Sestdiena, 25. februāris
Šodien sveicam: Alma, Annemarija

Ikmēneša notikumi

 

NORISES TALSU NOVADA PII FEBRUĀRA MĒNESĪ

Kad?

Cikos?

Kas?

TALSU PII „SPRĪDĪTIS”

Visu mēnesi

 

Februāris – grāmatu mēnesis

“Grāmata labākais draugs” – bērnu grāmatu dāvināšanas akcija

1. 02.

13:30

Metodiskā diena. Pedagogu pieredzes apmaiņa - metodiskajā dienā Stendes PII “Saulīte”, Sabiles PII “Vīnodziņa” un logopēdu seminārā “Dažādi jautājumi logopēdijā” gūto  atziņu  popularizēšana pirmsskolas izglītības iestādes pedagogiem

2.02.

 

2. februāris – sveču diena.  Sveču un bērnu radošo darbu izstādes “Svecītei ir sava liesmiņa, tā ir svecītes sirsniņa!”

2.02.

17:30

Vecāku sapulce 6 – 7 g. v. izglītojamo grupā “Vāverēni”

7.02.

15:45

Ē. Baloža koncertprogramma “Ķiplociņš uz pirātu kuģa”.

8. 02.

13:00

un 13:30

Metodiskā diena. Konsultācija “Metodiskajā kabinetā pieejamie materiāli, to izmantošana pedagoģiskā procesa pilnveidē”.

8.02.

17:15

Vecāku sapulce 1,5 – 3 g. v. izglītojamo grupā “Saulītes”

10.02.

11:00

Talsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu “Bērnu orķestru parāde” Talsu Tautas namā.

( piedalās 6 – 7 g. v. izglītojamo grupas “Pelītes”, “Vāverēni” bērni un mūzikas skolotājas

B. Bite un L. Krasucka)

13.- 24.02.

 

Bērnu radošo darbu izstādes: “ Latviešu tautas pasakas bērnu zīmējumos”

14.02.

9:30

Draudzības diena . Pasākumi  grupiņās “Labi draugi esam mēs!”

14.02.

9:15

Atvērto durvju diena vecākiem grupā “Vāverēni”, labās prakses piemēru popularizēšana – atklātās integrētās  rotaļnodarbības vērošana

( pieredzē dalās pirmsskolas skolotāja G. Liepiņa)

15.02.

9:15

Atvērto durvju diena vecākiem grupā “Pelītes”, labās prakses piemēru popularizēšana – atklātās integrētās  rotaļnodarbības vērošana

 ( pieredzē dalās pirmsskolas skolotāja S. Zurģe)

15. 02.

13:30

Metodiskā diena. Seminārs “Izglītojamo mediju pratības un digitālo prasmju sekmēšana  pirmsskolā”( semināru vada  vadītājas vietn. D. Jansone)

16.02.

9:15

Atvērto durvju diena vecākiem grupā “Vāverēni”, labās prakses piemēru popularizēšana – atklātās integrētās  rotaļnodarbības vērošana

( pieredzē dalās pirmsskolas skolotāja K.Kučere)

21.02.

9:15

Atvērto durvju diena vecākiem grupā “Pelītes”, labās prakses piemēru popularizēšana – atklātās integrētās  rotaļnodarbības vērošana

( pieredzē dalās pirmsskolas skolotāja E. Kocere)

22.02.

9:15

Atvērto durvju diena vecākiem grupā “Bitītes”, labās prakses piemēru popularizēšana – atklātās integrētās  rotaļnodarbības vērošana

 ( pieredzē dalās pirmsskolas skolotāja D. Vizbele )

22. 02.

13:30

Metodiskā diena. Pedagogu sapulce.

22. – 24.02.

Visu nedēļu

Dzimtās valodas nedēļa “Mazā sirmā kumeliņā jāj pa ceļu pasaciņa…’’

23.02.

10:00

Dzimtās valodas nedēļas integrētais pasākums bērniem “Reiz lasīju es pasaku … “

( atbildīgie logopēdi, grupas “Bitītes” un “Pūcītes”  pirmsskolas skolotājas)

28.02.

10:00

Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu  radošā diena  “Ciemošanās “Dainu skapī” Talsu PII “Zvaniņš”

TALSU PII „SAULĪTE”

1.02.

9:30

 

11:00

Talsu novada PII vadītāju sanāksme

Festivāls Tautas namā “No Baroka līdz rokam”/”Kaķēnu” grupas bērni/

2.02.

13:30

Informatīva sapulce skolotājām

7.02.

 

Drošāka interneta diena 2017.-Valfija skola

/”Kaķēnu” un ‘Putnēnu” grupām/

10.02.

11:00

Bērnu Orķestra parāde/”Kaķēnu” grupas bērni/

14.02.

 

Sirdsmīlestības dienas darbnīcas un Mīlestības fotosesija”Es mīlu…”

15.02.

9:30

 

 

 

 

 

 

11:00

 

Tematiskais rīts-Meteņdienas karnevāls kopā ar Talsu folkloras kopas vadītāju L.

Dunski/”Lācēnu” grupa/

 

Ēnu diena

 

Ekskursija uz  VUGD/”Kaķēnu” grupas bērniem/

23.02.

10:00

Atklātā integrētā rotaļnodarbība ietverot patriotisko audzināšanu/skolotāja Paula/

28.02.

10:00

Radošā diena PII ”Zvaniņš”-

“Ciemošanās Dainu skapī”

 

 

Atklātās integrētās rotaļnodarbības ietverot patriotisko audzināšanu/skolotājas: Iveta, Gunta, Aiva, Sarmīte/

 

 

Latviešu valodas aģentūras informatīvs seminārs/Eva/

TALSU PII „ZVANIŅŠ”

1.02.

9:30

Talsu novada PII vadītāju sanāksme Talsu novada administratīvā centra Mazajā zālē

1.02.-28.02.

9:30

,,Integrētās rotaļnodarbībās telpās un dabā, 1,5 – 7 gadīgiem bērniem kurās atspoguļojas tradīcijas, gadskārtu ritms, ornaments , kustību prieks

2.02.

9:00

Sveču dienas izstādes , radošās darbnīcas grupās

6.02.

12:50

Informatīvā sanāksme skolotājām

10.02.

11:00

Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu “Orķestru parāde”  Talsu tautas namā

14.02.

10:00

Draugu dienas grupiņās Mīļumdienā

20.02.- 24.02.

10:00

Konkurss  ,,Ciemošanās Dainu skapī ,, , I kārta

6.grupa- 21.02.

5.grupa- 22.02.

3.grupa- 23.02.

4.grupa-24.02. 

21.02.

10:00

Kursi pedagogiem  PII Ķipars ,, Izglītojamo uzvedības korekcijas iespējas un līdzekļi,, 

28.02.

10:00

 

Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu radošā diena ,,Zvaniņā,,- ,,Ciemošanās Dainu skapī” 

Meteņdienas apsveikumi un  radošās darbnīcas grupās:

1.grupa- Latvju raksti

2.grupa-Ornamenti bišu vaskā

3. grupa-Skaņu rīki, gadskārtu rotaļas

4. grupa- Latvju tautas rotaļas

5.grupa- Pīrāgu darbnīca

6.grupa- Rotaļdeja

Konkursa ,, Ciemošanās Dainu skapī,,  II kārta zālē

TALSU PII „PĪLĀDZĪTIS”

1. – 28.02.

 

Audzēkņu radošo darbu izstāde

1.02.

9:30

Vadītāju sanāksme Izglītības pārvaldē

10.02.

11:00

Bērnudārzu orķestru parāde „Lai skan” Talsu Tautas namā

 

9:30

Integrētās rotaļnodarbības telpās un dabā, kurās atspoguļojas tradīcijas, gadskārtu rīts, ornaments, kustību prieks u.c.  Zaķēnu gr.

7.02.

9:20

Integrētās rotaļnodarbības telpās un dabā, kurās atspoguļojas tradīcijas, gadskārtu rits, ornaments, kustību prieks u.c. 

15.02.

10:00

Rūķu grupas uzvedums „Ringlas ceļojums”

16.02.

 

10:00

Kopā nākam, kopā sākam…

Draudzības diena.

21.02.

Visas dienas garumā

Es māsiņu vizināju
Meteņdienas vakarā,
Lai aug mani gari lini
Ar ziliem ziediņiem.

Pīrāgu diena!

21. 02.

10:00

Izglītojamo uzvedības korekcijas iespējas un līdzekļi” , lektore – psiholoģe Vineta Drāzniece.

21.02.

Visas dienas garumā

Dzimtās valodas nedēļa – domāsim latviski, runāsim latviski… Latviešu tautas pasaku dramatizācija

20. -27.02.

visu nedēļu

„Labie darbi” Palīdzēsim mazajiem draugiem –dzīvniekiem Talsu patversmē

23.02.

15:30

Teātris 2

„Trollis devās pēc svecēm „

24. -26.02.

 

EKOSKOLAS  ZIEMAS FORUMS 2017

28.02.

10:00

Pedagogu radošā diena „ Ciemošanās DAINU SKAPĪ” PII„Zvaniņš”

TALSU SPII „KASTANĪTIS”

 

 

Akcija-makulatūras vākšanas konkurss “Palīdzēsim kokiem”

1.02.

9:30

Talsu novada PII vadītāju sanāksme Talsu novada administratīvā centra Mazajā zālē

2.02.

 

 Tematiski rīti grupās “Sveču diena”

10.02.

11:00

Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu “Orķestru parāde”   Talsu tautas namā.

7.02.

9:30

Labās prakses piemēru popularizēšana-integrēto rotaļnodarbību vērošana jaukta vecuma grupā “Ezīši” pirmsskolas skolotāja

 I. Auzukalna

8.02.

9:30

Labās prakses piemēru popularizēšana-integrēto rotaļnodarbību vērošana jaukta vecuma grupā “Ezīši” pirmsskolas skolotāja

 I. Miltiņa

13-17. 02.

 

Kastanīša dzimšanas dienas nedēļa ”Caur trīsdesmit deviņiem gadiem un visiem gadalaikiem”

28.02.

10:00

Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu radošā diena “Ciemošanās “Dainu skapī” “Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš”.

 

PASTENDES PII „ĶIPARS”

3. 02.

 

Eksperimentu diena grupā “Saules zaķēni”

6.02.

 

Sveču izstāde  grupā “Saules zaķēni”

7.02

10:30

Meten’s nāca pār kalniņu

7.02.

 

Jautrā burtu pēcpusdiena grupā “Vāverītes”

10.02.

11:00

Pirmsskolas orķestru parāde Talsos

14.02.

10:00

Mīļuma diena

15.02.

 

Jautrā ciparu pēcpusdiena grupā “Vāverītes”

20.02.

10:30

Dzimtās valodas diena

VALDEMĀRPILS PII „SAULSTARIŅŠ”

2. 02.

10:00

Tematisks rīts “Sveču stāsti”

2 gadīgiem bērniem.

6.-10.02.

9:00

Sveču dienas pasākumi.

Visās vecuma grupās.

10. 02.

10:00

Bērnu orķestru parāde Talsu tautas namā. 6 gadīgie bērni.

14. 02.

9:00

Jautrais brīdis “Sportojam ar zaķīti!” 1 gadīgiem bērniem.

14. 02.

9:00

Mīļumdiena.

20. 02.

10:00

Pirkstiņu lelles. Pasaku rīts 3 gadīgo bērnu grupā.

21. 02.

9:00

Dzimtās valodas diena!

Visās vecuma grupās.

24.02.

10:30

Karnevāla masku parāde. Jaukta vecuma grupa.

24. 02.

11:00

Sporta izprieca “Sportot kopā jautrāk!” 6 gadīgie bērni.

24. 02.

10:00

Jautrais brīdis “Rotaļas ziemā!” 5 gadīgie bērni.

28.02.

10:00

Pēc senču tradīcijām “Meteņi!”

Vecāko grupu bērni.

VIRBU PAMATSKOLAS PIRMSSKOLA „ZĪĻUKS”

1.02

10:00

Darbinieku iestudētā izrāde bērniem ” Mazā raganiņa- Māroni tirgotājs”

 

10:30

Gardumu cepšana

2.02

10:30

Izglītojošā programma Talsu muzejā  “No tumsas uz gaismu”- apmeklē 5-6 gadīgo grupas bērni

6.02

10:00

Sveču veidošana ( grupu darbs)

7.02

16:00

Svecīšu salidojums( bērnu un vecāku kopdarbs)

13.02

9:00-18:00

Valentīna dienas pasākums “Draudzības zeme”

13.02-17.02

10:30

Veselības kokteiļu dienas

23.02

10:30

Meteņi

 VANDZENES PII „ZĪLĪTE”

1.-18.02

 

Izstāde „Sirsniņas sveču gaismā” bērnu darbiņu izstāde.

1.02.

 

Sveču liešana grupā „Kāpēcīši”.

2.02.

15:00

16:30

Lekcija „Emocionālā intelekta metodes izglītībā” Vandzenes pamatskolā. (piedalās PII pedagogi un vecāki)

6.02.

 

„Radošā svece” bērnu un vecāku kopīgo darbiņu izstāde grupiņā „Taurenīši”.

6.02.

9:30

„Metenītis” - Latvisko danču rīts .

7.02.

 

Meteņu rīts „Kāpēcīšos”.

10.02.

11:00

„Bērnu orķestra parādē” Talsos – piedalās grupiņa „Bitītes”

14.02.

 

„Draugu diena” -  visās grupiņās. Foto stūrītis

15.02.

9:00

Vislatvijas ēnu diena. PII ciemojas Vandzenes pamatskolas audzēkņi.

15.02

17:00

„Esi sveicināts, pirmklasniek!”- mūsu 6-gadn., vecāku un pedagogu tikšanās Vandzenes pamatskolā.

16.02.

9:30

Integrētās nodarbības vērošana grupā „Kāpēcīši”. Labās prakses pieredzes apmaiņa- skolotāja Aija Mauriņa.

21.02.

 

Dzimtās valodas diena grupā „Bitītes” kopā ar „džungļu” iemītniekiem.

22.02.

9:30

„Manas vecmāmiņas mīļākās pasakas” - Dzimtās valodas dienai veltīts pasaku rīts.

23.02.

15:30

Pēcpusdiena jautras mūzikas ritmos grupā „Rūķīši”.

VALDGALES PII „KAMENĪTE”

2.02.

 

,,Vaska sveču liešanas darbnīca” ar Ingu Zviedriņu (skolotājas Kristīne un Vika)

6.02.

 

,,Meteņu rīts ’’ Taurenīšu grupā

10.02.

11:00

Orķestru parāde ,,Taurenīšu” grupas bērni

14.02.

 

,,Sirsnīgais pasts” (kartiņu zīmēšana draugam) ,,Taurenīšu” grupā

14.02.

 

,,Draudzīgā ballīte sarkanā stilā” ar lustīgām dejām un jautrām rotaļām. ,,Bitītes” grupā (skolotāja Kristīne)

16.02.

9:20

Vecāku diena ,,Taurenīšu” grupā

No 20 – 24. 02.

 

Dzimtās valodas nedēļa. (mūzikas skolotāja Anželika)

21.02

10:00

Kursi Pastendes PII ,,Ķipars” ,,Izglītojamo uzvedības korekcijas iespējas un līdzekļi” (skolotāja Ilva)

28.02.

10:00

PII ,,Zvaniņš” radošā diena ,,Ciemošanās ,,Dainu” skapī.”

STENDES PII „SAULĪTE”

8.02.

10:00

Rotaļu rīts „ Mana mīļākā krāsa” – „Spārītes ” grupā

16.02.

10:00

Tematisks pasākums „Metenim lieli godi” – visas grupā

13.02.- 24.02

 

Izstāde „Tu mana mazā, mīļā sirsniņa”- „Taurenīšu” grupā

13.02-21.02.

 

Izstāde „”Mana vecāku profesija” – „Spārītes” grupā

23.02.

17:15

Teatralizēts koncerts „Gads ir balts no abiem galiem un pa vidu zaļš”- „Bitītes” grupā

24.02.

10:30

Muzikāls rotaļu rīts „Brālīts māsiņu dancot veda” – „Taurenīšu” grupā

24.02.

10:30

Sporta pasākums „Sveika ziema” – „Mārītes” grupā

LAIDZES PII „PAPARDĪTE”

3.02.

17:30

Ģimeņu sporta spēles „Lecam pa vecam, lecam pa jaunam IV”

6.02.

16:00

Sveču dienas pasākums

10.02.

11:00

Dalība Talsu novada PII bērnu orķestru parādē “Lai skan!” Talsu t/n

16.02.

10:30

Meteņdienas pasākums brīvā dabā „Meteni, Mellaci!”

21.02.

16:00

Starptautiskajai Dzimtās valodas dienai veltīts pasākums “Mīklu valoda”

LAUCIENES PII „BITĪTE”

30.01. – 3.02

 

 

Pulksteņu izstāde./Vāverēnu grupā/

1.02

16:00

Laika izjūtas trenēšana kustību rotaļās. /Rūķu grupā/

2.02

 

Sveču izstāde./Vāverēnu grupā/

8.02

10:30

Dzimtās valodas dienai (21.02.) veltīts pasākums. Jautrais brīdis.

9.02

11:00

Metenis.

6.02. – 10.02

 

Eksperimenti ar sniegu un ūdeni ”Krāsainie tornīši”/Rūķu gr./

10.02.

11:00

Orķestra parāde. Talsu kultūras namā.

14.02

16:00

Sejas apgleznošana. /Rūķu grupā/

15.02

10:20

Diskoballīte ar rotaļām.

13.02. – 17.02

 

Manas ģimenes foto izstāde. /Vāverēnu grupā/

23.02

16:00

Brīnumainās pārvērtības.(sadarbībā ar vecākiem – frizūras un sejas gleznojumi)/Vāverēnu grupā/

24.02

10:30

Rokdarbu darbnīca “Balles tērpu gatavošana” /Rūķu grupā/

LAUCIENES PAMATSKOLAS DURSUPES PIRMSSKOLAS GRUPAS

2.02

10:00

“Lai top gaismiņas”. Sveču liešana Sveču dienā.

8.02

10:30

“Kas ir dakteris, ko viņš prot?” Tikšanās ar dakteri Laimu. Kā būt veselam, stipram un augt lielam un laimīgam.

14.02

11:00

“Izmērīsim mīlestību”. Jautras rotaļas un spēles Valentīna dienā.

30.01 – 20.02

 

“Lielais pētījums par putniņiem ziemā. 1.daļa”. Pētām, kādi putni apciemos mūsu būrīti, kas viņiem vislabāk garšos, ko visvairāk apēd.

23.02

10:30

“Meteņu pankūkošana.” Pavadīsim ziemu ar masku gājienu un pankūku cepšanu.

LĪBAGU SĀKUMSKOLA PII GRUPAS

01.02.2017.

9:00

Sveču diena  / 5-6 gadīgo grupā /

30.01. - 03.02.

 

Rokdarbu izstāde „No vecmāmiņas pūra lādes”

02.02.2017.

15:30

Starpnovadu skolēnu un pirmsskolas Tautas deju kolektīvu vadītāju sanāksme Talsu novada BJC/ Baiba Volfa /

10.02.2017.

11:00

Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu „Orķestru parāde” Talsu tautas namā /5-6 gadīgo grupa, skolotāja Romuta Ozolniece/

14.02.2017.

 

Sirsniņdienas ballīte /visās grupās/

21.02.2017.

10:00

Piedalīšanās kursos Pastendes PII "Ķipars" " Izglītojamo uzvedības korekcijas iespējas un līdzekļi" /Ilze Velika /

28.02.2017.

10:00

Piedalīšanās pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu radošajā dienā „Ciemošanās „Dainu skapī” /Evija Krūkle, Inga Lazdāne/

Notikumu kalendārs

Februāris, 2017
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Tīkla kamera


Skatīt tiešraidi no tīkla kameras

Laika ziņas