Ceturtdiena, 18. decembris
Šodien sveicam: Kristaps, Kristofers, Krists, Klinta

Talsu novada pilsētu projekti

TALSU PILSĒTAS PROJEKTI

Īstenošanā:

Nr.p.k. Projekta nosaukums ID Nr.
1. Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana un rekonstrukcija  3DP/3.1.4.3.0/13/IPIA/VRAA/013/066
2. Ielu infrastruktūras uzlabošana Talsos sasniedzamības sekmēšanai   3DP/3.6.1.1.0/11/IPIA/VRAA/008/069
3. Labās prakses apmaiņa par iedzīvotāju un integrēto pilsoņu tiesībām pašvaldībā PA-GRO-653
4. Dzīvei un darba tirgum nepieciešamo prasmju apguve brīvā dabā 4-33/1

Pabeigti:

Nr.p.k. Projekta nosaukums ID Nr.
1. Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošana  12-08-LL18-L413202-000003
2. Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana un renovācija  
3. Talsu PAKALNI: Pašvaldības Attīstība un Kultūrmantojuma Apzināšana ir Lepnums, Nākotne un Izaugsme  1-2/NOR/08/045-10
4. Ielu infrastruktūras uzlabošana    3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/018
5. Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi    9-09/3.4.4.2/025/22
6. Talsu 2.vidusskolas infrastruktūras pielāgošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem  2009/0157/3DP/3.1.3.3.2/09/IPIA/VIAA/011
7. Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Talsu 2.vidusskolā    
9. Izglītības iestāžu informatizācija   Nr. 2010/0003/3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/VIAA/607
10. Talsu pilsētbūvniecības pieminekļa piemērošana tūrisma produkta attīstībai   Nr. L-PPA-10-0013
11. TAKAS – Talsu Ainavas Katrs var Atrast un Sajust    
12. Satiksmes drošības uzlabojumi Dundagas ielā    Nr.3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/068/041
13. Talsu novada jauniešu iniciatīvu centra izveide  
14. Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās  
15. Harmoniska vide vismazākajiem lasītājiem  13-08-LL18-L413201-000006
16. Kultūras infrastruktūras atjaunošana Talsos 1.kārta  3DP/3.6.1.1.0/11/IPIA/VRAA/010/073

STENDES PILSĒTAS PROJEKTI

Īstenošanā:

 

Nr.p.k. Projekta nosaukums ID Nr.
1.  Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai PII „Saulīte” ēkā Nākotnes ielā 3, Stendē  KPFI-  15.3/169
     

Pabeigti:

Nr.p.k. Projekta nosaukums ID Nr.
1.
11-08-L32100-000071              
2. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība   .................................................................
3. Connecting Stende and Vohma  
4.  

VALDEMĀRPILS PILSĒTAS PROJEKTI

Īstenošanā:

Nr.p.k. Projekta nosaukums ID Nr.
1. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Dzirnavu ielā, Valdemārpilī
13-08-ZL12-Z401101-000001
2. Valdemārpils pilsētas kapu teritorijas labiekārtošana ar kapličas jaunbūvi
13-08-LL18-L413202-000001
3. Valdemārpils pilsētas tranzīta ielas rekonstrukcija 3DP/3.2.1.2.0/APIA/SM/022
4. Ūdenssaimniecības attīstība Valdemārpilī, 2.kārta  3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/173/124
5. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Valdemārpils pirmsskolas izglītības iestādes „Saulstariņš” ēkai KPFI-15.2/203
6. Jauniešu un pieaugušo sporta laukuma izbūve pie Sasmakas ezera 13-08-ZL12-Z401101-000016

Pabeigti:

Nr.p.k. Projekta nosaukums ID Nr.
1. Aktīvās atpūtas un sporta laukuma izveide pie Sasmakas ezera 12-08-ZL12-Z401101-000027
2. 12-08-ZL12-Z401101-000004 
3.
2009/0079/3DP/3.1.3.1.0/IPIA/
VRAA/069
4. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/085/106
5. 3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/015/016
6.  Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu novada pašvaldības Valdemārpils pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” KPFI-13.2/22

SABILES PILSĒTAS PROJEKTI

Īstenošanā:

Nr.p.k. Projekta nosaukums ID Nr.
1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Sabiles pilsētā, II kārta................
3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/151/115
2. Sabiles Vīna kalna labiekārtošana 14-08-LL18-L413201-000009

Pabeigti:

Nr.p.k. Projekta nosaukums ID Nr.
1. Sabiles kultūras nama zāles labiekārtošana 12-08-LL18-L413201-0000017
2. Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Sabiles vidusskolā  
2009/0077/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/
VIAA/052...................................................
3. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
3DP/3.4.1.1.0./09/APIA/CFLA/103/
113
4. Izglītības iestāžu informatizācija 
2010/0003/3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/
VIAA/607 

 

 
 

 

 

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Tīkla kamera

Laika ziņas

Šobrīd:
2º C
Rīt:
5.5º C