Sestdiena, 25. marts
Šodien sveicam: Māra, Mārīte, Marita

Nedēļas notikumi

Notikumi Talsu novadā no 20. līdz 27. martam

20-03-2017

Iespēja piedalīties bezmaksas semināros

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra Talsu nodaļa sadarbībā ar Ziemeļkurzemes reģionālo lauksaimniecības pārvaldi, Valsts augu aizsardzības dienestu, Pārtikas un veterināro dienestu un Valsts Tehniskās uzraudzības aģentūru organizē bezmaksas informatīvos seminārus “Lauku attīstības programmas aktualitātes un pasākumi”. 20. martā 10.00 tas notiks Valdemārpils bibliotēkā (Raiņa ielā 14a), 29. martā 10.00 – Laucienes pagastmājā, bet 30. martā – K. Valdemāra ielā 21a Talsos.

Seminārā apmeklētājiem tiks sniegta informācija par Lauku atbalsta dienesta aktualitātēm, kas skar izmaiņas Ministru kabineta noteikumos par platību maksājumiem, elektroniskās pieteikšanās sistēmas lietošanu, ELFLA pasākumu aktualitātes un galvenās kļūdas iesniegtajos projektos.

Tāpat aktuālāko informāciju sniegs Valsts augu aizsardzības dienests, Pārtikas veterinārais dienests un Valsts tehnikas uzraudzības aģentūra.

Plašāka informācija un pieteikšanās: Katrīna Kļimovska, tālr. 27511117, 63291906, e-pasts: katrina.klimovska@llkc.lv.

 

Iedzīvotāji aicināti uz sapulcēm par pašvaldības sociālās un materiālās palīdzības veidiem

Talsu novada pašvaldības Sociālais dienests aicina iedzīvotājus piedalīties sapulcēs, kur tiks sniegta informācija par pašvaldības sociālās un materiālās palīdzības veidiem. 21. martā no 16.00 līdz 18.00 sapulce notiks Laidzes pagasta pārvaldē, savukārt 28. martā tā būs Lībagu pagasta pārvaldē.

Cik liels ir pašvaldības materiālais pabalsts, ja piedzimis bērns; cik liels pabalsts pienākas 80 un vairāk gadus sasniegušām personām; no cik laulībā pavadītiem gadiem pārim pienākas vienreizējs pabalsts apaļās kāzu jubilejās; kādu atbalstu pašvaldība sniedz daudzbērnu ģimenēm – uz šiem un citiem jautājumiem klātienē atbildēs Sociālā dienesta speciālisti.

Lai veicinātu sabiedrības informētību par pašvaldības sociālās un materiālās palīdzības veidiem, Sociālais dienests šogad ir sagatavojis informatīvu bukletu, kas ikvienam būs pieejams pilsētu un pagastu pārvaldēs.

 

Īsteno ideju Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursā!

Līdz 4. aprīlim Talsu novada jauniešiem (no 13 līdz 25 gadiem) ir iespēja piedalīties Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursā. Pieejamais pašvaldības kopējais finansējums ir līdz 3000 eiro, bet viena projekta attiecināmās izmaksas ir līdz 500 eiro. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina Talsu novada jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu vērtību orientāciju, aktīvu līdzdalību un fiziskās aktivitātes.

Atbilstoši konkursa nolikumam, finanšu līdzekļi tiek piešķirti Latvijas simtgades svinību aktivitātēm: neformālās mācīšanās aktivitātēm un pasākumiem; āra dzīves aktivitātēm; jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā; fiziskām aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā; radošai pašizpausmei. 

Konsultāciju klātienē par iniciatīvu projektu veidlapu aizpildīšanu vai citiem ar konkursu saistītiem jautājumiem pieteikt individuāli zvanot pa tālruni 22345998 vai rakstot uz e-pastu: liva.make@talsi.lv, Līvai Maķei, Talsu novada Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciālistei.

 

Aicina ieteikt pretendentus Žaņa Sūniņa prēmijai

Kopš 2004. gada ir iedibināta tradīcija apbalvot māksliniekus, tāpēc arī šogad, kad Talsu pilsētai apritēs 100. dzimšanas diena un norisināsies Mākslas dienas, plānots pasniegt mākslinieka Žaņa Sūniņa vārdā nosaukto prēmiju. To pasniedz māksliniekiem par augstvērtīgiem sasniegumiem, spilgtu un radošu devumu vizuālajā mākslā.

Pretendentus prēmijas piešķiršanai var ieteikt Talsu novada domes deputāti, pilsētu un pagastu pārvalžu vadītāji, pašvaldības izpilddirektors, Talsu novada muzeja direktors, Novada kultūras biedrības vai nodibinājumi un Latvijas Mākslinieku savienības biedri, līdz 1. aprīlim rakstveidā iesniedzot pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, ziņas par mākslinieku vai mākslinieku grupu: vārds, uzvārds; darba vieta, amats vai dzīves vieta un nodarbošanās; juridiskām personām – nosaukums un vadītāja vārds; īsu mākslinieka vai mākslinieku grupas radošās darbības aprakstu, informāciju, kad un kur mākslinieka darbs vai darbi ir parādīti publiskā telpā, un precīzu formulējumu, par ko prēmija piešķirama.

 

No aprīļa iedzīvotājiem Lubē, Valdemārpilī un Valdgalē samazināsies ūdenssaimniecības tarifs

No 1. aprīļa SIA “Talsu ūdens” paplašinās apkalpes zonu, turpmāk nodrošinot ūdenssaimniecības pakalpojumus ne tikai Anužos Lubes pagastā, bet arī Valdemārpils pilsētā, Ārlavas un Valdgales pagastā. Tā tiek turpināta Talsu novada domes iecere visā novada teritorijā nodrošināt vienotu ūdenssaimniecības pakalpojumu klāstu par kopēju tarifu. SIA “Talsu ūdens” lūdz iedzīvotājus būt saprotošiem, redzot uzņēmuma darbiniekus apsekojam šo teritoriju ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas.

2016. gada 12. maijā Talsu novada dome pieņēma lēmumu par Īves pagasta pārvaldes, Lubes pagasta pārvaldes, Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes un Valdgales pagasta pārvaldes ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas funkciju nodošanu SIA “Talsu ūdens” pārziņā.

Līdz ar jaunās kārtības ieviešanu iedzīvotājiem samazināsies ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu tarifs. Pēc pārņemšanas tas būs 2,10 eiro (bez PVN) par kubikmetru jeb 2,54 eiro (ar PVN).

pēc 1. aprīļa iedzīvotāji tiks aicināti pārslēgt ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumus ar SIA „Talsu ūdens”, ko būs iespējams izdarīt gan birojā Raiņa ielā 17 Talsos, gan arī tiks piedāvāta iespēja pārslēgt līgumus uz vietas – pilsētas un pagastu pārvaldes telpās. Līgumus pārslēgt Lubes pagasta pārvaldes telpās būs iespējams 4. aprīlī un 11. aprīlī no 14.00 līdz 18.30. Valdemārpilī to varēs izdarīt arī 4. aprīlī no 14.00 līdz 18.00 un 12. aprīlī no 9.00 līdz 13.00. Valdgalē līgumu pārslēgšana pārvaldes telpās būs iespējama 7. aprīlī no 9.00 līdz 13.00 un 11. aprīlī no 14.00 līdz 18.00.

Pārslēdzot līgumu, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un īpašuma tiesību dokuments (Zemesgrāmata un zemes robežu plāns).

 

 

Kultūras notikumi:

20. martā 19.00 Tiguļkalna ozolu aplī kopā ar folkloras kopu “Talsi” tiks atzīmēti Pavasara saulstāvji – Lielā diena.

21. martā 17.00 Vandzenes tautas namā paredzēta tikšanās, gatavojoties Latvijas valsts simtgadei “Saimnieku laiku mājas un iedzīvotāji”.

23. martā 18.00 Lībagu brīvā laika pavadīšanas centrā notiks radošā novakare “Savu sapni azotē nēsājot”. Sapņu ķērāju gatavošanas meistarklase. Ieejas maksa 2,00 eiro.

24. martā 11.00 Pastendes kultūras namā notiks starpnovadu pirmsskolas bērnu un skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu skate.

24. martā 17.00 Talsu Mūzikas skolas kamerzālē skolas topošie absolventi ikvienam dāvās koncertu. Būs iespēja apskatīt izstādi “To dienu acīm”, kur apkopoti no Stendes stacijas izsūtītā zēna Daumanta Birznieka zīmējumi, kas veltīti uz Sibīriju izsūtītajiem. Ieeja bez maksas.

24. martā 19.00 Lībagu brīvā laika pavadīšanas centrā būs Nikolas Tkačenko solokoncerts “Katru vārdu”. Ieeja bez maksas.

25. martā 11.00 pie pieminekļa “Koklētājs” notiks Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis.

25. martā 13.00 Laucienes brīvā laika pavadīšanas centrā notiks Indijas klasisko deju meistarklases. Indiešu deju studija “Bharata” piedāvā četru nodarbību ciklu “Mācos dejot tā kā Indijā”. Pasniedzēja Larisa Podskočaja. Dalības maksa 3,00 eiro. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 28683771.

25. martā 14.00 pie Stendes dzelzceļa stacijas būs Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis.

25. martā 15.00 Spāres muižā notiks muzikāls randiņš ar Rojas sieviešu kora “Kalva” un Rīgas jauktā kora “Motus” koncertu. Ieejas maksa 1,50 eiro.

25. martā 14.00 Valdemārpils izstāžu zālē būs Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums “Stāsti par Sibīriju”.

25. martā 19.00 Balgales brīvā laika pavadīšanas centrā būs Valdemārpils amatierteātra “Atspulgs” viesizrāde “Ar būdu uz baznīcu” (Pauls Putniņš). Ieeja bez maksas.

26. martā 18.00 Talsu tautas namā būs klasiskās mūzikas koncerts “Orlando teiksmainā dzīve”. Tajā piedalīsies Sergejs Jēgers, Jolanta Strikaite-Lapiņa un citi. Ieejas maksa 4,00 un 5,00 eiro.

27. martā 14.00 Spāres muižā gaidāma tikšanās ar aktieri Daini Ozoliņu – Jančuku “Profesija – aktieris. Gatavs strādāt!”. Ieejas maksa 1,50 eiro.

27. martā 17.00 Laidzes brīvā laika pavadīšanas centrā būs tikšanās ar fotomākslinieci Gunu Oškalni-Vējiņu un aktieri Daini Ozoliņu.

 

Sporta notikumi:

21. martā 17.30 Sabiles sporta centrā notiks Sabiles kauss novusā un galda tenisā.

24. martā 10.00 Laucienes sporta centrā notiks “Laucienes kauss 2016/2017” novusā (4. posms).

24. martā 16.00 Valdgales brīvā laika pavadīšanas centrā notiks galda tenisa un novusa turnīrs.

24. martā 18.30 Sabiles sporta centrā būs Sabiles kausa 6. posms volejbolā (3:3).

24. martā 19.00 Virbu pamatskolas sporta zālē notiks 3. posms novusā.

24. martā 20.00 Pļavmuižas saieta namā būs “Pļavmuižas kauss 2017” izcīņa novusā (3. posms).

25. martā 10.00 Talsu sporta hallē notiks Talsu kauss badmintonā (4. posms).

25. martā 11.00 Talsu sporta namā būs Talsu novada meistarsacīkstes dubultspēlēs galda tenisā.

26. martā Talsu ledus hallē būs Jaunatnes čempionāts hokejā (U12).

 

Inita Fedko

Talsu novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību nodaļas

Komunikācijas speciāliste

Notikumu kalendārs

Marts, 2017
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Tīkla kamera


Skatīt tiešraidi no tīkla kameras

Laika ziņas

Aptauja

Par kuru Aleksandra Pelēča literārās prēmijas pretendentu 2017. gadā jūs balsojat?