Svētdiena, 22. oktobris
Šodien sveicam: Īrisa, Irīda

Ikmēneša notikumi

 

NORISES TALSU NOVADA PII OKTOBRĪ

Kad?

Cikos?

Kas?

TALSU PII „SPRĪDĪTIS”

No 1.10.

 

Makulatūras vākšana konkurss “Palīdzēsim Latvijas kokiem!”

Visu mēnesi

 

Akcija  “Latvijai 100”

“Ozolzīļu stādīšanas akcija par godu Latvijas simtgadei”

Visu mēnesi

 

Bērnu radošo darbu izstādes “Es gribu šo rudeni izkrāsot…”

 

2.10 - 6.10.

Visu nedēļu

Karjeras nedēļa “Iepazīsti profesijas”

3.10. - 5.10.

no 9:15

Fotografēšanās “Es un mani draugi Talsu PII “Sprīdītis””

(Fotogrāfa A. Andersona fotosalona pakalpojumi)

4.10.

13:30

Metodiskā diena. Seminārs “Pedagogu profesionālās  kompetences pilnveide audzināšanas jautājumos,  metodiskā darba izstrāde 

4.10.

17:15

Grupas “Pūcītes” pasākums kopā ar vecākiem “Vasaras dienu prieki…”

9.10 - 13.10.

Visu nedēļu

Putras nedēļa “Spēks ir auzās!”

9.10 - 13.10.

Visu nedēļu

Pastaigas/ pārgājieni 4 – 7 g. v. grupās pa Talsiem “Es sajūtu rudeni, savu  krāšņāko draugu” ( dabas vērojumi, dabas materiālu vākšana, pētnieciskais darbs)

10.10.

9:10

10. oktobris - Starptautiskā putras diena. Pasākumi grupās:

Putra kājas apāvusi pie bērniem ciemos iet.

  Piesargies tu, putriņa, ka bērniņi neapēd...”

10.10.

9:00

Nodibinājuma "Centrs Dardedze" VIII konference vardarbības pret bērnu novēršanai "Kāds dārzs ir bērnudārzs?" Rīgā

( piedalās D. Jansone)

10.10.

15:45

Leļļu teātra “Tims” muzikālā izrāde ''Vilks kurš rija grāmatas.''

11.10.

13:30

Metodiskā diena.  Praktikums “Attīstošo spēļu un rotaļlietu nozīme bērna vispusīgā attīstībā”

12.10.

10:00

Logopēdu seminārs Valgales skolā.

16.10  - 22.10.

Visu nedēļu

Labo darbu nedēļa: “Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu!”

 

Laiks tiks precizēts

 

Pasākums Talsu senioriem Talsu PII “Sprīdītis” “Atļauj šodien saviem gadiem mirdzēt…”

18.10.

13:30

Metodiskā diena. Seminārs “Pedagogu profesionālās  kompetences pilnveide audzināšanas jautājumos”

24.10.

9:10

Labās prakses piemēru popularizēšana – integrēto rotaļnodarbību vērošana. Pieredzē dalās 4 – 5 g. v. grupas “Lācēni” pirmsskolas skolotāja L. Rone

25.10.

10:00

Integrētais pasākums bērniem “Pankūku ballīte”

 

25.10

10:00

Metodiskā diena Kolkas pamatskolas pirmsskolas grupās

Integrētās rotaļnodarbības, telpās un dabā, 1,5-7- gadīgiem bērniem , kurās aktualizēts grupu skolotāju , logopēda, mūzikas skolotāja un sporta skolotāju sadarbība veidojot kompetenču pieeju mācību satura apguvei.

25.10.

13:30

Metodiskā diena. Seminārs “Audzināšanas darba programma un audzināšanas darba plāns Talsu PII “Sprīdītis””

27.10.

10:00

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu izglītības iestāžu pedagogu konference Talsu Valsts ģimnāzijā.

TALSU PII „SAULĪTE”

1.10.

 

SVEICIENS SKOLOTĀJĀM!!

5.10

11:00

 

13:30

Koncertprogramma

”Spilvenu Feja un varavīksnes deja”

PASAULES SKOLOTĀJU DIENA!

Darba jubilāru godināšana

10.10.

 

STARPTAUTISKĀ PUTRAS DIENA

”AUZĀS IR SPĒKS”

Centra Dardedzes 8. konference”Kāds dārzs ir bērnudārzs”/v.Daina,v.v.Eva/

11.10.

 

Kursi LPMC”Pirmsskolas izgl.iestādes pašnovērtējums un prof.darbības novērtēšana”/v.Daina,v.v.Eva/

17.10.

10:00

VBTAI Radošā darbnīca”Sadarbība starp pedagogiem un vecākiem,tās barjeras un pārvarēšanas stratēģijas”/iestādes skolotājas/

18.10.

 

Kursi RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā

”Aktuālie cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana”/Eva/

19.10.

23.10

 

Bērnu tiesību kursi vadītājiem/v.Daina/

Kursi Tērvetē”Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide vides izglītībā par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu ” /sk.Paula/

27.10.

10:00

Vokālo grupu sadziedāšanās svētki pirmskolai

Konference pedagogiem Talsu Valsts ģimnāzijā

 

 

 

Atklātā integrētā rotaļnodarbība”Pelēnu”gr./sk.Iveta/

TALSU PII „ZVANIŅŠ”

2.10.

9:00

Iestādē fotogrāfs Arnis Andersons. Bērnu un darbinieku fotografēšana jaunajā mācību gadā

7. 10.

13.20

Skolotāju dienas ekskursija Talsi- Riežupes alas-Kuldīga- Renda- Talsi

9.10.- 13.10.

10:00

,, Es iekāpju karjeras čībiņās ,, - Karjeras nedēļa ,,Zvaniņā,,

1.       9.10.- Iepazīstam Ārsta profesiju- ciemos dakterīte Santa Stūrīte

2.      110.10. - Iepazīstam Pavāra profesiju ,,Ēdīsim veselīgi,, Putru degustācija un vērtēšana grupiņās - ciemos pavārītes Dace, Edīte

3.      111.10.- Iepazīstam Policista profesiju- ,, Rūķīša auto,, tikšanās ar Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes valsts Talsu policijas nodaļas vecāko inspektori                        J. Feldmani

4.      112.10.- Iepazīstam Aktiera profesiju-leļļu teātra Tims izrāde bērniem  ,, Vilks kas  rija grāmatas ,, - ciemos leļļu teātra Tims aktieri

5.      113.10. - Iepazītam Friziera profesiju – ciemos frizierīte Agnese Bērziņa

 

13.10.

10:00

Kursi logopēdiem  Rīgā ,, Montesori pedagoģija,, (logopēde                I. Ābola )

18. 10.

13:10

Metodiskā diena skolotājiem- Seminārs/ praktikums PII Zvaniņš logopēda un grupas pedagoga  sadarbība bērnu runas attīstīšanā-,, Agrīnās attīstības logopēdija (bērnu runas un valodas attīstības novērtēšana, traucējumu diagnostika un korekcija no 0 līdz 3 gadu vecumam) ( logopēde

I. Ābola)

27.10.

10:00

Pirmsskolas izglītības iestāžu vokālo grupu sadziedāšanās svētki Talsu tautas namā

( mūzikas sk. A. Veršāne)

23.10.- 31.10.

10:00

Integrētās rotaļnodarbības vai grupas pasākums -telpās un dabā, 1,5-7- gadīgiem bērniem , kurās aktualizēts grupu skolotāju , logopēda, mūzikas skolotāja un sporta skolotāju sadarbība veidojot kompetenču pieeju mācību satura apguvei   PII Zvaniņš 5-6 un   6-7 g.v.b. grupās  ( sk. S. Miskeviča, V. Šteina, A. Krūmiņa, I. Martenjuka)

19.10.

 

Integrētās rotaļnodarbības, telpās un dabā, 1,5-7- gadīgiem bērniem , kurās aktualizēts grupu skolotāju , logopēda, mūzikas skolotāja un sporta skolotāju sadarbība veidojot kompetenču pieeju mācību satura apguvei   Kolkas pamatskolas pirmsskolas grupā ( Interesenti )

1.10.-31.10.

Visu mēnesi

Akcijas PII ,, Zvaniņš,,- ,,Makulatūras  un bateriju vākšanas konkursi sadarbībā ar SIA ,,Piejūra,, un ECO ,, Baltija,,

1.10.-31.10.

Visu mēnesi

Kompetenču pieeja izglītībā -Interešu centru atjaunošana, papildināšana grupiņās – Dabas centri un Lomu sižeta centri Karjeras nedēļas ietvaros

TALSU PII „PĪLĀDZĪTIS”

Visu mēnesi

 

“AUGU MEDĪBAS” dabas materiālu vākšana kopā ar bērniem. Izpētīt, kādi koki aug b/d teritorijā, kurus izmanto pārtikā, kur paliek tie augļi, kurus nenovācam, veidojam tabulas, diagrammas utt.

Visu mēnesi

 

Ekskursijas grupām

Visu mēnesi

pēcpusdienās

“Ēdam veselīgi un atbildīgi” tematiskas pēcpusdienas kopā ar vecākiem  utt.

5.10.

15:30

SPILVENU FEJA Inguna Lipska ” Varavīksnes deja”

5.10

18:30

 5 burciņsvētki  Maķīškalnā

10.10

11:00

Vispasaules Putras diena “Auzās ir spēks”

11.10

10:00

Kursi G.Kleinbergas “”Bērna attīstības ziņojums –ziņojuma izstrādes metodes pirmsskolas izglītības iestādē”

11.10

 

Izglītības iestāžu vadītāju un vietnieku seminārs Rīgā

12.10

10:00

Pieredzes brauciens skolotāju palīgiem uz Ventspils pii “Varavīksne”

16.-27.10.

 

Ēdienkartes vērtēšana grupās projektā “’’Ēdam atbildīgi”

16.10 – 20.10

 

Ekskursijas SIA “Ice Berry”

17.10

No 13:00

Ikgadējā tehnisko darbinieku izvērtēšana

19.10.

9:00

Kursi vadītājām par bērnu tiesībām

25.10.

10:00

Intigrētās rotaļnodarbības telpās un dabā, kurās aktualizēts grupu skolotāju,logopēdu, mūzikas skolotāju un sporta skolotāju sadarbība veidojot kompetenču pieeju mācību satura apguvei Kolkas pamatskolas pirmsskolas grupa.

25.10

13:30

Informatīvā sanāksme skolotājām.

Radošā darbnīca – “Pērļošana”. Piespraudes gatavošana valsts svētkiem.

 

27.10.

9:00

Pedagogu konference ģimnāzijā

31.10.

9:00

Vadītāju kursu lietvedībā

PASTENDES PII „ĶIPARS”

3.10.

 

Jautrais burbuļu rīts “Pelēnu” grupā

4.10.

13:10

Skolotāju diena romantiskās noskaņās

4.10

 

“Uzmini, kas tā par pasaku?” jautrā pēcpusdiena “Mārīšu” grupā

9. 10.

9:15

Izrāde “Vilks, kurš rija grāmatas”

10.10.

 

Pasaku rīts “Taurenīšu” grupā

12.10.

 

“Jautrie baloni” – jautrais rīts “Rūķīšu” grupā

13.10.

 

“Smūtiju rīts” “Mārīšu  grupā”

13.10

 

Tematiskais rīts “Mans veselīgais našķis” “Sauleszaķēnu” grupā

16.10.

 

“Rudens grupā” eksperimentu, spēļu un rotaļu rīts “Sauleszakēnu” grupā

16.10.

 

“Rudens lapu parāde” – jautrais rīts “Bitīšu” grupā

17.10

11:00

Ē. Baloža izrāde

18.10.

 

“Mēmais šovs” jautrā pēcpusdiena “Mārīšu” grupā

18.10.

17:30

Vecāku kopsapulce

19.10.

 

“Bumbojam!” – jautrais rīts “Pelēnu grupā”

23.-27.10.

 

Pasaku pēcpusdienas “Sauleszaķēnu” grupā

27.10.

10:00

Pirmsskolas iestāžu vokālo grupu sadziedāšanās svētki Talsos

27.10.

 

Pasaku rīts “Bitīšu” grupā

30.10.

9:30

Pasaku rīts vakarēšanas tradīcijās

VALDEMĀRPILS PII „SAULSTARIŅŠ”

4.10.

10:00

Sporta izprieca svaigā gaisā “Noķer vēju rudenī!” 3 gadīgo bērnu grupā.

 

2. - 6. 10.

 

 

 

Rudens ražas izstāde 5 gadīgo un jaukta vecuma grupās.

 

6. 10.

 

10:00

 

Kustību izprieca 2 gadīgiem bērniem “Ābolu maiss!”

 

9. 10.

 

15:30

 

Leļļu teātris Timas ar izrādi
“Vilks, kurš rija grāmatas”

 

9.10.

 

9:30

 

Ražas svētki bērnu bibliotēkā 6 gadīgo bērnu grupā.

 

9. – 13. 10.

 

Dārzeņu izstāde sadarbībā ar bērnu vecākiem 4 gadīgo bērnu grupā

“’Rudentiņš bagāts vīrs!”

 

11. 10.

 

9:30

 

Jautrais brīdis 1 gadīgiem bērniem

“Krāsaino lapu virpulī!”

 

12. 10.

 

10:00

Pārgājiens, bērnu praktiskā un pētnieciskā darbība “Dīķa vērošana rudenī.” 5 gadīgo bērnu grupa.

 

13. 10.

 

10:00

 

Pasaku rīts pēc Sutējeva pasakas “Abols” 2 gadīgo bērnu grupā.

 

16. 10.

 

10:30

 

Tematisks “Krāšņās rudens lapiņas!”

3 gadīgo bērnu grupā.

 

17.10.

 

 

 

Izstāde sadarbībā ar bērnu vecākiem

“Ābola pārvērtības!” 2 gadīgo bērnu grupā.

 

17. 10.

 

10: 30

 

Sporta izprieca “Krāsaino lapu virpulī!” 4 gadīgo bērnu grupā.

 

18. 10.

 

10:30

 

Sporta izprieca svaigā gaisā “Mēs rudenī!” Jaukta vecumā grupa.

 

20. 10.

 

9:30

 

Pasaku rīts 6 gadīgo bērnu grupā.

Pasakas stāsta logopēde Dace.

 

25. 10.

 

10:30

 

4 gadīgie bērni iepazīsies ar bērnu bibliotēku.

 

27. 10.

 

10: 30

 

Sporta izprieca svaigā gaisā 5 gadīgo un 6 gadīgo bērnu grupās.

VANDZENES PII „ZĪLĪTE”

Visu mēnesi

 

Izstāde  ”Nāk rudens izgreznot Latviju!”

4.10.

9:30

Pasaku rīts ”Zem sēnītes”- grupā ,,Taurenīši”.

5.10.

13:30

Pedagogu apspriede.

3.-06.10.

 

Rudens ziedu izstāde – grupā ,,Rūķīši”.

9.-13.10.

 

Putras nedēļa:

·         Gardās rīta putriņas grupiņās,

·         Vecāku receptes grāmatiņai ,,Gardāko putru receptes”.

11.10.

9:30

Leļļu teātra “Tims” izrādes ,,Vilks, kurš rija grāmatas” apmeklēšana Vandzenes tautas namā.

12.10.

9:30

 Pasākums ,,Vāru, vāru putriņu.”-  visām grupām.

13.10.

10:00

Tēmas ,,Maizītes tapšana” ietvaros,  organizēta ekskursija uz veikaliem- grupai ,,Kāpēcīši”.

13.10.

9:15

Auto parāde grupiņā ,,Rūķīši”.

16. -20.10.

 

Zīmējumu izstāde “Mans sapņu auto” – zīmē kopā ar vecākiem – grupā “Taurenīši”.

17.10.

9:30

,,Rūķīšos” - baskāju takas atklāšana.

20.10.

10:45

Jautrais brīdis Anču birzī ,,Rūķīšiem”- ,,Krāsaino lapu virpulī”.

26.10.

9:30

Spociņu joki – grupā ,,Kāpēcīši”.

27.10.

10:00

Piedalīšanās pirmsskolas izglītības iestāžu vokālo grupu sadziedāšanās svētkos Talsu Tautas namā.

27.10.

9:30

Folkloras rīts ,,Bitītēs”.

 VIRBU PAMATSKOLAS PII „ZĪĻUKS”

4.10

10:30

Rudens modes skate “Es rudenī”

Attēlu rezultāti vaicājumam “rudens lapas”

6.10

9:00

www.Skolas foto (fotogrāfēšanās pirmsskolas zālē. Tā pati firma, kas bija pagājušo gadu)

9.10

10:30

Dārzeņu un augļu kokteiļi (sulas spiešana grupiņās, lūdzu iedot līdzi kādu dārzeni vai augli)

 

12.10

10:00

Sportiskās aktivitātes

17.10

16:00

Vecvecāku pēcpusdiena “ No sirsniņas es mīlēju”.

17.10

10:00

Zobu higiēnas lekcija  bērniem “Kāpēcīšu” grupiņā

24.10

17:00

Vecāku kopsapulce ( sporta zālē)

(pēc sapulces individuālās pārrunas ar grupu skolotājām, logopēdi.)

30.-03.11

7:00-18:00

Nesam gaismu pirmsskolā”

(Lukturīšu izgatavošana grupās)(iedot līdzi stikla burciņu)

LAUCIENES PII „BITĪTE”

2.10.

10:00

Muzeja apmeklējums. Izglītojošā programma “Mežā”

3.10.

16:00

Roku darbnīca “Sūnu ciems”/Rūķu grupā/

11.10.

16:00

Kustību rotaļu pēcpusdiena /Rūķu grupā/

13.10

16:00

Tematiskā pēcpusdiena “Ko varam pagatavot no koku lapām”/Vāverēnu grupā/

20. 10.

10:00

Jautrais brīdis. /zālē/

18.10.

10:20

Roku darbnīca “Cepu, cepu kukulīti”/Rūķu grupā/

25.10.

       16:00

Roku darbnīca “rudens lapu pārvērtības”/Rūķu grupā/

26.10

16:00

Sporta izpriecas /Vāverēnu grupā/

Datums tiks precizēts

 

Iestādes padomes sēde.

/pārcelta no iepriekšējā mēneša/

VALDGALES PII „KAMENĪTE”

5.10

9:00

Teātris “Varavīksnes deja”

 

2.- 6.10

 

“Latviskās dzīvesziņas”- priekšmetu izstādes veidošana, grupiņā “Taurenīši”

 

10.10

10:00

Starptautiskās putras diena

16.10

11:00

Starptautiskās roku mazgāšanas diena

19.10

11:00

Sporta rīts, grupiņā “Mārītes”

24.10

17:15

Pūņu pamatskolas vecāku padomes sēde

 

Visu oktobrī

 

“Krāsainais mēnesis”- zilā, zaļā, dzeltenā un sarkanā nedēļa, grupiņā “Bitītes”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notikumu kalendārs

Oktobris, 2017
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas