Otrdiena, 28. aprīlis
Šodien sveicam: Gundega, Terēze

Izstādes

IZSTĀDES’ MAIJS

Talsu novada muzejā

Visu mēnesi      Mākslas dienas '2015 Talsu mākslinieku darbu izstāde

Visu mēnesi      Talsu keramiķu bierības “Ciparnīca” darbu izstāde “Svētdiena”

No 5.05.            “Brīnumi ziedos” . Ceļojošā izstāde dabas izglītības sekmēšanai

No 16.05.          “Raiņa un Aspazijas darbu pirmpublicējumu kolekcija”.

No 18.05.          “Jaunās vecās lietas”. Jaunieguvumu izstāde.

 „Nurmuiža laiku lokos”. Talsu novada muzeja krājuma materiāli un 2009. gada arheoloģiskās izpētes darbos Nurmuižas pilī iegūtie priekšmeti

 Talsu tautas namā un Radošajā sētā

Līdz 14.05.        Andas Krauzes un Harija Dainas Liepiņa fotoizstāde  „AVOTU IELA 1,30 KM”  Talsu tautas nama 2. stāva foajē

Visu mēnesi      Audēju kopas „Talse” izstāde „Ar putniem” Radošajā sētā un izstāžu galerijā

 Talsu Galvenajā bibliotēkā

Visu mēnesi      Grafiķim Sigismundam Vidbergam – 125

                             Uz muzeju dienā vai naktī

1. – 15.05.         Saulīt’ silta māmiņ’ jauka…

 Stendes tautas namā

1.05.–15.05.      Talsu mākslas skolas absolventu darbu izstāde

 Stendes bibliotēkā

4.05.–17.05.      Izstāde "Māmiņ, zelta pasaulīt…"

4.05.–17.05.      Izstāde gleznotājai F.Pauļukai – 90

 Stendes bērnu bibliotēkā

01.-11.05.          Izstāde, veltīta Mātes dienai "Māmulīt, saņem nu atkal šo dienu…".

Visu mēnesi      Grāmatu izstāde "Mārim Rungulim – 65"

 Valdemārpils izstāžu zālē

1.-15.05.           Andris Biezbārdis „Apvāršni un horizonti” (gleznas)

 Abavas bibliotēkā

1.-15.05.           Mātes dienai -  Māmiņ, šodien tava diena

15.-30.05.         M.Rungulim - 65

 Balgales bibliotēkā

Visu mēnesi      Musturdeķu izstāde

 Ķūļciema brīvā laika pavadīšanas centrs

1.-17.05            Mērsraga rokdarbu klubiņa dalībnieču rotu izstāde "Krāsu virpulis"

 Īves bibliotēkā

5.-11.05.           „Caur tevi viss dvēseles guvums”  (Mātes dienai veltīta izstāde)

11.-19.05.          Dzejniekam, komponistam Baumaņu Kārlim — 180

19.-28.05.          Rakstniekam Mārim Rungulim — 65

28.05.-06.06      Komponistam, rakstniekam Marģerim Zariņam — 105

23.05- 09.05     Izstāžu zālē  „Kādas skolotājas vaļas prieks”

 Valdemārpils bibliotēkā

1.-11.05.           „Es vēlos ,māt, Tev paldies pasacīt”

1.-12.05.           4.maijs – Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena

1.– 31.05.          „Ceļotprieks”

15.-31.05.          Rakstniekam Mārim Rungulim - 65

 Laucienes bibliotēkā

1.-31.05.           Zanes Irbes Valbakas  gleznu izstāde - „Irbes daba”

 Laidzes bibliotēkā

Visu mēnesi      Dzejniekam un komponistam Baumaņu Kārlim- 180

                             Laidzes PII „Papardīte” audzēkņu radošo darbu izstāde veltīta Mātes dienai

 Laucienes kultūras namā

4.05.-04.06.       Jauktajam korim Lauciene 100

 Lubes bibliotēkā

Visu mēnesi    Sigitas Šteinbergas gleznu izstāde Adas Freijas dzeja

No 4.05.      To nedrīkst aizmirst - Popervāles koncentrācijas nometnes vēsture

No 4.05.      No tradīciju vēstures pūra.... ģimeņu vakari, bērnības svētki  (ģimeņu dienai veltīta izstāde)

No 15.05.     Rakstniekam Mārim  Rungulim   -  65

 Lubes kultūras nama izstāžu telpā

Visu mēnesi      A.Vikainis “Mail Art”

Lībagu bibliotēka

No 13.05           Vienam no spilgtākajiem latviešu bērnu un jauniešu rakstniekiem Mārim Rungulim 65

No 5.05             Ar pavasara dārza darbiem nāk maijs

 Spāres bibliotēkā

07.-28.05.          “Ceļojums” - TLMK “Nāmetiņš” rokdarbu izstāde

Visu mēnesi        Iras Balderes kolekcijas izstāde: “Kurpītes un porcelāna vāzītes”

 Spāres muižā

Visu mēnesi      “Ar cimdu rakstiem, silti adītiem, no sirds uz sirdi aiztek pavediens” un “Rotaļīgs sentiments”  TLMK “Nāmetiņš” rokdarbu izstāde

Visu mēnesi      “Ak, tu, krūzīt, puķotā!”  senu un ne tik senu trauku izstāde

Strazdes bibliotēkā

Visu mēnesi      Izstāde “Mārim Rungulim - 65”

 Tiņģeres pils izstāžu zālē

Visu mēnesi      Talsu muzeja fondu izstāde “Tautas frontei 25” (izstādē izmantoti materiāli par notikumiem Talsu novadā)

Nogales bibliotēkā

5.-18.05.           Rakstniekam Mārim Rungulim - 65

19.-30.05.          Komponistam, rakstniekam Marģerim Zariņam - 105 “

 Pastendes kultūras namā

Visu mēnesi      TLMK “Kurši” rokdarbu izstāde “Latvju zīmes rotās un apģērbos” Kamīnzālē

Visu mēnesi      Izstāžu zālē Latvijas Kristīgās akadēmijas studentu gleznu izstāde, pedagogs Ieva Sergējeva

Pļavmuižas saieta namā

Visu mēnesi      Mākslas studijas sezonas noslēguma  izstāde

Visu mēnesi      Metālmākslinieka Miervalža Zibens darbu kolekcija

 Valdgales bibliotēkā

01.-30.05.          To zemi katrs mīl, kur viņa soļi sākas (A.Grigulis)

11.-22.05.          M.Rungulim 65

 Vandzenes bibliotēkā

Visu mēnesi      PII “Zīlīte”  bērnu radošo darbu izstāde

Virbu kultūras namā

Visu mēnesi      Talsu novada muzeja ceļojošā izstāde “Iepazīsti putnus”

Visu mēnesi      Virbu pamatskolas audzēkņu  darbu izstāde veltīta mātes dienai “Ar mīlestību māmiņām”

Uguņu bibliotēkā

Visu mēnesi      Dainas Jansones adīto rotaļlietu izstāde “Paijiņas”

 

 IZSTĀDES’ APRĪLIS

Talsu novada muzejā

Putnu dienām veltīta izstāde “Plēsīgie putni Latvijā”. Sīkāka informācija un pieteikšanās programmai pa tālr.: 63222770, 29102628

“Lieldienu kartiņas no Talsu novada muzeja krājuma”. Ekspozīcijā “Cauri Talsiem eju”

Izsūtīto piemiņai veltīta izstāde “Krišjāņa Barona pēcteči – Adamoviči un Dravnieki”

 Izsūtīto piemiņai veltīta izstāde “Adamoviču dzimta”

Mākslas dienas '2015. Talsu mākslinieku darbu izstāde

Atklāšana 15. aprīlī plkst. 16.00

Talsu keramiķu bierības “Ciparnīca” darbu izstāde “Svētdiena”

Atklāšana 15. aprīlī plkst. 16.00

„Dziesmu svētki. 1945. – 1985. gads”

 „Nurmuiža laiku lokos”. Talsu novada muzeja krājuma materiāli un 2009. gada arheoloģiskās izpētes darbos Nurmuižas pilī iegūtie priekšmeti

Talsu Galvenajā bibliotēkā

Visu mēnesi     Pasaku meistaram Hansam Kristianam Andersenam 210

08.-30.04.         "Dārzs atdzīvojas"

15.-30.04.         "Par zaļu pat vēl zaļāks"

 Talsu tautas namā un Radošajā sētā

Līdz 21.04.        Foto mēnesis „MARTA ZAĶIS” Talsu foto kluba 16 gadu jubilejas izstāde „Sekvence” Tautas nama 2. stāva foajē

Līdz 21.04.        Ogres foto kluba fotogrāfa Māra Grunska foto izstāde „Rēgi”

Radošās sētā (iekštelpās) pie Amatnieku darbnīcām

Līdz 21.04.        LKA Latvijas Kultūras koledžas fotogrāfijas specializācijas absolventu Marta Jurkovska, Madaras Nainišas un Līgas Vēliņas fotoizstāde

"Poetically man dwells” Radošās sētas 2.stāvā pie Koru telpas

Visu mēnesi      Audēju kopas „Talse” izstāde „Ar putniem” Radošajā sētā un izstāžu galerijā

 Talsu bērnu bibliotēkā

15.04.-15.05.   Raiņa un Aspazijas "Plašā apvāršņa" konkursa dalībnieku darbi

      Sabiles bibliotēkā

30.-30.04.          „Katrai sulu mēneša dienai sava krūze” Sabiles vidusskolas skolnieces Danas  Zeberiņas krūžu kolekcija

7.-30.04.           „Spītīgais osis” - Aleksandram Pelēcim 95

Sabiles bērnu bibliotēkā

Visu mēnesi      Dāņu rakstniekam Hansam Kristianam Andersenam veltīta izstāde

Visu mēnesi      "Plūdonis un viņa zaķi"

Abavas bibliotēkā

01.-15.04.        Stends "Lieldienas.Tradīcijas un paradumi"

15.-30.04.       Stends "Pasaku meistaram H.K.Andersenam 210"

Visu mēnesi   Izstāde "Garajos ziemas vakaros paveiktais..." V.Rijnieces un D.Ceilertes adījumi un tamborējumi

Valdemārpils izstāžu zālē

Visu mēnesi      Andris Biezbārdis "Apvāršņi un horizonti" (gleznas"

Visu mēnesi   Sigitas Štenbergas gleznu izstāde. Izstādē izmantota Adas Frejas dzeja

  Stendes tautas namā

Visu mēnesi          Talsu mākslas skolas absolventu darbu izstāde

 Stendes bibliotēkā

Līdz 15.04.            Andra Biezbārža 65 gadu jubilejas gleznu izstāde "Apvāršņi un horizonti"

1.-15.04                 Izstāde "Es apsedzu Lielo dienu ar mazo villainīti…"

1.-15.04.                Izstāde "Pasauli par maz kad saprast spēju…" Aleksandram Pelēcim – 95

15.-30.04.              Izstāde "Laiks Vollesam neeksistēja".E.Vollesam – 140

15.- 30.04.             Izstāde "Veselībai un skaistumam"

 Stendes bērnu bibliotēkā

01. -10.04.             Izstāde gadskārtu svētkiem "Veras plaša debestiņa, atnāk gaiša Lieldieniņa"

13.-30.04.              Grāmatu izstāde "Laiks literārajām pasakām!"

Valdemārpils izstāžu zālē

Visu mēnesi      Gleznu izstāde Andris Biezbārdis „Apvāršni un horizonti”

Abavas bibliotēkā

1.-15.04.           Stends „ Lieldienas. Tradīcijas un paradumi”

15.- 30.04.          Stends „ Pasaku meistaram H.K.Andersenam – 210

1.- 30.04.           Izstāde „Garajos ziemas vakaros paveiktais…”

 V.Rijnieces un D.Ceilertes adījumi un tamborējumi

 Balgales bibliotēkā

Visu mēnesi      "Intas Mednieces keramikas darbu izstāde"

Īves bibliotēkā 

2.-14.04                  Franču rakstniekam Emīlam Zolā-175

14.-23.04               Dāņu rakstniecei Karenai Bliksenai -130

23.04 -02.05         „Ko sēsim un stādīsim šogad”

 Valdemārpils bibliotēkā

1.04.- 7.04.        „Priecīgas Lieldienas!”

1.04.- 20.04.      „Aktrisei Dinai Kuplei – 85”

8.04.- 30.04.      „Dāņu rakstniekam Hansam Kristianam Andersenam – 210”

1.04.-30.04.       „Mājai un dārzam”

Visu mēnesi      Valdemārpils mākslas skolas un PII „Saulstariņš” audzēkņu darbu izstāde

 Laucienes bibliotēkā

 1.-30.04.          Zintas Grenevicas  gleznu izstāde - „ Bildes’

 Laidzes bibliotēkā

Visu mēnesi      ,,Nav nozīmes tam, ka esi dzimis pīļu dārzā, ja vien esi gulējis gulbja olā!,, H.KR.Andersenam 210

                            Laimas un Raivja Rodenbikeru ieraudzītie fotomirkļi dabā     

 Laucienes kultūras namā

1.04.-1.05.         Pļavmuižas SN mākslas studijas izstāde "Lauciene"

 Lubes bibliotēkā aprīlī

Visu mēnesi      U.Saulīša karikatūru izstāde

1.-20.04.           Pasaku karalim Hansam Kristiānam Andersenam  -  210

1.-20.04.           Angļu rakstniekam E. Vollesam   - 140

1.-15.04.           Lieldienu izstāde 

Lubes kultūras nama izstāžu telpā

Visu mēnesi          Katrīnas Vīnertes keramikas izstāde

Lībagu bibliotēka

Visu mēnesi          Pasaku vecmeistaram H.K Andersenam - 210

Visu mēnesi         Andra Vikaiņa Mail Art darbu izstāde "uzrakstīt man vēstulīti"

No 7.04.                 Izstāde „Pirmie vitamīni dārzā un žogmalē….”

No 1.04.                 Izstāde „Ķekava Alfrēda Dziļuma dzīvē un grāmatās”

Lībagu BLPC

Visu mēnesi          Lietišķās mākslas pulciņa dalībnieču rokdarbu izstāde „Cimdi, zeķes, zābaciņi” un Ērikas Pallo krustdūriena tehnikā izšūto gleznu izstāde

 Pastendes bibliotēkā

Visu mēnesi          Izstāde bērniem „H.K. Andersenam 210”

                                 Veltas Kociņas Gleznu izstāde

                                M. Mertenas „Ēzelīšu” izstāde

Pastendes kultūras namā

Līdz 24.04. TLMK "Kurši" rokdarbnieču spilvenu izstāde "Es un mans draudziņš"

 Spāres bibliotēkā

Līdz 13.04.           “Savam priekam un Tavam priekam” – TLMK “Kurši” izstāde

Līdz 13.04.           Aspazijai 150

No 17.04.             Iras Balderes kolekcija "Kurpītes un porcelāna vāzītes"

Visu mēnesi        "Lai tulpes krāšņi ziedētu"

Visu mēnesi       “Lai tulpes krāšņi ziedētu”

 Spāres muižā

Līdz 26.04.            “Ar cimdu rakstiem, silti adītiem, no sirds uz sirdi aiztek pavedieni” un “Rotaļīgs sentiments”  TLMK “Nāmetiņš” rokdarbu izstāde

Spāres muižas pagrabiņā

13.04. – 15.05.     Senu un ne tik senu sadzīves trauku izstāde „Ak, tu, krūzīt, puķotā!” -

 Strazdes bibliotēkā

Visu mēnesi          Izstāde “Origami – Dinas Celmas vaļasprieks”

                                Izstāde “Ieskats detektīvu pasaulē”

 Strazdes BLPC

10.04.- 29.05.       Strazdes BLPC lietišķās mākslas – audēju pulciņa izstāde „Notīs ieausta pasaule”

 Tiņģeres pils izstāžu zālē

1.-15.04.                Andra Vikaiņa darbu izstāde-  birografika un aplikācijas

Nogales bibliotēkā

1.-11.04.               “Dāņu rakstniekam Hansam Kristianam Andersenam - 210”

13.-22.04.              “Franču rakstniekam Emīlam Zolā - 175 “

23.- 30.04              “Raksniekam Aleksandram Pelēcim -  95”

 Valdgales bibliotēkā

1.-15.04.                E.Zolā 175

1.-15.04.                H.K.Andersenam 210

30.03.–8.04.         Nāc ātrāk, Lieldieniņa!

 

 

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Šobrīd:
8º C
Rīt:
5.5º C