Otrdiena, 19. jūnijs
Šodien sveicam: Viktors, Nils

Saistošie noteikumi

 

Nr. Saistošo noteikumu nosaukums

pieņemšanas datums/

spēkā stāšanās datums

Par pašvaldību

2.

 Saistošie noteikumi Nr. 2 "Talsu novada    pašvaldības nolikums"

09.07.2009./ 26.07.2012. konsolidēts

ar 30.04.2015.  grozījumiem

 
 25.09.2014./ 26.09.2014.
 30.10.2014.
 
 
12.02.2015.


2.

(Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās; Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās; Nodevas par pašvaldības oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu; Nodeva par suņu un kaķu turēšanu; Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās; Nodeva par novada pašvaldības simbolikas izmantošanu; Nodeva par būvatļaujas saņemšanu; Nodevas samaksas kārtība)

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 2
“Par Talsu novada pašvaldības nodevām”

13.01.2011./ konsolidētie

ar 29.08.2013. grozījumiem, stājas spēkā 01.01.2014.

11.12.2014.

20. Saistošie noteikumi Nr.20 "Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 2 “Talsu novada pašvaldības nolikums”"
 
30.10.2014
5. Saistoši noteikumi Nr. 5 "Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2 "Talsu novada pašvaldības nolikums" 12.02.2015.
23. Saistošie noteikumi Nr. 23  "Par Talsu novada  simboliku " 11.07.2013./03.09.2013.
24.
 Saistošie noteikumi Nr.24
"Talsu novada noteikumi"

(Talsu novada teritorija, zemes; Namu, būvju un to teritorijas uzturēšana; Labiekārtošana, zaļumstādījumu uzturēšana un aizsardzība; Sanitārie noteikumi; Sabiedriskā kārtība;  Sadzīves atkritumu savākšanas, transportēšanas, pārstrādes un noglabāšanas kārtība;  Suņu un kaķu turēšanas noteikumi )

16.12.2010./konsolidētie
ar 14.02.2013. grozījumiem
33. 29.08.2013./30.08.2013.
Budžets, finanses
2015. gads
8. 12.02.2015.
7. 12.02.2015.
2014. gads
22. 21.01.2014.
23. 21.01.2014.
18. 16.10.2014.
25

Saistošie noteikumi Nr. 25 "Par grozījumiem 24.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Talsu novada pašvaldības 2014.gada pamata budžetu”

Pielikums

29.12.2014.
2013. gads
4. 31.01.2013/01.02.2013.
 5. 31.01.2013./01.02.2013.
11. 28.03.2013./29.03.2013.
12. 28.03.2013./29.03.2013.
 19. 13.06.2013./14.06.2013.
39. 29.08.2013./30.08.2013.
2012. gads
3.

Saistošie noteikumi Nr. 3 "Par Talsu novada pašvaldības  2012.gada pamata budžetu"

26.01.2012./27.01.2012.
5.

"Par Talsu novada pašvaldības 2012.gada speciālo budžetu"

16.02.2012./17.02.2012.
9.  Saistošie noteikumi Nr. 9 "Par prozījumiem Talsu novada pašvaldības 2012.gada pamata budžetā "
 30.03.2012/31.03.2012.
13. 14.06.2012./16.06.2012.
16.

Saistošie noteikumi Nr. 16 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes programmas"

16.08.2012./ konsolidētie
ar 29.11.2012. grozījumiem
17.

Saistošo noteikumi Nr.17„Par grozījumiem Talsu novada pašvaldības 2012.gada pamata budžetā”

30.08.2012./31.08.2012.
18. Saistošie noteikumi Nr. 18 "Par grozījumiem Talsu novada pašvaldības 2012. gada speciālajā budžetā" 30.08.2012./31.08.2012.
23. 25.10.2012./26.10.2012.
29.

Kārtība, kādā Talsu novada pašvaldība piešķir un izmaksā pabalstu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Rīgas ielā 36 un Rīgas ielā 32, Sabilē, Talsu novadā, jumtu remontam”

29.11.2012./29.12.2012.
34. 27.12.2012/28.12.2012.
35. 27.12.2012/28.12.2012.
2011. gads
7.

 Saistošie noteikumi Nr.7 „Par Talsu novada pašvaldības 2011.gada pamata budžetu” apstiprināšanu

24.02.2011./25.02.2011.
8.

 Saistošie noteikumi Nr.8 „Par Talsu novada pašvaldības 2011.gada speciālo budžetu” apstiprināšanu

24.02.2011./25.02.2011.
28.
 
16.11.2011./17.11.2011.
33.

Par grozījumiem Talsu novada pašvaldības 2011.gada pamata budžetā

29.12.2011./31.12.2011.
34.
29.12.2011./31.12.2011.
2010. gads
8.  Saistošie noteikumi Nr.8 "Par Talsu novada pašvaldības 2010. gada pamata budžetu" 

19.02.2010./22.02.2010.

11.  Saistošie noteikumi Nr.11 "Par Talsu novada pašvaldības 2010. gada speciālo budžetu"

11.03.2010./15.03.2010.

41.

 Par grozījumiem Talsu novada pašvaldības 2010.gada pamata budžetā

28.10.2010./04.11.2010.

45.

 Par grozījumiem Talsu novada pašvaldības 2010.gada pamata budžetā  Pielikums 

16.12.2010./18.12.2010.

Attīstība un teritorijas plānošana
2013. gads
1.  Saistošie  noteikumi Nr. 1 "Par grozījumiem 10.09.2009. saistošajos noteikumos Nr.11 „Par Talsu novada teritorijas plānojumiem” 31.01.2013./09.02.2013.
 16. Saistošie noteikumi Nr. 16 "Par grozījumiem 10.09.209. saistošajos notekumos Nr. 11 "Par Talsu novada teritorijas plānojumiem "  25.04.2013./08.05.2013.
44.

Saistošie noteikumi Nr. 44 "Par Talsu novada domes 10.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 22 atzīšanu par spēku zaudējušiem"

14.11.2013./15.11.2013.
Par būvniecību
35.

Par grozījumiem 13.12.2012. saistošajos noteikumos Nr. 32 “Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Talsu novadā”

29.08.2013./30.08.2013.
Par komunālās sfēras jautājumiem
2013. gads
15.  Saistošie noteikumi Nr. 15 "Par inženierkomunikāciju aizsardzību Talsu novadā" 11.04.2013./17.05.2013.
17. Saistošie noteikumi Nr. 17 "Par licencēto makšķerēšanu Gulbju ezerā 2013.-2015. gadā  " 25.04.2013/17.06.2013.
24. Saistošie noteikumi Nr. 24 " Par koku ciršanu ārpus meža Talsu novada administratīvajā teritorijā " 25.07.2013./03.09.2013.
34. Saistošie noteikumi Nr. 34 "Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 25 “Talsu novada kapsētu uzturēšanas un kārtības noteikumi” 29.08.2013./30.08.2013.
2012. gads
4.

Par grozījumiem 17.06.2010. saistošajos noteikumos Nr.30 ”Par Talsu novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas C un D klašu apstiprināšanu Abavas, Ārlavas, Balgales, Ģibuļu, Īves, Ķūļciema, Laidzes, Laucienes, Lībagu, Lubes, Strazdes, Valdgales, Vandzenes, Virbu pagastos”

16.02.2012./29.04.2012.
32. Saistošie noteikumi Nr. 32 " Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Talsu novadā " 13.12.2012./01.01.2013.
33.

Saistošie noteikumi Nr. 33 „Par koku ciršanu ārpus meža Talsu novada administratīvajā teritorijā”

27.12.2012./16.02.2013.
2011. gads
25.  Saistošie noteikumi Nr. 25  " Par Talsu novada kapsētu uzturēšanas un kārtības noteikumiem" 01.12.2011./13.10.2011.
44. Saistošie noteikumi Nr. 44 "Par saskaņošanas kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes Talsu novada teritorijā"
11.11.2010./03.01.2011.

2010. gads
30. Par Talsu novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas C un D klašu apstiprināšanu 17.06.2010./07.08.2010.
Par sociālajiem jautājumiem
2015. gads
17. Saistošie noteikumi Nr. 17 par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.48 „Par sociālo palīdzību Talsu novadā” 16.10.2015.
11. Saistošie noteikumi Nr. 11 "Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.59 „Par sociālajiem pakalpojumiem Talsu novada pašvaldībā”" 16.04.2015.
10. Saistošie noteikumi Nr. 10 "Par grozījumiem saistošajos
noteikumos Nr.12 „Par materiālo palīdzību
Talsu novada pašvaldībā”
16.04.2015.
3.

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.12 „Par materiālo palīdzību Talsu novada pašvaldībā”

29.01.2015.
32.

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 32“ Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Talsu novadā”

12.02.2015.
2014.gads
8. Saistošie noteikumi Nr.8 "Kārtība, kādā Talsu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 13.03.2014.
48. Par grozījumiem 10.09.2009. saistošajos noteikumos Nr.48 "Par sociālo palīdzību Talsu novadā" 11.12.2014.
4 Saistošie noteikumi Nr.4 “Par Talsu novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu” 29.01.2015.
12. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.12 „Par materiālo palīdzību Talsu novada pašvaldībā” 11.12.2014.
2013. gads
36.

Par grozījumiem 10.09.2009.  saistošajos noteikumos Nr. 48 “Par sociālo palīdzību Talsu novadā”

29.08.2013.
38.

Par grozījumiem 17.12.2009.saistošajos noteikumos Nr. 59 “Par sociālajiem pakalpojumiem Talsu novada pašvaldībā”

29.08.2013.
2012. gads
12.   Saistošie noteikumi Nr. 12 "Par materiālo palīdzību Talsu novadā " 14.06.2012/konsolidētie ar 28.11.2013. grozījumiem
3.  Saistošie noteikumi Nr.3 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.23 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Talsu novadā” 

13.01.2011./02.03.2011.

6.

 Saistošie noteikumi Nr. 6 par grozījumiem 10.09.2010. saistošajos noteikumos Nr.48 „Par sociālo palīdzību Talsu novadā"

27.01.2011./02.03.2011.

59.  Saistošie noteikumi Nr. 59 "Par sociālajiem pakalpojumiem Talsu novada pašvaldībā"

17.12.2009./konsolidētie

ar 28.11.2012. grozījumiem

2011. gads
23.  Saistošie noteikumi Nr. 23 "Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Talsu novadā"

29.04.2010./konsolidētie ar 28.11.2013. grozījumiem

2010. gads
29.   Par grozījumiem Talsu novada domes 10.09.2009. saistošajos noteikumos Nr.48 „Par sociālo palīdzību Talsu novadā”

17.06.2010./07.08.2010.

32.

 Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Talsu novadā

17.06.2010./14.09.2010.

 

2009. gads
48.

 Saistošie noteikumi Nr.48 "Par sociālo palīdzību Talsu novadā"

10.09.2009./ konsolidētie ar 17.09.2015. grozījumiem

50. Saistošie noteikumi Nr.50 "Par Talsu novada pašvaldības pabalstiem"

10.09.2009./06.11.2009.

54. Saistošie noteikumi Nr.54 "Kārtība, kādā Talsu novada dome sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

15.10.2009./09.02.2010.

Par nekustamo īpašumu
2015. gads
9. Saistošie noteikumi Nr.9 "Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.6 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā”" 12.03.2015.
2013.gads
14.

Saistošie noteikumi Nr. 14 "Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves Talsu novadā"

11.04.2013./17.05.2013.
18.  Saistošie noteikumi Nr. 18 "Par grozījumiem 11.02.2010. saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā "" 16.05.2013./01.07.2013.
2012. gads
2. Saistošie noteikumi Nr. 2 "Par nekustamā īpašuma nodokli Talsu novadā 2012. gadā" 12.01.2012./14.01.2012.
19. Saistošie noteikumi Nr. 19 "Par atbalsta pasākumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Talsu novadā" 27.09.2012./29.09.2012.
20. Saistošie noteikumi Nr. 20 " Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Talsu novadā" 11.10.2012./02.12.2012.
2010. gads
6. Saistošie noteikumi Nr.6 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā"

11.02.2010./konsolidētie

ar 31.01.2013. grozījumiem

2009. gads
57.  Saistošie noteikumi Nr.57 "Par ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību Talsu novadā"

29.10.2009./18.12.2009.

Par izglītību
2015. gads
16. Saistošie noteikumi Nr. 16 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes programmas" 30.08.2015/01.09.2015.
4.

Saistošie noteikumi Nr.4 „Par Talsu novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu”

29.01.2015.
16.  Saistošie noteikumi  Nr.16 

"Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai"

29.04.2010./01.07.2010.

61. Saistošie noteikumi Nr.61 "Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Talsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs"

17.12.2009./09.02.2010.

Par tūrismu
2015. gads
5. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 5 “Par Talsu novada pašvaldības aģentūras ”Talsu novada tūrisma informācijas centrs” maksas pakalpojumu izcenojumiem” 15.01.2015.
2013. gads
27. Saistošie noteikumi Nr. 27 "Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 5 "Talsu novada pašvaldības aģentūras "Talsu novada tūrisma informācijas centrs" maksas pakalpojumu izcenojumi" 29.08.2013./30.08.2013.
2010. gads
5.

28.01.2010./05.03.2010.     

Par tirdzniecību un licencēm
2014. gads
19. Saistošie noteikumi Nr.19 "Par licencēto makšķerēšanu un licencētām zemūdens medībām Laidzes ezerā 2014.-2017. gadā" 16.10.2014.
2013. gads
25. Saistošie noteikumi Nr. 25 "Par tirdzniecību publiskās ielu tirdzniecības vietās Talsu novada administratīvajā teritorijā" 15.08.2013./17.09.2013.
29. Saistošie noteikumi Nr. 29 "Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr 13 "Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi" 29.08.2013./30.08.2013.
2011. gads
13.

25.03.2010./08.05.2010.


2010. gads
12.  Saistošie noteikumi Nr.12 "Par tirdzniecību publiskās ielu tirdzniecības vietās Talsu novada administratīvajā teritorijā"

25.03.2010./08.05.2010.

zaudējuši spēku

21.  Saistošie noteikumi Nr.21 Par licencēto makšķerēšanu Gulbju ezerā

20.04.2010./01.05.2010.

31.  Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Talsu novadā

17.06.2010./07.08.2010.

 Pakalpojumi
2013. gads
2. Saistošie noteikumi Nr. 2 "Par saistošo noteikumu par pašvaldības aģentūras ”Sabile” maksas pakalpojumiem atzīšanu par spēku zaudējušiem" 31.01.2013./02.03.2013.
31. Saistošie noteikumi Nr. 31 "Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 17 Par Talsu novada pašvaldības aģentūras "Talsu novada mutes veselības centrs"maksas pakalpojumu izcenojumiem 29.08.2013./30.08.2013.
37.

Par grozījumiem 29.12.2010. saistošajos noteikumos Nr. 51 “Par Talsu novada pašvaldības aģentūras ”Auseklis” maksas pakalpojumu izcenojumiem”

29.08.2013/30.08.2013.
2011. gads
1.  Saistošie noteikumi Nr. 1 par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 28 ”Talsu novada pašvaldības aģentūras ”Sabile” maksas pakalpojumu izcenojumi” 

13.01.2011./02.03.2011.

17.
26.05.2011./01.07.2011.

27.  

Par grozījumiem 27.05.2010. saistošajos noteikumos Nr. 28 „Talsu novada pašvaldības aģentūras„Sabile” maksas pakalpojumuizcenojumi”

16.11.2011./24.12.2011.
51

 Par Talsu novada pašvaldības aģentūras „Auseklis” maksas pakalpojumu izcenojumiem

29.12.2010./01.02.2011.

2010. gads
28  Saistošie noteikumi Nr.28 "Talsu novada pašvaldības aģentūras ”Sabile”

maksas pakalpojumu izcenojumi"

27.05.10./01.07.2010.

35

 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 28 „Talsu novada pašvaldības aģentūras„Sabile” maksas pakalpojumu izcenojumi”

29.07.2010./14.09.2010.

Dažādi
2011. gads
11.  Saistošie noteikumi Nr. 11 " Par Talsu novada domes 10.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 42 atzīšanu par spēku zaudējušiem " 31.03.2011./01.05.2011.
47

 Par grozījumiem 16.09.2010. saistošajos noteikumos Nr.39 „Augstas detalizācijastopogrāfiskās informācijas aprites kārtība Talsu novadā”

16.12.2010./01.02.2011.

2010. gads
25  Saistošie noteikumi Nr.25 "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Talsu novadā"

13.05.2010./01.07.2010.

39  Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Talsu novadā

16.09.2010./2.11.2010.

Par projektu līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību
 

 Noteikumi Nr. 1 „Talsu novada pašvaldības projektu līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtība”

lēmums nr. 59 -

13.02.2014. ( prot. nr. 5)

 

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas