Kultūras norises

Kultūras norises jūnijā

Kad?

Cikos?

Kas?

Kur?

 

 

TALSOS

 

3.06.

20.00

Raimonda Tigula brīvdabas mūzikas koncerts Tiguļkalnā

Tiguļkalnā

14.06.

11.00

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis

Pie pieminekļa Koklētājs

16.06.

20.00

Muzikāls vakars kopā ar Vidusjūras fado – portugāļu dziedātāju VIVIANE

Ieejas maksa: iepriekšpārdošanā 10 EUR, pasākuma dienā 12 EUR

Radošajā sētā

17.06.

14.00

Tikšanās ar mākslinieci Justīni Seili viņas gleznu izstādes atklāšanā

Talsu novada muzejā

19.06.

21.00

Vasaras saulgrieži Tiguļkalnā kopā ar folkloras kopu „Talsi”

Tiguļkalna ozolu aplī

23.06.

19.00

 

22.00

Līgo svētku pasākums „Līgojam Talsos”

Līgo balle kopā ar grupu „NO BOUNDARIES” un DJ Igoru. Ieeja: bez maksas

Pilsētas laukumā

30.06.–2.07.

 

Talsu pilsētas svētki „Talsiem 100” – „Vasaras vidus svinēšana”. Sīkāka informācija: www.tautasnams.lv

 

 

 

STENDĒ

 

6.06.

18.00

Labinieku godināšanas pasākums

„Lielākā bagātība – zināšanas”

Stendes tautas namā

10.06.

15.00

Stendes pamatskolas izlaidums

Stendes tautas namā

14.06.

14.00

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis

Pie Stendes dzelzceļa stacijas

21.06.

19.00

Stendes tautas nama amatierkolektīvu

 Jāņu ielīgošanas koncerts „Zīļoti, zaļoti saulīte lēca…”. Ieeja: bez maksas

Stendes brīvdabas estrādē

23.06.

22.00

Līgo balle kopā ar grupu „Stende”

 Ieeja: bez maksas

Stendes brīvdabas estrādē

SABILĒ

17.06.

20.00

 

 

 

23.00

Brīvdabas sezonas atklāšana.

 Sadancis „Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc…”

Piedalās VPDA „Baloži”, „Bānītis”, „Sidrabi”,

(Rīga) „Jandāls”(Alsviķi), Ikšķiles TN kolektīvs un TDA „Lubāna”. Ieeja: 2 EUR

Zaļumballe. Ieeja: 3 EUR

Estrādē „Birzīte”

22.06.

11.00

Jāņu ielīgošana

Sabilē un Abavas pagastā

23.06.

12.00

Līgo dienas koncerts „Ie-griežam jāņuzāli!”

Ieeja: bez maksas

Pasta laukumā

VALDEMĀRPILĪ UN ĀRLAVAS PAGASTĀ

2.06.

 

Baznīcu nakts.

17.50 Baznīca atvērta apmeklētājiem

18.20 Fotostāstu par Izraēlu stāstīs un rādīs Dainis Kārkluvalks

18.55 Filma „Jēzus” (pēc Lūkas evaņģēlija)

21.00 Kopīga lūgšana

21.15 Baznīcu nakts noslēgums

Valdemārpils ev. lut. baznīcā

17.06.

18.00

Vidējās paaudzes deju kolektīvu ilgtermiņa

sadraudzības projekts „Danči pilī” – koncerts

Valdemārpils pludmalē

BALGALES PAGASTĀ

23.06.

20.00

22.00

Balgales amatierteātra uzvedums

„Līgošanas nerātnības”

Saulgriežu balle kopā ar ansambli

„Nav problēmu”. Ieeja: bez maksas

Balgales sporta un atpūtas laukumā

LAUCIENES PAGASTĀ

3.06.

11.00

„Indijas klasiskās dejas”. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 28683771

Dalības maksa: 8,50 EUR

Laucienes brīvā laika pavadīšanas centrā

10.06. un 11.06.

10.00

„Autentiskā Keralas Ājurvēda”

Divu dienu seminārs (10 EUR) un individuālās ārsta konsultācijas (40 EUR)

Pieteikšanās: 28683771

Sīkāka informācija: www.lauciene.lv

Laucienes brīvā laika pavadīšanas centrā

11.06.

10.00

„Mandalu dejas”

Sīkāka informācija: www.lauciene.lv

Pasniedzēja: Evita Eglīte

Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 28683771

Dalības maksa: 10 EUR

Laucienes brīvā laika pavadīšanas centrā

16.06.

20.00

Ielīgošana Pļavmuižā. Amatierteātra „Pļavas”

izrāde – A. Banka „Kredīts”

Pļavmuižas

saieta namā

17.06.

13.00

Neformālās izglītības iestādes „Pradna” seminārs „Kristāli Tev”

Kristālu/akmeņu ietekme un izmantojamība. Pieteikšanās pa tālr. 28683771

Dalības maksa: 3 EUR

Laucienes BLPC

22.06.

20.00

„Līgo visa Lauciene”

Dziesmotais ugunskurs un Balgales amatierteātra Līgo izrāde

 Ieeja: bez maksas

Laucienes estrādē

 

 

LĪBAGU PAGASTĀ

 

7.06.

9.00

Grāmatu draugu tikšanās

„Prieka brīži kā ātri kūstoši cukurgraudi”

Lībagu skolā

7.06.

13.00

Mākslinieces Annas Drukas gleznu un ilustrāciju izstādes „Senā Latvju viedaatklāšana

Lībagu pagasta pārvaldē

8.–11.06.

Lībagu pagasta un Sporta svētki

21.06.

13.00

Vasaras saulgriežu ieskaņu pasākums

„Siers, smiekli un Jāņu zāles – viss vienuviet!”

Lībagu tautas namā

22.06.

19.00

K. Valdemāra Talsu teātris pēc Rūdolfa Blaumaņa lugas „Trīnes grēki” motīviem

„Tā un šitā, un nekā”, režisore Jolanta Skujeniece. Ieeja: bez maksas

Dižstendes parka estrādē

 

27.06.

12.00

Senioru kluba „Sarma” pasākums

„Gadi skrien kā stirnas”

Lībagu pagastā, viesu namā

 

 

ĢIBUĻU PAGASTĀ

 

1.06.

13.00

„Citāda skola” aicina bērnus uz pasākumu „Sveika, mīļā vasariņa!” jautri sagaidīt vasaras brīvlaiku

Pastendes bērnu rotaļu laukumā

1.06.

18.00

Koncerts „Deju mozaīka”

Sporta deju kluba „Sara” sezonas noslēgums

Pastendes kultūras namā

2.06.

18.00

„Baznīcu nakts”

Spāres baznīcā

10.06.

16.00

Pastendes pamatskolas absolventu izlaidums

Pastendes kultūras namā

16.06.

13.00

„Ielīgojam vasarā”

Pensionāru kluba „Irbenājs” un draugu balle

Lūdzam pieteikties iepriekš!

Pastendes kultūras namā

16.06.

19.00

„Zem saulītes sirdsmīļā vaiga dzīvība dejo, griežas un dzīvo …” – Saulgriežu ieskandināšana kopā folkloras kopu „Talsi” Ieeja: bez maksas

Spāres muižas parkā

17.06.

 

„Tūrisma rallijs”

 

22.06.

21.00

Saulgriežu uzvedums

„Trejus vārtus appušķojam,

Jāņu dienu gaidīdami!”

Lai dūdu skaņas pulcina ciema ļaudis!

Pie kultūras nama

 

 

ĪVES PAGASTĀ

 

2.06.

19.30

Lubes un Tiņģeres sieviešu vokālo ansambļu

koncerts

Tiņģeres pilī

16.06.

14.00

Skolēnu iepazīstināšana ar „Bērnu žūrijas” grāmatām „Arī vasarā ar grāmatu”

Īves bibliotēkā

ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ

23.06.

20.00

 

 

 

 

22.00

„Svinēsim Jāņus kopā!”

Pašmāju teātra izrāde – A. Grīniece „Līgošanas nerātnības”. Ieeja: bez maksas

 

Jāņu dienas zaļumballe kopā ar Juri no Laidzes

Ieeja: 1 EUR

 

 

 

 

BLPC estrādē

LAIDZES PAGASTĀ

1.06.

12.00

Lielākā māksla ir sadzirdēt otru cilvēku /L. Piešiņa/. Bērnu aizsardzības diena ar Lieni Liepu

Laidzes bibliotēkā

23.06.

16.00

Teātra grupas „LĪGO”

tradicionālā Līgo izrāde – R. Blaumanis

„Trīnes grēki”, režisore Anita Deksne

Ieeja: bez maksas

 

 

 

VALDGALES PAGASTĀ

 

1.06.

11.00

Radošā diena bērniem

 

Valdgales

tautas namā

12.06.

18.00

Foto izstādes atvēršana

„Tveru mirkli, lai paturētu”

Valdgales pagastmājā

 

 

VANDZENES PAGASTĀ

 

13.06.

18.00

Foto izstādes „Es i vandzenieks un tās i māns mājs” atklāšana un atmiņu stāstījumi

Vandzenes tautas namā

 

23.06.

18.00

23.00

Līgo vakara notikums „Visa laba Jāņu zāle”

Jāņu nakts balle kopā ar Indru un Modri /Roja/

Anču birzī

 

 

VIRBU PAGASTĀ

 

10.06.

16.00

Virbu pamatskolas izlaidums

Virbu kultūras namā

21.06.

19.00

Jāņu ielīgošana kopā ar amatiermākslas kolektīviem no Kandavas un Talsu novada

Virbu kultūras namā

 

 

 

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.lv
24-06-2017