Svētdiena, 24. septembris
Šodien sveicam: Agris, Agrita

Atklāts konkurss uz vakanto Virbu pamatskolas direktora amatu

03-07-2017

 

Atklāts konkurss

uz vakanto Virbu pamatskolas direktora amatu

 

 

Atklāta konkursa mērķis ir noskaidrot un apstiprināt Virbu pamatskolas direktora amata pienākumu izpildei piemērotāko kandidātu, kurš nodrošinātu iestādes nolikuma prasību izpildi, iestādes kvalitatīvu darbību un izglītojamo audzēkņu daudzpusīgu personības pilnveidi, mērķtiecīgu un padziļinātu izaugsmi, realizējot valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas un  valsts pamatizglītības standartu, organizētu, plānotu, koordinētu un vadītu iestādes un tās darbinieku darbību.

Konkursā var piedalīties jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem un:

 • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • pretendenta izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • pretendents prot valsts valodu augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienu Eiropas Savienības oficiālo valodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • pretendentam ir vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā.

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • iesniegumu un pretendenta aptaujas lapu ar norādi uz atsauksmēm; atsauksmes un rekomendācijas var pievienot aptaujas lapai;
 • nolikuma prasībām atbilstošu izglītības dokumentu kopijas;
 • īsu dzīves un darba gaitu pārstāstu Curriculum Vitae (vēlams Europass formātā);
 • motivācijas vēstuli;
 • Virbu pamatskolas attīstības redzējumu, tai skaitā pirmsskolas izglītības programmu īstenošanā (līdz divām A4 lapām datorrakstā);
 • Virbu pamatskolas direktora amata pretendenta atbilstības apliecinājumu.
 • Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu, tai skaitā svešvalodu apguves, kopijas.
 • Pretendents var iesniegt rekomendācijas un atsauksmes. 

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu novada pašvaldība, adrese-Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, darba laikā. Uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Virbu pamatskolas direktora amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina pasta sūtījuma saņemšana Apmeklētāju pieņemšanas centrā līdz 2017. gada 21. jūlijam plkst. 15.00. Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

 

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas