Otrdiena, 24. aprīlis
Šodien sveicam: Visvaldis, Ritvaldis, Nameda

Ikmēneša notikumi

 

NORISES TALSU NOVADA PII 2018. GADA APRĪLĪ

Kad?

Cikos?

Kas?

TALSU PII „SPRĪDĪTIS”

4.04.

13:00 – 15:00

Pedagogu tālākizglītības kursi Talsu PII “Sprīdītis” “Pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” (tālākizglītības kursus vada L. Rone, D. Jantone)

 

4.04.

 

 

5.04.

 

 

 

6.04.

 

10:00

 

 

10:00

 

 

 

10:00

 

Teātra nedēļas un Talsu PII “Sprīdītis”  jubilejas pasākumi

Teātra izrādes bērniem:

-          “Vecīša cimdiņš” ( gr. “Lācēni”)

-          “Krāsainās pasakas” ( gr. “Mārītes”)

Teātra izrādes bērniem:

-          “Abru taisītājs” ( gr. “Bitītes”)

-          Muzikālā pasaka “Dzimšanas dienas pārsteigums”

( gr. “Pūcītes”)

Talsu PII “Sprīdītis” 3 gadu jubilejas pasākums bērniem “Mēs Akmeņu   ielā 8”

11.04.

 

Labās prakses piemēru popularizēšana/ organizēto rotaļdarbību vērošana (pieredzē dalās 4 – 5 g. v. izgl. grupas “Lācēni” pirmsskolas skolotāja  A.Malafaja )

11.04.

13:30

Metodiskā diena. Seminārs – praktikums “Mācību iestādes pašvērtējuma ziņojuma izstrāde” – 5. nodarbība

16.04.

9:10

Labās prakses piemēru popularizēšana/ organizēto rotaļdarbību  vērošana  (pieredzē dalās 3 – 4 g. v. izgl. grupas “Pelītes” pirmsskolas skolotāja  E. Kocere)

17.04.

9:00

Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu konference

( piedalās I. Solovjova, D. Jansone)

18.04.

9:10

Labās prakses piemēru popularizēšana/ organizēto rotaļdarbību vērošana (pieredzē dalās 6 – 7 g. v. izgl. grupas “Bitītes” pirmsskolas skolotāja  L. Šprunka)

18.04.

9:00

Mūzikas skolotāju metodiskā diena Talsu PII “Pīlādzītis”

18.04.

13:30

Metodiskā diena. Seminārs – praktikums “Mācību iestādes pašvērtējuma ziņojuma izstrāde” – 6. nodarbība

19.04.

15:45

Ē. Baloža koncertizrāde bērniem “ Gliemezīša piedzīvojumi”

20.04.

9:10

Labās prakses piemēru popularizēšana/ organizēto rotaļdarbību  vērošana  (pieredzē dalās 6 – 7 g. v. izgl. grupas “Bitītes” pirmsskolas skolotāja  D. Vizbele)

21.04.

15:00

Talsu PII “Sprīdītis” ideju darbnīca

25.04.

9:30

Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu pirmsskolas izglītības iestāžu sporta skolotāju metodiskā apvienība ​Talsu PII  “Saulīte”

25.04.

 

9:00

 

Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu metodiskā diena Talsu PII “Sprīdītis”. Labās prakses piemēru/ organizēto rotaļdarbību  vērošana visās vecuma grupās.

26.04.

10:00

Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu pirmsskolas izglītības iestāžu medmāsu diena Rojas  PII “Zelta zivtiņa”

26. 04.

17:15

Talsu PII “Sprīdītis” “Dziesmu un deju svētki” – bērnu ansambļa un tautisko deju grupu koncertizrāde.

27.04.

9:30

Lielā talka 2018 - Talsu PII “Sprīdītis” teritorijas  uzkopšana

27.04.

10:00

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu dzejas svētki “Dzejolēns - 2018” Laidzes PII “Papardīte”

TALSU PII „SAULĪTE”

1.-2.04.

 

Priecīgas, pūkainas Lieldienas!

3.04.

5.04.

13:30

15:15

Organizatoriska sapulce pedagogiem

Ē. Balodis -muzikāls uzvedums

”Gliemezīšu piedzīvojumi”

13.04.

 

 

9:30

Pirmsskolas un sākumskolas mūzikas skolotāju konference:

”Dziedātprieks: kompetenču pieeja pedagoģijā un muzikālās audzināšanas pēctecības aspekti”

Nodarbība kopā ar Bērnu bibliotekāri Dz. Kristapsoni/ ”Putnēnu” grupas bērniem/

15.04.

16.04.

 

 

10:00

Talsu pilsētas diena

Talsu dzimšanas diena!

Suņa gadā –“Talsi VAU”suņiem draudzīgākais novads.

 

Atklātā integrētā  rotaļnodarbība/skolotājas Paula, Aiga/

17.04.

17:00

Pasaku pēcpusdiena kopā ar vecmāmiņu un vectētiņu/”Kaķēnu” grupas bērniem/

19.04.

20.04.

 

 

21.04.

10:00

 

 

 

10:00

Liepājas teātra izrāde ”Sarkangalvīte”/Tautas nams/

Skola 2030-konference "Lietpratība SĀKUMizglītībā"/v.v. Eva/

 

MA logopēdiem Stendes PII ”Saulīte”/logopēde Gita/

no 23.04.-27.04.

 

Atvērto durvju dienas PII ”Saulīte” vecākiem

25.04.

9:30

16:00

MA-seminārs sporta skolotājiem/skolotāja Eva/

Tematiskā pēcpusdiena, sagaidot Latvijas 100 gadi-

Ēnu teātris/’Lācēnu’’ grupas bērni/

26.04.

10:00

Pirmsskolas medmāsu diena Rojas PII ”Zelta zivtiņa”/m. Dagnija/

27.04.

10:00

Dzejas svētki “Dzejolēns 2018” Laidzes PII ”Papardīte”

TALSU PII „ZVANIŅŠ”

3.04.

9:30

Integrētā rotaļnodarbība 5-6 gadīgiem bērniem , kurā aktualizēts grupu skolotāja , logopēda, mūzikas skolotāja vai sporta skolotāju sadarbība veidojot kompetenču pieeju mācību satura apguvei   

4.04.

9:15

Spilvenu fejas koncerts bērniem  ,,Varavīksnes deja,,

10.04.

13:10

Seminārs  pedagogiem , pieredzē dalās  M. Derkevica, I. Ābola

1.04.-20.04.

Trīs nedēļas

Akcija ,, Šķirosim, savāksim, radīsim ,,

13.04.

9:30

Mūzikas skolotāju konference  Talsu pamatskolā    ,,Dziedātprieks,, : kompetenču pieeja pedagoģijā un muzikālās audzināšanas pēctecības aspekti

16.04.

9:00

Popgrupas ,, Zvaniņi ,, piedalīšanās Latvijas TV raidījuma ierakstā ,, Kas te, es te ,,

18.04.

9:30

Integrētā rotaļnodarbība 3-4 gadīgiem bērniem , kurā aktualizēts grupu skolotāja , logopēda, mūzikas skolotāja vai sporta skolotāju sadarbība veidojot kompetenču pieeju mācību satura apguvei   

19.04.

9:30

Integrētā rotaļnodarbība 3-4 gadīgiem bērniem , kurā aktualizēts grupu skolotāja , logopēda, mūzikas skolotāja vai sporta skolotāju sadarbība veidojot kompetenču pieeju mācību satura apguvei   

20.04.

9:30

Bibliotēkas nedēļa – bērnu ekskursija uz bibliotēku.

20.04.

7:00

Skola 2030 VISC konference ,,Kompetenču pieeja mācību saturā,, Liepājā

25.04.

9:30

Pirmsskolas izglītības iestāžu sporta skolotāju metodiskā apvienība Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”.

26.04.

10:00

Pirmsskolas izglītības iestāžu medmāsu diena Rojas pirmsskolas izglītības iestādē “Zelta zivtiņa”.

27.04.

17:00

Vides sakopšanas aktivitātes ,,Lielā pavasara talka,, bērnudārza teritorijā ( laukumu labiekārtošanas darbi)

23. 04.- 27.04.

Vienu nedēļu

Dāvana ,,Zvaniņam – 44 ,, Izstādes ,, Šķirosim, savāksim, radīsim,,  noformēšana bērnudārza zālē

3.04.- 30.04.

Vienu mēnesi

Pedagogu profesionālās kvalitātes novērtēšana – nodarbību  vērošana bez pieteikuma 

Līdz 30.04.

Vienu mēnesi

Pedagoga pašvērtējuma veidošana un iesniegšana- novērtējuma procesā iesaistītajiem pedagogiem

Līdz 30. 04.

Visu mēnesi

Sadarbībā ar SIA ,,Piejūra,, - makulatūras vākšanas konkursa                            ,, Palīdzēsim kokiem,, noslēgums

3.04.-30.04.

Visu mēnesi

Pavasara ekskursijas un nodarbības dabā ,,Lielās augu medības,, ( dabas vērojumi un ekperimenti)  # EcoSkola #                                

TALSU PII „PĪLĀDZĪTIS”

6.04.

15:30

Leļļu teātris. Rikko lelles “Gliemezītis”

13.04.

9:00

Fotogrāfēšanās izlaiduma albūmiem

18.04.

10:00

Kompetenču pieeja pedagoģijā: bērnu muzikālā darbība pirmsskolas bērna ikdienā.

19.04.

16:30

Tematiska pēcpusdiena Ezīšu grupā.

11.04.

16:30

Tematisks pasākums Rūķu grupai “Pavasarī”

20.04.

 

“Džimbas skola” noslēguma pasākums Rīgā. Karīna, Ingrīda

20.04.

9:00

"Kompetenču pieeja mācību saturā" (Skola2030)  rīcībpolitikas konference "Lietpratība SĀKUMizglītībā". met., Sarmīte

21.04.

9.30

Lielā talka. Iestādes teritorijas sakopšana.

23.-24.04.

10:00

Tusiņš Talsu galvenajā bibliotēkā –Filmiņu skatīšanās.

24.04.;

25.04.

 

10:00

Putnu dienas Talsu bērnu bibliotēkā. “Vardīšu” un “Mārīšu” grupas.

25.04.

9:30

Met apv. Talsu PII “Saulīte” sporta skolotājiem. Sporta skolotāja Ingrīda

25.04.

13:30

Informatīvā sanāksme pedagogiem

26.04.

10:00

Medmāsu diena Rojas PII “Zelta zivtiņa”. Medmāsa Mārīte

27.04.

10:00

Dzejas diena  Laidzes PII ”Papardīte”. Rūķu grupa.

27.04.

10:00

Svētki nāk un iet, nāk un iet,

Un svētkiem visvairāk patīk, bērnu skaitītie dzejoļi…Dzejolēna svētki  Talsu PII “Pīlādzītis” visās grupās

27.04.

9:00

“Mārītes” fotokompānija

TALSU SPII „KASTANĪTIS”

12.09. -30.04.

 

Makulatūras vākšanas konkurss “Palīdzēsim kokiem”

6.;7.04.

 

Kursi LU Mūžizglītības nodaļa “Izglītības procesa organizācija un nodrošinājums bērniem ar speciālajām vajadzībām pirmsskolas izglītības iestādē”

11.04.

16:30

Labās prakses piemēru popularizēšana-  vērošana 

Popiela “Kastanītī”

17.04.

10:00

Labās prakses piemēru popularizēšana-  vērošana 

Modes skate “Kastanītī”

20.04.

 

Skola 2030 Liepāja

25.04.

9:30

Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu pirmsskolas izglītības iestāžu sporta skolotāju metodiskā apvienība Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”.

26.04.

10:00

Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu

pirmsskolas izglītības iestāžu medmāsu diena

 Rojas pirmsskolas izglītības iestādē “Zelta zivtiņa”

27.04.

10:00

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu dzejas

svētki “Dzejolēns - 2018” Laidzes pirmsskolas izglītības iestādē “Papardīte”.

PASTENDES PII „ĶIPARS”

3.04.

 

Lieldienu pasākumi grupās

5. 04.

No plkst. 15:30

Radošā pēcpusdiena ar vecākiem grupās

6.04.

10:30

“Ķipara” dzimšanas dienas svinības

6.04.

 

Leļļu izstādes “Mūsu lelles Latvijas simtgadei” atklāšana

13.04.

11:00

Starpnovadu pirmsskolas bērnu un skolu jaunatnes tautu deju kolektīvu skate Pastendes kultūras namā

(datums un laiks tiks precizēts)

 

Pastendes pamatskolas drāmas pulciņa izrāde

18.04.

9:30

Atklātā nodarbība “Vāverīšu” grupā

24.04.

 

Izstādes “Pavasara saulītē”  atklāšana Pastendes kultūras namā

25.04.

9:30

Sporta skolotāju metodiskā apvienība Talsu PII “Saulīte”

25.04.

9:30

Atklātā nodarbība “Pelēnu” grupā

26.04.

10:00

Medmāsu diena Rojas PII “Zelta zivtiņa”

27.04.

9:30

Lielā talka

27.04.

10:00

“Dzejolēns 2018” Laidzes PII “Papardīte”

VALDEMĀRPILS PII „SAULSTARIŅŠ”

2. 04

 

 

Zaļā palodze. Loku, dažādu sēklu diedzēšana, zaru plaucēšana.

3.04

09:30

Jautrais rīts “Šūpinām augstu, ripinām tālu.” Jaukts vecums.

4.04

15:30

Koncerts “Ciemos pie rūķenītes Notiņas.” Spilvenu feja.

5.04

10:30

Jautrais brīdis “Smejies vesels!”

4 gadīgo grupa

9.04 – 12.04

 

 

Atvērto durvju dienas. Aicinām bērnu vecākus ieskatīties bērnu ikdienā piedaloties rotaļnodarbībās.

12.04

09:10

Minamais rīts “Putnu dziesmas skan!” 3 gadīgo grupa

16. 04

09:30

Pasaku rīts ar logopēdi Daci

3 gadīgo grupa

16.04

10:30

Tematisks rīts bērnu bibliotēkā “Gājputnu laiks!” 5. gadīgo grupa

17.04

09:10

Džimbas drošības programma.

6.gadīgo grupa

18.04

10:00

Muzikāls rīts “Juku, juku sīki putni!” 3 gadīgo grupa

19.04

10:30

Sporta izprieca “Putni atlido.”

2. gadīgo grupa

20.04

10:00

.Tematisks rīts sadarbībā ar vecākiem “Kukaiņi mostas”

4 gadīgo grupa

23.04

10:00

Daces pasaku rīts 2 gadīgo grupa

25.04

10:30

Pārgājiens, vērosim un pētīsim  dīķus pavasarī. 5 gadīgo gr.

25.04

 09:30

 

Kustību aktivitātes gadīgiem bērniem.

27.04

09:30

Muzikāls rīts “Visi putni skaisti dzied!” 4 gadīgo grupa

Datums tiks precizēts

 

 

 

Keitas ome kopā 6 gadīgiem, darinās dekupāžas tehnikā.

VIRBU PAMATSKOLAS PIRMSSKOLA „ZĪĻUKS”

3.-06.04.

 

Izstāde “Iesim ļaudis skatīties kādi svārki kukaiņiem.”( bērnu un vecāku kopdarbs).

11.04.

11.00

“ Daba mostas”. ( pētījumi, vērojumi, zīmējumi. Darbs grupās).

12.04.

9.30

Putnu dienas konkurss “Zini un mini”.

16.-20.04.

 

Sējam, stādam, audzējam.(darbs grupās).

26.04.

9.40

Sporto liels un mazs.

( Virbu pamatskolas sporta zālē.)

27.04.

10.30

Tīrības diena.

 VANDZENES PII „ZĪLĪTE”

5.04.

13:30

Pedagogu apspriede.

6.04.

9:15

,,Kukulīša piedzīvojumi”- ,,Rūķīšos”.

09.04.

16:30

Pasākums ,,Omīt, opīt ciemos nāc!”

18.04.

9:15

,,Rūķīšos”-,,Kukainīšu balle”.

19.04.

10:00

,,Bitītēm” lielā pastaiga ,,Sakopsim ceļu uz iestādi” .

20.04.

9:00

Integrēto rotaļnodarbību vērošanaPieredzē dalās grupas ,,Rūķīši”  skolotāja Dina Rosoha.

20.04.

10:15

Teātra apmeklējums Vandzenes TN.

Vandzenes un Lībagu  skolas bērnu teātra uzvedumi.

23.04.

 

Integrēto rotaļnodarbību vērošana.

 Pieredzē dalās mūzikas skolotāja Vita Bērziņa.

23.04.-28.04.

 

Mazo mākslinieku darbnīcas ,,Krāsu prieks manā gleznā”.

24.04.

 

Atvērto durvju diena .

25.04.

16:00

Kustību rotaļu pēcpusdiena ,,Rūķīšos”.

26.04.

11:00

,,Taurenīši”-Mazie kukaiņu pētnieki pļavā.

27.04.

10:00

Piedalīšanās pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu dzejas svētkos ,,Dzejolēns-2018”

Laidzes PII,,Papardīte”.

27.04.

10:30

Ekskursija uz ziedu audzētavu-siltumnīcu.

 

 

Pedagogu profesionālās kvalitātes novērtēšana –

rotaļnodarbības grupās ,,Taurenīši” un ,,Kāpēcīši” skolotājai Aigai Bumbierei un Aijai Mauriņai..

VALDGALES PII „KAMENĪTE”

3.04.

10:30

Lieldienu pasākums ,,Atnāca Lieldiena ar oliņām(i)” (skolotāja A. Erķevica)

3.- 27.04.

 

,,Džimbas drošības programmas” nodarbības

(skolotāja K. Konopacka)

4.04.

10:00-17:00

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi ,,Audzināšanas vadlīnijas un kompetences PII” Nodarbību vada: G. Kleinberga (metodiķe I. Bērziņa)

18.04.

Visu dienu

Vecāku diena visās pirmsskolas grupās.

16.-20.04.

Visu nedēļu

,,Par tīru Latviju! “

(visas grupas)

19.04.

10:00

Pasākums ,,Stārķi balti, stārķi lieli, mūsu tīrā Latvijā!” (skolotājas K. Konopacka,

 L. Garkalne)

21.04.

10:30

,,Talkojam-visu augšā paceļam!

”(skolotāja E.Ķirse)

23.04.

Visu dienu

Profesionālās pilnveides kursi Rīgā ,,Bērnudārza vizuālā tēla un atpazīstamības veidošana”

(metodiķe I. Bērziņa)

24.04.

9:20

Muzikāls brīdis ,,Zīmēsim mūziku!”(mūzikas skolotāja S. Alksnīte)

27.04.

9:20

Dzejas svētki ,,Dzejolēns- 2018” Laidzē (skolotājas A. Erķevica, K. Konopacka)

STENDES PII „SAULĪTE”

4.04.

10:00

Tematisks rīts „Cepu ,es cepu brīnumgardas maizītes”- grupā

„Bitītes ”

5.04.

10:00

Tikšanās ar Cūkmenu projekta „Cūkmena detektīvi” ietvaros – grupā „Bitītes”

9.04.

15:00

Iluzionistu šovs „Brīnumi notiek”.

11.04.

9:30

Mācību ekskursija uz Kalēju muzeju – grupā „Bitītes”

13.04.

10:40

Muzikāls rīts „Klausies, laukā pavasaris, putniņi jau dzied”- grupā „Spārītes”

20.04.

10:00

Bērnu rīts „Sīki, mazi, kukainīši” – grupā „Taurenīšu”

20.04.

17:00

Talka „Stādīsim mežu” – grupā „Bitītes”

23.04.

11:00

Tematisks pasākums „Nāc, nākdama Jurģa diena”- grupā „Bitītes”

24.04.

10:30

Tematisks rīts „”Padziedi, mazputniņ, pavītero”- grupā “Taurenīšu”

25.04.

10:30

Rotaļu rīts par gadalaikiem „Visi četri kopā nāk”- grupā „Mārītes”

25.04.

16:30

Pasākums vecvecākiem „Visi kopā sanākam”- grupā „Spārītes”

LAIDZES PII „PAPARDĪTE”

2.-30.04.

 

Ilustrāciju izstāde “Mans Dzejolēns!” bērnu un vecāku radošo darbu izstāde

11.04.

10:00

Pārgājiens “Kur esat, sīki putni?”

27.04.

10:30

Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga novadu PII audzēkņu „Dzejas svētki”

28.04.

9:30

Lielā pavasara talka (vecākiem, audzēkņiem, darbiniekiem)

LAUCIENES PII „BITĪTE”

2. – 6. 04.

 

Radošā darbnīca “Gatavojam mūzikas instrumentus”/Rūķu grupa/

Datums tiks precizēts

 

Pavasara koncerts vecvecākiem.

10.04.

11:00

Eksperimenti ar vēju./Vāverēnu grupa/

 

16:00

Eksperimenti ar balonu /Rūķu grupa/

12.04.

11:00

Eksperimenti ar ūdeni /Vāverēnu grupa/

13.04.

16:00

Eksperimenti ar ūdeni “burbuļi”/Rūķu grupa/

17.04.

11:00

Sējas darbi /Vāverēnu grupa/

Datums tiks precizēts

 

Talsu novada muzeja apmeklējums /Vāverēnu grupa/

19.04.

16:00

Rotaļas par pavasari /Rūķu grupa/

23.04.

16:00

Sējas darbi. /Rūķu grupa/

24.04.

11:00

Tatas dziesmu ritmizēšana /Vāverēnu grupa/

27.04.

10:00

Talsu, Dundagas, Mērsraga

un Rojas novadu

pirmsskolas izglītības

iestāžu audzēkņu dzejas

svētki “Dzejolēns - 2018”/Vāverēnu grupa/

Datums tiks precizēts

 

Vecāku sapulce Rūķu grupā

LAUCIENES PAMATSKOLAS DURSUPES PIRMSSKOLAS GRUPAS

3.04.

10:30

Modes skate “Jokainīši”

5.04.

10:00

Cirka izrāde “Oki-doki”

11.04.

10:00

Kukainīšu izpēte caur lupu. Mācību pārgājiens.

16.04.

11:00

Izstādes “Es protu saudzēt” atklāšana

23.04.

10:00

Pētījuma “Putni manā ciemā” uzsākšana

27.04.

11:00

Dejas dienai veltīts pasākums “Virpulī”. Iepazīstam dažādus deju ritmus, pamēģinām tos.

30.04.

11:00

“Putni manā ciemā” bērnu darbu izstādes atklāšana.

 

 

Notikumu kalendārs

Aprīlis, 2018
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas