Pirmdiena, 30. marts
Šodien sveicam: Nanija, Ilgmārs

Ikmēneša notikumi

NORISES TALSU NOVADA PII MARTA MĒNESĪ

 

Kad?

Cikos?

Kas?

TALSU PII „SPRĪDĪTIS”

3.03.

15.30

Imanta Pauras koncertprogramma „Jautrais mocītis”

3.03.

9.00 – 12.00

Zobu higiēnista apmeklējums

 ( 4. grupas bērni, skolotāja

Laila Velika)

10.03.

9.00 - 12.00

Zobu higiēnista apmeklējums ( 5., 6. grupas bērni, skolotājas Elita Kocere, Gunita Skitaļceva)

17.03.

9.00

Lekcija „Zobu kopšana”. Multiplikācijas filma par zobu kopšanu

17.03.

10.00

Skolotāju palīgu kursi

25. 03.

15.30

Koncertprogramma:

,,Rūķīte Notiņa un viņas draugi”

26.03.

10.00 – 14.00

Metodiskais mūzikas skolotāju ideju tirdziņš „Pavasaris klāt” Talsu PII „Pīlādzītis”

27.03.

10.00

Teātra diena PII „Sprīdītis” .

Iestādes darbinieku iestudējums -

    V. Sutejeva „Eža brīnumnūjiņa”

27. – 29. 03.

 

Iestādes piedalīšanās pasākumos „Satiec savu meistaru.”

TALSU PII „SAULĪTE”

5.03.-9.03.

11.00

 

15.15

Konkursa atlase Tautas namā ”Deviņu pakalnu balsis”/skolotāja Lineta/

Leļļu teātra izrāde Dz.Duka-Maisaka”Brīnumdārzs”

13.03.

10.00

Latvijas logopēdu asociācijas seminārs”Aktuāli jautājumi logopēdijā”/logopēde Gita/

15.03.

11.00

Konkursa fināls”Deviņu pakalnu balsis”/skolotāja Lineta/

17.03.

10.00

 

10.30

 

 

13.10

Kursi’Bērnu tiesību aizsardzības jomā”/Maira Inguna Ūna Zinta/

Projekts Bērnu bibliotēkā

”Grāmatu starts”/”Kaķēnu”grupas bērniem/

Pedagoģiskā sēde skolotājām-Antimobinga programmas iepazīstināšana

"Lielā dzīves skola”

20.03.

10.00

 

 

Kursi „Bērnu tiesību aizsardzības jomā”

/Jana Marija Signe/

Logopēdu konference Bauskā/logopēde Gita/

23.03.

10.30

Skolotājas Guntas godināšana

26.03.

10.00

 

10.00

Metodiskais mūziku skolotāju ideju tirdziņš ”Pavasaris klāt”/skolotājas Lineta, Ieva/

Arodbiedrības konference

Talsu 2.vidusskolā/skolotājas Lauma, Gunta/

 

 

Atklātās integrētās rotaļnodarbības-/skolotājas Inga, Aiga, Iveta C. ,Sandra/

27.03.

10.00

Konkurss ”Pavasaris-latviešu folklorā”

/grupu skolotājas, mūzikas skolotājas, vecāki/

 

 

Tematiskās veselības pēcpusdienas ”Dzīvojam veseli’!

/”Lācēnu” grupā , „Putnēnu’’ grupa/

30.03.

10.00

MA Vandzenes PII ”Zīlīte”-Sporta integrētās rotaļnodarbības  dažāda vecuma grupās

31.03.

 

Noslēguma akcija ”Tīrai Latvijai’

TALSU PII „ZVANIŅŠ”

2.03.

9.30

- Integrētu nodarbību vērošana fiziskās izglītības un veselības nodarbību cikls – nodarbība,, Magonītēs,, mācību procesā izmantojot interaktīvo tāfeli                ( Ineta Enzele)

3.03.

13.15

Informatīva tikšanās ar bankas ,, Citadele,, pārstāvjiem                           ( darbinieki)

5.03.

11.00

Mazo vokālistu konkursa atlase ,, Deviņu pakalnu balsis,, - piedalās Anna Elizabete Leitarte ( 6 gadi), Daniela Prauliņa ( 7 gadi) (mūzikas skolotāja Arta)

10.03.

15.15

Duka Maisaka leļlu teātris bērniem ,, Brīnumdārzs,, ( grupu skolotājas)

10.03.

9.00

Pedagogs Evita Balode iesniedz izglītības iestādes PPDKN komisijai pedagoga portfolio, kurā ir pedagoga darba pašvērtējums          ( Evita Balode)

15.03

11.00

Mazo vokālistu konkursa fināls ,, ,, Deviņu pakalnu balsis,,

(mūzikas skolotāja Arta)

17.-20.03.

10.00

Talsu novada izglītības iestāžu darbinieku seminārs par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem Talsu administratīvā centra lielajā zālē                                      ( tehniskie darbinieki)

20.03.

8.00

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu izglītības iestāžu logopēdu pieredzes apmaiņas brauciens uz Bausku (izbraukšana no Talsu sporta nama laukuma)            ( Logopēde Jolanta)

21.03.

10.00

Mazo vokālistu konkurss ,, Pepijas dziesmu koferītis,, Jaunolaines kultūras centrā – piedalās Miķelis Tomašūns (mūzikas skolotāja Arta)

22.- 27.03.

Vienu nedēļu

Mākslas, teātra, valodas un radošās dienas grupiņās – miniatūri dzejolīšu , pasaciņu iestudējumi pēc grupu audzinātāju brīvas izvēles izmantojot pirkstiņu, roku lelles, ēnu teātra figūras utml. (grupu skolotājas)

24.03.

9.30

Integrētu nodarbību vērošana fiziskās izglītības un veselības nodarbību cikls – nodarbība ,, Margrietiņās,, (Jana Lēvalde )

26.03.

10.00

Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas, Kuldīgas un Ventspils novadu metodiskais pirmsskolas izglītības iestāžu mūzikas skolotāju ideju tirdziņš „Pavasaris klāt!” Talsu pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis” ( mūzikas skolotāja Arta)

26.03.

10.00

LIZDA Talsu starpnovadu arodbiedrības organizācijas konference Talsu 2. vidusskolā           ( Inguna M. )

27.03.

13.10

PPDKN komisijas sēde – par kvalitātes pakāpes piešķiršanu Evitai Balodei ( komisija)

29.03.

10.00

Radošajā sētā izstādes ,, Olu , ola ,, atklāšana. Prezentēsim olu ar priekšnesumu ( mūzikas skolotāja Arta )

30.03.

10.00

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu pirmsskolas skolotāju metodiskā apvienība (tēma: Āra integrētās nodarbības visām vecuma grupām) Vandzenes pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte” (grupu skolotājas)

31.03.

9.30

Integrētu nodarbību vērošana fiziskās izglītības un veselības nodarbību cikls – nodarbība ,, Kliņģerītēs ,, (mūzikas skolotāja Arta)

TALSU PII „PĪLĀDZĪTIS”

2.03.

15.30

I.Pauras koncerts bērniem

“Jautrais mocītis “.

2.03.

16.30

Mārīšu grupā svētki : “Ceļojums uz Āfriku.”

4. 03.

13.30

Tikšanās ar CITADELES  bankas darbiniekiem

6.03.

18.15

8.martam veltīts pasākums darbiniekiem

9.- 26.03.

 

Atvērto durvju dienas bērnudārza audzēkņu vecākiem.

13. 03.

10.00

 XIV  Talsu Novada Grāmatu svētki

Tematisks pasākums bērnudārzā :

“Sen tas bija,

Bet bija…”    J. Rainis

17.03.

10.00

Kursi: Bērnu tiesību aizsardzība. 1.grupa.

18.03.

15.30

Vecvecāku ballīte Rūķu grupā.

18.03.

16.30

Vecvecāku ballīte Vardīšu grupā.

20.03.

10.00

Kursi: Bērnu tiesību aizsardzība. 2.grupa.

 

20.03.

8.00

Logopēdu pieredzes apmaiņas brauciens uz Bausku.

25.03.

10.00

Mārīšu grupas vārda diena.

25.03.

13.30

Plānošanas sanāksme.

Logopēdu labās prakses piemēri.

26.03.

10.00

Mūzikas skolotāju ideju tirdziņš Talsu PII „Pīlādzītis”  - Pavasaris klāt !

27.03.

10.00

Jubilāru ballīte Vardīšu grupā.

29.03.

 

Sadarbībā ar Talsu TN Radošo sētu – projekts Lieldienu ola.

30.03.

10.00

Integrētās rotaļnodarbības Vandzenes PII „Zīlīte “.

2.-31.03.

 

Audzēkņu darbu izstāde

31.03.

16.30

Vecvecāku pēcpusdiena Zīmulīšu grupā.

TALSU SPII „KASTANĪTIS”

5.03.

11.00

Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novadu vokālistu konkurss “Deviņu pakalnu balsis 2015”.

7.03.

 

Kursi ritmikā mūzikas skolotājai Rīgā.

12.03.

10.00

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu sociālo pedagogu seminārs Virbu pamatskolā.

15.03.

11.00

Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novadu vokālistu konkurss “Deviņu pakalnu balsis 2015”FINĀLS.

17.;18.03.

10.00

Kursi “Mācīšana un mācīšanās daudzveidība, izmantojot integrēto mācību programmu sešgadīgiem bērniem” Pelču speciālā internātpamatskola.

9.-20.03.

 

Spodrības nedēļas iestādē ”Sagaidām pavasari. ”

17.20.03.

10.00

Talsu novada izglītības iestāžu darbinieku seminārs par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem Talsu administratīvā centra lielajā zālē.

20.03.

8.00

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu izglītības iestāžu logopēdu pieredzes apmaiņas brauciens uz Bausku, izbraukšana plkst.800 no Talsu sporta nama laukuma.

20.03.

 

Tematiski pasākumi grupās veltīti Starptautiskai Ūdens dienai

26.03.

10.00

Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga, Kuldīgas un Ventspils novadu metodiskais mūzikas skolotāju ideju tirdziņš „Pavasaris klāt!” Talsu pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis”.

26.03.

10.00

LIZDA Talsu starpnovadu arodbiedrības organizācijas konference Talsu 2. vidusskolā.

30.03.

10.00

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu pirmsskolas skolotāju metodiskā apvienība (tēma: Āra integrētās nodarbības visām vecuma grupām) Vandzenes pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte”.

 

PASTENDES PII „ĶIPARS”

4.03.

11.00

Viesojas I. Paura ar koncertu

6.03

17.00

Vecmāmiņu balle grupā “Bitītes”

11.03.

9.15

Dz. Duka ar izrādi “Brīnumdaris”

18.03

 

“Mana īspasaciņa” – pasaku dramatizāciju pēcpusdiena grupā “Rūķīši”

18.03

9.20

Atklātā nodarbība pie logopēdes

 I. Grences

23.03.

10.30

Mārītes meklē pavasari – pārgājiens grupai “Mārītes”

25.03.

10.30

Ķipara cālis 2015

26. 03.

9.20

Atklātā nodarbība pie skolotājas E. Tauriņas

26.03.

10.00

Metodiskā apvienība mūzikas skolotājiem PII “Pīlādzītis”

26.03.

 

Putnu vērošanas pēcpusdiena grupā “Sauleszaķēni”

27.03.

11.00

Teātri mēs spēlēsim!

VALDEMĀRPILS PII „SAULSTARIŅŠ”

2. – 6. 03.

 

 

Labestības nedēļa

Visās vecuma grupās..

5.03.

9.10

Tematisks rīts “Gribu darīt labu!”

jaunākā grupa.

5.03.

10.30

Tematisks rīts bērnu bibliotēkā “Labie darbi!”

 Vecākā grupa.

11.03.

15.30

Maisaka- Duka leļļu teātris “Brīnumdārzs.”

16.- 20. 03.

 

Grāmatu dienas.

Sagatavošanas grupa.

17. 03.

11.00

Sporta izprieca “Pretī pavasarim.” 2. jaunākā grupa.

19. 03.

10.00

Muzikāls jautrais brīdis “Mēs mazi putniņi!”

 2. agrās bērnības grupa.

19. 03.

11.00

Sporta izprieca “Lido, putniņ!” Vecākā grupa.

20. 03.

10.00

Tematisks rīts bērnu bibliotēkā “Lasām grāmatu nosaukumus!” Sagatavošanas grupa.

23.03.

10.00

Tematisks rīts “Kur slēpjas pavasaris.” Vecākā grupa.

23. 03.

15.30

Leļļu teātris “Upe.”

24. – 27.03.

9.20

Teātra dienas.

24. 03.

9.20

Iestudējums “Trīs lāči.” 1. jaunākā grupa.

“Ziemas cīņa ar pavasari.” Vidējā grupa.

26. 03.

9.20

Iestudējums “Zaķīšu pirtiņa.” 2. agrās bērnības grupa.

“Slavenais runcis.” Vecākā grupa.

27. 03.

9.20

Iestudējums “Vilks un septiņi kazlēni.” 2. jaunākā grupa.

“Nepareizie rīdzinieki.” Sagatavošanas grupa.

31. 03.

11.00

Sporta izprieca “Pretī pavasarim.” Vidējā grupa.

VANDZENES PII „ZĪLĪTE”

2.03.-06.03.

 

Sarkanā nedēļa – grupā „Taurenīši’’.

9.03.-13.03.

 

Zilā nedēļa - grupā „Taurenīši”.

16.03

 

Ērika Baloža koncerts.

16.03.-20.03.

 

Zaļā nedēļa - grupā „Taurenīši”.

24.03.

9.00

I.Šteinberga „Vislabākā māmiņa” 

BJC- Vandzenes pamatskolas teātra pulciņa izrāde.

23.03.-27.03.

 

Dzeltenā nedēļa - grupā „Taurenīši”.

25.03.

9.00

„ Pavasaris klāt!” -  sporta atrakcijas Anču birzī – gr. „Bitītes” un „Kāpēcīši”.

25.03.

9.00

Māras diena un Pavasara sagaidīšanas pasākums grupā „Rūķīši” - „Dārzs uz palodzes”

27.03.

11.00

„Sveiks, pavasari!” - bērnu vizuālās mākslas darbu izstāde: Vandzenes bibliotēkā.

30.03.

10.00

 Starpnovadu  PI skolotāju metodiskā apvienība – sportiskas aktivitātes visām vecuma grupām - „Lāča modināšana”.

31.03.

9.00

Mārītes foto.

 VIRBU PAMATSKOLAS PII „ZĪĻUKS”

6.03

9.15

Radošais rīts ( apsveikuma dāvanu gatavošana savai māmiņai un vecmāmiņai)

9.03

13.00

 Konkurss „Spicās meitenes”

11.03

10.30

„Kā kļūt par putnu draugu”. Pasākumu vada „Rūķīšu”” grupas pedagogi.

16.03

7.00-18.00

Bērnu radošo darbu izstāde „ Pavasaris nāk!”

17.03

10.45

„Ģertrūdes diena” -kukaiņu un zvēru mošanās no ziemas miega

24.03

16.30

Vecvecāku diena ”Mīļo omīt, opīt.”

24.03

13.00

Latvijas leļļu teātra klubs ar leļļu izradi „Upe”

27.03

10.30

Teātra diena. Pirmsskolas darbinieku iestudētā teātra izrāde ”Kā sēkliņa izauga par egli. „

27.03

16.30

Sporta diena

STENDES PII „SAULĪTE”

2.03.

 

Izstādes apmeklēšana Stendes TN „Pasaku tēli” – „Bitītes” grupā

4.03

 

I. Pauras koncerts

6.03

15.30

Koncerts- Stendes TN vokālā studija „Sol”

 9.03.

10.30

„Bitītes” grupas bērnu uzvedums „Eža katliņš”

18.03.

15.30

Tematiska pēcpusdiena „Ar laivu pie saulītes” – „Mārītes” grupā

19.03.

10.30

Viktorīna „Vai tu zini?” – „Bitītes” grupā

20.03.

10.00

Dziesmu un deju rīts „Ak, pavasar, ak pavasar” – „Taurenīšu” grupā

26. 03.

 

Atvērto durvju diena „Spārītes” grupā

27.03

10.00

Masku ballīte „Mostas kukainīši – „Taurenīšu” grupā

LAIDZES PII „PAPARDĪTE”

2.03.

15.30

Tematisks pasākums grupās „Pasaku karuselis”

7.03.

18.00

Vecāku pasākums „Disko vakars 26gadnieku stilā”

18.03.

17.00

Vecvecāku pēcpusdiena „Cirks”

20.03.

10.30

Tematisks pasākums brīvā dabā „Pavasari meklējot!”

24.03.

15.30

Leļļu teātra izrāde „Upe” – viesosies Ceļojošais leļļu teātris" Latvijas Leļļu Teātru Klubs"

31.03.

15.30

 Tematiska pēcpusdiena „Mēles mežģis” (mīklu spēles)

LAUCIENES PII „BITĪTE”

3. 03.

13.30

Praktikums iestādes darbiniekiem. T – kreklu apzīmēšana.

4. 03.

17.00

Praktikums vecākiem „Rotā savu cepurīti!”

17.;20. 03.

 

Kursi tehniskajiem darbiniekiem Bērnu tiesību aizsardzībā.

 

 

Atklāto āra nodarbību vadīšana.

( sakarā ar slimošanu, laiks tiek nolikts individuāli)

9. – 13. 03.

 

Profesiju nedēļas ietvaros, visās grupās ciemojās dažādu profesiju pārstāvji.

26. 03.

 

Bērnu radošo darbu izstādes „Sloksnīšu pārvērtības” atklāšana

26. 03.

 

„Jautrais autobuss” – izstāde / Rūķu grupā/

27. 03.

 

Transports. Vīrišķīgais mīklu rīts.

VALDGALES PII „KAMENĪTE”

10.03.

11.15

Leļļu teātra izrāde ‘’Brīnumdārzs” (Rīgas leļļu teātris)

10. – 13.03.

 

10.30

Teātra nedēļa. Katra grupa rāda savu iestudējumu. Nedēļas beigās noslēgumā -  pedagogu iestudēta ludziņa.

27.03.

16.00

Vecmāmiņu pēcpusdiena „Bitītes” gr. (bērnu teātris, kustēšanās, lustēšanās).

30.03.

10.00

Metodiskā apvienība „Āra integrētā nodarbība visām vecuma grupām” PII „Zīlīte”

30. 03.

11.00

Sporta izprieca „Taurenīšu” grupā

LAUCIENES PAMATSKOLAS DURSUPES PIRMSSKOLAS GRUPAS

3.03.

 

Tik klusiem soļiem pavasaris nāk...Sēklu modināšana5/6gad.gr., jaukta vecuma grupā, skolotājas, vecāki.

13.03.

10.00

Sporta svētki „Mosties” 5/6gad.gr.

 jaukta vecuma grupā, skolotājas

18.03.

10.00

Leļļu teātris, jaukta vecuma grupā, skolotāja Inese,

23.-27.03.

 

Tematiskā nedēļa „Nāc nākdama Lieldieniņa ar raibām oliņām”, gatavosimies svētkiem kopā ar vecākiem , radošām idejām un darbiem.

LĪBAGU SĀKUMSKOLA  PIRMSKOLAS GRUPAS

3.03.2015.

 

Jautrais brīdis „Kas skan?”(1,5 -2 gadīgo grupā )

4.03.2015.

11.30

Izstāde Dižstendes bibliotekā (5-6 gadīgo grupa)

6.03.2015.

 

Leļļu teātra uzvedums „Zaķīša namiņš” (5-6 gadīgo grupas zēnu apsveikums 3-4 gadīgo grupas meitenēm)

9.03.2015.

 

Pārgājiens ” Ūdenstilpņu daudzveidība mūsu apkārtnē” (5-6 gadīgo grupa)

11.03.2015.

11.00

Leļļu teātris „Brīnumdārzs” BLPC

12.03.2015.

 

Jautrais brīdis „Eju, eju ciemos…” (1,6-2 gadīgo grupā )

18.03.2015.

 

Atrakcijas ,sacensības ,rotaļas „Kukainīši”

19.03.2015.

 

Jautrais brīdis „Pavasarim vārti vaļā ”(1,6-2 gadīgo grupā )

20.03.2015

10.00

Kursi bērnu tiesību  aizsardzībā (tehniskajiem darbiniekiem)

24.03.2015.

9.00

5-6 gadīgo grupas bērni vizītē pie zobu higiēnista

24.03.2015

 

Eksperimenti ar ūdeni

25.03.2015.

9.30

Pasākums „Pavasara balle”

26.03.2015.

10.00

Kursi „Sociālo zinību un ētikas apguve integrētā mācību procesā pirmsskolā ” LPMC Rīgā

27.03.2015.

 

Tematisks rīts „Putnu pazinējs ” (5-6 gadīgo grupā)

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Laika ziņas

Šobrīd:
6º C
Rīt:
5º C