Noslēdzies Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) atklātais jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss

08-07-2019

Konkursā pieteikumus iesniedza trīs pretendenti. Tika apstiprināti divi - biedrības “Vīgrieze” jaunatnes iniciatīvu projekts “Citāda skola-dzīves skola!”  un biedrības “Latvijas Mazpulki” projekts “Labo domu- labo darbu grozs. “ Projekti nodrošinās aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu jauniešu dzīves un mācību vietai, jauniešiem būs iespēja iesaistīsies dažādās aktivitātēs ārpus formālās izglītības, palielinot motivāciju mācīties un aktīvi līdzdarboties ikdienas dzīvē.

Projekta “Citāda skola-dzīves skola!” mērķis ir maksimāli samazināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus. Droša vide, interesanti ārpusstundu pasākumi, lai skolēnu vidū nav emocionālas un fiziskas vardarbības-tādu skolēni vēlas savu vidi. Projektā paredzētas septiņas aktivitātes - praktiskas nodarbības, pieredzes stāsti, darbnīcas. Vadītāji - Pastendes pamatskolas absolventi - kā pozitīvs piemērs un motivētāji nepamest mācības, bet izvēlēties mērķtiecīgu rīcību dzīves uzlabošanai.  Projekta aktivitātes paredzētas no 2019. gada 1. septembra  līdz 2020. gada 10. jūnijam.

Biedrības “Latvijas Mazpulki” projekta “Labo domu - labo darbu grozs” mērķis iesaistīt jauniešus neformālās izglītības aktivitātēs, kas pilnveidos sadarbības, pašizaugsmes un  darba prasmes, attīstot, motivējot un pilnveidojot sevi, veidojot sadarbību, lai vecinātu mērķgrupas  motivāciju turpināt izglītību un aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē. Īstenojot aktīvu jauniešu iesaisti neformālās izglītības aktivitātēs, plānots veicināt sadarbības prasmes, pilnveidot personības veidošanos, uzticēšanās iemaņas,  izzināt sava novada amata meistarus, attīstīt dalībnieku praktiskā darba prasmes.  Projekta aktivitātes paredzētas no 2019. gada 1. septembra  līdz 2020. gada 31. janvārim.

Šos jaunatnes iniciatīvas projektus pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

 

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

 

 

 
 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.lv
21-08-2019