Trešdiena, 26. oktobris
Šodien sveicam: Amanda, Amanta, Kaiva

Ikmēneša notikumi

 
 
NORISES TALSU NOVADA PII SEPTEMBRA MĒNESĪ

Kad?

Cikos?

Kas?

TALSU PII „SPRĪDĪTIS”

1.09.

11:00

Zinību dienas pasākums kopā ar Burtu meitiņu un  meža draugiem

5.– 19. 09.

17:15

Vecāku sapulces grupās

8.09.

17:15

Vecāku  kopsapulce, pēc kopsapulces

vecāku sapulces grupās “Taurenīši”, “Saulītes”, “Magonītes”, “Zaķēni”, “Vāverēni”

Visu mēnesi

 

Rudens ziedu izstādes grupās

( atbildīgās - grupu pirmsskolas skolotājas sadarbībā ar

vecākiem)

12.– 16.09.

 

visu nedēļu

Drošības nedēļa:  “Es un mana drošība”

 

14.09.

9:15

Pasākums kopā ar  policijas Runci Rūdi  un Valsts policijas Talsu daļas darbiniekiem

( piedalās grupas “Vāverēni” un “Pelītes” audzēkņi )

14.09.

13:15

Metodiskā diena. Seminārs “ Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un metožu izvērtēšanas kārtība”.  ( atbildīgā D. Jansone )

19. – 23.09.

 

 

19. – 22.09.

Visu nedēļu

 

Eiropas sporta nedēļa 2016  “Esi kustīgs. Esi vesels”

 

Radošās darbnīcas grupās. Tēma: “Mana sapņu bumba” ( zīmējam volejbola bumbu)

Pirmdiena - 19. 09.

10:00 – Eiropas sporta dienas atklāšanas pasākums

( rīta vingrošana, dažādas sportiskas aktivitātes bērniem un pieaugušajiem

13:30 – Velobrauciens  “Ceļojums pa Talsu pauguraines dabas takām” – iestādes  darbiniekiem

Otrdiena – 20.09.

Spēka diena

no 8:20 – Rīta vingrošana mūzikas pavadījumā

10:00 – Spēka vingrinājumi bērniem

13:30 – Spēka pilates iestādes darbiniekiem ( organizē sporta skolotāja K. Insberga)

Trešdiena – 21.09.

no 8:20 – Rīta vingrošana mūzikas pavadījumā

10:00 – Bumbošana ( vingrojumi, vingrinājumi un spēles ar bumbu)

Ceturtdiena – 22.09.

10:00 - Talsu PII “Sprīdītis” sporta diena “Sporto tu, sporto es, sporto visi!”

13:30 – Vingrošana iestādes darbiniekiem ( organizē fizioterapeite M. Freivalde)

15:45 - Teātra izrāde “Kurš meža saka oi - oi?”

Piektdiena – 23. 09.

Latvijas „Olimpiskā diena 2016”

-      Grupas “Pelītes” un “Vāverēni” audzēkņu dalība pasākumā „Padod bumbu” Talsu sporta namā.

10:30 - Jautrās Olimpiskās dienas rotaļas un stafetes Talsu PII “Sprīdītis” ( atbildīgie grupu pedagogi)

TALSU PII „SAULĪTE”

01.09.

10:00

Draudzīgais satikšanās mīļumu rīts!

02.09.

 

Iestādes pieņemšana!

 07.-23.09.

 

Grupu vecāku sapulces

07.09.

13:30

Pedagoģiskā sēde

 08.-16.09.

 

Foto izstāde grupās

”Mans Mīļais Tētis”

09.09.

 

 09.-19.09.

 

17:30

“Kaķēnu” grupas radošās darbnīcas Tētiem!

Dzejas dienas Talsos

12.-26.09.

 

Foto izstāde b/d darbiniekiem

“Atpazīsti savu kolēģi”

10.-11.09.

 

Greenwalk nometne Rojā

13.09.

15:20

I.Lipska ”Burtiņi dejo”

 14.-23.09

 

Drošības nedēļa iestādē

14.09.

11:00

Tikšanās ar Kārtības policijas nodaļas
vecākā inspektore Jolanta Feldmane ”Kaķēnu” grupas bērniem

15.09.

No 8:30

Fotografēšanās kopā ar A.Andersonu

22.09.

10:30

“Teātris Es”

Kurš mežā saka OI-OI!

no 17.-23.09.

 

Eiropas Sporta nedēļa

23.09.

 

26.09.

10:00

 

10:00

Olimpiskā Diena 2016 Padod bumbu!

Higiēnista apmeklējums VC ”Kaķēnu’ grupas bērniem

29.09.

 

Miķeļdienas karnevāls!

30.09.

 

Skolotāju kursi Talsu PII Pīlādzītis

TALSU PII „ZVANIŅŠ”

1.09.

10:00

Zinību Pūce ,, Zvaniņā,,

2.09.

10:00

Izglītības iestādes pieņemšana

9.09.

Visu dienu

Tēvu dienas pasākumi

13.09.

15:15

Riko lelles ,, Opīša buča,,

14.09

13:15

Pedagoģiskās padomes sēde 2016./2017. mācību gada uzdevumi

23.09.

10:00

Olimpiskā diena

30.09.

9:30

Kursi pedagogiem pie Baibas Brices

 ,, Pīlādzītī,,

TALSU PII „PĪLĀDZĪTIS”

1.09.

10:00

Zinību diena

5. -10.09.

17:30

Vecāku sapulces grupās

6.09.

10:00 -11:30

Pīlādzīša fotomirkļi

9.09.

 

Pārsteigums tētim

12.09.

 

Dzejas diena. Garā pupa pāraug čīkstēšanu un top par brīvu drīkstēšanu Bērnu Dzejas diena. Dzejas gadagrāmata bērniem „Garā pupa”

.

13.09.

11:00

Spilvenu Feja –Inguna Lipska par vitamīniem

 

 

Skolotāju kursi

 

 

Skolotāju palīgu diena Talsu PII „Kastanītis”

29.09.

Rīta cēliens

Miķeļdiena – „Rudens sedziņa Miķelītim”.

30.09.

9:30

Baibas Brices, kursi Muzikālā darbība pirmsskolas vecuma bērnu ikdienā un rotaļnodarbībās: “Es būšu varens mākslinieks!”

TALSU SPII  „KASTANĪTIS”

1.09.

10:00

Zinību diena

2.09.

 

Iestādes pieņemšana

14.09.

13:15

Pedagoģiskā sēde

15.09.

13:15

Tehniskajiem darbiniekiem sapulce

19.-30.

 

Vecāku sapulces grupās

23. 09.

 

9:30

Olimpiskā diena “Nebrīnies. Piedalies!”

Talsu sporta namā

29.09.

10:00

Rudens karnevāls “Miķelītis mazs vīriņš…”

26.09.

 

Radošo darbu izstāde “Miķeļdiena”

PASTENDES PII „ĶIPARS”

1.09.

9:00

Zinību dienas pasākums “Nezinīša

 1. septembris”

2.09.

15:30

Projekta “Skanošā siena – dāvana bērnudārzam” noslēgums. Skaņu sienas atklāšana

9.09.

16:30

Tēvu dienas pasākums “Jautrās Olimpiskās spēles”

21.09.

9:30

Teātra izrāde “Kurš mežā saka Oi-oi?”

29.09.

 

Miķeļdiena “Ķiparā”

VALDEMĀRPILS PII „SAULSTARIŅŠ”

1.09.

10:00

Zinību diena.

6.09.

9:30

Tematisks rīts “Mani piedzīvojumi vasarā!” 5. gadīgo grupa.

8. 09.

11:00

Vasaras jubilāru sveikšana. 4. gadīgo grupa.

9. 09.

10:00

Tematisks rīts “Jaunie draugi!”

5. gadīgo grupa.

15. 09.

10:30

Ballīte vasaras jubilāriem. 3.gadīgo grupa.

14. 09.

10:00

Tematisks rīts “Atkal kopā!” 2.gadīgo grupa.

16. 09.

11:00

Pārgājiens “Meklējam rudens pazīmes dabā!” 4. gadīgo grupa.

29. 09.

10:00

Rudens saulgrieži Miķeļi.

VANDZENES PII „ZĪLĪTE”

1.09.

10:30

Zinību diena kopā “Gudro Kodi”.

1.-16.09.

 

Foto izstādes grupās “Mana jaukā vasariņa”

7.09.

17:00

Vecāku kopsapulce

 

17:30

Grupu vecāku sapulces

8.09.

13:30

Pedagoģiskās padomes sēde

12.09.

 

Tēvu diena. Pasākumi grupās (zīmēto portretu un foto izstāde, apsveikumu gatavošana tētim).

14.09.

9:00

Koncertizrāde  “Varavīksnes deja”

12.-16.09.

 

Drošības nedēļa

Instrukcijas, praktiskā apmācība grupās.

19.-23.09

 

Veselības nedēļa.

29.09.

 

Miķeļdiena

(Jautrības ar pārģērbšanos, rudens ražas izstādes)

VALDGALES PII „KAMENĪTE”

1.09

11:00

Zinību diena

12 – 16.09

 

Drošības nedēļa

19.09

9:00

Ciemosies fotogrāfs  A. Andersons

29.09

 

Miķeļdiena (visas grupas) atbildīgā skolotāja Vika

STENDES PII „SAULĪTE”

1.09.

10:00

Zinību diena – muzikāls uzvedums „Pasaka par burtiņiem” – visas grupas

13.09

10:00

Koncertprogramma „”Prieka vitamīni” – visas grupās

19.09-30.09

 

Izstāde „Pretī rudenim” kompozīcijas no dabas veltēm – „Taurenīšu” grupā

19.09- 23.09

 

Izstāde „Raibās rudens krāsas” – „Spārītes” grupā

12.09-18.09

 

Izstāde „Dodamies uz sakņu dārzu”- „Mārītes” grupā

 05.09- 19.09.

 

Zīmējumu izstāde „Mans tētis strādā”- „Bitītes” grupā

29.09.

11:00

Tematisks rīts „Miķelītis labs vīriņš”  „Bitītes” grupā

SABILES PII  „VĪNODZIŅA”

1.09.

10:00

Zinību diena

9.09

10:00

Sporta diena( Tēvu dienai veltīts pasākums kopā ar tētiem)

16.09.

10:30

Seno lietu muzeja apmeklējums  Sabilē ( 5.-6 gadīgie bērni)

22.09.

 

Rudens nāca sētiņā (Ziedu , augļu, dārzeņu izstāde)

30.09.

10:00

„Miķelītis bagāts vīrs” (rotaļas , dziesmas un dejas par norisēm rudenī  dabā, cilvēku dzīvē)

LAIDZES PII „PAPARDĪTE”

1.09.

10:00

 Zinību dienas svētki „Cik, cik, cik?”

12. – 17.09.

 

 

 

Drošības nedēļa

Evakuācijas simulācija

Interaktīvas spēles „Vesels un drošs” grupās

16.09.

10:00

Dzejas dienu pasākums Laidzes pagasta bibliotēkā

19.09. – 28.09.

 

Grupu vecāku sapulces

23.09.

9:30

Dalība Vislatvijas Olimpiskajā dienā

29.09.

 

Iestādes vecāku un darbinieku kopsapulce

30.09

10:00

Miķeļdienas pasākums  “Miķelītim jostu sēju”

LAUCIENES PII „BITĪTE”

1.09.

8:30

Zinību dienas Satikšanās svētki!

5. – 10. 09.

 

Drošības nedēļa. Audzēkņu iepazīstināšana ar drošības instrukcijām, evakuāciju, mācību trauksme.

12. – 16. 09.

 

Grupās – rudens ziedu kompozīciju izstādes.

Datums tiks precizēts

 

Grupu vecāku sapulces( Iekšējās kārtības noteikumi, u.c.)

19. – 23. 09.

 

Ogu un augļu degustācija, eksperimenti, praktiskā un pētnieciskā darbība. Visās grupās.

26. – 30. 09.

 

Dārzeņu izstāde. Vecāku un bērnu kopdarbs.

Datums tiks precizēts

 

Integrētās āra nodarbības, kurās atspoguļojas tradīcijas, gadskārtu rits, ornaments, kustību prieks, u.c.

VIRBU PAMATSKOLA- PII „ZĪĻUKS”

1.09.

7:00-8:45

Pārsteigumu rīts pirmsskolas pagalmā kopā  ar Sūkli Bobu Kvadrātbiksi

 

8:50

“Zīļuki” sveic bijušos  rotaļu draugus , uzsākot mācības

Virbu pamatskolā 1. klasē.

 

9:30

Svētku rīts kopā ar Strazdes muižas rūķiem, Kripatiņas un Kraukšķīti.

2.09.

10:00

Praktiskā nodarbība (Evakuācijas mācības) saskaņā ar Rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam.

5.09.

9:10

Dziesmu, deju rīts

6.09.

9:10

Sporta aktivitāšu rīts

15.09.

17:00

Vecāku sapulce

19.09.

11:00

Dārzeņu un augļu izstāde

27.09

16:00

Eiropas Sporta dienas nedēļas ietvaros

„Sportos liels un sportos mazs ”, sadarbībā ar Virbu pamatskolas, pirmsskolas  sporta skolotājiem.

30.09.

10:30

Tematiskais pasākums „Miķelītis sētiņā” Miķeļu tirgus

LAUCIENES PAMATSKOLAS DURSUPES PII

1.09.

9:30

Zinību dienas „vilcieniņš”. Audzināmo iepazīstināšana ar telpām un to pielietojumu.

8.09.

17:00

Vecāku sapulce

9.09.

11:00

Tēvu dienas stafetes „Stiprinieks”

15.09.

9:30

„Olimpiskā” sporta spēles.

22.09.

11:00

Ekspedīcija „Sēņķeršana”.

30.09.

10:30

Rudens karnevāls. Rudens ražas izstāde, rotaļas, maskuballe.

LĪBAGU SĀKUMSKOLA-PII

1.09.

9:30

Zinību diena 

2. – 09.09.

 

Drošības nedēļa

 

12.- 16. 09.

 

Vecāku sapulces grupās

 

09.09.

16:30

 Tēvu un vectēvu diena

 

16.09.

13:30

 Pedagoģiskā sēde

 

30.09.

9:30

 Kursi mūzikas skolotāju Talsu PII „Pīlādzītis ”

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ---------------------------------------------------------------------

NORISES TALSU NOVADA PII OKTOBRA MĒNESĪ

Kad?

Cikos?

Kas?

TALSU PII „SPRĪDĪTIS”

Visu mēnesi

 

Oktobris - Putras un maizītes mēnesis

No 1.10.

 

 

Makulatūras vākšana konkurss “Palīdzēsim Latvijas kokiem!”

4.10.

10:00

Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novadu pirmsskolas skolotāju palīgu metodiskā diena  “ Skolotāju un skolotāju palīgu sadarbība ikdienā” Talsu PII “Kastanītis”

(  piedalās L. Krūkle un E. Eņģele)

5.10.

13:15

Metodiskā diena. Seminārs – praktikums “Pētniecisko prasmju attīstīšana dabas izzināšanā pirmsskolā. Spēles un rotaļas dabā” ( semināru vada D. Jansone)

7.10.

15:45

Izklaidējoša cirka programma, klaunu šovs ,,Oki – doki”

7.10.

10:30

Grupas “Pelītes” pārgājiens “Pretī rudenim”

8.10.

9:00

Skolotāju dienai veltīts pasākums – ekskursija iestādes darbiniekiem “Rudu, rudu, rudenīti…”

10.10.- 14.10.

 

Karjeras nedēļa. 2016. Tēma: “Profesijas”

Visu nedēļu

 

Zīmējumu izstādes grupās: “Es būšu…”

11.10.

 

Dalība LVM ekoprogrammas ”Cūkmena detektīvi” noslēguma  pasākumā Tērvetes dabas parkā. Tālākizglītības kursi “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide vides izglītībā par meža apsaimniekošanu”

(piedalās grupas “Pelītes” pirmsskolas skolotāja S. Zurģe

12.10.

9:45

Karjeras nedēļas pasākums “Es būšu…” Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu 6 - gadīgiem bērniem Talsu kinoteātrī. (piedalās grupas “Pelītes” un “Vāverēni” bērni)

12.10.

9:30

Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novadu pirmsskolas skolotāju metodiskā apvienība Pastendes PII “Ķipars”

12.10.

13:15

Metodiskā diena. Pedagogu sapulce

13.- 21.10.

 

Labo darbu nedēļa: “Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu!”

13.10

10:00

Talsu PII “Sprīdītis” ciemojās Talsu seniori.

19.10.

10:00

Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novadu  pirmsskolas mūzikas skolotāju metodiskā apvienība Laidzes PII “Papardīte”

19.10

9:30

Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem „Vaifija skola” - “Interneta lietošana pirmsskolas vecuma bērniem” Talsu novada BJC

19.10.

13:15

Metodiskā diena. Pedagogu sapulce

20.10.

9:30

Pirmsskolas izglītības iestāžu  sporta skolotāju metodiskā diena Talsu PII “Sprīdītis”

20.10.

10:30

Grupas “Mārītes” pārgājiens “Ejam meklēt tipu, tapu  kastaņu un zīļu papu!”

26.10.

9:20

Labās prakses piemēru popularizēšana – integrēto rotaļnodarbību vērošana 5 – 6 g. v. izglītojamo grupā “Bitītes”

( pieredzē dalās pirmsskolas skolotāja L.Šprunka)

26.10.

13:15

Metodiskā diena. Pedagogu sapulce.

27.10.

10:00

Integrētais pasākums - maizītes svētki ”Cepu, cepu kukulīti!”

( organizē grupas “Vāverēni” un “Lācēni” pedagogi)

27.10.

10:00

Pirmsskolas izglītības iestāžu medicīnas māsu diena  Lībagu sākumskolā

28.10

10:00

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu izglītības iestāžu logopēdu seminārs Talsu PII „Kastanītis”

31.10.

10:00

Mūzikas skolotāju ideju tirdziņš  Talsu PII “Pīlādzītis”

TALSU PII „SAULĪTE”

2.10.

 

Sveiciens visiem skolotājiem profesijas svētkos!

4.10.

10:00

 

no 10:30-11:30

Skolotāju palīgu diena PII ”Kastanītis”/Signe un Linda/

Drošības nodarbība ar A/S” Sadales tīkli”/”Putnēnu” un ”Kaķēnu” grupas bērniem

05.10.

 

LPMC ”Interneta lietošana pirmsskolas vecuma bērniem- Vaifija skola/skolotāja Lauma/

06.10.

 

 

 

 

 

13:30

LPMC ”Interneta lietošana pirmsskolas veciem bērniem-Vaifija skola/skolotājas Aiva un Aiga/

 

Paldies darba jubilārēm!

07.10.

8:00

Pieredzes brauciens uz Ozolnieku novada PII ”Zīlīti”

no 10.-14.10.

 

 

10.10.

 

Karjeras nedēļa

5-6 gadīgo bērnu izstāde Bērnu un jauniešu centrā ”Profesiju alfabēts”

Starptautiskā Putras diena-PUTRINGS!

no 11.-13.10.

 

12.10.

 

 

9:30

10:00

Pieredzes brauciens mūzikas skolotājiem uz Igauniju/Lineta/

MA skolotājām Pastendes PII ”Ķipars”

Karjeras nedēļas pasākums ”Es būšu…”/”Kaķēnu” grupas bērni/

13.10.

 

14.10.

10:00

Karjeras diena-profesija mājturības skolotāja/ ”Kaķēnu” grupas bērniem/

Izglītojoša ekskursija uz Tērveti ”Krāsainais rudens”/”Kaķēnu” grupas bērniem

19.10.

10:00

MA mūzikas sk. Laidzes PII ”Papardīte”/Lineta/

20.10.

10:00

MA sporta skolotājiem PII ”Spridītis” /Eva/

no 25.-26.10.

 

Konference Liepājā"LatSTE'2016 - Karjera digitālā
 laikmetā"/Eva/

27.10.

10:00

 PII medicīnas māsu diena Lībagu sākumskolā

28.10.

9:30

Seminārs logopēdiem PII ”Kastanītis”/Gita/

31.10.

15:30

Leļļu izrāde ”Pasaka par pīlēnu”

 

 

“Pelēnu” grupas vecāku sapulce kopā ar psiholoģi K. Spadi

 

 

Tematiskā pēcpusdiena Latvju zīmē ”Putnēnu” grupa

 

 

Integrētā atklātā rotaļnodarbība-

Skolotājas Mārīte un Sandra

TALSU PII „ZVANIŅŠ”

3.10

13:15

Kolektīvs sveiciens iestādes jaunajai vadītājai,, Zvaniņš skan…,,

3.- 7.10.

Visu nedēļu

,,Miķelīša ražas svētki,,- dārzeņu un augļu izstādes grupiņās

3.10.

10:00

5-6 gadīgo bērnu kolāža ,, Profesiju alfabēts,,

4.10.

10:00

Skolotāju palīgu diena PII ,, Kastanītis,,

6.10.

9:10

Ingunas Lipskas koncerts bērniem ,,Prieka vitamīns,,

10.10.

Visu dienu

Putras dienas pasākumi grupiņās (Uzmeistaro savu putru, Izcep veselības cepumiņus , utml.)

TALSU PII „PĪLĀDZĪTIS”

Visu mēnesi

 

Rudens darbiņu izstāde

3.-10.10.

 

Grauda ceļojums –noslēgums ar putras ēšanu pie ugunskura

4.10.

19:00

Piektie burciņsvētki Rančo pie Runča Franča

4.10.

9:45

Skolotāju palīgu diena PII „Kastanītis”

6.10.

15:30

Cirks

12.10.

9:30

Integrētās rotaļnodarbības telpās un dabā, kurās atspoguļojas tradīcijas, gadskārtu rits, ornaments, kustību prieks u.c. Pastendes PII „Ķipars”

19.10.

9:20-11:20

Pieredzes apmaiņa sākumskolā

19.10.

9:00

Seminārs pii pedagogiem „Vaifija skola” interneta lietošana pirmsskolas vecuma bērniem BJC

19.10.

 

Mūzikas skolotāju metodiskā apvienība Laidzes PII „Papardīte”

20.10.

10:00

Sporta skolotāju metodiskā apvienība Talsu PII „Sprīdītis”

24.10.

13:30

Informatīvā sanāksme skolotājām

26.10.

9:00

Starptautiskais projekts PII mūzikas skolotāju pieredzes apmaiņa –Krievija, Igaunija, Latvija

27.10

10:00

Medicīnas māsu diena Lībagu sākumskolā

 

9:30

Integrētās rotaļnodarbības telpās un dabā, kurās atspoguļojas tradīcijas, gadskārtu rits, ornaments, kustību prieks u.c. „Mārītes”  Dace

31.10.

 

Rudens jubilāru ballīte Vardīšu grupā

 

9:15

Integrētā mūzikas un mākslas nodarbība Ezīšu grupā

TALSU SPII „KASTANĪTIS”

3.10.

 

Talsu novada Karjeras nedēļas 2016 pirmsskolas izglītības iestāžu 5-6 gadīgo bērnu grupu kolāžu konkurss

4.10.

10:00

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu skolotāju palīgu diena Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Kastanītis”

6.10.

13:30-15:00

Kursi “Minimālās Higiēnas apmācības skolotāju palīgiem un virtuves personālam.”  Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis”

6.10.

9:30

Labās prakses piemērs pie skolotājas A. Znotiņas

8.10.

8:00

Skolotāju dienas ekskursija

11.10.

9:30

Labās prakses piemērs pie skolotājas I. Kalnavas

12.10.

9:30

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu pirmsskolas skolotāju metodiskā apvienība Pastendes pirmsskolas izglītības iestādē “Ķipars”

12.10.

10:00

Karjeras nedēļas 2016 ietvaros

Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu 6-gadīgo audzēkņu pasākums „Es būšu ...” Talsu kinoteātrī.

18.10.

9:30

Labās prakses piemērs pie skolotājas G. Štrauses

19.10.

10:00

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu pirmsskolas mūzikas skolotāju metodiskā apvienība Laidzes pirmsskolas izglītības iestādē “Papardīte”

19.10.

9:30

Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem „Vaifija skola” Interneta lietošana pirmsskolas vecuma bērniem Talsu novada BJC; Pedagogi saņems grāmatas „Vaifija skola” 5-7 gadīgiem bērniem.

20.10.

10:00

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu pirmsskolas sporta skolotāju metodiskā apvienība Talsu  pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”

1-20.10.

 

Bērnu attīstības dinamikas kartes, to aizpildīšana, lai pilnvērtīgāk atspoguļotu bērnu prasmes un iemaņas.(pārbaude).

20.10.

10:00

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu māsu diena Lībagu sākumskolā pirmsskolas izglītības iestādē 

28.10.

 

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu izglītības iestāžu pedagogu konference plkst.1000 Talsu Valsts ģimnāzijā.

28.10.

10:00

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu logopēdu seminārs  „Jaunākās metodes lasītprasmes apgūšanā, darbs ar 3-4 gadus veciem logopātiem” Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Kastanītis”

29.10.

 

Ritmikas kursi Rīgā mūzikas skolotājiem

PASTENDES PII „ĶIPARS”

4.10.

 

Skolotāju palīgu diena Talsu PII “Kastanītis”

5.10.

13:10

Skolotāju dienas pārsteiguma mirklis

5.10.

16:30

Vecāku sapulce grupā “Rūķīši”

12.10.

9:30

Metodiskā diena “Integrētās rotaļnodarbības 1,5-7 gadīgiem bērniem”

19.10.

10:00

Laidzes PII “Papardīte” mūzikas skolotāju metodiskā apvienība

20.10.

10:00

Talsu PII “Sprīdītis” sporta skolotāju metodiskā diena

20.10.

17:30

Vecāku kopsapulce

26.10.

10:00

Cepuru balle

27.10.

10:00

Lībagu sākumskolā medicīnas māsu diena

28.

10:00

Pedagogu konference

31.10.

11:20

Leļļu teātra “Tims” izrāde “Pasaka par pīlēnu”

VALDEMĀRPILS PII „SAULSTARIŅŠ”

3. 10.

11:00

Bērnu bibliotēkā radošā darbnīca “Dabas materiāli!” 6 gadīgiem bērniem.

6. 10.

15:30

Dz. Duka Maisaka izrāde bērniem “Šņukuriņš un viņa draugi!”

3. -7. 10.

 

Izstāde “Rudens ražas pārvērtības.” 5 gadīgie bērni.

7.10.

10:00

Jautrais brīdis “Krāsainais rudens!” 3 gadīgie bērni.

10. – 14. 10.

 

Karjeras dienas bērnu bibliotēkā un mākslas skolā. 5 – 6 gadīgie bērni.

12. 10.

10:00

Jautrais brīdis “Ripo kastaņi un zīles!” 2 gadīgie bērni.

12. 10.

9:15

Jautrais brīdis “Rudens lapkritis kopā ar ezīti!” 1 gadīgie bērni.

13. 10.

11:00

Tematisks rīts bērnu bibliotēkā ”Rūķu rudens darbi!” Jaukta vecuma bērnu grupa.

14. 10.

10:00

Muzikāls rīts ar tautas rotaļām

3 gadīgie bērni.

17.–21. 10.

 

Izstāde “Rudentiņš bagāts vīrs!”

Jaukta vecuma grupa.

21. 10

10:00

Radošs rīts 4 gadīgiem bērniem “Krāsas rudens lapās!”

24. 10

9:00

Mārītes foto kompānija.

26. 10.

10:00

Muzikāls rīts “Kas manā groziņā!” rotaļas, dejas, dziesmiņas 2,3,4 gadīgiem bērniem. Organizē un vada mūzikas skolotāja Inga.

28. 10.

11:00

Izzinoša ekskursija uz Elku liepu.

6 gadīgo grupa.

VANDZENES PII „ZĪLĪTE”

3.-7.10.

 

“Mammas un tēta, vecmāmiņas un vectētiņa mīļākā bērnības rotaļlieta” - izstāde grupā “Taurenīši”

4.10.

17:30

Iestādes padomes sanāksme.

8.10.

9:00

Skolotāju diena.  Pieredzes apmaiņas brauciens.

19.10.

16:00

“Ačgārno pasaku pēcpusdiena” – grupā “Bitītes”

20.10.

10:00

“Satikšanās mūzikā” –pasākums zālē grupām “Bitītes” un “Kāpēcīši”.

25.10.

10:00

“Krāsaino lapu virpulis” – kustību aktivitātes Anču birzī grupai “Rūķīši”.

26.10.

9:00

Atklātās rotaļnodarbības 5 un 6 gadīgo bērnu grupās ar Vandzenes pamatskolas skolotāju piedalīšanos.

24.10.-28.10

 

Ķirbītim ir lieli svētki! - grupā “Kāpēcīši”

 VIRBU PAMATSKOLAS PII „ZĪĻUKS”

3.10

10:30

Mūzikas diena

4.10

12:00

Jaunais Liepājas Teātris/  pēc

S. Kalniņas lugas motīviem

 “Nelle, Pelnrušķīte”

8.10

 

Par godu skolotāju dienai, darbinieku ceļojums uz Zemgali!

12.10

11:00

Rudens cepuru modes skate

20.10

11:00

Rudens svētki

24.10-28.10

 

Dārzeņu nedēļa

25.10

9:30

Sporta rīts

31.10

11:00

Veselības mēneša noslēgums

STENDES PII „SAULĪTE”

5.10.

15:00

Leļļu teātris ”Šņukuriņš un viņa draugi”

13.10.

10:00

Radošais rīts „Cepu, cepu kliņģerīti”- „Spārītes” grupā

13.10.

9:30

Pārgājiens un mākslas plenērs „Pretī zelta rudenim” – „Bitītes” grupā

14.10

10:00

Muzikāls rīts „Rudens jampadracis”-„Taurenīšu” grupā

19.10.

10:00

Rotaļu rīts „Rudentiņš bagāts vīrs”- „Spārītes” grupā

27.10

10:30

Sporta aktivitāte „Aizlido gājputni”- „Bitītes” grupā

28.10.

10:00

Rotaļu rīts „Kas sanāca sētiņā” – „Mārītes” grupā

LAIDZES PII „PAPARDĪTE”

10. 10.– 20.11.

10:00

Izstāde „Katram podiņam savs vāciņš”

11.10.

 

Iestādes vecāku un darbinieku kopsapulce

10. – 14.10.

 

 

Putras nedēļa “No grauda līdz miltiem”

Tematisks pasākums Laidzes pagasta “Rugāju” mājās pie maizes cepējas Ainas

12.10.

10:00

Dalība Karjeras nedēļas 2016 pasākumā “ Es būšu…..”  Talsu kinoteātrī

19.10.

10:30

Metodiskā apvienība mūzikas skolotājām un pirmsskolas skolotājām Laidzes PII “Papardīte”

20.10.

10:00

Pārgājiens „Kas zem lapām paslēpies?”

LAUCIENES PII „BITĪTE”

3.– 7.10.

 

Sēņu izstāde /Vāverēnu grupa/

4.10

 

Skolotāju palīgu diena Talsu SPII „Kastanītī”

6.10.

15:45

Sporta izpriecas /Vāverēnu grupa/

5.10.

16:00

Sporta izpriecas. Kustību rotaļas ar bumbām „pastaiga pa mežu”/Rūķu grupā/

12.10.

16:00

Jautrā pēcpusdiena ar ziepju burbuļiem „Mēs – cirka mākslinieki”/Rūķu grupā/

 

9:30

Metodiskā diena skolotājiem Pastendes PII „Ķipars”

10. – 14.10.

 

Karjeras nedēļas ietvaros /Vāverēnu grupā/( darbs ar vecākiem):

11.10.

11:15

Ekskursija uz veikalu, iepazīšanās ar pārdevējas profesiju;

12.10.

11:00

Iepazīšanās ar skaistumkopšanas profesiju;

14.10

11:00

Iepazīšanās ar ģeogrāfa profesiju

 

 

Kolāžas „Profesiju alfabēts” izveide

19.10.

10:00

Metodiskā diena mūzikas skolotājiem Laidzes PII „Papardīte”

 

11:00

Ekskursija uz Mini Zoo „Rančo”

20.10.

11:00

Koki skan! Jautrais brīdis ar muzicēšanu.  /Vāverēnu grupā/

 

16:00

Radošā darbnīca „Mana krāsainā lapiņa” /Rūķu grupā/

20.10

10:00

Metodiskā diena sporta skolotājiem Talsu PII „Sprīdītis”

21.10.

9:30

Jautrais brīdis „Krāsainais rudentiņš”/kopīgs pasākums/

24. – 28.10.

 

Lapu virpulī. ( radošās darbnīcas ar lapām) /Vāverēnu grupā/

 

16:00

Iestādes padomes sēde

 

 

Sākt darbu pie radošo darbu izstādes „mana māja – mana pils”

26.10

16:00

Leļļu teātra izrāde „Meža ābele”/Rūķu grupā/

VALDGALES PII „KAMENĪTE”

4.10.

 

Skolotāju palīgu diena PII ,,Kastanītis” (Zane)

6.10

11.00

Leļļu teātris: ,,Šņukuriņš un viņa draugi”. 1.50 Euro

6.10.

13.30

Higiēnas apmācības kursi auklītēm PII ,,Pīlādzītis” (Zane, Ināra, Ivita)

7.10

16.45

Vecāku sapulce ,,Taurenīšu” grupā

10.10

10.00

Pasākums veltīts putras dienai

12.10

9.30

Metodiskā PII ,,Ķipars”

18.10

 

Roku mazgāšanas diena ,,Taurenīšu” grupā

19.10

10.00

Mūzikas sk. metodiskā apvienība Laidzes PII ,,Papardīte”.(Anželika)

27.10

10.00

Medicīnas māsu diena Lībagu sākumskolā. (Zaiga)

31.10

10.00

Mūzikas skolotāju ideju tirdziņš PII Pīlādzītis” (Anželika)

LĪBAGU SĀKUMSKOLA  PIRMSKOLAS GRUPAS

4.10.

10:00

Skolotāju palīgu diena Talsu SPII „Kastanītis”

7.10.

11:00

Cirks – klaunu šovs „Oki- Doki”

14.10.

 

Pārgājiens līdz mežam /5-6 gadīgo grupa/

27.10.

9:30

Seminārs medmāsām Lībagu sākumskolā

24.-28.10.

 

Pasākumi grupās „Putras mēneša ” ietvaros /izstāde par tēmu „”Vāru, vāru pelei putru!” /

SABILES PII „VĪNODZIŅA”

3.10

10:30

Sagatavošanas grupas bērni ar apsveikuma koncertu dodas uz aprūpes namu ”Kalme” (veltīts starptautiskajai veco ļaužu dienai)

12.10

9:30

Pedagogi apmeklē metodisko dienu PII „Ķipars „

14.10.

10:00

„Burtu rīts” (katra grupa sagatavojusi pasaku , dzejoļi, stāstu, teatralizētu priekšnesumu par izvēlēto burtu).

19.10.

10:00

Mūzikas skolotāja apmeklē metodisko dienu Laidzes PII „Papardīte”

21.10

10:00

„Skaņu kamolītis” (jaunizveidotā „Vīnodziņas”  ansambļa prezentācija ar dziesmām, rotaļām un dažādām aktivitātēm).

 

 

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas