Svētdiena, 7. februāris
Šodien sveicam: Nelda, Rihards, Ričards

Ikmēneša notikumi

 

NORISES TALSU NOVADA PII JANVĀRA MĒNESĪ

Kad?

Cikos?

Kas?

TALSU PII „SPRĪDĪTIS”

6.01.

10.00

Zvaigznes diena.  Muzikāls pasākums bērniem “Svētku kompotiņš”

( pieredzē dalās grupas “Vāverēni” pirmsskolas skolotājas G. Liepiņa, K. Kučere, mūzikas skolotāja L. Krasucka )

6.01.

13.15

Metodiskā diena. Pedagogu sanāksme.

13.01.

13.15

Metodiskā diena. Seminārs “Grupu dinamika un sociālās iemaņas klasē”. Logopēda

I.  Ginteres ES programmas ERASMUS+ projekta ietvaros gūtās pieredzes popularizēšana.

14.01.

15.45

Teātra izrāde bērniem “Burbuļciems”

20.01.

10.00

Labās prakses piemēru popularizēšana – atklātās integrētās  rotaļnodarbības vērošana. ( pieredzē dalās grupas “Bitītes” pirmsskolas skolotāja

D. Vizbele )

20.01.

13.15

Metodiskā diena. Pedagogu sanāksme.

21. 01.

9:30

Labās prakses piemēru popularizēšana – atklātās integrētās  rotaļnodarbības vērošana. ( pieredzē dalās grupas “Ezīši” pirmsskolas skolotāja

J. Vadone)

27.01.

10.00

Integrētais pasākums bērniem Sniedziņa  svētki”

( atbildīgie sporta skolotāji, grupu  „Saulītes” , „Taurenīši” pirmsskolas skolotājas)

28.01.

10.00

Labās prakses piemēru popularizēšana – atklātās integrētās  rotaļnodarbības vērošana. ( pieredzē dalās grupas “Pelītes” pirmsskolas skolotāja S. Zurģe )

29.01.

10.00

Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas, un Ventspils novadu pirmsskolas mūzikas skolotāju metodiskā apvienība "Ideju tirdziņš"  Talsu PII “Sprīdītis”

( atbildīgās mūzikas skolotājas L. Krasucka un M. Gavrona )

TALSU PII „SAULĪTE”

7.01.

plkst.10.00

Zvaigznes dienas pasākums/visas grupas/

20.01.

plkst.11.00

 

plkst.15.20

Projekts sarbībā ar Bērnu bibliotēku

”Grāmatu starts”/ ”Putnēnu” grupas bērni/

K. Andersens ”Eglīte”/visas grupas/

Iedegsim zināšanu ugunskuru - Barikāžu 25gadu jubilejai!

22.01.

plkst.10.00

Izrāde Tautas namā” Svētkus meklējot”

 

 

Dramatizācijas pēcpusdiena/”Putnēnu” grupa/

 

 

Atklātā integrētā rotaļnodarbība/skolotājas Lauma,  Sandra/

29.01.

plkst.10.00

Ideju tirdziņš mūzikas skolotājām PII’Sprīdītis”/ Lineta, Ieva/

TALSU PII „ZVANIŅŠ”

4.01.

13.10

Informatīvā darba sanāksme skolotājiem

6.01.

10.00

Zvaigznes dienas pasākums bērniem ,, Pasaku valstība,, ( 6-7 gadīgo bērnu ziemassvētku uzvedums )

7.01.

17.00

Zvaigznes dienas koncerts mūzikas pulciņa bērniem

14.01.

9.30

Iveta Kriševska Burbuļciems – ,,Svētki tas ir labi ,,

11.01.-17.01.

Viena nedēļa

Svinam Talsiem vārda dienu -Talsu pilsētas vārds                         ( izstādēs, bērnu darbos, pašgatavotās grāmatiņās utt)

18.01.

10:00

Svinam Talsiem vārda dienu -Talsu vārda dienas svinību rīts – smilšu cepumiņu gatavošana Magonītēs

19.01.

13.00

Skolu direktoru un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju seminārs „Metodiskie ieteikumi izglītības iestāžu pašvērtēšanai. Vadlīnijas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanai”

4.01.- 29.01.

Četras nedēļas

Sadarbība ar vecākiem grāmatiņu gatavošanā ,, Meža zvēri,, (tautasdziesmu ilustrācija grāmatiņās pēc pasakas ,,Vecīša cimdiņš,, )

27.01

9.30

Dramatizācijas rotaļu rīts Purenītēs ,, Kraukšķītis,,

28.01

10.00

Dramatizācijas rotaļu rīts Margrietiņās ,, Zvēri un abru taisītājs ,,                  

28.01

9.30

Dramatizācijas rotaļu rīts Pienenītēs ,, Pasaka par Kukulīti,,

26.01.

29.01.

9.15

Atklāto rotaļnodarbību plāns ar mācību satura integrāciju – dominante bērna valodas un runas attīstība 6-7 gadus vecu bērnu grupā ( sk. Dana Lubgane, Ineta Enzele)

29.01.

10.00-14.00

Mūzikas skolotāju metodiskā apvienība ,, Sprīdītī - Ideju tirdziņš „Ziema”

*

*

MA PII ,, Bitīte ,, Atklātās rotaļnodarbības runas attīstīšanā 2-5 ; 5-6 gadus veciem bērniem.

TALSU PII „PĪLĀDZĪTIS”

5.- 31.01.

 

Audzēkņu darbu izstāde

Krāsainā pasaule ( aplicējumi ).

Visu mēnesi

 

KINO dienas bērnudārzā.

5.01.

10.00

„ŠURUM-BURUM” tirdziņš

6.01.

13.30

Radošā darbnīca – gatavojam no ādas…

6.01.

10.00

Uzvedums „Sniegbaltītes skola”

8.01.

10.00

Uzvedums „ Eglīte”

11.01.

10.00

Uzvedums „Trīs sivēntiņi”

14.01.

13.30

Starptautiskā paldies diena . Iesūtīt  metodiskajā kabinetā  informāciju par kolēģiem , kuriem vēlaties teikt “paldies!”- par īpašu attieksmi, atbalstu, palīdzību u.c.

14.01.

10.00

Pūka dzimšanas diena

15.01.

9.00

Rīgā

„Labākais pētījums par ekoloģiskas un ekonomiskas uzkopšanas ieviešanas iespējām PII.” Finālistu pētījumu aizstāvēšana.

17.01.

 

Talsu pilsētas vārda diena –sarunas grupā rīta aplī

21.01.

15.30

Maisaka –Duka leļļu  uzvedums

 “Par eglīti “

25. -29.01.

 

Atvērto durvju dienas vecākiem.

19.01.

 

Vadītājām sanāksme „Metodiskie ieteikumi izglītības iestāžu pašvērtēšanai. Vadlīnijas mācību sasniegumu vērtēšanai”

20.01.

13.00

Seminārs par „ERASMUS” projektu. Tikšanās ar Ingu Ginteri.

Plānošanas sanāksme.

29.01.

 

Mūzikas  skolotāju  metodiskā apvienība – ideju tirdziņš “Ziema “ Talsu PII “Sprīdītis”

29.01.

Rīgā

„Labākais pētījums par ekoloģiskas un ekonomiskas uzkopšanas ieviešanas iespējām PII.” Finālistu  apbalvošana.

TALSU PII „KASTANĪTIS”

Līdz 14.03.

 

Akcija ”Šķiro! Dari to pareizi”

Līdz 7.02.

 

Maxima programma “Savai skolai”

11.-18.01.

 

Tematiski brīži, rotaļnodarbības grupās „Ar Talsu vārdu mēs kopā augam”

14.01.

10.00

 Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu sociālo pedagogu sanāksme Talsu administratīvā centra Zaļajā zālē.

19.01.

13.00

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu skolu direktoru un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju seminārs „Metodiskie ieteikumi izglītības iestāžu pašvērtēšanai. Vadlīnijas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanai” Talsu 2.vidusskolā. Piedalās IKVD speciālisti.

20.01.

13.00

Pedagoģiskā sēde

20.-29.01.

 

Pedagogu radošo darbu izstāde “Dramatizācijas, sižeta lomu rotaļas un to atribūtika”

29.01.

10.00

Talsu, Dundagas, Kolkas, Rojas, un Ventspils novadu pirmsskolas mūzikas skolotāju metodiskā apvienība "Ideju tirdziņš" Talsu PII Sprīdītis

PASTENDES PII „ĶIPARS”

7.01.

10.30

Zvaigznes dienas koncerts

19.01.

 

Vadītājām sanāksme „Metodiskie ieteikumi izglītības iestāžu pašvērtēšanai. Vadlīnijas mācību sasniegumu vērtēšanai”

21.01.

11.10

H.K. Andersena pasaka „Eglīte” lasa Dz. Maisaka Duka

25.01.

9.20

Viesos iluzionisti

28.01.

9.20

Atklātā nodarbība pie skolotājas Evitas

29.01.

10.00

Talsu, Dundagas, Kolkas, Rojas, un Ventspils novadu pirmsskolas mūzikas skolotāju metodiskā apvienība "Ideju tirdziņš" Talsu PII Sprīdītis

VALDEMĀRPILS PII „SAULSTARIŅŠ”

12. 01.

9.30

Dzimšanas diena Karlosam.

  1. jaunākā grupa.

14. 01.

10.00

Pidžamu balle. Vecākā grupa.

15. 01.

 

9.00

Pasaku rīts.

“Ziemas pasakas.” Sagatavošanas grupa.

19. 01.

10.30

Sporta izprieca “Pa zvēru pēdām!” Jaukta vecuma grupa.

19. 01.

9.20

Jautrais brīdis ar pirkstiņlellēm.

  1. agrā bērnības grupa.

20. 01.

9.10

Gatavosim veselīgus salātus!

  1. jaunākā grupa.

21. 01.

 

9.10

M. Maisaka Duka. Leļļu teātris “Eglīte”

25. 01.

10.30

Sporta aktivitāte “Zaķēna ziemas prieki!” Vidējā grupa.

22. 01.

10.00

Danču rīts. Latviešu tautas danči. Visām vecuma grupām.

25. 01.

10.30

Sporta izprieca “Jautrie sniegavīri!”Sagatavošanas grupa.

27. 01.

10.45

Tematisks rīts bērnu bibliotēkā.

Vidējā grupa.

28. 01.

9.10

 

Tematisks rīts “Kā es sajūtu ziemu!” 2.jaunākā grupa.

28. 01.

10.00

Sporta izprieca “ Ziemas prieki!” Vecākā grupa.

29. 01.

10.00

Sporta aktivitāte. 1. jaunākā grupa.

VANDZENES PII „ZĪLĪTE”

4.01.

9.30

Atrakcijas un sportiskas aktivitātes grupās Jauno – Pērtiķa gadu uzsākot.

6.01.

 

Zvaigznes diena - grupās

11.-15.01.

 

Iepazīstam tēju garšas un labumus

 -  „Katru dienu tasi tējas”

20.01.

13.30

Pedagoģiskās padomes sēde

25.01.

10.00

Zvaigžņu balle – visām grupām.

26.01.

17.00

Iestādes padomes sēde.

29.01.

10.00

Sporta diena – „Ziemas prieki”.

VALDGALES PII „KAMENĪTE”

6. 01.

13.45

Pedagoģiskā sēde

7. 01.

10.30

Gardais rīts – „Sveiks – Pērtiķa gadiņ” „Mārītes” grupa

20.01.

11.15

Leļļu teātra izrāde „Eglīte”

25.01.

11.20

Muzikālais šovs

28.01

9.15

Atvērtā durvju diena vecākiem grupā „Taurenīši.”

29.01

11.00

Sporta izpriecas sniegā! (Piedalās visas grupas)

STENDES PII „SAULĪTE”

6.01.

10.00

Koncerts vecvecākiem „Līs gaisma Tavā sirdī”

22.01

15.15

Leļļu teātra izrāde „Ķiplociņš Ziemeļos pie Vecīša”

21.01

10.30

Sportiskas aktivitātes laukumā „Baltā sniega virpulī” – Taurenīšu” grupā

27.01.

16.00

Rotaļu pēcpusdiena „Ciemos pie lellītes”- „Taurenīšu” grupā

22.01.

10.30

Pasaku rīts „Uzmini, kas tā par pasaku” – „Spārītes” grupā

15.01

11.00

Tematisks pasākums „Zīmējumi sniegā” – „Mārītes” grupā

28.01

15.00

Tematisks pasākums „Manas mīļākās pasakas” -  „Mārītes” un „Bitītes” grupās

SABILES PII „VĪNODZIŅA”

4. – 8.01.

 

Pasaku nedēļa

5.01.

10.00

„Ciemos pie lāča” (1.grupa)

6.01.

 

10.00

„Vecīša cimdiņš”  (2.grupa)

7.01.

 

10.00

„Ābols”  (3.grupa)

8.01.

 

10.00

„Ziemas pasaka” (4.grupa”)

15.01.

10.00

„Ragutiņas slīdi” – dažādas ziemas prieku aktivitātes laukumā

25.01.

16.00

Burvju triki  (viesmākslinieki)

30.01.

9.00

Kursi „Svētku organizēšana pirmsskolā” B.Brice. (iestādē )

VIRBU PAMATSKOLA- PII „ZĪĻUKS”

4.01-16.01.

7.00-18.00

Izstāde “ Spoža, spoža zvaigznīte”

12.01.

10.30

“Jaunā Pērtiķa gada sagaidīšana”

20.01.

10.30

Barikāžu aizstāvju atceres diena

26.01.

10.30

Uzmini nu!

29.01.

11.00

Tālāk, ātrāk, augstāk. Sporta diena

LAUCIENES PII „BITĪTE”

6.01

16.00

„Ziemas prieki” kustību rotaļu pēcpusdiena /Rūķu grupa/

7.01

15.50

Sporta izpriecas „kurš veiklāks” /Vāverēnu grupa/

15.01

 

Tematiskā pēcpusdiena „Veselīga pārtika” – augļu un dārzeņu degustēšana /Vāverēnu grupa/

13.01

16.00

Jautrais brīdis „Vingrosim ar baloniem”/Rūķu grupa/

20.01

16.00

Bibliotēkas apmeklējums „Bērnu pasaku grāmatas”

18.01 – 22.01.

 

Izstāde „Mana mīļākā rotaļlieta”/Rūķu grupa/

21.01

16.00

Radošā darbnīca „Karotes lelle” /Rūķu grupa/

28.01

16.00

Dramatizācija  - A.Preisens „Par kazlēnu, kas prata skaitīt līdz desmit”

29.01

16.00

Dramatizācija pasakai „Vilks un septiņi kazlēni”

LAIDZES PII „PAPARDĪTE”

6.01.

10:30

 Zvaigznes diena „Kas notika Ziemassvētkos?” 

8.01.

10:00

Laidzes pamatskolas teātra pulciņa izrāde “Reiz mežā”

22.01

17:30

Ģimeņu sporta spēles „Lecam pa vecam, lecam pa jaunam III”

Visu mēnesi

 

Makulatūras un PET pudeļu vākšanas akcija

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Šobrīd:
3º C
Rīt:
4º C