Ceturtdiena, 24. aprīlis
Šodien sveicam: Visvaldis, Ritvaldis, Nameda

Pirmsskolas izglītība

TALSU NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ( PII)

UN SKOLAS AR PIRMSSKOLAS GRUPĀM

 

 

 Talsu PII “Sprīdītis”

K.Mīlenbaha ielā 20/22, Talsi,

Talsu novads, LV-3201 

Vadītāja: Ilze Solovjova

Vadītājas vietniece:

Daina Damberga

Tālr. 63222003

e-pasts: ilze.solovjova@talsi.lv

Iestādes darba laiks 7.00-19.00

Iestāde uzņem bērnus vecumā no 1,5-6 gadiem.

Iestādē ir 6 grupas: jaunākā, vidējā , vecākā un sagatavošanas grupas.

Darbības virzieni:

 • attīstīt katra bērna ētiski estētisko, itelektuālo, fizisko aktivitāti, veidojot bērnos vēlmi izzināt apkārtējo pasauli;
 • veidot bērnā ,,Es” apziņu, kas balstīta uz savas rīcības, darbības, jūtu un interešu apzināšanu, aktīvi darbojoties, ievērot vispārcilvēciskās vērtības.

Talsu PII “Saulīte”

Brīvības 10a,Talsi, Talsu novads, LV-3201 

Vadītāja: Daina Kalniņa  

Vadītājas vietniece: Eva Vitone

e-pasts: daina.kalnina@talsi.lv

Tālr.. 63222713, 63222711

Iestādes darba laiks-7.00- 19.00


6 grupās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma.

Iestāde uzņem bērnus vecumā no 1,5-6 gadiem.

Iestādē bez grupu pedagogiem un tehniskā personāla vēl pedagoģisko procesu veic:

 •  vadītāja vietniece,
 • divas mūzikas skolotājas,
 • sporta skolotāja,
 •  skolotājs logopēds

 

Talsu PII ”Zvaniņš”

Jaunā iela 1, Talsi,

Talsu novads, LV-3200 

Vadītāja: Maija Sipko

Vadītājas vietniece:  

Mārīte Derkevica

Tālr. 63223278

e-pasts: maija.sipko@talsi.lv

Iestādes darba laiks-7.30-18.30

 Iestāde uzņem bērnus vecumā no 1,5-6 gadiem.

Iestādē ir sešas grupas, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma:

 • “Zvaniņi”
 •  “Margrietiņas”
 •  “Pienenītes”.
 • “Magonītes”
 • “Kliņģerītes”
 • “Purenītes”

Iestādē strādā logopēde, mūzikas skolotāja , sporta skolotāja .

Audzēkņiem piedāvājam iespēju individuāli apmeklēt vokālā ansambļa nodarbības, elementāro muzicēšanu pēc K.ORFF metodikas , angļu valodas nodarbības.

Talsu SPII „Kastanītis”

Krievraga iela 2A, Talsi,

Talsu novads, LV-3201 

Vadītāja:  Inguna Lagzdiņa

Vadītājas vietniece:  

Anda Budreika

Tālr. 25447488,

63222209 ,63223009

Fakss 63223009

e-pasts: kastanītis@apollo.lv 

www.kastanitis.lv

Iestādes darba laiks 7:00-19:00

Diennakts grupās 7:00-7:00

 

 

 

Cilvēks ir pati miermīlīgākā būtne un pati dievišķīgākā būtne, ja viņš ir baudījis īstu audzināšanu.

Talsu PII „Kastanītis” īsteno speciālās izglītības programmas:

 1. Izglītojamajiem ar valodas traucējumiem.
 2. Izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem.
 3.  Izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.
 4.  Izglītojamajiem ar redzes traucējumiem.
 5.  Izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem.

Iestādes darba prioritātes:

 • sekmēt katra bērna „Es” apziņas veidošanos un iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli.
 • audzināt tikumisku un ētisku attieksmi bērnam pašam pret sevi, savu ģimeni, bērnudārzu, darbu, dabu, tautu un pasauli.
 • virzīt bērna individuālos iespaidus uz apkārtējās pasaules uztveri kopsakarībās, un iespēju to dažādi attēlot.
 • nodrošināt apbilstošus apstākļus bērnam kā pētniekam, pārveidotājam un radītājam atbilstošā vidē, kurā ar savu darbīgumu, viņš attīstās, mācoties, izprotot cēloņsakarības, veidojot spriedumus, secinājumus un atziņas.

Izglītības iestādes pedagoģiskā procesā vadošo lomu ieņem komandas darba principa realizēšana sekmīgai bērnu attīstības traucējumu korekcijai. 

 Talsu PII “Pīlādzītis ”

1.Maija ielā 28, Talsi,

Talsu novads, LV-3201 

Vadītāja: Ilze Birzleja

Vadītājas vietniece:  

Sarmīte Pugoviča

Tālr.: 63223757

Saimn.pārzine:25650587

e-pasts: talsupiipiladzitis@talsi.lv

Iestādes darba laiks 7.30-18.30

Iestāde uzņem bērnus vecumā no 1,5 – 6 gadiem. Iestādē ir astoņas grupas, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma .

Iestādē bez grupu skolotājām strādā arī logopēdes, mūzikas skolotājas, sporta skolotāja un psihologs.

Audzēkņiem piedāvājam iespēju apmeklēt ORFF studijas un moderno deju pulciņa nodarbības.

Laucienes PII “Bitīte ”

Laucienes pagasts,

Talsu novads, LV-3285

 

Vadītāja: Ivika Zēberga

e-pasts: ivika.zeberga@talsi.lv

tālr., fakss 63291616

Iestāde uzņem bērnus vecumā no 1,5-6 gadiem.

 Iestādē ir trīs grupas:

 •  „Rūķi” -  jaunākā vecuma grupa;
 •   „Ezīši”  - 5-6gadīgo bērnu grupa,
 •  „Vāverēni ” - 5-6 gadīgo bērnu grupa.

Valdgales PII ,,Kamenīte"     

Valdgales pagasts, Talsu novads, LV-3253                     
Vadītāja: Laila Laizāne
Tālr. 63222940
e-pasts:laila.laizane@talsi.lv


Iestādes darba laiks-7.30-17.30

Iestādē uzņem bērnus vecumā no1.5-6gadiem.
Iestādē ir trīs grupas: 

 • ,,Mārītes” - jaunākā vecuma grupa ;
 • ,,Bitītes” 4 -5 gadīgo bērnu grupa;
 • ,,Taurenīši” 5-6gadīgo bērnu grupa. 

Iestādē strādā logopēde.

Iespēja apmeklēt angļu valodas nodarbības.                                         

 Laidzes PII “Papardīte”

Laidzes pagasts, Talsu novads,

LV-3280

 

Vadītāja: Solveiga Dāvidsone

Tālr. 63221687; 29298991

Iestādes darba laiks-7:00-19:00

e-pasts: laidzespiipapardite@talsi.lv

solveiga.davidsone@talsi.lv

sdavidsone@gmail.com

Iestāde uzņem bērnus vecumā no 1,5-6 gadiem.

Iestādē ir 3 grupas:

 • „Cālēni” 1,5 - 3 gadīgo bērnu grupa,
 • „Ābečnieki” 4 - 5 gadīgo bērnu grupa, 
 • „Bitītes” 6 - 7 gadīgo bērnu grupa.

Iestāde īsteno pirmsskolas izglītības programmu. Papildus ikdienas izglītības procesam rotaļnodarbībās, bērniem ir iespēja apmeklēt logopēda, blokflautas, tautisko deju nodarbības pedagogu vadībā.

 

Stendes PII „Saulīte”

Nākotnes iela 3, Stende, Talsu novads, LV – 3257

 

Vadītāja:  Mairita Purene

Tālr.. 63274110

e-pasts: mairita.purene@talsi.lv

stendespiisaulite@talsi.lv

Iestādes darba laiks 7.00 – 19.00

Iestāde uzņem bērnus vecumā no 1.5 – 6 gadiem.

Iestādē ir četras grupas, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma:

 • „Taurenīši”- 1.5 -3 gadīgo bērnu grupa
 •  „Spārītes”-  3 - 4  gadīgo bērnu grupa
 •  „Mārītes”  -  4 - 5 gadīgo bērnu grupa
 •  „Bitītes”  -   6 – 7 gadīgo bērnu grupa

 

Valdemārpils PII “Saulstariņš”

Jaunā iela 1a ,Valdemārpils,

Talsu novads, LV-3260

 

Vadītāja: Līga Blaua

Vadītājas vietniece:

 

Aiga Francmane

Tālr. 63276635

e-pasts: liga.blaua@talsi.lv

Iestādes darba laiks:

Valdemārpilī no 7.00-19.00

Tiņģerē no 7.30 -17.30

 

Uzņem bērnus vecumā no 1,5– 6 gadiem.

Iestādē ir 7 grupas:

 • četras grupas jaunākā un vidējā vecuma; bērniem,
 • divas grupas - 5 un 6gadīgiem bērniem;
 • viena grupa jaukta vecuma bērniem. 

Iestādē strādā logopēds.

Sabiles PII “Vīnodziņa”

Ventspils iela 10, Sabile, Talsu novads, LV-3294

 

Vadītāja: Dagmāra Baha

Tālr. 63252230, 29992779

e-pasts: dagmara.baha@talsi.lv

piivinodzina@inbox.lv

Iestādes darba laiks: 7.00-19.00

Iestāde uzņem bērnus vecumā no 1,5 -6 gadiem.

Iestādē ir trīs grupas :

 • 1.jaunākā grupa,
 • 2.jaunākā – vidējā grupa,
 • 4-5 gadīgo bērnu grupa
 • 5-6 gadīgo bērnu grupa

 

Vandzenes PII “Zīlīte”

Vandzenes pagasts, Talsu novads, LV-3281

 

Vadītāja: Selga Moldavčuka

Tālr. 63225203

e-pasts: selga.moldavcuka@talsi.lv

selga.pii@inbox.lv

Iestādes darba laiks: 7.00-18.00

Iestāde uzņem bērnus vecumā no 1,5 līdz 6 gadiem.

Iestādē ir 4 grupas-

 • „Rūķīši” – 1 -2 gadīgo bērnu grupa;
 • „Taurenīši” –2- 3 gadīgo bērnu grupa;
 • „Bitītes” – 4 un 5 gadīgo bērnu grupa;
 • „Kāpēcīši” – 4 un 6 gadīgo bērnu grupa.

Iestādē strādā logopēds.

Pedagoģiskās darbības princips:

      Katrs bērns ir pelnījis veidot savu individuālo panākumu ceļu. Ļaujot viņam pilnvērtīgi izdzīvot savu bērnību un maksimāli piesātinot viņa dzīvi ar bērnam pieņemamām, patīkamām un nepieciešamām darbībām, sagatavot viņu turpmākajiem dzīves posmiem.

Pastendes PII “Ķipars ”

Ozolu iela 2, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3251

Vadītāja: Dzintra Kudiķe Vizbele

 

Vadītājas vietniece: Inese Akmene

Tālr. 63221230; 28670566

e-pasts: pastendespiikipars@talsi.lv

1.kipars@inbox.lv

Iestādes darba laiks- 7.00- 19.00


Iestāde uzņem bērnus vecumā no 1,5 - 6 gadiem.

Iestādē ir 6 grupas:

„Saules zaķēni”

„Vāverītes”

„Rūķīši”

„Bitītes”

„Taurenīši”

„Mārītes”

Pie mums bērniem, papildus ikdienas rotaļnodarbībām, ir iespēja apmeklēt: logopēda, angļu valodas, sporta, tautisko deju nodarbības speciālistu vadībā.

 

Virbu pamatskolas pirmsskola “Zīļuks”

Virbu pagasts, Talsu novads,

 LV-3292

Direktore: Sandra Bremane     

Tālr. 63252383; 6325234

e-pasts: sandra.bremane@talsi.lv

Pirmsskolas grupās uzņem bērnus vecumā no 1,5- 6 gadiem.

Iestādē ir trīs grupas:

 • “Rūķīši”-jaukta vecuma grupa ,
 • „Zaķēni”- 3-4 gadīgo bērnu grupa,
 • “Kāpēcīši”- 5-6 gadīgo bērnu grupa.

Lībagu sākumskola ar pirmsskolas grupām

„Sākumskola”, Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258

Direktore: Vēsma Gaiziņa

Tālr. 63291267, 63291268

e-pasts: libagusakumskola@talsi.lv

Iestādes darba laiks 7.00 - 19.00

Pirmsskolas grupās uzņem bērnus vecumā no 1,5 līdz 6 gadiem.

Iestādē ir trīs grupas:

 • 1,5-3 gadīgo bērnu grupa;
 • 3-5 gadīgo bērnu grupa „Bitītes”;
 • 5-7 gadīgo bērnu grupa „Pūcītes”.

Iestāde realizē pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111.

Pie mums bērniem papildus ikdienas rotaļnodarbībām ir iespēja apmeklēt logopēda un tautisko deju kolektīva „Dzītariņi” nodarbības speciālistu vadībā

Laucienes pamatskolas filiāle

Dursupes pamatskola ar pirmsskolas grupām

Balgales pagasts, Talsu novads,

 LV-3287

 

Direktors: Oļegs Solovjovs

Tālr. 63254787

e-pasts: dursupespamatskola@inbox.lv,

olegs. solovjovs@talsi.lv

Iestādē ir 2 pirmsskolas vecuma bērnu grupas.

Pirmsskolas grupās uzņem bērnus vecumā no 1,5-6 gadiem

 • „Lācēni”- jaukta vecuma grupa (1,5 - 4gadīgiem bērniem)
 • 5-6 gadīgo bērnu grupa

Sabiles vidusskola

Ventspils ielā 17a, Sabile, Talsu novads, LV- 3294

 

Direktore: Ilze Bērziņa.
Tālr.63232301
e–pasts: sabvsk@apollo.lv,

ilze.berzina@talsi.lv

Viena piecgadīgo, sešgadīgo bērnu grupa

 

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Tīkla kamera

Laika ziņas

Šobrīd:
9º C
Rīt:
9º C