Pirmdiena, 25. marts
Šodien sveicam: Māra, Mārīte, Marita

Komitejas darba kārtība

 

PROJEKTS

Talsu novada domes

Finanšu komitejas sēdes

21.03.2019. plkst.13.00

DARBA KĀRTĪBA

Nr.p.k.

Jautājuma nosaukums

Lēmuma projekta sagatavotājs vai ziņotājs

 

PUBLISKĀ DAĻA

 

1.

Par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamam īpašumam dzīvoklim Nr. 2, „Vecā skola”, Ārlavas pagastā

Elvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists

2.

Par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamam īpašumam dzīvoklim Nr. 4, „Vecā skola”, Ārlavas pagastā

Elvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists

3.

Par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamam īpašumam dzīvoklim Nr. 5, „Vecā skola”, Ārlavas pagastā

Elvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists

4.

Par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamam īpašumam dzīvoklim Nr. 6, „Vecā skola”, Ārlavas pagastā

Elvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists

5.

Par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamam īpašumam dzīvoklim Nr. 7, „Vecā skola”, Ārlavas pagastā

Elvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists

6.

Par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamam īpašumam dzīvoklim Nr. 8, „Vecā skola”, Ārlavas pagastā

Elvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists

7.

Par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamam īpašumam  „Brūžlejas”-1A, Spārē, Ģibuļu pagastā

Elvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists

8.

Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 5, “Remesi”, Ģibuļu pagastā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Elvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists

9.

Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 1, “Oši”, Spārē, Ģibuļu pagastā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Elvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists

10.

Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 1, Ambrakas ielā 1, Valdemārpilī atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Elvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists

11.

Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 3, “Gaismas”, Tiņģerē, Īves pagastā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Elvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists

12.

Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 7 “Alejas”, Strazde, Strazdes pagastā, nodošanu atsavināšanai

Elvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists

13.

Par pašvaldības kustamās mantas –

autobusa Ford Transit, Valsts reģistrācijas numurs GZ 716,pārdošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Elvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists

14.

Par pašvaldības kustamās mantas –

automašīnas GAZ 3507, Valsts reģistrācijas numurs EV 3403,pārdošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Elvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists

15.

Par pašvaldības kustamās mantas –

traktora BELARUS-JUMZ-6AKL, Valsts reģistrācijas numurs T3174LD,pārdošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Elvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists

16.

Par pašvaldības kustamās mantas –

automašīnas GAZ 5312, Valsts reģistrācijas numurs BZ1249,pārdošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Elvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists

17.

Par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem automašīnai VW CARAVELLE, Valsts reģistrācijas numurs FD 9026

Elvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists

18.

Par pašvaldības kustamās mantas –

automašīnas Honda Civic, Valsts reģistrācijas numurs EL 292,pārdošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Elvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists

19.

Par pašvaldības kustamās mantas –

automašīnas Toyota Avensis, Valsts reģistrācijas numurs EJ 5049,pārdošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Elvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists

20.

Par grozījumiem Talsu novada domes 2016. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 19 ” Talsu novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”

Evita Jansone, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists

21.

Par grozījumu Talsu novada domes 2013. gada 15. augusta saistošajos noteikumos Nr.25 “Par tirdzniecību publiskās ielu tirdzniecības vietās Talsu novada administratīvajā teritorijā”

Evita Jansone, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists

22.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu A. B.

Evita Jansone, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists

23.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu D. S.

Evita Jansone, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists

24.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu I. K.

Evita Jansone, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists

25.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu L. R.

Evita Jansone, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists

26.

Par atļauju Strazdes bērnu namam pieņemt dāvinājumu (ziedojumu)

Santa Kondratoviča, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas vadītāja

27.

Par Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu

Dana Šteinberga, Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste

28.

Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību „Kurzemes tūrisma asociācija”

Līva Dāvidsone, Kultūras un sporta attīstības nodaļas Tūrisma informācijas daļas

29.

Par saistošajiem noteikumiem “Decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Talsu novada pašvaldībā”

Kristīne Riekstiņa – Sniedziņa, SIA “Talsu ūdens” Administratīvās nodaļas vadītāja

30.

Par nepieciešamajiem izdevumiem Talsu Galvenās bibliotēkas teritorijas labiekārtošanai

Jānis Znotiņš, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Projektu daļas projektu vadītājs

31.

Par Talsu tautas nama struktūrvienības kinoteātra “Auseklis” telpu nomas maksām

 

Ilze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

32.

Par Laucienes pamatskolas filiāles “Dursupes pamatskola” telpu nomas maksu noteikšanu

 

Ilze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

33.

Par Laidzes pagasta pārvaldes struktūrvienības Laidzes brīvā laika pavadīšanas centra telpu nomas maksu noteikšanu

Ilze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

34.

Par pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” telpu nomas maksu noteikšanu

Ilze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

35.

Par Valdemārpils vidusskolas maksas pakalpojumiem

Ilze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

36.

Par Vandzenes pagasta pārvaldes struktūrvienību Vandzenes tautas nams un Uguņu bibliotēka telpu nomas maksām

Ilze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

37.

Par Laucienes pamatskolas telpu nomas maksu noteikšanu

Ilze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

38.

Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu Virbu pagasta pārvaldei

Ilze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

39.

Par telpu nomas maksu ēkai “Pagastmāja”, Pūņas,  Valdgales pag., Talsu nov.

Ilze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

40.

Par Strazdes pagasta pārvaldes struktūrvienības Strazdes brīvā laika pavadīšanas centra maksas pakalpojumiem

Ilze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

41.

Par Ģibuļu pagasta pārvaldes struktūrvienības Spāres tautas nama maksas pakalpojumiem

Ilze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

42.

Par Valdgales pagasta pārvaldes struktūrvienības Sporta un interešu centra maksas pakalpojumiem

Ilze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

43.

Par Valdgales pagasta pārvaldes struktūrvienības Sporta un interešu centrs telpu nomas maksām

Ilze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

44.

Par Valdgales pagasta pārvaldes struktūrvienības Valdgales tautas nams telpu nomas maksām

Ilze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

45.

Par Lubes pagasta pārvaldes telpu nomas maksām

Ilze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

46.

Par Ģibuļu pagasta pārvaldes telpu nomas maksām Skolas ielā 2, Pastendē, Ģibuļu pag., Talsu nov.

Ilze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

47.

Par grozījumu Talsu novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr.28 “Par izmaksu pieaugumu projekta “Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana Talsu novadā” ietvaros”

Laura Purkalne, Attīstības plānošanas un projektu vadības  nodaļas Projektu daļas projektu vadītāja

48.

Par aizņēmuma ņemšanu projekta Nr.17-08-A00403-000074 “Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana Talsu novadā” īstenošanai

Laura Purkalne, Attīstības plānošanas un projektu vadības  nodaļas Projektu daļas projektu vadītāja

49.

Par projektu “Kultūrvēsturisko būvju atjaunošana un izmantošana tūrisma attīstībai reģiona ekonomiskajai izaugsmei” (Restoration of cultural and historical buildings and their use for cultural tourism development to improve region’s economy)

Laura Purkalne, Attīstības plānošanas un projektu vadības  nodaļas Projektu daļas projektu vadītāja

50.

Par Lībagu pagasta pārvaldes struktūrvienības Lībagu brīvā laika pavadīšanas centra telpu nomas maksām

Ilze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

51.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8817 005 0034 piekritību

Inga Romaško, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja

52.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA „Viesnīca „Talsi””

Ramona Riekstniece, Nekustamā īpašuma nodaļas Nekustamā īpašuma nodokļa daļas vadītāja

 

SLĒGTĀ DAĻA

 

53.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu R. Z.

Ramona Riekstniece, Nekustamā īpašuma nodaļas Nekustamā īpašuma nodokļa daļas vadītāja

 

Notikumu kalendārs

Marts, 2019
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Aptauja

Par kuru Aleksandra Pelēča literārās prēmijas pretendentu jūs balsojat?

Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk