Svētdiena, 24. jūnijs
Šodien sveicam: Jānis

Talsu pamatskolai – 98

06-02-2017

20. janvārī Talsu pamatskolā tradicionāli tika svinēta skolas 98. dzimšanas diena. Šajā svētku dienā visa skolas saime pulcējās kopā, lai teiktu sirsnīgus apsveikuma vārdus, dziedātu un muzicētu par godu savai skolai. Ar skaļiem aplausiem tika uzņemti jubilejas viesi – Talsu Valsts ģimnāzijas grupa „Half past five”, kas bija ieradusies ar skaistu muzikālu dāvanu.

Kā liecina vēstures avoti, Talsu pamatskola dibināta 1919. gada 20. janvārī kā pirmā valsts skola pilsētā. Toreiz tā atradās J. Grota ielā, jo tagadējo skolas ēku Gaismas ielā uzcēla tikai 1927. gadā.

Skolas darbības gados ir mainījušās valsts iekārtas, izglītības iestādes nosaukumi un prioritātes, izaugušas un pasaulē savu vietu atradušas vairākas paaudzes, bet skolas misija palikusi nemainīga – tās ir rūpes un atbildība par katru bērnu, kura vecāki kā startu savas atvases nākotnei ir izvēlējušies tieši mūsu skolu. Šogad skolā mācās 233 skolēnu, un, tā kā skolēnu skaits klasēs nav ļoti liels, katra audzēkņa spējas vai grūtības tiek laikus pamanītas.

Kopš 2010. gada skolā piedāvātas divas izglītības programmas: vispārējās pamatizglītības programma un arī profesionāli orientēta virziena (mūzikas) pamatizglītības programma, kuru izvēloties audzēkņiem ir iespēja apgūt kāda mūzikas instrumenta spēli vai arī attīstīt savas vokālās dotības.

Kaut arī skolā gadu gaitā ir izveidojušās un nostiprinājušās dažādas jauniešus izglītojošas un attīstošās tradīcijas, mainoties sabiedrībai, mainās arī skolas aktivitātes. Jau otro gadu skolēniem reizi mēnesī – sestdienās – tiek piedāvātas „Gudrinieku skolas” nodarbības, kuru mērķis ir atraisīt bērnos un jauniešos zinātkāri par pasauli un par sevi, dot papildu motivāciju mācīties, kā arī jēgpilni pavadīt brīvo laiku, iesaistoties izzinošās un radošās nodarbībās.

Skola ir iesaistījusies starptautiskajā Erasmus+ projektā „The Art of Economy, the Economy of Art” („Māksla ekonomēt, ekonomija mākslā”), kā ietvaros audzēkņiem jau tagad tiek piedāvātas dažādas izpausmes iespējas, bet tikšanās un sadarbība ar Polijas, Itālijas, Rumānijas un Turcijas skolu jauniešiem vēl tikai gaidāma.

Šī gada oktobrī 90 gadi apritēs arī mūsu skolas namam, kurš gadu gaitā ir paplašināts un labiekārtots (arī šobrīd skolā notiek remontdarbi), bet nav zaudējis to īpašo gaisotni, kāda piemīt tikai Talsu pamatskolai – vecākajai skolai Talsos.

 

Vineta Lapiņa,
Talsu pamatskolas skolotāja

 

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas