Aktualitātes izglītībā

Izaugsme un nodarbinātība Izaugsme un nodarbinātība

19-01-2018

Projekta mērķis: Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus.

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.lv
24-02-2018