Svētdiena, 25. septembris
Šodien sveicam: Rodrigo, Rauls

Ikmēneša notikumi

 

 NORISES TALSU NOVADA PII SEPTEMBRA MĒNESĪ

Kad?

Cikos?

Kas?

TALSU PII „SPRĪDĪTIS”

1.09.

11:00

Zinību dienas pasākums kopā ar Burtu meitiņu un  meža draugiem

5.– 19. 09.

17:15

Vecāku sapulces grupās

8.09.

17:15

Vecāku  kopsapulce, pēc kopsapulces

vecāku sapulces grupās “Taurenīši”, “Saulītes”, “Magonītes”, “Zaķēni”, “Vāverēni”

Visu mēnesi

 

Rudens ziedu izstādes grupās

( atbildīgās - grupu pirmsskolas skolotājas sadarbībā ar

vecākiem)

12.– 16.09.

 

visu nedēļu

Drošības nedēļa:  “Es un mana drošība”

 

14.09.

9:15

Pasākums kopā ar  policijas Runci Rūdi  un Valsts policijas Talsu daļas darbiniekiem

( piedalās grupas “Vāverēni” un “Pelītes” audzēkņi )

14.09.

13:15

Metodiskā diena. Seminārs “ Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un metožu izvērtēšanas kārtība”.  ( atbildīgā D. Jansone )

19. – 23.09.

 

 

19. – 22.09.

Visu nedēļu

 

Eiropas sporta nedēļa 2016  “Esi kustīgs. Esi vesels”

 

Radošās darbnīcas grupās. Tēma: “Mana sapņu bumba” ( zīmējam volejbola bumbu)

Pirmdiena - 19. 09.

10:00 – Eiropas sporta dienas atklāšanas pasākums

( rīta vingrošana, dažādas sportiskas aktivitātes bērniem un pieaugušajiem

13:30 – Velobrauciens  “Ceļojums pa Talsu pauguraines dabas takām” – iestādes  darbiniekiem

Otrdiena – 20.09.

Spēka diena

no 8:20 – Rīta vingrošana mūzikas pavadījumā

10:00 – Spēka vingrinājumi bērniem

13:30 – Spēka pilates iestādes darbiniekiem ( organizē sporta skolotāja K. Insberga)

Trešdiena – 21.09.

no 8:20 – Rīta vingrošana mūzikas pavadījumā

10:00 – Bumbošana ( vingrojumi, vingrinājumi un spēles ar bumbu)

Ceturtdiena – 22.09.

10:00 - Talsu PII “Sprīdītis” sporta diena “Sporto tu, sporto es, sporto visi!”

13:30 – Vingrošana iestādes darbiniekiem ( organizē fizioterapeite M. Freivalde)

15:45 - Teātra izrāde “Kurš meža saka oi - oi?”

Piektdiena – 23. 09.

Latvijas „Olimpiskā diena 2016”

-      Grupas “Pelītes” un “Vāverēni” audzēkņu dalība pasākumā „Padod bumbu” Talsu sporta namā.

10:30 - Jautrās Olimpiskās dienas rotaļas un stafetes Talsu PII “Sprīdītis” ( atbildīgie grupu pedagogi)

TALSU PII „SAULĪTE”

01.09.

10:00

Draudzīgais satikšanās mīļumu rīts!

02.09.

 

Iestādes pieņemšana!

 07.-23.09.

 

Grupu vecāku sapulces

07.09.

13:30

Pedagoģiskā sēde

 08.-16.09.

 

Foto izstāde grupās

”Mans Mīļais Tētis”

09.09.

 

 09.-19.09.

 

17:30

“Kaķēnu” grupas radošās darbnīcas Tētiem!

Dzejas dienas Talsos

12.-26.09.

 

Foto izstāde b/d darbiniekiem

“Atpazīsti savu kolēģi”

10.-11.09.

 

Greenwalk nometne Rojā

13.09.

15:20

I.Lipska ”Burtiņi dejo”

 14.-23.09

 

Drošības nedēļa iestādē

14.09.

11:00

Tikšanās ar Kārtības policijas nodaļas
vecākā inspektore Jolanta Feldmane ”Kaķēnu” grupas bērniem

15.09.

No 8:30

Fotografēšanās kopā ar A.Andersonu

22.09.

10:30

“Teātris Es”

Kurš mežā saka OI-OI!

no 17.-23.09.

 

Eiropas Sporta nedēļa

23.09.

 

26.09.

10:00

 

10:00

Olimpiskā Diena 2016 Padod bumbu!

Higiēnista apmeklējums VC ”Kaķēnu’ grupas bērniem

29.09.

 

Miķeļdienas karnevāls!

30.09.

 

Skolotāju kursi Talsu PII Pīlādzītis

TALSU PII „ZVANIŅŠ”

1.09.

10:00

Zinību Pūce ,, Zvaniņā,,

2.09.

10:00

Izglītības iestādes pieņemšana

9.09.

Visu dienu

Tēvu dienas pasākumi

13.09.

15:15

Riko lelles ,, Opīša buča,,

14.09

13:15

Pedagoģiskās padomes sēde 2016./2017. mācību gada uzdevumi

23.09.

10:00

Olimpiskā diena

30.09.

9:30

Kursi pedagogiem pie Baibas Brices

 ,, Pīlādzītī,,

TALSU PII „PĪLĀDZĪTIS”

1.09.

10:00

Zinību diena

5. -10.09.

17:30

Vecāku sapulces grupās

6.09.

10:00 -11:30

Pīlādzīša fotomirkļi

9.09.

 

Pārsteigums tētim

12.09.

 

Dzejas diena. Garā pupa pāraug čīkstēšanu un top par brīvu drīkstēšanu Bērnu Dzejas diena. Dzejas gadagrāmata bērniem „Garā pupa”

.

13.09.

11:00

Spilvenu Feja –Inguna Lipska par vitamīniem

 

 

Skolotāju kursi

 

 

Skolotāju palīgu diena Talsu PII „Kastanītis”

29.09.

Rīta cēliens

Miķeļdiena – „Rudens sedziņa Miķelītim”.

30.09.

9:30

Baibas Brices, kursi Muzikālā darbība pirmsskolas vecuma bērnu ikdienā un rotaļnodarbībās: “Es būšu varens mākslinieks!”

TALSU SPII  „KASTANĪTIS”

1.09.

10:00

Zinību diena

2.09.

 

Iestādes pieņemšana

14.09.

13:15

Pedagoģiskā sēde

15.09.

13:15

Tehniskajiem darbiniekiem sapulce

19.-30.

 

Vecāku sapulces grupās

23. 09.

 

9:30

Olimpiskā diena “Nebrīnies. Piedalies!”

Talsu sporta namā

29.09.

10:00

Rudens karnevāls “Miķelītis mazs vīriņš…”

26.09.

 

Radošo darbu izstāde “Miķeļdiena”

PASTENDES PII „ĶIPARS”

1.09.

9:00

Zinību dienas pasākums “Nezinīša

 1. septembris”

2.09.

15:30

Projekta “Skanošā siena – dāvana bērnudārzam” noslēgums. Skaņu sienas atklāšana

9.09.

16:30

Tēvu dienas pasākums “Jautrās Olimpiskās spēles”

21.09.

9:30

Teātra izrāde “Kurš mežā saka Oi-oi?”

29.09.

 

Miķeļdiena “Ķiparā”

VALDEMĀRPILS PII „SAULSTARIŅŠ”

1.09.

10:00

Zinību diena.

6.09.

9:30

Tematisks rīts “Mani piedzīvojumi vasarā!” 5. gadīgo grupa.

8. 09.

11:00

Vasaras jubilāru sveikšana. 4. gadīgo grupa.

9. 09.

10:00

Tematisks rīts “Jaunie draugi!”

5. gadīgo grupa.

15. 09.

10:30

Ballīte vasaras jubilāriem. 3.gadīgo grupa.

14. 09.

10:00

Tematisks rīts “Atkal kopā!” 2.gadīgo grupa.

16. 09.

11:00

Pārgājiens “Meklējam rudens pazīmes dabā!” 4. gadīgo grupa.

29. 09.

10:00

Rudens saulgrieži Miķeļi.

VANDZENES PII „ZĪLĪTE”

1.09.

10:30

Zinību diena kopā “Gudro Kodi”.

1.-16.09.

 

Foto izstādes grupās “Mana jaukā vasariņa”

7.09.

17:00

Vecāku kopsapulce

 

17:30

Grupu vecāku sapulces

8.09.

13:30

Pedagoģiskās padomes sēde

12.09.

 

Tēvu diena. Pasākumi grupās (zīmēto portretu un foto izstāde, apsveikumu gatavošana tētim).

14.09.

9:00

Koncertizrāde  “Varavīksnes deja”

12.-16.09.

 

Drošības nedēļa

Instrukcijas, praktiskā apmācība grupās.

19.-23.09

 

Veselības nedēļa.

29.09.

 

Miķeļdiena

(Jautrības ar pārģērbšanos, rudens ražas izstādes)

VALDGALES PII „KAMENĪTE”

1.09

11:00

Zinību diena

12 – 16.09

 

Drošības nedēļa

19.09

9:00

Ciemosies fotogrāfs  A. Andersons

29.09

 

Miķeļdiena (visas grupas) atbildīgā skolotāja Vika

STENDES PII „SAULĪTE”

1.09.

10:00

Zinību diena – muzikāls uzvedums „Pasaka par burtiņiem” – visas grupas

13.09

10:00

Koncertprogramma „”Prieka vitamīni” – visas grupās

19.09-30.09

 

Izstāde „Pretī rudenim” kompozīcijas no dabas veltēm – „Taurenīšu” grupā

19.09- 23.09

 

Izstāde „Raibās rudens krāsas” – „Spārītes” grupā

12.09-18.09

 

Izstāde „Dodamies uz sakņu dārzu”- „Mārītes” grupā

 05.09- 19.09.

 

Zīmējumu izstāde „Mans tētis strādā”- „Bitītes” grupā

29.09.

11:00

Tematisks rīts „Miķelītis labs vīriņš”  „Bitītes” grupā

SABILES PII  „VĪNODZIŅA”

1.09.

10:00

Zinību diena

9.09

10:00

Sporta diena( Tēvu dienai veltīts pasākums kopā ar tētiem)

16.09.

10:30

Seno lietu muzeja apmeklējums  Sabilē ( 5.-6 gadīgie bērni)

22.09.

 

Rudens nāca sētiņā (Ziedu , augļu, dārzeņu izstāde)

30.09.

10:00

„Miķelītis bagāts vīrs” (rotaļas , dziesmas un dejas par norisēm rudenī  dabā, cilvēku dzīvē)

LAIDZES PII „PAPARDĪTE”

1.09.

10:00

 Zinību dienas svētki „Cik, cik, cik?”

12. – 17.09.

 

 

 

Drošības nedēļa

Evakuācijas simulācija

Interaktīvas spēles „Vesels un drošs” grupās

16.09.

10:00

Dzejas dienu pasākums Laidzes pagasta bibliotēkā

19.09. – 28.09.

 

Grupu vecāku sapulces

23.09.

9:30

Dalība Vislatvijas Olimpiskajā dienā

29.09.

 

Iestādes vecāku un darbinieku kopsapulce

30.09

10:00

Miķeļdienas pasākums  “Miķelītim jostu sēju”

LAUCIENES PII „BITĪTE”

1.09.

8:30

Zinību dienas Satikšanās svētki!

5. – 10. 09.

 

Drošības nedēļa. Audzēkņu iepazīstināšana ar drošības instrukcijām, evakuāciju, mācību trauksme.

12. – 16. 09.

 

Grupās – rudens ziedu kompozīciju izstādes.

Datums tiks precizēts

 

Grupu vecāku sapulces( Iekšējās kārtības noteikumi, u.c.)

19. – 23. 09.

 

Ogu un augļu degustācija, eksperimenti, praktiskā un pētnieciskā darbība. Visās grupās.

26. – 30. 09.

 

Dārzeņu izstāde. Vecāku un bērnu kopdarbs.

Datums tiks precizēts

 

Integrētās āra nodarbības, kurās atspoguļojas tradīcijas, gadskārtu rits, ornaments, kustību prieks, u.c.

VIRBU PAMATSKOLA- PII „ZĪĻUKS”

1.09.

7:00-8:45

Pārsteigumu rīts pirmsskolas pagalmā kopā  ar Sūkli Bobu Kvadrātbiksi

 

8:50

“Zīļuki” sveic bijušos  rotaļu draugus , uzsākot mācības

Virbu pamatskolā 1. klasē.

 

9:30

Svētku rīts kopā ar Strazdes muižas rūķiem, Kripatiņas un Kraukšķīti.

2.09.

10:00

Praktiskā nodarbība (Evakuācijas mācības) saskaņā ar Rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam.

5.09.

9:10

Dziesmu, deju rīts

6.09.

9:10

Sporta aktivitāšu rīts

15.09.

17:00

Vecāku sapulce

19.09.

11:00

Dārzeņu un augļu izstāde

27.09

16:00

Eiropas Sporta dienas nedēļas ietvaros

„Sportos liels un sportos mazs ”, sadarbībā ar Virbu pamatskolas, pirmsskolas  sporta skolotājiem.

30.09.

10:30

Tematiskais pasākums „Miķelītis sētiņā” Miķeļu tirgus

LAUCIENES PAMATSKOLAS DURSUPES PII

1.09.

9:30

Zinību dienas „vilcieniņš”. Audzināmo iepazīstināšana ar telpām un to pielietojumu.

8.09.

17:00

Vecāku sapulce

9.09.

11:00

Tēvu dienas stafetes „Stiprinieks”

15.09.

9:30

„Olimpiskā” sporta spēles.

22.09.

11:00

Ekspedīcija „Sēņķeršana”.

30.09.

10:30

Rudens karnevāls. Rudens ražas izstāde, rotaļas, maskuballe.

LĪBAGU SĀKUMSKOLA-PII

1.09.

9:30

Zinību diena 

2. – 09.09.

 

Drošības nedēļa

 

12.- 16. 09.

 

Vecāku sapulces grupās

 

09.09.

16:30

 Tēvu un vectēvu diena

 

16.09.

13:30

 Pedagoģiskā sēde

 

30.09.

9:30

 Kursi mūzikas skolotāju Talsu PII „Pīlādzītis ”

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas