Piektdiena, 4. septembris
Šodien sveicam: Dzintra, Dzintara, Dzintars

Dzimtsarakstu nodaļa

zagss_small.jpg

TALSU NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA

 adrese: Lielā iela 25, Talsos, Talsu novadā, LV-3201

epasts: dzimtsaraksti@talsi.lv


DZIMTSARAKSTU NODAĻAS NOLIKUMS

 

amats vārds, uzvārds tālrunis e-pasts
vadītāja Antra Jesineviča 63232333
28653520
antra.jesinevica@talsi.lv
vadītājas vietniece Alita Vicinska
63223761
fakss 63232333
alita.vicinska@talsi.lv
lietvede Vija Ivanovska
63223761
fakss 63232333
vija.ivanovska@talsi.lv

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks: 

Pirmdiena                            8. 30      -     17. 00
Otrdiena                               8. 30      -     18. 00
Trešdiena                            8. 30      -     17. 00
Ceturtdiena                         8. 30      -      17. 00
Piektdiena                           8. 30      -      15. 00

 

 

Ar Talsu novada domes 26. 06. 2014. lēmumu Nr. 292 apstiprināti noteikumi

„Par Talsu novada  Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu

 

1.Noteikumi nosaka pakalpojuma veidus, to apmaksas apmērus,  maksāšanas kārtību un atvieglojumus Talsu novada  Dzimtsarakstu nodaļā (turpmāk-Dzimtsarakstu nodaļā).

2.Pakalpojumu maksātāji ir fiziskas personas, kuras saņem attiecīgos pakalpojumus pēc vienošanās.

3.Maksu par pakalpojumu samaksā pirms tā saņemšanas Talsu novada pašvaldības kasē, Dzimtsarakstu nodaļā vai veicot bezskaidras naudas norēķinu.

4.Iekasētās summas tiek ieskaitītas pašvaldības budžetā, grāmatvedībā uzskaitītas atsevišķi un  izlietotas saskaņā ar apstiprināto dzimtsarakstu nodaļas budžeta tāmi laulību un kāzu jubileju ceremoniju nodrošināšanai un pilnveidošanai.

5.Maksā par sniegtajiem pakalpojumiem ir iekļauts Latvijas Republikā noteiktais pievienotās vērtības nodoklis.

6.Pakalpojuma maksā nav iekļauta valsts nodeva.

7.Jaunlaulātie, kuri iesnieguši laulību iesniegumus līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, maksu par Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem veic pēc iepriekš noteiktās kārtības.

8. Dzimtsarakstu nodaļa sniedz sekojošus  maksas pakalpojumus:

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Maksa EUR, ieskaitot PVN

8.1.

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija tikai liecinieku klātbūtnē (cenā iekļauts muzikālais pavadījums, telpu noformējums, atļauja fotografēt un filmēt)

20,00

8.2.

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija nodaļas telpās (cenā iekļauts muzikālais pavadījums, telpu noformējums, atļauja fotografēt un filmēt)

40,00

8.3.

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija nodaļas telpās pēc īpaša pieprasījuma, savstarpēji vienojoties ārpus nodaļas noteiktā laulību grafika (cenā iekļauts muzikālais pavadījums, telpu noformējums, atļauja fotografēt un filmēt)

70,00

8.4.

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija ārpus nodaļas telpām, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina piemērotus apstākļus (cenā iekļauts – dziedātājs, muzikālais pavadījums, laulības apliecības vāciņi, transporta izdevumi)

150,00

8.5.

Svinīga laulību reģistrācijas ceremonija ārpus nodaļas telpām (tikai ceremonijas vadītājs un transportu nodrošina pakalpojuma saņēmēji)

50,00

 

9. 50 un vairāk gadu kāzu jubilāri  ir atbrīvoti no Noteikumu 8.2.punktā minētā maksas.

10. Maksu par laulības reģistrāciju bez svinīgas laulību ceremonijas darba dienās Dzimtsarakstu nodaļas telpās nemaksā personas ar I vai II grupas invaliditāti un personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu.

12. Reizi gadā Ģimenes dienā 15. maijā vecākiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Talsu novads un, kuri dzīvo kopā nereģistrētā laulībā un, ir atzinuši paternitāti bērnam (bērniem), svinīgā laulības reģistrācija ir bez maksas.

 

Domes priekšsēdētājs  A.Lācarus

 

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Tīkla kamera

Laika ziņas

Šobrīd:
9º C
Rīt:
14º C