Svētdiena, 28. augusts
Šodien sveicam: Auguste, Guste

Ikmēneša notikumi

 

NORISES TALSU NOVADA PII VASARAS MĒNEŠOS

 

Kad?

Cikos?

Kas?

TALSU PII „SPRĪDĪTIS”

1.06.

10:00

“Sporta spēles labiem draugiem” Talsu PII “Pīlādzītis

( sporta spēļu dalībnieki - apvienoto grupu bērni no

 5 – 7 g. v. )

1.06. -10.06.

Visu nedēļu

Draugu nedēļa – iepazīšanās ar jaunajiem draugiem grupiņās “’ Es gribu draudzēties ar tevi!”

1.- 10.06.

Visu nedēļu

Rotaļu rīti ar dziesmām  un rotaļām “Dziedot dzimu, dziedot augu…”

3.06.

 

Ventspils novada Ugāles PII “Lācītis” kolektīva  ciemošanās Talsu PII “Sprīdītis”

13. - 21.06.

 

Radošās darbnīcas bērniem “Pamodini vasariņu savās sapņu debesīs…”

13. - 17.06.

Visu nedēļu

Līgo un Jāņu dziesmu, rotaļu un tautasdziesmu  mācīšanās “Bij man pulka skaistu dziesmu..”

20. - 22.06.

Visu nedēļu

Jāņu zāļu lasīšana, telpu un nojumu dekorēšana.

 

22.06.

10:00

Jāņu ielīgošana “Nu sanāca Jāņu bērni no maliņu maliņām…”

27.06.- 30.06.

Visu nedēļu

„Smilšu rausis” – rotaļas ar smiltīm, zīmējumi smiltīs

 

2.07.

 

11:00

19:00

Talsu pilsētas svētki „Vasaras vidus svinēšana” :

-          radošās darbnīcas bērniem;

-          kolektīva dalība  svētku gājienā.

4. – 08.07.

Visu nedēļu

Radošās darbnīcas bērniem “Lido, lido taurenīt!”

11.07.- 15.07.

Visu nedēļu

Pasaku nedēļa “Sēž uz sliekšņa pasaciņa…”

18.07.- 22.07.

Visu nedēļu

Sportiskas aktivitātes “Viens, divi, trīs, nu tu esi brīvs!”

 

25.– 19.08.

 

Talsu PII “Sprīdītis” būs slēgta. Tiksimies 22. 08.

Jaukas vasaras brīvdienas!

22.08. - 31.08.

Visu nedēļu

Ar dziesmiņu ciemos eju, ar dziesmiņu darbiņā” – gatavošanās jaunajam mācību gadam, grupu un iestādes telpu noformēšana.

26.08.

17:00

Metodiskā diena. Seminārs – praktikums “Aktīvās metodes motivācijas un kvalifikācijas pilnveidošanai pedagoģiskajā procesā" - iestādes vadītājas

 I. Solovjovas  ES programmas ERASMUS+ projekta ietvaros gūtās pieredzes popularizēšana iestādes darbiniekiem.

31.08.

13:15

Metodiskā diena. 2016./2017. mācību gada 1. pedagoģiskās  padomes  sēde.

TALSU PII „SAULĪTE”

1.06.

10.00

Sporta svētki PII ”Pīlādzītis”-“Ežuku” grupas bērni

2.06.

10.00

15.00

Tikšanās ar 1.klašu skolotājām Talsu 2.vsk.

I.Paura koncertprogramma „Mēs lidosim”

3.06.

 

Mācību gada noslēgums kolektīvam viesu namā Atmodas”

 13.-17.06.

 

Latviešu tautas dziesmu mācīšanās par Jāņiem!

 

20.06.

10.00

Līgo! Līgo! “Saulīte”

 

 

Visu mēnesi plānojam aktivitātes, uzturoties svaigā gaisā, uzmanīgi ,uzņemot saules peldes!

TALSU PII „ZVANIŅŠ”

1.06.

10:00

 Dalība ,, Sporta spēlēs labiem draugiem ,, PII Pīlādzītis

17.06.

10:00

 Mūzikas skolotāju K. Orfa kursi Rīgā

20.- 22.06.

Vienu nedēļu

Vasaras laika svinēšana pirms zāļu dienas – ,, Papardes zieds pašu rokām,,

21.06.

10:00

,, Katru gadu Jānīts nāca, savus bērnus apraudzīt,, - ielīgojam Jāņus

2.07.

10:00- 14:00

Dalība ,,Bērnu pļavā,, Talsu pilsētas svētku laikā

TALSU PII „PĪLĀDZĪTIS”

1.06.

10:00

Talsu PII Sporta spēles labiem draugiem. Nāc un piedalies!

17, 18. 06.

 

PII „Pīlādzītis” salidojums Smiltenē

21.06.

10:30

Auniet, puiši, meitas, kājas,

Rītā būs Jāņu diena,

Tad iesim līgodami,

Jāņu bērnus meklēdami.

TALSU SPII „KASTANĪTIS”

13.06.

10:00

Sporta spēles Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm PII „ Pīlādzītis” notiks „Sporta spēles labiem draugiem”

16.06.

17:00

Jāņu ielīgošana Kastanītī

20.06.

10:00

Pedagoģiski medicīniskā komisija  Talsu novada BJC

10.08.

 

Radošā darbnīca “Darbs ar dabas materiāliem”

29.un 30.08.

 

Draugu diena “Nāc, mazo draudziņ!”

 

 

 

PASTENDES PII „ĶIPARS”

1.06.

10:00

Jautrais rīts ar zīmēšanu “Mana bērnība”

9.06.

10:00

Jautri sportot patīk man! Sportiskas aktivitātes

21.06.

10:00

Es noviju vainadziņu no visām puķītēm

16.08.

10:00

Te nu mēs esam!

24.08.

10:30

Pičiņu pačiņu kājiņām … izklaides baseiniņos.

LAUCIENES PII „BITĪTE”

1. – 10. 06.

 

Nedēļas tēma „Ķersim vēju!”

( radošās darbnīcas, spēles un eksperimenti)

13. – 17.06

 

„Krāsaini ziepju burbuļi”( krāsu spēles brīvā dabā)

20.  – 30.06.

 

„Sagaidām Vasaras saulgriežus”

( svinēšanas tradīcijas latviskās dzīvesziņās)

VANDZENES PII „ZĪLĪTE”

1.06.

 

Apvienoto grupu sadraudzības diena.

13.06.

10:30

“Puķu pilna pasaulīte” – zīmējumi uz bruģīša.

21.06.

16:00

Jāņu vainagu gatavošana - radošā darbnīca.

22.06.

10:00

Līgo svētki visiem - bērniem, darbiniekiem. Pikniks.

5.08.

10:30.

Jautrības stafetes un sporta aktivitātes „Atkal bērnudārzā!”

6.08.

 

Piedalīšanās Vandzenes pagasta svētkos.

17.08.

16:00

Pasaku pēcpusdiena.

24.08.

10:30

“Zīlītes dziesma tālu skan!” – sadziedāšanās Anču birzī.

29.- 16.08.

 

Foto izstāde “Mana jaukā vasariņa”

LAUCIENES PAMATSKOLAS DURSUPES PIRMSSKOLAS GRUPAS

2.06

10:30

“Varžu pētīšana dīķmalā.” Pētījums par vardēm un ūdens iemītniekiem.

16.06

9:00

“Ekspotīcija, lai kaut ko atklātu!” pārgājiens uz zirgu mājām “Amatās”

22.06

10:30

“Līgo liels un mazs!” Vasaras saulgriežu ieskandēšana

22.-26.08

 

Grupu labiekārtošana

VALDGALES PII „KAMENĪTE”

 14. – 22.06.

 

Radošo darbu izstāde: ,,Visas puķes košas puķes.”

22.06.

10:30

Līgo ieskandēšana ,,Es nopinu vainadziņu visādām puķītēm.”

VIRBU PAMATSKOLAS PII „ZĪĻUKS”

1.06

10:00

Starptautiskā bērnu aizsardzības diena

6. 06

9:30

Maizes diena “ Cepam gardās maizītes”

15.06

8:00-18:00

Bērnu zīmējumu izstāde pirmsskolas nojumēs ” Es un vasara”

21. 06

11:00

Vasaras saulgrieži.

30.06

15:40

Pikniks dabā

LAIDZES PII „PAPARDĪTE”

1.06.

laiks tiks precizēts

Sagatavošanas grupas izlaidums „Kling, klang, esam klāt!”

3.06.

17:30

Ģimeņu sporta spēles brīvā dabā „Ģimenē ir spēks III!”

6.06.

17:00

Pavasara lielkoncerts „Atver dziesmu vācelīti!”

22.06.

10:30

Tematisks pasākums brīvā dabā „Saulgriežu spēles”

VALDEMĀRPILS PII „SAULSTARIŅŠ”

1.06.

10:00

Jautrais rīts veltīts bērnu aizsardzības dienai.

2.06.

15:00

Izlaidums 6 gadīgiem bērniem Tiņģerē

STENDES PII „SAULĪTE”

9.06

10:00

Sporta rīts „Man ir skaista aukliņa”- „Mārītes” un „Bitītes” grupas

16.06

10:00

Bērnu rīts „Iekrāsojam vasaru” – „Taurenīšu” un „Spārītes” grupas

22.06

10:00

Vasaras saulgrieži „Līgo saule, līgo bite” – visas grupas

SABILES PII „VĪNODZIŅA”

1.06.

10.30

Sadarbībā ar Sabiles k/n  Bērnu aizsardzības dienai veltīts pasākums kopā ar Pifu un Herkulesu.(Spēles un atrakcijas iestādes laukumā)

10.06.

10.00

Tematiskais rīts  ”Riti rotaļu kamolīti”

16.06.-22.06

16.00

Sadarbībā ar vecākiem Ziedu kompozīciju izstāde iestādes laukumā

22.06

10.00

Jāņu ieskandināšanas pasākums „Līgo, līgo”

 

 

 

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas