Pirmdiena, 30. maijs
Šodien sveicam: Vitolds, Lolita

Komisijas

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem, pašvaldības darbiniekiem un Talsu novada iedzīvotājiem ir izveidojusi sekojošas komisijas:

 

Administratīvā komisija      
 • Ilgonis Grosvalds
 • Gatis Vjaters
 • Solvita Bērziņa
 • Inese Āboltiņa
 • Malda Pētersone
 • Dace Grišule
 • Ojārs Kalnbirze

priekšsēdētājs

 

Ētikas komisija              
 • Daiga Feldmane
 • Juzefa Kļava
 • Olga Blumbaha
 • Uldis Katlaps
 • Inguna Kaļinka
 

Talsu novada pašvaldības Apbalvojumu izvērtēšanas komisija

NOLIKUMS

 • Komisijas priekšsēdētājs  Aivars Lācarus, Talsu novada domes priekšsēdētājs
 • Komisijas priekšsēdētāja vietniece Daiga Feldmane, Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja

Komisijas locekļi:

 • Olga Blumbaha, Talsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
 • Vilnis Pūcītis, Talsu novada domes Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 • Oskars Kļava, Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks tehniskajos un nekustamā īpašuma jautājumos
 • Inga Priede, Talsu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
 • Iveta Rorbaha, nodibinājuma “Talsu novada fonds” valdes priekšsēdētāja
 • Andis Rērihs, biedrības “Talsu Komersantu Klubs” pārstāvis
 • Olga Bāre, Talsu novada uzņēmēja Olga Bāre
 • Elga Vērdiņa, Talsu novada iedzīvotāja
 • Maija Laukmane, Talsu novada literāte
 • Komisijas sekretāre Inese Himiča, Talsu novada pašvaldības Kancelejas Apmeklētāju pieņemšanas centra vecākā lietvede

 

 
Civilās aizsardzības komisija
 • Aivars Lācarus, Talsu novada domes priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētājs
 • Gunārs Laicāns, Dundaga novada domes priekšsēdētājs, komisijas līdzpriekšsēdētājs
 • Lauris Karlsons, Mērsraga novada domes priekšsēdētājs, komisijas līdzpriekšsēdētājs
 • Eva Kārkliņa,  Rojas novada domes priekšsēdētāja, komisijas līdzpriekšsēdētāja
 • Kaspars Vaivods, VUGD Kurzemes reģiona brigādes Talsu nodaļas komandieris, komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas locekļi:
 • Arnis Jansons, Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes Kontroles daļas vecākais inspektors
 • Mārtiņš Ziediņš, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa priekšnieks
 • Edgars Einiks, Zemessardzes 46. kājinieku balatljona komandieris
 • Uldis Frīdenbergs, Ziemeļkurzemes virsmežniecības virsmežzinis
 • Ivars Koloda, Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļkurzeme pārvaldes vadītājs
 • Egils Valbergs, AS "Sadales tīkls" Ekspluatācijas funkcijas Dienvidu ekspluatācijas daļas Talsu nodaļas vadītājs vai Māris Bērziņš, Dienvidu reģiona ekspluatācijas daļas vadītājs
 • kontaktpersona AS „Latvenergo” grupas ārkārtas situāciju un krīzes pārvaldīšanas jautājumos –  Andis Bērziņš
 
 
Komisija materiālu izskatīšanai par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu             
 • Inguna Kaļinka - komisijas priekšsēdētāja
 • Vilma Ieviņa- komisijas locekle
 • Voldemārs Vadziņš- Vācietis - komisijas loceklis
 
Interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija
 • Olga Blumbaha - novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja;
 • Sandra Pētersone – novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekle;
 • Daiga Feldmane - novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekle;
 • Uldis Katlaps - Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītājs;
 • Gundega Krūmiņa - Izglītības pārvaldes galvenā grāmatvede.

 
Pedagoģiski medicīniskā komisija                      
 • Vineta Ozola
 • Valda Strēlniece
 • Ina Strapāne
 • Māra Burčaka
 • Modris Grosbahs
 • Asja Kuike
 • Maija Šteinberga
 • Jolanta Ūsiņa

priekšsēdētāja

vietniece

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija     
 • Zinta Radele
 • Modris Jaunvalks
 • Ieva Krēķe
 • Dace Spade
 • Gatis Vjaters
priekšsēdētāja
vietnieks
Komisija pilsoņiem nepamatoti atsavinātās mantas vērtības noteikšanai
 • Oskars Kļava
 • Ingrīda Bleikša
 • Uldis Veinbergs
priekšsēdētājs
Dzīvokļu komisija      
 • Ingrīda Bleikša
 • Andrejs Aveniņš
 • Agrita Kamļeva - priekšsēdētājas vietniece
 • Dagmara Baha
 • Uldis Leja
 • Tatjana Kuzmuka
 • Tatjana Drozda 


Talsu novada dzīvokļu komisijas sēdes un pieņemšanas 2016.gada aprīlī:

 • 05.04.2016 . Dzīvokļu komisijas sēde 14:00;
 • 12.04.2016. Pieņemšana 16:00-18:00 Talsos, Kareivju  ielā 7, II korp. , 410.kab.
 • 19.04.2016. Dzīvokļu komisijas sēde 14:00;
 • 26.04.2016. Pieņemšana 16:00-18:00 Talsos, Kareivju  ielā 7, II korp. APC;
 priekšsēdētāja
 
Iepirkumu komisija              
 • Oskars Kļava, Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks tehniskajos un nekustamā īpašuma jautājumos
 • Inguna Kaļinka, Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece administratīvajos un finanšu jautājumos
 • Aiva Dimante, Talsu novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja
 • Reinis Mārtinsons, Talsu novada būvvaldes vadītājs
 • Linda Sūniņa, Talsu novada Kultūras, sporta un tūrisma centra vadītāja
priekšsēdētājs
 
vietniece
Talsu novada Stipendiju piešķiršanas komisija
 • Daiga Feldmane – Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta, sociālajos un veselības jautājumos – komisijas priekšsēdētāja;
 • Inguna Kaļinka – Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece administratīvajos un finanšu jautājumos;
 • Uldis Katlaps – Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītājs;
 • Andis Astrātovs – Talsu novada domes deputāts.
 
Licencēšanas komisija 
 • Ojārs Āboltiņš
 • Dace Zeļģe
 • Māris Grīnvalds
 • Liene Ģērmane
 • Ināra Lāce
priekšsēdētājs
vietnieks
Pasažieru pārvadājumu  un ceļu apsaimniekošanas komisija
 
 • Ināra Lāce
 • Artūrs Brūns
 • Jānis Švedenbergs
 • Māris Rozenbergs
 • Imants Tamsons
 • Edvīns Zihmans
 • Raivis Rancāns
 
priekšsēdētāja
vietnieks
Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvā padome
 
 • Doloresa Lepere, Talsu novada Bērnu un jauniešu centra direktore, Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvās padomes priekšsēdētāja;
 • Līva Maķe, Talsu novada Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste, Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvās padomes priekšsēdētājas vietniece;
 • Daiga Feldmane, Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta, sociālajos un veselības jautājumos;
 • Uldis Katlaps, Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītājs;
 • Linda Sūniņa, Talsu novada Kultūras, sporta un tūrisma centra vadītāja;
 • Aiva Dimante, Talsu novada Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja;
 • Ainārs Lūks, biedrības “Talsu Komersantu Klubs” valdes loceklis;
 • Andris Veršāns, Nodarbinātības valsts aģentūras Talsu filiāles vadītājs;
 • Dace Zeļģe, Talsu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja;
 • Dace Upleja, Talsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste bērnu tiesību jautājumos;
 • Inita Fedko, Talsu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas komunikācijas speciāliste;
 • Aivars Pekmans, Talsu novada Kultūras, sporta un tūrisma centra vecākais sporta speciālists;
 • Ināra Ņesterova, Talsu Valsts ģimnāzijas skolēnu parlamenta pārstāve, Starpnovadu jauniešu organizāciju un skolēnu pašpārvalžu apvienības „TAS.ES” prezidente;
 • Sabīne Kļaviņa, Talsu novada Bērnu un jauniešu centra „TAS.ES” radošās darba grupas jauniete, Starpnovadu jauniešu organizāciju un skolēnu pašpārvalžu apvienības „TAS.ES” prezidentes vietniece.
 
 
Talsu novada pašvaldības konsultatīvā padome darbam ar riska ģimenēm
 • Marika Grohjacka, padomes vadītāja
Padomes locekļi:
 • Sigita Amstere
 • Ineta Kēla
 • Dace Upleja
 • Mareks Freimanis
 • Inguna Kronberga
 
Objektu privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisija
 • Aivars Lācarus - domes priekšsēdētājs
 • Aldis Vilsons - pašvaldības izpilddirektors
 • Miervaldis Krotovs - domes deputāts
 • Andris Dzenis - domes deputāts
 • Olga Blumbaha - domes deputāte
priekšsēdētājs
Sabiedriskās kārtības komisija              
 • Ilgonis Grosvalds
 • Dzintars Legzdiņš
 • Ilmārs Deksnis
 • Ainārs Lūks
 • Evita Jansone
 • Gatis Vjaters
priekšsēdētājs
vietnieks
Vēlēšanu komisija
 • Imants Adiņš
 • Virma Poga - vēlēšanu komisijas sekretāre
 • Vanda Baraua
 • Aiga Bērziņa
 • Daiga Helde
 • Santa Svarinska
 • Agris Purkalns

priekšsēdētājs

 

Zaļumsaimniecības komisija
 • Ieva Bērziņa- komisijas priekšsēdetāja
 • Modris Jaunvalks-komisijas priekšsēdētāja vietnieks
 • Ilze Krekovska - komisijas locekle
 • Kristaps Ūdris - komisijas loceklis
 • Andis Verners -komisijas loceklis
 • Zanda Bitmane - komisijas locekle
 
Talsu novada medību koordinācijas komisija
 • Normunds Tropiņš - komisijas priekšsēdētājs, Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks;
 • Ivars Koloda, - komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītājs;
 • Kristaps Ūdris - komisijas sekretārs, Talsu novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītāja vietnieks;
 • Imants Zambergs - komisijas loceklis, LAD Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vecākais inspektors”;
 • Uldis Fridenbergs - komisijas loceklis , Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecības virsmežzinis;
 • Aldis Felts - komisijas loceklis, biedrības „Latvijas meža īpašnieku biedrība” pilnvarots pārstāvis”;
 • Mārcis Liepiņš - komisijas loceklis, Latvijas mednieku savienības pilnvarots pārstāvis;
 • Kaspars Brauers, komisijas loceklis, biedrības „Zemnieku saeima” pilnvarots pārstāvis.

 
Lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā komisija
 
 • N.Tropiņš - komisijas priekšsēdētājs - Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks ;
 • E.Libere - komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Talsu novada pašvaldības zemes un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja vietniece;
 • V.Haberkorne - komisijas sekretārs - Talsu novada pašvaldības zemes un nekustamā īpašuma nodaļas lietvede ;
 • G. Tālberga - komisijas loceklis – Talsu novada pašvaldības juridiskās nodaļas vadītāja;
 • G.Bērziņš - komisijas loceklis – Talsu novada pašvaldības zemes un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists.

 
Talsu pilsētas zemes komisija
 • Uldis Veinbergs, Talsu novada pašvaldības zemes un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
 • Aivars Lācarus, Talsu novada domes priekšsēdētājs
 • Uldis Puļķis, Talsu novada būvvaldes vadītājs
 • Jānis Rutkis, VSIA ”Latvijas valsts mērnieks” Talsu biroja vadītājs
 • Anta Dambiņa, VZD Ziemeļkurzemes reģionālas nodaļas Kuldīgas biroja galvenā klientu apkalpošanas konsultante Talsos
priekšsēdētājs
Sabiles pilsētas zemes komisija
 • Egīna Šenberga, Talsu novada pašvaldības Zemes un nekustamā īpašuma nodaļas speciāliste
 • Normunds Tropiņš, Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
 • Uldis Puļķis
 • Jānis Rutkis,  VSIA ”Latvijas valsts mērnieks” Talsu biroja vadītājs
 • Anta Dambiņa, VZD Ziemeļkurzemes reģionālas nodaļas Kuldīgas biroja galvenā klientu apkalpošanas konsultante Talsos
priekšsēdētāja
Stendes pilsētas zemes komisija
 • Viktors Insbergs, Talsu novada pašvaldības zemes un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists Stendē
 • Normunds Tropiņš, Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
 • Reinis Mārtinsons, Talsu novada būvvaldes vadītājs
 • Jānis Rutkis,  VSIA ”Latvijas valsts mērnieks” Talsu biroja vadītājs
 • Anta Dambiņa, VZD Ziemeļkurzemes reģionālas nodaļas Kuldīgas biroja galvenā klientu apkalpošanas konsultante Talsos
priekšsēdētājs

 

 

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas