Ceturtdiena, 25. aprīlis
Šodien sveicam: Līksma, Bārbala

Kultūras norises

 

KULTŪRAS PASĀKUMI APRĪLĪ

TALSOS

1.04.

17.00

Talsu Mūzikas skolas audzēkņu koncerts „Aprīļa pilieni”

Talsu tautas namā

2.04

18.00

Talsu fotokluba organizēta lekcija „Fotogrāfija un modernie mīti”

vada Vika Eksta

Radošajā sētā

2.04.

18.30

Personība tuvplānā. Tikšanās ar rakstnieci un grāmatas „Tik daudz ko teikt” autori Lindu Tīmani. Muzicēs Normunds Jakušonoks, Kaspars Tīmanis un Daiga Petkeviča

Talsu tautas namā

Līdz 10.04.

9:00

Izglītojoša programma „Sibīrija”

Informācija un pieteikšanās: tālr. 63222770; 29102628

Talsu novada muzejā

 

2.–30. 04.

9.00

Putnu dienām 2019 veltīta izglītojoša programma „Putnu olas”. Informācija un pieteikšanās: tālr. 26841236

Talsu novada muzejā

 

3.04.

13.00

„Mazpilsētas stāstnīca” tērzējam ar Daci Alsbergu

Talsu Galvenajā bibliotēkā

6.04.

11.00

„Satiec savu meistaru!” ar moto „Baltām domām balti darbi”

Radošajā sētā

10.04.

18.00

Aleksandra Pelēča prēmijas pasniegšanas pasākums

Talsu Galvenajā bibliotēkā

10.04.

 

10.00

XI Kurzemes un Zemgales mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu konkurss „Pūš pa deviņ 2019”

Pēc konkursa Nacionālo bruņoto spēku bigbenda kameransambļa koncerts

Talsu tautas namā

11.04.

10.00

Lieldienu tradīcijas. Pirmsskolas vecuma bērniem

Talsu bērnu bibliotēkā

12.13.04.

Kārļa Ferdinanda Amendas Mūzikas svētki

13.04.

 

14.00

Mākslas dienu pasākums: Talsu mākslinieku izstādes atklāšana, Talsu novada pašvaldības Ž. Sūniņa prēmijas vizuālajā mākslā pasniegšana, Laimas Eglītes gleznu izstādes „Daba” atklāšana, komponista Mārtiņa Brauna koncerts

Talsu novada muzejā

14.04.

13.00

Izstādes „Olu ola” atklāšana, muzicēs dziedātāja Amanda Maržecka

Radošajā sētā

15.04.

17.00

​Talsu pilsētas dzimšanas dienas pasākums „Pierunāt Talsus”

Talsu tautas namā

16.04.

10.30

Svinam Lieldienas! Pirmsskolas vecuma bērniem

Talsu bērnu bibliotēkā

20.04.

19.00

Koncerts „Skaņu straumē”, pianists Artūrs Liepiņš, vokāliste Laima Krīgere

Talsu novada muzejā

 

21.04

11.00

Lieldienu jampadracis

 

Radošajā sētā un Pilsētas laukumā

23.04.

10.00

Pasākums bērniem „Pastāsti man pasaciņu”

Talsu Galvenajā bibliotēkā

24.04.

15.00

„Māksla uzzied Talsos”, pastaiga pa Talsiem no Zvaigžņu ielas sākuma

24.04.

19.00

„Pannas Teātra” izrāde „Viņi melo labāk jeb randiņš ar 50 gramiem balzama”. Ieeja: 8, 10, 12 EUR

Talsu Tautas namā

25.04.

10.00

Burziņš bibliotēkā no 10.00 – Kustīgo bildīšu rīts

Talsu Galvenajā bibliotēkā

14.00

Izceļošana no Latvijas dzīves stāstos: pagātnē un tagad

Talsu Galvenajā bibliotēkā

18.00

Tikšanās ar rakstnieci Karīnu Račko

Talsu Galvenajā bibliotēkā

25.04.

14.00

Arheoloģijas ekspozīcijas „Senatnes liecības” atklāšana

Talsu novada muzejā

25.04.

19.00

K. Valdemāra Talsu teātra pirmizrāde „Pavisam parasts vakars”. Ieeja: 2 EUR

Talsu Tautas namā

26.04.

11.00

Galda spēļu pēcpusdiena

Talsu Galvenajā bibliotēkā

27.04.

17.00

Deju kolektīvu sadancis „Talsi Ziedonī”

Talsu Tautas namā

30.04.

14.30

Starpnovadu apvienības skolēnu pašpārvalžu, jauniešu organizāciju un apvienības „TAS.ES” līderu seminārs

Pašvaldības Administratīvā centra 4. stāvā

3.–4.05.

Talsu Starptautiskais bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas un vokālo ansambļu konkurss

Talsu tautas namā un Mūzikas skolā

4.05.

13.00

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena.

Ata Auzāna koncertprogramma „Sirds dziesmas”

Audēju kopas „Talse” svinīgā Baltā galdauta klāšana

Radošajā sētā

BALGALES PAGASTĀ

2.04.

15.30

Leļļu teātra izrāde „Sapņu kuģi”

Balgales BLPC

(lielajā zālē)

16.04.

11.00

Rokdarbnieku izstādes atklāšana

Balgales BLPC

(mazajā zālē)

21.04.

11.00

Lieldienu lustes

Pie Balgales BLPC

ĢIBUĻU PAGASTĀ

1.04.

13.00

Spāres muižas nozīmīšu kolekcijas izstādes atklāšana

Spāres bibliotēka

05.04.

10.30

Koncerts „Ķiparu satikšanās”. Tiekas PII Ķipars (Pastende) un PII Karlsons (Tukums) dejotāji

Pastendes kultūras namā

05.04.

06.04

10.00-15.00

„Satiec savu meistaru!”. Jostu aušanu uz kociņiem mācīs Brigita France

Pastendes kultūras namā

6.04.

10.0016.00

„Satiec savu meistaru!” – „Cimdu un zeķu valnīšu adīšanas tehnikas”, „Run un tautsdziesms gar Stends up”, „Pumerniķeļi un Goldingeri”            

Spāres muižā

10.04.

14.00

„Vērto vārdu virkne”- Muzikāli tematiska pēcpusdiena novadnieka Friča Pumpura atcerei

Spāres muižā

12.04.

16.00

Skolēnu tautas deju kolektīvu skate, piedalās

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novads

Pastendes kultūras namā

13.04.

18.00

„Mēs – jautrie pavāri!” – Līnijdejotāju festivāls

Spāres muižā

16.04.

18.00

Diānas Dzelzkalējas floristikas nodarbība „Lieldienu priekam”

Ģibuļu pagasta BLPJAC

20.04.

16.00

Akadēmiskā mūzika un dzeja koncertā „Skaņu straumē”

 

Pastendes kultūras namā

22.04.

12.00

Rotaļas, putnu būrīšu gatavošana „Lieldienu prieka grozs”

 

Pastendes kultūras namā/pagalmā

22.–26.04

Bibliotēku nedēļas pasākumi

Pastendes bibliotēkā

23.04.

16.00

„Var arī tā…” – Andris Kalniņš. Ar gleznām, mūziku un pavasari

Spāres muižā

27.04.

19.00

Deju kolektīva „Spriganis” un draugu koncerts

„100 gr kultūras, 2 kg dejas”

Pastendes kultūras namā

30.04.

18.00

Tikšanās ar Rūmenes muižas dārznieci Anitu Sideļsku „Interesanti un noderīgi objekti dārzā”

Ģibuļu pagasta BLPJAC

LAUCIENES PAGASTĀ

5.04.

18.00

Seminārs par pirts rituālu jaundzimušajiem „Pirtīžas”

Laucienes BLPC

7.04.

13.00

Seminārs „Zaļumu superspēks pavasarī: kokteiļi, diedzējumi un ēdamās nezāles” kopā ar Saniju no „Smuk dāvan”

Laucienes BLPC

10.04.

20.00

Valdemārpils amatierteātra „Atspulgs” viesizrāde, V. Pumpures komēdija „Tobiass ir miris, lai dzīvo Tobiass”.   Ieeja: 1,50 EUR

Laucienes

kultūras namā

12.04.

19.00

Koncerts „Sadziedam Laucienē 2019: Laime ir”

Laucienes

kultūras namā

13.04.

15.00

Personīgās attīstības treneres Vitas Sanes II lekcija „Laimīgas sievietes noslēpumi”. Pieteikšanās: 28609190

Laucienes

kultūras namā

13.04.

19.00

Pļavmuižas saieta nama 30 gadu jubilejas pasākums – koncerts

Pļavmuižas

saieta namā

21.00

Groziņballe. Ieeja: 3 EUR

Pļavmuižas saieta namā

21.04.

12.00

Lieldienu lustes: Muzikāla leļļu izrāde „Gliemezīša piedzīvojumi”, darbnīcas un kopā būšana ar Zaķi

Laucienes estrāde

26.04.

19.00

Teātra vakars ar Sabiles amatierteātri Ā. Alunāns

„Mucenieks un muceniece”

Pļavmuižas saieta namā

1.05.

18.00

Tiņģeres amatierteātra „Īve” viesizrāde, A. Grīnieces drāma „Ziemas vējš”. Ieeja: 1,50 EUR

Laucienes kultūras namā

LAIDZES PAGASTĀ

13.04.

18.00

 

Pavasara karnevāls „Ielūdz Arlekīns”. Piedalās Laidzes pagasta amatiermākslas kolektīvi un izglītības iestādes

Laidzes

 tehnikuma zālē

21.00

Balle „Uzlūdz Arlekīns”, spēlē DJ Arlekīns

Laidzes BLPC zālē

LĪBAGU PAGASTĀ

3.04.

9.00

Grāmatu draugu tikšanās „Dzejnieks, prozaiķis Viks svin 80”

Lībagu skolā

13.04.

16.00

Vīru vokālā ansambļa „Trubadūri” 20 darba gadu jubilejas koncerts „Dziesma lai skan!” Ieeja: 1 EUR

Lībagu BLPC Dižstendē

17.04.

12:00

Lībagu bibliotēkas senioru kluba „Sarma” pasākums

„Kurat gunis, vārat olas: Nāk ciemos Lieldieniņa!”

Lībagu bibliotēkā

18.04.

20.00

Amatierteātra „Īve” izrāde A. Grīniece „Ziemas vējš”

 Ieeja: 1 EUR

Lībagu BLPC Dižstendē

19.04.

13.00

„Raibumi un krikumi” Lieldienu olu krāsošana dažādās tehnikās

Lībagu vecajā tautas namā

21.04.

12„00

Lieldienu pasākums lieliem un maziem „Cilpu cilpām zaķis lec, Lielo dienu gaidīdams”

Dižstendes estrādē

LUBES PAGASTĀ

13.04.

18.00

Tiņģeres AT „Īve” izrāde, A. Grīniece „Ziemas vējš”

 Ieeja: 2 EUR

Lubes kultūras namā

20.04.

14.00

Lieldienu lustes – Lieldienu zaķu skrējiens, Olu ripināšana, meklēšana, kaujas

Pie Lubes kultūras nama

ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ

20.04.

21.00

Pavasara balle kopā ar grupu „Līdzsvars”.Ieeja: 3 EUR

Ķūļciema BLPC

 

21.04.

12.00

Lieldienu burziņš bērniem

Ķūļciema BLPC

ĪVES PAGASTĀ

5.04.

17.00

Stilistes E. Jansones meistarklase „Tava krāsu palete un ģērbšanās stils”. Dalības maksa: 5 EUR

Tiņģeres pils mazajā zālē

6.04.

10.00

„Satiec savu meistaru!” pamatprasmju apgūšana celaiņu aušanā, mauču adīšanā, tamborēšanā, šūšanā un izšūšanā. Tālr. informācijai: 26324662

Tiņģeres pils lietišķās mākslas kolektīva „Tinga” telpās

20.04.

10.00

Lieldienu sagaidīšana kopā ar zaķu ģimeni

Pie Tiņģeres pils

SABILĒ UN ABAVAS PAGASTĀ

4.04.

12.00

Dokumentālā filma „100 gadi esības vējos”

Sabiles kultūras namā

5.04.

10.00

„Satiec savu meistaru!”

Abavas bibliotēkā

17.04.

10.00

Pasākums bērniem „Lieldienu gaidīšana”

Abavas bibliotēkā

18.04.

11.00

Zaķu gājiens uz senioru namu „Kalme”

Sabiles pilsētā

21.04.

12.00

Lieldienas zaķa gaumē: olu kaujas – dzeltenais pret balto, šūpošana, krāsošana, mešana, Zaķa kausa izcīņa laivošanā

Sabilē pie tilta pļavā

„Zem vītoliem”

22.04.

14.00

J. Lūsēna un Z. Muktupāvela koncerts „Sarades” namiņa atjaunošanai. Ieeja pret ziedojumiem

Sabiles ev. lut. baznīca

1.05.

11.00

Tūrisma sezonas atklāšana

Pulcēšanās pie TIC

4.05.

12.00

Baltā galdauta svētki

Laukumā pie

„Sabiles Sidra nama”

STENDĒ

5.04.

13.00

Pasākums „Rakstnieka Vika devums bērnu literatūrā”

Stendes bibliotēkas bērnu nodaļā

12.04.

17.00

Tikšanās ar netradicionālās medicīnas dakteri Gunti Kalnieti „Iepazīsti nezināmo!”

Stendes bibliotēkā

17.04.

13.00

Radošā darbnīca „Veidojam Lieldienu dekorus”

Stendes bibliotēkas bērnu nodaļā

17.04.

17.00

Lasītāju klubiņa dibināšana „Bibliotēkas dialogs ceļā uz pārmaiņām”

Stendes bibliotēkā

18.04.

12.30

Stendes pamatskolas Lieldienu pasākums „Kāpēc krāsainas olas?”

Stendes estrādē

22.04.

11.00

Lieldienu lustes Stendē – olu ripināšana, Mārtiņa burbuļi.

Izjādes ar zirgiem (3 EUR)

Stendes estrādē

22.04.

14.00

Senioru kluba „Rudentiņš” un viņu draugu Lieldienu atpūtas pēcpusdiena

Stendes tautas namā

27.04.

20.00

Pieaugušo popiela „Zvaigžņu lietus” un Latvijas radio 2 ballīte ar DJ Aivi. Dalību pieteikt pa tālr. 27745807 (Dace)

Galdiņu rezervācija pa tālr. 26380121 (Andris)

Ieejas maksa uz visu vakaru 3 EUR

Stendes tautas namā

STRAZDES PAGASTĀ

6.04.

10.00

„Satiec savu meistaru!” – viss par pirti un pirts lietām

„Aptiekas mājā”

11.00

Ivara Maķevica lekcija „Viss par pirti”

„Aptiekas mājā”

11.04.

18.00

Tikšanās ar Ģibuļu pagasta BLPJAP Mākslas studijas dalībniekiem, izstādes „Mēs katrs pasauli redzam savādāk” autoriem

Strazdes BLPC

21.04.

11.00

Lieldienas kopā ar Virbu skolas teātra pulciņa dalībniekiem „Ciemos pie Parka Zaķa”

Strazdes muižas parkā

VALDEMĀRPILĪ

20.04.

12.00

Lieldienu lustes

Valdemārpils bērnu laukumā

VALDGALES PAGASTĀ

7.04.

14.00

Matkules amatierteātra izrāde „Ģimenes. Galvas”

 Ieeja maksa: 1 EUR

Valdgales tautas namā

14.04.

14.00

Pūņu amatierteātra pirmizrāde pēc J. Anerauda lugas motīviem

„Karalistes gals”. Ieeja par ziedojumiem

Valdgales tautas namā

21.04.

11.00

Lieldienu pasākums „Koši un krāsaini”

Valdgales tautas namā

VANDZENES PAGASTĀ

12.04.

14.00

Ineses Vemperes izstāde „Sendienu šiks” satiekas ar vietējo pūralādi

Vandzenes tautas namā

12.04.

20.00

Valdemārpils amatierteātra „Atspulgs” izrāde, V. Pumpures „Tobiass ir miris, lai dzīvo Tobiass”. Ieeja: 1 EUR

Vandzenes tautas namā

13.04.

13.00

Senioru ansambļa „Ozolzeme” 30 darba gadu jubilejas notikums un senioru pavasara balle kopā ar Talsu pūtēju orķestri

Vandzenes tautas namā

21.04.

14.00

Lieldienu „Trādirīdi” kopā ar zaķu ģimeni. Izrāde „Dievs dala mūža garumu”, burbuļu un sniega ballīte ar lāzeršovu

Vandzenes tautas namā

28.04.

14.00

Pastendes amatierteātra „Te rada”, A. Vēveres izrāde „Jauna, neprecējusies un baltu izcelsmes”. Ieeja: 1 EUR

Vandzenes tautas namā

VIRBU PAGASTĀ

13.04

18.00

Pastendes amatierteātra „Te rada!” izrāde, A. Vēvere „Jauna, neprecējusies un baltu izcelsmes”. Ieeja: 1 EUR

Virbu kultūras namā

15.04

18.00

Diānas Dzelzkalējas radošā darbnīca „Lieldienu dekors mājai”

Virbu kultūras namā

22.04

13.00

Lustīgās Lieldienas Virbos! Liepājas ceļojošais cirks „Beztemata”

 

Laukumā pie Virbu kultūras nama

26.04

19.00

Izzini Indiju: kultūra, dejas un filozofija kopā ar Madaru Vīķi

Virbu kultūras namā

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notikumu kalendārs

Aprīlis, 2019
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk