Trešdiena, 24. janvāris
Šodien sveicam: Krišs, Ksenija, Eglons

Ikmēneša notikumi

 

NORISES TALSU NOVADA PII 2017. GADA JANVĀRĪ

 

Kad?

Cikos?

Kas?

TALSU PII „SPRĪDĪTIS”

2.01.

 

Jaunais gads lai sveicināts!

3.01.

13.30

Metodiskā diena. Seminārs

·   “Mācību satura plānošana pirmsskolā,  mācību satura izveides principi”  ( VISC projekta komanda)

·   “Džimbas drošības  programma”(  Džimbas programmas aģenti  D. Krauze, A. Vītola)

5.01.

10.00

Logopēdu seminārs Talsu pamatskolā “Disleksija un kā ar to sadzīvot”, lektore E. Birzniece.

5.01.

10.00

Muzikāls  pasākums bērniem “Svētki mežā”

( pieredzē dalās 5 – 6 g. v. izglītojamo grupa “Pūcītes”)

9.01.

10.00

Muzikāls  pasākums bērniem “Ledus sirds”

( pieredzē dalās 4 – 5 g. v. izglītojamo grupa “Lācēni”)

10.01.

9:30

Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu metodiskā apvienība Laucienes pamatskolas filiālē “Dursupes pamatskola”

10.01.

9.10

VISC projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” labās prakses piemēru popularizēšana, organizēto bērnu rotaļdarbību organizēšana attīstošos centros

( pieredzē dalās VISC projekta komanda - gr. “Vāverēni”, “Magonītes”, “Mārītes” pedagogi)

10.01.

13.30

Metodiskā diena. Seminārs “Mācību satura plānošana pirmsskolā” ( pieredzē dalās VISC projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” iestādes kuratore D. Nordmane)

12.01.

10:00

Pasaules sniega diena “Laba slava sniedziņam” -  rotaļas ar sniegu, fiziskās aktivitātes dabā ( ja būs sniedziņš)

15.01.

10.00

Starpnovadu mūzikas skolotāju ideju tirdziņš “Integrētā  muzikālā darbība” Talsu PII “Pīlādzītis”

17.01.

13.30

Metodiskā diena. Seminārs “Mācību satura plānošana – pedagogu apmācības” – 1. nodarbība ( sermināru vada VISC projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā”iestādes komanda)

22.01.

15.45

Leļļu teātra izrāde “Ziemas pasaciņa”

25.01.

9.15

Labās prakses piemēru popularizēšana – organizētās bērnu rotaļdarbības organizēšana

( pieredzē dalās jaukta vecuma grupas “Ezīši” pirmsskolas skolotāja J. Vadone)

Laiks tiks precizēts

10.00

Ziemas sporta diena “Sniedziņa svētki” ( sporta skolotāji sadarbībā ar iestādes pedagogiem un darbiniekiem)

24.01.

13.30

Metodiskā diena. Seminārs “Mācību satura  plānošana – pedagogu apmācības” – 2 nodarbība/ darbs grupās (sermināru vada VISC projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” iestādes komanda)

31.01.

9.15

Labās prakses piemēru popularizēšana – organizētās bērnu rotaļdarbības organizēšana attīstošos centros (pieredzē dalās

4 – 5 g. v. izglītojamo grupas “Zaķēni” pirmsskolas skolotāja  A.Vītola)

31.01.

13.30

Metodiskā diena. Pedagoģiskā sēde. “Pirmsskolas izglītības iestādes 2017./2018. māc. g. 1. pusgada galveno uzdevumu izvērtēšana”

TALSU PII „SAULĪTE”

 

 

LAIMĪGU,RADOŠU,PRIECĪGU JAUNO GADU!

3.01.

11.00 un 15.15

M. Krastiņa iestudējums “Kraukšķītis”

4.01.

15.30

Ē. Balodis ”Pasaka par sniedziņu”

5.01.

10.00

Logopēdu seminārs Talsu pamatskolā” Skolotāju sadarbība veicinot skolēna mācīšanos produktīvu darbību”/Gita/

10.01.

10.00

MA Laucienes filiāles Dursupes pamatskolas pirmsskolas grupās

11.01.

10.00

Tematiskais rīts kopā ar “Putnēnu”

grupu. Latviešu tautas pasakas iestudējums ”Vecīša cimdiņš”

15.01.

10.00

Pirmsskolas iestāžu mūzikas skolotāju ideju tirdziņš Talsu PII ”Pīlādzītis”

17.01.

 

Sveiciens, Talsi!

Iepriecināsim un svinēsim Talsiem vārda dienu!

Nodarbība bērnu bibliotēkā ”Putnēnu” grupas bērniem.

18.01.

 

Teātris Jūras vārtos

”Liec dievam pasmieties”.

24.01.

15.15

Dz. Duka Maisaka

”Ziemas prieki”

 

 

Atklātās integrētās rotaļnodarbības grupu skolotājām.

TALSU PII „ZVANIŅŠ”

5.01.

10:00

Zvaigžņu dienas bērnu rīts ,, Kad svētki nāk,,

5.01.

10:00

Seminārs Talsu novada logopēdiem ,,Disleksija un kā ar to sadzīvot,, Talsu pamatskolā

15.01.

10:00

Starpnovadu mūzikas skolotāju metodiskā apvienība Talsu PII                    ,, Pīlādzītis,,

10.01.

9:30

Integrētās rotaļnodarbības, telpās un dabā, 1,5-7- gadīgiem bērniem,  kurās aktualizēts grupu skolotāju, logopēda, mūzikas skolotāja un sporta skolotāju sadarbība veidojot kompetenču pieeju mācību satura apguvei   Laucienes pamatskolas Dursupes filiāles grupā

17.01.

10:00

Pedagogu profesionālās kvalitātes novērtēšana – nodarbība 6-7 gadus vecu bērnu grupā skolotājai Ingunai Martenjukai

19.01.

10:00

Talsiem vārda diena ,, Es Talsos,, 5-7 gadus vecu bērnu ciemošanās Talsu bērnu bibliotekā

29.01.

15:15

Teātra 2 leļlu teātra izrāde bērniem ,,Vecīša cimdiņš,,

22.-26.01.

9:30

Integrētās rotaļnodarbības vai grupas pasākums, telpās un dabā, 1,5-7- gadīgiem bērniem , kurās aktualizēts grupu skolotāju , logopēda, mūzikas skolotāja un sporta skolotāju sadarbība veidojot kompetenču pieeju mācību satura apguvei   PII Zvaniņš 2-3 gadīgo bērnu grupās 

TALSU PII „KASTANĪTIS”

Līdz 30.04.

 

Makulatūras vākšanas konkurss “Palīdzēsim kokiem”

Līdz 28.02.

 

Izlietoto bateriju vākšanas konkurss ”Tīrai Latvijai”

5.01.

10:00

 Logopēdu seminārs “Disleksija un kā ar to sadzīvot” Talsu pamatskolā , lektore Eva Birzniece

5.01.

10:00

Zvaigžņu dienai veltīts koncerts

9.01.

10:00

Kursi LPMC “Ieskats kompetenču pieejā balstīta mācību satura plānošanā pirmsskolā”

10.01.

9:30

Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu metodiskā apvienība  Laucienes pamatskolas filiālē “Dursupes pamatskola” 

15.01.

10:00

Pirmsskolas izglītības iestāžu mūzikas skolotāju ideju tirdziņš Talsu PII “Pīlādzītis”

16.01.

10:00

Kursi LPMC “Ieskats kompetenču pieejā balstīta mācību satura plānošanā pirmsskolā” 2.daļa

16.01.

10:00

Tematisks pasākums sadarbībā ar Talsu pilsētas bērnu bibliotēku

25.01.

13:00

Pedagoģiskā sēde

PASTENDES PII „ĶIPARS”

5.01.

10:00

Logopēdu seminārs Talsu pamatskolā

8. 01.

10:30

Zvaigznes dienas koncerts “Ziemassvētkus atceroties”

15. 01.

10:00

Mūzikas skolotāju ideju tirdziņš Talsu PII “Pīlādzītis”

17.01.

 

Džimbas drošības programmas I nodarbība “Es esmu es!”

17. 01.

13:10

Pedagoģiskās padomes sēde

23.01.

9:30

Izrāde “Ziemas pasaciņa”

24. 01.

 

Džimbas drošības programmas II nodarbība “Esi uzmanīgs, esi drošs!”

22. -26. 01.

 

Ziemas sporta diena (atkarībā no laika apstākļiem)

31.01.

 

Džimbas drošības programmas III nodarbība “Ja tev briesmas draud, sauc palīgā!”

VALDEMĀRPILS PII „SAULSTARIŅŠ”

8.01

10.15

Tematisks rīts bērnu bibliotēkā

“Neparastā ziema.” 6. gadīgo grupā

10.01

10.00

Daces pasaku rīts “Zaķīša mājiņa.” 2. gadīgo grupā

 

11.01

 

11.00

Āra aktivitātes 3 gadīgo grupā “Ejam sportot.”

12.01

09.00

Tematisks rīts “Palīdzēsim putniem tikt pie barotavas.” 6 gadīgo grupā

12.01

09.00

Veselīgu salātu gatavošana “Vitamīni ziemā.” 4 gadīgo grupā

16.01

13.00

Muzikāls pasākums 6 gadīgo grupā “Miega pele.”

17.01

09.10

Latviešu tautas dziesmu skandēšana “Ziema, ziema…” 3 gadīgo grupā

17.01

10.00

Kustību aktivitātes 1 gadīgo grupā “Ziemas prieki.”

18.01

10.00

Tematisks rīts bērnu bibliotēkā

5 gadīgo grupā “Dzīve zem ūdens.”

19.01

11.00

Sporta spēles ziemā 4 gadīgo grupā

23.01

11.30

Leļļu teātra izrāde “Ziemas pasaciņa.”

Dzintra DukaMaisaka

24.01

10.30

Sporta izprieca “Ziemas spēles.” jaukta vecuma grupā

25.01

11.00

Kustību aktivitātes “Stalti, balti sniegavīri.” 2 gadīgo grupā

24.01

10.00

 

Muzikāls rīts “Iekāpjot suņa gadā.” 5 - 6 gadīgo grupā

26.01

 10.30

Pārgājiens – vērojums dabā  “Dīķis ziemā.” 5 gadīgo grupā

VANDZENES PII „ZĪLĪTE”

3.01.

9.30

Muzikāls pasākums ,,Esi sveiks, Jaunais gads!”

5.01.

9.00

Ē. Balodis ,,Pasaka par sniedziņu”.

5.01.

16.00

Pirkstiņu rotaļu pēcpusdiena.

11.01.

13.30

Iestādes pedagoģiskā sēde.

11.01.

 

Grupā ,,Kāpēcīši” pulksteņu izstāde.

12.01.

10.00

Integrēto rotaļnodarbību vērošanaPieredzē dalās  grupas “Bitītes”  skolotāja  Agne Ģērmane.

12.01.

9.00

,,Teņa diena”-,,Kāpēcīšos”.

15.01.

 

Pasaules sniega dienas sporta aktivitātes.

18.01.

 

,,Taurenīši” svin Vinnija Pūka 88 dzimšanas dienu.

22.01.

9.30

,,Notikums mežā”-grupā ,,Rūķīši”.

22.01-26.01.

 

,,Rūķīšos” bērnu darbiņu izstāde ,,Lieliskais zaķis”.

23.01.

9.30

Rotaļu rīts ,,Kā īsināt laiku ziemā”-grupā ,,Bitītes”.

24.01.

9.15

Integrēto rotaļnodarbību vērošana. Pieredzē dalās  grupas “Rūķīši”  skolotāja Inese Barovska.

VALDGALES PII „KAMENĪTE”

5.01.

10:00

Logopēdu seminārs  Talsu pamatskolā (logopēde Iveta Ērkšķe, metodiķe Ilva Bērziņa).

10.01.

9:30

PII pedagogu metodiskā apvienība Laucienes pamatskolas filiālē ,,Dursupes pamatskola” (skolotājas Anželika Erķevica, Laila Laizāne).

10.01.

10:00

LPMC kursi Rīgā ,,Metodiskā darba vadīšana un organizēšana. Dokumentācija pirmsskolā” (metodiķe Ilva Bērziņa).

15.01.

10:00

PII  mūzikas skolotāju ideju tirdziņš Talsu PII ,,Pīlādzītis”(skolotāja Sintija Alksnīte).

15-19.01.

visu nedēļu

Latviešu tautas pasaku nedēļa ,,Reiz dzīvoja…” (grupu skolotāja un logopēds).

22.01.

10:00

Jautrās stafetes ,,Taurenīšu” grupā (sporta skolotāja un grupas skolotājas).

24.01.

10:00

Jautrās stafetes ,,Bitīšu” grupā (sporta skolotāja un grupas skolotājas).

25.01.

 9:30

Jautrā vingrošana kopā ar zaķēnu ,,Mārīšu” grupā (grupas sk. un mūzikas skolotāja).

30.01.

10:00

Pasākums par veselīgu uzturu 4-7 gadīgiem  bērniem.

STENDES PII „SAULĪTE”

5.01.

10:00

Projekta „Cūkmens detektīvi” pasākums „Labās un sliktās pēdas dabā”- „Bitītes” grupā

10.01

10:30

Rotaļu rīts „Ziemas prieki”- „Taurenīšu” grupā

19.01.

10:40

Rotaļu rīts „Sniegavīru jampadracis”- „Spārītes” grupā

17.01

10:50

Tematisks pasākums „Esi vesels” – „Bitītes” grupā

17.01.

17:00

Pasaku pēcpusdiena „Pastāsti man pasaciņu”- „Mārītes” grupā

19.01.

 

Pasākums barikāžu aizstāvju atcerei – „Bitītes” grupā

22.-26.01.

 

Izstāde  „Svecīte rotājas” – „Taurenīšu” grupā

24.01.

11:00

Sporta aktivitātes „Pikošanās prieki” – „Spārītes” grupā

24.01.

11:30

Jautrais brīdis „Krāsainais sniegs” – „Mārītes” gr.

26.01.

10:00

Sporta izprieca „Sniedziņš sniga putināja” – grupā „Bitītes”

31.01.

16:15

Modes skate „Raibi-krāsainais sapnis” – „Mārītes” un „Bitītes” grupās

 

 

Notikumu kalendārs

Janvāris, 2018
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas