Piektdiena, 28. novembris
Šodien sveicam: Rita, Vita, Olita

Ikmēneša notikumi

 NORISES TALSU NOVADA PII NOVEMBRA MĒNESĪ

Kad?

Cikos?

Kas?

TALSU PII „SPRĪDĪTIS”

5.11.

17.00

Sagatavošanas (5.) grupas bērnu pasākums kopā ar vecākiem „U – ū rudenī!”

10. 11.

9.30

Mārtiņdienas pasākums grupās ;

„Es teciņus vien tecēju

Visu garu vasariņu,

Gribēdama vienu dienu

Pie galdiņa pasēdēt!”

11.11.

 

Piedalīšanās Lāčplēša dienas Lāpu gājienā Talsos

13. 11.

9.30

Piedalīšanās sporta skolotāju kursos

(skolotāja D. Jansone)

14. 11.

10.00

Svētku koncerts, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas dienai:

„Vītin, viju valodiņu,

Saviju es Latviju!”

19. – 22.11.

 

PII „Sprīdītis” 65 gadu jubilejai veltītie pasākumi:

19. 11.

10.00

Integrēts sporta pasākums sporta hallē „Sprīdīšu ceļojums pa Talsu pakalniem”

20.11.

 

„Sprīdīši” ciemos Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā.

21.11.

10.00

Integrēts pasākums visu vecumu bērniem „Pie Sprīdīša pasaku valstībā”

22.11

19.00

PII „Sprīdītis” 65 gadu jubilejai veltīts pasākums Tautas namā

26.11.

 

Piedalīšanās metodiskajā apvienībā Laidzes PII „Papardīte” (skolotāja Vineta Vīnerte)

TALSU PII „SAULĪTE”

4.11.

13.30

Pedagoģiskā sēde

10.11.

10.00

Mārtiņdienas gadatirgus/tirgojas” Pingvīnēnu”

grupas bērni/

Konference LU” Mīlestība pedagoģijā”/vadītājas vietniece Eva/

 11.-14.11.

 

Izglītojoša nedēļa ”Es mīlu Tevi Latvija!”/visas grupas/

11.11.

 

Lāčplēša diena-sarunas, pārrunas par Latvijas cīnītājiem

12.11.

 

Latviešu tautas dziesmu , tautas pasaku skandēšana un klausīšanās, animāciju filmu skatīšanās /visas grupas/

13.11.

9.30

Kursi sporta skolotājiem/skolotājas Eva Madara/

Izstādes atklāšana grupās „Ražots Latvijā” /visas grupas/

Kolāžas” Mana Latvija” izvietošana iestādē

/visas grupas/

14.11.

10.00

 

 

11.00

Svētku ieskaņas koncerts

”Es, mīlu Tevi Latvija!”

/visas grupas/

Sadarbībā ar Kurzemes NVO pārrunas un konkurss par Latviju/”Pingvīnēnu” grupas bērni/

20.11.

13.00

Sadarbībā ar Kurzemes NVO ekskursija uz Rīgu-Ministru kabinetu/”Pingvīnēnu” grupas bērni/

25.11.

11.30

Izrāde Ventspilī” Emīls un Berlīnes zēni”/”Pingvīnēnu” grupas bērni/

26.11.

 

15.30

Metodiskā apvienība Laidzes PII ”Papardīte”

Atklātā nodarbība skolotājai Ievai

27.11.

11.00

Atklātā nodarbība skolotājai Madarai

30.11.

 

Pirmais Advents

TALSU PII „ZVANIŅŠ”

3.-14. 11.

 

Labo darbu nedēļa ,, No sirds smaidu Latvijai,, (lentīšu, sirsniņu vai piespraudīšu darināšana Latvijas karoga krāsās ,  kartiņu gatavošana Talsu pilsētas iedzīvotājiem , zāles noformēšana ar konkursa ,, Uzzīmē  savu tautas dziesmu,, darbiņiem

5. 11.

10.00

Integrētās fiziskās izglītības un veselības nodarbību cikls – nodarbība ,, Pienenītēs,,                       ( Aija Krūmiņa)

10. 11

10.00

,,Mārtiņš brauca ziemas ceļu,, - Mārtiņdienas lustes visās vecuma grupās ( ķekatnieku lomās bērni + pedagogi+ administrācija)

11.11.

10.00

,, No sirds mīlu Latviju ,, - Mūzikas studijas ,,Zvaniņš ,, bērnu koncerts Lācplēša dienā

(Dienas ritmā grupiņās Latviešu tautas pasaka par ,,Lāčausi,, , vīru kopas ,, Vilki,, ieraksti )

13.11.

9.30

Sporta skolotāju kursi – lektore Inta- Bula Biteniece               

17.11.

10.00

,, Gailītis Čips un Rīgas radi ,, - skolas grupas bērnu teātra izrāde Latvijas dzimšanas dienā

17.11.

16.00-19.00

Sirds formas veidošana no svecītēm bērnudārza pagalmā, iedegšana, fotogrāfēšanās

17.- 30.11.

 

Bērnu tēlotājmākslas izstādes grupās ,, Ar Latviju sirdī ,,                

20.11.

10.00

LPMIA  V Starptautiskā zinātniskā metodiskā konference ,, Radoši risinājumi bērnu muzikālajā darbībā pirmsskolā,,       

21.11.

10.00

Integrētās fiziskās izglītības un veselības nodarbību cikls – nodarbība ,, Purenītēs,, (Vita Šteina)

24.11.

11.00

Leļlu teātra izrāde , Putnubiedēklis un viņa draugi ,, ( Duka Maisaka)

25.11.

10.00

– Integrētās fiziskās izglītības un veselības nodarbību cikls – nodarbība ,, Zvaniņos ,, ( Ieva Broka)

26.11.

10.00

Integrētās fiziskās izglītības un veselības nodarbību cikls – nodarbība ,, Zvaniņos ,, ( Diāna Medne)

26.11.

10.00

MA Laidzes PII ,, Papardīte,,

27.11.

13.10

Informatīvā darba sanāksme pedagogiem ( 1. ceturkšņa atklāto nodarbību analīze, gatavošanās ziemassvētkiem)

28.11.

10.00

Integrētās fiziskās izglītības un veselības nodarbību cikls – nodarbība ,, Magonītēs,, ( Ineta Enzele )

30.11.

 

Pirmā Advente

TALSU PII „PĪLĀDZĪTIS”

1.- 30.11.

 

Audzēkņu darbu izstāde / Mārīšu grupa/

3.11.

9.00

BERGA foto

4.- 18.11.

 

Starpnovadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienības „TAS.ES” akcija „Pasmaidi Latvijai!” .Apsveikumu gatavošana valsts svētkos.

5.11.

10.00

Pankūku rīts Odziņu grupā

7.11.

15.30

Rudens svētki  Pūka draugu grupā

 

7.11.

16.30

Rudens svētki : Mārtiņdienas gadatirgus. Mārīšu grupā.

10.11.

9.30

Mārtiņdiena/ visām vecuma grupām/.

11.11.

16.00

Lāčplēša diena- svecīšu iedegšana 

“Gaismas ceļš”.

13.11.

10.00

Latvijas Republikas  dzimšanas diena

20.11.

 

LPMIA V Starptautiskā zinātniski metodiskā konference “Radoši risinājumi bērnu muzikālajā darbībā pirmsskolā”.

21.11.

10.00

Dzimšanas dienu rīts Taurenīšu grupā

24.11.

15.30

Dz. Maisaka –Duka  izrāde

„Putnu biedēklis un viņa draugi”

26.11.

13.30

Plānošanas sanāksme edagogiem.

27.11.

10.00

Dzimšanas dienu ballīte Vardīšu grupā

TALSU SPII „KASTANĪTIS”

4.11.

 

Kursi Rīgā RIIMC „Praktiskas metodes un paņēmieni bērna radošo prasmju attīstīšanai tēlotājdarbības, veidošanas un aplicēšanas nodarbībās pirmsskolā”

4.11.

 

10.00

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju seminārs Talsu novada Administratīvā centra Zaļajā zālē

5.11.

 

10.00

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku izglītības jomā, metodiķu seminārs Talsu novada Administratīvā centra Zaļajā zālē

6.11.

18.00

Iestādes zālē vecāki aicināti piedalīties četru nodarbību ciklā "Kā labāk izprast savu bērnu"

(6.,13.,20.,27.11.) 1. nodarbība

10.11.

16.00

Mārtiņdienas gadatirgus „Mazi, lieli tirgotāji sanāciet pulciņā…”

10.-21.11.

 

Izstāde „Ieaud savu stāstu…”

11.11.

 

Lāčplēša diena

13.11.

18.00

Iestādes zālē vecākiem četru nodarbību cikls "Kā labāk izprast savu bērnu"

(20.,27.11.) 2. nodarbība

13.11.

9.30

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu pirmsskolas izglītības iestāžu sporta skolotāju kursi Talsu novada Administratīvā centra Zaļajā zālē. Lektore Inta Bula- Biteniece

13. 11.

10.00

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu sociālo pedagogu seminārs Talsu novada Administratīvā centra Mazajā zālē.

14.11.

10.00

Pasākums par godu Latvijas dzimšanas dienai ”Ieaud savu stāstu.”

20.11.

18.00

Iestādes zālē vecākiem četru nodarbību cikls "Kā labāk izprast savu bērnu"(27.11.)

3. nodarbība

24.11.

9.30

Dz. Maisaka- Duka „Putnubiedēklis un viņa draugi”

19.-28.11.

 

Bērnu, bērnu vecāku un darbinieku ideju konkurss „Kastanītis”

26.11.

9.30

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu radošā darbnīca Laidzes pirmsskolas izglītības iestādē „Papardīte”

27.11.

18.00

Iestādes zālē vecākiem četru nodarbību cikls "Kā labāk izprast savu bērnu"

4. nodarbība

28.11.

 

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu logopēdu savstarpēja nodarbību vērošana un novērtēšana

PASTENDES PII „ĶIPARS”

  4. 11.

 

Fotografēšanās ar “Berga foto”

10. 11.

10.30

Mārtiņdienas pasākums grupām “Mārītes” un “Taurenīši”

10. 11.

10.30

Martiņdienas pasākums “Mārtiņos galdu klāju” grupām “Sauleszaķēni” un “Vāverītes”

11. 11.

16.30

Lāčplēša dienas pasākums “Mūsu sirds gaismiņas” projekta “Zem saules ir tāda tauta latvieši” ietvaros

14. 11.

17.00

Koncerts “Mēs savai Latvijai” Pastendes kultūras namā, projekta “Zem saules ir tāda tauta latvieši” ietvaros

20. 11.

17.00

Vecāku pilnsapulce

27. 11.

9.20

Atklātā nodarbība pie skolotājas A. Klišānes

VALDEMĀRPILS PII „SAULSTARIŅŠ”

4. 11.

 

 

Drošība uz ceļa.

Talsu policijas darbinieki pie bērniem.

Vecākā un sagatavošanas grupā.

10. 11.

 

 

Mārtiņi. Mārtiņi, ziemai vaļā vārtiņi!

Ķekatas, tirgus, jautras rotaļas.

10. 11.

 

Tematiskā pēcpusdiena Mārtiņos.

Jaukta vecuma grupa.

14. 11.

 

Sporta izprieca.” Mēs rudens vējos!”Sagatavošanas grupa.

19.11.

 

Tematisks rīts “Latvija mana!”

Jaukta vecuma grupa.

20. 11.

 

Latvijas dzimšanas dienai veltīts koncerts.

Svecīšu iedegšana pagalmā.

21.11.

 

Tematisks rīts bērnu bibliotēkā. “Mana Latvija”

Sagatavošanas grupa.

24. 11.

 

 

Pasaku rīts.

Vidējā grupa.

24-28.11.

 

 

Mēs darām kopā ar vecākiem.

Vecākā grupa

VIRBU PAMATSKOLAS PIRMSSKOLA „ZĪĻUKS”

3.11

15.00

 Biedrības „Pārsteiguma tēli” jautrā  izrāde  „Medus rausis”

3.-7.11

7.00-18.00

Izstāde „ Es kopā ar tēti…”

3.-10.11

8.00-17.00

Virbu PII”Zīļuks” bērnu radošo darbu izstāde Strazdes bibliotēkā

” Mārtiņgaiļi sabraukuši rakstītami kamanāmi”.

10.11

10.00

Mārtiņi „Kaut varētu Mārtiņdienu aiz ausīm noturēt”

11.11

10.00

Lāčplēša diena

„Sarkanbaltsarkanā karogā plīvā

Liesmo varoņa Lācplēša diena”

11.11

18.00

Par godu Lāčplēša dienai Lukturīšu skrējiens  „Ģimenē ir spēks”

10.-28.11

8.00-17.00

Virbu pirmsskolas darbinieku radošo darbu izstāde Strazdes bibliotēkā

„Makaronu vāzes”.

12.11

9.00

Atklātās rotaļnodarbības vērojums „Kāpēcīšu grupā”

19.11

10.00

Balle par godu puišiem

„Es, stalts jauneklis būdams…”

20.11

11.00

„Mans sveiciens Latvijai”

(ozolu stādīšana)

28.11

16.30

„Zīļuka” lielā sporta diena

„Spēks ir manī, jo es Latvietis dzimis”.

 VANDZENES PII „ZĪLĪTE”

10.11.

9.30

Mārtiņdienas pasākums visām grupām „Ķekatu saiets”.

Organizē grupa „Bitītes” un mūzikas skolotāja V.Bērziņa.

10.11.

17.00

Mārtiņdienas atzīmēšana grupā „Bitītes” – „Sanāciet, Mārtiņbērni” - kopā ar bērnu vecākiem.

11.11.

 

9.00

Lāčplēša dienai veltīti pasākumi grupās „Bitītes” un „Kāpēcīši”.

13.11.

9.30

Kopīgs pasākums visām grupām „Latvijai – dzimšanas diena” –koncerts, zīmējumu izstāde „Skaista mana Tēvu zeme”, svecīšu aizdegšana svētku kliņģerī.

25.11.

11.00

Ekskursija uz Vandzenes Tautas namu:

Izstādes „Jums no mums” un Arņa Vītoliņa foto izstādes apskate – grupās „Bitītes” un „Kāpēcīši”.

28.11.

9.00

Noslēguma pasākumi tēmām:

„Manu lellīti sauc Ilzīte” – grupā”Rūķīši”

„Dažādas mājas” – gr. „Taurenīši”

„Par lietām, kuras mums visapkārt”- grupā ”Bitītes”

„Transports” – grupā  „Kāpēcīši”

STENDES PII „SAULĪTE”

10.11.

10.00

Mārtiņdienas pasākums „Ar gailīti Mārtiņš brauca”- visām grupām

14.11

10.00

Pasākums „Dzīvojam mēs Latvijā” – visām grupām

28.11

10.00

Leļļu teātris „Kukulītis” – „Taurenīšu ” grupā

10.-14.11

 

Krāsu nedēļa „Sarkanā, sarkanā...”- „Spārītes” grupā

20.11

10.00

Kulinārijas rīts „Galdiņ, klājies”- „Spārītes” grupā

13-21.11.

 

Izstāde „Stende- mana pilsēta”- „Bitītes” grupā

26.11.

10.00

Pasākums „Kultūras krātuvē” – „Vakarēšanas tradīcijas”- „”Bitītes” grupā

SABILES PII „VĪNODZIŅA”

8.11.

11.00

Mārtiņdiena Sabiles pilsētā PII bērni piedalās koncertā un gaiļa gatavošana izstādei.

10.11.

9.30

Mārtiņdiena visām grupām

11.11.

10.00

Stipro zēnu diena visām grupām

14.11.

9.30

Latvijas dzimšanas diena visām grupām

28.11.

9.30

Medus diena visām grupām

LAIDZES PII „PAPARDĪTE”

10.11.

 

Izstāde un tematiski pasākumi grupās „Mārtiņgailis danci veda”

19.11.

10.00

 

LR proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums „Laimīgā zeme”

21.11.

9.30

Tikšanās ar Ziemeļkurzemes NVO direktori Inesi Siliņu

26.11.

9.30

Radošās darbnīcas Talsu novada PII pedagogiem

LAUCIENES PII „BITĪTE”

3. – 07.11

 

Izstāde „mājdzīvnieki”- mīkstās rotaļlietas./Vāverēnu grupā/

 

 

Teātris „Kazlēns, kurš skaitīja līdz 10” /Rūķu grupā/

 

 

Radošā darbnīca „Pirkstu lelles”/Ežu grupā/

3.11.

 

Gleznu izstādes apmeklējums Laucienes kultūras namā

 

 

Sadarbībā ar Laucienes brīvā laika pavadīšanas centra jauniešiem, apsveikumu gatavošana pagasta iedzīvotājiem.

10.11.

 

Mārtiņdiena. Ciemos pie saimnieces.

 

 

Lielā Mārtiņgaiļa gatavošana. /Rūķu grupā/

11.11.

 

Lāčplēša diena. Svecīšu aizdegšana pie piemiņas akmens

13.11.

 

Kursi skolotājiem par sportu

19.11.

 

Latvijai dzimšanas diena. Svētki.

 

 

Grāmatas gatavošana „Mana Latvija”

 

 

Lietišķās mākslas darbu izstāde „mana Latvija”/Ežu grupā/

24. – 28.11.

 

Iestādes dzimšanas dienas svinības.

25.11.

9.00 – 15.00

Atvērto durvju diena. Izstādes, bilžu demonstrācija.

26.11

10.30

Leļļu teātra izrāde bērniem.

16.11

 

Metodiskā apvienība Laidzes PII „Papardītē”

28.11

16.00

„Dzimšanas dienas koncerts” Laucienes kultūras namā

VALDGALES PII „KAMENĪTE”

3.11.

12.00

Leļļu teātris „Medus rausis”

10.11.

9.30

‘’Nu atbrauca Mārtiņdiena

Deviņiem kumeļiem”.

Mārtiņdiena visās grupiņās.

11.11

 

Bērnu radošo darbu izstāde:

,,Par zemi, ko mīlam”.

13.11

 

Kursi sporta skolotājām.

14.11

10.00

Latvijas dzimšanas dienas pasākums: ”Nāk rudens apgleznot Latviju”.

26.11

 

Metodiskā apvienība Laidzes PII „Papardīte”.

LAUCIENES PAMATSKOLAS DURSUPES PIRMSSKOLAS GRUPAS

10.11.

9.00

Zeme rīb, rati klaudz, nu atbrauca Mārtiņdiena...(budēļos iešana), 5|6gad.gr., jaukta vec. gr..

17.11.

9.00

Muzikāls rīts „Stūru stūriem tēvu zeme” 5/6gad.gr.

„Latvijai bagāts pūrs” jaukta vec. gr.

25.11.

10.30

Integrēta āra nodarbība „Laimīgā zeme...mūsu pagasta izzināšana”, 5|6gad.gr., jaukta vec. gr..

LĪBAGU SĀKUMSKOLA (PIRMSSKOLAS GRUPAS)

3.11.

 

Sākas iesaistīšanās akcijā „Pasmaidi Latvijai!” /BJC rīkotais pasākums /

5.11.

17.30

Skolas domes sanāksme

10.11.

9.30

Pasākums „Mārtiņdienas jampadracis”

11.11.

 

Iedegsim svecītes par godu Lāčplēša dienai

13.11.

 

Kursi sporta skolotājām

14.11.

10.00

Pasākums „Es mīlu Tevi, Latvija !”

26.11.

14.00

Virbu amatierteātra izrāde „Īkstīte”

26.11.

 

Metodiskā apvienība Laidzes PII”Papardīte”

 

 

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Tīkla kamera

Laika ziņas

Šobrīd:
-7º C
Rīt:
-7.5º C