Piektdiena, 27. marts
Šodien sveicam: Gustavs, Gusts, Tālrīts

Kontakti

 TALSU NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģistrācijas numurs 90009113532

adrese - Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201

Darba laiks: 8.00-17.00
otrdienās: 8.00-19.00

Apmeklētāju pieņemšanas centra tālrunis - 63232110; 26398234, fakss - 63232130;

Talsu novada pašvaldības oficiālais e-pasts - dome@talsi.lv

Informācija mājas lapai, ierosinājumi, jautājumi - info@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība pieņem elektroniski parakstītus dokumentus

 
Amats
Vārds, uzvārds
Kabineta Nr.,
atrašanās vieta
Tālrunis, epasts,
iedzīvotāju pieņemšanas laiks

Priekšsēdētājs

Aivars Lācarus

201

63232111;
aivars.lacarus@talsi.lv

iedzīvotāju pieņemšanas laiku skatīt grafikā

Priekšsēdētāja
1. vietnieks administratīvajos, finanšu, attīstības, starptautisko sakaru un tautsaimniecības jautājumos
 Normunds Tropiņš 203
63232112, 29253840
normunds.tropins@talsi.lv

iedzīvotāju pieņemšanas laiku skatīt grafikā

Priekšsēdētāja
vietniece izglītības, kultūras, sporta, sociālajos un veselības jautājumos
 Sandra Pētersone  204

26513738

sandra.petersone@talsi.lv

iedzīvotāju pieņemšanas laiku skatīt grafikā

TALSU NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Izpilddirektors Aldis Vilsons 209

63232113; 29498882
aldis.vilsons@talsi.lv

iedzīvotāju pieņemšana:
otrdienās 17.00-19.00

Izpilddirektora vietniece
administratīvajos un finanšu jautājumos
Inguna
Kaļinka
208

63232120; 29486304
inguna.kalinka@talsi.lv

iedzīvotāju pieņemšana:
otrdienās 17.00-19.00

Izpilddirektora vietnieks
tehniskajos un nekustamā
īpašuma jautājumos
Oskars
Kļava
211

63232122; 26132179 
oskars.klava@talsi.lv

iedzīvotāju pieņemšana:
otrdienās 17.00-19.00

Auditors
Guntis
Špors
418

29328231
guntis.spors@talsi.lv

 Biroja administratore Linda Sūniņa 206
20255826
linda.sunina@talsi.lv
DARBA AIZSARDZĪBAS NODAĻA
Nodaļas vadītājs Aivars Zutis 318
29493260 
aivars.zutis@talsi.lv 
Darba aizsardzības speciālists
Igors
Putins
316

63220833
 26582627
igors.putins@talsi.lv

Darba aizsardzības speciālists Gints Grīnbergs  316
63220833
gints.grinbergs@talsi.lv
SABIEDRISKO ATTIECĪBU NODAĻA    
Grozījumi nolikumā (15.08.2013.)
Nodaļas vadītāja
Inga
Priede
210

63232125; 26350440
inga.priede@talsi.lv

  info@talsi.lv  

iedzīvotāju pieņemšana:
otrdienās 17.00-19.00

Komunikācijas speciāliste Inita Fedko 207
 
63232115;26663732 
inita.fedko@talsi.lv
 
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Marta
Bumbiera
207
 
63232115; 26398191
marta.bumbiera@talsi.lv
 
Nodaļas vadītājs Aivars Pekmans

K.Mīlenbaha 32a

Sporta halle

63223607; 26449513
aivars.pekmans@talsi.lv

Nodaļas vadītāja
vietnieks
Pēteris Poudžiunas

Kareivju 14

sporta nams

63291150; 29409811
peteris.poudziunas@talsi.lv
pptalsi@gmail.com

Sporta speciālists Mārcis Štrobinders

Kareivju 14

sporta nams

29199044
marcis.strobinders@talsi.lv
          
 KULTŪRAS NODAĻA           
                kultura@talsi.lv                      
Nodaļas vadītāja
Ina
Jurkeviča
K.Valdemāra 17a

63254003; 27877562
ina.jurkevica@talsi.lv

iedzīvotāju pieņemšana:
otrdienās 17.00-19.00

Nodaļas vadītājas vietniece
Lolita
Neilande
K.Valdemāra 17a

63254003; 28656927
lolita.neilande@talsi.lv

Projektu koordinatore Sanita Arciševska K.Valdemāra 17a

63254003; 22043062 
sanita.arcisevska@talsi.lv

Nodaļas vadītāja
Maruta
Blūma

213 /1. korpuss

63237579; 26541546
maruta.bluma@talsi.lv

iedzīvotāju pieņemšana:
otrdienās 17.00-19.00

Nodaļas vadītājas vietniece Jolanta Skujeniece

203 / 1. korpuss

63237578; 29135157
jolanta.skujeniece@talsi.lv

Projektu vadītāja
Laura
Purkalne

201 / 1. korpuss

63222032, 22018236
 laura.purkalne@talsi.lv

otrdienās 15.00-17.00,
piektdienās 9.00-11.00

Projektu vadītāja
Aiva
Dimante

201 / 1. korpuss

63222032, 26418019
aiva.dimante@talsi.lv

otrdienās 15.00-17.00,
piektdienās 9.00-11.00

Projektu vadītāja
Aija
Svarinska
201 / 1. korpuss

63222032; 29126171
aija.svarinska@talsi.lv

Teritorijas plānotāja
Inga
Tramdaha
202 / 1 .korpuss

63237581

iedzīvotāju pieņemšana:
otrdienās 15.00-17.00,
piektdienās 9.00-11.00

Attīstības plānošanas nodaļas kartogrāfe
Gunta
Celmiņa
202/ 1. korpuss
63237581
gunta.celmina@talsi.lv
   

 

 
KOMUNĀLĀ NODAĻA  
Nodaļas vadītājs  Aldis Āboliņš 106

63220860; 22161655
aldis.abolins@talsi.lv

iedzīvotāju pieņemšana:
otrdienās 17.00-19.00
piektdienās 10.00-12.00

Nodaļas vadītāja vietnieks Kristaps Ūdris 106 

63220860;

26497797
kristaps.udris@talsi.lv

Komunālās nodaļas speciāliste Inga Zinovska 113
632 37673
inga.zinovska@talsi.lv
Komunālās nodaļas speciālists Edvards Šnēfelds 113
632 37673
29448939
edvards.snefelds@talsi.lv
Ainavu arhitekte Zanda Bitmane 203 /1. korpuss

63237578

zanda.bitmane@talsi.lv

Mājokļu speciāliste
Jolanta
Ivanova
105
28319551
63220859
 jolanta.ivanova@talsi.lv 
Celtniecības speciālists Andrejs Aveniņš 105

63220859; 25404021
andrejs.avenins@talsi.lv

Mikroautobusa vadītājs Pēteris Vasiļjevs Talsi  26546907
Automobiļa vadītājs
Ainars
Balodis
Talsi 29420953
Automobiļa vadītājs Edmunds Spruģevics Talsi Talsi 26547026
Mikroautobusa vadītājs Viesturs Štrauss Sabile 29107403
Autobusa vadītājs
Jānis
Melderis
Sabile 27199642
Autobusa vadītājs
Vilnis
Vītols
Strazde 20252718
Autobusa vadītājs Dairis Strēlnieks Balgale 20251366
Autobusa vadītājs
Ģirts
Šmēdiņš
Vandzene 26577816
Autobusa vadītājs
Ivars
Šmēdiņš
Valdemārpils 20208507
Mikroautobusa vadītājs
Andris
Zemītis
Ģibuļi 28630729
Autobusa vadītājs
Andis
Jasis
Lībagi 28679599
Mikroautobusa vadītājs
Uldis
Lagzdiņš
Lauciene 20257825
Autobusa vadītājs
Guntis
Freijs
Lauciene 22016661
Autobusa vadītājs
 Uldis
Zuļķis
Vandzene  26340295
Autobusa vadītājs
Aivis
Ruka
Ģibuļi 29495911
Autobusa vadītājs Ainars Valters  ?  26493054
FINANŠU NODAĻA
       gramatvediba@talsi.lv             
Nodaļas vadītāja
 Ilze
Lagzdiņa

212 / 1. korpuss

 63222268; 26579790
ilze.lagzdina@talsi.lv

iedzīvotāju pieņemšana:
otrdienās 17.00-19.00

Nodaļas vadītājas vietniece
Aija
Tihovska

205 / 1. korpuss

63237582
aija.tihovska@talsi.lv

Grāmatvedības daļa
Galvenais grāmatvedis
 Daiga
Helde

207 / 1. korpuss

63237585; 26393325
daiga.helde@talsi.lv

Galvenā grāmatveža

vietnieks

Inta
Vāne

214 / 1. korpuss

 63237583; 27842363
inta.vane@talsi.lv

Vecākā grāmatvede Ilze Nordena

210 / 1. korpuss

63222231;
ilze.nordena@talsi.lv
Vecākā ekonomiste Ieva Jurkāne 214/1. korpuss
63237583
ieva.jurkane@talsi.lv
Vecākā grāmatvede Līga Skolmeistare

208 / 1. korpuss

63222234
liga.skolmeistare@talsi.lv
Vecākā grāmatvede
Zinta
Lipāne

210 / 1. korpuss

63222231
zinta.lipane@talsi.lv
Vecākā grāmatvede
Dace
Aglinska

  208 / 1. korpuss     

63222234
gramatvediba@talsi.lv

Vecākā grāmatvede Tatjana Tālberga

210 / 1. korpuss

63222231
tatjana.talberga@talsi.lv
Vecākā grāmatvede Vēsma Rūmniece

208 / 1. korpuss

63222234
vesma.rumniece@talsi.lv
 Vecākā grāmatvede
Judīte Cibiskina

209 / 1. korpuss

63222238
 judite.cibinska@talsi.lv

 Vecākā grāmatvede Sandra Damlice

208 / 1. korpuss

63222234
sandra.damlice@talsi.lv

Vecākā grāmatvede Ināra Feldberga

209 / 1. korpuss

63222238
inara.feldberga@talsi.lv
Vecākā grāmatvede
Jeļena
Cietvīra
210 / 1. korpuss
63222231
jelena.cietvira@talsi.lv
Vecākā kasiere
Anita
Zihmane

114 / 2. korpuss

63232123
anita.zihmane@talsi.lv
kases darba laiks 8.00-12.00 13.00-16.30

Nekustamā īpašuma nodokļa ( NĪN) administrēšanas daļa
Nodokļu ekonomiste
( NĪN)
Ramona Riekstniece 212 / 2.korpuss

 63232124; 26480369
ramona.riekstniece@talsi.lv

iedzīvotāju pieņemšana:
pirmdienās 13.00-17.00, otrdienās, ceturtdienās 9.00-12.00

Nodokļu administratore
( NĪN)
Inga Romaško
212 / 2.korpuss
63232124
inga.romasko@talsi.lv
Nodokļu administratore
 (NĪN)
Ginta
Kļaviņa
Valdemārpils pilsētas pārvalde

63237732; 26513033
ginta.klavina@talsi.lv

JURIDISKĀ NODAĻA
Nodaļas vadītāja Guntra Tālberga 109

63232119; 29453403
guntra.talberga@talsi.lv

iedzīvotāju pieņemšana:
otrdienās 17.00-19.00

Jurists
Andis
Ūsiņš
110

63232116; 29467703
andis.usins@talsi.lv

Juriste
Ingrīda
Bleikša
108

63232119; 26231453
ingrida.bleiksa@talsi.lv

Juriste
 Iveta
Bruzgule
108

63232119; 27841840
iveta.bruzgule@talsi.lv

Iedzīvotāju reģistrēšanas
speciāliste
Laimdota
Berga
111

63237675
laimdota.berga@talsi.lv

iedzīvotāju pieņemšana:
pirmdienās, trešdienās, piektdienās 9.00-12.00 un 13.00-15.00
otrdienās 13.00-19.00

Iepirkuma daļa
Iepirkuma speciālists Jānis Zuļķis 110
63232116; 25607510
janis.zulkis@talsi.lv
Personāla daļa
Personāla daļas vadītāja
Zeltīte
Dūrīte
415

63237677; 26346309

zeltite.durite@talsi.lv

iedzīvotāju pieņemšana:

otrdienās 17.00-19.00

Personāla lietu pārzine
Virma
Poga
414

63237677

virma.poga@talsi.lv

KANCELEJA 
Kancelejas vadītāja Mārīte Indriksone 204 / 1.korpuss

63232114; 26521511
marite.indriksone@talsi.lv

iedzīvotāju pieņemšana:
otrdienās 17.00-19.00

Pašvaldības sekretāre
Dace
Balode
 
400

63237682, 25431316
dace.balode@talsi.lv

Apmeklētāju pieņemšanas centrs  (APC)       mob.t. 26398234          dome@talsi.lv
Vecākā lietvede Agrita Kamļeva

APC 1. stāvā

63232110; 26398234
agrita.kamleva@talsi.lv

Vecākā lietvede
Inese
Himiča
202

63232129; 25606455
inese.himica@talsi.lv

 Klientu apkalpošanas speciāliste Elīna Grīnberga APC 1. stāvā
63232110; 26398234
elina.grinberga@talsi.lv
INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU NODAĻA
NOLIKUMS

Informācijas tehnoloģiju

nodaļas vadītājs

Ģirts
Veinbergs
307

 26311469
girts.veinbergs@talsi.lv

Datortīkla administrators Madara Bērza 307
63232131
madara.berza@talsi.lv 
Datortīkla administrators
(atbildīgais par skolām)
 Jānis Gedrovics Izglītības pārvalde
 29148508
janis.gedrovics@talsi.lv
Datortīkla administrators  Gatis Andersons  409
 29868592
gatis.andersons@talsi.lv
Datorsistēmu tehniķis Jānis Kārklevalks 408
29968496
janis.karklevalks@talsi.lv
Informācijas vadības speciālists
Rihards
Bērziņš
205
26117812
rihards.berzins@talsi.lv

ZEMES UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODAĻA

NOLIKUMS

Nodaļas vadītājs
Uldis
Veinbergs
301

63232128; 29239833
uldis.veinbergs@talsi.lv

iedzīvotāju pieņemšana:
otrdienās 15.00-19.00

Nodaļas vadītāja vietniece
Endija
Libere
315

25423323
 endija.libere@talsi.lv

Nekustamā īpašuma speciāliste
Maija
Krontāle
Valdemārpils
Ārlavas pagasts
Lubes pagasts
Īves pagasts
Valdgales pagasts

28310622
maija.krontale@talsi.lv

iedzīvotāju pieņemšana:

Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldē:  trešdienās no 8.30-12.00 un 13.00-16.30

Valdgales pagasta pārvaldē: katra mēneša 2., 4. otrdienā no 8.30-16.30

Īves pagasta pārvaldē: katra mēneša 2.,4. piektdienā no 8.30-12.00

Lubes pagasta pārvaldē: katra mēneša 2., 4. piektdienā n o 12.30-16.30

Nekustamā īpašuma speciālists Oskars Jēgermanis
Sabile
Abavas pagasts
Virbu pagasts
Strazdes pagasts

63237890, 28310816
oskars.jegermanis@talsi.lv

Iedzīvotāju pieņemšana: 
Sabiles pilsētas un Abavas pagasta  pārvaldē: otrdienās no 8.30-12.00 un 13.00-16.30 

Virbu pagasta pārvaldē: trešdienās no 9.00-12.00
 
Strazdes pagasta pārvaldē: trešdienās no 13.00-17.00
Nekustamā īpašuma speciālists
Viktors
Insbergs
Stende
Ģibuļu pagasts
Lībagu pagasts
29472958
viktors.insbergs@talsi.lv
 
Iedzīvotāju pieņemšana:
 
Stendes pilsētas pārvaldē: ceturtdienā no 8.00-12.00 un 13.00-17.00
 
Ģibuļu pagasta pārvaldē: trešdienās no 8.00-12.00
 
Lībagu pagasta pārvaldē:
trešdienās no 13.00-17.00
 
Nekustamā īpašuma speciālists  Guntis
Bērziņš
Balgales pagasts,
Laidzes pagasts, Laucienes pagasts , Vandzenes pagasts,
Ķūļciema pagasts
26326288
guntis.berzins@talsi.lv 

Iedzīvotāju pieņemšana:

 
Laidzes pagasta pārvaldē: otrdienās no 9.00-12.00
 
Vandzenes pagasta pārvaldē: trešdienās no 9.00-12.00 un 13.00-16.00
 
Laucienes pagasta pārvaldē: ceturdienās no 9.00-12.00 ( pieņem apmeklētājus arī no Ķūļciema pagasta un Balgales pagasta)
Lietvede
Vija
Haberkorne
301

63232128
vija.haberkorne@talsi.lv

TALSU NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Nodaļas vadītāja Antra Jesineviča Lielā iela 25

63232333; 28653520
antra.jesinevica@talsi.lv

iedzīvotāju pieņemšana:
pirmdienās, trešdienās, piektdienās 9.00-13.00; otrdienās 9.00-18.00, ceturtdienās 9.00-17.00;

Nodaļas vadītājas vietniece
Alita
Vicinska
Lielā iela 25
63223761
 
iedzīvotāju pieņemšana:
pirmdienās, trešdienās, piektdienās 9.00-13.00; otrdienās 9.00-18.00, ceturtdienās 9.00-17.00;
Lietvede

Vija

Ivanovska 

Lielā iela 25
63223761
vija.ivanovska@talsi.lv
 
Vadītājs Reinis Mārtinsons
1. korpuss 1.stāvs

 26128820; 63237685
reinis.martinsons@talsi.lv

iedzīvotāju pieņemšana:
otrdienās 16.00-19.00,
piektdienās 9.00-11.00

Vadītāja vietnieks
Aivars
Lācis
1. korpuss 1.stāvs
 

63237687; 29274744
aivars.lacis@talsi.lv

iedzīvotāju pieņemšana:
otrdienās 16.00-19.00,
piektdienās 9.00-11.00

Būvvaldes māksliniece
Antra
Auziņa - Bajāre
1. korpuss 1.stāvs
 

63237687; 26404512
antra.auzina@talsi.lv

iedzīvotāju pieņemšana:
otrdienās 16.00-19.00,
piektdienās 9.00-11.00

Būvinspektors Ēvalds Žaimunds
1. korpuss 1.stāvs

63237686; 29295950
evalds.zaimunds@talsi.lv

iedzīvotāju pieņemšana:
otrdienās 16.00-19.00,
piektdienās 9.00-11.00

Būvinspektore Solvita Mālmeistere 1. korpuss 1.stāvs
 

63237686; 29177931
solvita.malmeistere@talsi.lv

iedzīvotāju pieņemšana:
otrdienās 16.00-19.00,
piektdienās 9.00-11.00

Lietvede
Ārija
Krieķe
1. korpuss 1.stāvs
 
t./fakss 63237688
 

PAŠVALDĪBAS POLICIJA 

Dežūrtālrunis: 26132701

NOLIKUMS

Talsu novada pašvaldības policijas priekšnieks Māris Grīnvalds Lielā iela 27
63223748,
26632161
 maris.grinvalds@talsi.lv
Iedzīvotāju pieņemšana:
otrdiena 9.00 - 11.00; 17.00 - 19.00, trešdiena 9.00 - 11.00, piektdiena 9.00 -11.00.
Talsu novada pašvaldības policijas
Priekšnieka  vietniece
Sigita
Amstere
 
Lielā iela 27
63223746; 26666939
sigita.amstere@talsi.lv
 
iedzīvotāju pieņemšana:
otrdienās 
9.00-11.00; 17.00-19.00; trešdienās, piektdienās 9.00-11.00
Policijas iecirkņa inspektors Ilgonis Tālbergs  Lielā iela 27
63223746; 29168853
ilgonis.talbergs@talsi.lv
Policijas iecirkņa vecākais inspektors
Nauris
Neifelds
Valdgale, Īve
22011647
nauris.neifelds@talsi.lv
Policijas iecirkņa inspektors Aldis Dambergs Vandzene, Laidze
22019466
aldis.dambergs@talsi.lv
Policijas iecirkņa inspektors
Arnolds
Staško
Ģibuļi

63223746; 22021178
arnolds.stasko@talsi.lv

Policijas iecirkņa inspektors Raimonds Abuhovs Balgale, Ķūļciems, Lauciene
63223746; 22019149
raimonds.abuhovs@talsi.lv
Policijas iecirkņa inspektors
Andris
Burkāns
Talsi, Lībagi
29436554
andris.burkans@talsi.lv
 
   
 
Policijas iecirkņa  inspektors
Klāvs
Burčaks
Sabile, Abavas pagasts, Strazde, Virbi

63252197; 27838140
klavs.burcaks@talsi.lv

Policijas iecirkņa inspektors
Ilmārs
Deksnis

Stende

22018925
ilmars.deksnis@talsi.lv
Policijas iecirkņa vecākais inspektors Dainis Sokolovskis Sabile, Abavas pagasts, Mordanga

63252197; 29339255
dainis.sokolovskis@talsi.lv

Policijas iecirkņa inspektors Normunds Kamols Valdemārpils, Ārlava, Lube, Īve

63276102; 29189228
normunds.kamols@talsi.lv

Policijas iecirkņa inspektors Andis Budzilko Lielā iela 27
63223746; 29436426
pp@talsi.lv

 

 

 

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Laika ziņas

Šobrīd:
8º C
Rīt:
4.5º C