Mūzikas skolu akordeona spēles audzēkņu festivāls

12-03-2019

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.lv
19-06-2019