Svētdiena, 13. jūlijs
Šodien sveicam: Margrieta, Margarita

Talsu novada pilsētu projekti

TALSU PILSĒTAS PROJEKTI

Īstenošanā:

Nr.p.k. Projekta nosaukums ID Nr.
1. Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana un rekonstrukcija  
2. Ielu infrastruktūras uzlabošana Talsos sasniedzamības sekmēšanai   
3. Kultūras infrastruktūras atjaunošana Talsos 1.kārta  
4. Harmoniska vide vismazākajiem lasītājiem  

Pabeigti:

Nr.p.k. Projekta nosaukums ID Nr.
1. Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošana  
2. Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana un renovācija  
3. Talsu PAKALNI: Pašvaldības Attīstība un Kultūrmantojuma Apzināšana ir Lepnums, Nākotne un Izaugsme  
4. Ielu infrastruktūras uzlabošana    
5. Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi    
6. Talsu 2.vidusskolas infrastruktūras pielāgošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem  
7. Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Talsu 2.vidusskolā    
8. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība   
9. Izglītības iestāžu informatizācija   
10. Talsu pilsētbūvniecības pieminekļa piemērošana tūrisma produkta attīstībai   
11. TAKAS – Talsu Ainavas Katrs var Atrast un Sajust    
12. Satiksmes drošības uzlabojumi Dundagas ielā    
13. Talsu novada jauniešu iniciatīvu centra izveide  
14. Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās  

STENDES PILSĒTAS PROJEKTI

Īstenošanā:

Pabeigti:

Nr.p.k. Projekta nosaukums ID Nr.
1.
11-08-L32100-000071              
2. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība   .................................................................
3. Connecting Stende and Vohma  
4.  

VALDEMĀRPILS PILSĒTAS PROJEKTI

Īstenošanā:

Nr.p.k. Projekta nosaukums ID Nr.
1. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Dzirnavu ielā, Valdemārpilī
13-08-ZL12-Z401101-000001
2. Valdemārpils pilsētas kapu teritorijas labiekārtošana ar kapličas jaunbūvi
13-08-LL18-L413202-000001
3. Valdemārpils pilsētas tranzīta ielas rekonstrukcija 3DP/3.2.1.2.0/APIA/SM/022
4. Ūdenssaimniecības attīstība Valdemārpilī, 2.kārta  3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/173/124
5. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Valdemārpils pirmsskolas izglītības iestādes „Saulstariņš” ēkai KPFI-15.2/203
6.  Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu novada pašvaldības Valdemārpils pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” KPFI-13.2/22  

Pabeigti:

Nr.p.k. Projekta nosaukums ID Nr.
1. Aktīvās atpūtas un sporta laukuma izveide pie Sasmakas ezera 12-08-ZL12-Z401101-000027
2. 12-08-ZL12-Z401101-000004 
3.
2009/0079/3DP/3.1.3.1.0/IPIA/
VRAA/069
4. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/085/106
5. 3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/015/016

SABILES PILSĒTAS PROJEKTI

Īstenošanā:

Nr.p.k. Projekta nosaukums ID Nr.
1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Sabiles pilsētā, II kārta....................................
3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/151/115

Pabeigti:

Nr.p.k. Projekta nosaukums ID Nr.
1. Sabiles kultūras nama zāles labiekārtošana............................... 12-08-LL18-L413201-0000017
2. Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Sabiles vidusskolā  
2009/0077/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/
VIAA/052...................................................
3. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
3DP/3.4.1.1.0./09/APIA/CFLA/103/
113
4. Izglītības iestāžu informatizācija 
2010/0003/3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/
VIAA/607 

 

 
 

 

 

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Laika ziņas

Šobrīd:
21º C
Rīt:
20º C