Talsu novada Būvvalde aicina darbā vides dizaineri

11-07-2019

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) izsludina atklātu konkursu

uz Būvvaldes Arhitektūras daļas vides dizainera amatu  

 

Talsu novada pašvaldība aicina darbā Būvvaldes Arhitektūras daļas vides dizaineru, lai nodrošinātu būvniecības procesa tiesiskumu Talsu novada administratīvajā teritorijā

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Darbības sfērai atbilstoša augstākā izglītība  - augstākā profesionālā izglītība arhitektūras, vides mākslas vai dizaina studiju programmā  vai profesionālais maģistra grāds arhitektūrā, mākslā vai dizainā;
 • Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;
 • Komunikācijas un argumentācijas prasme un spēja patstāvīgi organizēt amata pienākumu izpildi;
 • Vēlama pieredze vides dizainera vai pilsētvides mākslinieka amatā;
 • Nepieciešama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

 • Pārzināt spēkā esošos normatīvos aktus amata kompetences ietvaros; organizēt, vadīt un kontrolēt normatīvo aktu ievērošanu un pielietošanu TNP administratīvajā teritorijā atbilstoši amata kompetencei.
 • Pārraudzīt vides objektu, reklāmas publiskās telpas kvalitātes principu ievērošanu TNP teritorijā.
 • Amata kompetences ietvaros nodrošināt kvalitatīvu TNP teritoriju vides noformējuma procesu un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām atbilstoši savai kompetencei.
 • Realizēt Talsu novada kvalitatīvas un ilgtspējīgas vides veidošanu (stratēģijas plānošana, īstenošana, kontrole).
 • piedalīties TNP administrācijas ēku un telpu svētku u.c. pasākumu noformējumu sagatavošanā.
 • Piedalīties vides objektu publiskajā apspriešanā, noformējuma plānojumu izstrādes izvērtēšanā.
 • Piedalīties TNP iekšējo normatīvo aktu un saistošo noteikumu projektu sagatavošanā atbilstoši amata kompetencei.
 • Reģistrēt iesniegumus reklāmas projektu izskatīšanai un veikt pārējās darbības atbilstoši iesniegumu izskatīšanas procesam.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule
 • Prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas 
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija
 • Redzējums par Talsu novada pilsētu un lauku vidē risināmām amata kompetencē esošām problēmsituācijām (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā).

Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu sertifikātu un pēdējos 3 gados apgūtu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas un atsauksmes.

Bruto mēneša alga no 950 līdz 1100 eiro.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu  novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201), vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz Būvvaldes vides dizainera amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019. gada 25. jūlijam  plkst. 17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

Konkursa dokumentiem noteikts ierobežotas pieejamības statuss.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī  atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem  aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām  TNP:  personas datu apstrādes pārzinis ir TNP Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. Nr. 632321106; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums.

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.lv
26-08-2019