Pirmdiena, 22. septembris
Šodien sveicam: Māris, Mārica, Maigurs

Ikmēneša notikumi


NORISES TALSU NOVADA PII SEPTEMBRA MĒNESĪ

 

Kad?

Cikos?

Kas?

TALSU PII „SPRĪDĪTIS”

1.09.

10.00

Zinību dienas pasākums "Sprīdītis dodas pasaulē"

2.09.

 

Iestādes pieņemšana jaunajam mācību gadam

12.09.

10.00

Piedalīšanās kursos "K. Orfa metodikas elementu izmantošanas aspekti pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu muzikālās darbības organizēšanā"(Inese Rodere-Roderte)

19.09.

15.30

Ēriks Balodis - koncertprogramma "Ķiplociņš kosmosā"

25.09.

17.00

Grupu sapulces

 

18.00

Vecāku kopsapulce

29.09.

10.00

Miķeldienas pasākums ,,Sprīdītis Miķeļdienas gadatirgū"

TALSU PII „SAULĪTE”

1.09.

9.30

Svētku rīts kopā ar Mobilajiem Ponijiem

2.09.

4.09.

7.09.

11.00

13.30

Iestādes pieņemšana

Organizatoriska sapulce skolotājām Kartupeļu brālības noslēguma pasākums Rīgā Esplanādē

8.09.

10.30

Ekskursija uz bērnu bibliotēku-Muminu izdtādes apmeklēšana/”Ežuku”gr.bērni/

12.09.

10.00

 

 

 

 

 

 

 

17.00

Mūzikas skolotāju kursi “K.Orfa metodikas elementu izmantošanas aspekti pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu muzikālās darbības organizēšanā"./sk.Lineta Ieva/

 

Seminārs iestādes vadītājiem un  kasieriem

Tēva dienas aktivitātes

”Kaķēnu”gr.tētiem

Sporta pēcpusdiena”Ežuku”gr.tētiem

 

 

 

10.30

 

Ekskursija uz Bērnu Jauniešu centru

8.-19.09.

 

Vecāku sapulces grupās

22.-26.09.

24.09.

 

Valsts policijas nodarbība par drošību uz ceļa

Drošības nedēļa iestādē/visās grupās/

 

“Pingvīnēnu”grupas bērni

25.09.

 

Izrāde Dailes teātrī”

Pīters Pens”

Viesošanās Džimbas drošības skolā/”Pingvīnēnu”gr.bērni/

29.09.

 

Miķeļdiena!Rudens karnevāls/visas grupas/

30.09.

15.15

Cirka izrāde

 

 

Skolotāju palīdžu diena

TALSU PII „ZVANIŅŠ”

1.09.

10:00

Zinību rīts 1. septembrī ,,Brīnuma koferīša stāsts,,                   

2.09.

10:00

Iestādes pieņemšana Jaunajam mācību gadam

11.09.

13:10

Pedagoģiskās padomes sēde ,, Mācību gada galveno uzdevumu apstiprināšana ,, Aktualitātes izglītībā 2014./2015. mācību gadā 

12.09.

10:00

Kursi pedagogiem PII ,, Pīlādzītis,, ,, K. Orfa metodikas izmantošanas aspekti pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu muzikālās darbības organizēšanā ,,

16.09.

10:00

Darba aizsardzības apmācība darbiniekiem                  

19.09.

9:15

Ēriks Balodis Riko lelles

,, Ķiplociņš pie Austrumu burvjiem,,

22.09.-26.09.

 

Drošības nedēļa grupiņās ( CSDD piedāvā pašizglītības iespēju sākot no pirmsskolas – www.berniem.csdd.lv)

25.09.

10:00

Skolotāju palīgu diena Zvaniņā

26.09.

10:00

Sporta diena ,, Burkāniņa ceļojums ,,

29.09.

10:00

- Miķeļdienas Tirgus placis grupiņās - ,, Kā smaržo un garšo  rudens burkāniņi ,,

1.09.-30.09.

 

Septembrī vecāku sapulces visās vecuma grupās

TALSU PII „PĪLĀDZĪTIS”

1. 09.

10.00

Zinību dienas pasākums : „ Mārīte ciemos pie burtiņiem „.

2. 09.

 

Iestādes pieņemšana jaunajam mācību gadam

4.09.

10.00

Iestādē viesojas IZM pārstāvji

10.09.

 

Darba drošības instruktāža darbiniekiem

10.09.

17.30

Vecāku sapulce Vinnija Pūka draugu grupā

10.09.

17.30

Vecāku sapulce Rūķu grupā

10.09.

17.30

Vecāku sapulce Vardīšu grupā

11.09.

17.30

Vecāku sapulce Odziņu grupā

11.09.

17.30

Vecāku sapulce Zīmulīšu grupā

12.09.

10.00

Tālākizglītības kursi skolotājām

17.09.

13.30

Pedagoģiskā sēde

19.09.

11.00

Leļļu teātra izrāde „Ķiplociņš lielveikalā „.

22.-26.09.

 

Drošības nedēļa bērnudārzā.

29.-30.09.

 

Miķeļdienas  pasākums „Pīlādži un ...”

TALSU SPII „KASTANĪTIS”

1.09.

10.00

Zinību diena

2.09.

 

Iestādes pieņemšana

2.09.

10.00

11.00

„Džimbas drošības skola”

4.09.

13.10

Pedagoģiskā sēde

5.09.

 

Drošības diena

12.09.

10.00

Mūzikas skolotājiem kursi „K. Orfa metodikas elementu izmantošanas aspekti pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu muzikālās darbības organizēšanā”

8.-19.09.

 

Vecāku sapulces grupās

26.09.

 

Lielā sporta diena

29.09.

10.00

Miķeļi

29.09.-3.10.

 

Izstāde „Rudentiņš bagāts vīrs”

 

 

Skolotāju palīgu diena

PASTENDES PII „ĶIPARS”

1.09.

10.00

Zinību dienas pasākums

5.09.

17.00

Tēvu dienai veltīts pasākums „Mēs ar tēti kolosāla komanda” projekta „Zem saules ir tāda tauta latvieši!” ietvaros

8.09.

 

Rudens ziedu izstāde „Rudens ziediem smaržas nav”

26.09.

 

Olimpiskā diena „Ķiparā”

29.09.

 

Miķeļdienas ražas izstāde „Miķelīša vezumā”

30.09.

10.30

Cirka izrāde

VALDEMĀRPILS PII „SAULSTARIŅŠ”

1.09.

 

Zinību diena.

8. 09.

 

 

Ē. Balodis ar koncertu.

„Ķiplociņa piedzīvojumi.”

9. 09.

 

Vasaras jubilāru ballīte.

Vecākā grupa.

10. 09.

 

Atkalredzēšanās ballīte.

Vecākā grupa.

18. 09.

 

Sporta izprieca.

Jaukta vecuma grupa.

18. 09.

 

 

Ekskursija uz bērnu bibliotēku.

Sagatavošanas grupa.

23. 09.

 

Sporta izprieca.2. jaunākā grupa.

24. 09.

 

 

Jautrais rīts „Par āboliem!”

  1. jaunākā grupa.

29. 09.

 

 

Miķeļdiena.

Gatavosim paklāju no rudens veltēm.

29. 09.

 

 

Tematisks rīts

 „Miķelītis bagāts vīrs.”

Jaukta vecuma grupa.

VANDZENES PII „ZĪLĪTE”

01.09.

11.00

Zinību diena visām grupām.

6-gadnieku svinīga „iesvētīšana” izlaiduma gadam.

02.09.

9.00

Instrukcijas caur spēlēm „Drošība mums visiem” – visās grupās.

03.09.

13.30

Pedagoģiskās padomes sēde.

08.09.-15.09.

 

Tēva dienai veltīti pasākumi grupās.

Fotogrāfiju izstāde, bērnu zīmējumu izstāde: „ Es un tētis.” Jautrības stafetes un atrakcijas: „ Esi tikpat veikls kā tētis.” Apsveikumu gatavošana tēviem.

08.09.-12.09.

17.30

Vecāku sapulces grupās.

29.09.

9.30

Miķeļdienas pasākums visām grupām. Augu un dārzeņu kompozīciju izstāde zālē: „Miķelītis”.

 VIRBU PAMATSKOLAS PII „ZĪĻUKS”

1.09

9.10

 

10.10

„Skolā ieti man gribas”( sveicam bijušos pirmsskolas audzēkņus, uzsākot mācības 1. klasē)

Tikšanās ar Pepiju.( sporta zālē)

2.09

9.10

 Dziesmu un deju rīts (sporta zālē, visām grupām)

3.09

9.10

Rotaļu rīts (sporta zālē, visām grupām)

4.09

9.00

Foto rīts (sporta zālē, visām grupām)

5.09

9.10

Kino rīts (sporta zālē, visām grupām)

12.09

10.30

16.30

Dzejas diena

Tēva diena

18.09

9.15

 „Vitamīnu kokteilis”- visās grupiņās (svaigo augļu un dārzeņu sulas spiešana)

23.09

10.30

„Zīļuka ” radošās darbnīcas

26.09

16.00

Sporta diena „ Veiklāk, augstāk, tālāk!”

STENDES PII „SAULĪTE”

1.09.

10.00

Zinību diena „Ne minu, bet zinu”- visas grupas

8 -12.09.

 

Izstāde „Rudens velte – sēne” – „Taurenīšu” grupā

    22 - 25.09.

 

Izstāde „Bagātā rudens grozs” – „Spārītes” grupā

8 -12.09

 

Izstāde „Rudens mežā un dārzā”  „Mārītes” grupā

23.09

10.30

Tematisks rīts „Mana pasaule- droša” „Mārītes ” – grupā

29.09.

10.30

Tematisks rīts „Miķelītis – bagāts vīrs” – „Mārītes” grupā

18.09.

17.30

Tēvu diena „Paldies, tēt, ka devi man spārnus”- „Bitītes” grupā

24.09.

10.30

Tematisks pasākums „Mazā sirmā kumeliņā jāj pa ceļu pasaciņa” – „Bitītes” grupā

29.09

11.00

Jautrais brīdis „Es izcepu kukulīti Miķeļdienu gaidīdama”- „Bitītes” grupā

LAIDZES PII „PAPARDĪTE”

1.09.

10.00

 Zinību dienas svētki „Ielūdz Runcis Rūdis!”

19.09

 

Tēvu diena. Radošās darbnīcas bērniem „Dāvana MANAM TĒTIM!”

23. – 26.09.

 

Drošības nedēļa. Evakuācijas mēģinājums.

29.09.

10.00

Tematisks pasākums brīvā dabā „Trādi, rīdi, Miķelīt!”

Izstāde „Rudens bagātību paklājs”

LAUCIENES PII „BITĪTE”

1.09.

8.30

Zinību diena.

8.– 12.09.

 

Ziedu izstāde.

Visu grupu vecāku sapulces

15. – 19.09.

 

 

Tikšanās ar valsts policijas pārstāvjiem. Mācību trauksme. Drošības noteikumu nostiprināšana.

22.–26.09.

 

Dārzeņu parāde.

Izstāde – degustācija.

VALDGALES PII „KAMENĪTE”

15. – 19.

 

Ābolu paklāju veidošana grupas laukumos (visas grupas)

29.09.

16.00

Miķeļdienas gadatirgus kopā ar vecākiem grupas laukumos (visas grupas)

LAUCIENES PAMATSKOLAS DURSUPES PIRMSSKOLAS GRUPAS

1.09.

12.00

Zinību dienas pasākums kopā ar Ruksīti un draugiem.

12.09.

11.00

Sporta izpriecas " Tēvu diena" (abām grupām)

26.09.

13.00

Ražas svētki " Miķeļdienas" (5/6gadīgiem bērniem)

29.09.

 

Rudens ziedu komp. izstāde (abām grupām)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Laika ziņas

Šobrīd:
12º C
Rīt:
7º C