Trešdiena, 20. februāris
Šodien sveicam: Vitauts, Smuidra, Smuidris

Izsoles

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam – “Dzirnieki”, Virbu pagastā, Talsu nov. (kadastra Nr. 8896 004 0187) – sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0,62 ha (kad.apz. 8896 004 0187), uz zemes vienības atrodas atsevišķi būves drupu fragmenti (dzīvojamā māja).

 Sākumcena 2 050,00 EUR, solis – 100,00 EUR, drošības nauda 205,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 1 (viena) gada laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2019.gada 3. aprīlim plkst.15:00.

Izsole notiks 2019.gada 5. aprīlī plkst.9:00.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2019.gada 3. aprīlim plkst. 15:00. Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

IZSOLES NOTEIKUMI

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 25660225, 29453403.

 

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam – “Ziemeļi”, Vandzenes pagastā, Talsu nov. (kadastra Nr. 8894 010 0402) – sastāv no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8894 010 0324, 8894 010 0286 un 8894 010 0402, ar kopējo platību 4,02 ha, uz zemes vienībām atrodas divas pašvaldības būves (kūts un pagrabs). Sākumcena 13 670,00 EUR, solis – 200,00 EUR, drošības nauda 1 367,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 2 (divu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2019.gada 3. aprīlim plkst.15:00.

Izsole notiks 2019.gada 5. aprīlī plkst.9:30.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2019.gada 3. aprīlim plkst. 15:00. Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

IZSOLES NOTEIKUMI

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 28642346, 29453403.

 

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam – “Eidoņi”, Ārlavas pagastā, Talsu nov. (kadastra Nr. 8837 003 0229) – sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8837 003 0229, ar kopējo platību 0,1233 ha, uz zemes vienības atrodas divas pašvaldības būves (dzīvojamā māja un palīgēka).

Sākumcena 2 350,00 EUR, solis – 100,00 EUR, drošības nauda 235,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 1 (viena) gada laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2019.gada 3. aprīlim plkst.15:00.

Izsole notiks 2019.gada 5. aprīlī plkst.10:00.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2019.gada 3. aprīlim plkst. 15:00. Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

IZSOLES NOTEIKUMI

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 26514956, 29453403.

 

 
Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam – dzīvoklim Nr.2, “Vecā skola”, Ārlavas pagastā, Talsu nov. (kadastra Nr. 8837 900 0102) – dzīvoklis Nr.2 ar kopējo platību 50,2 m², kopīpašuma 502/4107 domājamās daļas no būvēm un zemes. Sākumcena 640,00 EUR, solis – 50,00 EUR, drošības nauda 64,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 3 (trīs) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2019.gada 6. martam plkst.15:00.

Izsole notiks 2019.gada 8. martā plkst.9:00.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2019.gada 6. martam plkst.15:00. Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

IZSOLES NOTEIKUMI

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 26514956, 29453403.

 

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam – dzīvoklim Nr.4, “Vecā skola”, Ārlavas pagastā, Talsu nov. (kadastra Nr. 8837 900 0103) – dzīvoklis Nr.4 ar kopējo platību 43,2 m², kopīpašuma 432/4107 domājamās daļas no būvēm un zemes. Sākumcena 560,00 EUR, solis – 50,00 EUR, drošības nauda 56,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 3 (trīs) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2019.gada 6. martam plkst.15:00.

Izsole notiks 2019.gada 8. martā plkst.9:30.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2019.gada 6. martam plkst. 15:00. Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

IZSOLES NOTEIKUMI

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.talsi.lv un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 26514956, 29453403.

 

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam – dzīvoklim Nr.5, “Vecā skola”, Ārlavas pagastā, Talsu nov. (kadastra Nr. 8837 900 0104) – dzīvoklis Nr.5 ar kopējo platību 71,7 m², kopīpašuma 717/4107 domājamās daļas no būvēm un zemes. Sākumcena 920,00 EUR, solis – 50,00 EUR, drošības nauda 92,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 3 (trīs) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2019.gada 6. martam plkst.15:00.

Izsole notiks 2019.gada 8. martā plkst.10:00.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2019.gada 6. martam plkst. 15:00. Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

IZSOLES NOTEIKUMI

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 26514956, 29453403.

 

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam – dzīvoklim Nr.6, “Vecā skola”, Ārlavas pagastā, Talsu nov. (kadastra Nr. 8837 900 0105) – dzīvoklis Nr.6 ar kopējo platību 38,9 m², kopīpašuma 389/4107 domājamās daļas no būvēm un zemes. Sākumcena 520,00 EUR, solis – 50,00 EUR, drošības nauda 52,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 3 (trīs) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2019.gada 6. martam plkst.15:00.

Izsole notiks 2019.gada 8. martā plkst.10:30.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2019.gada 6. martam plkst. 15:00. Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

IZSOLES NOTEIKUMI

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 26514956, 29453403.

 

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam – dzīvoklim Nr.7, “Vecā skola”, Ārlavas pagastā, Talsu nov. (kadastra Nr. 8837 900 0107) – dzīvoklis Nr.7 ar kopējo platību 50,1 m², kopīpašuma 501/4107 domājamās daļas no būvēm un zemes. Sākumcena 640,00 EUR, solis – 50,00 EUR, drošības nauda 64,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 3 (trīs) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2019.gada 6. martam plkst.15:00.

Izsole notiks 2019.gada 8. martā plkst.11:00.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2019.gada 6. martam plkst. 15:00. Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

IZSOLES NOTEIKUMI

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.talsi.lv un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 26514956, 29453403.

 

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam – dzīvoklim Nr.8, “Vecā skola”, Ārlavas pagastā, Talsu nov. (kadastra Nr. 8837 900 0106) – dzīvoklis Nr.8 ar kopējo platību 49,4 m², kopīpašuma 494/4107 domājamās daļas no būvēm un zemes. Sākumcena 640,00 EUR, solis – 50,00 EUR, drošības nauda 64,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 3 (trīs) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2019.gada 6. martam plkst.15:00.

Izsole notiks 2019.gada 8. martā plkst.11:30.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2019.gada 6. martam plkst. 15:00. Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

IZSOLES NOTEIKUMI

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 26514956. 29453403.

 

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam – neapdzīvojamajai telpai Nr.1A, “Brūžlejas”, Spārē, Ģibuļu pagastā, Talsu nov. (kadastra Nr. 8854 900 0333) – neapdzīvojamā telpa Nr.1A ar kopējo platību 310,9 m², kopīpašuma 2170/5595 domājamās daļas no būvēm un zemes. Sākumcena 20200,00 EUR, solis – 150,00 EUR, drošības nauda 2020,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2019.gada 6. martam plkst.15:00.

Izsole notiks 2019.gada 8. martā plkst.12:00.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2019.gada 6. martam plkst. 15:00. Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

IZSOLES NOTEIKUMI

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 26554681, 29453403.

 

Talsu novada pašvaldība rīko atkārtotu izsoli nekustamam īpašumam – „Ūdenstornis Sudrabkalni”, Tiņģerē, Īves pagastā, Talsu nov. (kadastra Nr. 8858 003 0200) – zemes vienība ar kopējo platību 0,2332 ha  un uz tā esošs ūdenstornis, 2 sūkņu mājas ar platību 6,2 m² un 18,5 m². Sākumcena 1750,00 EUR, solis – 100,00 EUR, drošības nauda 175,00 EUR, reģistrācijas maksa 30,00 EUR, samaksu veicot 3 (trīs) mēnešu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2019.gada 6. martam plkst.15:00.

Izsole notiks 2019.gada 8. martā plkst.12:30.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2019.gada 6. martam plkst. 15:00. Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

IZSOLES NOTEIKUMI

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 26514956, 29453403.

 

 


Talsu novada pašvaldības mantas

vieglās automašīnas piekabes,

Valsts reģistrācijas numurs T 6222,

izsole

 

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli pašvaldības kustamai mantai:

1. Izsoles objekts - Talsu novada pašvaldības vieglās automašīnas piekabe STEMA ST 01-1, valsts reģistrācijas numurs T 6222, izlaiduma gads ir 2016.gads, šasijas Nr.WSESTJE21GG00S572. Pēc avārijas.

2. Saskaņā ar izsoles noteikumiem sākumcena ir 40,00 EUR. Izsoles solis 10,00 EUR. Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas – 4,00 EUR. Izsoles dalības maksa – 15,00 EUR.    

3. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

4. Izsole notiks 2019. gada 15. februārī plkst. 9:00.

5. Izsoles norises vieta: mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no publikācijas brīža līdz 2019. gada 13. februārim plkst. 15.00, Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā.

Kontaktpersona par nomas objektu – Agris Ciemleja, tālr. 63237673, 29448939, e-pasts agris.ciemleja@talsi.lv.

Izsoles noteikumi pieejami Talsu novada pašvaldības mājaslapā www.talsi.lv sadaļā Izsoles.

Izsoles noteikumi


Talsu novada pašvaldības mantas

automašīnas NISSAN PRIMASTAR,

valsts reģistrācijas numurs FZ4334,

izsole

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli pašvaldības kustamai mantai:

1. Izsoles objekts - Talsu novada pašvaldības NISSAN PRIMASTAR, valsts reģistrācijas numurs FZ4334, izlaiduma gads ir 2006.gads, šasijas Nr.VSKJ4BCB6UY585514.

2.  Saskaņā ar izsoles noteikumiem sākumcena ir 250,00 EUR. Izsoles solis 50,00 EUR. Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas – 25,00 EUR. Izsoles dalības maksa – 15,00 EUR.  

3. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

4. Izsole notiks 2019. gada 15. februārī plkst. 9:30.

5. Izsoles norises vieta: mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no publikācijas brīža līdz 2019. gada 13. februārim plkst. 15.00, Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā.

Kontaktpersona par nomas objektu – Agris Ciemleja, tālr. 63237673, 29448939, e-pasts agris.ciemleja@talsi.lv.

Izsoles noteikumi pieejami Talsu novada pašvaldības mājaslapā www.talsi.lv sadaļā Izsoles.

 Izsoles noteikumi

 


Talsu novada pašvaldības mantas

sniega motocikls BURAN, bez valsts reģistrācijas numura,

izsole

 

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli pašvaldības kustamai mantai:

1. Izsoles objekts - Talsu novada pašvaldības sniega motocikls BURAN, bez valsts reģistrācijas numura, izlaiduma gads ir 1980.gads.

2. Saskaņā ar izsoles noteikumiem sākumcena ir 50,00 EUR. Izsoles solis 10,00 EUR. Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas – 5,00 EUR. Izsoles dalības maksa – 15,00 EUR.    

3. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

4. Izsole notiks 2019. gada 15. februārī plkst. 10:00.

5. Izsoles norises vieta: mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no publikācijas brīža līdz 2019. gada 13. februārim plkst. 15.00, Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā.

Kontaktpersona par nomas objektu – Agris Ciemleja, tālr. 63237673, 29448939, e-pasts agris.ciemleja@talsi.lv.

Izsoles noteikumi pieejami Talsu novada pašvaldības mājaslapā www.talsi.lv sadaļā Izsoles.

 

 Izsoles noteikumi


 

Talsu novada pašvaldības mantas

automašīna VW TRANSPORTER,

valsts reģistrācijas numurs EK 9971,

izsole

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli pašvaldības kustamai mantai:

1.    Izsoles objekts - Talsu novada pašvaldības automašīna VW TRANSPORTER, valsts reģistrācijas numurs EK 9971, izlaiduma gads ir 1996.gads, šasijas Nr.WV2ZZZ70ZVH017545.

2.    Saskaņā ar izsoles noteikumiem sākumcena ir 400,00 EUR. Izsoles solis 50,00 EUR. Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas – 40,00 EUR. Izsoles dalības maksa – 15,00 EUR.  

3. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

4. Izsole notiks 2019. gada 15. februārī plkst. 10:30.

5. Izsoles norises vieta: mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no publikācijas brīža līdz 2019. gada 13. februārim plkst. 15.00, Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā.

Kontaktpersona par nomas objektu – Agris Ciemleja, tālr. 63237673, 29448939, e-pasts agris.ciemleja@talsi.lv.

Izsoles noteikumi pieejami Talsu novada pašvaldības mājaslapā www.talsi.lv sadaļā Izsoles.

 Izsoles noteikumi


 

Talsu novada pašvaldības mantas

traktora piekabe ZŽV-1.8,

valsts reģistrācijas numurs P4877LT,

izsole

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli pašvaldības kustamai mantai:

1. Izsoles objekts - Talsu novada pašvaldības traktora piekabe ZŽV-1.8 (ūdens muca), valsts reģistrācijas numurs P4877LT, izlaiduma gads ir 1989.gads, šasijas numurs 22*0169.

2. Saskaņā ar izsoles noteikumiem sākumcena ir 200,00 EUR. Izsoles solis 10,00 EUR. Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas – 20,00 EUR. Izsoles dalības maksa – 15,00 EUR.  

3. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

4. Izsole notiks 2019. gada 15. februārī plkst. 11:00.

5. Izsoles norises vieta: mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no publikācijas brīža līdz 2019. gada 13. februārim plkst. 15.00, Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā.

Kontaktpersona par nomas objektu – Agris Ciemleja, tālr. 63237673, 29448939, e-pasts agris.ciemleja@talsi.lv.

Izsoles noteikumi pieejami Talsu novada pašvaldības mājaslapā www.talsi.lv sadaļā Izsoles.

 Izsoles noteikumi

 


Talsu novada pašvaldības mantas

traktors T-25A, valsts reģistrācijas numurs T6675LP,

izlaiduma gads ir 1988.gads, vin.482900,

izsole

 Talsu novada pašvaldība rīko izsoli pašvaldības kustamai mantai:

1. Izsoles objekts - Talsu novada pašvaldības traktors T-25A, Valsts reģistrācijas numurs T6675LP, izlaiduma gads ir 1988.gads, vin.482900.

2. Saskaņā ar izsoles noteikumiem sākumcena ir 1000,00 EUR. Izsoles solis 100,00 EUR. Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas – 100,00 EUR. Izsoles dalības maksa – 15,00 EUR.    

3. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

4. Izsole notiks 2019. gada 15. februārī plkst. 11:30.

5. Izsoles norises vieta: mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no publikācijas brīža līdz 2019. gada 13. februārim plkst. 15.00, Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā.

Kontaktpersona par nomas objektu – Agris Ciemleja, tālr. 63237673, 29448939, e-pasts agris.ciemleja@talsi.lv.

Izsoles noteikumi pieejami Talsu novada pašvaldības mājaslapā www.talsi.lv sadaļā Izsoles.

 

 Izsoles noteikumi

Notikumu kalendārs

Februāris, 2019
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk