Piektdiena, 29. aprīlis
Šodien sveicam: Vilnis, Raimonds, Laine

Kultūras norises

  KULTŪRAS NORISES APRĪLĪ

Kad?

Cikos?

Kas?

Kur?

TALSOS

1.04.

11.00

Starpnovadu skolu 1.–4. klašu koru skate
„Tauriņu balsis”

Talsu Valsts ģimnāzijā

1.04.

15.00

„Satiec savu meistaru!” – amatnieku darbnīcas.                           Ieeja: bez maksas

Radošajā sētā

1.04.

19.00

Latviskie danči ar „Tals' trimiš”.
Ieeja: bez maksas

Talsu tautas namā

1.–30.04.

10.00–16.00

Putnu dienām veltīta izglītojoša programma Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālr. 63222770; 29102628

Talsu novada muzejā

2.04.

18.00

Muzikāls humoršovs „Apsveicam, Sieviešu diena!”                           Ieeja: 7, 10, 12 EUR

Talsu tautas namā

2.04.

11.00

Talsu koru apriņķa koru skate

Talsu Valsts ģimnāzijā

5.04.

18.00

Radošā darbnīca „Latvju zīmes virpulī”
 Ieeja: bez maksas

Radošajā sētā

8.04.

 

Kurzemes reģiona interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu metodiskā diena.
Izstādes – konkursa „Manas mājas” noslēgums

Talsu novada BJC

7.–9.04.

 

Kārļa Ferdinanda Amendas Mūzikas svētki

Talsu novadā

10.04.

14.00

Aleksandra Pelēča literārās prēmijas pasniegšanas pasākums

Talsu Galvenajā bibliotēkā

12.04.

14.00

Starpnovadu apvienības „TAS.ES” skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju līderu seminārs

Talsu novada BJC

14.04.

19.00

Izrāde – komēdija „Dienesta romāns”
Ieeja: 8, 10, 12 EUR

Talsu tautas namā

15.04.

19.00

Dzintara Čīčas solokoncerts „Dvēsele vaļā”  
 Ieeja: 6, 8, 10 EUR

Talsu tautas namā

16.04.

14.00

Mākslas dienu '2016 atklāšanas sarīkojums: Talsu mākslinieku darbu izstāde, Igora Bernāta glezniecība, Talsu novada pašvaldības Ž. Sūniņa prēmijas vizuālajā mākslā pasniegšana

Talsu novada muzejā

19.04.

15.00

Talsu 2. vidusskolas teātra pulciņa izrāde „Pasaka par Lielo Raudātāju”

Talsu bērnu bibliotēkā

20.04.

11.00

Pirmsskolēnu lasīšanas programmas „Grāmatu starts” 4. nodarbība

Talsu bērnu bibliotēkā

22.04.

19.00

Mielavs un Pārcēlāji koncerts
Ieeja: 7, 10, 12 EUR

Talsu tautas namā

22.04.

9.30 un 11.00

T. Jansones daiļrades iepazīšanas stunda „Muminielejas atklājumi”

Talsu bērnu bibliotēkā

22.04.

 

Kurzemes reģiona 1.–4. klašu koru skate
„Tauriņu balsis”

Talsu Valsts ģimnāzijā

29.04.

17.00

Starpnovadu skolu jauniešu jaukto koru koncerts – skate. Diriģentu metodiskā diena – radošā darbnīca

Talsu tautas namā

 

 

SABILĒ UN ABAVAS PAGASTĀ

 

6.04.

13.00

Sabiles dzimšanas diena! „Pa Sabili cauri laikiem” orientēšanās skrējiens

Sabilē

7.04.

11.00

Animācijas filmu programma „Lupatiņi un draugi”                               Ieeja: bez maksas

Sabiles kultūras namā

12.04.

11.30

Liepājas leļļu teātra izrāde „Krāsainais brauciens”                            Ieeja: 1,50 EUR

16.04.

14.00

Sieviešu vokālajam ansamblim „Vērmelīte” – 20 gadi. Jubilejas koncerts

22.04.

18.00–22.00

Di-sko-tē-ka jauniešiem            Ieeja: 1 EUR

23.04.

12.00

2. dārzkopju saiets „Sēsim, piķēsim, laistīsim” kopā ar Sabiles amatierteātri

Šternu dārzniecībā

 

 

STENDĒ

 

8.04.

14.00

Satiec savu meistaru!

Stendes tautas namā

14.04.

13.30

Bibliotēkas pēcpusdiena 3. un 4. klasei
„Kas ir veselīgi?”

Stendes bērnu bibliotēkā

21.04.

13.00

Bibliotēkas pēcpusdiena 2. klasei
„Vai ēdam veselīgi?”

Stendes bērnu bibliotēkā

23.04.

9.00

Lielā talka. Pulcēšanās pie pilsētas pārvaldes

Stendes pilsētā

23.04.

21.00

„Lielās talkas diskoballe” kopā ar DJ PICH
Galdiņus rezervējiet savlaicīgi, tālr.26380121                            Ieeja: 3 EUR

Stendes tautas namā

 

 

VALDEMĀRPILĪ

 

09.04.

16.00

Lībagu BLPC pavasara koncerts „Ar lazdu skarām saule nāk”

Izstāžu zālē

22.04.

17.00

Valdemārpils dāmu klubs „Skārleta” aicina uz tikšanos ar dārznieci Daci Zembahu „Dārza darbi maijā”

Valdemārpils bibliotēkā

 

 

BALGALES PAGASTĀ

 

7.04.

13.00

Leļļu teātris bērniem            Ieeja: 1,20 EUR

Balgales SBLPC (tautas nama telpās)

16.04.

19.00

Sieviešu kora „Balgale” 15 gadu jubilejas koncerts

Balgales SBLPC
(tautas nama telpās)

LĪBAGU PAGASTĀ

6.04.

9.00–11.00

„Mani pirksti jūt pavasari”

Lībagu skolā

8.04.

13.30

„Popiela Lībagu sākumskolā”. Piedalās Lībagu sākumskolas audzēkņi un draugi

Lībagu BLPC

23.04.

9.00

Lieldarbi Lībagu pagastā – Lielā talka mūsmājās

Lībagu pagastā

LAIDZES PAGASTĀ

6.04.

16.00

Joku diena

Laidzes bibliotēkā

15.04.

18.00

C#m koncerts „Panāc pretī”
Ieeja: par ziedojumiem

Laidzes BLPC

21.04.

16.00

Draudzības spēles

Laidzes bibliotēkā

22.04.

15.00

Zaļo pirkstiņu pēcpusdiena

Laidzes BLPC

 

 

LAUCIENES PAGASTĀ

 

2.04.

18.00

Vandzenes tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīva „Krepliņi” koncerts

Pļavmuižas saieta namā

8.04.

19.00

Solistu koncerts „Es TĀ dziedu”

9.04.

17.00

Popes amatierteātra viencēliena izrāde „Zvaigznes diena” un Tārgales amatierteātra traģikomēdija „Vīrietis”, režisore Līga Brūna                                 Ieeja: bez maksas

Laucienes kultūras namā

16.04.

13.00

Senioru apvienības „Madaras” balle „Aprīļa joks”                              Ieeja: ar ielūgumiem

19.04.

11.00

Dziedātājas un komponistes Ingūnas Lipskas dziesmu un rotaļu koncertprogramma bērniem „Rūķenīte Notiņa un draugi”
Ieeja: 1,50 EUR

22.04.

18.00

Mākslas studijas 5 gadu jubilejas pasākums

Pļavmuižas saieta namā

 

 

LUBES PAGASTĀ

 

23.04.

16.00

Tiņģeres amatierteātra „Īve” izrāde „Šedevrs”                                  Ieeja: 1 EUR

Lubes kultūras namā

30.04.

19.00

Valdemārpils amatierteātra „Atspulgs” izrāde „Ar būdu uz baznīcu”    Ieeja: 1 EUR

 

 

ĢIBUĻU PAGASTĀ

 

1.04.

10.00–16.00

Tradicionālo prasmju skola
„Satiec savu meistaru!”

Pastendes kultūras namā

2.04.

10.00–15.00

2.04.

18.00

Latviešu akadēmiskās mūzikas koncerts –
Artūrs Liepiņš, Niks Freimanis,
stīgu kvartets „Kvartz”              Ieeja: 2 EUR

 

 

 

 

Spāres muižas parks

5.04.

13.30

Amendas mūzikas svētkus gaidot –
Talsu Valsts ģimnāzijas meiteņu koris un
mūzikas skolas audzēkņi   Ieeja: bez maksas

6.04. 13.00 Spāres parka sakopšanas talka kopā ar Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecību un Talsu novada pašvaldību

16.04.

18.00

Talsu deju apriņķa deju kolektīvu skate
Ieeja: bez maksas

18.04.

10.30

Viktorīna „Mūsu novads”

Pastendes bibliotēkā

19.04.

11.00

Izstādes „Ielāps pie ielāpa” atklāšana

Pastendes kultūras namā

21.04.

15.00

Jaunumi sēklu piedāvājumā. Tikšanās ar „Kurzemes sēklu” agronomi Mārīti Jugāni

Spāres bibliotēka

23.04.

19.00

„Nopietni pa jokam” – deju kolektīva „Spriganis” draugu koncerts
Ieeja: bez maksas

Pastendes kultūras namā

27.04.

9.30

Leļļu teātris „Sapnis par karali”
Ieeja: 1,20 EUR

29.04.

18.30

Hermanis Paukšs „Šakāļu uzbrukums” – Pastendes amatierteātra viencēliens
Ieeja: bez maksas

 

Visu mēnesi

 

“Recepte siltām pēdiņām” – TLMK “Nāmetiņš” rokdarbu izstāde

 

Spāres muiža

 

 

ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ

 

29.04.

20.00

Tiņģeres amatierteātra izrāde „ Šedevrs”, režisore Vilma Brūniņa             Ieeja: 1 EUR

 

Ķūļciema BLPC

 

 

ĪVES PAGASTĀ

 

 

16.04.

19.00

22.00

Tiņģeres amatierteātra „Īve” pirmizrāde
„Šedevrs” Ieeja: 1 EUR
Balle ar A.Blūmu-Blūmani       Ieeja: 2 EUR

Tiņģeres pilī

23.04.

19.00

Koru sadziedāšanās Tiņģeres pilī

Tiņģeres pilī

 

 

VANDZENES PAGASTĀ

 

2.04.

19.00

Valdemārpils amatierteātra izrāde
„Ar būdu uz baznīcu”

Vandzenes tautas namā

20.04.

17.00

Pasākums senioriem „Ko un kā sēsim?”

23.04.

13.00

Senioru pavasara balle ar Heinrihu Kalvīti

30.04.

18.00

Aerobikas deju grupas „Afrodītes” 20 gadu jubilejas notikums ar groziņballi

 

 

VALDGALES PAGASTĀ

 

8.04.

17.00

Deju konkurss „Solis solī”. Aicinām piedalīties dažāda vecuma un stila dejotājus.
Pēc pasākuma disenīte līdz pulksten 22.00

Valdgales tautas namā

 

 

VIRBU PAGASTĀ

 

16.04.

22.00

 Pavasara disko balle, spēlēs DJ Normunds
                                                 Ieeja: 2 EUR                      

Virbu kultūras namā

18.–23.04.

 

Bibliotēku nedēļa

Virbu bibliotēkā

22.04.

19.00

Pūres amatierteātra „Lai iet!” izrāde „Dzimšanas dienas rīts”, režisore Ligita Balode                                Ieeja: 1 EUR

Virbu kultūras namā

29.04.

16.00

Pasākums bērniem ar jautro Minionu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KULTŪRAS NORISES MAIJĀ
 

Kad?

Cikos?

Kas?

Kur?

TALSOS

2.05.

18.00

Jauniešu studijas „Jandāls” pirmizrāde

„Virs jūras mēs uzlidosim”. Ieeja: bez maksas

Talsu tautas namā

5.05.

18.30

4.05.

11.20

Dziedošo autobusu dziesmota pulcēšanās

 

Pie administratīvā centra

4.05.

14.00

Baltā galdauta svētki

Radošajā sētā

4.05.

12.00

Pūķu svētki „Sveiciens Latvijai!” Talsos

Talsu lidlaukā

6.05.

20.00

Ūsiņa dienas pasākums  Ieeja: bez maksas

Talsu pilskalnā

7.05.

16.00

Talsu novada BJC un Talsu Kristīgās vidusskolas zvanu ansambļa piecu gadu dzimšanas dienas koncerts

Talsu evaņģēliski luteriskajā baznīcā

11.05.

17.00

Starpnovadu skolu zēnu un 5.–9. klašu koru koncerts – skate

Talsu tautas namā

12.05.

18.00

„Sievietes dienas ritējums”. Ar dziesmām, dzejas rindām un sievišķīgām gudrībām jūs sagaidīs daina (zvongo) un Līksma (ģitāra, kokle)

Baložu pastā

14.05.

19.00

Humoristu šova „Greizais spogulis” programma (krievu valodā) Ieeja: 18, 20, 22 EUR

Talsu tautas namā

15.05.

12.00

Ģimenes diena  Ieeja: bez maksas

Talsu tautas namā

18.05.

19.00

Sieviešu kora „Vaiva” pavasara koncerts „Kur citur tādus ābeļziedus”  Ieeja: bez maksas

Talsu tautas namā

18.05.

No 10.00

 

Starptautiskā muzeju diena  Ieeja: bez maksas

Talsu novada muzejā

18.05.

11.00

Pirmsskolēnu lasīšanas programmas „Grāmatu starts” noslēguma nodarbība

Talsu bērnu bibliotēkā

21.05.

20.0024.00

Muzeju nakts '2016 pasākums

„Durvis uz laikmetiem” Ieeja: bez maksas

Talsu novada muzejā

28.05.

14.00

Brīvdabas lielkoncerts „Iegriežam vasaru Talsos 2016”  Ieeja: iepriekšpārdošanā 7 EUR, pasākuma dienā 10 EUR

Sauleskalna estrādē

30.05.

12.00

Kurzemes reģiona skolu 1.–4. klašu koru skates „Tauriņu balsis” koncerts „Tauriņi bitēs!”

Laumu dabas parkā

 

 

 

SABILES PILSĒTĀ UN ABAVAS PAGASTĀ

 

6.05.

17.00

Mātes dienas koncerts

Sabiles kultūras namā

21.05.

11.00

Vairoņa un Teklas puķu tirgus

Sabiles centrā

      27.05.

20.00

Brīvdabas sezonas atklāšanas pasākums „Lecam zaļumos” Ieeja: 2 EUR

Brīvdabas estrādē „Birzīte”

     27.05.

22.00

Brīvdabas diskoballe  Ieeja: 3 EUR

Brīvdabas estrādē „Birzīte”

 

 

STENDĒ

 

4.05.

11.00

Baltā galdauta svētki

Stendes estrādē

7.05.

13.00

Mātes dienas koncerts

Stendes tautas namā

28.05.

12.00

Bērnu popgrupu festivāls

„Nošu bānītis 2016”. Piedzīvojumi ar Vudiju un Džesiju

Stendes estrādē

28.05.

18.00

Koncerts „Nākat ļaudis skatīties,

Saules māte kalnā kāpa” Ieeja: 2 EUR

Stendes estrādē

 

 

VALDEMĀRPILĪ

 

10.05.

18.00

Tikšanās ar Talsu fotokluba izstādes „Nominatīvs” autoriem

Valdemārpils izstāžu zālē

5.05.

19.00

Virbu amatierteātra izrāde „Šurpu, turpu”

Valdemārpils vidusskolas aktu zālē

15.05.

17.00

„Ģimenes dienas pasākums” ar bērnu apsveikuma koncertu dažādām aktivitātēm visai ģimenei

Valdemārpils izstāžu zālē

 

 

BALGALES PAGASTĀ

 

21.05.

19.00

Muzeju nakts Dursupes pamatskolā

„Atver atkal skolas durvis”

Dursupes pamatskolā

28.05.

17.00

Dursupes pamatskolas 115 gadu jubilejas salidojums

Balgales SBLPC

LĪBAGU PAGASTĀ

2.05.

13.30

Radošā darbnīca – Manai mīļai māmulītei

Piedalās: Lībagu sākumskolas audzēkņi

Lībagu bibliotēkā

4.05.

18.00

Lībagu amatierteātra „Dižstende” pirmizrāde – pasaka bērniem un pieaugušajiem „Sniegbaltīte un septiņi rūķīši”  Ieeja: bez maksas

 

Lībagu BLPC

6.05.

12.00

Mātes dienas koncerts „No sirsniņas māmiņai”

Lībagu BLPC

11.05.

9.00–11.00

Grāmatu draugiem „Vizmai Belševicai 85”

Lībagu skolā

19.05.

14.00

Izrāde bērniem „Brīnumu kalēji”

 Ieeja: 1 EUR

Lībagu BLPC

20.05.

18.00

Koncerts „Ceļojums ziedoņa laikā”

Ieeja: bez maksas

Lībagu BLPC

25.05.

17.00

Tikšanās ar dziesminieku un dzejnieku Andri Kalniņu  Ieeja: bez maksas

Dižstendes bibliotēkā

26.05.

15.00

Tikšanās ar Jāņkalnu māju saimnieci

Aivu Daukši   Ieeja: bez maksas

Lībagu pagasta pārvaldes zālē

27.05.

14.00

Pirmsskolas izlaidums Lībagu sākumskolā

Lībagu BLPC

27.–29.05.

Lībagu pagasta svētki

„Šurpu nāc, līksmot sāc!”

LAIDZES PAGASTĀ

5.05.

15.30

Pavasarīgi radošā darbnīca bērniem

Laidzes BLPC

27.–28.05.

Laidzes pagasta svētki „Iededz gaismu!”

31.05.

16.00

Misijas laiks Meksikā. Stāsta Mikus Petruss

Laidzes bibliotēkā

30.05.

 

Orientēšanās seriāls ZIGZAG

Laidzes BLPC

 

 

LAUCIENES PAGASTĀ

 

7.05.

9.00–18.00

Pļavu muižas diena     Ieeja: 2 EUR,

bērniem, skolēniem, studentiem: 1 EUR

Sīkākai informācija: 26559775

Pļavmuižas saieta namā

6.05.

14.00

Mātes dienas svētku koncerts

„Ar ziediem apberam mēs jūs”

Laucienes kultūras namā

7.05.

22.00

Lielā pavasara balle kopā ar grupu

„Miera vējos”     Ieeja: 2 EUR

 Galdiņa rezervācija: 28609190

Laucienes kultūras namā

 

 

LUBES PAGASTĀ

 

4.05.

20.00

Tiņģeres amatierteātra izrāde „Šedevrs”. Ieeja: 1 EUR

Lubes kultūras namā

14.05.

18.00

Valdemārpils deju kolektīva „Krišjānis” un draugu kolektīvu sadancis Anužos

Lubes kultūras namā

 

 

ĢIBUĻU PAGASTĀ

 

6.05.

18.00

Koncerts „Mēs, ziedi, raibā puķu pļavā”

Pastendes pamatskolas skolēni Mātes dienā

Pastendes kultūras namā

7.05.

18.00

Līnijdeju grupu draudzības vakars

„Maija līnijritmi”. Īpašie viesi – līnijdeju kolektīvs „RUTY - ŠUTY” no Žilinas (Sovākija)       Ieeja: 1 EUR

 

 

 

Spāres muižā

12.05.

18.00

Pavasara koncerts „Vesels kurvis mūzikas”

 

Spāres muižā

17.05.

13.00

„Lai zied un aug arī tavā dārzā!”. Pensionāru draudzīgā stādu maiņa

Pastendes kultūras namā

17.05.

16.00

Bērnu zīmēšanas studijas „Saulīte” atklātā nodarbība un darbu izstāde

„Ar saulītes smaidu manai ģimenei, manai zemītei”

Pastendes kultūras namā

26.05.

18.00

Koncerts „Deju mozaīka” –

Talsu BJC sporta deju klubs „Sara”

Pastendes kultūras namā

27.05.

No 12.00

Ģibuļu pagasta svētki

„Ienāc mūsu sētā” Spāres muižas diena

 

Spāres muižā

28.05.

11.00

Pagasta svētku „Ienāc mūsu sētā” gājiens un koncerts

Pie Pastendes kultūras nama

28.05.

21.00

Tautas balle, spēlē grupas „Mustangs” un „Pārītis”

Pastendes kultūras namā

 

 

ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ

 

8.05.

12.00

Mātes dienai veltīts koncerts

„Tu mūžam man pati labākā būsi!”

 

BLPC

 

 

STRAZDES PAGASTĀ

 

5.05.

11.00

Izstādes „Pūces” atklāšana

Strazdes bibliotēkā

14.05.

10.00

Starptautiskajā ģimenes dienā jautrās Strazdes iedzīvotāju pavasara spēles un pludmales volejbola sezonas atklāšana

Strazdes BLPC, muižas parkā

24.05.

17.00

„Vakarēšana muižā” – tikšanās ar ļaudīm, kuri piedalījušies „Zaļās saules” 20 gadu ritējumā

Strazdes BLPC

 

 

ĪVES PAGASTĀ

 

8.05.

13.00

Pasākums ģimenēm kopā ar Ķurbes ev. lut. draudzi

Atpūtas vietā pie Tiņģeres pils

21.05.

19.00

Pasākums Muzeju nakts ietvaros „Aizdurvija”

Tiņģeres pilī

27.05.

14.00

Lasītāju klubā

saruna par Vizmas Belševicas daiļradi

Īves bibliotēkā

 

 

VANDZENES PAGASTĀ

 

3.05.

19.30

Vandzenes tautas nama amatierteātra pirmizrāde „Puteņa nakts, jeb piektdiena 13.”, režisore Elita Rumba

Vandzenes tautas namā

5.05.

18.00

Mātes dienas koncerts

 

 

VALDGALES PAGASTĀ

 

4.05.

12.00

Pūņu amatierteātra izrāde A. Rubenis

„Aizver actiņas un smaidi”

Valdgales tautas namā

10.05.

 

„Man balstiņa tālu skan”

Ģimenes dienu atzīmēsim kopā ar

vokālo grupu „Tonis” Kristīnes Brokas vadībā

Valdgales tautas namā

20.05.

14.30

Pūņu pamatskolas skolēnu koncerts

„Ar pavasari saujā”

Valdgales tautas namā

 

 

VIRBU PAGASTĀ

 

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas