Kultūras norises

Kad?

Cikos?

Kas?

Kur?

TALSOS

2.05.

18.00

Jauniešu studijas „Jandāls” pirmizrāde

„Virs jūras mēs uzlidosim”. Ieeja: bez maksas

Talsu tautas namā

5.05.

18.30

4.05.

11.20

Dziedošo autobusu dziesmota pulcēšanās

 

Pie administratīvā centra

4.05.

14.00

Baltā galdauta svētki

Radošajā sētā

4.05.

12.00

Pūķu svētki „Sveiciens Latvijai!” Talsos

Talsu lidlaukā

6.05.

20.00

Ūsiņa dienas pasākums  Ieeja: bez maksas

Talsu pilskalnā

7.05.

16.00

Talsu novada BJC un Talsu Kristīgās vidusskolas zvanu ansambļa piecu gadu dzimšanas dienas koncerts

Talsu evaņģēliski luteriskajā baznīcā

11.05.

17.00

Starpnovadu skolu zēnu un 5.–9. klašu koru koncerts – skate

Talsu tautas namā

12.05.

18.00

„Sievietes dienas ritējums”. Ar dziesmām, dzejas rindām un sievišķīgām gudrībām jūs sagaidīs daina (zvongo) un Līksma (ģitāra, kokle)

Baložu pastā

14.05.

19.00

Humoristu šova „Greizais spogulis” programma (krievu valodā) Ieeja: 18, 20, 22 EUR

Talsu tautas namā

15.05.

12.00

Ģimenes diena  Ieeja: bez maksas

Talsu tautas namā

18.05.

19.00

Sieviešu kora „Vaiva” pavasara koncerts „Kur citur tādus ābeļziedus”  Ieeja: bez maksas

Talsu tautas namā

18.05.

No 10.00

 

Starptautiskā muzeju diena  Ieeja: bez maksas

Talsu novada muzejā

18.05.

11.00

Pirmsskolēnu lasīšanas programmas „Grāmatu starts” noslēguma nodarbība

Talsu bērnu bibliotēkā

21.05.

20.00–24.00

Muzeju nakts '2016 pasākums

„Durvis uz laikmetiem” Ieeja: bez maksas

Talsu novada muzejā

28.05.

14.00

Brīvdabas lielkoncerts „Iegriežam vasaru Talsos 2016”  Ieeja: iepriekšpārdošanā 7 EUR, pasākuma dienā 10 EUR

Sauleskalna estrādē

30.05.

12.00

Kurzemes reģiona skolu 1.–4. klašu koru skates „Tauriņu balsis” koncerts „Tauriņi bitēs!”

Laumu dabas parkā

 

 

SABILES PILSĒTĀ UN ABAVAS PAGASTĀ

 

6.05.

17.00

Mātes dienas koncerts

Sabiles kultūras namā

21.05.

11.00

Vairoņa un Teklas puķu tirgus

Sabiles centrā

      27.05.

20.00

Brīvdabas sezonas atklāšanas pasākums „Lecam zaļumos” Ieeja: 2 EUR

Brīvdabas estrādē „Birzīte”

     27.05.

22.00

Brīvdabas diskoballe  Ieeja: 3 EUR

Brīvdabas estrādē „Birzīte”

 

 

STENDĒ

 

4.05.

11.00

Baltā galdauta svētki

Stendes estrādē

7.05.

13.00

Mātes dienas koncerts

Stendes tautas namā

28.05.

12.00

Bērnu popgrupu festivāls

„Nošu bānītis 2016”. Piedzīvojumi ar Vudiju un Džesiju

Stendes estrādē

28.05.

18.00

Koncerts „Nākat ļaudis skatīties,

Saules māte kalnā kāpa” Ieeja: 2 EUR

Stendes estrādē

 

 

VALDEMĀRPILĪ

 

10.05.

18.00

Tikšanās ar Talsu fotokluba izstādes „Nominatīvs” autoriem

Valdemārpils izstāžu zālē

5.05.

19.00

Virbu amatierteātra izrāde „Šurpu, turpu”

Valdemārpils vidusskolas aktu zālē

15.05.

17.00

„Ģimenes dienas pasākums” ar bērnu apsveikuma koncertu dažādām aktivitātēm visai ģimenei

Valdemārpils izstāžu zālē

 

 

BALGALES PAGASTĀ

 

21.05.

19.00

Muzeju nakts Dursupes pamatskolā

„Atver atkal skolas durvis”

Dursupes pamatskolā

28.05.

17.00

Dursupes pamatskolas 115 gadu jubilejas salidojums

Balgales SBLPC

LĪBAGU PAGASTĀ

2.05.

13.30

Radošā darbnīca – Manai mīļai māmulītei

Piedalās: Lībagu sākumskolas audzēkņi

Lībagu bibliotēkā

4.05.

18.00

Lībagu amatierteātra „Dižstende” pirmizrāde – pasaka bērniem un pieaugušajiem „Sniegbaltīte un septiņi rūķīši”  Ieeja: bez maksas

 

Lībagu BLPC

6.05.

12.00

Mātes dienas koncerts „No sirsniņas māmiņai”

Lībagu BLPC

11.05.

9.00–11.00

Grāmatu draugiem „Vizmai Belševicai 85”

Lībagu skolā

19.05.

14.00

Izrāde bērniem „Brīnumu kalēji”

 Ieeja: 1 EUR

Lībagu BLPC

20.05.

18.00

Koncerts „Ceļojums ziedoņa laikā”

Ieeja: bez maksas

Lībagu BLPC

25.05.

17.00

Tikšanās ar dziesminieku un dzejnieku Andri Kalniņu  Ieeja: bez maksas

Dižstendes bibliotēkā

26.05.

15.00

Tikšanās ar Jāņkalnu māju saimnieci

Aivu Daukši   Ieeja: bez maksas

Lībagu pagasta pārvaldes zālē

27.05.

14.00

Pirmsskolas izlaidums Lībagu sākumskolā

Lībagu BLPC

27.–29.05.

Lībagu pagasta svētki

„Šurpu nāc, līksmot sāc!”

LAIDZES PAGASTĀ

5.05.

15.30

Pavasarīgi radošā darbnīca bērniem

Laidzes BLPC

27.–28.05.

Laidzes pagasta svētki „Iededz gaismu!”

31.05.

16.00

Misijas laiks Meksikā. Stāsta Mikus Petruss

Laidzes bibliotēkā

30.05.

 

Orientēšanās seriāls ZIG–ZAG

Laidzes BLPC

 

 

LAUCIENES PAGASTĀ

 

7.05.

9.00–18.00

Pļavu muižas diena     Ieeja: 2 EUR,

bērniem, skolēniem, studentiem: 1 EUR

Sīkākai informācija: 26559775

Pļavmuižas saieta namā

6.05.

14.00

Mātes dienas svētku koncerts

„Ar ziediem apberam mēs jūs”

Laucienes kultūras namā

7.05.

22.00

Lielā pavasara balle kopā ar grupu

„Miera vējos”     Ieeja: 2 EUR

 Galdiņa rezervācija: 28609190

Laucienes kultūras namā

 

 

LUBES PAGASTĀ

 

4.05.

20.00

Tiņģeres amatierteātra izrāde „Šedevrs”. Ieeja: 1 EUR

Lubes kultūras namā

14.05.

18.00

Valdemārpils deju kolektīva „Krišjānis” un draugu kolektīvu sadancis Anužos

Lubes kultūras namā

 

 

ĢIBUĻU PAGASTĀ

 

6.05.

18.00

Koncerts „Mēs, ziedi, raibā puķu pļavā”

Pastendes pamatskolas skolēni Mātes dienā

Pastendes kultūras namā

7.05.

18.00

Līnijdeju grupu draudzības vakars

„Maija līnijritmi”. Īpašie viesi – līnijdeju kolektīvs „RUTY - ŠUTY” no Žilinas (Sovākija)       Ieeja: 1 EUR

 

 

 

Spāres muižā

12.05.

18.00

Pavasara koncerts „Vesels kurvis mūzikas”

 

Spāres muižā

17.05.

13.00

„Lai zied un aug arī tavā dārzā!”. Pensionāru draudzīgā stādu maiņa

Pastendes kultūras namā

17.05.

16.00

Bērnu zīmēšanas studijas „Saulīte” atklātā nodarbība un darbu izstāde

„Ar saulītes smaidu manai ģimenei, manai zemītei”

Pastendes kultūras namā

26.05.

18.00

Koncerts „Deju mozaīka” –

Talsu BJC sporta deju klubs „Sara”

Pastendes kultūras namā

27.05.

No 12.00

Ģibuļu pagasta svētki

„Ienāc mūsu sētā” – Spāres muižas diena

 

Spāres muižā

28.05.

11.00

Pagasta svētku „Ienāc mūsu sētā” gājiens un koncerts

Pie Pastendes kultūras nama

28.05.

21.00

Tautas balle, spēlē grupas „Mustangs” un „Pārītis”

Pastendes kultūras namā

28.05. Visu dienu Radoši darbojamies "Pastende latviskos rakstos" vada Laimdota Gāliņa Pastendes kultūras namā
30.05. 18.00
Koncerts "Deju mozaīka". Talsu BJC sporta deju kluba "Sara" sezonas noslēgums.
Pasākums pārcelts uz 2. jūniju, plkst. 18.00
Pastendes kultūras namā

 

 

ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ

 

8.05.

12.00

Mātes dienai veltīts koncerts

„Tu mūžam man pati labākā būsi!”

 

BLPC

 

 

STRAZDES PAGASTĀ

 

5.05.

11.00

Izstādes „Pūces” atklāšana

Strazdes bibliotēkā

14.05.

10.00

Starptautiskajā ģimenes dienā jautrās Strazdes iedzīvotāju pavasara spēles un pludmales volejbola sezonas atklāšana

Strazdes BLPC, muižas parkā

24.05.

17.00

„Vakarēšana muižā” – tikšanās ar ļaudīm, kuri piedalījušies „Zaļās saules” 20 gadu ritējumā

Strazdes BLPC

 

 

ĪVES PAGASTĀ

 

8.05.

13.00

Pasākums ģimenēm kopā ar Ķurbes ev. lut. draudzi

Atpūtas vietā pie Tiņģeres pils

21.05.

19.00

Pasākums Muzeju nakts ietvaros „Aizdurvija”

Tiņģeres pilī

27.05.

14.00

Lasītāju klubā

saruna par Vizmas Belševicas daiļradi

Īves bibliotēkā

 

 

VANDZENES PAGASTĀ

 

3.05.

19.30

Vandzenes tautas nama amatierteātra pirmizrāde „Puteņa nakts, jeb piektdiena 13.”, režisore Elita Rumba

Vandzenes tautas namā

5.05.

18.00

Mātes dienas koncerts

 

 

VALDGALES PAGASTĀ

 

4.05.

12.00

Pūņu amatierteātra izrāde A. Rubenis

„Aizver actiņas un smaidi”

Valdgales tautas namā

10.05.

 

„Man balstiņa tālu skan”

Ģimenes dienu atzīmēsim kopā ar

vokālo grupu „Tonis” Kristīnes Brokas vadībā

Valdgales tautas namā

20.05.

14.30

Pūņu pamatskolas skolēnu koncerts

„Ar pavasari saujā”

Valdgales tautas namā

 

 

VIRBU PAGASTĀ

 

6.05

10.00

Virbu pamatskolas un pirmsskolas audzēkņu koncerts veltīts Mātes dienai. Ieeja bez maksas

Virbu kultūras namā

14.05

13.00

Senioru pavasara balle „Tauriņa pieskāriens...”

Par mūziku gādās Edgars Ziņģe no Kuldīgas

Dalības maksa 2 EUR

Virbu kultūras namā

19.05

12:00

Iluzionistu apvienība „Abrakadabra” pasākums bērniem „Brīnumu šovs”. Ieeja: 1,20

Virbu kultūras namā

28.05

13.00

Ģimenes diena Virbos

Gaidīsim ģimenes!

Laukumā pie Virbu kultūras nama

30.05

10.00

Virbu pamatskola aicina:

„Paaudžu satikšanās svētki”

 

 Virbu kultūras namā

 
 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.lv
26-05-2016