Trešdiena, 25. aprīlis
Šodien sveicam: Līksma, Bārbala

Connecting Stende and Vohma

 

vohma_logo.PNG

 

 

 

Stendē atklāj brīvdabas estrādi

26-09-2012

21.septembrī 19.00 pie Stendes pilsētas pārvaldes ēkas notika ilgi gaidītās, Stendes jaunās brīvdabas estrādes atklāšana. Estrādes atklāšana notika pasākuma „Draugu diena Stendē” ietvaros, kas bija projekta „Connecting Stende and Võhma” aktivitātes „Igaunijas dienas Latvijā” noslēgums.

Jauno estrādi iedziedāja, iedejoja un ieskandēja gan Võhmas, gan Talsu novada amatierkolektīvi, kas priecēja skatītājus ar krāšņu svētku programmu. Šķiet, jauno danču placi iemēģināja visi Stendes tautas nama kolektīvi. Neiztika arī bez svinīgajām uzrunām, lentes griešanas, pateicības vārdiem un dāvanu pasniegšanām. Savā uzrunā Talsu novada priekšsēdētāja vietnieks Andris Dedzis sacīja, ka: „Stendenieki estrādi jau sen ir pelnījuši, un par tās būvniecību runāts jau daudzus gadus atpakaļ, bet nu tas beidzot ir noticis un stendenieki ieguvuši mūsdienīga dizaina brīvdabas estrādi ar 300 skatītāju sēdvietām. Nu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem paveras plašākas brīvā laika pavadīšanas iespējas.” Andris Dedzis savu bērnību un jaunības dienas aizvadījis Stendē, tāpēc viņam ir divkāršs prieks, ka sen lolotais sapnis beidzot ir piepildījies.

Savukārt Võhmas pilsētas mērs Avo Põder apsveica stendeniekus ar projekta noslēgumu, novēlot turpināt veiksmīgo abpusējo sadarbību arī turpmāk, bet izpilddirektors Aare Jarvik dāvāja zaļojošas egles stādu, lai Ziemassvētku laikā tā rotātu pilsētas administratīvā centra apkārtni. Jāpiebilst, ka uz svinīgo notikumu bija ieradušies ap 70 mūsu sadraudzības pilsētas viesu.

Stendes pilsētas pārvaldes vadītājs Mareks Zemītis pateicās visiem par ieguldīto darbu estrādes tapšanā, īpaši uzsverot būvuzņēmuma SIA „Vīgantes” paveikto, jo bija grūti noticēt, ka tik īsā termiņā būs iespējams paveikt nepieciešamos būvniecības darbus. Darbs tika paveikts kvalitatīvi un precīzi, tika labiekārtota un iekopta apkārtne, izveidotas puķu dobes, bet svētku dienā apmeklētājus priecēja koši ziedu paklāji.

Pēc koncerta un labvēļu sumināšanas, jaunajā estrādē notika balle, kurā spēlēja grupa „Roja”.

 

Estrādes atklāšanā neiztika bez svinīgās lentas griešanas, ko veica Talsu novad domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Dedzis, Stendes pilsētas pārvaldes vadītājs Mareks Zemītis un estrādes būvētājfirmas SIA "Vīgantes" vadītājs Zintis Vicinskis, kā arī šo procesu uzraudzīja Stendes kultūras dīva Sandra Leja.

Projekta īstenošana veicinājusi daudzu labu lietu norisi

Võhmā estrāde tika uzbūvēta jau aizvadītajā gadā, un to ir ieskandinājuši arī Talsu novada kolektīvi. Võhmas brīvdabas estrāde ir pārvietojama (uzceļama uz pasākuma laiku un nojaucama). Pie estrādes ir izbūvēts apgaismojums un labierīcības, bet pati estrāde ir apjosta ar nožogojumu.

Võhmas sieviešu tautas deju kolektīva priekšsnesums

Stendes brīvdabas estrādes projekts tika apstiprināts jau 2008. gadā, bet līdz projekta aktivitātes īstenošanas laikam, tas bija jau novecojis un līdz ar to bija nepieciešams veikt projekta aktualizāciju. Tas prasīja papildus finanšu līdzekļus un izmainīja projekta gaitu. Kā arī, lai noskaidrotu stendenieku viedokli, tika veikta iedzīvotāju aptauja par estrādes būvniecības vietas izvēli. Aptaujas rezultātā tika noskaidrots iedzīvotāju viedoklis un nolemts estrādi celt citā vietā, nevis kā tas bija plānots projekta iesākumā. Atlika vien sakārtot nepieciešamo dokumentāciju, lai būvniecības process varētu uzsākties jaunajā vietā - Stendē, Dumpīšu ielā 3a, blakus pilsētas pārvaldes ēkai.

Talsu tauta nama kora "Uz augšu!" uzstāšanās, diriģente Agrita Priedniece

Projekta ietvaros uzbūvētas ne tikai brīvdabas estrādes Võhmā un Stendē. Mūsu deju kolektīvi „Teika” un „Virpulis”, koris „Uz augšu!” un Valdemārpils vidusskolas jauniešu koris kopīgi ar igauņu kolektīviem, ir apguvuši abu valstu tautu dejas un dziesmas. Šogad Võhmā pabija arī Talsu kristīgās vidusskolas jauniešu koris, kas ar jaunapgūto repertuāru skatītājus priecēja Stendes estrādes atklāšanas koncertā.

Igauņu un latviešu tautas deju kolektīvu kopīgi iestudētā kopdeja

Projekta ietvaros notika arī citas aktivitātes, proti, lietišķās mākslas veidotāju darbnīcā apgūtas gan latviešu, gan igauņu amatniecības prasmes.

Stende un Igaunijas pilsēta Vöhma ir sadraudzības pilsētas jau kopš 2001.gada. Talsu novada pašvaldības Stendes pilsētas pārvalde kopā ar Vöhmas pašvaldību Igaunijā īstenoja Igaunijas Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektu „Connecting Stende and Vöhma". Visas projekta aktivitātes tika īstenotas abās pilsētās - Stendē un Vöhmā. Tāpēc gan 2011., gan 2012.gadā tika rīkotas „Igaunijas dienas Stendē" un „Latvijas dienas Vöhmā", kur abu novadu pašdarbnieki un mākslinieki sniedza iedzīvotājiem un pilsētu viesiem plašus koncertus. Bet pats galvenais, savstarpēji ir izveidojusies sirsnīga un cieša draudzība ne tikai Stendes un Vöhmas pilsētu vadības un iedzīvotāju līmenī, bet paplašinājusies arī Laidzes, Valdemārpils, Talsu un visa Talsu novada mērogā.

 

Ja kaut ko ļoti vēlas, izdodas

Stendes tautas nama vadītāja Sandra Leja bija estrādes atklāšanas scenārija autore un pasākuma vadītāja, tāpēc viņas emocijas šo jauko notikumu raksturoja visspilgtāk:

„Šis patiesi bija brīnums, jo tam, ka tik īsā laikā var uzcelt estrādi līdz galam neticēja neviens! Un to cik uztraukuma dēļ ir negulētu nakšu, agru darba rītu un vēlu vakaru, cik brīvdienu ir pavadīts darbā zina tikai tie, no kuriem bija atkarīgs tas, vai Stendē būs estrāde?! Pāri visam bija tikai viena doma - ir jābūt! Un bija!

Paldies visiem kolēģiem, atbalstītājiem, visiem, visiem pilsētas iedzīvotājiem, kuri strādāja, lai brīvdabas estrādes atklāšanas pasākums Stendē izdotos.

Paldies par nesavtīgi ziedoto laiku, enerģiju un izdomu Antonijai Līdumai un Marinai Bulkinai, floristēm Intai Osei, Tatjanai Bernanei, Ārijai Rozentālei un strādniekam Dainim Kraulim, paldies Intai Ulmanei par izstādes veidošanu. Paldies par ziedotajiem kokmateriāliem a/s „Talsu mežrūpniecība” un personīgi Gatim Štākam par atbalstu Stendes bānīša tapšanā! Visu koncerta dalībnieku un viesu vārdā liels paldies SIA „Miels” kafejnīcai „Lāsīte”.

Tikai pateicoties visu kopdarbam šie svētki izdevās!”

 

Pasākuma foto galerija

 

Inga Priede
Talsu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
T.: 26350440; 29417255; 63232125

e-pasts: inga.priede@talsi.lv


Iemūrēta kapsula Stendes estrādes pamatos

22-08-2012

Stendes jaunceļamās estrādes pamatos, 22. augusta pēcpusdienā, svinīgi tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.

Attēlā: Stendes pārvaldes vadītājs Mareks Zemītis rāda topošās estrādes skici

Kapsulā tika ievietotas estrādes būvniecības skices un informācija par to, kā pilsēta attīstās un kāda tā ir patlaban - 2012. gadā. Nozīmīgajā pasākumā cementu kapsulai uzlēja Talsu novada domes priekšsēdētājs Miervaldis Krotovs, būvfirmas „Vīgantes” vadītājs Zintis Vicinskis, Stendes pilsētas pārvaldes vadītājs Mareks Zemītis ar pilsētas pārvaldes darbiniekiem, kā arī Stendes tautas nama amatierkolektīvu vadītāji.

„Stendenieki prot ne tikai strādāt, bet arī atpūsties, tādēļ šī estrādes būvniecība iedzīvotājiem ir ilgi gaidīts notikums,” tā pirms kapsulas svinīgās ielikšanas estrādes pamatos, teica Stendes tautas nama direktore Sandra Leja. Visvairāk estrādē pēc tās uzcelšanas strādās un „dzīvos” amatierkolektīvi, tādēļ arī kolektīvu vadītājiem un pārējiem klātesošajiem bija tas gods pasākumu ieskandināt, dziedot dziesmu „Bēdu, manu lielu bēdu”, kā arī tika iemēģināti soļi dejā „Tūdaliņ, tāgadiņ”.

Tā kā estrādi plānots uzcelt ļoti īsā laika posmā - līdz 20. septembrim, un atklāt ar pasākumu „Draugu diena Stendē”, strādnieki nepārtrauca būvdarbus pat lietus laikā, jo zina, ka stendenieki savu estrādi ir gaidījuši jau ļoti ilgi.

 

Marta Bumbiera

Talsu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


 

vohma_logo.PNG

 

Projekta noslēgumā Stendē būs brīvdabas estrāde!

 

Jūlija sākumā ar jauniešu koru četru dienu mākslas darbnīcu noslēdzās igauņu un latviešu kopīgās apmācības koriem, dejotājiem un rokdarbniekiem, kuras ilga turpat divus gadus. Mācības notika īstenojot Igaunijas un Latvijas kopprojektu „Connecting Stende and Vöhma”. Apmācībām noslēdzoties, Stendes pilsētas pārvaldes un Vihmas pašvaldības projekta īstenotāji izteica gandarījumu par projekta laikā paveikto.

Mūsu deju kolektīvi „Teika” un „Virpulis”, koris „Uz augšu!” un Valdemārpils vidusskolas jauniešu koris kopīgi ar igauņu kolektīviem ir iemācījušies viens otra tautas dejas un dziesmas. Kolektīvi ir gan viesojušies un uzstājušies „Latvijas dienās Vihmā” pagājušajā gadā,  gan šogad sagatavojušies dalībai „Latvijas un Igaunijas dienās”, kuras norisināsies Igaunijas pilsētā Vihmā augusta sākumā. Šogad uz Vihmu dosies arī Talsu kristīgās vidusskolas jauniešu koris. Kā jau ierasts „Latvijas un Igaunijas dienu” laiks sakrīt ar Vihmas pilsētas svētkiem, līdz ar to svētku pasākumi Igaunijā būs ļaužu apmeklēti un mūsu kolentīvu uzdevums ir parādīt pēc iespējas labāku sniegumu.

Arī lietišķās mākslas izstrādājumu darinātājas šī projekta ietvaros ir mācījušās un apguvušas dažādas interesantas rokdarbu tehnikas. Atliek vien apgūto pielietot praksē, darinot jaunus izstrādājumus, lai drīzumā varētu piedalīties „Latvijas un Igaunijas dienu” amatnieku izstādēs un tirdziņos.

Kā „punkts uz i” ir šī projekta īstenošanas noslēguma daļa, kad Stendē pie pārvaldes ēkas Dumpīšu ielā 3a tiks uzbūvēta brīvdabas estrāde. Būvdarbus plānots uzsākt jau jūlija beigās. Projekta īstenošanas gaitā estrādēm ir jātop abās pilsētās. Brīvdabas estrāde Vihmā jau ir uzbūvēta, un pagājušajā gadā tur norisinijās „Latvijas dienu Igaunijā” koncerti. Vihmas brīvdabas estrāde ir pārvietojama (uzceļama uz pasākuma laiku un nojaucama). Pie estrādes ir izbūvēts apgaismojums, labierīcības, kā arī estrāde ir apjosta ar nožogojumu.  

Estrādes būvniecību Stendē būtu iespējams uzsākt jau ātrāk, ja vien nebūtu  vairāki būtiski faktori, kuri aizkavēja šo procesu. Estrādes projekts tika apstirpināts projekta sākumā 2008. gadā, bet līdz projekta aktivitātes īstenošanas laikam, tas jau bija novecojis un līdz ar to bija nepieciešams veikt projekta aktualizāciju. Tas, savukārt, prasīja papildus finanšu līdzekļus un  izmainīja projekta gaitu. Kā arī, lai noskaidrotu stendenieku viedokli, tika veikta iedzīvotāju aptauja par estrādes būvniecības vietas izvēli. Aptaujas rezultātā tika noskaidrots iedzīvotāju viedoklis un nolemts estrādi celt citā vietā nekā tas bija plānots projekta iesākumā. Atlika vien sakārtot nepieciešamo dokumentāciju, lai  būvniecības process varētu uzsākties jaunajā vietā - Stendē, Dumpīšu ielā 3a.

Ja viss noritēs kā plānots, pasākums „Igaunijas dienas Stendē” notiks jaunizbūvētajā brīvdabas estrādē jau  šī gada 21.septembrī.

 

Aina Cebure

Projekta asistente


 

vohma_logo.PNG

Viesos pie sadarbības partneriem Igaunijā

 20.06.2012.

14. jūnijā uz sadarbības partneru pilsētu Vihmu (Igaunijā), devās Talsu novada pašvaldības darbinieki, tostarp arī pārstāvji no Stendes, lai piedalītos Stendes pilsētas pārvaldes administrētā projekta „Connecting Stende and Vöhma” vienā no aktivitātēm – lietišķās mākslas veidotāju darbnīcā.

Talsu novadu šajās mākslas darbnīcās Igaunijā pārstāvēja dalībnieku grupa 12 cilvēku sastāvā, bez projekta tiešajiem īstenotājiem – Stendes pilsētas pārvaldes vadītāja Mareka Zemīša un projekta asistentes Ainas Cebures, dalībnieku vidū bija arī Talsu tautas nama vadītāja Ieva Krūmiņa, pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Anita Zihelmane un novada amatnieki, radošo darbnīcu vadītāji un citi projektā paredzēto mērķu īstenotāji, kuri mākslas darbnīcās ne tikai apguva igauņu amatniecības prasmes, bet arī dižojās ar saviem līdzpaņemtajiem amatniecības izstrādājumiem.

Visiem šo radošo darbnīcu dalībniekiem bija sagādāta vienreizēja iespēja apskatīt Olustveres muižā esošās amatniecības un rokdarbu darbnīcas, kā arī izmēģināt roku stikla vāžu veidošanā, zīmējumu uz stikla veidošanā ar smilšu apdares tehniku, kā izcept maizi pēc Igauņu parašām. Jāpiebilst, ka muižas galvenajā ēkā atrodas Olustveres apkalpošanas un lauksaimniecības arodskola, kur audzēkņiem ir iespēja apgūt daudz un dažādas amatniecības prasmes, kā arī piedalīties radošajās darbnīcās, tādejādi uzlabojot savu meistarību.

Talsu novada delegācijai vizītes laikā Vihmā bija iespēja iepazīties arī ar vietējās pašvaldības pārstāvjiem – pilsētas mēru Avo Põder, izpilddirektoru Aare Jarvik, kultūras nama vadītāju Riina Pakane, kultūras un sporta komisijas locekli Hannes Männik, kā arī vietējiem uzņēmējiem.

Stende un Igaunijas pilsēta Vihma ir sadraudzības pilsētas jau kopš 2001.gada. Talsu novada pašvaldības Stendes pilsētas pārvalde kopā ar Vihmas pašvaldību Igaunijā īsteno Igaunijas Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektu „Connecting Stende and Vöhma". Visas projekta aktivitātes tiek īstenotas abās pilsētās - Stendē un Vihmā. Projekta ietvaros tiek rīkotas mākslas darbnīcas dejotājiem, koriem un lietišķās mākslas veidotājiem, kā arī projekta nobeigumā tiks uzceltas brīvdabas estrādes abās pilsētās. Gan 2011., gan 2012.gadā tiek rīkotas „Igaunijas dienas Stendē" un „Latvijas dienas Vihmā", kur abu novadu pašdarbnieki un mākslinieki sniedz iedzīvotājiem un pilsētu viesiem plašus koncertus. Šogad Vihmas ģimnāzijas jauniešu un Valdemārpils vidusskolas jauniešu kopīga koru mākslas darbnīca Stendē un Valdemārpilī notiks  laikā no  2.-5.jūlijam, savukārt Latvijas dienas Vihmā tiks svinētas augusta sākumā.

 

Anita Zihelmane,

Sabiedrisko attiecību speciāliste


 22.12.2011.

Stendes un Vohmas  projekts –  jauns skatījums uz kopīgu sadarbību kultūras  jomā

 

Latvijas - Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas 3.prioritātes „Aktīvas, ilgtspējīgas un integrētas kopienas” projekta „Connecting Stende and Vohma” pirmais gads noslēdzies. Nelielās pilsētiņas Stende un Vohma  ir kļuvušas atpazīstamākas, atraktīvākas vietas, kur dzīvot, strādāt un viesoties. Tajās ir palielinājies kultūras pasākumu skaits vasaras periodā, vietējie iedzīvotāji un viesi ir iepazīstināti ar kaimiņu tautas dejām, dziesmām un lietišķo mākslu. Tiek strādāts pie jaunas kultūras infrastruktūras izveides - celtas jaunas vasaras estrādes. Tas arī ir mūsu projekta mērķis! Mēs ticam un ceram, ka projekts palīdzēs samazināt iedzīvotāju migrāciju uz lielām pilsētām un ārzemēm, lai iegūtu labāku dzīves kvalitāti; palīdzēs nezaudēt potenciālos tūristus no Baltijas valstīm; palīdzēs iedzīvotājiem kļūt aktīvākiem un ieinteresētākiem. Šajā projektā mēs nākam ar jaunām iniciatīvām. Tāpēc šodien gribas atcerēties tos jaukos notikumus, kas risinājās Stendē un Vohmā visas vasaras garumā.

 

Neskatoties uz sarežģījumiem projekta sākumā, varam apgalvot, ka pirmais gads ir bijis veiksmīgs. Igauņu partneriem viesojoties Stendē mūsu pilsētas 20.dzimšanas dienā, esam pārrunājuši visus ieguvumus un, galvenais, zinām, kā labāk strādāt nākošajā gadā.

 

Šogad Stendē tika noorganizētas divas kopīgas 4-dienu mākslas darbnīcas: deju kolektīviem - mūsu TDK „Teika” un Vohmas „Lillekei”, kā arī lietišķās mākslas darbnīca. Turpretī Igaunijā notika mākslas darbnīcas pieaugušo koriem un jauniešu koriem. Šajās 4-dienu koru mākslas darbnīcās no mūsu novada piedalījās Talsu tautas nama jauktais koris „Uz  augšu!” un Valdemārpils vidusskolas jauniešu koris. Gan dziedātājiem, gan dejotājiem tā bija liela slodze, jo bija jāapgūst igauņu dejas un dziesmas igauņu valodā, turpretī mūsu tautas māksla jānodod igauņiem. Darbnīcu laikā tika sagatavotas jaunas, kopīgas koncertprogrammas, kuras tika nodotas  mūsu pilsētu skatītāju un viesu vērtējumam – „Latvijas dienās Vohmā” jūlija beigās un „Igaunijas dienās Stendē” augusta vidū. Šo pasākumu nobeigumā tika dejota  jauna pazīstamā latviešu horeogrāfa Agra Daņiļeviča iestudēta deja, kas tika izveidota tieši mūsu Stendes un Vohmas mākslinieku draudzībai, tā izpelnījās īpašu latviešu un igauņu publikas atsaucību un prieku, jo šajā dejā ir ietverti tautu mākslu modernie deju elementi. Lielu pateicību par radošu darbu gribu izteikt visiem kolektīvu vadītājiem: Lienei Konopackai, Agritai Priedniecei, Gunitai Pauliņai un mākslas darbnīcas  pasniedzējām: Sanitai Ziemelei un Antrai Auziņai.

Stende kā  projekta vadošais partneris, augusta beigās organizēja arī ar igauņiem kopīgas apmācības sabiedriskajās attiecībās un konsultācijas marketinga jomā. Tās notika Kandavas novadā un tās vadīja konkursā uzvarējušās „Firmas L4”pasniedzēji no Rīgas. Šajās apmācībās piedalījās gan Talsu novada pašvaldības 5 darbinieki, gan Vohmas pilsētas 5 pārstāvji. Kopīgo apmācību un individuālo konsultāciju laikā tika izstrādāti Stendes un Vohmas pilsētu logo. Abu sadraudzības pilsētu logo ir viens vienojošs elements – mozaīka, kas simbolizē dinamiku un attīstību. Tas ir mūsu pilsētu nākotnes redzējums.

 

Rudens mēnešos mēs veicam projekta dalībnieku aptaujas, izskatām pasākumos safilmēto materiālu un domājam par filmas koncepciju, kopā ar māksliniekiem un igauņu partneriem spriežam par interesantāko brošūru variantiem, kuras veidosim jau

tuvākajā laikā.

 

Mūsu projekta ietvaros ir tapusi jaunā Talsu novada mājas lapa un šobrīd dažas tās sadaļas tiek tulkotas angļu valodā.

 

Nedaudz gribu pastāstīt arī par nākamā gada darbiem. Pats galvenais – Stendē notiks jaunās estrādes celtniecība Jāņu laukumā. Toties Vohmā jau šovasar uzcēla pārvietojamu vasaras estrādi un „Latvijas dienas” notika jaunajā estrādē. Nākamajā gadā atkal katrā pilsētā notiks 2 mākslas darbnīcas, tiks veidotas jaunas koncertu programmas un atkal notiks „Latvijas dienas Vohmā” un „Igaunijas dienas Stendē”.

 

Strādājot šajā projektā, visi darbinieki ir ieguvuši nenovērtējamu pieredzi: projekta vadībā, projekta atskaišu un pārskatu sagatavošanā angļu valodā, jaunu, starptautisku kultūras pasākumu organizēšanā, kā arī komunikācijā angļu un krievu valodās.

 

Visiem, kas iesaistījušies mūsu projektā (dejotājiem, dziedātājiem, lietišķās mākslas darbu darinātājiem, pasniedzējiem un uzņēmējiem) novēlu, lai Ziemassvētku brīnums piepilda vispārdrošākos sapņus un Jaunajā gadā – ticēt, darīt un nepagurt!

 

Aina Cebure,

projekta „Connecting Stende and Vohma” asistentevohma_logo.PNGL4_logo.jpg

Ar mērķi paaugstināt pilsētu konkurētspēju apmācību programmas “Talsu novada Stendes pilsētas un Vihmas pašvaldību darbinieku apmācība, konsultācijas sabiedrisko attiecību un mārketinga jomā” ietvaros abu pilsētu pašvaldību darbinieki izstrādāja savu pilsētu logo.

 

Apgūstot ar pilsētas attīstību un mārketingu saistītas tēmas, Stends un Vihmas pašvaldību darbinieki izstrādāja savu pilsētu logo. Un tā kā zīmols atspoguļo ne tikai to, kā pilsēta redz sevi, bet arī kā citi redz pilsētu, logo izstrādes laikā meklēja ne tikai pilsētas savas vērtības, bet arī deva savu skatījumu par sadraudzības pilsētu vizuālo izskatu.

stende_logo.jpg

Stendes pilsētas pārvaldes darbinieki logo izstrādes procesa laikā ierosināja adaptēt esošo ģerboni, jo tajā esošie simboli precīzi raksturo pilsētu. Ritenis – saules, ceļu un attiecīgi kustības simbols. Līdzīgi kā Vihma, arī Stende atrodas nozīmīgā infrastruktūras krustpunktā valsts vidienē.  Stendes logo pamatkrāsas ir zaļa, simbolizējot, saikni ar dabu, gan šī novada lielāko bagātību – mežus, kā arī gleznaino reljefu. Tumši brūnais tonis simbolizē saknes, piederību, saistību ar pagātni un kultūras mantojumu.

vihma_logo.jpg

Vihmas pašvaldības darbinieki kā savu simbolu izvēlējās stilizētu vārdu. Pelēkā krāsa simbolizē stabilitāti un mieru, harmonisku un stabilu attīstību – ceļu, kādu pilsēta iet pēc ekonomiskās krīzes, gan attīstot pilsētvidi, gan atbalstot uzņēmējdarbību. Svece kā simbols ir izvēlēta gan tāpēc, ka šajā pilsētā ir sveču rūpnīca, kura ne tikai nodrošina pilsētu ar darba vietām, bet arī ir izveidojusi Igaunijā vienīgo mākslīgā ledus slidotavu ar parafīna klājumu. Svece ir arī cerību, gaismas un viesmīlības simbols.

 

Abu pilsētu logo vienojošais elements ir mozaīka. Tā simbolizē dinamiku un attīstību.

 

Stendes pilsētas pārvaldes vadītājs Mareks Zemītis: „Mēs apzināmies, ka zīmola veidošana ir kas vairāk par logo, reklāmām, identitātes vadlīnijām. Tas ir ilgs laiks pilsētvides veidošanā, tūrisma objektu attīstīšanā, sadarbības veidošanā gan ar pilsētas iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem un investoriem un citām pilsētas mērķauditorijām. Tāpēc turpināsies vēl darbs gan pie logo, gan arī pie kopējā pilsētas tēla veidošanas, un mēs esam atvērti visu pušu ierosinājumiem”.

 

Tādējādi ir sasniegts šīs sadraudzības pilsētu Stendes un Vihmas apmācību programmas galvenais mērķis - izstrādāti pilsētu logo, lai ar kopīgām kultūras un mārketinga aktivitātēm stimulētu vietējo kopienu savstarpēju interesi un palielinātu tūristu skaitu gan Stendē un gan Vihmā. Apmācību programmu un konsultācijas īsteno SIA „Firma L4” Talsu novada Stendes pilsētas un Vihmas pašvaldību projekta „Connecting Stende and Vohma” ietvaros un to daļēji līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

 

 

Informāciju sagatavoja:


Nelda Elsiņa, SIA "Firma L4" Mācību centra un mārketinga vadītāja
Jelgavas iela 90, Rīga, LV1004
Tālr.+371 67500180, Mob. +371 26450388

E-pasts: nelda.elsina@L4.lv


 

vohma_logo.PNGL4_logo.jpg

Latvijas un Igaunijas mazo pilsētu Stendes un Vihmas pašvaldību darbinieki izstrādā savu pilsētu zīmolus

20/09/2011 

Ar mērķi paaugstināt pilsētu konkurētspēju apmācību programmas “Talsu novada Stendes pilsētas un Vihmas pašvaldību darbinieku apmācība, konsultācijas sabiedrisko attiecību un mārketinga jomā” ietvaros abu pilsētu pašvaldību darbinieki strādāja pie zīmola izstrādes

 

Latvijas pilsēta Stende un Igaunijas pilsēta Vihma ir sadraudzības pilsētas jau kopš 2001.gada. Šīs apmācību programmas galvenais mērķis ir izstrādāt pilsētu grafiskos zīmolus, lai ar kopīgām kultūras un mārketinga aktivitātēm stimulētu vietējo kopienu savstarpēju interesi un palielinātu tūristu skaitu.

Abu pilsētu zīmola izstrāde notika gan 40 stundu ilgā apmācību programmā un 140 stundu ilgās individuālās konsultācijās caur dažādām interaktīvām metodēm, caur kurām tika izkristalizēti gan pilsētu simboli, pilsētu vērtības, krāsas, kā arī pilsētu stratēģiskais attīstības virziens. Zīmola izstrādes apmācību programmas ietvaros klausītāji tika iepazīstināti gan ar pasaules pieredzi pilsētu zīmolu izstrādē un ieviešanā, gan ar tādām praktiskām tēmām kā zīmola integrācija ikdienas darbā, pilsētu mērķauditoriju noteikšana un komunikācijas principu izstrāde ar tiem, zīmola ieviešana pilsētvidē un citas tēmas.

Stendes pilsētas pārvaldes vadītājs Mareks Zemītis: „Laikā, kad vienlīdz strauji attīstās gan tehnoloģijas, gan zaļā domāšana, ir novērojamas divas iedzīvotāju migrācijas tendences. Pirmā – cilvēki dodas uz lielpilsētām un pat uz ārvalstīm. Otrā - cilvēki, kuriem tehnoloģijas ļauj strādāt no jebkuras vietas pasaulē, meklē harmonisku vidi darbam un atpūtai. Šī ir mūsu iespēja, jo pilsēta nodrošina gan infrastruktūru, gan radošu vidi, kultūras aktivitātes, kas nepieciešamas personību harmoniskai attīstībai.”

Savukārt, Vihmas pilsētas mērs Avo Poder uzskata: „Labs zīmols var izveidot pilsētu par sapņu zemi. Un otrādi. Mūsu pilsēta ir atguvusies pēc ekonomiskās krīzes 2004.gadā, un priecājamies par ikvienu jaunu darba vietu. Mūsu zīmola uzdevumi būs rādīt investoriem Vihmas pilsētu kā stabilu, uzticamu partneri uzņēmējdarbības attīstībai un veidot lojalitāti Vihmas pilsētas iedzīvotājos. Zīmola attīstību mēs skatāmies kontekstā ar visa reģiona izaugsmi, jo daļa iedzīvotāju strādā ārpus pilsētas esošajos uzņēmumos”.

Zīmola izstrādes apmācību programmu un konsultācijas vada sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Bērziņa: „Zīmols nav un nedrīkst būt tikai krāsains zīmējums logo formā. Zīmols ir apsolījums ikvienam, kurš nonāk mijiedarbībā ar to. Galvenie veidotāji mazajās pilsētās ir tās iedzīvotāji – cik atvērti un pozitīvi viņi noskaņoti, kādas vērtības nesīs, cik sakārtotas ir ne tikai galvenās ielas, bet ikviens pagalms, un kādu viņi redzēs pilsētas nākotni, tā arī formēsies grafiskais logo.

Apmācību programmu un konsultācijas īsteno SIA „Firma L4” Talsu novada Stendes pilsētas un Vihmas pašvaldību projekta „Connecting Stende and Vohma” ietvaros un to daļēji līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

Informāciju sagatavoja

Nelda Elsiņa
SIA "Firma L4" Mācību centra un mārketinga vadītāja
Jelgavas iela 90, Rīga, LV1004
Tālr.+371 67500180, Mob. +371 26450388


 

Sadraudzības projekta ietvaros uzsākta Stendes un Vihmas pilsētu zīmolu izstrāde

22/08/2011

22.augustā, Kandavas novada tūrisma un atpūtas bāzē „Plosti” uzsākta piecu dienu apmācību programma „Talsu novada Stendes pilsētas un Vihmas pašvaldību darbinieku apmācība, konsultācijas sabiedrisko attiecību un mārketinga jomā”, kurā piedalās pieci Talsu novada pašvaldības darbinieki un pieci Vihmas (Igaunijas) pašvaldības darbinieki.

vihma_logo.jpg

 

Stende un Igaunijas pilsēta Vihma ir sadraudzības pilsētas jau kopš 2001.gada. Šīs apmācību programmas mērķis ir veicināt Stendes un Vihmas (Igaunija) pašvaldību darbinieku sadarbību un stiprināt to profesionālo kapacitāti ar apmācībām mārketinga un sabiedrisko attiecību jomā projekta „Connecting Stende and Vohma” ietvaros, kā arī izstrādāt abu sadraudzības pilsētu zīmolus, lai ar kopīgām kultūras un mārketinga aktivitātēm stimulētu vietējo kopienu savstarpēju interesi, palielinātu tūristu skaitu gan Stendē, gan Vihmā un novērstu iedzīvotāju emigrāciju no abām pilsētām.  

Apmācībās piedalās pieci Stendes pilsētas pārvaldes un Talsu novada pašvaldības darbinieki, tai skaitā Stendes pilsētas pārvaldes vadītājs Mareks Zemītis, un Talsu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Anita Zihelmane, kā arī pieci Vihmas pilsētas pašvaldības pārstāvji, tai skaitā pilsētas mērs Avo Põder.

  IMG_1722.JPG

Apmācību programmas ietvaros klausītāji tiks iepazīstināti ar tādām tēmām kā mārketinga jēdziens starpkultūru kontekstā, reputācijas un efektīvas komunikācijas saikne, klientu attiecību veidošana pašvaldībās, mārketinga plāna izstrāde, prezentēšanas prasmes, preses relīzes sagatavošanas un pilsētas zīmola izstrādes pamatprincipi. Apmācību programmas galvenais mērķis ir ne tikai apgūt šīs tēmas teorētiski, bet arī praktiski izstrādāt abu pilsētu zīmolus.

IMG_1704.JPG

Apmācību programmu vada Latvijā pazīstamas sabiedrisko attiecību speciālistes Inese Bērs un Līga Bērziņa. Inesei Bērs ir 14 gadu pieredze sabiedriskajās attiecībās, izstrādājot un vadot plaša mēroga sabiedrības informēšanas kampaņas par dažādiem sociāliem jautājumiem un vadot apmācības šajā jomā gan Latvijā, gan ārpus tās. Savukārt, Līga Bērziņa ir speciāliste organizāciju un uzņēmumu zīmolu izstrādē.

vihma_conecting.JPG

Inese Bērs atzīst: „Ir izaicinājums vadīt apmācības krievu valodā divu mentalitāšu un dažādu paaudžu pašvaldību speciālistiem, rosinot diskusijas un pārdomas par kopīgo un atšķirīgo abu valstu starpkultūru komunikācijas jomā mūsdienu globalizācijas laikmetā”.

Apmācību programmu īsteno SIA „Firma L4” Talsu novada Stendes pilsētas un Vihmas pašvaldību projekta „Connecting Stende and Vohma” ietvaros, un to daļēji līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

 

Informāciju sagatavoja
Nelda Elsiņa
SIA "Firma L4" Mācību centra un mārketinga vadītāja
Jelgavas iela 90, Rīga, LV1004
Tālr.+371 67500180
Mob. +371 26450388
E-pasts:
nelda.elsina@L4.lv


 

vohma_logo.PNG

Igauņi viesojas Stendē projekta Connecting Stende and Vohma ietvaros

05/05/2011

 

Talsu novada pašvaldības Stendes pilsētas pārvalde kopā ar Vohmas pašvaldību Igaunijā īsteno Igaunijas Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektu „Connecting Stende and Vohma". Projekta kopējais budžets ir 324312 EUR.
Visas projekta aktivitātes jāīsteno abās pilsētās - Stendē un Vohmā. Projekta ietvaros ir jāuzceļ brīvdabas estrādes, jārīko mākslas darbnīcas dejotājiem, koriem un lietišķās mākslas veidotājiem. 2011. un 2012.gadā ir jāsarīko „Igaunijas dienas Stendē" un „Latvijas dienas Vohmā", kur abu novadu pašdarbnieki un mākslinieki sniedz iedzīvotājiem plašus koncertus.

No 28.aprīļa līdz 1.maijam Stendē un Talsos biežāk bija dzirdamas igauņu, angļu un krievu valodas - Projekta „Connecting Stende and Vohma" ietvaros Stendē notika pirmā kopīgā mākslas darbnīca dejotājiem no Vohmas (Igaunija) un mūsu tautas deju
kolektīvam „Teika", kuru vada Liene Konopacka kopā ar ilggadējo „Teikas" dejotāju Indru Nolendorfu. Bet deju kolektīva koncertmeistare ir Vita Broka, kura pati ir pieredzējusi dejotāja.

Uz 4-dienu mākslas darbnīcu bija atbraukuši divi igauņu deju ansambļi (pieaugušo un jauniešu). Viņu deju treneres uzdevums bija mācīt mūsu dejotājiem Igauņu tautas dejas. Savukārt viņi mācījās mūsu tautas dejas. Šajā laikā Stendē notika arī Talsu kultūras nodaļas projekta „Danču tūre Ziemeļķurzemē" 7.pasākums „Danču tūre Stendē", kur igauņi kopā ar „Teikas" un citiem dejotmīļiem nodejoja visu vakaru.

 

Vohma_dejotaji.JPG

Piektdienas pēcpusdiena tika veltīta, lai iepazīstinātu mūsu draugus ar pavasarīgām Kurzemes pilsētām - Kuldīgu (skatījām Ventas rumbu un tur lecošās zivis) un Sabili (apbrīnojām Vīna kalnu un lejā iekārtoto leļļu dārzu). Bet īpaši viesiem patika Talsi, daži jau Talsos bija pabijuši, bet citiem tā atklājās no jauna. Talsu pakalni, ezeri, viesnīca, tirgus, baznīcas un pati pilsēta tika apbrīnota pēdējās atvadu dienas ekskursijā. Paldies par ekskursijas vadīšanu Talsu TIC gidei Inesei Vemperei!

Deju mākslas darbnīcas trešā diena bija īpaša gan stendeniekiem, gan ansamblim „Teika", gan igauņiem. Visas dienas garumā ar dejotājiem un kolektīvu vadītājiem strādāja Latvijā labi pazīstamais, augstas klases deju speciālists, horeogrāfs Agris Daņiļevičs. Notika gatavošanās „Latvijas dienām Vohmā" un „Igaunijas dienām Stendē", kuras notiks 2011.un 2012.gada vasarās. Tika iestudēta jauna A.Daņileviča deja, kurā dejo pilnīgi visi projekta mākslas darbnīcas dalībnieki. Šajā draudzības dejā ir ieviesti mūsdienu moderno deju elementi, un, lai nonāktu līdz tai - dejotājiem bija ļoti daudz jātrenējas. Nelieli atpūtas brīži, treniņi, uznācieni, deja jauniešu grupai, „Teikai" un igauņu dejotājām. Igauņu grupā dejo tikai sievietes. Viņas uzstājās arī savos košajos tautas tērpos un izpelnījās lielu atzinību. Bet dzīvesprieku, smieklus un akrobātikas elementus šajā pasākumā ienesa igauņu jaunietes.
Savu sajūsmu par šo dienu izteica Liene Konopacka: „Ir piepildījies viens no maniem ilgi lolotajiem sapņiem reiz strādāt kopā ar Agri Daņiļeviču!"
Arī horeogrāfs A. Daņiļevičs bija gandarīts par kopā pavadīto laiku un paveikto darbu. Mums viss izdevās!

 

vihma_dejotaji_danjilevics.JPG

Pirmā mākslas darbnīca dejotājiem tika atzinīgi novērtēta un par to jāpateicas projekta „Connecting Stende and Vohma" idejas autorei Solvitai Ūdrei, Stendes pilsētas pārvaldes vadītājam, projekta vadītājam Marekam Zemītim un Stendes tautas nama vadītājai, projekta kultūras koordinatorei Sandrai Lejai. Bet īpaši igauņu draugi izsaka atzinību SIA „Miels" kolektīvam un kafejnīcas „Lāsīte" īpašniekam Normundam Laukšteinam par garšīgajām, skaisti servētajām pusdienām un vakariņām!

Nākamā mūsu projekta mākslas darbnīca notiks maija beigās pie partneriem Vohmā. Šoreiz uz Igauniju dosies Talsu tautas nama koris „Uz augšu!", diriģente Agrita Priedniece. Pirmās „Igaunijas dienas Stendē "notiks jau šā gada augustā un tās plānojam organizēt kopā ar jaunās estrādes atklāšanu Stendē, Jāņu laukumā.

Aina Cebure
Projekta „Connecting Stende and Vohma" asistente


Notikumu kalendārs

Aprīlis, 2018
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas