Otrdiena, 24. janvāris
Šodien sveicam: Krišs, Ksenija, Eglons

Ikmēneša notikumi

 

NORISES TALSU NOVADA PII 2017. GADA JANVĀRIS


Kad?

Cikos?

Kas?

TALSU PII „SPRĪDĪTIS”

6.01.

10:00

Zvaigznes diena. Muzikāls  pasākums bērniem “Svētki mežā”

( pieredzē dalās 5 – 6 g. v. izglītojamo grupa “Bitītes”)

10.01.

15:45

Leļļu teātris “Tims” izrāde “Pasaka par skursteņslauķi”

11.01.

 

13:30

Metodiskā diena. Seminārs “Svētki pirmsskolā – plānošana, organizēšana, vadīšana un izvērtēšana”

( pieredzē dalās mūzikas un grupu pirmsskolas skolotājas)

13.01.

no 10:30

Pasaules sniega diena – rotaļas ar sniegu, fiziskās aktivitātes dabā.

Laiks tiks precizēts

10:00

Integrētais pasākums – ziemas sporta diena “Sniedziņa svētki”

( sporta skolotāji sadarbībā ar gr. “Pūcītes” un “Taurenīši” pedagogiem)

17.01.

9:15

Labās prakses piemēru popularizēšana – atklātās integrētās  rotaļnodarbības vērošana (pieredzē dalās 4 – 5 g. v. izglītojamo grupas “Mārītes” pirmsskolas skolotāja

V. Vīnerte)

18.01.

9:15

Labās prakses piemēru popularizēšana – atklātās integrētās  rotaļnodarbības vērošana (pieredzē dalās jaukta vecuma grupas “Ezīši” pirmsskolas skolotāja J. Vadone)

18.01.

13:30

Metodiskā diena. Sapulce pedagogiem.

18.01.

10:00

Logopēdu seminārs“Dažādi jautājumi logopēdijā” Talsu 2.vidusskolā. Lektore Sarmīte Tūbele.

( piedalās logopēdi I. Gintere un Z. Rutkupa – Ažēna)

19.01.

9:30

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju metodiskā apvienība Sabiles PII “Vīnodziņa”.

20.01.

9:15

Labās prakses piemēru popularizēšana – atklātās integrētās  rotaļnodarbības vērošana (pieredzē dalās 4 – 5 g. v. izglītojamo grupas “Mārītes” pirmsskolas skolotāja

G. Skitaļceva)

25.01.

13:30

Metodiskā diena. Pedagoģiskā sēde.

26.01.

9:15

Labās prakses piemēru popularizēšana – atklātās integrētās  rotaļnodarbības vērošana (pieredzē dalās 4 – 5 g. v. izglītojamo grupas “Pūcītes” pirmsskolas skolotāja

D. Jantone)

27.01.

 

10:00

Integrētais pasākums bērniem “  Svečošanās rūķu ciemā”

( organizē grupas “Pelītes”, “Ezīši” sadarbībā ar mūzikas skolotājām)

TALSU PII „SAULĪTE”

6.01.

9:30

Zvaigznes diena.

Atvadīšanās no eglītes…

/visas grupas/

9.01.

15:30

Teātris TIMS-koncertprogramma

”Skursteņslauķi”

16.01.

 

 

 

17.01.

 

Acu ārsta un Muzeja apmeklējums

/”Kaķēnu” grupas bērniem/

Pasaules sniega diena!

 

Sveiciens Talsiem vārda dienā!

18.01.

9:30

Logopēdu seminārs Talsu 2.vsk./logopēde Gita/

19.01.

9:30

MA Sabiles PII ’Vīnodziņa”

 

 

Atklātā integrētā rotaļnodarbība, ietverot patriotisko audzināšanu /skolotājām Sandras, Ivetas, Paulas, Guntas/

 

 

Tematiskais rīts Latvju zīmē!

/“Ežuku” grupas bērni/

TALSU PII „ZVANIŅŠ”

01.01.-31.01.

9:30

Atklātās nodarbības-,,Integrētās rotaļnodarbībās telpās un dabā, 1,5 – 7 gadīgiem bērniem kurās atspoguļojas tradīcijas, gadskārtu ritms, ornaments , kustību prieks

06.01.

9:30

Zvaigžņu dienas svētku rīts 

11.01.

13:10

Informatīva sanāksme pedagogiem

13.01.

15:15

Skursteņslauķis – Leļļu teātris Tims

13.01.

10:00

Logopēdu seminārs “Dažādi jautājumi logopēdijā” Talsu 2.vidusskolā. Lektore Sarmīte Tūbele

15.01.

9:00

Sveicam Talsus vārda dienā  ,,Es Talsos,,- Kolāžu veidošana ,Izstādes

16.01.-20.01.

Vienu nedēļu

Izstāde ,, Būsim veseli,, Margrietiņās

19.01.

9:30

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju metodiskā apvienība Sabiles pirmsskolas izglītības iestādē “Vīnodziņa”.

27.01.

9:00

Lomu sižeta centrā Ārsta kabineta atklāšanas svētki Purenītēs

27.01.

9:00

Ziemas sporta svētki ( datums un laiks var mainīties pēc laika apstākļiem

31.01.

9:00

Bērnu dzimšanas dienu kalendāra atklāšanas svētki – Koks + četri gadalaiki Zvaniņos

 

 

MA mūzikas skolotājiem Ventspils PII                          ,,Saulīte,,

31.01.

9:30

Tematisks rīts vai pēcpusdiena – Raimonda Paula mūzika bērniem

TALSU PII „PĪLĀDZĪTIS”

2.- 31.01

 

Audzēkņu radošo darbu izstāde – Taurenīšu grupas audzēkņu darbi.

4.01.

9:00

Twining pirmsskolā. Apmācība Lībagu sākumskolā. S. Pugoviča, D. Lubgane

4.01

10:00

Rūķu grupas audzēkņu uzvedums M. Stāraste “Ringla”.

B. Brice, A. Krastiņa, M. Čulkstāne

6.01

9:20

Integrētās rotaļnodarbības Ezīšu grupā. Pieredzes apmaiņa. Skolotāja D. Ceraukste.

 

9.01

11:15

Leļļu teātris TIMS. Koncertprogramma “Skursteņslauķis”.

11.01

13:30

Ekoskolas padomes sanāksme.

12.01

10:00

Tematisks pasaku rīts. Latviešu tautas pasaka “Vecīša cimdiņš”, “Kaķis un pele”, literārā pasaka “Piparkūku vīriņš”. Vardīšu , Zīmulīšu un Zaķēnu grupai. Mūz. skolotāja I. Ozollapa.

18.01

10:00

Logopēdu seminārs: “Dažādi jautājumi logopēdijā “. Lektore: Sarmīte Tūbele. Talsu 2. vidusskolā. I. Ādmine, S.Zapacka.

19.01

 

Integrētās rotaļnodarbības telpās un dabā. Sabiles PII “Vīnodziņa”. 

25.01

13:30

Pedagoģiskās padomes sēde.

26.01

9:30

Integrētās rotaļnodarbības Taurenīšu  grupā. Pieredzes apmaiņa  A. Bīriņa, A.Grīva.

TALSU PII „KASTANĪTIS”

 

 

Akcija-makulatūras vākšanas konkurss “Palīdzēsim kokiem”

11.01.

13:00

Pedagoģiskā sēde

16-20.01.

 

Tematiski pasākumi ”Ar Talsu vārdu mēs augam”

18.01.

10:00

Logopēdu seminārs “Dažādi jautājumi logopēdijā Talsu 2.vidusskolā. Lektore Sarmīte Tūbele.

19.01.

9:30

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju metodiskā apvienība Sabiles pirmsskolas izglītības iestādē “Vīnodziņa”.

23.-31.01.

 

Zīmējumu un aplicējumu izstāde “Gaiļa gadu sagaidot”

PASTENDES PII „ĶIPARS”

2.01.

 

Jautrais rīts “Sveiks jaunais gads “Sauleszaķēnu ” grupā”

6.01.

10:30

Zvaigznes dienas koncerts “Taurenīšu ” grupā

11.01.

 

Ziepju burbuļu rīts “Taurenīšu ” grupā

18.01.

10:00

Logopēdu seminārs “Dažādi jautājumi logopēdijā Talsu 2.vidusskolā. Lektore Sarmīte Tūbele.

 

10:00

Sniega rīts “Bitīšu ” grupā

19.01.

 

Jautrais rīts ar baloniem “Rūķīšu” grupā

 

9:30

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju metodiskā apvienība Sabiles pirmsskolas izglītības iestādē “Vīnodziņa”.

20.01.

 

Pasaku pēcpusdiena “Sauleszaķēnu” grupā

 

 

Pasaku pēcpusdiena “Taurenīšu” grupā

31.01.

 

Veselīgais rīts “Sauleszaķēnu” grupā

VALDEMĀRPILS PII „SAULSTARIŅŠ”

10.01.

10:00

Tematisks rīts bērnu bibliotēkā “Mana grāmata.” 5 gadīgiem bērniem.

11.01.

10:30

Sporta izprieca “Ziemas prieki.”

3 gadīgiem bērniem

11. 01.

15:30

Koncertprogramma “Skursteņslauķi”

13. 01.

11:00

Jautrais brīdis “Dodamies ziemā!”

4 gadīgiem bērniem.

18. 01.

10:00

Jautrais brīdis “Ciemos pie vāverītes!” 1 gadīgie bērni.

19. 01.

11:00

Sporta izprieca “Mēs Jaunajā gadā!” Jaukta vecuma grupa.

20. 01.

10:00

Tematisks rīts “Vitamīni ziemā!”

5 gadīgiem bērniem.

24. 01.

10:00

Tematisks rīts “Ziemas rotaļas!”

4 gadīgie bērni.

25. 01.

11:00

Jautrais brīdis “Ceļam, ceļam sniegavīru!” 2 gadīgiem bērniem.

26. 01.

10:00

“Dzejolīši” 6 gadīgo bērnu uzvedums.

31.01.

11:00

Sporta izprieca “Ziemas prieki!”

5 gadīgiem bērniem

VANDZENES PII „ZĪLĪTE”

2.01.

 

Jautrais brīdis grupās„ Esi sveiks Jaunais gads !” . 

2.-06.01.

 

„ Zvaigznīte liela, zvaigznīte maza….”- bērnu darbiņu izstāde.

6.01.

9:00

„ Zvaigžņu rīts” grupā „ Taurenīši”.

6.01.

16:00

Vandzenes drāmiešu teātra izrāde „Bārnija Ziemassvētki”.

9.-13.01.

Katru dienu

Grupā „Taurenītis” tematiski pasākumi „Grāmatiņa”.

13.01.

9:30

„Pirkstiņu rotaļu pēcpusdiena” grupā „Rūķīši”.

16.01.

9:00

Grupā  „Bitītes” nedēļas tēmas „ Esi vesels!” ietvaros, ciemojas medmāsiņa- Justīnes māmiņa.

17.01.

9:30

Teņa diena „Kāpēcīšu” grupā.

18.01.

10:30

Sporta izpriecas kopā ar sniegavīru Olafu.

18.01.

13:30

Pedagoģiskās padomes sēde

19.01.

9:00

PII metodiskā apvienība Sabiles PII „ Vīnodziņa”.

20.01.

10:00

 „Kāpēcīšu” grupas ekskursija uz Vandzenes ugunsdzēsības muzeju.

25.01.

9:30

„Jautrais sniegavīrs” grupā „Rūķīši”.

VALDGALES PII „KAMENĪTE”

17.01.

10:30

Jautrās sporta aktivitātes kopā ar gaili (visas grupas)

10.01

14:00

Pedagoģiskā sēde

16. – 31.01.

 

Bērnu radošo darbu izstāde: ,,Kur gailīti tu tecēsi!”

26.01.

9:30

Atklātā nodarbība  vecākiem ,,Taurenīšu” grupā.

30.01.

9:15

Labās prakses piemēru popularizēšana – integrēto rotaļnodarbību vērošana jaukta vecuma grupā ,,Bitītes”(sk. Eva)

STENDES PII „SAULĪTE”

6.01.

10:00

Koncerts vecvecākiem „Eglīte skaistā, svecītes laistās”

18.01.

10:00

Pasaku rīts „Vai tu zini šo pasaku?”- „Spārītes” grupā

19.01.

 

Barikāžu atceres pasākums „Atmiņu ugunskurs”- „Bitītes” grupā

20.01.

10:30

Leļļu teātris „Skat, kāds priecīgs sniegavīrs, apkārt zaigo sniedziņš tīrs”- „Taurenīšu” grupā

24.01.

10:00

Sporta rīts „Veiklā bumba”- „Spārītes” grupā

24.01.

9:30

Tematisks pasākums „Mana mamma- policiste – „Mārītes” grupā

SABILES PII „VĪNODZIŅA”

6.01.

 

Zvaigžņu dienai veltīts pasākums

19.01.

9:30

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju metodiskā apvienība

23.-27.01.

 

Miega spilventiņu izstāde (sadarbībā ar vecākiem)

27.01.

 

Pidžamu ballīte

VIRBU PAMATSKOLA- PII „ZĪĻUKS”

3.01

7:00-18:00

“Zvaigznīte, zvaigznīte”- grupu radošie darbi

6.01

 

“ Zvaigžņu izstāde”- bērnu un vecāku kopdarbs

12.01

9:15

“Klāt ir atkal Jaunais Gads!” –muzikāls rotaļu rīts Jaunā Gaiļa gada atnākšanai.

18.01

9:15

Sporta rīts

20.01

10:30

Barikāžu atceres diena

24.01

10:30

“Uzmini nu!”- mīklu minēšanas rīts

25.01

11:00

Teātra uzvedums ”Kā saplīsa zaķēns

LAUCIENES PII „BITĪTE”

4.01

11:00

Zīmēšana sniegā ar krāsainu ūdeni./Rūķu grupā/

12.01

16:00

Jautrais brīdis „aizpūtīsim pūciņu!”

16. – 20.01

 

Mīļāko Rotaļlietu un grāmatu izstāde grupās.

17.01.

16:00

Kustību rotaļu pēcpusdiena./Rūķu grupā/

23. – 27.01

 

Teātra nedēļas ietvaros teātra uzvedumu spēlēšana un atrādīšana skatītājiem.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notikumu kalendārs

Janvāris, 2017
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Tīkla kamera

Laika ziņas