Pirmdiena, 20. augusts
Šodien sveicam: Bernhards, Boriss

Ikmēneša notikumi

  NORISES TALSU NOVADA PII 2018. GADA MAIJĀ

Kad?

Cikos?

Kas?

TALSU PII „SPRĪDĪTIS”

2.05.

13:30

Metodiskā diena. Seminārs “Bērnu mācību sasniegumu vērtēšana pirmsskolā” ( pieredzē dalās pirmsskolas skolotāja B. Klauberga, D. Jansone)

3.05.

10:30

Talsu PII “Sprīdītis” - “Baltā galdauta svētki”

9.05.

13:30

Metodiskā diena. Sapulce pedagogiem

9.05.

16:00

Ģimenes dienas pasākums  “Taurenīšu vasara” grupā “Taurenīši”

10.05.

17:15

Talsu PII “Sprīdītis” dziesmu un deju svētki

11.05.

9:15

Labās prakses piemēru popularizēšana/ organizētās rotaļnodarbības vērošana ( pieredzē dalās grupas “Taurenīši” pirmsskolas skolotāja I. Šabanova )

11.05.

16:00

Ģimenes dienas pasākums  grupā “Saulītes”

11.05.

16:00

Ģimenes dienas pasākums “Es savai māmiņai…” Laumu dabas parkā grupā “Lācēni”

11.05.

17:15

Ģimenes dienas pasākums  grupā “Mārītes”

14.05.

16:00

Ģimenes dienas pasākums “Ceļojums kādā brīnumainā pavasara dienā”  grupā “Pelītes”

14.05.

17:15

Ģimenes dienas pasākums  grupā “Pūcītes”

15.05.

10:00

Izglītības iestāžu vadītāju seminārs par personu datu drošību Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā.

16.05.

13:00

Alūksnes novada pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu metodiskā diena Talsu PII “Sprīdītis”

16.05.

16:00

Ģimenes dienas pasākums  Roberta ģimenes mājā grupā “Zaķēni”

17.05.

17:15

Ģimenes dienas pasākums  grupā “Ezīši”

17.05.

9:15

Labās prakses piemēru popularizēšana/ organizētās rotaļnodarbības vērošana  ( pieredzē dalās grupas “Saulītes” pirmsskolas skolotāja I. Brandava)

18.05.

17:00

Ģimenes dienas pasākums  Jugo ģimenes mājās grupā “Magonītes”

18.05.

10:00

Starpnovadu pirmsskolas izglītības iestāžu 6- gadnieku sporta diena Talsu sporta hallē

21.05.

15:45

Leļļu teātris bērniem “Mēness taurenis”

22.05.

17:15

Pavasara sporta svētki kopā ar ģimenēm

23.05.

13:30

Metodiskā diena. Pedagoģiskās padomes sēde:

-          Talsu PII “Sprīdītis” 2017. / 2018. māc. g. pedagoģiskā procesa un mācību gada galveno uzdevumu izpildes izvērtēšana.

-          Pedagogu profesionālās izaugsmes iespējas un vajadzības kompetenču pieejā balstītā mācību satura realizācijai.

23.05.

17:15

Vecāku sapulce grupā “Saulītes”

28.05. – 1.06.

Visu nedēļu

Starptautiskā veselības nedēļa “Move Week 2018” Talsu PII “Sprīdītis”

29.05.

11:00

Grupas “Bitītes” koncertprogramma draugiem “Visskaistākais dārzs ir bērnudārzs, tur puikas un meitenes draudzējas…”

29.05.

16:00

Rotaļu pēcpusdiena kopā ar draugiem grupā “Bitītes”

30.05.

15:00

Izlaidums grupā “Bitītes”

TALSU PII „SAULĪTE”

4.05.

 

Baltā galdauta svētki ikvienā ģimenē, sētā un mūsu pilsētā!

7.05.

9:15

Kursi ’Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana audzināšanas jautājumos”

8.05.

16:00

17:00

Ģimenes pēcpusdiena ’Starp mammu un tēti”/”Pelēnu” grupa/

Pēcpusdiena māmiņām ”Mīļo, māmiņ !”/”Ežuku” grupa/

9.05.

16:00

17:00

Ģimenes pēcpusdiena ar uzvedumu ”Īkstīte”/”Kaķēnu” grupa/

Ģimenes pēcpusdiena

”Lai no sirds uz sirdi mīlestība plūst/”Pingvīnēnu” grupa/

11.05.

11:00

 

16:00

Ballīte ”Putnēnu” grupas bērniem un vecākiem

viesu namā ”Atmodas”

Māmiņdienas pēcpusdienas koncerts/”Lācēnu” grupa/

 

 

Atklātā integrētā rotaļnodarbība ”Kaķēnu” grupas bērniem/skolotājas Aiga, Paula/

14.05.

16:00

Tematiskā pēcpusdiena, sagaidot Latvijas 100 gadi-

Ēnu teātris/’Lācēnu’ grupas bērni/

18.05.

10:00

Talsu novada 6- gadnieku sporta diena ”Putnēnu” grupas bērniem

Ekskursija ”Kaķēnu” grupas bērniem uz Dabas parku Tērvetē/skolotājas Paula, Aiga/

23.05.

10:00

Paldies “Saulīte!“/”Putnēnu” grupa/

25.05.

14:00

Izlaidums ” Putnēnu ” grupas bērniem ”Bērnības zeme”

 

no 28.05.-01.06.

 

Starptautiskā Veselības nedēļa- MOVE WEEK 2018.

“Esi gatavs vasarai?”

Pārgājiens” Vai atpazīsti dzīvo un skaisto dabā?”

 

28.05.

 

 

 

 

 

 

 

29.05.

 

10:00

 

 

 

 

 

 

 

13:30

 

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju, vietnieku un metodiķu kursu “Izglītības iestāžu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai pirmsskolas izglītības iestādē”2.nodarbība /Daina, Eva/

 

Pedagoģiskā sēde

30.05.

17:15

 

Pateicības pēcpusdiena ”Paldies…”

TALSU PII „ZVANIŅŠ”

1.05.- 25.05.

Visu mēnesi

Akcija ,, Daba ir lielā Dievišķā mūzika,, - vēja zvanu un skaņu sienas veidošana grupu laukumos

3.05.

16:30

Baltā galdauta svētki - ,, Tautas dziesmu krātuvīte,,

7.05.

13:10

Informatīvā sanāksme pedagogiem – Izlaidums

11.05.

9:30

Mobilais planetārijs ,, Kokomona piedzīvojumi kosmosā,,

11.05.

16:00

Ģimenes diena ,, Magonītēs,,

12.05.

18:00

Popgrupas piedalīšanās Pastendes sieviešu vokālā ansambļa 50 gadu jubilejas koncertā ,, Ieklausies,,

15.05.

16:00

Ģimenes diena ,, Zvaniņos,,

15.05.

17:15

Ģimenes diena ,, Pienenītēs,,    apsveikums + sapulce)

15.05.

10:00

Izglītības iestāžu vadītāju seminārs par personu datu drošību Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā

16.05.

16:00

Ģimenes diena ,,Kliņģerītēs,,

16.05.

17:00

Ģimenes diena ,, Purenītēs,,

17.05.

16:00

Ģimenes diena ,, Margrietiņās,,

18.05.

10:00

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu pirmsskolas izglītības iestāžu 6-gadīgo bērnu sporta diena  Talsu sporta hallē.

22.05.

10:00

Pedagoga pašvērtējuma iesniegšana- pedagogiem , kuri nav iesaistīti novērtējuma procesā

22.05.

10:00

Pedagogu novērtēšanas procesa komisijas sēde / iepazīstas ar pedagogu pašvērtējuma un administrācijas vērtējuma materiāliem

24.05.

10:00

Pēdējais zvans ,, Pienenītēs,,

25.05.

13:00

Izlaidums ,, Pienenītēs,,

26.05.

10:00

Izlaiduma grupas ekskursija uz atpūtas kompleksu ,, Vēži,,

28.05.

10:00-17:00

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju, vietnieku un metodiķu kursu “Izglītības iestāžu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai pirmsskolas izglītības iestādē” 2.nodarbība

 Talsu novada pašvaldības administratīvā centra lielajā zālē.

29.05.

13:00

,,Pedagogu personīgais ieguldījums mācību procesa kvalitātes uzlabošanai, pakāpeniski un secīgi ieviešot kompetenču pieeju mācību saturā pirmsskolā ,,

Pedagogu novērtēšanas procesa Labās prakses piemēru prezentācija 

maija beigas

10:00

Makulatūras vākšanas noslēguma pasākums “Piejūra” organizētajā konkursā “Palīdzēsim kokiem!” Laumas dabas parkā

TALSU PII „PĪLĀDZĪTIS”

2.05.

15:30

Mika Krastiņa leļļu teātris “Brīnums”

2.05.

10:00

Pīlādzīša dzimšanas dienu svin Ezīši un Zīmulīši

3.05.

9:00

PLANETĀRIJS

8.05.

16:00

Mana mīļa māmulīte…svētki Zaķēniem

9.05.

16:00

Ai, māmulīt, māmiņ… svētki Mārītēm

14.05.

16:00

“Pilna pļava raibu lakatiņu…” ģimenes diena Ezīšiem

15.05.

10:00

Personas datu aizsardzības kursi vadītājai

16.05.

10:00

13:30

Ekoskolas žūrijas vizīte Talsu PII “Pīlādzītis”

Pedagoģiskās padomes sēde

18.05.

10:00

Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga novada pirmsskolas izglītības iestāžu  6.gadnieku sporta diena

22.05.

17:00

“Sporto visa ģimene” ģimeņu sporta diena Pīlādzītī

23.05.

9:00

Ekskursija uz Tērvetes dabas parku. Vinnija Pūka draugu grupa

24.05.

16:30

Tikšanās kafejnīcā “Pie zaļās vardītes” ģimeņu diena Vardītēs

25.05.

16:00

“Taurenīši ielido vasarā” mācību gada noslēguma pasākums Taurenīšu grupai

28.05.

9:30

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju, vietnieku un metodiķu kursu “Izglītības iestāžu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai pirmsskolas izglītības iestādē” 2.nodarbība

 

29.05.

13:00

Izlaidums Rūķu grupai

30.05.

14:00

Izlaidums Vinnija Pūka draugu grupā

TALSU SPII „KASTANĪTIS”

9.05.

10:00

Kursi LPMC “Kompetenču pieejas ikdienas darba plānošanā pirmsskolā(4. daļa-praktikums) jēdziena izpratne un caurviju prasmju apguve pirmsskolā”

12 st. A

11.;12 05.

 

Kursi LU Mūžizglītības nodaļa “Izglītības procesa organizācija un nodrošinājums bērniem ar speciālajām vajadzībām pirmsskolas izglītības iestādē”

7.-25.05.

 

Vecāku sapulces grupās

9.05.

17:00

Vecāku sapulce “Podziņu” grupā

14.05.

10:00

Pedagoģiski medicīniskā komisija Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Kastanītis”.

14.-18.05.

 

Atvērto durvju dienas  “Kastanītī”

15.05.

10:00

Izglītības iestāžu vadītāju seminārs par personu datu drošību Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā.

15.05.

17:00

Vecāku sapulce “Bitīšu” grupā

16. 05.

10:30

Talka

16. 05.

17:00

Ģimenes diena “Podziņu” grupā “Mana mīļa māmulīte”

17.05.

13:00

Pedagoģiskā sēde

18.05.

10:00

Sporta diena Lielā Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu pirmsskolas izglītības iestāžu 6-gadīgo bērnu sporta diena  Talsu sporta hallē.

 

 

Labās prakses piemēru popularizēšana-  vērošana 

tematiska pēcpusdiena “Mārīšu” grupa

22.05.

17:00

Vecāku sapulce “Taurenīšu” grupā

23. 05.

16:30

Lielkoncerts “Visu varam, visu protam”

28.05.

10:00

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju, vietnieku un metodiķu kursu “Izglītības iestāžu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai pirmsskolas izglītības iestādē” 2.nodarbība.

Talsu novada pašvaldības administratīvā centra lielajā zālē.

30.05.

14:00

Izlaidums “Bitītes”, “Taurenīši”, “Mārītes” grupās -“Mazi dzintara graudiņi  saulē sāk mirdzēt”

31.05.

13:00

Izlaidums “Ezīši” “Mēs lielajā dzīvē aizejam…”

PASTENDES PII „ĶIPARS”

9. 05.

16:00

Mātes diena “Rūķīšu” grupā

10. 05.

15:30

Mātes diena “Taurenīšu” grupā

11. 05.

16:00

Mātes diena “Bitīšu” grupā

14. 05.

11:15

Izrāde “Mēness taurenis” Pastendes kultūras namā

14. 05.

17:00

Mātes diena “Sauleszaķēnu” grupā

15. 05.

15:30

Mātes diena “ Pelēnu” grupā

16. 05.

16:00

Mātes diena “ Vāverīšu” grupā

16. 05.

 

Rotaļlietu prezentācija

18. 05.

10:00

Koncerts dejotājiem   Pastendes kultūras namā

21. 05.

 

Ugunsdzēsības mācības

22. 05.

10:00

Pārgājiens “Es iešu un iešu”

22. 05.

16:00

Mātes diena “Mārīšu” grupā

23. 05.

13:10

Pedagoģiskā sēde

25. 05.

 

Makulatūras vākšanas noslēguma pasākums Tērvetē

30. 05.

12:00

“Sauleszaķēnu” grupas izlaidums

VALDEMĀRPILS PII „SAULSTARIŅŠ”

3.05

 

 

Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienai veltīti pasākumi.

*Es dāvanu Latvijai. (bērnu zīmējumi, dekupāžas darinājumi, cepumu cepšana) 3 – 6 gadi

*Animācijas filma “Neparastie rīdzinieki.” 5 gadi.

*Baltie galdi, tematiskie stūrīši. Visās grupās.

*Tematiskie pasākumi. 4 – 6 gadi.

 

8.05

10:00

 

10:30

Audzināšanas vadlīnijas un kompetences PII. G. Kleinberga.

Gada noslēgums bērnu bibliotēkā

6 gadīgo gr.

11.05

10:00

10:00

Pasaku rīts “Kuģītis” 2 gadīgo gr

Tematiska pastaiga uz mežu “Čaklās skudriņas.” Pētniecība, praktisks darbs 4 gadīgo gr.

14.05 – 18.05

 

 

Foto un zīmējumu izstāde “Mana ģimene.” 2 gadīgo gr.

14.05

15:30

Leļļu teātris “Mēness taurenis.”

15. 05

16:00

 

17:00

Ģimenes dienai veltīts pasākums.

 4 gadīgo un jaukta vec. gr.

2 gadīgo gr.

16.05

16:00

Ģimenes dienas pasākums

5 gadīgo un 1 gadīgo gr.

17.05

10.00

16:00

Sporta izprieca “Kukainīši mostas.”

2 gadīgo gr.

Ģimenes dienas pasākums

3 gadīgo gr.

22.05

10:00

Bērnu lasīšanas veicināšanas programma “Grāmatu starts” nodarbība bērnu bibliotēkā

 3 gadīgo gr.

23.05

13:00

Izlaiduma grupas pasākums Laumu dabas parkā.

24.05

13:10

Pedagoģiskā sēde.

Metodiskā sanāksme.

28.05

10:30

Jubilāru dienas pasākums jaukta vecuma grupā

30.05

09:30

 

Sporta diena 5 gadīgo grupā

31.05

11:00

Izlaidums.

Datums tiks precizēts

 

 

 

Keitas ome kopā 6 gadīgiem, darinās dekupāžas tehnikā.

VANDZENES PII „ZĪLĪTE”

1.-11.05.

 

,,Mana māmiņa “–bērnu darbiņu izstāde.

2.-11.05.

 

Izstāde ,,Es dzīvoju Vandzenē” bērnu un vecāku radošie darbiņi.

3.05.

15:30

Baltā galdauta svētki ,,Zīlītē”.

3.05

10:45

6-gadnieku viesošanās Vandzenes pamatskolā

,,Baltā galdauta svētkos”.

07.05.

17:15

6-gadnieku vecāku tikšanās ar Vandzenes skolas direktori un nākamo skolotāju.

10.05.

17:00

Pasākums ,,Māmiņ, ar tevi lielāks ir prieks!”

14.05.

17:00

,,Māmiņ, mīļo māmulīt!”- pasākums kopā ar vecākiem grupā ,,Rūķīši”.

15.05.

17:00

Grupai ,,Taurenīši” ģimeņu sporta diena ,,Miķelīšos”.

18.05.

10:00

Sporta diena 6-gadniekiem Talsos.

20.05.

10:00

,,Pretī vasarai” pārgājiens uz Anču birzi- grupai ,,Rūķīši”.

23.05.

10:00

,,Mūs gaida skola!”6-gadnieku ciemošanās skolā.

24.05.

9:00

,,Paliec sveiks, bērnudārzs!”

 Draugi bērnudārzā sveic nākamos skolnieciņus.

24.05.

13:10

Pedagoģiskā sēde.

24.05.

 

,,Taurenīši “aizlido- rotaļu rīts ,,Taurenīšos”.

25.05.

16:00

Izlaidums ,,Kāpēcīšiem”-

,,Es- daļiņa no ģimenes”.

28.05.

10:00

Vasaras jubilāru ballīte -,, Bitītēs.

PŪŅU PAMATSKOLA-PII GRUPAS

3.05.

10:00

,,Balto galdautu svētki” skolas sporta laukumā (lietus gadījumā sporta zālē)

(skolas direktore M. Jēkabsone)

 

15.05.

17:00

Sportisks ģimenes dienas pasākums ,,Kopā jautrāk!” (visām grupām )

(visi darbinieki)

18.05.

10:00

Sporta diena Talsos 5-8 g. b. grupai

(skolotāja L. Kalnava)

 

21.05.

 

 

 

10:00

 

 

13:30

Rīgas leļļu teātra izrāde ,,Mēness taurenis”

1,30 EUR

 

Pedagoģiskā sēde

(direktore M. Jēkabsone, metodiķe

I. Bērziņa)

 

23.05.

10:00

Žetoniņdiena  ,,Paldies visiem jums”!

(skolotājas L. Kalnava,

A. Erķevica)

 

25.05.

12:00

Izlaidums  ,,Skolas soma”

(mūzikas skolotāja S. Alksnīte,

 L. Kalnava, A. Erķevica)

31.05.

16:00

Gada noslēguma ballīte ,,Bitītes aizlido”

(skolotāja K. Konopacka)

 

SABILES PII „VĪNODZIŅA”

2.05.

17:00

Vecāku sapulce sagatavošanas  grupā

8.05.

11:00

Sabiles mūzikas skolas audzēkņu koncerts PII „Vīnodziņa”

11.05.

10:00

Ģimenes dienas aktivitātes kopā ar vecākiem Sabiles sporta hallē

18.05.

 

Piedalīšanās sešgadnieku sporta spēlēs Talsos

30.05.

10:00

Atvadu pasākums no vecā bērnu dārza!

STENDES PAMATSKOLA_ PII GRUPAS

7.05.

16:00

Mātes dienas pasākums – „Māmiņas-zeltītais taurenis”-„Taurenīšu” grupa

9.05.

16:30

Mātes dienai veltīts pasākums –„Es savai māmiņai kā sirsniņa azotē”- „Mārītes” grupa

10.05.

16:15

Koncerts „Mana mīļā māmuliņa”- „Spārītes ” grupa

10.05.

10:00

Sabiles mūzikas skolas audzēkņu koncerts

16.05.

10:30

Sporta rīts „Veiklā bumba”- „Taurenīšu” grupa

17.05.

9:15

Mācību ekskursija „Piedzīvojumi lauku sētā” – „Mārītes” grrupa

18.05.

17:00

Ģimenes dienai veltīts koncertuzvedums „Sprīdītis”- „Bitītes” grupa

25.05.

10:00

Žetonu diena „Ātā ,draugi!”- visas grupas

25.05.

13:00

Ekskursija uz Ārlavu- „Bitītes” grupa

30.05.

10:30

Vasaras jubilāru godināšana- „Spārītes” grupā

1.06.

16:00

Izlaidums „Lelles sveikas palieciet, manu nu laiks uz skolu iet”- „Bitītes” grupā

VIRBU PAMATSKOLA- PII „ZĪĻUKS”

2.-3.05.

 

Bērnu radošo darbu izstāde “Zied visa apkārtne”

( bērnu un vecāku kopdarbs).

3.05.

10:30

Neatkarības dienas pasākums.

9.05.

16:00

Ģimenes sporta diena

14.05.

 

Bērnu radošā izstāde “Mana mīļā ģimene”(  darbs grupās).

15.05.

17:00

Ģimenes dienas koncerts “Kopā būt”

21.05.

10:00

Vitamīnu diena “Pavasara kokteilis”

23.05.

10:00

Orientēšanās sacensības dabā.

LAUCIENES PII „BITĪTE”

3.05.

16:00

Roku darbnīca “ziedu pasaule”/Rūķu grupā/

7. – 11.05.

 

Roku darbnīca “Dāvana māmiņai”/Rūķu grupā/

11.05.

16:00

Mātes dienai veltīts koncerts.

17.05

11:00

Ekskursija uz ugunsdzēsēju depo./Vāverēnu grupā/

16.05

16:00

Eksperimenti ar ūdeni./Rūķu grupā/

18.05

10:00

Sporta diena Talsos /5-6 gadīgie audzēkņi/

Datums tiks precizēts

10:00

Ekskursija uz Dundagas zoo.

22.05

16:00

Kustību rotaļas ar dziedāšanu /Rūķu grupā/

 

11:00

Klaunu muzeja apmeklējums /Vāverēnu grupā/

23.05

13:00

Pedagoģiskās padomes sēde.

29.05

16:00

Sporta izpriecas /Rūķu grupā/

LAIDZES PII „PAPARDĪTE”

3.05.

11:00

“Baltā galdauta svētki”

10.05.-14.05.

laiks tiks precizēts

Mātes dienai veltīti pasākumi (grupās)

18.05.

17:00

Ģimeņu svētki. Pavasara lielkoncerts „Es pazinu to putniņu”

26.05.

laiks tiks precizēts

Dalība Laidzes pagasta svētkos

2.05.-2.06.

 

“Mārīšu” grupas audzēkņu radošo darbu izstāde

31.05.

10:00

“Mazā atvadu ballīte”

01.06.

laiks tiks precizēts

Sagatavošanas grupas izlaidums

LAUCIENES PAMATSKOLAS DURSUPES PIRMSSKOLAS GRUPAS

2., 3.05.

 

Izstāde ar bērnu sagatavotajiem vērojumiem par putniem.

17.05

15:30

Mātes dienas koncerts

18.05

9:00

Sporta diena Talsos

24.05

10:00

Vasaras sporta spēles “Ielecam vasarā”

25.05

9:00

Ekskursija uz Tērvetes dabas parku. Bateriju vākšanas konkursa noslēgums.

31.05

10:00

Vasaras jubilāru godināšana.

1.06

13:00

Vecāko bērnu izlaidums.

 

 

 

Notikumu kalendārs

Augusts, 2018
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas