Pirmdiena, 18. februāris
Šodien sveicam: Kora, Kintija

Pilsētu un pagastu bibliotēkas

Abavas bibliotēka Sabiles bibliotēka
Ausekļa bibliotēka Sabiles bērnu bibliotēka
Balgales bibliotēka Spāres bibliotēka
Dižstendes bibliotēka Stendes bibliotēka
Īves bibliotēka Stendes bērnu bibliotēka
Ķūļciema bibliotēka Strazdes bibliotēka
Laidzes bibliotēka Talsu bērnu bibliotēka
Laucienes pagasta bibliotēka Uguņu bibliotēka
Lībagu bibliotēka Valdemārpils bibliotēka
Lubes bibliotēka Valdgales bibliotēka
Nogales bibliotēka Vandzenes bibliotēka
Pastendes bibliotēka Virbu bibliotēka
Pļavu bibliotēka  
 
ABAVAS BIBLIOTĒKA

Adrese: „Pagastmāja”, Valgale, Abavas pagasts, p/n Sabile, Talsu novads, LV – 3294 

Vadītāja: Ritma Vītola

Tel.: 63200840 

E-pasts: abava@e-apollo.lv 

Darba laiks: Pirmdienās, trešdienās, piektdienās: 10.00 - 17.00 

ABAVAS BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS

Abavas bibliotēka dibināta 1927.gadā, atrodas Abavas tautas nama ēkas pirmajā stāvā, 6 km no Sabiles. Nams celts no 1927. līdz 1929.gadam uz Valgales muižas pamatiem. Ēkas otrajā stāvā darbojas sieviešu klubiņš „Valgalīte” un atrodas tautas nama zāle ar skatuvi. Tautas nama zāli mākslinieciski noformējis un griestu gleznojumus veicis Žanis Sūniņš 1935.gadā. 
Bibliotēka piedāvājumā ir maksas pakalpojumi: Kopēšana un izdruka (A4 formāts); skenēšana.

Abavas bibliotēka cenšas maksimāli nodrošināt Abavas pagasta iedzīvotājus ar tiem nepieciešamo informāciju: ar jaunajām grāmatām, preses izdevumiem, bezmaksas internetu, WIFI, SBA pakalpojumiem. Publiski pieejami ir seši datori.

Tiek nodrošināta pieeja elektroniskām datu bāzēm – "Letonika" un "Lursoft" laikrakstu bibliotēka, kā arī ir iespēja izmantot e-parakstu.


AUSEKĻA BIBLIOTĒKA

Adrese: pansionāts „Lauciene”, Laucienes pagasts, Talsu novads, LV 3285

Vadītāja: Raisa Prūse

Tel.: 22002513

E-pasta adrese: raisa.pruse@talsi.lv

Darba laiks: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un piektdienās 8.30 - 16.30, ceturtdienās 11.00-19.00

AUSEKĻA BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS

Ausekļa bibliotēka dibināta 1989.gadā un tā atrodas pansionāta „Lauciene” telpās. Bibliotēkas lasītāju vairākumu sastāda pansionāta iemītnieki un darbinieki, bet tā ir atvērta arī apkārtējā Čikstiņciema iedzīvotājiem.

Apmeklētājiem ir pieejami trīs datori ar lokālo internetu un iespēja lietot bezvadu internetu ar savu datoru vai telefonu.

Pateicoties labai sadarbībai ar pansionātu „Lauciene”, ir plašs žurnālu klāsts, kurus var ņemt līdzi lasīšanai uz mājām. 


BALGALES BIBLIOTĒKA

Adrese: „Grantiņi”, Balgales pagasts, Talsu novads, LV- 3287

Vadītāja: Inta Plivna

Tel.: 63254813

E-pasta adrese: intaplivna@inbox.lv

Darba laiks: Pirmdienās, ceturtdienās: 9.00-17., otrdienās: 9.00-18.00, piektdienās: 9.00-16.00, sestdienās: 10.00-14.00, trešdienās un svētdienās - slēgts

BALGALES BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS

Balgales bibliotēka dibināta 1932. gadā. Bibliotēkas apmeklētāji bez maksas var ņemt uz mājām grāmatas, avīzes, žurnālus, lietot datorus ar interneta pieslēgumu, kā arī izmantot bezvadu internetu. Bibliotēkā tiek sniegta palīdzība interneta lietošanā: skolēniem dažādas informācijas meklēšanā, pensionāriem apgūt e-pasta un internetbankas lietošanu. Ir iespēja kopēt, skenēt dokumentus, kā arī veikt datorizdruku.

Balgales bibliotēka jau astoņus gadus piedalās projektā „Bērnu žūrija”, tā veicinot bērnu interesi lasīt grāmatas. Aktīvākās pagasta rokdarbnieces ir apvienojušās interešu klubiņā, un reizi nedēļā viņas pulcējas bibliotēkā. Rokdarbnieču darbi ir apskatāmi izstādē.


DIŽSTENDES BIBLIOTĒKA

Adrese: „Brūži”, Dižstende, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV-3258

Vadītāja: Astra Arbidāne

Tel.: 63291286

E-pasta adrese: dizstendebiblio@inbox.lv

Darba laiks: Pirmdienās, ceturtdienās, piektdienās: 10.00-17.00; otrdienās: 10.00-18.00; trešdienās: 10.00-16.00

DIŽSTENDES BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS

Dižstendes bibliotēka dibināta 1985. gada 1. janvārī, jo bija būtiski pieaudzis Lībagu ciema iedzīvotāju skaits un ražošanas centrs ap Stendes selekcijas staciju. Pēc pārcelšanās 2009. gadā apmeklētājiem pieejami četri datori ar bezmaksas interneta pieslēgumu, lasītava ar 10 darba vietām, bērnu un jauniešu literatūras nodaļa, pieaugušo literatūras nodaļa un dažādu nozaru literatūra. Bibliotēkā iespējams aplūkot arī izstādes plašā tēmu lokā, kas regulāri tiek mainītas. Lasītavā uz vietas iespējams iepazīties ar jaunākajiem preses izdevumiem, un, kad tie vairs nav jaunums, tiek izsniegti līdzi arī uz mājām. Bibliotēka piedāvā arī maksas pakalpojumus – kopēšanu un printēšanu (arī krāsainu).


 ĪVES BIBLIOTĒKA


Adrese: ,,Pils”,Tiņģere, Talsu novads

Vadītāja:  Guntra Grīnberga

Telefons:  63254059

E – pasta adrese: ivebiblioteka@inbox.lv

Darba laiks:   Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās, piektdienās, sestdienās: 11.00-18.00, trešdienās un svētdienās - slēgts

ĪVES BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS

Šī brīža Īves bibliotēka vienmēr ir bijusi saistīta ar Tiņģeres vārdu. Jau 1935. gadā Ārlavas pagasta padomes Tiņģeres nodaļai ir muižā izvietotā bibliotēka, kur uz 1935. gada 1. janvāri atrodas 815 grāmatu eksemplāri. Gada laikā bibliotēkas fonds papildināts ar 24 grāmatu eksemplāriem. Grāmatas lasītāji saņem bez maksas. Pēc kara bibliotēka izvietota Dimzās,60 kvadrātmetru lielās telpās. Kad 1984. gadā tiņģernieku rīcībā nodod jauno ciema padomes ēku, šeit ēkas pirmajā stāvā atrodas arī bibliotēka. No 2009.gada bibliotēka atrodas pilī: atsevišķa telpa fonda izvietojumam, atsevišķa telpa datoriem. Iedzīvotāju rīcībā nodoti seši datori ar kvalitatīvu un ātru internetu, atsevišķa rotaļu istaba mazajiem pagasta iedzīvotājiem. Te reizi mēnesī notiek arī lasītāju kluba tikšanās un dažāda veida izstādes.

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi: periodikas un grāmatu izsniegšana uz mājām, lasītāju apkalpošana dzīves vietā, dažāda veida uzziņas, literāri un tematiski pasākumi, kā arī izstādes, pieeja datoriem un internetam, LNB bezmaksas datu bāžu , Talsu GB elektroniskais katalogs.

Bibliotēkas maksas pakalpojumi: iespieddarbu melnbalta  un  krāsaina kopēšana, melnbalta un krāsaina datorizdruka, teksta un attēlu skenēšana, SBA pakalpojumi ( lietotājs apmaksā pasta izdevumus), dokumentu iesiešana ar spirālēm.


ĶŪĻCIEMA BIBLIOTĒKA

Adrese: „Tīrumi” 1, Ķūļciems, Ķūļciema pagasts, Talsu novads, LV-3283

Vadītāja: Gunita Švarcbaha

Tel.:63254448

E-pasta adrese: bibliotekag@inbox.lv

Darba laiks:

Pirmdienās, svētdienās - slēgts, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no 9.00-12.00, sestdienās 9.00-13.00.

ĶŪĻCIEMA BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS

Ķūļciema pagastā pirmo bibliotēku nodibināja Dzedru mazsaimnieku veicināšanas biedrība 1926. gadā.

Ķūļciema bibliotēka bez pārtraukuma darbojas kopš 1945.gada. Tās galvenais uzdevums ir nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un informācijas saņemšanu. Bibliotēkā bez maksas uz mājām var ņemt grāmatas, periodiskos izdevumus, uzziņu izdevumus un citus materiālus, izmantot bibliotēkas vadītājas konsultācijas, kā arī lietot datorus ar interneta pieslēgumu (arī bezvadu internetu līdzpaņemtajiem portatīvajiem datoriem),var izmantot Letonika.lv un Lursoft Laikrakstu bibliotēkas datu bāzes. Ir iespēja iegūt informāciju par tūrisma iespējām pagastā un novadā.

Pieejami maksas pakalpojumi – faksa nosūtīšana, kopēšana, printēšana un skenēšana.


LAIDZES BIBLIOTĒKA

Adrese: ,,Mežrozes,,Laidzes pagasta pārvalde,Talsu novads,LV3280

Vadītāja: Ieva Jaunupe

Tel.:29377506, 63221736

E-pasta adrese: ieva.jaunupe@talsi.lv

Darba laiks: otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās: 10.00-19.00; sestdienās: 10.00-14.00; pirmdienās un svētdienās - slēgts

LAIDZES BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS

Dibināta 1923.gadā kā Latvijas jaunatnes savienības bibliotēka, darbojās Laidzes septiņgadīgās skolas telpās, vadītāja - skolotāja Milda Grīnfelde. Izcilākā bibliotekāre - Elza Ķīvīte no 1946.-1962. gadam. 2010.gada oktobrī bibliotēka ievācās izremontētās telpās Brīvā laika pavadīšanas centrā „Mežrozes”. 2007.gadā 12.decembrī bibliotēkai akreditācijā piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss.

Bibliotēkā pieejamie bezmaksas pakalpojumi:brīvpieejas grāmatu krājums, ALISE, pieeja  datoriem un internetam, 17 dažādi preses izdevumi, novadpētniecības kartotēka, tematiskās, novadpētniecības mapes un grāmatas, starpbibliotēku abonements, izstādes, ekskursijas, pasākumi, tikšanās ar ievērojamiem cilvēkiem, kā arī tradicionālie pasākumi: „Bērnu žūrija”, „Joku diena”, pasākumi kopā ar „Jaunatne ar Misiju”, „Dzejas dienas”.

Bibliotēkā pieejami arī šādi maksas pakalpojumi: kopēšana, printēšana,  skenēšana.


LAUCIENES PAGASTA BIBLIOTĒKA

Adrese: Talsu novads, Laucienes pagasts, PII „Bitīte”, LV-3285

Vadītāja: Daina Bočkore

Tel.: 63291507

E-pasta adrese: daina.bockore@talsi.lv

Darba laiks: pirmdienās, trešdienās, piektdienās: 9.00-17.00; otrdienās un ceturtdienās: 9.00-19.00

LAUCIENES PAGASTA BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS

1910.gada 18.jūlijā tika nodibināta Nurmuižas bibliotēkas biedrība. Viens no dibinātājiem bija pagasta darbvedis Teodors Akmeņkalējs. No 1918.gada Nurmuižas bibliotēkas priekšnieks bija lauksaimniecības un pagasta vecākais Andrejs Alksnis, tās atrašanās vieta bija pārbūvētā Nurmuižas baznīcas krogā.

No 1991.gada bibliotēkas vadītāja ir Daina Bočkore. No 2005. gada septembra bibliotēka atrodas bērnudārzā „Bitīte”.

Bibliotēkā iedzīvotāji bezmaksas var izmantot datorus ar interneta pieslēgumu, kā arī iepazīties ar jaunākiem preses izdevumiem. Pieejami arī maksas pakalpojumi - kopēšana, printēšana, skenēšana.


LĪBAGU BIBLIOTĒKA

Adrese: Talsu novadS, Lībagu pagasts, Mundigciems, „Pagastmāja”,  LV - 3258

Vadītāja: Īrisa Apše

Tel.: 63237869

E-pasts: libagubibl@inbox.lv

Mājas lapa: www.libagubibl.serveriem.lv

Darba laiks:

No 1.septembra- 31. maijam: Pirmdienās un otrdienās: 10.00-18.00; trešdienās: 9.00-17.00; ceturtdienās un piektdienās: 9.00-15.00; sestdienās: 10.00-14.00, svētdienās - slēgts.  

No 1.jūnija     - 31.augustam: Pirmdienās un otrdienās: 10.00-18.00; trešdienās un ceturtdienās: 9.00-17.00; piektdienās: 9.00-15.00; sestdienās un svētdienās - slēgts.

LĪBAGU BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS

Lībagu pagasta bibliotēka ir dibināta 1891.gadā. Lai nodrošinātu lasītāju labāku apkalpošanu darbojas viens bibliotekārais izsniegšanas punkts Lībagu skolā, kurā vienu reizi mēnesī tiek apmainītas grāmatas un ir izveidojies „Grāmatu draugu klubs”. Lībagu bibliotēka ir pretimnākoša un izsniedz preses izdevumus līdznešanai uz mājām.

2007. gadā bibliotēka veiksmīgi sagatavojās un piedalījās bibliotēku akreditācijā. Bibliotēka ir akreditēta uz pieciem gadiem.

Bibliotēka maksimāli nodrošina savus pagasta iedzīvotājus ar tiem nepieciešamo informāciju un pakalpojumiem (jaunākajiem preses izdevumiem, jaunajām grāmatām, internetu, kopēšanu, printēšanu, skenēšanu, SBA pakalpojumiem, kā arī ir pieejamas novadpētniecības un tematiskās mapes. Bērniem līdz 3.-4. klasei ir iekārtots atpūtas stūrīti.

Bibliotēkā jau 30 gadus veiksmīgi darbojas pensionāru klubs „Sarma”. Mērķtiecīgi strādājot ar dažādām lietotāju grupām, bibliotēka ir izveidojusies par vienotu ģimenes bibliotēku, kurā jebkurš apmeklētājs var atrast savām vajadzībām un interesēm atbilstošo.


LUBES BIBLIOTĒKA


Adrese: ,, Sniedzes”, Lubes pagasts, Talsu novads

Vadītāja: Anita Vītola

Tel: 63232351

E-pasta adrese: lubesbiblioteka@inbox.lv

Darba laiks:

P. 8.00 - 17.00
O. 8.00 - 17.00
T. 9.00 - 18.00 (pusdienas pārtraukums 12.00 - 13.00)
C. 8.00 - 17.00
P. 8.00 - 17.00
S. slēgts
Sv. slēgts
 

Informācija par bibliotēku:

Bibliotēka dibināta 1945. gadā, kad Talsu apriņķī tika izveidots Lubes ciems . Bibliotēķa tika iekārtota Lubes dzirnavās, 1951. gadā bibliotēka tika pārcelta uz Lubes ciema ,,Mārsnēniem”. 1972. gadā bibliotēka pārcelta uz kolhoza,, Cīņa” kantora ēku ,,Anužos”, kur tā atrodas joprojām. No 2006. gada līdz 2010. gadam notika Lubes pagasta administratīvās ēkas ,, Sniedzes” ( Pārdēvēta bijušā kolhoza ,,Cīņa” kantora ēka) rekonstrukcija, kuras rezultātā iegūtas izremontētas, gaišas, siltas telpas arī bibliotēkai. Bibliotēkā iedzīvotājiem pieejama pieaugušo literatūras nodaļa ar plašu grāmatu fondu, bērnu literatūras nodaļa. Bibliotēka sadarbībā ar nevalstisko biedrību ,, Uz augšu”, piesaistot projektu līdzekļus, izveidojusi Lubes pagasta novadnieku E. Brusubārdas, V. Malējas, A. Zemdegas piemiņas istabu, pieejamu apmeklētājiem Regulāri tiek iekārtotas dažādas interesantas izstādes. Apmeklētājiem pieejams bezmaksas internets, arī bezvadu interneta pieslēgums, iespēja iepazīties ar jaunākajiem preses izdevumiem. Kopēšana, printēšana no datora, skenēšana ir maksas pakalpojumi.

NOGALES BIBLIOTĒKA

Adrese: Talsu novads, Ārlavas pag., Nogale, Nogales Tautas nams

Vadītāja: Vineta Reine

Tel.: 63254344

E-pasta adrese: nogales.bibl@inbox.lv

Darba laiks: pirmdienās un trešdienās: 15.00-18.00; otrdienās un piektdienās: 9.00-14.00; sestdienās: 9.00-13.00; ceturtdienās un svētdienās – slēgts.

NOGALES BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS

Nogales bibliotēka dibināta 1910. gadā kā Nogales izglītības biedrības „Vairāk Gaismas” bibliotēka. Tā atrodas senā muižas ēkā. Bibliotēka veic bibliotekāro, bibliogrāfisko un informacionālo apkalpošanu. Apmeklētājiem ir iespēja bez maksas izmantot datorus ar interneta pieslēgumu (arī bezvadu internetu), ņemt uz mājām grāmatas un žurnālus, laikrakstus, uzziņas materiālus, kā arī izmantot SBA pakalpojumu. Pieejami arī maksas pakalpojumi – kopēšana, printēšana, skenēšana.


PASTENDES BIBLIOTĒKA

Adrese: Skolas iela 2, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV – 3251

Vadītāja: Dzintra Ūdre

Tel.: +37163291028, mob. 26675306

E-pasts: pastendesbiblioteka@talsi.lv

Darba laiks: pirmdienās9.00–18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās: 09.00–17.00; sestdienās: 10.00-13.00, svētdienās - slēgts

PASTENDES BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS

Pastendes bibliotēka dibināta 1924. gadā.

Pastendes bibliotēka ir Talsu novada Ģibuļu pagasta pārvaldes kultūras, izglītības un informācijas iestāde, un tās mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informatīvā apkalpošana. Bibliotēkas misija ir kļūt par informācijas, kultūras un sabiedrības dzīves centru, kur ikviens tiek īpaši gaidīts.

Bibliotēkā ir lasītava, abonements un bērnu nodaļa.

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi: brīvpieejas grāmatu krājums; datori un internets, kā arī bezvadu internets; datubāzes - Letonika, Lursoft-; rajona elektroniskais kopkatalogs, kas skatāms: http://talsi.biblioteka.lv/alise; 30 dažādi preses izdevumi; novadpētniecības materiāli; SBA starpbibliotēku abonements; izstādes un pasākumi.

Bibliotēkas maksas pakalpojumi: kopēšana; printēšana; dokumentu iesiešana; skenēšana.


PĻAVU BIBLIOTĒKA

Adrese: „Pļavu skola” Laucienes pagasts Talsu novads LV 3285

Vadītāja: Benita Šuršina

Tel.: 63200106

E-pasts: benita.sursina@talsi.lv

Darba laiks: no pirmdienas līdz ceturtdienai: 8.00 - 16.00; piektdienās: 12.00 - 20.00; sestdienās, svētdienās slēgts.

PĻAVU BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS

Pļavu bibliotēka dibināta 1947. gadā. No 2003. gada bibliotēka atrodas  Pļavmuižā,   vienā ēkā ar Pļavmuižas saieta namu. Bibliotēkā bez maksas var ņemt uz mājām grāmatas, žurnālus un laikrakstus, lietot datorus ar interneta pieslēgumu.  No 2011. gada darbojās jauniešu istaba ar datoriem, žurnāliem un grāmatām. Pieejami arī maksas pakalpojumi – kopēšana, printēšana un skenēšana.


SABILES BIBLIOTĒKA

Adrese: Ventspils iela 14, Sabile

Vadītāja: Dagnija Kalniņa

Tel.: 63252108

E-pasta adrese: sabbibl@inbox.lv

Darba laiks: darba dienās: 09.00-17.00

SABILES BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS

Sabiles bibliotēka ir vecākā bibliotēka apkārtnē, par tās dibināšanas gadu var uzskatīt 1920. gadu, kad Sabilē, Rīgas ielā 12, tika dibināta Sabiles un apkārtnes bibliotēka.

Kopš 1956. gada bibliotēka atrodas Sabiles kultūras nama telpās, 2. stāvā. Bibliotēkas krājums izvietots divās telpās - lasītavā ar 12 apmeklētāju vietām un abonementā, kura fonds ir vairāk kā 18 tūkstoši grāmatu. No 2005. gadā bibliotēkā lietotājiem pieejamas darba vietas darbā ar datoriem, kā arī bezmaksas interneta pieslēgums. Lietotāji var strādāt arī ar līdzpaņemtajiem portatīvajiem datoriem, jo pieejams arī bezvada interneta pieslēgums, šo pakalpojumu izmanto arī ārpus bibliotēkas telpām. Regulāri bibliotēkā tiek izliktas izstādes par dažādiem rakstniekiem un tematikām, kā arī tiek rīkotas jaunieguvumu izstādes. Bibliotēkā pieejamas konsultācijas un uzziņas par dažādām tēmām, kā arī uzkrāts plašs novadpētniecības materiālu krājums.


SABILES BĒRNU BIBLIOTĒKA

Adrese: Talsu ielā 1/7, Sabile, Talsu novads

Vadītāja: Rudīte Matisone

Tel.: 6325283

E-pasts: sabilebernu@inbox.lv

Darba laiks: darba dienās: 09.00 – 17.00

SABILES BĒRNU BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS

1955. gadā tiek piešķirtas telpas Talsu ielā 1/7 bērnu bibliotēkas izveidošanai. Par svētkiem mazajiem lasītājiem uzskatāms1956.gada 2.janvāris, kad bērnu bibliotēka tiek atvērta visiem lasīt gribētājiem. Bibliotēkai ierādītā telpa ir pavisam maza – 14 m2, tajā atrodas četri grāmatu plaukti. Lasītāju skaits – 223, grāmatu fonds – 4 048. Pirmās grāmatas bibliotēkai bija dāvinājums un ieguvumi no citām bibliotēkām. 

Sabiles bērnu bibliotēka piedāvā literāros un tematiskos pasākumus (dzejas dienas, Sarkangalvītes, Pepijas, Rūķu pēcpusdienas), netradicionālās izstādes (vietējo mākslinieku, kolekcionāru, rokdarbnieku, u.c. darbus).


SPĀRES BIBLIOTĒKA

Adrese: "Spāres muiža", Spāre, Ģibuļu pagasts, Talsu novads , LV-3298

Vadītāja: Velga Brikmane

Tel.: 63255198

E-pasta adrese: bibliospare@inbox.lv

Darba laiks: P. 9.00-17.00,  O. 9.00-17.00,  T. 9.00-17.00,  C. 13.00-17.00,  P. 9.00-17.00,  S. 10.00-12.00,  Sv. slēgts.

 

Darba laiks vasaras mēnešos 1. jūnijs- 31. augusts - darba dienās 9.00-17.00

 

SPĀRES BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS

Spāres bibliotēka dibināta 1910. gadā. Bibliotēkas dibinātājs – Spāres bibliotēku biedrība. Bibliotēka apkalpo visa vecuma lasītājus. Bibliotēka uz mājām izsniedz grāmatas un citus dokumentus, kā arī periodiskos izdevumus. Bibliotēkā bez maksas var izmantot datorus un bezvadu internetu. Bibliotēkā pieejami šādi maksas pakalpojumu veidi: iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana, datorizdrukas, attēla vai teksta skenēšana, faksa nosūtīšana, pasūtīšana SBA kārtā (jāmaksā pasta izdevumi). Katru mēnesi bibliotēkā aplūkojamas izstādes. Bibliotēkā ir plašs novadpētniecības materiālu klāsts.


 STENDES BIBLIOTĒKA

Adrese: Dumpīšu iela 3a, Stende, Talsu novads

Vadītāja: Dace Kalniete

Tel.: 63274214

E-pasta adrese: dace.kalniete@talsi.lv; stendebibl@inbox.lv

Darba laiks: darba dienās: 10.00-18.00; sestdienās, svētdienās – slēgts

 STENDES BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS

Stendes bibliotēka darbojas bez pārtraukuma kopš 1945. gada. Bibliotēkā bez maksas izsniedz uz mājām grāmatas, žurnālus, uz vietas var lasīt jaunākos periodikas izdevumus un uzziņu literatūru, izmantot bibliotekāra konsultācijas, kā arī lietot datorus ar interneta pieslēgumu (arī bezvadu internetu) un izmantot „Letonikas” datu bāzi. Pieejami arī maksas pakalpojumi - kopēšana, printēšana. Bibliotēkā darbojas dāmu klubiņš „Efeja”.


 STENDES BĒRNU BIBLIOTĒKA

Adrese: Dumpīšu iela 3a, Stende, Talsu novads, LV-3257

Vadītāja: Anita Bērziņa

Tel.: 63274224;

E-pasts: stende.bb@inbox.lv

Darba laiks:

Darba dienās: 10.00 – 18.00, sestdienās un svētdienās – slēgts

 STENDES BĒRNU BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS

Stendes bērnu bibliotēkā ir iespējas izvēlēties grāmatas lasīšanai mājās; meklēt informāciju uzziņu literatūrā; lasīt žurnālus un spēlēt galda spēles; iepazīties ar izstādēm rakstniekiem, dzejniekiem, valsts un gadskārtu svētkiem; lietot internetu, gatavot mājas darbus skolai; veikt izdrukas no datora, kopēt; piedalīties Bērnu/Jauniešu žūrijā un tematiskajos pasākumos.


STRAZDES BIBLIOTĒKA

Adrese: „Strazdes muiža”, Strazdes pagasts, Talsu novads, LV-3291

Vadītāja: Silvija Niķe

Tel.: 63254864

E-pasta adrese: strazdesbiblioteka@inbox.lv

Darba laiks:  otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās: 08.00-17.00; sestdienās: 08.00-14.00; pirmdienās - slēgts

Pusdienu pārtraukums : 12.00-13.00

STRAZDES BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS

Strazdes bibliotēka dibināta 1922. gadā. 2011.gadā bibliotēka ir pārvietota uz jaunām, izremontētām telpām Strazdes muižā. Bibliotēkā bez maksas var ņemt uz mājām grāmatas, laikrakstus un žurnālus, kā arī izmantot bibliotekāra konsultācijas. Bibliotēkā ir izveidots bērnu stūrītis,  kurā mazajiem apmeklētājiem iespējams ne tikai saņemt grāmatas, bet arī spēlēt galda spēles.  Bibliotēkā iedzīvotāji bezmaksas var izmantot datorus ar interneta pieslēgumu, kā arī iepazīties ar jaunākajiem preses izdevumiem. Pieejami arī maksas pakalpojumi – kopēšana, printēšana un skenēšana. 


TALSU BĒRNU BIBIOTĒKA

Adrese: Lielā iela 27, Talsi, Talsu novads, LV - 3201

Vadītāja: Ilze Jaunbērziņa

Tel.: 63237027, 29437914

E-pasta adrese: tbb@talsi.lv, ilze.jaunberzina@talsi.lv

TALSU BĒRNU BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS

Grozījumi nolikumā

Darba laiks: darba dienās: 10.00-18.00; sestdienās: 11.00-15.00

Talsu bērnu bibliotēka dibināta 1951. gadā. Tagadējās telpās Lielā ielā 27 bibliotēka atrodas kopš 1977. gada. Bērniem, jauniešiem, studentiem un arī jebkuram pieaugušam cilvēkam ir iespēja izmantot lasītavu ar plašu periodikas, enciklopēdiju, vārdnīcu klāstu un vērtīgu novadpētniecības fondu, spēlēt galda spēles, zīmēt un mācīties. Darbojas abonements 1. – 4. Klases skolēniem un abonements 5. – 12. Klases skolēniem. Ir iespēja izmantot brīvpieejas datorus, printēt, skenēt, kopēt. Ir iespējas iemācīties izgatavot apsveikumus, kartiņas, noformēt dāvanas. Visās bibliotēkas nodaļās var iepazīties ar izstādēm par saistošām tēmām, piedalīties pasākumos, tikties ar rakstniekiem, māksliniekiem un tulkotājiem.


 UGUŅU BIBLIOTĒKA    

Adrese: „Avoti”, Uguņciems, Vandzenes pag. Talsu nov. LV-3284

Vadītāja: Anita Švalbe

Tel.: 63254556

E-pasta adrese: ugunu_biblioteka@inbox.lv

Darba laiks: otrdienās, trešdienās,: 9.00-18.00; ceturtdienās, piektdienās: 9.00-17.00,sestdienās: 9.00-13.00; pirmdienās un svētdienās - slēgts

UGUŅU BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS

Uguņu bibliotēka dibināta 1924. gadā. Uguņu bibliotēkā jebkurš apmeklētājs var atrast savām vajadzībām un interesēm atbilstošo. Bibliotēkā bez maksas var ņemt uz mājām grāmatas, preses izdevumus, kā arī uz vietas bibliotēkā izmantot  datorus un bezmaksas interneta pakalpojumus (arī bezvada internetu līdzpaņemtajiem  portatīvajiem datoriem). Pieejami arī maksas pakalpojumi – kopēšana, printēšana. Bibliotēkā regulāri tiek veidotas dažādas izstādes un tematiskie pasākumi.


VALDEMĀRPILS BIBLIOTĒKA

Adrese: Raiņa iela 14a, Valdemārpils, Talsu novads, LV-3260

Vadītāja: Biruta Jākobsone

Tel.:63276634

E-pasta adrese: bibliovaldemarpils@inbox.lv

Darba laiks:

pieaugušo literatūras nodaļa: darbdienās: 10.00-18.00; sestdienās: 10.00-13.00 (no 1.X-1.V); svētdienās – slēgts

bērnu literatūras nodaļa: darba dienās: 9.00-17.00; sestdienās un svētdienās - slēgts

VALDEMĀRPILS BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS

1928.gadā dibināta Valdemārpils pilsētas brīvbibliotēka. No 1937.gada – Valdemārpils pilsētas valdes bibliotēka. Savukārt no 2008.gada bibliotēka atrodas jaunās, renovētās telpās. 2009.gadā bērnu literatūras nodaļa pārcēlās uz atsevišķām telpām šajā pašā ēkā. Bibliotēkā izdalīta atsevišķa lasītavas zona un telpa datoriem. Bibliotēka piedāvā bezmaksas interneta pieslēgumu, bezvada interneta pakalpojumus, faksa, skenēšanas, printēšanas un kopēšanas pakalpojumus, novadpētniecības materiālus par Valdemārpils pilsētu un Ārlavas pagastu, Letonikas un Lursoft laikrakstu bibliotēkas datu bāzes. Pieaugušo literatūras nodāļā regulāri rudens un ziemas mēnešos darbojas rokdarbu pulciņš. Bērnu literatūras nodaļā izveidojusies aktīva sadarbība ar pirmskolas izglītības iestādi un vidusskolu, lai veicinātu bērnu un jauniešu interesi par lasīšanu un bibliotēku.


VALDGALES BIBLIOTĒKA

Adrese: „Kamenīte”, Pūņas, Valdgales pag., Talsu nov., LV–3253

Vadītāja: Gerda Engelberga

Tel.: 632 22934

E-pastsgerda.engelberga@talsi.lv

VALDGALES BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS

Darba laiks

pirmdien   8.00 - 17.00
otrdien      8.00 - 18.00
trešdien    8.00 - 17.00
piektdien  8.00 - 16.00

 

sestdienās un svētdienās - slēgts

Valdgales bibliotēka dibināta 1946.gadā. No 1949.gada septembra Valdgales bibliotēka atrodas Valdgales pagasta centrā - Pūņās. Bibliotēka izvietota plašās, gaišas un izremontētās telpās. Pēdējo gadu laikā nomainītas visas vecās mēbeles ar jaunām un mūsdienīgām  mēbelēm.

Valdgales bibliotēkā ir lasītava, kur var izlasīt jaunākos preses izdevumus, kā arī bērnu literatūras nodaļa un istaba pirmskolas vecuma bērniem, kurā var rotaļāties, skatīties videofilmiņas un klausīties bērnu dziesmas. Bibliotēkas apmeklētāji bez maksas var izmantot  datorus ar interneta pieslēgumu, kā arī izmantot bezvada internetu līdzpaņemtajiem portatīvajiem datoriem. Pieejami maksas pakalpojumi – kopēšana, printēšana, skenēšana, laminēšana un dokumentu iesiešana. Bibliotēkai ir laba sadarbība ar Valdgales pamatskolu un PII „Kamenīte”.


VANDZENES BIBLIOTĒKA

Adrese: Tautas nams, Vandzene, Talsu novads

Vadītāja: Biruta Kore

Tel.: 63225220

E-pasta adrese: biblvandzene@inbox.lv

Darba laiks: otrdienās, trešdienās: 08.30-17.30; ceturtdienās: 8.30-16.00, piektdienās: 08.30-16.00; sestdienās: 08.30-12.00, pirmdienās, svētdienās - slēgts.

VANDZENES BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS

Vandzenes bibliotēka dibināta 1924. gadā. Ir atsevišķa zona bērniem un lasītava. Bibliotēkā bez maksas var lasīt grāmatas, periodiskos izdevumus, novadpētniecības materiālus, izmantot datorus ar interneta pieslēgumu. Žurnālus un laikrakstus var ņemt lasīšanai uz mājām. Bez maksas pieejama datu bāze „Letonika”. Bibliotēkā tiek veidotas arī dažādas izstādes. Pieejami arī maksas pakalpojumi - kopēšana, drukāšana un skenēšana.


VIRBU BIBLIOTĒKA

Adrese: Kalna iela 9, Jaunpagasts, Virbu pagasts, Talsu novads, LV-3292

Vadītāja: Māra Krūzmane

Tel.: 29188680, 63252440

E-pasta adrese: mara.kruzmane@talsi.lv

Darba laiks: darba dienās: 09.00-17.00

VIRBU BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS

Virbu bibliotēka dibināta 1923.gadā kā Latviešu jaunatnes savienības Jaunpagasta organizācijas bibliotēka un atradusies Virbu pamatskolā. 1937.gadā pēc minētās organizācijas likvidācijas bibliotēku pārņēmusi Virbu sešklasu pamatskola, 1939.gadā  - Virbu lauksaimniecības biedrība, bet 1941.gadā - Virbu pagasta tautas bibliotēka.

Virbu bibliotēka ir sava veida kultūras un informācijas centrs pagastā un te jebkurš apmeklētājs var atrast savām vajadzībām un interesēm atbilstošo. Bibliotēkā ir mājīga interneta zāle, tāpat ir pieejams arī bezvadu interneta pieslēgums. Bibliotēka maksimāli nodrošina savus pagasta iedzīvotājus ar tiem nepieciešamo informāciju un pakalpojumiem (jaunākajiem preses izdevumiem, jaunākajām grāmatām, internetu, kopēšanu, skenēšanu un datorizdruku, SBA pakalpojumiem, kā arī sniedz konsultācijas un apmācības datoru lietošanai).


 

Notikumu kalendārs

Februāris, 2019
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk