Dursupes pamatskola

Dursupes pamatskola (Laucienes pamatskolas filiāle)

Iestādes vadītājs:  Signeta Šveiduka

Iestādes vadītāja tālrunis: 22026016

Iestādes vadītājas e-pasts: signeta.sveiduka@talsi.lv 

Iestādes adrese:  Dursupes  pamatskola, Balgales pagasts,  Talsu novads, LV - 3287

Iestādes kontakttālrunis: 29151620

Iestādes e-pasts: dursupespamatskola@talsi.lv

Iestādes darba laiks: 8.00  - 16.00

 
Apraksts par iestādi
 
Skola Dursupē jau pastāvējusi 1801.gadā. Tagadējā skolas ēka celta 1901.gadā pēc skolas pārziņa Kārļa Reinfelda projekta un atrodas Balgales pagastā pie Talsu-Jūrmalas šosejas 20km no Talsiem. 1962.gadā sarkanajai ķieģeļu ēkai uzcelta piebūve, lai visas klases varētu izvietot vienā ēkā. Vēlāk uzbūvēta arī atsevišķa sporta zāle.

Skolēnu skaits pārsniedza 150, tāpēc aktuāls bija jautājums par jaunas skolas ēkas celtniecību. Diemžēl tā palika nepabeigta…

Pēdējos gados skolēnu skaits strauji samazinājies, tāpēc kopš 2009.gada Dursupes pamatskola ir Laucienes pamatskolas filiāle.

Skola ir bagāta ar tradīcijām. Skolēniem ir iespēja aktīvi piedalīties dažādos pasākumos, piedalīties koncertos, attīstot savus muzikālos talantus. Īpaši panākumiem bagāta ir skolas sporta dzīve. 2014.gadā blakus skolai tika uzcelta jauna sporta zāle, kurā nodarboties ar  sportu var ikviens pagasta iedzīvotājs.

Skolas absolventi sekmīgi turpina mācības citās mācību iestādēs.

 

Iestādes mācību programmas

Pamatizglītības programma, kods 210111111, licences Nr.  V-6942, izsniegšanas datums 14.12.2013..

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015811, licences Nr. V-6945, izsniegšanas datums 14.12.2013.

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611, licences Nr. V-6944, izsniegšanas datums 14.12.2013.

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111, licences Nr. V-7012 izsniegšanas  datums 15.01.2014.

 

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.lv
26-08-2019