Piektdiena, 9. oktobris
Šodien sveicam: Elga, Helga, Elgars

Komisijas

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem, pašvaldības darbiniekiem un Talsu novada iedzīvotājiem ir izveidojusi sekojošas komisijas:

 

Administratīvā komisija      
 • Ilgonis Grosvalds
 • Gatis Vjaters
 • Solvita Bērziņa
 • Inese Āboltiņa
 • Malda Pētersone
 • Dace Grišule
 • Ojārs Kalnbirze

priekšsēdētājs

 

Ētikas komisija              
 • Daiga Feldmane
 • Juzefa Kļava
 • Alfons Spēks
 • Ināra Veismane
 • Inguna Kaļinka
priekšsēdētāja
Civilās aizsardzības komisija
 • Aivars Lācarus, Talsu novada domes priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētājs
 • Gunārs Laicāns, Dundaga novada domes priekšsēdētājs, komisijas līdzpriekšsēdētājs
 • Lauris Karlsons, Mērsraga novada domes priekšsēdētājs, komisijas līdzpriekšsēdētājs
 • Eva Kārkliņa,  Rojas novada domes priekšsēdētāja, komisijas līdzpriekšsēdētāja
 • Kaspars Vaivods, VUGD Kurzemes reģiona brigādes Talsu nodaļas komandieris, komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas locekļi:
 • Arnis Jansons, Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes Kontroles daļas vecākais inspektors
 • Mārtiņš Ziediņš, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa priekšnieks
 • Edgars Einiks, Zemessardzes 46. kājinieku balatljona komandieris
 • Uldis Frīdenbergs, Ziemeļkurzemes virsmežniecības virsmežzinis
 • Ivars Koloda, Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļkurzeme pārvaldes vadītājs
 • Egils Valbergs, AS "Sadales tīkls" Ekspluatācijas funkcijas Dienvidu ekspluatācijas daļas Talsu nodaļas vadītājs vai Māris Bērziņš, Dienvidu reģiona ekspluatācijas daļas vadītājs
 • kontaktpersona AS „Latvenergo” grupas ārkārtas situāciju un krīzes pārvaldīšanas jautājumos –  Andis Bērziņš
 
 
Komisija materiālu izskatīšanai par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu             
 • Inguna Kaļinka - komisijas priekšsēdētāja
 • Vilma Ieviņa- komisijas locekle
 • Vodemārs Vadziņš- Vācietis - komisijas loceklis
 
Interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija
 • Olga Blumbaha - novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja;
 • Sandra Pētersone – novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekle;
 • Daiga Feldmane - novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekle;
 • Uldis Katlaps - Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītājs;
 • Gundega Krūmiņa - Izglītības pārvaldes galvenā grāmatvede.

 
Pedagoģiski medicīniskā komisija                      
 • Vineta Ozola
 • Valda Strēlniece
 • Ina Strapāne
 • Māra Burčaka
 • Modris Grosbahs
 • Asja Kuike
 • Maija Šteinberga
 • Jolanta Ūsiņa

priekšsēdētāja

vietniece

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija     
 • Zinta Radele
 • Modris Jaunvalks
 • Ieva Krēķe
 • Dace Spade
 • Gatis Vjaters
priekšsēdētāja
vietnieks
Komisija pilsoņiem nepamatoti atsavinātās mantas vērtības noteikšanai
 • Oskars Kļava
 • Ingrīda Bleikša
 • Uldis Veinbergs
priekšsēdētājs
Dzīvokļu komisija      
 • Ingrīda Bleikša
 • Andrejs Aveniņš
 • Agrita Kamļeva - priekšsēdētājas vietniece
 • Dagmara Baha
 • Uldis Leja
 • Tatjana Kuzmuka
 • Tatjana Drozda 

Talsu novada dzīvokļu komisijas sēdes un pieņemšanas oktobra  mēnesī:

•    06.10.2015. Dzīvokļu komisijas sēde 15:00;
•    13.10.2015. Pieņemšana 16:00-18:00 Talsos, Kareivju ielā 7, II korp. APC;
•    20.10.2015. Dzīvokļu komisijas sēde 15:00;
•    27.10.2015. Pieņemšana 16:00-18:00 Talsos, Kareivju ielā 7, II korp. APC

 

 

 priekšsēdētāja
 
Iepirkumu komisija              
 • Oskars Kļava, Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks tehniskajos un nekustamā īpašuma jautājumos
 • Inguna Kaļinka, Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece administratīvajos un finanšu jautājumos
 • Aiva Dimante, Talsu novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja
 • Reinis Mārtinsons, Talsu novada būvvaldes vadītājs
 • Andis Ūsiņš, Talsu novada pašvaldības juridiskās nodaļas jurists
priekšsēdētājs
 
vietniece
Licencēšanas komisija 
 • Ojārs Āboltiņš
 • Dace Zeļģe
 • Dace Vakermane
 • Liene Ģērmane
 • Ināra Lāce
priekšsēdētājs
vietnieks
Pasažieru pārvadājumu  un ceļu apsaimniekošanas komisija
 
 • Ināra Lāce
 • Artūrs Brūns
 • Jānis Švedenbergs
 • Māris Rozenbergs
 • Imants Tamsons
 • Edvīns Zihmans
 • Raivis Rancāns
 
priekšsēdētāja
vietnieks
Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvā padome
 
 
 • Doloresa Lepere - Talsu novada Bērnu un jauniešu centra direktore, Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvās padomes priekšsēdētāja;
 • Aivars Lācarus – Talsu novada domes priekšsēdētājs;
 • Sandra Pētersone – Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta, sociālajos un veselības jautājumos;
 • Andris Veršāns – Nodarbinātības valsts aģentūras Talsu filiāles vadītājs;
 • Dace Upleja – Talsu novada Sociālā dienesta vadītāja;
 • Aivars Pekmans – Talsu novada pašvaldības Sporta nodaļas vadītājs;
 • Inita Fedko – Talsu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas komunikāciju speciāliste;
 • Sanita Arciševska – Talsu novada pašvaldības Kultūras nodaļas projektu koordinatore;
 • Aiva Dimante – Talsu novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu vadītāja;
 • Gundars Sebris – Talsu Valsts ģimnāzijas direktors, skolu direktoru pārstāvis;
 • Sandra Peimane – biedrības “Talsu komersantu klubs” izpilddirektore;
 • Inese Siliņa – biedrības “Kurzemes NVO atbalsta centrs” direktore;
 • Līva Maķe – Talsu novada Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste;
 • Artis Lagzdiņš - Talsu novada Bērnu un jauniešu centra jauniešu organizāciju un skolēnu pašpārvalžu apvienības TAS.ES” pārstāvis;
 • Anna Kauliņa - Talsu novada Bērnu un jauniešu centra jauniešu organizāciju un skolēnu pašpārvalžu apvienības TAS.ES” pārstāve.
 
 
 
 
Talsu novada pašvaldības konsultatīvā padome darbam ar riska ģimenēm
 • Inguna Kronberga, padomes priekšsēdētāja
Padomes locekļi:
 • Sigita Amstere
 • Ineta Kēla
 • Alla Spruģevica
 • Dace Upleja
 • Solvita Laure
 • Mareks Freimanis
 
Objektu privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisija
 • Aivars Lācarus - domes priekšsēdētājs
 • Aldis Vilsons - pašvaldības izpilddirektors
 • Miervaldis Krotovs - domes deputāts
 • Andris Dzenis - domes deputāts
 • Olga Blumbaha - domes deputāte
priekšsēdētājs
Sabiedriskās kārtības komisija              
 • Ilgonis Grosvalds
 • Dzintars Legzdiņš
 • Ilmārs Deksnis
 • Ainārs Lūks
 • Evita Jansone
 • Gatis Vjaters
priekšsēdētājs
vietnieks
Vēlēšanu komisija
 • Imants Adiņš
 • Virma Poga - vēlēšanu komisijas sekretāre
 • Vanda Baraua
 • Aiga Bērziņa
 • Daiga Helde
 • Santa Svarinska
 • Agris Purkalns

priekšsēdētājs

 

Zaļumsaimniecības komisija
 • Ieva Bērziņa- komisijas priekšsēdetāja
 • Modris Jaunvalks-komisijas priekšsēdētāja vietnieks
 • Ilze Krekovska - komisijas locekle
 • Kristaps Ūdris - komisijas loceklis
 • Andis Verners -komisijas loceklis
 • Zanda Bitmane - komisijas locekle
 
Talsu novada medību koordinācijas komisija
 • Normunds Tropiņš - komisijas priekšsēdētājs, Talsu novada domes priekšsēdētāja 1.vietnieks;
 • Māris Grīnvalds - komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Talsu novada domes deputāts;
 • Kristaps Ūdris - komisijas sekretārs, Talsu novada pašvaldības komunālās nodaļas speciālists;
 • Andis Aseris - komisijas loceklis, LAD Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes kontroles un uzraudzības daļas vadītāja vietnieks;
 • Uldis Fridenbergs - komisijas loceklis , Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecības virsmežzinis;
 • Aldis Felts - komisijas loceklis, AS „Latvijas Valsts meži” Ziemeļkurzemes mežsaimniecības izpilddirektors, mežkopības vadītājs;
 • Mārcis Liepiņš - komisijas loceklis, Latvijas mednieku savienības pilnvarots pārstāvis.

 
Lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā komisija
 
 • N.Tropiņš - komisijas priekšsēdētājs - Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks ;
 • E.Libere - komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Talsu novada pašvaldības zemes un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja vietniece;
 • V.Haberkorne - komisijas sekretārs - Talsu novada pašvaldības zemes un nekustamā īpašuma nodaļas lietvede ;
 • G. Tālberga - komisijas loceklis – Talsu novada pašvaldības juridiskās nodaļas vadītāja;
 • G.Bērziņš - komisijas loceklis – Talsu novada pašvaldības zemes un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists.

 
Talsu pilsētas zemes komisija
 • Uldis Veinbergs, Talsu novada pašvaldības zemes un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
 • Aivars Lācarus, Talsu novada domes priekšsēdētājs
 • Uldis Puļķis, Talsu novada būvvaldes vadītājs
 • Jānis Rutkis, VSIA ”Latvijas valsts mērnieks” Talsu biroja vadītājs
 • Anta Dambiņa, VZD Ziemeļkurzemes reģionālas nodaļas Kuldīgas biroja galvenā klientu apkalpošanas konsultante Talsos
priekšsēdētājs
Sabiles pilsētas zemes komisija
 • Oskars Jēgermanis, Talsu novada pašvaldības zemes un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists Sabilē
 • Normunds Tropiņš, Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
 • Aivars Lācis, Talsu novada būvvaldes vadītāja vietnieks
 • Jānis Rutkis,  VSIA ”Latvijas valsts mērnieks” Talsu biroja vadītājs
 • Anta Dambiņa, VZD Ziemeļkurzemes reģionālas nodaļas Kuldīgas biroja galvenā klientu apkalpošanas konsultante Talsos
priekšsēdētājs

Valdemārpils pilsētas zemes komisija

 • Maija Krontāle, Talsu novada pašvaldības zemes un nekustamā īpašuma nodaļas speciāliste Valdemārpilī
 • Sandra Pētersone, Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece
 • Uldis Puļķis, Talsu novada būvvaldes vadītājs
 • Jānis Rutkis, VSIA ”Latvijas valsts mērnieks” Talsu biroja vadītājs
 • Anta Dambiņa, VZD Ziemeļkurzemes reģionālas nodaļas Kuldīgas biroja galvenā klientu apkalpošanas konsultante Talsos
priekšsēdētāja
Stendes pilsētas zemes komisija
 • Viktors Insbergs, Talsu novada pašvaldības zemes un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists Stendē
 • Normunds Tropiņš, Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
 • Uldis Puļķis, Talsu novada būvvaldes vadītājs
 • Jānis Rutkis,  VSIA ”Latvijas valsts mērnieks” Talsu biroja vadītājs
 • Anta Dambiņa, VZD Ziemeļkurzemes reģionālas nodaļas Kuldīgas biroja galvenā klientu apkalpošanas konsultante Talsos
priekšsēdētājs

 

 

Notikumu kalendārs

Oktobris, 2015
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Šobrīd:
-2º C
Rīt:
3º C

Aptauja

Lūdzu, atzīmējiet, kuru no šiem pasākumiem, ja būtu jāizvēlas, jūs nākamgad labprāt apmeklētu: