Kultūras norises

 
 

Kad?

Cikos?

Kas?

Kur?

TALSU PILSĒTĀ

03.-22.11.

 

Starpnovadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienības „TAS.ES.” AKCIJA „Pasmaidi Latvijai!”

Talsu novada BJC

05.11.

15.00

Muzikāla izrāde bērniem „Jautrās astes”

Ieejas maksa: 3.00-5.00 EUR

Talsu tautas namā

05.11.

11.30

Iepazīstam jauno Bērnu Žūrijas kolekciju - 1.klasēm

Talsu bērnu bibliotēka

06.11.

9.40

Ciemos pie Zīļuka - 2. klasēm

Talsu bērnu bibliotēka

07.11.

11.30

Ciemos dzejnieka Pētera Brūvera meitas – tulkotājas un tēva literārā mantojuma kopējas

Talsu bērnu bibliotēkā

07.11.

19.00

Marijas Naumovas koncerts „Pusnakts Parīzē”

Ieejas maksa: 8.00-15.00 EUR

Talsu tautas namā

07.11.

20.00

Latviskie danči

Talsu tautas namā

07.11.

14.00

Tikšanās ar Mārtiņu Brāzmu viņa 90 gadu jubilejas izstādē

Talsu novada muzeja

Izstāžu zālē

08.11.

16.00

Pūtēju orķestrim „Talsi” 40 gadu jubilejas koncerts

Talsu tautas namā

10.11.

13.30

Starpnovadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienības „TAS.ES” seminārs.

Talsu novada BJC

10.11.

19.00

Mārtiņdiena

Talsu tautas namā

10.11.

12.13

Audēju kopas „Talse” 55 gadu jubilejas pasākums

un izstādes atklāšana „Silta jauka istabiņa”

Talsu tautas namā

11.11.

17.00

Lāčplēša diena – lāpu gājiens

Talsu sporta nams – piemineklis Koklētājs

12.11.

12.00

Ziemeļu bibliotēku nedēļas lasījumi

Talsu bērnu bibliotēka

13.11.

17.00

„Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga novadi – gadsimta griežos”- literārās, muzikālās un vizuālās mākslas jaunrades konkursa laureātu sveikšana un jauno autoru koncerts.

Veltīts Latvijas Valsts proklamēšanas 96.gadadienai.

Talsu novada BJC

14.11.

13.30

Patriotisma nedēļas pasākums

„Kurelieši - dokumenti versijas, stāsti”

Talsu novada muzejā

15.11.

15.00

Valsts svētku svinīgais koncerts „Ar mīlestību Latvijai”

Talsu tautas namā

15.11.

22.00

Tautas balle kopā ar „Lauku muzikantiem”

Talsu tautas namā

19.11.

26.11.

18.00

Meistarklase adīšanā

„Adīt, izadīt, noadīt” – „Islandes džemperi”

Talsu tautas nama Radošajā sētā

23.11.

14.00

Kora „Uz augšu” 20 gadu jubilejas koncerts „Dziesmas sirdij”

Talsu tautas namā

23.11.

 

15.30

16.00

16.30

17.00

Svecīšu vakars

Jaunajos kapos

Antiņu un Vācu kapos

Jauviņu un Meža kapos

Liepu un Eglaines kapos

 

26.11.

19.00

Dailes teātra izrāde „Prezentācija”

Ieejas maksa: 7.00-12.00 EUR

Talsu tautas namā

29.11.

17.00

 

12.00 – 19.00

Lielās egles iedegšana,

 

Ziemassvētku tirdziņš Radošajā sētā

Laukumā pie Talsu tautas nama un Radošajā sētā

29.11.

14.00

K.Valdemāra Talsu teātra grāmatas „Sirds uz rampas”

atvēršanas svētki

Talsu tautas namā

30.11

15.00

Radošā darbnīca „Ziemassvētki”

Talsu tautas nama Radošajā sētā

30.11.

18.00

Pirmā Advente.

G.Rača, U.Marhilēviča Dziesmu cikls „Gaismas atgriešanās”

piedalās U.Marhilēvičs, B.Veismane – Rezonga, H.Hicenberga, M.Ritova, J.Uplejs un Dziesmu skola

Talsu tautas namā

03.12.

18.00

Literāri muzikāls koncertuzvedums Anrī Barbiss „MAIGUMS”

Piedalās Gunta Virkava, Elizabete Zagorska, Valdis Zilveris

Talsu Galvenā bibliotēka

SABILES PILSĒTĀ

12.11.

11.00

Rītausmas stunda ar Troļļiem dziļi mežā

Sabiles bērnu bibliotēkā

17.11.

18.00

 

21.00

Valsts svētku koncerts „Ceļš sākas no mājām”

 

Valsts svētku balle

kopā ar muzikantu Arni Blūms Blūmanis

Ieejas maksa: 3.00 EUR

Sabiles kultūras nams

08.11.

11.00

Mārtiņdienas tirgus

„Gailis ar odziņu”

               dziesmas, dejas, cukurgaiļu frizūru šovs, gaiļu zupas strēbšana,modes šovs iz putnu kūts...tirgošanās, mainīšanas

Tiekamies Sabilē!

Sabiles centrs

11.11

 

15.00

 

16.00

 

17.00

Lāčplēša dienai veltīti pasakumi

Ziedu nolikšana trīszvaigžņu ordeņa kavaliera Ernesta Lindemaņa atdusas vietā

Mūzikas skolas audzēkņu koncerts

 

Lāpu gajiens

 

Valgales kapsēta

 

Sabiles mūzikas skola

 

Graviņas sporta laukums, Talsu iela, piemiņas akmens

27.11

14.00

Kinopunkts „ Māra”

Kinofilma par Māru Ķimeli

Sabiles kultūras nams

STENDES PILSĒTĀ

07.11.

12.30

Tematisks pasākums: „Mārtiņam vīzes pinu i aukliņas darināju”

Stendes

bērnu bibliotēkā

11.11.

18.00

Iedegsim Latvju rakstu ugunszīmes Varoņu piemiņai

Karoga laukumā

14.11.

12.30

Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļas pasākums

Stendes

bērnu bibliotēkā

16.11.

17.00

Latvijas Dzimšanas dienai veltīts sarīkojums

„Katram savs laika aplis”

Stendes tautas namā

16.11.

21.00

Tautas balle

Spēlēs grupa „Stende”

Līdzi ņemt groziņus!

Stendes tautas namā

VALDEMĀRPILS PILSĒTĀ UN ĀRLAVAS PAGASTĀ

14.11.

18.00

Valsts svētku koncerts

Valdemārpils SBLPC

22.11.

14.00

Praktiska nodarbība – Adventes vainaga veidošana

kopā ar Andu Dzeni

Valdemārpils bibliotēkā

28.11.

17.00

Tikšanās ar novadnieku, valdemārpilnieku – Daini Kārkluvalku

Valdemārpils

izstāžu zālē

   

ABAVAS PAGASTĀ

 

06.11.

14.30

Latvijas Leļļu teātra izrāde „Viens, divi, trīs – nu Tu esi brīvs!”

Abavas tautas namā

22.11.

14.30

Ziemeļu lasījums „Troļļi ziemeļos”

Abavas tautas namā

   

BALGALES PAGASTĀ

 

11.11.

14.00

Ingas Burke Burkevicas gleznu izstādes „Manis paša radīts” atklāšanas pasākums

Balgales tautas namā

11.11.

18.00

Lāčplēša dienas lāpu gājiens

Centrālais karoga masts - (pie salona „Sindija”) Dursupes

piemiņas akmens

16.11.

19.00

 

 

21.30

Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienai

veltīts pasākums „Savu Latviju mīlot”

 

Balle kopā ar grupu „Trijatā”

Galdiņu rezervācija pa tālr.22148536

Balgales sporta centrā

ĢIBUĻU PAGASTĀ

01.11.

17.00-22.00

Jauniešu klubs Kontakts aicina uz šausmīgi jautru Helovīnballīti

Ierašanās raganiskās maskās!

Ieejas biļete 2 personām 2.00 EUR

Pastendes

kultūras namā

13.11.

10.00

Ziemeļvalstu lasījums bērniem „Tētis un jūra”

Pastendes bibliotēkā

14.11.

17.00

Koncerts „Mēs savai Latvijai”

PII Ķipars un JK Kontakts

Pastendes

kultūras namā

15.11.

17.00

LR proklamēšanas 96.gadadienas svinīgais sarīkojums

„Lai mirdz mūsu tēvu zeme!”

Pastendes

kultūras namā

15.11.

20.00-02.00

Tautas balle

Spēlē „Nakts Ziņas” - Ventspils

Pastendes

kultūras namā

15.11.

14.00

„..un saukšu šo vietu par mājām” – svinīgs pasākums veltīts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai un Spāres rosīgo cilvēku godināšana

Spāres tautas nams

19.11.

18.00

Koncerts „Tautasdziesma... citāda!”

Studijas „Dziesmu skola” solisti un dūdeļu ansamblis

Pastendes kultūras nama mazajā zālē

22.11.

16.00

Svecīšu vakars

Spāres kapsētā

25.11.

12.00

Sarīkojums senioriem „Kārli Skalbi pieminot”

Pastendes kultūras namā

25.11.

17.00

Radoša nodarbība. Dekupāža uz dažādiem materiāliem. Konsultante Guna Bērziņa

Ģibuļu pagasta BLPJAC

29.11.

14.00

Senioru vokālo ansambļu 12.salidojums

„Ļaujies gaismai, ļaujies mīlestībai!”

Pastendes

kultūras namā

   

ĪVES PAGSTĀ

 

12.11.

17.00

Radošā darbnīca „Mārtiņdienas masku balle”

Tiņģeres SN

17.11.

19.00

 

 

 

21.00

„Mīļa mana tēvu zeme Divu roku siltumā” (K.Skujenieks)

LR gadadienai veltīts pasākums un godināšana

 

Balle

Spēlē grupa „Stende”

Ieejas maksa: 1.50 EUR

 

Tiņģeres SN

30.11.

11.00

Mirušo piemiņas diena

Dievkalpojums un aizlūgums Ķubes ev.lut.draudzē

Tiņģeres pils

ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ

17.11.

19.00

 

„Manas zemes krāsas...”

Valsts svētkiem veltīts koncerts un Goda rakstu pasniegšana

Ķūļciema BLPC

17.11.

21.00

Svētku balle

Ieejas maksa: 3.00 EUR

Ķūļciema BLPC

23.11.

13.00

16.00

Par saviem mīļajiem aizdegsim svecīti „Dvēseļu vainagā”

Svecīšu vakars

 

Ķūļciema kapsētā

30.11.

16.00

„Atver durvis, atver sirdi – Ziemassvētki nāk!”

Lielās egles iedegšana

Ķūļciema BLPC

 

 

LAIDZES PAGASTĀ

 

12.11.

16.00

Negantie troļļi Ziemeļos-Vitas Šteinbergas stāstījums par Islandi

Laidzes bibliotēkā

06.11.

18.00

Vakarēšana „Mārtiņus gaidot”

Rudens velšu degustācija un tautas dziesmu skandēšana

Laidzes BPLPC

izstāžu zālē

11.11.

19.00

Lāčplēša dienas koncerts

Laidzes BLPC

zālē

17.11.

15.00

Valsts svētku koncerts „Mūsu zeme”

Laidzes Valsts tehnikuma zālē

17.11.

21.00

Balle

Laidzes BLPC

29.11.

 

14.00

14.30

15.00

Svecīšu vakars

Maķu kapsēta

Nodenu kapsēta

Rocežu kapsēta

Laidzes pagasta kapsētas

LAUCIENES PAGASTĀ

 

 

01.11.

 

15.00

15.30

16.15

 

 

Svecīšu vakars

 

Garlenes kapi

Klopenes kapi

Pūckalna kapi

03.11.

8.45

Krāsaina un jautra izrāde bērniem „Medus rausis”

Ieejas maksa: 1.00 EUR

Laucienes

kultūras nams

11.11.

14.00

„Likteņstāsti” – stāsti par pagasta iedzīvotāju dzīves un likteņa ritējumiem

Laucienes

kultūras nams

12.11.

19.30

„Sanākati Mārtiņbērni, Mārtenīša vakarā” – Mārtiņdienas lustīga svinēšana kopā ar folkloras kopu „Trejteka”

Laucienes

kultūras nams

15.11.

15.00

Latvijas republikas proklamēšanas 96.gadadienai veltīts bezmaksas kino seanss - spēlfilma „Modris”

Pļavmuižas saieta namā

17.11.

17.00

 

 

20.00

„Mēs mīlam Latviju”

Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts koncerts

 

Svētku balle kopā ar muzikantu Andi Nierliņu

Laucienes

kultūras nams

 

Laucienes

kultūras nams

28.11.

16.00

Pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte”

dzimšanas dienas koncerts

Laucienes

kultūras nams

LĪBAGU PAGASTĀ

05.11.

9.00

Grāmatu draugu diena

Lībagu vecajā skolā

08.11.

19.00

Līnijdeju grupu sadancis Dižstendē

Lībagu BLPC

14.11.

10.00

Viktorīna „Es mīlu tevi, Latvija!”

Lībagu sākumskolā, Lībagu BLPC

15.11.

16.00

Svecīšu vakars

Bungu kapi

16.11.

18.00

Svinīgs godināšanas pasākums un koncerts

„Šo zemi par Latviju sauc...”

Lībagu BLPC

16.11.

21.00

Svētku balle kopā ar grupu „Nakts ziņas”

Ieejas maksa: 2.50 EUR

Lībagu BLPC

24.11.

10.00

„Troļļi nāk...”

Ziemeļvalstu nedēļas ietvaros, radošā nodarbība ar Lībagu sākumskolas audzēkņiem

Lībagu pagasta bibliotēka

VIRBU PAGASTĀ

3.11.

15.00

Krāsaina un jautra izrāde mazajiem skatītājiem „Medusrausis”

Ieejas maksa: 1.00 EUR

Virbu kultūras namā

6.11.

16.00

Radošā darbnīca bērniem „Latvijas dzimšanas dienu gaidot”

Virbu kultūras namā

11.11.

13.00

Lāčplēša dienai veltīts konkurss „Dižpuikas”

Virbu kultūras namā

11.11.

17.00

Piemiņas brīdis veltīts Lāčplēša dienai: lāpu gājiens, svecīšu un ziedu nolikšana pie piemiņas akmens represētajiem

Virbu pagasts

17.11.

19.00

 

 

21.00

Latvijas republikas proklamēšanas dienai veltīts pasākums „Gaisma Latvijas dvēselē dzied”

 

Svētku balle ar grupu „Stāvkrasts” no Jūrklanes

Virbu kultūras namā

22.11.

14.00

Senioru balle „No sirds uz sirdi”

Dalības maksa: 2.00 EUR

Pieteikties līdz 20.novembrim Virbu kultūras namā

Virbu kultūras namā

VANDZENES PAGASTĀ

16.11.

17.00

 

21.00

Valsts svētku koncerts „...un katra krāsa ir svarīga!”  un iedzīvotāju godināšana

Valsts svētku balle kopā ar Ēriku Gruzniņu

Ieejas maksa: 4.00 EUR

Vandzenes TN

27.11.

10.00-13.00

Valsts asinsdonoru centrs aicina uz  DONORU DIENU

Vandzenes TN

23.11.

 

 

16.30

15.30

16.00

16.40

16.00

16.30

16.30

16.00

16.00

16.00

Muzikāls atceres brīdis mirušo piemiņai

 

Odriņu kapsēta

Kalniņu kapsēta

Dižkuģnieku kapsēta

Klānu kapsēta

Uguņciema kapsēta

Upesgrīvas kapsēta

Tīļkalnu kapsēta

Dārtes kapsēta

Stebuļu kapsēta

Krauju kapsēta

 

 

Vandzenes pagasta kapsētas

STRAZDES PAGASTĀ

05.11.

10.00

Bērnu rīts – „Atrodi rūķi rudens lapās!”

Strazdes BLPC

12.11.

18.00

„Vakarēšana muižā”

Tikšanās ar foto personālizstādes autori Leldi Meirāni

Ieejas maksa: 1.00 EUR

Strazdes BLPC

16.11.

18.00

 

21.00

Latvijas dzimšanas dienai veltīts pasākums „Sveicam Latviju!”

 

Tautas balle

Strazdes BLPC

26.11.

17.00

Radošās darbnīcas „Adventes vainagu gatavošana”

Strazdes bibliotēkā

LUBES PAGASTĀ

11.11.

15.00

Lāčplēša dienai veltīts piemiņas brīdis

Svecīšu vakars

Lubes kapsēta

16.11.

17.00

 

 

22.00

LR dzimšanas dienai veltīts svētku sarikojums

Koncerts „Ar Latviju sirdī”

 

Tautas balle

 

Lubes tautas nams

VALDGALES PAGASTĀ

10.11.

11.30

Rokdarbu darbnīca „Sarkan’balti sarkanais – rotās”

Valdgales tautas namā

10.11.

14.00

Mārtiņdienas tirgus

Pūņu pamatskola

14.11.

19.00

 

 

20.30

Latvijas valsts svētkiem veltīts sarīkojums

„Manas mājas – Latvija”

 

Tautas balle

Valdgales tautas namā

30.11.

11.00

Adventes koncerts

Valdgales tautas namā

           

Informāciju apkopoja: Sanita Arciševska

 

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.lv
26-11-2014