Sestdiena, 5. septembris
Šodien sveicam: Klaudija, Persijs, Vaida

Pirmsskolas izglītība


 

TALSU NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ( PII)

UN SKOLAS AR PIRMSSKOLAS GRUPĀM

 

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde  “Pīlādzītis”

Iestādes vadītāja: Ilze Birzleja

Iestādes vadītājas tālrunis: 26191532

Iestādes vadītājas e-pasts: ilze.birzleja@talsi.lv

Iestādes adrese: 1.Maija iela 28  Talsi LV- 3201

Iestādes kontakttālrunis: 63223757

Iestādes e-pasts: talsupiipiladzitis@talsi.lv

Iestādes darba laiks: 7.30 – 18.30

 

Laucienes pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte”

Iestādes vadītājs:  Ivika Zēberga

Iestādes vadītājas tālrunis: 28386721

Iestādes vadītājas e-pasts: ivika.zeberga@talsi.lv

Iestādes adrese: „Bitītes”, Laucienes pagasts, Talsu novads, LV - 3285

Iestādes kontakttālrunis: 63291616

Iestādes e-pasts: laucienespiibitite@talsi.lv

Iestādes interneta mājas lapa: http://www.lauciene.lv/pages/education.html

Iestādes darba laiks: 7.00 – 19.00

 

Valdgales pirmsskolas izglītības iestāde "Kamenīte"

Iestādes vadītāja: Laila Laizāne

Iestādes vadītājas tālrunis: 26110149

Iestādes vadītājas e-pasts: laila.laizane@talsi.lv

Iestādes adrese:  „Kamenītes”, Pūņas, Valdgales pag. , Talsu novads, LV - 3253

Iestādes kontakttālrunis: 63222940

Iestādes: e-pasts: valdgalespiikamenite@talsi.lv

Iestādes darba laiks: 7.30 – 17.30

 

 

Pastendes pirmsskolas izglītības iestāde "Ķipars"

Iestādes vadītāja: Dzintra Kudiķe - Vizbele

Iestādes vadītājas tālrunis: 29495446

Iestādes vadītājas e-pasts: dzintra.vizbele@talsi.lv

Iestādes adrese: Ozolu iela 2, Pastende, Talsu novads, LV-3251

Iestādes kontakttālrunis: 63221230, 28670566

Iestādes e-pasts: 1.kipars@inbox.lv, pastendespiikipars@talsi.lv

Iestādes darba laiks: 7.00 – 19.00

 

Vandzenes pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte"

Iestādes vadītāja: Selga Moldavčuka

Iestādes vadītājas tālrunis: 29374232

Iestādes vadītājas e-pasts: selga.moldavcuka@talsi.lv

Vadītājas pieņemšanas laiks:  Otrdienās no 17.00-18.00, Piektdienās no 12.00-13.00.

Iestādes adrese: Vandzenes PII „Zīlīte”, Vandzenes pagasts, Talsu novads, LV-3281

Iestādes kontakttālrunis: 63225203

Iestādes e-pasts: vandzenespiizilite@talsi.lv

Iestādes darba laiks: 7.00-18.00


 

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

Iestādes vadītājsa: Daina Kalniņa

Iestādes vadītājas tālrunis: 63222713

Iestādes vadītājas e-pasts: daina.kalnina@talsi.lv

Iestādes adrese: Brīvības iela 10a, Talsi, LV-3201

Iestādes kontakttālrunis: 63222711

Iestādes e-pasts: talsusaulite@inbox.lv

Iestādes darba laiks: 7.00-19.00

 

Stendes pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

Iestādes vadītāja: Mairita Purene

Iestādes vadītājas tālrunis: 63274110

Iestādes vadītājas e-pasts: mairitapurene@inbox.lv

Iestādes adrese: Nākotnes iela 3, Stende, Talsu novads,

LV-3257

Iestādes kontakttālrunis: 63274110

Iestādes e-pasts: stendespiisaulite@talsi.lv

Iestādes darba laiks: 7.00-19.00

 

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde "Kastanītis"

Iestādes vadītāja: Inga Spruģevica

Iestādes vadītāja  tālrunis: 25447488

Iestādes vadītāja e-pasts: inga.spruģevica@talsi.lv

Iestādes adrese: Krievraga iela2A, Talsi, LV-3201

Iestādes kontakttālrunis: 63222209, 63223009, fakss 63222209

Iestādes e-pasts: talsupiikastanitis@talsi.lv

Iestādes interneta mājas lapa: www.kastanitis.lv

Iestādes darba laiks: 7.00-19.00

Diennakts grupās 7.00-7.00

    
Virbu pamatskola, PII "Zīļuks"

Iestādes vadītāja: Sandra Bremane

Vietnieks pirmsskolā: Ieva Jakimova

Iestādes vadītājas vietnieces tālrunis: 632 52341

Iestādes vadītājas vietnieces pirmsskolā: e-pasts: ievajakimova2@inbox.lv

Iestādes juridiskā adrese: SKOLAS IELA 1, Jaunpagasts, Virbu pagasts, Talsu novads, LV- 3292

Pirmsskolas ēkas adrese: TORŅU IELA 21, Jaunpagasts, Virbu pagasts, Talsu novads, LV- 3292

Iestādes kontakttālrunis:  skolā 632 52383, pirmsskolā 632 52341

Iestādes e-pasts: virbupamatskola@talsi.lv

Iestādes interneta mājas lapa: www.virbuskola.lv

Iestādes darba laiks: Pirmsskolā no 7.00 līdz 18.00

  
 
 
 
 

 Talsu PII “Sprīdītis”

K.Mīlenbaha ielā 20/22, Talsi,

Talsu novads, LV-3201 

Vadītāja: Ilze Solovjova

Vadītājas vietniece:

Daina Damberga

Tālr. 63222003

e-pasts: ilze.solovjova@talsi.lv

Iestādes darba laiks 7.00-19.00

Iestāde uzņem bērnus vecumā no 1,5-6 gadiem.

Iestādē ir 6 grupas: jaunākā, vidējā , vecākā un sagatavošanas grupas.

Darbības virzieni:

 • attīstīt katra bērna ētiski estētisko, itelektuālo, fizisko aktivitāti, veidojot bērnos vēlmi izzināt apkārtējo pasauli;
 • veidot bērnā ,,Es” apziņu, kas balstīta uz savas rīcības, darbības, jūtu un interešu apzināšanu, aktīvi darbojoties, ievērot vispārcilvēciskās vērtības.

Talsu PII "Zvaniņš”

Jaunā iela 1, Talsi,

Talsu novads, LV-3200 

Vadītāja: Maija Sipko

Vadītājas vietniece:  
Mārīte Derkevica

Tālr. 63223278

e-pasts: maija.sipko@talsi.lv

Iestādes darba laiks-7.30-18.30

 Iestāde uzņem bērnus vecumā no 1,5-6 gadiem.

Iestādē ir sešas grupas, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma:

 • “Zvaniņi”
 •  “Margrietiņas”
 •  “Pienenītes”.
 • “Magonītes”
 • “Kliņģerītes”
 • “Purenītes”

Iestādē strādā logopēde, mūzikas skolotāja , sporta skolotāja .

Audzēkņiem piedāvājam iespēju individuāli apmeklēt vokālā ansambļa nodarbības, elementāro muzicēšanu pēc K.ORFF metodikas , angļu valodas nodarbības.

Talsu SPII „Kastanītis”

Krievraga iela 2A, Talsi,

Talsu novads, LV-3201 

Vadītāja:  Inga Spruģevica

e-pasts inga.spruģevica@talsi.lv

Vadītājas vietniece:  
Anda Budreika

Tālr. 25447488,

63222209,63223009

Fakss 63223009

e-pasts: kastanītis@apollo.lv 

www.kastanitis.lv

Iestādes darba laiks 7:00-19:00

Diennakts grupās 7:00-7:00

 

 

 

Cilvēks ir pati miermīlīgākā būtne un pati dievišķīgākā būtne, ja viņš ir baudījis īstu audzināšanu.

Talsu PII „Kastanītis” īsteno speciālās izglītības programmas:

 1. Izglītojamajiem ar valodas traucējumiem.
 2. Izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem.
 3.  Izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.
 4.  Izglītojamajiem ar redzes traucējumiem.
 5.  Izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem.

Iestādes darba prioritātes:

 • sekmēt katra bērna „Es” apziņas veidošanos un iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli.
 • audzināt tikumisku un ētisku attieksmi bērnam pašam pret sevi, savu ģimeni, bērnudārzu, darbu, dabu, tautu un pasauli.
 • virzīt bērna individuālos iespaidus uz apkārtējās pasaules uztveri kopsakarībās, un iespēju to dažādi attēlot.
 • nodrošināt apbilstošus apstākļus bērnam kā pētniekam, pārveidotājam un radītājam atbilstošā vidē, kurā ar savu darbīgumu, viņš attīstās, mācoties, izprotot cēloņsakarības, veidojot spriedumus, secinājumus un atziņas.

Izglītības iestādes pedagoģiskā procesā vadošo lomu ieņem komandas darba principa realizēšana sekmīgai bērnu attīstības traucējumu korekcijai. 

 Laidzes PII “Papardīte”

Laidzes pagasts, Talsu novads,

LV-3280

Vadītāja: Solveiga Dāvidsone

Tālr. 63221687; 29298991

Iestādes darba laiks-7:00-19:00

e-pasts: laidzespiipapardite@talsi.lv

solveiga.davidsone@talsi.lv

sdavidsone@gmail.com

Iestāde uzņem bērnus vecumā no 1,5-6 gadiem.

Iestādē ir 3 grupas:

 • „Cālēni” 1,5 - 3 gadīgo bērnu grupa,
 • „Ābečnieki” 4 - 5 gadīgo bērnu grupa, 
 • „Bitītes” 6 - 7 gadīgo bērnu grupa.

Iestāde īsteno pirmsskolas izglītības programmu. Papildus ikdienas izglītības procesam rotaļnodarbībās, bērniem ir iespēja apmeklēt logopēda, blokflautas, tautisko deju nodarbības pedagogu vadībā.

 

Valdemārpils PII “Saulstariņš”

Jaunā iela 1a ,Valdemārpils,

Talsu novads, LV-3260

Vadītāja: Līga Blaua

Vadītājas vietniece:
Aiga Francmane

Tālr. 63276635

e-pasts: liga.blaua@talsi.lv

Iestādes darba laiks:

Valdemārpilī no 7.00-19.00

Tiņģerē no 7.30 -17.30

 

Uzņem bērnus vecumā no 1,5– 6 gadiem.

Iestādē ir 7 grupas:

 • četras grupas jaunākā un vidējā vecuma; bērniem,
 • divas grupas - 5 un 6gadīgiem bērniem;
 • viena grupa jaukta vecuma bērniem. 

Iestādē strādā logopēds.

Sabiles PII “Vīnodziņa”

Ventspils iela 10, Sabile, Talsu novads, LV-3294

Vadītāja: Zane Cīrule

Tālr. 63252230,

e-pasts: zane.cirule@talsi.lv

piivinodzina@inbox.lv

Iestādes darba laiks: 7.00-19.00

Iestāde uzņem bērnus vecumā no 1,5 -6 gadiem.

Iestādē ir trīs grupas :

 • 1.jaunākā grupa,
 • 2.jaunākā – vidējā grupa,
 • 4-5 gadīgo bērnu grupa
 • 5-6 gadīgo bērnu grupa

Lībagu sākumskola ar pirmsskolas grupām

„Sākumskola”, Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258

Direktore: Vēsma Gaiziņa

Tālr. 63291267, 63291268

e-pasts: libagusakumskola@talsi.lv

Iestādes darba laiks 7.00 - 19.00

Pirmsskolas grupās uzņem bērnus vecumā no 1,5 līdz 6 gadiem.

Iestādē ir trīs grupas:

 • 1,5-3 gadīgo bērnu grupa;
 • 3-5 gadīgo bērnu grupa „Bitītes”;
 • 5-7 gadīgo bērnu grupa „Pūcītes”.

Iestāde realizē pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111.

Pie mums bērniem papildus ikdienas rotaļnodarbībām ir iespēja apmeklēt logopēda un tautisko deju kolektīva „Dzītariņi” nodarbības speciālistu vadībā

Laucienes pamatskolas filiāle
Dursupes pamatskola ar pirmsskolas grupām

Balgales pagasts, Talsu novads,

LV-3287

Direktors: Oļegs Solovjovs

Tālr. 6325478763254787

e-pasts: dursupespamatskola@inbox.lv,

olegs. solovjovs@talsi.lv

Iestādē ir 2 pirmsskolas vecuma bērnu grupas.

Pirmsskolas grupās uzņem bērnus vecumā no 1,5-6 gadiem

 • „Lācēni”- jaukta vecuma grupa (1,5 - 4gadīgiem bērniem)
 • 5-6 gadīgo bērnu grupa

 

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Tīkla kamera

Laika ziņas

Šobrīd:
18º C
Rīt:
14º C