Kapu svētki 2018. gadā

Valdgales pagastā
28. jūlijā
Frītagu kapsētā 15.00 (Romas katoļu draudzei)
Luterāņu draudzei Frītagu kapsētā kapu svētki notiks augustā, datums tiks precizēts

Ķūļciema pagastā
29. jūlijā
Dzedru kapsētā 13.00
Ķūļciemu kapsētā 14.00

Ģibuļu pagastā
4. augustā
Dižruņķu (Ruņķu)  kapsētā 10.00     
Kalešu kapsētā 11.00   
Vērtnieku (Kāņu) kapsētā 12.00     
Spāres kapsētā 13.30     
Mazputniņu (Dižputniņu) kapsētā 14.30     
Gaviļnieku kapsētā 15.30     
Lieknieku kapsētā 16.30     

11. augustā
Labdzeņu kapsētā 10.00     
Ģibuļu kapsētā 11.00     
Garsilu kapsētā 12.00     
Maķīšu kapsētā 13.00     
Cīruļu kapsētā 14.30     
Talsciema kapsētā 15.30     

Laucienes pagastā
4. augustā
Garlenes kapsētā 11.00
Oktes kapsētā 12.00
Klopenes kapsētā 13.00
Pūckalnu kapsētā 15.00
Tuņņu kapsētā 16.00

Sabiles pilsētā un Abavas pagastā
11. augustā
Strautu kapsētā 10.00
Būķu – Bērzu kapsētā 11.00
Valgales kapsētā 12.00
Mācītāju kapsētā 13.00
Annužu kapsētā 14.00
Kāroņu kapsētā 15.00
Meža kapsētā 16.00

Virbu pagastā
18. augustā
Annas kapos 10.00
Gravas kapsētā 11.00
Kalna kapsētā 12.00
Jaunpagasta kapsētā 13.00

Lībagu pagastā
18. augustā
Sukturu kapsētā 11.00
Ozoliņu kapsētā 12.00
Ķīļu kapsētā 13.00
Lībagu kapsētā 14.00
Bungu kapsētā 15.00
Ratnieku kapsētā 16.00

Valdemārpils pilsētā
19. augustā 15.30

Talsu kapsētās
25. augustā
Liepu un Eglaines kapsētās 11.00
Jauviņu un Meža kapsētās 12.30
Antiņu un Vācu kapsētās 14.00
Jaunajos kapos 15.30

Balgales pagastā
25. augustā
Niedrupes kapsētā 10.00
Dursupes kapsētā 11.00
Balgales kapsētā 12.00
Galtenes kapsētā 13.00

Lubes pagastā
5. augustā
Lubes kapsētā 14.00
Mārkciema kapsētā 17.00
25. augustā
Dižgalu kapsētā 12.00

 

Īves pagstā
25. augustā
Dumciema kapsētā 13.00
Silu kapsētā 15.00

Lībagu pagastā
18. augustā
Sukturu kapsētā 11.00
Ozoliņu kapsētā 12.00
Ķīļu kapsētā 13.00
Lībagu kapsētā 14.00
Bungu kapsētā 15.00
Ratnieku kapsētā 16.00

Laidzes pagastā
11. augustā
Maķu kapsētā 12.00
Nodenu kapsētā 12.40
Rocežu kapsētā 13.30

 

Vandzenes pagastā
11. augustā
Dārtes kapsētā 10.00
Tiļkalnu kapsētā 11.00
Krauju kapsētā 12.00
Stebuļu kapsētā 13.00
12. augustā
Uguņu kapsētā 13.00
Upesgrīvas kapsētā 14.00
25. augustā
Odriņu kapsētā 11.00
Kalniņu kapsētā 11.30
Dižkuģnieku kapsētā 12.00
Klānu kapsētā 12.30

 

Valdgales pagastā
25. augustā
Frītagu kapsētā 14.00
(ev.lut.draudzes kapu svētki)

Ārlavas pagastā
5. augustā
Lubes kapsētā 14. 00
Nogales kapsētā 15.00
Amuļu kapsētā 16. 00
Mārgciems – 17.00
25. augustā
Dižgales kapsētā 12. 00
Dūmciema kapsētā 13. 00
Frītagu kapsētā 14. 00
Silciema kapsētā 15. 00
Ārlavas kapsētā 16. 00
 

 

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.lv
19-06-2019