Sestdiena, 20. jūlijs
Šodien sveicam: Ritma, Ramona

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektus mācību motivācijas palielināšanai

25-10-2018


Talsu novada Izglītības pārvalde aicina jauniešu organizācijas iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus. Projektu fokuss – skolēni ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību motivācijas palielināšana un aktīvas līdzdalības veicināšana ikdienas dzīvē. Projektu konkurss notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS”* ietvaros. Konkursa ietvaros iespējams iegūt 4600 eiro savas idejas īstenošanai. Pretendenti savus pieteikumus var iesniegt līdz 2018. gada 25.oktobrim.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem mācības pamet vidēji katrs desmitais skolēns. Neiegūtā izglītība vairumā gadījumu ierobežo šo cilvēku karjeras iespējas, kā arī atstāj neatrisinātas sociālās un psiholoģiskās problēmas, kas negatīvi ietekmē visu viņu turpmāko dzīvi. Izglītības un zinātnes ministrijas veiktajos pētījumos izkristalizējušies biežākie riski, kāpēc bērni un jaunieši nepabeidz skolu: motivācijas trūkums, mācību un uzvedības traucējumi, vecāku nepietiekama iesaiste, grūtniecība, laulības, neattaisnoti mācību kavējumi, konfliktsituācijas skolā, materiālie apstākļi, veselības problēmas, darba uzsākšana u.c., turklāt daudzos gadījumos noteicoši ir vairāki faktori, kas savstarpēji mijiedarbojas un papildina cits citu.

Pagājušajā gadā tika uzsākts projekts “PuMPuRS”, kura ietvaros skolēni, kuriem ir risks priekšlaicīgi pamest mācības, skolā saņem individuālu atbalstu (konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa un citu speciālistu atbalstu, naktsmītņu, ēdināšanas vai transporta izdevumu kompensāciju u.c.). Nu arī jauniešiem ir iespēja sniegt savu ieguldījumu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanā, īstenojot jaunatnes iniciatīvu projektus ārpus skolas, izmantojot neformālās izglītības pieeju. Šādi jauniešu projektu konkursi turpmāk notiks divas reizes gadā līdz 2022. gada, un tos organizēs pašvaldības, kuras iesaistījušās projektā “PuMPuRS”. Šoruden šo iespēju izmanto 39 Latvijas pašvaldības.

Talsu novada Izglītības pārvalde izsludina Talsu novada pašvaldības jauniešu iniciatīvu projektu konkursu.

Konkursa mērķi:

  • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
  • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektosārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projekta iesniegšanas termiņš – 2018.gada 25.oktobris, plkst.17.00 Talsu  novada pašvaldībā,  Kareivju iela 7 , Apmeklētāju pieņemšanas centrā .

Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks paziņoti rakstiski līdz 25.11.2018.

Projekta īstenošanas termiņš: no 3 līdz 18 mēnešiem. Projekta uzsākšanu iesakām plānot ne ātrāk kā 2019. gada janvārī/ februārī.

‌NOLIKUMS

PIELIKUMS NR.2-3_IESNIEGUMA VEIDLAPA

PIELIKUMS NR.4_PMP APLIECINĀJUMS

PIELIKUMS NR.5_VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

PIELIKUMS NR.1_PAŠVALDĪBAS PLĀNS PMP SAMAZINĀŠANAI

METODIKA - VIENR. MAKSĀJ. PIEMĒROŠANA

METODOLOĢISKĀS VADLĪNIJAS

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi”.

Jaunatnes iniciatīvu projekti PuMPuRS ietvaros - prezentācija projektu pieteicējiem

Informatīvais materiāls par jaunatnes iniciatīvu projektiem 

 

VIDEO PAR JAUNIEŠU INICIATĪVU PROJEKTIEM

VIDEO - KAS JĀŅEM VĒRĀ, GATAVOJOT PROJEKTU

‌Talsu novada pašvaldības jauniešu iniciatīvas projektu konkursa koordinators: Daiga Feldmane,
‌T. 63224008 vai 29417402 ‌e-pasts daiga.feldmane@talsi.lv
Talsu novada Izglītības pārvalde
Kareivju iela 7, Talsi , Talsu novads, LV3201, 405.kabinets

‌Konsultācijas lūdzu iepriekš pieteikt pa telefonu.

 

‌Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

Notikumu kalendārs

Jūlijs, 2019
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk