Trešdiena, 17. septembris
Šodien sveicam: Vera, Vaira, Vairis

Projektu konkursi

 

  

Jauna informācija par projektu īstenošanas iespējām

Kurzemes plānošanas reģiona jaunumi, 3.09.2014.

I  ALTUM uzsāk jaunu MVU mikrokreditēšanas valsts atbalsta programmu

 

VAS "Latvijas Attīstības finanšu institūcijā Altum" (ALTUM) šonedēļ uzsāk īstenot jaunu uzņēmējdarbības valsts atbalsta programmu, kurā mazie un vidējie uzņēmumi varēs saņemt mikrokredītus līdz 25 tūkstošiem eiro, kā arī subsīdiju aizdevuma procentu maksājumu segšanai.

Aizdevumi tiks piešķirti līdz 2015.gada novembrim, un kopumā šīs programmas ietvaros no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) un valsts budžeta līdzekļiem mazajiem un vidējiem nelauksaimniecības uzņēmumiem dzīvotspējīgu projektu īstenošanai mikroaizdevumos tiks piešķirti 3,5 miljoni eiro.

Aizdevuma maksimālā summa jaunajā MVU mikrokreditēšanas programmā ir 25 000 eiro. Aizdevumi investīcijām ir pieejamai ar termiņu līdz 7 gadiem, apgrozāmajiem līdzekļiem - līdz 5 gadiem. Uzņēmējiem pieejama arī aizdevuma procentu maksājumu subsīdija 50% apmērā. Tas nozīmē, ka, izpildot noteiktos kritērijus, pusi no aizdevuma procentos maksājamās summas uzņēmēja vietā segs ALTUM no ERAF resursiem.

Aizdevuma saņemšanai projektiem līdz 7,1 tūkstotim eiro aizņēmēja līdzdalība nav nepieciešama, savukārt lielāka apjoma projektos uzņēmējam jānodrošina vismaz 10% līdzfinansējums.

ALTUM turpina arī Latvijas un Šveices mikrokreditēšanas programmas īstenošanu, kurā var saņemt aizdevumus līdz 14,2 tūkstošiem eiro ar termiņu līdz 5 gadiem. Mazāka apjoma projektiem, kuru kopēja summa nepārsniedz 7,1 tūkstoti eiro, nav nepieciešams uzņēmēja līdzfinansējums. Šā gada pirmajā pusgadā ALTUM mikrokredītos izsniegusi vienu miljonu eiro, savukārt kopš 2009.gada mikroaizdevumos uzņēmējiem piešķirti 9,7 miljoni eiro.

Valsts uzdevumā ALTUM 2014.gadā īsteno kopumā septiņas uzņēmējdarbības valsts atbalsta programmas dažādām uzņēmēju vajadzībām.

 ALTUM (iepriekš Hipotēku banka) īsteno valsts atbalsta programmas, finansējot mazo un vidējo uzņēmumu attīstību, veicinot uzņēmējdarbības uzsākšanu un atbalstot citas uzņēmējdarbības jomas ar mērķi uzlabot Latvijas ekonomikas efektivitāti un līdz ar to arī iedzīvotāju dzīves līmeni. Kopš 2009.gada ALTUM dažādām uzņēmēju vajadzībām piešķīrusi 460 miljonus eiro, atbalstīti vairāk nekā 5700 Latvijas uzņēmēju projekti, saglabātas esošās un radītas daudzas jaunas darbavietas.

Plašāka informācija VAS "Latvijas Attīstības finanšu institūcijā Altum" mājaslapā: http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/mvu_mikrokreditesanas_programma

II  Pieejams finansējums centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) no 2014.gada 15.septembra līdz 2014.gada 14.novembrim (ieskaitot) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšana apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" 6.projektu iesniegumu atlases kārtu.

Aktivitātes mērķis ir būtiski paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās un sekmēt fosilā kurināmā veidu aizvietošanu ar atjaunojamiem vai citu veidu kurināmiem.

Projekta iesniegumu aktivitātes ietvaros var iesniegt sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs – komercsabiedrība, kurai ir licence siltumenerģijas ražošanai vai pārvadei, vai sadalei, ja to nosaka normatīvie akti enerģētikas jomā, un kura atbilst projektu konkursa nolikuma noteiktajām prasībām.

6.projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamais Kohēzijas fonda finansējums - 14 196 678,02 EUR.

Sīkāka informācija par apakšaktivitāti un pieteikšanās kārtību pieejama LIAA interneta mājaslapā www.liaa.gov.lv

Projektu iesniegumus var iesniegt LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, vai nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē), adrese: Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai sūtot uz elektroniskā pasta adresi sf.projekts@liaa.gov.lv (noformētu elektroniska dokumenta veidā).

III  Pieaugušo izglītības programmu sagatavošanas vizītēm

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes un organizācijas iesniegt pieteikumus sagatavošanas vizītēm Nordplus Jauniešu izglītības un Nordplus Pieaugušo izglītības programmās.

Nordplus Jauniešu un Pieaugušo izglītības programmās sagatavošanas vizītes paredzētas, lai tiktos ar potenciālajiem projektu partneriem un uzsāktu projekta plānošanu. Vizīšu laikā ir iespēja ar sadarbības partneriem vienoties par atbildību sadalīšanu plānotajā projektā un strādāt pie projekta iesnieguma sagatavošanas.
Visi sagatavošanas vizīšu projektu pieteikumi jāiesniedz, izmantojot tiešsaistes pieteikšanās sistēmu
Espresso https://espresso.siu.no/espresso/login;jsessionid=800FE1B1F84461A0FE5FAA41C2A4853C?0 no 2014. gada 20. augusta līdz 2014. gada 1. oktobrim ieskaitot.

2014. gada 16. septembrī VIAA rīkos informatīvu semināru par sagatavošanas vizīšu pieteikumu aizpildīšanu. Vairāk informācijas par semināru atradīsiet VIAA mājaslapas sadaļā Nordplus Semināri.

Plašāka informācija angļu valodā ir pieejama Nordplus programmas oficiālajā mājaslapā un latviešu valodā VIAA mājaslapā. Partneru meklēšanai pieejama datu bāze.

Konsultācijas par Jauniešu izglītības programmu: Ina Ansone, tālr. 67358454, e-pasts: ina.ansone@viaa.gov.lv.

Konsultācijas par Pieaugušo izglītības programmu: Liene Gailīte, tālr.67785424, vai e-pastu: liene.gailite@viaa.gov.lv

Nordplus programma Latvijā darbojas kopš 2008. gada, un Latvijā programmas informācijas biroja funkcijas pilda VIAA.

 

 IV  Izsludināts konkurss EK programmā "Tiesiskums 2014-2020" starptautisku projektu atbalstam ES narkotiku apkarošanas politikas jomā

 Eiropas Komisijas programmas „Tiesiskums 2014-2020” 2014. gada darba programmas ietvaros izsludināts konkurss ”Aicinājums iesniegt projekta pieteikumus, lai atbalstītu starptautiskus projektus ES narkotiku apkarošanas politikas jomā”.

Šajā konkursā tiks pieņemti projektu iesniegumi, kuri veidoti saskaņā ar ES politiku narkotiku apkarošanas jomā, īpaši uzsverot jauno psihoaktīvo vielu izplatības novēršanu, atkarīgo cilvēku rehabilitācijas sistēmas attīstību, pieredzes apmaiņu narkotiku piedāvājuma un pieprasījuma mazināšanā, kā arī pilsoniskās sabiedrības iesaisti ES Narkomānijas apkarošanas stratēģijā 2013.-2020. (EU Drug Strategy 2013-2020) un ES Narkotiku rīcības plānā 2013.-2016. gadam (EU Drugs Action Plan 2013-2016) noteikto prioritāšu īstenošanā.
Konkursa ietvaros atbalstāmās darbības: datu vākšana, aptaujas, pētījumi; apmācības; mācību organizēšana, pieredzes apmaiņa; sabiedrības informēšana.

Pieteikuma iesniedzējs var būt valsts vai pašvaldības iestāde, kā arī nevalstiska vai starptautiska organizācija, kura likumīgi darbojas kādā no ES dalībvalstīm (programmā nepiedalās Lielbritānija un Dānija). Projekta pieteikumam jābūt starptautiskam un tajā jāpiedalās organizācijām no vismaz divām programmas „Tiesiskums 2014 - 2020” dalībvalstīm.

Līdzfinansējuma likme ir līdz 80% no projekta attiecināmajām izmaksām, ES līdzfinansējuma (granta) minimums ir 75 000 euro; granta maksimālais apmērs nav noteikts. Kopumā konkursā paredzētais budžets ir 2,509 miljoni euro

Projektu pieteikumi jāiesniedz EK Tieslietu ģenerāldirektorātā (izmantojot PRIAMOS sistēmu) līdz 2014.gada 5. novembrim, pulksten 12.00 pēc Centrāleiropas laika. Informācija par finansējuma piešķiršanu projektu pieteikumu iesniedzējiem tiks sniegta indikatīvi 2015. gada maijā un projektu līgumi tiks noslēgti 2015. gada jūnijā-augustā.

EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursu:  EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu

 

Konkursa sludinājums EK Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā: http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_jdru_ag_drug_en.htm

Informācija par konkursu ievietota arī Tieslietu ministrijas (TM) mājaslapā:  http://www.tm.gov.lv/lv/arvalstu-finansu-instrumenti

Šī gada 18.septembrī TM sadarbībā ar EK Tieslietu ģenerāldirektorātu plāno informatīvo pasākumu par programmām „Tiesiskums 2014-2020” un „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020” un to 2014.gada darba programmām (izsludinātajiem konkursiem). Informācija par pasākumu drīsumā tiks ievietota TM mājaslapā www.tm.gov.lv

Kontaktpersona ar EK Tieslietu ģenerāldirektorāta konkursiem saistītajos jautājumos: Anna Velika, Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Plānošanas un kontroles nodaļas vecākā referente, Tālr. 67036820, E-pasts: Anna.Velika@tm.gov.lv


Informācijas avots: Tieslietu ministrija

V   Izsludināts konkurss EK programmā "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" dažādu neiecietības formu novēršanai un apkarošanai

Eiropas Komisijas programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020” darba programmas ietvaros izsludināts konkurss „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu starptautiskus projektus rasisma, ksenofobijas, homofobijas un citu neiecietības formu novēršanai un apkarošanai”.

 Šajā konkursā tiks pieņemti projektu iesniegumi, kuri veidoti saskaņā ar ES politiku rasisma, ksenofobijas, homofobijas u.c. neiecietības formu novēršanas jomā. Konkursā izdalītas divas aktivitātes:

1. Labākās pieredzes apmaiņa rasisma, ksenofobijas, homofobijas u.c. neiecietības formu novēršanā un apkarošanā (BEST).

Atbalstāmās darbības: savstarpēji apmācību projekti un sadarbība; sabiedrības informēšana.

2. Naida runas uzraudzība un ziņošana par naida kurināšanas izpausmēm internetā (HATE).

Atbalstāmās darbības: datu apkopošana par rasismu/ksenofobiju/homofobiju atbalstošiem interneta portāliem; dalīšanās pieredzē par ziņošanas mehānismiem (par naida runas/naida kurināšanas izpausmēm internetā); efektīvu ziņošanas/atbalsta mehānismu ieviešana naida runas upuriem.

Pieteikuma iesniedzējs var būt valsts vai pašvaldības iestāde, kā arī nevalstiska vai starptautiska organizācija, kura likumīgi darbojas kādā no ES dalībvalstīm (programmā piedalās arī Islande un Lihtenšteina). Projekta pieteikumam jābūt starptautiskam un tajā jāpiedalās organizācijām no vismaz 5 programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020” dalībvalstīm.

Līdzfinansējuma likme ir līdz 80% no projekta attiecināmajām izmaksām, ES līdzfinansējuma (granta) minimums ir 300 000 euro; granta maksimālais apmērs nav noteikts. Kopumā konkursā paredzētais budžets BEST prioritātei ir 1,5 miljoni euro, bet HATE prioritātei 3,85 miljoni euro.

Projektu pieteikumi jāiesniedz EK Tieslietu ģenerāldirektorātā (izmantojot PRIAMOS sistēmu) līdz 2014.gada 12. novembrim, pulksten 12.00 pēc Centrāleiropas laika. Informācija par finansējuma piešķiršanu projektu pieteikumu iesniedzējiem tiks sniegta indikatīvi 2015. gada maijā un projektu līgumi tiks noslēgti indikatīvi 2015. gada jūlijā.

EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursu: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu

Konkursa sludinājums EK Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā:
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rrac_ag_en.htm

Informācija par konkursu ievietota arī Tieslietu ministrijas (TM) mājaslapā: http://www.tm.gov.lv/lv/arvalstu-finansu-instrumenti

Šī gada 18.septembrī TM sadarbībā ar EK Tieslietu ģenerāldirektorātu plāno informatīvo pasākumu par programmām „Tiesiskums 2014-2020” un „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020” un to 2014.gada darba programmām (izsludinātajiem konkursiem). Informācija par pasākumu drīsumā tiks ievietota TM mājaslapā www.tm.gov.lv

Kontaktpersona ar EK Tieslietu ģenerāldirektorāta konkursiem saistītajos jautājumos: Anna Velika, Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Plānošanas un kontroles nodaļas vecākā referente, Tālr. 67036820, E-pasts: Anna.Velika@tm.gov.lv


Informācijas avots: Tieslietu ministrija


JAUNUMI, 1.09.2014.

Izsludināts konkurss valsts nozīmes meliorācijas sistēmu būvniecības, rekonstrukcijas vai renovācijas atbalstam

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu" aktivitāšu veikšanai valsts nozīmes meliorācijas sistēmu būvniecībā, rekonstrukcijā vai renovācijā.

Pasākuma mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaim­niecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.

Sestās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014.gada 29.septembra līdz 2014. gada 29.oktobrim ar publisko finansējumu 2 000 000 EUR, kuru īstenošanas vieta ir visa Latvijas teritorija.

Kārtā projektu iesniegumu īstenošanas beigu termiņš ir 2015.gads 31.jūlijs no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Trīs mēnešu laikā pēc projekta apstiprināšanas jāiesniedz būvprojekts tehniskā projekta stadijā, būvniecības iepirkumu procedūras dokumentācija un būvatļauja.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājaslapā: www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē (tālr. 67095000, 67027803).

Informāciju par konkursa sludinājumu skatīt oficiālā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".


Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests

 

 

II  Tiek izsludināts konkurss līdzfinansējuma saņemšanai ES programmas LIFE projektiem

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (turpmāk – Fonda administrācija) informē, ka ar Fonda administrācijas 2014.gada 25.augusta rīkojumu Nr.1-02/15 ir apstiprināta „Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu nacionālā līdzfinansējuma iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība programmas periodam 2014-2017”  kārtība.

Fonda administrācija izsludina valsts budžeta līdzfinansējuma konkursu projektiem, kas 2014. gadā piedalās Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmā LIFE šādās apakšprogrammās:

 • LIFE daba un bioloģiskā daudzveidība;
 • LIFE vide un resursefektivitāte;
 • LIFE pārvaldība un informācija;
 • LIFE klimata pārmaiņu mazināšana;
 • LIFE pielāgošanās klimata pārmaiņām;
 • LIFE klimata pārvaldība un informācija.

Projektu konkursā var pieteikties līdz š.g. 08.septembrim, iesniedzot projekta iesniegumu Fonda administrācijā, Rīgā, Eksporta ielā 5, LV-1010, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai noteiktajā termiņā sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu vai dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu e-parakstu.

Projekta iesniegums jāiesniedz atbilstoši apstiprinātajai „Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu nacionālā līdzfinansējuma iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība programmas periodam 2014-2017” kārtībai.

Projektu iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība, kā arī projekta iesnieguma veidlapas pieejamas Fonda administrācijas mājas lapā www.lvafa.gov.lv  sadaļā „LIFE+”. 

E-pasts papildus informācijai: lvafa@lvafa.gov.lv


Informācijas avots: Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija

  

III Jauniešu garantijas ietvaros pieprasītas karjeras konsultācijas, brīvprātīgais darbs un reģionālās mobilitātes atbalsts

Kopš šī gada sākuma Jauniešu garantijas ietvaros vispieprasītākie no Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pakalpojumiem jauniešu bezdarba mazināšanā ir karjeras konsultācijas, kas sniegtas jau 8 015 jauniešiem. Liels pieprasījums jauniešu vidū ir arī pēc konkurētspējas paaugstināšanas pasākumiem. Šo pakalpojumu līdz augusta vidum izmantojuši 15 399 jaunieši.

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu ietvaros vispieprasītākie ir semināri "Jauniešu iespējas darba tirgū", "Kā efektīvi atrast darbu", "Kā sagatavoties darba intervijai", "Darba tiesības", "Komunikācijas prasmju attīstīšana un komunikācijas problēmu risināšana", lekcijas "Sociālās tiesības", "Stress un tā pārvarēšana", kursi "Biznesa plāna izveides pamati", "Veido mājaslapu pats", "Komercdarbības pamati", "Pašnodarbinātas personas tiesiskie pamati un grāmatvedības uzskaites pamatprincipi".

Tas liecina par pozitīvu tendenci - jaunieši izrāda lielu interesi par apmācībām, kas saistītas ar uzņēmējdarbību. Neformālajā izglītībā jaunieši visbiežāk izvēlas valsts valodas un svešvalodu, kā arī datorzinību apguvi. Savukārt profesionālajā apmācībā vispopulārākās jauniešu vidū ir šādas programmas: lietvedis, apsardzes darbs, dažāda veida lokmetināšana, konditora palīgs un projektu vadība.

Tāpat viena no jauniešu vidū populārākajām programmām ir darbs nevalstiskajā sektorā (brīvprātīgi pie dažādām organizācijām un biedrībām). Šogad, astoņu mēnešu laikā brīvprātīgo darbu veica 737 jaunieši. Savukārt pasākumā Darbnīcas jauniešiem, kurā var gūt profesionālo orientāciju trīs dažādās specialitātēs, izmantoja 146 jaunieši.

Kā labu finansiālu atbalstu, nokļūšanai uz mācību iestādēm un dzīvošanai, Reģionālās darba mobilitātes  pasākuma atbalstu izmantojuši 125 jaunieši. No viņiem - 116 jauniešiem, NVA palīdzēja ar transporta izdevumu kompensāciju, bet deviņiem jauniešiem ar īres izdevumu atlīdzību.

Drīzumā Jauniešu garantijas ietvaros NVA plāno uzsākt vēl divas jaunas aktivitātes. Pirmā darba pieredze jaunietim, kurā varēs iesaistīties NVA vismaz mēnesi reģistrētais bezdarbnieks, kurš pirms tam vismaz četrus mēnešus nav strādājis un iepriekšējais darba stāžs nav bijis ilgāks par gadu.

Uzņēmīgākajiem jauniešiem NVA pavisam drīz piedāvās arī atbalstu arī pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai. Šo atbalsta pasākumu ietvaros jauniešiem bezdarbniekiem būs iespēja attīstīt darba iemaņas un prasmes, iegūt darba pieredzi strādājot subsidētajās darba vietās, kā arī tiks sniegts atbalsts uzņēmējdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai.

Jaunietis bezdarbnieks Jauniešu garantijas ietvaros var iesaistīties šādos atbalsta pasākumos:

I. ATBALSTS DARBA MEKLĒŠANĀ:

 • Darba meklēšanas atbalsta pasākumi. Karjeras konsultācijas (CV un motivācijas vēstules, sagatavo darba intervijai un analizē darba meklēšanas rezultātus u.c.).
 • Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (kursi, semināri, lekcijas u.c.).
 • Darbnīcas jauniešiem (iespēja izglītības iestādē iepazīt trīs profesionālās izglītības programmas). Stipendija 56,91 EUR vai 85,37 EUR (jauniešiem ar invaliditāti).
 • Atbalsts jauniešu reģionālajai mobilitātei (izdevumu segšana braucieniem no deklarētās dzīves vietas uz darba vai apmācību vietu un atpakaļ un dzīvojamās telpu īres vai dienesta viesnīcas izdevumu kompensācija līdz 100 EUR mēnesī).

II. APMĀCĪBAS:

 • Neformālās izglītības programmas (līdz 2 mēnešiem, kurās var apgūt valodu, datorzinības, transportlīdzekļa vadītāja programmas).
 • Profesionālās izglītības programmas (līdz 8 mēnešiem, apgūstot var iegūt profesionālās kvalifikācijas apliecību, vai profesionālās pilnveides izglītības apliecību).

III. DARBA PIEREDZE:

 • Pirmā darba pieredze jaunietim (tiek maksāta darba alga).
 • Subsidētā darba vieta jaunietim (attiecas uz nelabvēlīgākā situācijā esošiem jauniešiem bezdarbniekiem un jauniešiem bezdarbniekiem – invalīdiem). Tiek maksāta darba alga.
 • Darbam nepieciešamo prasmju attīstība nevalstiskajā sektorā (iespēja strādāt biedrībā vai organizācijā). Stipendija 90 EUR mēnesī.

NVA dati uz 1.augustu liecina, ka mūsu valstī bez darba ir 16 414 jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, šajā skaitā ietilpst tā daļa jauniešu, kuri ir vecumā no 15 līdz 24 gadiem un to skaits ir 7 479, kas ir 9% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita.

Lai piedalītos "Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumos, jauniem cilvēkiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās vai nestrādā, jādodas uz tuvāko NVA filiāli un jāinformē par vēlmi iesaistīties šajā programmā. Visiem jauniešiem NVA piedāvās karjeras konsultācijas, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus, palīdzību darba meklēšanā. Katram jaunietim ar profilēšanas metodes palīdzību tiek noteikti tieši viņam nepieciešamie nodarbinātības vai apmācību pasākumi, kas sekmēs viņa konkurētspēju darba tirgū. Jaunieši var gūt darba pieredzi, piedaloties atbalsta pasākumā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā" vai "Pirmā darba pieredze jaunietim”.


Informācijas avots: Nodarbinātības valsts aģentūra

 

 Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas IX kārtu Rīcības  programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam 401. pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no

2014.gada 22. augusta līdz 2014.gada 22. septembrim

IX  kārtā pieejamais publiskais finansējums ir EUR 26 912.35

Projektu iesniegumu pieņemšana notiksRīcības  programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros:

1.Rīcība.Ciematos, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība”, pieejamais finansējums EUR 26 912.35

Mērķis - attīstīt ceļu, sporta, kultūras un brīvā laika pavadīšanas objektu, infrastruktūras  atjaunošanu un labiekārtotas teritorijas izveidošanu ciematos, kuros veic zivsaimniecības darbības.

Projektu iesniegumus drīkst iesniegt tikai vienā rīcības aktivitātē:

1.1. Pašvaldības ceļu būvniecība vai rekonstrukcija.

1.2. Vietējās nozīmes brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu būvniecība vai rekonstrukcija.

1.3. Publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana.

Atbalsta teritorijas.

Atbalsts pieejams tikai 15,5 km attālumā iekšzemē no piekrastes teritorijas vai pārējā teritorijas daļā – ja projekts ir tieši saistīts ar publiskajiem ūdeņiem, kuros tiek veikta rūpnieciskā zveja saskaņā ar noteikumiem par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanu iekšējos ūdeņos, vai, ja projekts ir tieši saistīts ar zivsaimniecības uzņēmuma pamatdarbību.

Sagatavojot projekta iesniegumu, jāievēro Vietējā attīstības stratēģijā noteiktā nošķirtība.

Iesniedzējs Projekta pieteikumu un pielikumu dokumentāciju iesniedz trīs eksemplāros biedrībā „Talsu rajona partnerība”.

Projekta iesniegumus var iesniegt elektroniskā dokumenta formā, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv.

Projektu vērtēšanas kritēriji visām rīcībām ir vienoti.

Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0 = ”ļoti vāji”, 0,5 = „vāji”, 1 = „apmierinoši”, 1,5  = „labi”, 2  = „ļoti labi”).

Projekta atbilstības kritēriji vietējai attīstības stratēģijai par katru rīcības plānā iekļauto rīcību:

 
 

N.p.k.

Kritērijs

Maksimālais punktu skaits

1.

Projekta saturiskā atbilstība rīcībai. Ja šajā kritērijā projekts saņem 0 punktu, projekts tālāk netiek vērtēts.

Atbilst/neatbilst 0/2

2.

Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz attīstības stratēģiju, tajā pamatota plānotā rīcība un nepieciešamība veikt pārmaiņas.

2

3.

Projekta iesniegumā pamatota idejas novitāte.

2

4.

Projekts ir nozīmīgs vietējā sabiedrībā un/vai mērķa grupas pārstāvjiem, projekta nozīmīgums izvēlēto mērķa grupu vajadzību risināšanā (norādīta mērķa grupa, problēma, risinājumi, reālie atbalsta saņēmēji, to skaits u.c. rādītāji)

2

5.

Projektā ietvertie objektīvi pārbaudāmie rezultāti un sociāli ekonomiskās ietekmes rādītāji ir pamatoti un izriet no projekta mērķa 

2

6.

Projekta izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem Projektā ietverti rezultāti un sociāli ekonomiskās ietekmes rādītāji

2

7.

Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe

2

8.

Projekta ilgtspējas pamatotība un nodrošināšana

2

9.

Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai

2

10.

Jaunu darba vietu vai daļēja laika darba vietu radīšana, to apraksts

2

11.

Ieguvums sabiedrībai (pamatots kā tiks nodrošināta izveidoto objektu/pakalpojumu pieejamība)

2

12.

Projekta īstenošanas teritorijā vēl nav īstenots neviens projekts vietējās  attīstības stratēģijas ietvaros

2

 

Maksimālais punktu skaits:

24

Papildus kritēriji

1.1. Rīcība „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, infrastruktūras atjaunošana un attīstība”

13.

Projekta īstenošanas rezultātā ieguvums būs zivsaimniecības teritorijas infrastruktūras izveidošana un/vai uzlabošana, zivsaimniecības uzņēmumu pamatdarbības nodrošināšana,  projekta pieteikumā skaidri norādīts, kāds būs minētais ieguvums.

2

1.2. Rīcība Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība”

14.

Projektā plānotās darbības saistītas ar zivsaimniecības un tūrisma attīstību teritorijā – jauna pakalpojuma izveide vai esošā pakalpojuma dažādošana (ar zivsaimniecības tradīcijām saistītais tūrisms, dabas tūrisms, aktīvais tūrisms)

2

 

Maksimālais kopējais punktu skaits

26

       

 

Projekta pieteikuma novērtēšanas specifiskie kritēriji:

Ja diviem projektiem ir vienāds punktu skaits, tad:      

1. Priekšroka tiek dota projektiem, kas tiek realizēti ārpus pilsētas, novada centra vai vietējās teritorijas centra (mērvienība – kilometrs), lai veicinātu vienmērīgu biedrības darbības teritorijas attīstību.

2. Priekšroka tiek dota teritorijai (projektu īstenošanas vieta), kurā uz vienu iedzīvotāju piesaistīts mazākais EZF finansējums.

Pozitīvu atzinumu par projekta atbilstību attīstības stratēģijai sniedz projektiem, kuri ieguvuši vismaz minimālo punktu skaitu - 12 punktus.

Ar Vietējo attīstības stratēģiju var iepazīties biedrības „Talsu rajona partnerība” birojā Kr.Valdemāra 21a, Talsi, LV-3201, mājas lapās www.lad.gov.lv, www.talsupartneriba.lv

Projektu iesniegumu pieņemšana biedrības „Talsu rajona partnerība” birojā Kr.Valdemāra 21a, Talsi, LV-3201 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Kontaktinformācija - Lolita Pļaviņa, EZF administratīvā vadītāja, mob: 22328884, e-pasts: e-pasts: talsu.partneriba@inbox.lv.

 

EZF administratīvā vadītāja                                                              L.Pļaviņa


JAUNUMI, 18.08.2014.

1.Pieejams finansējums centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai

 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) no 2014.gada 15.septembra līdz 2014.gada 14.novembrim (ieskaitot) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšana apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" 6.projektu iesniegumu atlases kārtu.

 

Aktivitātes mērķis ir būtiski paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās un sekmēt fosilā kurināmā veidu aizvietošanu ar atjaunojamiem vai citu veidu kurināmiem.

Kohēzijas fonda līdzfinansējums siltumapgādes sistēmu rekonstrukcijai pieejams sabiedriskā pakalpojuma sniedzējiem – komercsabiedrībām, kas ražo un piegādā siltumu patērētājiem.

6.projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamais Kohēzijas fonda finansējums - 14 196 678,02 EUR.

Sīkāka informācija par apakšaktivitāti un pieteikšanās kārtību pieejama LIAA interneta mājaslapā www.liaa.gov.lv.

Projektu iesniegumus var iesniegt LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, vai nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē), adrese: Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai sūtot uz elektroniskā pasta adresi sf.projekts@liaa.gov.lv (noformētu elektroniska dokumenta veidā).

2.     Atbalsts novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumiem
Lauku atbalsta dienests izsludina iesniegumu pieņemšanu atbalsta saņemšanai saskaņā ar Zemkopības ministrijas 2014.gada 1.augusta rīkojumu Nr.129 „Par AS „Latvijas Valsts meži” dāvināmo (ziedojamo) finanšu līdzekļu administrēšanu”, lai nodrošinātu Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanu.

Atbalstam var pieteikties:

1. Novadu pašvaldības dzesētavu iegādei, kas paredzētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem medību tiesību lietotājiem medību produkcijas uzglabāšanai, kā arī Pārtikas un veterinārā dienesta nodrošināšanai ar izmeklēšanai nepieciešamajiem paraugiem.

Nosacījumi dzesētavu izvēlei:

 • dzesētavas ietilpība ir tāda, lai tā būtu piemērota 2 līdz 10 nesadalītu pieaugušu mežacūku liemeņu uzglabāšanai vienlaikus, vēlams uzkarinātā veidā;
 • dzesētavas temperatūras režīms (vēlams – 0 oC līdz +7 oC) nodrošina mežacūku liemeņu saglabāšanu kvalitātē, kas derīga lietošanai pārtikā, līdz analīžu rezultātu saņemšanai.

Ne vairāk kā 5% no saņemtā atbalsta var izlietot biodrošības pasākumu īstenošanas materiālu – dezinfekcijas līdzekļu, vienreizlietojamo individuālo aizsardzības līdzekļu u.c. – iegādei.

Dzesētavas tiek iegādātas 3 mēnešu laikā pēc atbalsta saņemšanas.

Dzesētavu iegādi apliecinošus dokumentus novadu pašvaldības iesniedz 10 darbdienu laikā pēc to iegādes.

Pieejamais finansējums ir 970 000 EUR.

Pieteikšanās termiņš ir līdz 2014.gada 27.augustam.

 

2. Medniekus pārstāvošas organizācijas, kurās ir vismaz piecsimt biedru (fiziskas personas) vai to apvienība mednieku izglītojošo pasākumu organizēšanai par sabiedrības veselību - lipīgo slimību profilaksi un apkarošanu, kā arī pārtikas drošību.

Atbalsts tiek piešķirts šādu pasākumu īstenošanai:

 

Nr.

 

Veicamais pasākums darba uzdevumu īstenošanai

 

Atbalsta apmērs,euro

1.

Informatīvā videomateriāla sagatavošana (ne mazāk kā 25 minūtes)

4000.00

2.

Izglītojošo un informatīvo materiālu sagatavošana

3000.00

3.

Izglītojošie un informatīvie semināri – ne mazāk kā 30 (telpas, lektori, degviela, izdales materiāli)

17 000.00

4.

Prezentāciju un biroja tehnikas noma

3000.00

5.

Administratīvās izmaksas (10%)

3000.00

 

 

 

Kopā:

 

30 000.00

 

Pasākumus īsteno līdz 2015.gada 31.jūlijam.

Atbalstu piešķir arī par tiem mednieku izglītojošiem pasākumiem, kas veikti, sākot ar 2014.gada 1.janvāri, ja to izdevumi nav segti no citiem publiskiem finanšu avotiem.

Pēc pasākumu īstenošanas, bet ne vēlāk kā 2015.gada 15.augustā iesniedz pārskatu (tai skaitā finanšu) par pasākumu īstenošanu.

Pieteikšanās termiņš ir līdz 2014.gada 27.augustam.

 

Iesniegumu iesniegt LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā, (tālr. 67027693, 67027326).

Iesniegumu var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu „Elektronisko dokumentu likumā” noteiktā kārtībā, iesniedz lad@lad.gov.lv.

3.     Izsludināts konkurss EK programmā "Tiesiskums 2014-2020" starptautisku projektu atbalstam ES narkotiku apkarošanas politikas jomā
Eiropas Komisijas programmas „Tiesiskums 2014-2020” 2014. gada darba programmas ietvaros izsludināts 
konkurss

”Aicinājums iesniegt projekta pieteikumus, lai atbalstītu starptautiskus projektus ES narkotiku apkarošanas politikas jomā”.

Šajā konkursā tiks pieņemti projektu iesniegumi, kuri veidoti saskaņā ar ES politiku narkotiku apkarošanas jomā, īpaši uzsverot jauno psihoaktīvo vielu izplatības novēršanu, atkarīgo cilvēku rehabilitācijas sistēmas attīstību, pieredzes apmaiņu narkotiku piedāvājuma un pieprasījuma mazināšanā, kā arī pilsoniskās sabiedrības iesaisti ES Narkomānijas apkarošanas stratēģijā 2013.-2020. (EU Drug Strategy 2013-2020) un ES Narkotiku rīcības plānā 2013.-2016. gadam (EU Drugs Action Plan 2013-2016) noteikto prioritāšu īstenošanā.
Konkursa ietvaros atbalstāmās darbības: datu vākšana, aptaujas, pētījumi; apmācības; mācību organizēšana, pieredzes apmaiņa; sabiedrības informēšana.

Pieteikuma iesniedzējs var būt valsts vai pašvaldības iestāde, kā arī nevalstiska vai starptautiska organizācija, kura likumīgi darbojas kādā no ES dalībvalstīm (programmā nepiedalās Lielbritānija un Dānija). Projekta pieteikumam jābūt starptautiskam un tajā jāpiedalās organizācijām no vismaz divām programmas „Tiesiskums 2014 - 2020” dalībvalstīm.

 

Līdzfinansējuma likme ir līdz 80% no projekta attiecināmajām izmaksām, ES līdzfinansējuma (granta) minimums ir 75 000 euro; granta maksimālais apmērs nav noteikts. Kopumā konkursā paredzētais budžets ir 2,509 miljoni euro

Projektu pieteikumi jāiesniedz EK Tieslietu ģenerāldirektorātā (izmantojot PRIAMOS sistēmu) līdz 2014.gada 5. novembrim, pulksten 12.00 pēc Centrāleiropas laika. Informācija par finansējuma piešķiršanu projektu pieteikumu iesniedzējiem tiks sniegta indikatīvi 2015. gada maijā un projektu līgumi tiks noslēgti 2015. gada jūnijā-augustā.

EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursu:
EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu

Konkursa sludinājums EK Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā: http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_jdru_ag_drug_en.htm

Informācija par konkursu ievietota arī Tieslietu ministrijas (TM) mājaslapā: http://www.tm.gov.lv/lv/arvalstu-finansu-instrumenti

Šī gada 18.septembrī TM sadarbībā ar EK Tieslietu ģenerāldirektorātu plāno informatīvo pasākumu par programmām „Tiesiskums 2014-2020” un „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020” un to 2014.gada darba programmām (izsludinātajiem konkursiem). Informācija par pasākumu drīsumā tiks ievietota TM mājaslapā www.tm.gov.lv

4.Aicinām pieteikties partnerības veicināšanas pasākumam
2014. gada 10. septembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija organizē partnerības veicināšanas pasākumu, kura mērķis ir nodrošināt donorvalstu (Norvēģija, Īslande, Lihtenšteina) potenciālo projektu partneru ierašanos Latvijā, lai potenciālais projekta iesniedzējs un projekta partneris varētu saskaņot ar projekta iesniegšanu saistītos jautājumus un nepieciešamo dokumentāciju.

 

Pasākumā aicināti piedalīties tie projektu iesniedzēji, kuri plāno iesniegt projekta iesniegumu kādā no šobrīd izsludinātajiem Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” atklātajiem konkursiem:

Pasākuma ietvaros iespējams segt izmaksas (aviobiļetes un viesnīca) ne vairāk kā diviem pārstāvjiem no vienas donorvalsts partnera institūcijas.

Lai pieteiktos dalībai pasākumā, potenciālajam Latvijas projekta iesniedzējam ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa un jānosūta uz e-pastu eeagrants@varam.gov.lv līdz 2014. gada 22. augustam. Sīkāku informāciju par pasākumu skatīt pieteikuma veidlapā.

Pasākums tiks finansēts no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta Divpusējās sadarbības fonda līdzekļiem.

5.Mezanīna aizdevumus investīcijām piešķirs līdz 2015.gada beigām

Ministru kabinets šā gada 12.augustā ir apstiprinājis grozījumus Ministru kabineta noteikumos par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai, pielāgojot noteikumus jaunajam reģionālā atbalsta regulējumam un tādējādi pagarinot mezanīna aizdevumu investīcijām piešķiršanas termiņu līdz 2015.gada 31.decembrim.

 

Saskaņā ar jauno reģionālā atbalsta karti 2014.-2020.gadam lieliem uzņēmumiem ir samazināta atbalsta intensitāte. Proti, turpmāk lielie uzņēmumi vairs nevarēs saņemt mezanīna aizdevumu investīcijām 40 % apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, bet atbalsts turpmāk tiks piešķirts 35 % apmērā. Savukārt maziem un vidējiem uzņēmumiem atbalsta intensitāte netiek mainīta, un arī turpmāk mazie un vidējie uzņēmumi varēs saņemt atbalstu 40 % apmērā no attiecināmajām izmaksām investīciju projekta realizēšanai.

Ievērojot jaunā reģionālā atbalsta regulējumu, mezanīna aizdevumi investīcijām turpmāk netiek piešķirti enerģijas ražošanas, sadales un infrastruktūras nozarē.

Detalizēti ar grozījumiem mezanīna programmas nosacījumos var iepazīties Ministru Kabineta tīmekļa vietnē:

http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330541&mode=mk&date=2014-08-12

 

Mezanīna aizdevumu programma ir viena no ES fondu plānošanas perioda 2007.-2013.gada programmām. Mezanīna aizdevums tiek piešķirts papildus kredītiestādes vai tās meitas sabiedrības sniegtajam aizdevumam. Programmas ietvaros ir pieejami gan aizdevumi investīcijām apmērā līdz pat 5 milj. euro, gan arī apgrozāmo līdzekļu aizdevumi apmērā līdz 200 tūkst. euro. Turklāt papildus iespējams saņemt finansiālu atbalstu arī kredītiestādes vai tās meitas sabiedrības piešķirtā aizdevuma pieteikuma izskatīšanas, aizdevuma noformēšanas vai izsniegšanas komisijas maksas un ķīlas reģistrācijas maksas segšanai.

Mezanīna programmas budžets ir 29,8 milj. euro.

Mezanīna aizdevumus komersanti var saņemt Latvijas Garantiju aģentūrā, papildu informācija par tiem ir pieejama aģentūras mājas lapā: http://www.lga.lv/index.php?id=54

Papildus informācijai aicinām iepazīties ar sekojošiem videomateriāliem:

 1. ”Kas ir mezanīna aizdevums un kā tas var palīdzēt Tavam uzņēmumam?”: http://bit.ly/122M7mV ;
 2. Video prezentācija par Latvijas Garantiju aģentūras piedāvātajiem atbalsta instrumentiem komersantiem: http://www.youtube.com/watch?v=CkKiW5G6QcQ&feature=c4-overview&list=UUvutkrvJPHyvEhCFwI1YzRA

 


Informācijas avots: Ekonomikas ministrija

6.     Izsludināts konkurss EK programmā "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" dažādu neiecietības formu novēršanai un apkarošanai
Eiropas Komisijas programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020” darba programmas ietvaros izsludināts
konkurss

„Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu starptautiskus projektus rasisma, ksenofobijas, homofobijas un citu neiecietības formu novēršanai un apkarošanai”.

 Šajā konkursā tiks pieņemti projektu iesniegumi, kuri veidoti saskaņā ar ES politiku rasisma, ksenofobijas, homofobijas u.c. neiecietības formu novēršanas jomā. Konkursā izdalītas divas aktivitātes:

1. Labākās pieredzes apmaiņa rasisma, ksenofobijas, homofobijas u.c. neiecietības formu novēršanā un apkarošanā (BEST).

Atbalstāmās darbības: savstarpēji apmācību projekti un sadarbība; sabiedrības informēšana.

2. Naida runas uzraudzība un ziņošana par naida kurināšanas izpausmēm internetā (HATE).

Atbalstāmās darbības: datu apkopošana par rasismu/ksenofobiju/homofobiju atbalstošiem interneta portāliem; dalīšanās pieredzē par ziņošanas mehānismiem (par naida runas/naida kurināšanas izpausmēm internetā); efektīvu ziņošanas/atbalsta mehānismu ieviešana naida runas upuriem.

Pieteikuma iesniedzējs var būt valsts vai pašvaldības iestāde, kā arī nevalstiska vai starptautiska organizācija, kura likumīgi darbojas kādā no ES dalībvalstīm (programmā piedalās arī Islande un Lihtenšteina). Projekta pieteikumam jābūt starptautiskam un tajā jāpiedalās organizācijām no vismaz 5 programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020” dalībvalstīm.

Līdzfinansējuma likme ir līdz 80% no projekta attiecināmajām izmaksām, ES līdzfinansējuma (granta) minimums ir 300 000 euro; granta maksimālais apmērs nav noteikts. Kopumā konkursā paredzētais budžets BEST prioritātei ir 1,5 miljoni euro, bet HATE prioritātei 3,85 miljoni euro.

Projektu pieteikumi jāiesniedz EK Tieslietu ģenerāldirektorātā (izmantojot PRIAMOS sistēmu) līdz 2014.gada 12. novembrim, pulksten 12.00 pēc Centrāleiropas laika. Informācija par finansējuma piešķiršanu projektu pieteikumu iesniedzējiem tiks sniegta indikatīvi 2015. gada maijā un projektu līgumi tiks noslēgti indikatīvi 2015. gada jūlijā.

EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursu:
EC-REC-CALLS@ec.europa.eu

Konkursa sludinājums EK Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā:
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rrac_ag_en.htm

Informācija par konkursu ievietota arī Tieslietu ministrijas (TM) mājaslapā: http://www.tm.gov.lv/lv/arvalstu-finansu-instrumenti

Šī gada 18.septembrī TM sadarbībā ar EK Tieslietu ģenerāldirektorātu plāno informatīvo pasākumu par programmām „Tiesiskums 2014-2020” un „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020” un to 2014.gada darba programmām (izsludinātajiem konkursiem). Informācija par pasākumu drīsumā tiks ievietota TM mājaslapā www.tm.gov.lv

Kontaktpersona ar EK Tieslietu ģenerāldirektorāta konkursiem saistītajos jautājumos:
Anna Velika
Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Plānošanas un kontroles nodaļas vecākā referente
Tālr. 67036820
E-pasts: 
Anna.Velika@tm.gov.lv

 Informācijas avots: Tieslietu ministrija


 


JAUNUMI, 11.08.2014.

NVA reģistrētie jaunieši bezdarbnieki aicināti pieteikties bezmaksas studijām 90 profesijās

Jau šoruden profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā piedāvās jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) bez maksas apgūt gandrīz 90 profesijas. Pašreiz notiek jauniešu uzņemšana un studijām aicināti pieteikties arī Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) reģistrētie bezdarbnieki vai darba meklētāji, kuri gadu pirms uzņemšanas nav saņēmuši stipendiju kādā citā ESF projektā.

Mācības ilgs vienu vai pusotru gadu un jauniešiem bezdarbniekiem atkarībā no sekmēm pieejama arī stipendija, turklāt atsevišķu programmu apguve paredz iespēju iegūt profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību. Mācību laikā jaunieši var saņemt stipendiju no 70 līdz 115 eiro (stipendijas lielums atkarīgs no sekmēm). Savukārt kvalifikācijas prakses laikā tiek apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses vietu, izdevumi par naktsmītni, civiltiesiskā apdrošināšana un obligātās veselības pārbaudes izdevumi, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

Šādu iespēju piedāvā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar vairāk nekā 40 profesionālās izglītības iestādēm visā Latvijā, kas iesaistījušās Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā un 32 Latvijas pilsētās gatavas uzņemt vairāk nekā 3 300 audzēkņu. Programmu un profesiju klāsts ir ievērojams, jauniešiem piedāvājot gan sen zināmas un populāras programmas, gan maz izplatītas un pavisam jaunas. Visa informācija par programmām pieejama ŠEIT.

Jaunieši varēs apgūt, piemēram, lokmetinātāja, tērpu stila speciālista, apdares darbu strādnieka, vizuālās reklāmas noformētāja, kuģa pavāra, multimediju dizaina speciālista, elektromontiera, meža mašīnu operatora, zobārsta asistenta, ēku siltinātāja, interjera dizaina speciālista, bārmeņa, datorsistēmu tehniķa un citas profesijas.

Daži apliecību un sertifikātu piemēri:

 • mazumtirdzniecības veikala pārdevējiem, mazumtirdzniecības komercdarbiniekiem, viesmīļiem, bārmeņiem u.c. projekts nodrošina sertifikātu par darbu ar kases aparātu;
 • automehāniķi un autoelektriķi varēs iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību;
  meža nozares speciālistiem, lauksaimniecības un dārzkopības speciālistiem būs iespējams iegūt traktortehnikas vadītāja apliecību;
 • viesnīcu servisa speciālisti varēs iegūt AMADEUS sertifikātu, kas ļauj darboties minētajā sistēmā, rezervējot aviopakalpojumus, viesnīcas, automašīnu nomu utt.;
 • lauksaimniecības, dārzkopības, augkopības un augļkopības speciālistiem nepieciešama augu aizsardzības apliecība, kas dod tiesības strādāt ar ķimikālijām, dažādiem mēslojumiem, herbicīdiem un veikt miglošanu.

Lai audzēkņu zināšanu līmenis pēc, iespējams, ilgāka pārtraukuma atbilstu programmas apguves prasībām, jauniešiem būs iespēja arī papildināt zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos.

Lai bez maksas apgūtu arodu, jaunietim jābūt vecumā no 17 līdz 29 gadiem, ar vidusskolas vai pamatskolas izglītību. Programmā var pieteikties arī tie profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, kuri kvalifikāciju ieguvuši ne agrāk kā gadu pirms mācību uzsākšanas projekta ietvaros.

Jāmin, ka jauniešiem piedāvātā profesionālā apmācībā ir tikai viena no “Jauniešu garantijas” ietvaros īstenotajām Eiropas Sociālā fonda darbības programmām. VIAA sadarbībā ar vairāk nekā 40 profesionālās izglītības iestādēm visā Latvijā no 2014. gada septembra “Jauniešu garantijas” ietvaros īstenos Eiropas Sociālā fonda Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” projektu „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros”. Vairāk informācijas par projektu: http://www.viaa.gov.lv/lat/ sadaļā ”VIAA īstenotie projekti”, http://www.niid.lv/

 

Aicina komersantus pieteikties pēdējam konkursam mobilitātes programmā "Uzņēmējdarbība un rūpniecība"

Ziemeļu Ministru padomes birojs aicina Ziemeļvalstu un Baltijas reģiona mazos un vidējos uzņēmumus, biznesa inkubatorus un organizācijas pieteikties dalībai mobilitātes programmā „Uzņēmējdarbība un rūpniecība”, kas veidota ar mērķi veicināt ekonomisko sadarbību, reģionālo saišu stiprināšanu un inovāciju attīstību Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionā.

Mobilitātes programmas ietvaros, kuru finansē Ziemeļvalstu un Baltijas valstu valdības, finansiālu atbalstu mācību vizīšu, stažēšanās un sadarbības tīklu veidošanai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionā (Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Dānijā, Īslandē, Latvijā, Igaunijā, Lietuvā) var saņemt uzņēmējdarbības un ražošanas jomā strādājošie.

Šogad programmai atvēlētais finansējums paredzēts 2 300 000 DKK apmērā. Konkursa kārtībā izvēlētajiem programmas dalībniekiem tiks  atlīdzināti 70% no ceļa, uzturēšanās un apdrošināšanas izdevumiem.

Pieteikšanās termiņš – 2014. gada 30. septembris. Šogad norisinās pēdējais konkurss Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā „Uzņēmējdarbība un rūpniecība”.

Kontaktpersona: Kārlis Valters, tel. 67213231, 26344758, e-pasts business.industry@norden.lv

Ar detalizētu informāciju par programmu un pieteikšanos var iepazīties tīmekļa vietnē www.NB8businessmobility.org

2013. gadā finansiālajam atbalstam programmas ietvaros tika iesniegti 74 pieteikumi, no kuriem 58 tika atbalstīti.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Uzņēmējdarbība un rūpniecība” darbības laiks ir no 2009. līdz 2014. gadam un to administrē Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā.

Tiek izsludināta projektu iesniegšana finansējuma saņemšanai aktivitātē "Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai"

Tiek izsludināta projektu iesniegšana finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijā „Multisektoriālie projekti” aktivitātē „Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai”.

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2014.gada 28.jūlija sēdes lēmumu Nr.11 § 1.4., izsludina projektu iesniegšanu vadlīnijā „Multisektoriālie projekti” aktivitātē „Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai”.

Apstiprinātā projektu iesniegšanas kārtība nosaka procedūru, kādā 2014. gada II pusgadā iesniedzami un tiek izskatīti projekti finansējuma saņemšanai no valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, kuru mērķis ir nodrošināt atbalstu sekmīgai vides politikas ieviešanai, veicot informācijas iegūšanu, apstrādi un analīzi.

Projektu iesniedzēji var būt Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības), valsts kapitālsabiedrība, Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums.

Atbilstoši apstiprinātajai kārtībai var iesniegt projektu iesniegumus, kuros paredzēta informācijas iegūšana, apstrāde un analīze sekojošās jomās:

 • Vides kvalitātes uzlabošanā;
 • Dabas aizsardzībā;
 • Dabas resursu saglabāšanā un ilgtspējīgā izmantošanā;
 • Klimata politikā;
 • Vides investīcijās;
 • Hidrometeoroloģijā;
 • Zemes dzīļu izmantošanā.

Projektu iesniegšanas kārtība un iesnieguma veidlapa ar pielikumiem ir pieejama LVAF administrācijas mājaslapā www.lvafa.gov.lv sadaļā „Projektu konkursi”.

Projektu konkursā pieejamais finansējums no Fonda līdzekļiem šai aktivitātei ir noteikts EUR 100 000. 

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš noteikts līdz 2014. gada 30.septembrim.

Projekta iesniegums, noformēts atbilstoši kārtības prasībām, ir jāiesniedz LVAF administrācijā, Eksporta ielā 5, Rīgā, LV - 1010, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00 vai nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē), vai sūtot uz e-pasta adresi lvafa@lvafa.gov.lv (noformētu elektroniska dokumenta veidā, kurš ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu). Projektu iesniegumi, kas saņemti vai izsūtīti pa pastu (pasta zīmogs) pēc noteiktā termiņa beigām, netiek pieņemti.

Sīkāka informācija pa e-pastu lvafa@lvafa.gov.lv

 


Informācijas avots: Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija

 


Jaunumi no Kurzemes plānošanas reģiona, 08.08.2014.

1.      Latvijas Kopienu Iniciatīvu Fonfs (LKIF) sāk projektu pieņemšana jaunā programmā “Plaukstošu kopienu attīstība”

Pateicoties ziedotājiem, LKIF var turpināt savu darbību kopienu centru un reģionu attīstības veicināšanā. Šoreiz uzsvars tiek likts uz kopienu centru darba ilgtspējas nodrošināšanu un atbalstu sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvām.

Programmas mērķis ir atbalstīt nevalstiskās organizācijas – kopienu centrus Latvijas reģionos, kuru darbības mērķis ir vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana, kas īsteno dažādas iniciatīvas sociālā atbalsta vai pakalpojumu, veselības veicināšanas un izglītības jomā.

Programmas „Plaukstošu kopienu attīstībai” ietvaros finansējumu var saņemt:

 • jaunu pakalpojumu iedzīvotājiem ieviešanai;
 • sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai;
 • kopienas centra telpu sakārtošanai,
 • mēbeļu un aprīkojuma iegādei,
 • pasākumiem iedzīvotāju izglītības, veselības, un nodarbinātības veicināšanai.

Maksimālais LKIF piešķīruma apjoms vienam projektam – 2560 EUR (viena projekta budžets 2846 EUR). Biedrība nodrošina vismaz 10% līdzfinansējumu (no kura, vēlams, 50 % ir pašvaldības līdzekļi).

Projektu pieteikumus var iesniegt līdz š.g. 29. augustam, 16.00 slēgtā aploksnē personīgi LKIF telpās Kr.Valdemāra ielā 149-507.kab. Rīga, LV-1013. vai sūtīt pa pastu (pasta zīmogs 2014. gada 29. augusts), ar norādi Programmai „Plaukstošu kopienu attīstībai”.

Plašāk par nosacījumiem, kas jāievēro, iesniedzot un īstenojot projektu LKIF programmā „Plaukstošu kopienu attīstībai”, lasiet vadlīnijās projektu pieteicējiem!

Jautājumus par projektu pieteikumu sagatavošanu var: nosūtīt pa e-pastu:elita.uzulena@iniciativa.lv, zvanīt uz tālruni: 26558082

 Informācijas avots: http://www.iniciativa.lv/projektu-iesniedz%C4%93jiem/programma-plauksto%C5%A1u-kopienu-att%C4%ABst%C4%ABbai

 

2.      Meža īpašnieki aicināti iesniegt projektus meža ekonomiskās vērtības uzlabošanai

 Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" aktivitātē jaunaudžu kopšana un mazvērtīgo mežaudžu nomaiņa.

Projektu var iesniegt jebkura fiziska persona, kura ir meža zemes īpašnieks; juridiska persona, kuras privātā kapitāla daļas ir 50 vai vairāk procentu un kura ir meža zemes īpašnieks; pašvaldība ar tai piederošu meža zemi vai pašvaldības kapitālsabiedrība, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošu meža zemi.

Viens pretendents var pieteikties uz jaunaudžu kopšanu un/vai mazvērtīgu mežaudžu nomaiņu platībā, kas nepārsniedz 20 hektārus. Kārtas ietvaros nav atbalstāma aktivitāte - jaunu instrumentu un aprīkojuma iegāde.

Piektās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014.gada 1.septembra līdz 2014.gada 30.septembrim ar kopējo publisko finansējumu 1 045 400 EUR.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir 8 mēneši no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.jūnijam.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā "ES atbalsts".

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē (tālr. 67095000, 67027804).

Lauksaimniecības un mežsaimniecības daļa
Tālrunis: 67027881; 67027137, Klientu apkalpošanas daļa, Tālrunis: 67095000

Infromācijas avots: Lauku atbalsta dienests

 

3.      Izsludināti kultūras projektu konkursi

Līdz 2014. gada 22. augustam pulksten 12.00 (sūtot pa pastu - līdz 18. augustam (pasta zīmogs)) Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) pieņem projektus kultūras projektu konkursā:

Literatūras,
Mūzikas un dejas mākslas,
Teātra mākslas,
Filmu mākslas,
Vizuālās mākslas,
Kultūras mantojuma,
Tradicionālās kultūras,
Dizaina un arhitektūras nozarēs.
Iespējams iesniegt arī
starpdisciplinārus projektus.

Nolikuma 5.1. punktā ir izmaiņas!

Projektu konkursos projekta pieteikumus var iesniegt fiziskas personas vai juridiskas personas, kas atbilst konkursa nolikuma prasībām.

Sīkāku informāciju par projektu konkursiem un pieteikuma veidlapas var atrast VKKF mājas lapā internetā (www.vkkf.lv) vai saņemt VKKF birojā Rīgā, tālrunis 67503177, fakss 67503897, e-pasts kkf@kkf.lv

VKKF biroja faktiskā adrese: Vīlandes ielā 1 (3. stāvā, ieeja no Vīlandes ielas), Rīgā, LV-1010
Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās: 10:00–12:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās: 10:00–12:00; 13:00–16:00

VKKF adrese pasta sūtījumiem: Vīlandes ielā 3, Rīgā, LV-1010

Informācijas avots: Valsts kultūrkapitāla fonds

 

4.      Projektu konkurss starpkultūru dialoga veicināšanai un mazākumtautību NVO atbalstam

Kurzemes NVO atbalsta centrs izsludina NVO projektu konkursu "Iesaisties Kurzemē: starpkultūru dialoga veicināšana un mazākumtautību NVO atbalsts".  Kopējā Pretendentiem piešķiramā finansējuma summa ir  4000 EUR. Vienam projektam maksimālā piešķiramā summa ir 1000 EUR. Pretendentiem nav nepieciešams līdzfinansējums projektu īstenošanai. Viens pretendents var iesniegt vairākus projekta pieteikumus (finansējumu saņem labākais no iesniegtajiem projektiem). Projektu konkursā var piedalīties biedrības un nodibinājumi, kuru juridiskā adrese un darbības vieta ir Kurzemes reģionā. Projekta aktivitātēm jānotiek Kurzemē vai labuma saņēmējiem jābūt kurzemniekiem. Projekta aktivitātēm jānotiek laika posmā 08.09.2014. - 24.11.2014.

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 22. augustam (pasta zīmogs) vai personīgi līdz  27. augustam plkst.14.00 Kurzemes NVO atbalsta centrā K.Valdemāra ielā 17a, Talsos.

Projektu atbalstāmās aktivitātes:  

1.      starpkultūru dialogu veicinošu pasākumi, kas vērsti uz savstarpējas izpratnes veidošanu un stereotipu mazināšanu;

2.      mazākumtautību identitātes un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstību veicinoši pasākumi;

3.      atbalsts mazākumtautību radošo kolektīvu darbībai;

4.      atbalsts mazākumtautību tradīciju un folkloras attīstībai

KONKURSA DOKUMENTI

·         NOLIKUMS 

·         PIETEIKUMA VEIDLAPA 

·         VĒRTĒŠANAS KRITĒRJI

·         APLIECINĀJUMS par finanšu nedublēšanos
Jautājumus par projektu konkursa pieteikumu sagatavošanu sūtiet uz – konkursi@kurzemesnvo.lv!

Projektu konkurss tiek organizēts līdzdarbības līguma ietvaros Kultūras ministrijas konkursa „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” 

Informācijas avots: http://kurzemesnvo.lv/index.php/1021-iesaistieskurzeme-2

 

5.      Izsludināts projektu konkurss Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina Jaunatnes politikas valsts programmas 2014. gadam 2.2. apakšsadaļas atklāto projektu konkursu „Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu, kas pabeiguši ilgtermiņa kursus, organizēto projektu – iniciatīvu īstenošanai, kas nodrošina gan šo jauniešu iesaistīšanos dažādās pašiniciētās aktivitātēs, gan līdzdalību vietējos un reģiona līmeņa demokrātijas procesos”.

Atklātā projektu konkursa mērķis ir sekmēt jauniešu, tai skaitā to, kas ir pakļauti sociālās atstumtības riskam, iesaistīšanos jauniešu iniciatīvu projektu veidošanā un īstenošanā, kā arī dalību neformālās mācīšanās aktivitātēs kā nākamo mācīšanās etapu pēc ilgtermiņa apmācības kursiem, tādā veidā iegūstot un pilnveidojot kompetences, kas ir pieprasītas darba tirgū un veicina viņu personīgo izaugsmi.

Projekta iesniedzēji – pašvaldības (jauniešu centri) un jauniešu nevalstiskās organizācijas saskaņā ar Jaunatnes likuma 12.panta trešo daļu sadarbībā ar neformālajām jauniešu grupām cietumos, kas piedalījušies Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam 2.1 aktivitātē paredzētajās apmācībās.

Konkursa kopējais finansējums - 56 914,00 EUR apmērā.

Projektu iesniegšanas termiņš – 2014. gada 21. augusts.

Plašāka informācija pieejama Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā.

NB! Iesniedzot projekta iesniegumu iesniedzējam jāņem vērā šāds specifiskais vērtēšanas kritērijs: Projekta iesniedzējs ir piedalījies Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam 2.1 aktivitātē paredzētajās apmācībās.

Kontaktpersona:
Agnese Lorence , Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmu daļas programmas vadītāja, Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67356253, Fakss: +371 67358060

Infromācijas avots: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

 

6.      Pieejams atbalsts radošajiem braucieniem Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā "Kultūra"

 Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta mākslinieku rezidences, ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi, profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti visās mākslas nozarēs. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei.

 No š.g. 23.jūlija līdz 20.augustam profesionāli mākslinieki un citi radošo profesiju pārstāvji aicināti iesniegt projektus radošajiem braucieniem uz kādu no Ziemeļu vai Baltijas valstīm laika periodā no 1-10 dienām.

 Finansiālais atbalsts paredzēts ceļa un uzturēšanās izmaksu segšanai. Braucieniem var pieteikties arī nelielas grupas (līdz 6 personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu, vienā un tajā pašā laikā.

 Plašāka informācija: http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/nordic-baltic-mobility-programme-for-culture/mobility-support

 Kritēriji: http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/nordic-baltic-mobility-programme-for-culture/assessment-criteria

Pieteikšanās Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā:  http://applications.kknord.org/user/register.php

Kontaktinformācija: Ginta Tropa, Kultūras padomniece

Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā, Tel. +371 67820055

Fax +371 67213233, ginta@norden.lv

 Informācijas avots: Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā

 

7. Projektu koncepcijas par ES programmu "LIFE" var iesniegt līdz 1. augustam

Š.g. 18.jūnijā Eiropas Komisijas (EK) mājas lapā tika publicēts aicinājums Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētām struktūrām iesniegt projektu pieteikumus LIFE programmas 1.perioda (2014 – 2017) 2014.gada atlases kārtā. LIFE programmai ir divas apakšprogrammas un katrā 3 prioritātes:

Vides apakšprogramma:

 1. vide un resursefektivitāte
 2. daba un bioloģiskā daudzveidība
 3. vides pārvaldība un informācija

Klimata pasākumu apakšprogramma:

 1. klimata pārmaiņu mazināšana
 2. klimata pārmaiņu adaptācija
 3. kKlimata pārvaldība un informācija

LIFE finansējumam var pieteikties gan publiskās institūcijas (valsts un pašvaldību iestādes), gan arī privātās struktūras (nevalstiskas organizācijas un komersanti). Projektu pieteikumu sagatavošanas vadlīnijas, pieteikšanās rokasgrāmatas un informācija par atbalstāmajām jomām pieejama EK tīmekļa vietnē.

Jāņem vērā, ka kopš 2014. gada mainījušies LIFE programmas nosacījumi - izveidota atsevišķa LIFE Klimats apakšprogramma, izstrādātas Eiropas Savienības līmeņa LIFE Vides apakšprogrammas prioritārās tēmas u.c. jauninājumi.

Lai pieteiktos projektam un lai VARAM varētu vieglāk strukturēt iespējamo atbalstu projektu pieteikumu rakstītājiem, kā arī veicinātu projektu ideju izplatību un partneru meklēšanu, VARAM lūdz iesniegt koncepcijas pēc noteiktas formas līdz 1.augustam: Projekta koncepcijas formas Vides un Klimata apakšprogrammai šeit.

Projektu gala iesniegumus var izveidot un iesniegt, izmantojot tiešsaistes rīku „eProposal” līdz š.g. 16. oktobrim pl. 16.00 (pēc Beļģijas laika)

Papildus informāciju par izsludināto projektu konkursu var saņemt:

 • par vispārējiem LIFE programmas jautājumiem un LIFE Vide apakšprogrammu - Ilona Mendziņa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta direktores vietniece, e-pasts: ilona.mendzina@varam.gov.lv
 • par LIFE Klimata apakšprogrammu - Sofija Grīnvalde, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Klimata pārmaiņu departamenta Klimata finanšu un tehnoloģiju nodaļas vecākā eksperte, tel. 67026907, e-pasts: sofija.grinvalde@varam.gov.lv

Infromācijas avots: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

 

8.      Tiek izsludināta projektu iesniegšana finansējuma saņemšanai aktivitātē "Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai"

Tiek izsludināta projektu iesniegšana finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijā „Multisektoriālie projekti” aktivitātē „Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai”.

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2014.gada 28.jūlija sēdes lēmumu Nr.11 § 1.4., izsludina projektu iesniegšanu vadlīnijā „Multisektoriālie projekti” aktivitātē „Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai”.

Apstiprinātā projektu iesniegšanas kārtība nosaka procedūru, kādā 2014. gada II pusgadā iesniedzami un tiek izskatīti projekti finansējuma saņemšanai no valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, kuru mērķis ir nodrošināt atbalstu sekmīgai vides politikas ieviešanai, veicot informācijas iegūšanu, apstrādi un analīzi.

Projektu iesniedzēji var būt Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības), valsts kapitālsabiedrība, Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums.

Atbilstoši apstiprinātajai kārtībai var iesniegt projektu iesniegumus, kuros paredzēta informācijas iegūšana, apstrāde un analīze sekojošās jomās:

 • Vides kvalitātes uzlabošanā;
 • Dabas aizsardzībā;
 • Dabas resursu saglabāšanā un ilgtspējīgā izmantošanā;
 • Klimata politikā;
 • Vides investīcijās;
 • Hidrometeoroloģijā;
 • Zemes dzīļu izmantošanā.

Projektu iesniegšanas kārtība un iesnieguma veidlapa ar pielikumiem ir pieejama LVAF administrācijas mājaslapā www.lvafa.gov.lv sadaļā „Projektu konkursi”.

Projektu konkursā pieejamais finansējums no Fonda līdzekļiem šai aktivitātei ir noteikts EUR 100 000.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš noteikts līdz 2014. gada 30.septembrim.

Projekta iesniegums, noformēts atbilstoši kārtības prasībām, ir jāiesniedz LVAF administrācijā, Eksporta ielā 5, Rīgā, LV - 1010, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00 vai nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē), vai sūtot uz e-pasta adresi lvafa@lvafa.gov.lv (noformētu elektroniska dokumenta veidā, kurš ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu). Projektu iesniegumi, kas saņemti vai izsūtīti pa pastu (pasta zīmogs) pēc noteiktā termiņa beigām, netiek pieņemti.

Sīkāka informācija pa e-pastu lvafa@lvafa.gov.lv

Informācijas avots: Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija

Neliela mēroga konkurss Kurzemes reģiona novadiem:

Ziemeļkurzemes biznesa asociācija izsludinājusi ELFLA projektu konkursa 9. kārtu Kolkas, Dundagas, Īves, Lubes, Ances, Popes, Puzes, Valdgales, Tārgales, Ugāles un Usmas pagastam.

Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina projektu konkursa IX kārtu Lauku attīstības programmas 413. pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”:
2. aktivitāte iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

2.1. Rīcība: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem,
pieejamais finansējums – 8 016,15 EUR

Mērķis: Radīt iespējas vietējiem iedzīvotājiem aktīvi izmantot savu brīvo laiku un pilnveidot savas zināšanas, nodrošināt vietējo kultūras vērtību saglabāšanu.
Risinājuma iespējas: Atbalstu var saņemt iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
Aktivitātē tiek dots atbalsts - atpūtas vietu izveidei un labiekārtošanai, vides sakoptības nodrošināšanai - bērnu rotaļu un spēļu laukumi, labiekārtotas pastaigu un dabas izziņas takas un veloceliņi, skatu torņi, brīvdabas sarīkojumu vietu izveide un labiekārtošana, parku, atpūtas vietu un, kapsētu labiekārtošana. Sabiedrības iniciatīvas centru izveide un labiekārtošana - rotaļu, spēļu un bērnu pieskatīšanas istabas, jauniešu iniciatīvas un brīvā laika centri. Telpu izveide un labiekārtošana, aprīkojuma iegāde. Pamatlīdzekļu iegāde pasākumu nodrošināšanai. Aktivitātē tiek dots atbalsts vēsturisko objektu, pieminekļu, piemiņas zīmju, svētvietu sakopšanai un atjaunošanai. Novadnieku ekspozīciju izveidei, publisko kolekciju eksponēšanai, popularizēšanai. Tradīciju mantojuma saglabāšana un popularizēšana. Pašdarbības kolektīvu aktivitāšu veicināšana un nodrošināšana. Apmācību un pulcēšanās telpu izveide, rekonstrukcija un labiekārtošana, amatu apmācības darbnīcu izveide un labiekārtošana.

Projektu pieņemšana notiks no 2014.gada 10.septembra līdz 2014.gada10.oktobrim biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā. Sīkāka informācija biedrības mājas lapā www.ziemelkurzeme.lv vai pa telefonu 29172814.
Ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcības mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties katru piektdienu, iepriekš sazinoties, no 9:00 līdz 16:00 biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā vai biedrības mājas lapā:
www.ziemelkurzeme.lv, vai mob.tel. 29172814 koordinatore Gunta Abaja, vai rakstot e-pastu uz adresi zba@dundaga.lv  Lauku atbalsta dienests mājas lapā - www.lad.gov.lv ir pieejamas projekta iesnieguma veidlapas, metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai, kā arī iespēja iesniegt projekta iesniegumu elektroniskā dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parastu, e-pasta adrese: lad@gov.lv


 

JAUNUMI, 28.07.2014.

1.    Projektu koncepcijas par ES programmu "LIFE" var iesniegt līdz 1. augustam
Š.g. 18.jūnijā Eiropas Komisijas (EK) mājas lapā tika publicēts aicinājums Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētām struktūrām iesniegt projektu pieteikumus LIFE programmas 1.perioda (2014 – 2017) 2014.gada atlases kārtā. LIFE programmai ir divas apakšprogrammas un katrā 3 prioritātes:

Vides apakšprogramma:

 1. vide un resursefektivitāte
 2. daba un bioloģiskā daudzveidība
 3. vides pārvaldība un informācija

Klimata pasākumu apakšprogramma:

 1. klimata pārmaiņu mazināšana
 2. klimata pārmaiņu adaptācija
 3. kKlimata pārvaldība un informācija

LIFE finansējumam var pieteikties gan publiskās institūcijas (valsts un pašvaldību iestādes), gan arī privātās struktūras (nevalstiskas organizācijas un komersanti). Projektu pieteikumu sagatavošanas vadlīnijas, pieteikšanās rokasgrāmatas un informācija par atbalstāmajām jomām pieejama EK tīmekļa vietnē.

Jāņem vērā, ka kopš 2014. gada mainījušies LIFE programmas nosacījumi - izveidota atsevišķa LIFE Klimats apakšprogramma, izstrādātas Eiropas Savienības līmeņa LIFE Vides apakšprogrammas prioritārās tēmas u.c. jauninājumi.

Lai pieteiktos projektam un lai VARAM varētu vieglāk strukturēt iespējamo atbalstu projektu pieteikumu rakstītājiem, kā arī veicinātu projektu ideju izplatību un partneru meklēšanu, VARAM lūdz iesniegt koncepcijas pēc noteiktas formas līdz 1.augustam: Projekta koncepcijas formas Vides un Klimata apakšprogrammai šeit.

Projektu gala iesniegumus var izveidot un iesniegt, izmantojot tiešsaistes rīku „eProposal” līdz š.g. 16. oktobrim pl. 16.00 (pēc Beļģijas laika)

Papildus informāciju par izsludināto projektu konkursu var saņemt:

 • par vispārējiem LIFE programmas jautājumiem un LIFE Vide apakšprogrammu -  Ilona Mendziņa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta direktores vietniece, e-pasts: ilona.mendzina@varam.gov.lv
 • par LIFE Klimata apakšprogrammu - Sofija Grīnvalde, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Klimata pārmaiņu departamenta Klimata finanšu un tehnoloģiju nodaļas vecākā eksperte, tel. 67026907, e-pasts: sofija.grinvalde@varam.gov.lv


Infromācijas avots: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

2.    Pieejams atbalsts radošajiem braucieniem Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā "Kultūra"
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta mākslinieku rezidences, ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi, profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti visās mākslas nozarēs. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei.

No š.g. 23.jūlija līdz 20.augustam 
profesionāli mākslinieki un citi radošo profesiju pārstāvji aicināti iesniegt projektus radošajiem braucieniem uz kādu no Ziemeļu vai Baltijas valstīm laika periodā no 1-10 dienām.

Finansiālais atbalsts paredzēts ceļa un uzturēšanās izmaksu segšanai. Braucieniem var pieteikties arī nelielas grupas (līdz 6 personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu, vienā un tajā pašā laikā.

Plašāka informācija: http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/nordic-baltic-mobility-programme-for-culture/mobility-support

Kritēriji: http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/nordic-baltic-mobility-programme-for-culture/assessment-criteria

Pieteikšanās Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā:  http://applications.kknord.org/user/register.php

Kontaktinformācija:
Ginta Tropa
Kultūras padomniece
Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā
Tel. +371 67820055
Fax +371 67213233
ginta@norden.lv


Informācijas avots: Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā

3.              Izsludināts projektu konkurss Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina Jaunatnes politikas valsts programmas 2014. gadam 2.2. apakšsadaļas atklāto projektu konkursu „Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu, kas pabeiguši ilgtermiņa kursus, organizēto projektu – iniciatīvu īstenošanai, kas nodrošina gan šo jauniešu iesaistīšanos dažādās pašiniciētās aktivitātēs, gan līdzdalību vietējos un reģiona līmeņa demokrātijas procesos”.

Atklātā projektu konkursa mērķis ir sekmēt jauniešu, tai skaitā to, kas ir pakļauti sociālās atstumtības riskam, iesaistīšanos jauniešu iniciatīvu projektu veidošanā un īstenošanā, kā arī dalību neformālās mācīšanās aktivitātēs kā nākamo mācīšanās etapu pēc ilgtermiņa apmācības kursiem, tādā veidā iegūstot un pilnveidojot kompetences, kas ir pieprasītas darba tirgū un veicina viņu personīgo izaugsmi.

Projekta iesniedzēji – pašvaldības (jauniešu centri) un jauniešu nevalstiskās organizācijas saskaņā ar Jaunatnes likuma 12.panta trešo daļu sadarbībā ar neformālajām jauniešu grupām cietumos, kas piedalījušies Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam 2.1 aktivitātē paredzētajās apmācībās.

Konkursa kopējais finansējums - 56 914,00 EUR apmērā.

Projektu iesniegšanas termiņš – 2014. gada 21. augusts.

Plašāka informācija pieejama Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā.

NB! Iesniedzot projekta iesniegumu iesniedzējam jāņem vērā šāds specifiskais vērtēšanas kritērijs: Projekta iesniedzējs ir piedalījies Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam 2.1 aktivitātē paredzētajās apmācībās.

Kontaktpersona:
Agnese Lorence
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmu daļas programmas vadītāja
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67356253
Fakss: +371 67358060

 


Infromācijas avots: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra


JAUNUMI, 21.07.2014.

1.Izsludināts projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām programmā "Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā"

 

2014. gada 9.jūlijā notika Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) padomes sēde, kurā nolemts izsludināt nevalstisko organizāciju līdzfinansējuma konkursu. Līdzfinansējuma konkurss paredz atbalstu nevalstisko organizāciju aktivitātēm Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā.

Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt Latvijā reģistrēto nevalstisko organizāciju īstenotos projektus, kuri sniedz ieguldījumu prezidentūras programmas mērķu īstenošanā un saturiski atbilst Latvijas prezidentūras prioritārajiem virzieniem: ES konkurētspējas veicināšana, informācijas sabiedrības stiprināšana un ES globālā loma.

Paredzēts atbalstīt šādas aktivitātes - semināri, konferences, diskusijas, forumi, radošās darbnīcas, interneta risinājumu izmantošana un attīstīšana diskusiju veicināšanai utml. Visiem atbalstītajiem projektiem jāatbilst Latvijas prezidentūras trim prioritātēm, kā arī prezidentūras vērtībām – iesaistīšanās, izaugsme, ilgtspēja.

Kopējais projektu konkursā pieejamais finansējums ir 198 082 eiro, kas atvēlēti no 2015.gada Latvijas valsts budžeta. Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums ir 20 000 EUR, kas nedrīkst pārsniegt 95% no projekta kopējām izmaksām. Atbalstītie projekti jāīsteno Latvijas prezidentūras laikā, no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 30.jūnijam.

Projektu konkursam var pieteikties no 2014.gada 11.jūlija līdz 2.septembrim.

Par projektu konkursa administrēšanu atbildīgs Sabiedrības integrācijas fonds. Projektu konkursa “Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” nolikums un projekta iesnieguma veidlapa būs pieejama Sabiedrības integrācijas fonda interneta vietnē www.sif.lv

Projektu iesniegumus var iesniegt:

 • personīgi vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Brīvības ielā 40-39, Rīgā, LV - 1050 (vienā oriģināleksemplārā). Projekta iesnieguma elektronisko kopiju (tai skaitā aizpildītā projekta iesnieguma veidlapa, budžeta veidlapa un projekta personāla CV) nosūta Sabiedrības integrācijas fondam uz e-pasta adresi: prezidentura@sif.lv, e-pasta temata ailē norādot projekta iesniedzēja nosaukumu. Projekta iesniedzējam jānodrošina projekta iesnieguma elektroniskās kopijas atbilstība papīra formā iesniegtajam oriģinālam.
 • elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: prezidentura@sif.lv, e-pasta temata ailē norādot projekta iesniedzēja nosaukumu.

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu prezidentura@sif.lv, norādot atsauci uz šo projektu konkursu, ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

Informatīvais seminārs par projektu konkursu notiks 2014.gada 25.jūlijā plkst. 11:00 Rīgā, Kalēju ielā 9/11, viesnīcas "Konventa Sēta" zālē "Georgs" (2.stāvā).

 

2.NKC izsludina 2014.gada konkursu Latvijas filmu demonstrēšanas atbalstam

 

Latvijas filmu maratona ietvaros Nacionālais kino centrs (NKC) 04.07.2014. izsludina 2014.gada konkursu ar pieejamo finansējumu Eur 40 000 Latvijas filmu demonstrēšanas atbalstam, paredzot finansējumu 3 projektu realizēšanai.

Konkursa mērķis ir atbalstīt jaunāko Latvijas filmu, kas saņēmušas NKC vai VKKF atbalstu, sistemātisku un regulāru demonstrēšanu Latvijas filmu maratona ietvaros, nodrošinot šo filmu ģeogrāfiski vienmērīgu izplatīšanu filmu programmu ietvaros Latvijā un/vai tās diasporā, ar nosacījumu projektu īstenošanu uzsākt jau šogad. Jaunākās Latvijas filmas šī konkursa izpratnē ir spēlfilmas, dokumentālās un animācijas filmas, kas pabeigtas un pirmizrādītas ne agrāk kā 2011.gadā.

Latvijas filmu maratons ir NKC izveidota iniciatīva, kuras ietvaros tiek īstenota un veicināta Latvijas filmu pieejamības nodrošināšana Latvijā un tās diasporā.

Projektu konkursam var iesniegt Latvijā reģistrēti komersanti, biedrības vai nodibinājumi.

Projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10 līdz šā gada 8.augustam plkst.12:00.

Ar konkursa nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties NKC mājas lapā www.nfc.lv, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”.

 

3.Izsludināti projektu konkursi nevalstiskajām organizācijām Vides politikas pamatnostādņu īstenošanai

 

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija izsludina projektu konkursus vadlīnijā „Multisektoriālie projekti” sadarbības projektu starp NVO un vides institūcijām Vides politikas pamatnostādņu īstenošanai.

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt sadarbības projektu īstenošanu starp nevalstiskajām organizācijām un vides institūcijām Vides politikas pamatnostādnēs 2014-2020. gadam noteikto rīcības mērķu īstenošanai.

Projektu konkursā var piedalīties Latvijas Republikā reģistrētas biedrības un nodibinājumi, par sadarbības partneri piesaistot vides institūciju.

Konkursu ietvaros projektu pieteikumus var iesniegt šādu Vides politikas pamatnostādnēs noteikto rīcības mērķu un aktivitāšu īstenošanai:

1. Projektu konkurss Vides politikas pamatnostādņu rīcības mērķim A1 - „Nodrošināta kvalitatīva vides komunikācija

 • Dabas izglītības nodarbību īstenošana un materiālu izstrāde par īpaši aizsargājamām sugām, biotopiem un teritorijām; 
 • Nacionālas nozīmes vides izglītības centru darbības uzlabošana un pilnveidošana sabiedrības vides apziņas veicināšanai. 

Kopējais pieejamais finansējums 200 000.00 EUR; sadarbības partneri – Dabas aizsardzības pārvalde, Nacionālais Botāniskais dārzs un Latvijas Dabas muzejs.

2. Projektu konkurss Vides politikas pamatnostādņu rīcības mērķim A5 - „Palielināt vides aizsardzības sistēmas kapacitāti visos līmeņos un labāk atbalstīt vides sektora NVO kā nozīmīgu partneri sabiedrības iesaistīšanai vides jautājumu risināšanā

 • Praktisku pasākumu īstenošana vides piesārņojuma novēršanā novērtējot piesārņojošo vielu emisiju samazināšanos;
 • Gaisa kvalitātes kontrolē iesaistīto personu profesionālās kvalifikācijas celšana (t.sk., bet ne tikai apmācības ar situācijas analīzi, praktiskiem uzdevumiem, programmatūras pielietošanu);
 • Praktiska atbalsta pasākumu veikšana zivju resursu kontroles jomā iesaistītājām personām (t.sk., bet ne tikai praktisko apmācību veikšana, pastiprināta zvejas kontrole nārsta laikā). 
 • Praktiski pasākumi īpaši aizsargājamo ES vai Latvijas nozīmes tekošu saldūdeņu biotopu aizsardzībai un apsaimniekošanai. 

Kopējais pieejamais finansējums 145 000.00 EUR; sadarbības partneri – Valsts vides dienests un Dabas aizsardzības pārvalde.

3. Projektu konkurss Vides politikas pamatnostādņu rīcības mērķim C1 - „Saglabāta un atjaunota ekosistēmu un to dabiskās struktūras, kā arī vietējo savvaļas sugu daudzveidība

 • Praktisku plānošanas pasākumu realizācija mežu bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības saglabāšanā;
 • Praktisku pasākumu īstenošana dabas tūrisma infrastruktūras ilgtspējīgas izmantošanas un ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. 

Kopējais pieejamais finansējums 145 000.00 EUR; sadarbības partneris – Dabas aizsardzības pārvalde.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš noteikts no 2014.gada 14. līdz 28.jūlijam.

Projektu konkursu nolikumi un projektu iesnieguma veidlapas elektroniskā formā pieejamas Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas mājas lapas www.lvafa.gov.,  sadaļā „Projektu konkursi”/„Projektu konkursa nolikumi”.

Papildus jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu var sūtīt elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: lvafa@lvafa.gov.lv

 

4.Izsludināts konkurss atbalsta pasākumā "Atbalsts investīcijām ar pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanu saistītās materiālās bāzes pilnveidošanai"

 

Lauku atbalsta dienests izsludina iesniegumu pieņemšanu valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākumam "Atbalsts investīcijām ar pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanu saistītās materiālās bāzes pilnveidošanai" saskaņā ar 2009.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai" un 2014.gada 13.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.243 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu investīciju veicināšanai lauksaimniecībā" 40.1., 40.3. un 40.6.4. apakšpunktiem.

Pieejamais finansējums 1 500 000 EUR apmērā paredzēts pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanai saistītās materiālās bāzes pilnveidošanai.

Pretendentiem jāatbilst vismaz vienai no zemāk minētajām prasībām:

 1. ir reģistrējies Zinātnisko institūciju reģistrā vismaz piecus gadus un nodrošina studentu apmācību saskaņā ar akreditētām augstākās izglītības valsts programmām lauksaimniecības, pārtikas, mežsaimniecības un veterinārmedicīnas jomā;
 2. veic laboratoriskos un diagnostiskos izmeklējumus saistībā ar valsts uzraudzību un kontroli pārtikas aprites, dzīvnieku veselības aizsardzības, dzīvnieku barības aprites un veterināro zāļu aprites jomā;
 3. ir reģistrēts Zinātnisko institūciju reģistrā un ir izstrādājis un Zemkopības ministrijā apstiprinājis attīstības stratēģiju 2015. gadam un turpmākajiem gadiem institūcijām, kas veic zinātnisko darbību augļkopības jomā, nodrošinot ekspertīzi augļkopības nozares attīstības politikas izstrādei un zinātnisko pamatojumu tās īstenošanai un veicinot zinātnes un izglītības integrētu attīstību, kā arī Latvijas augļkoku un ogulāju ģenētisko resursu aizsardzību un to ilgtspējīgu izmantošanu.

Pretendentiem līdz 2014.gada 15.augustam jāiesniedz Zemkopības ministrijā apstiprināšanai attīstības stratēģija 2015.gadam un turpmākajiem gadiem.

Iesniegumu pieņemšana notiks no 2014.gada 15.augusta līdz 2014.gada 15.septembrim. Projektu īstenošanas beigu termiņš ir 2015.gada 30.jūnijs.

Iesnieguma veidlapa ir atrodama mājaslapā www.lad.gov.lv

Iesniegumi jāiesniedz LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā (tālr. 67027687, 67027693, 67027235, 67027204).

 

5.Izsludina projektu konkursu Zivju fonda pasākumam

 

Zemkopības ministrija izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas otro kārtu šādam Zivju fonda pasākumam - Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus), ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 36 700 euro, nosakot projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu no 2014. gada 15. jūlija līdz 2014. gada 15. augustam.

Projekta iesniegums jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā Rīgā, Republikas laukumā 2, 12. stāvā, 1215. kabinetā (tālr. 67027204).

Projekta iesnieguma veidlapa un informācija par projektu iesniegšanas kārtību pieejama Lauku atbalsta dienesta mājaslapas www.lad.gov.lv sadaļā "Zivju fonds".

 

6.Pētniecībai zinātnē pieejami 4,4 miljoni eiro

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina Latvijas zinātniskās institūcijas iesniegt projektus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas “Pētniecība un Stipendijas” aktivitātē “Pētniecība”. Aktivitātē pieejams finansējums 4 435 556 eiro apmērā, lai veicinātu sadarbību zinātnē starp Latviju un Norvēģiju.

Pētniecības aktivitāte vērsta uz divpusējās sadarbības stiprināšanu starp Latvijas un Norvēģijas pētniecības iestādēm, tādējādi veicinot iestāžu ilgtermiņa sadarbību, kā arī to kapacitātes un kompetenču attīstību. Projekta ietvaros ir obligāta partnerība ar vismaz vienu institūciju no Norvēģijas.

Projektiem pieejams finansējums 4 435 556 eiro apmērā, ko veido Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums (3 992 000 eiro) un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums (443 556 eiro). Viena projekta minimālais finansējums ir 60 000 eiro, savukārt maksimālais - 1 milj. eiro. Projektus var īstenot līdz 2017. gada 30. aprīlim.

Projektu var iesniegt tikai Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija – zinātniskais institūts vai augstskola, kas atbilst konkursa nosacījumiem.

Projektiem jāatbilst šādām tematiskām jomām:

 • sociālās un humanitārās zinātnes;
 • sabiedrības veselība, ieskaitot aspektus, kas saistīti ar farmāciju, biomedicīnu un profilaksi.

Projektu iesniegumi angļu valodā elektroniski jāiesniedz līdz 30. septembrim, izmantojot elektronisko projektu iesniegumu iesniegšanas sistēmu, kurai piekļuvi pēc rakstiska pieprasījuma izsniedz VIAA.

Konkursa nosacījumi un detalizēta informācija par programmu pieejama VIAA mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā „EEZ un Norvēģijas finanšu instruments”.

Kopš 2004. gada Latvijai ir pieejams EEZ finanšu instruments un Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments. EEZ finanšu instrumentu veido Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas iemaksas, bet Norvēģijas finanšu instrumentu pilnībā finansē Norvēģija.

 

7.Izsludināts projektu konkurss sociālās politikas inovācijām sociālo pakalpojumu reformu atbalstam

 

ES programmas „Nodarbinātība un sociālā inovācija” 2014.-2020.gadam ietvaros izsludināts projektu konkurss VP/2014/008 „Call for proposals for social policy innovations supporting reforms in social services" (sociālās politikas inovācijas sociālo pakalpojumu reformu atbalstam).”

Konkursa vispārīgs mērķis – veicināt inovācijas un reformas sociālo pakalpojumu jomā, meklējot risinājumus identificētiem izaicinājumiem atbilstoši nacionālām, reģionālām un vietējām vajadzībām un sociālo investīciju pieejai.

Atbalsts paredzēts sociālās politikas eksperimentēšanas projektiem, kuri testēs un novērtēs inovatīvus risinājumus ar mērķi ieviest tos plašākā mērogā.

Sociālās eksperimentēšanas projektu būtība ir testēt plānotās politikas vai atsevišķu politikas aktivitāšu ietekmi uz nelielām iedzīvotāju grupām, lai novērtētu to efektivitāti pirms pieņemt lēmumu par politikas ieviešanu nacionālā līmenī.

Konkursa mērķi

 1. sociālās politikas inovāciju izmantošana strukturālo reformu veikšanai stratēģijas "Eiropa 2020" kontekstā, īpaši ņemot vērā dalībvalstu specifiskās rekomendācijas;
 2. stiprināt publiskās, privātās un pilsoniskās sabiedrības partnerības, iesaistot tās izpratnes veidošanas aktivitātēs par sociālās politikas inovāciju izmantošanu un to priekšrocībām. 

Sociālo investīciju pieeja paredz atbalstīt inovatīvas reformas sociālo pakalpojumu nodrošināšanas jomā, kuras liecinās par to, ka stiprinot publiskās, privātās un pilsoniskās sabiedrības partnerības, iesaistot tajās sociālos uzņēmējus un NVO, tiek uzlaboti politikas sasniegumi (rezultāti). Projektu pieteikumiem jāapraksta ilgtermiņa perspektīvas, kā veiksmīgas sociālās inovācijas un reformas tiks izstrādātas, pārbaudītas un ieviestas; kā arī kā tiks uzlabota integrēto sociālo pakalpojumu pieejamība, piekļuve, segums un efektivitāte.

Projektu pieteikumiem jābūt saskaņā ar 2010.gada oktobrī pieņemto dokumentu "Voluntary European Quality Framework for Social Services".

Projektu jomas - bērnu aprūpe, ilgstoša sociālā aprūpe, valsts sociālie dienesti, izglītība un mūžizglītība, veselības aprūpe, nabadzības novēršana un sociālā iekļaušana, ņemot vērā dalībvalstīm adresētās specifiskās rekomendācijas (http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/).

Projektiem jāorientējas uz vienas pieturas aģentūras pieeju, personalizētu pieeju un inovatīvām partnerībām.

Finansējums
Projektu konkursā kopējais indikatīvi pieejamais finansējums ir EUR 9 200 000. Plānotais ES atbalsts ir pieejams ne vairāk kā 80% no kopējām projekta attiecināmām izmaksām.
Minimālais granta finansējums ir EUR 750 000, maksimālais – EUR 2 000 000.

Plānotais projekta ieviešanas ilgums: 24-36 mēneši.

Projektus var iesniegt pieteicēju konsorcijs, kura sastāvā iekļautas sociālās politikas inovāciju procesā iesaistītās organizācijas. Vadošajam partnerim jābūt nacionālā, reģionālā vai vietējā līmeņa valsts pārvaldes iestādei. Bez vadošā partnera jābūt vismaz vienam projekta partnerim (co-applicant). Projekta partneri var būt pilsoniskās sabiedrības un/vai privātās organizācijas.

Projektu pieteikšanās termiņš: 2014.gada 28.augusts.

Projektu pieteikumu iesniegšana

Projekta pieteikumi jāiesniedz elektroniski, aizpildot on-line pieteikuma formu "SWIM" sistēmā internetā (Interneta vietnē https://webgate.ec.europa.eu/swim/displayWelcome.do), kā arī jāiesniedz izdrukāti un parakstīti pieteikumi (1 oriģināls) ar pavaddokumentiem uz šādu adresi:

European Commission
DG EMPL D1
Call for proposals VP/2014/008
B-1049 Brussels
Belgium

Jautājumus var sūtīt uz oficiālo e-pastu: empl-vp-2014-008@ec.europa.eu

Informācija par projektu konkursu, kā arī pieteikuma veidlapa un finanšu vadlīnijas pieteicējiem, atrodama EK Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta interneta vietnē: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=408&furtherCalls=yes

Kontaktpersona Latvijā
Elita Aleksandrovska
Labklājības ministrijas
ES Struktūrfondu departamenta
vecākā referent
Adrese: Skolas iela 28, Rīga, Latvija, LV-1331
Tālr. 67021565
e-pasta adrese:
Elita.Aleksandrovska@lm.gov.lvv

 

8.Izsludināts projektu konkurss Eiropas līmeņa nozaru padomes nodarbinātības un prasmju jautājumos

 

ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (2014.-2020.) ietvaros izsludināts projektu konkurss VP/2014/012 „Eiropas līmeņa nozaru padomes nodarbinātības un prasmju jautājumos” (European Sector Skills Councils).

Konkursa vispārīgs mērķis – veicināt jaunas sadarbības formas partnerībām starp darba tirgus publiskā un privātā sektora dalībniekiem (piem., sociālajiem partneriem, apmācību un izglītības pakalpojumu sniedzējiem, darba tirgus monitoringa un uzraudzības organizācijām (labour market intelligence entities), uzņēmumiem, tai skaitā mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, tirdzniecības kamerām, valsts un privātiem nodarbinātības dienestiem), ar mērķi risināt prasmju trūkumu un neatbilstību, salāgojot darbaspēka piedāvājumu un pieprasījumu ES.

Atbalstīt Eiropas līmeņa nozaru padomju nodarbinātības un prasmju jautājumos konsolidēšanos un to padomju darbības turpināšanu, kas ir izgājuši priekšizpētes stadiju.

Tehniskie mērķi (technical objectives):

 1. Nodrošināt vairāk nozarēm nepieciešamās informācijas, pamatojoties uz nacionālo avotu apvienošanu par nodarbinātības tendencēm un nozaru prasmju piedāvājumu un pieprasījumu.
 2. Sniegt ieguldījumu prasmju pārvaldībai nozares līmenī un nacionālai prasmju politikai, veicinot kapacitātes stiprināšanu un paraugprakses apzināšanu, veidojot Eiropas platformu pieredzes apmaiņai un attīstot kopīgus nozaru prasmju projektus.

Projektu aktivitātes
Projektus var iesniegt tajās nozarēs, kuras jau veica ES līdzfinansēto priekšizpētes novērtējumu Eiropas līmeņa nozaru padomju nodarbinātības un prasmju jautājumos izveidei. Programmas ietvaros tiks finansētas aktivitātes, kas pilnībā attiecas uz šādu padomju darbību.

 1. Tīklojums prasmju attīstībai (Networking for skills development);
 2. Padomju darbības uzsākšanas aktivitātes (infrastruktūras izveide, lomu un atbildību noteikšana; sadarbības un informēšanas mehānisma identificēšana un izmēģināšana; darba plāna izstrāde 2-3 gadiem, darba tirgus nozares informācijas vākšana);
 3. Padomju darbības turpmākās aktivitātes (nozarēm, kas ir saņēmušas sākotnējo EK atbalstu), piem., palielināt dalībnieku skaitu no dalībvalstīm, kas vēl nav padomes sastāvā.
 4. Dalība citās ES iniciatīvās.

Finansējums
Maksimāli projektu konkursā pieejamais finansējums ir EUR 600 000. Projekta finansējums – EUR 300 000. Plānotais ES atbalsts ir pieejams ne vairāk kā 80% no kopējām projekta attiecināmām izmaksām.

Maksimālais projekta īstenošanas laiks – 18 mēneši.

Projektus ir tiesīgas iesniegt juridiskās personas.
Konsorcija sastāvā jābūt Eiropas jumta organizācijai un 10 nacionālā līmeņa organizācijām no vismaz 10 dalībvalstīm.

Iesniedzēji var būt:

 • Eiropas vai nacionālie sociālie partneri;
 • valsts iestādes;
 • nozaru prasmju observatorijas;
 • nevalstiskās organizācijas, bezpeļņas organizācijas;
 • pētnieciskas organizācijas, institūti, universitātes;
 • pilsoniskās sabiedrības organizācijas.

Projektu pieteikšanās termiņš: 2014.gada 3.septembris.

Projektu pieteikumu iesniegšana
Projekta pieteikumi jāiesniedz elektroniski, aizpildot on-line pieteikuma formu "SWIM" sistēmā internetā kā arī jāiesniedz izdrukāti un parakstīti pieteikumi ar pavaddokumentiem (1 oriģināls un 1 kopija) uz šādu adresi:

Call for proposals – VP/2014/012
European Commission – DG EMPL/C3
Jackie Morin
J-27 05/051
BE – 1049 Brussels
Belgium

Jautājumus var sūtīt uz oficiālo e-pastu: EMPL-VP-2014-012@ec.europa.eu

Informācija par projektu konkursu, kā arī pieteikuma veidlapa un finanšu vadlīnijas pieteicējiem, atrodama EK Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta interneta vietnē: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=411&furtherCalls=yes

Kontaktpersona Latvijā
Raimonds Brīdaks
Labklājības ministrijas
Darba tirgus politikas departamenta
vecākais referents
Adrese: Skolas iela 28, Rīga, Latvija, LV-1331
Tālr.: 67021511
e-pasta adrese:
Raimonds.Bridaks@lm.gov.lv

 

9.Izsludināts projektu konkurss trešo valstu pilsoņu integrācijas jomā

 

Latvijas Republikas Kultūras ministrija kā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (turpmāk – fonds) vadošā iestāde (turpmāk – vadošā iestāde) izsludina atklātas projektu iesniegumu atlases konkursu fonda 2013.gada programmas šādās aktivitātēs: 

1.”a” aktivitātē „Valodas un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai” (turpmāk – 1.”a” aktivitāte);

Mērķis: organizēt trešo valstu pilsoņiem kvalitatīvas adaptācijas programmas un pasākumus (latviešu valodas kursus, kultūrorientācijas kursus, atbalsta pasākumus mazāk aizsargātām trešo valstu pilsoņu grupām), lai nodrošinātu pilnvērtīgu piekļuvi pakalpojumiem un līdzdalību sabiedrības dzīvē, kā arī nodrošināt uzņemošās sabiedrības spēju pieņemt citādo.

Pieejamais finansējums: 1 826 280,32 eiro, ko veido 75 % fonda finansējums 1 369 710,24 eiro un 25 % valsts budžeta finansējums 456 570,08 eiro. Pieejamais finansējums viena projekta iesnieguma attiecināmo izmaksu segšanai ir ne mazāk kā 19 999,89 eiro un ne vairāk kā 170 744,62  eiro.

3.aktivitātē „Izstrādāt un ieviest starpkultūru mācību sistēmu, palielinot iespējas un daudzveidības apziņu, valsts, privāto institūciju un sociālo partneru personāla apmācība, kuri nodrošina pakalpojumus, tostarp izglītības iestādes” (turpmāk – 3.aktivitāte);

Mērķis: stiprināt spēju koordinēt, īstenot, uzraudzīt un novērtēt trešo valstu pilsoņu integrācijas pasākumus dažādos valsts pārvaldes un pakalpojumu sniegšanas līmeņos, kā arī stiprināt iesaistīto speciālistu daudzveidības pārzināšanas un starpkultūru dialoga prasmes.

Pieejamais finansējums: 88 259,20 eiro, ko veido 75 % fonda finansējums 66 194,40 eiro un 25 % valsts budžeta finansējums 22 064,80 eiro. Papildus fonda un valsts budžeta līdzekļiem projekta finansēšanai var piesaistīt projekta iesniedzēja finanšu līdzekļus. Pieejamais finansējums projekta iesnieguma attiecināmo izmaksu segšanai ir ne mazāk kā 20 000,00 eiro un ne vairāk kā 88 259,20 eiro.

 Projektu iesniedzēji un to sadarbības partneri var būt valsts iestādes, pašvaldības, pašvaldību iestādes, atvasinātas publiskas personas, biedrības un nodibinājumi, starptautiskas organizācijas, kā arī valsts vai pašvaldību vai citu juridisko personu (izņemot komercsabiedrību) dibinātas augstskolas.

Projektu iesniegumus jāiesniedz Kultūras ministrijā kā vadošajā iestādē personiski līdz 2014.gada 11.augustam, plkst.17.00 vai pa pastu (pasta zīmogs 2014.gada 11.augusts).

Konkurss fonda 2013.gada programmas aktivitātēs tiek izsludināts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 6.jūnija noteikumiem Nr. 292 „Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013.gada programmas aktivitāšu īstenošanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.292).

MK noteikumi Nr. un projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamie materiāli pieejami Kultūras ministrijas mājaslapā www.km.gov.lv, sadaļā „Starptautiskā finansējuma avoti”. 

Informāciju sagatavoja:
Tatjana Hanova-Akuļecka
Kultūras ministrijas
Eiropas Savienības fondu departamenta
Finanšu instrumentu attīstības nodaļas
vecākā referente
Tālr.: 67330313
Tatjana.Hanova-Akulecka@km.gov.lv


 Jaunumi, 25.06.2014.

LGA mikroaizdevumi būs pieejami līdz 2015.gada 30.novembrim
Ministru kabinets š.g. 17.jūnijā atbalstīja Ekonomikas ministrijas rosinātos grozījumus Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija noteikumos Nr.327 „Noteikumi par mikroaizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai”, kuru ietvaros mikroaizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem būs pieejami līdz 2015.gada 30.novembrim.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Garantiju aģentūra”, iepirkuma procedūras rezultātā ir atlasījusi divus finanšu starpniekus mikroaizdevumu piešķiršanai. Ir paredzēts, ka mikroaizdevumus izvēlētie finanšu starpnieki varētu sākt izsniegt sākot ar š.g. jūliju - augustu.

Mikroaizdevumiem pieejamais finansējums ir 1500000 euro, maksimālā aizdevumu summa 25000 euro un maksimālais termiņš – 10 gadi.

Detalizēti ar MK apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija noteikumos Nr.327 „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija noteikumos Nr.327 "Noteikumi par mikroaizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai” var iepazīties MK mājas lapā: http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40325427&mode=mk&date=2014-06-17

Aktuālā informācija sekos sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Garantiju aģentūra” mājas lapā: www.lga.lv

Izsludināts projektu konkurss sabiedrības izpratnes un zināšanu veicināšanai par klimata pārmaiņām
Valsts reģionālās attīstības aģentūra izsludina Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atklātu konkursu "Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām".

Grantu shēmas konkursa mērķis ir palielināt programmas „Nacionālā klimata politika” mērķa grupu (ar programmas jomu – pielāgošanās klimata pārmaiņām – saistītās valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības, zinātniskās un izglītības institūcijas, komersanti, biedrības un nodibinājumi) zināšanas un kapacitāti, lai veicinātu sabiedrības iesaisti klimata pārmaiņu novēršanā un pielāgošanās klimata pārmaiņām politikas pasākumu īstenošanā.

Projektu iesniedzēji ir Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, Latvijas Republikā reģistrētas biedrības vai nodibinājumi, kā arī komersanti.

Grantu shēmas konkursa ietvaros atbalsta šādas projekta jomas:

1. pasākumi, lai veicinātu sabiedrības izpratni un zināšanas par klimata pārmaiņām:

1.1. izpratnes paaugstināšana klimata pārmaiņu jomā, izstrādājot un organizējot apmācības un izstrādājot izglītības un studiju programmu moduļus;

1.2. izglītojošu projektu un informatīvu kampaņu organizēšana, lai veicinātu sabiedrības izpratni un zināšanas par klimata pārmaiņām;

2. kapacitātes paaugstināšana, izstrādājot pētījumus klimata pārmaiņu jomā.

Kopējais grantu shēmas konkursa ietvaros pieejamais programmas līdzfinansējums ir 1 718 044 EUR. Viena grantu shēmas konkursa projekta minimāli pieļaujamais programmas līdzfinansējums ir 45 000 EUR, savukārt maksimāli pieļaujamais programmas līdzfinansējums ir 175 000 EUR.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2014.gada 19.septembra plkst. 17.00.

Projekta iesniegumu var iesniegt:

 • personīgi vai pa pastu Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, LV-1010 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju);
 • elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi:pasts@vraa.gov.lv (ar norādi "Neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atklātam konkursam").

Projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti un papildinformācija ir pieejami Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļa vietnē: www.vraa.gov.lv sadaļā „EEZ un Norvēģijas finanšu instruments”.

2014.gada augustā tiks rīkoti informatīvie semināri par projektu iesniegumu sagatavošanu, par kuru norises vietu un laiku būs pieejama informācija Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļa vietnē: www.vraa.gov.lv.

Jautājumus par konkursa noteikumiem lūdzam sūtīt uz e-pastu pasts@vraa.gov.lv ar norādi „Grantu shēmas konkursa jautājums”. Jautājumus drīkst iesniegt ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms konkursa termiņa beigām.

Latvijā tiks īstenoti projekti ēku un tehnoloģiju energoefektivitātes uzlabošanai par vēl 14 miljoniem eiro
Saņemot Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) atbalstu 14 123 816,94 EUR apmērā, līdz 2015.gada 31.janvārim Latvijā tiks īstenoti vēl vismaz 47 projekti ēku un tehnoloģiju energoefektivitātes uzlabošanai.

Tā kā konkursa prasībām atbilstošo projektu pieprasītais finansējums gandrīz divas reizes pārsniedz tajā pieejamo finansējumu, šobrīd intensīvi tiek risināts jautājums par papildu finansējuma pārdali visu konkursa prasībām atbilstošo projektu apstiprināšanai. Savukārt jūlija sākumā plānots izsludināt šī konkursa piekto kārtu – projektu iesniegšanas termiņš tajā būs šī gada augusts, bet projektu īstenošanas termiņš – 2015.gada pavasaris.

Atbalsta saņemšanai KPFI konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 4.kārta” (turpmāk – konkurss) varēja pieteikties Latvijā reģistrēti komersanti, kā arī ārstniecības, kultūras un izglītības iestādes.

Konkursā šobrīd jau ir apstiprināti un tiks īstenoti 47 projekti: 12 projekti ārstniecības iestādēm par summu 3 205 686,72 EUR, 10 projekti izglītības un kultūras iestādēm par summu 3 715 485,61 EUR un 25 projekti komersantiem par summu 7 202 644,61 EUR. Pārdalot šim konkursam papildu KPFI finansējumu 13 614 980,39 EUR apmērā, varēs apstiprināt vēl 87 projektus, tai skaitā 74 izglītības un kultūras iestāžu projektus un 13 komersantu projektus.

Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ēku energoefektivitāti.

Sabiedrība Altum nodrošinās mikroaizdevumu piešķiršanu līdz 2015.gada 31.oktobrim
Š.g. 17.jūnijā Ministru kabinets atbalstīja Ekonomikas ministrijas rosinātos grozījumus atbalsta programmā, kuras ietvaros valsts akciju sabiedrība „Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk – sabiedrība Altum) turpmāk sniegs mikroaizdevumus saimnieciskās darbības veicējiem no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzekļiem.

Kopējais programmas finansējums ir 7804998 eiro, kas sastāda 5955357 eiro ERAF finansējumu, 619912 eiro valsts budžeta finansējumu un 1229729 eiro sabiedrības Altum finansējumu.

Mikroaizdevumiem pieejamais finansējums būs 3500000 eiro, savukārt pārējais finansējums būs apgrozāmo līdzekļu un investīciju aizdevumiem saskaņā ar valsts atbalsta noteikumiem.

Mikroaizdevumu maksimālā aizdevumu summa ir 25000 eiro un maksimālais termiņš –7 gadi. Detalizētāka informācija par nosacījumiem sekos valsts atbalsta noteikumos, kuri tuvākajā laikā tiks iesniegti apstiprināšanai Ministru kabinetā.

Plānots, ka mikroaizdevumi būs pieejami ar š.g. 1.augustu, savukārt pārējie aizdevumi ir pieejami jau šobrīd.

Detalizēti ar MK apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.238 „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.238 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.1.apakšaktivitāti "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai”” var iepazīties MK mājas lapā: http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40325431&mode=mk&date=2014-06-17

Papildus informējam, ka šobrīd Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Mikrokreditēšanas programma” ietvaros turpinās jaunu mikro aizdevumu piešķiršana no aizdevumu atmaksām.

Š.g. 17.jūnijā Ministru kabinets lēma par Šveices programmas mikroaizdevumu termiņa pagarinājumu līdz 2015.gada 30.jūnijam. Pieņemot, ka mēnesī tiek piešķirti 15 mikroaizdevumi vidēji 8,5 tūkst. eiroapmērā, termiņa pagarinājums par gadu dos iespēju papildus atbalstīt aptuveni 180 mikro uzņēmumu projektus 1,5 milj. eiro apmērā.

Finansiālajam atbalstam var pieteikties gan mikro uzņēmumi, gan arī saimnieciskās darbības uzsācēji pirms mikro uzņēmuma izveidošanas, kuriem jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam 2 mēnešu laikā pēc sabiedrības Altum lēmuma par atbalsta piešķiršanu.

Detalizēti ar MK apstiprinātajiem grozījumiem 2011.gada 6.septembra Ministru kabineta noteikumos Nr.698 „Noteikumi par mikroaizdevumiem un grantiem Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta "Mikrokreditēšanas programma" ietvaros"" var iepazīties MK mājaslapā:

http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40325433&mode=mk&date=2014-06-17

Plašāka informācija par Mikroaizdevumu programmu pieejama sabiedrības Altum mājas lapā:

http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/mikrokreditesanas_programma

Detalizētāku informāciju par sabiedrības Altum pieejamajiem aizdevumiem skatīt šeit: http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas

 

Valdība apstiprina EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta konkursa nosacījumus sociālo, humanitāro zinātņu un sabiedrības veselības pētījumiem
Š.g. 17.jūnijā  Ministru kabinetā (MK) apstiprināts Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātais Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas „Pētniecība un stipendijas” pētniecības aktivitātes projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums un īstenošanas nosacījumi.

Apstiprinātie noteikumi paver iespēju Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētajām  zinātniskajām  institūcijām partnerībā ar vismaz vienu institūciju no Norvēģijas izstrādāt un iesniegt projektu pieteikumu finansējuma saņemšanai ar saimniecisku darbību nesaistītu zinātnes projektu īstenošanai.

Šoreiz atbalsts, atšķirībā no Eiropas savienības struktūrfondu finansētiem zinātnes projektiem,  paredzēts tieši sociālo un humanitāro zinātņu projektu īstenošanai, kā arī sabiedrības veselības pētījumiem, ieskaitot aspektus, kas saistīti ar farmāciju, biomedicīnu un profilaksi. Prioritāri tiks atbalstīti pētniecības projekti, kas veido sinerģiju ar programmas stipendiju aktivitāti un paredz doktorantūras, maģistrantūras un bakalaura studiju studentu iesaisti pētniecības projektos, kā arī starpdisciplināri projekti.

Kopējais pētniecības aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir vairāk nekā 4,4 milj. eiro, ko veido Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums 3 992 000 eiro apmērā, savukārt Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums ir noteikt 443 556 eiro apmērā, līdz ar to  Norvēģijas valdības līdzfinansējums veido 92,5% no kopējās projekta summas. Vienam projektam paredzētais programmas līdzfinansējums ir plānots no 60 000 līdz 1 000 000 eiro.

Norvēģijas valdības finansējuma mērķis ir veicināt uz pētniecību balstītu zināšanu attīstību Latvijā, Norvēģijas un Latvijas pētniecības organizācijām sadarbojoties fundamentālo un lietišķo pētījumu jomā. Līdz ar to tiks atbalstīti projekti, kas paredz veikt gan fundamentālus, gan rūpnieciskus pētījumus vai eksperimentālās izstrādes, veikt zināšanu un tehnoloģiju pārnesi un sniegt inovāciju  konsultācijas  pakalpojumus.

Projektu konkursu plānots izsludināt uzreiz pēc apstiprināto MK noteikumu stāšanās spēkā, lai pēc projektu starptautiskas izvērtēšanas jau 2015.gada sākumā zinātniskie institūti varētu uzsākt apstiprināto projektu īstenošanu. Apstiprinātie nosacījumi paredz, ka visām projekta aktivitātēm ir jābūt pabeigtām līdz 2017.gada 30.aprīlim, bet projektu īstenošanas termiņam ir jābūt vismaz 12 mēnešus garam.

Apstiprinātie MK noteikumi  nosaka kompetences sadalījumu un sadarbības kārtību starp IZM un Valsts izglītības attīstības aģentūru programmas pētniecības aktivitātes īstenošanā. Konkursa nolikumā tāpat ir definētas  prasības projekta iesniedzējam un projektu  vērtēšanas kritēriji. Noteikumi arī  regulē divpusējās sadarbības nosacījumus starp Latvijas un Norvēģijas zinātniskajām institūcijām projektu  finansējuma saņemšanai.

Valdībā apstiprinātais MK  noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" pētniecības aktivitātes projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums un īstenošanas nosacījumi" pieejams šeit: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40324680&mode=mk&date=2014-06-17


JAUNUMI,09.06.2014.

463 miljoni eiro – plānotās investīcijas Latvijas uzņēmējdarbības attīstībai turpmākajos 7 gados
„Jaunajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā Ekonomikas ministrija veidos atbalsta programmas kopumā 764 miljonu eiro apmērā, tai skaitā plānotais investīciju apjoms inovācijas un uzņēmējdarbības sekmēšanai ir 463 miljoni eiro.

Šajā plānošanas periodā mūsu prioritāte būs atbalsts komersantiem, kas ievieš ražošanā jaunus inovatīvus produktus, kur biznesa riski ir augstāki un atbalsts daudzkārt nepieciešamāks. Tikai attīstot inovatīvus un kvalitatīvus nišas produktus ar augstu pievienoto vērtību, uzņēmumu konkurētspējas kāpums būs straujāks, nodrošinot stabilu un ilgtspējīgu Latvijas ekonomikas izaugsmi”, uzsver Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis.

Turpmākajos septiņos gados plānotais ES fondu investīciju apjoms inovācijas un uzņēmējdarbības sekmēšanai Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajās jomās – 463,15 miljoni eiro, t.sk. 193,5 miljoni eiro inovācijas attīstībai un 237,1 miljons eiro mazo un vidējo komersantu attīstībai un tālākai izaugsmei un 32,55 energoefektivitātes paaugstināšanai industriālajos objektos. Ja Eiropas Komisijā tiks savlaicīgi apstiprināti Latvijas nacionāla līmeņa plānošanas dokumenti, reģionālo biznesa inkubatoru atbalsta programmā Ekonomikas ministrija plāno paātrināti uzsākt inkubatoru operatoru atlasi.

Lai sekmētu inovācijas attīstību Latvijā, kopējās investīcijas Ekonomikas ministrijas programmu ietvaros plānotas 193,5 miljonu eiro apmērā. Ekonomikas ministrija arī šajā plānošanas periodā plāno turpināt kompetences centru un inovācijas vaučeru atbalsta programmas, lai veicinātu jaunu produktu attīstību un ieviešanu ražošanā, kā arī nodarbināto apmācību. Inovācijas motivācijas programma veicinās un pilnveidos prasmes inovatīvas uzņēmējdarbības uzsākšanai. Ievērojams finansējuma palielinājums plānots tehnoloģiju pārneses programmai, paplašinot piedāvāto pakalpojumu loku un fokusējoties uz ieņēmumu radīšanu no intelektuālā īpašuma licencēšanas un kontraktpētījumu veikšanas.

Nolūkā sekmēt Latvijas konkurētspēju ārējos tirgos, atbalsts mazo un vidējo komersantu (MVK) konkurētspējas un eksportspējas stiprināšanai plānots 237,1 miljonus eiro. Atbalstam MVK konkurētspējas veicināšanai tiek strādāts pie biznesa inkubatoru, klasteru, ārējo tirgu apgūšanas, industriālo zonu attīstības atbalsta programmām, kā arī aizdevumu un garantiju programmām, īpašu vērību pievēršot uzņēmējdarbības uzsācēju atbalstam. Plānota arī atsevišķa programma Latvijas kā tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšanai. Tāpat plānota programma jaunu tehnoloģiski intensīvu iesācējuzņēmumu atbalstam tehnoloģiju akseleratoros un plānots turpināt arī riska kapitāla investīciju programmu, lai veicinātu ātrāku uzņēmumu izaugsmi un attīstību.

Lai efektīvāk izmantotu publisko finansējumu un to koncentrētu uz uzņēmējdarbības attīstību visvairāk ierobežojošo šķēršļu mazināšanu, atbalsts ražošanas iekārtu un tehnoloģiju nomaiņai komersantiem turpmāk būs pieejams, izmantojot finanšu instrumentus (garantijas un aizdevumus); atbalsts uzņēmumiem jaunu iekārtu iegādei grantu veidā vairs netiek plānots.

Ekonomikas ministrijas plānotās atbalsta programmas uzņēmējdarbības attīstībai un indikatīvais ES fondu finansējuma sadalījums:

Atbalsta programmas inovācijas attīstībai, t.sk.:

 

Atbalsta programmas mazo un vidējo komersantu konkurētspējas veicināšanai, t.sk.:

 

Kompetences centri

102,3 milj. EUR

Finanšu pieejamība (aizdevumi, garantijas)

61,4 milj. EUR

Tehnoloģiju pārnese

49,5 milj. EUR

Biznesa inkubatori

31 milj. EUR

Inovācijas vaučeri

7 milj. EUR

Ārējo tirgu apgūšana

31,8 milj. EUR

 

 

Klasteru programma

6,2 milj. EUR

 

 

Latvijas kā tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšana un pasākumu piesaiste

20 milj. EUR

Inovāciju motivācija

4,8 milj. EUR

 

 

Nodarbināto apmācības

29,9 milj. EUR

Industriālo zonu attīstība

21,7 milj. EUR

 

 

Riska kapitāls

45 milj. EUR

 

 

Tehnoloģiju akseleratori

20 milj. EUR

 

 

Energoefektivitāte industriālajos objektos

32,55 milj. EUR

Kopā:

193,5 milj. EUR

Kopā:

269,65 milj. EUR

Pielikumā nosūtām infografiku par plānotajām Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajām ES fondu aktivitātēm, t.sk. uzņēmējdarbības veicināšanai, 2014. - 2020.gada plānošanas periodā.

2014. gada pirmajā pusē Ekonomikas ministrijā kopā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Latvijas Garantiju aģentūru un Latvijas Attīstības finanšu institūciju „Altum” kopumā organizēja 10 biznesa forumus „Atbalsts uzņēmējiem”, kopā pulcējot aptuveni 800 komersantus, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvjus no Jēkabpils, Kuldīgas, Liepājas, Limbažiem, Madonas, Saldus, Smiltenes, Balviem, Talsiem un Rīgas. Forumos informējām komersantus par plānoto atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai 2014. - 2020. gada ES fondu plānošanas periodā, kā arī sniedzām plašu informāciju par šobrīd pieejamajām atbalsta programmām uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, inovāciju attīstībai un pētniecībai

Ekonomikas ministrijas Youtube kanālā ir publicētas pirmo foruma prezentāciju video: https://www.youtube.com/playlist?list=PLEpmZGd71QJG_FI4bqIWKHXG4tDqyVPyG

Pārējās tiks publicētas pakāpeniski tuvāko dienu laikā.

Forumos sniegtās prezentācijas publicētas Ekonomikas ministrijas Slideshare kanālā: www.slideshare.net/ekonomikas_ministrija

 

NVA Jauniešu garantijas pasākumos piedalās vairāk nekā 6 tūkstoši jauniešu
Kopš šī gada sākuma jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, var pieteikties dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajos Jauniešu garantijas atbalsta pasākumos. Visā sadarbības ar NVA laikā jaunietim tiek nodrošināta pastāvīga karjeras vadība - karjeras konsultants, kurš, izmantojot dažādas metodes - profilēšanas rezultātus, individuālās un grupu konsultācijas - konkrētam jaunietim nosaka nepieciešamo atbalsta pasākumu grozu.

Jauniešu garantijas atbalsta pasākumu dalībnieki saņem NVA speciālistu konsultācijas karjeras attīstības jautājumos, apmeklē seminārus, lekcijas vai īsos kursus NVA konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu ietvaros. Jauniešu garantijas pasākumu dalībniekiem ir iespēja iegūt profesionālo kvalifikāciju, iesaistoties profesionālajā apmācībā, vai iegūt darba dzīvē nepieciešamās prasmes, apgūstot neformālās izglītības programmas. Tiek piedāvāts arī atbalsta pasākums "Darbnīcas jauniešiem", kas dod iespēju mācību iestādē iepazīt trīs profesionālās izglītības programmas, kā arī tiek piedāvāta iespēja iegūt darba iemaņas, strādājot sabiedrības labā atbalsta pasākumā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā."

Tāpat NVA piedāvās valsts līdzfinansētās nodarbinātības pasākumu „Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)”, pirmās darba pieredzes iegūšanas iespējas, iesaistoties atbalsta pasākumā "Pirmā darba pieredze jaunietim", bet uzņēmīgākajiem jauniešiem - arī atbalstu pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai.

2014.gada aprīļa beigās NVA bija reģistrēti 18 677 bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 29 gadiem, to skaitā 8 682 jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 24 gadiem. Vidējais bezdarba ilgums jauniešiem bezdarbniekiem ir apmēram 4 mēneši. 68% no jauniešiem bezdarbniekiem ir ieguvuši tikai pamatizglītību, vispārējo vidējo izglītību vai nav pat pamatizglītības. Vismazāk jauniešu bezdarbnieku ir ar augstāko izglītību - 9%.

Šī gada četros mēnešos NVA Jauniešu garantijas pasākumos kopumā iesaistījušies 6 215 jauniešu, NVA profesionālās un neformālās apmācības programmu apguvē piedalās 655 jaunieši, pasākumā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā" – 348, „Darbnīcās jauniešiem”- 116, savukārt Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus apmeklējuši 5846 jaunie cilvēki. 43 jaunieši, kuri atraduši darbu attālāk no savas dzīves vietas, iesaistījās reģionālās darba mobilitātes programmā un saņem no NVA transporta vai dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensāciju.

Jauniešu vispieprasītākās profesionālās apmācības programmas ir „Lietvedis”, „Konditora palīgs”, „Apsardzes darbs”, „Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē”, „Projektu vadība”, „Datorsistēmas tehniķis”, „Sanitārtehnisko iekārtu montētājs” u.c. Izmantojot neformālās izglītības iespējas, jaunieši visbiežāk izvēlās latviešu un svešvalodu apguvi, kā arī datorzinības.

Informācija par Jauniešu garantijas atbalsta pasākumiem atrodama NVA mājaslapas sadaļā „Jauniešiem”.

Apstiprināts Partnerības līgums ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodam
Otrdien, 3. jūnijā, Ministru kabineta (MK) sēdē tika izskatīts un apstiprināts Finanšu ministrijas (FM) precizētais Partnerības līgums Eiropas Savienības (ES) fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodam, kurā ir izklāstīta Latvijas stratēģija, prioritātes un kārtība attiecībā uz ES fondu efektīvu un lietderīgu izmantošanu jaunajā plānošanas periodā.

Partnerības līgumā definētie prioritārie virzieni ir koncentrēti uz konkrētu rezultātu sasniegšanu, kas dos vislielāko atdevi ekonomikas attīstībai, kā arī veicinās Kohēzijas politikas mērķu sasniegšanu. Partnerības līguma izstrādē ir ieguldīts visu iesaistīto pušu ievērojams darbs un šobrīd ir svarīgi pēc iespējas ātrāk rast kopsaucējus atlikušajos jautājumos, lai varam mērķtiecīgi virzīties uz priekšu un jūnijā oficiāli apstiprināt līgumu EK,” atzīmē finanšu ministrs Andris Vilks.

Šā gada janvārī, pēc apstiprināšanas MK, Partnerības līgums tika oficiāli iesniegts EK un martā  tika saņemti oficiālie EK komentāri. Saņemtie komentāri sadarbībā ar atbildīgajām nozaru ministrijām, paralēli konsultējoties ar EK, tika rūpīgi izvērtēti un iestrādāti precizētajā Partnerības līguma dokumentā. Pēc precizētā Partnerības līguma apstiprināšanas MK, tas steidzami jāiesniedz apstiprināšanai EK.

Šobrīd Latvija ir panākusi vienošanos attiecībā uz EK izteiktajiem oficiālajiem komentāriem, kas skar transporta sektorā plānoto investīciju apjomu. Tāpat ir palielināts investīciju apjoms pētniecības un inovācijas jomā, kā arī saņemts ļoti atzinīgu EK vērtējumu par izstrādāto stratēģijas ietvaru pētniecības un inovāciju jomā. Vienlaicīgi ir panākta vienošanās par  finansējumu vides Direktīvu prasību izpildei (notekūdeņu jomā), kā arī vides monitoringa jomā.

Tāpat, neveicot finansējuma pārdales un atbalstot paredzētās investīcijas ēku energoefektivitātei plānotajā apjomā, panākta vienošanās enerģētikas un energoefektivitātes jomā. Latvija arī veiksmīgi aizstāvējusi veselības jomā plānoto investīciju apjomu, kā arī panākta abpusēji pieņemama vienošanās par finansējumu sociālās iekļaušanas jomā un vēl citos jautājumos.

Partnerības līgums ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodam ir hierarhiski augstākais plānošanas dokuments, kas tiek skaņots ar EK un kas sevī ietver visu ES fondu atbalstu Latvijā. Līgumā ir izklāstīta Latvijas stratēģija, attiecībā uz ES fondu efektīvu un lietderīgu izmantošanu, lai īstenotu ES 2020 stratēģijā noteikto. Līguma galvenais mērķis ir nodrošināt visu investīciju koordināciju un to savstarpēju sinerģiju. Būtiska Partnerības līguma sadaļa ir integrēta pieeja teritoriālajai sadarbībai, norādot valsts un reģionāla līmeņa mehānismus koordinācijai starp ES fondiem un citiem ES un valsts finansējuma instrumentiem.

Papildus informējam, ka otrdien, 3. jūnijā, Ministru kabineta (MK) sēdē tika atbalstīts Finanšu ministrijas izstrādātais Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likumprojekts, kura mērķis ir noteikt 2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu vadības vispārējos pamatprincipus un veicināt efektīvāku ES fondu ieviešanu Latvijā. Līdz ar MK lēmumu likumprojekts nodots izskatīšanai Saeimā.

Izsludināti projektu konkursi valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijā „Atbildīgs dzīvesveids” finansējuma saņemšanai 2014.gadā
Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2014.gada 26.maija sēdes Nr.8 § 2.1. lēmumu, izsludina projektu konkursus vadlīnijā  „Atbildīgs dzīvesveids” finansējuma saņemšanai 2014.gadā.

Projektu konkursu mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek veicināta sabiedrības vides izglītība un audzināšana.

Konkursu ietvaros projektu pieteikumus var iesniegt šādu aktivitāšu īstenošanai:

 1. Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti (kopējais pieejamais finansējums EUR 56 000, maksimālais pieejamais finansējums vienam projektam – EUR 7 000);
 2. Publisku sabiedrības vides izglītošanas pasākumu organizēšana (kopējais pieejamais finansējums EUR 30 000, maksimālais pieejamais finansējums vienam projektam – EUR 6 000);
 3. Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumu organizēšana (kopējais pieejamais finansējums EUR 20 000, maksimālais pieejamais finansējums vienam projektam – EUR 3 000);
 4. Vietējo dabas vērtību apzināšanas pasākumi kopējais pieejamais finansējums EUR 20 000, maksimālais pieejamais finansējums viens projektam – EUR 3 000).

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš - līdz 2014.gada 4.jūlijam.

Projekta iesniegums, noformēts atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā (Rīgā, Eksporta ielā 5, LV–1010) personīgi darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu vai elektroniskā dokumenta veidā.

Projektu konkursu nolikumi un projektu iesnieguma veidlapas elektroniskā formā pieejamas Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas mājas lapas www.lvafa.gov.lv sadaļā – „Projektu konkursi”, „Projektu konkursa nolikumi”.

NVA vasaras nodarbinātības pasākumā jau strādā gandrīz 500 skolēni, pieteikšanās vēl turpinās
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā jau sākuši strādāt 493 skolēni. Skolēnu elektroniskā pieteikšanās NVA mājaslapā vēl turpinās. Pašlaik vasaras darbiem ir reģistrējušies 8594 jaunieši. Darba iespējas skolēniem NVA filiāļu darbinieki piedāvā secīgi.

Tāpat NVA turpina pieņemt jaunus darba devēju pieteikumus dalībai skolēnu nodarbināšanai līdz 29.augustam. Darba devējiem tā ir ne tikai iespēja apliecināt savu sociālo atbildību un palīdzēt jauniešiem iegūt pirmo darba pieredzi un pirmās darba iemaņas, bet arī iespēja iegūt papildus darba rokas vienkāršāko darbu veikšanai. Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka skolēni ļoti centīgi un veiksmīgi tiek galā ar uzticētiem darbiem.

Pašreiz skolēnu nodarbināšanai vasaras brīvlaikā pieteiktas 3832 darba vietas. Darba devēji piedāvā strādāt šādus darbus: klientu konsultants, virtuves darbinieks, palīgstrādnieks, lietvedības sekretārs, noliktavas darbinieks, pārdevējs, datu ievades operators, iesaiņotājs, viesmīlis, datorgrafiķis, dārznieks, projektu asistents, arhivārs, lidostas darbinieks, biroja administrators, palīgs virtuvē, skolotāja palīgs, istabeņu palīgs u.c. Darbiņš ir arī lauksaimniecības un zemkopības darbos: ogu vācēji, ravētāji, darbinieki zemnieku saimniecības, laistītāji.

NVA darba devējam nodrošina dotāciju skolēna ikmēneša darba algai 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Otru pusi algas skolēnam maksā darba devējs, arī nodokļus no darba algas nomaksā darba devējs. Protams, darba devējs skolēnam var maksāt arī vairāk nekā minimālo darba algu.

Tāpat NVA nodrošina dotāciju ikmēneša darba algai arī skolēnu darba vadītājam. Par 10 skolēnu darba vadīšanu dotācijas apmērs ir minimālās mēneša darba algas apmērā. Attiecīgi dotācijas apmērs par viena skolēna darba vadīšanu ir viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Tātad, par viena skolēna nodarbināšanu darba devējs saņem 160 euro skolēna darba algai un 32 euro skolēna darba vadītāja darba algai pirms nodokļu nomaksas.

Lielākie darba devēji ir pašvaldības un pašvaldības uzņēmumi. Piemēram, Ventspilī jau šobrīd ir piešķirtas papildus darba vietas, tas saistīts ar to, ka otru pusi algas, ko ierastajā gadījumā sedz darba devējs, saviem pilsētas uzņēmumiem maksā Ventspils dome. Arī Liepājas un Jēkabpils pusē veicas labi, jo darba devēji ir aktīvi un piesakās. Darbu skolēniem pašreiz piedāvā tādi zināmi darba devēji kā, piemēram, Lidosta Rīga, Rīgas piena kombināts, Lido, Lattelecom, Rīgas dzemdību nams, Stockman, Maxima, Olimpiskais centrs Ventspils un citi.

Lai pieteiktos, darba devējam ir jāaizpilda NVA mājaslapā ievietotā pieteikuma veidlapa, kas jāiesniedz NVA filiālē, kuras administratīvajā teritorijā plānots izveidot darba vietu skolēnam. Detalizētāka informācija darba devējiem un instrukcija "Soli pa solim" izlasāma ŠEIT.

Atgādinām, ka NVA atbalstu vasaras mēnešos strādāt un iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un pirmo darba pieredzi varēs skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Viena skolēna nodarbinātības ilgums pasākumā ir viens mēnesis.

Pieejams atbalsts ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (2014-2020) ietvaros
Ar 2014.gada 1.janvāri Latvijai ir pieejama Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma (2014.-2020.). Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma (turpmāk - NSIP) ir Eiropas līmeņa finanšu instruments, kurš izveidots, lai veicinātu kvalitatīvu un ilgtspējīgu nodarbinātību, garantētu atbilstošu un pienācīgu sociālo aizsardzību, mazinātu sociālo atstumtību un nabadzību, kā arī uzlabotu darba apstākļus. 

Struktūra un finansējums

NSIP administrē Eiropas Komisija. Tā apvieno trīs ES programmas, kuras 2007.-2013. gada periodā darbojās atsevišķi: PROGRESS programma, EURES (Eiropas Nodarbinātības pakalpojumu tīkls) un Mikrofinansēšanas instruments. NSIP kopējais budžets 2014.-2020. gada plānošanas periodam ir 919 469 000 eiro 2013. gada cenās, kas tiek sadalīts šādās sadaļās:

 • PROGRESS sadaļa nodrošina atbalstu nodarbinātības un sociālās aizsardzības politikas modernizācijai, kurai ir novirzīts 61% no kopējā programmas budžeta;
 • EURES sadaļa nodrošina atbalstu darbaspēka mobilitātei, kurai ir novirzīts 18% no kopējā programmas budžeta;
 • Mikrofinansēšanas un Sociālās uzņēmējdarbības sadaļa, kas nodrošina mikrofinansējuma pieejamību mikrouzņēmumiem un atbalstu sociālai uzņēmējdarbībai. Šai sadaļai ir novirzīts 21% no kopējā programmas budžeta.

NSIP Mērķi

 • Stiprināt kopējo izpratni par ES mērķiem un nodarbinātības, sociālo lietu un iekļaušanas jomu darbību koordināciju ES un nacionālā līmenī;
 • Atbalstīt atbilstošas sociālās aizsardzības sistēmas un darba tirgus politikas attīstību;
 • Modernizēt ES likumdošanu un nodrošināt to efektīvu ieviešanu;
 • Veicināt ģeogrāfisko mobilitāti un nodarbinātības iespējas, attīstot atvērtu darba tirgu;
 • Nodrošināt finansējuma pieejamību mikrokredītiem nelabvēlīgām iedzīvotāju grupām un mikrouzņēmumiem, kā arī sociāliem uzņēmumiem.

Lai sasniegtu šos mērķus NSIP:

 • Īpaši vērš uzmanību uz nelabvēlīgā situācijā esošajiem iedzīvotājiem;
 • Veicina sieviešu un vīriešu līdztiesību;
 • Novērš diskrimināciju;
 • Veicina kvalitatīvu un ilgtspējīgu nodarbinātību;
 • Garantē piemērotu un pienācīgu sociālo aizsardzību;
 • Apkaro ilgtermiņa bezdarbu;
 • Mazina nabadzību un sociālo atstumtību. 

NSIP sadaļa Progress

Progress sadaļas ietvaros tiks turpinātas pašreizējās PROGRESS programmas aktivitātes (analīze, savstarpējās mācības, granti projektiem), kā arī tiks veicināta sociālā inovācija un sociālās eksperimentēšana. NSIP šīs sadaļas ietvaros:

 • atbalsta ES līmeņa aktivitātes nodarbinātības un sociālās politikas jomās - salīdzinošu analīzi, savstarpējās apmācības un labas prakses apmaiņas;
 • palīdz izstrādāt un ieviest politikas reformas ar mērķi sasniegt stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus.
 • atbalsta ES likumdošanas ieviešanu nodarbinātības, sociālās politikas un darbā apstākļu jomās nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī.

PROGRESS sadaļas ieviešanai paredzētais finansējums apm. 550 milj. eiro, tai skaitā finansējums 100 milj. eiro apmērā iezīmēts jaunu inovatīvu risinājumu izmēģinājumiem nodarbinātības un sociālās politikas jomās, tādās, kā jauniešu nodarbinātība un sociālā iekļaušana.

Sīkāka informācija par Progress sadaļu atrodama Eiropas Komisijas Interneta vietnē http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1082&langId=en 

NSIP sadaļa EURES

EURES sadaļas ietvaros finansēs:

 • EURES pārrobežu aktivitātes darbaspēka mobilitātes veicināšanai un darbadevēju atbalstam darbiniekus meklēšanai ārvalstīs;
 • ES līmenī EURES Portāla kā darbadevēju un darba meklētāju pašapkalpošanas rīka modernizēšanu. EURES tiks izmantots, lai veidotu un attīstītu jaunas mērķtiecīga mobilitātes shēmas (piem., shēmas „Tavs pirmais EURES darbs” attīstība).

EURES ikgadējs finansējums paredzēts 20 milj. eiro apmērā. 1/3 no budžeta paredzētā EURES portāla modernizēšanai un 1/3 no budžeta paredzēta mērķtiecīgas mobilitātes shēmas attīstībai.

Sīkāka informācija par EURES sadaļu atrodama Eiropas Komisijas Interneta vietnē: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1083&langId=en 

NSIP sadaļa Mikrofinansēšana un sociālā uzņēmējdarbība

NSIP šīs sadaļas ietvaros:

 • paplašina atbalstu, kurš tika sniegts mikorkredīta sniedzējiem Eiropas progresa mikrofinansēšanas instrumenta ietvaros (apstiprināts 2010. gadā);
 • nodrošina finansējumu mikorkredīta sniedzēju institūciju kapacitātes stiprināšanai;
 • atbalsta sociālo ieguldījumu tirgus attīstību un veicina finansējuma pieejamību sociālajiem uzņēmumiem.

Paredzētais budžets ir 171,15 milj. eiro. Mikrofinansēšanas nodrošināšanai paredzēti 77,75 milj. eiro. Institūciju kapacitātes stiprināšanai paredzēti 8 milj. eiro un 85 milj. eiro – sociālās uzņēmējdarbības atbalstam.

Sīkāka informācija par Mikrofinansēšanas un sociālās uzņēmējdarbības sadaļu atrodama Eiropas Komisijas Interneta vietnē: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1084&langId=en

NSIP tiks īstenota atbilstoši ikgadējiem darba plāniem. Visa informācija par programmu, ikgadējiem darba plāniem, izsludinātiem konkursiem tiks publicēta Eiropas Komisijas Interneta vietnē: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en

JAUNS MĒNEŠA KONKURSS! LAIMĒ 32 GB vai 16 GB USB ZIBATMIŅAS!
Ir sācies JŪNIJA mēneša konkurss „ES struktūrfondi Kurzemei”! Atbildi uz 5 jautājumiem un laimē!

 No 2014. gada 4. marta līdz 31. oktobrim Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs rīko konkursu „ES struktūrfondi Kurzemei”. Konkurss norisināsies astoņās savstarpēji nesaistītās kārtās, katru mēnesi – viena kārta. Katrā kārtā 5 jautājumi, dalībniekam jāatbild uz visiem konkursa kārtas jautājumiem. Konkursā var piedalīties jebkurš interesents. Katru mēnesi starp konkursa kārtu visu piecu pareizo atbilžu atbildētājiem tiks izlozētas balvas – viena USB 32 GB atmiņa un divas USB 16 GB atmiņas. 


JAUNUMI, 02.06.2014.

Jaunieši bez maksas varēs apgūt gandrīz 90 profesijas
Jau šoruden profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā piedāvās jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) bez maksas apgūt gandrīz 90 profesijas. Mācības ilgs vienu vai pusotru gadu, jauniešiem atkarībā no sekmēm pieejama arī stipendija, turklāt atsevišķu programmu apguve paredz iespēju iegūt profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību.

Profesionālās izglītības iestādes, kas iesaistījušās Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā, 32 Latvijas pilsētāsgatavas uzņemt vairāk nekā 3 300 audzēkņu. Programmu un profesiju klāsts ir ievērojams, jauniešiem piedāvājot gan sen zināmas un populāras programmas, gan maz izplatītas un pavisam jaunas.

Jaunieši varēs apgūt, piemēram, lokmetinātāja, tērpu stila speciālista, apdares darbu strādnieka, vizuālās reklāmas noformētāja, kuģa pavāra, multimediju dizaina speciālista, elektromontiera, meža mašīnu operatora, zobārsta asistenta, ēku siltinātāja, interjera dizaina speciālista, bārmeņa, datorsistēmu tehniķa un citas profesijas.

“Atsevišķu profesiju apguve saistīta ar papildu sertifikātu vai apliecību iegūšanu, kas dod tiesības strādāt konkrētajā profesijā. Bez šādiem sertifikātiem vai apliecībām praktiski nav iespējams iekārtoties darbā, jo profesijas specifika un darba devēji to pieprasa. Lai profesionālās izglītības iestādes spētu maksimāli nodrošināt absolventu atbilstību darba tirgum, jauno darbinieku kvalitātei jānodrošina darba devēju izvirzītās prasības,” stāsta Elīna Purmale-Baumane, Valsts izglītības attīstības aģentūras Profesionālās izglītības attīstības nodaļas vadītāja.

Daži apliecību un sertifikātu piemēri:

 • mazumtirdzniecības veikala pārdevējiem, mazumtirdzniecības komercdarbiniekiem, viesmīļiem, bārmeņiem u.c. projekts nodrošina sertifikātu par darbu ar kases aparātu;
 • automehāniķi un autoelektriķi varēs iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību;
 • meža nozares speciālistiem, lauksaimniecības un dārzkopības speciālistiem būs iespējams iegūt traktortehnikas vadītāja apliecību;
 • viesnīcu servisa speciālisti varēs iegūt AMADEUS sertifikātu, kas ļauj darboties minētajā sistēmā, rezervējot aviopakalpojumus, viesnīcas, automašīnu nomu utt.;
 • lauksaimniecības, dārzkopības, augkopības un augļkopības speciālistiem nepieciešama augu aizsardzības apliecība, kas dod tiesības strādāt ar ķimikālijām, dažādiem mēslojumiem, herbicīdiem un veikt miglošanu.

Lai audzēkņu zināšanu līmenis pēc, iespējams, ilgāka pārtraukuma atbilstu programmas apguves prasībām, jauniešiem būs iespēja arī papildināt zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos.

Lai bez maksas apgūtu arodu, jaunietim jābūt vecumā no 17 līdz 29 gadiem, ar vidusskolas vai pamatskolas izglītību. Viņš var būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks vai darba meklētājs, taču gadu pirms uzņemšanas nav saņēmis stipendiju citā ESF projektā. Programmā var pieteikties arī tie profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, kuri kvalifikāciju ieguvuši ne agrāk kā gadu pirms mācību uzsākšanas projekta ietvaros.

Mācību laikā jaunieši var saņemt stipendiju no 70 līdz 115 eiro (stipendijas lielums atkarīgs no sekmēm). Savukārt kvalifikācijas prakses laikā tiek apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses vietu, izdevumi par naktsmītni, civiltiesiskā apdrošināšana un obligātās veselības pārbaudes izdevumi, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

VIAA sadarbībā ar vairāk nekā 40 profesionālās izglītības iestādēm visā Latvijā no 2014. gada septembra “Jauniešu garantijas” ietvaros īstenos Eiropas Sociālā fonda Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” projektu „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros”. Vairāk informācijas par projektu: www.viaa.gov.lv sadaļā ”VIAA īstenotie projekti”, www.niid.lv

Izsludināts projektu konkurss ES programmas "Nodarbinātība un sociālā inovācija" ietvaros
ES programmas „Nodarbinātība un sociālā inovācija” 2014.-2020.gadam ietvaros izsludināts projektu konkurss VP/2014/008 „Call for proposals for social policy innovations supporting reforms in social services" (sociālās politikas inovācijas sociālo pakalpojumu reformu atbalstam).

Konkursa vispārīgs mērķis – veicināt inovācijas un reformas sociālo pakalpojumu jomā, meklējot risinājumus identificētiem izaicinājumiem atbilstoši nacionālām, reģionālām un vietējām vajadzībām un sociālo investīciju pieejai.

Atbalsts paredzēts sociālās politikas eksperimentēšanas projektiem, kuri testēs un novērtēs inovatīvus risinājumus ar mērķi ieviest tos plašākā mērogā.

Sociālās eksperimentēšanas projektu būtība ir testēt plānotās politikas vai atsevišķu politikas aktivitāšu ietekmi uz nelielām iedzīvotāju grupām, lai novērtētu to efektivitāti pirms pieņemt lēmumu par politikas ieviešanu nacionālā līmenī.

Konkursa mērķi:

 1. sociālās politikas inovāciju izmantošana strukturālo reformu veikšanai stratēģijas "Eiropa 2020kontekstā, īpaši ņemot vērā dalībvalstu specifiskās rekomendācijas;
 2. stiprināt publiskās, privātās un pilsoniskās sabiedrības partnerības, iesaistot tās izpratnes veidošanas aktivitātēs par sociālās politikas inovāciju izmantošanu un to priekšrocībām. 

Sociālo investīciju pieeja paredz atbalstīt inovatīvas reformas sociālo pakalpojumu nodrošināšanas jomā, kuras liecinās par to, ka stiprinot publiskās, privātās un pilsoniskās sabiedrības partnerības, iesaistot tajās sociālos uzņēmējus un NVO, tiek uzlaboti politikas sasniegumi (rezultāti). Projektu pieteikumiem jāapraksta ilgtermiņa perspektīvas, kā veiksmīgas sociālās inovācijas un reformas tiks izstrādātas, pārbaudītas un ieviestas; kā arī kā tiks uzlabota integrēto sociālo pakalpojumu pieejamība, piekļuve, segums un efektivitāte.

Projektu pieteikumiem jābūt saskaņā ar 2010.gada oktobrī pieņemto dokumentu "Voluntary European Quality Framework for Social Services".

Projektu jomas - bērnu aprūpe, ilgstoša sociālā aprūpe, valsts sociālie dienesti, izglītība un mūžizglītība, veselības aprūpe, nabadzības novēršana un sociālā iekļaušana, ņemot vērā dalībvalstīm adresētās specifiskās rekomendācijas (http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/).

Projektiem jāorientējas uz vienas pieturas aģentūras pieeju, personalizētu pieeju un inovatīvām partnerībām.

Finansējums
Projektu konkursā kopējais indikatīvi pieejamais finansējums ir EUR 9 200 000.
Plānotais ES atbalsts ir pieejams ne vairāk kā 80% no kopējām projekta attiecināmām izmaksām.
Minimālais granta finansējums ir EUR 750 000, maksimālais – EUR 2 000 000.

Plānotais projekta ieviešanas ilgums: 24-36 mēneši.

Projektus var iesniegt pieteicēju konsorcijs, kura sastāvā iekļautas sociālās politikas inovāciju procesā iesaistītās organizācijas. Vadošajam partnerim jābūt nacionālā, reģionālā vai vietējā līmeņa valsts iestādei. Bez vadošā partnera jābūt vismaz vienam projekta partnerim (co-applicant). Projekta partneri var būt pilsoniskās sabiedrības un/vai privātās organizācijas.

Projektu pieteikšanās termiņš: 2014.gada 30.jūlijs.

Projektu pieteikumu iesniegšana

Projekta pieteikumi jāiesniedz elektroniski, aizpildot on-line pieteikuma formu "SWIM" sistēmā internetā, kā arī jāiesniedz izdrukāti un parakstīti pieteikumi (1 oriģināls) ar pavaddokumentiem uz šādu adresi:

European Commission
DG EMPL D1
Call for proposals VP/2014/008
B-1049 Brussels
Belgium

Jautājumus var sūtīt uz oficiālo e-pastu: empl-vp-2014-008@ec.europa.eu

Informācija par projektu konkursu, kā arī pieteikuma veidlapa un finanšu vadlīnijas pieteicējiem, atrodama EK Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta interneta vietnē.

Kopš šī gada sākuma pieejami Jauniešu garantijas atbalsta pasākumi
Kopš šī gada sākuma jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem var pieteikties dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajos Jauniešu garantijas atbalsta pasākumos.

Jauniešu garantijas atbalsta pasākumu dalībnieki saņem NVA speciālistu konsultācijas karjeras attīstības jautājumos, apmeklē seminārus, lekcijas vai īsos kursus NVA konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu ietvaros. Jauniešu garantijas pasākumu dalībniekiem ir iespēja iegūt profesionālo kvalifikāciju, iesaistoties profesionālajā apmācībā, vai iegūt nepieciešamās darba prasmes dzīvē, apgūstot neformālās izglītības programmas.

Jauniešiem bezdarbniekiem tiek piedāvāts arī atbalsta pasākums "Darbnīcas jauniešiem", kas dod iespēju izglītības iestādē iepazīt trīs profesionālās izglītības programmas, kā arī tiek piedāvāta iespēja iegūt darbam nepieciešamās iemaņas biedrībās vai nodibinājumos piedaloties atbalsta pasākumā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā."

NVA piedāvās arī subsidētās nodarbinātības atbalsta pasākumu „Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)”, pirmās darba pieredzes iegūšanas iespējas, iesaistoties atbalsta pasākumā "Pirmā darba pieredze jaunietim", kā arī piedāvās atbalstu pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Visā sadarbības ar NVA laikā jaunietim bezdarbniekam tiek nodrošināta pastāvīga karjeras vadība - karjeras konsultants, kurš, izmantojot dažādas metodes - profilēšanas rezultātus, individuālās un grupu konsultācijas - konkrētam jaunietim nosaka nepieciešamo atbalsta pasākumu kopumu.

2014.gada aprīļa beigās NVA bija reģistrēti 18 677 bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 29 gadiem, to skaitā 8 682 jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 24 gadiem. Vidējais bezdarba ilgums jauniešiem bezdarbniekiem ir apmēram 4 mēneši. 68% no jauniešiem bezdarbniekiem ir ieguvuši tikai pamatizglītību, vispārējo vidējo izglītību vai nav pat pamatizglītības. Vismazāk jauniešu bezdarbnieku ir ar augstāko izglītību - 9%.

Atgādinām, ka ar iniciatīvu Jauniešu garantija, kas paredz jaunatnes bezdarba problēmu pārvarēšanu, 2012. gada 5. decembrī klajā nāca Eiropas Komisija. Jauniešu garantijas atbalsta pasākumus NVA īsteno, sadarbojoties ar Izglītības un zinātnes ministriju, mācību iestādēm, pašvaldībām, sociālajiem dienestiem, jaunatnes organizācijām un darba devējiem.

Informācija par programmas Jauniešu garantija NVA atbalsta pasākumiem atrodama NVA mājaslapas sadaļā „Jauniešiem”:  http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=487

NVA "Jauniešu garantijas" ietvaros sniegs šādu atbalstu:

Darba meklēšanas atbalsta pasākumi, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi un karjeras konsultācijas

Atbalsta pasākumi:

 • bezdarbnieka individuālā darba meklēšanas plāna izstrāde, bezdarbnieka profilēšana (klasifikācija secīgai iesaistei aktīvajos nodarbinātības pasākumos), piemērota darba noteikšana, informēšana par darba meklēšanas metodēm, darba meklēšanas pienākuma izpildes pārbaude un citi aktīvu darba meklēšanu veicinoši pasākumi, kas motivē bezdarbniekus un darba meklētājus aktīvāk meklēt darbu un iekļauties darba tirgū;
 • karjeras konsultācijas (tai skaitā elektroniskā veidā), kas palīdz izvēlēties turpmāko darbības jomu vai apmācību virzienu, atbilstoši jauniešu interesēm, vēlmēm un pieprasījumam darba tirgū;
 • konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, kas ietver individuālās konsultācijas, grupu nodarbības (kursi, semināri, lekcijas un citas nodarbības) darba meklēšanas metožu apguvei, psiholoģiskajam atbalstam un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguvei,  tai skaitā darba tiesisko attiecību veidošanā, darba tiesībās un darba aizsardzībā.

Mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot).

 Neformālās izglītības programmu īstenošana

Atbalsta pasākums – neformālās izglītības programmu apguve, kas ietver mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu sistematizētu sociālo un profesionālo pamatprasmju apguvi, noslēguma pārbaudījumu organizēšanu, tai skaitā valsts valodas prasmes pārbaudes un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenus. Jaunietim bezdarbniekam pēc neformālās izglītības programmu apguves izsniedz iegūtās zināšanas apliecinošu dokumentu.

Mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 – 24 gadiem (ieskaitot).

Pasākuma ietvaros jaunietim tiks izmaksāta stipendija euro 99.60 apmērā

 Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošana

Atbalsta pasākums – profesionālās tālākizglītības programmu apguve, kas dod iespēju bezdarbniekiem iegūt profesionālo kvalifikāciju (pēc attiecīgās programmas apguves bezdarbnieks kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un bezdarbniekam, kurš nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, saskaņā ar profesionālās izglītības ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību), un profesionālās pilnveides izglītības programmu apguve, kas bezdarbniekiem dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes (bezdarbniekam saskaņā ar profesionālās izglītības ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem izsniedz apliecību par profesionālās pilnveides izglītību).

Mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 – 24 gadiem (ieskaitot).

Pasākuma ietvaros jaunietim tiks izmaksāta stipendija 99.60 euro apmērā.

 Pirmā darba pieredze jaunietim

Atbalsta pasākums – pirmā darba vieta jaunietim, kas vērsta uz jauniešu bezdarbnieku integrēšanu darba tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgas darba vietas izveidi un jauniešu bezdarbnieku pastāvīgu nodarbinātību.

Mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki ar profesionālo vai augstāko izglītību, kas reģistrēti NVA bezdarbnieka statusā vismaz vienu mēnesi vai ir reģistrēti NVA bezdarbnieka statusā mazāk par vienu mēnesi, bet vismaz 4 mēnešus nav strādājuši (nav uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”) un iepriekšējais darba stāžs nav bijis ilgāks par 12 mēnešiem.

 • iesaistes ilgums pasākumā ir 12 mēneši;
 • pasākuma ietvaros jauniešus nenodarbina nekvalificētos un mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai);

Slēdzot līgumu ar atbalsta pasākumu īstenotājiem, t.i. darba devējiem -  komersantiem  (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), pašnodarbinātām personām, biedrībām vai nodibinājumiem (izņemot politiskās partijas), NVA nodrošina, ka līgumā iekļauj šādus pienākumus darba devējam:

 • nodrošināt mērķa grupas bezdarbniekiem no jauna izveidotas darba vietas (darba vietā vismaz četrus mēnešus pirms jaunieša bezdarbnieka dalības pasākumā nav tikusi nodarbināta neviena cita persona, un attiecīgais jaunietis bezdarbnieks nav ticis nodarbināts pie attiecīgā darba devēja vismaz 12 mēnešus pirms iesaistes pasākumā);
 • saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē darba tiesiskās attiecības, slēgt darba līgumu ar mērķa grupas bezdarbnieku uz 12 mēnešiem;
 • piedalīties pasākuma līdzfinansēšanā;
 • nodrošināt kvalificētu darba vadītāju, kas pie darba devēja palīdz pasākumā iesaistītajiem jauniešiem bezdarbniekiem apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas. Par kvalificētu darba vadītāju uzskata personu, kas ir ieguvusi izglītību profesijā, kurā nodarbina jaunieti bezdarbnieku, vai kurai ir ne mazāk kā divus gadus ilga darba pieredze profesijā, kurā nodarbina jaunieti bezdarbnieku;
 • jauniešiem bezdarbniekiem ar invaliditāti piedāvāto darba vietu pielāgošana atbilstoši ergoterapeita sniegtajam atzinumam.
 • izbeidzot darba līgumu ar mērķa grupas bezdarbnieku, triju darbdienu laikā pēc uzteikuma par to paziņot NVA, norādot darba līguma uzteikuma pamatu.

Pasākuma ietvaros jaunietim tiks izmaksāta ikmēneša darba alga par pilnu darba laiku ne mazāk kā valstī noteiktās minimālās algas apmērā proporcionāli nostrādātajām dienām.

 Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā

Atbalsta pasākums – atbalsts jauniešu darbam sabiedrības labā, kas paredzēts biedrību un nodibinājumu statūtos noteikto funkciju nodrošināšanai un vērsts uz jauniešu bezdarbnieku aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu.

Mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem (ieskaitot):

 • iesaistes ilgums pasākumā ir līdz sešiem mēnešiem.

Slēdzot līgumu ar atbalsta pasākumu īstenotājiem, t.i. biedrībām vai nodibinājumiem (izņemot politiskās partijas), NVA nodrošina, ka līgumā iekļauj šādus pienākumus biedrībai vai nodibinājumam:

 • noslēgt līgumu ar mērķa grupas bezdarbnieku par dalību pasākumā;
 • nodarbināt mērķa grupas bezdarbnieku biedrībā vai nodibinājumā piecas dienas nedēļā ne mazāk kā 4 stundas un ne vairāk kā 8 stundas dienā, atbilstoši darba laika grafikam, kas noteikts līgumā ar mērķa grupas bezdarbnieku.

Pasākuma ietvaros jaunietim tiks izmaksāta ikmēneša stipendija proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām 90 euro apmērā.

 Darbnīcas jauniešiem

Atbalsta pasākums – darbnīcas jauniešiem, kas dod iespēju jauniešiem bezdarbniekiem izglītības iestādē iepazīt trīs profesionālās izglītības programmas.

Mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 24 gadiem (ieskaitot), kuri nav ieguvuši profesionālo izglītību vai nav bijuši iepriekš nodarbināti.

Pasākuma ietvaros jaunietim tiks izmaksāta ikmēneša stipendija 56.91 euro apmērā un jaunietim ar invaliditāti 85.37 euro apmērā proporcionāli dienu skaitam, kad jaunietis iesaistījies pasākumā.

 Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)

Atbalsta pasākums – subsidētā darba vieta nelabvēlīgā vai īpaši nelabvēlīgā situācijā esošiem jauniešiem bezdarbniekiem un jauniešiem bezdarbniekiem ar invaliditāti, kas paredz sekmēt mērķa grupas iekļaušanos sabiedrībā, konkurētspēju un iekārtošanos pastāvīgā darbā, pilnveidojot viņu darba prasmes un iemaņas.

Mērķa grupa – jaunieši, kuri sasakaņā ar Eiropas Komisijas regulu Nr. 800/2008 atbilst nelabvēlīgākā situācijā esoša darba ņēmēja kritērijiem un īpaši nelabvēlīgā situācijā esoša darba ņēmēja kritērijam, un jaunieši bezdarbnieki ar invaliditāti vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot).

Pasākuma ietvaros jaunietim tiks izmaksāta ikmēneša darba alga par pilnu darba laiku ne mazāk kā valstī noteiktās minimālās algas apmērā proporcionāli nostrādātajām dienām.

 Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai

Atbalsta pasākums – konsultatīvie un finanšu atbalsta pasākumi pašnodarbinātības vai komercdarbības uzsākšanai, kas palīdz jauniešiem bezdarbniekiem uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību un veiksmīgi darboties izvēlētajā jomā ne mazāk kā divus gadus.

Mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri NVA rakstiski izteikuši vēlmi uzsākt pašnodarbinātību vai uzņēmējdarbību un kuri atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

 • ir ieguvuši profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību uzņēmējdarbības, biznesa vadības vai citā tām pielīdzināmā jomā vai jomā, kurā plānots uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību;
 • ir apguvuši profesionālās izglītības programmas, kas nodrošina nepieciešamās zināšanas uzņēmējdarbības vadības jomā vai jomā, kurā plānots uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību;
 • ir ieguvuši profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību un apguvuši neformālās izglītības programmu (ne mazāk kā 120 akadēmiskās stundas) ar uzņēmējdarbības vadību saistītā jomā.

Pasākuma ietvaros jaunietim tiks izmaksāta komercdarbības dotācija 3000 euro apmērā, ja jaunieša izstrādātais biznesa plāns tiks atbalstīts, kā arī ikmēneša dotāciju biznesa plāna īstenošanas pirmajos sešos mēnešos valstī noteiktās minimālās algas apērā.

 Atbalsts jauniešu reģionālajai mobilitātei

Atbalsta pasākums – nepieciešamības gadījumā neformālo izglītības programmu un profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošanas ietvaros, pasākumā „Pirmā darba pieredze jaunietim” un atbalsta subsidēto darbavietu izveidei jauniešiem ietvaros mērķa grupas bezdarbnieki var saņemt atbalstu reģionālajai mobilitātei:

 • pirmajos četros mēnešos, ja jaunietis piedalās pasākumā „Pirmā darba pieredze jaunietim” un „Atbalsts subsidēto darbavietu izveidei jauniešiem bezdarbniekiem”;
 • atbilstoši apmācību ilgumam, ja jaunietis piedalās neformālajās izglītības programmās un profesionālajās tālākizglītības un profesionālajās pilnveides programmās.    

Jaunieši bezdarbnieki var saņemt atbalstu reģionālajai mobilitātei arī apmācību laikā un dienesta viesnīcā dzīvošanas izdevumu kompensācijai. Uz reģionālās mobilitātes atbalstu jaunietis bezdarbnieks var pieteikties arī atkārtoti, ja viņš piedalās pasākumā, kurā iepriekš nav piedalījies. Ja jaunietis bezdarbnieks atkāroti piedalās vienā un tajā pašā pasākumā, uz atbalstu reģionālajai mobilitātei viņš var atkāroti pieteikties ne agrāk kā 36 mēnešus pēc iepriekšējās finanšu atlīdzības saņemšanas beigām.

Mērķis – nodrošināt finanšu atlīdzību transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darba vai apmācību vietu un atpakaļ un dzīvojamās telpas īres vai dienesta viesnīcā dzīvošanas izdevumu kompensācijai (nosakot atlīdzības apmēru par dzīvojamo telpu īri vai dzīvošanu dienesta viesnīcā, ņem vērā arī transporta izmaksas vienam braucienam no deklarētās dzīvesvietas uz darba vai apmācību vietu un atpakaļ).

Mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot).

Iesaistes nosacījumi:
Ja jaunietis piedalās pasākumā „Pirmā darba pieredze jaunietim” un „Atbalsts subsidēto darbavietu izveidei jauniešiem bezdarbniekiem”:

 • darba vieta atrodas vismaz 20 km attālumā no deklarētās dzīves vietas (izņemot Rīgu) un jaunietis bezdarbnieks norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz gadu. Izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots, ja darba devējs piedāvā vienlaikus uzsākt darba tiesiskās attiecības ar vismaz 25 NVA reģistrētiem jauniešiem bezdarbniekiem;
 • saņemts jaunieša bezdarbnieka iesniegums par nepieciešamo finanšu atbalstu reģionālajai mobilitātei un NVA ir pieņēmusi lēmumu par finanšu atlīdzības piešķiršanu (lēmumu pieņem trīs darba dienu laikā);

Ja jaunietis piedalās neformālajās izglītības programmās un profesionālajās tālākizglītības un profesionālajās pilnveides programmās:

 • apmācību vieta atrodas vismaz 20 km attālumā no deklarētās dzīves vietas un jaunietis bezdarbnieks norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz gadu;
 • saņemts jaunieša bezdarbnieka iesniegums par nepieciešamo finanšu atbalstu reģionālajai mobilitātei un NVA ir pieņēmusi lēmumu par finanšu atlīdzības piešķiršanu (lēmumu pieņem trīs darba dienu laikā).

Pasākuma laikā jaunietis var saņemt šādu atbalstu – par apmācību vai darba tiesisko attiecību pirmo mēnesi avansu 100 euro apmērā, bet par nākamajiem mēnešiem ikmēneša finanšu atlīdzību aprēķina, ņemot vērā faktiskos izdevumus.

Pieejams finansējums projektiem jauniešu aktīva dzīvesveida veicināšanai
Lai atbalstītu jauniešu kvalitatīvu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu, Narvesen sadarbībā ar žurnālu Ieva un banku Citadele īsteno projektu konkursu Diena kā piedzīvojums. Jauniešu organizācijas un interešu centri visā Latvijā aicināti pieteikt savus projektus aktīva dzīvesveida veicināšanai, lai saņemtu līdz 2000 eiro finansējumu to realizācijai.

Katrā reģionā – Kurzeme, Vidzeme, Latgale, Zemgale, Rīga – tiks realizēts viens aktuāls projekts, ko noteiks žūrijas izvēle un sabiedrības balsojums. Pieteikumus vērtēs jauniešu organizācijas Avantis direktore Ilona Bičevska, skeletonists Martins Dukurs, Latvijas ielu vingrotāju biedrības prezidents Māris Šlēziņš, bankas Citadele Korporatīvo komunikāciju daļas vadītāja Ieva Prauliņa un Narvesen valdes priekšsēdētāja Katrīne Judovica.

Pašlaik norisinās projektu pieteikšana, un tā ilgs līdz 27. jūnijam.

Projektu pieteikumus līdz jūnija beigām var iesniegt biedrības, nodibinājumi un pašvaldību iestādes vai aģentūras, kuru darbība nav saistīta ar peļņas gūšanu. Projekti var būt, piemēram, sporta laukumu atjaunošana vai jauna ierīkošana, aktīvās atpūtas vietu iekārtošana, jauniešu centru attīstība, pasākumu rīkošana vai citas vietējā sabiedrībā aktuālas un nepieciešamas iniciatīvas. Papildus banka Citadele piešķirs savu speciālbalvu projektam, kurā būs visvairāk padomāts par aktīva dzīvesveida iespējām arī jauniešiem ar invaliditāti.

Pēc pieteikumu apkopošanas, jūlija vidū par labākajām projektu idejām varēs balsot internetā un tieši sabiedrības izvēle noteiks finansējuma saņēmējus.

Līdz ar Narvesen ieguldījumu, ikviens varēs atbalstīt labāko jauniešu projektu ideju realizēšanu, ziedojot Narvesen tirdzniecības vietās izvietotajās Diena kā piedzīvojumsziedojumu kastītēs.

Lai pieteiktu savu projektu lejupielādē konkursa nolikumu un pieteikuma dokumentus: nolikumspieteikumspielikums.

Informācija par konkursu SIA "Narvesen Baltija" mājaslapā.

Papildu informācija:
Juliana Maniševa
E-pasts:
piedzivojums@narvesen.lv
Mob. tālr.: 29784612


JAUNUMI, 26.05.2014.

Drīzumā plānots izsludināt projektu konkursu sabiedrības izpratnes un zināšanu veicināšanai par klimata pārmaiņām


2014.gada 20.maijā valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iniciatīvu, Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk – EEZ) finanšu instrumenta ietvaros, novirzīt 1,7 miljonus eiro līdzfinansējumam, lai veicinātu sabiedrības izpratni un zināšanas par klimata pārmaiņām, kā arī kapacitātes paaugstināšanai, izstrādājot pētījumus klimata pārmaiņu jomā.

 Šādu atbalstu nosaka EEZ finanšu instrumenta atklātais projektu konkurss „Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām”.

Šī konkursa ietvaros pieļaujamais programmas līdzfinansējums vienam projektam – minimālais ir 45 000 eiro, maksimāli pieļaujamais ir 175 000 eiro.

Uz šo līdzfinansējumu varēs pretendēt Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes, Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kā arī Latvijas Republikā reģistrēts komersants. Projektu varēs īstenot partnerībā ar EEZ finanšu instrumenta donorvalstu vai saņēmējvalstu partneriem.

Konkursā tiks atbalstīti projekti šādās jomās:

1. pasākumi, lai veicinātu sabiedrības izpratni un zināšanas par klimata pārmaiņām:

 • izpratnes paaugstināšana klimata pārmaiņu jomā, izstrādājot un organizējot apmācības un izstrādājot izglītības un studiju programmu moduļus;
 • izglītojošu projektu un informatīvu kampaņu organizēšana, lai veicinātu sabiedrības izpratni un zināšanas par klimata  pārmaiņām;

2. kapacitātes paaugstināšana, izstrādājot pētījumus klimata pārmaiņu jomā.

Šī konkursa īstenošanu, t.sk. projektu vērtēšanu, finansējuma piešķiršanu, līgumu slēgšanu, projektu īstenošanas uzraudzību un pēcuzraudzību nodrošinās Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Plānots, ka atklātais projektu konkurss tiks izsludināts viena mēneša laikā pēc Ministru kabineta noteikumu „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atklāta konkursa „Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām” nolikums” stāšanās spēkā.

Plašāka informācija par konkursa nolikumu pašlaik pieejama http://ej.uz/denn

Atgādinām, ka 2014.gada 27.maijā EEZ finanšu instrumenta programmas „Nacionālā klimata politika” ietvaros tiek organizēti divi partnerības meklēšanas pasākumi, kuru mērķis ir EEZ donorvalstu (Norvēģija, Īslande, Lihtenšteina) projektu partneru piesaistes veicināšana projektu iesniegumu izstrādes laikā. Plašāka informācija pieejama http://ej.uz/h1uu

 


JAUNUMI, 19.05.2014.

Vienkāršāks atbalsts komersantiem ārējo tirgu apgūšanai
Pēdējā laika notikumi Ukrainā un Krievijā apliecina, cik svarīgi komersantiem ir dažādot savus eksporta tirgus, lai izvairītos no uzņēmumu pārāk lielas atkarības no viena tirgus. Ar mērķi palīdzēt komersantiem pārorientēties no austrumu tirgiem uz citām valstīm, Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi grozījumus Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” sesto un turpmākajām kārtām.

Līdz ar grozījumiem MK noteikumos tiek vienkāršota „grūtībās nonākuša komersanta” definīcija. Turpmāk atbalstu nevarēs saņemt tikai tie komersanti, kuriem ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta. Tādējādi atbalstu turpmāk varēs saņemt arī komersanti, kuru bilances rādītāji ir pasliktinājušies, bet kuri spēj turpināt savu saimniecisko darbību.

Cita starpā, grozījumi noteikumos precizē „tirdzniecības misijas” definīciju, uzsverot, ka viena no tirdzniecības misijas pamatpazīmēm ir tas, ka vismaz divu komersantu grupa uz ārvalstīm dodas vienotas vizītes ietvaros. Tas nozīmē, ka katram komersantam var tikt izstrādāta individuāla programma, tomēr vizītes ietvaros ir jābūt arī organizētam pasākumam, kurā piedalās visi komersantu grupas dalībnieki, tādejādi identificējot tajā ietilpstošo komersantu vienojošo elementu.

Līdz 2014.gada beigām komersantu atbalstam ārējo tirgu apgūšanai būs pieejams finansējums 5 milj. EUR apmērā. Vienā projektu iesniegumu atlases kārtā jeb katru mēnesi pieejamais finansējums ir 0.7 milj. EUR.

Sīkāka informācija par apakšaktivitāti un pieteikšanās kārtību pieejama Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras interneta mājas lapā: www.liaa.gov.lv.

Detalizētāk ar sagatavotajiem grozījumiem MK 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr. 582 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" sesto un turpmākajām kārtām"" var iepazīties MK mājas lapā.

2007.-2013.gada plānošanas periodā kopējais pieejamais finansējums komersantu atbalstam ārējo tirgu apgūšanai ir 17 milj. EUR. Atbalsts jau piešķirts 2100 projektiem.

2014.-2020.gada plānošanas periodā ārējo tirgu apgūšanai plānotais finansējums ir aptuveni 52milj. EUR.

Grozījumi noteikumos izstrādāti saskaņā ar Eiropas Komisijas jauno Regulude minimis atbalsta sniegšanai, kas tiks piemērota projektiem, kurus iesniegs no š.g.15.maija.

 

Nodarbinātības valsts aģentūrā notiek elektroniskā reģistrācija dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
 

Š.g. 15.maijā, sākot no pulksten 10:00, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) uzsāk skolēnu elektronisku pieteikumu reģistrāciju dalībai skolēnu nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā.

Elektroniski reģistrēties skolēni var NVA mājaslapā  (www.nva.gov.lv ), tās labajā pusē uzmeklējot baneri ar uzrakstu "Reģistrēšanās pasākumam" Ja skolēnam nav piekļuve internetam,  viņi var nākt pieteikties arī uz to NVA filiāli, kuras teritorija iecerējuši strādāt, un filiāles darbinieki palīdzēs uz vietas elektroniski  aizpildīt pieteikumu.

NVA atbalstu vasaras mēnešos strādāt un iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un pirmo darba pieredzi varēs skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Skolēnu nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā tiks īstenots no 2.jūnija līdz 29.augustam. Viena skolēna nodarbinātības ilgums pasākumā - viens mēnesis.

 

Mezanīna aizdevumi komersantiem kļūs pieejamāki un lētāki
Ekonomikas ministrija rosināja un Ministru kabinets š.g. 13. maijā apstiprinājis jaunus, komersantiem labvēlīgākus nosacījumus mezanīna aizdevuma saņemšanai Latvijas Garantiju aģentūrā, kas ļaus komersantiem saņemt lielāku investīciju aizdevumu, paplašinās atbalsta saņēmēju loku un samazinās aizdevuma izmaksas.

Saimnieciskās darbības veikšanai būtiski nodrošināt ne tikai pieeju investīciju aizdevumiem, bet arī sniegt iespēju saņemt apgrozāmo līdzekļu aizdevumus. Tādejādi jaunie programmas nosacījumi paredz, ka turpmāk saimnieciskās darbības veicējs mezanīna aizdevumu varēs saņemt arī apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, ko līdz šim mezanīna programma nepiedāvāja.

Radot iespēju komersantiem turpmāk saņemt aizdevumu arī apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, valsts varēs atbalstīt tos komersantus, kuriem Ukrainas – Krievijas konflikta radītās sekas austrumu valstu tirgos ir negatīvi ietekmējušas eksporta darījumu samaksas termiņus un attiecīgi samazinājušas pieeju apgrozāmajiem līdzekļiem.

Atšķirībā no līdzšinējiem programmas nosacījumiem, jaunie programmas nosacījumi paredz plašāku potenciālo saņēmēju loku. Mezanīna aizdevumu investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem turpmāk varēs saņemt arī saimnieciskās darbības veicēji, kas nodarbojas ar automobiļu un motociklu remontu un datoru remontu.

Lai padarītu mezanīna aizdevumu saimnieciskās darbības veicējiem lētāku un tādejādi pieejamāku, ir samazinātas mezanīna aizdevumu izmaksas. Proti, jaunie programmas nosacījumi paredz, ka saimnieciskās darbības veicējs finansiālu atbalstu turpmāk var saņemt arī kredītiestādes vai tās meitas sabiedrības piešķirtā aizdevuma pieteikuma izskatīšanas, aizdevuma noformēšanas vai izsniegšanas komisijas maksu un ķīlas reģistrācijas maksu segšanai. Vienlaikus ir samazinātas arī procentu likmes, kas saimnieciskās darbības veicējam jāmaksā par saņemto mezanīna aizdevumu, proti, līdz šim saimnieciskās darbības veicējam procentu maksa par mezanīna aizdevumu tika noteikta lielāka nekā kredītiestādes vai tās meitas sabiedrības sniegtā aizdevumu procentu likme, savukārt turpmāk procentu maksa mezanīna aizdevumam tiks noteikta vienāda ar kredītiestādes vai tās meitas sabiedrības izsniegtā aizdevuma procentu likmi.

Atbalsts saimnieciskās darbības veicējam kredītiestādes vai tās meitas sabiedrības piešķirtā aizdevuma pieteikuma izskatīšanas, aizdevuma noformēšanas vai izsniegšanas komisijas maksas un ķīlas reģistrācijas maksas segšanai tiks sniegts 100 % apmērā, saglabājot noteiktus atbalsta ierobežojumus un investīciju aizdevumu gadījumā minētajām izmaksām nepārsniedzot 50 000 euro un 3,5 % no piešķirtā mezanīna investīciju aizdevuma, savukārt apgrozāmo līdzekļu aizdevumu gadījumā - 15 000 euro un 3,5 % no piešķirtā mezanīna apgrozāmo līdzekļu aizdevuma.

Lai sekmētu iespējas komersantiem saņemt mezanīna investīciju aizdevumu finansiāli ietilpīgāku ieguldījumu projektu īstenošanai, ir būtiski palielināts mezanīna investīciju aizdevuma maksimālais apmērs, un tas ir noteikts 5 milj. euro apmērā. Attiecīgi ir palielināts arī programmas īstenošanai pieejamais kopējā finansējuma apmērs, kas noteikts 29,8 milj. euro apmērā.

Ņemot vērā normatīvo regulējumu, maksimāli pieļaujamais finansējums, ko veido mezanīna aizdevums apgrozāmajiem līdzekļiem kopā ar jau minēto kredītiestādes vai tās meitas sabiedrības piešķirtā aizdevuma pieteikuma izskatīšanas, aizdevuma noformēšanas vai izsniegšanas komisijas maksu un ķīlas reģistrācijas maksu nevar pārsniegt 200 000 euro vai 100 000 euro, ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas kravu komercpārvadājumu autotransporta nozarē.

Jaunie mezanīna saņemšanas nosacījumi apstiprināti Ministru kabineta šā gada 13.maijā sēdē, akceptējot MK noteikumus "Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai", kas līdz ar spēkā stāšanos aizstās līdzšinējos Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumus Nr.613 „Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai”. Jaunie nosacījumi stāsies spēkā līdz ar MK noteikumu spēkā stāšanos. Detalizēti ar jaunajiem mezanīna programmas nosacījumiem var iepazīties MK mājaslapā.

Mezanīna aizdevumu programma ir viena no ES fondu plānošanas perioda 2007.-2013. gadam programmām. Jaunie programmas nosacījumi paredz, ka mezanīna aizdevumu apgrozāmiem līdzekļiem saimnieciskās darbības veicēji var saņemt līdz 2015. gada beigām, savukārt mezanīna aizdevumu investīcijām – līdz 2014. gada 30. jūnijam. Termiņš 2014. gada 30. jūnijs noteikts, ņemot vērā spēkā esošo regulējumu, un minētais termiņš tiks pagarināts līdz ar jaunā Eiropas Komisijas reģionālā atbalsta regulējuma apstiprināšanu.

 

Izsludināti projektu konkursi ES programmā "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība"
Eiropas Savienības programma „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 2014.-2020. gadam izveidota ar
Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra regulu 1381/2013.

Programmai ir trīs galvenās darbības jomas:

 1. visu vardarbības formu pret bērniem, jauniešiem, sievietēm u.c. mazāk aizsargātām sabiedrības grupām novēršana un apkarošana (apakšprogramma „Dafne”), kā arī bērnu tiesību un invalīdu tiesību aizsardzība;
 2. Eiropas Savienības pilsoņu tiesību popularizēšana, aicinājums tās pielietot, t.sk. patērētāju tiesību aizsardzības jomā;
 3. novērst diskrimināciju, ar kuru saskaras personas sava dzimuma, vecuma, rases, reliģiskās pārliecības, invaliditātes vai dzimumorientācijas dēļ.

Programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” īstenošanai katru gadu laika periodā no 2014.gada līdz 2020.gadam tiks izstrādātas gada darba programmas.

Katrā no budžeta līnijām paredzēts finansējums atklātajiem konkursiem (action grants), darbības projektiem (operating grants) un Eiropas Komisijas iepirkumiem (procurement).

ES granta minimums programmas ietvaros īstenotajiem projektiem ir 75 000 EUR. Jāņem vērā, ka programmas prioritātēm ir atšķirīgs minimālā granta apmērs. Atklātajos konkursos Eiropas Komisijas līdzfinansējuma maksimums ir līdz 80% no attiecināmajām izmaksām, savukārt darbības projektos Eiropas Komisijas līdzfinansējuma maksimums ir līdz pat 95% no attiecināmajām izmaksām.

Eiropas Komisija 2014.gada 24.aprīlī ir apstiprinājusi programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 2014.gada darba programmu: http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/files/rec_awp_2014_act_en.pdf; pielikums – programmas izklāsts: http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/files/rec_awp_2014_annex_en.pdf).

2014.gada darbības programmas ietvaros Eiropas Komisija paredz piešķirt finansējumu 54 158 000 euro apmērā:

Programma „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība”

(„Rights, Equality and Citizenship” Programme)

2014.gada darba programma

 

Darbības jomas

Budžeta līnijas

Konkursu veidi/finansējums

1.

Bērnu tiesību aizsardzība; vardarbības novēršana; Eiropas Savienības pilsoņu tiesību popularizēšana

 

33 02 01 „Pilsoņu tiesību aizsardzība un veicināšana”

1.

Atklātajos konkursos:

15 800 000 EUR

 

1.2.1. „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu starptautiskus projektus vardarbības pret sievietēm, bērniem un jauniešiem (ar uzsvaru uz destruktīvām ieražām, piemēram, „goda slepkavībām”) novēršanai, apkarošanai, kā arī iedzīvotāju informēšanai”. Projekta pieteikuma iesniegšanai nepieciešamais dalībvalstu skaits – 3. ES granta minimums EUR 75 000.

1.2.2. „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu starptautiskus projektus vardarbībā cietušo atbalstam”. Projekta pieteikuma iesniegšanai nepieciešamais dalībvalstu skaits–3. ES granta minimums EUR 75 000.

1.2.3. „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu starptautiskus projektus bērnu aizsardzībai pret vardarbību skolās, aprūpes iestādēs un nepilngadīgo ieslodzījuma vietās”. Projekta pieteikuma iesniegšanai nepieciešamais dalībvalstu skaits – 3. ES granta minimums EUR 75 000.

1.2.4. „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu starptautiskus projektus, kuru mērķis ir kapacitātes veidošana darbiniekiem, kuri strādā bērnu aizsardzības nozarē un bērnu likumīgajiem pārstāvjiem tiesu procesos”. Projekta pieteikuma iesniegšanai nepieciešamais dalībvalstu skaits – 4. ES granta minimums EUR 100 000.

1.2.5. „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu nacionāla līmeņa projektus Eiropas Savienības pilsoņu tiesību popularizēšanai”. ES granta minimums EUR 75 000.

2.

Darbības projektos :

2 160 000 EUR

1.3.1. Aicinājums iesniegt pieteikumus darbības projektiem 2014.gadā, lai atbalstītu Eiropas mēroga tīklus, kuri darbojas programmas „Dafne” vai bērnu tiesību aizsardzības jomā. ES granta minimums EUR 75 000, maksimums EUR 250 000.

1.3.2. Aicinājums veidot 3 gadu perioda Ietvarprogrammas partnerības līgumus (2015-2017), lai atbalstītu Eiropas mēroga sadarbības tīklus, kuri darbojas programmas „Dafne” vai bērnu tiesību aizsardzības jomā.

1.3.3. Darbības projekts 2015.gadam, domāts Ietvarprogrammas partneriem, kuri darbojas programmas „Dafne” vai bērnu tiesību aizsardzības jomā.

3.

Eiropas Komisijas iepirkumiem:

5 047 000 EUR

1.4.1. Eiropas Komisijas (EK) Tieslietu ģenerāldirektorāta aktivitātes iepirkuma jomā.

1.4.2. Institūciju komunikācijas kapacitātes veicināšana: ES Komunikāciju ģenerāldirektorāta aktivitātes iepirkuma jomā.

Kopā:

23 007 000

 

2.

Visu veidu diskriminācijas novēršana; Eiropas invaliditātes apliecības atzīšana; Romu integrācija; naida runas apkarošana internetā

33 02 02 „Ne-diskriminācijas un vienlīdzības veicināšana”

1.

Atklātajos konkursos:

13 950 000 EUR

2.2.1. „Aicinājums iesniegt pieteikumus aktivitātēm diskriminācijas novēršanai un Romu tautības pārstāvju integrācijai”. ES granta minimums EUR 75 000.

2.2.2. „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu starptautiskus projektus labas prakses apmaiņai rasisma, ksenofobijas, homofobijas un citu neiecietības formu apkarošanai”. Projekta pieteikuma iesniegšanai nepieciešamais dalībvalstu skaits – 5. ES granta minimums EUR 300 000.

2.2.3. „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu starptautiskus projektus naida runas u.c. naidīguma izpausmju internetā uzraudzīšanai un apkarošanai”. Projekta pieteikuma iesniegšanai nepieciešamais dalībvalstu skaits – 5. ES granta minimums EUR 300 000.

2.2.4. „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu nacionāla līmeņa projektus par Eiropas invaliditātes apliecības sniegto priekšrocību vienādu atzīšanu visās dalībvalstīs”. ES granta minimums EUR 75 000.

2.2.5. „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu dalībvalstu aktivitātes dzimumu līdztiesības uzlabošanai nacionālās politikas programmās un pasākumos”. ES granta minimums EUR 100 000.

2.

Darbības projektos:

6 850 000 EUR

2.3.1. Aicinājums veidot 3 gadu perioda Ietvarprogrammas partnerības līgumus (2015-2017), lai atbalstītu Eiropas mēroga sadarbības tīklus, kuri darbojas  ne-diskriminācijas jomā: rasisms, ksenofobija, homofobija u.c. neiecietības formas; invalīdu tiesības; līdztiesība starp vīriešiem un sievietēm.

2.3.2. Darbības projekts 2015.gadam, domāts Ietvarprogrammas partneriem, kuri darbojas ne-diskriminācijas jomā: rasisms, ksenofobija, homofobija u.c. neiecietības formas; invalīdu tiesības; līdztiesība starp vīriešiem un sievietēm.

2.3.3. Darbības projekts 2015.gadam de facto monopolam EQUINET (līdztiesības atbalsta valsts struktūru Eiropas tīkls).

3.

Eiropas Komisijas iepirkumiem:

10 351 000 EUR

 

2.4.1. Eiropas Komisijas (EK) Tieslietu ģenerāldirektorāta aktivitātes iepirkuma jomā.

Kopā:

31 151 000 EUR

 

Programmai piešķirtais finansējums 2014.gadā:

54 158 000

 

2014. gada darba programma ir pirmā 2014.-2020. gada programmēšanas periodā un tās ietvaros projektu plānotais īstenošanas periods ir līdz 2017. gada beigām. Eiropas Komisija šī gada 25.aprīlī ir izsludinājusi konkursu pieteikumu iesniegšanai darbības projektiem.

Konkursu pieteikumu iesniegšanai atklātajos konkursos (action grants) plānots izsludināt šī gada 3.ceturksnī.

2014.gada darba programmā plānots atbalstīt projektus ar Eiropas mēroga pievienoto vērtību: projekta īstenošanā iesaistītas vairākas dalībvalstis vai arī nacionālā līmenī īstenota projekta rezultāti pielietojami starptautiskā mērogā. Būtiska ir apmaiņa ar labas prakses piemēriem un minimālo standartu, kurus paredzēts ieviest visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izveide, piemēram, invalīdu tiesību aizsardzības jomā.

2014.gada programmas prioritārās mērķa grupas diskriminācijas un vardarbības novēršanas jomā ir bērni, jaunieši, (arī tie, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpes iestādēs vai nepilngadīgo ieslodzījuma vietās) sievietes, personas, kas pakļautas diskriminācijai sava dzimuma, vecuma, rases, reliģiskās pārliecības, invaliditātes vai dzimumorientācijas dēļ.

Kā potenciālie finansējuma saņēmēji 2014.gada darba programmā minētas valsts iestādes un  pašvaldības, kā arī privātā sektora organizācijas, kuras atbilstoši likumam reģistrētas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, un starptautiskas organizācijas.

Lai veicinātu programmas publicitāti, Tieslietu ministrija sadarbībā ar Eiropas Komisiju 2014.gada jūlijā- septembrī plāno organizēt  informatīvo pasākumu par programmas mērķiem un nosacījumiem finansējuma saņemšanai.

Papildus informācija par programmu Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta vietnē: http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm

Kontaktpersona: Anna Velika, Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Plānošanas un kontroles nodaļas vecākā referente, tālr. 67036820, Anna.Velika@tm.gov.lv

 

Izsludināti projektu konkursi ES programmā "Tiesiskums"
Eiropas Savienības programma „Tiesiskums” 2014.-2020.gadam izveidota ar
Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra regulu 1382/2013.

Programmai ir trīs galvenās darbības jomas:

 1. sniegt atbalstu nacionāla un starptautiska līmeņa projektiem tiesu sistēmas darbinieku apmācībai un sadarbības veicināšanai ar kolēģiem ES mērogā;
 2. īstenot projektus noziegumos cietušo, kā arī aizdomās turēto vai apsūdzēto personu tiesību aizsardzībai;
 3. veicināt starptautisku projektu veidošanu ES narkotiku apkarošanas politikas un no narkotiskajām vielām atkarīgo personu rehabilitācijas nozarē.

Programmas „Tiesiskums” īstenošanai katru gadu laika periodā no 2014.gada līdz 2020.gadam tiks izstrādātas gada darba programmas.

Katrā no budžeta līnijām paredzēts finansējums atklātajiem konkursiem (action grants), darbības projektiem (operating grants) un Eiropas Komisijas iepirkumiem (procurement).

ES granta minimums programmas ietvaros īstenotajiem projektiem ir 75 000 EUR. Jāņem vērā, ka programmas prioritātēm ir atšķirīgs minimālā granta apmērs. Piemēram, prioritātes Nr. 2.2.2. „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu nacionāla vai starptautiska līmeņa projektus tiesu sistēmas darbinieku apmācībai konkurences tiesību jomā”, pieteikumu iesniegšanas nosacījumos noteikts, ka minimālais granta apmērs ir EUR 10 000 un maksimālais granta apmērs EUR 400 000. Prioritātē 2.2.1. „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu starptautiskus projektus tiesu sistēmas darbinieku, juridiskās palīdzības sniedzēju u.c. kompetentu iestāžu darbinieku apmācībai civiltiesību, krimināltiesību un cilvēktiesību jomā” ES granta minimums EUR 50 000.

Atklātajos konkursos Eiropas Komisijas līdzfinansējuma maksimums ir līdz 80% no attiecināmajām izmaksām, savukārt darbības projektos Eiropas Komisijas līdzfinansējuma maksimums ir līdz pat 95% no attiecināmajām izmaksām. 

Eiropas Komisija 2014.gada 24.aprīlī ir apstiprinājusi Programmas 2014.gada darba programmu: http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/files/justice_awp_2014_act_en.pdf; pielikums – programmas izklāsts: http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/files/justice_awp_2014_annex_en.pdf)

2014.gada darbības programmas ietvaros Eiropas Komisija plāno piešķirt finansējumu 45 812 000 euro apmērā:

Programma «Tiesiskums» («Justice» Programme)

2014.gada darba programma 

 

Darbības joma

Budžeta līnija

Konkursu veidi/finansējums

1.

Tiesu sistēmas darbinieku apmācība

33 03 02 „Tiesiskās sadarbības uzlabošana civiltiesībās un krimināltiesībās”

 

1.

Atklātajos konkursos:

8 100 000 EUR

 

1.2.1. „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu nacionāla vai starptautiska līmeņa projektus tiesu darbinieku sadarbībai civiltiesību jomā.” ES granta minimums EUR 75 000.

1.2.2. „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu starptautiska līmeņa projektus tiesu darbinieku sadarbībai krimināltiesību jomā, īpaši veicinot Eiropas aresta ordera u.c. savstarpējās atzīšanas instrumentu sekmīgu darbību.” Projekta pieteikuma iesniegšanai nepieciešamais dalībvalstu skaits – 2, ES granta minimums EUR 75 000.

2.

Darbības projektos:

 2 200 000 EUR

 

1.3.1. Aicinājums iesniegt pieteikumus darbības projektiem 2014.gadā, lai atbalstītu Eiropas mēroga sadarbības tīklus tiesiskās sadarbības jomā civiltiesībās un/vai krimināltiesībās. ES granta minimums 75 000, maksimums 250 000.

1.3.2. Aicinājums veidot 3 gadu perioda Ietvarprogrammas partnerības līgumus (2015-2017), lai atbalstītu Eiropas mēroga sadarbības tīklus tiesiskās sadarbības civiltiesībās un/vai krimināltiesībās veicināšanai un popularizēšanai.

1.3.3. Darbības projekts 2015.gadam, domāts Ietvarprogrammas partneriem, kuri darbojas tiesiskās sadarbības civiltiesībās un/vai krimināltiesībās atbalsta jomā.

3.

Eiropas Komisijas iepirkumiem:

3 898 000 EUR

 

4.

ES dalības maksa Hāgas starptautiskajā privāttiesību konferencē: 30 000 EUR

 

Kopā:

14 228 000 EUR

 

2.

Noziegumos cietušo/aizdomās turēto/apsūdzēto aizsardzība

33 03 01 „Tiesiskuma pieejamības veicināšana un tiesu sistēmas darbinieku apmācība”

 

1.

Atklātajos konkursos :

11 755 000 EUR

 

2.2.1. „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu starptautiskus projektus tiesu sistēmas darbinieku, juridiskās palīdzības sniedzēju u.c. kompetentu iestāžu darbinieku apmācībai civiltiesību, krimināltiesību un cilvēktiesību jomā”. Projekta pieteikuma iesniegšanai nepieciešamais dalībvalstu skaits – 2. ES granta minimums EUR 50 000.

2.2.2. „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu nacionāla vai starptautiska līmeņa projektus tiesu sistēmas darbinieku apmācībai konkurences tiesību jomā”. ES granta minimums EUR 10 000, maksimums EUR 400 000.

2.2.3. „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu nacionāla vai starptautiska līmeņa e-Justice projektus”. ES granta minimums EUR 75 000.

2.2.4. „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu nacionāla vai starptautiska līmeņa projektus ātrākai lietu izskatīšanai krimināltiesību jomā, veicinot par noziegumu aizdomās turēto vai apsūdzēto personu tiesību aizsardzību, vienlaicīgi ievērojot otras lietā iesaistītās puses tiesības”. ES  granta minimums EUR 75 000.

2.2.5. „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu nacionāla vai starptautiska līmeņa projektus noziegumos cietušo personu tiesību aizsardzībai”. ES granta minimums EUR 75 000.

2.

Darbības projektos:

9 080 000 EUR

 

2.3.1. Darbības projekts 2015.gadam Eiropas Tiesiskā apmācības tīkla atbalstam.

2.3.2. Aicinājums iesniegt pieteikumus darbības projektiem 2014.gadam Eiropas mēroga tīklu atbalstam tiesiskuma pieejamības jomā. ES granta minimums 75 000, maksimums 250 000.

2.3.3. Aicinājums veidot 3 gadu perioda Ietvarprogrammas partnerības līgumus (2015-2017), lai atbalstītu Eiropas mēroga sadarbības tīklus tiesiskuma pieejamības jomā.

2.3.4. Darbības projekts 2015.gadam, domāts Ietvarprogrammas partneriem, kuri darbojas tiesiskuma pieejamības jomā.

3.

Eiropas Komisijas iepirkumiem:

7 745 000 EUR

 

 

Kopā:

28 580 000 EUR

 

3.

Narkotiku apkarošana; narkomānu rehabilitācija

33 03 03 „Narkotiku pieprasījuma un piedāvājuma novēršana un mazināšana”

 

1.

Atklātajos konkursos:

2 509 000 EUR

”Aicinājums iesniegt projekta pieteikumus atklātajiem konkursiem, lai atbalstītu starptautiskus projektus ES narkotiku apkarošanas politikas jomā”. Projekta pieteikuma iesniegšanai nepieciešamais dalībvalstu skaits – 2. ES granta minimums EUR 75 000.

2.

Šajā budžeta līnijā finansējums darbības projektiem netiek piešķirts.

 

 

3.

Eiropas Komisijas iepirkumiem:

495 000 EUR

 

 

Kopā:

3 004 000 EUR

 

Programmai piešķirtais finansējums 2014.gadā:

45 812 000

2014.gada programma ir pirmā gada programma 2014.-2020.gada programmēšanas periodā un tās ietvaros projektu plānotais īstenošanas periods ir līdz 2017.gada beigām. Eiropas Komisija šī gada 25.aprīlī ir izsludinājusi konkursu pieteikumu iesniegšanai darbības projektiem.

Konkursu pieteikumu iesniegšanai atklātajos konkursos (action grants) Eiropas Komisija plāno izsludināt 2014.gada 3.ceturksnī.

2014.gada programmā plānots atbalstīt projektus ar Eiropas mēroga pievienoto vērtību: projekta īstenošanā iesaistītas vairākas dalībvalstis vai arī nacionālā līmenī īstenota projekta rezultāti pielietojami starptautiskā mērogā. Būtiska ir apmaiņa ar labas prakses piemēriem un minimālo standartu, kurus paredzēts ieviest visās dalībvalstīs, izveide, piemēram, īstenojot tiesnešu apmācības Eiropas Savienības konkurences tiesību jomā.

2014. gada programmas prioritārās mērķa grupas ir tiesu sistēmu darbinieki, juridiskās palīdzības sniedzēji u.c. kompetentu iestāžu darbinieki; personas, kas cietušas noziegumos, turētas aizdomās vai apsūdzētas par noziegumu veikšanu; narkotiku apkarošanas un narkomānu rehabilitācijas stratēģiju izstrādāšanā un ieviešanā iesaistītās iestādes.

Kā potenciālie finansējuma saņēmēji 2014.gada darba programmā minētas valsts iestādes, privātā sektora organizācijas, kuras atbilstoši likumam reģistrētas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī starptautiskas organizācijas.

Lai veicinātu programmas publicitāti Latvijā, Tieslietu ministrija sadarbībā ar Eiropas Komisiju 2014.gada jūlijā- septembrī plāno organizēt  informatīvo pasākumu par programmas mērķiem un nosacījumiem finansējuma saņemšanai.

Papildus informācija par programmu Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta vietnē.

Kontaktpersona: Anna Velika, Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Plānošanas un kontroles nodaļas vecākā referente, tālr. 67036820, Anna.Velika@tm.gov.lv

 

 Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Laika ziņas

Šobrīd:
18º C
Rīt:
14º C