Pirmdiena, 24. oktobris
Šodien sveicam: Renāte, Modrīte, Mudrīte

Izglītības pārvalde

Talsu novada izglītības pārvalde ir Talsu novada domes izveidota iestāde, īsteno novada kompetencē esošos izglītības jautājumus.

Darbības mērķi ir:

  • organizēt pašvaldības funkciju izpildi izglītībā, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un Talsu novada pašvaldības brīvprātīgām iniciatīvām;
  • veicināt un nodrošināt izglītības un mācību priekšmetu programmu kvalitatīvu īstenošanu un atbalstu izglītojamajiem pozitīvu attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšanai;
  • atbalstīt Iestāžu vadītājus Iestādes attīstības un kolektīvam izvirzīto mērķu un uzdevumu īstenošanai.

Izglītības pārvaldes pārraudzībā ir Talsu novada pašvaldības:

  • pirmsskolas izglītības iestādes;
  • vispārējās izglītības iestādes;
  • speciālās izglītības iestādes;
  • profesionālās ievirzes izglītības iestādes (mūzikas, mākslas un sporta skolas);
  • Bērnu un jauniešu centrs

Metodiskā pārraudzībā arī Talsu Kristīgā vidusskola un pamatojoties uz noslēgtajiem sadarbības līgumiem arī Dundagas, Rojas un Mērsraga vispārizglītojošās izglītības iestādes. Izglītības pārvalde veic grāmatvedības funkcijas visām Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēm.

Plasāka informācija pieejama Talsu novada Izglītības pārvaldes interneta mājas lapā: www.tnip.lv

Izglītības pārvaldes norēķinu rekvizīti

TALSU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE
Kareivju iela 7, Talsi, LV-320
Reģ.Nr.90000011997

SEB banka, kods: UNLALV2X
Konts: LV91UNLA0028700130053

Banka CITADELE, kods:PARXLV22
Konts: LV31PARX000224070002

Izglītības pārvaldes darbinieku kontaktinformācija

Amats

Vārds,uzvārds

Kabinets

tālrunis, epasts

Vadītājs

Uldis Katlaps

410.

63222583

29468902

uldis.katlaps@talsi.lv

Lietvedības pārzine

Ina Staprāne

409.

63222583

fakss 63224697

izglparv.talsi@apollo.lv

Vadītājas vietniece, galvenā speciāliste pedagoģijas jautājumos

Vineta Ozola

402.

63222549

26542688

ozolavi@inbox.lv

izglparv.talsi@apollo.lv

 Izglītības metodiķe

Lienīte Krūzīte

401.

63222549

26487931

met.talsi@apollo.lv

Galvenā speciāliste bērnu tiesību jautājumos

Dace Upleja

406.

63224008

dace.upleja@talsi.lv

Pirmsskolas speciāliste

Dace Ivanova

406.

63224008

26471166

dace2203@inbox.lv

 Galvenā grāmatvede

Gundega Krūmiņa

404.

63222258

gundega.krumina@talsi.lv

 Vecākā datortīklu administratore

(pirmsskolas izgl.iestāžu audzēkņu reģistrācija un uzskaite)

Anita Āboliņa

111. (2.korpuss)

63224038

anita.abolina@talsi.lv

 Grāmatvede

Pārsla Svitiņa

403.

63222258

 Vecākā grāmatvede

Ilze Bite

408.

63223188

ilze.bite@talsi.lv

 Vecākā grāmatvede

Zinta Radele

408.

63223188

 Grāmatvede

Elvīra Krumholde

408.

63223188

 Grāmatvede

Sarmīte Strauta

407.

63224480

 Vecākā grāmatvede

Laila Gintere

407.

63224480

 Vecākā grāmatvede

Zanda Ansaberga

407.

63224480

Ekonomiste

Ilze Maurere

403.

63222258

ilze.maurere@talsi.lv

  

Talsu novada izglītības iestādes un to kontaktinformācija

Nosaukums, adrese

Vadītājs

Tālruņa nr.;

e-pasts

VIDUSSKOLAS

Sabiles vidusskola

Rudīte Blāze

63232301, 26139376

sabilesvidusskola@talsi.lv

rudite.blaze@talsi.lv

Talsu 2.vidusskola

Oļegs Solovjovs

63232160, 26471925

talsu2vidusskola@talsi.lv olegs.solovjovs@talsi.lv

Talsu Kristīgā vidusskola

Inguna Gruzniņa

63291670, 29412565

ingunatks@gmail.com vesmalinge@inbox.lv

Talsu novada vakara un neklātienes vidusskola

Ineta Pugoviča

63232204, 26108685

vakaraneklatienesvidusskola@talsi.lv

ineta.pugovica@talsi.lv

Talsu Valsts ģimnāzija

Gundars Sebris

63237895, 29474681

talsugimnazija@talsi.lv

gundars.sebris@talsi.lv

Valdemārpils vidusskola

Andris Dzenis

63291102, 22004084

valdemarpils.vidusskola@talsi.lv

andris.dzenis@talsi.lv

PAMATSKOLAS

Laucienes pamatskola

Signeta Šveiduka

 

63291459, 22026016

laucienespamatskola@talsi.lv signeta.sveiduka@talsi.lv

Laucienes pamatskolas filiāle Dursupes pamatskola

Pastendes pamatskola

Lelde Hodjačika

63221128, 26457635

pastendespamatskola@talsi.lv

lelde.hodjacika@talsi.lv

Pūņu pamatskola

Irēna Olekša

63222935, 26488315

punupamatskola@talsi.lv

Stendes pamatskola


63291645,

stendespamatskola@talsi.lv

Talsu 2.vidusskolas filiāle Laidzes pamatskola 

Oļegs Solovjovs

63291216, 26471925

laidzespamatskola@talsi.lv

Talsu pamatskola

Dina Bičule

63291840; 26129249

talsupamatskola@talsi.lv

dina.bicule@talsi.lv

Vandzenes pamatskola

Jana Jaņpētere

63225081, 26113095

vandzemnespamatskola@talsi.lv

jana.janpetere@talsi.lv

Virbu pamatskola

Sandra Bremane

63252386; 26478484

virbupamatskola@talsi.lv

sandra.bremane@talsi.lv

SĀKUMSKOLAS

Lībagu sākumskola

Vēsma Gaiziņa

63291267; 26185617

libagusakumskola@talsi.lv

vesma.gaizina@talsi.lv

Talsu sākumskola

Raimonda Belicka

63291860; 26547557

talsusakumskola@talsi.lv

raimonda.belicka@talsi.lv

SPECIĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

Upesgrīvas internātpamatskola 

Maija Aveniņa

63254505, 29474154

upesgrivasinternatpamatskola@talsi.lv

maija.avenina@talsi.lv

Upesgrīvas internātpamatskolas Valgales struktūrvienība

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs

Doloresa Lepere

63291805, 2943752

bjc@talsi.lv

doloresa.lepere@talsi.lv

Talsu novada Sporta skola

Kaspars Sakniņš

63291195, 26371824

sportaskola@talsi.lv

kaspars.saknins@talsi.lv

MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS

Talsu mūzikas skola

Raitis Rērihs

63291704, 26542322

muzikasskola@talsi.lv

raitis.rerihs@talsi.lv

Talsu mākslas skola

Maira Freimane

63222694, 29226820

makslasskola@talsi.lv

maira.freimane@talsi.lv

Sabiles mūzikas un mākslas skola

Zinta Ošenberga

63252196, 26499437

sabilesmms@talsi.lv

zinta.osenberga@talsi.lv

Valdemārpils mūzikas un mākslas skola

Ilze Rūsa

63276731, 226499437

valdemarpilsmms@talsi.lv

ilze.rusa@talsi.lv

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBA

Talsu PII “Sprīdītis”

Ilze Solovjova

talsupiispriditis@talsi.lv

ilze.solovjova@talsi.lv

63222003, 25611452

Talsu PII “Saulīte”

Daina Kalniņa

talsupiisaulite@talsi.lv

daina.kalnina@talsi.lv

 63222713, 26556607

Talsu PII “Zvaniņš”

Maija Sipko

talsupiizvanins@talsi.lv

maija.sipko@talsi.lv

63223278, 29170013

Talsu PII “Kastanītis”

Inga Spruģevica

talsupiikastanitis@talsi.lv

inga.sprugevica@talsi.lv

63222209, 25447488

Talsu PII “Pīlādzītis”

Ilze Birzleja

talsupiipiladzitis@talsi.lv

ilze.birzleja@talsi.lv

63223757, 26191532

Pastendes PII “Ķipars”

Dzintra Kudiķe- Vizbele

pastendespiikipars@talsi.lv

dzintra.kudike@talsi.lv

63221230, 29495446

Valdemārpils PII “Saulstariņš”

Līga Blaua

valdemarpilspiisaulstarins@talsi.lv

blaua@inbox.lv

63276635, 26448012

Stendes PII “Saulīte”

Mairita Purene

stendespiisaulite@talsi.lv

mairita.purene@talsi.lv

63274110, 26491683

Sabiles PII “Vīnodziņa”

Zane Cīrule

sabilespiivinodzina@talsi.lv

zane.cirule@talsi.lv

63252230

Laucienes PII “Bitīte”

Ivika Zēberga

laucienespiibitite@talsi.lv

ivika.zeberga@talsi.lv

63291616, 28717999

Valdgales PII “Kamenīte”

Laila Laizāne

valdgalespiikamenīte@talsi.lv

laila.laizane@talsi.lv

63222940, 26110149

Laidzes PII “Papardīte”

Solveiga Dāvidsone

laidzepiipapardite@talsi.lv

solveiga.davidsone@talsi.lv

63221687, 27048043

Vandzenes PII “Zīlīte”

Selga Moldavčuka

vandzenespiizilite@talsi.lv

selga.moldavcuka@talsi.lv

63225203, 29374232

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas