Trešdiena, 25. maijs
Šodien sveicam: Anšlavs, Junora

Talsu novada pilsētu projekti

 
 
TALSU PILSĒTAS PROJEKTI

Īstenošanā:

Nr.p.k. Projekta nosaukums ID Nr.
 1.  Talsu pilsētas vēsturiskā centra saglabāšana  Nr. 2015-3-KMA071

Pabeigti:

Nr.p.k. Projekta nosaukums ID Nr.
1. Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošana  12-08-LL18-L413202-000003
2. Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana un rekonstrukcija 3DP/3.1.4.3.0/13/IPIA/VRAA/013/066
3. Ielu infrastruktūras uzlabošana Talsos sasniedzamības sekmēšanai  3DP/3.6.1.1.0/11/IPIA/VRAA/008/069
4. Labās prakses apmaiņa par iedzīvotāju un integrēto pilsoņu tiesībām pašvaldībā PA-GRO-653
5. Dzīvei un darba tirgum nepieciešamo prasmju apguve brīvā dabā 4-33/1
6. Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana un renovācija  3DP/3.1.4.3.0/10/IPIA/VRAA/011/041
7. Talsu PAKALNI: Pašvaldības Attīstība un Kultūrmantojuma Apzināšana ir Lepnums, Nākotne un Izaugsme  1-2/NOR/08/045-10
8. Ielu infrastruktūras uzlabošana    3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/018
9. Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi    9-09/3.4.4.2/025/22
10. Talsu 2.vidusskolas infrastruktūras pielāgošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem  2009/0157/3DP/3.1.3.3.2/09/IPIA/VIAA/011
11. Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Talsu 2.vidusskolā    2009/0011/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/065
12. Izglītības iestāžu informatizācija   2010/0003/3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/VIAA/607
13. Talsu pilsētbūvniecības pieminekļa piemērošana tūrisma produkta attīstībai   L-PPA-10-0013
14. TAKAS – Talsu Ainavas Katrs var Atrast un Sajust    17
15. Satiksmes drošības uzlabojumi Dundagas ielā    3DP/3.2.1.3.1. /10/APIA/CFLA/068/041
16. Talsu novada jauniešu iniciatīvu centra izveide  1-61/14
17. Multimediju vides attīstīšana  07.4-14/22/05.06.2012.
18. Harmoniska vide vismazākajiem lasītājiem  13-08-LL18-L413201-000006
19. Kultūras infrastruktūras atjaunošana Talsos 1.kārta  3DP/3.6.1.1.0/11/IPIA/VRAA/010/073
20.  Kalēju ielas atjaunošana Talsos Nr.BU 34/14

STENDES PILSĒTAS PROJEKTI

Īstenošanā:

Nr.p.k. Projekta nosaukums ID Nr.
     
     

Pabeigti:

Nr.p.k. Projekta nosaukums ID Nr.
1. 11-08-L32100-000071
2. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/036
3. Connecting Stende and Vohma EU 29916
4. Par veselu un aktīvu jaunieti 07.4-14/9/05.06.2012.
5. Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai PII „Saulīte” ēkā Nākotnes ielā 3, Stendē KPFI- 15.3/169
6 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu novada Stendes pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā  KPFI-13.3/50

VALDEMĀRPILS PILSĒTAS PROJEKTI

Īstenošanā:

Nr.p.k. Projekta nosaukums ID Nr.
 1.  Zivju resursu pavairošana Talsu novada Sasmakas ezerā un Lubezerā  
     
     

Pabeigti:

Nr.p.k. Projekta nosaukums ID Nr.
1. Aktīvās atpūtas un sporta laukuma izveide pie Sasmakas ezera 12-08-ZL12-Z401101-000027
2. Dzirnavu un Ezera ielu rekonstrukcija Valdemārpilī 12-08-ZL12-Z401101-000004
3. Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Valdemārpils vidusskolā  2009/0079/3DP/3.1.3.1.0/IPIA/VRAA/069
4. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība  3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/085/106
5. Valdemārpils Bērnu dienas aprūpes un brīvā laika pavadīšanas centra izveide    3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/015/016
6. „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu novada pašvaldības Valdemārpils pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” KPFI-13.2/22
7. Valdemārpils pilsētas kapu teritorijas labiekārtošana ar kapličas jaunbūvi 13-08-LL18-L413202-000001
8. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Dzirnavu ielā, Valdemārpilī 13-08-ZL12-Z401101-000001
9. Valdemārpils pilsētas tranzīta ielas rekonstrukcija 3DP/3.2.1.2.0/APIA/SM/022
10. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Valdemārpils pirmsskolas izglītības iestādes „Saulstariņš” ēkai KPFI-15.2/203
11. Ūdenssaimniecības attīstība Valdemārpilī, 2.kārta   3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/173/124
12. Jauniešu un pieaugušo sporta laukuma izbūve pie Sasmakas ezera 13-08-ZL12-Z401101-000016

SABILES PILSĒTAS PROJEKTI

Īstenošanā:

Nr.p.k. Projekta nosaukums ID Nr.
     
     
     

 

Pabeigti:

Nr.p.k. Projekta nosaukums ID Nr.
1. Sabiles kultūras nama zāles labiekārtošana 12-08-LL18-L413201-0000017
2. Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Sabiles vidusskolā  
2009/0077/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/
VIAA/052
3. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība  3DP/3.4.1.1.0./09/APIA/CFLA/103/113
4. Izglītības iestāžu informatizācija  2010/0003/3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/VIAA/607
5. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Sabiles pilsētā, II kārta 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/151/115
6. Sabiles Vīna kalna labiekārtošana 14-08-LL18-L413201-000009
7. Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu novada Sabiles pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā KPFI- 13.3/41
 

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas