Svētdiena, 2. augusts
Šodien sveicam: Normunds, Stefans

Ikmēneša notikumi

 NORISES TALSU NOVADA PII VASARAS MĒNEŠOS

Kad?

Cikos?

Kas?

TALSU PII „SPRĪDĪTIS”

1.06.

 

1.06.-5.06.

.

Vasaras sezonas atklāšana - Iegriez vasaru „Sprīdītī”.

Draugu nedēļa – iepazīšanās ar jaunajiem draugiem grupiņās.

8.06.-1.06.

Visu nedēļu

Radošā nedēļa: „Lai zied visa pasaulīte neparastiem ziediņiem...” – ziedu gatavošana, zīmēšana, gleznošana ( atbildīgās pirmsskolas skolotājas)

15.06.-19.06.

Visu nedēļu

Jāņu zāļu lasīšana, telpu un nojumu dekorēšana.

Līgo un Jāņu dziesmu, rotaļu un tautasdziesmu  mācīšanās

( atbildīgās mūzikas skolotājas Marika Gavrona, Laura Krasucka un pirmsskolas skolotājas)

19.06.

10.00

Jāņu ieskandināšana: „Sanāciet, Jāņa bērni, te būs laba līgošana...”

( atbildīgās mūzikas skolotājas Marika Gavrona,  Laura Krasucka un pirmsskolas skolotājas)

25.06.- 27.06.

Visu nedēļu

Skaņu nedēļa: „Pērkonītis ducināja visu garu vasariņu...” – bungotava,  ritmizēšana, skaņu rīku gatavošana ( atbildīgās mūzikas skolotājas Marika Gavrona, Laura Krasucka un  pirmsskolas skolotājas)

4.07.

 

Talsu pilsētas svētki „Vasaras vidus svinēšana”

Radošās darbnīcas organizēšana bērnu sētā – rokassprādžu gatavošana ( atbildīgās pirmsskolas skolotājas Vineta Vīnerte, Daila Jantone, Ilona Stepanova, Marta Millere, Sabīne Ķivule, Ināra Brandava)

PII kolektīva piedalīšanās Talsu svētku gājienā.

13.07-17.07.

Visu nedēļu

Ūdens nedēļa: „Lietus maiss jau ir pušu, nāc un saņem ūdens dušu...” -  eksperimenti un rotaļas ar ūdeni

( atbildīgās pirmsskolas skolotājas)

20.07.- 24.07.

Visu nedēļu

„Cepu, cepu kukulīti” – smilšu kūku čempionāts

( atbildīgās pirmsskolas skolotājas)

27.07.- 31.07.

Visu nedēļu

„ Gribu, gribu, darīt to un darīt šo...” Rotaļu rīti ar dziesmām  un rotaļām (  atbildīgās mūzikas skolotājas Marika Gavrona un Laura Krasucka)

3.- 7.08.

 

Visu nedēļu

„Es esmu vējš, kas ar mani skrieties spēs...” spēles ar vēju – vēja dzirnaviņu un vēja zvanu gatavošana

( atbildīgās pirmsskolas skolotājas)

10.08.- 14.08.

Visu nedēļu

„Kas uz manas mēles???” – dažādu vasaras ogu, augļu garšošana  ( atbildīgās pirmsskolas skolotājas)

17.08.- 21.08.

Visu nedēļu

Kustību nedēļa – „Viens, divi, trīs un tu esi brīvs...”

( atbildīgās pirmsskolas skolotājas un  mūzikas skolotājas Marika Gavrona , Laura Krasucka)

24.08. –31.08.

Visu nedēļu

Ar dziesmiņu ciemos eju, ar dziesmiņu darbiņā” – gatavošanās jaunajam mācību gadam, grupu un iestādes telpu noformēšana ( atbildīgās pirmsskolas skolotājas un  mūzikas skolotājas Marika Gavrona, Laura Krasucka)

 

 

Kolēģu un bērnu sadziedāšanās -  gatavošanās skanīgam priekšnesumam un jaunā mācību gada atklāšanas pasākumam

1. septembrī ( atbildīgās mūzikas skolotājas Marika Gavrona un Laura Krasucka, pirmsskolas skolotājas)

TALSU PII „SAULĪTE”

1.06.

visas dienas garumā

Bērnu aizsardzības dienas pārsteigumi sadarbojoties ar vecākiem/v.v.Eva/

2.06.

13.30

Mācību gada noslēguma Pedagoģiskā sēde/v.v.Eva/

3.06.

10.00

Sporta svētki PII”Kastanītis”/”Ežuku”un”Pingvīnēnu”gr.bērni/

3.-04.06.

10.00

B.Brices Tālākizglītības kursi  PII”Pīlādzītis”/sk.Inga Aiga/

15.-19.06.

 

Gatavošanās Jāņu dienai-pagalmu pušķošana,vainagu pīšana,pīrāgu cepšana ...

19.06.

10.00

Jāņu dienas Ielīgošana kopā ar visiem PII”Saulīte”bērniem un darbiniekiem

 

 

Visu mēnesi pēc iespējas vairāk uzturamies pagalmā-cepam smilšu kūkas,zīmējam uz asfalta,izsmaržojam vasaras gaisu.

4.07.-Talsu Pilsētas svētkos dziedās E.Lauzēja. Ejam atbalstīt!

·         no 10.-12.07.PII”Saulīte”darbinieku ekskursija uz Latgali.

·          Turpinām rūdīties,pieņemam saules peldes un priecājamies par vasaru.

·         Augustā:

·         Pakāpeniski,atpūtušies,nosauļojušies,norūdījušies -priecīgi atgriežamies bērnudārzā.

·         Jauno bērnu sagaidīšana un adaptēšanās iestādē.

·         Grupu iekārtošana/ievērojot bērnu vecumu/jaunajam mācību gadam.

·         Talsu novada Izglītības darbinieku konference.

·         Visu vasaru cītīgi vāksim zāļu tējas, pareizi izžāvējot tās/nekaltējot saulē/, ievietojot papīra vai auduma maisiņos, septembrī nesīsim uz bērnudārzu, lai nākamo gadu visi kopā varētu veselīgi un mundri dzīvot !

TALSU PII „ZVANIŅŠ”

3.06.

10.00

K. Orfa kursi PII ,, Pīlādzītis,,

3.06.

10.00

Pirmsskolnieku sporta diena PII

 ,, Kastanītis ,,

6.06.

10.00

Darbinieku  mācību gada noslēguma ekskursija uz                       I. Banķa lauku sētu ,, Kauliņi,,

6.06.

10.00

Mazo vokālistu konkurss ,,Talsi uzdod Toni ,,, piedalās PII Zvaniņš audzēknis M.T.

17.06.

10.00

MC ,, Fabers ,, kursi ,, Bērnu tiesību aizsardzības jomā

19.06.

10.00

,, Jānīts brauca katru gadu,
   Atved ziedu vezumiņu,, -

 ielīgojam Jāņus bērnudārza pagalmā

TALSU PII „PĪLĀDZĪTIS”

3.06.

 

Sporta diena vecākās grupas audzēkņiem Talsu PII “Kastanītis”

3.- 4.06.

9.30

Kursi skolotājiem Talsu PII “Pīlādzītis”

“ORF pirmsskolas skatījumā “

19.06.

10.00

Jāņu ielīgošana bērnudārzā

4.07.

11.00- 14.00

Talsu PII “Pīlādzītis” komandas dalība radošajā darbnīcā Talsu pilsētas svētkos “Bērnības sajūtu pļavā “

1.- 30.07.

 

“Dabas pētnieks “- bērnudārza apkārtnes izzināšanas pasākumi

30.08.

13.30

Pedagogu sanāksme

TALSU SPII „KASTANĪTIS”

3.06.

10.00

Sporta spēles Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm “Kastanīša ceļojošais kauss”

18.06.

10.30

Jāņu ielīgošana Kastanītī

10.08.

 

Radošā darbnīca “Darbs ar dabas materiāliem”

26.; 27.08.

 

Draugu diena “Nāc, mazo draudziņ!”

PASTENDES PII „ĶIPARS”

1.06.

10.30

Es zīmēju bērnību – zīmējumi uz asfalta

10.06.

11.00

Burbuļmāte jokojas – ziepju burbuļu svētki

19.06.

10.30

Šī dieniņa, rītdieniņa, parīt pati Jāņu diena

26.06.

10.00

Es ar saulīti draudzējos – smilšu skulptūru festivāls

8.07.

9.30

Pārgājiens uz Pastendes muižas parku

14.07.

9.30

Zīmējumi smiltīs

22.07.

11.00

Pičiņu pačiņu kājiņām

28.07.

10.00

Vasaras dzērienu degustācija

5.08.

10.00

Ravējam tēju lauku

11.08.

10.00

Burbulīt, burbulīt

LAUCIENES PII „BITĪTE”

1. – 5.05

 

„Košā bērnība”*

Krāsu saspēles brīvā dabā.

8. – 12.05.

 

„Vasaras darbiņi”*

Darbs dara darītāju..

15. – 27. 05.

 

„Zāļu dienas”*

Jāņu laikā zālei maģisks spēks...

VANDZENES PII „ZĪLĪTE”

1.06.

9.30

Sadziedāšanās starp grupām. Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltītas rotaļas ar dziedāšanu, jautrības un veiklības stafetes svaigā gaisā. Konkurss grupas biedru starpā: „Lielākā smilšu kūka”.

6.06.

10.00

„Kāpēcīšu” grupas bērnu un vecāku ekskursija uz Pūres šokolādes muzeju un darbošanās ar šokolādi.

Baskāju takas izbaudīšana Engures novadā pie Valguma ezera.

19.06.

10.00

Jāņu zāļu pušķu gatavošana. Jāņu dienas ielīgošana visām grupām: „Kas dziedāja Jāņu dienu, dziedās visu vasariņu.” Līgu apsveikšana.

Tautas danči. Cienāšanās ar Jāņu dienas ēdieniem.

3.08.

10.00

Zīmējumi smiltīs, uz asfalta, flīzītēm un akmeņiem: „Mans vasaras piedzīvojums”. Disenīte: „Atkal kopā!”

6.08.

10.00

Bērnu veidota izstāde: „ Mana mīļākā rotaļlieta”1.,2.gr., „Mana mīļākā grāmatiņa” 3.,4.gr.

7.08.

11.00

Gatavošanās Vandzenes pagasta svētkiem. Sporta stafetes Anču birzī 3.,4. grupai.

17.-21.08.

 

Talkošana  laukumā.

31.08.

 

Gatavošanās Zinību dienai.

VALDGALES PII „KAMENĪTE”

1.06

10.30

Pasākums bērniem „Vasaras prieki tikai sākas”. Laukumā pie tautas nama

1.06

12.00

Liepājas leļļu teātra izrāde „Snurķa piedzīvojumi” Ieeja bez maksas. Tautas namā

9.06

13.30

Pedagoģiskās padomes sēde

19.06

11.00

,,Brauc, Jānīt, nu no Rīgas, nu mēs tevi sagaidām”. Līgo dienas ieskandēšana (piedalās visas grupas).

VIRBU PAMATSKOLAS PII „ZĪĻUKS”

1.06

10.00

Bērnu aizsardzības diena „RE KUR ES”

10.06- 20.06

 

Grupu radošo darbu izstāde „Kas tur dūc un rūc?”

16.06

10.00

„Zīļuks uzdod toni” pirmsskolas pagalmā

19.06

 

„Īsu brīdi pirms Līgo svētkiem”

( tautasdziesmu skandēšana, sieru, pīrāgu degustēšana…)

30.06

16.00

Sanāksim, sadziedāsim, sadancosim pirmsskolas pagalmā. Pikniks

3.08

10.30

„Draugu diena”

15.08

11.00

Sportos Tu un Es, jautrāk Tev un arī Man.

19.08

10.00

Svaigo dārzeņu salātu pagatavošana-grupiņās.

LAIDZES PII „PAPARDĪTE”

5.06.

17.30

Ģimeņu sporta spēles „Ģimenē ir spēks II!”

19.06.

10.30

Tematisks pasākums brīvā dabā „Ielīgosim vasarā!”

SABILES PII „VĪNODZIŅA”

1.06.

10.00

„Smaidam pasaulei” svētku un aktivitāšu rīts veltīts bērnu aizsardzības dienai

19.06.

10.00

Ieskandinām Līgo svētkus

 

 

Notikumu kalendārs

Augusts, 2015
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Šobrīd:
17º C
Rīt:
17º C