Sestdiena, 22. oktobris
Šodien sveicam: Īrisa, Irīda

Aktualitātes

 ANGĻU VALODA, BEZ PRIEKŠZINĀŠANĀM

Pasniedzēja:                             Iveta Pumpiņa

Kursa norise:                            6 mēneši, vakaros, pa 2h

Maksa:                                       45 EUR/mēnesī

Kursu beidzot,  saņemsiet piedāvājumu kārtot pārbaudījumu klātienē, lai saņemtu  sertifikātu par attiecīgā līmeņa valodas apguvi.

 

FLORISTIKA

PasniedzējA:                             Inta Ose

Kursa norise:                            6 mēneši, piektdienu vakaros, pa 4h

Maksa:                                        45 EUR/mēnesī

 

Praktiskās nodarbības ar labāko speciālisti Talsu apkaimē sagatavos Jūs darbam ar ziediem visās dzīves situācijās- gan ofisu, gan mācību iestāžu, gan priecīgu un skumju sadzīves brīžu izrotāšanai!

 


 

Talsu novada Pieaugušo izglītības centrs piedāvā

Floristika

tie, kuru aicinājums ir radīt svētku sajūtu ikdienā un ienest ziedu burvību svētkos, aicināti pievienoties interesentu grupai, kuru vada Inta Ose. Maksa 45 EUR/ mēnesī, 6 mēneši.

Kultūras menedžmenta nodarbības

Vada Latvijas Kultūras koledžas pasniedzēji, aicināti pieteikties tie iestāžu un uzņēmumu pārstāvji, kas nodarbojas ar pasākumu plānošanu. Sākot ar scenārija veidošanu un beidzot ar vizuālo noformēšanu- unikāla iespēja šeit, uz vietas, aizsākt jaunu pieredzi vai rast iedvesmu inovatīvām idejām! Maksa 3,50 EUR/ stunda, 100 stundas.

Angļu vai vācu valoda ar priekšzināšanām

Tiem, kas vēlas atsvaidzināt zināšanas un pilnveidot runas prasmes gan darba, gan atpūtas vajadzībām, aicinām pievienoties! Maksa 45 EUR/ mēnesī, 6 mēneši.

 

 


Talsu novada Pieaugušo izglītības centrs aicina apmeklēt sekojošus kursus:

JAUNUMS- datorgrafikas programma Solidworks

 

Apmācību laiks:

Maksa:

 

Sestdienās, 5 nodarbības pa 8 stundām

250 EUR

 

Kam paredzētas apmācības:

 

Padariet sevi konkurētspējīgāku darba tirgū, apgūstot kvalificētu datorgrafikas programmu! SolidWorks apguve ir veids, kas nodrošina iekļaušanos produkta izstrādes komandā - ar tehniskās projektēšanas prasmju palīdzību! Mācību kursa uzmanība ir vērsta uz pamata prasmēm un iemaņām, kas ļauj veiksmīgi izmantot SolidWork programmatūru kokapstrādē, būvniecībā, metālapstrādē u.c. sfērās. No jūsu dizaina var izveidot fotoreālistiskus attēlus, tā arī noderēs, ja Jums būs  ideja par lielisku produktu- SolidWorks 3D CAD programmā jums būs pieejami rīki, lai produktu izstrādātu īsākā laikā un ar zemākām izmaksām!

 

KULTŪRAS PASĀKUMU PLĀNOŠANA UN ORGANIZĒŠANA

 

Mācību ilgums: 
Apmācību laiks:

Maksa:

 

100 stundas 

Trīs darba dienas pa 6h  /mēnesī

Viena nodarbības stunda- 3,60 EUR

 

Mācību moduļi:

Kultūras menedžments; Projektu vadība; Sabiedriskās attiecības; Mārketings; Svētku režija; Scenārija veidošanas pamati; Prezentācijas prasmes un publiskā runa; Sarīkojuma vizuālais noformējums; Spēļu un rotaļu vadīšanas metodika

Lektori:

Latvijas kultūras koledžas vadošie pedagogi

LIETVEDĪBA

 

Mācību ilgums: 
Apmācību laiks:

Maksa:

 

40 stundas, 2 mēneši

2 darba dienu vakari  pa 2h  /nedēļā

45 EUR /mēnesī

 

Mācību priekšmeta mērķi:

Sniegt zināšanas par lietvedības procesu.  Iemācīt dokumentu sastāvdaļu noformējumu, izvietojumu pārvaldes dokumentā. Iemācīt izstrādāt un noformēt dokumentus gan pašrocīgi, gan izmantojot biroja tehniku Sniegt iespēju apgūt dokumentu noformēšanas un dokumentu glabāšanas organizācijas sistēmu. 

GRĀMATVEDĪBA

 

Mācību ilgums: 
Apmācību laiks:

Maksa:

 

80 stundas, 5 mēneši

2 darba dienu vakari  pa 2h  /nedēļā

45 EUR /mēnesī

 

Mācību moduļi:

Pievienotās vērtības nodokļa uzskaites žurnāla aizpildīšana. PVN deklarācijas un pielikuma pie deklarācijas sastādīšana. Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāla sastādīšana. Izdevumu precizēšana un ienākuma no saimnieciskās darbības aprēķināšana. Ienākuma nodokļa aprēķināšana. Deklarācijas un pielikumu sastādīšana.  Krājumi, uzskaite, novērtēšana, atlikumi. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite. Darba samaksas dokumenti, reģistri un pārskati. Atvaļinājuma nauda. Slimības nauda. Divkāršā ieraksta sistēma grāmatvedībā. Grāmatvedības objekti. Grāmatvedības bilance. Grāmatvedības konti un divkāršais ieraksts Ieņēmumu un izdevumu uzskaite. Peļņas un zaudējumu uzskaite. Uzņēmuma gada pārskats. Praktiskais darba uzdevums.

 

SVEŠVALODAS: 

ANGĻU VALODA, BEZ UN AR PRIEKŠZINĀŠANĀM, 3 LĪMEŅI 

VĀCU VALODA, BEZ UN AR PRIEKŠZINĀŠANĀM, 2 LĪMEŅI

JAUNUMS- ZVIEDRU VALODA IESĀCĒJIEM

 

Pasniedzēji:                               Angļu v.: Lelde Hodjačika, vācu v.: Baiba Burghardte

Kursa norise:                           6 mēneši, vakaros, pa 2h

Maksa:                                         45 EUR/mēnesī

 

 Kursu beidzot,  saņemsiet piedāvājumu kārtot eksāmenu klātienē, lai saņemtu Talsu novada Pieaugušo izglītības centra sertifikātu par attiecīgā līmeņa valodas apguvi.

 

DATORAPMĀCĪBA SENIORIEM, 3 LĪMEŅI

Kursa norise:                           3 nedēļas, pirmdienās/ trešdienās/ piektdienās

                                                        No 15.30-17.30

Maksa:                                        15 EUR/ viss kurss

Kam paredzētas apmācības?

Aicinām pieteikties ikvienu interesentu pēc 50 gadu vecuma.

Tēmas
Praktiska iepazīšanās ar datoru un tā sastāvdaļām. Iepazīšanās ar rakstīšanas programmu. Dokumenta saglabāšana un atvēršana. Internets un tā izmantošanas iespējas, sociālie tīkli, maksājumi. E-pasta izveide.

 

 

FLORISTIKA

Pasniedzēja:                               Inta Ose

Kursa norise:                           5 mēneši, piektdienu vakaros, pa 4h

Maksa:                                         45 EUR/mēnesī

 

 

Praktiskās nodarbības ar labāko speciālisti Talsu apkaimē sagatavos Jūs darbam ar ziediem visās dzīves situācijās- gan ofisu, gan mācību iestāžu, gan priecīgu un skumju sadzīves brīžu izrotāšanai!

 

Nekas ne no kā nerodas un nekas nekur nepazūd! A. Einšteins

Interesentiem pieteikties pa tālruni: 2651 8464 vai inga.sokolova@talsi.lv


 Talsu novada Pieaugušo izglītības centrs aicina apmeklēt sekojošus kursus
 

KULTŪRAS PASĀKUMU PLĀNOŠANA UN ORGANIZĒŠANA

Mācību ilgums: 

Apmācību laiks:

Maksa:

100 stundas 

Trīs darba dienas pa 6h  /mēnesī

Viena nodarbības stunda- 3,60 EUR

Mācību moduļi:

Kultūras menedžments; Projektu vadība; Sabiedriskās attiecības; Mārketings; Svētku režija; Scenārija veidošanas pamati; Prezentācijas prasmes un publiskā runa; Sarīkojuma vizuālais noformējums; Spēļu un rotaļu vadīšanas metodika

Lektori:

Latvijas kultūras koledžas vadošie pedagogi

 

LIETVEDĪBA

Mācību ilgums: 

Apmācību laiks:

Maksa:

 

40 stundas, 2 mēneši

2 darba dienu vakari  pa 2h  /nedēļā

45 EUR /mēnesī

 

Mācību priekšmeta mērķi:

Sniegt zināšanas par lietvedības procesu.  Iemācīt dokumentu sastāvdaļu noformējumu, izvietojumu pārvaldes dokumentā. Iemācīt izstrādāt un noformēt dokumentus gan pašrocīgi, gan izmantojot biroja tehniku Sniegt iespēju apgūt dokumentu noformēšanas un dokumentu glabāšanas organizācijas sistēmu.

 

 

GRĀMATVEDĪBA

Mācību ilgums: 

Apmācību laiks:

Maksa:

 

80 stundas, 5 mēneši

2 darba dienu vakari  pa 2h  /nedēļā

45 EUR /mēnesī

 

Mācību moduļi:

Pievienotās vērtības nodokļa uzskaites žurnāla aizpildīšana. PVN deklarācijas un pielikuma pie deklarācijas sastādīšana. Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāla sastādīšana. Izdevumu precizēšana un ienākuma no saimnieciskās darbības aprēķināšana. Ienākuma nodokļa aprēķināšana. Deklarācijas un pielikumu sastādīšana.  Krājumi, uzskaite, novērtēšana, atlikumi. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite. Darba samaksas dokumenti, reģistri un pārskati. Atvaļinājuma nauda. Slimības nauda. Divkāršā ieraksta sistēma grāmatvedībā. Grāmatvedības objekti. Grāmatvedības bilance. Grāmatvedības konti un divkāršais ieraksts Ieņēmumu un izdevumu uzskaite. Peļņas un zaudējumu uzskaite. Uzņēmuma gada pārskats. Praktiskais darba uzdevums.

 

 

SVEŠVALODAS:

ANGĻU VALODA, BEZ UN AR PRIEKŠZINĀŠANĀM, 3 LĪMEŅI

VĀCU VALODA, BEZ UN AR PRIEKŠZINĀŠANĀM, 2 LĪMEŅI

JAUNUMS- ZVIEDRU VALODA IESĀCĒJIEM

Pasniedzēji:

Kursa norise:

 

 

Maksa:

Angļu v.: Lelde Hodjačika, vācu v.: Baiba Burghardte

6 mēneši, vakaros, pa 2h

Angļu v.: otrdienās, ceturtdienās 

Vācu v.: pirmdienās, trešdienās

45 EUR/mēnesī

Kāda ir mācību metodika?
Kursa sākumā tiks noskaidrots atbilstošais valodas apguves līmenis. Gramatika tiek sīki izskaidrota latviešu valodā un ir viegli uztverama. Iegūtās zināšanas nostiprinās vingrinājumi mācību vielas atkārtošanai, kuri ir sistemātiski iekļauti mācību materiālos. Īpaši uzdevumi Jums interesējošās tēmās nodrošinās stabilas sarunu valodas pamatzināšanas. Daļa tekstu un dialogu ierakstīti audio ierakstos. Kursu beidzot,  saņemsiet piedāvājumu kārtot eksāmenu klātienē, lai saņemtu Talsu novada Pieaugušo izglītības centra sertifikātu par attiecīgā līmeņa valodas apguvi.

 

Nekas ne no kā nerodas un nekas nekur nepazūd! A. Einšteins

Interesentiem pieteikties pa tālruni: 2651 8464 vai inga.sokolova23@gmail.com


Iespējams saņemt bezmaksas kuponus dalībai dažādos kursos

25-01-2014

Pirmdien, 27.janvārī, 9.00 Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs atsākas apmācību kuponu izsniegšana! Lai saņemtu bezmaksas kuponus dalībai dažādos tālākizglītības kursos, pretendentam jāatbilst vienam no sekojošiem kritērijiem: jābūt diviem bērniem jaunākiem par 18 gadiem, invaliditātei vai vecumā virs 45 gadiem!

Angļu, vācu valodas, datorapmācība, grāmatvedība, lietvedība– kursi, kurus pavasarī būs iespējams apgūt Talsu novada Pieaugušo izglītības centrā ar Eiropas sociālā fonda atbalstu (mācību kuponi). Par atbalsta saņemšanas iespējām interesēties vietējā Nodarbinātības valsts filiālē, t.2952 9583 vai saitē:

 http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=435&txt=2913

 Tālākizglītības kursu aprakstu skatīt šeit>>>

Interesentiem, kuri neatbilst atbalsta saņemšanas kritērijiem, piedāvājam maksas apmācības.

 

 

LIETIŠĶĀ ANGĻU VALODA

 

Pasniedzēja:                          Indra Kraģe

Kursa ilgums:                        6 mēneši, 120 akad. stundas

Nodarbību laiks:                    pirmdienās, trešdienās no 18.00

Maksa:                                    41,67 Ls/mēnesī

 

Kam paredzēti šie kursi?

Visiem, kuriem ir pamatzināšanas un kuri vēlas tās papildināt - darba devējiem un darbiniekiem, kuriem darba vajadzībām nepieciešamas angļu valodas prasmes.

Kursu piedāvājam arī atsevišķiem darba kolektīviem!

 

Tēmas:
organizācija un darba vide, lietišķā komunikācija, klientu apkalpošana, darba braucieni, reklāma un pārdošana, prezentācijas, organizācija un IT vide, laika menedžments, personības izaugsme u.c. (Mācību līdzeklis: Business Result by David Grant& Jane Hudson, Oxford University Press).

Interesentiem pieteikties pa tālruni: 2651 8464 vai e-pastu: inga.sokolova@talsi.lv


Vācu valoda, II līmenis 

Ja Jums ir priekšzināšanas vācu valodā un vēlaties pilnveidot savas runas prasmes, aicinām pievienoties! Apmācību laikā neformālā gaisotnē pasniedzēja palīdzēs izprast kā izteicienus un gramatikas nianses, tā arī saņemsiet individuālu pieeju jūs interesējošo tēmu apguvē. Brīvā gaisotnē gramatiku un runas māku Jūs interesējošās tēmās palīdzēs apgūt Baiba Burghardte, pedagogs ar ilggadēju pieredzi.

Tā kā grupās pieņemam ne vairāk kā 12 dalībniekus, lūgums nekavēties!

 

Kursu ilgums- 5 mēneši, maksa- 33,33 Ls/mēnesī.

Kursu noslēguma tiek izsniegts, IZM reģistrētas  izglītības iestādes, sertifikāts.

 


Talsu novada Pieaugušo izglītības centrs aicina apmeklēt sekojošus kursus: daudzdzīvokļu namu apsaimniekošana- speciālisti sniegs izsmeļošu informāciju tiem, kas vēlas iesaistīties sava īpašuma  saimniecisko, tiesisko un finanšu jautājumu risināšanā; 3 nedēļu datorapmācība senioriem; 6 mēnešu datorapmācības kurss tiem, kas vēlas pilnveidot zināšanas, sākot ar vienkārša Word dokumenta sagatavošanu, beidzot ar sava tēla veidošanu sociālajos tīklos un sabiedriskajām attiecībām; kultūras programma pasākumu organizatoriem; svešvalodas. 

 


DAUDZDZĪVOKĻU NAMU APSAIMNIEKOŠANA: LĪDZDARBĪBAI MĀJAS UZTURĒŠANĀ

Kursa norise:      5 nodarbības, pa 4 stundām, pirmā nodarbība 11.oktobrī

Maksa:                 20 Ls/kurss

 

Kam plānotas apmācības?

Daudzdzīvokļu namu  vecākajiem un iedzīvotājiem, kuriem nepieciešams izprast dažādus apsaimniekošanas aspektus, izmaksu veidošanos, tiesības un atbildību  lēmumu pieņemšanā

 

Tēmas
Apsaimniekošanas noteikumi, formas, sadarbība ar apsaimniekotājiem un pakalpojuma sniedzējiem; Nama dzīves cikls; nepieciešamie uzlabojumi, uzturēšanas darbi; kā sadalās izdevumi; kā sekot līdz izmaksu aprēķiniem; namu energoefektivitāte; labās prakses piemēri.

 


DATORAPMĀCĪBA SENIORIEM, 3 LĪMEŅI

Kursa norise:                           3 nedēļas, pirmdienu/ trešdienu/ piektdienu

                                                   pēcpusdienās, pa 2h

Maksa:                                       9 Ls/ viss kurss

 

Kam paredzētas apmācības?

Aicinām pieteikties ikvienu interesentu pēc 50 gadu vecuma.

Tēmas
Praktiska iepazīšanās ar datoru un tā sastāvdaļām. Iepazīšanās ar rakstīšanas programmu. Dokumenta saglabāšana un atvēršana. Internets un tā izmantošanas iespējas, sociālie tīkli, maksājumi. E-pasta izveide.

 


DATORAPMĀCĪBA

Mācību ilgums: 

Apmācību laiks:

Maksa:

 

96 stundas- 6 mēneši

Divi darba dienu vakari nedēļā

33,33 Ls/ mēnesī

 

Mācību moduļi:

Datora aparatūra, programmatūra. Operētājsistēmas, Windows vide, darbs ar failiem. Tekstapstrādes lietotne MS Word. Izklājlapu lietotne MS Excel. Datu bāzes veidošana. Grafisko redaktoru izmantošana attēlu apstrādē un reklāmas materiālu veidošanā. Darbs sociālajos tīklos. Individuālā pozicionēšana, organizācijas tēla veidošana.

 


KULTŪRAS PASĀKUMU PLĀNOŠANA UN ORGANIZĒŠANA

Mācību ilgums: 
Apmācību laiks:

Maksa:

 

100 stundas 

Trīs darba dienas pa 6h  mēnesī

Viena nodarbība (6h) 15 Ls

Mācību moduļi:

Kultūras menedžments; Projektu vadība; Sabiedriskās attiecības; Mārketings; Svētku režija; Scenārija veidošanas pamati; Prezentācijas prasmes un publiskā runa; Sarīkojuma vizuālais noformējums; Spēļu un rotaļu vadīšanas metodika

Lektori:

Latvijas kultūras koledžas vadošie pedagogi 

 


 

SVEŠVALODAS: 

ANGĻU VALODA, BEZ UN AR PRIEKŠZINĀŠANĀM, 2 LĪMEŅI

VĀCU VALODA, BEZ UN AR PRIEKŠZINĀŠANĀM, 2 LĪMEŅI

 

Pasniedzēji:                               Angļu v.: Lelde Hodjačika, vācu v.: Baiba Burghardte

Kursa norise:                            6 mēneši, vakaros, pa 2h

                                                    Angļu v.: otrdienās, ceturtdienās 

                                                    Vācu v.: pirmdienās, trešdienās

Maksa:                                        33,33 Ls/mēnesī

 

Kāda ir mācību metodika?
Kursa sākumā tiks noskaidrots atbilstošais valodas apguves līmenis. Gramatika tiek sīki izskaidrota latviešu valodā un ir viegli uztverama. Iegūtās zināšanas nostiprinās vingrinājumi mācību vielas atkārtošanai, kuri ir sistemātiski iekļauti mācību materiālos. Īpaši uzdevumi atsevišķu vārdu un valodas konstrukciju lietošanai nodrošinās stabilas sarunu valodas pamatzināšanas. Daļa tekstu un dialogu ierakstīti audio ierakstos. Kursu beidzot,  saņemsiet piedāvājumu kārtot eksāmenu klātienē, lai saņemtu Talsu novada Pieaugušo izglītības centra sertifikātu par attiecīgā līmeņa valodas apguvi.

 


LIETIŠĶĀ ANGĻU VALODA

Pasniedzēja:                                Indra Kraģe

Kursa ilgums:                              no 30.09.2013., 6 mēneši, 120 akad. stundas

Nodarbību laiks:                          pirmdienās, trešdienās no 18.00

Maksa:                                          41,67 Ls/mēnesī

 

Kam paredzēti šie kursi?

Visiem, kuriem ir pamatzināšanas un kuri vēlas tās papildināt- darba devējiem un darbiniekiem, kuriem darba vajadzībām nepieciešamas angļu valodas prasmes.

Kursu piedāvājam arī atsevišķiem darba kolektīviem!

 

Tēmas:
organizācija un darba vide, lietišķā komunikācija, klientu apkalpošana, darba braucieni, reklāma un pārdošana, prezentācijas, organizācija un IT vide, laika menedžments, personības izaugsme u.c. (Mācību līdzeklis: Business Result by David Grant& Jane Hudson, Oxford University Press)

 

Interesentiem pieteikties pa tālruni: 2651 8464 vai inga.sokolova23@gmail.com


21-08-2013

Seminārs jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem

 

 „KĀ GUDRI PELNĪT – IDEJAS TAVA BIZNESA ATTĪSTĪBAI”

 

2013.gada 29.augustā plkst. 11.00

Pieaugušo izglītības centrā

Kr.Valdemāra iela 17a, 2.st., Talsi

 

PROGRAMMA

LAIKS

TĒMA

LEKTORS

11:00 – 11:05

Semināra atklāšana

11:05 – 11:20

Biznesa inkubators kā uzņēmējdarbības atbalsta instruments

Baiba Lorence, VATP Biznesa inkubatora

Talsu filiāles projektu vadītāja

11:20 – 12:00

Hipotēku bankas atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai

Jolanta Priedniece, Hipotēku bankas Ventspils filiāles aizdevumu daļas vadītāja.

12:00 – 12:40

Sociālo mediju nozīme biznesa iespēju meklēšanā un komunikācijā ar klientiem

Marta Rībele, sociālo mediju eksperte

12:40 – 13:00

Kafijas pauze

13:00 – 13:30

Situācija un tendences Latvijas
ekonomikā un sadarbības veidošanas
iespējas ar reģionu uzņēmējiem

Miks Lūsis, LETA biznesa portāla Nozare.lv vadītājs

13:30 – 14:00

Uzņēmums - atbalsta programmu veiksmes stāsts

Juris Bārtulis, SIA EPIC Print pārstāvis

 

 

 

Interesentus semināram lūdzam reģistrēties elektroniski: http://www.leta.lv/anketa/, vai zvanot uz telefona numuru: + 371 63286002 (Talsu Biznesa inkubatoram), vai sūtot ziņas e-pastā: baiba.lorence@vatp.lv


Pieaugušo izglītības centrs aicina pieteikties apmācību kursos

09.07.2013.

Talsu novada Pieaugušo izglītības centrs (PIC) piedāvā interesentiem septembrī uzsākt apmācības, kuru izmaksas iespējams kompensēt ar kuponiem, ar Nodarbinātības valsts aģentūras ESF projekta  „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”  atbalstu. Kuponu skaits ir ierobežots, klātienē tos vēl iespējams saņemt Nodarbinātības valsts aģentūras Talsu filiālē!

Apmācību programmas un to apraksti http://www.talsi.lv/kursi 

Par kuponu saņemšanas iespējām detalizētāka informācija atrodama NVA mājaslapā: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=435&txt=2913&from=0

Programmas nosaukums*

stundu skaits

 
 
 

4

5

 

Valsts valoda- vidējais prasmes līmenis (B)

120

 

Vācu valoda, bez priekšzināšanām

120

 

Vācu valoda, ar priekšzināšanām

120

 

Angļu valoda, bez priekšzināšanām

120

 

Angļu valoda, ar priekšzināšanām

120

 

Lietišķā angļu valoda, ar priekšzināšanām

120

 

Kultūras pasākumu plānošana un organizēšana

100

 

Aprēķinu veikšana ar MS Excel

40

 

Datorprasmes, bez priekšzināšanām

120

 

Komercdarbības uzsākšana

120

 

Grāmatvedības pamati

120

 

Praktiskā lietvedība

60

 

  


Piesakies "kuponu apmācībām" Talsu novada Pieaugušo izglītības centrā

06-06-2013

TN PIC piedāvā rudenī uzsākt apmācības, kuru izmaksas iespējams kompensēt ar Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas Sociālā fonda projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” kuponu atbalstu. Nenokavējiet, kuponu izsniegšanu plānots uzsākt jau 18.junijā!

Par kuponu saņemšanas iespējām detalizētāka informācija atrodama NVA mājaslapā: (http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=435&txt=2913&from=0)

Interesēties pa tālr. 26518464  vai e-pastu: inga.sokolova@talsi.lv

 


 

 

Valsts valoda- vidējais prasmes līmenis (B), 120 h 

Vācu valoda, bez priekšzināšanām, 120 h 

Vācu valoda, ar priekšzināšanām, 120 h  

Angļu valoda, bez priekšzināšanām, 120 h

Angļu valoda, ar priekšzināšanām, 120 h 

Programmās iekļauti:

-          gramatika,

-          izrunas pilnveidošana,

-          vārdu krājuma papildināšana,

-          tiek pilnveidotas lasīšanas,

-          runāšanas,

-          pareizrakstības

-          klausīšanās prasmes.

Apmācība ar individuālu pieeju katram studentam. Būtiskās prasmes saziņai svešvalodās ietver spējas saprast runāto vēstījumu, sākt, uzturēt un nobeigt sarunas un lasīt, saprast un veidot tekstus, kas personai nepieciešami. Tiks nodrošināta izglītojamajam svešvalodas apguvi/pilnveidi (klausīšanās, runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas prasmi), atbilstoši iepriekšējai sagatavotībai.

Lietišķā angļu valoda, ar priekšzināšanām, 120 h 

 

Apraksts:

 1. posmā uzdevums  ir iepriekšējo apgūto valodas zināšanu atkārtošana, korekcija un sistematizēšana.
 2.  posms  ir vērsts uz individuāli orientētu speciālo apmācību valodas apguves procesā dažādās specialitātēs. Tādā veidā tiek nodrošināta apmācību dalībnieku individuāli orientēta sagatavošana.
 3. posmamērķis ir augstāks angļu lietišķās valodas līmenis. Būtiskās prasmes saziņai svešvalodās ietver spējas brīvi uzsākt, saprast runāto vēstījumu, uzturēt un nobeigt sarunas un lasīt, saprast un veidot biznesa vajadzībām tekstus, kas personai nepieciešami. Izteicieni, zemteksta nozīmes.

IT drošība, angļu valodā, 120 h 

Visa programmas apguve angļu valodā ,lektors no Vācijas uzņēmuma CNT group http://www.cnt-training.de/en/:

·          IT drošības standartiem un prasībām (ISO27k, COBIT, PCI-DSS);

·         IT drošības ekspertīžu un risku analīzes veikšana;

·         Informācijas drošības sistēmu monitorings un incidentu izmeklēšana;

·         Ar Informācijas drošību saistīto bankas sistēmu administrēšana;

·         Jaunu un esošo Informācijas drošības sistēmu ieviešana un pilnveidošana;

·         IS drošības dokumentācijas, pārskatu un atskaišu veidošana un uzturēšana;

       IS drošības metodisko dokumentu izstrādāšana, ieviešana un pārvaldīšana

 Biroja vadība un pārdošana angļu valodā, 120 h 

Visa programmas apguve angļu valodā, lektors no Vācijas uzņēmuma CNT group http://www.cnt-training.de/en/:

·         Uzņēmējdarbības pamati 

·         Grāmatvedība - izmaksas un rezultāti 

·         Darba intervija, apmācības uzņēmumā  

·         Sevis prezentēšana 

·         Mārketinga pamati

 Datorprasmes, bez priekšzināšanām, 120 h

Kursa programma:
- Datora aparatūra, programmatūra;
- Operētājsistēmas, Windows vide, darbs ar failiem;
- Teksta drukāšanas tehnika;
- Tekstapstrādes lietotne MS Word;
- Izklājlapu lietotne MS Excel;
- Datu bāzes veidošana MS Access;
- Internets, e-pasts;
- Grafisko redaktoru izmantošana attēlu apstrādē un reklāmas materiālu veidošanā;
- Darba tiesības;
- Darba aizsardzība un drošība.

 

 Komercdarbības uzsākšana, 120 h 

Apraksts:

Uzņēmējdarbības un komercdarbības jēdzieni. Uzņēmējdarbības vide. Uzņēmējdarbības valstiskā regulēšana. Uzņēmējdarbības formas Latvijā, dibināšana, reģistrācija. Uzņēmējdarbības ierobežojumi Komercdarbības formas. Biznesa ideja, biznesa plāna sastādīšana. Uzņēmējdarbības uzsākšana un uzņēmējdarbības risks.

Uzņēmuma līdzekļi, avoti, struktūra un tā finansēšana. Mārketinga darbība uzņēmumā. Produkta jēdziens. Tirgus niša. Produkta dzīves cikls. Cena, to ietekmējošie faktori. Cenu veidošanas metodes uzņēmumā. Produkta virzīšana tirgū. Reklāma un pārdošanas veicināšana. Vadīšanas pamati, jēdziens, funkcijas, metodes, stili. Personāla vadība, būtība, uzdevumi un motivēšana. Komunikācija un informācija, konfliktu risināšana. Darba samaksas principi uzņēmumā. Uzņēmuma dzīves cikls. Personiskais mārketings, tēla veidošana, rīcība krīzes , stresa situācijās, spēja darboties komandā, risināt konfliktus. Personiskais SVID, komunikācija, emocionālā inteliģence un radošais intelekts kā iniciatīvas bagātas uzņēmējdarbības pamats.

 Grāmatvedības pamati, 120 h 

Tēmas:

Pievienotās vērtības nodokļa uzskaites žurnāla aizpildīšana.

PVN deklarācijas un pielikuma pie deklarācijas sastādīšana.

Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāla sastādīšana.

Izdevumu precizēšana un ienākuma no saimnieciskās darbības aprēķināšana.

Ienākuma nodokļa aprēķināšana. Deklarācijas un pielikumu sastādīšana. 

Krājumi, uzskaite, novērtēšana, atlikumi. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite.

Darba samaksas dokumenti, reģistri un pārskati. Atvaļinājuma nauda. Slimības nauda.

Divkāršā ieraksta sistēma grāmatvedībā.

Grāmatvedības objekti. Grāmatvedības bilance.

Grāmatvedības konti un divkāršais ieraksts Ieņēmumu un izdevumu uzskaite.

Peļņas un zaudējumu uzskaite. Uzņēmuma gada pārskats.

Praktiskais darba uzdevums.

 

 Praktiskā lietvedība, 60 h 

Mācību priekšmeta mērķi:

 1. Sniegt zināšanas par lietvedības procesu.
 2. Iemācīt dokumentu sastāvdaļu noformējumu, izvietojumu pārvaldes dokumentā.
 3. Iemācīt izstrādāt un noformēt dokumentus gan pašrocīgi, gan izmantojot biroja tehniku
 4. Sniegt iespēju apgūt dokumentu noformēšanas un dokumentu glabāšanas organizācijas sistēmu.

 Vides aizsardzības pamati, 80 h 

Tēmas:

 • Zināšanas un praktiskās iemaņas par vides riska faktoriem, to noteikšanas, novērtēšanas metodēm;
 • Zināšanas par vides aizsardzību;
 • Vides  vēsture: leģendas: Eiropa, Latvija;
 • Stils un mode, ergonomika
 • Ekoloģiskie un ekonomiskie aspekti
 • Vides plānošana, zaļā zona

Saskarsmes psiholoģija un konfliktoloģija, 60 h 

 

Programmas mērķis:

 • Radīt profesionālu un neformālās izglītības refleksijas apmācības telpu, kurā, ikviens strādājošais, spētu analizēt darba un personisko attiecību procesus, mijiedarbību starp indivīdiem un grupu, t.sk. organizāciju, vietējo sabiedrību;
 • Attīstīt, aktualizēt un atspoguļot uz vērtībām balstītu profesionālo darbu, procesu un rezultātus, t.sk. īpašu uzmanību pievēršot darba attiecību un sadarbības darba metodēm, uzņēmuma/ organizācijas (institūcijas) iekšējiem un ārējiem procesiem, personāla un administrācijas vadības sabalansēšanai.
 • Dot iespēju profesionālai un personiskajai izaugsmei, sociālo kompetenču attīstībai, piedzīvojot neformālās izglītības procesu un pieejas, pašanalīzi un sadarbojoties dažādu profesionālu pārstāvjiem vienotā apmācības grupā;
 • Radīt drošu, atbalstošu un attīstošu apmācības vidi, kurā nodrošināt profesionālās spriedzes un izdegšanas mazināšanas procesu, un rastu profesionālos risinājumus profesionālās dilemmās un izaicinājumos.

Kultūras pasākumu plānošana un organizēšana, 100 h  

Apmācību dalībnieki apgūs iemaņas plānot un organizēt dažāda veida vietējā un starptautiskā līmeņa kultūras pasākumus, prasmi prezentēt masu mēdijos sevi un pasākumus, plānot un veidot dažāda veida sadarbības formas ar vietējā un starptautiskā līmeņa organizācijām, organizēt reklāmas kampaņas, pēc nepieciešamības veikt administratīvos pienākumus. Pasniedzēji no Latvijas Kultūras koledžas.

Programmas saturs:

-          Kultūras menedžments

-          Projektu vadība

-          Sabiedriskās attiecības

-          Mārketings

-          Vadības psiholoģija

-          Eiropas kultūras mantojums un kultūrpolitika

-          Svētku režija

-          Scenārija veidošanas pamati

-          Prezentācijas prasmes un publiskā runa  

-          Sarīkojuma vizuālais noformējums 

-          Eiropas kultūrpolitika

-          Spēļu un rotaļu vadīšanas metodika

 


Uz Tukumu pēc smukuma!

23-05-2013

Lauku Avīzes Tematiskās sadaļas "Daiļdārza pamatelementi" autore,   diplomēta ainavu arhitekte un daiļdārzniece Dace Lukševica Jūs aicina iepazīties ar jaunumiem „dārzu modē”- 9.jūnijā doties vienas dienas ekskursijā  Tukuma apkārtnē!

 

Maksa: atkarībā no dalībnieku skaita autobusā- 16-18 Ls

Papildus izmaksas: pusdienas- otrais, saldais 2,50 Ls

Dārzu apmeklējumi 1,- Ls

 

Ekskursijas mērķis - iepazīt un iemīlēt augus, saprast, ko vēlamies un varam izmantot savā dārzā, redzēt veiksmīgus piemērus, kā arī mācīties no citu kļūdām. Redzēt, kā būtu veidojams un kopjams ekonomisks, ekoloģisks un estētisks dārzs. Iegādāties iepatikušos augus. 

09.00 Dace Lukševicas Daiļdārzs, Tukums, Veļķi. Dārza kopšanas demonstrējumi, dārza apskate, konsultācijas. Stādu iegāde. 

11.10 Viesu nams „Rūžciems”, Pūres pagasts, Tukuma novads. Saimniece, māksl. Laila Kelle. Apmeklējuma maksa- 1.00 Ls

Pusdienas. Brīvā dabā, 2,50 Ls 

14.00 Tukuma centra apstādījumi, Brīvības laukums, Tukuma ledus halle.  Sporta veikala apstādījumi, Tukums, Talsu iela. Projekta autore D. Lukševica. Lielveikala „Alhaus” apstādījumi. Tukums, Lauktehnika.Projekta autore D. Lukševica. 

16.20 Atpūtas parks „Vēju dārzs”, Smārde, Engures novads. Projekta autore D. Lukševica. 

17.20 F.Vāgnera dendrārijs. Senas dārzniecības teritorija (1880.g.-1909.g.). Latvijā skaistākais nokarenās formas dižskābardis (Fagus sylvatica `Pendula`). Pie Tukuma pilsētas robežas, Tumes pag. 

Izbraukšana: 8.00 Talsu sporta nams, ~18.00 mājupceļš 

Lai jauks ceļojums un izdodas ieraudzīt katram savu smukumu!

 

Pieteikties: inga.sokolova@talsi.lv; mob. 26518464

 
  Noslēgusies Latvijas uzņēmumu misija

uz Ukrainu un Baltkrieviju

Laikā no  14. līdz 17. maijam notika Latvijas uzņēmumu misija uz Ukrainu un Baltkrieviju, kuras ietvaros Talsu novada Pieaugušo izglītības centrs piedāvāja Talsu uzņēmējiem veidot sadarbības projektus. Brauciens notika  Latvijas-Ukrainas mentoringa programmas ietvaros, ko organizēja Latvijas Tehnoloģiskais centrs (LTC) un Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā (EEN-Latvija). Latvijas – Ukrainas biznesa forums norisinājās sadarbībā ar Ukrainas Tirdzniecības un rūpniecības kameru Kijevā, savukārt uzņēmumu kontaktbirža Minskā (Baltkrievijā) norisinājās sadarbībā ar Minskas Tehnoloģisko parku.

Uzņēmumu misijas laikā Latviju pārstāvēja 17 uzņēmumi un organizācijas- pārstāvji no izglītības, zinātnes, inovācijas atbalsta un uzņēmējdarbības sektoriem. Talsus pārstāvēja Talsu novada Pieaugušo izglītības centra vadītāja Inga Sokolova un Gundars Stumbris, metālapstrādes kompānijas FBS Industry vadītājs.

Talsu novada Pieaugušo izglītības centra vadītāja Inga Sokolova, stāstot klātesošajiem par Talsu novadu

Pasākuma pirmajā un otrajā dienā Latvijas uzņēmumu un organizāciju delegācija iepazinās ar uzņēmējdarbības vidi Kijevā (Ukrainā), kā arī piedalījās uzņēmumu apmeklējumos un tikšanās, lai pārrunātu sadarbības iespējas starp Latvijas un Ukrainas uzņēmumiem, inovācijas atbalsta un zinātniskajām organizācijām.

Ar svinīgām uzrunām Ukrainas Tirdzniecības un Rūpniecības kamerā (UTRK) Latvijas – Ukrainas Biznesa forumu atklāja UTRK ģenerāldirektore Olena Podolieva, Latvijas vēstniece Ukrainā Argita Daudze, kā arī Eiropas Komisijas pārstāvis attiecībās ar Ukrainu – Enzo Damiani. Tāpat ievadvārdus no Latvijas puses teica LTC valdes loceklis Ints Vīksna un Latvijas – Ukrainas mentoringa programmas vadītāja Gundega Lapiņa.

Uzņēmēju tikšanās ar potenciālajiem sadarbības partneriem

Pasākuma trešajā un ceturtajā dienā Latvijas delegācija devās uz Minsku Baltkrievijā, lai tiktos ar Baltkrievijas Republikas zinātnes, inovācijas un uzņēmējdarbības vadības pārstāvjiem. Tikšanās laikā Latvijas pārstāvji iepazinās ar uzņēmējdarbības vidi Baltkrievijā, apmeklēja Minskas Tehnoloģisko parku, kā arī piedalījās kontaktbiržā, lai pārrunātu sadarbības iespējas.

Latvijas Tehnoloģiskā centra valdes loceklis un Latvijas uzņēmumu misijas uz Ukrainu un Baltkrieviju vadītājs Ints Vīksna: „Šis brauciens ir apliecinājis, ka Latvijas zinātnieki un uzņēmēji var un spēj radīt konkurētspējīgus produktus un pakalpojumus un sadarbība ar Latviju ir interesanta gan Ukrainas, gan Baltkrievijas uzņēmējdarbības sektoram. Turklāt interese ir ne tikai tāpēc, ka varam piedāvāt interesantus produktus un sadarbības iespējas pētniecības projektos, bet varam arī dalīties pieredzē inovatīvas uzņēmējdarbības veicināšanā un sadarbībā ar Eiropas Savienības uzņēmējdarbības atbalsta organizācijām.”

Misijas laiks abās valstīs izvērsās ļoti spraigs, jo pēc organizāciju  pārstāvju sniegtajām prezentācijām  uz individuālajām pārrunām pieteicās liels skaits interesentu. Uzņēmumu misijas ietvaros Latvijas delegācija ir aizvadījusi tikšanās ar Ukrainas un Baltkrievijas lielākajām pārtikas produktu tirdzniecības ķēdēm, kā arī noslēgusi vairākus sadarbības līgumus – nodomu protokolus. Tāpat izveidoti pamati sadarbībai pētniecības un attīstības jomā enerģētikas, drošības, automātikas, veselības, intelektuālās attīstības, pārtikas un inovatīvas uzņēmējdarbības atbalsta nozarēs.

Talsu novada Pieaugušo izglītības centrs ir radis sadarbības partnerus jaunu projektu ieviešanai- kā izglītības apmaiņas projektiem uzņēmējdarbībā, tā zinātniskās pētniecības projektiem un uzņēmēju pieredzes apmaiņas programmām. Abpusēju interesi izraisīja sadarbības iespējas atbalsta sniegšanai  kaimiņvalstu uzņēmumu dibināšanā Latvijā un otrādi, kā arī kopuzņēmumu veidošana. „Paldies brauciena organizētājiem un uzņēmējvalstu pārstāvjiem, kas realizēja šīs tikšanās tik konstruktīvas, rezultatīvas un sirsnīgas. Lai gan atvēlētais tikšanās laiks bija ļoti īss, ceru, ka pietiks laika un iespēju visas ieceres realizēt. Ir skaidrs, ka viena to nepaveikšu, projektu realizēšanai nāksies meklēt partnerus”, atzīst Inga Sokolova, TN PIC vadītāja, „aicinu uzņēmējus-  sūtiet informāciju par biznesa  vajadzībām un idejām, ko vēlaties realizēt ar šo valstu partneriem. Neaizmirstiet, ka Eiropas skatījumā mēs atrodamies ģeogrāfiski izdevīgā vietā un esam kā tilts, kas savieno Skandināviju un bijušās padomju valstis! Mūsu novada attīstību nosaka Jūsu spēja saskatīt nākotni un kopīgiem spēkiem to realizēt!”

 

Papildus informācija par Latvijas uzņēmumu misiju uz Ukrainu un Baltkrieviju:

Ints Vīksna, +371 6755 8795, iviksna@edi.lv

Inga Sokolova, +371 2651 8464, inga.sokolova@talsi.lv

 


Eiropas Biznesa atbalsta tīkla informatīvais izdevums Nr. 62/MAIJS


Uzņēmēji aicināti pieteikties sadarbības veidošanai Zviedrijā, Somijā, Igaunijā, Ukrainā un Baltkrievijā

12-05-2013

Uzņēmēji aicināti pieteikties sadarbības veidošanai Zviedrijā, Somijā, Igaunijā, Ukrainā un BaltkrievijāTalsu novada Pieaugušo izglītības centrs iesaistījies vairākos starptautiskos projektos, kuru mērķis – sekmēt uzņēmējdarbības attīstību reģionos, atbalstot starptautisku sadarbību uzņēmējdarbības jomā. Veicinot uzņēmējdarbību Talsu novadā, kā arī plānojot iespējamās sadarbības iespējas ar ārzemju partneriem, tiek uzsākta kopējas uzņēmējdarbības datu bāzes veidošana. Visiem interesentiem ir iespēja nosūtīt pamatinformāciju par sevi, saviem sniegtajiem pakalpojumiem, norādot uzņēmējdarbības veidu, kā arī vēlamās sadarbības iespējas un virzienus. Informācija  par uzņēmumiem nosūtāma līdz š.g. 30. jūnijam.

Talsu novada uzņēmējiem, izveidojot datu bāzi par attiecīgo uzņēmu, tiks piedāvātas šādas sadarbības iespējas ar ārzemju uzņēmējiem:

 • Biznesa klasteru vai kopuzņēmumu veidošana;
 • Klientu un eksporta tirgu meklēšana;
 • Izejvielu un tehnoloģiju meklēšanai.

 

No 12.-17.maijam Latvijas Tehnoloģiskais centrs organizē uzņēmēju sadarbības vizīti Ukrainā un Baltkrievijā, kurā piedalīsies arī Talsu novada Pieaugušo izglītības centra vadītāja Inga Sokolova un uzņēmējdarbības pārstāvji no Talsu novada. Šīs vizītes laikā  tiks meklēti un apzināti veidi, iespējamo kontaktu un sadarbības veidošanai.

Savukārt šogad augustā tiks uzsākta uzņēmēju sadarbības partneru meklēšanas programma Zviedrijā, Somijā un Igaunijā biznesa konsultāciju tīkla ietvaros.

Aicinām uzņēmējus pieteikties braucienam uz šīm valstīm, sadarbības partneru meklējumos. Projekta ietvaros tiek daļēji segtas arī vizīšu izmaksas minētajās valstīs kontaktu dibināšanai. Projekta vadošais partneris- Kurzemes plānošanas reģiona administrācija. 

Lai veiksmīgāk uzsāktu sadarbību ar ārzemju partneriem, tiek veidota bezmaksas kontaktinformācijas datu bāze par uzņēmumiem, to piedāvāto produkciju, pakalpojumiem, ar mērķi - sadarbības iespēju paplašināšana.  

Uzņēmumu datu bāze mūžizglītības un uzņēmējdarbības sadarbībai Kurzemes, Zemgales un Ziemeļlietuvas reģionos.   

Datu bāze ir pavisam jauna, bet jau ar pirmajiem veiksmes stāstiem. Tā tiks paplašināta un piesaistīta aizvien jauniem starptautiskās sadarbības tīkliem, aicinām reģistrēties: http://new.kurzemesregions.lv/ vai  http://www.kurzemesregions.lv – lietišķo kontaktu krātuve (uzņēmumu datu bāze)

 

UZŅĒMĒJIEM- APGŪSTOT ĀRĒJOS TIRGUS, AICINĀM:

 

 • Norādīt informāciju par savām eksporta precēm un biznesa interesēm, kā arī pārdomāt plānotos marketinga pasākumus;
 • pievērst uzmanību preču un/vai pakalpojumu piedāvājuma sagatavošanai svešvalodās – mārketinga kvalitātei, prezentācijai, idejas skaidrībai, uzņēmuma mājas lapai, kas bieži vien potenciālajiem sadarbības partneriem sniedz pirmo iespaidu par uzņēmumu;
 • rūpēties par ražotās produkcijas attiecīgu sertificēšanu;
 • ņemt vērā, ka pārsātinātos un tālos tirgos kā perspektīvi vērtējami "nišas" produkti – bieži ieiešanai tirgū nepieciešams unikāls produkts vai pakalpojums un konkurētspējīga cena, lai pircējs to izvēlētos vietējā ražojuma vietā;
 • ņemt vērā, ka nozīmīga tirgus apgūšanas sastāvdaļa ir dalība starptautiskās izstādēs, ne vien lai demonstrētu savu produkciju, bet arī lai dibinātu kontaktus, gūtu priekšstatu par piedāvājumu un pieprasījumu tirgū, tāpēc plānotās vizītes iespēju robežās ieteicams pieskaņot konkrētiem pasākumiem (izstādēm, semināriem utml.);
 • izvērtēt kooperācijas iespējas ar citiem ražotājiem nepieciešamās ražošanas kapacitātes radīšanai, lai spētu konkurēt lielākajos tirgos;
 • ievērot piegādes, cenas, apjoma un kvalitātes prasības, tādējādi nodrošinot savas pozīcijas tirgū.

 

INFORMĀCIJAI UN PIETEIKUMIEM: inga.sokolova@talsi.lv; t.2651 8464

    

 


Pirmo reizi Latvijā - iespēja veidot tiešus biznesa sadarbības kontaktus Ukrainā un Baltkrievijā

30-04-2013

Pirmo reizi Latvijā - iespēja veidot tiešus biznesa sadarbības kontaktus Ukrainā un BaltkrievijāLaikā no 12. – 17. maijam Latvijas Tehnoloģiskais centrs, sadarbībā ar Eiropas Biznesa atbalsta tīklu Latvijā (EEN-Latvija,) Ukrainas – Latvijas mentoringa programmas ietvaros organizē Latvijas uzņēmumu misiju uz Ukrainu (Kijeva) un Baltkrieviju (Minska). Talsu novadu pārstāv  Talsu novada Pieaugušo izglītības centra vadītāja Inga Sokolova, kā arī divi novada uzņēmēji.  Uzņēmumu misijas laikā dažādu nozaru mazajiem un vidējiem uzņēmējiem būs iespēja tikties un pārrunāt sadarbības iespējas ar potenciālajiem biznesa partneriem, savukārt izglītības un biznesa atbalsta organizācijām- veidot ilgtspējīgu informatīvo sadarbību.

Līdz šim delegācijas no Latvijas Ukrainā un Baltkrievijā viesojušās tikai oficiālās vizītēs. Šī ir pirmā darba vizīte šajā interešu zonā, kur tikšanās tiek plānotas pēc iepriekš izvēlēta katra uzņēmuma individuāla darbības profila. Tā sniedz iespēju  izvēlēties konkrētus piemērotākos sadarbības partnerus un veidot tiešus kontaktus.

Vizītes laikā Inga Sokolova tiksies ar uzņēmējvalstu izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta iestāžu vadītājiem. Mērķis- veidot biznesa atbalsta sadarbības tīklu:

 •  tiešo kontaktu meklēšanai ar mūsu uzņēmēju  interesējošu  nozaru biznesa organizācijām,
 • kopīgu projektu izstrādei ar līdzīgām  izglītības organizācijām Baltkrievijā un Ukrainā.

Sadarbības partneru meklēšanai iesaistījies viss Ukrainas EEN konsorcijs (tajā skaitā pārstāvji gan no zinātnes, gan izglītības, gan valsts pārvaldes, gan komercdarbības sektoriem), savukārt no Baltkrievijas puses misijas organizēšanā piedalās Minskas Tehnoparks, Biznesa Inkubatori un Minskas pilsētas uzņēmējdarbības attīstības departaments. Uz Ukrainu un Baltkrieviju izsūtīti visu Latvijas delegācijas dalīborganizāciju profili. Interese no Ukrainas un Baltkrievijas puses ir ļoti liela – saņemti vismaz desmit pieprasījumu sadarbības veidošanai katrai organizācijai.

Šorbīd braucienam pieteikušies 25 Latvijas uzņēmumi. Uzņēmumu misijas mērķis ir veicināt Latvijas uzņēmēju konkurētspējas celšanu starptautiskajā tirgū, kā arī attīstīt inovatīvu uzņēmējdarbību, pēc nepieciešamības piesaistot ārvalstu ekspertus, kā arī veicināt jaunu biznesa partneru meklēšanu. Jūnijā atbildes vizītē Latvijā ieradīsies Ukrainas un Baltkrievijas uzņēmumu pārstāvji, lai tiktos ar Latvijas uzņēmumiem.

Ja Jums ir interese piedāvāt vai iegādāties produkciju, pakalpojumus, izejmateriālus, meklēt vai piedāvāt nekustamo īpašumu objektus biznesa vajadzībām, veidot kopīgus attīstības projektus, interesentiem lūdzam līdz 8.maijam iesūtīt informāciju par Jūsu uzņēmumiem - iespējami detalizēti!

Papildus informācija : inga.sokolova@talsi.lv; t.2651 8464


Par prioritāti pieaugušo izglītībā jākļūst nodarbinātajiem

30-04-2013

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) īstenotā un Eiropas Komisijas (EK) finansiāli atbalstītā projekta „Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā” ietvaros 25. aprīlī Ventspils Augstskolā (VA) notika seminārs „Pieaugušo izglītība: iespējas un vajadzības”, kurā piedalījās arī mūsu novada Pieaugušo izglītības centrs.

Semināra dalībnieki

Semināra gaitā secināts, ka pieaugušo izglītība kā vērtība Latvijā netiek pietiekami izmantota. Pieaugušo izglītībai ir būtiska loma ne tikai valsts ekonomiskā un sociālā progresa nodrošināšanā, bet arī indivīda personīgo vēlmju piepildīšanā.

Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītājs Kristiāns Godiņš, kam ir bijusi iespēja plānot pieaugušo izglītību pirmajā un otrajā plānošanas periodā, vēlas sadarboties ar ministriju, piedāvājot savas idejas un iniciatīvu, lai nākamais plānošanas periods veidotos sekmīgāks.  „Esam pieļāvuši būtisku kļūdu – pārāk lielu uzmanību koncentrējot uz bezdarbnieku apmācību, atstājot novārtā tos, kuri ir darba tirgū,” viņš secināja.

No kreisās: VA mācību prorektora padomniece attīstības jautājumos Ilze Buņķe, IZM vecākā konsultante sabiedrisko attiecību jautājumos, semināra moderatore Inta Stīpniece un Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītājs Kristiāns Godiņš.

K. Godiņš ierosināja sarīkot diskusiju par pieaugušo izglītību, pieaicinot visas iesaistītās puses: „Gribam dzirdēt, cik iespējams precīzi, kas plānots nākamajā plānošanas periodā, kādas ir pieaugušo izglītības iezīmes, idejas un IZM iniciatīvas, kā turpināt pieaugušo izglītības attīstību: kāds atbalsts tiks sniegts reģioniem, izmantojot tos resursus, kas jau radīti, un kā turpmāk veidot sadarbību ar pašvaldībām un darba tirgu. Gribētu iegūt sajūtu, ka ministrijas plānā ir tas, ko mēs gribam redzēt praksē īstenojamies.”

Kurzemes plānošanas reģiona pieaugušo izglītības iniciatīvas ir izgājušas ārpus ierastajiem struktūrfondu rāmjiem un nonākušas pie pārrobežu sadarbības, kas izvirza pavisam citus nosacījumus. Projekti  Kurzemē notiek dažādos izglītības veidos – augstākajā, profesionālajā un pieaugušo izglītībā.

Kā nopietns partneris pieaugušo izglītībā ir jāuzlūko augstskolas. Ventspils pilsētas pašvaldības nostāja jau no pašas pirmās augstskolas dibināšanas dienas ir, ka VA jābūt atvērtai visām vecuma grupām. Augstskolā ar panākumiem darbojas Mūžizglītības centrs.

Augstskolu likums nosaka personas tiesības reģistrēties augstskolā vai koledžā atsevišķu studiju moduļu vai studiju kursu apguvei. Augstskola vai koledža izvērtē personas iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtus studiju rezultātus un, ja tie atbilst attiecīgas studiju programmas prasībām, atzīst tos, kā arī piešķir attiecīgus kredītpunktus, skaidroja VA mācību prorektora padomniece attīstības jautājumos Ilze Buņķe.

Savukārt Liepājas Augstskolas pārstāve Ņina Petrauska aicināja domāt par to, ka pašreizējais pieaugušo izglītības modelis Latvijā nav veicinājis cilvēku izglītošanos un personības attīstību. „Vispirms jādomā par cilvēkiem pieejamu modeli izglītības finansēšanai,” viņa rosināja.

Semināra laikā Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Tālmācības studiju centra direktors Atis Kapenieks demonstrēja Latvijā radītu tehnoloģiju tālmācībai eBig3. Šī sistēma apvieno trīs tehnoloģijas – mobilo tālruni, datoru un televizoru – un ļauj apgūt dažādus tālmācības studiju kursus. Līdz šā gada 30. jūnijam eBig3 piedāvājums ir bezmaksas.

Ar Kurzemes reģiona pieaugušo izglītības labās prakses piemēriem iepazīstināja VA mācību prorektora padomniece attīstības jautājumos Ilze Buņķe, Talsu novada Pieaugušo izglītības centra vadītāja Inga Sokolova un Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības centra direktore Ināra Oļena.

Pašvaldības norāda, ka ir vajadzīgs kaut vai minimāls valsts finansiāls atbalsts pašvaldībām, kas varētu būt pamats izpratnes veidošanai par to, ka pieaugušo izglītība nav tikai katra privāta lieta, bet jautājums ar dziļāku saturu, t.i., vai mēs šeit dzīvojam un paliekam, vai mēs zinām, ko mums darīt, un vai mums ir pietiekama pašapziņa mainīties,” norādīja I. Sokolova.

 „Tikšanās parādīja, ko mēs spējam katrs individuāli un visi kopā,” secina projekta  vadītāja Ingrīda Muraškovska. „Vērtējot pieaugušo izglītības situāciju, nav noslēpums, ka pieaugušo izglītība ir vājākais posms izglītības sistēmā. Atjaunotā pieaugušo izglītības Eiropas programma aicina izstrādāt jaunu pieeju pieaugušo izglītībai, kas ir vērsta uz mācību rezultātiem, nevis tikai uz investīcijām pieaugušo mācīšanā, tādējādi izvirzot centrā cilvēku, kurš ir atbildīgs un neatkarīgs zināšanu apguvē un spējīgs pats izlemt, kas viņam ir jāmācās.”

Lai plānotu turpmāko rīcību, trūkst vienuviet apkopotu datu par pieaugušo iesaisti izglītībā,  norāda  I. Muraškovska. IZM arī turpmāk ir gatava piedāvāt izbraukuma konsultācijas un seminārus reģionu izglītības un sociālo lietu speciālistiem par pieaugušo izglītības organizēšanu. Projekta ietvaros IZM Informācijas centrā, Rīgā, Vaļņu ielā 2 ir pieejamas bezmaksas konsultācijas par pieaugušo izglītības iespējām.

Vairāk par projekta „Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā” aktivitātēm skatīt šeit:

http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/muzizglitiba/projekts.html

Projektu „Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā” īsteno Izglītības un zinātnes ministrija ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Granta lēmuma numurs 2012-3753/001-001.

 

Informāciju sagatavoja:

Inese Matisāne,

IZM Eiropas Komisijas projekta

„Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā”

komunikācijas koordinatore

Tālr.: 67047796; 26625492

E-pasts: inese.matisane@izm.gov.lv


Eiropas Biznesa atbalsta tīkla informatīvais izdevums Nr. 60/MARTS


Eiropas Biznesa atbalsta tīkla informatīvais izdevums Nr. 59/FEBRUĀRIS


Talsu novada Pieaugušo izglītības centrs piedāvā seminārus par apstādījumu veidošanu "Dārza dizains"

22-03-2013


 

 

1. seminārs. Lekcija 30.03.2013. no 10.00-16.00 Talsos, Kareivju ielā 7, Talsu novada pašvaldības administratīvajā centrā.

 Lauku Avīzes Tematiskās sadaļas "Daiļdārza pamatelementi" autore Jūs iepazīstinās ar jaunumiem „dārzu modē”, kādu stilu izvēlēties savā dārzā, kādi ir veiksmīgākie ainavu kompozīciju veidi, ar apstādījumu ekoloģiskajiem un ekonomiskajiem aspektiem, kā arī, piemērotu stādu izvēli un stādīšanas laiku.

2. seminārs. Mācību ekskursija, visa diena. (Jūnijs)
Ekskursijas mērķis - iepazīt un iemīlēt augus, saprast, ko vēlamies un varam izmantot savā dārzā, redzēt veiksmīgus piemērus, kā arī mācīties no citu kļūdām.
Semināra dalībnieki lektores pavadībā dodas praktiskās mācības uz Tukuma apkārtnes dārziem, apstādījumiem, parkiem, lauku sētu. Daiļdārza kopšanas pamatprincipu demonstrējumi. Iespēja iegādāties daudzgadīgo augu stādus.

 1. Dārza plānošana:

·         Dārza uzmērīšana;

·         Situācijas izvērtēšana. Esošo augu noteikšana;

·         Dārza zonējums;

·         Stādījumu vietas izvēle;

2. Dārza ierīkošana un kopšana:

·         Stādījumu nospraušana dabā;

·         Augu stādīšana.

·         Augu kopšana. Apgiešana.

·         Dobju apmaļu kopšana.

·         Zāliens. Ierīkošana. Kopšana.

 

Lekciju norises gaita:

·         Lektore stāsta un pamāca, daloties savā pieredzē apstādījumu projektēšanā, dārzu ierīkošanā, kopšanā un stādu audzēšanā;

·         Tēmas tiek aplūkotas ar vizuāliem piemēriem - gan ar attēliem (ar kodoskopu), gan ar projektu plāniem, grāmatām, žurnāliem;

·         Kursanti saņem mācību materiālus (elektroniskā veidā);

·         Kursanti klausās, pieraksta, lai pēc tam visas labās idejas un jaunās zināšanas neaizmirstos un „neizkūpētu gaisā”, būtu pielietojamas arī vēlāk;

·         Lektore atbild un konsultē par kursantu uzdotajiem jautājumiem;

·         Kursantiem iespēja diskutēt un dalīties savā pieredzē;

 

Kopumā kursanti gūs ieskatu gan teorētiski, gan praktiski kā būtu plānojams, ierīkojams un kopjams dārzs. Lekciju un praktisko nodarbību laikā tiek iepazīts apstādījumos izmantojamo augu sortiments.

 

 

Maksa: 12 Ls/ viens seminārs

Lektore: dipl. ainavu arhitekte un daiļdārzniece Dace Lukševica,

 

Pieteikties: talsupic@apollo.lv; t. 2651 8464


Turpinājums atskatam 2013.gada 11.janvāra TN Pieaugušo izglītības centra organizētajai apaļā galda diskusijai „Valsts, pašvaldība un uzņēmējs: kā plānot attīstību kopīgi”. Pašvaldības budžets un tā prioritātes: attīstība, izklaide  vai „caurumu lāpīšana”? 

Ansis Bogustovs aicina uzņēmējus, piepalīdzot ekspertiem, provizoriski plānot Talsu pašvaldības budžetu nākamajam gadam. Patiesi- 2013.gada budžets šobrīd vēl nav pieņemts, iespējams kopā ar TN deputātiem apspriest savus iecerētos prioritāros pasākumus, kas veicinātu uzņēmējdarbību.

Trešais turpinājums atskatam 2013.gada 11.janvāra apaļā galda diskusijai Valsts, pašvaldība un uzņēmējs: kā plānot attīstību kopīgi”.  Skatīt iepriekšējo materiālu, kas publicēts 5.martā un 12.martā!

Diskusijai pievienojas Talsu novada deputāti- Miervaldis Krotovs, Andris Dedzis, Alfons Spēks. Juzefa Kļava, Gundars Sebris, Ainārs Lūks, Pūcītis, Elga Vērdiņa.

„Svarīgākais, plānojot budžetu, domāt par to, lai cilvēki šeit vēlētos dzīvot. Tad arī būs, kas maksā nodokļus. Tādēļ pats svarīgākais- medicīna, izglītība, un droša vide. Es liktu svaru uz šīm lietām! Protams, arī sociālā aizsardzība. Tomēr minētās trīs lietas ir dzinulis, kas aizsargā un piesaista cilvēkus Talsiem”,  saka Andis Araks, uzņēmējs, Talsu komersantu kluba vadītājs. „Politiķus un uzņēmējus nevajag pretnostatīt, jo politika ir vēlme sakopt savu sētu.”

A. Bogustovs: tātad, nepārspīlējot ar prioritāšu daudzumu, izglītībai budžetā plānojam 35 %?

Zālē valda vienprātība par izglītības prioritāro lomu. Tā ir investīcija nākotnē. Tomēr, nepieciešams sekot, lai atvēlētie līdzekļi tiktu tērēti racionāli. Piemēram, vajag nomainīt skolotājus, kas strādā neefektīvi, uzlabot izglītības saturu. Jāseko, vai skolas „ražo” tos, kas nepieciešami tautsaimniecībai.

Sarunā iesaistās A. Araks. Diskusiju par Laidzes profesionālās vidusskolas nākotnes izredzēm un izaicinājumiem turpina Rita Pole, direktore:

http://www.youtube.com/watch?v=zGIX1v1W2JI

Veselība apskatāma ciešā kontekstā ar sociālo atbalstu. Budžetā paredzētā summa ambulanču telpu nomai pagastos un sociālajiem pabalstiem sastāda 15% no pašvaldības plānotā budžeta. Vai šī ir prioritāte?

Konkrētu ciparu nevaru nosaukt,”, saka Mārcis Krauze, „taču šī situācija man pašreiz raksturojas šāda. Ir pacients, kas guļ komā. Mēs spriežam, cik izmaksās zāles, cik vajag pamperus un vēl kaut ko. Bet ko mēs īsti gribam - lai tas pacients pieceļas, izveseļojas?  Bet mums pat nav tāda mērķa! Pašreiz  mēs turpinām spriest, kas nepieciešams, lai šis pacients turpina gulēt komā!”

A. Bogustovs: Tas ir tas, ko es gribu jautāt- ko īsti gribam šogad nopirkt par budžeta naudu? Atbildi meklē TN pašvaldības deputāts Gundars Sebris- nepieciešams sakārtot vidi, lai šeit būtu patīkami dzīvot, bet darba iespējas šodien iespējams atrast arī neklātienē, izmantojot informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas. Iebilst Gatis Vjaters, uzņēmējs. Par maz attīstīta biznesa vide Talsos, būtiskākais ir nodrošināt darba vietas cilvēkiem, un šim mērķim būtu nepieciešama līdzekļu optimizācija. Var būt, par daudz esam aizrāvušies ar brīvā laika pavadīšanas un atpūtas pasākumiem? Tāpat pašvaldībai vienmēr jābūt atvērtai sarunām ar uzņēmēju:

http://www.youtube.com/watch?v=4PHEke1QbLU

A. Bogustovs: tātad, attieksmes maiņa- aicinājums uz sarunu, atvērtība piedāvājumiem, iekšējās konsultācijas, ir sākums veiksmīgai biznesa videi? Vai ir „kafijai” ar uzņēmējiem budžets paredzēts?

„Ar plānošanu budžeta ietvaros ir problēmas, tas ir izdzīvošanas budžets, tā lieta ir vēl sarežģītāka,” stāsta M.Krotovs:

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Q78doZjmhzg

 Kā rīkoties šādos apstākļos, kur ierobežotie finanšu resursi un projektu konkursu noteikumi ierobežo pašvaldības darbību? Var būt, iespējams uzturēt reklāmu par pakalniem kā mazu odziņu? Bet vai tā būs šī gadsimta lieta, ar ko Talsi iegūs jaunu ekonomisko elpu? Pašvaldība sniedz nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus 50%apmērā tiem uzņēmumiem, kuri atbilst īpašiem kritērijiem, kas izstrādāti, sadarbībā ar Talsu Komersantu klubu. Darbojas biznesa inkubators. Bet, vai tas ir tik nozīmīgi un ar to pietiek? Ja pašvaldībā netiks izstrādāts plāns, kādā veidā piesaistīt uzņēmējus, tad tas arī nenotiks.

A. Bogustovs: Kas Talsu uzņēmējdarbības videi būtu tas raksturīgākais? Piemēram, Bauska radās kā „sīkpendelnieku miestiņš”. Kā ir- vai Talsos vajag pa vienam dūmenim uz katra pakalna, vai Talsus vajag  pilnus ar mazajiem uzņēmumiem?

M. Krotovs: mums ir jāņem vērā Talsu tradīcijas- izejmateriāli: koks, grants, kūdra, augsti intelektuālais iedzīvotāju potenciāls, kas ir sākums lauksaimniecības produktu ražošanai un tālākai pārstrādei. Jāstrādā, lai radītu augstu pievienoto vērtību! Tā ir mazā un vidējā uzņēmējdarbība, kas saglabās skaisto vidi Talsu apkārtnē.

Par zivsaimniecības  neatsveramo ietekmi uz Talsu novada nodarbinātību-  daudz iedzīvotāju nodarbināti tieši šai nozarē, un, līdz ar to, būtiska ir  ceļu sakārtošanas vajadzība-  lai nodrošinātu pārvietošanos  līdz darba vietām,  stāsta  Juzefa Kļava. Vai šis ir vienīgais risinājums, kas ilgtermiņā izskatāms kā attīstības perspektīva un nodrošinās  iedzīvotājiem stabilas darba vietas un konkurētspējīgu atalgojumu? Jautājums paliek neatrisināts- kā veicināt noietu un pacelt pievienoto vērtību vietējiem produktiem? Kādas ir nākotnes attīstības perspektīvas ? diskutē J.Kļava un K.Klauss:

http://www.youtube.com/watch?v=azZ9zlEFXcQ

K.Klauss: Jo augstāka produktivitāte, stabilāka darba vieta. Tas, ka jums ir vēsturiski izveidojušās darba vietas, nenozīmē, ka tās saglabāsies. Īstenībā šie uzņēmumi samazināsies, ja necentīsies ražot vairāk. Vēl viena lieta- bezjēdzīgi netērēt Eiropas finansējumu, piemēram, bioenerģijai.

Eiropas finansējuma izlietošanas prioritātes ir jautājums, par ko pēdējā laikā aizvien biežāk tiek diskutēts vietējā sabiedrībā. Tiek labiekārtotas brīvā laika pavadīšanas telpas un dabas stūrīši vietās, kur iedzīvotāju skaits ir ļoti mazs. Vai tie ir finanšu resursu ieguldījumi, kuri ilgtermiņā piesaistīs  iedzīvotājus konkrētajai vietai? Vai tomēr plānveida pasākumi nodarbinātības veicināšanai- esošo ražotāju atbalsts un informatīvais atbalsts jaunajiem uzņēmējiem, kā arī iedzīvotāju izglītošana biznesa jautājumos un iztrūkstošo profesionālo iemaņu apguve nebūtu atzīstamas prioritātes?

A. Jaunsleinis: ir jārunā arī par kooperāciju. Kolhozi atmiņā palikuši kā negatīvs piemērs, ar sasaistītu plānošanas ekonomiku. Šobrīd- ja man ir biznesa ideja, domāju, ka sitīšos pats, bet nevaru. Individuālajiem ražotājiem nepieciešama loģistika- tai ir jābūt koleģiāli organizētai videi, un šeit ir iespējams pašvaldības atbalsts. Pašreiz tirgus ir deformēts.

Zālē izraisās diskusija par ārvalstu investoru lomu vietējā tirgus attīstībā. Izskan pretēji viedokļi par to nozīmību:

http://www.youtube.com/watch?v=UR2IgL5bK8U

Ja pasākuma tēma šķiet saistoša arī Jums un vēlaties ierosināt priekšlikumus uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu ieviešanai pašvaldībā, rakstiet uz e-pastu inga.sokolova@talsi.lv !

 

 

Aktivitātes projekta COOP EDU-SHIP LLIII-175

Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur sadarbību

ietvaros finansē Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības programma

 

Informāciju sagatavoja:

Inga Sokolova

Talsu novada Pieaugušo izglītības centra vadītāja

t.2651 8464


Vai Talsu uzņēmēji kautrējas sist dūri galdā?

12-03-2013

 „Kādēļ Talsu uzņēmēji kautrējas sist dūri galdā un piestādīt savu vajadzību sarakstu pašvaldībai, kā tas notiek, piemēram, Jelgavā?” jautā diskusijas Valsts, pašvaldība un uzņēmējs: kā plānot attīstību kopīgi” vadītājs Ansis Bogustovs. „Ja katram būtu šāds saraksts, es būtu pārsteigts. Tādu sarakstu var uztaisīt tikai tie, kas nedara neko….” Atbild Kristaps Klauss, Latvijas  Kokrūpniecības federācijas vadītājs.

Turpinājums atskatam 2013.gada 11.janvāra TN Pieaugušo izglītības centra organizētajaiapaļā galda diskusijai Valsts, pašvaldība un uzņēmējs: kā plānot attīstību kopīgi”,  kurā kā eksperti piedalās:

 

Andris Jaunsleinis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs

Jānis Endziņš, Tirdzniecības un rūpniecības  kameras vadītājs

Kristaps Klauss, biedrības "Latvijas Kokrūpniecības federācija" izpilddirektors

  Skatīt iepriekšējo materiālu, kas publicēts 5.martā!

Pie diskusiju galda ieņem vietas uzņēmēji. Līga Krauze ir SIA Betolli dibinātāja. Ja ir interese pasūtīt avangardiska dizaina vīriešu kreklu tieši Jūsu izmēram, meklējiet Līgu- jaunu uzņēmēju, kam ir gan idejas, gan vēlme  meklēt sadarbības iespējas  ar vietējo pašvaldību. Lai palielinātu apgrozījumu un meklētu pasūtījumus arī ārpus Latvijas, vietējā pašvaldība varētu palīdzēt uzņēmējiem reklamēties- gan vietējā teritorijā, gan ārpus tās.  

Attēlā no kreisās: uzņēmēji Līga Krauze, Jānis Lazdāns (ar muguru), Gatis Vjaters , Dāvis Kalmanis diskusijā ar Ansi Bogustovu. Idejas pieraksta Kārlis Lemans- Leimanis, Talsu Valsts ģimnāzijas audzēknis

Mārcis Krauze juridiskos pakalpojumus sniedz ar interneta starpniecību, nejūtas piesaistīts videi darba iespēju dēļ. Savukārt, bērniem Talsu novads ir lieliska vieta, kur izaugt- gan ekoloģiska, sakārtota  vide, gan drošība ir patiesi svarīgi faktori, lai šeit dzīvotu jaunās ģimenes. Mārcis uzskata, ka nepieciešams meklēt jaunas, radošas pieejas bērnu apmācībā dažādām vecuma grupām. Zālē esošie piekrīt, ka gan realizēt individuālo pieeju izglītības programmās (t.i., palīdzēt bērniem attīstīt katram savas individuālās spējas, ņemot vērā, ka bērni ir ļoti atšķirīgi un atšķirīgas ir arī vajadzības), gan mācīt biznesa domāšanu nepieciešams sākt jau bērnudārzā. „Ja nebūs izglītotu bērnu, nebūs nekā, kam pārējo radīt”, saka Mārcis Krauze.

Savukārt, Arvis Andersons no SIA „Talce” uzskata, ka nepieciešams sakārtot ceļus uz mazajiem pagastiem, tad gan skolas tiks saglabātas, gan uzņēmēji vēlēsies uzņēmumus izvietot, gan „Talcei „būs pasūtījumi jauni. Satrauc arī ceļa Stende- Mērsrags stāvoklis, tas jau gadiem gaida savu rekonstrukcijas kārtu, par ko jau daudz diskutēts iepriekš. SIA Talce, gods kam gods, pēdējos divos gados spējusi uzvarēt pašvaldības iepirkumu konkursos un veiksmīgi pilda pasūtījumus. „Nepieciešams izvērtēt vienlīdzīgu, strukturētu finansējuma atbalstu dažādām nozarēm, ne tikai ceļiem”, piebilst Andis Araks, SIA „Krauzers” vadītājs. „Jācenšas atbalstīt vietējos uzņēmējus, jādomā par sevi, savējiem, lai varētu strādāt un pelnīt šeit, uz vietas”.

„Var būt, pašvaldībai jānosaka prioritātes , kam dot līdzfinansējumu?” jautā diskusijas vadītājs Ansis Bogustovs.

Attēlā no kreisās: Aldis Felts, AS Latvijas valsts meži, Intars Šulcs, SIA Silverstone, Andis Araks, SIA Krauzers, Arvis Andersons, SIA Talce sarunā ar diskusijas vadītāju Ansi Bogustovu

„Prioritātes jānosaka jau iepriekš. Ja šogad šajā jomā projektu nav, jāmeklē vieta, kur darboties, citur”, Andis Araks

Jānim Lazdānam ir savs bizness Sabilē. Pašvaldībā vienkāršāk piesaistīt investīcijas, ja ir osta. Jānodrošina ar zemi industriālais parks, jāveido infrastruktūra, ceļi. „Darbaspēku varētu piesaistīt no citām vietām, bet iesākumam ir augstas īres maksas. Pašvaldībai jādomā, kā nodrošināt dzīvesvietu un  iespēju atgriezties ne tikai emigrantiem, bet arī iespējamajiem viesstrādniekiem”, - J.L.

„Arī Talsiem jādomā, kā piesaistīt cilvēkus”, sarunā iesaistās Intars Šulcs, SIA Silverstone dibinātājs, „Talsiem brauc garām, uz Ventspili. Nepieciešami  reklāmas pasākumi, tādi, kā Talsu rallijs. Talsos vajadzētu, piemēram, atpūtas parku, veloceliņus”.

A. Andersons: „Nepieciešams atbalsts biedrībām- piemēram, kinoloģiskais klubs, suņu audzēšana. Šogad jau trešo gadu notiks starptautiskā suņu izstāde Talsos, labums gan tūrismam, gan tirgotājiem”.

A. Felts, no AS Latvijas valsts meži, atzīst, ka pie mums jau ir labas iestrādnes pašvaldības un uzņēmēju sadarbībai. Jāturpina esošais, jāsekmē godīga konkurence gan iepirkumos, gan politisko lēmumu pieņemšanā. Uzņēmējiem nepieciešams atbalsts arī vides jautājumos konflikta situācijās, bieži vien nepieciešams vidutājs. „Globalizācijas laikā aizliegt nodarboties ar birokrātiju, bieži vien neesam spējīgi patstāvīgi pieņemt aktuālus lēmumus,” a. Felts redz iespēju attīstīties.

Dāvis Kalmanis, SIA Agro Stende, kas nodarbojas ar graudu apstrādi, vadītājs, uzskata, ka viens no veiksmes  faktoriem, lai Stendei nodrošinātu  izaugsmi par industriālu parku, ir jau iepriekš minētā ceļa Stende- Mērsrags atjaunošana. Lai gan šis darbs jau gadu no gada sarakstos, vēl aizvien plānotais nav realizēts. Ceļa izbūve veicinātu kravu pārvadājumu vešanu nevis uz Ventspili, bet Mērsragu, tādā veidā dažādojot uzņēmēju iespējas un piesaistot atšķirīgas intereses. „Stendē ir vieta, kur attīstīties, gan dzīvojamam fondam, gan industriālajai videi,” tā D.Kalmanis.

A. Bogustovs: ”Visu laiku spriežam, kā veidot lielāku pievienoto vērtību. Domāju, ka katram būs lielāks vēlmju saraksts, bet var būt uzņēmējs kautrējas sist dūri galdā?”

” Ja katram būtu šāds saraksts, es būtu pārsteigts, jo tad kādam būtu tikai jāgudro šīs saraksts. Tādu sarakstu var uztaisīt tikai tie, kas nedara neko, tikai sapņo un gudro, ” atbild Kristaps Klauss.

Par un pret kokrūpniecības nozarei: no  vēstures līdz rītdienai

Par vēlmju sarakstu kokrūpniekiem stāsta Kristaps Klauss:

http://www.youtube.com/watch?v=LKvj3NViDWM

Secinājums: pie mums atstāta novārtā koka māju būvniecība. Šāds virziens pašvaldības projektu realizācijai līdz šim nav izskatīts. Atbalstot projektos koka ēku būvniecību,  iespējams atjaunot Latvijas vēsturiskās iestrādnes un pieredzi. Koks ir izplatīts ēku būvniecībā Skandināvijas valstīs, tas ir ļoti silts un ekoloģisks materiāls. Tur klāt, tādā veidā iespējams atbalstīt arī vietējos uzņēmējus, radot Latvijas kokam pielietojumu ar augstu pievienoto vērtību. Tā kā šī nozare pie mums ir ar visām iespējām attīstīties, tad pašvaldība varētu arī sekmēt pētniecības projektu ieviešanu šai nozarē.

Katrai pašvaldībai jāatrod sava specializācija

Kādas iespējas „sildīt” ekonomiku pašvaldībā palikušas nesaskatītas? Vai mēs tagad deputātus „glaudām pa spalvai”? Par savu skatījumu uz priekšnoteikumiem veiksmīgas vides radīšanai uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās stāsta Jānis Endziņš, Tirdzniecības un rūpniecības  kameras vadītājs:

http://www.youtube.com/watch?v=PcFawp6e0sY

A.Bogustovs: „Starp pašvaldībām izveidojušies vairāki „flagmaņi, kas rullē”. Piemēram, Valmiera, Ventspils. Kas ir tie raksturlielumi, kas veido veiksmes stāstus? Kas ir tas, par ko cilvēki saka: te gan ir forša dzīve!”

Kāds ir mūsu vēsturiskais mantojums? Kā ir ar pašu cilvēku motivāciju darboties? Kas ir „Talsu veiksmes lācītis”? Diskutē Andris Jaunsleinis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs:

http://www.youtube.com/watch?v=EXHc81NO1wQ

A. Bogustovs: „cik interesanti, tad, kad vajag biznesu, tad vajag rūpnīcu, tad ir tas dūmenis, kas it kā nav zaļš, bet tad, kad vajag bērnus audzināt, tad vajag zaļi- pareizā vietā to dūmeni jāliek, un vajag abus!”

Diskusijai pievienojas Talsu novada deputāti- Miervaldis Krotovs, Andris Dedzis, Alfons Spēks, Juzefa Kļava, Gundars Sebris, Ainārs Lūks, Vilnis Pūcītis, Elga Vērdiņa. Turpinājums sekos!

Ja pasākuma tēma šķiet saistoša arī Jums un vēlaties ierosināt priekšlikumus uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu ieviešanai pašvaldībā, rakstiet uz e-pastu inga.sokolova@talsi.lv !

 

Aktivitātes projekta COOP EDU-SHIP LLIII-175

Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur sadarbību

ietvaros finansē Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības programma

 

 

Informāciju sagatavoja:

Inga Sokolova

Talsu novada Pieaugušo izglītības centra vadītāja

t.2651 8464


 

                                                                                                       

TALSU NOVADA PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS CENTRS

Tālr. mob.: 26518464; e-pasts:  talsupic@apollo.lv

Adrese: Valdemāra 17a, Talsi LV-3201

 

2011.gada 15.septembrī Talsu novada pašvaldībā tika pieņemts lēmums par Talsu novada Pieaugušo izglītības centra dalību LEADER projektu konkursā mobilās datorklases iegādei, kā arī krēsliem zāles labiekārtošanai PIC zālē K. Valdemāra ielā 17a.. Projekta kopējās plānotās izmaksas sastāda 16623,90 Ls.

2012.gada 17.jūlijā tika iegādāta mobilā datorklase Talsu novada iedzīvotāju apmācību vajadzību apmierināšanai.

Attēlā: mobilo datorklasi izmēģina NVO sektora līderi

TN  PIC darbības mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, saprotamu un aktuālu  pieaugušo izglītības piedāvājumu pēc iespējas tuvu dzīves vietai, veicinot izpratni par inovāciju, zinātnes sasniegumu pielietošanu, kā arī  jauno tehnoloģiju lomu iedzīvotāju nodarbinātības un uzņēmējdarbības attīstībai. Pieaugušie ir skaitliski vislielākā mērķa grupa, kura apgādā ne vien sevi, bet uztur arī savus bērnus. Ir skaidrs, ka šobrīd tieši šī grupa ir ekonomiski apdraudētākā- padomju laikā iegūtā izglītība nenodrošina zināšanas, kas nepieciešamas konkurētspējai darba tirgū. Iespējas iegūt jaunu, papildus augstāko vai profesionālo izglītību šim vecumposmam ir apgrūtinātas vai nepieejamas- tās ir augstas izmaksas un prasa ilgu prombūtnes laiku, ko nevar atļauties iedzīvotāji, kam jāaudzina bērni un jāuztur ģimenes. Tādēļ bija nepieciešams rast iespēju piedāvāt iespējami īsas, koncentrētas mācību programmas aktuālās nozarēs (nefomālās izglītības programmas), nodrošinot atbilstoši kvalificētu pedagogu piesaisti un atbilstošu tehnisko aprīkojumu.

Lai PI centram būtu iespējams realizēt mūsdienīgas, aktuālas apmācības, tika iegādāta Mobilā datorklase, kas ilgtermiņā ļaus nodrošināt dažādu mērķa grupu  iedzīvotāju- pensionāru, jauno māmiņu, pašvaldības darbinieku, mājražotāju, invalīdu, lauksaimnieku, bezdarbnieku, darba ņēmēju un darba devēju, pedagogu u.c. vajadzības apgūt IT prasmes, kā arī ar e- apmācību saistītās dažādu nozaru zināšanas, kā grāmatvedības uzskaites, uzņēmējdarbības, svešvalodu, dizaina, dažādu augstskolas programmu moduļu, u.c., tuvu dzīves vietai, gan darba dienas laikā, gan pēc darba, piesaistot kvalificētus pasniedzējus.

Mobilā datorklase būs izmantojama apmācību realizēšanai kā visās PIC apmācību telpās- Kareivju ielā 7 un Valdemāra 17a, tā arī visā novada teritorijā.

Lai nodrošinātu iespēju datorklasi izmantot arī PIC apmācību zālē Valdemāra ielā 17a, tiks iegādāti 30 krēsli ar paliktņiem. Projekta īstenošana tika pabeigta 2012.gada 28.decembrī.

Šobrīd tehnika ar augstiem kvalitātes rādītājiem sagaida savus pirmos lietotājus apmācībās, tuvākā nodarbība „Kā pārdot internetā” jau 15.martā! Gaidīsim visus interesentus, sekojiet informācijai lapā www.talsi.lv !

Projekts finansēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  ( ELFLA) pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" 5.2.aktivitātes ietvaros.

 

 

Inga Sokolova,

TN Pieaugušo izglītības centra vadītāja

 

 


Aicina iedzīvotājus debatēt par ekonomisko attīstību

05-03-2013

Noslēgušās projekta „Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur sadarbību” aktivitātes- apmācības, divas apaļā galda diskusijas un konference uzņēmējiem, pašvaldības pārstāvjiem, kā arī to organizāciju pārstāvjiem, kas cieši saistītas ar uzņēmējdarbības vides uzlabošanu un novada ekonomiskās labklājības veicināšanu.

Marta mēnesī sniegsim atskatu par diskusiju aktivitātēm neklātienē- katru otrdienu un piektdienu varēsiet  iepazīties ar publikācijām aktualitātēs www.talsi.lv .

Pieaugušo izglītības centrs aicina iedzīvotājus sniegt atsauksmes un priekšlikumus turpmākai sadarbībai.

 

Atskats uz projekta aktivitātēm

11.janvāris gadījies tāds „puteņains”- zeme ar debesīm griežas kopā. Skaņu apskaņotājs nav ticis laukā no mājas, ieputināts. Taču Talsu novada administratīvais centrs gaida viesus- pirmo reizi notiek atvērtā diskusija, kurā kā eksperti piedalās:

Andris Jaunsleinis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs

Jānis Endziņš, Tirdzniecības un rūpniecības  kameras vadītājs

Kristaps Klauss, biedrības "Latvijas Kokrūpniecības federācija" izpilddirektors

Apaļā galda diskusijā Valsts, pašvaldība un uzņēmējs: kā plānot attīstību kopīgi” par to- kāda nākotnes vīzija sagaida arī Talsu novadu, galvenie jautājumi būs: ko darīt, lai vieta, kurā mēs dzīvojam, ar laiku nekļūtu tikai par vēsturisku centru? Kādām jābūt prioritātēm, lai nākotnē par Talsiem varētu teikt: jā, šeit ir droša un radoša vide, iespējas izglītoties, labas darba un biznesa veidošanas iespējas?

Diskusiju vada Ansis Bogustovs , žurnālists ar bagātu pieredzi. Provokatīvi jautājumi un  uzmundrinājumi diskusiju dalībniekiem mijas ar smiekliem klausītāju rindās. Lai gan, šeit visi ir diskusijas dalībnieki, jo ikvienam tiek dota iespēja iesaistīties sarunā, uzdot jautājumu, izteikt savas domas.

Zālē maz brīvu sēdvietu, jo iedzīvotāju interese lielāka, nekā iepriekš plānots. Atnākuši arī tie, kam savi sasāpējušie jautājumi . 

Pašreiz Talsu novada pašvaldība sadarbojas ar uzņēmējiem no  Talsu komersantu kluba – (vairāk informācijas interesentiem http://www.talsi.lv/uznemejdarbiba) . Par sadarbības iestrādnēm diskusijas ievadā stāsta Talsu novada domes priekšsēdētājs Miervaldis Krotovs. Jautāts, kādas konkrētas iniciatīvas iekļautas nākamā, 2013. gada pašvaldības budžetā uzņēmējdarbības atbalstam, priekšsēdētājs akcentē infrastruktūras uzlabošanas projektus: tiks rekonstruētas divas ielas, sakārtots apgaismojums, sniegts atbalsts līdzfinansējuma veidā nevalstisko organizāciju projektu realizēšanai.  Pašreiz tiek demontētas vecās ielu apgaismošanas sistēmas, pašvaldībai jādomā, ko likt vietā.  „Cenšamies respektēt uzņēmēju priekšlikumus”, saka M. Krotovs. Domes deputāte, Lauku atbalsta dienesta vadītāja Juzefa Kļava precizē, ka pieņemts lēmums sakārtot pievedceļu līdz AS „Talsu Piensaimnieks”.

Projekts, kura ietvaros notiek diskusija, tiek realizēts Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros un saņem pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā. Kopējās projekta izmaksas sastāda 91 000 EUR. Par to, kādas vēl aktivitātes notiek šī projekta ietvaros, stāsta  Inga Sokolova, Talsu novada Pieaugušo izglītības centra vadītāja.

Projekta ietvaros 1.februārī notiks vēl viena diskusija mājražotājiem par konkrētām atbalsta iespējām. Noslēgumā  paredzēta atvērtā konference, kurā runāsim par valsts un zinātnisko institūciju iespējamo līdzdalību uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai pašvaldībā. Konferencē kā eksperti piedalīsies LR ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts, LR Saeimas deputāts no Talsu novada Edmunds Demiters, Ventspils augstskolas prorektors Arnis Sauka, SIA „Dendrolight” dibinātājs Jānis Vašuks, Kurzemes reģiona plānošanas reģiona administrācijas vadītājs Kristians Godiņš.

Diskusijas vadītājs Ansis Bogustovs sarunu virza tālāk ar jautājumu:  „Ja pārāk daudz atbalstīt uzņēmējus, vai tas nebūs komunisms? Savukārt, ja pašvaldība uzņēmējus neatbalstīs, tad tā kļūs tikai par vienu lielu sociālo nodaļu. Ko vēl iespējams darīt uzņēmējdarbības sekmēšanai?”

Uz šiem jautājumiem atbildi sākotnēji meklē Talsu ģimnāzijas debašu kluba dalībnieki. Attēlā no kreisās: Linda Baumane (11.a klase), Elīna Kārkle (10.), Sindija Kalniņa (10.), Kārlis Lemans- Leimanis (10.), Signe Blumberga (10.kl), Zane Vēvere (12.b )pasniedzējas Antras Grūbes vadībā.

 

Izspēlējot spēli „Par un Pret”-  par procesiem, kas notiek vietējā sabiedrībā, tiek akcentēti  procesi, kas jauniešu izpratnē ir aktuāli un notiek vietējā sabiedrībā. Sadalījušies divās grupās- vieni par, otri- „zaļie”, kas nevēlas piesārņot apkārtni un lieku troksni- sāk diskusiju par pozitīvajām lietām. Kā atbalstīt tos, kuri uzdrīkstējušies riskēt, uzņemties materiālo atbildību ne vien par savu, bet arī citu cilvēku nākotni, veidojot savus uzņēmumus?

Nepieciešama bezmaksas apmācība dažādos aktuālos jautājumos. Sniedzot jaunas zināšanas darbiniekiem, tiks sniegta iespēja uzņēmumiem paplašināties. Savukārt, nodokļu atlaides un ielas tirdzniecības vietu maksu atlaides masu pasākumos jaunajiem uzņēmējiem varētu sekmēt uzņēmumu dzīvotspēju un preču atpazīstamību un noietu vietējā tirgū.   Nepieciešams sniegt atbalstu produkcijas reklamēšanai. Viena no iespējām- izmantot vecu ēku sienas stendu izvietošanai. Uzņēmēji, savukārt var sponsorēt sportistus un komandas, tādā veidā reklamējoties. Nozīmīgas ir ārvalstu investīcijas, lai gan, tas var saasināt konkurenci. Var ienākt svešs darba spēks, tur klāt, daļa nodokļu izplūst no Latvijas. Tomēr, atalgojums un nodokļi ārvalstu investoru uzņēmumos ir konkurētspējīgāki. Ieņēmumi no nodokļu maksātājiem cels novada iedzīvotāju labklājību- būs iespējams labiekārtot vidi. Jaunas darba vietas, samazināts bezdarbs, palielināta dzimstība, plašāks pakalpojumu klāsts, samazināta emigrācija- pozitīvie ieguvumi. No pašvaldības nepieciešams pietiekošs informatīvais atbalsts. Jauniešu diskusiju saasina debates par tiešu finansiālā atbalsta nepieciešamību- vai tas nevar radīt negodīgu konkurenci? Kā izvēlēties prioritāros atbalsta virzienus, lai nediskriminētu citu nozaru uzņēmējus? Tomēr, jaunu darba vietu radīšana noteikti mudinās atgriezties tos, kas bijuši spiesti darbu meklēt ārzemēs krīzes laikā. Saliekot visus par un pret, viennozīmīgi uzvar nepieciešamība atbalstīt mūsu uzņēmējus- gan esošos, gan topošos! Un, patiesībā, tā bija tikai spēle- visi jaunieši ir par. Tādēļ arī skolēni pēc ievada nevis devās mājup, bet ar interesi, aktīvi turpināja dalību pēcpusdienā  ieilgušajā diskusijā.

Pēc pārtraukuma jauniešus pie galda nomainīs praktiķi. Vai uzņēmējdarbības ekspertiem, vietējiem politiķiem un uzņēmējiem būs atšķirīgs viedoklis un idejas par nākotnes izredzēm  Talsos? Sekojiet publikācijām par diskusijas tālāko norisi www.talsi.lv 8.martā!

 

Ja pasākuma tēma un norise šķita aktuāla arī Jums, sūtiet savas idejas, priekšlikumus, jautājumus un komentārus uz e-pastu inga.sokolova@talsi.lv !


 

 Projektu „Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur sadarbību”

COOP EDU-SHIP LLIII-175 finansē

Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības programma


 

Informāciju sagatavoja:

Inga Sokolova

Talsu novada Pieaugušo izglītības centra vadītāja

t.26518464


 

TALSU NOVADA PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS CENTRS

Tālr. mob.: 26518464; e-pasts:  talsupic@apollo.lv

Adrese: Valdemāra 17a, Talsi LV-3201


 

Apmācības martā

Talsu novada Pieaugušo izglītības centrs aicina apmeklēt sekojošus seminārus:

 par interneta izmantošanas iespējām sava uzņēmuma produkcijas vai pakalpojumu reklamēšanai, dārza dizains- no laba stila līdz ekonomiskajiem aspektiem, angļu valoda.


 

Seminārs Kā pārdot internetā? 

sadarbībā  ar  "anaZana" piedāvājam bezmaksas semināru par pārdošanas iespējām Internetā. Praktiskās nodarbības laikā varēsiet izveidot savu e-veikalu vai mājas lapu:

·       Sava uzņēmuma pozicionēšana interneta vidē;

·       Kā noteikt mērķauditoriju un definēt produktu;

·       Praktiskais darbs ar konstruktoru

·       Kā padarīt jūsu produktus un pakalpojumus pamanāmākus interneta vidē (SEO un meklētājsistēmas) ;

·       Sociālo tīklu nozīme pārdošanas apjoma veicināšanā (draugiem.lv, facebook.com u.c.)

 

Semināra norises laiks: 15.marts no plkst. 12.00 līdz 15.00, Talsu novada PIC telpās Talsos, K. Valdemāra ielā 17a, (kinoteātra Auseklis 2.stāvā). Semināra dalībnieku skaits ierobežots.


Kurss Angļu valoda

Vēlies apgūt vai pilnveidot savas valodu prasmes? Nāc mācīties!

Nodarbības grupām ar/bez priekšzināšanām 2 reizes nedēļā, pa divām akadēmiskajām stundām, darbdienu vakaros vadīs pasniedzēja Indra Kraģe.

Mācību ilgums 3 mēneši. Iespējams komplektēt arī dienas grupas vai mācīties individuālajās nodarbībās.

Mācību maksa: 30 Ls/mēn
Individuālās nodarbības: 7/Ls - nodarbība; diviem cilvēkiem: 10 Ls/nodarbība (5 Ls katram).

Organizācijām  piedāvājam iespēju apgūt valodu Jūsu darba kolektīvam Jums ērtā laikā uz vietas, Jūsu darba vietā.


 

Semināri Apstādījumu veidošana


1. seminārs. Lekcijas (10.00-16.00). (30.03.13.) Lauku Avīzes Tematiskās sadaļas "Daiļdārza pamatelementi" autore Jūs iepazīstinās ar jaunumiem „dārzu modē”, kādu stilu izvēlēties savā dārzā, kādi ir veiksmīgākie ainavu kompozīciju veidi, ar apstādījumu ekoloģiskajiem un ekonomiskajiem aspektiem, kā arī, piemērotu stādu izvēli un stādīšanas laiku.

2. seminārs. Mācību ekskursija, visa diena. (Jūnijs)
Ekskursijas mērķis - iepazīt un iemīlēt augus, saprast, ko vēlamies un varam izmantot savā dārzā, redzēt veiksmīgus piemērus, kā arī mācīties no citu kļūdām.
Semināra dalībnieki lektores pavadībā dodas praktiskās mācības uz Tukuma apkārtnes dārziem, apstādījumiem, parkiem, lauku sētu. Daiļdārza kopšanas pamatprincipu demonstrējumi. Iespēja iegādāties daudzgadīgo augu stādus.

Maksa: 12 Ls/ seminārs

Lektore: dipl. ainavu arhitekte un daiļdārzniece Dace Lukševica,

 

Pieteikties: talsupic@apollo.lv; t. 2651 8464


 Eiropas Biznesa atbalsta tīkla informatīvais izdevums Nr. 58 /janvāris


Talsu novada Pieaugušo izglītības centrs iesaka:

Enterprise Europe Network Latvia Eiropas Biznesa atbalsta tīklā-

jaunas biznesa idejas, ārvalstu uzņēmēji, kas meklē sadarbības partnerus, bezmaksas semināri un diskusijas par biznesa un zinātnes sadarbības tēmām, viss par inovāciju un jaunu ideju piesaisti Jūsu biznesam, bezmaksas konsultācijas konkrētu ideju realizēšanai, …

Jau divus gadus Talsu novada Pieaugušo izglītības centrs ir Latvijas Tehnoloģiskā centra sadarbības partneris, kura paspārnē darbojas Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (Enterprise Europe Network). Projekts savu darbību Latvijā uzsāka 2008. gada 29. februārī un apvieno līdz šim atsevišķi pastāvējušo Eiropas Informācijas centru Rīgā, kas darbojās kopš 1997. gada kā viena no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) struktūrvienībām un Inovāciju Rosināšanas centru.

Eiropas Biznesa tīkls ir lielākais uzņēmējdarbības un inovācijas atbalsta kontaktpunktu tīkls, kas sniedz praktisku informāciju uz specifiskiem jautājumiem ES uzņēmējiem par ES lietām, īpaši izceļot mazos un vidējos uzņēmējus. Eiropas Biznesa tīkls ir viena no Eiropas Komisijas Konkurētspējas un Inovāciju ietvarprogrammas sastāvdaļām, kas darbojas pēc vienas pieturvietas aģentūras principiem, lai sniegtu vienotus pakalpojumus.

Tīkla pamatdarbībā ir ne-nepareizo durvju (no wrong door) koncepcija – kas nodrošina vienotus pakalpojumus neatkarīgi no tā, kurā valstī vai kontaktpunktā griežas uzņēmējs.

Tīkls piedāvā konkrētus un efektīvus risinājumus uzņēmējiem 52 valstīs, iekļaujot 27 Eiropas Savienības valstis, kā arī kandidātvalstis (Turcija, Horvātija, Maķedonijas Republika, Islande), Eiropas ekonomiskās zonas valstis un citas trešās valstis.

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls ir vienreizējs gan pēc tā ģeogrāfiskā pārklājuma, gan pieejamajiem pakalpojumiem. Arī Talsu novada Pieaugušo izglītības centrā varat griezties pēc palīdzības- sadarbības partneru vai jaunu tehnoloģisko risinājumu meklēšanā, kā arī jautājumos, kas saistīti ar organizāciju vadību. Tālr. mob.: 26518464; e-pasts:  talsupic@apollo.lv.

Tīklā ir apvienotas un koordinēti darbojas aptuveni 600 partnerorganizāciju, kurās nodarbināti ap 4000 speciālistu, lai veicinātu ES uzņēmējdarbību.

Eiropas Biznesa atbalsta tīkla mājas lapā pieejama informācija par visām tīkla partnerorganizācijām, kā arī var iepazīties ar tīkla pasākumu kalendāru un pakalpojumiem: http://www.een.lv/ latviešu,   http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu – centrālā saite


Talsu novada Pieaugušo izglītības centrs uzsāk svešvalodu apmācības. Nodarbinātajiem izmaksas iespējams segt, izmantojot kuponus, ko izsniedz Nodarbinātības valsts aģentūrā.

 

Angļu valoda, 3 līmeņi

Ja Jums ir pamata zināšanas un vēlaties pilnveidot savas runas prasmes, aicinām pievienoties! Apmācību laikā pasniedzēja palīdzēs izprast kā izteicienus un gramatikas nianses, tā arī saņemsiet individuālu pieeju jūs interesējošo tēmu apguvē.

 

Vācu valoda

Pirmdienu un trešdienu vakaros no brīvā gaisotnē gramatiku un runas māku Jūs interesējošās tēmās palīdzēs apgūt Baiba Burghardte, pedagogs ar ilggadēju pieredzi.

 

Valodu kursu ilgums- 5 mēneši, maksa- 30 Ls/mēnesī.

Rezultāts: IZM reģistrētas  izglītības iestādes sertifikāts

 

PAR KUPONU IZMANTOŠANU APMĀCĪBU IZMAKSU SEGŠANAI INTERESĒTIES TUVĀKAJĀ VALSTS NODARBINĀTĪBAS AĢENTŪRAS  FILIĀLĒ. 

Vairāk info: http://www.nva.lv/index.php?cid=328&mid=312

 

 

Inga Sokolova,

TALSU NOVADA PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS CENTRS

Tālr. mob.: 26518464; e-pasts:  talsupic@apollo.lv

Adrese: K. Valdemāra iela 17a, Talsi, LV-3201

21. septembrī notiks informācijas diena uzņēmējiem par iesaistīšanos praktikantu uzņemšanai Erasmus un Leonardo da Vinci programmu ietvaros. Šajā pasākumā iepazīstināsim ari ar Latvijas Tehnoloģiskā centra Leonardo da Vinci projekta E-IM (www.e-im.eu) ietvaros izstrādāto e-studiju kursu "Inovāciju menedžments", kas paredzēts uzņēmēju profesionalitātes un konkurētspējas celšanai. 2013. gada pavasarī šo kursu būs iespējams apgūt arī Talsos, TN Pieaugušo izglītības centrā, galā saņemot Latvijas Tehniskās universitātes un Latvijas Tehnoloģiskā centra sertifikātu un 2 kredītpunktus.
 
Tālrunis interesentiem: 26518464 
 
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/erasmus/erasmus_jaunumi/?text_id=16460

 

Pētījums par mūžizglītību COOP EDU-SHIP projekta ietvaros

 

Pabeigta Pētījuma izstrāde par mūžizglītības iestāžu darba efektivitātes un sasaistes ar uzņēmējdarbības vidi uzlabošanu COOP EDU-SHIP projekta ietvaros. Pētījuma ietvaros izstrādātas rekomendācijas mūžizglītības sistēmas attīstībai nākotnē, kas paredz ievērojami palielināt plānošanas reģionu un novadu pašvaldību lomu tajā.

 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītā projekta „Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur uzņēmēju sadarbību mūžizglītībā", COOP EDU-SHIP ietvaros pēc Zemgales Plānošanas reģiona pasūtījuma sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu un citiem projekta partneriem, tika veikts pētījums „Mūžizglītības iestāžu darba efektivitātes un sasaistes ar uzņēmējdarbības vidi uzlabošana pārrobežu reģionos Latvijā un Lietuvā”. Pētījuma ietvaros tika analizēts mūžizglītības piedāvājums, izstrādātas rekomendācijas tā uzlabošanai, analizēta uzņēmējdarbības vide ar akcentu uz mūžizglītības pieprasījumu un izstrādāti ieteikumi tās uzlabošanai. 

 

“Mūžizglītība” ir konceptuāls jēdziens, kas aptver visus izglītības veidus cilvēka mūža garumā. Pētījumā lielākais fokuss veltīts pieaugušo izglītībai kā mūžizglītības un cilvēkresursu attīstības daļai, kuras nozīmīgums arvien pieaug sabiedrības novecošanās un ekonomiski tehnoloģisko izmaiņu dēļ.

 

Pētījuma ietvaros tiek secināts, ka (1) Latvijā trūkst vienota mūžizglītības politikas īstenošanas struktūra; (2) lielākā daļa finansējuma (ESF NVA īstenotie projekti) mūžizglītībai tiek izlietota centralizēti, nesasniedzot pašvaldību līmeni, kuras vislabāk pārzina darbaspēka un uzņēmējdarbības problēmas; (3) šobrīd pašvaldību resurss – PIC, kas saskaņā ar likumdošanu sniedz pieaugušo izglītības pakalpojumus, tiek izmantots nepilnīgi, neproduktīvi konkurējot ar privāto sektoru, nevis partnerībā ar to; (4) esošais mūžizglītības piedāvājums ir jāpilnveido, lai tas atbilstu uzņēmēju vajadzībām, jo īpaši vairāk pievēršoties profesionālajām prasmēm.

 

Efektīvai mūžizglītības politikas ieviešanai nepieciešams izveidot mūžizglītības un cilvēkresursu plānošanas vienību Plānošanas reģionos, kas formulētu pašvaldību mūžizglītības, t.sk. pieaugušo izglītības cenu politiku, sniegtu metodisko atbalstu pašvaldību mūžizglītības organizatoriem, pārzinātu izglītības resursus reģionā un ierosinātu uz uzņēmēju vajadzībām orientētu pieaugušo izglītības programmu izveidi. Izglītības iestādes savukārt veidotu šīs pieaugušo izglītības programmas, katra atbilstoši savam profilam atsevišķas to daļas: moduļus vai kursus. Mūžizglītības organizatoru loma pašvaldībās savukārt būtu programmu ieviešanas organizatoriskā vadība: finanšu plānošana, līgumu slēgšana, novērtējumi. Tāpat mūžizglītības organizatori pašvaldībās būtu galvenais kontaktpunkts starp mūžizglītības piedāvājumu un pieprasījumu: viņi pēc plānošanas reģiona metodikas apzinātu uzņēmēju vajadzības un informētu tos par mūžizglītības piedāvājumu viņu darbaspēkam.

 

Pētījumā ieteiktajā mūžizglītības politikas ieviešanas modelī katra institūcija sadarbojas atbilstoši savai lomai, savstarpēji nedublējot funkcijas: plānošanas reģioni atbild par reģionālo politiku, pašvaldības – par pašvaldību darba organizēšanu, savukārt mūžizglītības iestādes īsteno savu profesionālo kompetenci izglītības jomā.Rit sagatavošanas darbi uzņēmējdarbības apmācību īstenošanai

27-06-2012

Aizvien lielāku iedzīvotāju interesi izraisa fakts, ka nākotnē augstāko izglītību būs iespējams iegūt, mācoties dažādos neformālās izglītības kursos, apkopojot iegūtos sertifikātus un praktiskās pieredzes ceļā iegūtās zināšanas, galā kārtojot pārbaudījumus. Lai gan sistēmas ieviešanas kritērijus katra augstskola izstrādās atšķirīgus, izglītība, ko iedzīvotāji guvuši kursos, iegūs jaunu vērtību.

 

Talsu novada Pieaugušo izglītības centrs ir 12.partneris Latvijas- Lietuvas pārrobežu programmas projektā ”Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur sadarbību” COOP EDU-SHIP LLIII-175. Projekta mērķis- sniegt iespēju iedzīvotājiem apgūt uzņēmējdarbības prasmes. Noslēgusies projekta pirmā kārta- veikti renovācijas darbi Kareivju ielā 7, Administratīvā centra trīs zālēs. Jūlijā tiks veikta aprīkojuma iegāde, līdz septembra sākumam renovētās zāles varēs uzsākt apmācību.

 

Projekta ietvaros aptuveni 20 pieaugušo izglītības speciālistu no Zemgales, Kurzemes un Ziemeļlietuvas 18. jūnijā tikās darba gupas sanāksmē Talsu novada muzejā, lai dalītos pieredzē un diskutētu par apmācību programmām. Projekta ietvaros arī tiks iegādātas jaunas datorprogrammas uzņēmējdarbības apmācībai. Savukārt, ievadot Līgo svētku noskaņu, ar saviem gardajiem, visā Latvijā iecienītajiem izstrādājumiem klātesošos cienāja uzņēmumi A/S „Talsu gaļa” un A/S „Talsu piensaimnieks”, kā arī noskaņu papildināja vīnu kolekcijas prezentācija no Dienliliju dārza. Tikai no Latvijas augļiem un ogām  raudzētus mājas vīnus saimnieks jau otrajā paaudzē gatavo aptuveni 40 gadus.

 

Talsu novada Pieaugušo izglītības centra vadītāja Inga Sokolova piedalās vēl divos Interreg projektos, kas saistīti ar uzņēmējdarbības atbalstu. Sadarbībā ar Kurzemes reģiona plānošanas administrāciju piedāvājam piedalīties pieredzes apmaiņas braucienos mūsu mazos un vidējos uzņēmējus - dibināt sadarbības kontaktus, mācīties no somu, zviedru un igauņu partneru pieredzes. Savukārt, sadarbībā ar Latvijas Tehnoloģisko centru un Tehnisko universitāti apgūstam jaunas apmācību programmas un veidus uzņēmēju sagatavošanai praktiskam darbam. Pieaugušo izglītības centrā varat arī vērsties, ja jūsu uzņēmumam nepieciešams tehniskais aprīkojums, bet nezināt, kam jautāt- palīdzēsim!

 

 

Interese par apmācībām ir liela. Lai gan apmācība sāksies septembrī, jau piesakās interesenti arī no kaimiņu novadiem. Sniegsim iespēju izvēlēties apmācību dienu- piektdienas (pašnodarbinātajiem)  vai sestdienas (ar vai bez priekšzināšanām biznesa veidošanā), katru nedēļas nogali. Tādēļ aicinām gan tos, kam ir tikai vēlēšanās apzināt iespējas biznesa plānošanai, gan interesentus ar priekšzināšanām- esošos un bijušos uzņēmējus un studentus! Tiks pieaicināti arī ārvalstu eksperti. Apmācība- bez maksas!

          

Talsu novada Pieaugušo izglītības centrs

e-pasts: talsupic@apollo.lv., tālr. 26518464, atbildīgā speciāliste Inga Sokolova .


Sākas pieteikšanās uz bezmakasas apmācību programmām uzņēmējdarbībā

28-04-2012

 

Latvijas- Lietuvas pārrobežu programmas projekta ”Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur sadarbību” COOP EDU-SHIP LLIII-175 ietvaros piedāvā bezmaksas apmācības esošajiem un topošajiem uzņēmējiem biznesā un vadībā.

 

Apmācību moduļi veidoti gan iesācējiem uzņēmējdarbībā, gan arī pieredzējušiem uzņēmējiem. Topošiem uzņēmējiem būs iespēja apgūt zināšanas par uzņēmējdarbības izveides pamatprincipiem un praktiski izvērtēt savas personiskās iemaņas veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai, uzņēmējiem ar pieredzi - daudzpusīgas, kvalitatīvas zināšanas par būtiskiem procesiem uzņēmējdarbības vadībā un attīstībā, kā arī gūt praktiskus ieteikumus ar uzņēmējdarbību saistītu jautājumu risināšanā par tēmām - eksporta iespējas, inovāciju piesaiste, pārrobežu sadarbība, vadības psiholoģija, stratēģiskā plānošana, produktu virzīšana vairumtirdzniecības ķēdēs, organizācijas juridiskās formas izvēle – priekšrocības, loģistika un mārketings, sabiedriskās attiecības, prezentāciju meistarklase, zīmola attīstība, uzturēšana un citiem aktuāliem jautājumiem.

 

Apmācības nodrošina Talsu novada Pieaugušo izglītības centrs piesaistot labākos lektorus savā jomā.

 

Informācija par apmācībām: Talsu novada Pieaugušo izglītības centrs e-pasts: talsupic@apollo.lv., tālr. 26518464, atbildīgā speciāliste Inga Sokolova .

Reģistrējies savlaicīgi, vietu skaits ierobežots!

 


Vispirms- jaunas zināšanas biznesam!

Talsu novada Pieaugušo izglītības centrs darbojas vairākās uzņēmējdarbības atbalsta programmās, kuru ietvaros novada iedzīvotājiem tiek sniegtas konsultācijas un apmācība biznesa uzsākšanai un paplašināšanai .  

Jau vairāk kā divus gadus Pieaugušo izglītības centrs ir Latvijas Tehnoloģiskā centra sadarbības partneris un piedāvā bezmaksas informāciju par LTC sniegtajiem pakalpojumiem:

 • Konsultācijas par ārējo tirdzniecību;
 • Informācija par starptautiskajām nozaru izstādēm;
 • Palīdzība biznesa partneru meklēšanā, izmantojot datu bāzes;
 • Informācija par nacionālo un ES likumdošanu, kas nosaka atsevišķu preču grupu eksportu uz/no trešajām valstīm, tirdzniecības ierobežojumiem, tranzīta procedūrām, nodokļu nomaksas kārtību, preču marķēšanu;
 • Informācija par starptautiskajiem tiesību aktiem, kas reglamentē uzņēmējdarbības uzsākšanu, nodokļu politiku, darba tiesības u.c.
 • Informācija par noteiktas tehnoloģijas, zināšanu vai ražotprasmes nodošanu no viena tehnoloģiju lietotāja otram, ar nolūku radīt jaunus produktus, procesus vai pakalpojumus;
 • Palīdzība pirmo kontaktu nodibināšanai, izmantojot starptautisku jauno tehnoloģiju un inovatīvu risinājumu datu bāzi Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN), tehnoloģisko risinājumu iegādei, tirdzniecībai  un partneru meklēšanai.

Latvijas Tehnoloģiskais centrs uzaicinājis Talsu novada Pieaugušo izglītības centru piedalīties Interreg 4A projektā "Centrālās Baltijas sadarbība uzņēmējdarbības attīstībai". Projekta ietvaros rosināsim pilnveidot uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu pašvaldībās un mācību sistēmā. Kopā paredzēti 4 pieredzes apmaiņas braucieni ar izglītojošiem semināriem Somijā, Igaunijā un Latvijā.

Pirmais seminārs notika Helsinkos, Somijā,  2012.gada 13.-14.martā, tā tēma- Centālās Baltijsa attīstības resurss- iedzīvotāji un attīstības veids- aktīva iesaistīšanās uzņēmējdarbībā, gan radot jaunas idejas par biznesa veidu un formu, gan meklējot jaunas sadarbības iespējas.

Grupa, kuru pārstāv arī TN PIC vadītāja Inga Sokolova, sastāv no 20 dalībniekiem. Visplašāk pārstāvēti biznesa inkubatori, augstskolas- Fizikālās enerģētikas institūts, pašvaldības un Pieaugušo izglītības centri. Otru grupu no Latvijas vada projekta partneri no Rīgas Stokholmas Ekonomikas augstskolas, Ventspils Mūžizglītības centrs, kā arī pārstāvji no Vidzemes augstskolas, Latvijas Universitātes, Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas, Liepājas universitātes, Daugavpils universitātes un Lauksaimniecības universitātes. Plaši pārstāvēti arī partneri no Igaunijas un Somijas. Braucieni plānoti vēl- pieredzē dalīsies arī partneri no Igaunijas un Latvijas.

Ar autobusu devāmies uz Tallinu- tālāk ar prāmi, uz Helsinkiem. Ilgais pārbrauciens ar grupas vadītājas Diānas Krieviņas palīdzību tapa tik aizraujošs, ka pat vēja brāzmas atklātā jūrā nespēja kavēt diskusijas un sarunas par atšķirīgajām pieredzēm un kopīgajām problēmām, ar ko nākas saskarties, apmācot un konsultējot cilvēkus. Piemēram, visgrūtāk pārvaramas ir bailes, neticība sev un neuzticēšanās apkārtējiem. Bezdarbs un finanšu trūkums rada papildus spriedzi. Lielā daļā sabiedrības valda uzskats, ka rietumu uzkrātās zināšanas nav pielietojamas mūsu postpadomju sabiedrībā.

Apmācības sistēmu uzņēmējdarbībā gaida pārmaiņas- jauna pieeja, attieksme. Uzņēmējdarbību nevar apgūt, noklausoties lekciju, skaitītu dienu laikā, nevar „ar karoti mutē ieliet”. Uzņēmējdarbības apmācībai jāietver daudz plašāks skatījums, un tā ir  biznesa domāšanas veidošana, kas sastāv no izglītības un treniņprogrammām, individuālās iniciatīvas un atbalstošas uzņēmējdarbības vides, uzņēmējdarbību atbalstošas politikas veidošanas vietējā sabiedrībā.

Cilvēks, kas iesaistās uzņēmējdarbībā, pieņem biznesu kā dzīves veidu- ar savu attieksmi pret lietām. Savukārt zināšanas palīdz veiksmīgi īstenot spēles noteikumus. Zināšanas ir mūžizglītības sastāvdaļa: uzņēmējdarbības iemaņas attīstās un jāpapildina visos dzīves posmos. Tas ir dzīves kvalitātes vadības jautājums- prasmes sadarboties, pašizaugsme, spēja radīt inovācijas un spēja vadīt pārmaiņas. Apmācības un treniņi attīsta uzņēmējos spēju meklēt un rast pareizo darbības veidu, kurā izpaužas cilvēka attieksme, vēlmes un vajadzības, kas kombinējas ar uzlabotām kompetencēm un zināšanām.  Visas šīs zināšanas un iemaņas veido uzņēmējdarbības kultūru- attieksmes veidu pret biznesu, kuras veiksmīgu realizāciju nosaka dažādos vecuma posmos saņemtās zināšanas. Tādēļ- secinājumi:

·        Izglītība, kas paredz uz uzņēmējdarbību vērstas attieksmes un uzvedības veidošanu- viena no galvenajām prioritātēm ES dalībvalstīs.

·        Pamatlīmeņa zināšanas uzņēmējdarbībā- veiksmīgas iedzīvotāju pašrealicacijas un visas sabiedrības labklājības priekšnoteikums

·        Zināšanas biznesa attieksmes veidošanai nepieciešams sniegt visās vecuma grupās- no bērnudārza līdz profesionālajai un neformālajai izglītībai.

·        Novada ietvaros nepieciešams veidot vienotu uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu, kurā piedalīsies dažādu izglītības līmeņu institūcijas. Uzņēmējdarbības apmācības koncepcija novada ietvaros jāattīsta vienota, piesaistot ES finansējumu no dažādām izglītības programmām attiecīgajām iestādēm.

·        Būtiska iezīme- uzņēmējdarbības pasniedzēju  kompetenču līmenis ir ļoti atšķirīgs, nepieciešams veidot vienotu apmācību sistēmu pašiem pedagogiem- ierastās lekcijas apvienojot ar situāciju simulāciju

·        Veidojas jauni sadarbības veidi starp mācību iestādēm un biznesa organizācijām, kas paredz jaunu tehnoloģisko risinājumu  un audzēkņu biznesa uzvedības veidošanos.

·        Komandas darbs- veiksmīgas idejas realizācijas priekšnoteikums . Biznesa ideju nerada un nerealizē viens cilvēks- visbiežāk veiksmīgas idejas cieš neveiksmi, ja tās autors nav novērtējis nepieciešamību veidot darba grupu idejas realizēšanai.

·        Personības individuālo iezīmju loma komandu darbā- vai es apzinos pienākumus, ko tieši es varu veikt vislabāk noteikta mērķa sasniegšanai? Vai spēju novērtēt citu sniegumu un iesaistīt darbā?

·        Pasaulei vairs nav robežu biznesā. Robežas rada zināšanu trūkums pašos cilvēkos.

Lai šīs idejas iedzīvinātu Talsu novadā,  Pieaugušo izglītības centrs, kopā ar nevalstiskajām organizācijām un pašvaldības pārstāvjiem, plāno izveidot novada radošo  iniciatīvu centru (NRIC). NRIC tiks sniegts atbalsts- apmācība un konsultācijas- gan individuāli, iedzīvotājiem, gan sabiedriskām un biznesa organizācijām sociālās un ekonomiskās aktivitātes veicināšanai. Centrs artradīsies kinoteātrī „Auseklis”, kur jau šobrīd darbojas Pieaugušo izglītības centrs, Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs, Talsu Novada fonds, Komersantu klubs un pašvaldības komercdarbības speciālists.

NRIC ietvaros kino zāli iecerēts pielāgot arī konferenču vajadzībām, jo pašreiz mūsdienu prasībām atbilstošas telpas šādiem mērķiem novadā nav pieejamas. Līdz ar to tiks sekmēta visu organizāciju darbība un dalība kopējos projektos.

Šobrīd Talsu novada Pieaugušo izglītības centrs darbojas Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projektā „Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur sadarbību” , kura ietvaros tiks renovētas un aprīkotas telpas Kareivju ielā 7 (administratīvajā centrā), ko pašvaldība ir atvēlējusi iedzīvotāju apmācību vajadzībām. Projekta mērķis ir sniegt iedzīvotājiem bezmaksas iespējas pilnveidot zināšanas uzņēmējdarbībā. Kopējais stundu skaits-324, plānots apmācīt 75 iedzīvotājus. Tēmas aptver visplašāko skatījumu- apmācības paredzētas gan tiem, kas vēlas vēl tikai atrast savu biznesa ideju, gan tiem, kas vada daudznozaru uzņēmumus un meklē starptautiskas sadarbības iespējas un meklē tehnoloģiskus risinājumus darbības paplašināšanai. Lekciju un praktisku vingrinājumu veidā atbildēsim uz interesentu jautājumiem- arī par likumdošanas jaunievedumiem un tiesībām. Uz apaļā galda diskusijām aicināsim interesējošu nozaru ekspertus, kur klātienē būs iespējams uzdot jautājumus arī pašvaldības pārstāvjiem un politiķiem.

Apmācības plānots uzsākt 2012.gada maijā. Interesentiem informācija būs pieejama Talsu novada mājas lapā www.talsi.lv sadaļā izglītība- pieaugušo izglītība.

Projekta aktivitātēs ietilpst arī diskusijas tiešsaiste internetā par uzņēmēju sadarbības iespējām projekta partnervalstī- Lietuvā. Latvijas pusē uzņēmēji būs  gaidīti Ventspils mūžizglītības centrā, kur šī projekta realizācijas vajadzībām tiek iegādāts specializēts videokonferenču aprīkojums. Protams, norisēm sekot varēsiet arī ar interneta starpniecību.

Ventspils Mūžizglītības (MI) centrā viesojāmies arī 23.martā, kad visi projekta partneri tika aicināti iepazīties ar Ventspils Mūžizglītības centra, Biznesa inkubatora un Augsto tehnoloģiju parka sniegtajām iespējām. Apskatījām MI centra uzņēmējdarbības programmas absolventes izloloto sapni- gadu jauno uzņēmumu- maizes ceptuvi. Tas bija stāsts par to, kā reāliem cilvēkiem piepildīt reālus sapņus. Izrādās, ka augsto tehnoloģiju parkā šādu iedvesmojošu stāstu netrūkst-dalībnieki ražo, piemēram,  no diedzētiem kviešiem veselīgu našķi- graliņus. Teritorijā blakus kosmiskajām tehnoloģijām tiek šūdināta sieviešu veļa un komplektēti sveču liešanas komplekti.

Atgādinu, ka arī Talsos ir biznesa inkubators, kurā varat griezties, ja Jums ir sava biznesa ideja, bet jautājumu šajā sakarā ir vairāk, nekā gribētos!

Pieaugušo izglītības centrs izmantos Kurzemes plānošanas reģiona piedāvāto iespēju iesaistīties ari projektā „MVU starptautisko pakalpojumu pieejamības veidošana” (BASIS), kura  mērķis ir apmācīt biznesa konsultantus, paplašinot to zināšanas par mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) iespējām iziet starptautiskajos tirgos un noteikt pareizos starptautiskos tirgus potenciālajiem produktiem un pakalpojumiem.

Vietējiem   MVU, kas ir ieinteresēti starptautiskas sadarbības veidošanā, Pieaugušo izglītības centrā tiks sniegtas konsultācijas sadarbībai  ar projektā iesaistīto citu valstu MVU un projekta partnervalstu biznesa konsultantiem. Tiks meklētas arī jaunas pieejas, kā aktivizēt uzņēmumu iziešanu starptautiskajos tirgos.

 

Inga Sokolova,

Talsu novada Pieaugušo izglītības centra vadītāja

 


EEN-Latvija Informativo izdevumu Nr. 46 (2012. gada janvaris).skatīt šeit 


 

Kursu ilgums- 5 mēneši, maksa- 30 Ls/mēnesī. Rezeulāts: IZM reģistrētas  izglītības iestādes sertifikāts

 

Angļu valoda bez priekšzināšanām

Vēlaties pats būt dzīves noteicējs, taču, pasaulei strauji mainoties, ikdienu apgrūtina angļu valodas neprasme? Būsiet gaidīts pirmdienu un  trešdienu vakaros apgūt valodu no pašiem pirmsākumiem kopā ar nelielu interesentu grupu un atsaucīgu, saprotošu un kompetentu pasniedzēju!

 

Angļu valoda ar priekšzināšanām

Ja valodu esat mācījies, taču daudz kas piemirsies, nepieciešams atkārtot un pilnveidoties, aicinām uz pirmo nodarbību 18.oktobrī plkst.17.30 nodarbības otrdienu un ceturtdienu vakaros. Kursu vada pasniedzēja ar augstāko profesionālo izglītību attiecīgajā jomā, Santa Svarinska.

 

Vācu valoda

Katram interesentam ir savi iemesli, kādēļ nepieciešama šī valoda: darba, atpūtas, atsvaidzināt zināšanas vai mācīties no pirmsākumiem. Pirmdienu un trešdienu vakaros brīvā gaisotnē gramatiku un runas māku Jūs interesējošās tēmās palīdzēs apgūt Baiba Burghardte, pedagogs ar ilggadēju pieredzi.

 

Kultūras pasākumu plānošana

Programma sniedz ieskatu kultūras vadības teorijā un praksē, aplūkojot tādas tēmas kā kultūras menedžmenta pamati, kultūras projektu vadība, sabiedriskās attiecības un mārketings, biznesa plāna izstrāde, mūzikas un izstāžu menedžments, personāla vadības pamati, ievadu sociālajā psiholoģijā. Programmu vada Latvijas kultūras koledžas pasniedzēji.


Floristika

 

Kurss sniegs iemaņas darbam individuāli vai uzņēmumos, kas nodarbojas ar floristikas pakalpojumiem. Spēsiet sagatavot materiālus darbam, plānot un izgatavot ziedu kompozīcijas, veidot telpu noformējumu! Katru nodarbību tiek izgatavotas divas kompozīcijas. Piecu mēnešu kurss, mācības piektdienās, no 17.00, maksa 30 Ls/ mēnesī,  pasniedzēja Inta Ose.

 

 

 

Dārza dizains

Ja esat mājas daiļdārzu cienītāja, piedāvājam apgūt sekojošas prasmes: dārza teritorijas apzināšana un plānošana, labiekārtojums un būves dārzā, augi un zāliens, dārza plānojums. Darbs mazā grupā lekciju un praktisko darbu laikā nodrošina individuālas konsultācijas ikvienam grupas dalībniekam. Rezultāts: zināšanas sezonas un ilgtermiņa dēstīšanas plānošanai; neformālās izglītības sertifikāts par kursu apguvi daiļdārzniecībā. Vadītāja: Ilze Liepiņa, videssaimniecības inženiere, vides pārvaldības maģistre

 

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas