Trešdiena, 25. aprīlis
Šodien sveicam: Līksma, Bārbala

Kultūras projektu konkurss

UZMANĪBU TALSU NOVADA KULTŪRAS PROJEKTU IESNIEDZĒJIEM

Talsu novada pašvaldība ir izsludinājusi 2016. gada pirmā pusgada Talsu novada kultūras projektu konkursu. Pamatojoties uz konkursa nolikumu, par projekta aktivitātēm, kuras plānots īstenot vai uzsākt to īstenošanu no 1. janvāra līdz 30. jūnijam, pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 5. decembris.

Tā kā 2015. gadā 5. decembris ir sestdiena – brīvdiena, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 43. panta otro daļu, ja termiņa pēdējā diena ir sestdiena, svētdiena vai likumā noteikta svētku diena, termiņa pēdējā diena ir nākamā darba diena.

Tātad projektu pieteikumi iesniedzami līdz pirmdienai, 2015. gada 7. decembrim pulksten 17.00 personīgi Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, vai nosūtot pa pastu (ar noteikumu, ka pasta zīmogs ir piecas dienas pirms izsludinātā konkursa beigām), kā arī tie elektroniskā veidā jānosūta uz e-pasta adresi: dome@talsi.lv ar norādi “Kultūras projektu konkursam”.

 

Sanita Arciševska

Talsu novada pašvaldības

Kultūras nodaļas projektu koordinatore

E-pasts: sanita.arcisevska@talsi.lv; Tālr: 22043062

 

IZSLUDINĀTS TALSU NOVADA KULTŪRAS PROJEKTU  KONKURSS

Talsu novada pašvaldība izsludina 2016.gada Talsu novada kultūras projektu konkursa pirmo kārtu, aicinot līdz 2015. gada 5.decembrim iesniegt projektu pieteikumus, kuru ietvaros iecerēts īstenot aktivitātes un pasākumus laika periodā no 2016. gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam.

2016.gada I pusgada Talsu novada kultūras projektu konkursa kultūras projektu aktivitāšu finansēšanai pieejamā summa ir 6 000,00 EUR; savukārt maksimāli pieejamais finansējuma apjoms vienam projektam ir 712.00 EUR.

2016.gada Talsu novada kultūras projektu konkursa prioritātes ir:

Materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas, aizsardzības un atpazīstamības veidošanas pasākumi un norises, gatavojoties Latvija simtgadei;

Starptautiskā sadarbība kultūras jomā: amatiermākslas kolektīvu piedalīšanās starptautiskos konkursos un festivālos, kuros tiek vērtēta kolektīvu mākslinieciskā kvalitāte;

Profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana iedzīvotājiem.

Talsu novada pašvaldības Kultūras nodaļa aicina potenciālos kultūras projektu iesniedzējus š.g.23.novembrī pl.15.00 (Kultūras nodaļā, K.Valdemāra ielā 17a, Talsos) piedalīties Konsultāciju dienā, kurā rast atbildes uz jautājumiem par projektu dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību.

Projektu pieteikumi jāiesniedz Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā līdz 5.decembrim, kā arī tie elektroniskā veidā jānosūta uz e-pasta adresi: dome@talsi.lv ar norādi „Kultūras projektu konkursam”.

Talsu novada pašvaldības kultūras projektu konkurss, pieteikumu izskatīšana un finansējuma piešķiršana notiek divas reizes gadā – jūnijā un decembrī. Par projekta aktivitātēm, kuras plānots īstenot laika periodā no 1.janvāra līdz 30.jūnijam, pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 5.decembrim, par projekta aktivitātēm, kuras plānots īstenot laika periodā no 1.jūlija līdz 31.decembrim, pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 5.jūnijam.

 

 

Informācija par pieteikumu iesniegšanu un tajā ietveramo informāciju Talsu novada kultūras projektu konkursa NOLIKUMĀ (vērst uzmanību Talsu novada domes saistošajiem lēmumiem) 

Projektu pieteikumā iekļaujamās veidalapas:

Pieteikuma veidlapa

Projekta apraksts

Projekta tāme

Pēc apstiprinātā projekta īstenošanas jāiesniedz:

Finanšu līdzekļu izlietojuma atskaite

Saistošie Talsu novada domes lēmumi:

Par 2016.gada talsu novada kultūras projektu konkursa prioritātēm un finansējuma piešķiršanu

Par grozījumiem Talsu novada domes 25.04.2013. lēmumā Nr.285 "Par Talsu novada kultūras projektu konkursa nolikumu"

Par 2015. gada Talsu novada kultūras projektu vērtēšanas komisiju

Par grozījumiem Talsu novada kultūras projektu konkursa nolikumā

Talsu novada kultūras projektu konkursa nolikuma 4.pielikums

 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

TUVOJAS ATSKAIŠU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ

Atablstīto kultūras projektu iesniedzēji, aicinām vērst uzmanību projekta atskaišu iesniegšanas termiņiem.

Pamatojoties uz pakalpojuma līgumu starp Talsu novada pašvaldību un līdzfinansējuma saņēmēju, trīsdesmit dienu laikā pēc projekta (pasākuma) realizācijas Talsu novada pašvaldības Kultūras nodaļā jāiesniedz projekta finanšu atskaite (rēķini, maksājuma uzdevumi, nodošanas - pieņemšanas akti, ligumi) un projekta saturiskā atskaite brīvā formā vismaz uz vienas A4 lapas par sasniegtajiem projekta rezultātiem.

Finanšu līdzekļu izlietojuma atskaite

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zināmi Talsu novada kultūras projektu konkursa rezultāti

Talsu novada 2015. gada otrā pusgada kultūras projektu konkursā atbalstu guvuši 13 projekti, kas saņēmuši visaugstāko vērtējumu no kopumā 18 iesniegtajiem projektu pieteikumiem. Atbalstītajiem kultūras projektiem tiks novirzīti 7 573.62 eiro.

Noslēdzoties Talsu novada kultūras projektu konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņam, tika saņemti 18 kultūras projektu pieteikumi. Kultūras projektu konkursa vērtēšanas komisija, izvērtējot katra projekta pieteikuma atbilstību Talsu novada kultūras projektu konkursa nolikumam un saskaņā ar pieteikuma iegūto vidējo punktu skaitu pēc nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, detalizēti vērtēja 17 no iesniegtajiem pieteikumiem. Atbilstoši nolikumam, viens projekta pieteikums netika vērtēts, savukārt četri pieteikumi saņēma mazāku punktu skaitu attiecībā pret izskatītajiem projektu pieteikumiem. Finansiāli atbalstīt tika virzīti 13 no iesniegtajiem kultūras projektiem.  Konkursa rezultāti tika izskatīti un akceptēti 15. jūnijā Talsu novada domes izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē un 25. jūnija Talsu novada domes sēdē. 

Nr.

p.k.

 

Projekta nosaukums

 

Projekta iesniedzējs

Piešķirtais finansējums

(EUR)

1

Dziesmu un deju maratons„Latvijas kultūras vasara Slovākijā” 2015.gadā.

Talsu tautas nams

 

712.00

 

2

Brīvās mākslas telpas „Baložu pasts” amatiermākslinieku izstādes iekārtošana.

Talsu tautas nams

711.98

 

3

KOPKRĀJUMS

 „Pagasta lustes 10 gadu garumā”

Strazdes pagasta pārvaldes struktūrvienība

Strazdes brīvā laika pavadīšanas centrs

148.04

4

Kurzemes reģiona Bibliotekāru konference „Lasīt nozīmē izzināt pasauli”

Talsu Galvenā bibliotēka

704.00

5

Romantisks plosts Abavā

Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes struktūrvienībaSabiles kultūras nams

675.60

6

Asaras uz perona

Stendes pilsētas pārvaldes struktūrvienība

Stendes tautas nams

233.50

7

Dziesmu un deju maratons „Latvijas kultūras vasara Slovākijā” 2015.gadā.

Vandzenes pagasta pārvaldes struktūrvienība

Vandzenes tautas nams

 

712.00

8

„”Uz augšu”

kultūras vasara Slovākijā 2015”

Talsu novada pašvaldības iestāde Talsu tautas nams

712.00

9

MAZIE OPERMŪZIKAS SVĒTKI

Laidzes pagasta pārvaldes struktūrvienība

Laidzes brīvā laika pavadīšanas centrs

570.00

10

Talsu novada BJC dalība 3.pasaules mažorešu čempionātā Prāgā, Čehijā

Talsu novada bērnu un jauniešu centrs

712.00

11

„Dziesmu tilts Talsi – Tjøtta”

Talsu novada pašvaldības iestāde Talsu tautas nams

710.00

12

Balgales 625.gadu jubilejas koncerts.

Balgales pagasta pārvalde

272.50

13

Starptautisks kultūras forums jauniešiem

Biedrības ”Latvijas Sarkanais Krusts” Kurzemes komiteja

700.00

Talsu novada kultūras projektu 2015. gada otrā pusgada konkursam iesniegtos projektus vērtēja komisija šādā sastāvā: Olga Blumbaha – komisijas priekšsēdētāja, Talsu novada domes izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja; Normunds Krūze – komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Talsu novada domes izglītības, kultūras un sporta komitejas deputāts, Inguna Kaļinka – Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece administratīvajos un finanšu jautājumos Inguna Kaļinka, komisijas locekle; Ilze Lagzdiņa - Talsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja, komisijas locekle; Ina Jurkeviča – Talsu novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja, komisijas locekle.

Par konkursa rezultātiem visi pretendenti tiks informēti personīgi projekta pieteikumā norādītajā e-pasta adresē.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

IZSLUDINĀTS 2015. GADA OTRAIS KULTŪRAS PROJEKTU KONKURSS

Talsu novada pašvaldība izsludina 2015.gada Talsu novada kultūras projektu konkursa otro kārtu, aicinot līdz 2015. gada 5. jūnijam iesniegt projektus, kuru ietvaros iecerēts īstenot aktivitātes un pasākumus laika periodā no 2015. gada 1.jūlija līdz 31.decembrim.

2015.gada II pusgada Talsu novada kultūras projektu konkursa kultūras projektu aktivitāšu finansēšanai pieejamā summa ir 7 585,38 EUR; savukārt maksimāli pieejamais finansējuma apjoms vienam projektam ir 712.00 EUR.

2015.gada Talsu novada kultūras projektu konkursa prioritātes ir:

Starptautiskā sadarbība kultūras jomā; kultūrizglītības un kultūras apmaiņas pasākumi ES dalībvalstīs u.c. valstīs,

Kultūras mantojuma saglabāšana un novadpētniecība, nodrošinot kultūras mantojuma plašu pieejamību sabiedrībai,

Profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana plašām iedzīvotāju kategorijām.

Talsu novada pašvaldības Kultūras nodaļa aicina potenciālos kultūras projektu iesniedzējus š.g.27.maijā pl.14.00 (Kultūras nodaļā, K.Valdemāra ielā 17a, Talsos) piedalīties Konsultāciju dienā, kurā rast atbildes uz jautājumiem par projektu dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību.

Projektu pieteikumi jāiesniedz Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā līdz  5.jūnijam pl.17.00, kā arī tie elektroniskā veidā jānosūta uz e-pasta adresi: dome@talsi.lv ar norādi „Kultūras projektu konkursam”.

Talsu novada pašvaldības kultūras projektu konkurss, pieteikumu izskatīšana un finansējuma piešķiršana notiek divas reizes gadā – jūnijā un decembrī. Par projekta aktivitātēm, kuras plānots īstenot laika periodā no 1.janvāra līdz 30.jūnijam, pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 5.decembrim, par projekta aktivitātēm, kuras plānots īstenot laika periodā no 1.jūlija līdz 31.decembrim, pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 5.jūnijam.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informācija par projektu pieteikumu iesniegšanu un tajā ietveramo informāciju Talsu novada kultūras projektu konkursa NOLIKUMĀ

Projektu pieteikumā iekļaujamās veidlapas:

Pieteikuma veidlapa (Pielikums Nr.1)

Projekta apraksts (paraugs) (Pielikums Nr.2)

Projekta tāme (Pielikums Nr.3)

Pēc apstiprinātā projekta īstenošanas jāiesniedz:

Līdzekļu izlietojuma atskaite

Saistošie Talsu novada domes lēmumi:

Par 2016.gada Talsu novada kultūras projektu konkursa prioritātēm un finansējuma piešķiršanu

Par grozījumiem Talsu novada kultūras projektu konkursa nolikumā

Talsu novada kultūras projektu konkursa nolikuma 4.pielikums

Par 2015.gada Talsu novada kultūras projektu konkursa vērtēšanas komisiju

Par 2015.gada Talsu novada kultūras projektu konkursa prioritātēm un finansējuma piešķiršanu

Par grozījumiem Talsu novada kultūras projektu konkursa nolikumā

Par 2015.gada Talsu novada kultūras projektu konkursa vērtēšanas komisiju

Lēmums par Talsu novada kultūras projektu konkursa nolikumu

Lēmums par grozījumiem Talsu novada kultūras projektu konkursa nolikumā

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________

2015.GADA PIRMĀ PUSGADA TALSU NOVADA KULTŪRAS PROJEKTU KONKURSA REZULTĀTI
Talsu novada pašvaldības 2015.gada pirmā pusgada kultūras projektu konkursā tika saņemti 11 projektu pieteikumi. Kultūras projektu vērtēšanas komisija, atbilstoši kultūras projektu konkursa nolikumam, nolēma finansiāli atbalstīt 8 no iesniegtajiem projektu pieteikumiem.

Kultūras projektu vērtēšanas komisija, pēc projektu pieteikumu izvērtēšanas saskaņā ar projekta iegūto vidējo aritmētisko punktu skaitu pēc desmit vērtēšanas kritērijiem (atbilstoši projektu konkursa nolikuma 26.punktam), pieņēma lēmumu atbalstīt 8 kultūras projektus:

Nr.

p.k.

Projekta nosaukums

 

Projekta iesniedzējs

 

Piešķirtais finansējums

(EUR)

1.

Tautiskā stila mēbeļu komplekta izgatavošana. 3.posms

Talsu novada muzejs

710.00

2.

Laidzē zaļo DZEJAS koki...

Laidzes bibliotēka

403.65

3.

Vizuāli-digitāls Talsu novada

kultūrvēstures krājums

Biedrība „Talsu fotoklubs”

198.81

4.

Orisāres un Ģibuļu sadarbība Pagasta dienās

Ģibuļu pagasta pārvalde

700.16

5.

„Latviešu kultūras dienas Bredfordā”

Talsu tautas nams

710.00

6.

„Lībagi laiku lokos”

Lībagu brīvā laika pavadīšanas centrs

343.00

7.

Jubilejas koncerts „Korim „Amenda”-20”

Talsu evaņģēliski luteriskā draudze

639.00

8.

„Dziesmu tilts Talsi – Tjøtta”

Talsu tautas nams

710.00

Pavisam kopā:

4 414.62

Talsu novada kultūras projektu 2015.gada I pusgada konkursam iesniegtos projektus vērtēja komisija šādā sastāvā: Talsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Olga Blumbaha, Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece administratīvajos un finanšu jautājumos Inguna Kaļinka, Finanšu nodaļas vadītāja Ilze Lagzdiņa un Kultūras nodaļas vadītāja Ina Jurkeviča.

Projektu konkursa rezultāti tika izskatīti un akceptēti 17.decembra Talsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē un 29.decembra domes sēdē.  

Lai arī konkursā iesniegti 11 projektu pieteikumi, pamatojoties uz Kultūras projektu konkursa nolikumu, vērtēti tika 8. Diviem no projektu pieteikumiem tika konstatēta neatbilstību nolikumam, savukārt viena pretendenta pieprasītais finansējuma apjoms pārsniedza nolikumā noteikto maksimālo apjomu/pieļaujamo attiecību no projekta kopējā budžeta.

Pieteikumus, kuri nav guvuši finansiālu atbalstu, pretendenti var saņemt atpakaļ viena mēneša laikā pēc projektu konkursa rezultātu paziņošanas. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

2014.GADA OTRĀ PUSGADA KULTŪRAS PROJEKTU KONKURSA REZULTĀTI

Talsu novada 2014. gada otrā pusgada kultūras projektu konkursā atbalstu guvuši 12 projekti, kas saņēmuši visaugstāko vērtējumu no kopumā 25 iesniegtajiem projektu pieteikumiem. Atbalstītajiem kultūras projektiem tiks novirzīti 7 555,47 eiro.

Kultūras projektu konkursa vērtēšanas komisija, izvērtējot katra projekta pieteikuma atbilstību Talsu novada kultūras projektu konkursa nolikuma prasībām un saskaņā ar projekta iegūto vidējo aritmētisko punktu skaitu pēc nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem pieņēma lēmumu atbalstīt 12 kultūras projektus un aktivitātes:

 • "Āvu, āvu baltas kājas" (Laucienes pamatskola) – 496.00 EUR - Laucienes pamatskolas deju kolektīva „Nurmīte” pastalu iegādei.
 •  Foto albums "Talsi–kalnu un ezeru pilsēta” (Talsu novada muzejs) – 712.00 EUR - materiālu iegādei un tipogrāfijas pakalpojumu daļējai apmaksai.
 •  "Ar putnu ģerbonī" (Ģibuļu pagasta pārvalde) – 691.47 EUR - Ģibuļu pagasta karogu un suvenīru ar Ģibuļu pagasta ģerboni iegādei („Putnu pašvaldības salidojumā”).
 •  Lielkoncerta "Rūdolfa smaids” ģenerālmēģinājums (Talsu pilsētas pārvalde) – 711.00 EUR -  lielkoncerta ģenerālmēģinājuma apskaņošanas, gaismošanas apmaksai.
 • Deju kolektīvs "Spriganis” atklāj latviešu tautas tradīciju un dejas spēku Eiropai starptautiskā festivālā Horvātijā! (Biedrība „Spriganis”) - 712.00 EUR - degvielas izdevumu daļējai apmaksai (nokļūšanai uz Horvātiju).
 • Teātra festivālā "Kaimiņu būšana” iepazīstas ar latgaļu kultūru (Laidzes brīvā laika pavadīšanas centrs) – 170.00 EUR – teātra festivāla muzikantu apmaksai.
 • ""Talsis” skan" (Talsu 2. vidusskola) – 712.00 EUR – transporta izdevumu daļējai apmaksai (nokļūšanai uz Vāciju).
 • Talsu baptistu draudzes kora prāmja biļešu iegāde braucienam uz Zviedriju (Talsu baptistu draudze) – 635.00 EUR – kajīšu biļešu daļējai apmaksai.
 •  "Lai "VAIVA” top skaista!" (Talsu tautas nams) – 705.00 EUR - koncerttērpu virsauduma un šūšanas izdevumu apmaksai.
 •  "Talsu Kuršu” brauciens uz tautas deju festivālu Vācijā (Talsu tautas nams) – 712.00 EUR – degvielas izdevumu daļējai apmaksai.
 • " Cirks un klauni" (Laucienes brīvā laika pavadīšanas centrs) – 655.00 EUR - cirka mākslinieku apmaksai (radošā cirka darbnīca bērniem).
 • "Izdejo prieku" (Vandzenes tautas nams) – 644.00 EUR – deju grupas „Afrodītes” koncerttērpu iegādes daļējai apmaksai.

Talsu novada kultūras projektu 2014. gada otrā pusgada konkursam iesniegtos projektus vērtēja komisija šādā sastāvā: Talsu novada domes izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja, vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Olga Blumbaha, Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece administratīvajos un finanšu jautājumos, izpilddirektora vietnieka izglītības un sociālajos jautājumos p.i. Inguna Kaļinka, Talsu novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja Ina Jurkeviča un Talsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Ilze Lagzdiņa.

Konkursa rezultāti tika izskatīti un akceptēti 18. jūnija Talsu novada domes izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē un 26. jūnija domes sēdē. 

Informāciju par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas kārtību atbalstīto kultūras projektu iesniedzēji var saņemt Kultūras nodaļā.

Lai arī konkursā tika iesniegti 25 projektu pieteikumi, no tiem vērtēti tika 12, jo pārējie  neatbilda konkursa nolikuma prasībām.

Kopumā projektu konkursā iesniegtas labas un visnotaļ īstenojamas idejas. Kultūras projektu konkursa izvērtēšanas komisija izsaka pateicību par dalību ikvienam pieteikuma iesniedzējam. 

Gatavojot projektu pieteikumus, svarīgi ņemt vērā, ka Talsu novada pašvaldība organizē kultūras projektu konkursu, nevis projekta ideju konkursu. Komisija vērtē ne tikai projekta aktualitāti un nozīmīgumu Talsu novada kultūras dzīvē, projekta pieejamību plašai mērķauditorijai, bet arī izvērtē projekta iespējamos riskus un to vai pretendentam ir skaidrs redzējums, kā ieceri īstenot un sasniegt. Būtiska loma ir projekta pieteicēja pašieguldījumam un piesaistītā līdzfinansējuma apjomam, kas pārliecina par projekta kvalitatīvu īstenošanu.

Projektu konkursā biežāk sastopamās kļūdas ir aritmētiskas neprecizitātes tāmēs un izmaksu kalkulācijās vai nekorektu izmaksu norādīšana pašfinansējuma sadaļā. Pretendenti arī kļūdās, pieprasot lielāku līdzfinansējumu, kā noteikts nolikumā. Nolikums paredz, ka piešķirtais finansējums pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un pašvaldības kultūras iestāžu pakļautībā esošajiem amatiermākslas kolektīviem nedrīkst pārsniegt 50% no projekta budžeta,   savukārt biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskajām organizācijām, uzņēmējsabiedrībām un privātpersonām  nedrīkst pārsniegt 30%  no projekta budžeta. Pieteikumus, kuri nav guvuši finansiālu atbalstu, pretendenti var saņemt atpakaļ viena mēneša laikā pēc projektu konkursa rezultātu paziņošanas.   

 

Notikumu kalendārs

Aprīlis, 2018
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas