Izsludina atklātu konkursu uz Laidzes bibliotēkas bibliotekāra amatu

27-11-2018

27.11.2018.


Talsu novada pašvaldības Laidzes pagasta pārvalde (reģ.nr.90009113532) rīko atklātu konkursu uz vakanto

Laidzes pagasta pārvaldes struktūrvienības

Laidzes bibliotēkas bibliotekāra amatu (uz nenoteiktu laiku)

 

Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju var kļūt jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš Nolikumā noteiktajā termiņā un kārtībā iesniedzis pieteikumu dalībai Konkursā.

Pretendentiem jāiesniedz:

  • iesniegumu un pretendenta aptaujas lapu (rekomendācijas var pievienot aptaujas lapai);
  • izglītības dokumentu kopijas, papildus apmācību un svešvalodu apguves apliecinošu dokumentu kopijas;
  • motivācijas vēstuli.

Aptaujas lapa un pretendenta iesniegums

Konkursa nolikums

Pieteikumu līdz 17.12.2018. plkst. 15:00 var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Laidzes pagasta pārvalde, „Mežrozes”, Laidze, Laidzes pagasts, Talsu novads, LV-3280, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Laidzes pagasta pārvaldē pie pagasta sekretāres darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Laidzes bibliotēkas bibliotekāra amatu”. Pēc norādītā termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.​
 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.lv
24-08-2019