Pirmdiena, 20. oktobris
Šodien sveicam: Leonīds, Leonīda

Ikmēneša notikumi

NORISES TALSU NOVADA PII OKTOBRA MĒNESĪ

Kad?

Cikos?

Kas?

TALSU PII „SPRĪDĪTIS”

1. – 08. 10.

 

Gatavošanās Starptautiskās Putras dienas „Kļūsti stiprs un drosmīgs kā Herkuless” noslēguma pasākumam.

3.10.

11.00 – 12.00

Starptautiskai dzīvnieku aizsardzības dienai veltīts pasākums – tikšanās ar bērniem draudzīgās kamisterapijas pārstāvjiem.

03.10.

10.00

Logopēdu seminārs Laidzes PII „Papardīte”

03.10.

13.00

Pasaules Skolotāju dienai veltīts pasākums iestādes darbiniekiem.

07.10.

9.30

Izklaidējoša Rīgas cirka programma -klaunu šovs ,,Oki – doki”

10.10.

8.00

Pieredzes brauciens uz Brocēnu PII „Mūsmājas” un Saldus PII „Pasaciņa”

21.10.

9.00

10.00

Sprīdītis kopā ar vidējās, vecākās un sagatavošanas grupu bērniem dodas ciemos pie Ķēniņmeitas uz Ķēniņkalnu.

TALSU PII „SAULĪTE”

3.10

10.00

Higiēnista apmeklējums Veselības centrā/”Pingvīnēni”/

Logopēdu seminārs PII”Papardīte”

6.10

18.00

Vecāku Padomes sēde

9.10

10.30

Roku mazgāšanas diena kopā ar Burbulīti un Mikrobu/”Ežuku”grupas bērni/

1.10.-10.

 

10.10.

 

 

9.00

Putras programmas pasākumi,konkursi,izstādes,degustācijas/

visās grupās/

 

Skolotāju dienas pieredzes brauciens:

Vārme-Skrunda-Aizpute

13.10.

 

Seminārs Rīgā no cikla “Droša skola”/skolotāja Inga/

 

 

PII”Saulīte”Pedagoģiskā sēde

15.10

9.30

Integrētā mūzikas nodarbība Stendes PII”Saulīte”

 

 

Sporta skolotāju kursi ar lektores I.Bulas-Bitenieces piedalīšanos

20.10

10.00

Kursi mūzikas sk. „K.Orfa metodikas elementu izmantošanas aspekti pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu muzikālās darbības organizēšanā”/skolotāja Ieva/

 

 

Lielo spēļu pēcpusdiena

TALSU PII „ZVANIŅŠ”

29.09.-5.10.

Visu nedēļu

Miķeļdienas izstādes grupiņās

 ,, Burkāniņa piedzīvojumi ,,

6.-7. 10.

9.00

Pieredzes brauciens uz Igauniju : Tartu – Potsdamā

10.10

9.30

Starptautiskās Putras dienas pasākumi grupiņās ( spēles , tradīcijas , mīklas , putru degustācija

10.10.

9.30

Integrētā rotaļnodarbība ar fizkultūras minūtēm, kustību aktivitātēm ,, Purenītēs,, ( Daiga Zaļkalne)

10.10.

13.10

Praktikums ,, Rudens dekori no kļavu lapām,,

15.10.

 

Vispasaules roku mazgāšanas diena( grupiņās pasaku varoņi atgādina bērniem par personīgo higiēnu ,ziepēm , ziepju īpašībām- bērni mācās roku mazgāšanas dziesmiņu , pūš ziepju mākoņus un burbuļus)

15.10.

9.30

Integrētā rotaļnodarbība ar fizkultūras minūtēm, kustību aktivitātēm

,,Kliņģerītēs,, ( Evita Balode)

15.10.

9.30

MA Integrētā mūzikas nodarbība ,, Ciemos pie zaķa ,, Stendes ,, PII ,,Saulīte,,

16.10.

9.30

Integrētā rotaļnodarbība ar fizkultūras minūtēm, kustību aktivitātēm

,, Magonītēs,, ( Guna Bērziņa)

21.10.

9.30

Integrētā rotaļnodarbība ar fizkultūras minūtēm, kustību aktivitātēm

 ,, Magonītēs,, ( Ineta Enzele)

28.10.

16.30

Rudens svētki ,, Pienenītēs,,

  ,, Raibais rudentiņš,, 

28.10.

17.00

Rudens svētki ,, Magonītēs,,

  ,, Rudens mežā ,,

29.10.

10.20

Rudens svētki ,, Margrietiņās ,, ,, Visi eži miegā ,,

30.10.

16.30

Rudens svētki ,,Kliņģerītēs,, ,, Raibu raibie raibumiņi,, (mūzikas sk. Arta , Ligita, Evita )

30.10.

9.30

Integrētā rotaļnodarbība ar fizkultūras minūtēm, kustību aktivitātēm

,, Pienenītēs,, ( Inguna Martenjuka)

 

Visu mēnesi

Integrētajās rotaļnodarbības mācīsim bērniem latviešu tautas dziesmas - Dainu tēvam  Kr. Baronam dzimšana diena  Konkurss bērniem un ģimenēm : ,, Uzzīmēsim savu tautas dziesmu ,,

 

 

Visu mēnesi

,, Kliņģerītēs,, akcija ,, Manu lellīti sauc Lolīte ,, (sadarbībā ar vecākiem )

TALSU PII „PĪLĀDZĪTIS”

3. 10.

 

Metodiskā apvienība logopēdēm Laidzes PII “Papardīte”.

1.-31.10.

 

Vardīšu grupas audzēkņu radošo darbu izstāde

 

6.10.

17.30

Vecāku padomes sanāksme

 

7.10.

 

Mārīšu grupas ekskursija uz tirgu.

7.10.

 

Atklātā āra nodarbība Zīmulīšu grupai.

8.10.

 

Tematisks rīts :Vinnijs Pūks krāsainajā rudenī”. Pūka draugu grupā.

9.10.

9.30

Tematisks rīts Zaķēnu grupā : “Vāru,  vāru putriņu “.

9.10.

10.30

Putras diena bērnudārzā.

10.10.

19.00

Skolotāju dienai veltīts pasākums darbiniekiem.

13.10.

 

Sporta izpriecas Vardīšu grupas bērniem : “Piktie putni “.

15.10.

 

Vispasaules roku mazgāšanas dienai  veltītas aktivitātes  grupās.

15.10.

 

Tematisks rīts Rūķu grupā “Brīnumainais mežs”.

15.10.

18.00

Vecāku sapulce Zaķēnu grupā

16.10.

16.00

Rudens svētki “ Ežuka zupa” Pūka draugu grupā.

16.10.

17.00

Rudens svētki “Rudentiņš pa dārzu staigā “ Zīmulīšu grupā.

17.10.

 

Jautrā disenīte Mārīšu grupā.

20.10.

10.00

Tālākizglītības kursi. B. Brice.

21.10.

 

Tematisks rīts Taurenīšu grupā “Krāsainās lapas.”

31.10.

16.00

Rudens svētki Odziņu grupā “Pelēnu ražas svētki“.

31.10.

17.00

Rudens svētki Mārīšu grupai “Ežuka dāvana”.

TALSU SPII  „KASTANĪTIS”

1.-31.10.

 

Akcija ”Šķiro! Dari to pareizi”

2.10.

10.30

Sporta diena „Esam veseli”

3.10.

10.00

 

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu izglītības iestāžu logopēdu seminārs Laidzes pirmsskolas izglītības iestādē „Papardīte”.

7.,14.,21.10.

10.00

11.00

„Džimbas drošības skola”

7.10.

15.10

Klaunu šovs „Oki-doki”

11.10.

7.00

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Ogres PII „Riekstiņš”

( Likteņdārza apmeklējums).

15.10.

9.30

Integrēta mūzikas nodarbība Stendes PII „Saulīte” „Ciemos pie Zaķa”

1-20.10.

 

Bērnu attīstības dinamikas kartes, to aizpildīšana, lai pilnvērtīgāk atspoguļotu bērnu prasmes un iemaņas.(pārbaude).

23.10.

10.00

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu pirmsskolas izglītības iestāžu medicīnas māsu diena Valdgales PII "Kamenīte".

23.10.

10.00

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu sociālo pedagogu sanāksme

 Talsu novada pašvaldības administratīvajā centrā.

31.10.

13.10

Praktikums pedagogiem” Emociju tāfelītes grupās”

PASTENDES PII „ĶIPARS”

1.10.

10.00

Miķeļu tirdziņš grupā “Bitītes”

7.10.

 

Sārto lapu rīts grupā “Taurenīši”

8.10.

16.00

“Dziesmu skolas” koncerts Pastendes kultūras namā

9.10.

9.15

Vecāko grupu ekskursija uz Cinevillu

9.10.

 

Rotaļu pēcpusdiena “Lecam pa jaunam!” grupā “Saules zaķēni”

15.10.

 

Rotaļu pēcpusdiena “Kurš kastanis tālāk?” grupā “Vāverītes”

16.10

17.00

Vecāku kopsapulce

21.10.

10.00

Rotaļu rīts “Dārzā staigā ābolīt’s” grupā “Mārītes”

22.10

 

Jautrais rīts grupā “Rūķīši”

28.10.

17.00

Radošā darbnīca projekta  „Zem saules ir tāda tauta latvieši!” ietvaros

31.10.

10.30

Ķirbīšu balle

VALDEMĀRPILS PII „SAULSTARIŅŠ”

3. 10.

 

 

Tematisks pasākums bērnu bibliotēkā “Miķeļi.” Sagatavošanas grupa.

6. 10.

 

 

Ekskursija uz mežu “Pa rūķu takām.” Vidējā grupa.

8. 10.

 

Pārgājiens uz parku “Sēņosim.” Jaukta vecuma grupa.

10. 10.

 

Esi vesels! Sulu diena.

Sagatavošanas grupa.

16. 10.

 

Jautrais brīdis “Rudens lapās!”

jaunākā grupa.

17. 10.

 

Sporta izprieca “Rudens krāsaino lapu virpulī.” Vidējā grupa.

17. 10.

 

Sporta izprieca “Veiklie bērni!” Vecākā grupa.

18. 10.

 

 

 

Skolotāju dienas ekskursija pa Kurzemes skaistākajām vietām. Iestādes personāls.

21. 10.

 

 

Muzikāla sporta izprieca “Ezītis rudenī.” 1. jaunākā grupa.

21. 10.

 

 

Pasaku rīts bērnu bibliotēkā. Vecākā grupa.

21. 10

 

 

Tematisks rīts “Putni aizlido.”

Jaukta vecuma grupa.

VANDZENES PII „ZĪLĪTE”

1.10.

10.00

Pasākums par bērnu drošību 2.,3.,4. grupai kopā ar policisti Jolantu Feldmani.

1.10.-03.10.

 

Starptautiskajai veco ļaužu dienai veltītas pasaku pēcpusdienas: „Tautas gudrību krātuvīte - latviešu folklora”.

4.10.

9.00

Skolotāju dienai veltīta darbinieku ekskursija uz Rīgu un Jūrmalu. Teātra izrādes apmeklējums.

6.10.-09.10.

 

Pasākumu nedēļa „Ripo, ripo ābolītis” -grupā „Taurenīši”

8.10.

9.00

Tematiskais pasākums „Maizītei svētki” -grupā „Bitītes”

9.10.

11.00

Maizes tēmai veltīts pasākums - grupā „Kāpēcīši’’.

28.10.

9.00

Jautrais brīdis „Vinnijs Pūks mežā” - grupā „Rūķīši”.

31.10.

9.00

„Ķirbītim svētki” – pasākumi visās grupās.

VALDGALES PII „KAMENĪTE”

3.10

10.30

Logopēdu seminārs PII ,,Papardīte”

7.10

12.15

Tautas namā  cirka izrāde.

13. – 17.10

 

,,Jautrie dārzeņi” zīmējumu un radošo darbu izstāde.

15.10

9.30

Mūzikas sk. seminārs PII ,,Saulīte”

16.10

16.30

Vecāku sapulce ,,Taurenīšu” grupā.

17.10

10.30

Spilvenu balle (piedalās visas grupas) atb. sk. Kristīne

23.10

10.00

Medicīnas māsu diena

STENDES PII „SAULĪTE”

15.10.

9.30

Metodiskā apvienība

1.-20.10.

 

Izstāde „Bagātais rudentiņš” – „Taurenīšu” grupā

     10.10.

10.30

Sporta rīts „Krāsains lapu virpulis”- „Taurenīšu”  grupā.

    9.10.

 

Rotaļu pēcpusdiena „Jautrās lapiņas” – „Spārītes” grupā.

20.-24.10.

 

Krāsu nedēļa „Sveika, krāsa dzeltenā!”- „Spārītes” grupā.

8.10

11.00

Sporta izprieca „Rudens nāca sētiņā” – „Mārītes” grupā.

23.10.

10.00

Izglītojošs pasākums „Ceļojums pa Stendi”- „Mārītes” grupā

13.-17.10.

 

Izstāde „Saulespuķe vasarai atvadas māj”- „Bitītes” grupā

29.10.

11.00

Mācību ekskursija „Es eju iepirkties” – „Bitītes” grupā

31.10.

11.00

Tematisks rīts „Skani, mana tautas dziesma”- „Bitītes” grupā

SABILES PII  „VĪNODZIŅA”

13.- 17.10

 

Pasaku nedēļa

17.10.

 

Pasākums visām grupām -"Balle pasaku pilī”

28.10.

 

Frizūru balle

LAIDZES PII „PAPARDĪTE”

3.10.

 

Talsu novada PII logopēdu diena

6.10.-10.10.

 

Putras nedēļa. Tematiski pasākumi grupās „Vāru, vāru pelei putru”

31.10.

10.00

Masku parāde „Izskaties redzēts – uzmini nu!”

LAUCIENES PII „BITĪTE”

29.09. – 3.10.

 

Meža veltes. Sēņu izstāde. Vāverēnu grupā, Rūķu grupā

 

 

„Sēņu” mīklas. Minam un gudrojam paši. /Ežu grupā/

6. – 10.10.

 

Putni. Grāmatu, rotaļlietu izstāde par putniem./Vāverēnu grupā, Ežu grupā/

 

 

Bērnu – vecāku-darbinieku kopdarbs „Putnu grāmata”/Rūķu grupā/

 

 

Iestādes padomes sapulce.

13.– 17.10.

 

Jautrais brīdis „Rudens raibumiņi”

 

 

Radošā darbnīca. Zīmēšana ar koku lapām. /Ežu grupā/

20.– 24.10.

 

Maize. Smalkmaizīšu cepšana grupā ar Mārtiņa mammu. /Vāverēnu grupā/

 

 

Kūkas cepšana. /Ežu grupā/

 

 

Picas cepšana. /Rūķu grupā/

27.– 31.10.

 

Pārgājiens uz mežu. /Ežu grupā/

 

 

Rudens lapu izmantošana telpu dekorējumos./Rūķu grupā/

VIRBU PAMATSKOLA- PII „ZĪĻUKS”

2.10

10.00

 

Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena

Ciemosies „Rudens rūķis”

2.10

17.30

Vecāku sapulce

6.10-10.10

7.00-18.00

Izstāde „Rudens oga”

17.10

11.10

„Zīļuka” lielā sporta diena

20.10-24.10

10.10

Krāsu nedēļa

31.10

16.30

Helovīns

Avangarda modes

LAUCIENES PAMATSKOLAS DURSUPES PIRMSSKOLAS GRUPAS

7.10.

10.00

Veselības diena (salātu gat.)5/6gadīgo grupa, jaukta vecuma grupa. Degustācija.

17.10.

10.00

Muzikāls pasaku rīts „Ežuka katliņš” 5/6gadīgo grupa

„Lielais rācenis”  jaukta vecuma grupa

23.10.

10.00

Sporta aktivitāte „Rudentiņš bagāts vīrs”

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Laika ziņas

Šobrīd:
14º C
Rīt:
4.5º C