Trešdiena, 6. maijs
Šodien sveicam: Gaidis, Didzis

Ikmēneša notikumi

NORISES TALSU NOVADA PII 2015. GADA MAIJĀ

Kad?

Cikos?

Kas?

TALSU PII „SPRĪDĪTIS”

6.05

 

15.45

Ceļojošais leļļu teātris ar izrādi „Upe”.

8.05

17.15

Svētku pasākums ģimenēm  „Noaud šalli” , „Saulītes” grupā.

(organizē I. Brandava, I. Stepanova, M. Gavrona)

8.05

17.15

Koncerts pavasarim un māmiņām, „Bitītes” grupā.

(organizē L. Šprunka, D. Vizbele, L. Krasucka)

11.05

17.10

 „Taurenīšu mīļākie pavasara svētki”, „Taurenīšu” grupā.

(organizē K. Jugāne, S. Ķivule, L. Krasucka)

12.05.

17.15

Svētku pasākums ģimenēm „Pavasaris Magonītēs”, ”Magonītes” grupā.

(organizē G. Bērziņa, L. Krasucka)

14.05

17.15

Svētku koncerts māmiņām „Ceļojums pavasarī”, „Pūcītes” grupā.

(organizē D. Jantone, L. Šprunka)

13.05

17.15

Svētku pasākums ģimenēm „Pavasara svētki” , „Zaķēnu” grupā.

(organizē L. Velika,  B. Klauberga, M. Gavrona)

14.05

17.15

Svētku pasākums „Viss mostas”, „Vāverēnu” grupā.

(organizē B. Klauberga, G. Skitaļceva, L. Krasucka)

15.05

17.10

Svētku koncerts „Ceļojums brīnumainā pavasara dienā”, „Pelītes” grupā.

(organizē D. Jansone, S. Zurģe, M. Gavrona)

15.05

16.30

Svētku pasākums „Kukaiņu jautrās rotaļas” , „Ezīšu” grupā.

(organizē J. Vadone, M. Millere, L. Krasucka)

18.05

13.30

Ugunsdzēsēju un glābēju dienas pasākums VUGD Talsu daļā.

Piedalās „Zaķēnu”, „Mārītes”, „Lācēnu” grupas bērni un skolotājas.

19.05

13.00

Pedagoģiskā sēde.

20.05

10.00

Kursi pirmsskolas skolotājiem un logopēdiem ”Skaņu izrunas kultūras attīstīšana un stāstīt prasmes veicināšana pirmsskolas vecuma bērniem”.

(organizē un vada logopēdes I. Gintere, D. Valberga)

21.05

11.00

Zobu higiēnista lekcija „Zobu kopšana bērniem”.

21.05

16.00

Vecāku pēcpusdiena projekta no ASV organizācijas Samaritan’s Purse programmas Christmas Child jeb Vislielākā dāvana ietvaros.

22.05

10.00

Sporta diena PII Sprīdītis.

(organizē mūzikas skolotājas M. Gavrona, L. Krasucka, sporta skolotāji  K. Insberga, E. Priede, metodiķe M. Jēkabsone)

26.05

16.00

Svētku launags izlaiduma grupām un sveikšana.

27.05

14.00

„Mārītes” grupas izlaidums.

28.05

15.00

„Lācēnu” grupas izlaidums.

TALSU PII „SAULĪTE”

5.05.

16.30

Māmiņdienas pasākums ”Cālīšu pavasaris” /”Putnēnu” grupa/

5.-08.05.

 

Gatavošanās svētkiem-dāvanu, pārsteigumu gatavošana mīļajām māmiņām un omītēm/visas grupas/

6.05.

10.00

16.00

 

16.30

Seminārs iestāžu vadītājām AC

Māmiņdienas pasākums ”Puķīti es dāvāju savai māmiņai”/”Lācēnu” grupa/

Māmiņdienas pasākums ”Māmiņ, Tev svētku diena!”/Pelēnu” grupa/

7.05.

16.30

Māmiņdienas pasākums

”Cik pasaule skaista!”/’Ežuku” grupa/

8.05.

 

16.30

Ūsiņdiena Talsos

Vecāku pēcpusdiena ”Sirsniņa mana ir priecīga”/”Kaķēnu” grupa/

12.05.

14.05.

14.00

10.30

 

Izrāde ”Puteklīša piedzīvojumi’”/Talsu Tautas nama Radošajā sētā

Noslēguma pasākums Bērnu bibliotēkā” Grāmatu starts”/”Kaķēnu” grupas bērniem/

15.05.

 

Starptautiskā ģimenes diena

20.05.

10.00

Kursi ”Skaņu izrunas kultūras attīstīšana un stāstītprasmes pilnveidošana”/skolotājas Mārīte, Gita/

 

 

Angļu valodas pēcpusdiena” Pingvīnēnu” grupas bērniem/skolotāja Gunta/

18.-22.05.

 

Pārgājienu un ekskursiju nedēļa „Vasariņu gaidot”/visas grupas/

26.05.

17.00

Pateicības pēcpusdiena PII ”Saulīte” vecākiem ”MĪĻŠ,PALDIES!”

27.05.

10.00

Pateicības koncerts PII”Saulīte” darbiniekiem

/”Pingvīnēnu” grupas bērni/

29.05.

13.00

Izlaidums ”Pingvīnēnu” grupas bērniem ”Laiks uz skolu doties...”/skolotājas: Lineta, Baiba, Sarmīte, Madara, Inguna/

TALSU PII „ZVANIŅŠ”

5.05.

130

Informatīvā darba sanāksme skolotājām

6.05.

10.00

Seminārs par Darba likumu Talsu novada pašvaldības administratīvā centra lielajā zālē. Lektors: Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienības jurists Kaspars Rācenājs

6.05.

16.00

Ģimenes dienas svētki „Pie saulītes ciemos!”,,Pienenītēs,,-

7.05.

16.00

Ģimenes dienas svētki –„Mēs jūs mīlam!”,, Klinģerītēs,,

 

10.05.

12.00

Audzēkņa A. E. L. piedalīšanās kora ,,Amenda,, 20 . gadu jubilejas koncertā

11.05.

17.00

 „ Pasaku pēcpusdiena māmiņām,, Purenītēs ,, 

12.05.

16.00

Ģimenes dienas svētki „ Mēs mazie māmiņām” ,, Zvaniņos,,

13.05.

16.00

Ģimenes dienas svētki „Ciemos pie lellītēm”,, Margrietiņās,,

 

13.05.

17.00

Ģimenes dienas svētki – „Nekur nav tik labi kā mājās”                 

 ,, Magonītēs,,

18.05.

10.00

,, Ugunsdzēsībai 150 gadi ,, 5-6 gadīgo bērnu ciemošanās VUGD Talsu daļā

22.05.

11.00

Izlaidums „Mazs ziediņš šodien dzīves dārzā plaukst” ,,Purenītēs,,

22.05.

10.00

Logopēdu noslēguma nodarbība, tikšanās ar mikrologopēdi Anastasiju Irbi Mērsraga kultūras namā.

24.05.

12.00

Konkursa "Tīrai Latvijai" noslēguma svētki Festivāls "Tīrai Latvijai!" Siguldas Svētku laukumā

TALSU PII „PĪLĀDZĪTIS”

5.-29.05.

 

Audzēkņu radošo darbu izstāde – Pūka draugu grupas bērni.

6.05.

10.00

Vadītāju un direktoru seminārs

7.05.

16.30

Mātes diena . Zīmulīšu grupa.

14.05.

15.30

Ģimeņu diena . Odziņu grupa.

14.05.

16.30

Ģimeņu diena . Mārīšu grupa.

15.05.

15.30

Ģimeņu diena “Saules bērni “. Pūka draugu grupa.

15.05.

16.30

Ģimeņu diena . Rūķu grupa.

18.05.

9.30

Ekskursija grupām uz VUGD. Zīmulīšu, Mārīšu, Vardīšu grupas.

20.05.

17.00

Starptautiskā sporta skolotāju diena -Bērnudārza Sporta Svētki.

21.05.

16.00

Ģimenes diena. Zaķēnu grupa.

21.05.

 

Naktskreklu balle . Vardīšu grupa.

22.05.

16.00

Taurenīšu grupas mazais izlaidums

26.05.

 

Pārgājiens par Talsiem. Mārīšu grupa.

27.05.

14.00

Izlaidums Vardīšu grupa.

28.05.

 

Izlaidums  Mārīšu grupa.

29.05.

10.00

Tematisks rīts “Rāpo, ripo…” Zaķēnu grupa.

29.05.

13.30

Pedagoģiskā sēde.

TALSU SPII „KASTANĪTIS”

6. 05.

10.00

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu skolu direktoru un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju seminārs par Darba likumu Talsu novada pašvaldības administratīvā centra lielajā zālē.

7.05.

10.00

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu sociālo pedagogu seminārs Rojas vidusskolā

7.05.

17.00

Ģimenes diena “Mārītēs”

6.05.

12.30

Prakse- praktikums grupu skolotājām

11.05.

10.00

Pedagoģiski medicīniskā komisija Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Kastanītis”

13.05.

17.00

Ģimenes diena “Podziņās”

14.05.

17.00

Ģimenes diena “Kastanīšos”

18.05.

10.00

Ciemošanās Ugunsdzēsēju depo

20.05.

12.30

Prakse- praktikums grupu skolotājām

21.05.

13.00

Pedagoģiskā sēde

22.05.

10.00

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu logopēdu noslēguma nodarbība, tikšanās ar mikrologopēdi Anastasiju Irbi Mērsraga kultūras namā

26. 05.

16.00

Lielkoncerts “Kastanīša” dārzā “Riti krāsu kamolīti”

28.05.

16.00

Izlaidums “Paliec sveiks bērnudārzs” (“Mārītes”, Podziņas”, “Bitītes”)

29.05.

11.00

Izlaidums “Ezīšos”

29.05.

15.00

Izlaidums “Taurenīšos”

PASTENDES PII „ĶIPARS”

6.05.

11.15

Ceļojošā leļļu teātra izrāde “Upe” Pastendes kultūras namā

8.05.

16.00

Mātes dienas koncerts “Pavasara krāsās” Pastendes kultūras namā

12.,13. 05.

 

Atvēro durvju dienas

20.05.

13.10

Pedagoģiskās padomes sēde

26.05.

10.00

Pārgājiens uz Z/S “Druvas” “Ejam satikt vasariņu!”

29.05.

13.00

“Bitīšu” grupas izlaidums

VALDEMĀRPILS PII „SAULSTARIŅŠ”

 

7. 05.

 

13.10

 

Pedagoģiskā sēde.

11. 05.

16.00

Ģimenes dienai veltīts pasākums. Vecākā grupa.

11. 05.

16.00

Ģimenes dienai veltīts pasākums.

Jaukta vecuma grupa.

12. 05.

16.00

Ģimenes dienai veltīts pasākums.

2. jaunākā grupa.

12. 05.

10.30

Tematisks rīts “Mana mīļākā rotaļlieta.” Vecākā grupa.

13. 05.

16.00

Ģimenes dienai veltīts pasākums.

Sagatavošanas grupa.

14. 05.

16.00

Ģimenes dienai veltīts pasākums.

2. agrās bērnības, 1. jaunākā, vidējā grupā.

15.05.

11.00

“Pavasara laiku sniegpulksteņi skaita” Svētku koncerts Valdemārpils senioriem.

20. 05.

10.00

Sporta svētki bērniem.

22.05.

 

Rotaļu diena.

 

22. 05.

 

 

Izlaidums jaukta vecuma grupā 6-7 gadīgajiem bērniem.

25. 05.

10.00

Balonu svētki 2. agrās bērnības grupā.

25. 05.

10.15

Pārgājiens uz ziedošajiem dārziem. Vidējā grupa.

27.05.

9.20

Jautrs pasākums ”Pretī brīvdienām!” 2. jaunākā grupa.

27. 05.

10.30

Pārgājiens. Vasaras jubilāru sveikšana. Jaukta vecuma grupa.

29. 05.

11.00

Izlaidums sagatavošanas grupa bērniem.

VANDZENES PII „ZĪLĪTE”

06.05.

11.00

Bērnu vizuālās mākslas darbu izstādes grupās: „Mana skaistā  Tēvzeme”

11.05.

 

17.00

17.40

Māmiņām veltīts pasākums: „Mārīte un vējš”. „Rūķīšu” un „ Taurenīšu” grupām.

 „Bitīšu” un „Kāpēcīšu” grupām

16.05.

9.00

Grupas „Bitītes” bērnu un vecāku ekskursija uz Tērvetes dabas parka tematisko pasākumu: Pasakas modināšana

18.05.

11.00

Muzeju dienai veltīti pasākumi: Vandzenes ugunsdzēsības muzeja apmeklēšana Rezidencē - „Kāpēcīšu” grupā un izstāžu apskate Vandzenes tautas namā- „Bitīšu” grupa

21.05.

8.00

Atvērto durvju diena visās grupās

27.05.

13.30

Pedagoģiskās padomes sēde

28.05.

9.30

„Bitīšu” grupas izlaiduma bērnu atmiņu ceļojums pa bērnudārza grupiņām.

29.05.

16.30

Izlaidums – grupā „Bitītes”

VALDGALES PII „KAMENĪTE”

6.05.

13.00

Leļļu izrāde „Upe” Tautas namā. 1.20 Euro

6.05.

16.00

Māmiņas dienas koncerts „Bitītes” grupā vecākiem

8.05.

16.00

Mātes dienas pasākums „Pasaciņa” ,,Taurenīšu” grupā

12.05.

10.30

Pūņu pamatskolas apmeklējums ‘’Taurenīšu” grupas bērni (iepazīšanās ar skolu, skolotājiem)

12.05.

16.00

Māmiņas dienas koncerts „Mārītes” grupas vecākiem

20.05.

11.00

Animācijas filmu darbnīcas apmeklējums Talsu tautas namā „Taurenīšu” grupas bērni

24.05.

 

Ekskursija uz Tērvetes dabas parku PII „Kamenīte” audzēkņi ar vecākiem

15. 05.

16.00

Andele – mandele. PII „Kamenīte” laukumā

29.05.

12.00

Izlaidums „Visi burti ābecē”

SABILES PII „VĪNODZIŅA”

5.05.

17.00

Māmiņdienas pasākums (1.gr.)

6.05.

17.00

Koncerts māmiņām (2.gr.)

7.05.

17.00

Koncerts māmiņām (3.gr.)

8.05.

17.00

Koncerts māmiņām (4.gr.)

29.05.

17.00

Izlaidums

STENDES PII „SAULĪTE”

7.05

17.30

Mātes dienas koncerts „Paldies, saku māmiņai”- „Bitītes” grupā

11.05

17.15

Mātes dienas pasākums „Es savai māmiņai kā sirsniņa azotē” – „Mārītes” grupā

11.-15.05

 

„Pārsteigumu nedēļa” – Pirmdiena – „Miedziņdiena”, Otrdiena- „Stilīgākā galvassega”

Trešdiena – „Smiekliņu diena”, Ceturtdiena –

„Jautrie pavāri”, Piektdiena – „Es Jūsu mazais brīnumiņš” – „Taurenīšu” grupā

12.05

17.15

Māmiņdienas pasākums „Puķīti es došu, Tev mīļā māmulīt” – „Spārītes” grupā

22.05.

13.15

Sporta aktivitāte kopā ar vecākiem – „Pirātu lādi meklējot” – „Bitītes” grupā

22.05

10.00

Žetonu diena „Šodien, draudziņ, sveikas sakām mēs”- visas grupas

 26.05

10.00

Vasaras jubilāru sveikšana – „Taurenīšu” grupā

27.05

10.00

Vasaras jubilāru sveikšana – „Spārītes” grupā

28.05

10.00

Vasaras jubilāru sveikšana- „Mārītes” grupā

29.05

16.00

Izlaidums – „Bitītes” grupā

VIRBU PAMATSKOLA- PII „ZĪĻUKS”

6.05

16.00

Bērnu radošā izstāde ” Manai māmiņai”

8.05

12.00

Virbu pamatskolas un PIRMSSKOLAS svētku koncerts par godu mātes dienai  Virbu kultūras namā „Zied smilgas ar zelta ziediem, kur tu esi gājusi māt.”

11.05

15.00

Virbu pamatskolas teātra pulciņa audzēkņu iestudētā izrāde „Vislabākā māmiņa”.

15.05

11.00

Sīpolu stādīšana dobēs

18.05

15.30

Muzeju diena.

29.05

16.00

Izlaidums „Kāpēcīšu” grupas bērniem

30.05

9.00

Ekskursija uz Grobiņas pagastu  ZOO dārzu! (izlaiduma bērniem).

LĪBAGU SĀKUMSKOLA- PII GRUPAS

5.05.

9.00

Mēģinājums BLPC (visām grupām )

7.05.

16.00

Ģimenes dienas pasākums BLPC  (visām grupām)

12.-16.05.

 

Krāsu nedēļa (visām grupām)

15.05.

13.30

Pedagoģiskā sēde

19.-23.05.

 

„Nāc, nākdama vasariņa!” (pārgājieni, kustību aktivitātes, atvadas no grupas)

28.05.

14.00

Izlaidums

LAUCIENES PII „BITĪTE”

6.05.

 

Dāvanu darbnīca “Pārsteigums ģimenei” (Ežu grupā)

4. – 8.

 

Dāvanu gatavošana ģimenēm. (Rūķu  grupā)

7.05.

16.00

Svētki ģimenei “Ziedu valsis” (visu grupu bērni un ģimenes locekļi)

12.05.

11.00

“Čaklās rociņas” rosība pie Rūķu grupas logu puķu dobes. (Rūķu  grupā)

13.05.

11.00

“Pa pēdām pavasara smaržai” Vāverēnu un Ežu grupas ciemos ziedu dārzā.

13.05.

15.00

Vecāku sapulce. (Vāverēnu  grupā)

18.05.

9.30

Ciemos pie ugunsdzēsējiem. (Ežu gr. un Vāverēnu  grupās)

19.05.

14.30

Vecāku sapulce. (Rūķu  grupā)

18. – 22.05.

 

“Ko spēj ūdens?” Eksperimenti ar ūdeni nedēļas garumā. (Rūķu   grupā)

20.05.

11.00

“Pretī vasarai” jautrais brīdis. (Rūķu  grupā)

26.05.

9.30

Ekskursija uz Laumu dabas parku. (Vāverēnu  un Ežu  grupās)

27.05.

10.00

“Jautrās kājiņas un vingrās rociņas” sporta svētki. (visas  grupas)

29.05.

12.00

Izlaidums. (Ežu  grupā)

LAIDZES PII „PAPARDĪTE”

5.05.

10.00

Tematisks pasākums brīvā dabā „Ziedi Latvijai” (veltīts LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai)

6.05.

17.00

Mātes dienai veltīts koncerts „Katram sava tautasdziesma”

18.-22.05.

 

„Krāsainā nedēļa” – tematisku pasākumu virkne grupās

29.05.

laiks tiks precizēts

Sagatavošanas grupas izlaidums „Ceļojums uz Āfriku”

LAUCIENES PAMATSKOLAS DURSUPES PIRMSSKOLAS GRUPAS

15.05.

 

Veltīts pasākums- ģimenes dienai 5/6gadadīgo grupā

 2 -4 gadus bērnu grupā, skolotājas, vecāki. Sportiski muzikālas aktivitātes bērnu rotaļu laukumā.

Vecāku sapulce.

19.05.

10.00

„Zied visa pasaulīte”, pārgājiens dabā 5/6gadadīgo grupā

 2 -4 gadus bērnu grupā, skolotājas

29.05.

 

Izlaidums

             

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Šobrīd:
15º C
Rīt:
12º C