Pirmdiena, 17. jūnijs
Šodien sveicam: Artūrs, Artis

PRIVĀTUMA POLITIKA

Par Talsu novada pašvaldības personu datu apstrādes privātuma politiku

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu

 

1.   Talsu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, kā arī citu informāciju, apstrādājot datu subjekta personas datus. 

2. Personas datu apstrādes pārzinis ir Talsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009113532, juridiskā adrese  Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201. Pašvaldībai un tās iestādēm ir viens pārzinis.

3. Pašvaldības iestāžu saraksts aplūkojams Talsu novada pašvaldības nolikumā.

4. Pašvaldības un tās iestāžu personas datu apstrāde, atkarībā no personas datu iegūšanas vietas un veida, tiek veikta tās Administrācijas ēkā Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tās pilsētu un pagasti pārvaldēs, pašvaldību iestādēs, kā arī iestāžu struktūrvienībās.

5. Pašvaldība veic personas datu apstrādi šādiem mērķiem:

5.1. Tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei,

5.2. Līgumsaistību nodibināšanai un uzturēšanai ar datu subjektu,

5.3. Īstenojot uzdevumu sabiedrības interesēs, realizējot pārzinim likumīgi piešķirtās pilnvaras,

5.4. Pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu īstenošanai. 

6. Personas datu saņēmēju kategorijas: pārzinis un tā pilnvarotie darbinieki, datu subjekts, valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos aktos paredzētos gadījumos.

7. Personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai.

8. Pašvaldībā, ņemot par pamatu lietu nomenklatūru, glabā personas datus ne ilgāk kā nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai.

9. Datu subjektam ir tiesības:

9.1. iegūt informāciju, kas par viņu savākta noteikumu 5.punktā minētajiem personas datu apstrādes mērķiem;

 9.2. iegūt informāciju par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kurām izsniegta informācija par šo datu subjektu. Datu subjektam sniedzamajā informācijā aizliegts iekļaut valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti, vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.

9.3. pieprasīt datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu. Tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

10. Iegūtie personas dati tiek izmantoti attiecīgo pakalpojumu sniegšanai un pašvaldības funkciju realizācijai tam nepieciešamajā apjomā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja personas dati netiek sniegti, pašvaldībai nav tiesiska pamata sniegt datu subjektam attiecīgo pakalpojumu.

11.Ar pārzini Uldi Vītoliņu datu aizsardzības jautājumos var sazināties pa e-pastu datuaizsardzība@talsi.lv.

12. Par veikto personas datu apstrādi datu subjekts var iesniegt sūdzību Valsts datu inspekcijai (Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011).

Notikumu kalendārs

Jūnijs, 2019
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk