Trešdiena, 2. septembris
Šodien sveicam: Elīza, Lizete, Zete

Ikmēneša notikumi

 NORISES TALSU NOVADA PII SEPTEMBRA MĒNESĪ

Kad?

Cikos?

Kas?

TALSU PII „SPRĪDĪTIS”

1.09.

10.00

Zinību diena kopā ar Burtu meitiņu un draugiem.

2. 09.

13.15

Metodiskā diena. Pedagoģiskās padomes sēde

7. – 13.09.

 

7.09.

 

8. 09.

 

9.09.

 

 

10.09.

 

 

11.09.

 

 

 

8.30

 

11.00

 

13.15

 

 

11.00

 

 

10. 00- 12.00

Pirmā Eiropas Sporta nedēļa „Esi aktīvs!”

( atbildīgie – sporta skolotāji  K. Insberga, E. Priede)

Eiropas Sporta nedēļas atklāšana. Rīta vingrošana svaigā gaisā bērniem kopā ar iestādes darbiniekiem.

„Bumbotava” – kustību aktivitātes un spēles ar bumbu bērniem.

Sportiskas aktivitātes iestādes darbiniekiem - zumbas rudenīgie ritmi „Sprīdītī” ( atbildīgā – sporta skolotāja, zumbas trenere K. Insberga)

„Zumbo tu, zumbo es, zumbo liels un mazs” – zumbas deju ritmi maziem un lieliem.( atbildīgā – pirmsskolas skolotāju palīgs, zumbas trenere A. Apse)

Kustību aktivitātes svaigā gaisā - pārgājiena diena „Sprīdītī” ( atbildīgās – grupu pirmsskolas skolotājas)

03.– 18. 09.

17.15

Vecāku sapulces grupās

( atbildīgās - grupu pirmsskolas skolotājas)

08. – 11. 09.

 

Radošās darbnīcas grupās par godu Tēva dienai „Dāvaniņa tētim”

( atbildīgās - grupu pirmsskolas skolotājas)

14. – 18. 09.

 

Rudens ziedu izstāde grupās.

( atbildīgās - grupu pirmsskolas skolotājas sadarbībā ar vecākiem)

Radošās darbnīcas grupās „Rudens ziedi”

( atbildīgās - grupu pirmsskolas skolotājas)

16. 09.

13.15

un

14.00

Metodiskā diena. Seminārs – praktikums  „Metodiskā kabineta darba vide”

( atbildīgā  v.v. – D. Jansone)

17.09.

9:30

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novada pirmsskolas izglītības iestāžu metodiskā apvienība pirmsskolas skolotāju palīgiem.

21. – 25.09.

 

Drošības nedēļa „Es un mana drošība”

(atbildīgās - grupu pirmsskolas skolotājas)

24.09.

17.30

Vecāku  kopsapulce

25. 09.

9.30

Latvijas „Olimpiskā diena 2015” – dalība pasākumā „Nebrīnies. Piedalies!” Talsu sporta namā.

( atbildīgie -  sporta skolotāji  K. Insberga, E. Priede, grupu „Zaķēni” un „Magonītes” pirmsskolas skolotājas )

29. 09.

10.00

Rudens gadatirgus - „Miķelītis bagāts vīrs!”

( atbildīgie – mūzikas skolotājas M. Gavrona, L. Krasucka un grupu pirmsskolas skolotājas)

30. 09.

11.00

Muzikālā izrāde „Rūķīte Notiņa un draugi”

TALSU PII „SAULĪTE”

01.09.

 

02.09.

10.00

 

13.30

Zinību rīts kopā ar Pepiju un citiem pārsteigumiem..

Pedagoģiskā sēde

7.-13.09.

 

Eiropas Sporta nedēļa-EWOs- 2015./v.Eva/

09.09.

 

Eiropas Sporta nedēļas konference

”Esi aktīvs”/v.v.Eva/

10.09.

9.30

Higiēnista apmeklējums Veselības centrā’Ežuku”grupas bērni

13.09.

 

Tēvu diena

14.-18.09.

 

Drošības nedēļa iestādē

15.09.

10.00

Drošība un ceļa satiksme uz ielas.Tikšanās ar nepilngadīgo lietu inspektori J.Feldmani/”Ežuku”grupas bērni/

16.09.

10.30

Dzejas dienas gaidot.Viesos dzejnieks U.Auseklis/”Ežuku”un’Kaķēnu”grupas bērni/

21.-25.09.

 

Veselības nedēļa

”Rūpēsimies par sevi un draugiem”

 

 

Nodarbība par pirmo palīdzību kopā ar Talsu 2.vsk.sk.M.Tīsu/”Ežuku”grupas bērni/

29.09.

10.00

Miķeļdienas karnevāls/skolotājas Lineta, Ieva/

 

 

Visu mēnesi plānojam grupu vecāku sapulces

 

 

Skolotāju palīgu diena PII”Sprīdītis”

TALSU PII „ZVANIŅŠ”

1.09.

 

Zinību dienas pasākums

TALSU PII „PĪLĀDZĪTIS”

31.08.

17.30

Vecāku sapulce  Rūķu grupā

31.08.

 

 

13.30

Šodien, kad zālē āboli krīt un vēl nav no vasaras aiziets...PII „ Pīlādzītis” darbinieku satikšanās uzsākot Jauno mācību gadu.

1.09-30.09

 

Drošības mēnesis bērnudārzā

1.09.

10.00

Zinību diena!

Ciemos pie Zīmulīti un Otiņu.

3.09.

17.00

Vecāku sapulce Vardīšu grupā

7.09.-13.09

7.09.

8.09.

9.09.

 

 

 

 

13.30

Eiropas Sporta nedēļa               

 

5-6g. Sportiskās aktivitātes

Aktīvās pauzes visiem darbiniekiem

Seminārs praktikums par sportu

10.09.

17.30

Vecāku sapulce Mārīšu grupā

11.09.

 

Pārsteigums tētim

16.09

18.00

No viena gadalaika uz otru

Es pārlidoju viegli kā putns...

Zaigai -50

23.09.

13.30

Pedgoģiskā sēde

29.09.

 

Miķeļdiena –Rudens ražas darbnīcas

30.09.

9.20

Spilvenu feja „ Rūķenīte notiņa”

TALSU SPII  „KASTANĪTIS”

1.09.

10.00

Zinību diena

2.09.

13.50

Pedagoģiskā sēde

3.09.

13.15

Tehniskajiem darbiniekiem sapulce

7.-13.09.

 

Eiropas sporta nedēļa

10.09.

17.00

Sportiskas aktivitātes kopā ar tētiem

17.09.

17.15

Vecāku kopsapulce

21.-30.09.

 

Vecāku sapulces grupās

29.09.

 

Miķeļi

28.09.- 2.10.

 

Izstāde “Rudens ar savām veltēm”

PASTENDES PII „ĶIPARS”

1.09.

10.00

Zinību dienas pasākums „Zaķīšu skoliņa”

VALDEMĀRPILS PII „SAULSTARIŅŠ”

1. 09.

10.00

Zinību diena.

3.09.

9.10

Ē. Balodis ar koncertu “Ķiplociņš kosmosā.”

8. 09.

10.30

Vasaras jubilāru ballīte.

Vecākā grupa.

9. 09.

10.30

Vasaras jubilāru ballīte.

2. jaunākā grupa.

10. 09.

10.30

Atkalredzēšanās ballīte “Prieks satikties!” Sagatavošanas grupa.

14. 09.

10.00

Tematisks rīts “Pārgājiens uz mežu.” Vidējā grupa.

17. 09.

10.00

Sporta izprieca “Spēles parkā.” Jaukta vecuma grupa.

23. 09.

11.00

Svētki vasaras jubilāriem.

1. jaunākā grupa.

23. 09.

13.10

Pedagoģiskā sēde.

25. 09.

10.00

 

Veselības diena. “Vitamīni mūsu draugi.” Sagatavošanas grupa.

28.09. -2.10.

 

 

 

Ziedu un kompozīciju izstāde.

Sadarbībā ar bērnu vecākiem.

29.09.

9.30

Miķeļdiena.

 “Slaukām savu istabiņu, Miķeļdienu gaidīdami! Visas vecuma grupas.

VANDZENES PII „ZĪLĪTE”

1.09.

11.00

Zinību dienas pasākums

VALDGALES PII „KAMENĪTE”

1.09.

11.00

Zinību dienas pasākums

STENDES PII „SAULĪTE”

1.09.

10.00

Zinību diena ”Mārītes punktiņi”

21-25.09.

 

Iepazīšanās ar iestādi „Manas otrās mājas”- „Taurenīšu” grupa

11.09

10.00

Sporta aktivitātes „Kustīgās spārītes” – „Spārītes” grupa

14.-18.09.

 

Rudens ziedu izstāde – „Spārītes” grupa

14.-18.09.

 

Rudens augu izstāde „Neparastie braucamrīki” – „Mārītes” grupa

17.09.

17.30.

Tēvu dienas pasākums ”Dāvāsim prieku tētim”- „”

21.09.

16.00

Sporta pēcpusdiena „Kopā nākam kopā darām”- „Mārītes” grupa

29.09.

10.30

Miķeļdienas jautrības- „Mārītes” grupa.

22.09.

10.00

Bērnu rīts „Mana drošība” – „Bitītes” grupa

29.09.

10.30

Miķeļdienas tirdziņš – „Bitītes” grupa

SABILES PII  „VĪNODZIŅA”

1.09.

 

Zinību dienas pasākums

LAIDZES PII „PAPARDĪTE”

1.08.

10.00

Zinību dienas pasākums "Zelta atslēdziņa"

LAUCIENES PII „BITĪTE”

1.09.

8.30

Zinību dienas svētki.

1.    -4.09.

 

„Drošības nedēļas” ietvaros:

*Iepazīstināšana ar drošības instrukcijām;

*ugunsdzēšanas demonstrējums;

* mācību trauksme

 

7. – 11.09.

plkst.11.00

„Eiropas sporta nedēļas 2015”ietvaros:

Vispārattīstošo vingrojumu kompleksa izpilde katru darba dienu iestādes sporta laukumā

 

 

„Rudens ziedu izstāde” visās grupas

14. – 18.09

 

Ogas un augļi. Aklās degustācijas, salīdzināšanas utt.

21. – 25.09.

 

Dārzeņu parāde. Izstādes.

9.09.

15.00

„Rūķu” grupas vecāku sapulce

 

 

„Vāverēnu” grupas vecāku sapulce

 

 

„Ežu” grupas vecāku sapulce

VIRBU PAMATSKOLA- PII „ZĪĻUKS”

1.09

7.00-8.30

 Zinību diena.

Pārsteigumu rīts pirmsskolas pagalmā.

1.09

8.35-8.50

Pirmsskolas atmiņu kamola svinīgā nodošana  1.klases audzēkņiem, klases audzinātājai.

2.09

9.10

Dziesmu, deju, rotaļu rīts

3.09

9.10

Kino rīts

7.09

16.00

Eiropas Sporta dienas nedēļas ietvaros

Pirmsskolā „Sportos liels un sportos mazs ”, sadarbībā ar Virbu pamatskolas, pirmsskolas  sporta skolotājiem.

11.09

9.10

Dzejas dienas rīts

15.09

17.00

Vecāku sapulce

29.09

10.30

Tematiskais pasākums „Miķelītis sētiņā”

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Tīkla kamera

Laika ziņas

Šobrīd:
17º C
Rīt:
14º C