Ceturtdiena, 16. augusts
Šodien sveicam: Astra, Astrīda

Komitejas darba kārtība

 

PROJEKTS

Talsu novada domes

Finanšu komitejas sēdes

2018. gada 9. augustā plkst.15.00

DARBA  KĀRTĪBA:

 

1.Par grozījumiem Talsu novada domes 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.2 “Talsu novada pašvaldības nolikums”.

2.Par sadarbības līguma slēgšanu ar Profesionālās izglītības kompetences centru “Rīgas Valsts tehnikums”.

3.Par Latvijas Riteņbraukšanas federācijas iesniegumu.

4.Par biedrības “Spēka sporta centrs” iesniegumu.

5. Par grozījumiem Talsu novada domes 2017.gada 13.jūlija lēmumā Nr. 274 “Par Talsu novada domes deputātu un pašvaldības darbinieku dalību Latvijas Pašvaldību savienības komitejās un apakškomitejās”.

6. Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas PEUGEOT 407, Valsts reģistrācijas numurs FM 9200, pārdošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

7.Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas OPEL ZAFIRA, Valsts reģistrācijas numurs GE 5775, pārdošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

8. Par Talsu novada pašvaldības pārstāvi biedrības “Talsu rajona partnerība” padomē.

9. Par Talsu novada pašvaldības pārstāvi biedrībā "Talsu rajona partnerība".

10.Talsu novada pašvaldības dalību biedrībā “Engures ezers”.

11. Par grozījumiem Talsu novada domes 2016. gada 25. februāra lēmumā Nr.140 „Par Talsu novada pašvaldības Apbalvojumu izvērtēšanas komisijas apstiprināšanu”.

12. Talsu novada pašvaldības pārstāvi Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē.

13. Par grozījumu Talsu novada domes 2016. gada 27. oktobra lēmumā Nr. 541 “Par Talsu reģionālā biznesa inkubatora konsultatīvās komisijas izveidi”.

14. Par grozījumu Talsu novada domes nolikumā “Talsu novada pašvaldības apbalvojumi sportā”.

15. Par Talsu novada pašvaldības pārstāvi Nodarbinātības valsts aģentūras Talsu filiāles konsultatīvajā padomē.

16. Par Talsu novada pašvaldības pārstāvi biedrībā „Latvijas Pašvaldību mācību centrs”.

17. Par grozījumiem Talsu novada domes 2015. gada 12. marta lēmumā Nr.126 “Par Talsu novada pašvaldības līdzdalību biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība” dibināšanā”.

18. Par grozījumiem Talsu novada domes 01.03.2018. lēmumā Nr. 78 “Par pieteikumu nometņu organizēšanai izvērtēšanas komisijas apstiprināšanu”.

19. Par atļauju Dainim Karolam savienot valsts amatpersonas amatus.

20. Par atļauju Ģirtam Kalnbirzem savienot valsts amatpersonas amatus.

21. Par finansējuma piešķiršanu Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldei no īpašumu atsavināšanas rezultātā iegūtajiem līdzekļiem.

22.Par braukšanas karšu izgatavošanu.

23. Par noteikumu “Talsu novada pašvaldības budžeta plānošanas,  izstrādes, apstiprināšanas un izpildes kārtība, uzraudzība un kontrole” apstiprināšanu.

24. Par papildus finansējuma piešķiršanu Lībagu sākumskolai pirmsskolas izglītības grupas atvēršanai.

25.Par finansējuma piešķiršanu dalībai Latvijas Jauniešu pūtēju orķestrī.

26. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu J. B.

27. Par nekustamā īpašuma “Birzes”, Strazdes pagastā, nodošanu atsavināšanai.

28. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 1, Baznīcas laukums 2, Talsos, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

29. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 2, Baznīcas laukums 2, Talsos, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

30. Par deputātes Ilzes Indriksones iesniegumu.

 

Informatīvā daļa:

1.Par līgumsaistībām ar SIA “Bio Pellets”.

2.Par darba grupas izveidi saistošo noteikumu “Talsu novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi” izstrādi.

3.Par saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā” projektu.

4.Par Talsu novada pašvaldības 2018.gada pirmā pusgada pamatbudžeta  un speciālā budžeta izpildi.

5. Par projektu ”Energoefektivitāti veicinošu viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana Talsu un Valdemārpils pilsētās”.

 

Notikumu kalendārs

Augusts, 2018
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas