” ietvaros (Biedrība “Latvijas Mednieku asociācija”) – 8560,00 euro;

10.    Mednieku izglītošana un medību popularizēšana (Biedrība “Latvijas Mednieku asociācija”) – 8600,00 euro;

11.    Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu izpēte (Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts) – 18585,00 euro;

12.    Mednieku izglītošana AS "Lauku Avīze" preses izdevumos un interneta portālā (AS "Lauku Avīze") – 2775,00 euro;

13.    Izglītojošu un zinātnisku materiālu par medību saimniecībā būtiskām tēmām tulkošana un publicēšana žurnālā MMD (SIA "Dumpis") – 1760,00 euro;
14.    Iknedēļas televīzijas raidījums „Būt medniekam” (SIA „DK Media”) – 853,00 euro.

 

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības stiprināšanai no ES fondiem piešķir 55 miljonus eiro
Pirmdien, 2015. gada 30. novembrī, Eiropas Komisija apstiprināja jaunu Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu “Interreg V-A Latvia-Lithuania Cross Border Cooperation Programme 2014 - 2020”. Tās mērķis ir sekmēt reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, padarot tos konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Kopējais finansējums plānots 65 milj. eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums - 55 milj. eiro.

Apmācības par mobilitātes projektiem organizācijām, kas veicina sociālo iekļaušanu.
Vai tu zināji, ka vari organizēt starptautiskus projektus jauniešiem no mazāk labvēlīgas vides, kuriem ir mazāk iespēju salīdzinājumā ar viņu vienaudžiem? Līdz 8. decembrim piesakies trīs dienu ilgām apmācībām un uzzini, ko programma „Erasmus+: Jaunatne darbībā” var sniegt tev. Apmācības norisināsies no 9. līdz 13. februārim, Somijā.

Norisināsies reģionālie Erasmus+ semināri
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko informatīvus reģionālos seminārus par projektu iesniegšanu Erasmus+ programmas 2016. gada konkursā.

MK apstiprina jaunu valsts atbalsta programmu MVU starptautiskās konkurētspējas veicināšanai
Ministru kabinets š.g. 1. decembra sēdē apstiprināja Ekonomikas ministrijas izstrādātu jaunu valsts atbalsta programmu, kuras ietvaros mikrouzņēmumi, kā arī mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) varēs saņemt atbalstu starptautiskās konkurētspējas stiprināšanai un ārējo tirgu apgūšanai.

Valdība atbalsta valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda veidošanu
Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra sēdē tika izskatīts un atbalstīts konceptuālais ziņojums „Par valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda izveidi”. Valdība akceptēja Kultūras ministrijas (KM) rosināto variantu, kurš paredz noteikt Sabiedrības integrācijas fondu par jaunveidojamā NVO fonda, kas būtu kā atsevišķa valsts budžeta programma, administrētāju.

 


JAUNUMI,23.11.2015.

Saskaņošanai nodota reģionālo biznesa inkubatoru un radošā inkubatora atbalsta programma

Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Kultūras ministriju izstrādājusi  un šā gada 19. novembrī saskaņošanai nodevusi jaunas atbalsta programmas projektu, kuras mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību Latvijas reģionos.

Programmas „Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros uzņēmējdarbības uzsācēji radošo industriju nozarēs atbalstu varēs saņemt Rīgas radošo industriju inkubatorā, bet reģionos atbalsts būs pieejams jauniem komersantiem bez nozaru ierobežojuma vēl vairāk kā 10 biznesa inkubatoros. Programmas uzdevums ir  nodrošināt vienlīdz kvalitatīvu inkubācijas vidi visos Latvijas reģionos, ņemot vērā labāko uzņēmējdarbības uzsākšanas atbalsta pieredzi un veicināt pašvaldību, plānošanas reģionu, augstskolu, komersantu organizāciju un vietējo komersantu sadarbību atbalsta sniegšanā uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai.

Programmas ietvaros Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar pašvaldībām, plānošanas reģioniem, augstskolām, komersantu organizācijām atlasīs inkubācijai piemērotas telpas.

Inkubācijas struktūrvienības plānots izveidot 9 lielākajās Latvijas pilsētās, kā arī vēl vismaz 3-4 pilsētās, kurās LIAA ar pašvaldību vienosies par šādu nepieciešamību un pamatotību. Pārējās pilsētās tiks izveidots konsultāciju centrs ar telpām, kur tuvākā inkubatora pārstāvis ieradīsies 1-2 reizes nedēļā vai tuvākā inkubatora pārstāvji rīkos pasākumus. Inkubācijas atbalsts būs pieejams komersantiem no visiem reģioniem. 

 

Plānots, ka programmas ietvaros jaunajiem uzņēmējiem būs pieejams šāds atbalsts:

-uzņēmējdarbībai nepieciešamā vide un telpas;

-konsultācijas, apmācības un pasākumi par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem;

-ekspertu konsultācijas;

-mentoru atbalsts;

-kā arī grantu līdzfinansējums  komersantu darbības izmaksām.

Programmas ietvaros atbalstu varēs saņemt gan fiziskas, gan juridiskas personas. Atbalstu 100 % apmērā varēs saņemt par darba vietu atvērta tipa birojā, inkubācijas pasākumiem un mentoru atbalstu. Savukārt, atbalsts konsultāciju (eksports, mārketings, dizains utt.), prototipu izstrādes, iekārtu, algu, telpu, materiālu u.c. izmaksām būs 50 % apmērā. 

Pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjoms reģionālajiem biznesa inkubatoriem ir 25,7 milj. EUR apmērā, bet radošo nozaru inkubatoram Rīgā - 7,1 milj. EUR apmērā. 

Detalizēti ar izstrādātās atbalsta programmas „Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” nosacījumiem var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā. Papildu informācija pieejama Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

Tiek izsludināti projektu konkursi specializētu radio un televīzijas raidījumu veidošanai

 

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija izsludina projektu konkursus finansējuma saņemšanai 2016.gadā vadlīnijā „Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības un audzināšanas jomās”

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2015.gada 17.novembra sēdes Nr.14 lēmumiem, izsludina šādus projektu konkursus finansējuma saņemšanai 2016.gadā vadlīnijā „Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības un audzināšanas jomās”:

 • Specializētu vides aizsardzības un vides izglītības radio raidījumu veidošana

(Konkursā kopējais pieejamais finansējums EUR 45 000);

 • Specializētu vides aizsardzības un vides izglītības televīzijas raidījumu veidošana

(Konkursā kopējais pieejamais finansējums EUR 147 000).

Projektu konkursu mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek veidoti specializēti televīzijas vai radio raidījumi (vismaz 70% no katra raidījuma raidlaika, kas ilgst vismaz 15 minūtes, ir veltīti vides izglītībai un vides aizsardzībai), kas veicina sabiedrības vides izglītību un audzināšanu, tās izpratni par vidi un vides aizsardzības problēmām.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 11.decembris.

Projekta iesniegums, noformēts atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz LVAF administrācijā (Rīgā, Eksporta ielā 5, LV–1010) personīgi darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu, vai elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Projektu konkursu nolikumi un to pielikumi elektroniski ir pieejami LVAF administrācijas mājas lapas www.lvafa.gov.lv sadaļā – „Projektu konkursi, Projektu konkursa nolikumi”.

 

 


Jaunumi, 16.11.2015
 

Izsludina konkursu Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartām
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē, ka Eiropas Komisija (EK) ir izsludinājusi 2016. gada konkursu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu (VET Harta) pieteikumiem.

„Šogad Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu konkurss tiek izsludināts otro reizi. Aicinām institūcijas un organizācijas, kas aktīvi darbojas profesionālās izglītības un mācību jomā, sagatavot un iesniegt VET Hartu pieteikumus. Vienlaikus aicinām detalizēti iepazīties ar VET Hartu konkursa uzaicinājumā un pārējā konkursa dokumentācijā pretendentiem izvirzītajām prasībām attiecībā uz jau īstenotajiem profesionālās izglītības un mācību mobilitātes projektiem. Tāpat lūdzam īpašu uzmanību pievērst institūcijas Eiropas Internacionalizācijas stratēģijai, kas obligāti jāpievieno VET Hartas pieteikumam, satura kvalitātei, kā arī tam, ka stratēģijai ir jābūt rūpīgi izstrādātai un saskaņotai ar institūcijas dibinātāju,” stāsta VIAA Eiropas Savienības Izglītības programmu departamenta direktore Ennata Kivriņa.

VET Hartas 2016. gada konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2016. gada 19. maijs (plkst. 12:00 pēc Briseles laika). Pieteikums un tā pielikumi ir jāiesniedz elektroniski, aizpildot tiešsaistes režīmā. Saskaņā ar EK sniegto informāciju VET Hartas pieteikuma veidlapa aizpildīšanai tiešsaistē būs pieejama 2016. gada martā, šobrīd informācijai pieejama veidlapa pdf formātā.

Detalizētu informāciju un VET Hartas konkursa dokumentāciju (konkursa uzaicinājums, veidlapa pdf formātā, veidlapas aizpildīšanas instrukcija, u.c.) skatīt sadaļā „Dokumenti un veidlapas” (2016. gada konkurss).

VET Hartu piešķir uz visu Erasmus+ programmas laiku, un īstenošanas gaitā tiek veikta tās uzraudzība. VET Hartas iegūšana institūcijām dod iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties atbalstam Erasmus+ 1. pamatdarbības aktivitātē “Profesionālās izglītības un mācību mobilitāte audzēkņiem un personālam”, taču tā nav obligāta prasība dalībai šajā aktivitātē. Organizācijas var iesniegt pieteikumus mobilitātes projektu finansējumam parastajā kārtībā saskaņā ar Erasmus+ vadlīnijās noteikto.

2016. gada sākumā VIAA organizēs semināru par VET Hartu pieteikumu sagatavošanu, iesniegšanu un vērtēšanas kārtību.

Informācija par izsludināto VET Hartu pieteikumu konkursu pieejama arī EK mājaslapā.

2015. gada konkursā VIAA saņēma 9 VET Hartas pieteikumus, no kuriem pēc pieteikumu tehniskās atbilstības un kvalitātes vērtēšanas, tika apstiprināta VET Harta 1 institūcijai – Valmieras Tehnikumam. 

 

Izsludināts projektu konkurss "Galīga zvejas darbību pārtraukšana"


Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai pasākuma "Galīga zvejas darbību pārtraukšana" apakšpasākumam "Zvejas kuģu sadalīšana"

saskaņā ar 2014.gada 30.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā" un 2015. gada 29.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.559 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Galīga zvejas darbību pārtraukšana"".

 

Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2015.gada 15.decembra līdz 2016.gada 15.janvārim.

Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir EUR 1 500 000 .

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir viens gads no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanos spēkā.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā (tālr.6702769367027693 , 6702723567027235)

Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv. 

 

Zinātnieki varēs pieteikties Latvijas - Ukrainas sadarbības projektu konkursā

 

Tuvākajā laikā tiks izsludināta pieteikšanās Latvijas – Ukrainas sadarbības projektu konkursam zinātnes un tehnoloģiju jomā. Plānots, ka katram projektam pieejamais finansējums būs aptuveni 20 000 eiro Latvijas partnerim un projekta īstenošanas laiks – divi gadi.

Patlaban notiek abu valstu divpusējās sadarbības programmas zinātnes un tehnoloģiju jomā 2016.-2020.gadam sagatavošana, lai veicinātu un attīstītu sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā starp Latviju un Ukrainu. Programma paredz atbalstīt zinātniski pētniecisko projektu īstenošanu ar abu pušu dalībnieku līdzdalību un zinātnieku un speciālistu apmaiņas vizītes.

Pēc programmas parakstīšanas Izglītības un zinātnes ministrija izsludinās Latvijas – Ukrainas sadarbības projektu konkursu zinātnes un tehnoloģiju jomā. Plānots, ka konkursa ietvaros būs šādas atbalstāmās tēmas:

 

Eksakto un dabas zinātņu jomā:

enerģija un energoefektivitāte;

ekoloģija un vides pārvaldība;

dzīvības zinātnes, jaunu tehnoloģiju izstrāde nozīmīgāko slimību ārstēšanai un novēršanai, pētījumi molekulārās bioloģijas, ģenētikas jomās;

jaunu materiālu izstrāde;

aizsardzības tehnoloģijas;

 

Humanitāro un sociālo zinātņu jomā:

demogrāfiskās izmaiņas, migrācija un migranti;

reģionālās attīstības un sociālās kohēzijas iespējas un izaicinājumi.

Izglītības un zinātnes ministrija cer, ka šī programma būs kā platforma tālākai Latvijas un Ukrainas zinātnieku sadarbībai, piesaistot ārējo finansējumu no citām starptautiskām atbalsta programmām.

Informācijas avots: Izglītības un zinātnes ministrija

 


JAUNUMI, 09.11.2015.

Valdība atbalsta VARAM priekšlikumus uzņēmējdarbības veicināšanai reģionos
Otrdien, 2015.gada 3.novembrī, valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotos priekšlikumus par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtības un nomas maksas noteikšanas metodikas pilnveidošanu*, kas uzņēmējdarbību ļaus plānot ilgtermiņā.  

VARAM sagatavotie priekšlikumi veicinās ekonomisko aktivitāti, uzlabos uzņēmējdarbības vidi, padarot to pievilcīgu gan vietējiem, gan ārvalstu komersantiem, tādejādi ilgtermiņā paaugstinot kopējo uzņēmējdarbības vides konkurētspēju. 

Tiek paredzēts veikt izmaiņas saistībā ar publiskas personas iespējām sniegt atbalstu komercdarbības veicējiem samazinātas nomas maksas veidā, nomājot publiskai personai piederošu mantu. Tajā ietvertais atbalsta princips – iespēja sniegt atbalstu samazinātas nomas maksas veidā (līdz 50%) nekustamā īpašuma nomniekam – nozīmē, ka nomnieks rada jaunas darba vietas vai veic finansiālus ieguldījumus nomas objekta infrastruktūras attīstībā. Tā rezultātā samazināsies komersantu izmaksas par infrastruktūru, radot iespēju finanšu resursus ieguldīt ražošanas procesā. Šāda atlaide paātrina plānotā investīciju projekta atmaksāšanas periodu, radot labvēlīgākus apstākļus uzņēmējdarbības, piemēram, ražotnes turpmākai paplašināšanai.

Vienlaikus šie priekšlikumi ir daļa no īstenotā atbalsta reģionālai attīstībai – 2014.-2020. Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras sakārtošanai pašvaldībās ar mērķi radīt jaunas darba vietas un piesaistīt privātās investīcijas reģionu attīstībai.

 

*Noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8. jūnija noteikumos Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem””

ALTUM aizdevumu un mezanīna aizdevumu projektus varēs īstenot ilgāk
Apstiprinātie grozījumi paredz, ka akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk – sabiedrība Altum) var slēgt līgumus par aizdevumu piešķiršanu līdz 2015.gada 31.decembrim, savukārt 2016.gada pirmajā pusē var notikt maksājumu veikšana aizdevumu saņēmējiem.

Papildus tam apstiprināti grozījumi mezanīna aizdevumu programmā, lemjot pagarināt mezanīna aizdevumu piešķiršanas termiņu līdz 2016.gada 29.februārim, savukārt mezanīna aizdevuma izmaksas termiņu pagarinot līdz 2016.gada 30.jūnijam.

Interesentus aicinām vērsties sabiedrībā Altum.

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2009. gada 10.marta noteikumos Nr. 238 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.2.1.4.1.apakšaktivitāti „Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai” var iepazīties MK mājaslapā.

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 13.maija noteikumos Nr.241 „Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai".

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.614 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.2.apakšaktivitāti "Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai""".

 

Eiropas Komisija ir izsludinājusi uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus informācijas pasākumiem

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus attiecas uz informācijas pasākumiem, kas veicami (ieskaitot sagatavošanu, īstenošanu, paveiktā darba kontroli un novērtēšanu) laika posmā no 2016.gada 1.maija līdz 2017.gada 30.aprīlim.

Prioritārais temats ir kopējā lauksaimniecības politika un nākotnes uzdevumi. Kopējai lauksaimniecības politikai (KLP) ir izšķirīga nozīme ilgtspējīga pārtikas nodrošinājuma panākšanā, un tā sniedz ievērojamu ieguldījumu Komisijas galvenajās prioritātēs (piemēram, ieguldījumi, nodarbinātība un izaugsme, klimata pārmaiņas, iekšējais tirgus, digitālais vienotais tirgus u.c.). Tā veicina Eiropas lauksaimniecības un plašākas lauku ekonomikas ilgtspējīgu attīstību un modernizāciju. Tā palīdz arī risināt globālo jautājumu “kā ražot vairāk, izmantojot mazāk resursu”.

Šo pasākumu mērķis ir informēt lielu cilvēku skaitu par jaunās KLP pamatjautājumiem. Sabiedrība kopumā (īpaši pilsētu jaunatne) un/vai lauksaimnieki un citas lauku teritorijās darbojošās personas.

Kopējais budžets, kas paredzēts pasākumu līdzfinansēšanai, ir EUR 2 500 000. Komisijai ir tiesības neizdalīt visus pieejamos līdzekļus. 

Par attiecināmiem pasākumiem ir uzskatāmi divi integrētu publiskas komunikācijas pasākumu veidi:

·       valsts līmeņa pasākumi (pasākumi, kuriem ir ietekme tikai reģionālā līmenī, nav attiecināmi),

·       Eiropas līmeņa pasākumi (ar ietekmi vairākās dalībvalstīs).

Informācijas pasākumos jāiekļauj viena vai vairākas darbības, piemēram (saraksts nav izsmeļošs):

·       multimediju vai audiovizuālā materiāla veidošana un izplatīšana,

·       drukātu materiālu (publikāciju, plakātu utt.) veidošana/ražošana un izplatīšana,

·       interneta un sociālo tīklu rīku izveide,

·       plašsaziņas līdzekļos īstenoti pasākumi,

·       konferences, semināri, darbsemināri (vēlams, straumēti internetā) un pētījumi par jautājumiem, kas saistīti ar KLP,

·       “lauki pilsētā” veida pasākumi, kas palīdz izskaidrot lauksaimniecības nozīmi pilsētu iedzīvotājiem,

·       “atvērtas lauku saimniecības” veida pasākumi ar mērķi parādīt iedzīvotājiem lauksaimniecības nozīmi (piemēram, labāko praksi, inovatīvus projektus),

·       statiskas vai pārvietojamas izstādes vai informācijas punkti.

 

Pieņemamības prasības:

Pieteikumi jānosūta pa pastu (ierakstīta vēstule, pasta zīmogs tiks uzskatīts par pierādījumu nosūtīšanas dienai) vai ar kurjerpastu (kurjerpasta kvīts datums tiks uzskatīts par pierādījumu nosūtīšanas dienai) ne vēlāk kā 2015.gada 30.novembrī.

Pieteikumi jāiesniedz rakstiski (sk. 14.punktu), izmantojot pieteikuma un budžeta veidlapas, kas pieejamas šajā tīmekļa vietnē:

·       http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Pieteikumiem jābūt sagatavotiem vienā no ES oficiālajām valodām. Tomēr, lai veicinātu pieteikumu raitu apstrādi, pieteikuma iesniedzēji tiek aicināti iesniegt pieteikumus angļu, franču vai vācu valodā.

Pieteikuma iesniedzēji drīkst iesniegt tikai vienu pieteikumu šajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.

Ja minētās prasības netiks izpildītas, tad pieteikums tiks noraidīts.

Pieteikumi pa pastu jānosūta uz šādu adresi: 

European Commission
Unit AGRI. E.5
Call for proposals 2015/C 351/09
To the attention of Head of Unit
L130 4/149
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

·       pa pastu, par saņemšanas datumu tiks izskatīts pasta atzīmes datums,

·       ar kurjerpastu, par saņemšanas datumu tiks uzskatīts kurjerpasta kvīts datums.

Pieteikumu pieņemamība tiks izvērtēta, pamatojoties uz pieteikumu, kas iesniegts uz papīra.

Ja jums ir jautājumi par uzaicinājumu, tos varat nosūtīt uz e-pasta adresi agri-grants@ec.europa.eu. Jautājumu iesniegšanas termiņš ir 2015.gada 13.novembris pulksten 24.00.

Svarīgākie jautājumi un atbildes tiks publicēti šajā tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Pieteikuma veidlapa (ar iesniedzamo dokumentu pārbaudes sarakstu), dotācijas nolīguma paraugs un svarīgākie jautājumi un atbildes pieejami tīmekļa vietnē:http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Eiropas Komisijas uzaicinājuma publikācija ES oficiālajā vēstnesī EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.351.01.0009.01.LAV

Reģionālais forums jaunatnes darbā iesaistītajiem “(SA)DARBOJIES!”
Forums tiek organizēts ar mērķi veicināt labās prakses apmaiņu starp jauniešu centru un jaunatnes darbiniekiem, sniedzot atbalstu savstarpējās sadarbības veidošanā. Tas norisināsies no 2015. gada 26. līdz 27. novembrim viesu namā "Turbas", Ikšķiles novadā. Pieteikšanās līdz 2015. gada 15. novembrim.

Forums paredzēts kā turpinājuma pasākums Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (http://www.jaunatne.gov.lv) rīkotajām neformālās izglītības apmācībām 2014. gadā par pieredzes apmaiņu un sadarbības veidošanu jaunatnes darbā "Neturi sveci zem pūra," kas notika visos Latvijas Republikas plānošanas reģionos. Forums kopā pulcēs 100 dalībniekus – Jauniešu centru darbiniekus un/vai organizāciju pārstāvjus, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem un vēlas uzlabot savas prasmes darbā ar jaunatni.

Dalība forumā ir bez maksas. Dalībniekiem tiks nodrošināta ēdināšana, nakšņošana un forumā nepieciešamie darba materiāli. Foruma dalībniekiem pašiem jāsedz ceļa izdevumi nokļūšanai  uz/no foruma norises vietas – viesu nama "Turbas", Ikšķiles novadā (
http://www.turbas.lv).

Pasākuma programma.

Piesakieties, aizpildot anketu elektroniski: 
https://goo.gl/7QPU43 līdz 2015. gada 15. novembrim.

 


JAUNUMI, 02.11.2015.

MK apstiprina jaunu atbalsta programmu uzņēmējiem darbinieku apmācībām

Ministru kabinets 27. oktobra sēdē apstiprināja Ekonomikas ministrijas izstrādāto jaunu valsts atbalsta programmu, kurā uzņēmēji varēs saņemt atbalstu darbinieku prasmju pilnveidošanai.

“Ekonomikas ministrija ir iesākusi jauno plānošanas periodu ar uzņēmumu darbinieku apmācību programmu. Uzņēmēji varēs saņemt atbalstu esošo un jauno darbinieku prasmju pilnveidošanai. Gudri darbinieki ir konkurētspējas pamats. Turpmāk uzsvaru liksim uz ražošanai un jaunu tehnoloģiju izstrādei nepieciešamo prasmju apguvi,” uzsver ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola.

Programmas ietvaros atbalstu varēs saņemt biedrības, kas pārstāv apstrādes rūpniecības, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un tūrisma nozares komersantus. Biedrībām būs jānodrošina tādas apmācības, uz kuru nepieciešamību norādījuši paši nozares uzņēmumi un ir tādās atbalstāmās jomās kā zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika, rūpnieciskais dizains, datorzinātne u.c.

 

Maksimālais pieejamais finansējuma apjoms vienam projektam var būt pat 900 000 EUR, apmācību izmaksas sedzot  no 30% - 70% apmērā no kopējām izmaksām.

Jaunās atbalsta programmas pirmās atlases kārtas projektu īstenošana varēs notikt līdz 2018. gada 31. decembrim. Pieejamais finansējums programmas pirmās atlases kārtas ietvaros ir 9 miljoni EUR. Kopumā programmas pirmās kārtas ietvaros plānots atbalstīt vismaz 280 komersantus un apmācībās iesaistīt vismaz 5620 nodarbinātos.

Programmas ieviešanu nodrošinās Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA). Plānots, ka projektu pieņemšana programmas pirmās atlases kārtas ietvaros tiks izsludināta 2015. gada decembrī, kad  CFLA būs izstrādājusi projektu iesniegumu atlases nolikumu, kas ietvers sevī visu būtiskāko informāciju, kas jāņem vērā projektu pieteikumu iesniedzējiem.

Detalizēti ar atbalsta programmas “Atbalsts nodarbināto apmācībām” nosacījumiem var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā

Jāatzīmē, ka arī iepriekšējā ES fondu plānošanas periodā atbalsta programma darbinieku apmācībām bija pieprasīta un veiksmīgi īstenota – kopš 2010. gada programmas ietvaros atbalsts 27 miljonu eiro apmērā tika sniegts 1241 uzņēmējam, apmācot 20 170 darbiniekus.

 

Aicinām uz 5 semināriem reģionos par sasaistes izveidošanu starp attīstības un budžeta plānošanu 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) aicina pieteikties dalībai reģionālajos semināros* par sasaistes izveidošanu starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī.

Semināros gaidīti visu Latvijas pašvaldību attīstības plānošanas un budžeta plānošanas speciālisti, kā arī citi jomas interesenti.

Klātesošajiem būs iespēja saņemt Norvēģijas pieredzē balstītu metodisko materiālu par pasākuma tematiku.

Reģionālie semināri notiks:

 • 3. novembrī Smiltenes novada Kultūras centrā, Gaujas ielā 1; 
 • 10. novembrī Saldus novada domē, Avotu ielā 12;  
 • 20. novembrī Līvānu novada domē, Rīgas ielā 77;
 • 24. novembrī Kokneses novada domē Melioratoru ielā 1;
 • 30. novembrī Rīgā, VARAM telpās Peldu ielā 25. 

Tā kā vietu skaits pasākumos ir ierobežots, lūgums pirms tam pieteiktiesšeit

.

Vienlaikus informējam, ka VARAM Norvēģijas Finanšu instrumenta projekta** ietvaros kopā ar Latvijas pilotpašvaldībām un eksperti Ingu Vilku piedalījās pieredzes apmaiņas pasākumos Norvēģijā, kā arī vairākās darba grupās Latvijā par sasaistes izveidošana starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu. Šī projekta aktivitātes mērķis ir veicināt identificējamas saiknes izveidošanu starp teritorijas attīstības plānošanas un budžeta plānošanas dokumentiem Latvijas pašvaldību līmenī un izstrādāt priekšlikumus tādu mehānismu izveidei, kuri ļaus nodrošināt izveidoto saikņu uzturēšanu un uzraudzību.

*Reģionālie semināri tiek finansēti no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas Nr.LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana" līdzekļiem.

** „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” 3.aktivitātes „Sasaistes izveidošana starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī”

 

Komersantu atbalstam jaunu eksporta tirgu apgūšanai piešķirti papildu 2,2 miljoni eiro

Pēc Ekonomikas ministrijas priekšlikuma šā gada 27. oktobra Ministru kabineta sēdē piešķirti papildu 2,2 miljoni eiro uzņēmēju atbalstam jaunu eksporta tirgu apgūšanai programmas „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” ietvaros. 

Atbalsta programmas 79.kārtā kopumā saņemti 429 projekti. “Ar papildu piešķirto finansējumus mums būs iespēja sniegt atbalstu visiem saņemtajiem projektiem kopumā par 3,1 miljonu eiro. Eksports ir Latvijas ekonomikas izaugsmes balsts. Atbalsts jaunu tirgu atrašanai pēc Krievijas embargo ieviešanas un rubļa vērtības krišanās uzņēmējiem ir īpaši svarīgs,” norāda ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola.

Kopumā atbalsta programmas ietvaros atbalsts sniegts 3800 projektiem 22 miljonu eiro apmērā.

Papildu finansējums 2 200 000 euro apmērā rasts, pārdalot neizmantoto finansējumu no programmas “Augstas pievienotās vērtības investīcijas”.

Detalizēti ar MK apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumos Nr.582 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” sesto un turpmākajām kārtām”” var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.

 

Izsludina atklātu projektu konkursu Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros

 Iekšlietu ministrija izsludina atklātu projektu konkursu Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros.

Pretendēt uz Fonda finanšu līdzekļiem var Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona, cita valsts iestāde vai privāto tiesību juridiska persona vai starptautiskas organizācijas pārstāvniecība Latvijas Republikā, kas darbojas jomā, kuru atbalsta fonds. Fonda finansējums ir līdz 75 % un valsts budžeta finansējums ir vismaz 25 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

Projekta iesniegums jāiesniedz Iekšlietu ministrijā (adrese: Čiekurkalna 1. līnija-1, k-2, Rīga, LV-1026) pa pastu vai personīgi (darbadienās no plkst. 9.00 līdz 16.30, 517. kabinetā), vai kā elektroniski parakstīts dokuments (e-pasta adrese: kanceleja@iem.gov.lv) līdz š. g. 23. novembrim.

Konkursa nolikums un citi dokumenti ir pieejami Iekšlietu ministrijas tīmekļa vietnē:http://www.iem.gov.lv/lat/es_fondi_un_programmas/patveruma_fonds_2014_2020/projektu_konkurss/.

Informācijas avots:LR Latvijas Vēstnesis

 


 

Jaunumi no Kurzemes plānošanas reģiona, 09.10.2015.

 

1.Liepājā 22. oktobrī notiks forums “Atbalsts uzņēmējiem”
 
Šā gada 22. oktobrī Liepājā Ekonomikas ministrija organizē forumu „Atbalsts uzņēmējiem”, lai informētu komersantus par šobrīd pieejamo un tuvākajā laikā plānoto atbalstu uzņēmējdarbībai.
Foruma laikā Ekonomikas ministrijas, Attīstības finanšu institūcijas Altum, Nodarbinātības valsts aģentūras, Lauku atbalsta dienesta, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Centrālās Finanšu un līgumu aģentūras, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji informēs komersantus par pieejamo un plānoto atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas periodā. Pasākuma laikā būs iespēja uzzināt arī par banku sniegtajiem pakalpojumiem uzņēmējdarbības attīstībai.
Forums „Atbalsts uzņēmējiem” notiks šā gada 22. oktobrī plkst. 10:00 Liepājā, koncertzālē “Lielais dzintars” (Liepāja, Radio iela 8). Foruma dienas kārtība publicēta Ekonomikas ministrijas mājas lapā:
https://www.em.gov.lv/lv/par_ministriju/notikumu_kalendars/6397-forums-atbalsts-uznemejiem-liepaja
 Dalībai forumā aicinām pieteikties līdz 21. oktobra plkst. 15:00, tiešsaistē aizpildot pieteikuma anketu:
https://docs.google.com/forms/d/1eZPxwNr5N2C7dMqfRACc3ar05egckmJ7L4UQXVbxa7c/viewform
 Dalība pasākumā - bezmaksas.
Sīkāka informācija par forumu pieejama Ekonomikas ministrijā (Inese Bērziņa, e-pasts:
atbalstsuznemejiem@em.gov.lv, tālr.: 67013240).
Forumu organizē Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Attīstības finanšu institūciju Altum un Centrālo Finanšu līgumu aģentūru, Kurzemes plānošanas reģionu un Liepājas pilsētas Domi.
 
2.Izsludināts projektu konkurss finansējuma saņemšanai aktivitātē “Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām vides aizsardzības sistēmas kapacitātes palielināšanai vides jautājumu risināšanā”
 
Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2015.gada 01.oktobra sēdes Nr.10 lēmumu, izsludina projektu konkursu vadlīnijas  „Multisektoriālie projekti” aktivitātē „ Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām vides aizsardzības sistēmas kapacitātes palielināšanai vides jautājumu risināšanā”.
Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt sadarbības projektu īstenošanu starp nevalstiskajām organizācijām (NVO) un vides institūcijām Vides politikas pamatnostādnēs 2014-2020. gadam noteiktā rīcības mērķa A5 „Palielināt vides aizsardzības sistēmas kapacitāti visos līmeņos un labāk atbalstīt vides sektora NVO kā nozīmīgu partneri sabiedrības iesaistīšanai vides jautājumu risināšanā” sasniegšanai.
Konkursa ietvaros tiks atbalstītas aktivitātes, kas stiprina vides aizsardzības iestāžu veiktspēju, risina aktuālas vides problēmas, vācot datus un veicot to analīzi, kā arī informatīvu un izglītojošu pasākumu organizēšana un aktivitātes, kuru rezultātā tiks sagatavoti un izstrādāti izglītojoši materiāli un uzskates līdzekļi.
Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums.
Konkursā pieejamais finansējums no Fonda līdzekļiem ir EUR 70 000.
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: no 2015.gada 12. oktobra līdz 2015.gada 23. oktobrim.
Projekta iesniegums, noformēts atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā (Rīgā, Eksporta ielā 5, LV–1010) personīgi darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu, vai elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
Projektu konkursa nolikums un tā pielikumi elektroniski ir pieejami Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas mājas lapas
www.lvafa.gov.lv sadaļā – „Projektu konkursi”, „Projektu konkursa nolikumi”.
Sīkāka informācija par konkursu: tālr. 67503322; e-pasts:
lvafa@lvafa.gov.lv
 
3.ABLV Charitable Foundation izsludina kārtējo grantu konkursu laikmetīgās mākslas izstāžu atbalstam
 
Grantu konkursa mērķis ir mudināt sabiedrībā interesi par laikmetīgo mākslu kā ierosmes avotu domātpriekam un jaunām zināšanām, pašrefleksijai un pieredzes apmaiņai, tādejādi sekmējot ABLV Charitable Foundation līdzdibināto iniciatīvu 2021.gadā atklāt Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeju. 
Konkursa ietvaros tiek piešķirti granti nacionāla mēroga un profesionāla līmeņa izstādēm, kas veicina laikmetīgās mākslas aktuālos procesus Latvijā vai arī nodrošina laikmetīgās mākslas norišu pētniecības darba atspoguļojumu. Kopējais grantu konkursam atvēlētais finansējums 2016.gadā ir 37 500 EUR, tajā skaitā 7 500 EUR izglītības projektiem.
Kā atzīmē ABLV Charitable Foundation mākslas programmu vadītājs Kaspars Vanags: “Domājot par Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja kolekcijas tālāko attīstību, šogad priekšroka tiks dota tādu izstāžu atbalstam, kurām tiks radīti jauni mākslas darbi vai kuru ietvaros tiks atspoguļoti pētījumi par laikmetīgās mākslas norisēm Baltijas valstīs laika periodā no 1960.gada. Īpaši jāuzsver arī finansiālais atbalsts, kādu konkursa kārtībā paredzēts piešķirt pieteikumiem, kuros mākslas izstāžu ietvaros plānota izvērsta izglītības programma.”
Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2015.gada 19.oktobris (līdz plkst. 23.59), nosūtot elektroniski uz e-pastu
maksla@ablv.org.Grantu konkursa nolikums, pieteikuma un budžeta formas ir pieejamas Fonda mājas lapā www.ablv.org sadaļā “Kā saņemt finansējumu”
Sīkāka informācija:
Ksenija Pegaševa
Projektu vadītāja
ABLV Charitable Foundation
Tālr. (+371) 67281383
E-pasts:
maksla@ablv.org
 
4.KM izsludina konkursu Eiropas Savienības programmu "Kultūra", "Radošā Eiropa" un „Eiropa pilsoņiem” aktivitāšu „Aktīvi Eiropas piemiņas pasākumi” un „Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” ietvaros atbalstītajiem projektiem
 
Kultūras ministrija izsludina konkursu līdzfinansējuma saņemšanai projektiem, kuri saņēmuši ES programmas „Kultūra” (2007–2013), ES programmas „Radošā Eiropa” apakšprogrammas „Kultūra” (2014–2020), ES programmas „Eiropa pilsoņiem” (2007–2013) 4.atbalsta aktivitātes „Aktīvi Eiropas piemiņas pasākumi” un ES programmas „Eiropa pilsoņiem” (2014 – 2020) 1.atbalsta darbības „Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” atbalstu.
Uz līdzfinansējumu var pretendēt organizācijas un institūcijas, kurām ticis piešķirts Eiropas Komisijas atbalsts. Pieejamais valsts budžeta līdzfinansējums šajā konkursa kārtā ir 26 318  eiro.
Nolikums:
http://www.km.gov.lv/jaunumi/KMnol_15092015_lidzfin_konkurss_ES_progr_Kultura_Pilsoni_2015.pdf
Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2015.gada 7.oktobrim plkst. 17:00., nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu – Kr.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2015.gada 7.oktobris) vai elektroniska dokumenta formā uz e-pastu
pasts@km.gov.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, apstiprinātu ar laika zīmogu un noformētu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Iesniegtos projektu pieteikumus vērtēs Kultūras ministrijas izveidota vērtēšanas komisija, ņemot vērā šādus kritērijus – projekta pieteikuma kvalitāte, Latvijā notiekošo aktivitāšu īpatsvars starptautiskajā projektā, Latvijas organizāciju statuss projektā, projekta mērķu atbilstība Latvijas kultūrpolitikas prioritātēm un projekta publicitātes plāns. 
Konkursa nolikumu, projekta pieteikuma anketu un sīkāku informāciju par konkursa nosacījumiem un norisi var iegūt KM interneta mājas lapā
www.km.gov.lv,  kā arī KM Eiropas Savienības kultūras kontaktpunkta nodaļā, Antonijas ielā 9, 2.stāvā, Rīgā, darba
 
5.Nacionālais kino centrs izsludina Nacionālā kino centra programmas "Latvijas filmas Latvijas simtgadei" 2015. gada filmu projektu ražošanas uzsākšanas konkursu
 
Nacionālais kino centrs (NKC) izsludina programmas Latvijas filmas Latvijas simtgadei 2015. gada filmu projektu ražošanas uzsākšanas konkursu, kas tiek organizēts, turpinot Latvijas Republikas simtgadei veltītu augstvērtīgu, žanriski daudzveidīgu un sabiedriski nozīmīgu filmu izveidi, ar mērķi aktualizēt Latvijas vēstures un valstiskuma tēmas, stiprinot visplašākajā auditorijā izpratni par nacionālo identitāti un Latvijas valsts attīstību.
Izsludinātajā konkursā, kura finansējums ir Eur 764 737 EUR, plānots atbalstīt 12 pilnmetrāžas filmu (ne mazāk par 65 minūtēm) ražošanas uzsākšanu 2015. un 2016. gadā, tādējādi pabeidzot filmu atlasi Latvijas filmas Latvijas simtgadei programmas īstenošanai.
Programmas ietvaros vairākās konkursa kārtās līdz 2018.gadam iecerēts izveidot ne mazāk kā 12 nozīmīgas pilnmetrāžas filmas, t.sk. 5 spēlfilmas (vēsturisku filmu, latviešu literatūras klasikas ekranizāciju, mūsdienu norisēs balstītu drāmu, filmu bērniem un filmu jauniešiem), 1 animācijas filmu un 6 dokumentālās filmas. Programmas kopējais plānotais finansējums ir 7,5 miljoni euro, kas valsts līdzekļu samazināšanas gadījumā, var būt arī mazāks.
Konkursā var tikt iesniegti arī iepriekš Kino centra finansējumu nesaņēmušie projekti.
Konkursā iesniegtos projektus vērtēs jau 2014. gadā izveidotā Latvijas simtgades filmu programmas ekspertu komisija, kurā darbojas sabiedrībā novērtētas personības ar bagātīgu pieredzi un plašu skatījumu.
Konkursa projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10. Animācijas filmu un spēlfilmu projekti iesniedzami līdz šā gada 29. oktobrim plkst. 12:00, dokumentālo filmu projekti – līdz šā gada 4.novembrim plkst.12:00.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties NKC mājas lapā
http://nkc.gov.lv/finansejums/izsludinati-konkursi/, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.
Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”. Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 29.09.2015. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 190. numurā.
 
6.Izsludināts Eiropas Komisijas Konkurences direktorāta konkurss
 
Eiropas Komisijas  Konkurences direktorāts izsludina atklāto konkursu tiesnešu mācībām par ES Konkurences likumu un tiesiskā sadarbība nacionālā līmenī starp konkurences tiesību tiesnešiem
Tēma: „Atklāts konkurss tiesnešu mācībām par ES Konkurences likumu un tiesiskā sadarbība nacionālā līmenī starp konkurences tiesību tiesnešiem”
Izsludināšanas datums:2015.gada 29.septembris
Sākuma termiņš projektu iesniegšanai:2016.gada 29.janvāris
Rezultātu paziņošana: 2016. gada jūnijs / jūlijs
Līgumu slēgšana ar uzvarētājiem:2016. gada aprīlis
Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros:EUR 1 000 000
Projekta maksimālā summa:EUR 400 000
Projekta minimālā summa: EUR 10 000
Līdzfinansējuma likme: 80%
Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā:
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_jtra_comp_en.htm.   Pilns konkursa sludinājums un rokasgrāmata ar detalizētu informāciju projektu iesniedzējiem skatāmi Konkurences ģenerāldirektorāta mājas lapā: http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html 
EK Konkurences ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šī konkursa ietvaros:
TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu.

 1. Atklātā konkursa mērķis

Konkursa mērķis ir atbalstīt projektus ar mērķi veicināt tiesisko sadarbību un mācības tiesnešiem saistībā ar Eiropas konkurences noteikumu izpildi (Pretmonopola noteikumi un Valsts atbalsta noteikumi). Gala mērķis ir nodrošināt konsekventu ES konkurences likuma piemērošanu nacionālajās tiesās.
Projekti konkursa ietvaros var fokusēties uz:

 • Saskaņotas un konsekventas Eiropas konkurences noteikumu piemērošanas nacionālajās tiesās nodrošināšana;
 • Nacionāla līmeņa tiesnešu sadarbības uzlabošana un veicināšana saistībā ar Eiropas konkurences likumu;
 • Specifiskas mācību vajadzības tiesnešiem.

3. Atklātā konkursa mērķa grupa
Mērķa grupai ir jāsastāv no tiesnešiem, kas strādā ar konkurences lietām nacionālā līmenī. Tas ietver arī prokurorus, tiesnešu mācekļus, tiesnešu biroja vai tiesu darbiniekus.
2. Atklātā konkursa prioritātes
Pieteikumā skaidri jānorāda izvēlētā prioritāte. Izvēloties vairākas prioritātes, jānorāda, kura ir galvenā prioritāte un kura – papildu prioritāte.

 • JOMA 1: Zināšanu par ES konkurences likumu, tā piemērošanas un interpretācijas uzlabošana:
  • Prioritāte 1: Mācību aktivitātes, kas fokusējas uz Valsts palīdzību;
  • Prioritāte 2: Mācību aktivitātes, kas fokusējas uz Direktīvu 2014/104 par pretmonopola zaudējumu atlīdzību;
  • Prioritāte 3: Mācību aktivitātes, kas fokusējas pamatā uz konkurences likuma ekonomiskajiem principiem.
 • JOMA 2: Tiesnešu juridiskās valodas prasmju attīstība:
  • Prioritāte 4: Mācību aktivitātes saistītas ar terminoloģiju, ko izmanto konkurences likuma piemērošanā.
 • JOMA 3: Sadarbības tīklu uzlabošana un/vai izveidošana:
  • Prioritāte 5: Tiesnešu sadarbības un/vai tiesnešu un Komisijas sadarbības stiprināšana Valsts palīdzības jomā un/vai Antimonopola lietās;
  • Prioritāte 6: Datu bāžu vai web-bāzētu rīku izveide, uzlabošana un/vai savietošana, stiprinot sadarbību un izplatot informāciju starp tiesnešiem nacionālā un Eiropas līmenī vai atvieglojot sarežģītu pārrobežu konkurences lietu gadījumu menedžmentu.

NB!

 1. Izņēmuma un pienācīgi pamatotos gadījumos EK līdzfinansējuma likme var sasniegt 90%, īpaši attiecībā uz: Eiropas, nacionālo vai zemākām organizācijām, kas radītas tieši ar mērķi mācīt tiesnešus; Eiropas, nacionāla vai zemāka līmeņa konkurences tiesnešu asociācijas.
 2. Šī konkursa ietvaros pieteikumi jāiesniedz papīra formātā (nolikuma 8.punkts)
 3. Projektā nevar piedalīties organizācijas no Apvienotās Karalistes un Dānijas.
 4. Prioritāte tiks dota projektiem, kas nedublē / nepārklāj jau esošu / nākotnē plānotu mācību materiālu vai esošus / nākotnē plānotus projektus, bet darbosies papildus vai inovatīvi.
 5. Avansa maksājums projekta pieteikuma apstiprināšanas gadījumā tiek veikts 50% apmērā no piešķirtā EK līdzfinansējuma.
 6. Projekta īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus.
 7. Konkursa ietvaros ieguldījumi natūrā 20% līdzfinansējuma nodrošināšanai nav pieļaujami.
 8. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.
 9. Projektu saturam ir jābūt pielāgotam mērķauditorijas vajadzībām. Projektos jāplāno uz praksi orientētas mācību metodes un/vai inovatīvas mācību metodes. Rezultātiem jāsniedz plašs un ilgtspējīgs efekts.
 10. Projektiem jādod ieguldījums problēmas risināšanai ne tikai reģionālajā vai vietējā līmenī, bet visas Eiropas līmenī (European added value).

 
7.Izsludināts Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāta konkurss
 
Eiropas KomisijasTieslietu ģenerāldirektorāts izsludina atklāto konkursu
Programma:
„Tiesiskums 2014-2020”, 2015. gada darba programma
Tēma: „Atklāts konkurss nacionālu vai starptautisku e-tiesiskuma projektu atbalstam”
Izsludināšanas datums:2015.gada 29.septembris
Sākuma termiņš projektu iesniegšanai:2015.gada 3.novembris
Iesniegšanas termiņš:2016.gada 6.janvāris 17.00 (CET)
Rezultātu paziņošana:2016.gada 1.ceturksnis
Līgumu slēgšana ar uzvarētājiem:2016. gada aprīlis
Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros:EUR 2 755 000
Līdzfinansējuma likme: 80%
Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā:
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_jacc_ag_e-ju_en.htm.   Pilns konkursa sludinājums un rokasgrāmata ar detalizētu informāciju projektu iesniedzējiem skatāmi Dalībnieku portālā (Participant portal): http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/3093-just-2015-jacc-ag-e-ju.html
EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros:
EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu

 1. Atklātā konkursa prioritātes

Projektu konkursa mērķis ir sniegt ieguldījumu Eiropas e-tiesiskuma stratēģijas 2014-2018 un Eiropas e-tiesiskuma Darbības plāna mērķu sasniegšanā. Atbalstīti tiks e-tiesiskuma projektu ieviešana Eiropas e-tieiskuma portālā un nacionālā līmenī, kamēr projektiem būs noteikta Eiropas dimensija. Prioritāte tiks dota projektiem, kas mērķē uz pievienošanos jau ieviestiem vai izstrādē esošiem e-tiesiskuma portāla projektiem vai uz šādu projektu tālāku attīstīšanu, īpaši:

 • Nacionālo maksātnespējas reģistru savienošana (Interconnection of National Insolvency Registers);
 • Atrodi juristu (Find a Lawyer);
 • Atrodi notāru (Find a Notary);
 • Atrodi tiesu izpildītāju (Find a Bailiff);
 • Eiropas judikatūras identifikatora ieviešana tiesu prakšu krātuvē un savienošana ar Eriopas e-tiesiskuma portālu;
 • E-kodekss.

2. Atklātā konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes
Projektu konkurss atbalstīs IT aktivitātes un citas aktivitātes saistītas ar Eiropas e-tiesiskuma stratēģiju un tās Darbības plānu.
Projektu aktivitātes konkursa ietvaros var ietvert analītisko, konceptuālo, dizaina un papildināšanas darbu, IT programmatūras attīstību, kvalitātes nodrošināšanu un saistītos papildus pasākumus, kas nepieciešami jaunu IT sistēmu izveidei, kā arī jau esošu nacionālo un starptautisko risinājumu paplašināšanu un pielāgošanu.
NB!

 1. Šī konkursa ietvaros pieteikumi jāiesniedz caur Dalībnieku portālu (divu soļu process):
  1. Jāveic pieteikuma iesniedzēja organizācijas reģistrācija sistēmā (ja organizācija jau nav reģistrēta): https://webgate.ec.europa.eu/cas/wayf?caller=%2Fcas%2Feim%2Fexternal%2Fregister.cgi;
  2. Jāiesniedz pieteikums.
 2. Projektā nevar piedalīties organizācijas no Apvienotās Karalistes un Dānijas.
 3. Projekti, kas plāno nodrošināt maksimālu labumu un ietekmi mērķa grupām tiks novērtēti augstāk nekā projekti, kas fokusēsies galvenokārt uz pētījumiem un citām analītiskajām aktivitātēm.
 4. Konkursa ietvaros projekta iesnieguma iesniedzējam var tikt piešķirts līdzfinansējums vairākos projektos.
 5. Projekta īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus.
 6. Konkursa ietvaros ieguldījumi natūrā 20% līdzfinansējuma nodrošināšanai nav pieļaujami.
 7. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.
 8. Projektiem jādod ieguldījums problēmas risināšanai ne tikai reģionālajā vai vietējā līmenī, bet visas Eiropas līmenī (European added value). 

 


JAUNUMI,5.10.2015.

Skolu modernizācijai būs pieejami 162,8 miljoni eiro

Valdība atbalsta 162,8 miljonu eiro ES fondu finansējuma piešķiršanu mācību vides uzlabošanai.

Ministru kabinets 29. septembrī izskatīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības struktūrfondu specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas nosacījumiem - plānoto laika grafiku, atbalstāmajām darbībām, kā arī apstiprināja stratēģiskos priekšatlases kritērijus vispārējās izglītības iestādēm, kurās pašvaldības varēs veikt investīcijas mācību vides uzlabošanai.

Ziņojumā ir iekļauti ilgās diskusijās ar pašvaldībām, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Lielo pilsētu asociāciju un Reģionālo attīstības centru apvienību tapušie stratēģiskie priekšatlases kritēriji, kas attiecināmi uz skolām, kuras var pretendēt uz ERAF atbalstu.

Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) investīcijas paredzētas mācību vides modernizācijai, lai ieviestu kompetenču pieejā balstītu mācību saturu. ES fondu finansējums neaizstāj pašvaldību funkciju vispārējās izglītības iestāžu uzturēšanā un atbilst nosacījumiem par ES fondu atbalstu valsts ekonomikas attīstībai.

Informatīvais ziņojums sniedz rūpīgu esošā situācijas analīzi vispārējās izglītības iestādēs, vērtējot to piepildījumu demogrāfisko tendenču kontekstā.

Kopš 20. gadsimta 90. gadu vidus skolas vecuma bērnu skaits Latvijā ir samazinājies gandrīz divkārt – no 433 tūkst. 1995. gadā līdz 222 tūkst. 2014. gadā. Attiecīgi samazinājies arī izglītības iestāžu ēku un infrastruktūras noslogojums. Atbilstoši Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem 2015. gada 1. septembrī nacionālās nozīmes attīstības centros – deviņās pilsētās – atrodas 26% vispārējās izglītības iestāžu un tajā mācās 53% skolēnu. Reģionālas nozīmes attīstības centros – 21 pašvaldībā – atrodas 31% vispārējās izglītības iestāžu un tajās mācās 21% skolēnu, savukārt pārējā Latvijas teritorijā (89 pašvaldībās) izvietotas 43% vispārējās izglītības iestādes, kurās mācās 26% skolēnu.

Finansējumu vairāk nekā 162,8 miljonus eiro (t.sk. ERAF finansējumu gandrīz 138,4 milj. eiro un nacionālo līdzfinansējumu vairāk nekā 24,4 milj. eiro) plānots sadalīt, 68 390 000 eiro novirzot mācību vides uzlabošanai deviņās lielajās republikas nozīmes pilsētās, bet 94 420 957 eiro – vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācijai ārpus nacionālas nozīmes centriem.

Plānots, ka 2023. gadā būs 100 līdz 115 pilnībā modernizētas vispārējās izglītības iestādes, prioritāri paredzot modernu mācību vidi kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura ieviešanai, – ergonomiskas mācību telpas, inovatīvi IKT risinājumi un moderni dabaszinātņu kabineti. Papildus mācību vides modernizācijai ERAF investīcijas varēs izmantot arī vispārējās izglītības iestāžu sporta infrastruktūras un dienesta viesnīcu sakārtošanai. IZM ir aprēķinājusi, ka pēc projekta īstenošanas modernizēto infrastruktūru izmantos 45 600 skolēni.

 

Priekšatlases kritēriji skolām, kuras var pretendēt uz ERAF atbalstu

Nacionālas nozīmes attīstības centros (9 republikas pilsētas):

1. valsts ģimnāzija un ģimnāzija – piešķirts ģimnāzijas statuss saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumiem Nr.129 “Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji”;

2. vidusskola – izglītojamo skaits 7.-12.klasē ir vismaz 240 un tiek īstenotas vismaz divas vispārējās vidējās izglītības programmas, no kurām viena ir STEM (matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma);

3. pamatskola (tajā skaitā reorganizēta) – izglītojamo skaits vismaz 200 un 7.-9.klasē tiek īstenota STEM programma.

Reģionālas nozīmes attīstības centros (21 pašvaldība):

1. valsts ģimnāzija un ģimnāzija – piešķirts ģimnāzijas statuss saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumiem Nr.129 “Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji”;

2. vidusskola – izglītojamo skaits 7.-12.klasē ir vismaz 240 (novados, kas veido ES ārējo robežu – vismaz 200) un tiek īstenotas vismaz divas vispārējās vidējās izglītības programmas, no kurām viena ir STEM (matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma);
3. pamatskola (tajā skaitā reorganizēta) – izglītojamo skaits vismaz 200 (novados, kas veido ES ārējo robežu – vismaz 150) un 7.-9.klasē tiek īstenota STEM programma; ja pamatskola ir izveidota reorganizācijas rezultātā, pārveidojot vidusskolu par pamatskolu vai apvienojot divas izglītības iestādes, t.sk. ja šāda reorganizācija veikta kopš 2013.gada 1.septembra;
4. sākumskola – izveidota pamatskolas vai vidusskolas reorganizācijas rezultātā, t.sk. ja reorganizācija veikta kopš 2013.gada 1.septembra.

Ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem (89 pašvaldības):
1. valsts ģimnāzija un ģimnāzija – piešķirts ģimnāzijas statuss saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumiem Nr.129 “Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji”;

2. vidusskola – izglītojamo skaits 7.-12.klasē ir vismaz 240 un tiek īstenotas vismaz divas vispārējās vidējās izglītības programmas, no kurām viena ir STEM;
3. pamatskola (tajā skaitā reorganizēta) – izglītojamo skaits vismaz 200 un 7.-9.klasē tiek īstenota STEM programma;

4. sākumskola – izveidota pamatskolas vai vidusskolas reorganizācijas rezultātā, t.sk. ja reorganizācija veikta kopš 2013.gada, veidojot stratēģisko partnerību ar citu blakus esošu pašvaldību.

Informācijas avots: Izglītības un zinātnes ministrija

 

Nacionālais kino centrs izsludina Nacionālā kino centra programmas "Latvijas filmas Latvijas simtgadei" 2015. gada filmu projektu ražošanas uzsākšanas konkursu

Nacionālais kino centrs (NKC) izsludina programmas Latvijas filmas Latvijas simtgadei 2015. gada filmu projektu ražošanas uzsākšanas konkursu, kas tiek organizēts, turpinot Latvijas Republikas simtgadei veltītu augstvērtīgu, žanriski daudzveidīgu un sabiedriski nozīmīgu filmu izveidi, ar mērķi aktualizēt Latvijas vēstures un valstiskuma tēmas, stiprinot visplašākajā auditorijā izpratni par nacionālo identitāti un Latvijas valsts attīstību.

Izsludinātajā konkursā, kura finansējums ir Eur 764 737 EUR, plānots atbalstīt 12 pilnmetrāžas filmu (ne mazāk par 65 minūtēm) ražošanas uzsākšanu 2015. un 2016. gadā, tādējādi pabeidzot filmu atlasi Latvijas filmas Latvijas simtgadei programmas īstenošanai.

Programmas ietvaros vairākās konkursa kārtās līdz 2018.gadam iecerēts izveidot ne mazāk kā 12 nozīmīgas pilnmetrāžas filmas, t.sk. 5 spēlfilmas (vēsturisku filmu, latviešu literatūras klasikas ekranizāciju, mūsdienu norisēs balstītu drāmu, filmu bērniem un filmu jauniešiem), 1 animācijas filmu un 6 dokumentālās filmas. Programmas kopējais plānotais finansējums ir 7,5 miljoni euro, kas valsts līdzekļu samazināšanas gadījumā, var būt arī mazāks.

Konkursā var tikt iesniegti arī iepriekš Kino centra finansējumu nesaņēmušie projekti.
Konkursā iesniegtos projektus vērtēs jau 2014. gadā izveidotā Latvijas simtgades filmu programmas ekspertu komisija, kurā darbojas sabiedrībā novērtētas personības ar bagātīgu pieredzi un plašu skatījumu.

Konkursa projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10. Animācijas filmu un spēlfilmu projekti iesniedzami līdz šā gada 29. oktobrim plkst. 12:00, dokumentālo filmu projekti – līdz šā gada 4.novembrim plkst.12:00.
Ar
konkursa nolikumu var iepazīties NKC mājas lapā http://nkc.gov.lv/finansejums/izsludinati-konkursi/, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”. Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 29.09.2015. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 190. numurā.

 

 

 

 

 

 

 


 

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Šobrīd:
5º C
Rīt:
3.5º C