Piektdiena, 1. jūlijs
Šodien sveicam: Imants, Rimants, Ingars, Intars

Kultūras norises

 Jūlijs

Kad?

Cikos?

Kas?

Kur?

TALSOS

1.–2.07.

Talsu pilsētas svētki – 2016

„Vasaras vidus svinēšana”

Talsu pilsētā

22.07.

18.00

Grupa „Rumbas kvartets”

koncerts – zaļumballe „Cita dziesma”. Ieeja: 6 EUR

Talsu

Sauleskalna estrādē

 

 

SABILĒ UN ABAVAS PAGASTĀ

 

27.–31.07.

Sabiles 18. Vīna svētki

Sabiles pilsētā

 

 

STENDĒ

 

8.07.

19.00

Strazdes amatierteātra izrāde –

Andris Ūdris „Rēgu rotaļas”. Ieeja: 1 EUR

Stendes tautas namā

9.07.

10.00

Stendes pilsētas un sporta svētki

Stendes sporta laukumā un estrādē

 

 

VALDEMĀRPILĪ

 

16.07.

Valdemārpils pilsētas svētki

„Liepu ziedēšanas laikā”

Valdemārpilī

 

 

BALGALES PAGASTĀ

 

17.07.

12.00

Nodarbība ar eļļas krāsām „Zieds”

kopā ar Elitu Blumbahu

Balgales BLPC

(tautas nama telpās)

23.07.

10.00

Balgales pagasta un sporta svētki

Dursupē

LĪBAGU PAGASTĀ

2.07.

19.00

Valdemārpils amatierteātra „Atspulgs” izrāde – Pauls Putniņš „Ar būdu uz baznīcu”. Ieeja: 1 EUR

Dižstendes estrādē

9.07.

12.00

Lībagu sešgadīgās pamatskolas

135 gadu jubilejas pasākums

„Iz skolas tā pasaule rodas”. Līdzi jāņem groziņš. Dalības maksa: 1 EUR

Lībagu vecajā skolā

Lībagos

13.07.

9.00

„Kad pār daudzo gadu dunu atskan senais skolas zvans”. Grāmatu draugu kluba kopā sanākšana

Lībagu skolā

LAIDZES PAGASTĀ

7.07.

16.00

Draudzēsimies ar īru jauniešiem

Laidzes bibliotēkā

18.–20.07.

Radošās dienas bērniem

Iepriekšēja pieteikšanās: 20343353

Laidzes BLPC

 

 

LUBES PAGASTĀ

 

23.07.

10.00

Lubes pagasta svētki

Pie Lubes kultūras nama

 

 

ĢIBUĻU PAGASTĀ

 

10.07.

11.00

„Lielās spēles Pastendē”. Prāta asināšana un izklaide visai ģimenei. Lietus laikā iekštelpās. Ieeja: bez maksas

Pastendes kultūras nama pagalmā

 

 

ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ

 

3.07.

 

17.00

Valdemārpils amatierteātra izrāde – P. Putniņš „Ar būdu uz baznīcu” (režisore Sigita Līdaka) Ieeja: 1 EUR

BLPC estrādē

 

 

ĪVES PAGASTĀ

 

   9.07.

18.00

Līvas Kaprāles izstādes

„Liela brēka, maza vilna” atklāšana

Tiņģeres pilī

29.–31.07.

„Tiņģeres dienas” – Īves pagasta svētki

 

Tiņģeres pils

   29.07.

laiks tiks precizēts

Tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu un Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārstāvi Liegu Piešiņu

Īves bibliotēkā

30.07.

18.00

Tikšanās ar grafiku izstādes „Palinģenēze” autoriem Alex Ets  un Reini Gailīti

Tiņģeres saieta namā

 

 

VIRBU PAGASTĀ

 

16.07.

No 13.00

Virbu pagasta svētki

„Vasaras raibās krelles”

Laukumā pie Virbu kultūras nama

 
 
Kultūras norises Talsu novadā jūnijā

Kad?

Cikos?

Kas?

Kur?

TALSOS

1.06.

12.00

Interešu izglītības pulciņu Radošā diena „Laižam vasarā!”
Vides izziņas spēļu „Manas mājas” prezentācija

Talsu novada BJC

3.06.

18.00

Tikšanās ar mākslinieci Sarmīti Cauni gleznu izstādē „Bonjour, Paris!”

Talsu novada muzejā

14.06.

11.00

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis

Pie pieminekļa „Koklētājs”

18.06.

14.00

Tikšanās ar mākslinieci Laimdotu Junkaru gleznu izstādē „Caur sidraba birzi gāju ”

Talsu novada muzejā

23.06.

21.00

Lielkoncerts – balle „Līgojam Talsos!”
Ieeja: 7, 10, 12 EUR
Līgām un Jāņiem ieeja bez maksas! (STĀVVIETAS)

Sauleskalna estrādē

 

 

SABILES PILSĒTĀ UN ABAVAS PAGASTĀ

 

2.06.

19.00

Sabiles kultūras nama kora koncerts „Sanāciet, sadziediet…”

Sabiles kultūras namā

10.06.

10.00

Sabiles bērnu bibliotēkas
„Čaklo lasītāju diena”

Sabilē, atpūtas vietā „Drubazas”

10.06.

19.00

P. Putniņš „Ar būdu uz baznīcu” Valdemārpils amatierteātra izrāde,
režisore Sigita Līdaka

Brīvdabas estrādē „Birzīte”

22.06.

No 10.00

Lielā Ielīgošana!

Sabile/Abavas pagasts

23.06.

12.00

Līgosim Sabilē!
Muzikāls uzvedums
„Šveiks papardes ziedu meklējumos”
piedalās Sabiles kultūras nama amatierkolektīvi

Sabiles centrā pie rūpnīcas vārtiem

 

 

STENDĒ

 

1.06.

18.00

Labinieku godināšanas pasākums
„Saule sēja sudrabiņu…”

Stendes tautas namā

4.06.

10.00

Orientēšanās un radošas nodarbības  
Stendē

Stendes brīvdabas estrādē

4.06.

13.00

Vokālās mūzikas studijas „Dziesmu skola” koncerts
Ieeja: bez maksas

Stendes brīvdabas estrādē

14.06.

14.00

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis
„Ar tiem, kurus nesalauza nedz sals, nedz vētras sēja!”

Pie Stendes dzelzceļa stacijas

23.06.

23.00

Līgo balle kopā ar grupu „Stende”
Ieeja: bez maksas

Stendes estrādē

 

 

VALDEMĀRPILĪ

 

10.06.

17.50

Baznīcu nakts

Valdemārpils evaņģēliski luteriskajā baznīcā

22.06.

20.00

Jāņu ielīgošana Dupurkalnā

Valdemārpils  Dupurkalnā

 

 

BALGALES PAGASTĀ

 

19.06.

12.00

Hennas zīmējumi ar Elitu Blumbahu
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 28683771

Balgales BLPC

23.06.

20.00

22.00

Balgales amatierteātra uzvedums
„Līgo Balgalē!”
Līgo balle
Ieeja: bez maksas

Balgales sporta un atpūtas laukumā

LĪBAGU PAGASTĀ

1.06.

9.00

Grāmatu draugiem
„Atnāc ar mani satikties margrietiņu pļavā”

Lībagu skolā

18.06.

14.00

„Es jums saules kamolīts’”
Lībagu pagastā 2015. gadā dzimušo bērniņu un viņu vecāku godināšanas pasākums

Lībagu pagasta pārvaldē Mundigciemā

19.06.

17.00

„Visa laba Jāņu zāle...”
Lībagu BLPC kolektīvu un ciemiņu koncerts Zāļu vakaru gaidot
Ieeja: bez maksas

Dižstendes estrādē

28.06.

12.00

Jāņu aizvadīšana ar dziesmu dziedāšanu un siera ēšanu senioru interešu klubā „Sarma”

Lībagu pagastā

LAIDZES PAGASTĀ

19.06.

16.00

Laidzes amatierteātra Līgo izrāde
„Pārdotie svētki”

Ziedgravā

21.06

16.00

Kopīga Jāņu siera siešana

Laidzes pļavā

 

 

LAUCIENES PAGASTĀ

 

5.06.

12.00

Hennas zīmējumi ar Elitu Blumbahu
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 28683771

Laucienes BLPC

10.06.

19.00

Baznīcu nakts
mūzikā, radošumā un esības priekā

Nurmes baznīcā

18.06.

19.00

Ielīgošana Pļavmuižā

Pļavmuižas
saieta namā

22.06.

18.30

Dziesmota Jāņu uguns iedegšana un Balgales amatierteātra Līgo izrāde
Ieeja: bez maksas

Laucienes estrādē

 

 

LUBES PAGASTĀ

 

1.06.

17.00

Lubes sieviešu vokālā ansambļa un bērnu sadziedāšanās
„Man dziesmiņu iemācīja...”

Lubes kultūras namā

21.06.

19.00

Vasaras saulgriežu sagaidīšana ar siera siešanu, pīrāgu cepšanu, senču paražām un līgošanu

Pie Lubes kultūras nama

 

 

ĢIBUĻU PAGASTĀ

 

2.06.

18.00

Koncerts „Deju mozaīka”
Talsu BJC sporta deju kluba „Sara”
sezonas noslēgums
Ieeja: bez maksas

Pastendes
kultūras namā

10.06.

20.00

Baznīcu nakts

Spāres evaņģēliski luteriskajā baznīcā

11.06.

13.00

Pastendes pamatskolas izlaidums

Pastendes
kultūras namā

17.06.

19.00

„Līgo saule, līgo vēji, līgo spāres vizēdamas,
Ielīgojam vasaras saulgriežus!”

Spāres muižas sporta laukumā

 

 

ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ

 

19.06.

18.00

Jāņu ielīgošana kopā ar Pļavmuižas saieta nama amatierteātra kolektīvu

Pie Ķūļciema BLPC

 

 

STRAZDES PAGASTĀ

 

7.06.

17.00

„Vakarēšana muižā”
Tikšanās ar ļaudīm, kuri piedalījušies
„Zaļās saules” 20 gadu ritējumā

Strazdes BLPC

10.06.

14.00

Pasākums bērniem
„Sportiskās un radošās aktivitātes kopā ar Sūkli Bobu Kvadrātbiksi

Strazdes bibliotēkā

10.06.

18.00

Baznīcu nakts Strazdes Baltajā baznīcā

Strazdes evaņģēliski luteriskā baznīca

21.06.

17.00

Jāņu siera siešanas praktiskās darbnīcas kopā ar Strazdes Rūķiem „Saules ritulis”

Strazdes BLPC

 

 

ĪVES PAGASTĀ

 

2.06.

17.00

Tikšanās ar autori ar gleznotāju
Annu Druku

Tiņģeres saieta namā

8.06.

16.00

Radošo amatu un mākslas studijas noslēguma pasākums „Tauriņu ķeršana”

Pie Tiņģeres pils

25.06.

20.00

Pasākums „No Jāņiem līdz Pēteriem”
Danči līdz rītam kopā ar Tukuma Andri

Pie Tiņģeres pils

30.06.

14.00

Lasītāju klubā saruna par
D. Zigmontes daiļradi

Īves bibliotēkā

 

 

VANDZENES PAGASTĀ

 

5. 06.

14.00

Vandzenes tautas nama amatierteātra izrāde „Puteņa nakts jeb piektdiena 13.”
Režisore: Elita Rumba

Anču birzī

3.06.

18.00

Mūzikas vakars „Vasara ir klāt”

Anču birzī

23.06.

22.00

Līgo nakts balle

Anču birzī

 

 

VIRBU PAGASTĀ

 

10.06.

18.00

Virbu pamatskolas izlaidums

Virbu kultūras namā

 

19.06

 

14.00  

Pagalmu svētki
ar lustīgām izdarībām, līgošanu, siera degustāciju, kaimiņu lielīšanos rokdarbu izstādēs, dančiem un dziesmām u.c.

Kalna ielas pagalmos

Apkopoja: Sanita Arciševska

 

 

 
 

Notikumu kalendārs

Jūlijs, 2016
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas