Svētdiena, 29. marts
Šodien sveicam: Aldonis, Agija

Kultūras projektu konkurss

Zināmi kultūras projektu konkursa rezultāti
 
Talsu novada pašvaldības 2015.gada pirmā pusgada kultūras projektu konkursā tika saņemti 11 projektu pieteikumi. Kultūras projektu vērtēšanas komisija, atbilstoši kultūras projektu konkursa nolikumam, nolēma finansiāli atbalstīt 8 no iesniegtajiem projektu pieteikumiem.

Kultūras projektu vērtēšanas komisija, pēc projektu pieteikumu izvērtēšanas saskaņā ar projekta iegūto vidējo aritmētisko punktu skaitu pēc desmit vērtēšanas kritērijiem (atbilstoši projektu konkursa nolikuma 26.punktam), pieņēma lēmumu atbalstīt 8 kultūras projektus:

Nr.

p.k.

Projekta nosaukums

 

Projekta iesniedzējs

 

Piešķirtais finansējums

(EUR)

1.

Tautiskā stila mēbeļu komplekta izgatavošana. 3.posms

Talsu novada muzejs

710.00

2.

Laidzē zaļo DZEJAS koki...

Laidzes bibliotēka

403.65

3.

Vizuāli-digitāls Talsu novada

kultūrvēstures krājums

Biedrība „Talsu fotoklubs”

198.81

4.

Orisāres un Ģibuļu sadarbība Pagasta dienās

Ģibuļu pagasta pārvalde

700.16

5.

„Latviešu kultūras dienas Bredfordā”

Talsu tautas nams

710.00

6.

„Lībagi laiku lokos”

Lībagu brīvā laika pavadīšanas centrs

343.00

7.

Jubilejas koncerts „Korim „Amenda”-20”

Talsu evaņģēliski luteriskā draudze

639.00

8.

„Dziesmu tilts Talsi – Tjøtta”

Talsu tautas nams

710.00

Pavisam kopā:

4 414.62

Talsu novada kultūras projektu 2015.gada I pusgada konkursam iesniegtos projektus vērtēja komisija šādā sastāvā: Talsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Olga Blumbaha, Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece administratīvajos un finanšu jautājumos Inguna Kaļinka, Finanšu nodaļas vadītāja Ilze Lagzdiņa un Kultūras nodaļas vadītāja Ina Jurkeviča.

Projektu konkursa rezultāti tika izskatīti un akceptēti 17.decembra Talsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē un 29.decembra domes sēdē.  

Lai arī konkursā iesniegti 11 projektu pieteikumi, pamatojoties uz Kultūras projektu konkursa nolikumu, vērtēti tika 8. Diviem no projektu pieteikumiem tika konstatēta neatbilstību nolikumam, savukārt viena pretendenta pieprasītais finansējuma apjoms pārsniedza nolikumā noteikto maksimālo apjomu/pieļaujamo attiecību no projekta kopējā budžeta.

Pieteikumus, kuri nav guvuši finansiālu atbalstu, pretendenti var saņemt atpakaļ viena mēneša laikā pēc projektu konkursa rezultātu paziņošanas. 

Informāciju par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas kārtību atbalstīto kultūras projektu iesniedzēji var saņemt Kultūras nodaļā pēc 2015.gada 12.janvāra.

Informāciju sagatavoja:

Sanita Arciševska

Talsu novada pašvaldības 
Kultūras nodaļas projektu koordinatore
Tālr: 22043062; 63254003
E-pasts: sanita.arcisevska@talsi.lv


 IZSLUDINĀTS 2015. GADA PIRMAIS KULTŪRAS PROJEKTU KONKURSS

Talsu novada pašvaldība izsludina 2015.gada Talsu novada kultūras projektu konkursa pirmo kārtu, aicinot līdz 2014. gada 5. decembrim iesniegt projektus, kuru ietvaros iecerēts īstenot aktivitātes un pasākumus laika periodā no 2015. gada 1.janvāra līdz 2015. gada 30.jūnijam.

Talsu novada pašvaldības kultūras projektu konkurss, pieteikumu izskatīšana un finansējuma piešķiršana notiek divas reizes gadā – jūnijā un decembrī. Par projekta aktivitātēm, kuras plānots īstenot laika periodā no 1.janvāra līdz 30.jūnijam, pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 5.decembrim, par projekta aktivitātēm, kuras plānots īstenot laika periodā no 1.jūlija līdz 31.decembrim, pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 5.jūnijam.

Talsu novada 2015.gada kultūras projektu konkursa kopējais finansējums ir 12 000,00 EUR. Pirmā pusgada kultūras projektu aktivitāšu finansēšanai pieejamā summa ir 6 000,00 EUR; savukārt maksimāli pieejamais finansējuma apjoms vienam projektam ir 712.00 EUR.

Talsu novada pašvaldības Kultūras nodaļa aicina potenciālos kultūras projektu iesniedzējus š.g.22.novembrī pl.10.00 (Kultūras nodaļā, K.Valdemāra ielā 17a, Talsos) piedalīties Konsultāciju dienā, kurā tās dalībnieki tiks informēti par izmaiņām Talsu novada kultūras projektu konkursa nolikumā, kā arī tiks sniegtas individuālas konsultācijas par projektu dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību.

Projektu pieteikumi jāiesniedz Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā līdz  5.decembrim, pulksten 17.00, kā arī tie elektroniskā veidā jānosūta uz e-pasta adresi: dome@talsi.lv ar norādi „Kultūras projektu konkursam”.

Informācija par pieteikumu iesniegšanu un tajā ietveramo informāciju - Talsu novada kultūras projektu konkursa NOLIKUMĀ

Projekta pieteikumā iekļaujamās veidlapas:

Pieteikuma veidlapa /Pielikums nr.1/

Projekta apraksts (paraugs) /Pielikums nr.2/

Projekta tāme (veidlapa) /Pielikums nr.3/

Pēc apstiprinātā projekta īstenošanas jāiesniedz:

Līdzekļu izlietojuma atskaite (veidlapa)

 Saistošie Talsu novada domes lēmumi

Par 2015.gada Talsu novada kultūras projektu konkursa prioritātēm un finansējuma piešķiršanu

Par grozījumiem Talsu novada kultūras projektu konkursa nolikumā

Par 2015.gada Talsu novada kultūras projektu vērtēšanas komisiju

Lēmums par Talsu novada kultūras projektu konkursa nolikumu

Lēmums par grozījumiem Talsu novada kultūras projektu konkursa nolikumā

 

Sanita Arciševska

Talsu novada pašvaldības

Kultūras nodaļas projektu koordinatore

Tālr: 22043062; 63254003

E-pasts: sanita.arcisevska@talsi.lv

 

 

 

2014.GADA OTRĀ PUSGADA KULTŪRAS PROJEKTU KONKURSA REZULTĀTI

Talsu novada 2014. gada otrā pusgada kultūras projektu konkursā atbalstu guvuši 12 projekti, kas saņēmuši visaugstāko vērtējumu no kopumā 25 iesniegtajiem projektu pieteikumiem. Atbalstītajiem kultūras projektiem tiks novirzīti 7 555,47 eiro.

Kultūras projektu konkursa vērtēšanas komisija, izvērtējot katra projekta pieteikuma atbilstību Talsu novada kultūras projektu konkursa nolikuma prasībām un saskaņā ar projekta iegūto vidējo aritmētisko punktu skaitu pēc nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem pieņēma lēmumu atbalstīt 12 kultūras projektus un aktivitātes:

 • "Āvu, āvu baltas kājas" (Laucienes pamatskola) – 496.00 EUR - Laucienes pamatskolas deju kolektīva „Nurmīte” pastalu iegādei.
 •  Foto albums "Talsi–kalnu un ezeru pilsēta” (Talsu novada muzejs) – 712.00 EUR - materiālu iegādei un tipogrāfijas pakalpojumu daļējai apmaksai.
 •  "Ar putnu ģerbonī" (Ģibuļu pagasta pārvalde) – 691.47 EUR - Ģibuļu pagasta karogu un suvenīru ar Ģibuļu pagasta ģerboni iegādei („Putnu pašvaldības salidojumā”).
 •  Lielkoncerta "Rūdolfa smaids” ģenerālmēģinājums (Talsu pilsētas pārvalde) – 711.00 EUR -  lielkoncerta ģenerālmēģinājuma apskaņošanas, gaismošanas apmaksai.
 • Deju kolektīvs "Spriganis” atklāj latviešu tautas tradīciju un dejas spēku Eiropai starptautiskā festivālā Horvātijā! (Biedrība „Spriganis”) - 712.00 EUR - degvielas izdevumu daļējai apmaksai (nokļūšanai uz Horvātiju).
 • Teātra festivālā "Kaimiņu būšana” iepazīstas ar latgaļu kultūru (Laidzes brīvā laika pavadīšanas centrs) – 170.00 EUR – teātra festivāla muzikantu apmaksai.
 • ""Talsis” skan" (Talsu 2. vidusskola) – 712.00 EUR – transporta izdevumu daļējai apmaksai (nokļūšanai uz Vāciju).
 • Talsu baptistu draudzes kora prāmja biļešu iegāde braucienam uz Zviedriju (Talsu baptistu draudze) – 635.00 EUR – kajīšu biļešu daļējai apmaksai.
 •  "Lai "VAIVA” top skaista!" (Talsu tautas nams) – 705.00 EUR - koncerttērpu virsauduma un šūšanas izdevumu apmaksai.
 •  "Talsu Kuršu” brauciens uz tautas deju festivālu Vācijā (Talsu tautas nams) – 712.00 EUR – degvielas izdevumu daļējai apmaksai.
 • " Cirks un klauni" (Laucienes brīvā laika pavadīšanas centrs) – 655.00 EUR - cirka mākslinieku apmaksai (radošā cirka darbnīca bērniem).
 • "Izdejo prieku" (Vandzenes tautas nams) – 644.00 EUR – deju grupas „Afrodītes” koncerttērpu iegādes daļējai apmaksai.

Talsu novada kultūras projektu 2014. gada otrā pusgada konkursam iesniegtos projektus vērtēja komisija šādā sastāvā: Talsu novada domes izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja, vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Olga Blumbaha, Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece administratīvajos un finanšu jautājumos, izpilddirektora vietnieka izglītības un sociālajos jautājumos p.i. Inguna Kaļinka, Talsu novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja Ina Jurkeviča un Talsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Ilze Lagzdiņa.

Konkursa rezultāti tika izskatīti un akceptēti 18. jūnija Talsu novada domes izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē un 26. jūnija domes sēdē. 

Informāciju par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas kārtību atbalstīto kultūras projektu iesniedzēji var saņemt Kultūras nodaļā.

Lai arī konkursā tika iesniegti 25 projektu pieteikumi, no tiem vērtēti tika 12, jo pārējie  neatbilda konkursa nolikuma prasībām.

Kopumā projektu konkursā iesniegtas labas un visnotaļ īstenojamas idejas. Kultūras projektu konkursa izvērtēšanas komisija izsaka pateicību par dalību ikvienam pieteikuma iesniedzējam. 

Gatavojot projektu pieteikumus, svarīgi ņemt vērā, ka Talsu novada pašvaldība organizē kultūras projektu konkursu, nevis projekta ideju konkursu. Komisija vērtē ne tikai projekta aktualitāti un nozīmīgumu Talsu novada kultūras dzīvē, projekta pieejamību plašai mērķauditorijai, bet arī izvērtē projekta iespējamos riskus un to vai pretendentam ir skaidrs redzējums, kā ieceri īstenot un sasniegt. Būtiska loma ir projekta pieteicēja pašieguldījumam un piesaistītā līdzfinansējuma apjomam, kas pārliecina par projekta kvalitatīvu īstenošanu.

Projektu konkursā biežāk sastopamās kļūdas ir aritmētiskas neprecizitātes tāmēs un izmaksu kalkulācijās vai nekorektu izmaksu norādīšana pašfinansējuma sadaļā. Pretendenti arī kļūdās, pieprasot lielāku līdzfinansējumu, kā noteikts nolikumā. Nolikums paredz, ka piešķirtais finansējums pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un pašvaldības kultūras iestāžu pakļautībā esošajiem amatiermākslas kolektīviem nedrīkst pārsniegt 50% no projekta budžeta,   savukārt biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskajām organizācijām, uzņēmējsabiedrībām un privātpersonām  nedrīkst pārsniegt 30%  no projekta budžeta. Pieteikumus, kuri nav guvuši finansiālu atbalstu, pretendenti var saņemt atpakaļ viena mēneša laikā pēc projektu konkursa rezultātu paziņošanas.

Nākošais – 2015. gada pirmā pusgada, Talsu novada kultūras projektu konkurss tiks izsludināts šī gada nogalē.

 2014. GADA OTRAIS TALSU NOVADA KULTŪRAS PROJEKTU KONKURSS

Talsu novada pašvaldība izsludina 2014. gada Talsu novada kultūras projektu konkursa otro kārtu, aicinot līdz 2014. gada 5. jūnijam iesniegt projektus, kuru ietvaros iecerēts īstenot aktivitātes un pasākumus laika periodā no 2014. gada 1.jūlija līdz 2014. gada 31. decembrim.

Talsu novada kultūras projektu konkursa otrās kārtas kopējais pieejamais finansējums ir EUR 7 212.00, t.sk. EUR 1 212.00 neizmantotais finansējums 2014. gada pirmā pusgada kultūras projektu konkursā; savukārt maksimāli pieejamais finansējuma apjoms vienam projektam ir EUR 712.00.

Talsu novada pašvaldības kultūras projektu konkurss, pieteikumu izskatīšana un finansējuma piešķiršana notiek divas reizes gadā – jūnijā un decembrī. Par projekta aktivitātēm, kuras plānots īstenot vai uzsākt to īstenošanu laika periodā no 1.janvāra līdz 31.jūnijam, pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 5.decembrim, par projekta aktivitātēm, kuras plānots īstenot vai uzsākt to īstenošanu laika periodā no 1.jūlija līdz 31.decembrim, pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 5.jūnijam.

Projektu pieteikumi jāiesniedz Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā līdz  5.jūnijam pulksten 17.00, kā arī tie elektroniskā veidā jānosūta uz e-pasta adresi: dome@talsi.lv ar norādi „Kultūras projektu konkursam”.

Apmeklētāju pieņemšanas centra darba laiks - darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00, tālrunis 63232110, adrese: Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201.

Plašāka informācija par pieteikumu iesniegšanu un tajā ietveramo informāciju - Talsu novada kultūras projektu konkursa NOLIKUMĀ

Projekta pieteikumā iekļaujamās veidlapas:

Pieteikuma veidlapa /Pielikums nr.1/

Projekta apraksts  (paraugs) /Pielikums nr.2/

Projekta tāme (veidalapa) /Pielikums nr.3/

Pēc apstiprinātā projekta īstenošanas jāiesniedz:    

Līdzekļu izlietojuma atskaite (veidlapa)

Saistošie Talsu novada domes lēmumi:

Lēmums par Talsu novada kultūras projektu konkursa nolikumu

Lēmums par 2014. gada Talsu novada kultūras projektu vērtēšanas komisiju

Lēmums par par grozījumiem Talsu novada kultūras projektu konkursa nolikumā                       

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Laika ziņas

Šobrīd:
2º C
Rīt:
5º C