Trešdiena, 19. septembris
Šodien sveicam: Verners, Muntis

Izsoles

3.09.2018.

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam – Dižliepas iela 9, Valdemārpilī, Talsu nov. (kadastra Nr. 8837 005 0129) divas zemes vienība ar kopējo platību 0,2002 ha, būves ar kopējo platību 137,5 m² (virpotava) un būves ar kopējo platību 517,9 m² (darbnīca). Sākumcena 10350,00 EUR, solis –200,00 EUR, drošības nauda 1035,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 1 (viena) gada laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

 

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2018.gada 12.oktobrim plkst. 12.00.

Izsole notiks 2018.gada 15.oktobrī plkst.14.00.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2018.gada 12.oktobrim plkst. 12.00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

IZSOLES NOTEIKUMI

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas 310.kabinetā, 1.korpusā, darbdienās no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-16.00. Tālrunis uzziņām 27841840, 26514956.

 


Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam – “Krejotava”, Ārlavas pagastā, Talsu nov. (kadastra Nr. 8837 001 0076)– zemes vienība ar kopējo platību 0,28 ha, būve ar kopējo platību 492,2 m² (dzīvojamā māja). Sākumcena 8350,00 EUR, solis –150,00 EUR, drošības nauda 835,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 1 (viena) gada laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2018.gada 12.oktobrim plkst. 12.00.

Izsole notiks 2018.gada 15.oktobrī plkst.14.30.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2018.gada 12.oktobrim plkst. 12.00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

IZSOLES NOTEIKUMI

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas 310.kabinetā, 1.korpusā, darbdienās no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-16.00. Tālrunis uzziņām 27841840, 26514956.

 

 


20.08.2018.

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam – dzīvoklim Nr.1, Baznīcas laukums 2, Talsos, Talsu nov. (kadastra Nr. 8801 900 3292) – pilnībā izdedzis dzīvoklis Nr.1, bijis 1 istabas dzīvoklis ar kopējo platību 18,4 m², kopīpašuma 184/4335 domājamās daļas no būvēm un zemes. Īpašums tiek pārdots ar nosacījumiem, ka pircējs ievēro nosacījumus un ierobežojumus, kas attiecas uz Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Talsu pilsētas vēsturiskais centrs” teritoriju un veic īpašuma atjaunošanu saskaņā ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes nosacījumiem 3 (trīs) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Sākumcena 80,00 EUR, solis – 20,00 EUR, drošības nauda 8,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

 

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2018.gada 21.septembrim plkst.12:00.
Izsole notiks 2018.gada 24.septembrī plkst.14:30. (Sakarā ar to, ka 24. septembris ir oficiāla brīvdiena un Viņa Svētības pāvesta Franciska pastorālās vizītes Latvijā diena, izsoles laiks tiek pārcelts uz 25.09.2018. plkst. 14.30)

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2018.gada 21.septembrim plkst. 12:00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

IZSOLES NOTEIKUMI

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas 310.kabinetā, 1.korpusā, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 27841840, 25430273.

 


Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam – dzīvoklim Nr.2, Baznīcas laukums 2, Talsos, Talsu nov. (kadastra Nr. 8801 900 3291) – pilnībā izdedzis dzīvoklis Nr.2, bijis 1 istabas dzīvoklis ar kopējo platību 18,5 m², kopīpašuma 185/4335 domājamās daļas no būvēm un zemes. Īpašums tiek pārdots ar nosacījumiem, ka pircējs ievēro nosacījumus un ierobežojumus, kas attiecas uz Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Talsu pilsētas vēsturiskais centrs” teritoriju un veic īpašuma atjaunošanu saskaņā ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes nosacījumiem 3 (trīs) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Sākumcena 80,00 EUR, solis – 20,00 EUR, drošības nauda 8,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2018.gada 21.septembrim plkst.12:00.
Izsole notiks 2018.gada 24.septembrī plkst.14:00. (Sakarā ar to, ka 24. septembris ir oficiāla brīvdiena un Viņa Svētības pāvesta Franciska pastorālās vizītes Latvijā diena, izsoles laiks tiek pārcelts uz 25.09.2018. plkst. 14.00)

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2018.gada 21.septembrim plkst. 12:00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

IZSOLES NOTEIKUMI

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas 310.kabinetā, 1.korpusā, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 27841840, 25430273.

 


 

17.08.2018.

 

Talsu novada pašvaldības mantas

automašīnas PEUGEOT 407,

Valsts reģistrācijas numurs FM 9200

izsole

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli pašvaldības kustamai mantai:

1.   Izsoles objekts - Talsu novada pašvaldības automašīnai PEUGEOT 407, Valsts reģistrācijas numurs FM 9200, izlaiduma gads ir 2005. gads, šasijas numursVF36DRFNB21283584.

2.   Saskaņā ar izsoles noteikumiem sākumcena ir 500,00 EUR. Izsoles solis 50,00 EUR. Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas – 50,00 EUR. Izsoles dalības maksa – 15,00 EUR.         

3. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

4. Izsole notiks 2018. gada 4. septembrī plkst. 10:00.

5. Izsoles norises vieta: mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no publikācijas brīža līdz 2018. gada 31. augustam plkst. 15.00, Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā.

Kontaktpersona par nomas objektu – Agris Ciemleja, tālr. 63237673, 29448939, e-pasts agris.ciemleja@talsi.lv.

Izsoles noteikumi pieejami Talsu novada pašvaldības mājaslapā www.talsi.lv sadaļā Izsoles.

Izsoles noteikumi

 


 

Talsu novada pašvaldības mantas

automašīnas OPEL ZAFIRA

ar Valsts reģistrācijas numuru GE 5775

izsole 

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli pašvaldības kustamai mantai:

1.   Izsoles objekts - Talsu novada pašvaldības automašīnai OPEL ZAFIRA ar Valsts reģistrācijas numuru GE 5775, izlaiduma gads ir 2006. gads, šasijas numurs WOLOAHM756G167613.

2.   Saskaņā ar izsoles noteikumiem sākumcena ir 500,00 EUR. Izsoles solis 50,00 EUR. Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas – 50,00 EUR. Izsoles dalības maksa – 15,00 EUR.         

3. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

4. Izsole notiks 2018. gada 4. septembrī plkst. 10:30.

5. Izsoles norises vieta: mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no publikācijas brīža līdz 2018. gada 31. augustam plkst. 15.00, Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā.

Kontaktpersona par nomas objektu – Agris Ciemleja, tālr. 63237673, 29448939, e-pasts agris.ciemleja@talsi.lv.

Izsoles noteikumi pieejami Talsu novada pašvaldības mājaslapā www.talsi.lv sadaļā Izsoles.

Izsoles noteikumi

 

 


 14.08.2018.

 

Par nekustamā īpašuma „Niedres” – 600 izsoli Balgales pagastā, Talsu novadā

VAS "Latvijas Pasts" pārdod izsoles kārtībā ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu "Niedres"-600, Balgales pagastā, Talsu novadā. Nekustamais īpašums sastāv no nedzīvojamo telpu grupas, kadastra Nr. 8846 900 0070 un 397/8253 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala.

Nekustamā īpašuma nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena - 1300 EUR.

Izsole notiks 18.09.2018. plkst. 10.30.

Izsoles norises vieta: Ziemeļu ielā 10, Lidostā "Rīga", Mārupes novadā.

Pieteikšanās izsolei darba dienās no 14.08.2018. līdz 14.09.2018. un informācija par izsoli pie izsoles rīkotāja pa tālr. 26101509, 29420864, e-pasts: info@pasts.lv.

 


Notikumu kalendārs

Septembris, 2018
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk