Otrdiena, 21. novembris
Šodien sveicam: Zeltīte, Andis

Komisijas

 

 

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem, pašvaldības darbiniekiem un Talsu novada iedzīvotājiem ir izveidojusi sekojošas komisijas:

Komisiju nolikumi

 
Administratīvā komisija      
 • Ilgonis Grosvalds
 • Gatis Vjaters
 • Solvita Bērziņa
 • Inese Āboltiņa
 • Malda Pētersone
 • Dace Grišule
 • Ojārs Kalnbirze

priekšsēdētājs

 

Ētikas komisja
 • Edgars Zelderis, komisijas priekšsēdētājs;
 • Tabita Kalniņa, komisijas locekle;
 • Inga Gluzda, komisijas locekle;
 • Juris Upmalis, komisijas loceklis;
 • Uldis Katlaps, komisijas loceklis.
 

Talsu novada pašvaldības Apbalvojumu izvērtēšanas komisija


 • Komisijas priekšsēdētājs  Edgars Zelderis
 • Komisijas priekšsēdētāja vietniecks Dainis Karols

Komisijas locekļi:

 • Ilze indriksone
 • Normunds Tropiņš
 • Edmunds Demiters
 • Dainis Norenbergs
 • Dzintra Eglīte
 • Baiba Veismane-Rezonga
 • Guna Milllersone
 • Iveta Rorbaha
 • Maija Laukmane
 • Elga Vēriņa

 

 
Civilās aizsardzības komisija
 • Aivars Lācarus, Talsu novada domes deputāts;
 • Gunārs Laicāns, Dundaga novada domes priekšsēdētājs, komisijas līdzpriekšsēdētājs
 • Lauris Karlsons
 • Eva Kārkliņa,  Rojas novada domes priekšsēdētāja, komisijas līdzpriekšsēdētāja
 • Kaspars Vaivods, VUGD Kurzemes reģiona brigādes Talsu nodaļas komandieris, komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas locekļi:
 • Arnis Jansons, Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes Kontroles daļas vecākais inspektors
 • Juris Visockis, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa priekšnieks
 • Jānis Mežavilks, Zemessardzes 46. kājinieku balatljona komandieris
 • Uldis Frīdenbergs, Ziemeļkurzemes virsmežniecības virsmežzinis
 • Ivars Koloda, Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļkurzeme pārvaldes vadītājs
 • Egils Valbergs, AS "Sadales tīkls" Ekspluatācijas funkcijas Dienvidu ekspluatācijas daļas Talsu nodaļas vadītājs vai Māris Bērziņš, Dienvidu reģiona ekspluatācijas daļas vadītājs
 • kontaktpersona AS „Latvenergo” grupas ārkārtas situāciju un krīzes pārvaldīšanas jautājumos –  Andis Bērziņš
 
 
Komisija materiālu izskatīšanai par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu             

   

  Inguna Kaļinka, komisijas priekšsēdētāja;
  Vilis Ieviņš, komisijas lockelis;
  Normunds Tropiņš, komisijas loceklis.

 
Interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija
 • Dainis Karols – , Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks, Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks administratīvajos, finanšu un izglītības jautājumos;
 • Tabita Kalniņa – Talsu novada domes deputāte;
 • Daiga Feldmane – Talsu novada domes deputāte;
 • Uldis Katlaps - Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītājs;
 • Gundega Krūmiņa – Talsu novada Izglītības pārvaldes galvenā grāmatvede.
 komisijas priekšsēdētājs
Pedagoģiski medicīniskā komisija                      

 • Vineta Ozola
 • Valda Strēlniece
 • Ina Strapāne
 • Māra Burčaka
 • Modris Grosbahs
 • Asja Kuike
 • Maija Šteinberga
 • Jolanta Ūsiņa

priekšsēdētāja

vietniece

Konkursa “Izcilākie Talsu novada izglītojamie un
pedagogi vispārējās, profesionālās ievirzes un interešu izglītībā” vērtēšanas komisija

 
 • Daiga Feldmane, Talsu novada domes deputāte - komisijas priekšsēdētāja,
 • Anda Bajāre, Talsu novada Sporta skolas direktora vietniece administratīvajā darbā;
 • Antra Vētra, Talsu novada Bērnu un jauniešu centra metodiķe;
 • Sandra Lielanse, Talsu Mūzikas skolas direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā;
 • Vineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece.
 

Pieteikumu nometņu organizēšanai izvērtēšanas komisija

 • Olga Blumbaha, Talsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja; komisijas priekšsēdētāja
 • Daiga Feldmane, Talsu novada domes deputāte, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja;  komisijas priekšsēdētājas vietniece
 • Uldis Katlaps, Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītājs;
 • Ilze Lagzdiņa, Talsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja;
 • Linda Sūniņa, Talsu novada Kultūras, sporta un tūrisma centra vadītāja.
 
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija     
 • Dace Spade
 • Modris Jaunvalks
 • Ieva Krēķe
 • Gatis Vjaters
priekšsēdētāja
vietnieks
Komisija pilsoņiem nepamatoti atsavinātās mantas vērtības noteikšanai
 • Modris Jaunvalks
 • Ingrīda Bleikša
 • Inga Romaško
priekšsēdētājs
Dzīvokļu komisija      
 
   
  Aija Staškova-Ciemite, komisijas priekšsēdētāja;
  Ivars Maķevics - komisijas priekšsēdētājas vietnieks
  Agrita Kamļeva, komisijas locekle;
  Dagmara Baha, komisijas locekle;
  Uldis Leja, komisijas loceklis;
  Ivars Maķevics, komisijas loceklis;
  Kārlis Vanags, komisijas loceklis;
  Jānis Znotiņš, komisijas loceklis;
  Jana Damberga, komisijas locekle;
  Tatjana  Kuzmuka, komisijas locekle.

  • 21.11.2017. Talsu novada dzīvokļu komisijas sēde plkst. 14:00
  • 28.11.2017. Talsu novada dzīvokļu komisijas pieņemšana  plkst.16:00-18:00 Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kareivju ielā 7, Talsos

 
 
Iepirkumu komisija              

 
 • Kristīne Riekstiņa-Sniedziņa - priekšsēdētāja
 • Inguna Kaļinka
 • Jānis Grahoļskis
 • Modris Jaunvalks
 • Arvis Strēlnieks
 • Oskars Kreilis
 • Lauris Pīlēģis
 
 
Talsu novada Stipendiju piešķiršanas komisija
   
  Normunds Tropiņš, komisijas priekšsēdētājs;
  Inguna Kaļinka, komisijas locekle;
  Uldis Katlaps, komisijas loceklis;
  Gundars Sebris, komisijas loceklis;
  Andis Astrātovs, komisijas loceklis.

 
Licencēšanas komisija  
 
 • Ojārs Āboltiņš
 • Dace Zeļģe
 • Māris Grīnvalds
 • Liene Ģērmane
 • Ināra Lāce
priekšsēdētājs
vietnieks
Pasažieru pārvadājumu  un ceļu apsaimniekošanas komisija
 
   Ināra Lāce, komisijas locekle;
   Modris Jirgensons, komisijas loceklis;
   Mārcis Ezergals, komisijas loceklis;
   Gints Lūsis, komisijas loceklis;
   Vilnis Pūcītis, komisijas loceklis;
   Māris Rozenbergs, komisijas loceklis;
   Kalvis Kalniņš, komisijas loceklis.
 
Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvā padome
 
 • Doloresa Lepere, Talsu novada Bērnu un jauniešu centra direktore, Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvās padomes priekšsēdētāja;
 • Līva Maķe, Talsu novada Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste, Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvās padomes priekšsēdētājas vietniece;
 • Daiga Feldmane, Talsu novada domes deputāte;
 • Uldis Katlaps, Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītājs;
 • Linda Sūniņa, Talsu novada Kultūras, sporta un tūrisma centra vadītāja;
 • Aiva Dimante, Talsu novada Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja;
 • Ainārs Lūks, biedrības “Talsu Komersantu Klubs” valdes loceklis;
 • Andris Veršāns, Nodarbinātības valsts aģentūras Talsu filiāles vadītājs;
 • Dace Zeļģe, Talsu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja;
 • Dace Upleja, Talsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste bērnu tiesību jautājumos;
 • Inita Fedko, Talsu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas komunikācijas speciāliste;
 • Aivars Pekmans
 • Ināra Ņesterova, Talsu Valsts ģimnāzijas skolēnu parlamenta pārstāve, Starpnovadu jauniešu organizāciju un skolēnu pašpārvalžu apvienības „TAS.ES” prezidente;
 • Sabīne Kļaviņa, Talsu novada Bērnu un jauniešu centra „TAS.ES” radošās darba grupas jauniete, Starpnovadu jauniešu organizāciju un skolēnu pašpārvalžu apvienības „TAS.ES” prezidentes vietniece.
 
 
Talsu novada pašvaldības konsultatīvā padome darbam ar riska ģimenēm
 • Dace Bergmane, padomes vadītāja
Padomes locekļi:
 • Sigita Amstere
 • Ineta Kēla
 • Dace Upleja
 • Mareks Freimanis
 • Inguna Kronberga
 
Objektu privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisija
 • Komisijas priekšsēdētājs – Edgars Zelderis, domes priekšsēdētājs;
 • Komisijas loceklis – Modris Jaunvalks, pašvaldības izpilddirektors;
 • Komisijas loceklis – Dainis Karols, domes deputāts;
 • Komisijas loceklis – Normunds Tropiņš, domes deputāts;
 • Komisijas loceklis – Inga Gluzda, domes deputāte.
   
 
Sabiedriskās kārtības komisija              
 • Ilgonis Grosvalds
 • Dzintars Legzdiņš
 • Ilmārs Deksnis
 • Ainārs Lūks
 • Evita Jansone
 • Gatis Vjaters
priekšsēdētājs
vietnieks
Vēlēšanu komisija
 
 • Agris Purkalns - komisijas priekšsēdētājs
 • Virma Poga - sekretāre
 • Dzintra Kudiķe-Vizbele;
 • Vanda Baraua;
 • Antra Grosbaha;
 • Daiga Helde;
 • Aiga Bērziņa

 

 

Zaļumsaimniecības komisija
   
  Ieva Bērziņa, komisijas priekšsēdētāja;
  Zanda Bitmane - komisijas priekšsēdētājas vietniece
  Lauma Jaunpujēna, komisijas locekle;
  Uģis Ventiņš, komisijas loceklis;
  Ieva Indriksone, komisijas locekle.

 
Talsu novada sporta komisija

 • Komisijas priekšsēdētājs Almants Kalniņš
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Normunds Krūze
 • Komisijas loceklis Aivars Pekmans
 • Komisijas loceklis Imants Ziediņš
 • Komisijas loceklis Mārtiņš Maķevics
 • Komisijas loceklis Mārcis Štrobinders
 • Komisijas locekle Santa Zorģe
 • Komisijas loceklis Valdis Kalderauskis
 • Komisijas loceklis Aivars Eņģelis
 • Komisijas loceklis Agnis Cīrulis
 • Komisijas loceklis Gints Lūsis
 • Komisijas loceklis Raitis Treiģis-Treidis
 
Talsu novada medību koordinācijas komisija
 • Normunds Tropiņš - priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības, sociālajos un veselības jautājumos;
 • Ivars Koloda, - komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītājs;
 • Imants Zambergs - komisijas loceklis, LAD Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vecākais inspektors”;
 • Uldis Fridenbergs - komisijas loceklis, Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecības virsmežzinis;
 • Lauris Ķelmers - komisijas loceklis, Latvijas Meža īpašnieku  biedrības pilnvarots pārstāvis;
 • Mārcis Liepiņš - komisijas loceklis, Latvijas mednieku savienības pilnvarots pārstāvis;
 • Kaspars Brauers, komisijas loceklis, biedrības „Zemnieku saeima” pilnvarots pārstāvis.

 
Lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā komisija
 
 • N.Tropiņš - priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības, sociālajos un veselības jautājumos ;
 • E.Libere - komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Talsu novada pašvaldības zemes un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja vietniece;
 • V.Haberkorne - komisijas sekretārs - Talsu novada pašvaldības zemes un nekustamā īpašuma nodaļas lietvede ;
 • G. Tālberga - komisijas loceklis – Talsu novada pašvaldības juridiskās nodaļas vadītāja;
 • G.Bērziņš - komisijas loceklis – Talsu novada pašvaldības zemes un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists.

 

 

 

Notikumu kalendārs

Novembris, 2017
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas