Sestdiena, 6. februāris
Šodien sveicam: Dārte, Dace, Dora

Komisijas

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem, pašvaldības darbiniekiem un Talsu novada iedzīvotājiem ir izveidojusi sekojošas komisijas:

 

Administratīvā komisija      
 • Ilgonis Grosvalds
 • Gatis Vjaters
 • Solvita Bērziņa
 • Inese Āboltiņa
 • Malda Pētersone
 • Dace Grišule
 • Ojārs Kalnbirze

priekšsēdētājs

 

Ētikas komisija              
 • Daiga Feldmane
 • Juzefa Kļava
 • Olga Blumbaha
 • Uldis Katlaps
 • Inguna Kaļinka
 
Civilās aizsardzības komisija
 • Aivars Lācarus, Talsu novada domes priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētājs
 • Gunārs Laicāns, Dundaga novada domes priekšsēdētājs, komisijas līdzpriekšsēdētājs
 • Lauris Karlsons, Mērsraga novada domes priekšsēdētājs, komisijas līdzpriekšsēdētājs
 • Eva Kārkliņa,  Rojas novada domes priekšsēdētāja, komisijas līdzpriekšsēdētāja
 • Kaspars Vaivods, VUGD Kurzemes reģiona brigādes Talsu nodaļas komandieris, komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas locekļi:
 • Arnis Jansons, Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes Kontroles daļas vecākais inspektors
 • Mārtiņš Ziediņš, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa priekšnieks
 • Edgars Einiks, Zemessardzes 46. kājinieku balatljona komandieris
 • Uldis Frīdenbergs, Ziemeļkurzemes virsmežniecības virsmežzinis
 • Ivars Koloda, Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļkurzeme pārvaldes vadītājs
 • Egils Valbergs, AS "Sadales tīkls" Ekspluatācijas funkcijas Dienvidu ekspluatācijas daļas Talsu nodaļas vadītājs vai Māris Bērziņš, Dienvidu reģiona ekspluatācijas daļas vadītājs
 • kontaktpersona AS „Latvenergo” grupas ārkārtas situāciju un krīzes pārvaldīšanas jautājumos –  Andis Bērziņš
 
 
Komisija materiālu izskatīšanai par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu             
 • Inguna Kaļinka - komisijas priekšsēdētāja
 • Vilma Ieviņa- komisijas locekle
 • Vodemārs Vadziņš- Vācietis - komisijas loceklis
 
Interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija
 • Olga Blumbaha - novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja;
 • Sandra Pētersone – novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekle;
 • Daiga Feldmane - novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekle;
 • Uldis Katlaps - Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītājs;
 • Gundega Krūmiņa - Izglītības pārvaldes galvenā grāmatvede.

 
Pedagoģiski medicīniskā komisija                      
 • Vineta Ozola
 • Valda Strēlniece
 • Ina Strapāne
 • Māra Burčaka
 • Modris Grosbahs
 • Asja Kuike
 • Maija Šteinberga
 • Jolanta Ūsiņa

priekšsēdētāja

vietniece

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija     
 • Zinta Radele
 • Modris Jaunvalks
 • Ieva Krēķe
 • Dace Spade
 • Gatis Vjaters
priekšsēdētāja
vietnieks
Komisija pilsoņiem nepamatoti atsavinātās mantas vērtības noteikšanai
 • Oskars Kļava
 • Ingrīda Bleikša
 • Uldis Veinbergs
priekšsēdētājs
Dzīvokļu komisija      
 • Ingrīda Bleikša
 • Andrejs Aveniņš
 • Agrita Kamļeva - priekšsēdētājas vietniece
 • Dagmara Baha
 • Uldis Leja
 • Tatjana Kuzmuka
 • Tatjana Drozda 

Talsu novada dzīvokļu komisijas sēdes un pieņemšanas 2016. gada februāra  mēnesī:
 • 02.02.2016 . Dzīvokļu komisijas sēde 14:00;
 • 09.02.2016. Pieņemšana 16:00-18:00 Talsos, Kareivju  ielā 7, II korp. 410.kab.;
 • 16.02.2016. Dzīvokļu komisijas sēde 14:00;
 • 23.02.2016. Pieņemšana 16:00-18:00 Talsos, Kareivju  ielā 7, II korp. 108.kab.;

 priekšsēdētāja
 
Iepirkumu komisija              
 • Oskars Kļava, Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks tehniskajos un nekustamā īpašuma jautājumos
 • Inguna Kaļinka, Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece administratīvajos un finanšu jautājumos
 • Aiva Dimante, Talsu novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja
 • Reinis Mārtinsons, Talsu novada būvvaldes vadītājs
 • Linda Sūniņa, Talsu novada Kultūras, sporta un tūrisma centra vadītāja
priekšsēdētājs
 
vietniece
Licencēšanas komisija 
 • Ojārs Āboltiņš
 • Dace Zeļģe
 • Māris Grīnvalds
 • Liene Ģērmane
 • Ināra Lāce
priekšsēdētājs
vietnieks
Pasažieru pārvadājumu  un ceļu apsaimniekošanas komisija
 
 • Ināra Lāce
 • Artūrs Brūns
 • Jānis Švedenbergs
 • Māris Rozenbergs
 • Imants Tamsons
 • Edvīns Zihmans
 • Raivis Rancāns
 
priekšsēdētāja
vietnieks
Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvā padome
 
 
 • Doloresa Lepere - Talsu novada Bērnu un jauniešu centra direktore, Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvās padomes priekšsēdētāja;
 • Aivars Lācarus – Talsu novada domes priekšsēdētājs;
 • Sandra Pētersone – Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta, sociālajos un veselības jautājumos;
 • Andris Veršāns – Nodarbinātības valsts aģentūras Talsu filiāles vadītājs;
 • Dace Upleja – Talsu novada Sociālā dienesta vadītāja;
 • Aivars Pekmans – Talsu novada pašvaldības Sporta nodaļas vadītājs;
 • Inita Fedko – Talsu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas komunikācijas speciāliste darbā ar plašsaziņas līdzekļiem;
 • Sanita Arciševska – Kultūras, sporta un tūrisma centra vecākā kultūras speciāliste;
 • Aiva Dimante – Talsu novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu vadītāja;
 • Gundars Sebris – Talsu Valsts ģimnāzijas direktors, skolu direktoru pārstāvis;
 • Sandra Peimane – biedrības “Talsu komersantu klubs” izpilddirektore;
 • Inese Siliņa – biedrības “Kurzemes NVO atbalsta centrs” direktore;
 • Līva Maķe – Talsu novada Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste;
 • Artis Lagzdiņš - Talsu novada Bērnu un jauniešu centra jauniešu organizāciju un skolēnu pašpārvalžu apvienības TAS.ES” pārstāvis;
 • Anna Kauliņa - Talsu novada Bērnu un jauniešu centra jauniešu organizāciju un skolēnu pašpārvalžu apvienības TAS.ES” pārstāve.
 
 
Talsu novada pašvaldības konsultatīvā padome darbam ar riska ģimenēm
 • Marika Grohjacka, padomes vadītāja
Padomes locekļi:
 • Sigita Amstere
 • Ineta Kēla
 • Dace Upleja
 • Mareks Freimanis
 • Inguna Kronberga
 
Objektu privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisija
 • Aivars Lācarus - domes priekšsēdētājs
 • Aldis Vilsons - pašvaldības izpilddirektors
 • Miervaldis Krotovs - domes deputāts
 • Andris Dzenis - domes deputāts
 • Olga Blumbaha - domes deputāte
priekšsēdētājs
Sabiedriskās kārtības komisija              
 • Ilgonis Grosvalds
 • Dzintars Legzdiņš
 • Ilmārs Deksnis
 • Ainārs Lūks
 • Evita Jansone
 • Gatis Vjaters
priekšsēdētājs
vietnieks
Vēlēšanu komisija
 • Imants Adiņš
 • Virma Poga - vēlēšanu komisijas sekretāre
 • Vanda Baraua
 • Aiga Bērziņa
 • Daiga Helde
 • Santa Svarinska
 • Agris Purkalns

priekšsēdētājs

 

Zaļumsaimniecības komisija
 • Ieva Bērziņa- komisijas priekšsēdetāja
 • Modris Jaunvalks-komisijas priekšsēdētāja vietnieks
 • Ilze Krekovska - komisijas locekle
 • Kristaps Ūdris - komisijas loceklis
 • Andis Verners -komisijas loceklis
 • Zanda Bitmane - komisijas locekle
 
Talsu novada medību koordinācijas komisija
 • Normunds Tropiņš - komisijas priekšsēdētājs, Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks;
 • Alfons Spēks - komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Talsu novada domes deputāts;
 • Kristaps Ūdris - komisijas sekretārs, Talsu novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītāja vietnieks;
 • Imants Zambergs - komisijas loceklis, LAD Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vecākais inspektors”;
 • Uldis Fridenbergs - komisijas loceklis , Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecības virsmežzinis;
 • Aldis Felts - komisijas loceklis, biedrības „Latvijas meža īpašnieku biedrība” pilnvarots pārstāvis”;
 • Mārcis Liepiņš - komisijas loceklis, Latvijas mednieku savienības pilnvarots pārstāvis;
 • Kaspars Brauers, komisijas loceklis, biedrības „Zemnieku saeima” pilnvarots pārstāvis”

 
Lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā komisija
 
 • N.Tropiņš - komisijas priekšsēdētājs - Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks ;
 • E.Libere - komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Talsu novada pašvaldības zemes un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja vietniece;
 • V.Haberkorne - komisijas sekretārs - Talsu novada pašvaldības zemes un nekustamā īpašuma nodaļas lietvede ;
 • G. Tālberga - komisijas loceklis – Talsu novada pašvaldības juridiskās nodaļas vadītāja;
 • G.Bērziņš - komisijas loceklis – Talsu novada pašvaldības zemes un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists.

 
Talsu pilsētas zemes komisija
 • Uldis Veinbergs, Talsu novada pašvaldības zemes un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
 • Aivars Lācarus, Talsu novada domes priekšsēdētājs
 • Uldis Puļķis, Talsu novada būvvaldes vadītājs
 • Jānis Rutkis, VSIA ”Latvijas valsts mērnieks” Talsu biroja vadītājs
 • Anta Dambiņa, VZD Ziemeļkurzemes reģionālas nodaļas Kuldīgas biroja galvenā klientu apkalpošanas konsultante Talsos
priekšsēdētājs
Sabiles pilsētas zemes komisija
 • Egīna Šenberga, Talsu novada pašvaldības Zemes un nekustamā īpašuma nodaļas speciāliste
 • Normunds Tropiņš, Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
 • Uldis Puļķis
 • Jānis Rutkis,  VSIA ”Latvijas valsts mērnieks” Talsu biroja vadītājs
 • Anta Dambiņa, VZD Ziemeļkurzemes reģionālas nodaļas Kuldīgas biroja galvenā klientu apkalpošanas konsultante Talsos
priekšsēdētāja
Stendes pilsētas zemes komisija
 • Viktors Insbergs, Talsu novada pašvaldības zemes un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists Stendē
 • Normunds Tropiņš, Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
 • Reinis Mārtinsons, Talsu novada būvvaldes vadītājs
 • Jānis Rutkis,  VSIA ”Latvijas valsts mērnieks” Talsu biroja vadītājs
 • Anta Dambiņa, VZD Ziemeļkurzemes reģionālas nodaļas Kuldīgas biroja galvenā klientu apkalpošanas konsultante Talsos
priekšsēdētājs

 

 

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Šobrīd:
º C
Rīt:
º C