Pirmdiena, 25. jūnijs
Šodien sveicam: Milija, Maiga

Pedagogu konference "Kompetenču pieeja mācību satura apguvē"

09-03-2018

Darba kārtība:

9:00 – 9:30         Dalībnieku reģistrēšanās, grāmatu galds

9:30 – 10:30       Konferences atklāšana, ilggadējo pedagogu  godināšana

10:30 – 11:15   “Ceļā uz pārmaiņām. Izaicinājumi kompetenču pieejas  ieviešanas procesā Ilze Solovjova, Talsu PII “Sprīdītis” vadītāja

11:15 – 13:15     “Kompetenču pieejā balstīts mācību process pirmsskolā” - Zane Baltgaile, Montesori  privātās PII   “Pērļu māja” vadītāja

13:15 – 13:45     Kafijas pauze

13:45 – 14:30     “Kompetenču pieeja mācību saturā - pirmsskolas vadlīnijas, programma, mācību satura plānošanas principi, vērtēšana” – Daiga Jansone, Talsu PII “Sprīdītis” vadītāja  vietnieks izglītības jomā

Darbs stacijās:

14:30- 15:00

  • Labās prakses piemēru popularizēšana/ organizēto rotaļnodarbību plānošana un organizēšana 1,5 – 3 g. v. un jaukta vecuma izglītojamo grupās. Staciju vada: Talsu PII “Sprīdītis” pirmsskolas skolotājas Kristīne Kučere, Jana Vadone (1.grupa).
     
  • Labās prakses piemēru popularizēšana/organizēto rotaļnodarbību plānošana un organizēšana 3 – 5  g. v. izglītojamo grupā. Staciju vada: Talsu PII “Sprīdītis” pirmsskolas skolotājas Laila Velika, Inese Ķezbere, Baiba Klauberga (2.grupa).
     
  • Labās prakses piemēru popularizēšana/ organizēto rotaļnodarbību plānošana un organizēšana 5 – 6 g. v. izglītojamo grupā. Pedagogu sadarbība mācību satura plānošanā. Staciju vada: Talsu PII “Sprīdītis” pirmsskolas skolotāja Gunita Skitaļceva, logopēde Inga Gintere, sporta skolotāja Inga Eglīte (3.grupa).
     
  • Pedagogu sadarbība mācību satura plānošanā kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas jomā – mūzikā.  Svētku un pasākumu organizēšana pirmsskolā. Staciju vada: Talsu PII “Sprīdītis” mūzikas skolotājas Laura Krasucka, Baiba Bite un Talsu PII “Pīlādzītis” mūzikas skolotāja, Talsu novada mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Baiba Brice (4.grupa).

 

15:00         Atgriezeniskā saite, konferences noslēgums - pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas apliecību izsniegšana.

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas