Svētdiena, 11. decembris
Šodien sveicam: Voldemārs, Valdemārs, Valdis

Ikmēneša notikumi

 

 NORISES TALSU NOVADA PII 2016. GADA DECEMBRĪ


Kad?

Cikos?

Kas?

TALSU PII „SPRĪDĪTIS”

27.11.- 23.12.

 

Adventes laiks:

„Ar svecīšu liesmiņu gaišu aizdegsim svecīti Adventes vainagā…”

1.- 23.12.

 

“Rūķi darbus darīt sāk, rūķi darbus darīt māk…” - pārsteigumi bērniem grupiņās

1. - 5. 12.

 

Iestādes telpu dekorēšana.

7.12.

13:30

Metodiskā diena. Seminārs – praktikums  “Radošās idejas, dažādu tehniku pielietojums vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģijas rotaļnodarbībās pirmsskolā” ( pieredzē dalās pirmsskolas skolotāja Guna Bērziņa)

7. 12.

17:15

Talsu PII “Sprīdītis”  lielās Ziemassvētku egles iedegšanas pasākums kopā ar vecākiem “Eglīt, eglīt iededzies, spožās gaismās iemirdzies!”

7. - 22. 12.

 

Radošās darbnīcas bērniem “Un svētību no Ziemassvētku zvaigznes, uz spārniem mazs eņģelis nes” – piparkūku cepšana, grupas rotāšana un apsveikumu gatavošana Ziemassvētkiem.

14.12.

13:30

Metodiskā diena. Sapulce pedagogiem.

14.12.

16:00

Ziemassvētku pasākums kopā ar vecākiem “Svētki Rūķu ciemā” grupā “Taurenīši”

14.12.

17:30

Ziemassvētku pasākums kopā ar vecākiem “ Notikums mežā” grupā “Lācēni”

15.12.

16:00

Ziemassvētku pasākums kopā ar vecākiem “Ciemos pie sniegavīra”  grupā “Saulītes”

15.12.

17:30

Ziemassvētku pasākums kopā ar vecākiem “Svētki cimdiņā”  jaukta vecuma grupā “Ezīši”

16.12.

16:30

Ziemassvētku pasākums kopā ar vecākiem “ Ziemassvētku brīnumu gaidot” grupā “Mārītes”

9.- 29.12.

 

Pārsteigumi – dāvaniņas iestādes darbiniekiem “Mans slepenais draudziņš”

19.12.

16:30

Ziemassvētku pasākums kopā ar vecākiem “ Zaķēnu Ziemassvētki” grupā “Zaķēni”

20.12.

16:00

Ziemassvētku pasākums kopā ar vecākiem “Rūķu Ziemassvētki ” grupā “Magonītes”

20.12.

17:30

Ziemassvētku pasākums kopā ar vecākiem “Ziemassvētki mežā”  grupā “Bitītes”

21.12.

13:30

Metodiskā diena. Informatīva sanaksme pedagogiem.

21.12.

16:00

Ziemassvētku pasākums kopā ar vecākiem “Dāvanu maisiņš” grupā “Pūcītes”

21.12.

17:30

Ziemassvētku pasākums kopā ar vecākiem “Ziemassvētki Rūķu ciemā” grupā “Pelītes”

22.12.

17:00

Ziemassvētku pasākums kopā ar vecākiem “Ziemassvētku eglīte” grupā Vāverēni”

28.12.

13:30

Metodiskā diena. Sapulce pedagogiem.

29.12.

19:00

Svētku pasākums iestādes darbiniekiem “Dāvāsim viens otram balto prieku…”

TALSU PII „SAULĪTE”

1.12.

13:30

17:00

Organizatoriska sanāksme pedagogiem-dalīšanās pieredzē.

Vecāku sapulce-radošā darbnīca ”Ziemassvētki tuvojas”/”Ezēnu” grupas/

5.12.

9:20

Otrās Adventes svecītes kopīga iededzināšana

12.12.

9:30

11:00

Trešās Adventes svecītes kopīga iededzināšana

Higiēnista apmeklējums Veselības centrā/”Putnēnu” grupas bērni/

 13.-22.12.

 

Piparkūku smarža saldā
Piepilda lai mājas mīļās;
Svētku mielasts, kas celts galdā,
Baudā notiesāts lai tiek...

Piparkūku cepšana un dekorēšana/visas grupas/

16.12.

9:00

 

18:00

Pasākums Strazdes muižā ”Rūķu zemē vārti vaļā”

/”Pingvīnēnu” grupas vecākiem ar bērniem/

Pasākums Strazdes muižā ”Ciemošanās rūķu zemē”/ ”Kaķēnu”grupas vecākiem ar bērniem/

19.12.

9:30

Ceturtās Adventes svecītes kopīga iededzināšana/viss kolektīvs/

21.12.

15:00

 

16:00

 

17:00

Ziemassvētki “Brauc pelīte mūsmājās ziemassvētku vakarā”/ ”Pelēnu” grupas vecākiem ar bērniem/

Ziemassvētki “Mazi rūķi, lieli rūķi-visi meklē ziemassvētkus”/”Lācēnu” grupas vecākiem ar bērniem/

“Rūķu ziemassvētki”/”Ežuku” grupas vecākiem ar bērniem/

22.12.

16:00

Pasākums Pastariņa muzejā ”Sidrabiņa lietiņš lija”/”Putnēnu” grupas vecākiem ar bērniem/

23.12.

 

Mirklis pirms ziemassvētkiem…/”Saulīte”

kolektīvs/

TALSU PII „ZVANIŅŠ”

1.- 09.12.

Divas nedēļas

Iestādes telpu un  logu dekorēšana Ziemassvētkiem - Eņģeļi

5.12.

9:30

Ziemassvētku gaidīšanas laiks :

Otrās Adventes svētku rīts zālē

12.12.

9:30

Trešās  Adventes svētku rīts zālē

 

9.12.

20:00

Darbinieku Ziemassvētku saiets restorānā ,, Kursa,,

9.12.

10:00

Seminārs logopēdu asociācijā

12.12.

līdz Ziemas-

svētkiem

Ziemassvētku izstādes grupās: ,,Margrietiņās,, ,,Purenītēs,, ,,Magonītēs,,

1.- 08.12.

17:30

Informatīvās sanāksmes un radošās darbnīcas vecākiem par Ziemassvētku tēmu

16.12.

 

Bērnu zīmējumu izstāde- ,,Ziema,, Talsu administratīvajā centrā

 

 

Ziemassvētku pasākumi grupās

16.12.

16:00

Jautrais Ziemassvētku vilcieniņš ,,Zvaniņos,,

19.12.

16:00

Peļu ziemassvētki ,, Magonītēs,,

20.12.

16:00

Pasaka par lapsu un zaķi ,, Purenītēs,,

20.12.

17:00

Ziemassvētku sapnis ,, Kliņģerītēs,,

21.12.

16:00

Brīnumainā pasaka ,, Margrietiņās,,

22.12.

16:00

Lielais Ziemassvētku stāsts ,,Pienenītēs,,

TALSU PII „PĪLĀDZĪTIS”

 

 

Bērnu zīmējumu izstāde „Ziema”  Talsu administratīvajā centrā

3.12.

17:00

Tikšanās Spāres muižā –Ziemassvētku pasākums darbiniekiem

5.12.

17:20

vecāku padomes sanāksme

6.12.

15:30

Teātris Ķiplociņš ziemeļos pie Ziemassvētku vecīša

7.12.

17:30

Vecāku sapulce Rūķu grupā

7.-21.12.

 

Gatavojam Ziemassvētku apsveikumus Rūķu ielas, Pūpolu ielas, 1.Maija ielas iedzīvotājiem.

19.12.

15:30

Ziemassvētku uzvedums „Mazo Pelēnu Ziemassvētki”

19.12.

17:00

Ziemassvētku uzvedums „Noslēpums skapī”.

20.12.

15:30

Ziemassvētku uzvedums Ziemassvētku uzvedums „Piparkūku vīriņš”

20.12.

17:00


Ziemassvētku uzvedums „Vecīša cimdiņš”

21.12.

16:00

Ar Rūķīti pie eglītes

21.12.

11:30

Ziemassvētku pasts (grupas iet un ieliek apsveikumus pastkastītēs)

 

 

Integrētās rotaļnodarbības telpās un dabā, kurās atspoguļojas tradīcijas, gadskārtu rits, ornaments, kustību prieks u.c 

22.12.

15:30

Ziemassvētku uzvedums „Zaķīšu pirtiņa”

22.12.

17:00

Ziemassvētku uzvedums „Pilsētas pele ciemos pie lauku Peles”

23.12.

16:00

Ziemassvētku uzvedums „Ringla”

27.12.

11:00

Darbinieku bērniem eglīte

TALSU SPII „KASTANĪTIS”

 

 

Akcija-makulatūras vākšanas konkurss “Palīdzēsim kokiem”

28.11. -2.01.

 

Akcija-izstāde “Mans eņģelītis Kastanītim”

28.11.-2.01.

 

Akcija-izstāde “Eņģelīši mūsu iestādes logos”

28.11.

 

Pirmās adventes sveces iedegšana ”Un pārlaidās balts…”

1.12.

17:15

Egles iedegšana “Kastanītī”

5.12.

 

Otrās adventes sveces iedegšana ”Un pārlaidās balts… ”

6.d12.

10:00

Ciemošanās pie Zobu Fejas Talsu Veselības centrā

( sagatavošanas grupas bērni)

12.12.

8:30

Trešās adventes sveces iedegšana ”Un pārlaidās balts…”

13.12.

9:30

Labās prakses piemēru popularizēšana-integrēto rotaļnodarbību vērošana jaukta vecuma grupā “Podziņas”

14.12.

9:30

Labās prakses piemēru popularizēšana-integrēto rotaļnodarbību vērošana jaukta vecuma grupā “Ezīši”

15.12.

 

Labdarības akcija

19. 12.

 

Ceturtās adventes sveces iedegšana ”Un pārlaidās balts…”

19.12.

17:00

Ziemassvētki grupā “Taurenīši” “Šurumburums”

20.12.

16:30

Ziemassvētki grupā  “Podziņas” “Rūķu ciemā”

20.12.

18:00

Ziemassvētki grupā “Mārītes” “Ķekatiņas sanākušas”

21.12.

17:00

Ziemassvētki grupā “Bitītes” “Nāciet bērni skatīties kādi nāca budēlīši…”

22.12.

16:30

Ziemassvētki grupā “Kastanīši”  “Pelēnu Ziemassvētki”

PASTENDES PII „ĶIPARS”

5. 12.

9:15

2. Adventes pasākums

8.12.

 

Tematiskais rīts “Brīnumu gaidās” grupā “Taurenīši”

12. 12.

9:15

3. Adventes pasākums

17.12.

17:00

Labdarības koncerts Pastendes kultūras namā

19.12.

9:15

4. Adventes pasākums

19. 12.

16 :00

Eglīte “ Rūķīšu” grupai

19.12.

10:00

“Vāverīšu” grupas koncerts Talsu PII “Saulīte”

21. 12.

16:00

Eglīte “Bitīšu” grupai

21. 12.

17:00

Eglīte “Saules zaķēnu” grupai

22. 12.

15:30

Eglīte “ Taurenīšu” grupai

22.12.

17:00

Eglīte “”Mārīšu” grupai

VALDEMĀRPILS PII „SAULSTARIŅŠ”

5. 12.

9:10

Pasaku rīts “Ziemas pasakas”

5 gadīgie bērni

6. 12.

10:30

Pasaku rīts bērnu bibliotēkā

4 gadīgie bērni

7. 12.

10:00

Pasaku rīts “Rūķi ciemos nāk.”

3 gadīgie bērni

12. 12.

10:00

Tematisks rīts “Čību parāde.”

5 gadīgie bērni

13. 12.

10:00

Tematisks rīts “Rūķi nāk.”

2 gadīgie bērni

14. 12.

12:00

Ziemassvētki Strazdes Rūķu mājā. 6 gadīgie bērni.

16.12.

10:30

5 gadīgie bērni cep piparkūkas.

19. 12.

 

Bērni kopā ar skolotājām  rotā egles. Egles iedegšana grupās.

19.12.

16:00

Ziemassvētku vecīti gaidīs

4 gadīgie bērni.

19. 12.

10:00

Jaukta vecuma grupas bērni cep piparkūkas.

19. 12.

. 10:00

6 gadīgie bērni rotās bērnu bibliotēkas eglīti ar pašdarinātiem rotājumiem.

20. 12.

16:00

Ziemassvētku vecīti gaidīs

 1 un 2 gadīgie bērni.

20.12.

16:00

Ziemassvētku vecīti gaidīs jaukta vecuma grupas bērni.

21. 12.

16:00

 Ziemassvētku vecīti gaidīs 3 gadīgie bērni.

22. 12.

16:00

Ziemassvētku vecīti gaidīs 5 gadīgie bērni.

VIRBU PAMATSKOLAS PIRMSSKOLA „ZĪĻUKS”

7.12

9:10

Sporta aktivitāšu rīts

13.12

10:30

“Zaļa, spoža eglīte” –grupu egles rotāšana.

15.12

18:00

Ziemassvētku pasākums visām grupām (pie Strazdes muižas rūķiem.)

20.12

10:30

“Smaržo, smaržo, piparkūkas smaržo”( piparkūku cepšana visās grupiņās).

23.12

11:00

Ziemassvētki bluķi vilka

29.12

9:15

“Veco gadu pavadot”- dziesmu, ticējumu, mīklu, rotaļu rīts.

 VANDZENES PII „ZĪLĪTE”

27.11-09.12.

 

Logu rotāšana ar eņģelīšiem – visā iestādē.

1.12. – 24.12.

 

Adventes kalendāra gatavošana kopā ar vecākiem – grupā “Bitītes”.

5.12.

9:00

Otrās Adventes svecītes iedegšana - grupās.

5.12.-09.12.

 

Izstāde “Eņģelīši”, bērnu un vecāku kopdarbs – grupā “Kāpēcīši”.

12.12.

9:00

Trešās Adventes svecītes iedegšana – grupās.

12.12.-16.12.

 

Aktivitāšu nedēļa “Rūķu darbi un nedarbi” – grupā “Taurenīši”.

14.12.

11:00

Sporta izpriecas “Rūķīšu sporta stafetes” – grupā “Kāpēcīši”.

14.12.

9:30

Jautrās sporta aktivitātes kopa ar Zaķi. – grupā “Rūķīši”.

15.12.

 

Labdarības akcija “Palīdzēsim dzīvniekiem” dzīvnieku patversmē “Ausma” – grupa “Kāpēcīši”.

19.12.

9:00

Ceturtās Adventes svecītes iedegšana – grupās.

19.12.

17:00

Ziemassvētku pasākums grupā “Rūķīši”.

19.12.

17:45

Ziemassvētku pasākums ”Ziemassvētki Brīnumskapī” grupā  “Kāpēcīši”.

22.12.

17:00

Ziemassvētku pasākums ”Ziemassvētki Brīnumskapī” grupā “Taurenīši”.

22.12.

17:45

Ziemassvētku pasākums ”Ziemassvētki Brīnumskapī” grupā  “Bitītes”.

30.12.

19:00

Jaungada sagaidīšanas balle Vandzenes pagasta iestāžu darbiniekiem.

VALDGALES PII „KAMENĪTE”

2.12

17:00

Vecāku sapulce ,,Mārītes” grupā

5. 12

11:20

,,Pasaka par pelēko vilku un zelta cālēnu.” (muzikāla izrāde) 1.50 Euro

13.12.

18:00

Sapulce par Valdgales PII ,,Kamenīte” un Pūņu pamatskolas apvienošanu.

16.12

 

Piparkūku cepšana ,,Taurenīšu” grupas bērniem

19 – 20. 12

 

Pie ,,Mārītes” grupas bērniem ciemojas dažādi ciemiņi (rūķis, sniegavīrs u.c. ,bērni cep piparkūkas rotā egli).

19.12.

 

,,Taurenīšu” gr. bērni iet ciemos pie meža iemītniekiem ar gardajiem cienastiem

20.12.

16:00

,,Mārītes” gr. mazie rūķīši svin Ziemassvētkus.

21.12

16:00

Ziemassvētku pasākums ,,Taurenīšu” grupas bērniem.

22.12

16:30

Ziemassvētku pasākums ,,Bitītes” grupas bērniem.

STENDES PII „SAULĪTE”

5.-25.12

 

Izstāde „Enģelītis  nolaižas pie Tavas mazās sirsniņas” – „Taurenīšu” grupā

22.12

15:00

Ziemassvētku pasākums „Sanāksim kopā un iedegsim prieku”- „Taurenīšu” grupā

15.12.

10:00

„Cepsim piparkūkas” – „Spārītes” grupā

20.12.

16:30

Ziemassvētku pasākums „Kaķenīte Mīcīte un draiskie pelēni”- „Spārītes” grupā

29.12.

10:00

Rotaļu rīts „Ak eglīte, ak eglīte”- „Spārītes” grupā

12.-23.12.

 

Izstāde „Lai eņģelis ienāk katrā mājā” – „Mārītes” grupā

21.12

17:00

Ziemassvētku uzvedums „Dāvanu maisiņš” – „Mārītes” grupā

7.12.

16:00

Tikšanās ar mākslinieci Lolitu Bukmani

15.12

9:00

Ekskursija uz Pastariņa muzeju- „Bitītes” grupā

21.12.

15:30

Ziemassvētku pasākums „Rūķīši un Meža vecis”- „Bitītes” grupā

22.12

15:00

Ziemassvētku pasākums „Sanāksim kopā un iedegsim prieku”- „Taurenīšu” grupā

LAIDZES PII „PAPARDĪTE”

28.11.-23.12.

 

Ziemassvētku gaidīšanas laiks

5.12.

9:15

Otrās adventes sveces iedegšana

12.12.

9:15

Trešās adventes sveces iedegšana

 

 

15:30

Leļļu teātra izrāde «Visskaistākā balss»

13.12.

10:00

„Rūķošanās un piparkūkošanās” - PKIC Rīgas Valsts tehnikums Laidzes teritoriālās struktūrvienības un PII audzēkņu pasākums

14.12.

11:00

Dalība Laidzes pagasta egles iedegšanas svētkos

19.12.

9:15

Ceturtās adventes sveces iedegšana

 

22.12.

 

Ziemassvētku pasākums „Bitīšu” grupas audzēkņiem

22.12.

 

Ziemassvētku pasākums „Taurenīšu” grupas audzēkņiem

23.12.

 

Ziemassvētku pasākums „Mārīšu” grupas audzēkņiem

LAUCIENES PII „BITĪTE”

1.12.

10:00

Iestādes ēkas 30. Dzimšanas diena. Teātris „Lienītes kliņģeris” un ballīte.

7.12.

11:10

Jautrais brīdis ar pārģērbšanos „Pasaku tēli”/Vāverēnu grupa/

Datums tiks precizēts

16:30

Iestādes padomes sēde.

8.12.

16:00

Jautrais brīdis „Jautrās cepures”/Rūķu grupa/

15.12.

 

Gatavošanās svētkiem. Piparkūku cepšana. /Rūķu grupa, Vāverēnu grupa/

 

16:00

Sporta izpriecas zālē ar bumbām /Vāverēnu grupa/

21.12

 

Ziemassvētku uzvedums.

27.12.

11:00

Ziemassvētku pasakas lasījums./Vāverēnu grupa/

29.12.

16:00

Kustību rotaļu pēcpusdiena./Rūķu grupa/

29.12

13:00

Pedagoģiskās padomes sēde.

LAUCIENES PAMATSKOLAS DURSUPES PIRMSSKOLAS GRUPAS

1.12

9:30

Adventes laika ieskandēšana

1.12-9.12

-

Adventes pasts. Apsveikumu gatavošana vientuļiem cilvēkiem pansionātos.

12.12

10:30

Pagasta eglītes rotāšana ar Vendiju

14.12

11:00

Grupas eglītes rotāšana ar Olafu

19.12

10:00

„Katram savu enģelīti” radošā rūķu darbnīca

20.12

11:00

„Ziemassvētki Ledus pilī” Ziemassvētku vecīša sagaidīšana

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notikumu kalendārs

Decembris, 2016
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Tīkla kamera

Laika ziņas