Pirmdiena, 22. decembris
Šodien sveicam: Saulvedis

Lībagu sākumskola

Informācija par skolu:

 • Direktore Vēsma Gaiziņa (darba laiks 8.00 - 16.30 , pārtraukums 12.00-12.30) tālrunis: 63291267, 26185617, e-pasts: vesma.gaizina@talsi.lv
 • Direktora vietniece saimnieciskā darbā Aija Čerbikova (darba laiks 8.00- 16.30 , pārtraukums 12.00-12.30) , tālrunis: 63291268
 • Pirmsskolas izglītības metodiķe Līvija Zihmane (darba laiks 8.00- 16.30 , pārtraukums 12.00-12.30), tālrunis 63291268
 • Medicīnas māsa Gita Tālberga (darba laiks 8.00- 16.30 , pārtraukums 11.30-12.00) tālrunis: 63291368
 • Skolas adrese: Lībagu sākumskola, Dižstende, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV – 3258
 • Skolas e – pasta adrese: libagusakumskola@talsi.lv
 • Skolas mājas lapas adrese: libagusakumskola.lv
 • Skolas darba laiks ir no 7.00 – 19.00

 


Lībagu sākumskolā sākusies pieteikšanās 1. klasē 2014./2015. mācību gadam

23. aprīlī no plkst. 14:30 līdz 16:00 topošie pirmklasnieki jau ceturto reizi satiksies ar klases audzinātāju Sandru Znotiņu, lai labāk iepazītu viens otru, lasītu, rakstītu, rēķinātu, sportotu un radoši darbotos. Šoreiz jāņem līdzi krāsu zīmuļi vizuālās mākslas nodarbībai un priekšauts, jo būs jācep cipari un burti.

Lībagu sākumskola realizē divas izglītības programmas: pirmsskolas izglītības programmu un pamatizglītības pirmā posma (1.-6. klasei) izglītības programmu, kas ir licencētas. Tikko ir noslēdzies akreditācijas process, izglītības iestāde un izglītības programma ir akreditēta uz nākamajiem sešiem gadiem līdz 2020. gada 25. martam.

Lībagu sākumskolā strādā laba skolotāju un darbinieku komanda, kas ikdienā nodrošina radošu un kvalitatīvu mācību procesu, daudzveidīgu un bērniem saistošu ārpusklases pasākumu un nodarbību klāstu. Skolotāji regulāri papildina savas zināšanas tālākizglītības kursos un dalās iegūtajā pieredzē ar saviem kolēģiem. Pieredzes apmaiņas rezultātā mācību procesā arvien vairāk tiek izmantotas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Vasaras brīvlaikā tālākizglītības kursos skolotāji apgūs zināšanas, kā veiksmīgāk palīdzēt bērniem ar mācīšanās grūtībām.

Skola piedāvā interešu izglītības nodarbības šādos kolektīvos:

·         Tautas deju kolektīvs „Dzītariņš” (pirmsskolai, 1.-2. klasei un 3.-4. klasei);

·         1.-4. klases koris;

·         Vokālais ansamblis;

·         Teātra pulciņš.

Fakultatīvajās nodarbībās skolēni papildina savas zināšanas latviešu valodā, un apgūst prasmi runāt angļu un krievu valodā. Sports fakultatīvi (1.-2. klasei un 3.-4. klasei) notiek vienu reizi nedēļā. Peldēšanas nodarbības baseinā notiek vienu reizi mēnesī. Kopā ar klases audzinātāju bērni dodas uz slidotavu, piedalās dažādos pasākumos un ekskursijās. Konkursos un olimpiādēs mūsu skolas skolēni gūst labus un teicamus rezultātus.

Skolā bērni var paēst veselīgas brokastis, pusdienas un launagu, ko pavāri gatavo tepat uz vietas.

Pēc mācību stundām līdz plkst. 16:00 skolēniem ir nodrošināta pagarinātās dienas grupa. Viena stunda dienā kopā ar klases audzinātāju tiek veltīta mājas darbu pildīšanai. Pagarinātās dienas grupas skolotājai Ilvijai Damškalnei angļu valoda ir sirdslieta, tāpēc trešdienas ir kļuvušas par angļu valodas dienām, kad skolēniem ir iespēja uzlabot savas sarunvalodas prasmes. Vecāki ir ierosinājuši, ka nākamajā mācību gadā pēcpusdienās bērniem jāsāk mācīties arī krievu valodas pamati. Esam atvērti jaunām idejām, kas pilnveidos un bagātinās mūsu skolas darbu.

Informāciju par skolu regulāri papildinām mājas lapā libagusakumskola.lv, Aicinām arī Jūs tur ieskatīties!

Lai pieteiktos Lībagu sākumskolas 1. klasē, jāņem līdzi bērna dzimšanas apliecība.

 

Uz tikšanos!

Lībagu sākumskolas direktore Vēsma Gaiziņa

 


 

 Lībagu sākumskola atrodas Talsu novada Lībagu pagasta Dižstendē, sešu kilometru attālumā no Talsiem – Kuldīgas virzienā. Skolas ēku 1983. gadā uzcēla Stendes selekcijas un izmēģinājumu stacija pirmsskolas vecuma bērniem. Tur plānoja izvietot 6 pirmsskolas grupas, 140 bērnus. Tolaik par bērnudārza vadītāju strādāja Vēsma Krūmiņa.

Līdz 1983. gada septembrim Lībagu pagastā bērnudārzi atradās Mundigciemā, Lībagos, Dižstendes muižas ēkā. Ar jaunā bērnudārza atvēršanu Dižstendē, šos bērnudārzus slēdza. Bērnudārzu apmeklēja bērni no visa Lībagu pagasta, tolaik administratīvā ciema padomes teritorijas.

1990.,1991. gadā bērnu skaits bērnudārzā strauji samazinājās. Lībagu pagasta deputātu padome 1992. gada 28. maija sesijā pieņēma lēmumu – pārveidot Dižstendes bērnudārzu "Vārpiņa" par Lībagu sākumskolu ar 1.–4. klasi un 3 pirmsskolas grupām. 

1992. gada 1. augustā skolā sākās darbs skolas sagatavošanai jaunajam mācību gadam. Skolas direktore no skolas pirmsākumiem līdz 2013. gada 31. augustam bija Rūta Kriķe. 

Lielākais izglītojamo skaits skolā bija 1996./1997. mācību gadā – 182 audzēkņi. Tomēr skolnieku skaits pakāpeniski sāka samazināties.

2001. gada septembrī skolā atvēra 5. klasi, 2002. gada septembrī 6. klasi. 

No 2002./2003. mācību gada Lībagu sākumskolā ir 1.–6. klases un 3 pirmsskolas grupas. 

Skolā strādā 34 darbinieki, no tiem 19 pedagogi, visi ar augstāko pedagoģisko izglītību.

 

Lībagu sākumskola realizē 2 izglītības programmas:

 • Pirmsskolas izglītības programmu:
 1. Licence izdota 2010. gada 30. martā
 2. Licenci izdevis Izglītības kvalitātes valsts dienests.
 3. Licences Nr. V-1812
 4. Izglītības programmas kods: 01011111
 • Pamatizglītības pirmā posma( 1.–6. klase) programmu.
 1. Licence izdota 2010. gada 30. martā
 2. Licenci izdevis Izglītības kvalitātes valsts dienests.
 3. Licences Nr. V-1813
 4. Izglītības programmas kods: 11011111
 5. Licence spēkā līdz 2017. gada 31. jūlijam.
 6. Izglītības iestāde akreditēta 2010. gada 7. aprīlī.

Skolā darbojas pulciņi:

 • 1.–2. klašu tautisko deju kolektīvs "Dzītariņš" – vadītāja Sandra Znotiņa
 • 3.–4. klašu tautisko deju kolektīvs "Dzītariņš" – vadītāja Sandra Znotiņa
 • Pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs "Dzītariņi" – vadītāja Sandra Znotiņa
 • 1.–6. klašu teātra pulciņš – vadītāja Dita Gipsere
 • 1.-4. klašu koris – vadītāja Romuta Ozolniece
 • 1.-4. klašu ansamblis – vadītāja Romuta Ozolniece

Skolās ēka savā pastāvēšanas laikā pakāpeniski piemērota skolas vecuma bērnu vajadzībām. Pirmajos gados sašaurināti plašie, zemie logi, veikta sienu siltināšana, fasādes pārkrāsošana. Katru gadu noteiktu naudas summu plāno skolas iekštelpu, apkārtnes labiekārtošanai.

 


 
 

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Tīkla kamera

Laika ziņas

Šobrīd:
2º C
Rīt:
2º C