Trešdiena, 20. februāris
Šodien sveicam: Vitauts, Smuidra, Smuidris

Ikmēneša notikumi

NORISES TALSU NOVADA PII FEBRUĀRA  MĒNESĪ 2019. GADĀ

 

Kad?

Cikos?

Kas?

TALSU PII „SPRĪDĪTIS”

1.02.

9:00

Talsu PII “Sprīdītis” projekta  “Kompetenču pieeja mācību saturā” seminārs Rīgā.

1.02. – 19.02.

 

Dambretes turnīri 4 – 7. gadīgo izglītojamo  grupās

6.02.

10:00

Tikšanās ar Talsu 2. vidusskolas sākumskolas skolotājām, mācību stundu vērošana ( piedalās 6 – 7 . gadīgo izglītojamo grupu  pedagogi)

6.02.

13:30

Pedagoģiskās padomes sēde “Pedagoģiskā darba pašvērtējums un 2018./2019. mācību  gada  1. pusgada galveno uzdevumu izpildes novērtējums, uzdevumi turpmākai darbībai”

11.02. – 15.02.

 

9:10

Atvērto durvju nedēļa vecākiem Talsu PII “Sprīdītis” vecākiem -  organizēto rotaļnodarbību vērošana 4 – 7 . gadīgo izglītojamo grupās

13.02.

9:10

Praksē balstīta pedagogu kompetenču pilnveide, labās prakses pieredzes popularizēšana 3 - 4 . gadīgo izglītojamo grupā “Vāverēni”  - pieredzē dalās G. Liepiņa

13.02.

13:30

Metodiskā diena. Seminārs – praktikums “Mācību iestādes pašnovērtējuma ziņojuma izstrāde” – 1. nodarbība

14.02.

9:10

Praksē balstīta pedagogu kompetenču pilnveide, labās prakses pieredzes popularizēšana 3 – 4 . gadīgo izglītojamo grupā “Vāverēni”  - pieredzē dalās K. Kučere

14.02.

17:30

Grupas  “Vāverēni” pedagogu tikšanās ar grupas vecākiem – labās prakses pieredzes popularizēšana/ rotaļnodarbību izspēlēšana

18.02.

15:45

Leļļu teātris bērniem “Sapņu kuģis”

19.02.

10:30

Projekta „Sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” nodarbības bērniem ( piedalās 5 – 6 . gadīgo izglītojamo grupas “Zaķēni” un “Lācēni”)

20.02.

9:30

Metodiskā diena. Talsu 2. vidusskolas sākumskolas skolotāju, Talsu PII “Zvaniņš” un Rojas PII “Zelta zivtiņa” pirmsskolas pedagogu metodiskā diena Talsu PII “Sprīdītis” – labās prakses pieredzes popularizēšana/ uz kompetencēm balstīta, jēgpilna mācību procesa vērošana  grupās

21.02.

10:00

Dzimtās valodas diena - pasākums bērniem

(organizē logopēdi, grupas “Lācēni” un “Vāverēni”  pirmsskolas skolotājas sadarbībā ar mūzikas skolotājām)

21.02.

14:00

Logopēdu mācības  “ “Cheeks Up” spēle sejas, runas, rīšanas  muskulatūras vingrināšanai” Talsu 2.vidusskolā

26.02.

9:10

Praksē balstīta pedagogu kompetenču pilnveide, labās prakses pieredzes popularizēšana 1,5 - 3 . gadīgo izglītojamo grupā “Taurenīši”  - pieredzē dalās I. Šabanova

27.02.

9:30

Talsu PII “Sprīdītis” dambretes turnīrs bērniem

27.02.

13:30

Metodiskā diena. Seminārs – praktikums “Mācību iestādes pašnovērtējuma ziņojuma izstrāde” – 2. nodarbība

28.02.

9:10

Praksē balstīta pedagogu kompetenču pilnveide, labās prakses pieredzes popularizēšana 1,5 - 3 . gadīgo izglītojamo grupā “Taurenīši”  - pieredzē dalās Z. Rutkupa - Ažēna

TALSU PII „SAULĪTE”

1.02.

10:00

Pirmās palīdzības apmācības seminārs/skolotājas Baiba, Mārīte/

12.02.

11:00

“Riekstu pasakas” muzikāla izrāde

”Sniegavīrs un vasara”

13.02.

11:00

Ēnu diena/”Kaķēnu” grupas bērniem/

14.02.

visas dienas garumā

16:30

Draudzības, pārsteigumu un mīlestības diena!

Pēcpusdiena ”Pelēnu” grupas vecmāmiņām

”Ciku, caku, ko es adu!”/skolotāja Lineta /

15.02.

 

 

 

9:30

 

 

 

 

 

10:00

  Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju kursu “Mācību darba plānošana 5-6 gadīgu bērnu lietpratības attīstībai” 2.nodarbība projekta “Kompetenču pieeja mācību satura ietvaros/skolotājas Egija, Inguna /

 

Pirmās palīdzības apmācības seminārs/skolotājas Tija, Iveta /

 

18.02.

12:00

Projekts ”Skolas soma” izrāde“ Kas par traku, tas par traku”-Talsu sākumskolā/”Kaķēnu” grupas bērni/

21.02.

14:00

Logopēdu mācības  “ “Cheeks Up” spēle sejas, runas, rīšanas  muskulatūras vingrināšanai” Talsu 2.vidusskolā./l. Gita/

 

 

Praksē balstīta pedagogu kompetenču pilnveide, labās prakses pieredzes popularizēšana ”Kaķēnu” un ”Putnēnu” grupās /skolotājas Aiva, Aiga, Madara/

 

 

Nodarbība Bērnu bibliotēka ”Kaķēnu” grupas bērniem 

 

 

Tematiskie pasākumi-mācību procesa sastāvdaļa/”Pingvīnēnu” grupa/

 

 

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana/l.Gita/

 

 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā-sniega aktivitātes uz kalna

TALSU PII „ZVANIŅŠ”

4.02.

Visa diena

Ekoskolas aktivitātes

Sveču dienas- aktivitātes āra vidē, ledus sveces                

5.  – 6.02.

Divas dienas

Krievijas ORF asociācijas kursi Narvā

11.- 14.02.

Viena nedēļa

Draudzības nedēļa ,,Purenītēs,,

12.02.

15:15

Riestu pasakas ,,Sniegavīrs un vasara,,

13.02.

10:00

Ekskursija bērniem uz lauku sētu - ,,Ciemos pie jēriņiem,,

20.02.

8:50

Pieredzes diena pedagogiem PII  ,,Sprīdītis,,

15.-21.02.

Viena nedēļa

Starptautiskā valodas nedēļa grupiņās, dabas grāmatu gatavošana ,,Grāmata, kas stāsta par dzīvi dabā,,- sadarbība ar vecākiem

22.02.- 24.02.

Trīs dienas

Ekoskolas aktivitātes

Ekoskolu ziemas forums 2019. Valmierā

18. – 22.02.

Viena nedēļa

Tematiski pasākumi bērniem ,,Meteņi,,                       

28.02.

10:00

Ziemas sporta diena

26.02.

13:10

Pedagoģiskās padomes sēde- sadarbība skolotāju pieredze, materiāli un jaunas prasmes metodikā

4.- 21.02.

9:30

Kompetenču pieeja mācību saturā- skolotāja piedāvātas rotaļdarbības mācību tēmas apguvei, bērnu aktīvas un patstāvīgas mācīšanās veidošanai, nodarbības 6.,5.,3.,1. grupā

1.- 28.02.

Visu mēnesi

Ekoskolas aktivitātes ,,Zaļās palodzes ,, garšaugu dārziņi, zaru plaucēšana, rūpes par putniem

TALSU PII „PĪLĀDZĪTIS”

5. 02.

9:30

  Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana pie sporta skolotājas Ingrīdas Bajarunes.    

6.02.

Visu dienu

Uz Meteni tālu braukšu,
Lai liniņi gari aug.
Uz Lieldienu šūpojos,
Lai telītes barojās.

Latviešu gadskārtu svētki METEŅI.

Pīrāgu diena. Ķekatās iešana, lielīšanās, vizināšanās no kalna utt.

7.02.

10:00

Karnevāls pie Jautrās Cūciņas. Vardīšu, Mārīšu grupām.

8.02.

9:30

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana pie logopēdes Sanitas Zapackas  

11.02.

10:30

Latviešu gadskārtu svētki Meteņi Talsu bērnu bibliotēkā. Ezīšu grupa.

11.02.

15:30

Muzikālā apvienība “Riekstu pasakas” ar izrādi “Sniegavīrs un vasara”

12.02.

9:30

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana. Sporta skolotāja Ingrīda Bajarune.    

13.02.

9:30

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana pie sporta skolotājas Ingrīdas Bajarunes.    

14.02.

9:30

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana pie skolotājas Agritas Krastiņas    

15.02.

9:30

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi A programma.

18. – 22.02.

 

Dzimtās valodas nedēļa.

Dzimtajai valodai piemīt sava raksturīgā smarža un garša, ko var izbaudīt dažādi, kā…

21.02.

9:30

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana pie skolotājām Baibas Ieviņas, Initas Upneres.    

25. -28.02.

 

Ziemas sporta nedēļa. Sniega prieki, ledus prieki, šļūkšanas prieki, braukšanas prieki …

27.02.

17:30

Informatīvā sapulce vecākiem “Stāja un veselība gatavojoties skolai.” Mārīšu grupā viesojas fizioterapeite Annija Strode

TALSU SPII „KASTANĪTIS”

12.02.

10:00

Sadarbība ar bibliotēku “Meteņi”

13.02.

11:00

Tematisks pasākums “Sniedziņš sniga putināja”

15.02.

9:30

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma mācības “Mācību darba plānošana 5-6 gadīgu bērnu lietpratības attīstībai”

20.02.

13:00

Pedagoģiskā sēde

20.02.

14:00

Logopēdu mācības  “ “Cheeks Up” spēle sejas, runas, rīšanas  muskulatūras vingrināšanai”

Talsu 2.vidusskolā.

Visu mēnesi

 

Bērnu, pedagogu un vecāku radošs darbs ”Mūsu grupas pasaku grāmata” (katra grupa par savas grupas nosaukumu veido pasaku grāmatu)

PASTENDES PII „ĶIPARS”

5. 02.

 

Droša interneta diena

5.02.

10:30

“Sivēnu diskotēka” – jautrais rīts

6. 02.

 

Meteņu pankūku ballītes grupās

11.-14. 02.

 

Mīļuma nedēļa ar vecāku piedalīšanos

12. 02.

9:20

Rieksta pasakas

13. 02.

13:10

Pedagoģiskās padomes sēde

14. 02.

 

Mīļuma dienas pasākumi grupās

21. 02.

 

Dzimtās valodas diena

VALDEMĀRPILS PII „SAULSTARIŅŠ”

4.– 08.02.

 

 

Sveču dienas pasākumi “Sveču meitiņas stāsti” sveču izstāde, tematiskie rīti, pasākumi bērnu bibliotēkā, bērnu pētnieciskā un praktiskā darbība lejot sveces. Visās vecuma grupās.

5.02.

9:00

Turpinās Džimbas nodarbības 6 gadīgo grupā.

8.02/

17:00

Vecāku sapulce 1 gadīgo bērnu vecākiem.

13.02.

13:10

Pedagoģiskā sēde.

14.02.

16:30

Mīļumdienas pasākums vecvecākiem

3 gadīgo grupā.

14.02.

9:30

Draugu dienas pasākumi grupās.

21.02.

16:30

Sadarbībā ar vecākiem pasākums “Es varu, es protu” 5 gadīgo grupā.

22.02

10:00

Tematisks pasākums “Mana skaistā cepure!” 3 gadīgo grupā.

22.02

10:00

Latviskās dzīvesziņas saglabāšana un tālāknodošana sadarbībā ar folkloristi L. Šalkovsku. 6 gadīgo grupā. (kokle, tautasdziesma, ticējumi, rotaļa u.c)

25.02.

10:00

Meteņu latviskās tradīcijas 6 gadīgo grupā.

No 25.02.

 

Grupu vecāku sapulces.

STENDES PAMATSKOLAS  PII “SAULĪTE”

1.02

10:30

Sveču rotāšanas darbnīca- „Taurenīšu” grupā

6.02.

10:30

Tematisks rīts sadarbībā ar Stendes bērnu bibliotēku „Sveces lielas, sveces mazas”- „Bitītes” grupā

7.02.

 

Koncertuzvedums „Ciemos pie  Rūķenītes”

13.02.

10:00

Rotaļu rīts „Tūdaliņ, tāgadiņ”- „Spārītes” grupā

14.02.

10:30

Valentīndienas ballīte- „Taurenīšu” grupā

20.02.

10:00

Tematisks pasākums „”Vizu, vizu, Metenīt!” –„Taurenīšu” grupā

20.02.

10:30

Meteņdiena „Metens’ brauca pār kalniņu, zelta groži rociņā”- „Spārītes”, „Mārītes”, „Bitītes” grupā

26.02.

11:00

Jautrais rotaļu rīts „Krāsu burvestības”- „Mārītes” grupā

VIRBU PAMATSKOLAS PIRMSSKOLA „ZĪĻUKS”

5.02.

10:30

“Vizi, vizi, Metenīt!”

14.02.

10:30

“Draudzības diena”!

19.02.

9:00-18:00

Svecīšu salidojums (bērnu un vecāku radošo darbu izstāde”)

25.02.

10:00

Veselības  diena. (dārzeņu un augļu kokteiļi)

26.02.

11:00

Ejam, pētām, vērojam ( pie meža draugiem)

27.02.

11:00

 

9:30

Zīmējumi sniegā!

Sportiskās aktivitātes skolas zālē.

 VANDZENES PII „ZĪLĪTE”

1.-8.02.

 

Sveču izstāde grupā ,,Taurenīši”.

4.02.

12:50

Pedagoģiskā apspriede.

4.02.

 

17:00

17:40

Grupai ,,Bitītes” –

*vecāku sapulce,

*tikšanās ar Vandzenes pamatskolas direktori un

  nākamo klases audzinātāju.

7.02.

 

,,Kāpēcīšu” Meteņdieņa.

11.02.

12:50

Pedagoģiskā apspriede.

12.02.

17:00

Iestādes padomes sēde.

13.02.

 

Vislatvijas ēnu diena. PII ciemojās Valdemārpils vidusskolas audzēkne.

14.02.

9:30

 Sirsniņdarbnīcas.

15.00

10:00

,,Rūķīšos” draugu ballīte.

18.00

12:50

Pedagoģiskā apspriede.

18.-22.02.

 

Ekskursija uz ugunsdzēsības muzeju.

21.02.

 

9:30

Dzimtās valodas dienā dzejolīšu svētki ,,Saulītei ir tāda vara.”

22.02.

9:30

VTN Vandzenes pamatskolas teātra pulciņa izrādes

,, Dievs dala mūža ilgumu” apmeklējums.

25.02.

12:50

Pedagoģiskā apspriede.

26.02.

 

,,Ciemos pie meža dzīvniekiem”-grupas ,,Rūķīši” sporta aktivitātes.

26.02.

9:10

Labās prakses pieredzes popularizēšana grupā ,,Taurenīši”

 (pieredzē dalās Dina Rosoha)

VALDGALES PII „KAMENĪTE”

4.- 8.02

 

Sveču nedēļa “Svecītes stāsti”

4.02.

9:20

Pirmās palīdzības nodarbību grupā “Taurenīši” vada medmāsa Zaiga Briede

4.02.

13:30

Metodiskā stunda.

6.02.

10:30

Sporta diena “Metenītis lielījās”

7.02

15:30

Dambretes turnīra “Prāto gudri!” 1. kārta grupā “Taurenīši”

11. -  15.02.

 

Pieklājības nedēļa

12.02.

13:30

Metodiskā stunda

13.02.

 

Radio diena grupā “Taurenīši”

14.02.

10:00

“Roku rokā draugu pulkā”/

K. Konopacka; L. Kalnava

14.02.

15:30

Dambretes turnīra “Prāto gudri!” 2. kārta grupā “Taurenīši”

15.02

9:30

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas mācības “Mācību darba plānošana 5-6 gadīgu bērnu lietpratības attīstībai / A. Erķevica,  L. Kalnava.

18. – 22.02.

 

Izstāde “Latviešu tautas pasakas bērnu zīmējumos”(18.-22.02.)

19.02.

9:20

Labās prakses popularizēšana grupā “Mārītes”/ L. Garkalne.

20.02.

15:30

Ekoprogramma “Cūkmena detektīvi” (Cūkmenam pa pēdām) /I. Ērkšķe, I. Jānberga

21.02.

10:30

Dzimtās valodas diena.

22.02.

15:30

Dambretes turnīra “Prāto gudri!” 3. kārta grupā “Taurenīši”, uzvarētāja noskaidrošana.

Visu mēnesi

 

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšana

Visu mēnesi

 

Makulatūras vākšana, piedalīšanās  makulatūras vākšanas konkursā “Palīdzēsim kokiem!”

 

 

Notikumu kalendārs

Februāris, 2019
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk