Kultūras norises

 

KULTŪRAS NORISES FEBRUĀRĪ

 Kad?

Cikos?

Kas?

Kur?

TALSOS

2.02.

18.00

Sveču diena
Aicinām uz radošo darbnīcu „Sveču liešana”

Talsu tautas nama
Radošajā sētā

3.02.

12.00

Vinnijam Pūkam 90. dzimšanas diena
2. klasēm

Talsu bērnu bibliotēkā

4.02. 10.00 Starpnovadu skolu 5.-12.kl. skolēnu mūzikas olimpiāde. Talsu pamatskola

5.02.

19.00

Latviskie danči kopā ar tautas muzikantiem „Tals’ trimiš”

Talsu tautas nama
Deju zālē

6.02.

14.00

Daces Pugas tekstiliju izstādes atklāšana, tikšanās ar autori     Ieeja: bez maksas

Talsu novada muzejā

6.02.

18.00

Liepājas teātra viesizrāde
„Divi kaili vīrieši”     Ieeja: 6, 8, 10 EUR

Talsu tautas nama
Lielajā zālē

7.02. 16.00 VPDK "Talsu Kurši" un JDK "Delveri" koncerts "Ap Meteni šļūkāt gāju" Ieeja: bez maksas Talsu tautas namā

9.02.

10.00

Izzinoša stunda par dzīvnieku dzīvi ziemā
1. klasēm

Talsu bērnu bibliotēkā

10.02. 12.00 Starpnovadu skolu 5.-9.klašu koru kopmēģinājums Talsu 2.vidusskola
11.02. 10.30 Starpnovadu skolu skatuves runas konkursa 1.kārta, gatavojoties Latvijas skolu jaunatnes teātru festivālam Liepājā. Talsu novada BJC
11.02. 14.00 Starpnovadu apvienības „TAS.ES” skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju līderu seminārs Talsu novada BJC

11.02.

19.00

Saksofonu kvarteta /n[ex]t move/ koncerts. Ieeja: 6 EUR

Talsu tautas nama Lielajā zālē

13.02.

14.00

Tikšanās ar mākslinieku Paulu Spridzānu izstādē „Dimensijas”.    Ieeja: bez maksas

Talsu novada muzeja Izstāžu zālē

10.02.

11.00

Bibliotēkas iepazīšanas ekskursija
1. klasēm

Talsu bērnu bibliotēkā

17.02.

11.00

Pirmsskolas lasīšanas programmas
„Grāmatu starts” 1. nodarbība

Talsu bērnu bibliotēkā

18.02. 10.00 Kurzemes reģiona skolu mūzikas olimpiāde Talsu pamatskola
19.02. 11.00 Starpnovadu skolu vokālās mūzikas konkurss
„Balsis 2016” Talsos
Talsu novada BJC

19.02.

12.00

Valodas dienai veltīta literāra stunda
„Mana mīļa valodiņa”
2. klasēm

Talsu bērnu bibliotēkā

23.02.

11.00

Lielie lasīšanas svētki Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada bērniem un jauniešiem

Talsu sporta namā

23.02.

19.00

Talsu fotokluba 17. jubilejas
izstādes atklāšana

Talsu tautas namā

24.02.

12.00

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu, popgrupu festivāls, konkurss
„No baroka līdz rokam”

Talsu novada bērnu un jauniešu centrā

24.02.

15.00

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu, popgrupu festivāls, konkurss
„No baroka līdz rokam”

Talsu tautas namā

25.02.

19.00

Izrāde „Bruņota un bīstama”,
galvenajā lomā Zane Daudziņa
Ieeja: 8, 10, 12 EUR

Talsu tautas nama
Lielajā zālē

27.02. 12.00 Vokālā konkursa „Nots 2016” atlase Talsos. Talsu novada BJC
 
SABILĒ UN ABAVAS PAGASTĀ

13.02.

19.00

Paldies pasākums „No visas sirds…”
 Ieeja: 1 EUR; ar ielūgumiem bez maksas

Sabiles
kultūras namā

19.02.

18.00-22.00

DIS-KO-TĒ-KA jauniešiem
tēma – HIPIJI        Ieeja: 1 EUR

Sabiles
kultūras namā

24.02.

13.00

Tikšanās ar Noru Ikstenu un Līgu Piešiņu

Sabiles
kultūras namā

27.02.

18.00

Jauniešu deju kolektīvu draudzības festivāls „Mēs un draugi”

Sabiles
kultūras namā

 
STENDĒ

4.02.

13.30

Tematisks pasākums „Iepazīsim Grimmu pasakas” (3. un 4. klasēm)

Stendes bērnu bibliotēkā

13.02.

20.00

Valentīndienas balle. Spēlēs Indra un Modris (Roja)           Ieeja: 3 EUR          
Līdzi ņemiet groziņus! Galdiņus rezervējiet savlaicīgi! Tālrunis: 26380121

Stendes tautas namā

18.02.

13.00

Bibliotēkas pēcpusdiena „Pasakas, kuras liek vērtēt un just līdzi” (2. klasei)

Stendes bērnu bibliotēkā

18.02.

17.00

Tikšanās ar dzejnieci
Maiju Laukmani
„Tumsā iekliedzas pūce”

Stendes bibliotēkā

VALDEMĀRPILĪ

13.02.

11.00

Dāmu klubs „Skārleta” aicina uz sarunu ar Valentīnu Uzari „Laba veselība – pamats priecīgai dzīvei”

Valdemārpils bibliotēkā

13.02.

 

18.00

Valdemārpils sieviešu vokālā ansambļa „Kaprīze” koncerts „Nāc un izdziedi „Kaprīzes” dziesmu grāmatu!”

Izstāžu zālē

 
BALGALES PAGASTĀ

4.02.

9.20

Cirka izrāde bērniem klaunu šovs „Oki- Doki”                                    Ieeja: 1 EUR

Balgales BLPC

14.02.

16.00

„Mazāk dzejas, vairāk dziesmu” kopā ar Andžeju Beļēviču

Balgales BLPC
(tautas nama telpās)

LĪBAGU PAGASTĀ

01.02. 11.20 Leļļu teātra „Tims” izrāde bērniem „Šis un tas par vilcieniņu” Lībagu BLPC
06.02. 18.00 Līnijdejotāju sadancis „Tropu ballīte” Lībagu BLPC
11.02. 11.00 „Elegant Optics” redzes pārbaude. Iepriekšēja pierakstīšanās. Lībagu BLPC
13.02. 21.00 Valentīndienas košā ballīte.
 Spēlē Arnis Blūms – Blūmanis.
Ieeja EUR 2,50
Lībagu BLPC

19.02.

19.00

Amatierteātra „Spāre” izrāde Monika Zīle „Trīs košas dāmas”
Ieeja: EUR 1,00

Lībagu BLPC

LAIDZES PAGASTĀ

13.02.

19.00

Laidze amatiermākslas kolektīvu koncerts

Laidzes
tehnikuma zālē

23.02.

16.00

Dzimtās valodas diena ar Burtošanas čempionātu

Laidzes bibliotēkā

 
LAUCIENES PAGASTĀ

4.02.

13.00

Leļļu teātra „Tims” koncertprogramma bērniem „Šis un tas par vilcieniņu”
Ieeja: 2 EUR

Laucienes
kultūras namā

6.02.

17.00

Talsu koru apriņķa koru draudzības koncerts „Sadziedam Laucienē!”      Ieeja: bez maksas

Laucienes
kultūras namā

10.02.

19.00

„Metenis” – dziesmas, rotaļas, cienāšanās un konkursi                            Ieeja: bez maksas

Laucienes estrādē

13.02.

21.00

Sirds balle kopā ar Juri no Džūkstes
Galdiņa rezervācija 28609190 Ieeja: 2 EUR

Laucienes
kultūras namā

20.02.

19.00

Balgales amatierteātra viesizrāde
„Mirkļa mierinājums”, režisors Reinis Boters                         Ieeja: bez maksas

Laucienes
kultūras namā

 
LUBES PAGASTĀ

12.02.

17.00

Spēka diena Lubē

Lubes BLPC

13.02.

13.00

Valdemārpils pensionāru kluba „Varavīksne” pasākums – balvu pasniegšanas ceremonija „Zelta sirds”

Lubes kultūras namā

27.02.

19.00

Dramaturgu teātris (Rīga) ar sociāli politisku komēdiju ar laimīgām beigām „Sveķainie cīsiņi”, dramaturgs Andris Ūdris, režisors Hermanis Paukšs
Ieeja: 3 EUR

Lubes kultūras namā

 
ĢIBUĻU PAGASTĀ

3.02.

 

11.00

 

Izstādes atklāšana „246 salvetes no Ineses Freimanes kolekcijas”

Spāres bibliotēka

6.02.

19.00

Novada amatierteātru salidojums
„Meteņu laikā”

 

Spāres tautas namā

10.02.

11.00

Cirks. Klaunu šovs „Oki-Doki”
Ieeja: 1 EUR

Pastendes
kultūras namā

13.02.

17.00

Jauniešu kluba „Kontakts” 9. dzimšanas dienas ballīte

Pastendes
kultūras namā

16.02.

13.00

Pasākums senioriem „Kas jauns sēklu bodē?” Piebiedrojies klubam „Irbenājs”!

Pastendes
kultūras namā

20.02.

18.00

Koncerts „Pastendes Raksti”. Paaudžu tikšanās tautas dejā        Ieeja: bez maksas

 

Pastendes
kultūras namā

20.02.

21.00

Ilgi gaidītā balle ar „Brenču muzikantiem”
Galdiņu lūdzam rezervēt iepriekš.
Ieeja: 5 EUR

Pastendes kultūras namā

21.02.

11.00
(pulcēšanās no 10.30)

„Dullās Paulīnes bļitkošanas sacensības
Ar domu par sēni”
(bļitkošanai piemērotos laika apstākļos)

 

Spāres ezers (Mazspārē)

23.02.

 

Radoša nodarbība
Pastendes pamatskolas skolēniem
„Sveču darbnīca”

Ģibuļu pagasta BLPJAC

26.02.

15.00

„Dabas darbnīca” – Modra Sapuna gleznu izstādes atklāšana un tikšanās ar autoru

 

Spāres muižā

29.02.

10.30

Viktorīna „Mūsu novads”. Tēma – sports. Piedalās Stendes, Pastendes, Virbu pamatskolas komandas

Pastendes bibliotēkā

ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ

13.02.

17.00 –19.00

Sirsniņballe bērniem

Ķūļciema BLPC

 
STRAZDES PAGASTĀ

13.02.

20.00

Valentīndienas pasākums „Mīlas eliksīrs”
Galdiņu rezervācija: 20266761
Ieeja: 3 EUR

Strazdes BLPC

 
ĪVES PAGASTĀ

23.02.

19.00

Spēka diena Tiņģerē

Tiņģeres sporta telpa

VANDZENES PAGASTĀ

27.02.

19.00

21.00

Koncerts „Dziesma visām paaudzēm”
Ieeja: 3 EUR.
Balle kopā ar grupu „ROJA”    Ieeja: 6 EUR
Pērkot biļeti uz abiem pasākumiem:   6 EUR

Vandzenes
tautas namā

5.02.

09.30

Leļļu teātris „Tims”

Vandzenes
tautas namā

13.02.

14.00
19.00
21.00

Dejotāju ziemas prieki Vandzenē. Koncerts „Kaimiņu pagastu sadancis”.
Ballējam, neguļam!

Vandzenes
tautas namā

VALDGALES PAGASTĀ

4.02.

12.00

Izklaidējoša cirka programma „Oki-Doki”. Ieeja: 1.50 EUR

Valdgales tautas namā

7.07.

14.00

Meteņdienas karnevāls

Pūņu pamatskolā

12.02.

17.00-22.00

Valentīndienas pasākums
„No sārtā līdz sarkanajam”

Valdgales tautas namā

26.02

17.00

Popiela „Zvaigžņu lietus”

Valdgales tautas namā

VIRBU PAGASTĀ

5.02.

16.00

Meteņdienas jampadracis bērniem

Virbu kultūras nama
pagalmā

10.02.

10.00

Ziemeļkurzemes lauksaimnieku seminārs

Virbu kultūras namā

13.02.

22.00

        Valentīndienas Disko balle,
spēlē DJ Normunds      Ieeja: 2 EUR

Virbu kultūras namā

19.02.

19.00

Talsu novada deju grupu un solistu koncerts „Mūsdienu deju mozaīka”       Ieeja: 1 EUR

Virbu kultūras namā

26.02.

19.00

Dziesmu un deju prasmju šovs
„Virbu talanti”. Pieteikties līdz 20. februārim, tālr.: 27801760

Virbu kultūras namā

 
 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.lv
07-02-2016