Otrdiena, 16. oktobris
Šodien sveicam: Daiga, Dinija

Ikmēneša notikumi

  NORISES TALSU NOVADA PII 2018. GADA OKTOBRĪ

 

 

 

Kad?

Cikos?

Kas?

TALSU PII „SPRĪDĪTIS”

3.10.

10:00

Kursi iestādes darbiniekiem bērnu tiesību aizsardzības jomā Talsu 2. vidusskolā

1. - 5.10.

Visu nedēļu

Brīvdabas rotaļnodarbības, mācību ekskursijas /pastaigas “Rudens, rudens, rudentiņš, lapās nāk jau sārtumiņš…” ( dabas vērojumi, dabas materiālu vākšana, eksperimenti, pētnieciskais darbs)

8.- 12.10.

Visu nedēļu

Putras nedēļa. Talsu PII “Sprīdītis” dalība “Putras programmā 2018”

9.- 11.10.

no 9:15

Fotografēšanās “Es un mani draugi Talsu PII “Sprīdītis”

(fotogrāfa A. Andersona fotosalona pakalpojumi)

10.10.

9:00

Logopēdu seminārs Pelču speciālā internātpamatskolā - attīstības centrā

15.10  - 21.10.

Visu nedēļu

Labo darbu nedēļa “Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu!”

16.10.

9:10

Praksē balstīta pedagogu kompetenču pilnveide, labās prakses pieredzes popularizēšana 5 - 6 g. v. izgl. grupā “Zaķēni”

( pieredzē dalās B. Klauberga)

17.10.

10:00

Pirmsskolas izglītības iestāžu medicīnas māsu diena Talsu PII “Sprīdītis”

18.10.

9:10

Praksē balstīta pedagogu kompetenču pilnveide, labās prakses pieredzes popularizēšana 5 - 6 g. v. izgl. grupā “Zaķēni”

 ( pieredzē dalās  A. Vītola)

19.10.

9:00

Iestādes komandas dalība VISC projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” aprobācijas seminārā Rīgā

22.10

15:45

Muzikālā izrāde bērniem “Karlsons”

 

24.10.

13:30

Metodiskā diena. Seminārs “Kompetenču pieeja ikdienas darbā, mācību satura plānošana pirmsskolā”

26.10.

10:00

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu izglītības iestāžu pedagogu konference Talsu Valsts ģimnāzijā.

31.10.

9:30

Eiropas Sociālā fonda pasākums  bērniem “Mutes un zobu veselības vaicināšana saistībā ar veselīga uztura paradumiem”

(piedalās gr. “Ezīši”, “Lācēni”, “Zaķēni”, “Mārītes”, “Pūcītes”)

31.10.

13:30

Metodiskā diena.  Radošā darbnīca pedagogiem un darbiniekiem “ Latvijai -100”

TALSU PII „SAULĪTE”

01.10.

13:30

Sanāksme pedagogiem

”Kompetenču pieeja mācību saturā”

02.10.

11:00

17:15

Mobilā Planetārija nodarbība

Vecāku sapulce ”Kaķēnu” grupā

03.10.

17:15

Vecāku sapulce ”Pingvīnēnu” grupā

04.10.

9:00

 

 

17:15

Ievadseminārs

”Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs”/D. Kalniņa E. Vitone/

Vecāku sapulce  ”Putnēnu” grupā

09.10.

 

10.10.

14:00

17:15

Darba jubilāru godināšana

Vecāku sapulce ”Pelēnu” grupā

Putras diena 2018.

Vecāku sapulce ”Ezēnu” grupā

11.10.

10:30

17:15

Preventīvs pasākums ”Kaķēnu” grupas bērniem/J. Feldmane/

Vecāku sapulce ”Lācēnu” grupā

12.10.

7:00

Pieredzes brauciens uz  Rīgas Privāto PII ”CreaKids

15.10.

 

15.-16.10.

15;15

 

10:00

Teātris “Divi.lv” izrāde

”Karlsons kas dzīvo uz jumta”

Seminārs ”Tālākizglītotāju un mācīšanās konsultantu sagatavošana pirmskolām reģiona vajadzībām”/E. Vitone/

17.10.

10:00

Medmāsu diena Talsu PII ”Sprīdītis”

31.10.

10:00

Mazo dziedātāju svētki “Mazputniņš”

TALSU PII „ZVANIŅŠ”

1.-10.10.

Divas nedēļas

Rudens Rūķa darbnīcas grupiņās

Kartupeļu rūķis   ( uzkodu gatavošana)

Augļu, ogu rūķis  ( sulu spiešana)

Rudens ražas rūķi ( izstādes veidošana)

Krāsainās virtenes ( lapu , zīļu, kastaņu ,pīlādžu )

Rudens rūķu zīmējumi  uz gumijas plāksnēm ( izmantojot rudens veltes bērni grupiņu laukumos veido kopdarbu- Rudenīgu dabas kolāžu) #ekoskola skolas vide un apkārtne

1.- 31.10.

Visu mēnesi

Kompetenču pieeja izglītībā –Mācību jomu centru iekārtošana atlasot un pagatavojot materiālus atbilstoši mēneša tēmai

4.10.

17:30

Vecāku sanāksmes 5- 7 gadus vecu bērnu grupās 

4.10.

9:00 – 11:30

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem ievada seminārs “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs”  Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra Lielajā zālē.

5.10.

9:15

Koncerts bērniem ,, Ciemos spilvenu feja,,

8.- 12.10.

Vienu nedēļu

Drošības nedēļas pasākumi grupās, bērnu iepazīstināšana ar drošības noteikumiem ( MK noteikumi Nr. 1338 )

9.10.

13:10

Sanāksme skolotājiem,, Kompetenču pieeja mācību saturā,, – Tematiska plānošana (savstarpēja mācīšanās, komandas darbs) 

10.10.

Visu dienu

Putras svētki – Latvijas simtgades putra

12.10.

9:00

Logopēdu kursi ,, Dokumentācija un plānošana,, Pelču internātpamatskolā

15.10.

13.10.

Ekoskolas padomes sanāksme

16.10.

9:00

Iestādē fotogrāfs Arnis Andersons

17.10.

9:30

Integrētā rotaļnodarbība dabā, 6-7 gadus veciem bērniem gadīgiem veidojot kompetenču pieeju mācību satura apguve

22.- 26.10.

Visu dienu

Rudens Rūķa veselības dienas 3- 7 gadus vecu bērnu grupās 

24.10.

10:00

Skolotāja vadītas darbības rotaļnodarbībā 2-3 gadus veciem bērniem gadīgiem veidojot kompetenču pieeju mācību satura apguve

26.10.

9:30

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu izglītības iestāžu pedagogu konference 

29.10. - 4.11.

Vienu nedēļu

Ekoskolu rīcības dienas- ,, Nē vienreiz lietojamai plastmasai,,

1.- 31.10.

9:30

Džimbas skolas 1. 2.un 3. nodarbība 5-7 gadus vecu bērnu grupās

5.09.- 30.04.

Visu mēnesi

,,Makulatūras  un bateriju vākšanas konkursi sadarbībā ar SIA ,,Piejūra,, un ECO ,, Baltija,,

31.10.

10 :00

Mazo solistu sadziedāšanās svētki   Mazputniņš  Talsu PII                       ,, Pīlādzītis,,

PII “KASTANĪTIS”

3.10.

10:00

Kursi ”Bērnu tiesību aizsardzības jomā” Talsu 2. vidusskolas zālē( pēc saraksta)

4.10.

9:00

Ievadseminārs “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra Lielajā zālē

3.;10.;17.;24.;31. 10.

15:00

Džimbas drošības stundiņas (iestādē)

12.-14.10.

 

Agrīnās attīstības logopēdija( bērnu runas un valodas attīstības novērtēšana, traucējumu diagnostika un korekcija no 0 līdz 3 gadu vecumam) Liepājas Universitāte

22.10.

10:00

Berga foto

TALSU PII „PĪLĀDZĪTIS”

3.10.

13:30

Darba drošības instruktāžas visam kolektīvam

4.10.

9:30

Vadītāja kursos “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs”

8.-12.10.

 

Saimniecisko darbinieku izvērtēšana

9.10.

18:30

Baibai dzimšanas diena “Smalkais stils”

10.10.

10:00

Vispasaules Putras diena “Runci, runci vāri putru”

10.10.

13:30

Skolotāju stunda metodiskajā kabinetā

12.10.

9:00

Logopēdēm seminārs SIP attīstības centrs “Pelči”

12.10.

19:00

Skolotāju diena “Valfrīds meklē skolotāju jeb “Burciņsvētki”

15.10.

9:30

“Karlsosns, kas dzīvo uz jumta” Teātris 2.

16.10.

10:00

Veselīgais uzturs. Uztura speciālists sarunas ar bērniem

17.10.

13:30

Ekopadomes sanāksme

24.10.

10:30

Ekoskolas karoga svētki PII “Pīlādzītis”

24.10.

13:30

Skolotāju stunda metodiskajā kabinetā

29.-.4.11.

 

Rīcības dienas “Plastmasai nē!”

31.10.

10:00

Mazo solistu dziedāšanas svētki “Mazputniņš” PII “Pīlādzītis”

31.10.

13:30

Skolotāju stunda metodiskajā kabinetā

VALDEMĀRPILS PII „SAULSTARIŅŠ”

8.– 12.10.

 

 

Dažādu dabas materiālu vākšana dabas stūrītim. 6. gadi.

9.10

10:00

Radoša darbošanās ar dabas materiāliem bērnu bibliotēkā. 5 gadi.

10.10.

10:00

Jautrais brīdis “Viens, divi, trīs”….skaitāmpanti 3 gadīgiem bērniem.

17.10.

09:10

Jautrais brīdis “Krāsaino lapu virpulī!” 2 gadi.

19.10

10:00

 

Sporta izprieca “Rotaļas ar lapām” 3 gadi.

19.10.

10:00

Sporta izprieca “Putni aizlido!” 5 gadi.

24.10.

13:00

Sapulce skolotājām.

26.10.

10:00

Tematisks pasākums “Rudens lapās.” 5 gadi.

26.10.

10:30

Pārgājiens “Zeltaino lapu rudens.” 6 gadi.

29. 10.

09:00

Radošs rīts – rotaļas, uzdevumi, kustību aktivitātes 6 gadīgo grupā.

30.10.

09:30

Muzikāls rīts 3 gadīgiem bērniem “Lapas teic uz redzēšanos!”

31. 10

09:30

Muzikāls rīts 4 gadīgiem bērniem “Lietus spēles.”

VANDZENES PII „ZĪLĪTE”

1.10.

13:50

Pedagogu apspriede.

3.10.

10:00

Jautrais brīdis ,, Meklēsim krāsainās lapiņas” Anču birzī,, grupai ,,Rūķīši”.

3.10.

 

Lielais pārgājiens uz Sauleskalna fermu,

tēmas ,,Kā rodas piens?” ietvaros.

8.10.

13:50

Pedagogu apspriede.

10.10.

 

,,Rūķīšos”- ,,Auto parāde”.

11.10.

9:30

Pasākums ,,Vāru, vāru putriņu”.

8.- 12.10.

 

Lapu darbnīcas ,,Kāpēcīšiem”

(āra nodarbības).

15.10.

13:50

Pedagogu apspriede.

18.10.

17:00

Pasākums ,,Omīt, opīt, ciemos nāc!”

19.10.

15:30

Pirkstiņu rotaļu pēcpusdiena ,,Rūķīšos”.

19.10.

 

Ekskursija uz Vandzenes pārtikas veikaliem, tēmas ,,Maize –mūsu bagātība” ietvaros. Degustācija.

22.10.

13:50

Pedagogu apspriede.

23.10.

 

Ē. Balodis ,,Pasaka par Latviju”

24.10.

 

Mazo solistu dziedāšanas svētki,, Mazputniņš” Talsu PII ,,Pīlādzītī”.

24.10.

 

,,Krāsaino lapu virpulis” –

sporta izpriecas ,,Taurenīšiem”

Anču birzī.

29.10.

13:50

Pedagogu apspriede.

Visu mēnesi

 

Piedalīties makulatūras vākšanas konkursā ,,Palīdzēsim kokiem !”

 VIRBU PAMATSKOLAS PII „ZĪĻUKS”

2.10.

10:00

Dzejas diena

8.10.

10:00

Sadraudzības diena kopā ar Laucienes pirmsskolas izglītojamajiem, Virbu pirmsskolā.

8.-12.10.

 

Vitamīnu diena

13.10.

 

Darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens.

16.10.

10:30

Rudens modes skate.

15.-19.10.

 

Projekts sadarbībā ar vecākiem.

Veidosim grāmatu ”Rudens mežā, dārzā”.

24.10.

9:30

Sportiskās aktivitātes.

29.-31.10.

 

Krāsu nedēļa.

LAIDZES PII “PAPARDĪTE”

1. – 12.10.

10:30

Pārgājiens „Ripo kastan’, ripo zīle!”

11.10.

18:00

Iestādes vecāku un darbinieku kopsapulce

22. – 26.10.

 

Izstāde “No zīles līdz ozolam” (grupās)

31.10.

10:00

Dalība mazo solistu dziedāšanas svētkos “Mazputniņš – 2018” Talsu PII “Pīlādzītis”

STENDES PAMATSKOLAS PII GRUPAS “SAULĪTE”

10.10

10:30

Tematisks pasākums „Vāru, vāru putriņu”- „Taurenīšu” grupā

10.10

10:30

Rotaļu rīts „Notikums mežā”-„Spārītes” grupā

18.10

10:30

Leļu izrāde „Pieci kaķi”- „Taurenīšu” grupā

18.10

10:30

Jautrais rīts „Kas paslēpies maisiņā?”- „Spārītes” grupā

19.10

10:30

Folkloras rīts „Kā es par rausi palikšu”- „Mārītes” grupā

19.10

11:00

Jautra ballīte „Rudens manā apģērbā”- „Bitītes” grupā

24.10

10:30

Tematisks pasākums „Būsim veseli”- „Bitītes” grupā

24.10

10:40

Sporta izpriecas „Ķirbīša svētki”- „Taurenīšu” grupā

26.10

10:30

Tematisks pasākums „No graudiņa līdz maizītei”- „Spārītes” gr.

26.10

11:00

Rudens karnevāls- „Mārītes” grupā

PŪŅU PAMATSKOLAS PII  GRUPAS „KAMENĪTE”

1.10. – 5.10.

 

Dzeltenā nedēļa  grupā “Bitītes”.

2.10.

13:30

Pedagoģiskās padomes sēde.

 

4.10.

9:00

 “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” (ievadseminārs PII vadītājiem)

5.10.

 

Skolotāju dienas svinības.

 

8.10. – 12.10.

 

Viss par kokiem grupā “Taurenīši”.

 

8.10. – 12.10.

 

Sarkanā nedēļa grupā “Bitītes”.

 

10.10.

 

 Putras diena.

 

10.10.

 

 

Policisti runcis Rūdis un bebrs Bruno stāsta par drošību.

10.10.

13:30

Metodiskā stunda.

 

15.10. – 19.10.

 

Zilā nedēļa grupā “Bitītes”

 

15.10.

 

 

Veselības veicināšanas pasākums kopā ar E. Blumbahu.

15.10. – 19.10.

 

Jautro kastanīšu nedēļa grupā “Mārītes”

 

16.10.

 

“Mazgā rokas – būsi vesels!”

 

17.10.

13:30

Metodiskā stunda.

 

22.10 – 26.10.

 

Zaļā nedēļa grupā “Bitītes”.

 

24.10.

13:30

Metodiskā stunda.

 

29.10. – 2.11.

 

Svītrainā nedēļa grupā “Bitītes”.

 

31.10.

17:15

Tematiskā pēcpusdiena “Mēs mīlam Latviju” kopā ar vecākiem grupā “Taurenīši”.

LĪBAGU SĀKUMSKOLAS PII GRUPAS

3. 10.

9:30

Ekskursijas uz Latvijas Lauksaimniecības muzeju Talsos

4.10.

9:00

Skolotāju dienas pasākums un darbinieku - darba jubilāru godināšana

4.10.

10:00

Seminārs par programmu "Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs"

5.10.

11:15

Koncerts ”Ciemos pie Rūķenītes Notiņas ”

8.10.

13:30

Uzdevumi.lv mācības

10.10.

9:00

Fotografēšanās

12.10.

 

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Sēmi, Tukumu un Līgatni

15.10.

10:00

Mūzikas skolotāju tikšanās ar

B. Brici Talsu PII Pīlādzītis

16.10.

9:00

Acu ārstes dr. I. Kalējas vizīte

29.10.

9:30

Dz. Maisakas  Leļļu teātris “Lācītis, kas nepazina ziemu”

 

Notikumu kalendārs

Oktobris, 2018
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk