Svētdiena, 11. decembris
Šodien sveicam: Voldemārs, Valdemārs, Valdis

Nozīmīgākie kultūras pasākumi un norises 2014. gadā

 

Norises laiks

 

 

Nosaukums

 

 

Norises vieta

 

Organizators

 

Kontaktinformācija

No

Līdz

JANVĀRIS

31.12.

2013.

01.01.

2014.

Jaunā gada sagaidīšana Pilsētas laukumā

Talsi

Talsu tautas nams

www.talsi.lv

www.talsutautasnams.lv

 

18.01.

 

Eiropas senioru deju kolektīvu sadancošana Sabilē

Sabile

Sabiles kultūras nams

www.sabile.lv

www.talsi.lv

 

25.01.

 

Tiņģeres PILS BALLE

Tiņģere

Tiņģeres saieta nams

www.talsi.lv

 

25.01.

 

Aerobikas festivāls

Talsu sporta namā

 

www.talsi.lv

25.01.

 

Līnijdeju grupu sadejošana Dižstendē

Lībagu pagasts

Lībagu BLPC

www.talsi.lv

 

FEBRUĀRIS

01.02.

 

Koru draudzības koncerts „SADZIEDAM LAUCIENĒ!”

 

Lauciene

Laucienes kultūras nams

www.talsi.lv

 

01.02.

 

Stendes, Dižstendes un Pastendes senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās

 „Neturi sveci zem pūra!”

Lībagu pagasts

Lībagu BLPC

www.talsi.lv

 

08.02.

 

Amatierteātru satikšanās Meteņdienas festivālā

Vandzene

Vandzenes tautas nams

www.talsi.lv

12.02.

 

Kultūras darbinieku diena

Talsi

TNP Kultūras nodaļa

www.talsi.lv

 

15.02.

 

Vokālo ansambļu draudzības koncerts

„SADZIEDAM DIŽSTENDĒ!”

 

Lībagu pagasts

Lībagu BLPC

www.talsi.lv

 

15.02.

 

Starpnovadu skolu jaunatnes un jauniešu organizāciju dalībnieku

„Popiela”

Talsi

Talsu novada BJC

www.talsi.lv

 

22.02.

 

Dullās Paulīnes

III bļitkošanas sacensības

 „Ar domu par sēni”

 

Spāre

Spāres tautas nams

www.talsi.lv

22.02.

 

„Dziesma visām paaudzēm”

Vandzene

Vandzenes tautas nams

www.talsi.lv

 

22.02.

 

Ziemeļkurzemes folkloras un etnogrāfisko ansambļu skate

Talsi

Latvijas Nacionālais kultūras centrs

TNP Kultūras nodaļa

www.lnkc.lv

www.talsi.lv

 

 

23.02.

 

III Balles muzikantu saiets Sabilē

Sabile

Sabiles kultūras nams

www.talsi.lv

www.sabile.lv

 

25.02.

 

Lielie Lasīšanas svētki

Talsi

Talsu bērnu bibliotēka

www.talsi.lv

 

27.02.

 

Sniega svētki „Ideālais talsinieks”

Talsi

Talsu tautas nams

www.talsi.lv

www.talsutautasnams.lv

 

MARTS

08.03.

 

Latvijas vokālās mūzikas konkurss „Balsis – 2014 Kurzemē”

Talsi

Talsu novada BJC

www.talsi.lv

 

15.03.

 

Jauno vokālistu konkurss

 „CĀLIS”

Talsi

Talsu tautas nams

www.talsi.lv

www.talsutautasnams.lv

 

15.03.

 

Talsu, Dundagas , Rojas novadu deju kolektīvu „SADANCIS”

Pastende

Pastendes kultūras nams

www.talsi.lv

22.03.

 

JAUNIEŠU DIENA  „Kopā esam, darām, varam!”

Talsi

Talsu novada BJC

www.talsi.lv

www.talsubjc.lv

 

22.03.

 

Jauno vokālistu konkurss „GAILĒNS” un „GAILIS”

 

Talsi

Talsu tautas nams

www.talsi.lv

www.talsutautasnams.lv

 

22.03.

 

Mazo dziedātāju saiets „Sadziedam mazputniņi”

Sabile

Sabiles kultūras nams

www.sabile.lv

www.talsi.lv

 

23.03.

 

Folkloras kopu IV sadziedāšanās

 „ZIŅĢES LAUCIENĒ”

 

Lauciene

Laucienes kultūras nams

www.talsi.lv

www.knmc.gov.lv

www.folklorasbiedriba.lv

25.03.

 

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts Piemiņas brīdis Stendes stacijā

 

Stendes stacija

Stendes tautas nams

www.talsi.lv

www.stende.lv

 

25.03.

 

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts Piemiņas brīdis

Talsos pie pieminekļa „Koklētājs”

Talsu novada muzejs

www.talsi.lv

 

27.03.

 

Starptautiskā TEĀTRA DIENA

Talsi

Talsu tautas nams

www.talsi.lv

www.talsutautasnams.lv

 

21.03.

 

XIII  GRĀMATU SVĒTKI

Talsi

Talsu Galvenā bibliotēka

www.talsi.lv

www.talsubiblioteka.lv

 

17.03.

21.03.

E-prasmju nedēļa bibliotēkās

 

Talsu novads

TNP  bibliotēkas

www.talsi.lv

 

29.03.

 

Talsu koru apriņķa IV sieviešu koru saiets

Balgale

Balgales tautas nams

www.talsi.lv

 

APRĪLIS

05.04.

 

Amatierteātru joku diena

 „Aprīļa pilieni”

 

 

Lībagi

Lībagu BLPC

www.talsi.lv

 

04.04.

05.04.

Sabilei - 761

Sabile

Sabiles kultūras nams

www.talsi.lv

www.sabile.lv

 

04.04.

06.04.

SATIEC SAVU MEISTARU

Talsu novads

Latvijas Nacionālais kultūras centrs

Talsu novada muzejs

TNP kultūras centri

www.lnkc.lv

www.talsi.lv

 

05.04.

 

Talsu  novada

VOKĀLO ANSAMBĻU SKATE  

 

Lube

TNP Kultūras nodaļa

www.talsi.lv

 

10.04.

 

Aleksandra Pelēča literārās prēmijas pasniegšana

 

Talsi

TNP Kultūras nodaļa Talsu Galvenā bibliotēka

www.talsi.lv

www.talsubiblioteka.lv

 

11.04.

13.04.

Kārļa Ferdinanda AMENDAS

X MŪZIKAS SVĒTKI

 

Talsu novads

TNP Kultūras nodaļa,

Talsu Mūzikas skola

www.talsi.lv

 

11.04.

 

Latvijas Skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss Kurzemē

Talsi

Talsu novada BJC

www.talsi.lv

 

12.04.

 

Kārļa Ferdinanda Amendas starptautiskais mūzikas skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu konkurss

Talsi

Talsu Mūzikas skola

RNP Kultūras nodaļa

www.talsi.lv

www.kriic.lv

 

15.04.

 

Mākslas dienu izstādes atklāšanas pasākums un Žaņa Sūniņa prēmijas pasniegšana

 

Talsi

Talsu novada muzejs

www.talsi.lv

www.talsumuzejs.lv

15.04.

25.04.

Latvijas Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa „Trejdeviņas saules lec” darbu izstāde

Talsi

Talsu novada BJC

www.talsi.lv

 

12.04.

 

Dullās Paulīnes

III sēņu sēšanas svētki Spāres mežos

Spāre

Spāres tautas nams

www.talsi.lv

 

 

20.04.

 

Lieldienas

Talsi

Talsu tautas nams

www.talsi.lv

www.talsutautasnams.lv

 

22.04.

27.04.

Bibliotēku nedēļa

Talsu novada bibliotēkās

 

Talsu Galvenā bibliotēka

www.talsi.lv

 

27.04.

 

Talsu koru apriņķa

KORU SKATE

Talsi

Latvijas Nacionālais kultūras centrs, TNP Kultūras nodaļa

www.knmc.gov.lv

www.talsi.lv

 

26.04.

 

Talsu deju apriņķa

DEJU KOLEKTĪVU SKATE

Sabile

Latvijas Nacionālais kultūras centrs,

TNP Kultūras nodaļa

www.knmc.gov.lv

www.talsi.lv

 

30.04.

 

Latvijas V zēnu koru saiets

„ZAĻĀ BUMBA”

Talsu sporta halle

Talsu 2.vidusskola

www.talsi.lv

 

MAIJS

03.05.

 

Pļavu muižas diena

Laucienes pagasta Pļavmuiža

Pļavmuižas saieta nams

www.talsi.lv

 

04.05.

 

Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienas akcija

 „DZIEDOŠAIS AUTOBUSS Nr. 24”

 

 

Talsu novads

 

TNP Kultūras nodaļa

 

www.talsi.lv

 

04.05.

 

Pūķu svētki „ Sveiciens Latvijai”

Talsu lidlauks

Talsu novada BJC

www.talsi.lv

10.05.

 

V ŪSIŅDIENA

Talsu pilskalns

Talsu tautas nams

www.talsi.lv

www.talsutautasnams.lv

www.knmc.gov.lv

10.05.

11.05.

Talsu novada  AMATIERTEĀTRU SKATE – izrāžu maratons 2014

Talsi

TNP Kultūras nodaļa

www.talsi.lv

 

17.05.

18.05.

ČEMPIONU RALLIJS

Talsi

Biedrība

„RA Motosport”

 

www.talsi.lv

 

17.05.

 

Starptautiskā Muzeju diena - MUZEJU NAKTS

 

Talsu novads

Talsu novada muzeji

www.talsi.lv

 

23.05.

24.05.

IV Laidzes pagasta svētki

Laidzes pagasts

Laidzes BLPC

www.talsi.lv

 

23.05

24.05.

Lībagu pagasta svētki

„Daba, darbs un dzīvesprieks”

Lībagu pagasts

Lībagu BLPC

www.talsi.lv

 

30.05.

 

Bērnu popgrupu festivāls

„NOŠU BĀNĪTIS”

Stende

Stendes tautas nams

www.talsi.lv

www.stende.lv

 

31.05.

 

Pirmsskolas bērnu deju kolektīvu festivāls

„ES MĀCĒŠU DANCI VEST”

 

Sabile

Sabiles kultūras nams

www.talsi.lv

www.sabile.lv

 

JŪNIJS

01.06.

 

Starptautiskā bērnu aizsardzības diena un konkurss

„TALSI UZDOD TONI”

Talsi

Talsu tautas nams

www.talsi.lv

www.talsutautasnams.lv

 

 

07.06.

 

ĀRPASAULES MŪZIKA

Tiguļkalnā

Talsi

Talsu novada pašvaldība, Pasaules mūzikas un mākslas fonds

 

www.talsi.lv

 

14.06.

 

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts Piemiņas brīdis

Talsu novads

TNP kultūras centri

www.talsi.lv

 

21.06.

 

Jānu ielīgošana Talsos

Talsu tirgus laukums

Talsu tautas nams

www.talsi.lv

www.talsutautasnams.lv

 

23.06.

 

Jāņu ielīgošanas pasākumi

 

Talsu novads

TNP kultūras centri

www.talsi.lv

 

JŪLIJS

03.07.

06.07.

Talsu pilsētas svētki

„Vasaras vidus svinēšana”

 

Talsi

Talsu tautas nams

www.talsi.lv

www.talsutautasnams.lv

 

 

05.07.

 

Lauku svētki Vandzenē

Vandzene

Vandzenes tautas nams

www.talsi.lv

 

17.07.

19.07.

Tiņģeres dienas

Īves pagasts

Tiņģeres saieta nams

www.talsi.lv

 

19.07.

 

Valdemārpils pilsētas svētki

„Liepu ziedēšanas laikā”

 

Valdemārpils

Valdemārpils kultūras nams

 

www.talsi.lv

 

19.07.

 

Lubes pagasta svētki

Lube

Lubes tautas nams

www.talsi.lv

 

24.07.

27.07.

XVI VĪNA SVĒTKI

Sabile

Sabiles kultūras nams

www.sabile.lv

www.talsi.lv

 

26.07.

 

Balgales pagasta diena –

sporta svētki

 

Balgale

Balgales tautas nams

www.talsi.lv

 

AUGUSTS

02.08.

 

IX Ezera svētki

 

Ķūļciema pagasts

Ķūļciema BLPC

www.talsi.lv

09.08.

 

Lībagu pagasta sporta svētki

„Esi pirmais!”

Lībagi

Lībagu BLPC

www.talsi.lv

 

09.08.

 

Talsu Jazz

Talsi

Talsu tautas nams

www.talsi.lv

www.talsutautasnams.lv

 

09.08.

 

Strazdes pagasta diena

Strazde

Strazdes BLPC

www.talsi.lv

 

10.08.

 

VI Sēņošanas čempionāts

„Pa dullās Paulīnes pēdām”

 

Spāre

Spāres tautas nams

www.talsi.lv

 

16.08.

 

 DIŽMĀRAS GADATIRGUS

Talsi

Talsu tautas nams

 

www.talsi.lv

 

23.08.

 

Laucienes pagasta svētki „Laucienes diena”

 

Lauciene

Laucienes kultūras nams

www.talsi.lv

 

23.08.

 

Draugu diena Stendē

Stende

Stendes tautas nams

www.talsi.lv

www.stende.lv

 

 

23.08.

 

III Valdgales pagasta svētki

Pūņas

Valdgales tautas nams

www.talsi.lv

 

 

30.08.

 

Kaimiņu svētki Sabilē

Sabile

Sabiles kultūras nams

www.sabile.lv

www.talsi.lv

 

SEPTEMBRIS

01.09.

 

Zinību diena

Talsu pilsētas laukums

Talsu tautas nams

www.talsi.lv

www.talsutautasnams.lv

 

08.09.

12.09.

Dzejas dienas bibliotēkās

Talsu novads

Talsu Galvenā bibliotēka

TNP bibliotēkas

www.talsi.lv

www.talsubiblioteka.lv

26.09.

 

Konkursa "Talsu novada sakoptākā pilsēta un pagasts" noslēguma pasākums

Talsu sporta hallē

Talsu novada pašvaldība

www.talsi.lv

 

27.09.

 

Talsu Sporta skolas 60 gadu jubilejas pasākums

Talsi

TNP Sporta skola

www.talsi.lv

 

OKTOBRIS

18.10.

 

Zemes diždiena – ražas svētki

Vandzene

Vandzenes tautas nams

www.talsi.lv

 

 

25.10

 

Leģendu nakts Spāres muižā

Spāre

Spāres tautas nams

www.talsi.lv

 

25.10.

 

Talsu novada Lūgšanu brokastis

Talsi

Talsu novada pašvaldība

www.talsi.lv

 

                                                         NOVEMBRIS   

10.11.

 

Mārtiņdienas gadatirgus

Sabile

Sabiles kultūras nams

www.sabile.lv

www.talsi.lv

 

11.11.

 

Lāčplēša diena

Talsu novads

TNP kultūras centri

www.talsi.lv

 

14.11.

 

Stendes pilsētas dzimšanas diena

Stende

Stendes tautas nams

www.talsi.lv

 

21.11.

 

Diskotēka SALDIE 80

Talsi

Talsu tautas nams

www.talsi.lv

www.talsutautasnams.lv

 

 

10.11.

14.11.

Ziemeļvalstu lasījumi

Talsu novads

TNP bibliotēkas

www.talsi.lv

 

18.11.

 

Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākumi

 

Talsu novads

TNP kultūras centri

www.talsi.lv

 

29.11.

 

Senioru vokālo ansambļu XII koncertfestivāls

Pastende

Pastendes kultūras nams

www.talsi.lv

 

30.11.

 

Pilsētas Lielās egles iedegšana

Pirmā Advente

Talsi

Talsu tautas nama Radošā sēta

 

 

www.talsi.lv

www.talsutautasnams.lv

 

 

DECEMBRIS

05.12.

 

Konkursa „Gada brīvprātīgais” noslēguma pasākums

Talsi

Talsu novada BJC

www.talsi.lv

www.talsunovadabjc.lv

 

07.12.

 

Otrā Advente

Talsi

Talsu tautas nama Radošā sēta

www.talsi.lv

www.talsutautasnams.lv

 

13.12.

 

„Talsu novada sporta laureāts – 2014” apbalvošanas pasākums

 

Talsu sporta halle

TNP Sporta nodaļa

www.talsi.lv

 

13.12.

 

Pirmie karstvīna svētki Sabilē

Sabile

Sabiles kultūras nams

www.sabile.lv

www.talsi.lv

 

14.12.

 

Trešā Advente

Talsi

Talsu tautas nama Radošā sēta

www.talsi.lv

www.talsutautasnams.lv

 

21.12.

 

Ceturtā Advente

 

Talsi

Talsu tautas nama Radošā sēta

www.talsi.lv

www.talsutautasnams.lv

 

17.12.

20.12.

Muižas rūķu

Ziemassvētku radošās darbnīcas

 

Strazdes muiža

Strazdes BLPC

www.talsi.lv

 

 

Notikumu kalendārs

Decembris, 2016
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Tīkla kamera

Laika ziņas