Ceturtdiena, 21. jūnijs
Šodien sveicam: Emīls, Egita, Monvīds

Izsludināts Talsu novada kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkurss

19-05-2017

Talsu novada pašvaldība izsludina Talsu novada kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursu, aicinot līdz 2017. gada 15. jūnijam iesniegt projektu pieteikumus, kuru ietvaros iecerēts īstenot aktivitātes un pasākumus laika periodā no 2017. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim.

Konkursa mērķis ir veicināt Talsu novadam nozīmīgu kultūras, mākslas, tūrisma, kultūrtūrisma, kultūrizglītības projektu īstenošanu, kas sekmē visu kultūras un mākslu nozaru jaunrades attīstību, kultūras mantojuma saglabāšanu; sekmēt kultūras un tūrisma produktu, pakalpojumu piedāvājuma paplašināšanu un dažādošanu, profesionālās mākslas pieejamību Talsu novada iedzīvotājiem.

Konkursa prioritātes ir:

  • Materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas, aizsardzības un atpazīstamības veidošanas pasākumi un norises, gatavojoties Latvijas simtgadei;
  • Starptautiskā sadarbība kultūras jomā: amatiermākslas kolektīvu piedalīšanās starptautiskos konkursos un festivālos, kuros tiek vērtēta kolektīvu mākslinieciskā kvalitāte; festivālos/koncertos, kuriem tiek sagatavota jauna koncertprogramma, atbilstoši Talsu novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksas nolikumam;
  • Inovatīvu un mākslinieciski augstvērtīgu kultūras un tūrisma pasākumu norise Talsu novadā.

Talsu novada kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursa projektu aktivitāšu finansēšanai pieejamā summa ir 6 000,00 EUR; savukārt maksimāli pieejamais finansējuma apjoms vienam projektam ir 1000.00 EUR. Ar noteikumu, ka projekta iesniedzējam jānodrošina vismaz 20% no pieprasītā finansējuma apjoma.

Konkursā piedalīties var pašvaldības kultūras centri, bibliotēkas, muzeji, tūrisma informācijas centri, pilsētu un pagastu pārvaldes, mūzikas un mākslas skolas, kultūras nozares nevalstiskās organizācijas (biedrības un nodibinājumi), reliģiskās organizācijas, uzņēmējsabiedrības un fiziskas personas – Latvijas Amatniecības kameras meistari, Tautas daiļamata meistari, Radošo apvienību biedri, kuru juridiskā adrese vai deklarētā dzīves vieta ir Talsu novada administratīvā teritorijā un kuri ir reģistrējušies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēji.

Konkursa nolikums un iesniegšanai nepieciešamās veidlapas ir pieejamas interneta mājas lapās www.talsi.lvwww.kstc.lv, kā arī to iespējams saņemt Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centrā K.Valdemāra ielā 17A, Talsos.

Projekti jāiesniedz Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centrā vai jānosūta pa pastu, ar norādi: “Kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursam” K. Valdemāra ielā 17A, Talsos, Talsu novadā, LV-3201 ar noteikumu, ka pasta zīmogs ir divas dienas pirms projektu iesniegšanas termiņa beigām. Papildus tam projekti elektroniskā formā jānosūta kstc@talsi.lv ar norādi “Kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursam”.

Projekta pieteikuma sagatavošanai nepieciešamā dokumentācija pieejama šeit:

KONKURSA NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA

PROJEKTA APRAKSTS

PROJEKTA TĀME

PROJEKTA ATSKAITE

 

Tatjana Kviese
Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra
vadītājas vietniece
E-pasts: tatjana.kviese@talsi.lv
Tālr: 63254003; 25656394

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas