Ceturtdiena, 25. aprīlis
Šodien sveicam: Līksma, Bārbala

Ikmēneša notikumi

NORISES TALSU NOVADA PII MARTA  MĒNESĪ 2019.GADĀ

 

Kad?

Cikos?

Kas?

TALSU PII „SPRĪDĪTIS”

6.03.

13:30

Metodiskā diena. Seminārs – praktikums “Mācību iestādes pašnovērtējuma ziņojuma izstrāde” – 2. nodarbība

7.03.

9:30

Saldus PII “Sienāzītis”, Lībagu sākumskolas, Pūņu un Stendes pamatskolas pirmsskolas pedagogu metodiskā diena Talsu PII “Sprīdītis” – labās prakses pieredzes popularizēšana/ uz kompetencēm balstīta, jēgpilna mācību procesa vērošana  grupās

12.03.

10:30

Projekta „Sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” nodarbības bērniem ( piedalās  grupas “Lācēni” un “Ezīši”)

13.03.

10:00

Starpnovadu dambretes turnīrs “Prāto gudri” 1. kārta Talsu PII “Sprīdītis”

13.03.

13:30

Metodiskā diena. Seminārs – praktikums “Mācību iestādes pašnovērtējuma ziņojuma izstrāde” – 3. nodarbība

14.03.

 

Skola2030  konference “Darbojos, izzinu – mācos ar prieku!” Valmierā. Talsu PII “Sprīdītis” darbības prezentēšana.

19.03.

9:10

Praksē balstīta pedagogu kompetenču pilnveide, labās prakses pieredzes popularizēšana 3 - 4 gadu vecuma izglītojamo grupā “Bitītes”  - pieredzē dalās D. Vizbele

20.03.

9:10

Praksē balstīta pedagogu kompetenču pilnveide, labās prakses pieredzes popularizēšana 1,5 - 3 gadu vecuma izglītojamo  grupā “Saulītes”  - pieredzē dalās I. Brandava

20.03.

13:30

Metodiskā diena. Seminārs – praktikums “Mācību iestādes pašnovērtējuma ziņojuma izstrāde” – 4. nodarbība

21.03.

9:30

Pirmsskolas izglītības iestāžu mūzikas skolotāju metodiskā apvienība/ rotaļnodarbības vērošana 6-7  gadu vecuma izglītojamo grupā Talsu PII “Zvaniņš”

21.03.

9:10

Praksē balstīta pedagogu kompetenču pilnveide, labās prakses pieredzes popularizēšana 3 - 4  gadu vecuma izglītojamo grupā “Bitītes”  - pieredzē dalās L. Šprunka

21.03.

17:30

Talsu PII “Sprīdītis” darbinieku, izglītojamo ģimeņu un sadarbības partneru ideju darbnīca

26.03.

15:45

Leļļu teātra “Tims” koncertprogramma bērniem “Šreks”

27.03.

9:00

Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu  un sporta skolotāju metodiskā apvienība Mērsraga PII “Dārta”

TALSU PII „SAULĪTE”

4.03.

 

8.03.

10:00

 

9:00

Pirmsskolas izglītības iestāžu mūzikas skolotāju kursi/skolotājas Lineta, Tija/

LLA seminārs ”Aktuāli jautājumi logopēdijā”/Gita /

12.03.

10:00

 

16:00

Mūzikas instrumentu konkurss ” Ko tu proti?”/skolotājas Lineta, Tija/

Tematisks pasākums ”Kā top mūsu mūzikas instrumenti? “Pingvīnēnu” grupas bērni un vecāki

13.03.

10:00

Dambretes turnīrs Talsu PII ”Sprīdītis”

21.03.

10:00

 

 

9:30

 

 

14:00

NordPlus Junior 2017 projekta ”Atbildīgs dzīvesveids” starptautiskā konference VEF Kultūras pilī/skolotājas Sandra, Eva, Aiva/

Pirmsskolas izglītības iestāžu mūzikas skolotāju metodiskā apvienība, nodarbības vērošana 6-7 gadīgo bērnu grupā/skolotāja Tija/

Netradicionālo mūzikas instrumentu ansambļu

FESTIVĀLS “LAI PRIEKS!”

/”Kaķēnu” grupas bērni skolotāja Lineta /

 

22.03.

9:30

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju kursu “Mācību darba plānošana 5-6 gadīgu bērnu lietpratības attīstībai”  3.nodarbība projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros

/skolotājas Egija, Inguna/

25.03.

 

15:00

Teātris TIMS ”Šreks un ēzelītis dejā lec’

“Kaķēnu” grupas bērnu nodarbība  bibliotēkā

27.03.

9:00

 

 

13:00

 

 

13:30

Pirmsskolas izglītības iestāžu grupu audzinātāju un sporta skolotāju metodiskā apvienība  Mērsraga pirmsskolas izglītības iestādē “Dārta”/skolotāja Iveta/

Bezmaksas seminārs “Cukura diabēts - mīti un patiesība” Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Kastanītis”/medmāsa Dagnija/

Informatīva sapulce pedagogiem

28.03.

 

Tematisks pasākums ”Ar dziesmiņu un kustībām pretim pavasarim!”/”Lācēnu” grupas bērniem un vecākiem

28.02.

9:30

Praksē balstīta pedagogu kompetenču pilnveide, labās prakses pieredzes popularizēšana ”Pingvīnēnu” grupas bērniem

/skolotājas Mārīte, Egija/

 

 

Tematisks pasākums ”Ežuku” grupa

TALSU PII „ZVANIŅŠ”

4.03.

10:00

Pirmsskolas izglītības iestāžu mūzikas skolotāju kursu 1.nodarbība Talsu PII ,,Pīlādzītis,,

5.04.

17:30

Vecāku padomes sanāksme

12.03.

13:10

Informatīva sanāksme skolotājiem           

13.03.

10:00- 11:30

Dambretes turnīrs ,,Prāto gudri,, Talsu PII ,,Sprīdītis,, Piedalās Purenīšu grupas bērni M.G.;K.R.

21.03.

Visa diena

Ekoskolas aktivitātes - Ūdens eksperimentu diena

21.03.

9:30

Pirmsskolas izglītības iestāžu mūzikas skolotāju metodiskā apvienība, nodarbības vērošana 6-7 gadīgo bērnu grupā Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš”

26.03.

9:15

Leļļu teātris Tims izrāde bērniem ,, Šreks un ēzelītis dejā lec ! ,,

27.03.

9:30

MA Mērsraga PII Dārta , pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju un sporta skolotāja sadarbība

27.03.

13:00-15:00

Bezmaksas seminārs “Cukura diabēts - mīti un patiesība” Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Kastanītis”.

25.03.-10.04.

Divas nedēļas

Akcija ,,Krāsainās bumbas,, sadarbība ar vecākiem

20.03.- 29.03.

9:30

Kompetenču pieeja mācību saturā- skolotāja organizētas rotaļnodarbības vērošana un izvērtēšana bērnu aktīvas un patstāvīgas mācīšanās veidošanai  

TALSU PII „PĪLĀDZĪTIS”

 

 

Radošo bērnu darbi Rūķu grupā

4.03.

10:00

Kompetenču pieeja pirmsskolā – mūzikas vieta un loma pedagoģiskajā procesā. Talsu PII “Pīlādzītis”.

5.,6. 03.

10:00

Zobu higiēnista apmeklējums valsts atmaksātas programmas ietvaros Talsu veselības centrā 6-7.g.v. bērniem.

06.03.

9:30

Pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana Rūķu grupā pie skolotājas Agritas Krastiņas

6.03.

11:00

Ciemos pie Džimbas “Centrs Dardedze ” Vardīšu grupa

7.03.

10:00

Ciemos pie Džimbas “Centrs Dardedze” Mārīšu grupa

 

13.03

9:30

 “Pēctecības nodrošināšanā no pirmsskolas uz sākumskolu”. Rotaļnodarbību vērošana un sarunas par veiksmīgiem risinājumiem. Tiekas Talsu PII “Pīlādzītis”, Talsu sākumskolas un Talsu 2.vidusskolas pedagogi.

13.03.

10:00

Starpnovadu dambretes turnīrs “Prāto gudri” Talsu PII “Sprīdītis”. Daniēls, Ralfs, Gustavs

21.03.

9:30

Pirmsskolas izglītības iestāžu mūzikas skolotāju metodiskā apvienība, nodarbības vērošana 6-7 gadīgo bērnu grupā  Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš”.

20.03

9:00

FOTOGRĀFĒŠANĀS Mārītes fotokompānija

22.03

9:30

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju kursu “Mācību darba plānošana 5-6 gadīgu bērnu lietpratības attīstībai” (36h) 3.nodarbība projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros. Talsu 2.vidusskolā. Dana Lubgane, Sandra Bajāre, Inese Ševčenko, Agita Kleinberga, Baiba Ieviņa

27.03.

9:00

Pirmsskolas izglītības iestāžu grupu audzinātāju un sporta skolotāju metodiskā apvienība Mērsraga pirmsskolas izglītības iestādē “Dārta”.

27.03.

 

Leļļu teātris “ŠREKS UN ĒZELITIS DEJĀ LEC “

27.03.

13:30

Sapulce pedagogiem

TALSU SPII „KASTANĪTIS”

4.03.

10:00

Kursi mūzikas skolotājiem saistībā ar jaunajām kompetencēm. Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis”, vada Baiba Brice

7.03.

10:30

Seminārs ”Drošība izglītības iestādē” Rīgā Valsts policija

9.03.

9:00

Apmācības par veselīga uztura jautājumiem Tukuma 2.pamatskola

11.03.

10:00

Pedagoģiski medicīniskā komisija

12.03.

10:00

Sadarbība ar bibliotēku “Pavasaris dabā”

15.03.

10:00

Kursi bērnu tiesību aizsardzības jomā (8 stundu apjomā) Talsu Valsts ģimnāzijā.

21.03.

9:30

Pirmsskolas izglītības iestāžu mūzikas skolotāju metodiskā apvienība, nodarbības vērošana 6-7 gadīgo bērnu grupā Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš”.

22.03.

9:30

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma mācības “Mācību darba plānošana 5-6 gadīgu bērnu lietpratības attīstībai”

26.03.

13:00

Metodisks seminārs ”Mācību vides iekārtojums, tēmas atspoguļojums grupās” (ciemošanās trīs  grupās, pēc pašu izvēles).

27.03.

13:00

Seminārs par Cukura diabētu

Visu mēnesi

 

Bērnu, pedagogu un vecāku radošs darbs ”Mūsu grupas pasaku grāmata” (katra grupa par savas grupas nosaukumu veido pasaku grāmatu)

PASTENDES PII „ĶIPARS”

5. 03.

11:00

Jauno laukuma ierīču atklāšana

12. 03.

9:30

Mobilais planetārijs

13. 03.

 

Radošais rīts “Gaidām pavasari” grupā “Taurenīši”

13. 03.

 

“Stādāmā diena” grupā “Sauleszaķēni”

14. 03.

 

Pasaku rīts grupā “Bitītes”

14. 03.

 

Balonu pēcpusdiena grupā “Rūķīši”

14. 03.

 

Putnu rīts grupā “Vāverītes”

22. 03.

10:30

“Ķipara cālis 19”

27. 03.

16:30

Vecvecāku pēcpusdiena grupā “Pelēni”

28.03.

9:15

Izrāde “Nezinītis un Zinīte”

VALDE.MĀRPILS PII „SAULSTARIŅŠ”

Visu mēnesi

 

 

Turpinās dalība makulatūras vākšanas konkursā “Palīdzēsim kokiem!”

Visu mēnesi

 

Turpinās Džimbas nodarbības 6 gadīgo grupā.

 

Visu mēnesi

 

Turpinās pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana- rotaļnodarbības vērošana.

 

Visu mēnesi

 

Bērnu praktiskais un pētnieciskais darbs dabā, pastaigu laikā.

4.– 8.03

 

Labestības nedēļa.

4.03.

 

Pirmsskolas izglītības iestāžu mūzikas skolotāju kursu 1.nodarbība. /mūzikas skolotāja Ingrīda

21.03.

9:30

PII mūzikas skolotāju metodiskā apvienība, nodarbības vērošana 6-7 gadīgo bērnu grupā Talsu PII “Zvaniņš”/ skolot. Ingrīda

22.03.

Nodarbību laikā.

 

Sporta izprieca 5 gadīgo grupā.

22.03.

09:30

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju kursu “Mācību darba plānošana 5-6 gadīgu bērnu lietpratības attīstībai. / skolotājas Dina, Benita, Laine, Dārta, Sanita

25.03.

10:00

Tematisks rīts bērnu bibliotēkā “Ko pavasaris atmodinājis?” 5 gadīgo grupā.

28.03.

13:10

Metodiskā sanāksme. “Kompetenču pieejas ieviešana mācību procesā – labās prakses piemēru izzināšana un popularizēšana.”

26.03.

 

 

 

Metodiskā darba vadīšana un organizēšana pirmsskolā Dokumentācija. /vad. vietn. Aiga

VIRBU PAMATSKOLAS PIRMSSKOLA „ZĪĻUKS”

8.03.

11:00

„Es meitiņa kā rozīte”(pirmsskolas zālē)

12.03.

10:00

Talsu muzejs (apmeklē 5-6 gadīgā grupas izglītojamie).

13.03.

7:00-18:00

Izstāde „ Putnu salidojums ”

18.03.

9:30

“Zīļuka “mākslas diena ”Pavasari gaidot!”

21.03.

10:40

“Zīļuka” dzejas diena “Valodēns”.

22.03.

10:40

Ūdens diena

27.03.

10:30

Teātra diena (pirmsskolas zālē)

 VANDZENES PII „ZĪLĪTE”

1.03.

9:15

Dambretes turnīrs grupā ,,Bitītes”.

4.03.

12:50

Pedagogu apspriede.

7.03.

9:00

Mārītes foto.

11.03.

12:50

Pedagogu apspriede.

11.-15.03.

 

Mazie pētnieki grupā ,,Kāpēcīši”.

13.03.

10:00

Dalība PII ,,Sprīdītis” organizētajā dambretes turnīrā ,,Prāto gudri”.

18.03.

12:50

Pedagogu apspriede.

19.03.

10:00

,,Ciemos pie saulītes”- sporta aktivitātes grupā ,,Taurenīši”.

20.03.

17:00

Grupas ,,Bitītes” pedagogu un vecāku tikšanās – rotaļdarbību izspēlēšana, sapulcīte.

25.03.

12:50

Pedagogu apspriede.

26.03.

9:10

Labās prakses pieredzes popularizēšana grupā ,,Kāpēcīši”

 (pieredzē dalās Aija Mauriņa)

27.03.

9:30

VTN ,,Šreks un ēzelītis dejā lec” koncertprogrammas apmeklējums.

28.03.

9:30

,,Spēlēsim teātri” kopīgs pasākums.

29.03.

10:00

,,Putnu balsis birzītē” pasākums grupai ,,Rūķīši”.

Visu mēnesi 1x nedēļā

 

Turpinās Džimbas 9 soļu drošības programmas nodarbības grupā ,,Kāpēcīši”.

Visu mēnesi

 

Turpinām piedalīties makulatūras vākšanas konkursā ,,Palīdzēsim kokiem !”

VALDGALES PII „KAMENĪTE”

1.03.

9:20

Labās prakses popularizēšana grupā “Taurenīši”/ A. Erķevica

4.03.

11:00

Baibas Brices kursi mūzikas skolotājiem/ L. Lagzdiņa.

7. 03.

8:45

Praksē balstīta pedagogu kompetenču pilnveide, labās prakses pieredzes popularizēšana – organizēto rotaļnodarbību vērošana Talsu PII “Sprīdītis”/ pirmsskolas skolotāji

12. 03.

15:00

Pieredzes apmaiņa Ventspils PII “Varavīksne”/ pirmsskolas skolotāji

14.03.

10:00

Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada pirmsskolas izglītības iestāžu dambretes turnīrs “Prāto gudri!”/ M. Ceplis, A. Erķevica.

18. – 22.03.

 

Citāda mācību diena. Mūsu Pūņas fotogrāfijās. Izstādē vecāku fotogrāfijas.

 

19.03.

10:05

“Mana mīļākā rotaļlieta” – muzikāls pasākums grupā “Mārītes”’

19.03

 

Zemes stunda grupā “Taurenīši’’

20.03

Visu dienu

“Spēlēsim kopā!” – galda spēles grupā “Bitītes”

20.03.

16:00

 Ekoprogramma “Cūkmena detektīvi” (Mežs rotaļlietu kastē)  21. marts – Meža diena/ I. Ērkšķe , I. Jānberga

 

21.03

10:15

Rotaļlietu diena “Mana rotaļlieta Tev!” Rotaļlietu maiņas pasākums grupā “Taurenīši”

21.03.

9:30

Pirmsskolas izglītības iestāžu mūzikas skolotāju metodiskā apvienība, nodarbības vērošana 6-7 gadīgo bērnu grupā Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš”.

22.03.

 

Pasaules ūdens diena. / “Taurenīši”

22.03.

10:30

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas mācības “Mācību darba plānošana 5-6 gadīgu bērnu lietpratības attīstībai / A. Erķevica,  L. Kalnava.

27.03.

 

Metodiskā diena Mērsraga PII “Dārta”

Visu mēnesi

 

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšana

Visu mēnesi

 

Makulatūras vākšana, piedalīšanās  makulatūras vākšanas konkursā “Palīdzēsim kokiem!”

STENDES PII „SAULĪTE”

7.03

10:30

Rotaļu rīts „Ai darbiņi, ai darbiņi, bez darbiņa nevarēja” Mārītes” grupā

8.03.

10:30

Sporta aktivitāte „Draiskais pavasaris”- „Taurenīšu” grupā

13.03.

10:00

Radošais rīts „No sēkliņas līdz ziediņam”- „Spārītes” grupā

20.03.

10:30

Tematiskais pasākums „Dažādais ūdens”- „Taurenīšu” grupā

20.03

10:30

Pasākums „Attā, siltais džemperīti”- „Mārītes” grupā

20.03.

10:30

Bērnu rīts „Vistiņas Raibītes dzeltenās bumbiņas”- „Bitītes ” grupā

21.03.

10:00

Jautrais rīts „Esi vesels” – „Spārītes” grupā

28.03.

16:00

Vecvecāku pasākums „Es savai omītei, kā sirsniņa azotē”- „Taurenīšu” grupā

29.03.

15:00

Koncertprogramma „Šreks un ēzelītis dejā lec”.

LAIDZES PII „PAPARDĪTE”

1. – 31.03.

 

“Papardītes” dzimšanas dienai veltīta izstāde

1.03.

10:00

“Papardītes” 30-tā dzimšanas diena “Notikums Paparžu ciemā”

2.03.

 

Dalība Laidzes pagasta amatiermākslas kolektīvu pasākumā “Pavasara karnevāls”

9.03.

18:00

Iestādes jubilejas pasākums “Uz viena viļņa!”

14.03.

10:00

Izglītojoša programma Talsu novada muzejā “Mežā” (“Taurenīšu”  grupas audzēkņiem)

21.– 28.03.

10:00

Eksperimenta “Koku bērniņi” turpinājums (izstādes grupās)

LAUCIENES PII „BITĪTE”

20.03.

10:00

Mīklu rīts

       

 

 

Notikumu kalendārs

Aprīlis, 2019
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk