Sestdiena, 28. maijs
Šodien sveicam: Vilis, Vilhelms

Ikmēneša notikumi

 

NORISES TALSU NOVADA PII 2016. GADA MAIJS

Kad?

Cikos?

Kas?

TALSU PII „SPRĪDĪTIS”

Visu mēnesi

 

Radošo darbu izstādes grupās:

“Kas tur nāk ar puķēm košām?
 - Pavasaris! Pavasaris! - taurenītis sauc!”

3.05.

10:00

Labās prakses piemēru popularizēšana – atklātās integrētās  rotaļnodarbības vērošana ( pieredzē dalās grupas “Mārītes” pirmsskolas skolotāja V. Vīnerte)

5.05.

17:10

Iestādes padomes sēde.

5.05.

18:00

Talsu PII “Sprīdītis” vecāku kopsapulce, kurā piedalīsies ģimenes ārste dr.  K. Smelte

6.05.

9:10

Labās prakses piemēru popularizēšana – atklātās integrētās  rotaļnodarbības vērošana ( pieredzē dalās grupas “Ezīši” pirmsskolas skolotāja Z. Preiss)

9.05.

17:10

Ģimenes dienai veltīts pasākums “No sirds uz sirdi!” grupā “Pelītes” ( atbildīgās grupas pirmsskolas skolotājas S. Zurģe, E. Kocere un mūzikas skolotāja M. Gavrona)

10.05.

16:30

Pavasara svētki “Mana mīļa māmulīte“ grupā “Lācēni”

( atbildīgās grupas pirmsskolas skolotājas L. Rone, A. Soroka un mūzikas skolotāja L. Krasucka)

11.05.

9:10

Labās prakses piemēru popularizēšana – atklātās integrētās  rotaļnodarbības vērošana ( pieredzē dalās grupas “Taurenīši” pirmsskolas skolotāja  K. Jugāne )

11.05.

13:15

Metodiskā diena. Seminārs – praktikums “Efektīva rīta apļa, spēļu un sasveicināšanās nodarbība - tās ietekme uz darbu pirmsskolas izglītības iestādē" ( pieredzē dalās pirmsskolas skolotājas  G. Liepiņa un L. Rone)

11.05.

16:30

Ģimenes svētki “Pavasaris ciemos nāk! “ grupā “Pūcītes”

( atbildīgās grupas pirmsskolas skolotājas D. Jantone,

S. Adena – Adiņa un mūzikas skolotāja M. Gavrona)

12.05.

17:15

Pavasara svētki “ Saulīt silta, māmiņ laba…” grupā “Ezīši”

( atbildīgās grupas pirmsskolas skolotājas J. Vadone, Z. Preiss un mūzikas skolotāja L. Krasucka)

13.05.

9:10

Labās prakses piemēru popularizēšana – atklātās integrētās  rotaļnodarbības vērošana ( pieredzē dalās grupas “Saulītes” pirmsskolas skolotāja  I. Brandava)

13.05.

Visu dienu

Valsts valodas diena “Skani mana valodiņa!”

 

13.05

16:30

Ģimenes dienai veltīts svētku pasākums “Mēs  šodien jums dāvinām prieku, to prieku ko pavasaris sniedz!”  grupā “Mārītes” ( atbildīgās grupas pirmsskolas skolotājas

V. Vīnerte,  G. Skitaļceva un mūzikas skolotāja M. Gavrona)

16.05.

17:15

Pavasara svētki “Saulīt nāc, sildīt sāc!” grupā “Bitītes”

( atbildīgās grupas pirmsskolas skolotājas D. Vizbele, 

L. Šprunka un mūzikas skolotāja L. Krasucka)

17.05.

14:30

17. maijā - Ugunsdzēsēju un glābēju diena. Grupas “Zaķēni” bērnu ekskursija uz  VUGD Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļu.

17.05.

17:15

Ģimenes dienai veltīts svētku pasākums “Mēs ripojam viens otram pretī..” grupā “Vāverēni” ( atbildīgās grupas pirmsskolas skolotājas G. Liepiņa,  K. Kučere un mūzikas skolotāja L. Krasucka)

18.05.

13:15

Pedagoģiskā sēde. “ Talsu PII “Sprīdītis” pedagoģiskā procesa  izvērtēšana. 2015./2016. māc. g. “

18.05.

17:10

Pavasara svētki  “Māmiņas smaids” grupās “Saulītes” un “Taurenīši” ( atbildīgās grupu pirmsskolas skolotājas

I. Brandava, R. Smuģe- Tarasova, K. Jugāne  un mūzikas skolotājas M. Gavrona, L. Krasucka )

20.05.

9:30

Leļlu teātris “Pifa piedzīvojumi”.

20.05.

16:00

Pavasara sporta svētki

( atbildīgie sporta skolotāji un grupu pirmsskolas skolotājas)

23.05.

10:15

Grupas “Zaķēni” pasākums muzejā kopā ar klauniem.

( organizē grupas pirmsskolas skolotājas L. Velika,

B. Klauberga)

24.05.

10:00

Grupas “Zaķēni” sporta diena kopā ar draugiem no grupas “Pelītes” ( organizē grupas pirmsskolas skolotājas L. Velika,

 B. Klauberga, S. Zurģe, E. Kocere)

25.05.

10:30

Mācību gada noslēguma pasākums kopā ar jautrajiem klauniņiem grupā “Vāverēni”( organizē grupas pirmsskolas skolotājas  G. Liepiņa,  K. Kučere)

25.05.

11:15

Grupu “Zaķēni” un “Magonītes” bērnu koncerts izglītības iestādes darbiniekiem “Mēs bērnudārzam sveikas sakām!”

25.05.

16:00

Rotaļu pēcpusdiena kopā ar draugiem grupās “Zaķēni” un “Magonītes”

26.05.

10:00

Grupas “Zaķēni” pārgājiens un vasaras jubilāru sveikšana.

26.05.

14:00

Izlaidums grupā “Magonītes”

27.05.

15:00

Izlaidums grupā “Zaķēni”

TALSU PII „SAULĪTE”

02.05.

16:00

Pēcpusdiena ”Lācēnu” grupai ”No sirsniņas uz sirsniņu”

03.05.

15:10

Izglītojoša pēcpusdiena ”Ciemos pie pasakas”

/visiem bērniem/

05.05.

9:30

16:30

 

 

 

Atklātā integrētā rotaļnodarbība ”Pelēnu” grupas bērniem/skolotāja Baiba/

Pēcpusdiena ”Pingvīnēnu” grupai

”Šodien svētki, Tev, mīļo māmulīt”

Vakara pasākums” Kas notiek tumsā b/d?”/ ”Ežuku” grupas bērniem/

no 25.04.-05.05.

 

Douglas veikala zīmējumu konkurss ”Mīļās mammas bučas”

06.05.

16:30

Pēcpusdiena ”Putnēnu” grupai

”Es ar savu māmuliņu mūžam labi sadzīvoju!”

08.05.

10.05.

 

17:00

Svētki visām mīļajām māmiņām!

Izrāde Ventspilī ”ŽurkasExsLibris”/darbinieki/

12.05.

9:30

 

16:00

 

 

17:00

Koncerts Mūzikas skolā/”Ežuku” un ”Kaķēnu” grupas bērniem

Pēcpusdiena ”Pelēnu” grupai

”Māmiņa, mīļā, es esmu vēl mazs!”

Pēcpusdiena ”Kaķēnu” grupas izrāde

“Trīs sivēntiņi un vilks, kas baidījās no bučām”

13.05.

10:00

 

 

 

12:30

Valodas diena 2016 kopā ar Bērnu un jauniešu centru!/”Ežuku” un ”Kaķēnu’” grupas bērniem

Logopēdu mācību gada noslēgums Bērzciemā/logopēde Gita/

17.05.

9:30

14:00

Atvērtās durvju dienas VUGD/”Kaķēnu” grupas bērniem

Atvērtās durvju dienas VUGD/”Ežuku” grupas bērniem

18.05.

11:00

 

 

 

16:00

Projekta  „Grāmatu starts” noslēgums Bērnu bibliotēkā/””Putnēnu” grupas bērniem/

Angļu valodas atklātā nodarbība ”Ežuku” grupas bērnu vecākiem/skolotāja Gunta/

no 23.-27.05.

23.05.

 

25.05.

 

10:30

 

18:30

Veselības nedēļa 2016

Ballīte kopā ar “Ežuku” grupas absolventiem

Tautas namā “PEPIJAS STĀSTI..." ...par ģimeni, draugiem un dzīves „krāsošanu”!

 

24.05.

10:00

Pasākums visiem PII ”Saulīte” darbiniekiem kopā ar “Ežuku” grupas bērniem

25.05.

9:30

Ekskursija uz Rīgas Zooloģisko dārzu ”Kaķēnu” grupas bērniem

27.05.

14:00

Izlaidums ”Ežuku” grupas absolventiem

”Lidojums ar gaisa balonu”

30.05.

17:15

Pasākums iestādes čaklajiem rūķišiem- vecākiem ”PALDIES”

31.05.

9:30

13:30

PII māsiņu diena Dundagas PII ”Kurzemīte”

Mācību gada noslēguma Pedagoģiskā sēde.

 

 

Atklātā integrētā nodarbība/skolotāja Vija/

TALSU PII „ZVANIŅŠ”

02.05.

13:10

INFO sanāksme skolotājām 

10.05.

16:00

Koncerts ģimenes dienā                        ,,Šūpuļdziesmas māmiņai,, (Margrietiņās)           

10.05.

17:00

Koncerts ģimenes dienā                     

,,Pavasaris klāt,,

 (Kliņģerītēs)      

11.05.

16:30

Koncerts ģimenes dienā                      ,,Ļoti gribu samīļot,,  (Purenītēs)     

12.05.

16:00

Koncerts ģimenes dienā

,,Brīnumpuķe māmiņai,,(Zvaniņos)            

12.05.

9:30

Ciemošanās mūzikas skolā 

13.05.

16:30

Koncerts ģimenes dienā                       

,,Pavasara svētki,,(Pienenītēs) 

13.05.

12:30

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu logopēdu mācību gada noslēguma pasākums Bērzciemā. Mērsraga pirmsskolas izglītības iestādes „Dārta”.

05.05.-20.05.

9:00

Integrēto rotaļnodarbību cikls ievērojot gadalaiku un gadskārtu ieražu maiņu  bērnu valodas attīstīšanā

16.05.

10:00

,,Magonīšu,, grupas bērnu ciemošanās pie ugunsdzēsējiem glābējiem

17.05.

9:30

I. Paura koncerts bērniem               ,,Mēs lidosim,,

20.05.

13:10

Pedagoģiskās padomes sēde

26.05.

10:00

,,Magonīšu,, grupas bērnu  Paldies koncerts - iestādes darbiniekiem         ,, Krāsainie sapņi,,

27.05.

12:00

Izlaidums ,,Magonīšu,, grupiņas bērniem - ,,Krāsainie sapņi,,

28.05.

12:00

Popgrupas ,, Zvaniņš,, bērnu piedalīšanās ,,Dziesmu bānītī Stendē,,

31.05.

9:30

Pirmsskolas izglītības iestāžu medicīnas māsu diena plkst. Dundagas pirmsskolas izglītības iestādē „Kurzemīte”.

TALSU PII „PĪLĀDZĪTIS”

2.05.

11:00

B.Veismanes „Dziesmu skola”

Aiciniet vecākus atnest pavasara ziedus

5.05.

16:00

Ģimeņu diena Vardītes

6.05.

16:00

Ģimeņu diena Rūķīšu grupā

9.05.

16:00

Ģimeņu svētki - Zaķēniem

11.05.

 

 

16:30

Medmāsu diena Dundagas PII “Kurzemīte”

Ģimeņu svētki -Odziņu grupai

12.05.

11:00

 

16:00

Mūzikas skolas koncerts

 

Ģimeņu svētki Taurenīšiem

13.05.

15:30

 

16:30

Ģimeņu svētki -Mārītēm

 

Ģimeņu svētki – Vinnija Pūka draugi

13.05.

 

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu logopēdu mācību gada noslēguma pasākums Bērzciemā

17.05.

10:00

VUGD

18.05.

17:00

Bērnudārza ģimeņu Sporta Svētki.

19.05.

9:20

Rotaļnodarbību vērošana Odziņu grupā pie skolotājas Sarmītes

20.05.

13:30

Informatīvā sanāksme skolotājām

26.05.

13:00

Izlaidums

27.05.

Visu dienu

Anastasija Irbe –logopēde

Pieņem mūsu bērnudārza un citu bērnudārzu bērnus

30.05.

13:30

Pedagoģiskā sēde

2015./2016.māc.g. izvērtējums

Sešgadīgo sagatavošana skolai (audzēkņu raksturojumi)

Audzēkņu attīstības vērtējumu kartes

31.05.

10:00

Pārgājiens –„RŪĶI RŪĶOJAS”

TALSU SPII „KASTANĪTIS”

6.05.

 

“Mākslas dienas” Upesgrīvas internātpamatskolā Piedalās 5-6 gadīgie bērni un skolotājas

10.05.

16:30

Ģimenes diena “Bitītes” “Lapu plaukstas un pumpurus vaļa, ielūdzot tevi uz pavasari”

11.05.

17:00

Ģimenes diena “Mārītes” “Māmiņ, mīļo māmuķīti…”

12.05.

17:00

Ģimenes diena “Taurenīši” “Vismīļākie sveicieni”

13.05.

12:30

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu logopēdu mācību gada noslēguma pasākums Bērzciemā. Pulcēšanās plkst. 1230 pie Mērsraga pirmsskolas izglītības iestādes „Dārta”.

16.05.

10:00

Pedagoģiski medicīniskā komisija Talsu novada BJC.

17.05.

10:00

Nāc ciemos pie ugunsdzēsējiem glābējiem

17.05.

11:00

Ciemiņi no Ogres

18.05.

13:00

Pedagoģiskā sēde

19.05.

17:00

Ģimenes sporta pasākums “Kastanīši sporto”

19.05.

10:00

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu sociālo pedagogu seminārs Talsu novada administratīvā centra Zaļajā zālē.

27.05.

15:00

Izlaidums “Kastanīša šūpolēs”

31.05.

9:30

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu pirmsskolas izglītības iestāžu medicīnas māsu diena Dundagas pirmsskolas izglītības iestādē „Kurzemīte”.

PASTENDES PII „ĶIPARS”

03.05.

9:20

“Ciemos pie pasakas” cirka izrāde

06.05.

17:00

Mātes dienas pasākums “Vāverīšu” grupā

10.05.

16:00

“Puķīte manai ģimenei” pasākums “Taurenīšu” grupā

11.05.

16:00

“Noķer zvaigznīti!” pasākums “Bitīšu” grupā

12.05.

16:30

Mātes dienas pasākums “Mārīšu” grupā

13.05.

16:30

“Pavasara sveiciens” pasākums “Saules zaķēnu” grupā

19.05.

13:10

Pedagoģiskā sēde

25.05.

 

Pateicības koncerts vecākiem

27.05.

 

Izlaidums “Rūķīšu” grupai

28.05.

10:45

Ģibuļu pagasta svētki “Ienāc mūsu sētā”

VALDEMĀRPILS PII „SAULSTARIŅŠ”

3. 05.

13:10

Pedagoģiskā sēde.

6. 05.

10:30

Jautrais brīdis vidējā grupā.

9.05.

16: 00

Ģimenes dienas pasākums sagatavošanas un jaukta vecuma grupas bērnu vecākiem.

10. 05.

15:30

Ē. Balodis  ar koncertu “Gliemezītis meklē mā’miņu.”

11. 05.

16:00

Ģimenes dienas pasākums

vidējās un 2. agrās bērnības grupas vecākiem.

12. 05.

16: 00

Ģimenes dienas pasākums

un 2. jaunākās grupas bērnu vecākiem.

13. 05.

16:00

Ģimenes dienas pasākums

vecākās grupas bērnu vecākiem.

16. – 20. 05.

 

Krāsainā nedēļa 2. jaunākā grupā.

20. 05.

 

Rotaļu diena visās vecuma grupās.

20. 05.

11. 00

 

Sagatavošanas grupas bērni dodas ekskursijā uz Laumu dabas parku.

23. 05.

10:00

Sporta svētki.

27. 05.

11:00

Izlaidums sagatavošanas grupas bērniem.

1.06.

 

Izlaidums 6 gadīgiem bērniem Tiņģerē.

VANDZENES PII „ZĪLĪTE”

9.05.

17:00

Mātes dienas koncerts.

9.05.-13.05.

 

„Zied visa pasaulīte” – grupā „Taurenīši”

17.05.

10:00

Sporta aktivitātes Anču birzī – grupa „Kāpēcīši”.

19.05.

9:15

Iluzionistu šovs. 

20.05.

10:00

Pārgājiens uz Anču birzi – grupa „Rūķīši”.

20.05.

10:00

„Kāpēcīšu” grupas izlaiduma bērnu tikšanās ar nākamo skolotāju un iepazīšanās ar Vandzenes pamatskolu.

23.05.-29.05.

 

Veselības nedēļa.

25.05.

13:30

Pedagoģiskās padomes sēde

27.05.

17:00

Izlaidums.

VALDGALES PII „KAMENĪTE”

11.05.

16.00

,,Sveiciens māmiņai” ,,Mārītes” grupas bērnu svētku koncerts.

12.05.

16.00

Ģimenes diena ,,Taurenīšu” grupas vecākiem.

13.05

16.00

Ģimenes diena ,,Bitītes” grupā

17.05.

15.00

,,Taurenīšu” grupas bērnu ciemošanās pie Talsu ugunsdzēsējiem glābējiem.

19.05

11.20

,,Ciemos pie pasakas” lielo masku teātris.

20.05

10.30

,,Taurenīšu” grupas bērni apmeklēs Pūņu pamatskolu.

24.05

11.00

Spilvenu fejas Ingūnas Lipskas koncerts ,,Rūķenīte Notiņa un draugi”.

31.05

12.00

Izlaidums ,,Taurenīšu” grupas bērniem.

SABILES PII „VĪNODZIŅA”

02.05

16:00

Mātes dienas koncerts vidējā grupā

05.05.

16:00

Mātes dienas koncerts jaunākajā grupā

06.05.

16:00

Mātes dienas koncerts vecākajai un sagatavošanas grupai

17.05.

10:00

Sabiles Ugunsdzēsēju depo apmeklējums (Ugunsdzēsēju un glābēju diena)

27.05

16:00

Izlaidums

STENDES PII „SAULĪTE”

10.05.

17:15

Mātes dienas pasākums „Ar ziediem apbērtu mēs Jūs” – „Mārītes” grupā

11.05

16:00

Māmiņas dienas „Maziņais māmiņai visu cauru mūžu” – „Taurenīšu” grupā

12.05

16:00

Ģimenes diena pasākums „Mīļo tēti, māmulīt, apmīļošu Jūs tūlīt” – „Spārītes” grupā

13.05.

17:00

Mātes dienas pasākums „Kā bitītes māmiņu meklēja” – „Bitītes” grupā

17.05

10:00

Vasaras jubilāru sveikšana

20.05

10:00

Žetonu diena „Sveiki, Tev mīļais draugs”- visas grupas

26.05.

10:00

Vasaras jubilāru godināšana „Sveiki, sveiki esam klāt, jubilārus godināt” – „Spārītes” grupā

26.05

10:30

Sporta svētki „Ceļojums uz džungļiem” – „Mārītes” grupā

24.05.

10:30

Vasaras jubilāru sveikšana „Sveiks, lai dzīvo!” – „Bitītes” grupā

27.05

17:00

Izlaidums „Rudenī mūs skola sauc” – „Bitītes” grupā

VIRBU PAMATSKOLA- PII „ZĪĻUKS”

6.05

11:00

Svētku koncerts māmiņām “Mīļo māmiņ!”

9.05

7:00-18:00

Bērnu radošo darbu izstāde” Zied visa apkārtne”

16.05

16:00

Ģimenes sporta diena

23.05

10:30

Orientēšanās sacensības dabā

20.05

10:30

Pavasara kokteilis

3.06

16:00

Izlaidums “Kāpēcīšu” grupas bērniem

LĪBAGU SĀKUMSKOLA- PII GRUPAS

6.05.

15:30

Mātes dienas pasākums

20.05.

13:30

Pedagoģiskā sēde

23.05.

10:30

Sporta diena „Sporto vesels!”

25.05.

9:00

5-6 gadīgo grupas bērni vizītē pie zobu higiēnista

 

27.05.

14:00

6 gadīgo bērnu izlaidums „Pirātu balle”

31.05.

9:30

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu pirmsskolas izglītības iestāžu medicīnas māsu diena Dundagas pirmsskolas izglītības iestādē „Kurzemīte”.

LAUCIENES PII „BITĪTE”

2. 05.

16:00

Jautrais brīdis „Spalvas vējā”/Rūķu gr./

2. – 5. 05.

 

Radošā darbnīca „Dāvanas māmiņai”

6. 05.

16:00

Svētku koncerts māmiņām.

 

 

Grupu vecāku sapulces.

9. – 13.05.

 

Eksperimenti ar ūdeni. Krāsa. Skaņa. Garša./Vāverēnu gr./

12. 05.

10:45

Izglītojoša nodarbība „Drošs bērns  - nedrošā vidē”6- gadīgajiem audzēkņiem ar nodibinājuma „Centrs Dardedze” materiāliem, vada sk. D. Zeltiņa. /Vāverēnu grupā/

16. – 20. 05.

16:00

Radošā darbnīca „Zelta zivtiņa” /Rūķu grupā/

 

 

Klaunu muzeja apmeklējums 5-6 gadīgajiem audzēkņiem.

18. 05.

11:00

Ekskursija pie skolotājas Daces „Pavasara ziedu daudzveidība” /Vāverēnu grupā/

 

11:00

Jautrais brīdis „Burbuļošana” /Rūķu grupā/

 

 

6- gadīgo audzēkņu ekskursija un iepazīstināšana ar skolu.

19. 05.

13:00

Pedagoģiskās padomes sēde.

25. 05.

16:00

Kustību rotaļu pēcpusdiena./Rūķu grupā/

27. 05.

11:00

Izlaidums 6- gadīgajiem audzēkņiem.

LAIDZES PII „PAPARDĪTE”

14.05.

laiks tiks precizēts

Iestādes audzēkņu un darbinieku dalība Laidzes pagasta svētkos

17.05.

10:30

“Mana puķe “Papardītei”

20.05.

10:30

Pārgājiens „Kas tur kust?”

1.06.

laiks tiks precizēts

Sagatavošanas grupas izlaidums „Kling, klang, esam klāt!”

LAUCIENES PAMATSKOLAS DURSUPES PIRMSSKOLAS GRUPAS

6.05

17:00

Noslēguma vecāku sapulce

13.05

12:30

Māmiņdienas koncerts

17.05

10:30

Ekskursija uz „Klaunu muzeju” Talsos

19.05

11:-00

Drošības diena. Par ceļu satiksmes noteikumiem, drošību pie ūdens, uguns, rotaļu laukumos.

25.05

10.30

„Ko es protu?” tematiskā pēcpusdiena ar vecākiem

30.05

13.00

Vecākās grupas izlaidums

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas