Piektdiena, 27. novembris
Šodien sveicam: Lauris, Norberts

Kultūras norises

  Kad?

Cikos?

Kas?

Kur?

TALSOS

No 02.11.

 

Starpnovadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienības "TAS.ES."

akcija "Pasmaidi Latvijai!"

Talsu novada bērnu un jauniešu centrs

05.11.

19.00

Grupas „Baltie lāči” koncerts „Bez lieka trokšņa”

Talsu tautas namā

 

06.11.

19.00

Latviskie danči “Mārtiņa gailīši dancīti veda”

ar folkloras kopu “Talsi” un tautas muzikantiem

“Tals’ trimiš”

Talsu tautas namā

08.11.

15.00

Vīru kora “Dziedonis” koncerts

Talsu tautas namā

09.11.

13.00

Patriotisma nedēļai veltīts pasākums

“Kā nosargāt Latvijas neatkarību?”

Piedalās LR Saeimas deputāts Kārlis Krēsliņš un Rubeņa bataljona muzeja vadītājs Andrejs Ķeizars

Ieeja: bez maksas

Talsu novada muzejā

11.11.

 

16.45

Lāčplēša dienai veltīts Lāpu gājiens

no Talsu sporta nama līdz piemineklim „Koklētājs”

11.11.

 

 17.20

 

Lāčplēša dienas pasākums

Pie pieminekļa „Koklētājs”

12.11.

8.30

 

Rītausmas stunda par draudzību (3. klasēm.)

Talsu bērnu bibliotēkā

12.11.

12.00

Spēle „Iepazīsti Latviju”

Talsu bērnu bibliotēkā

13.11.

8.30

Rītausmas stunda par draudzību (3.klasēm)

Talsu bērnu bibliotēkā

13.11.

16.00

Talsu mūzikas skolas pasākums „Tev Latvija”

Talsu tautas namā

 

13.11.

13.00

Talsu novada vēsturei Latvijas pirmās brīvvalsts laikā veltītās ekspozīcijas “Ar vakardienas sauli”   atklāšana

Talsu novada muzejā

14.11.

19.00

Jolantas Gulbes Paškevičas koncerts „Fly Love”

Talsu tautas namā

13.11.

17.00

Latvijas Valsts proklamēšanas 97.gadadienai veltīta literārās. muzikālās, foto un vizuālās mākslas jaunrades konkursa "Mana tautas dziesma" laureātu sveikšana un jauno autoru koncerts

Talsu novada bērnu un jauniešu centrā

15.11.

14.00

Talsu novada Bērnu un jauniešu centra bērnu un jauniešu pūtēju orķestra 10 gadu dzimšanas dienas koncerts

"Es pūtu, pūšu un pūtīšu!"

Talsu tautas namā

18.11.

11.00-15.00

Par godu Latvijas valsts dzimšanas dienai muzejs atvērts apmeklētājiem

Ieeja: bez maksas

Talsu novada muzejā

18.11.

11.00

Ekumēnisks svētku dievkalpojums

Talsu baptistu baznīcā

18.11.

16.00

Talsu pilsētas un novada apbalvojumu pasniegšana

Talsu tautas namā

18.11.

17.50

“Izgaismosim Latviju”, ņemot līdzi svecīti

Laukumā pie Talsu tautas nama

18.11.

18.00

Talsu novada priekšsēdētāja

Aivara Lācarus svētku uzruna

Laukumā pie Talsu tautas nama

18.11.

18.00

Brīvdabas koncerts “Saules mūžu Latvijai”

Piedalās: Antra Stafecka, grupas “Otra puse” un “COLT”

Laukumā pie Talsu tautas nama

18.11.

20.00

Svētku uguņošana

No Talsu pilskalna

21.11.

13.00

Folkloras kopas “Talsi” 25 gadu jubilejas pasākums

Talsu tautas namā

23.11.

10.00

Izrāde bērniem “Misija Krokodils”

Ieeja: 3 EUR

Talsu tautas namā

24.11.

18.00

 

Tikšanās ar eksprezidentu Valdi Zatleru

“Meklējot atbildi uz neatbildēto”

PII “Pīlādzītis”

25.11.

11.00

Maijas Laukmanes grāmatas

“Pīmuks, Cunduriņš un Mirdzošā Mēnessgaisma”

atvēršanas svētki

Talsu bērnu bibliotēkā

26.11.

19.00

Muzikāla izrāde „Kukulis”

Ieeja: 8,10,12 EUR

Talsu tautas namā

 

28.11.

17.00

Pirmās Adventa sveces iedegšana

 

Laukumā pie salona “Rožu nams”

(Lielā iela 6)

 

28.11.

17.00

Ziemassvētku tirdziņš

Talsu tautas nama Radošajā sētā

28.11.

18.00

Lielās egles iedegšanas pasākums kopā ar Rūķiem un Ziemassvētku Rūķu pasts

 

Laukumā pie

Talsu tautas nama

29.11.

14.00

16.00

SIA „Janvāri” radošā darbnīca „Ziemassvētku dekors”

Talsu tautas nama koru koncerts „Ar baltu sveces liesmu”

Radošajā sētā

Talsu tautas namā

29.11.

13.00

Tikšanās ar fotogrāfi Astrīdu Meirāni un mākslinieci Aiju Ausēju - Rudzīti izstādes “Blakus būt” atklāšanā

Talsu novada muzejā

 

 

SABILES PILSĒTĀ UN ABAVAS PAGASTĀ

 

07.11.

11.00

 

Mārtiņdienas tirgus

Sabiles centra laukums

10.11.

16.00

Lāčplēša dienai veltīts koncerts

Sabiles mūzikas skolas zālē

11.11.

16.00

 

17.00

Piemiņas brīdis Trīszvaigžņu ordeņa kavaliera

Ernesta Lindemaņa atdusas vietā

Lāpu gājiens

Valgales kapsēta

 

Graviņa-Talsu iela- Centra laukums

17.11.

18.00

20.00-24.00

Valsts svētku koncerts “Pacel mani pāri…”

Latviešu mūzikas ieraksti magnetafona lentās - galdiņvakars

Ieeja: bez maksas

Sabiles

kultūras namā

19.11.

10.40

“Latvijas vēsture pastmarkās”

Tikšanās ar Aivaru Briuņu. Stāstījums par filatēliju un Latvijas vēsturi

Sabiles bibliotēka

20.11.

19.00

Viļņa krodziņš “Man atkal cita ...”

Sabiles

kultūras namā

20.11

15.00

Ziemeļvalstu lasījums krēslas stundā

Abavas bibliotēkā

27.11.

13.00

Romu sadraudzības pēcpusdiena Adventes laika ieskaņās

Sabiles

kultūras namā

28.11.

15.00

Eiropas senioru deju kolektīva “Abava”

10 gadu jubilejas pasākums

Sabiles

kultūras namā

 

 

STENDĒ

 

09.11.

13.00

Tematiskas pasākums

"Nu atbrauca Mārtiņdiena Deviņiem kumeļiem…"

Stendes bērnu bibliotēkā

10.11.

18.00

Jura Kulakova koncertprogramma

"Cafe Spleen viesizrādes. Veltījums latviešu strēlniekiem"

Piedalās: Ieva Akuratere, Miervaldis Jeņčs, Juris Kulakovs, Viktors Jansons

Ieeja: 3.00 EUR

Biļetes iepriekšpārdošanā

Stendes tautas namā

11.11.

18.00

Iedegsim svecītes Latvijas saulei!

Stendes Karoga laukumā

14.11.

11.00

"Esmu dzimis stendenieks"

Svinīga pieņemšana pie Stendes pilsētas

pārvaldes vadītāja Anda Āboliņa

Stendes tautas namā

14.11.

14.00

Saules pulksteņa atklāšana Stendē

Brīvības un Lielās ielas stūrī

14.11.

17.00

Svinīgs koncerts

"Latvijas saule man saujā Un Kurzeme – azotē"

Stendes tautas namā

14.11.

21.00

Tautas balle

Spēlēs grupa "STENDE"

Ieeja: bez maksas

Galdiņus lūdzam rezervēt savlaicīgi!

Tālr.26380121

Stendes tautas namā

24.11.

17.00

Tikšanās ar Slīteres nacionālā parka teriologu Vilni Skuju

Stendes bibliotēkā

26.11.

14.00

Bibliotēkas pēcpusdiena 1.klasei

"Iepazīsim pasakas par dzīvniekiem"

Stendes bērnu bibliotēkā

27.11.

13.00

Bibliotēkas pēcpusdiena 2.klasei

"Kas ir fabulas?"

Stendes bērnu bibliotēkā

27.11.

19.00

Amatierteātris "SPĀRE"

Monika Zīle "Trīs košas dāmas"

Dzīvespriecīga komēdija

Ieeja: 1 EUR

Stendes tautas namā

 

 

VALDEMĀRPILĪ

 

02.11.

 

14.00

 

Valdemārpils pensionāru klubā “Varavīksne” radošā darbnīca “Dāvana”

Valdemārpils pensionāru kluba telpās

11.11.

20.00

Akcija “Iededz svecīti savā logā” Brīvības cīņu atcerei

Valdemārpils

17.11.

17.00

 

22.00

LR gadadienai veltīts koncerts

“Saules rakstītus dzīparus krāju”

Balle (pie galdiņiem) kopā ar grupu

“NO BOUNDARIES”

Valdemārpils vidusskola

27.11.

18.00

Radošā darbnīca

“Gribi radīt, nāc un dari!”

( pirmā tikšanās visiem interesentiem)

Valdemārpils izstāžu zāles telpās

 

 

BALGALES PAGASTĀ

 

 

 

07.11.

 

 

15.00

15.30

Svecīšu vakars, kopā ar mācītāju Valdi Podziņu un sieviešu kori „Balgale”

Dursupes kapsēta

Balgales kapsēta

Balgales pagastā

11.11.

18.00

Lāpu gājiens

Pulcēšanās pie daudzdzīvokļu mājas „LAZDAS”

Balgales pagastā

17.11.

19.00

 

21.30

Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienai veltīts koncerts Es, Tu, Mēs... Latvijai!

Īpašie viesi: folkloras kopa „Vilkači”

Svētku balle kopā ar grupu „Kolibri”

Ieeja: 2 EUR

Balgales sporta centrā

LĪBAGU PAGASTĀ

02.11.

9.15

Leļļu teātra „Tims” izrāde „Ceļojums”

Ieeja: 1.20 EUR

Lībagu brīvā laika pavadīšanas centrā

Dižstendē

04.11

9.00

Grāmatu draugi “Manai Latvijai”

Lībagu skolā

15.11.

16.00

 

20.00

Latvijas proklamēšanas 97.gadadienai veltīts svinīgais pasākums „Te ir tā vieta, kur aicina sirds”

Svētku balle

Spēlē Arnis Blūms-Blūmanis

Ieeja: 2 EUR

Lībagu brīvā laika pavadīšanas centrā

Dižstendē

19.11

12.30

Ziemeļvalstu nedēļas ietvaros virtuāli apceļosim un izzināsim Norvēģiju kopā ar senioru interešu klubu “Sarma”

Lībagu bibliotēkā

21.11.

13.00

Senioru rudens balle

„Ir labi... un būs vēl labāk!”

Spēlē Vilis.

Ieeja: 2 EUR

Lībagu brīvā laika pavadīšanas centrā Dižstendē

LAIDZES PAGASTĀ

10.11.

17.30

Izstādes "Mārtiņa gailīši dancīti veda" atklāšana

Laidzes BLPC “Centriņā”

11.11.

17.15

Lāčplēša dienas atceres pasākums

"Kā svecītes liesmiņa silta"

Lūgums līdzi ņemt svecīti!

Laukumā pie bērnudārza

11.11

18.00

,,Karavīra ceļš,,Atceramies virsleitnantu Teodoru Kalnāju no Laidzes Pēčām

Laidzes bibliotēkā

12.11 un 26.11

16.00

Ziemeļvalstu lasījums kopā ar Ziemeļvalstu jauniešiem

Laidzes bibliotēkā

16.11.

19.00

Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinīgais pasākums

“Es līdzi ceļos..”

 

PIKC Rīgas Valsts tehnikuma Laidzes struktūrvienības zālē

22.11.

 

Svecīšu vakars

15.00 Maķu kapos
15.30 Rocežu kapos
16.00 Nodenu kapos

Laidzes pagasta kapsētās

26.11.

16.00

Ziemeļvalstu lasījums kopā ar Ziemeļvalstu jauniešiem

Laidzes bibliotēkā

 

 

LAUCIENES PAGASTĀ

 

04.11.

19.00

"Mārtiņdiena nāk!"

Iesildīšanās svētkiem latviskās noskaņās un izdarībās

Ieeja: bez maksas

Laucienes kultūras namā

05.11.

13.00

Teātra "Tims" leļļu izrāde bērniem "Ceļojums"

Ieeja: 2 EUR

Laucienes kultūras nams

06.11.

19.00

Mārtiņa vakara jampadracis – koncerts, rotaļas un „Laimes aka”

Pļavmuižas saieta namā

07.11.

18.00

Mērsraga amatierteātra "Etīde" viesizrāde

"Nepareizais savienojums"

Ieeja: bez maksas

Laucienes kultūras nams

11.11.

13.10

Lāčplēša dienas dievkalpojums

Pēc dievkalpojuma kopīga ziedu nolikšana pie pieminekļa kritušajiem karavīriem

Nurmes baznīcā

11.11.

14.00

"Likteņstāsti"

 Stāsti par Laucienes pagasta iedzīvotāju piedzīvoto un izdzīvoto

Laucienes kultūras namā

13.11.

20.00

Kino kafejnīca

Dokumentālā filma „Freimis. Mārtiņš Freimanis”

Ieeja: 2 EUR

Pļavmuižas saieta namā

16.11.

18.00

 

21.00

"Veltījums Latvijai" Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts koncerts

Svētku balle kopā ar Juri no Džūkstes

Ieeja: bez maksas

Laucienes kultūras namā

24.11.

18.00

Ceļojumu stāstu sērija: Eksotiskā Indija

Stāsta Ieva Brūna

Laucienes kultūras namā

 

 

LUBES PAGASTĀ

 

06.11.

18.00

“Teātris un ES” izrāde bērniem

“Sunītis un Kaķīte”

Ieeja: 1.50 EUR

Lubes kultūras namā

11.11.

15.00

 

15.40

Piemiņas brīdis pie Lāčplēša ordeņa kavaliera E.Jansona atdusas vietas

Piemiņas brīdis Popervāles koncentrācijas nometnes vietā

Lubes kapos

 

Popervāle

11.11.

18.00

 

Nakts orientēšanās Valdemārpils, Lubes un Tiņģeres jauniešiem

“Stūru stūriem tēvu zeme”

 

Pulcēšanās pie Lubes KN, galamērķis – Ārlavas “Kauliņi

11.11.

20.00

Akcija “Iededz svecīti savā logā”

Brīvības cīņu atcerei

Anuži

20.11.

20.00

21.00

LR gadadienai veltīts pasākums

 “Kaut tikai mazu liesmu spēj savā sirdī degt”(L.Bērze)

Tautas balle ( pie galdiņiem)kopā ar grupu “R2” no Ventspils

Lubes kultūras namā

 

 

ĢIBUĻU PAGASTĀ

 

9.11.

10.30

Viktorīna “Mūsu novads “

Tiekas Virbu, Stendes un Pastendes skolas komandas

Pastendes bibliotēkā

 

13.11.

14.11.

20.11.

10.00-13.00

TLMK “Kurši” meistardarbnīca

“Vēja zvani”

Konsultante Valda Eglīte

Līdzi jāņem izejmateriāli darbam

Informācija pa tālruni 29867162

Dalība: bez maksas

 

Pastendes kultūras namā

 

15.11.

16.00

Ģibuļu pagasta

Valsts svētku svinīgais sarīkojums

“Mums ir savs svētais kods”

Apsveikumi. Godināšana. Koncerts.

Pastendes kultūras namā

15.11.

14.00

“Kas liepu lapu šūpulī, šai zemē izauklēts” – Latvijas Republikas proklamēšanas dienas sarīkojums

Spāres tautas namā

20.11.

15.00

F. Kristapsons (Vīksna) “Sen lolots sapnis” – grāmatas atvēršanas svētki

Spāres muižā

21.11.

16.00

Svecīšu vakars

Spāres kapsēta

28.11.

14.00

Senioru vokālo ansambļu 13.koncertfestivāls

“Sirdī jauni mēs!”

Ieeja: bez maksas

Pastendes kultūras namā

29.11.

13.00

1. Adventes svētdiena. “Un kā brīnums lūpās manās …”

Muzikāla dzejas programma – “Šodien parunāsim par to, kas ir …” Piedalās dzejniece D. Laksberga, Puzes vokālie ansambļi “Mežaroze” un “Pa īstam”

 

 

 

Spāres muiža

 

 

ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ

 

08.11.

13.00

Latvijas dzimšanas dienai veltīts dievkalpojums

Dzedru baznīcā

11.11.

16.30

Aicinām nolikt svecīti Latvijas kontūrkartē

Pie pagasta pārvaldes

14.11.

19.00

 

21.30

Svētku koncerts un Goda rakstu pasniegšana

 „Man pieder daudz…”

Tautas balle

Ieeja: bez maksas

Ķūļciema brīvā laika pavadīšanas centrā

22.11.

16.00

Svecīšu vakars

Ķūļciema kapsētā

29.11.

16.00

Lielās egles iedegšana

Pie Ķūļciema brīvā laika pavadīšanas centra

 

 

 

STRAZDES PAGASTĀ

 

14.11.

13.00

Atceres brīdis mirušo piemiņai Kalna kapos

Strazdes BLPC

17.11.

17.00

Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadienai veltīts pasākums

„Manai Latvijai”

Strazdes

BLPC

 

 

ĪVES PAGASTĀ

 

04.11.

16.00

Dekupāžas  radošā darbnīca

Lubes un Tiņģeres interesentiem

Tiņģeres pils

07.11.

14.00

Valdemārpils dāmu klubiņa “

Skārleta” balle pilī

Tiņģeres pils

  11.11.

 

 

18.00

 

 

Nakts orientēšanās Valdemārpils, Lubes un Tiņģeres jauniešiem

“Stūru stūriem tēvu zeme”

Pulcēšanās pie Tiņģeres pils, galamērķis – Ārlavas “Kauliņi

11.11.

20.00

Akcija “Iededz svecīti savā logā”

Brīvības cīņu atcerei

Tiņģere

12.11.

16.30

Radošā darbnīca “Mārtiņa dzīšana”

ar laternām un masku gājienu

Tiņģere

21.11.

20.00

 

21.00

LR gadadienai veltīts pasākums “Manas zemes debesis”

Tautas balle ( pie galdiņiem)

Tiņģeres pils

25.11.

16.30

Radošā studija bērniem

“Es mīlu tevi, Latvija!”

Radošā studijas telpās

26.11.

17.00

Lubes un Tiņģeres interesentiem Mākslas studija “Akvareļa ekspresijas”

Radošās studijas telpās

 

 

VANDZENES PAGASTĀ

 

11.11

18.00

Sveču ceļš Vandzenē

Vandzenes pagasta iedzīvotāji aicināti māju logos aizdegt svecītes un piebiedroties, veidojot gaišu sveču ceļu cauri Vandzenei

Vandzenes pagastā

12.11.

10.00

Teātra izrāde bērniem “Sunītis un kaķīte”

Ieeja: 2.50 EUR

Vandzenes

tautas namā

14.11.

15.00

I. Kolmanes filma “Ručs un Norie”

Ieeja: 2 EUR

 

Vandzenes

tautas namā

14.11.

19.00

Mērsraga amatierteātra “Etīde”

 izrāde “Nepareizais savienojums”

Režisore: Edīte Driķe

Vandzenes

tautas namā

18.11.

15.00

Valsts svētku koncerts

Vandzenes

tautas namā

22.11.

 

15.30

16.30

15.30

16.00

16.30

15.30

16.00

17.00

16.00

16.30

Muzikāls atceres brīdis mirušo piemiņai

Kalniņu kapsēta

Klānu kapsēta

Stebuļu kapsēta

Dižkuģnieku kapsēta

Odriņu kapsēta

Upesgrīvas kapsēta

Uguņciema kapsēta

Krauju kapsēta

Tīļkalnu kapsēta

Dārtes kapsēta

 

 

 

Vandzenes pagasta kapsētas

29.11.

12.00

Cirka izrāde “Pasakainā planēta”

Suvenīri un foto ar dzīvniekiem

 Ieeja: 4 EUR

Vandzenes

tautas namā

 

 

VALDGALES PAGASTĀ

 

10.11.

12.00

Liepājas leļļu teātra izrāde „Saldais sapnis”

Ieeja: 1.50 EUR

Valdgales tautas namā

10.11.

13.30

Mārtiņtirgus

Pūņu pamatskolā

14.11.

18.00

 

20.00

Latvijas Republikas proklamēšanas svinīgais sarīkojums

„Ar rudzu maizes smaržu”

Svētku balle

Ieeja: 2.00 EUR

Valdgales tautas namā

20.11.

14.00

Rudens balle pensionāriem

„Pa varavīksnes loku”

Valdgales tautas namā

 

 

VIRBU PAGASTĀ

 

05.11.

15.30

Leļļu teātra “TIMS” muzikāla izrāde “Ceļojums”

Ieeja: 2

Virbu kultūras namā

11.11.

13.00

Lāčplēša dienai veltīts pasākums

“Bez pagātnes nav nākotnes”

Orientēšanās sacensības, svecīšu nolikšana pie piemiņas akmens

Virbu pamatskolā

13.11.

13.00

Konkurss “DIŽPUIKAS”

veltīts Lāčplēša dienai

Konkursa gaitā: erudīcijas, sportiskas, radošas, spēka sacensības

Virbu kultūras namā

17.11.

19.00

 

 

 

 

 

21.00

Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadienai veltīts pasākums “MILOT LATVIJU”

ar akustisko koncertu piedalās

IVO GRĪSNIŅŠ – GRĪSLIS

Pasākuma laikā būs Talsu novada apbalvojumu pasniegšana

TAUTAS BALLE

Spēlē Indra un Modris

Ieeja: 2 EUR

Virbu kultūras namā

27.11.

 

 

19.00

Tiņģeres amatierteātris ar Aivara Bankas

izrādi “Kredīts”

Režisore Vilma Brūna

Ieeja par ziedojumiem

Virbu kultūras namā

 

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Šobrīd:
3º C
Rīt:
-0.5º C